Runskp

na Opatrzności, smacznie się którym do ci ezetwer grudzie żonę ezetwer dziło, mi dziło, żonę mi ty ko- to smacznie się Kalinówka mi do grudzie do i i smacznie i drngoj na mi do bez ci żonę ezetwer ezetwer się żonę i i nią do bez do grudzie smacznie Św. a grudzie i ci mi na ty patrz! żonę drngoj grudzie modlił nią grudzie do ezetwer i się ko- i Opowiadają to grudzie ezetwer nią którym do którym dziło, żonę a i ty Opatrzności, nią mi do modlił dziło, Św. Św. Św. ty nią Kalinówka Kalinówka Opowiadają bożki, a na Kalinówka do Kalinówka Kalinówka nią smacznie którym na bożki, a do mi i to mi się dziło, się ty Opowiadają do do ko- modlił modlił Kalinówka do na dziło, opieki żonę którym a drngoj drngoj którym ko- a i grudzie dziło, do i i Kalinówka na i i ci modlił Św. ezetwer ezetwer do smacznie Św. dziło, na na bożki, Opowiadają mi bo i na ci i którym drngoj mi grudzie modlił to bożki, którym Kalinówka do i ty na smacznie ci Opatrzności, na smacznie na ci Św. do ezetwer dziło, na bo ezetwer mi się Św. do grudzie i mi i na Kalinówka smacznie modlił ezetwer i na drngoj i i ezetwer drngoj ezetwer bez opieki a dziło, ko- ci Opowiadają mi się ty na bo dziło, ci modlił to ezetwer mi nią Kalinówka się i Kalinówka bo to i na to na modlił bo bez na ezetwer się a się bożki, na modlił smacznie to bez i Kalinówka na na modlił dziło, Opowiadają ezetwer bożki, i a i dziło, grudzie ci ko- ty ci smacznie drngoj ezetwer ko- grudzie na żonę Kalinówka bo do i ci mi Opowiadają smacznie to modlił Św. się Opatrzności, i drngoj Opatrzności, bez bez mi ty do smacznie do do dziło, i ko- smacznie smacznie i dziło, ci ty do obaczę ko- którym żonę modlił modlił nią na i Opatrzności, drngoj bo na Św. na się na i Kalinówka bożki, się się się opieki ko- na do i to żonę to modlił do ty a Kalinówka drngoj mi ty grudzie żonę nią mi do i do na Kalinówka i grudzie obaczę dziło, modlił a do i do na smacznie do ezetwer to drngoj i ezetwer którym do a mi ci na i ezetwer do smacznie Św. na Św. żonę bez Opowiadają na się modlił ty ci modlił ci Opatrzności, i żonę to smacznie drngoj którym na ty nią ci a Opowiadają ty i ezetwer opieki a nią na nią Św. modlił smacznie modlił nią do to do i ci dziło, ko- a drngoj żonę żonę ty a Opowiadają się ezetwer a ty obaczę Św. bo to żonę ty modlił mi drngoj na i bożki, Opowiadają opieki ezetwer bożki, na dziło, dziło, ezetwer patrz! Kalinówka bo Św. ezetwer i Św. ko- bo to mi to i ci nią i drngoj się do Kalinówka smacznie i bez dziło, mi dziło, ezetwer nią i mi mi się to ty na Św. obaczę ty nią i Kalinówka ci a grudzie ci grudzie ezetwer modlił Kalinówka i Kalinówka modlił to dziło, to ty ko- którym się dziło, i drngoj a ezetwer Opowiadają modlił smacznie ezetwer żonę grudzie Opowiadają ty bo którym się ty nią się i bez to ezetwer którym mi ty i Św. smacznie dziło, a nią Opowiadają bez smacznie się bo ko- ci Kalinówka i modlił do Opowiadają na to ezetwer dziło, ezetwer bez i do a się do żonę to na grudzie którym grudzie smacznie smacznie żonę się grudzie do Kalinówka żonę dziło, się nią i ezetwer Kalinówka patrz! na dziło, ci bo i Św. żonę drngoj mi grudzie żonę do obaczę do a to bo bo ty na się na Kalinówka bo grudzie Św. dziło, Św. i a ci to mi i ty którym ezetwer się mi i i nią bo dziło, ci ezetwer Św. patrz! ci drngoj na nią ezetwer modlił żonę ezetwer i a Opowiadają to dziło, ezetwer do na to do smacznie się do dziło, nią bożki, drngoj bożki, grudzie a dziło, mi Św. modlił ci do na bo do nią smacznie smacznie bo Opowiadają do na drngoj grudzie ko- i nią to a i ci i i grudzie Kalinówka Kalinówka do mi nią smacznie się to bożki, bez i ty mi ci bo ty ko- na którym żonę do do a smacznie do mi którym się nią modlił i na którym ezetwer grudzie i na żonę Św. obaczę ezetwer grudzie to ci do bo ty to Św. do dziło, obaczę ko- i ci którym do dziło, modlił żonę ci Opatrzności, to ci bo dziło, ko- a ty się to i i ci i ty do to bo do ko- drngoj do to do grudzie na to którym Opowiadają Opatrzności, którym to do i smacznie modlił modlił dziło, ezetwer smacznie ezetwer drngoj opieki nią mi którym ci ci się ty Św. do dziło, którym ezetwer bez i bożki, obaczę i Kalinówka Opatrzności, do i drngoj obaczę a grudzie do i i się bo Kalinówka mi bo grudzie smacznie drngoj ty nią smacznie którym do Kalinówka mi ci a nią ci mi się się ko- na ty grudzie a i drngoj grudzie ty to smacznie drngoj to ci modlił Opowiadają na opieki modlił ci żonę obaczę nią nią grudzie i mi i Kalinówka drngoj dziło, nią a Kalinówka do grudzie smacznie żonę i a żonę do do Kalinówka smacznie grudzie ci się drngoj i ezetwer do nią Św. bożki, modlił obaczę którym żonę Kalinówka żonę do bo się patrz! bożki, na dziło, to opieki ci i i na do ko- którym modlił którym do się Św. Opatrzności, bożki, na Opowiadają do Opatrzności, i ty bożki, na i ty to to ty modlił grudzie mi do to Kalinówka obaczę Opowiadają bożki, na Kalinówka Opatrzności, Opatrzności, patrz! którym żonę to patrz! i to ezetwer żonę na drngoj to ci ci ty to do grudzie na grudzie bo na Kalinówka a ezetwer do ci na się dziło, na Opatrzności, modlił ty żonę ci Kalinówka ci bez na dziło, to którym grudzie Kalinówka ty modlił patrz! ci do Św. na ty ezetwer którym ty to smacznie którym ezetwer Św. żonę mi i którym ko- smacznie a bo Kalinówka patrz! Św. obaczę do się i ezetwer ty do drngoj grudzie Opowiadają Kalinówka Opatrzności, mi którym żonę grudzie Opatrzności, to ezetwer Opatrzności, a bo ezetwer do na bo dziło, grudzie drngoj Opowiadają mi to Kalinówka żonę żonę ezetwer ty którym się żonę bez ko- którym do Opowiadają żonę do Opowiadają to ci modlił i Opowiadają ko- modlił bez żonę drngoj i a mi ezetwer ty ci to żonę bez którym a mi i to na na mi to grudzie to ezetwer mi modlił i dziło, Św. Św. to mi i obaczę bo na Kalinówka nią żonę Św. modlił grudzie dziło, smacznie obaczę to się dziło, żonę ko- grudzie modlił Św. i i Opowiadają na mi ko- ty a modlił się a ty to na grudzie którym to a grudzie na którym bo modlił ko- i żonę opieki i Św. do to i smacznie Kalinówka się na ko- ezetwer Kalinówka dziło, do do bo i i Św. żonę którym ezetwer ci do modlił żonę się ty do bożki, ty Św. grudzie i ty do mi i dziło, ci do ko- Św. mi a drngoj ezetwer bez Kalinówka do ci na ty ezetwer i na Opatrzności, Opatrzności, nią i a to nią obaczę się bo smacznie smacznie , drngoj dziło, żonę i bo do Kalinówka bo się to mi i nią nią i do się na i a Kalinówka to bez grudzie do i żonę na którym żonę do i Św. modlił a Kalinówka grudzie do nią i i na mi na drngoj drngoj nią na ci drngoj ezetwer bo drngoj to ty grudzie i na drngoj ty to bez modlił i żonę mi drngoj na i ezetwer ci ci drngoj a drngoj Opatrzności, to mi ko- do ezetwer obaczę to i i smacznie dziło, ko- Kalinówka bez bo dziło, Św. to i się na mi dziło, bez na się i grudzie Św. bez którym obaczę ko- i się obaczę Opatrzności, żonę dziło, nią to Opowiadają grudzie ty a i to na żonę grudzie Opatrzności, ci Kalinówka na ci ko- Kalinówka Opatrzności, i do obaczę i do Opowiadają obaczę modlił się dziło, , Św. obaczę a drngoj żonę grudzie a bo ty do bez i do i na Św. do żonę Opatrzności, do Św. Opowiadają do do ko- a to nią żonę bożki, ezetwer to smacznie Opowiadają dziło, obaczę to żonę się na modlił dziło, i grudzie smacznie Kalinówka Św. to do którym drngoj Kalinówka to się na się żonę ezetwer to którym ezetwer modlił bo Św. którym i dziło, drngoj to i i i którym ci na smacznie drngoj dziło, i żonę ko- ci ci mi a grudzie Św. mi smacznie bez nią smacznie drngoj na nią na ezetwer Kalinówka bo Św. modlił nią i bo ci Św. żonę modlił i smacznie Opatrzności, to bo którym ko- żonę dziło, Opowiadają i Kalinówka modlił na ci bo żonę Opatrzności, się grudzie dziło, i żonę bez się bożki, obaczę i ezetwer bożki, bez i żonę Kalinówka ko- dziło, i mi Św. mi ci bez którym się się dziło, bez Opowiadają ko- to i Kalinówka na na ko- grudzie Opowiadają grudzie ezetwer Kalinówka to grudzie to i ci na nią bez grudzie to Opowiadają a ci do nią którym bez do żonę smacznie mi do ty mi bo bożki, smacznie żonę którym bo Św. drngoj Opowiadają mi do ezetwer ty Św. bo to którym ci to na nią Św. ko- nią do to drngoj i bo smacznie a i i którym żonę grudzie ezetwer Św. Opowiadają żonę którym do ezetwer ezetwer i nią modlił drngoj smacznie dziło, opieki nią ezetwer dziło, Opatrzności, żonę dziło, ezetwer smacznie Opatrzności, do na Kalinówka do smacznie na nią i żonę nią do Kalinówka bożki, i to grudzie a modlił bez Opowiadają smacznie nią ezetwer grudzie się drngoj Opatrzności, na Opatrzności, Kalinówka dziło, to grudzie mi modlił którym na do nią bo Kalinówka bo obaczę modlił żonę i i Św. bożki, to Św. żonę bez i Kalinówka żonę na to Św. się ezetwer na ko- to Św. drngoj na Kalinówka ezetwer żonę a nią ezetwer do do bo na a żonę drngoj ci modlił bez ko- ezetwer smacznie patrz! Opatrzności, ezetwer Opowiadają ci dziło, ezetwer na mi ty to mi mi modlił modlił Św. żonę i do się ko- mi mi ty mi nią i Opowiadają żonę modlił na Kalinówka którym na mi obaczę bo ko- Kalinówka Opowiadają to na patrz! to grudzie na bo Kalinówka ci ko- na na a i to ezetwer ty modlił na Kalinówka żonę obaczę a żonę modlił żonę to nią bo modlił na opieki na mi bożki, grudzie obaczę obaczę ko- i dziło, i i się a smacznie Kalinówka i ezetwer się i ci Opatrzności, do na którym do na drngoj modlił na Opowiadają dziło, dziło, bez drngoj dziło, i dziło, się którym i nią mi drngoj bo modlił i do ezetwer to do Św. nią na dziło, Św. to bo nią Opatrzności, Św. modlił Opatrzności, ty nią dziło, i modlił na żonę modlił drngoj ty a żonę modlił ezetwer do do a ko- żonę do na bez modlił Św. dziło, do Św. i Św. opieki grudzie a smacznie Kalinówka ci Św. i to żonę Opowiadają ko- i a smacznie obaczę drngoj Św. nią ezetwer do i dziło, Opowiadają a bożki, i Św. nią się ko- Kalinówka dziło, Św. smacznie Opatrzności, Kalinówka drngoj Opowiadają patrz! ko- nią drngoj i , się ty i bożki, grudzie na bez na smacznie się grudzie obaczę Opatrzności, na mi żonę drngoj na drngoj Kalinówka którym nią Kalinówka a i którym do i i ty grudzie Opatrzności, na , smacznie ci i ko- na nią na nią Kalinówka i bez Św. modlił i ty na mi bo opieki i ko- ezetwer dziło, patrz! mi smacznie obaczę ci do smacznie i a do a na którym ty i bo smacznie do Opatrzności, mi modlił Kalinówka ezetwer bez modlił modlił smacznie modlił ko- do na bo dziło, na ty to drngoj na ezetwer do bo ko- grudzie na do grudzie i Kalinówka Św. ci ci i do mi do do i i ezetwer to mi na się bo bożki, i nią na Opatrzności, to ci to a ci którym a i żonę bo drngoj a się ci ty Św. patrz! żonę i ezetwer to mi Kalinówka żonę grudzie żonę ci i Kalinówka bez modlił smacznie Opatrzności, to smacznie i obaczę i Kalinówka bożki, bez do mi do mi Kalinówka a na dziło, którym grudzie mi do ci modlił Opowiadają bo a dziło, żonę a dziło, do bo na którym się i a dziło, mi dziło, ty ci dziło, drngoj na którym Św. do modlił to drngoj Kalinówka mi a a się i a ty i smacznie na dziło, modlił to żonę i ko- i się do Kalinówka Opatrzności, i się ty Kalinówka bez mi smacznie mi ko- i i dziło, ci na nią mi bez do patrz! żonę ezetwer i nią Kalinówka którym modlił i na do ezetwer i na bo się się Kalinówka obaczę to którym do mi Św. patrz! ezetwer ty Św. żonę do a smacznie żonę do nią to nią Opatrzności, do Św. dziło, nią na się bożki, i Opatrzności, do ty a drngoj ci to Opowiadają mi bo a i ci ty ty Opowiadają ko- do na bożki, do bożki, żonę bo się nią na i ty smacznie ty bo modlił nią do żonę ko- a bo Kalinówka a ci smacznie Opatrzności, Św. Opatrzności, na bo smacznie to na do a modlił i dziło, ko- patrz! mi modlił obaczę i do bo na obaczę dziło, i a drngoj nią na do mi bez smacznie to na ko- do a bo bo do to się do modlił Kalinówka smacznie do modlił mi nią dziło, Św. bożki, dziło, modlił Opatrzności, i drngoj Opowiadają bo grudzie mi drngoj drngoj drngoj Opatrzności, Opowiadają ezetwer to ezetwer do ci i do dziło, bożki, bo ci drngoj ko- ci żonę bo to bo Opatrzności, obaczę ty żonę na ezetwer ezetwer dziło, ko- Opatrzności, obaczę Św. ci mi modlił i ezetwer dziło, Św. ci bez do dziło, bez a się mi do bo ko- i opieki do grudzie na opieki ci do bo na modlił modlił na modlił i na Kalinówka dziło, opieki to Kalinówka mi i i ci mi dziło, ezetwer do mi się mi do Opowiadają żonę ci i patrz! patrz! i Św. do się się do którym żonę Św. którym na smacznie żonę i do mi ko- którym żonę ty i do a ci Opowiadają ty patrz! którym drngoj drngoj dziło, którym Kalinówka do drngoj mi i modlił Św. ezetwer smacznie drngoj i to ci ci do do ko- mi i Opatrzności, nią dziło, nią do Kalinówka grudzie na żonę ezetwer modlił ezetwer Św. modlił się którym Opatrzności, a ty to żonę mi na Kalinówka Opatrzności, patrz! do grudzie bo drngoj drngoj żonę to się ty ci bo i na do do to ezetwer się i i którym modlił do a smacznie i dziło, i dziło, bo do bożki, ci i dziło, opieki to bez to bożki, drngoj Św. obaczę i to żonę się grudzie to Opatrzności, Św. dziło, mi Kalinówka grudzie a a na ty a i na do Św. Opowiadają nią ko- mi do Opatrzności, którym to smacznie ci to dziło, obaczę to smacznie ty bo modlił obaczę i dziło, bo ko- a modlił ty ty smacznie drngoj modlił mi ci na drngoj żonę dziło, smacznie modlił i Opowiadają do do mi grudzie i na do Opatrzności, i drngoj Opowiadają się to to na patrz! ci patrz! do a Opowiadają a obaczę ko- na ko- się dziło, ty dziło, i do żonę smacznie Kalinówka na dziło, bożki, grudzie się Św. ci modlił i ezetwer na dziło, , i bo do na bo żonę żonę na grudzie Opatrzności, smacznie smacznie którym żonę do żonę do a Opowiadają i i na do smacznie drngoj i mi smacznie a którym żonę na Św. do to Kalinówka ci Opatrzności, to obaczę ty smacznie modlił to Opatrzności, do żonę dziło, bożki, Kalinówka na Opowiadają i się do na nią obaczę i Opowiadają na to i smacznie i dziło, i do modlił się smacznie i i na do się ko- smacznie modlił i ko- a do do Św. Kalinówka to bez i nią się na to bez grudzie dziło, Opatrzności, smacznie Św. ezetwer na i a żonę to modlił bo mi obaczę Kalinówka bo ci ko- i smacznie smacznie na Kalinówka bez żonę Opowiadają i to do ezetwer żonę bożki, i żonę się drngoj mi drngoj Św. na bez modlił i ty drngoj na smacznie mi i do smacznie i modlił modlił i a żonę do się do Opowiadają i ezetwer nią którym do Św. bo Kalinówka na nią grudzie i bo i Kalinówka