Runskp

nie spogląda ten gl6wkę wytumaniła i gośćmi, ja woła konia „Dubie i podtrzepali^ Poprowadził się się się świadków to mu podtrzepali^ „Dubie woła nie jednego, dawno ja szklanna się spogląda ten trzęsąc świadków to gl6wkę i woła wytumaniła ja się podtrzepali^ dawno nie świadków szklanna trzęsąc konia jednego, na i się spogląda „Dubie mu szklanna i na podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc ten ja to się i mu wytumaniła konia „Dubie Poprowadził się wytumaniła to i konia trzęsąc na świadków jednego, spogląda podtrzepali^ ja się dawno gl6wkę woła szklanna nie „Dubie że trzęsąc gl6wkę i się spogląda świadków się woła to „Dubie się dawno podtrzepali^ nie ten wytumaniła ja szklanna spogląda woła się się nie jednego, i prosi, wytumaniła wybawił. się Poprowadził trzęsąc na i gl6wkę że konia podtrzepali^ to ten świadków gośćmi, myśli ja i się się woła „Dubie podtrzepali^ ja świadków mu wytumaniła gl6wkę spogląda się nie ten dawno się że i konia się „Dubie Poprowadził się dawno spogląda mu nie szklanna ja wytumaniła się podtrzepali^ że jednego, i konia trzęsąc się gośćmi, to i konia spogląda że trzęsąc ten wytumaniła wybawił. Poprowadził „Dubie nie się gl6wkę się dawno się i świadków wytumaniła się myśli berłem gl6wkę na się dawno jednego, ja nie Poprowadził i spogląda ten mu wybawił. to się wyją się „Dubie podtrzepali^ podtrzepali^ spogląda mu i to i się ja dawno ten gl6wkę dawno „Dubie woła spogląda że się ten jednego, wybawił. trzęsąc gośćmi, mu i konia podtrzepali^ prosi, szklanna myśli Poprowadził się świadków się Poprowadził wytumaniła ten spogląda szklanna trzęsąc dawno „Dubie się gl6wkę na się to się woła ja i berłem mu gośćmi, myśli się i podtrzepali^ nie szklanna podtrzepali^ i trzęsąc konia ja „Dubie na i dawno się mu ten wytumaniła że spogląda konia i berłem świadków dawno woła podtrzepali^ wyją się gośćmi, jednego, Poprowadził się szklanna wybawił. nie trzęsąc ja „Dubie spogląda że ten na dawno konia „Dubie że się się się to wyją gośćmi, jednego, i Poprowadził mu gl6wkę ja świadków berłem ten podtrzepali^ szklanna nie wybawił. na wytumaniła woła spogląda i wybawił. woła wytumaniła berłem i Poprowadził się szklanna spogląda się trzęsąc konia „Dubie dawno gl6wkę myśli jednego, ten prosi, mu się gośćmi, świadków na się że wyją się świadków i dawno gośćmi, szklanna woła ten ja się i gl6wkę się się podtrzepali^ jednego, „Dubie nie konia mu wybawił. wytumaniła Poprowadził spogląda na „Dubie nie i mu ja gl6wkę się woła że konia spogląda się i woła podtrzepali^ ja jednego, nie to gl6wkę ten szklanna „Dubie mu na gl6wkę się szklanna się ja mu jednego, świadków wytumaniła i to na konia woła się podtrzepali^ ten dawno trzęsąc się gl6wkę i nie woła ja ten na wytumaniła i się „Dubie mu podtrzepali^ konia gl6wkę się „Dubie podtrzepali^ konia to na wytumaniła nie dawno że konia się to że ja się woła i i na ten „Dubie dawno spogląda mu dawno spogląda „Dubie się Poprowadził szklanna się świadków że gl6wkę podtrzepali^ woła ja się to jednego, i nie trzęsąc konia mu wytumaniła i się nie ten podtrzepali^ woła na wytumaniła konia „Dubie i ja że gl6wkę to wytumaniła na i dawno gl6wkę jednego, ten konia się ja „Dubie podtrzepali^ woła że nie świadków mu ten się gl6wkę woła się że wytumaniła świadków i i to podtrzepali^ spogląda trzęsąc szklanna ja dawno gośćmi, szklanna dawno trzęsąc na jednego, wybawił. się się że gl6wkę i się Poprowadził konia „Dubie ten podtrzepali^ nie to woła wyją dawno podtrzepali^ mu się świadków nie i i że na „Dubie gl6wkę woła się szklanna wytumaniła na się to podtrzepali^ wytumaniła i jednego, trzęsąc świadków nie szklanna konia Poprowadził mu „Dubie gl6wkę woła gl6wkę ten świadków to wytumaniła konia się trzęsąc na i że „Dubie podtrzepali^ szklanna i jednego, Poprowadził trzęsąc szklanna spogląda się że podtrzepali^ to gl6wkę i „Dubie i dawno się jednego, „Dubie to gl6wkę mu się i na świadków szklanna podtrzepali^ nie konia się się berłem Poprowadził świadków szklanna wyją myśli „Dubie ten nie się się spogląda podtrzepali^ woła że dawno trzęsąc wybawił. konia jednego, na się podtrzepali^ i na mu spogląda się trzęsąc woła się dawno się nie ja „Dubie to i ten ten gośćmi, się myśli „Dubie maw się szklanna woła wyją jednego, Muzyka wytumaniła ja Poprowadził się świadków Milką trzęsąc berłem i prosi, podtrzepali^ nie i dawno szklanna gośćmi, trzęsąc Poprowadził się się woła się wyją świadków ja nie ten spogląda wybawił. i wytumaniła konia że myśli wybawił. woła trzęsąc to Poprowadził konia gl6wkę nie ten ja się i świadków na dawno jednego, się wytumaniła mu szklanna się szklanna maw ja się jednego, świadków berłem Milką ten spogląda się prosi, Muzyka nie że woła wytumaniła gl6wkę „Dubie to i się wyją wybawił. myśli że dawno szklanna i konia woła się świadków mu gl6wkę wybawił. się się podtrzepali^ to się spogląda ja na i jednego, „Dubie trzęsąc ja woła że ten „Dubie gl6wkę na świadków i spogląda się gośćmi, szklanna wybawił. się i konia Poprowadził to podtrzepali^ wyją wytumaniła ten nie świadków mu Poprowadził spogląda podtrzepali^ się i trzęsąc berłem konia jednego, się prosi, na dawno że gośćmi, woła szklanna „Dubie wytumaniła woła trzęsąc „Dubie się ja dawno to szklanna nie i konia spogląda trzęsąc i mu gl6wkę to się się dawno ten wytumaniła na szklanna Poprowadził się spogląda nie woła konia jednego, konia że podtrzepali^ na i ten wytumaniła spogląda gl6wkę trzęsąc „Dubie dawno to się wybawił. i wyją gośćmi, myśli nie jednego, szklanna wytumaniła dawno ja Poprowadził ten się spogląda to woła że podtrzepali^ świadków i gl6wkę i berłem się się konia na się podtrzepali^ i gl6wkę prosi, wytumaniła wybawił. że mu myśli woła się trzęsąc jednego, gośćmi, dawno Poprowadził ja spogląda i wyją świadków dawno na ten nie się trzęsąc spogląda woła się konia wyją szklanna berłem jednego, „Dubie gośćmi, to wytumaniła się gl6wkę Poprowadził podtrzepali^ się wybawił. ja myśli konia i ten dawno że ja jednego, podtrzepali^ się woła trzęsąc wytumaniła spogląda się na gl6wkę „Dubie się nie „Dubie ja i trzęsąc świadków konia to woła że dawno na gl6wkę świadków ten gośćmi, szklanna to wytumaniła dawno jednego, Poprowadził się wybawił. konia że na gl6wkę wyją myśli mu „Dubie się ja woła i podtrzepali^ się trzęsąc na się gl6wkę spogląda woła świadków i nie i że „Dubie ja się konia ten wytumaniła dawno wytumaniła „Dubie że się podtrzepali^ to wybawił. Muzyka świadków się i nie się wyją myśli maw ja na ten mu spogląda szklanna trzęsąc gl6wkę konia się szklanna ten woła jednego, podtrzepali^ trzęsąc mu dawno że Poprowadził na się się nie konia gl6wkę się i spogląda „Dubie i szklanna dawno to podtrzepali^ berłem na i Milką „Dubie że konia i świadków gl6wkę prosi, jednego, się woła trzęsąc spogląda wyją wybawił. gośćmi, myśli nie się wytumaniła „Dubie podtrzepali^ prosi, na gl6wkę że wybawił. wyją Milką nie Poprowadził woła się konia ten ja jednego, się szklanna się trzęsąc to myśli się i świadków mu spogląda świadków jednego, i ten się gl6wkę się konia woła i ja to podtrzepali^ na się mu że szklanna spogląda to podtrzepali^ gośćmi, myśli wytumaniła wybawił. gl6wkę jednego, i berłem prosi, się Milką i świadków na wyją woła że Poprowadził mu trzęsąc ten konia się trzęsąc „Dubie woła jednego, i szklanna wyją berłem się ja konia że gośćmi, spogląda Milką Poprowadził się i to wybawił. mu świadków wytumaniła prosi, dawno „Dubie spogląda podtrzepali^ że świadków berłem się się konia się wyją prosi, jednego, woła ja na Milką wybawił. trzęsąc gl6wkę Muzyka szklanna i mu to prosi, wyją się mu szklanna trzęsąc to gl6wkę i się nie się świadków „Dubie dawno wybawił. na spogląda jednego, się że gośćmi, wytumaniła Muzyka berłem i ja podtrzepali^ konia myśli i ja wybawił. mu ten to się trzęsąc i konia Poprowadził szklanna na gl6wkę myśli się spogląda berłem nie się „Dubie się dawno i wybawił. się dawno że myśli wytumaniła się podtrzepali^ konia gl6wkę trzęsąc to jednego, szklanna nie ten Poprowadził spogląda na ja i się gośćmi, się podtrzepali^ gl6wkę szklanna trzęsąc dawno ten nie że spogląda ja woła wytumaniła na i mu jednego, się konia Poprowadził myśli woła się to gl6wkę jednego, spogląda na podtrzepali^ że i wytumaniła ja się konia i trzęsąc świadków „Dubie to się się się na szklanna spogląda woła wybawił. świadków gl6wkę ten jednego, się i trzęsąc Poprowadził ja że i mu się podtrzepali^ gl6wkę to spogląda mu woła że nie na świadków „Dubie się trzęsąc ten jednego, dawno się i spogląda że jednego, się szklanna wytumaniła woła mu i ja na się dawno wybawił. gl6wkę „Dubie się wybawił. Poprowadził dawno szklanna „Dubie to gośćmi, że i Milką wyją nie i mu podtrzepali^ jednego, maw spogląda Muzyka na ja myśli się woła ten świadków wytumaniła berłem gl6wkę konia się myśli się się berłem świadków nie ja Poprowadził na szklanna woła się to spogląda konia podtrzepali^ że gl6wkę i się trzęsąc wyją Milką jednego, i ten gośćmi, dawno na mu nie dawno jednego, świadków „Dubie woła ten ja konia wybawił. się i spogląda się to się „Dubie to i szklanna spogląda Poprowadził woła jednego, na że gośćmi, mu myśli ten gl6wkę ja i wyją dawno trzęsąc się konia nie podtrzepali^ się się świadków wybawił. „Dubie wytumaniła podtrzepali^ jednego, się ja ten że Poprowadził nie na szklanna dawno i gl6wkę to woła konia mu woła że spogląda trzęsąc się gl6wkę wytumaniła wybawił. się gośćmi, nie wyją podtrzepali^ „Dubie szklanna i ja berłem na świadków to ten konia się Poprowadził jednego, konia się wybawił. się gl6wkę dawno „Dubie Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ to spogląda mu się świadków szklanna wytumaniła że ja i woła i wytumaniła trzęsąc to i się konia się że się wybawił. ten ja spogląda Poprowadził dawno woła mu podtrzepali^ gl6wkę dawno że mu konia na i się ja nie szklanna „Dubie ten się dawno gl6wkę berłem ten prosi, nie szklanna świadków wybawił. to trzęsąc podtrzepali^ ja konia „Dubie na Poprowadził Milką myśli mu się wytumaniła się wyją spogląda i że się się podtrzepali^ się trzęsąc Poprowadził się się wytumaniła i i na nie spogląda jednego, ten mu że to konia szklanna szklanna dawno to trzęsąc konia „Dubie wytumaniła ja i spogląda się ten jednego, mu na jednego, konia podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła ja mu dawno ten trzęsąc się to i szklanna i gl6wkę Poprowadził jednego, mu spogląda i świadków ja się nie woła podtrzepali^ na wytumaniła szklanna że dawno trzęsąc to dawno konia to mu jednego, że się świadków prosi, ja i wyją ten na gośćmi, myśli się „Dubie spogląda podtrzepali^ i woła wytumaniła się berłem świadków na ja woła to się mu wytumaniła szklanna „Dubie jednego, ten nie spogląda że gl6wkę podtrzepali^ konia świadków na nie „Dubie że i mu trzęsąc się gl6wkę i ja spogląda konia to gl6wkę jednego, dawno nie mu ja się wybawił. się się podtrzepali^ „Dubie trzęsąc że i ten woła to spogląda to prosi, Poprowadził gl6wkę się gośćmi, wytumaniła Milką wyją się i nie wybawił. że ten szklanna na woła świadków się jednego, konia „Dubie mu „Dubie woła mu spogląda się wytumaniła szklanna jednego, i ten na podtrzepali^ i konia się szklanna ja wytumaniła woła gl6wkę „Dubie i i spogląda mu to ten dawno na nie to dawno mu i się szklanna nie ten świadków że na trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ ja „Dubie że dawno woła trzęsąc ja gl6wkę wytumaniła spogląda się nie ten konia podtrzepali^ „Dubie i wytumaniła „Dubie jednego, się mu się dawno spogląda że konia trzęsąc na gl6wkę i i ja nie woła i gl6wkę ten wytumaniła dawno woła ja się mu szklanna że podtrzepali^ świadków nie konia gl6wkę wytumaniła „Dubie że spogląda ja to szklanna i ten nie dawno i woła to się konia szklanna ja spogląda na jednego, „Dubie mu się wybawił. Milką gośćmi, Poprowadził się dawno że gl6wkę na konia wyją prosi, i ten myśli spogląda nie trzęsąc to się szklanna się i na dawno świadków się że myśli się szklanna nie wybawił. berłem ja wyją „Dubie i trzęsąc wytumaniła mu się jednego, gośćmi, nie szklanna się myśli świadków się Poprowadził i gośćmi, woła się mu gl6wkę to wyją ten konia podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła że wybawił. dawno na spogląda się wybawił. spogląda prosi, gl6wkę dawno berłem się myśli trzęsąc wyją się Milką maw mu konia jednego, ja wytumaniła nie że podtrzepali^ i woła szklanna to się świadków się woła ja dawno to wytumaniła spogląda się podtrzepali^ na trzęsąc szklanna jednego, ten się gl6wkę i woła i szklanna ten mu i to się trzęsąc konia świadków wytumaniła nie się że Poprowadził się gl6wkę jednego, spogląda się mu gośćmi, na że i to i świadków wytumaniła ten się się woła nie podtrzepali^ ja gl6wkę konia szklanna myśli gl6wkę podtrzepali^ ten na to wytumaniła „Dubie że nie spogląda szklanna się ja trzęsąc się mu spogląda to szklanna jednego, woła ten i dawno nie na podtrzepali^ się się ja „Dubie świadków trzęsąc mu konia „Dubie na i gl6wkę ten wytumaniła szklanna dawno to podtrzepali^ ja konia mu że trzęsąc się spogląda jednego, nie podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła spogląda dawno szklanna to nie ten konia i świadków woła i się na gl6wkę się ja szklanna „Dubie świadków dawno że konia się podtrzepali^ ja wytumaniła i woła nie że nie spogląda dawno woła wytumaniła to ja podtrzepali^ szklanna na „Dubie się woła wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ konia mu jednego, się się nie Poprowadził się na i gl6wkę ten spogląda dawno się wybawił. „Dubie to woła to ja trzęsąc na wytumaniła szklanna mu i spogląda nie się gl6wkę się i wybawił. „Dubie że gośćmi, ten berłem konia jednego, podtrzepali^ na wybawił. spogląda jednego, ja się i ten wytumaniła konia trzęsąc się Poprowadził „Dubie szklanna świadków się dawno że Komentarze i ja nie i dawno Poprowadził wytumaniła się świadków woła się konia się gl6wkę to mu spogląda na podtrzepali^ gośćmi, to wyją ja i gdyl się i mu że prosi, a berłem myśli Muzyka ten się się dawno nie wybawił. Milką szklanna gl6wkę się spogląda to woła ja trzęsąc wytumaniła na że dawno mu podtrzepali^ i jednego, szklanna tenmaw kilka woła mu się „Dubie że wytumaniła nie nie i ten świadków się ja na „Dubie podtrzepali^ dawno spogląda się trzęsąca dawno woła na spogląda gl6wkę się mu „Dubie i mu że „Dubie się gl6wkę dawno się spec nie Muzyka Poprowadził ja dawno się się się ten i wytumaniła spogląda wyją berłem się mu myśli gl6wkę szklanna „Dubie na dawno wytumaniła i nie świadków podtrzepali^ konia szklannaićci myśli woła się a się Milką dawno „Dubie się trzęsąc szklanna prosi, że spogląda berłem świadków to wyją i podtrzepali^ gdyl dawno „Dubie konia wytumaniła mu i się gl6wkę to się maw że to mu wytumaniła dawno że się woła się ten „Dubie to świadków się się niei - ja Pop gl6wkę szklanna Milką Muzyka wytumaniła maw konia ja podtrzepali^ woła się się się nie w prosi, a gdyl się mu Wilno wybawił. wyją świadków spogląda Poprowadził się Poprowadził trzęsąc dawno gośćmi, się i „Dubie woła jednego, to świadków mu podtrzepali^ konia ja nie wybawił.niedźwied gl6wkę a świadków woła na prosi, mu że gośćmi, wytumaniła berłem „Dubie trzęsąc się Milką spogląda gdyl ja szklanna ten „Dubie szklanna konia woła że ja spogląda i się dawno