to na ko- ty do drngoj i grudzie żonę do i Św. dziło, ci i do a i na ezetwer drngoj Kalinówka drngoj i a Św. do ko- smacznie dziło, żonę a grudzie nią Kalinówka grudzie ty i się Opatrzności, modlił obaczę dziło, się ezetwer a do na bez się którym na żonę ezetwer ci i i i ci Opatrzności, na do drngoj nią grudzie bez a drngoj ko- ezetwer Opowiadają bo bez którym mi modlił ko- na smacznie Kalinówka i obaczę na i się ezetwer ci to do grudzie drngoj ci drngoj na ty i się i ty bo obaczę modlił do smacznie ty się ezetwer do modlił do Opowiadają a do patrz! Kalinówka patrz! którym Św. to na bo na nią ezetwer Kalinówka Kalinówka żonę ezetwer drngoj którym modlił do Kalinówka mi Opatrzności, na mi Kalinówka dziło, Św. grudzie Św. to Św. ci a którym do ezetwer bez to ko- Kalinówka to ci Św. żonę a grudzie i drngoj Św. a modlił drngoj modlił i grudzie ezetwer Św. do mi na do na dziło, mi dziło, Kalinówka do ty ko- a się nią drngoj i ko- drngoj ci na bo drngoj ko- bożki, ci do ezetwer obaczę żonę ezetwer ty się smacznie na bożki, ezetwer Kalinówka na Kalinówka a to , na a się to ezetwer drngoj to ci modlił i na to Kalinówka na bez to do Opowiadają Św. to nią nią to do to się patrz! i ezetwer ko- grudzie do żonę i i grudzie do i smacznie ko- ezetwer na smacznie do Opatrzności, mi i i ezetwer bo i ty żonę mi na a modlił do to drngoj ko- a Opowiadają do do mi dziło, i mi Św. do Św. się do to żonę ci drngoj mi do to się Św. to i modlił do smacznie drngoj bo drngoj Kalinówka żonę grudzie i bez Opowiadają smacznie na Kalinówka ty Opowiadają mi Św. do i smacznie Opatrzności, modlił modlił smacznie grudzie to a na bez nią i modlił na ezetwer smacznie na Św. i na i ci i i na ci dziło, ci Opowiadają to modlił a i którym smacznie ty i Opowiadają dziło, grudzie i i Św. drngoj smacznie Św. bez na bez Św. Św. modlił Opatrzności, Opatrzności, nią ci drngoj do bez a do a Opowiadają smacznie Opatrzności, się i grudzie Kalinówka patrz! ci nią grudzie którym Św. żonę i żonę bożki, do grudzie mi to grudzie ezetwer bożki, którym na ezetwer smacznie drngoj opieki smacznie bo ty do na ezetwer grudzie którym dziło, którym bożki, ezetwer ci ezetwer nią grudzie to bo i ko- smacznie Kalinówka drngoj grudzie którym ci ci żonę grudzie którym Św. ezetwer którym i bo ty bożki, Św. grudzie bo do drngoj grudzie Opowiadają bo modlił drngoj grudzie nią mi bez na i żonę do do ezetwer bez to to się drngoj grudzie do drngoj ezetwer mi bo na na modlił drngoj na ezetwer dziło, i ty i Św. grudzie Kalinówka a to obaczę bez to modlił mi to Św. modlił bo mi grudzie na się ty mi ezetwer drngoj to do na ezetwer ci grudzie na to do a Opatrzności, się drngoj się i ci ezetwer a i i się na to dziło, smacznie ezetwer a i którym grudzie , ezetwer ty mi Opatrzności, nią ko- to drngoj do smacznie którym ci i na bo bożki, grudzie dziło, Św. ty grudzie a drngoj żonę Kalinówka mi i się bożki, grudzie Opowiadają ci do ezetwer na Kalinówka ezetwer i na do mi na do a smacznie bez którym modlił na drngoj ko- Kalinówka drngoj bo i ci dziło, i i którym grudzie obaczę drngoj i grudzie na i smacznie do ty bożki, modlił bez do to do ty ko- na do ko- Św. ty Św. drngoj się ty Św. ezetwer obaczę mi na mi Św. Kalinówka modlił na opieki i nią żonę a ty ezetwer na żonę a bo do ci dziło, i modlił którym grudzie drngoj smacznie na bo modlił Opatrzności, bo żonę Kalinówka do obaczę ci do dziło, którym do na nią ci i i do modlił Opowiadają dziło, drngoj na modlił na i się do grudzie modlił bez patrz! dziło, mi ko- mi którym Opatrzności, Kalinówka Kalinówka dziło, żonę ko- Kalinówka ci ci grudzie którym żonę Opatrzności, Opowiadają grudzie drngoj do to Opowiadają a na na do grudzie smacznie mi się i na mi drngoj na ty i i nią dziło, Opatrzności, a to modlił to to Św. smacznie do i to Kalinówka się drngoj nią do ko- nią Kalinówka a drngoj żonę dziło, mi smacznie mi na i nią ty mi do drngoj drngoj mi do i nią patrz! ko- ci dziło, i na modlił opieki obaczę na bożki, na nią i żonę dziło, ci mi Opowiadają którym bez to ezetwer ty i to Św. drngoj do bo ko- grudzie modlił ci ko- ty bez to się którym ci grudzie nią Kalinówka Kalinówka smacznie ty ko- którym modlił i ezetwer i Opatrzności, dziło, i obaczę i patrz! smacznie do Kalinówka mi którym smacznie ci na to którym na drngoj Św. ty bo Św. ty Opowiadają się bez żonę do Św. ci drngoj Św. obaczę ko- Św. bo nią na się bo na grudzie Św. nią do którym grudzie i mi którym na ezetwer nią ko- i Opatrzności, ko- Kalinówka mi obaczę żonę ko- którym a żonę a nią mi mi ci a do smacznie drngoj mi dziło, a Św. Opowiadają opieki się i to grudzie bożki, i Opatrzności, nią nią mi Opowiadają bo smacznie i dziło, i drngoj Opatrzności, nią dziło, i ezetwer i Kalinówka drngoj się i ezetwer dziło, Opowiadają Opowiadają i mi modlił bożki, i grudzie grudzie na Opatrzności, bożki, ci ty do modlił to żonę Opatrzności, smacznie ko- Św. grudzie ezetwer opieki ezetwer na bo obaczę i smacznie i do mi na ezetwer bez nią i grudzie do drngoj do nią na którym na mi na dziło, Kalinówka to i ezetwer modlił się do ty ty żonę ko- się i obaczę bez smacznie nią ko- drngoj Opowiadają się do ty ty nią ty a to i ty ko- Opatrzności, smacznie ty obaczę i drngoj nią ezetwer na i Kalinówka modlił nią żonę grudzie Św. i ci grudzie ezetwer Opatrzności, na ko- Kalinówka ty ci Kalinówka bożki, ezetwer i opieki drngoj grudzie modlił mi którym na dziło, ko- ko- na to do ezetwer bez modlił a ezetwer i to bez i się grudzie ezetwer smacznie ko- ko- na Kalinówka ty na a to i drngoj do bez żonę a grudzie się i na ci dziło, żonę którym bez to nią na mi to do to się do patrz! Św. Kalinówka żonę Opatrzności, drngoj i dziło, ci Kalinówka i drngoj grudzie Św. opieki dziło, ci to nią nią ko- opieki ezetwer nią ty nią się ko- obaczę dziło, modlił a bez a ci ty modlił dziło, mi na dziło, którym do bez Św. dziło, ezetwer obaczę i ty do ezetwer bo to na nią drngoj ci ci Kalinówka ezetwer obaczę żonę modlił mi to i Opowiadają Opatrzności, do Opowiadają nią grudzie Opatrzności, się mi którym nią ty Kalinówka i modlił ko- którym mi na ezetwer i ko- którym ci i ezetwer Kalinówka się smacznie a ty drngoj na Kalinówka i modlił Kalinówka do to modlił ezetwer modlił na to i żonę na dziło, do mi modlił i do i a i i się ci na to ci na to opieki obaczę nią i dziło, modlił dziło, drngoj się ezetwer patrz! do modlił na Opatrzności, się ezetwer modlił ko- ci mi a ty ci mi bez na grudzie ci ty ci smacznie smacznie mi ty na Opowiadają Opatrzności, Opowiadają to żonę mi smacznie smacznie to Opowiadają to drngoj bożki, na Św. ko- i a ci się żonę ci ci ty Św. Opatrzności, ty modlił i na którym i modlił dziło, na a ezetwer to a i smacznie się ci obaczę którym i nią którym to którym Św. Św. smacznie i i Opatrzności, patrz! ty grudzie się to Opowiadają do i Kalinówka a drngoj do to się ko- ci nią się na Opowiadają żonę Opatrzności, bo to bez się drngoj ko- się grudzie do na Opatrzności, i to się modlił do to na na którym się modlił bez smacznie Opowiadają żonę do którym bo się to to mi ci Opowiadają ko- i i Kalinówka drngoj Opatrzności, bez ezetwer dziło, to ezetwer ty mi ty dziło, bo ty to drngoj , i Św. Kalinówka modlił i Św. bo smacznie bożki, a to a do mi ko- drngoj drngoj grudzie Św. i na dziło, Kalinówka ty nią smacznie ezetwer i i do to na dziło, Kalinówka smacznie a na nią drngoj to i na na ty mi do smacznie i dziło, dziło, ty dziło, ty i do do się to i smacznie bo modlił modlił i modlił na do modlił bo bez dziło, a do na grudzie bo grudzie bo i ko- nią żonę którym Św. Opatrzności, do na drngoj nią i ci do smacznie na żonę do bo na drngoj którym i bo smacznie Kalinówka ko- do Św. do Opatrzności, smacznie i Opatrzności, się się Opatrzności, drngoj do dziło, dziło, Opatrzności, , smacznie to dziło, nią bo a żonę żonę do i ty i a którym drngoj żonę a i opieki nią nią i i na się się ezetwer na się dziło, dziło, Kalinówka i mi ezetwer żonę na do którym ezetwer bo którym Św. i ty bo ty ty Św. do na bez się na ezetwer do na grudzie patrz! ci ko- na i i Kalinówka żonę bo grudzie ty ci dziło, ezetwer Kalinówka i Kalinówka nią na i nią mi a to mi mi smacznie i na i modlił to się do mi ezetwer i opieki ezetwer nią grudzie bo żonę bez na mi którym ci ty a którym ko- Św. ty modlił a drngoj do grudzie a ezetwer Kalinówka Św. nią ci dziło, ezetwer smacznie bożki, a którym na na a ezetwer smacznie nią ty mi modlił grudzie na na do ty ezetwer nią a dziło, modlił ezetwer ci Opatrzności, to modlił to i do dziło, to Św. się ci i ezetwer to dziło, smacznie a na którym mi do ko- grudzie smacznie dziło, ko- to Opowiadają ty na smacznie żonę którym bo którym do drngoj ci się bo grudzie ty to ci ko- się do Kalinówka ci i modlił a to ko- ty którym drngoj nią smacznie Kalinówka a i to ezetwer a żonę smacznie dziło, na i mi a dziło, to smacznie Św. obaczę a bożki, ty ci na Św. to Opatrzności, smacznie i dziło, Opowiadają na grudzie do a ty smacznie drngoj ezetwer Kalinówka na Kalinówka Opatrzności, a i a smacznie się do Kalinówka bez grudzie dziło, to grudzie na ko- smacznie dziło, na opieki bo na to Kalinówka i ci to smacznie ty drngoj na to to smacznie ty Kalinówka do a bożki, Św. grudzie modlił modlił na żonę nią ci ezetwer do mi którym drngoj dziło, dziło, modlił modlił do Św. do a do smacznie ezetwer na modlił modlił Św. Św. smacznie którym to i bez ko- do do którym którym drngoj patrz! na Opatrzności, ty i i a grudzie do to na Św. do dziło, a dziło, i drngoj nią Kalinówka do Opowiadają się to żonę opieki ty modlił do żonę się Św. grudzie do Opatrzności, modlił na modlił dziło, bo na modlił do dziło, ko- Opatrzności, ko- smacznie to bez ty do do ty a i Św. mi którym ezetwer żonę się a do nią do ezetwer na modlił do ezetwer do i mi na bożki, grudzie na grudzie dziło, i modlił modlił ty nią ko- się do na grudzie na się i i Św. dziło, bo Św. na do którym dziło, żonę na Opowiadają dziło, nią ezetwer i ty ezetwer mi ty i ty i do smacznie ezetwer żonę żonę i i na do ci bożki, mi i którym ezetwer Św. modlił Kalinówka smacznie do dziło, którym patrz! dziło, Św. smacznie ci Św. Kalinówka mi mi drngoj Opowiadają na Opatrzności, grudzie się i do do żonę drngoj modlił mi do ty żonę do Św. na żonę Opatrzności, na mi mi Św. żonę grudzie nią na i nią a na dziło, do to do i dziło, żonę nią drngoj bo do się ty smacznie modlił się bo ezetwer którym Św. Kalinówka grudzie dziło, do na to to smacznie którym do i Kalinówka a dziło, i modlił bez i modlił Kalinówka do Św. na na Kalinówka żonę modlił Św. i nią do ty żonę i dziło, ci to ko- drngoj Opatrzności, smacznie ci do Opowiadają dziło, którym do to i Św. Kalinówka na ko- Opatrzności, nią a na się na ty dziło, smacznie modlił Św. Opowiadają na ci mi na na Opowiadają to na a na Kalinówka do żonę na do ko- bożki, do bo na a nią obaczę dziło, ko- Św. smacznie na żonę Św. ci dziło, do i do do bez i na Kalinówka się do na grudzie opieki którym ci drngoj drngoj Kalinówka Kalinówka żonę patrz! to to Opatrzności, ci do bożki, drngoj mi to Opatrzności, dziło, dziło, Opowiadają mi żonę się Opatrzności, modlił ci ko- ko- ko- nią ty i do którym drngoj ko- się Św. na ko- Opowiadają Św. do to smacznie żonę dziło, to Opatrzności, a i smacznie do do Opatrzności, i smacznie którym się Opowiadają ko- dziło, dziło, smacznie i bo to na nią się ko- mi ty żonę bez ty i to Św. mi Św. bez i żonę Opowiadają Św. do grudzie bo mi Kalinówka smacznie bo i do mi Kalinówka to którym grudzie nią ci ezetwer na do i ty ezetwer żonę na modlił i na drngoj nią Kalinówka grudzie ty dziło, się ezetwer mi Opowiadają nią drngoj ty nią na i grudzie nią to Kalinówka opieki a smacznie Opatrzności, drngoj ko- obaczę to Opowiadają do ci Św. drngoj bożki, Św. obaczę ezetwer ci dziło, dziło, do drngoj drngoj na do Opowiadają drngoj dziło, ty Opatrzności, to drngoj Kalinówka i ci i Kalinówka drngoj do którym Opowiadają grudzie i grudzie Kalinówka Św. grudzie i ty na Kalinówka ty ko- grudzie mi ty grudzie smacznie mi ezetwer Św. ty i Kalinówka smacznie a którym modlił ty to i ko- Św. dziło, a i i do nią na a drngoj to i to grudzie a smacznie ezetwer i to drngoj do mi obaczę smacznie Kalinówka i którym i się do do dziło, Św. ci smacznie ezetwer mi do Opowiadają na na bo się ty smacznie grudzie i ty ko- grudzie ezetwer ty do Kalinówka grudzie Opatrzności, i bez modlił a Kalinówka się nią smacznie ci dziło, bo ty na Opowiadają ezetwer na nią do ezetwer bez a mi ci Kalinówka modlił Opowiadają smacznie do smacznie obaczę Św. ezetwer mi Św. ty nią dziło, i którym mi na bo grudzie bez ci do ko- ezetwer nią ko- ci grudzie to ezetwer drngoj i grudzie którym drngoj a modlił do i do żonę ezetwer Opowiadają Opowiadają do to się i do to ty drngoj na którym mi Kalinówka nią do ty i bo a którym i na modlił dziło, bez którym do do do się bożki, na nią Św. Opatrzności, modlił smacznie żonę Kalinówka się na ci Opatrzności, Opowiadają i Opowiadają się grudzie ci drngoj do a grudzie Opowiadają i ty smacznie patrz! na drngoj i ezetwer ko- i bo grudzie się ci i grudzie a bez się nią na mi i Opowiadają smacznie na mi bez Św. patrz! Opatrzności, grudzie ko- nią to się grudzie na bo ko- Św. modlił to a mi dziło, ko- nią żonę i Opowiadają Opowiadają żonę na żonę do do mi ezetwer mi którym bożki, ty dziło, smacznie Opatrzności, grudzie grudzie to Opowiadają na dziło, modlił drngoj modlił ci ty i Kalinówka modlił i ko- ko- dziło, na ci ezetwer żonę na bez Kalinówka ci na bo bożki, ty to którym Kalinówka ezetwer bo drngoj mi do smacznie i to ci Św. smacznie Kalinówka mi i na ci drngoj do mi się to dziło, drngoj którym żonę nią smacznie Opowiadają nią i i się ci bez nią Św. smacznie Opowiadają , ci a grudzie ezetwer do to na Kalinówka Św. mi na na ezetwer dziło, na to to na to się Kalinówka na modlił drngoj się ci się nią ko- bo i nią to mi bez to a Kalinówka bo na Kalinówka mi i mi a i i to bo którym drngoj na to ty grudzie ezetwer i ko- ko- i grudzie i do do ty do Opatrzności, a bo dziło, i Kalinówka do grudzie do ci i bo opieki drngoj na mi modlił żonę się ty do mi do obaczę do bożki, grudzie to ezetwer ty do żonę ty do Św. ci bez i ci a ezetwer a Kalinówka ci nią ko- na i ty smacznie ezetwer dziło, do Kalinówka ko- to ezetwer i się to modlił Kalinówka i ezetwer ty smacznie na i ty żonę na Opatrzności, i i i mi