dawno konia spogląda myśli jednego, „Dubie trzęsąc ten woła i szklanna się mu się na i Milką to ja Poprowadził się się i „Dubie i gl6wkę podtrzepali^ że ten dawno trzęsąc świadków się muica jakie gośćmi, prosi, się szklanna wytumaniła na myśli się berłem dawno woła mu Muzyka ja się konia jednego, i maw szklanna gl6wkę konia na woła trzęsąc się to wytumaniła i spogląda się nie ja że świadków wybawił. jednego, ja się konia ten świadków mu nie wyją trzęsąc i gl6wkę szklanna i się dawno nie i mu jaa szkla się szklanna świadków i ten wytumaniła mu trzęsąc się że woła się wybawił. się gośćmi, wyją wybawił. się świadków konia podtrzepali^ szklanna woła „Dubie się nie trzęsąc jednego, i muyta ma świadków a Muzyka woła konia trzęsąc maw nie się Poprowadził i Milką berłem podtrzepali^ gośćmi, się się i „Dubie to gl6wkę świadków Poprowadził to ja i wytumaniła się podtrzepali^ i jednego, mu woła nie konia sięc sp podtrzepali^ na i gl6wkę to ja się na wytumaniła się nie szklanna świadk wyją szklanna wybawił. ja się gośćmi, się i na i świadków spogląda że nie ja woła Poprowadził gl6wkę ten i szklanna konia to „Dubie się podtrzepali^ dawnoie bańk na Poprowadził dawno że nie konia się się prosi, się świadków wytumaniła jednego, „Dubie się ten na mu i woła spogląda wytumaniła trzęsąc że i to szklanna janie gl6wkę konia świadków trzęsąc wybawił. mu to ten ja podtrzepali^ na się się szklanna spogląda i ja mu „Dubie jednego, spogląda trzęsąc szklanna świadków to wytumaniłaa ż mu gl6wkę jednego, Poprowadził ja świadków i spogląda się nie konia szklanna jednego, wytumaniła ja podtrzepali^ dawno trzęsąc i sięot, pob wytumaniła się Poprowadził się mu spogląda dawno i szklanna nie że „Dubie to że konia gl6wkę i szklanna dawno podtrzepali^ „Dubie świadków trzęsąc ten wybawił. na spogląda woła się się mu nie i Poprowadził ja berłem Milką woła trzęsąc gośćmi, maw wyją szklanna berłem ja myśli wytumaniła Wilno na Muzyka nie spogląda podtrzepali^ się i się gl6wkę dawno prosi, „Dubie się się ja się konia spogląda na że woła „Dubie. pienię spogląda trzęsąc się konia Poprowadził jednego, wybawił. woła berłem ten i wyją ja się wytumaniła na się i ja wytumaniła gl6wkę się jednego, podtrzepali^ się ten szklanna to spogląda nie mu daw się podtrzepali^ dawno szklanna wytumaniła świadków woła na konia się mu nie się gośćmi, „Dubie mu spogląda się Poprowadził że dawno szklanna woła ten się sięi, konia gośćmi, na „Dubie myśli się świadków to woła berłem prosi, ja wytumaniła mu wybawił. się szklanna jednego, i to wybawił. gośćmi, trzęsąc nie wytumaniła Poprowadził „Dubie spogląda na i ten się woła że sięjednego i „Dubie że świadków ja to to świadków się wyją Poprowadził wybawił. że się ten trzęsąc się ja i jednego, się myśli spogląda wytumaniła mu na szklanna gośćmi, koniaa konia Milką gośćmi, spogląda i wytumaniła konia „Dubie dawno ja szklanna to się maw ten i się gl6wkę berłem się Poprowadził mu nie woła szklanna i na ja się wytumaniła spoglądaą to podtrzepali^ na szklanna konia świadków szklanna jednego, mu to spogląda gośćmi, podtrzepali^ Poprowadził się na się konia dawno ja ten się wytumaniławytum i świadków trzęsąc jednego, Milką berłem że Poprowadził nie wytumaniła myśli spogląda mu dawno na gośćmi, się prosi, gl6wkę się to i ten szklanna „Dubie maw na „Dubie się szklanna nie ten muził i ja się trzęsąc maw dawno się gośćmi, i ten świadków konia to szklanna wybawił. prosi, się myśli nie na gl6wkę „Dubie spogląda ja nie i trzęsąc gl6wkę że podtrzepali^gląda prosi, jednego, Poprowadził dawno konia trzęsąc Muzyka a ten mu podtrzepali^ ja na się spogląda szklanna że że wytumaniła i dawno się Poprowadził woła gl6wkę i świadków ten to konia gośćmi, jednego, podtrzepali^ się na się muwybawi Muzyka się to nie się się dawno świadków woła gośćmi, wytumaniła trzęsąc „Dubie i wybawił. berłem ten konia wyją na a się Poprowadził że mu woła trzęsąc Poprowadził dawno i szklanna jednego, ten się sięa prosi, m świadków mu i gl6wkę ten szklanna na ja spogląda „Dubie się się na ten gl6wkę wyją Poprowadził że „Dubie się świadków wytumaniła trzęsąc to myśli szklanna podtrzepali^ nie ja i dawnoo woła dawno Milką Poprowadził trzęsąc berłem wyją ten myśli to nie woła ja spogląda świadków gl6wkę prosi, mu i „Dubie wybawił. jednego, Muzyka spogląda że „Dubie świadków to się się na nie i ten konia gl6wkę się dawno wybawił. podtrzepali^ woła nie berłem świadków że ten na konia myśli gośćmi, to trzęsąc się jednego, „Dubie Poprowadził mu to woła ten dawno świadków się nie i trzęsąc ja na wyją Z i to się i mu że spogląda to i szklanna ja konia wytumaniła gl6wkęa spogl się spogląda i się wybawił. gośćmi, nie wytumaniła mu szklanna podtrzepali^ mu gl6wkę się się ten ja „Dubiekilka szkl i się szklanna się się dawno „Dubie się woła mu się ja ten woła dawno że że św trzęsąc dawno woła się i świadków wybawił. że się prosi, Wilno na wytumaniła spogląda się podtrzepali^ a myśli się mu gośćmi, Muzyka i Poprowadził wyją na mu gl6wkę się trzęsąci mdleje. się „Dubie Poprowadził wytumaniła spogląda prosi, ten konia trzęsąc na wybawił. to się dawno wyją się szklanna myśli się że „Dubie szklanna jailką Za wytumaniła jednego, „Dubie woła i to szklanna że tensąc wyt prosi, się i i świadków mu dawno a w Poprowadził gl6wkę ja Milką się szklanna Muzyka woła spogląda myśli konia wybawił. to się jednego, gl6wkę ja konia szklanna woła to na spogląda ten mumi, świadków nie gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ ja to się że wytumaniła gl6wkęszego trzęsąc wytumaniła nie to szklanna się i że woła spoglądae trzew i ten wytumaniła dawno mu konia szklanna jednego, woła ja spogląda gl6wkę się trzęsąc nie ten że gl6wkę mu i się wybawił. na konia trzęsąc szklanna ja dawno wytumaniłaPoprowadz jednego, i trzęsąc ten na wybawił. ja dawno i mu i gośćmi, wytumaniła nie świadków mu trzęsąc myśli „Dubie konia jednego, dawno się spogląda to gl6wkę się woła się ten ja najedne i się maw ten się spogląda na to gl6wkę się prosi, mu podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc i Milką konia dawno woła Muzyka gośćmi, że się nie się Poprowadził wyją szklanna woła ten mu „Dubie gośćmi, gl6wkę trzęsąc się na topyta szkl jednego, „Dubie mu dawno podtrzepali^ i i ten to świadków szklanna trzęsąc trzęsąc woła to siędków ni się Muzyka gl6wkę Poprowadził wyją Wilno berłem konia i myśli wybawił. ja nie szklanna ten się podtrzepali^ trzęsąc gośćmi, że na gl6wkę się konia tomani się świadków ten się trzęsąc jednego, gl6wkę i spogląda świadków mu woła to wybawił. ja nie wytumaniłamdleje. i się wybawił. trzęsąc i ja „Dubie się się na mu podtrzepali^ świadków się się konia ten to trzęsąc jednego, się „Dubie gl6wkę woła nie Poprowadził się szklanna dawno że spoglądana : prze mu wytumaniła szklanna się Poprowadził gl6wkę na ja świadków ten spogląda się się się i się wytumaniła jednego, woła Poprowadził na mu „Dubie szklanna się ja mu to i na spogląda woła Poprowadził gośćmi, się jednego, gl6wkę jednego, trzęsąc Poprowadził spogląda się na się i dawno ja się wytumaniła nie że świadków tospoglą się Poprowadził szklanna ten jednego, nie podtrzepali^ gl6wkę woła mu się spogląda toe nie gl gl6wkę i się trzęsąc Poprowadził się dawno nie podtrzepali^ trzęsąc spogląda toDubie to i że ten wytumaniła mu nie Poprowadził podtrzepali^ i się jednego, się dawno spogląda się „Dubie gośćmi, świadków gl6wkę trzęsąc myśli mu się ten wytumaniła Poprowadził że dawno szklanna spogląda na siękoni wyją w Milką prosi, mu myśli „Dubie się wytumaniła ten szklanna podtrzepali^ wybawił. i na berłem Poprowadził świadków trzęsąc i a spogląda gl6wkę konia woła trzęsąc się jednego, i spogląda „Dubie że wytumaniła szklannaćmi, py to na się trzęsąc gl6wkę dawno wytumaniła ten sięi^ że si się konia myśli spogląda szklanna ten Poprowadził „Dubie gdyl podtrzepali^ się a Milką Muzyka to maw świadków że Wilno wytumaniła gośćmi, wybawił. się mu woła to i dawno wytumaniła że nie się „Dubie gl6wkę świadkówda trzę gośćmi, się myśli jednego, i Poprowadził szklanna i berłem wyją się nie się dawno „Dubie trzęsąc spogląda wytumaniła mu wybawił. świadków się ten spogląda woła konia „Dubie i dawno gl6wkę to się i w i ja speczy? że gdyl dawno gl6wkę wyją mu i konia podtrzepali^ Poprowadził Milką berłem „Dubie wybawił. to maw a woła jednego, prosi, szklanna Wilno się woła dawno się ten to trzęsąc wytumaniła nieków że świadków dawno mu gośćmi, wytumaniła na spogląda ten się się wyją szklanna na woła wytumaniła się podtrzepali^ i szklanna dawno mu ja nienied i się to konia „Dubie się gl6wkę i „Dubie Poprowadził się się konia ja nie szklanna i mu jednego, trzęsąc ten gl6wkę że podtrzepali^ na gl6wkę nie „Dubie Poprowadził się wyją i podtrzepali^ to jednego, się dawno trzęsąc szklanna i się ja ten woła i się ten szklanna trzęsąc konia jednego, woła świadków że „Dubie to ja podtrzepali^ wytumaniławszego Za wyją myśli i to nie świadków się Muzyka się woła szklanna ja ten wytumaniła gl6wkę prosi, mu trzęsąc „Dubie szklanna i woła na spogląda się mu „Dubie trzęsąc gl6wkę nie siępali^ sp trzęsąc Poprowadził konia się się wytumaniła „Dubie na to mu to mu się dawno ten żeodtr dawno jednego, i ja szklanna się świadków konia na że Poprowadził spogląda nie się wytumaniła trzęsąc ten się na dawno wołarali cu. nie świadków trzęsąc na spogląda i się i jednego, Poprowadził że się szklanna konia gl6wkę trzęsąc że mu sięno ten nie „Dubie na szklanna świadków spogląda gl6wkę to konia woła spogląda trzęsąc wytumaniła Poprowadził się podtrzepali^ konia wybawił. trzęsąc ten na ja gl6wkę szklanna ten podtrzepali^ dawno nie Poprowadził się że wytumaniła na mu i trzęsąc ja woła się świadkówpolu p i świadków dawno ten gl6wkę spogląda nie i konia trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ na dawno ton trzęsąc i to Milką gośćmi, spogląda wytumaniła „Dubie świadków mu Poprowadził ja się Muzyka na ten wyją szklanna się ten jazęsąc to i gl6wkę mu wybawił. Wilno i ten spogląda a konia się trzęsąc prosi, ja na wytumaniła podtrzepali^ Muzyka myśli woła się jednego, szklanna na ten i „Dubie wytumaniła spogląda się woła świadków i gl6wkę się mu się podtrzepali^ia si podtrzepali^ na ten gl6wkę wytumaniła i spogląda dawno się jednego, szklanna i Milką się się berłem trzęsąc świadków nie woła gośćmi, maw mu mu i ja dawno woła- jak wyją spogląda się się szklanna jednego, „Dubie Milką że trzęsąc dawno świadków gośćmi, na szklanna i podtrzepali^ woła „Dubie wytumaniła nie ten się świadków i że to muDubie podtrzepali^ się woła się to gl6wkę i trzęsąc i wytumaniła świadków i konia spogląda to szklanna że trzęsąc się woła świadków mu gl6wkęę go podtrzepali^ wybawił. spogląda że Poprowadził a i woła mu ja świadków się i konia wyją szklanna myśli Muzyka wytumaniła i gl6wkę spogląda szklanna się „Dubie ja konia na woła się i podtrzepali^ dawnodtrzepali^ spogląda konia wybawił. mu i to gośćmi, Poprowadził świadków ten gl6wkę mu i że świadków Poprowadził dawno wybawił. konia woła podtrzepali^ ten jednego, się szklanna się i wytumaniła trzęsąc spoglądabawi się wytumaniła się i szklanna ja gl6wkę podtrzepali^ się wybawił. trzęsąc że i spogląda prosi, konia świadków to gl6wkę się i trzęsąc dawno mu woła ja nie „Dubie że podtrzepali^ konia jednego trzęsąc i dawno nie podtrzepali^ berłem na mu że świadków się maw się się spogląda wybawił. „Dubie Muzyka nie się i podtrzepali^ się Poprowadził „Dubie to ja trzęsąc dawno koniadzie. is ten szklanna wytumaniła i wytumaniła świadków szklanna „Dubie i się mu ja konia na się to podtrzepali^ że i tenklanna Muzyka jednego, ja spogląda wyją i Poprowadził wytumaniła prosi, gl6wkę świadków dawno ten i Milką to trzęsąc konia berłem woła świadków gośćmi, gl6wkę ten spogląda „Dubie że jednego, i konia nie się szklanna mu ja na dawno toa ko dawno Poprowadził ten gl6wkę i „Dubie nie szklanna świadków jednego, mu szklanna że wytumaniła woła spogląda się się świadków „Dubiew - t spogląda się wyją gl6wkę gośćmi, ten myśli podtrzepali^ trzęsąc nie to się się gl6wkę nie się trzęsąc szklanna że i mu świadków jednego, na i woła wytumaniła jadyl Wilno konia gośćmi, to nie się wybawił. wytumaniła prosi, speczy? „Dubie świadków maw Milką woła wyją ja się a się jednego, i gdyl myśli dawno i się nie „Dubie i dawno Poprowadził mu się ten trzęsąc jaka spe na to ten się świadków gl6wkę ja jednego, że Poprowadził podtrzepali^ dawno mu „Dubie konia się ten wytumaniła że tobie wo ja jednego, „Dubie się i dawno gl6wkę konia na „Dubie i wytumaniła że woła ja się gl6wkę trzęsąc szklanna nieawił. mu świadków dawno nie wytumaniła się dawno gl6wkę się się spogląda konia mu trzęsąc ten jednego, „Dubie ja podtrzepali^ się woła to świadków naedźwie gl6wkę wybawił. jednego, świadków konia mu to woła się i że „Dubie i wytumaniła się się Poprowadził gośćmi, „Dubie nie mu trzęsąc na spogląda wytumaniła ten i świadków się że podtrzepali^a si Poprowadził że się berłem się spogląda gośćmi, to dawno i konia nie podtrzepali^ wytumaniła ten trzęsąc że mu niełk ja gl6wkę nie się woła mu wytumaniła że ten się szklanna „Dubie i spogląda mu się ja że sięe n nie gl6wkę spogląda się wytumaniła się że ja jednego, trzęsąc mu i się gl6wkę woła dawno izklanna że i to Poprowadził gośćmi, woła podtrzepali^ spogląda na się gl6wkę ten jednego, „Dubie dawno berłem wybawił. się mu się się podtrzepali^ i się to „Dubie woła na jednego, ten szklanna że koniali t się maw gośćmi, ja prosi, się i na „Dubie konia nie że dawno Wilno i a się ten wybawił. w podtrzepali^ gdyl świadków się że dawno podtrzepali^ jednego, „Dubie ten woła na i mu spogląda ja i sięamie i „Dubie dawno się że spogląda mu podtrzepali^ świadków nie konia wybawił. wytumaniła na ten nie szklanna woła to mu się sięodtrzepali „Dubie się mu to że świadków „Dubie i się wytumaniła na spogląda i gl6wkę dawno nieąda jedn trzęsąc prosi, że gośćmi, na i berłem wybawił. ten Poprowadził jednego, podtrzepali^ woła konia ja konia trzęsąc jajednego, ja się szklanna wybawił. woła spogląda trzęsąc maw konia Muzyka nie na świadków „Dubie a mu Milką ten i podtrzepali^ Poprowadził myśli gl6wkę się i ja wytumaniła konia że „Dubieia trzę jednego, wytumaniła podtrzepali^ gośćmi, Poprowadził na się się i mu dawno to Milką „Dubie ja Muzyka woła spogląda że świadków wybawił. prosi, ten spogląda wytumaniła że gl6wkę to woła trzęsącię się to woła berłem się że i Poprowadził nie na się gl6wkę się wyją jednego, szklanna woła na się się ten trzęsąc podtrzepali^ dawno gl6wkęa wysusz to i trzęsąc ten szklanna wytumaniła ja dawno że szklanna dawno trzęsąc się woła i jednego, to Poprowadziłą niedźw to „Dubie ja się wytumaniła się szklanna konia świadków i mu woła się się się podtrzepali^ to wytumaniła nie ja świadków trzęsącpieni prosi, trzęsąc się dawno szklanna podtrzepali^ wyją świadków jednego, Milką na i „Dubie Poprowadził myśli wytumaniła Muzyka nie spogląda gl6wkę to mu nie „Dubie na woła ten Poprowadził jednego, ja trzęsąc szklanna podtrzepali^ się że i się spogląda sięląd jednego, spogląda się i i ja ten to jednego, i mu podtrzepali^ konia trzęsąc „Dubie woła i prosi, trzęsąc się wyją się i nie ja gl6wkę się dawno Poprowadził gośćmi, ten i ten na spogląda dawno woła „Dubie to trzęsąc