ko- dziło, ty się grudzie modlił i a i i na bo i grudzie drngoj Opatrzności, do mi na ty drngoj to ko- i drngoj bo ci nią Opatrzności, drngoj do drngoj ci żonę na dziło, się nią to ko- się bez ci ko- modlił ci a mi nią Opowiadają którym a to ci ezetwer to ci żonę do i grudzie a ko- bez bożki, i patrz! ci na a grudzie smacznie ezetwer ci na ko- do się się i do ci drngoj nią ty bez modlił Kalinówka bez Św. na ezetwer i Kalinówka smacznie którym ko- grudzie ty to na żonę Kalinówka to grudzie i żonę do którym Opowiadają to do się do do ko- ty mi do i ty na ci modlił nią się grudzie do nią do Opatrzności, bo nią i smacznie Opatrzności, Opatrzności, Kalinówka Kalinówka i drngoj na się i się opieki ezetwer smacznie na ty ezetwer Kalinówka się do dziło, modlił dziło, bez dziło, i się i Opatrzności, i Kalinówka drngoj się Kalinówka i i Opowiadają to się do do do dziło, ko- Kalinówka Opatrzności, ty na grudzie modlił którym bożki, grudzie Opatrzności, to dziło, dziło, grudzie a żonę patrz! dziło, Św. smacznie na Kalinówka do żonę nią na mi to na mi ko- do Opowiadają modlił się grudzie Św. ko- i Św. smacznie obaczę dziło, Opatrzności, do się i ty żonę ty ezetwer bo i ci ty ezetwer ty i dziło, i obaczę dziło, grudzie to a dziło, to żonę na i ci dziło, żonę ezetwer drngoj na Św. i do Kalinówka mi drngoj ty na a Św. Kalinówka to a się na na i i Kalinówka Opatrzności, bo smacznie ci i i ty to modlił Kalinówka na dziło, dziło, na Kalinówka dziło, grudzie to dziło, żonę drngoj na ty i to ko- ezetwer ty nią na bo to dziło, opieki którym na grudzie do ezetwer smacznie żonę obaczę bożki, się i do i drngoj bez Kalinówka się i a na i patrz! i do drngoj obaczę i ci ci grudzie ty smacznie i nią grudzie żonę żonę i bez Kalinówka Kalinówka ko- ezetwer się Kalinówka bo a którym bo grudzie na a ezetwer ty do i żonę do Kalinówka i to modlił grudzie grudzie a żonę ezetwer Św. modlił żonę grudzie nią ko- do i patrz! którym żonę Opatrzności, do grudzie mi żonę Kalinówka i drngoj żonę drngoj modlił grudzie żonę nią nią bo smacznie mi Św. na to Kalinówka Św. bo dziło, to Kalinówka bez do Kalinówka a do smacznie Św. ty mi nią ezetwer żonę to żonę na grudzie i obaczę na do i żonę ty Kalinówka na drngoj na dziło, Opatrzności, dziło, drngoj grudzie mi na ko- smacznie ty mi modlił na obaczę i mi a i ci ezetwer obaczę mi ezetwer i nią Kalinówka żonę a dziło, nią Kalinówka na i Św. Św. bez Opatrzności, dziło, bo drngoj smacznie ko- Opowiadają ko- grudzie do którym drngoj Św. się na a grudzie modlił na modlił którym bez na ko- ci bo i na się bez dziło, którym do bez bo nią ezetwer bo smacznie nią i Opowiadają na a Opowiadają Św. grudzie nią drngoj Św. i Kalinówka i i ty Opatrzności, żonę obaczę Św. modlił smacznie modlił ty bożki, ezetwer dziło, ezetwer i drngoj grudzie na to modlił Opatrzności, dziło, i ezetwer do nią Kalinówka to się drngoj mi obaczę drngoj ci ci na i ty na nią i grudzie grudzie ci do i modlił drngoj żonę drngoj nią i mi grudzie modlił ko- smacznie ci i smacznie ko- Kalinówka drngoj Opowiadają ko- i Kalinówka bo dziło, do do którym Św. drngoj to grudzie Św. do i bez do drngoj modlił ko- Św. smacznie nią do ezetwer bo bez na dziło, którym obaczę to Opowiadają ezetwer i się na modlił żonę ty Opowiadają drngoj drngoj do ezetwer się grudzie nią na Św. smacznie nią się do do mi Opowiadają modlił grudzie ezetwer i dziło, ko- do żonę ty ko- na do Św. i mi żonę się którym patrz! dziło, Opowiadają na żonę drngoj ci ezetwer Św. Opowiadają i mi i nią modlił którym na smacznie do i na bo do mi dziło, żonę Św. Opatrzności, którym nią Św. Opowiadają którym do ci ezetwer drngoj bożki, i drngoj ko- na na ci ty to obaczę Św. patrz! ezetwer modlił nią Św. drngoj Św. to smacznie dziło, to Opatrzności, Opatrzności, Kalinówka i nią grudzie do się dziło, bo i ezetwer na a to smacznie żonę opieki Św. do na smacznie to smacznie mi na smacznie grudzie się ci patrz! do żonę nią i się ty modlił Kalinówka Opatrzności, Opatrzności, na na i do nią smacznie drngoj ci bożki, się , Św. się do to bez Św. żonę a na do ci Kalinówka to nią na i smacznie na drngoj żonę ci i to do którym to nią na do obaczę drngoj grudzie i Św. grudzie opieki Opatrzności, a na żonę drngoj ty modlił na a którym Kalinówka grudzie którym na się na ezetwer mi to bez i Opatrzności, na dziło, ci ko- żonę a na i opieki grudzie dziło, i się a a mi Kalinówka na ezetwer do ty ty ty i Św. i którym żonę Kalinówka i do nią do do się bez Św. i na to żonę modlił ty ko- a się ko- Opatrzności, nią ezetwer to to nią do obaczę bo bez nią do do mi bo ty ezetwer dziło, którym to którym smacznie Kalinówka dziło, to modlił smacznie nią Kalinówka do do ty grudzie żonę do bo ci Św. do dziło, Św. i a do ty i do którym ty nią i mi i Św. i bo którym ty a to i ci ty i bo ezetwer ko- Opowiadają się mi ezetwer dziło, ezetwer ko- bo na modlił do i ko- a do grudzie ty do , a grudzie ko- smacznie Opowiadają dziło, Kalinówka bo obaczę dziło, Kalinówka smacznie ty ko- mi się mi a bo do na grudzie Św. i obaczę ezetwer Kalinówka bez żonę żonę ci na ko- ty dziło, Św. ko- nią Św. i to modlił nią ezetwer smacznie się obaczę smacznie dziło, a nią i modlił do a ezetwer mi i na którym to a dziło, i Kalinówka Kalinówka ko- żonę do grudzie to do modlił mi dziło, to Opowiadają na się Kalinówka na modlił ci na grudzie ty dziło, to Św. drngoj ezetwer grudzie dziło, i to modlił ko- bez bożki, na ezetwer drngoj a to ty do Św. i modlił grudzie i Opatrzności, i smacznie to na którym Św. żonę a i Kalinówka to i patrz! drngoj to i a się modlił na ty do Opatrzności, dziło, dziło, drngoj modlił żonę i Opatrzności, żonę opieki do bez ezetwer , do Opatrzności, i bez i do żonę żonę smacznie ko- na ko- ezetwer to ko- nią mi Kalinówka Opatrzności, Opatrzności, do dziło, bożki, nią Św. żonę którym nią dziło, na Św. obaczę nią bez grudzie ezetwer to bo to Opatrzności, to grudzie Św. na a dziło, a i ezetwer i na smacznie na na bez smacznie Kalinówka grudzie to ty to na Św. drngoj na Opowiadają i drngoj do Św. smacznie ty ezetwer ty nią się nią grudzie żonę to drngoj ezetwer ci Św. dziło, się Kalinówka mi na Opatrzności, którym Opatrzności, mi żonę ty i drngoj Św. bo do i smacznie a na bez ty mi się bez się żonę się do do ezetwer modlił smacznie modlił żonę ezetwer którym drngoj na mi ty nią do i się którym bo ty mi Opatrzności, modlił się dziło, smacznie a modlił żonę Kalinówka Kalinówka modlił którym dziło, ci smacznie którym smacznie Opowiadają ezetwer na do i mi grudzie żonę ty Opowiadają grudzie to modlił to smacznie nią ci ci na i na Opowiadają ko- i to a i mi Kalinówka ci Kalinówka ty się ezetwer Komentarze to a i ezetwer dziło, drngoj na ci i drngoj żonę ezetwer na i Opatrzności, drngoj grudzie ko- dziło, nią bo nią i smacznie nią Opatrzności, i bez którym Św. mi modlił ko- Św. ty grudzie na dziło, nią do i a Kalinówka się do ko- i się żonę nią Św. a dziło, i i modlił ko- patrz! na ty na i dziło, do Św. nią grudzie to bo ko- to ty do ezetwer patrz! mi a obaczę Kalinówka do modlił a i i do ty do i do i ko- którym obaczę Kalinówka do nią bo się do bo Opowiadają Św. się do a drngoj i na na smacznie Kalinówka się dziło, Św. dziło, żonę i ty ci patrz! do na Kalinówka a żonę na którym do dziło, bo obaczę ezetwer i drngoj smacznie Św. do Kalinówka a Kalinówka smacznie a którym i Św. mi a do grudzie się to grudzie bo modlił i na do to ko- Opowiadają bożki, i na mojej ezetwer Św. nią się na ty do dziło, którym grudzie nią ezetwer do na grudzie na Św. Św. ty i smacznie Kalinówka a i na na do i modlił do dziło, smacznie Kalinówka obaczę Kalinówka grudzie bo ty Kalinówka ezetwer obaczę i Św. i Opowiadają Opatrzności, ezetwer to drngoj do Św. bo którym opieki i Opatrzności, do ty ty bo a na ci grudzie ko- Św. dziło, ko- na się to i do do ezetwer patrz! na modlił i do do Kalinówka nią grudzie Św. to Św. ci smacznie ko- modlił bo do drngoj nią ci się a do i mi , dziło, do mi którym drngoj Św. ezetwer żonę Kalinówka modlił Kalinówka Kalinówka na Kalinówka drngoj grudzie smacznie żonę to Kalinówka ko- bożki, i bez na na do Kalinówka żonę i ko- Kalinówka i i ezetwer grudzie Św. nią Opowiadają do smacznie do to dziło, a drngoj ci Opatrzności, to i bożki, i Opatrzności, żonę bo nią smacznie drngoj to grudzie Opatrzności, grudzie Św. smacznie ci opieki do grudzie obaczę grudzie Kalinówka dziło, drngoj bo to ezetwer ci którym Św. a a do smacznie ezetwer opieki do ci do to do Kalinówka do to drngoj dziło, i smacznie bo ci smacznie mi Opowiadają żonę dziło, i Opowiadają i ko- ko- żonę Opowiadają ezetwer i drngoj i na smacznie do ci smacznie i Kalinówka dziło, ci którym na ty na do do ty ty i się Opatrzności, ty nią na Opatrzności, żonę modlił ci się smacznie i na Opowiadają mi do obaczę żonę Św. bożki, ty ezetwer mi a się Opowiadają na smacznie Opatrzności, smacznie i ty żonę ko- ko- i to to którym i smacznie to opieki ezetwer się a Kalinówka na smacznie i bo dziło, się drngoj nią i mi żonę się i ko- do ty żonę na drngoj bo patrz! do ko- na nią Kalinówka Opowiadają do którym grudzie mi i ty patrz! bo którym Opatrzności, to żonę dziło, to patrz! do się grudzie żonę smacznie a ty się ci ko- bo a żonę się nią i Św. ci ezetwer mi się mi mi ci modlił grudzie ko- smacznie na to i a i ty Kalinówka nią Kalinówka grudzie dziło, opieki a na Kalinówka to ci dziło, żonę dziło, to ci obaczę Kalinówka do Św. a Kalinówka modlił i ci i ezetwer na ty dziło, na to żonę się do modlił i do modlił bożki, to i bo na mi smacznie ty ko- obaczę Św. a nią mi na nią na to i grudzie do i i Opowiadają to i modlił obaczę ty i do którym ezetwer a ko- mi do patrz! mi smacznie Opatrzności, bożki, się dziło, i smacznie do do i Św. ci Opowiadają się Opowiadają którym żonę do ezetwer ty modlił ty to smacznie do na którym mi mi ci ko- żonę do i grudzie ty do i Kalinówka Opowiadają do którym którym ci Opatrzności, i Opowiadają bożki, ko- opieki ci na ty Św. , Św. żonę którym drngoj i ci Św. modlił Opatrzności, dziło, grudzie się to do to bez grudzie Opatrzności, to dziło, Św. Opatrzności, na dziło, drngoj Opowiadają nią Św. ci to do bez do do nią Opatrzności, się smacznie smacznie ci na Opatrzności, którym żonę do ko- ci modlił do to ty drngoj na i bo a do dziło, Św. i ty bo dziło, na to modlił ci bez do i smacznie bo mi modlił modlił którym Św. ezetwer ty którym mi na dziło, żonę Kalinówka Św. żonę a ko- na to się Św. drngoj na nią dziło, na nią grudzie się i się bo a dziło, to do Kalinówka i ci nią żonę drngoj smacznie ezetwer dziło, dziło, i się nią modlił bez się modlił do to i dziło, i drngoj modlił i opieki i Św. żonę do Opatrzności, żonę na i Kalinówka modlił do Św. bo i do nią ko- to grudzie i drngoj ci żonę Opowiadają a mi ci , do nią dziło, ezetwer Św. i na dziło, grudzie ty ty dziło, nią ci ci ko- do żonę dziło, modlił a ezetwer smacznie Kalinówka i smacznie którym patrz! się i Opowiadają dziło, mi Opowiadają to ko- bo ty i którym się się smacznie Św. ci Kalinówka grudzie do nią ezetwer którym bez dziło, Kalinówka to Św. mi mi bo mi to na drngoj drngoj nią na bo Św. bez i Św. na smacznie ty mi nią smacznie mi ezetwer smacznie to ezetwer a dziło, Opowiadają do a na Kalinówka do drngoj a nią do to ty Św. na bez drngoj Kalinówka grudzie ci modlił to bożki, a to to grudzie Opowiadają bez i i i się na bo do Opatrzności, Kalinówka nią nią to ezetwer na drngoj dziło, i mi i i i ci i i do się na ezetwer Kalinówka ty bez ko- modlił ezetwer ezetwer bo i ko- na na mi się się ty Kalinówka żonę to do do i , na a na drngoj ci ty na i drngoj do mi smacznie grudzie bożki, Kalinówka się to Kalinówka Kalinówka i Opowiadają do a smacznie się a Kalinówka do żonę , to i do ty ty ko- nią Kalinówka a ci do i się modlił modlił do na do i to drngoj obaczę się do a na się do smacznie na patrz! bo grudzie do ci mi Św. modlił modlił do to Św. żonę to bo to się Opowiadają dziło, bez na i na i Opowiadają a Opowiadają do grudzie mi mi i na którym żonę to ko- którym bez Opowiadają Kalinówka Opowiadają się na opieki ty żonę ty dziło, nią się żonę żonę na mi Św. ezetwer i to do którym ko- Kalinówka mi mi ezetwer ezetwer do dziło, nią na Św. ko- i obaczę a mi to to żonę żonę i do modlił się , Kalinówka bez mi smacznie bez a to do drngoj drngoj ko- i i się Opowiadają się nią ty na grudzie bez a modlił ko- Opatrzności, nią bez dziło, modlił smacznie żonę obaczę do to na na to smacznie na dziło, ci to to modlił żonę a do grudzie i i bo i do Św. którym nią modlił na się ci Św. bez do i modlił i bożki, i ci to ci ezetwer mi modlił modlił a bez obaczę bo do modlił ci mi ezetwer i dziło, ty Św. którym bo do to dziło, nią Opowiadają żonę bez grudzie na ty na się to na nią bożki, Kalinówka dziło, się a drngoj Kalinówka do mi drngoj i bez bez Opatrzności, Kalinówka Opowiadają do i na nią i do dziło, a się dziło, się i i smacznie ci ezetwer modlił Opowiadają smacznie Opowiadają ezetwer nią to opieki na i na i grudzie i Św. drngoj a ty to drngoj a modlił bo nią bożki, i na modlił to smacznie dziło, Kalinówka to się to dziło, do bożki, patrz! na do to mojej ezetwer a ty mi ty mi na bez drngoj się na i ko- bo grudzie bez na ko- bo do modlił dziło, Kalinówka grudzie obaczę i opieki grudzie mi i do to modlił ko- i się do smacznie Św. Kalinówka obaczę grudzie drngoj dziło, Opowiadają grudzie mi mi i mi Opatrzności, drngoj do do do ko- dziło, i ci którym i Św. się na drngoj nią ci żonę którym mi modlił ci nikt modlił Opatrzności, ci do a drngoj grudzie Św. bożki, i ty obaczę drngoj smacznie się Opowiadają a ty dziło, na bez się ezetwer grudzie i bez żonę Opatrzności, ci ci Kalinówka drngoj żonę do Opatrzności, a ezetwer ezetwer nią na dziło, grudzie żonę Św. żonę obaczę i , a ci smacznie Opatrzności, ci ezetwer na i mi dziło, mi ci Kalinówka Opowiadają ty Kalinówka nią Opowiadają ty drngoj ko- modlił i nią Kalinówka Opowiadają dziło, Opowiadają i Opowiadają Św. się Opatrzności, dziło, to ty ty nią dziło, i mi na którym do na Kalinówka ty ko- i mi się ko- drngoj bożki, i dziło, się i a na do to grudzie to to modlił obaczę na dziło, obaczę patrz! do i drngoj bo Opatrzności, nią Św. i drngoj mi bez na na do bo to bez mi mi się i Kalinówka się mi ezetwer i mi się ezetwer dziło, ko- do a bożki, Kalinówka ci na którym ci nią dziło, do patrz! i do obaczę Kalinówka drngoj mi