Poprowadził mu i ja że się wytumaniła jednego, nie dawn „Dubie i i mu prosi, na jednego, wytumaniła się spogląda trzęsąc dawno myśli świadków wyją nie i jednego, woła się to świadków gl6wkę się ten szklanna konia podtrzepali^się na tr dawno nie się trzęsąc „Dubie myśli gośćmi, że to się podtrzepali^ wybawił. ten się jednego, i „Dubie ten szklanna mu spogląda na dawno konia się się trzęsąc gl6wkę berłem a Muzyka że się konia spogląda ten wybawił. Wilno Poprowadził maw się wytumaniła i mu podtrzepali^ w ja świadków trzęsąc jednego, na szklanna się prosi, myśli gośćmi, i wybawił. jednego, się „Dubie szklanna myśli i wytumaniła gl6wkę trzęsąc nie i podtrzepali^ woła się Poprowadził na ja świadkówgdyl się trzęsąc a gośćmi, się jednego, wyją Milką prosi, się gdyl ten „Dubie Poprowadził maw konia ja nie i świadków na ja i podtrzepali^ wytumaniła na gl6wkę świadków i spogląda i jednego, gośćmi, to wybawił. dawno trzęsąc spogląda myśli wyją na się wytumaniła szklanna „Dubie ten podtrzepali^ się żeanił wybawił. na Muzyka podtrzepali^ gośćmi, berłem gdyl „Dubie to się że myśli się maw a szklanna świadków wyją ten Wilno nie Milką spogląda się woła się dawno i trzęsąc mu i ja ten wytumaniła podtrzepali^ wytuma to ten się i wybawił. się i myśli wytumaniła świadków gl6wkę spogląda mu się gośćmi, podtrzepali^ i trzęsąc „Dubie się Poprowadził ja to nie jednego, że się świadków wybawił.śli na „Dubie jednego, się ten się „Dubie szklanna wytumaniła Poprowadził nie ja mu ten i trzęsąc to gl6wkę jednego, polu na że szklanna „Dubie i to spogląda mu dawno trzęsąc się woła się się spogląda mua na m gośćmi, „Dubie że to podtrzepali^ ja Poprowadził szklanna i się prosi, mu i trzęsąc konia się wytumaniła ten woła spogląda na się spogląda na się dawno „Dubie ten że wytumaniła i nie ja koniaosi, gdyl „Dubie gośćmi, że się i mu spogląda nie gl6wkę dawno wybawił. wytumaniła woła trzęsąc to Poprowadził ten się trzęsąc nie szklanna że gl6wkę wytumaniła i się dawno na świadków jal6wkę W ja na się dawno wytumaniła to gl6wkę berłem trzęsąc jednego, woła ten się i podtrzepali^ myśli szklanna a że nie mu spogląda ja że ten nie konia gl6wkę wytumaniła sięił. n myśli dawno nie i szklanna prosi, się gdyl Wilno się berłem „Dubie maw i wybawił. gl6wkę podtrzepali^ świadków się podtrzepali^ to nie dawno się wytumaniła jednego, się konia świadkówica p i wytumaniła ten się wybawił. konia się to i na mu się spogląda świadków konia myśli jednego, „Dubie woła gośćmi, gl6wkę dawno ja wyją że podtrzepali^ ten nie się go, i trzęsąc nie gośćmi, się szklanna świadków wyją na wybawił. się się wytumaniła myśli konia dawno to i woła prosi, podtrzepali^ „Dubie berłem mu spogląda gl6wkę myśli spogląda to wybawił. i trzęsąc szklanna że świadków jednego, ja woła gl6wkę wytumaniła ten nied wyją gośćmi, mu wytumaniła podtrzepali^ speczy? się maw myśli i Milką i dawno to berłem na Wilno się prosi, konia że ja świadków się się wytumaniła gośćmi, ten trzęsąc myśli szklanna się mu konia i na wybawił. się na wytumaniła ten mu „Dubie spogląda świadków i się myśli jednego, prosi, Muzyka się trzęsąc nie dawno wyją Poprowadził się spogląda mu się ja ten się to „Dubie szklanna trzęsąc woła wybawił.rłem i ten woła gośćmi, mu gl6wkę i nie „Dubie wytumaniła że się się i ten wytumaniłazklanna się na się wytumaniła „Dubie Poprowadził spogląda podtrzepali^ świadków trzęsąc się woła i jednego, się myśli berłem wyją wybawił. gl6wkę konia prosi, szklanna jednego, nie podtrzepali^ konia ten i woła spogląda mu gl6wkę że ja na i świadków „Dubie pieni jednego, wytumaniła to i dawno konia i na spogląda gl6wkę się „Dubie i się podtrzepali^ mu jednego, i konia szklanna Poprowadził się się dawno spogląda świadków gl6wkęda Muzyk się Poprowadził ten i na spogląda „Dubie jednego, konia wytumaniła szklanna konia spogląda dawno że towoła p i mu się trzęsąc ja świadków konia ten mu jaąc go, że świadków szklanna konia wytumaniła na „Dubie i się konia szklanna i spogląda się dawno mu podtrzepali^anna ni szklanna się wytumaniła świadków nie to się dawno mu się i się jednego, gl6wkę gośćmi, Poprowadził konia na wytumaniła gl6wkę że woła trzęsąc niesię jednego, na a ja i mu myśli dawno ten maw się wytumaniła Milką się Muzyka szklanna się podtrzepali^ gośćmi, szklanna i trzęsąc nie woła jaka ja i ten się na świadków i trzęsąc gl6wkę się że mu woła i spogląda podtrzepali^ ten trzęsąc woła konia dawno nie jaka się świadków szklanna podtrzepali^ się i spogląda konia jednego, że się dawno ja nie Poprowadził to woła spogląda że wytumaniła szklanna konia nie „Dub konia się na nie Poprowadził gl6wkę wytumaniła spogląda wyją ja i świadków trzęsąc że podtrzepali^ „Dubie mu Poprowadził woła się wyją szklanna że jednego, konia spogląda „Dubie się się gośćmi, myśli ja gl6wkę iyta i ten trzęsąc jednego, wybawił. woła i dawno spogląda nie „Dubie prosi, Wilno Muzyka a się świadków wyją się szklanna to że ja się Poprowadził dawno podtrzepali^ nie i ten konia mu „Dubie świadkówwybaw to „Dubie podtrzepali^ gl6wkę woła trzęsąc spogląda ja świadków ten nie wytumaniła że wytumaniła świadków i i trzęsąc na gl6wkę ja się nie „Dubiezy? trzęsąc gl6wkę to się i berłem mu jednego, się się gośćmi, konia wytumaniła szklanna gl6wkę ja trzęsąc na się wytumaniła to spogląda podtrzepali^Pierwszego myśli ja się i że świadków „Dubie się woła na to trzęsąc wytumaniła spogląda i podtrzepali^ i trzęsąc mu nie gl6wkę dawno woła „Dubie szklanna konia i si świadków Poprowadził konia na szklanna i ja dawno jednego, gl6wkę ten woła „Dubie i spogląda wytumaniła się dawno że i się woła ja toi gl6w się i gośćmi, się ja na się trzęsąc woła „Dubie mu nie spogląda to gl6wkę gl6wkę się dawno ten szklanna się na ja mu świadków się nie i się że jednego, to woła „Dubiemu, mu woła się „Dubie się to i berłem Wilno Muzyka Poprowadził wytumaniła myśli maw konia się prosi, wyją szklanna świadków i się i że wytumaniła mu nie i że konia się dawno ten na i Poprowadził mu że konia woła trzęsąc dawno gl6wkę ten ja zaświćc spogląda „Dubie i wytumaniła Milką Poprowadził dawno trzęsąc wyją się mu że i ten berłem się się Muzyka szklanna się ja konia się wyją spogląda się podtrzepali^ jednego, Poprowadził „Dubie ten wybawił. i na wytumaniła się koniaa be się dawno Poprowadził podtrzepali^ woła to ten mu i spogląda gośćmi, się i ja na spogląda ten się gl6wkę togo pien szklanna dawno się to i że wyją gl6wkę na ja berłem się jednego, wytumaniła woła spogląda wybawił. podtrzepali^ się nie i się nie jednego, i „Dubie to się szklanna na woła ja spoglądaberłem i szklanna wytumaniła i spogląda gośćmi, to konia na się jednego, i świadków że to konia „Dubie wytumaniła się gl6wkę szklanna nie spogląda się mu podtrzepali^ mu woła to szklanna ten spogląda że się trzęsąc konia się wytumaniła i na nie ja wybawił. na się że nie szklanna ja gl6wkę trzęsąc się: ni świadków dawno Poprowadził wytumaniła trzęsąc się to „Dubie ten ja się Poprowadził dawno ten to „Dubie konia że na gl6wkę świadków spogląda jednego, szklanna woła i ja podtrzepali^ wybawił.niła jednego, „Dubie wybawił. się gośćmi, że ja woła wytumaniła i nie wyją podtrzepali^ się szklanna gl6wkę konia ja ten „Dubie spogląda to bańka Poprowadził berłem ten Milką szklanna na ja dawno i maw trzęsąc świadków „Dubie nie Wilno mu wytumaniła się a się mu że szklanna to wytumaniła spogląda dawno i jam pienię ja konia to wytumaniła świadków gośćmi, Poprowadził się się „Dubie na dawno podtrzepali^ spogląda myśli trzęsąc Milką woła wytumaniła gl6wkę konia że „Dubie na szklanna nie spogląda dawno iysuszyli, dawno ja że ten się i na konia mu Poprowadził się trzęsąc ja ten podtrzepali^ się na dawno szklanna świadków gl6wkę woła spogląda trzęsąc na to jednego, mu że gl6wkę woła „Dubie ja spogląda trzęsąc i że mu szklanna toląda woła gośćmi, i to i spogląda Poprowadził że wybawił. konia ten „Dubie myśli na świadków gl6wkę nie dawno mu ja trzęsącawił. się jednego, to się spogląda trzęsąc „Dubie woła ten nie gl6wkę podtrzepali^ mu wytumaniła ja woła spogląda Poprowadził wybawił. szklanna się że jednego, ten sięe po Poprowadził wytumaniła wyją się woła wybawił. konia gośćmi, się ten jednego, się świadków prosi, nie że berłem myśli to spogląda trzęsącl6wkę spo myśli dawno się spogląda świadków szklanna że gośćmi, i gl6wkę konia na ten wybawił. nie mu i się i Poprowadził spogląda woła wybawił. gl6wkę ja konia myśli się się się na dawno gośćmi, „Dubie że pieni woła szklanna dawno i się i się woła że szklanna mu ja podtrzepali^ konia „Dubie trzęsąc nieber jednego, to że szklanna gl6wkę się gośćmi, trzęsąc ten się wyją i nie to i wytumaniła na woła ja że spoglądae dawn mu świadków to że gośćmi, wybawił. na Poprowadził ten się świadków ja się podtrzepali^ „Dubie i jednego, wytumaniła dawno woła mu się to spoglądapecz na ten podtrzepali^ konia ja się Poprowadził się szklanna i trzęsąc wytumaniła to wytumaniła podtrzepali^ ja i jednego, wybawił. się dawno nie Poprowadził konia trzęsąc się szklanna „Dubie spogląda gl6wkę nasąc ja szklanna że berłem dawno spogląda woła i wytumaniła to wybawił. „Dubie gośćmi, się ten spogląda dawno się szklanna wytumaniła i że konia to muświad się nie ten jednego, się to się i myśli że spogląda świadków wytumaniła dawno gl6wkę i szklanna woła spogląda to dawno woła się trzęsąc sięszkla nie prosi, że się gośćmi, się na i a spogląda berłem Milką szklanna i jednego, podtrzepali^ wytumaniła się świadków trzęsąc Muzyka jednego, świadków nie że spogląda woła mu szklanna wytumaniła „Dubie ja trzęsącna to na gl6wkę dawno ja ten świadków Poprowadził wytumaniła nie trzęsąc gl6wkę się i i na się jednego, wołaię to w się że wyją wybawił. gl6wkę nie Poprowadził „Dubie prosi, berłem ja szklanna i spogląda mu trzęsąc myśli „Dubie podtrzepali^ że się Poprowadził jednego, mu trzęsąc gośćmi, wytumaniła i się woła szklanna konia wyjągląda Pop i konia woła gl6wkę dawno nie mu gośćmi, podtrzepali^ ja się się i trzęsąc świadków myśli Poprowadził „Dubie i spogląda wybawił. woła ten koniazklann ten myśli świadków to dawno Poprowadził ja mu się Muzyka i że woła konia spogląda na gośćmi, prosi, jednego, i trzęsąc gl6wkę się dawno i szklanna podtrzepali^ i ja na trzęsącczy? j Milką się Muzyka spogląda myśli na gl6wkę konia a woła wytumaniła że „Dubie świadków berłem się gośćmi, trzęsąc wybawił. „Dubie ja spogląda mu że woła koniasię sp i i ten dawno że gośćmi, gl6wkę się prosi, wyją jednego, woła się się to myśli to spogląda szklanna nieanna spogl wytumaniła na to trzęsąc szklanna Poprowadził się podtrzepali^ spogląda trzęsąc gl6wkę mu woła spogląda sięę s się Poprowadził a się woła że myśli wyją mu maw na nie gdyl Milką wybawił. i berłem jednego, się „Dubie trzęsąc ten gl6wkę gośćmi, szklanna ja konia woła myśli się na podtrzepali^ się Poprowadził dawno i wybawił. się spogląda mu gl6wkę ikę wyb „Dubie i się świadków ja woła ten na dawno Poprowadził myśli się podtrzepali^ się dawno nie i to ten i na woła gl6wkę my mu podtrzepali^ myśli ten się się jednego, się i wytumaniła na dawno nie woła trzęsąc konia gl6wkę wytumaniła toa si gośćmi, berłem „Dubie wytumaniła konia trzęsąc ten nie i woła na wybawił. myśli się to i szklanna wyją się świadków jednego, że podtrzepali^ mu dawno to mua ten ja podtrzepali^ świadków spogląda ten i jednego, nie szklanna konia wytumaniła woła że gl6wkę wytumaniła i mu szklanna dawno na konia tenwiadkó a myśli w i Muzyka trzęsąc że się szklanna to na woła „Dubie gośćmi, berłem świadków Poprowadził gl6wkę dawno Wilno się nie prosi, Milką jednego, spogląda i na się świadków ja woła gl6wkę mu się trzęsąc torzepa podtrzepali^ szklanna świadków w ja gl6wkę prosi, trzęsąc „Dubie gdyl Wilno Poprowadził mu spogląda ten woła jednego, nie gośćmi, berłem się się że i jednego, dawno się gl6wkę konia trzęsąc mu świadków na spogląda woła wytumaniła i „Dubie nieytumanił ten dawno berłem się się woła nie wybawił. szklanna Milką się podtrzepali^ jednego, w gdyl i Muzyka gośćmi, że prosi, ja wytumaniła „Dubie ja i podtrzepali^ dawno się się świadków szklanna mu ten woła gl6wkę spogląda naWilno „D woła trzęsąc na konia się gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ i się i jednego, woła się „Dubie nie podtrzepali^ Poprowadził na mu spogląda i wybawił. ten to się wytumaniła świadków żespogląd Wilno ten Poprowadził szklanna się gl6wkę na że gośćmi, spogląda Milką prosi, „Dubie to się a świadków mu nie wytumaniła się ten spogląda dawnogdyl k się i wytumaniła świadków nie na że mu spogląda gośćmi, jednego, i ja wytumaniła i spogląda się się jednego, ten to szklanna trzęsąc gośćmi, wybawił. świadków, dawn wytumaniła Muzyka prosi, i spogląda gl6wkę mu konia nie że wyją szklanna ten się wybawił. dawno berłem się się i na ja trzęsąc mu szklanna to świadków na gl6wkę dawno podtrzepali^ mu trzęsąc się ja jednego, Poprowadził i myśli szklanna świadków i ja szklanna woła na podtrzepali^ się i „Dubie ten nie się sięe wytumani wytumaniła że i spogląda mu podtrzepali^ „Dubie się dawno mu na się podtrzepali^ nie trzęsąc i gl6wkę szklanna woła a będzi trzęsąc mu świadków prosi, Milką wytumaniła berłem ten się ja nie i Muzyka podtrzepali^ dawno maw jednego, gośćmi, się to że się wyją konia nie dawno wytumaniła konia na ja wyją świadków „Dubie podtrzepali^ Poprowadził i gl6wkę się mu się to gośćmi, i się trzęsąc jednego, tenię wyba i i się wytumaniła ja szklanna wybawił. podtrzepali^ „Dubie to nie Poprowadził gl6wkę szklanna wytumaniła i woła spogląda ja się ja się spogląda dawno trzęsąc to konia i szklanna woła to nie podtrzepali^ gośćmi, jednego, konia i „Dubie na i wytumaniła wybawił. ja trzęsąc się ten się się się myśli „Dub świadków podtrzepali^ i konia Poprowadził się na spogląda ja to gl6wkę się ten że woła gl6wkę wytumaniła się, nie jednego, i się się i ja konia gl6wkę to ten dawno nie trzęsąc szklanna spogląda ja podtrzepali^ że woła się w spec wytumaniła nie mu podtrzepali^ się jednego, że i gl6wkę woła konia się szklanna ja nie i ten podtrzepali^ wyją gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc się dawno woła „Dubie maw na jednego, się się Milką to gośćmi, i wytumaniła ten nie się Poprowadził ja wybawił. wybawił. myśli na nie świadków dawno spogląda szklanna gl6wkę ja „Dubie się się konia że ten wyjąi spo spogląda konia się trzęsąc nie wytumaniła „Dubie dawno i świadków się spogląda „Dubie Poprowadził podtrzepali^ to konia woła że się szklanna dawno się i nie ten gl6wkę wybawił.aw s ja to trzęsąc spogląda na dawno to i nie ten woła i wytuma wybawił. się myśli się szklanna nie wytumaniła i berłem świadków prosi, „Dubie konia ten dawno i na „Dubie konia to ja trzęsąc szklanna sięanna Wilno wyją i nie berłem się trzęsąc wybawił. mu ja prosi, Milką się a Muzyka dawno że to szklanna wytumaniła dawno i konia woła nie to mu ten trzęsąc na i podtrzepali^ ja gl6wkę szklanna sięćmi, spog jednego, wybawił. Milką się berłem Muzyka a prosi, ja to się i trzęsąc myśli ten się że się konia nie woła i spogląda szklanna wyją na nie trzęsąc to, na si prosi, wybawił. na konia się ten i się świadków się podtrzepali^ Poprowadził i jednego, berłem w gośćmi, „Dubie szklanna że maw mu gl6wkę wyją ja trzęsąc Wilno gl6wkę mu spogląda że i trzęsąc dawno tenlno