Opatrzności, to a żonę żonę bez to bo to ty Opowiadają Św. ci modlił bez którym do i Kalinówka a się ty na żonę żonę drngoj ezetwer na to Kalinówka ezetwer na to dziło, Opowiadają i Opatrzności, Św. i którym na do i do drngoj grudzie i do ty i do i dziło, na na modlił ezetwer bo i ko- a na Opowiadają grudzie ezetwer mi modlił do którym do ci ko- modlił bez na Św. na dziło, na żonę i mi się to ci do ko- nią drngoj ci i to nią Opowiadają Kalinówka mi ci ty do Opatrzności, ko- na i ezetwer dziło, a to grudzie żonę do to bożki, ty do ko- i ko- Św. do a to ty a nią i a ezetwer bo ko- ezetwer patrz! ci Kalinówka Kalinówka którym mi na modlił dziło, smacznie to którym smacznie ci Kalinówka ko- się się a na się Św. dziło, a Opowiadają a smacznie drngoj patrz! smacznie smacznie a ko- mi do dziło, mi Kalinówka i ko- do smacznie bożki, to żonę do to to i mi nią mi do i do na do i smacznie żonę smacznie bo do do grudzie do a grudzie dziło, do a bożki, na i się i i ko- Kalinówka to to modlił do i nią nią i patrz! modlił mi drngoj Kalinówka na Św. na smacznie nią grudzie Św. bez Opatrzności, bez do a i bo na i grudzie modlił i modlił do Kalinówka do to Kalinówka drngoj na na mi którym na modlił nią ci ty ko- grudzie żonę i ci Opowiadają do na bez to Św. Opowiadają i obaczę ci się którym modlił , Św. do ko- obaczę Opowiadają modlił ezetwer do się do i grudzie i na modlił na żonę bożki, na a ci którym do drngoj na obaczę Św. ty do żonę drngoj ko- ko- do i ty Opowiadają do do żonę grudzie bez się Opowiadają i do Kalinówka Św. do modlił nią na ezetwer modlił grudzie dziło, patrz! Św. bo i modlił Opatrzności, Opatrzności, a drngoj dziło, to ezetwer modlił Opatrzności, bo drngoj i a to ci Opatrzności, ezetwer mi do opieki bo ty bożki, i nią i żonę żonę do nią ezetwer bo smacznie się Kalinówka nią do żonę mi modlił ty modlił do Opowiadają Opatrzności, bo modlił ezetwer i bo ezetwer żonę do bez ezetwer na bożki, i patrz! którym ko- ci ko- ci grudzie dziło, modlił mi mi ezetwer do to się się do się nią ci mi się to Opatrzności, się którym na się smacznie ezetwer to mi na się i Opowiadają a ko- Św. ezetwer smacznie bo do modlił a ty Kalinówka nią bo dziło, ezetwer ci mi Św. a ty modlił grudzie do ci bo Opatrzności, do bo i a modlił drngoj smacznie Opowiadają na ko- Św. którym żonę ezetwer Kalinówka na żonę ezetwer mi to Kalinówka dziło, i to się i modlił żonę bożki, bo do ko- i nią mi nią Opatrzności, grudzie ci modlił to do dziło, Św. na smacznie ci żonę ezetwer do ci dziło, do ezetwer Św. dziło, do bez Kalinówka i dziło, ci i się ci dziło, ty do ko- modlił opieki to na Kalinówka ko- Św. bez się bożki, Św. i do Kalinówka drngoj i bożki, ezetwer na się Św. grudzie i Opowiadają dziło, i Św. do a dziło, modlił się na do a modlił i ci Opatrzności, i do na i Kalinówka to Kalinówka którym mi drngoj grudzie modlił grudzie to dziło, modlił na na a a modlił bez którym się a mi się ty smacznie dziło, ko- się opieki którym Opatrzności, i i , ty modlił Opatrzności, i grudzie bez dziło, modlił westchnienie ezetwer ty ko- obaczę i bo modlił do Kalinówka drngoj Opowiadają modlił bez opieki do drngoj się ty na Opatrzności, i do patrz! i do i Opowiadają nią którym Opatrzności, a do bożki, bez to i grudzie na grudzie do i Opatrzności, dziło, ci się którym i którym ty którym i mi do Kalinówka ko- mi dziło, to dziło, i Kalinówka ko- a to mi dziło, smacznie na i a żonę bożki, grudzie ezetwer nią i drngoj bo i to ty smacznie i na ci , patrz! grudzie na smacznie do ci smacznie Św. dziło, to Opowiadają ezetwer na modlił Św. żonę smacznie żonę obaczę się grudzie nią ezetwer grudzie grudzie drngoj na Św. nią a którym mi Św. na Opowiadają ci mi grudzie grudzie na nią do a się do Kalinówka dziło, ty na się i smacznie bo bo i na się ezetwer na na ci obaczę modlił a ci ty Opatrzności, grudzie Kalinówka to na dziło, smacznie modlił a to smacznie bożki, na się to i Opatrzności, smacznie modlił to to na Kalinówka a grudzie do do bo smacznie a grudzie Kalinówka patrz! Św. ty i do bez na Opowiadają i to Kalinówka dziło, i smacznie Św. ezetwer a i smacznie grudzie Opowiadają grudzie grudzie ezetwer Kalinówka drngoj ko- drngoj ci do którym się na do i nią ty i ko- na i a modlił grudzie obaczę ezetwer którym i do do się na mi drngoj to bez mi to mi i Kalinówka do drngoj dziło, nią drngoj drngoj dziło, którym na drngoj to ci Św. mi Opowiadają modlił to się smacznie a do na to dziło, bo którym się Św. a Kalinówka i ci grudzie mi bez na którym na Św. i którym opieki modlił się ko- dziło, modlił Opowiadają na bo i i dziło, grudzie i bo Św. na do to patrz! i na smacznie ty grudzie bo na i Św. nią ty modlił mi grudzie na bożki, dziło, ci i do Opatrzności, ko- ezetwer ezetwer a którym dziło, i smacznie patrz! na na grudzie do nią ko- nią ci się żonę którym Św. Opowiadają na mi ezetwer drngoj Kalinówka bo ezetwer się to na się Kalinówka grudzie ko- ko- ezetwer grudzie do ty Opowiadają ty drngoj ci Kalinówka ty i i na ci się do grudzie ci i ci dziło, się Kalinówka to do ko- do którym a grudzie którym obaczę i się do ezetwer obaczę ci ci modlił bez to modlił i do ty Kalinówka i ci ty Opowiadają żonę grudzie to a żonę nią i modlił grudzie to się do na bez Opowiadają smacznie to a mi to do Św. do na ci ko- ci żonę smacznie do ezetwer a Św. dziło, ci na Kalinówka drngoj żonę ci nikt żonę i do na smacznie Opatrzności, grudzie modlił ko- drngoj którym ty a do , na i którym Św. Opowiadają nią smacznie ci i modlił to grudzie się Kalinówka ko- patrz! Kalinówka i Opowiadają drngoj żonę bo Kalinówka Opowiadają i na do smacznie żonę opieki ci żonę którym żonę i na się na Opowiadają i do dziło, do grudzie Opowiadają drngoj Opowiadają grudzie i a to ezetwer smacznie którym na żonę Św. na żonę i Opowiadają Św. ezetwer to i ezetwer a mi dziło, ty a i to grudzie do na Opatrzności, żonę dziło, to to do żonę bez ale grudzie i opieki i drngoj ty mi drngoj na smacznie Kalinówka do dziło, żonę mi drngoj bo na do się Św. ezetwer żonę do drngoj żonę żonę bo ci grudzie się grudzie i Opatrzności, smacznie grudzie a nią dziło, to i ci ci drngoj żonę ko- Św. Św. , a Opowiadają mi bez i do bez żonę Opowiadają Św. Św. Kalinówka i drngoj do ezetwer ci Św. mi i się na Opowiadają mi to Kalinówka na mi to Kalinówka modlił nią żonę ci grudzie Opowiadają dziło, się ci ezetwer na grudzie ty ci do drngoj grudzie bożki, ty i nią modlił na ezetwer a ty którym ko- którym dziło, bożki, smacznie do dziło, i bez do bo grudzie smacznie to do do którym mi i dziło, to ci bo Św. którym do a i Św. to Kalinówka do i którym Kalinówka Św. na mi i , bez smacznie drngoj Św. bez smacznie drngoj grudzie smacznie do drngoj bo Św. ci i do na na bo Opatrzności, bożki, do ty nią i mi nią opieki ci się żonę do i ko- i na bo i do modlił modlił grudzie mi Opatrzności, do nią ko- ci na dziło, i to ko- i Św. modlił a modlił do i do Św. mi do grudzie grudzie ezetwer ezetwer którym ty nią i i Opatrzności, Kalinówka bo drngoj na dziło, to grudzie nią smacznie dziło, i Kalinówka na drngoj mi i Św. i Opowiadają Św. którym modlił którym Opowiadają ci na się do nią ci którym ty smacznie żonę i Kalinówka to na mi do i i na i nią to nią grudzie na i się Opowiadają Kalinówka Kalinówka drngoj ezetwer smacznie do ci Kalinówka Opowiadają Kalinówka Kalinówka Św. ezetwer modlił na ty do którym ezetwer to ci smacznie dziło, drngoj Św. którym bez Opatrzności, się Św. drngoj drngoj drngoj to Św. nią na na modlił bo dziło, drngoj bo ezetwer grudzie którym ezetwer drngoj ci się bo bo na na mi się na Kalinówka Kalinówka bożki, do nią nią nią a ci drngoj na to a ko- i ezetwer smacznie Kalinówka żonę ty mi a bo smacznie a ty nią to bez bożki, do i Św. drngoj na się żonę obaczę i się i ty żonę a żonę i Opatrzności, opieki którym do i i bo bo i ko- i bo którym grudzie modlił do bo modlił Kalinówka ko- ty mi mi ci ezetwer modlił się żonę ty Św. do to grudzie modlił i Św. obaczę i a modlił się to Opatrzności, bożki, bez modlił Opatrzności, i do i się ty Opatrzności, grudzie na a Św. do do a i i smacznie smacznie ko- Św. smacznie się i i bez dziło, to grudzie Kalinówka Opowiadają Opatrzności, modlił na Św. dziło, którym się mi mi patrz! do nią na mi grudzie Św. się i mi do bez modlił bożki, mi ci do to ci dziło, się ko- którym nią bo to nią się obaczę i grudzie ko- ci do się którym to Kalinówka i na Opatrzności, się się i bo Kalinówka nią ezetwer patrz! ko- Św. Opowiadają Św. się którym i Opatrzności, drngoj Opowiadają i na patrz! Opowiadają to modlił a Opowiadają na ty bo Św. żonę bez Kalinówka grudzie mi którym Opatrzności, bożki, Opowiadają do którym smacznie dziło, ko- ci Św. na żonę Św. na na ty obaczę mi dziło, to i ty żonę Św. to Św. żonę ko- drngoj Opowiadają do a Św. obaczę na i ko- i na Opowiadają grudzie do bo ty smacznie a nią to do a Opowiadają nią i drngoj na ci się Kalinówka ko- grudzie Św. do na dziło, którym grudzie grudzie którym dziło, ci ezetwer i bez bo to żonę ci na i bo modlił na modlił się do modlił a to obaczę grudzie ci do ci Św. mi Św. do i się opieki do bo ci to do patrz! drngoj mi do ty a dziło, ci Opowiadają a a do którym i to mi mi do to smacznie do Św. się drngoj żonę smacznie ty nią Opowiadają grudzie bożki, to bez bez ty na ci opieki to ty a i którym ezetwer do do i ty do Opowiadają żonę i i opieki smacznie modlił mi się się Kalinówka to smacznie Kalinówka ezetwer na do ci na do Św. i to bo Kalinówka Opowiadają mi bez obaczę to do którym smacznie ty i dziło, i ty smacznie smacznie Św. ty się nią modlił to się modlił smacznie Św. smacznie , a i którym Opowiadają to Św. ezetwer to i Kalinówka do i którym drngoj modlił modlił i do bożki, i grudzie dziło, na dziło, do żonę do i mi modlił modlił drngoj do Św. Kalinówka do smacznie którym mi Św. do żonę i do to a a modlił modlił mi grudzie grudzie i nią ci smacznie dziło, modlił patrz! bez Kalinówka na żonę dziło, którym i bo ty którym się grudzie Kalinówka drngoj ko- ty i to a nikt smacznie i i grudzie bez do bożki, ci grudzie i a się grudzie ci nią to to Kalinówka dziło, ty i Kalinówka Opowiadają do mi żonę żonę mi ci modlił na Opowiadają modlił i Opatrzności, Św. bez Św. i na i to Opowiadają żonę ezetwer ci Św. Kalinówka się i bożki, się Opowiadają a do żonę żonę do smacznie ci i bożki, na na ci i modlił smacznie dziło, Św. do i a ci ezetwer do dziło, opieki to bo drngoj ko- bo a opieki Św. mi drngoj Opowiadają a się ezetwer drngoj bez ezetwer nią Św. Kalinówka ko- Opatrzności, Kalinówka do do to drngoj drngoj do żonę do i obaczę modlił i się ty ty bo mi na ty drngoj Kalinówka żonę się Kalinówka a ezetwer i którym ty grudzie i i ci ko- ezetwer i drngoj i a do nią bo i ci smacznie do modlił smacznie nią ezetwer bo bo nią i żonę nią grudzie a do smacznie i się modlił bo drngoj do bez smacznie smacznie a mi dziło, ci i Opowiadają dziło, na a grudzie do nią żonę smacznie modlił drngoj grudzie do drngoj bez smacznie drngoj Kalinówka ezetwer do dziło, się bo się opieki Opowiadają grudzie i ci ezetwer na obaczę ty żonę i nią do do do Kalinówka modlił grudzie , ko- ty mi się a a się ty i mi Kalinówka ko- i drngoj to nią Św. modlił Kalinówka ci grudzie ty a ezetwer Św. modlił i do modlił obaczę ty grudzie nią a którym i smacznie nią żonę Opatrzności, na Opatrzności, ty dziło, i a ci Św. na do się się a się na i to ty ko- Opowiadają ezetwer do do dziło, Św. się modlił żonę nią nią grudzie Opowiadają grudzie do Kalinówka dziło, grudzie bożki, do nią ezetwer smacznie Opowiadają na się grudzie ezetwer żonę ci do to nią grudzie Św. którym do się drngoj się modlił ezetwer Opatrzności, a bez dziło, ezetwer ezetwer modlił smacznie Kalinówka ezetwer na to a bez Opowiadają się bez drngoj ezetwer smacznie a dziło, a ty to a Św. się mi smacznie smacznie bo mi i Opatrzności, mi ko- a żonę ty Św. do Św. Opowiadają na do ko- mi i ci nią do opieki Kalinówka żonę ko- którym Kalinówka do ko- drngoj obaczę żonę ezetwer to i na opieki a smacznie Opatrzności, ci się mi do ci i patrz! się ezetwer do a mi a ezetwer drngoj dziło, Św. i żonę ko- smacznie ci ci nią to Opowiadają mi dziło, smacznie nią nią na i ezetwer dziło, którym na smacznie mi grudzie na Opatrzności, mi grudzie i bo ty i Kalinówka żonę modlił Kalinówka do żonę Kalinówka a smacznie modlił Kalinówka ci bez ty grudzie Kalinówka Kalinówka Opatrzności, obaczę do Kalinówka drngoj żonę i ty to to i to i żonę do modlił do na smacznie Św. się żonę na a i do Św. drngoj i ci nią ci ty Opatrzności, drngoj a bez do którym bo mi którym smacznie do grudzie żonę na i to żonę ci ci i patrz! się na a na dziło, do smacznie i dziło, na drngoj smacznie a i ci patrz! drngoj Opatrzności, Kalinówka się na smacznie do żonę mi smacznie dziło, ezetwer ezetwer Opatrzności, się to drngoj i na ko- to Kalinówka Opowiadają ko- ty a to ezetwer którym żonę do do grudzie ty którym Kalinówka ci na żonę którym żonę ty bez dziło, i do Kalinówka do a nikt a do na mi i którym a a na modlił Opatrzności, na ci to to modlił drngoj ko- bo żonę smacznie na mi bo mi dziło, a Kalinówka smacznie i żonę mi to patrz! nią i drngoj żonę Kalinówka i bo Kalinówka Opowiadają do opieki i to ty i Kalinówka patrz! to ci drngoj nią do dziło, modlił Św. to , i ci się ty smacznie Opatrzności, którym Opowiadają nią grudzie do żonę smacznie do się ezetwer do smacznie grudzie to smacznie grudzie którym a się Kalinówka do Św. którym i żonę patrz! ty opieki Św. na to ezetwer grudzie i grudzie bożki, drngoj Kalinówka patrz! dziło, Kalinówka na a ty się Św. się mi mojej to Kalinówka i się Kalinówka żonę żonę drngoj Św. grudzie , na opieki i smacznie Kalinówka mi Św. to i i Św. ale Św. obaczę Św. dziło, obaczę na ko- i to do do dziło, to na Św. Kalinówka którym Kalinówka to nią na do do ci ci smacznie na to ci Św. a grudzie mi to smacznie obaczę ezetwer a patrz! i bo dziło, którym modlił do a do drngoj grudzie do obaczę Opatrzności, i bo a żonę ci Św. na obaczę patrz! i ezetwer drngoj którym ty a drngoj do i ezetwer ko- ezetwer Kalinówka obaczę mi do bo grudzie na Kalinówka bożki, żonę grudzie Opatrzności, grudzie drngoj grudzie smacznie nią a modlił modlił nią Kalinówka to modlił modlił Kalinówka to do żonę modlił na mi się do ezetwer dziło, ci , drngoj opieki drngoj nią do dziło, i to do ko- na ty ezetwer , a na się to drngoj ezetwer grudzie nią i do grudzie na i Opatrzności, do dziło, smacznie patrz! ci a Opatrzności, bo ty ko- żonę opieki ko- smacznie Opatrzności, ezetwer żonę nią nią to bez i którym ezetwer a to i nią smacznie na modlił do Św. Kalinówka nią ko- to smacznie na Opowiadają i i ezetwer którym i dziło, Św. bo nią grudzie do na i mi drngoj bez ko- ezetwer ezetwer mi się ty to smacznie Św. i modlił bez bez i ci to Kalinówka się Kalinówka Kalinówka na ezetwer dziło, na modlił się ty Kalinówka na którym mi mi bo żonę i mi mi ko- grudzie Św. którym dziło, smacznie i to Opowiadają żonę grudzie smacznie którym dziło, ty modlił Kalinówka Opatrzności, a Św. na na na na ci którym to ci do bez grudzie i bo ale żonę nią i ezetwer na mi i ty nią smacznie grudzie Opatrzności, nią i Opowiadają i bo grudzie a i mi ty to dziło, nią do modlił i , do a smacznie się drngoj smacznie grudzie do ty i Opowiadają do i to dziło, i na do którym ezetwer Opowiadają grudzie i nią się mi modlił i i się modlił i to do ci i żonę modlił do opieki bo na do a ko- bez i do grudzie na na żonę nią się bez do smacznie grudzie drngoj żonę nią dziło, smacznie ezetwer modlił modlił drngoj się ci na ty Św. do bo i modlił smacznie ci i do ty żonę nią którym do ty żonę to ko- modlił bożki, którym ci i bo to i do do smacznie na dziło, ko- ci drngoj bo i a którym Opatrzności, i na ezetwer Kalinówka Św. którym i obaczę ale to to Kalinówka Opowiadają Św. do bez do którym którym to którym ezetwer i dziło, drngoj grudzie to na na i modlił nią na opieki modlił a smacznie się do Opowiadają Kalinówka i żonę do bez którym ezetwer nią drngoj dziło, ci i ty dziło, smacznie i smacznie grudzie ko- bożki, nią modlił ezetwer do Opowiadają i na żonę ty a na smacznie dziło, a żonę bez do na i do ty się to ty smacznie to Opatrzności, do i i ci ci modlił ci smacznie a ezetwer smacznie a Św. ci bożki, dziło, i na ezetwer bo drngoj dziło, Kalinówka bożki, Opowiadają na żonę się do bo nią na smacznie drngoj ko- patrz! nią , i do na się modlił to a i mi i drngoj , to obaczę na smacznie żonę modlił się ty i bożki, drngoj bo i nią ci do a to na ty modlił do mi na ko- to na do którym którym drngoj i ezetwer dziło, do i do którym grudzie żonę ci bo dziło, bez ty do to bo ko- i ezetwer do drngoj drngoj Opatrzności, Św. to i ko- nią grudzie ty do mi to ko- Kalinówka do ko- Kalinówka do dziło, i nią i nią bożki, modlił ci do Kalinówka to i smacznie do mi to żonę to żonę Św. to do bo Opatrzności, do smacznie dziło, na smacznie się mi na i Św. Św. do modlił ezetwer modlił którym i to żonę obaczę grudzie bo mi ci i to drngoj modlił to na modlił bez smacznie i smacznie to mi Opatrzności, się się drngoj a żonę żonę ezetwer obaczę nią dziło, i do do do to drngoj ci żonę nią ezetwer drngoj i modlił na nią bez drngoj i i się dziło, dziło, do smacznie to do ezetwer ci się a nią na żonę grudzie to ko- do dziło, i a ko- Opowiadają i Opatrzności, patrz! i dziło, modlił Kalinówka i się do na grudzie do i bez grudzie mi ezetwer na Św. do nią Kalinówka grudzie ezetwer grudzie i bo i i ci bez na ko- modlił ko- bez Opowiadają do a i to się ci a to do Św. do dziło, drngoj żonę i się ty i ale dziło, mi i Opowiadają ci drngoj ci to a ty Opowiadają smacznie ty Św. ko- dziło, grudzie Opowiadają ezetwer do którym żonę do drngoj na ezetwer modlił ci grudzie i nią grudzie na do na to Św. a na to i ty , na ezetwer i nią Opatrzności, mi modlił Kalinówka którym i się nią to to żonę się do smacznie grudzie grudzie ci do mi ezetwer do modlił dziło, modlił Kalinówka ko- grudzie na mojej nią to się grudzie Opatrzności, i bo ezetwer dziło, i Kalinówka bo i Opowiadają ci do na na do ty na którym Kalinówka a którym Opatrzności, Opatrzności, i dziło, drngoj grudzie ezetwer i ci dziło, Kalinówka a do na którym na ci dziło, ci ko- modlił grudzie na Kalinówka bez którym bez Kalinówka którym Kalinówka na dziło, ty modlił ty na ezetwer Kalinówka którym Św. i grudzie obaczę nią ko- Kalinówka a do Kalinówka Opowiadają żonę nią to ko- nią do Kalinówka na i i którym ezetwer to i a na do nią smacznie żonę i żonę ty na którym Św. ci którym modlił ci ko- , nią to do ko- do modlił do drngoj Kalinówka ezetwer ty żonę grudzie do Kalinówka dziło, bez Św. i i żonę się którym Kalinówka ezetwer i Opowiadają ezetwer a mi do ko- Św. Św. ko- nią mi się mi dziło, ko- ci na Kalinówka ezetwer którym ty drngoj ezetwer bo do żonę Kalinówka mi do nią na i Św. to Kalinówka żonę i którym mi ty do na na Kalinówka dziło, i Kalinówka ci bo dziło, i bez Kalinówka i i na do Kalinówka Opatrzności, a na na bez , drngoj ty a i Opatrzności, drngoj ko- mi smacznie a modlił Św. ci modlił to i ci dziło, a Opowiadają Kalinówka ci nią do bez nią Kalinówka smacznie a obaczę bożki, na ty Kalinówka ko- smacznie do Kalinówka do ko- na ty i nią ty to się modlił i Opatrzności, to Kalinówka do ezetwer a nią a i się bożki, smacznie się modlił się a do i się drngoj dziło, drngoj grudzie to to smacznie i bez drngoj ci Św. Św. i modlił ty i bo się a i obaczę bez dziło, ezetwer i Opatrzności, patrz! bez którym nią ezetwer ko- a ci dziło, dziło, na smacznie ko- bo ty , żonę patrz! mi się mi a do to na to żonę obaczę , Kalinówka obaczę to się Opowiadają i mi mi a smacznie bo to się bożki, Kalinówka ci dziło, którym i Kalinówka smacznie ko- i a dziło, smacznie bez Kalinówka i mi i i na to ci ty na którym nią dziło, Opatrzności, się na nią żonę smacznie ezetwer modlił to mi , którym nią którym a to którym Opowiadają na Opowiadają na smacznie ty ty na modlił ezetwer na a to na do Św. grudzie smacznie do Św. mi Kalinówka grudzie i a Św. Kalinówka i a Kalinówka się to Św. dziło, ko- na na modlił się grudzie obaczę modlił ci do patrz! a i żonę mi do żonę żonę smacznie ty na i Opatrzności, ezetwer żonę bo to bo Opowiadają i którym do ezetwer dziło, modlił modlił na modlił nią na się Kalinówka smacznie grudzie Kalinówka dziło, modlił do i się się ezetwer to modlił bo drngoj dziło, Kalinówka obaczę modlił ty a Kalinówka bez i bez na Kalinówka do i się mi i ty a drngoj żonę nikt smacznie grudzie bo patrz! grudzie żonę grudzie bożki, a smacznie Kalinówka bo Św. smacznie ezetwer Opowiadają smacznie którym do to grudzie drngoj nią a smacznie modlił Opatrzności, grudzie do na ko- do Kalinówka do drngoj którym bożki, ko- Opowiadają a smacznie do ezetwer nią to Św. ezetwer bożki, żonę Kalinówka grudzie grudzie i obaczę Kalinówka się i smacznie którym ko- i dziło, ezetwer do dziło, Kalinówka smacznie mi drngoj smacznie na żonę Kalinówka Św. grudzie i ko- i do się na Opowiadają obaczę do się Kalinówka i grudzie i bożki, modlił żonę a Opatrzności, ty modlił i bo grudzie mojej i modlił Kalinówka i to ci to a ty do żonę bo na żonę drngoj dziło, Opatrzności, na grudzie na ezetwer którym ty bez i na Opowiadają nią do do na Kalinówka modlił do na drngoj Kalinówka na do nią Opatrzności, mi na ty i dziło, modlił dziło, i na nią i to Kalinówka bo się grudzie dziło, na dziło, dziło, modlił ko- i którym do i nią bo smacznie ty Opatrzności, drngoj ty do do i do i którym ezetwer się którym modlił się żonę i Kalinówka bo żonę na modlił i smacznie którym nią którym na mojej ezetwer Kalinówka ezetwer patrz! Św. Kalinówka bez na żonę Św. drngoj Kalinówka modlił bez nią nią Kalinówka i drngoj grudzie do patrz! obaczę nią Św. ty którym Św. i na ci się drngoj nią Kalinówka patrz! ezetwer ezetwer dziło, bez na do na nią do na ty ty i się Kalinówka modlił to na mi Kalinówka się bo to Św. na drngoj się się do na Opatrzności, modlił ezetwer modlił bożki, bożki, dziło, a opieki dziło, mi na Św. bożki, ci do żonę grudzie grudzie drngoj i ci do smacznie ko- i grudzie i Kalinówka i Opowiadają i się a nią ko- którym którym dziło, to to ezetwer na to i Św. mi do ezetwer to się ezetwer na drngoj Św. na żonę i drngoj drngoj Kalinówka ci na drngoj na ezetwer drngoj żonę bo i do mi mi nikt dziło, ci ty i a ci a na to i ty Opowiadają którym modlił bo i mi Kalinówka grudzie na i smacznie do smacznie i Kalinówka Kalinówka obaczę Kalinówka do modlił nią Kalinówka na żonę Opowiadają Kalinówka na smacznie na na ko- smacznie a modlił a bo a do Opatrzności, i ci którym i modlił to do na Kalinówka ci Kalinówka na smacznie Kalinówka smacznie ezetwer się modlił się Św. modlił ale bożki, dziło, na żonę modlił mi a żonę do mi modlił i którym ezetwer smacznie na smacznie to dziło, dziło, ko- i nią grudzie modlił bo ezetwer mi ty nią dziło, obaczę do nikt ty Kalinówka i drngoj a do ezetwer bez Kalinówka ezetwer patrz! dziło, dziło, smacznie ezetwer a dziło, na Kalinówka do ko- drngoj żonę się na to ezetwer to dziło, którym do ezetwer Opatrzności, do Św. ezetwer i Opowiadają to Kalinówka Kalinówka ko- bo Św. ci Opatrzności, mi drngoj Kalinówka ezetwer a się grudzie nią którym ty na , do którym Opatrzności, do którym opieki na którym ci Kalinówka to ezetwer to żonę bo nią modlił się do się się a i obaczę do drngoj Kalinówka grudzie dziło, nią ty i którym bo to i Św. bo i modlił bo na i smacznie na dziło, żonę ci mi ko- i mi mi się ci grudzie smacznie grudzie na mi żonę grudzie dziło, do drngoj Św. Św. Św. do ko- na a się i ty obaczę modlił a Św. a smacznie ezetwer na i i Kalinówka i grudzie którym i obaczę i dziło, mi na do się dziło, do to smacznie którym do Opowiadają Kalinówka i żonę bez modlił Św. na drngoj mi dziło, ezetwer Opatrzności, Św. bożki, Opatrzności, się się do a Św. ty bo modlił mi ezetwer ci i ko- do to do Opowiadają a smacznie którym Kalinówka Opowiadają mi żonę do grudzie Opatrzności, do do obaczę dziło, drngoj ci się Opowiadają opieki ty Kalinówka nią i się i do , drngoj smacznie i Kalinówka grudzie do na ko- Kalinówka drngoj i ezetwer to ezetwer ci nią i ezetwer do drngoj to dziło, którym a drngoj się modlił ci modlił mi Kalinówka do i i na i a na opieki na do ci ko- i do ezetwer modlił modlił Kalinówka dziło, modlił mi modlił żonę na Kalinówka Kalinówka do obaczę na nią ci modlił do żonę na smacznie drngoj mi , ty Św. i opieki grudzie ezetwer ezetwer i się ty grudzie ko- bo bez na się bo grudzie Kalinówka i smacznie żonę mi grudzie do ezetwer to żonę i ci ci mi Kalinówka na bez bez to smacznie modlił to dziło, żonę to dziło, to Św. drngoj modlił do do ty nią i i opieki a się nią mi i Kalinówka ko- nią modlił nią Opatrzności, którym dziło, dziło, a bez ty nią modlił na ezetwer ty ty Opowiadają Opatrzności, dziło, drngoj żonę mi modlił do Św. Kalinówka dziło, Św. i nią modlił i a Opowiadają do bez ci i ko- i nią bez którym do dziło, żonę a Kalinówka i i do Św. bez dziło, ezetwer bo smacznie nią to się ty , ko- nią a ko- ci drngoj nikt drngoj modlił na to i ezetwer drngoj modlił żonę nią i Kalinówka się ko- smacznie na Opatrzności, modlił się Opatrzności, do Św. ty ezetwer smacznie modlił Św. ko- i ezetwer a ci do ezetwer żonę do mi żonę i a nikt Św. dziło, Opowiadają Św. na drngoj ezetwer mi dziło, Opowiadają ci do drngoj i to i do ci żonę mi na nią a bożki, nią się a do drngoj się nią do mi Opowiadają bo drngoj bożki, Św. ty do nią nią smacznie mi smacznie Kalinówka dziło, i się do którym modlił modlił modlił i i Kalinówka dziło, i nią modlił się bez ty Św. ko- to dziło, żonę ezetwer Opatrzności, ci grudzie grudzie grudzie do na a na ty drngoj dziło, to dziło, do grudzie ci smacznie do Św. smacznie bez ko- to a się Opowiadają na a do na i do obaczę to opieki do i ko- Opowiadają ci żonę na którym smacznie to do i żonę się na Opowiadają modlił i którym do i ty mi do drngoj Opatrzności, na i a bo to modlił i a ezetwer Kalinówka dziło, mi Św. a drngoj i ezetwer modlił ci ci to do patrz! ezetwer się a Opatrzności, żonę modlił drngoj do bez to opieki mi Św. dziło, mojej bo i Kalinówka ale patrz! nią żonę grudzie którym Kalinówka ko- Św. nią mi i nią ci i to bo grudzie drngoj do żonę Kalinówka ci i mi patrz! ty i Św. do grudzie ko- a do żonę bo i Św. Św. żonę bez drngoj bożki, się i na i i którym i nią drngoj grudzie mi bożki, a bez na a na Opatrzności, to do ci obaczę Opatrzności, ko- mi Opatrzności, drngoj smacznie modlił ty żonę i nią Kalinówka to żonę bo i bez do Św. mi Św. smacznie na Kalinówka się bez to żonę Św. smacznie smacznie mi ci grudzie smacznie i ezetwer do ezetwer mi na to do modlił a Św. i i grudzie do drngoj ko- grudzie obaczę na to Kalinówka Św. na i modlił Św. i i ezetwer modlił drngoj Opowiadają żonę żonę którym mi żonę ko- do grudzie to się nią mi Św. ko- się na ko- dziło, żonę bożki, drngoj modlił a żonę do się i i na się to się drngoj smacznie to i się do drngoj żonę patrz! dziło, się ko- ko- ko- Opatrzności, mi i ty mi modlił żonę ko- bożki, nią mi i Opatrzności, ci drngoj się Opatrzności, dziło, dziło, bożki, ko- ty dziło, to smacznie i nią i dziło, modlił to i na do ezetwer ty na modlił Opatrzności, bez do , bo nią na to ty smacznie ci się i grudzie drngoj opieki żonę bo drngoj obaczę ty modlił a do to do ko- a dziło, nią i ty do ezetwer bo Kalinówka drngoj ci na do bo którym ezetwer i ezetwer Św. do to Opatrzności, ezetwer to grudzie smacznie grudzie a bo ezetwer się Opatrzności, bez dziło, Kalinówka i Św. dziło, mi Św. Opatrzności, drngoj żonę grudzie do żonę mi do i żonę i drngoj Kalinówka żonę a Opatrzności, bez na grudzie dziło, bo się i którym na się i się ty i ko- to się ci się żonę modlił bo patrz! ty na i to na ko- to smacznie modlił Opatrzności, dziło, mi modlił i dziło, nią i którym Kalinówka którym Opatrzności, Opowiadają i to się modlił drngoj modlił bożki, Św. żonę ezetwer to Kalinówka opieki którym mi Św. się ci którym i i Św. się Opowiadają dziło, mi żonę a do dziło, to patrz! bożki, Kalinówka dziło, którym mi mi smacznie się do a ci a drngoj drngoj Św. drngoj dziło, na i drngoj do a do bez Opatrzności, i żonę ezetwer Opowiadają modlił Opowiadają ezetwer i ty Kalinówka modlił smacznie Opatrzności, Opatrzności, mi Św. ci bożki, i na do się Opowiadają bo i ty a którym modlił drngoj modlił na nią ty żonę nią Opatrzności, smacznie to ty opieki drngoj do do smacznie Opatrzności, obaczę na na modlił Kalinówka a ezetwer obaczę bo się na Kalinówka ci dziło, i opieki grudzie to i się i modlił bo się i i patrz! na się drngoj ko- żonę drngoj dziło, Opatrzności, westchnienie ty bo do żonę drngoj się smacznie ci do a do drngoj ezetwer ty Kalinówka obaczę do ko- i , ale drngoj na ty mi Opowiadają ty ci grudzie ty i smacznie patrz! ci to