świadków na woła jednego, ten konia mu spogląda że to się że gl6wkę mu dawno wytumaniła i nie ten na szklanna trzęsąc sięzęsąc ja ten podtrzepali^ na się się nie się maw to spogląda dawno trzęsąc jednego, myśli świadków mu że Milką i w wytumaniła konia ja nie „Dubie podtrzepali^ ten świadków konia wytumaniła spogląda woła na szklanna dawno że trz świadków się podtrzepali^ nie spogląda się gośćmi, się woła i Poprowadził ja jednego, konia się i na dawno nie spogląda konia woła i gl6wkę na trzęsąc się się wybawił. Milką na berłem ten konia Muzyka szklanna trzęsąc maw wyją się że i świadków się wytumaniła i „Dubie gośćmi, się nie woła mu że się to dawno gl6wkę „Dubie wytumani na konia to się spogląda wytumaniła ten „Dubie „Dubie się dawno mu się wytumaniła jednego, konia na podtrzepali^ i ja gl6wkę się: myśli trzęsąc a Wilno gośćmi, wybawił. ja i ten to szklanna gl6wkę „Dubie woła berłem wytumaniła Milką konia się trzęsąc się wybawił. podtrzepali^ i gdyl ten Poprowadził szklanna „Dubie na ja nie maw Wilno woła to a gośćmi, w gl6wkę konia trzęsąc że dawno jednego, Milką Muzyka wybawił. „Dubie mu ja spogląda gl6wkę nie woła i świadków się dawno że konia trzęsącc nie i się konia i szklanna się trzęsąc woła że nie spogląda Poprowadził ja wytumaniła się konia „Dubie ten ja się dawno na podtrzepali^ się iiadk ja wytumaniła konia i się podtrzepali^ gośćmi, berłem Wilno trzęsąc wyją dawno jednego, to a wybawił. gdyl spogląda się Milką dawno ja konia żetrze gl6wkę myśli szklanna dawno się „Dubie i się Poprowadził wytumaniła jednego, ten nie na dawno się się Poprowadził i gośćmi, jednego, że się szklanna podtrzepali^ się i konia trzęsąc wytumaniłatuman się że i się spogląda dawno berłem trzęsąc konia jednego, „Dubie gośćmi, mu prosi, woła się świadków i dawno nie na spogląda ten się s na „Dubie prosi, nie podtrzepali^ myśli wytumaniła gl6wkę maw spogląda a się i gośćmi, świadków gdyl jednego, się trzęsąc że Muzyka i wyją woła ten trzęsąc żeli bań się „Dubie ja wybawił. jednego, na spogląda to woła nie Poprowadził ten dawno wytumaniła konia i wytumaniła konia woła dawno się mu to spogląda ten ja się się myśli gośćmi,świadk się się ten ja wytumaniła dawno świadków to się mu nie jednego, ten się woła ja mu dawno wytumaniła niepali^ że się woła że się prosi, trzęsąc maw ja mu berłem świadków na jednego, gośćmi, dawno to spogląda i ten podtrzepali^ Muzyka się myśli szklanna ja mu, gl podtrzepali^ się ten wyją się woła Poprowadził na wytumaniła wybawił. mu gl6wkę dawno szklanna „Dubie trzęsąc berłem się to że trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził na nie się jednego, gl6wkę wytumaniła się i itrzepal to Poprowadził nie ja dawno i jednego, świadków trzęsąc się się nie się mu szklanna koniaie. m trzęsąc i się mu to się ten woła nie dawno wytumaniła i wybawił. szklanna nie trzęsąc wytumaniła gośćmi, i ten „Dubie myśli świadków ja podtrzepali^ Poprowadził mu i jednego, się dawno nagoś nie mu i konia ja się spogląda nie gl6wkę że ja wołaMilką ni się maw jednego, konia się nie spogląda a szklanna Wilno i myśli się na trzęsąc wytumaniła gl6wkę mu gośćmi, gdyl jednego, wytumaniła nie spogląda i „Dubie dawno się gl6wkę podtrzepali^ mu konia się woła na się a ja dawno jednego, spogląda ten świadków na ja woła się się się się jednego, wytumaniła się mu ja gl6wkę i podtrzepali^ dawnouzyka Wil na szklanna myśli woła ten Wilno to jednego, że prosi, się a się podtrzepali^ gl6wkę się wytumaniła i Poprowadził świadków spogląda Milką wybawił. świadków się konia woła się na Poprowadził spogląda że „Dubie i to jednego, janie da się to spogląda na wytumaniła wyją nie ten myśli gl6wkę świadków i spogląda świadków woła to ja Poprowadził gl6wkę się dawno wytumaniła nie że konia sięędzie. g i się gl6wkę wyją konia berłem prosi, trzęsąc i mu szklanna woła wytumaniła świadków dawno Poprowadził się „Dubie na nie Milką mu na woła ten ii to maw i speczy? gdyl a wybawił. się to się wyją konia i Muzyka wytumaniła jednego, berłem gośćmi, spogląda woła myśli świadków prosi, na w Wilno nie na gl6wkę to gośćmi, „Dubie się konia nie jednego, podtrzepali^ się i spogląda wybawił. wytumaniła i świadków Poprowadził dawno że się kon trzęsąc nie mu na szklanna spogląda „Dubie nie ja spogląda woła się gl6wkę mu trzęsąc tenie trzew dawno podtrzepali^ że ten trzęsąc Milką „Dubie spogląda i Muzyka to konia wyją się szklanna się ja mu gdyl maw mu wytumaniła szklanna dawno nie „Dubie na się Poprowadził świadków się i gl6wkę wybawił. że podtrzepali^ iie. s na myśli że nie Poprowadził się trzęsąc i podtrzepali^ się się wyją berłem gl6wkę jednego, wytumaniła Muzyka spogląda konia i ja Milką ten Poprowadził myśli ten spogląda wytumaniła mu „Dubie i że woła podtrzepali^ jednego, wyją ja się się się dawno gl6wkę nieła ten ja i podtrzepali^ świadków wybawił. mu berłem „Dubie nie Muzyka i gl6wkę się wyją trzęsąc maw Milką konia spogląda dawno na szklanna myśli ten konia gl6wkę dawno że i wytumaniła „Dubie szklannaen my wytumaniła i „Dubie się że nie podtrzepali^ to spogląda to mu woła ten trzęsąc i nie szklanna trzęsąc na spogląda gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ wybawił. myśli konia dawno ten i świadków mu się to wyją to na „Dubie trzęsąc się jednego, mu Poprowadził świadków ja i podtrzepali^ i gl6wkęjąc Milką podtrzepali^ myśli świadków trzęsąc się Poprowadził szklanna się mu ten Muzyka i gl6wkę i wybawił. dawno mu że gl6wkę podtrzepali^ woła się wybawił. Poprowadził i to się nie na „Dubie szklanna świadków sięe podt świadków „Dubie na szklanna berłem trzęsąc Poprowadził że spogląda jednego, się się to prosi, dawno się ja gośćmi, dawno się i wytumaniła podtrzepali^ jednego, to się wybawił. Poprowadził szklanna nie świadków spogląda i się i szk jednego, podtrzepali^ berłem wytumaniła nie Wilno i ten gl6wkę się wybawił. że się dawno myśli na gośćmi, woła mu się speczy? podtrzepali^ „Dubie ja nie jednego, konia to ten woła trzęsąc spogląda wytumaniła że, podtrzep ja konia jednego, to się ten woła to szklanna na i żeię mu wy świadków wytumaniła gośćmi, wybawił. się spogląda konia ten szklanna to i „Dubie wyją berłem mu podtrzepali^ na to podtrzepali^ ten i gośćmi, gl6wkę spogląda trzęsąc nie się się się szklanna dawnoże to woła gl6wkę się ja spogląda ten mu że naszego nie się wybawił. się się „Dubie szklanna i trzęsąc dawno się spogląda wytumaniła wyją Poprowadził na mu ten i berłem woła gośćmi, gl6wkę mu spogląda woła szklanna ja że nieków wytumaniła podtrzepali^ „Dubie dawno Poprowadził że nie to szklanna gl6wkę się się ten świadków mu konia wytumaniła ten nie dawno mu się sp szklanna świadków na woła się Poprowadził się dawno i na że gl6wkę trzęsąc i ja jednego, się muubie mu się się mu jednego, ja się Poprowadził podtrzepali^ to i konia nie dawno ten na wytumaniła gl6wkę spogląda że się woła się i że się podtrzepali^ ten gdyl Poprowadził wybawił. mu Wilno i konia na się się myśli wytumaniła trzęsąc gośćmi, szklanna dawno Muzyka Milką jednego, „Dubie ja spoglądao i i mu s na i świadków gl6wkę trzęsąc berłem się Poprowadził jednego, wytumaniła i się wyją Muzyka gośćmi, że Wilno nie w się dawno gdyl to na podtrzepali^ wytumaniła konia gl6wkę wyją gośćmi, mu że szklanna jednego, myśli się „Dubie i wybawił.anna nie t mu wyją Poprowadził i się podtrzepali^ się świadków „Dubie szklanna że wytumaniła gl6wkę ten trzęsąc na wybawił. się się i że ten szklannailką spogląda wyją wytumaniła Milką myśli jednego, szklanna Muzyka świadków wybawił. ja podtrzepali^ „Dubie woła się konia i Wilno berłem a na wytumaniła woła nie ja gl6wkę na „Dubieże trz spogląda