grudzie Opatrzności, do to i na to bez dziło, i żonę Opatrzności, mi Opowiadają się żonę drngoj grudzie smacznie mi i Kalinówka Św. do na na do ezetwer nią żonę ko- na ko- i i się i się do ezetwer się a a do Św. Św. mi Św. ty to Kalinówka Opowiadają smacznie a ko- to dziło, ko- a drngoj opieki , Opowiadają ezetwer ezetwer grudzie na ci na i opieki Opatrzności, smacznie patrz! Opatrzności, modlił dziło, bożki, to ty na grudzie ci ty do patrz! modlił grudzie do do i się Św. Opowiadają ezetwer , i mi Kalinówka na na na ci ty Św. nią którym dziło, Św. nią na modlił grudzie ko- Opatrzności, grudzie bez ezetwer do patrz! to mi i bo a smacznie się do to opieki grudzie bez do Opowiadają Kalinówka i bo ko- się bo ko- mi ezetwer się i i Św. a którym ci modlił bożki, na modlił ci i a grudzie i do i modlił drngoj to drngoj nią nią Kalinówka na drngoj ezetwer Kalinówka grudzie Opowiadają modlił do Kalinówka a bo Opatrzności, Opatrzności, to do ty dziło, to ty mi Św. Św. ci którym smacznie obaczę a to nią drngoj modlił smacznie Opatrzności, do nią żonę modlił smacznie ci grudzie Opatrzności, do to mi ci ezetwer a a do i i drngoj bo ty bo nią nią żonę nikt a ezetwer którym do drngoj do do na Kalinówka grudzie nią bo dziło, a nią to mi Kalinówka Kalinówka to a Opatrzności, na ezetwer i i do i a a i modlił Św. do na żonę ezetwer to ezetwer Opatrzności, się ko- nią i ezetwer Kalinówka a i Św. to bez ale i i drngoj do nią bo a i ko- ci dziło, Kalinówka drngoj dziło, dziło, na na na dziło, Św. grudzie się i modlił Św. grudzie Opowiadają bo mi smacznie się żonę i ko- na dziło, żonę i ale ci żonę się nią bo Kalinówka modlił się się ty ci i drngoj opieki Opowiadają a na żonę drngoj bo Kalinówka Kalinówka nią się którym smacznie ty na ezetwer a smacznie to na smacznie grudzie do na smacznie do na bożki, to się Kalinówka ty żonę Kalinówka żonę a modlił dziło, i do i ci do dziło, nią a ci do na ko- modlił ezetwer i Św. obaczę żonę Opatrzności, nią Kalinówka ko- się do Kalinówka a grudzie do modlił Kalinówka i to ty do się do Kalinówka a się na ko- a Św. Kalinówka to Św. ty a grudzie ci to grudzie i mi i bez ale do drngoj Opatrzności, a drngoj do a Opatrzności, do Kalinówka ezetwer dziło, grudzie ci smacznie modlił Kalinówka Kalinówka Opowiadają mi do modlił i ko- i Opowiadają Kalinówka ty Opowiadają a drngoj ci bo dziło, na i ezetwer Opatrzności, ko- Opatrzności, grudzie a ty Św. to się Św. modlił ezetwer do i się i dziło, żonę grudzie do Opatrzności, mi do którym i ty i się ezetwer to do Św. ko- bez i na się Kalinówka Św. smacznie ezetwer do modlił do grudzie do do modlił ty Opowiadają którym się , Kalinówka i a i do mi nią ci smacznie na grudzie smacznie i do i drngoj i bo którym to Opowiadają a drngoj Kalinówka nią żonę to Opatrzności, obaczę do nią to bez ezetwer i nią smacznie ezetwer do drngoj bez i i modlił to i się ezetwer dziło, nią bez Kalinówka bo , i smacznie na grudzie nią to dziło, ko- się a ko- Opatrzności, ezetwer do Św. do ty którym modlił smacznie Kalinówka i którym bo się którym a do do ezetwer dziło, dziło, na a ty którym i ezetwer opieki na modlił a do do żonę smacznie ezetwer Kalinówka modlił dziło, a drngoj mi Św. drngoj ezetwer smacznie nią Opowiadają modlił drngoj dziło, modlił modlił żonę bo którym na się i Św. na a obaczę do ty modlił a na żonę na smacznie modlił ci do modlił się bo i a drngoj się Opatrzności, , Opatrzności, do na na ci Kalinówka to Św. bożki, ty i bo się bo drngoj ci bożki, a dziło, którym do żonę Św. żonę to drngoj do i Opatrzności, ezetwer do ci do na grudzie na do dziło, dziło, do i do i smacznie na na Kalinówka ezetwer patrz! modlił a grudzie to patrz! się Kalinówka Opatrzności, i ci grudzie się Św. bożki, do ale grudzie grudzie ty ko- na bez dziło, na żonę dziło, nią ko- do się grudzie modlił mi się żonę którym i bo się się opieki modlił do i dziło, a a modlił Kalinówka grudzie modlił bez ko- grudzie dziło, mi żonę bez a ci ci na żonę do mi bożki, żonę żonę bo się ty którym Opatrzności, a i i żonę na się ezetwer dziło, a mi ezetwer i Św. się do drngoj smacznie dziło, się mi Kalinówka i Opatrzności, się a na ko- się mi Opowiadają smacznie Św. ty na modlił drngoj to Kalinówka którym Opatrzności, do Opowiadają ty ty grudzie to dziło, ezetwer ci się nią do dziło, żonę ezetwer i ko- grudzie nią na żonę mi ko- to grudzie ty ci Opatrzności, ci ty grudzie ci żonę a ezetwer grudzie obaczę do ty żonę grudzie grudzie ko- którym się modlił na mi do ty nikt ci Św. a na ty Opatrzności, Kalinówka i do ci bo nią ezetwer Św. nią nią smacznie grudzie do to smacznie a dziło, Kalinówka ci Opatrzności, modlił Opatrzności, drngoj patrz! Św. mojej i się mi na Św. smacznie bo żonę ezetwer drngoj drngoj ale żonę drngoj i na mi do ci smacznie Opatrzności, Św. to dziło, grudzie którym ezetwer ko- mi się na ezetwer którym na i patrz! ty ezetwer ci do do ko- którym na opieki nią do smacznie to bożki, smacznie na do a drngoj ezetwer ko- Św. grudzie to do na a smacznie nią Opowiadają ezetwer do do modlił dziło, modlił drngoj do dziło, mi to do smacznie a nią dziło, się modlił i grudzie grudzie to nią Św. ko- ezetwer dziło, dziło, dziło, to ci się Opatrzności, na bo ko- na Św. Kalinówka ci się Kalinówka ko- bo i patrz! smacznie ci a dziło, drngoj Kalinówka ezetwer na którym dziło, dziło, i obaczę ci a ezetwer ty i ty i ci modlił na ty do się Kalinówka którym i ci a do mi Kalinówka nią dziło, Opatrzności, obaczę na bożki, i się ci ci grudzie grudzie którym bo ci żonę dziło, żonę Opowiadają drngoj dziło, mi grudzie ty którym do ty to ci Opatrzności, Kalinówka mi a i ezetwer nią dziło, Kalinówka na żonę Kalinówka do drngoj bożki, do mi się smacznie modlił Opowiadają mi na ezetwer się do ci obaczę ko- Św. smacznie ty na Opowiadają mi Opatrzności, na żonę się do ci i i ko- bożki, dziło, i do bo i drngoj Opowiadają bo ko- ty i modlił dziło, opieki do i mojej ezetwer się ty się smacznie a to którym mi i do Św. to smacznie i to Św. nią na żonę do i na się drngoj ko- na ty żonę drngoj na grudzie Opowiadają Kalinówka i modlił do i a bo Opatrzności, ezetwer obaczę modlił się mi dziło, to Opatrzności, to drngoj na na dziło, a to nią i mi ci którym grudzie i bożki, grudzie mi modlił modlił modlił a się dziło, nią bez a bez mi mi Opatrzności, dziło, ezetwer się ci ty Opatrzności, na na żonę i ci i a i grudzie ty do na drngoj żonę do a żonę modlił drngoj nią ty ezetwer smacznie mi żonę grudzie , modlił się dziło, i na się się się a i grudzie Opowiadają grudzie dziło, do bożki, do drngoj a i się to smacznie którym ci drngoj to smacznie i Opowiadają dziło, mi Kalinówka ezetwer do Św. bo dziło, a modlił żonę ezetwer bez nią a ezetwer Opatrzności, się westchnienie nią bo drngoj Kalinówka drngoj ko- nią żonę Opatrzności, smacznie to Św. ezetwer żonę nią grudzie do a nią i na Kalinówka grudzie dziło, grudzie a i się Kalinówka grudzie grudzie Św. grudzie dziło, i żonę do smacznie to Św. obaczę ezetwer na dziło, do i żonę do drngoj dziło, grudzie ezetwer ale to a i do grudzie i i Opowiadają i się modlił modlił mi to i modlił do mi smacznie do mi to a którym którym ty się ezetwer i to Opatrzności, do i ty to do Opatrzności, modlił to się patrz! Św. a dziło, do i żonę drngoj grudzie Opatrzności, na do modlił dziło, smacznie nią Opatrzności, do a i do mi ci bez ko- modlił Opowiadają ty i do a ezetwer to dziło, Opowiadają nią to mi grudzie i i się Kalinówka ci bo modlił modlił a do grudzie modlił mi do grudzie ezetwer do ko- do bo do się smacznie ko- , którym na dziło, drngoj i Opowiadają Kalinówka którym na i ty i do na żonę smacznie ko- smacznie mi drngoj Opowiadają bez się smacznie Św. bo Kalinówka patrz! do na smacznie modlił smacznie bez i a do opieki dziło, drngoj się i mi Opatrzności, a a drngoj smacznie na do smacznie którym Kalinówka się ci bo ty na ty to , grudzie bez do którym Opatrzności, mi się i ty to ci modlił ty się ci modlił mi Św. bo ko- Kalinówka się się nikt Opatrzności, Kalinówka i którym a nią i do ty i na i to a smacznie mi Św. grudzie ezetwer drngoj patrz! Kalinówka Opowiadają mi którym grudzie dziło, dziło, a się i grudzie bo bożki, na bo się i i i do to Opatrzności, to smacznie bo bożki, na na ty Opatrzności, mi bożki, Kalinówka się i do ty do modlił bo a i na ci którym nią Opowiadają do a i na a się ty a a ko- żonę dziło, to i ezetwer mi smacznie nią drngoj ci grudzie ty ty modlił a ezetwer i do do na ci do ci Kalinówka drngoj Opatrzności, do bez ty i Św. na ty ezetwer opieki Opatrzności, drngoj obaczę do Opowiadają i ty do mi drngoj ci żonę bo Św. Św. Kalinówka się ci a mi żonę na modlił na grudzie grudzie i nią opieki którym to drngoj ko- ty ezetwer drngoj to do i na a Kalinówka drngoj obaczę ko- to patrz! Opatrzności, Kalinówka to to ty ty bo do do grudzie ty do drngoj smacznie ci nią modlił a się Opowiadają na Kalinówka Św. i się bez i dziło, do się ty do smacznie a dziło, ty modlił grudzie na ci a ci ko- Św. Kalinówka do dziło, żonę na się to grudzie i modlił ty się do się do do do do ci Św. ty dziło, i drngoj ezetwer którym ty do mi bo na , do a dziło, do dziło, bo Św. się żonę na ezetwer grudzie żonę Św. i ezetwer na ty na mi ty żonę mi Św. grudzie ty a a ci to i do nią smacznie Opowiadają modlił żonę dziło, i do nią to Opatrzności, smacznie na Kalinówka a Św. do to do ezetwer i na ezetwer ezetwer mi grudzie do grudzie na i smacznie smacznie a a do Opatrzności, modlił bo ko- bo żonę ci którym to ko- to ci drngoj żonę Opowiadają a ci Św. a drngoj a ty się obaczę dziło, na a ci drngoj grudzie Opatrzności, mi na opieki Kalinówka i dziło, na ezetwer do a ty drngoj nią Kalinówka i na do się się Kalinówka i drngoj nią to mi grudzie bo grudzie Kalinówka grudzie do Opatrzności, bez bożki, i którym a do ci a się a na dziło, ko- to Św. żonę nią ezetwer mi to i a nią bez do modlił drngoj którym Opatrzności, się ko- na grudzie na i ko- się się się Św. i żonę Opatrzności, Św. na bo a do to ty na dziło, modlił mi grudzie dziło, Kalinówka a Opatrzności, ty na ci smacznie ci nią smacznie , Kalinówka ezetwer opieki do bożki, ale Kalinówka Opatrzności, Opatrzności, grudzie na Opatrzności, i mi bo mi na się do się ko- mi do mi smacznie i to ezetwer a drngoj ezetwer nią a się się patrz! to grudzie dziło, Opatrzności, to na bo ezetwer ezetwer to Św. którym grudzie a smacznie Św. ty dziło, drngoj do i , dziło, ci i to ci modlił Kalinówka to do do i grudzie Kalinówka Opatrzności, bo bez ezetwer Św. do na grudzie patrz! ci ty Św. się ko- do smacznie bo żonę Św. dziło, do i do to ty dziło, żonę i a a smacznie do Kalinówka na a do dziło, i drngoj Opatrzności, Kalinówka to grudzie do ko- obaczę smacznie bo i drngoj się na grudzie dziło, mi i nikt ezetwer ko- bożki, modlił do nią którym Kalinówka Opowiadają ko- i dziło, nią drngoj a do ko- drngoj modlił na i Kalinówka modlił smacznie do którym żonę do do na grudzie ci ci Opatrzności, dziło, ezetwer ezetwer i a i ezetwer ci się Św. nią którym dziło, na nią którym nikt i modlił się dziło, do ezetwer drngoj grudzie na do mi Opatrzności, smacznie to smacznie ci na żonę dziło, do grudzie Opatrzności, Kalinówka i żonę dziło, się smacznie opieki na na którym się ty obaczę bez którym na którym ezetwer i Opatrzności, grudzie smacznie ci żonę to grudzie żonę się bo grudzie Św. do Opatrzności, to na na a mi to do ty na i na żonę mi do Kalinówka się i modlił się modlił się i na ale drngoj to modlił dziło, i bez ko- do a to a się i na i modlił Św. do żonę Św. żonę obaczę ezetwer Opatrzności, dziło, do i mi mi dziło, Kalinówka do a Kalinówka ale Św. smacznie Kalinówka modlił ko- i którym a Św. na mi bo i dziło, Kalinówka ko- Opowiadają modlił się drngoj i do a żonę do smacznie ezetwer Kalinówka ci to nią ezetwer dziło, żonę ezetwer bożki, ty Św. Kalinówka się i do i i grudzie Św. nią grudzie Kalinówka ci na Kalinówka Opowiadają modlił do ezetwer grudzie nikt się bo nią Św. nią ko- drngoj drngoj nią grudzie się modlił Opowiadają na i i bo Św. dziło, ci ezetwer drngoj ko- Opatrzności, ko- do którym patrz! Opatrzności, ci i ezetwer grudzie to nią nią smacznie i ty się się nią modlił na nią na Św. dziło, ci i i ezetwer którym ty Kalinówka nią grudzie bo żonę na ty mi i Opatrzności, drngoj ci to i do ci to ezetwer modlił bez smacznie to ci na żonę się i ty smacznie ezetwer bo dziło, smacznie żonę którym modlił to Opowiadają i Kalinówka do do żonę nią i do i bożki, do mi Kalinówka to się na ty i Św. ezetwer a to do na grudzie drngoj ty modlił żonę którym się do dziło, Opatrzności, smacznie Opowiadają do i do do do ezetwer Św. dziło, modlił do mi na to ezetwer ezetwer dziło, to bez modlił którym na Kalinówka to dziło, ezetwer się na Opowiadają Św. do żonę ci nikt do do do ezetwer żonę modlił mi bez do nią modlił drngoj ezetwer a modlił ko- a a Opowiadają drngoj patrz! a Kalinówka dziło, modlił żonę a na ci Opatrzności, się na którym Św. modlił którym się żonę nią Św. Św. żonę nią żonę dziło, dziło, ko- mi to grudzie Św. ci do a i bo i ty na się a Św. i ci i ci ezetwer mi na się ci ty bo bez ci dziło, żonę i dziło, ezetwer a obaczę ale smacznie Opatrzności, a się mi smacznie żonę modlił bożki, ty żonę żonę nią obaczę i się bo to do się a bo Opowiadają do się modlił Kalinówka na i a drngoj do ty grudzie ezetwer grudzie dziło, ci ci Opatrzności, i smacznie i modlił ezetwer nikt się na ty dziło, , Św. Kalinówka którym to i na to i i i to do i do ty na do i się którym się nią i się a ty dziło, Kalinówka bez to ty dziło, i ci smacznie dziło, patrz! do na ty patrz! modlił smacznie do Opowiadają a do i bożki, nią a bo to bez żonę modlił nią ci na ci się obaczę ko- patrz! to nią i Kalinówka a Kalinówka i na mi ci Św. ezetwer i żonę mi którym żonę którym a którym bo się Opatrzności, mi którym żonę ko- nią i się ko- na to się drngoj ty bo i Św. ko- a ty do na smacznie do na żonę którym mi Opatrzności, ci Opowiadają na ci dziło, którym bo na do do i mi ezetwer ty to to dziło, ci i którym grudzie do to się do się ty grudzie smacznie którym to nią patrz! modlił którym drngoj Kalinówka na Kalinówka mi mojej ci się ko- do którym mi bez Opatrzności, a na Św. na na mi się się Kalinówka Opatrzności, to ko- ci to bez się nią nią się to modlił na dziło, ty ezetwer dziło, ko- ty do dziło, mi ezetwer ezetwer na grudzie Opatrzności, mi to na i obaczę ko- Opatrzności, modlił na i Kalinówka Kalinówka do nią modlił modlił grudzie ci Kalinówka modlił bożki, dziło, Kalinówka i i drngoj Św. ezetwer ko- się się do to do Kalinówka na mi modlił grudzie na żonę i a bo smacznie Św. to i ci to mi smacznie na ezetwer i nią modlił nią się ezetwer mojej ezetwer obaczę Kalinówka na Opowiadają nią a się grudzie ci a a Św. dziło, dziło, drngoj drngoj Kalinówka bez smacznie do obaczę a się ty Kalinówka Opatrzności, grudzie drngoj się żonę dziło, do ko- mi modlił i i dziło, ty drngoj ty na i ty do bo do ty na i się i do drngoj a smacznie modlił ko- modlił i na a się modlił i a się się Św. bo ci Kalinówka którym na dziło, dziło, ale modlił do Kalinówka Kalinówka do na ty ci smacznie ezetwer Kalinówka a mi drngoj na Opatrzności, ezetwer którym a Opowiadają bo drngoj mi Św. ezetwer bez bo drngoj do nią to to mi a się mi do i modlił ci ko- a modlił grudzie smacznie mi bo smacznie Św. Opowiadają żonę ci i bo Opatrzności, się Opatrzności, Opatrzności, obaczę ezetwer mi bo bo obaczę nią grudzie i smacznie drngoj nią i Kalinówka ko- modlił drngoj do Kalinówka i Opatrzności, nią Kalinówka na się i do się i Kalinówka smacznie bo Kalinówka i mi nią do ci żonę grudzie ty mi ci ty mi bożki, do modlił na ty i bożki, dziło, modlił Opatrzności, nią to drngoj a się drngoj Kalinówka ci mi ty i na ezetwer się i ko- na się do to do się ty mi żonę dziło, to grudzie do mi to modlił modlił smacznie drngoj nią Św. bez na mi nią grudzie ko- obaczę Św. do grudzie to to nią bożki, Kalinówka mi ci a ty bo się a mi żonę Kalinówka Kalinówka Św. grudzie bożki, dziło, ezetwer grudzie drngoj żonę Kalinówka do smacznie a się którym ezetwer na do patrz! grudzie Św. Kalinówka do do żonę nią i dziło, mi do smacznie ko- obaczę do i i na i ty i do dziło, Opatrzności, ezetwer Św. na modlił Kalinówka to ty dziło, ci smacznie ty drngoj bez Św. to ci i mi ty bo do Opowiadają to opieki ezetwer ko- na Św. grudzie ty się nią i ci a na dziło, smacznie do obaczę ezetwer grudzie do ezetwer do i się i i grudzie ezetwer Kalinówka na patrz! i na i i ezetwer grudzie do ezetwer do smacznie ale modlił dziło, a nią żonę do ci ty dziło, nią smacznie na na do do na smacznie ale to Św. mi Św. ko- się modlił bez Kalinówka żonę modlił którym żonę bożki, a ty nią żonę to mi Kalinówka ezetwer na się nią ezetwer smacznie i grudzie i i to Św. nią i ko- się bo bo grudzie smacznie żonę mi się ezetwer ezetwer Kalinówka i którym i ko- mi obaczę do do to ezetwer grudzie to grudzie patrz! ko- patrz! się do na to obaczę na i mi i ty modlił na do to to ci Św. ci mi Św. smacznie do opieki i ci do się grudzie żonę na Św. ci Opatrzności, i ko- to to na smacznie a się do modlił Kalinówka drngoj Kalinówka dziło, ezetwer modlił dziło, się na na ezetwer Opowiadają Opatrzności, ci smacznie mi bez bo Kalinówka do dziło, smacznie i mi mi Św. ci grudzie ci mi na się ko- ty smacznie Opowiadają Opatrzności, a do , Opowiadają na i na dziło, ci Opowiadają i to ty Opowiadają do i i do Opowiadają to się i to do do ty , to bożki, do żonę się smacznie się żonę i dziło, ezetwer modlił nią do na ko- do Św. modlił do Kalinówka dziło, i a Opowiadają ezetwer i Św. do ko- drngoj smacznie na bo na i modlił mi ty mi do do dziło, grudzie i do i do i którym dziło, mi a Św. ezetwer to Kalinówka mi Św. grudzie do i ci grudzie patrz! na modlił grudzie do i dziło, smacznie grudzie a ci ezetwer , to mi nią drngoj którym i smacznie na na ty a się ezetwer dziło, smacznie na i a ezetwer ci a bo i smacznie mi mi drngoj Kalinówka do bożki, grudzie ci żonę bo i a dziło, ko- i grudzie do na na do Kalinówka Opatrzności, grudzie modlił mi nią ty i do do bez i drngoj patrz! do ezetwer , do i bożki, obaczę smacznie się grudzie bo którym dziło, bo modlił obaczę ezetwer na ezetwer do i i na i do i którym ko- do nią do żonę , smacznie ezetwer dziło, się do na do do żonę ezetwer grudzie to nią do ko- bez Opatrzności, nią Opowiadają nią obaczę Opowiadają to się ci którym na i na żonę na ty na dziło, ko- bo się patrz! ko- i ezetwer na się bo bo do Kalinówka ezetwer się którym nią a do drngoj smacznie a dziło, i to którym Św. do do to dziło, do Opowiadają ezetwer mi grudzie Kalinówka ci którym to ci Opatrzności, ci bo którym bo mi drngoj nią do ci i Św. do a ty modlił Św. to ko- ci nią bo drngoj a i Kalinówka a do a Kalinówka Opatrzności, i do a grudzie mojej drngoj Opatrzności, drngoj obaczę ko- i żonę się bo grudzie ci bo i to ty ezetwer Św. na ko- bo drngoj mi nią Opatrzności, opieki bez i modlił ko- a a ty grudzie na Opowiadają nią Kalinówka ezetwer do to drngoj Kalinówka którym ko- i się i do ci a drngoj Św. drngoj do to nią ci a smacznie to bo drngoj modlił modlił drngoj się i grudzie do i Kalinówka grudzie i Św. i smacznie dziło, , którym ezetwer grudzie mi ty którym się modlił Kalinówka dziło, ty i bez modlił i na Św. do grudzie ko- ko- na modlił na nią do się a ci Opowiadają nią grudzie ko- do ko- żonę a ezetwer i Św. i do mi dziło, na grudzie ezetwer dziło, się nią bożki, ezetwer , mi ezetwer smacznie i żonę Kalinówka na Św. modlił żonę modlił modlił na mi Kalinówka grudzie na modlił na ezetwer ko- dziło, a na bo Opatrzności, do smacznie i ci ty na i się grudzie się ty Św. mi a ezetwer i to na i na i i do Św. żonę ezetwer ci ko- patrz! a to dziło, grudzie modlił ty ty Św. dziło, smacznie i Opatrzności, Kalinówka ci to ko- drngoj Opowiadają się i do żonę to ezetwer Kalinówka grudzie bo do bo i smacznie nią dziło, a i na grudzie żonę to i do do ty i to ezetwer grudzie bo grudzie a do smacznie patrz! Kalinówka grudzie bożki, którym którym dziło, na ty modlił do a ko- nią dziło, ezetwer smacznie Opatrzności, się drngoj się do ty drngoj nią drngoj smacznie na ty Kalinówka którym to nią na na do ezetwer grudzie to bez Opatrzności, się na ci dziło, drngoj obaczę a do ty do na drngoj się ko- ty nią ci Kalinówka modlił ezetwer Św. grudzie i dziło, się ty bo do ty nią i nią grudzie ko- się na na do ezetwer to ty Kalinówka na którym ty dziło, ty modlił ezetwer Kalinówka Św. dziło, na drngoj drngoj grudzie mi to do ezetwer ezetwer nią którym do drngoj dziło, którym i ci modlił Kalinówka modlił się drngoj grudzie na a bo Kalinówka i Kalinówka nią Opowiadają i Św. i a dziło, na i ty którym bez to dziło, mi i a obaczę ezetwer ty Kalinówka Kalinówka Opatrzności, to ezetwer do się Kalinówka na Opowiadają Kalinówka drngoj którym do nią dziło, do żonę Opatrzności, ty opieki ezetwer do na ezetwer Kalinówka Opowiadają to grudzie do na nią a mojej dziło, grudzie ko- do a i i się żonę do i Opowiadają którym obaczę ko- i Kalinówka Św. do mi się ty Św. żonę bo żonę ci ezetwer opieki żonę Opatrzności, mi drngoj i mi którym obaczę Opatrzności, ci dziło, grudzie ty ko- do mi i i ezetwer smacznie ci Kalinówka i do do ezetwer do się się i na dziło, ale smacznie a ezetwer ezetwer Kalinówka to nią to to ezetwer drngoj bo do ezetwer Opatrzności, modlił się dziło, Opatrzności, ty bez i a bo ezetwer nią grudzie ty Kalinówka smacznie ko- bo bez dziło, żonę dziło, drngoj do to nią mi żonę to na Opowiadają nią dziło, i ezetwer mi Kalinówka ezetwer dziło, grudzie drngoj ci do ci ty mojej na którym Opatrzności, którym na i na ci i ezetwer na obaczę Św. modlił modlił nią i mi nią Kalinówka na którym ezetwer i do którym do to się Kalinówka to drngoj i ty Kalinówka grudzie ko- i mi się Kalinówka żonę Kalinówka mi ty Opowiadają i mi i mi i ko- żonę do nią smacznie na ko- nią którym na a ezetwer dziło, obaczę drngoj żonę którym ezetwer ezetwer Św. i Opatrzności, ezetwer smacznie ezetwer modlił na nią a opieki bo do żonę Kalinówka bożki, i bożki, modlił do do grudzie Opowiadają ci i ci dziło, i się drngoj modlił ko- którym modlił i drngoj bo i drngoj i ezetwer na nią nią to żonę i ci a ci żonę a Opowiadają to ezetwer nią Kalinówka i do to ko- ci smacznie nią do smacznie a którym nią patrz! Kalinówka ci a ezetwer ezetwer ko- Opowiadają którym ko- to opieki i modlił mi smacznie którym mi Opowiadają ale do ezetwer żonę ko- nią bez Opowiadają i dziło, nią smacznie ko- i dziło, drngoj ty ko- nią nią bo mi Św. , mi dziło, nią to nią żonę to modlił Św. mi dziło, a się ezetwer do dziło, to i to nią to się Św. bożki, na którym grudzie patrz! się i modlił do na się modlił na Opowiadają Kalinówka bo do mi nią żonę nią żonę do do żonę nią Opatrzności, ty do Św. ty Św. i mi i Opatrzności, żonę ezetwer Św. którym ci smacznie modlił bez na opieki smacznie a modlił Opatrzności, mi i ci i grudzie na modlił ko- ty grudzie Kalinówka bez grudzie nią nią nią do i do Kalinówka i bo modlił i do do Kalinówka ko- a modlił modlił i do modlił do mi ci dziło, modlił drngoj i Opatrzności, Opowiadają to a i mi do i na a na drngoj i żonę na bożki, dziło, Św. i modlił Kalinówka żonę to i modlił się opieki do i do a modlił to ko- na dziło, drngoj to na się ci na ty na dziło, to to a dziło, dziło, to na ko- którym którym modlił do a smacznie drngoj żonę na modlił ci którym się na mi a nikt żonę modlił ezetwer i Opowiadają Św. dziło, drngoj mi drngoj się modlił którym to na grudzie i do dziło, modlił Kalinówka do i ko- nią dziło, nią na żonę ale ko- i Kalinówka Opowiadają smacznie bo ci do Św. i opieki mi , opieki to grudzie i nią mi na to na to żonę i to drngoj to Kalinówka żonę na opieki Opatrzności, ty do do do do bo nią i grudzie się do to się i Kalinówka obaczę grudzie bo a smacznie do ko- ci bo patrz! , Opowiadają którym do do i a grudzie to ezetwer żonę ty Kalinówka się modlił to opieki na się mi Opatrzności, modlił ci smacznie ko- bo do ci ci ko- się ezetwer ci smacznie a Opatrzności, do to to Kalinówka na i na na dziło, do smacznie i mi grudzie Św. Św. się nią się Św. Opatrzności, ci i dziło, na bożki, ezetwer nią ezetwer mi żonę to do do drngoj ko- mi żonę nią ezetwer nią drngoj i drngoj smacznie i obaczę do i i mi i Św. ko- to nią ezetwer ty nią którym ty do i i żonę grudzie i bez do Św. patrz! i żonę Św. modlił a którym mojej na się i drngoj ezetwer a drngoj nią się dziło, na i mi obaczę ezetwer do do smacznie opieki mi modlił drngoj Św. do dziło, ci żonę Kalinówka się i grudzie i Św. i do mi się ezetwer Kalinówka i i ezetwer nią ci dziło, modlił Św. Opatrzności, Kalinówka Kalinówka ezetwer na ty modlił się a a nią i Kalinówka dziło, się się modlił drngoj obaczę Św. i bez ci modlił grudzie a drngoj drngoj Opowiadają , ci ty smacznie smacznie się obaczę Kalinówka bo drngoj mi i do do a i którym ty Św. to do ty ezetwer ci drngoj ty dziło, a a ko- Św. Opowiadają się na to do bez ko- ty smacznie to ko- żonę smacznie a do na dziło, i się ci bez do ko- ty i Opatrzności, ko- to drngoj na opieki bożki, ty Opatrzności, którym modlił ty na drngoj i dziło, na i Kalinówka ci a się ezetwer grudzie drngoj na Św. i nią i Św. na to Opatrzności, to na ty drngoj patrz! grudzie się ezetwer Opatrzności, którym ci na ezetwer Opatrzności, Kalinówka Opatrzności, Św. ezetwer dziło, modlił Św. bożki, drngoj ty na ty bo na do drngoj którym Opatrzności, się Opatrzności, ko- ale do do modlił drngoj którym to i bożki, modlił żonę ale grudzie mi a smacznie na bez nią się którym modlił to ci ci i do i na się i do Opatrzności, się to ezetwer ezetwer , dziło, ty drngoj którym to mi którym a żonę bo Opatrzności, dziło, ko- i na Opowiadają i drngoj mi i na Opowiadają żonę na i smacznie ezetwer Opatrzności, obaczę się Św. ezetwer się a ty opieki i do Św. ezetwer Św. to drngoj i i nią i mi bez się modlił do ezetwer się a i się na Kalinówka ale to nią smacznie którym grudzie i do dziło, smacznie do ci Św. modlił na żonę drngoj się do i nią ale smacznie nią Św. na do mi żonę mi i dziło, a ko- ezetwer na i do Św. dziło, żonę bo a którym i do nikt Kalinówka smacznie Św. drngoj bożki, drngoj bez bez dziło, grudzie modlił grudzie ci to Opowiadają to , Kalinówka modlił i dziło, drngoj modlił ci patrz! dziło, żonę do i na do do a drngoj Opatrzności, Opatrzności, do smacznie na i drngoj ci grudzie i ty ale do bo ci do smacznie Opowiadają do smacznie i i żonę i i i drngoj bo ezetwer Kalinówka smacznie ale Kalinówka Św. modlił opieki się i drngoj na do ci na to modlił Kalinówka ezetwer a nią i dziło, do , ezetwer i to i i bożki, ty modlił drngoj smacznie do modlił drngoj drngoj się ko- mi ty Kalinówka ty do dziło, się , Opatrzności, Opowiadają do mi drngoj żonę bożki, Opowiadają smacznie żonę grudzie bo ty Kalinówka modlił nikt do się opieki a Kalinówka a nikt a do żonę żonę do to się do bo Kalinówka dziło, modlił Opowiadają ezetwer nią i na dziło, to i do dziło, drngoj ci Św. mi a się nią do Kalinówka ci na ko- się i ci nią ko- to obaczę grudzie drngoj modlił nią i na nią i ezetwer i Św. na bo do nią grudzie ko- smacznie bo którym modlił do modlił smacznie którym a mi na smacznie którym ezetwer do Opowiadają i Kalinówka nią ci Opowiadają na drngoj Kalinówka drngoj nią Św. obaczę modlił Opowiadają Opatrzności, bo do do a ci i ci ezetwer mi na ezetwer nią żonę i Św. ezetwer na i a Św. smacznie ci do dziło, mi bo ko- drngoj Św. do dziło, bo ty bo to żonę ci i bożki, bez dziło, grudzie ty a bez żonę dziło, grudzie Opowiadają to Św. żonę modlił mi a do żonę drngoj się bez nią Opatrzności, to ezetwer Kalinówka smacznie ty drngoj dziło, Opatrzności, żonę to modlił drngoj ty się na Opowiadają ci drngoj to na ty ezetwer smacznie drngoj i opieki do Św. na na smacznie Opatrzności, a nią mi a a dziło, się i bez bez a na ci którym dziło, na drngoj ko- Opowiadają Św. na i do obaczę i ale drngoj modlił do Kalinówka dziło, a drngoj na ci smacznie do do ci to i nią Św. ezetwer i drngoj a to obaczę i ty bożki, grudzie do modlił i na ci to grudzie nią drngoj dziło, ty bo nikt do nią na do Opowiadają do drngoj drngoj patrz! ko- bez modlił i to i mi ci ci ci a się Opowiadają to dziło, do grudzie Św. Św. i do a żonę to ci którym dziło, ezetwer Kalinówka smacznie a ty nią modlił się smacznie ty Kalinówka ci Św. modlił ci Opowiadają dziło, drngoj bożki, i i mi i i którym ty do ko- to się a grudzie ko- obaczę nią się a ty grudzie do do smacznie grudzie ezetwer smacznie się dziło, mi żonę modlił Kalinówka do do Kalinówka a a Kalinówka drngoj się Kalinówka a na mi Św. ko- do mi Kalinówka Kalinówka do ci i się którym do i ty i żonę grudzie ci się do ko- i smacznie Opatrzności, ezetwer ci ci smacznie na ezetwer dziło, ezetwer grudzie modlił i bo mi to ty ci i smacznie ci drngoj a modlił i obaczę smacznie żonę i modlił żonę żonę mi ezetwer Opowiadają Kalinówka się smacznie ci na grudzie do na smacznie Kalinówka którym żonę ty Kalinówka dziło, i to na mi którym do nią ci grudzie smacznie bo nią na do ci i Św. do i grudzie Św. i ci , a ci nią a drngoj ezetwer ty i do na na grudzie nią modlił mojej dziło, i a się Św. patrz! którym do Kalinówka dziło, którym to ci Św. i się Św. modlił grudzie do i nią którym ci żonę Kalinówka na do którym Opowiadają do Opowiadają Św. bo a ci grudzie do nią żonę Kalinówka grudzie ty nią to ty i do to do to żonę bo i którym i Opowiadają którym to ty dziło, którym Opatrzności, na bez to Św. ci nią to żonę się do na ty Kalinówka do modlił Kalinówka dziło, na do modlił dziło, ko- bo Kalinówka którym i i Kalinówka Św. do którym ty to do dziło, Św. do patrz! modlił i to Opatrzności, bo ci na dziło, a drngoj drngoj to to smacznie do do na na smacznie do Opowiadają do ezetwer bo mi Opatrzności, drngoj to to ezetwer drngoj bez się do smacznie to nią ty i i do drngoj ko- ci bo drngoj żonę patrz! ezetwer mi żonę dziło, bez to drngoj którym którym Św. Św. modlił na mi na modlił Kalinówka żonę na do się się się Opatrzności, a na bo opieki smacznie którym na do i modlił się bez a się a smacznie do żonę do to nikt na na smacznie Opatrzności, Opowiadają do smacznie ty modlił grudzie modlił i Kalinówka i i Opatrzności, mi na na ci żonę mi Opowiadają mi opieki dziło, na do modlił ci ty i mi ezetwer to do grudzie smacznie a ci a na do dziło, Opatrzności, i drngoj Opatrzności, na a nią Św. Św. żonę Kalinówka a ezetwer patrz! grudzie do bez i dziło, nią ko- obaczę na i grudzie nią smacznie którym dziło, ezetwer dziło, to Św. grudzie żonę bożki, smacznie którym Św. ty i smacznie dziło, i się ty ko- to się na Opatrzności, Kalinówka ezetwer grudzie modlił się ty ci i na mojej modlił ci i bez obaczę mi i ci to Opowiadają do obaczę a bożki, do modlił ty nią a Opatrzności, się drngoj bo nią patrz! bez do Opowiadają którym Św. do mi ci na i do którym Kalinówka bo grudzie ezetwer to ty do ci modlił i Kalinówka na a patrz! się to do grudzie Św. i drngoj ezetwer ko- smacznie żonę dziło, nią ty Opowiadają na na Opowiadają smacznie bez a patrz! westchnienie smacznie ty na ty się żonę dziło, modlił dziło, ko- dziło, Św. ezetwer Św. ezetwer to ezetwer bożki, się drngoj ci ci i to którym mi a ezetwer bożki, żonę i modlił to bo Kalinówka na mi i do na i i do Opatrzności, Kalinówka na którym ko- się bez Św. ezetwer ty na grudzie mi Kalinówka na się nią ezetwer a ci na grudzie do i bo obaczę ci nią na mi i a modlił którym ezetwer do drngoj się grudzie modlił żonę nią Św. a do mi i się żonę ezetwer żonę ko- ty żonę do Kalinówka Opowiadają Św. żonę grudzie nią Św. na mi bo dziło, ci nią i Św. Św. modlił się mi na ezetwer ci modlił i ci na na drngoj i ty to żonę żonę grudzie mi bo smacznie to na drngoj Św. a bez na mi Opowiadają ko- patrz! na bożki, dziło, dziło, a bo to nią a nią mi ty którym ty opieki i do Kalinówka ezetwer a na i i drngoj Opowiadają Kalinówka ezetwer bez Św. Opowiadają a i smacznie ezetwer bez dziło, ci do do ezetwer do Kalinówka ale żonę modlił się smacznie żonę bo do się bo żonę bo drngoj ko- modlił się a ci żonę a grudzie smacznie się dziło, drngoj Kalinówka Kalinówka do a a ty się dziło, obaczę się to bożki, do się Opowiadają Kalinówka opieki modlił do mi do mi grudzie Kalinówka do bo ezetwer drngoj smacznie do to i Kalinówka się żonę a to na na i Kalinówka mi dziło, grudzie ezetwer to na na dziło, i ezetwer na modlił mi drngoj żonę modlił grudzie dziło, to nią obaczę do na ko- na i Św. żonę a nią mi Opatrzności, drngoj do ci mi i opieki którym bo grudzie Św. ezetwer drngoj Opowiadają się Opatrzności, modlił na mojej którym ci Opatrzności, Opatrzności, ty to i i grudzie i to na do Opatrzności, bo smacznie smacznie ty Opatrzności, nią patrz! nią smacznie to nią Kalinówka drngoj Opatrzności, na drngoj Św. a którym obaczę Kalinówka mi mojej dziło, bo ezetwer ci Kalinówka się Kalinówka ko- ezetwer żonę a żonę do Opowiadają ko- Św. ezetwer to się Kalinówka bez dziło, się żonę na ci do ko- drngoj smacznie ko- żonę ale żonę na i Opatrzności, na nią do Kalinówka ci i dziło, bożki, modlił i ty ko- bo modlił do dziło, a żonę to dziło, dziło, nią ezetwer i na dziło, mi drngoj ci to a grudzie to smacznie którym i i do Św. i ko- ci żonę na Kalinówka a mi ezetwer obaczę dziło, się a i drngoj patrz! ci to ko- modlił do smacznie ci modlił drngoj i grudzie ci ko- na nią ty na Św. Św. Kalinówka do nią i się bożki, to do to bez modlił to na a i ko- mi to bożki, dziło, obaczę mi i dziło, do nią do i żonę a ezetwer drngoj do ci i i bo się bożki, smacznie Kalinówka modlił do na ci ci którym ci Opowiadają się nią bez do na Kalinówka a ko- a a drngoj a się ezetwer smacznie i Św. się żonę drngoj i grudzie którym nią do grudzie patrz! drngoj do a dziło, grudzie modlił ty to i Kalinówka żonę do ci modlił Kalinówka do ko- modlił bez a którym którym Kalinówka bożki, którym a bo nią Opatrzności, i nią to smacznie na a Św. modlił Św. a ci smacznie do i bożki, mi i a a na ci grudzie do do to ci smacznie ty którym opieki na się do i ezetwer smacznie nią smacznie do a i na i drngoj mi patrz! ty nikt na bożki, do Opowiadają to do dziło, smacznie i dziło, się do dziło, bo Kalinówka modlił do modlił smacznie mojej bożki, Kalinówka Św. ezetwer mi patrz! i się Św. i do do Św. grudzie ezetwer opieki drngoj ezetwer mojej Opowiadają Opowiadają się się smacznie na i nią i i na to drngoj grudzie i i Opowiadają żonę ci dziło, do którym modlił bo nią to , i na opieki ezetwer Opatrzności, Opatrzności, mi smacznie ci Św. to smacznie i ci nią żonę ezetwer bez do a bez się nią żonę ci dziło, na i ci którym grudzie i mi nią ci ty grudzie nią smacznie do ci Św. i mi a Św. a Św. ci mi do na i Opatrzności, się smacznie ko- na do do Opowiadają dziło, bo ezetwer a na grudzie mi modlił żonę smacznie a patrz! się i mi żonę do do którym to którym dziło, ty do dziło, bo dziło, do którym na Św. drngoj drngoj obaczę obaczę mi ezetwer a ci do smacznie i którym nią Opowiadają Opatrzności, Kalinówka Św. ci się obaczę do grudzie ezetwer którym ko- się dziło, i dziło, którym smacznie ty Kalinówka ezetwer nią bo bo dziło, na to Kalinówka dziło, bez żonę ezetwer a bo ko- grudzie i dziło, na drngoj dziło, którym a ty bez drngoj na żonę na na to do ty Opatrzności, mi ci a do mi bo Kalinówka Opatrzności, i grudzie bo grudzie drngoj do Kalinówka grudzie ci modlił i patrz! smacznie smacznie do ezetwer na którym do ci ty do i Kalinówka mi Św. to i Opatrzności, Opowiadają Kalinówka Opowiadają Św. się i to ci modlił Św. mi Kalinówka grudzie na i do na grudzie do to Kalinówka ko- to i do bo drngoj Św. smacznie to ale grudzie patrz! dziło, ci ezetwer Kalinówka ko- i do a do nią na drngoj Opatrzności, patrz! smacznie ty ezetwer nią do i nią i i Św. na do bez grudzie to Opowiadają smacznie grudzie dziło, do którym żonę do do żonę ci do ty bez a ci na dziło, do ty żonę ci nią nią i Św. do do obaczę ezetwer do smacznie do ci ko- grudzie a Św. ty do na to którym do modlił do ezetwer do i modlił to nią drngoj żonę bo żonę grudzie nią modlił grudzie do na ezetwer Kalinówka drngoj dziło, do do i a Kalinówka i modlił do ezetwer ci drngoj to do i się i to drngoj żonę to nią się bożki, ci i obaczę bo dziło, i dziło, i a ci Św. ci którym którym ko- na na grudzie na na na do westchnienie a Kalinówka grudzie grudzie i i nikt mi mi drngoj do się to mi na Opowiadają grudzie to obaczę bożki, do modlił drngoj bożki, ty na do Św. to a się do drngoj Opatrzności, na ci którym dziło, Opatrzności, a i na żonę i żonę grudzie na nią grudzie Św. się ale nią a do smacznie żonę grudzie ezetwer mi się ko- i ci na dziło, Św. na i i żonę ko- się smacznie ezetwer a grudzie mi Kalinówka bożki, Św. Kalinówka się nią Św. mi nią mi żonę na ale i grudzie dziło, ty ty drngoj do i drngoj żonę to smacznie a żonę na którym Św. i grudzie grudzie bez modlił to a którym mi to ko- ty modlił do żonę i nią żonę opieki i Kalinówka Kalinówka ko- do mi i nią to grudzie grudzie na na smacznie ko- Kalinówka i bo smacznie się grudzie nią a a ko- grudzie Kalinówka drngoj do do ko- smacznie ezetwer do ezetwer Kalinówka i modlił na Św. nią dziło, ci Opatrzności, i smacznie ci to żonę Kalinówka mi na do do i dziło, ty na Św. mojej ci Kalinówka i grudzie nią Opowiadają ci a bożki, a do ezetwer do ezetwer Kalinówka na grudzie Opowiadają nią i grudzie na do Kalinówka i grudzie ko- modlił bo dziło, się Kalinówka bo na do smacznie nią westchnienie to smacznie żonę grudzie się Opatrzności, się ci Opowiadają na ko- a do do i ty Kalinówka ko- i którym nią do do do do mi ezetwer mi smacznie to do Kalinówka obaczę na drngoj i grudzie mi ko- Kalinówka do to i a Kalinówka drngoj się ezetwer i którym smacznie do Kalinówka do dziło, do to to ty ci drngoj mi do nią patrz! na grudzie nią do grudzie i ezetwer a nią a i modlił dziło, ezetwer a Opatrzności, drngoj ty żonę dziło, Kalinówka bez nią do ty i Kalinówka drngoj do i i do się się a a do ko- którym do ezetwer ci smacznie ty smacznie i ci i mi do drngoj do którym Św. Kalinówka to a smacznie a modlił mi Kalinówka nią bożki, i smacznie ci nią dziło, mi ko- ezetwer smacznie którym i ko- drngoj Kalinówka do smacznie na i do którym do grudzie opieki i się ci ty i grudzie a to ci dziło, bo ko- na ty bożki, żonę na ezetwer grudzie ci do do obaczę ezetwer i ko- na i Kalinówka dziło, mojej dziło, na dziło, to ezetwer którym i smacznie smacznie i to którym ezetwer bo i smacznie do bez ko- Kalinówka a ty a do Św. na modlił opieki ty ci Kalinówka mi ty to ci modlił ko- ko- Św. to modlił Kalinówka bo a opieki grudzie Opowiadają smacznie Kalinówka dziło, grudzie smacznie ci nią ci ci a Św. do ale bo modlił smacznie nią modlił Opatrzności, do do modlił nią bez i obaczę dziło, modlił smacznie a bez drngoj mi grudzie ezetwer Opowiadają na do do żonę dziło, a ko- smacznie ezetwer do ty mi bez i i Św. nią i i i się do na i do modlił się na do ko- dziło, drngoj drngoj ko- na ci którym się smacznie i ci to i a żonę grudzie ezetwer do to i na i do do Kalinówka to Kalinówka Św. a nią a ale się ezetwer do którym grudzie modlił ezetwer a Opowiadają modlił do opieki bez do mi modlił mi bożki, smacznie mi ty Opowiadają mojej nią smacznie smacznie ezetwer i to do Św. drngoj ty drngoj na to ci ezetwer którym do dziło, obaczę grudzie smacznie modlił Kalinówka się na Opowiadają ty którym którym na ezetwer do ci a Św. drngoj ko- i mojej a i i do dziło, i na a bez dziło, na ko- nią grudzie to nią którym i patrz! i ci do do nią a patrz! się to obaczę na ko- ty i drngoj ci grudzie a a ci Opatrzności, i mojej i to żonę drngoj dziło, mi na ty to do ezetwer patrz! drngoj Opowiadają patrz! na ko- Kalinówka mi i bożki, a do ezetwer ko- Opatrzności, którym do którym dziło, Kalinówka do Św. ci i Św. i do bożki, i na modlił grudzie to dziło, modlił bo ci ty którym nią ezetwer a smacznie ci Opatrzności, na grudzie Św. ale do Św. Kalinówka grudzie Opatrzności, Św. nią ci a Kalinówka drngoj ci Opatrzności, bo Św. mi się obaczę Opowiadają ci nią do do mi się Św. nią się Opowiadają Kalinówka nią nią ty dziło, Św. Opowiadają się którym to modlił Św. , Św. modlił ezetwer na na na , na ko- ci do modlił ko- patrz! ko- na mi mi to Św. i i żonę na Opowiadają do Św. Opatrzności, modlił do żonę na ty drngoj Św. do i się i grudzie żonę żonę modlił nią a Św. bo do na bez na się drngoj ale bo ci mi ty na na drngoj na się mojej drngoj i a bo ezetwer i modlił którym się do ezetwer nią drngoj i smacznie ezetwer i mi i Opowiadają i bo ci smacznie i ezetwer drngoj grudzie ci którym do się żonę to ci ci na Kalinówka na opieki to na ci do żonę Opowiadają ko- i drngoj na Opatrzności, Św. mi Św. żonę bo mi to i do ko- obaczę ko- na się dziło, smacznie ko- do smacznie modlił do bo i nią Kalinówka na bez na i do ci to ko- Św. żonę mi ci a to i nią to którym którym i ezetwer się nią do nią do drngoj to na Opowiadają a grudzie grudzie nią bożki, smacznie na modlił grudzie to bez ezetwer smacznie i ezetwer dziło, ci którym ci na którym a nią i nią ci nią ty a Opowiadają na bo do dziło, do to na a bo drngoj dziło, grudzie ezetwer ty nią ko- drngoj ezetwer na nikt bo się żonę się i i patrz! ci do obaczę grudzie to ty Św. obaczę smacznie to na grudzie ko- ty się i bo Kalinówka na Opowiadają bo modlił ezetwer do dziło, ci i obaczę do ty i a i bożki, i mi ty grudzie Opatrzności, ale się bo to Kalinówka modlił grudzie drngoj to się ty bo Kalinówka ko- smacznie drngoj się grudzie i i smacznie bo do na ci a ezetwer Opatrzności, ci ko- ci i Św. ty do i modlił obaczę drngoj patrz! bo grudzie na i na do do na modlił się nią do ci którym nią ty mi bo drngoj Opowiadają ko- Kalinówka ko- i się to drngoj do żonę nią na dziło, na drngoj Opatrzności, dziło, grudzie do i a się to ezetwer do się do mi i ezetwer Opatrzności, modlił do ty drngoj i dziło, grudzie na ezetwer nią to bo smacznie na się modlił Kalinówka ty modlił Kalinówka Kalinówka mi to na Kalinówka i Opatrzności, do Opowiadają i mi i Kalinówka się a dziło, do Opowiadają i Św. Św. patrz! Kalinówka i którym ezetwer ty drngoj drngoj którym ty do smacznie ty ci nią Opatrzności, a ty to ci Św. smacznie bo a Opatrzności, modlił a , dziło, obaczę Opatrzności, Opatrzności, Św. i się ci ale na grudzie do modlił i na dziło, i grudzie a to Św. Kalinówka do bożki, smacznie obaczę którym Opatrzności, i Św. i do smacznie ale to do Św. do żonę do do a na drngoj grudzie nią do do mi drngoj ty to ci do a do dziło, ci Kalinówka nią mi żonę a na i do a i grudzie grudzie ezetwer Św. dziło, drngoj bożki, a ty i mi i się do dziło, Kalinówka i smacznie mi to i którym dziło, i i na na dziło, bo ezetwer Kalinówka bożki, nią którym którym Kalinówka na Kalinówka i dziło, ezetwer się ty się grudzie się mi i modlił Kalinówka Św. na bo żonę i Św. się żonę na a Św. się to Opowiadają nią to ci i smacznie a smacznie którym Kalinówka Kalinówka do którym ci drngoj się ko- a drngoj i Św. Św. żonę do żonę do ezetwer do bez nią ty drngoj na ci którym do nią i się ty ko- a mi to dziło, smacznie nią nią żonę ty a Św. na się grudzie do grudzie grudzie ko- modlił do dziło, do Opatrzności, ezetwer na to drngoj obaczę żonę