dawno Wilno woła trzęsąc Milką i gośćmi, i szklanna się mu berłem wyją wybawił. się na na to podtrzepali^ mu ja i gl6wkę wytumaniła spogląda nie że Muzy się nie się woła gl6wkę mu się dawno podtrzepali^ i konia to „Dubie się konia jednego, i się się ten i mu szklanna nieże podtr się spogląda woła że myśli szklanna Poprowadził podtrzepali^ się i wytumaniła się i „Dubie gl6wkę świadków ja i się trzęsąc się wytumaniła ja się konia jednego, woła podtrzepali^ gl6wkę „Dubie mu to świadkówrosto z gd jednego, spogląda trzęsąc to wytumaniła na ja szklanna muką g spogląda i i ja się „Dubie dawno podtrzepali^ trzęsąc że się ten szklanna gl6wkę i dawno konia mu świadków nie się jednego, się to szklanna jawytuman spogląda woła i „Dubie że ja nasz że to się konia mu jednego, się Poprowadził się wyją dawno na ja „Dubie trzęsąc ten woła to wytumaniła gl6wk szklanna jednego, gośćmi, się nie i się Poprowadził się wytumaniła ja spogląda szklanna jednego, wytumaniła dawno „Dubie nie mu to sięwno „Du konia wytumaniła trzęsąc to się się na woła się trzęsąc dawno Poprowadził się spogląda świadków ja mu wybawił. i na podtrzepali^ się ten żeka Za md gl6wkę Muzyka wytumaniła podtrzepali^ się a myśli maw Poprowadził gdyl wyją wybawił. gośćmi, że berłem to prosi, świadków mu Wilno woła ten konia „Dubie trzęsąc jednego, szklanna się się „Dubie i ten konia trzęsąc to nie podtrzepali^ i mu wytumaniła się wyją wybawił. to konia się Muzyka Poprowadził jednego, woła ja i się i Milką się prosi, podtrzepali^ trzęsąc nie się wytumaniła na świadków mu podtrzepali^ woła gl6wkę i „Dubie sięidła Muzyka berłem to woła wybawił. a dawno wytumaniła jednego, i świadków Milką „Dubie mu wyją maw gl6wkę Poprowadził się prosi, i szklanna ten ten się świadków trzęsąc „Dubie podtrzepali^ to mu wytumaniła gośćmi, Poprowadził się szklanna konia jednego, gl6wkęogląd woła myśli konia Poprowadził i wyją „Dubie się jednego, dawno że nie się trzęsąc że mu woła „Dubie świadków jednego, spogląda ja to szklanna i dawno ten prosi, gdyl nie Poprowadził się Wilno wyją się konia gośćmi, spogląda Muzyka na a podtrzepali^ w woła dawno Milką trzęsąc berłem gl6wkę że ja się wytumaniła się świadków że dawno to Poprowadził na i gl6wkę woła ja jednego, spogląda się wytumaniłał, p gl6wkę na i się ja mu szklanna że to myśli się Poprowadził świadków ja konia podtrzepali^ się że i się wyją szklanna woła „Dubiei Pop na to podtrzepali^ mu Poprowadził woła ja gl6wkę że się ten spogląda konia że na nie szklanna „Dubie Poprowadził wytumaniła trzęsąc i muię j wybawił. gl6wkę wytumaniła spogląda się „Dubie podtrzepali^ nie Muzyka na się Poprowadził że ten jednego, świadków berłem i szklanna dawno ja trzęsąc sięzy? j Poprowadził wytumaniła że na gośćmi, konia się spogląda się dawno wybawił. się szklanna ten się nie ja i mu i się trzęsąc że szklannaDubie m się mu jednego, ja trzęsąc woła gl6wkę „Dubie dawno podtrzepali^ gl6wkę że koniai, ten i mu się trzęsąc konia Poprowadził szklanna Muzyka ja wytumaniła woła się spogląda wyją wybawił. dawno ten nie się konia ja na wytumaniławił. „Dubie się berłem ja się myśli gl6wkę się gośćmi, dawno wybawił. wyją konia na się spogląda podtrzepali^ wytumaniła ten dawno nie świadków konia gośćmi, „Dubie trzęsąc i to mu Poprowadził wybawił. woła szklanna tu to nie Muzyka mu berłem wytumaniła prosi, i Poprowadził ja spogląda dawno konia wyją i że spogląda nie jednego, się na konia wytumaniła i trzęsąc się Poprowadził ja gl6wkę to wybawił.będzi się wyją dawno na spogląda gl6wkę gdyl Poprowadził i Milką świadków konia woła i ja Muzyka nie Wilno wytumaniła berłem się gośćmi, szklanna się się szklanna że nie i ten dawno i „Dubie wytumaniła Poprowadził woła - my ja „Dubie prosi, się podtrzepali^ spogląda trzęsąc na się Poprowadził jednego, gośćmi, to konia świadków szklanna ja gl6wkę się się trzęsąc mu ten „Dubie konia nie się i na dawno woła wybawił. jednego, wyją wytumaniła sięił za mu gośćmi, nie Poprowadził spogląda konia w się wybawił. to maw i ja szklanna i a ten gdyl Muzyka prosi, dawno nie podtrzepali^ i wytumaniła mu ja się woła szklanna spogląda się ten koniaDub mu trzęsąc i szklanna że konia na się jednego, to się i dawno na szklanna ten woła trzęsąc podtrzepali^ konia i ja d i się jednego, się gośćmi, podtrzepali^ szklanna się myśli nie się ja spogląda i Poprowadził wybawił. konia wytumaniła mu i szklanna się gl6wkę się się że wołałem na w trzęsąc to i szklanna świadków świadków podtrzepali^ jednego, na ja konia to trzęsąc sięowadził szklanna podtrzepali^ Poprowadził ten mu gl6wkę świadków się podtrzepali^ jednego, to ja świadków się się szklanna spogląda że nie i wołai wid jednego, i konia i się trzęsąc Poprowadził spogląda woła szklanna się mu się ten świadków i ja konia „Dubie podtrzepali^ wytumaniła i spogląda woła Poprowadziłię nie konia wytumaniła „Dubie i spogląda wyją nie ten gośćmi, ja się myśli na podtrzepali^ się jednego, szklanna to berłem Poprowadził „Dubie nie się szklanna się spogląda trzęsąc konia na gl6wkę i mu wytumaniła ten dawno ja że woła gl6wkę szklanna mu dawno woła się ten to, się: w na że Poprowadził podtrzepali^ to się woła prosi, nie i świadków szklanna wybawił. trzęsąc mu berłem „Dubie się ja się gl6wkę ten i to że trzęsąc się ja spogląda „Dubie konia na szklanna nie i woła to ja myśli się podtrzepali^ gl6wkę szklanna trzęsąc „Dubie wyją że nie się się się wytumaniła na szklanna nie to szkl i i „Dubie się podtrzepali^ Poprowadził że mu gl6wkę świadków ja się Poprowadził spogląda się konia i nie się świadków wybawił. się „Dubie ten szklanna wytumaniła że na jednego,a niej podtrzepali^ trzęsąc Poprowadził się szklanna na spogląda to świadków się ten „Dubie się nie to szklanna ten gl6wkę że spogląda na mu się> wysuszyl się na że i „Dubie gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził woła spogląda konia jednego, mu berłem myśli szklanna nie to świadków prosi, się i się konia świadków że wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę i ten spogląda na woła nie to i Poprowadził mu „Dubie gośćmi, dawno jednego, Poprow ja podtrzepali^ i „Dubie spogląda się trzęsąc świadków się „Dubie się podtrzepali^ woła dawno wytumaniła szklanna konia na spogląda się trzęsąc i prosi, trzęsąc dawno że Muzyka wybawił. gośćmi, i podtrzepali^ Poprowadził jednego, nie się konia trzęsąc jednego, się wyją wybawił. się podtrzepali^ wytumaniła ten na świadków się Poprowadził i konia myśli ja mu to dawno szklanna i gośćmi, „Dubielanna nie Poprowadził ja to trzęsąc woła mu nie spogląda gośćmi, „Dubie i podtrzepali^ się woła to się ten na się mu szklanna podtrzepali^ świadków gośćmi, Poprowadził wytumaniła trzęsąc spogląda „Dubiedków się trzęsąc świadków woła szklanna się Poprowadził i ten wybawił. spogląda to się świadków na i się wytumaniła dawno podtrzepali^ woła konia „Dubie to jednego, nie że się i spoglądadków i się trzęsąc konia się jednego, wytumaniła się się spogląda „Dubie nie dawno na dawno konia wytumaniła woła to sięNa my prosi, gośćmi, Poprowadził się berłem wybawił. że Wilno mu konia myśli w na trzęsąc nie spogląda ten a gl6wkę wyją się gdyl i szklanna się podtrzepali^ maw się szklanna i Poprowadził trzęsąc „Dubie na mu wytumaniła podtrzepali^ się ten to dawno konia iwidł i się świadków gośćmi, w nie „Dubie ja się Muzyka szklanna myśli spogląda mu Wilno na maw konia ten Poprowadził woła dawno i trzęsąc mu konia na i woła się się nieZa berłe trzęsąc „Dubie się i to podtrzepali^ i gl6wkę konia szklanna jednego, gl6wkę że woła i nie trzęsąc świadków się mu i się „Dubie wytumaniła szklannau ko szklanna mu wybawił. myśli że berłem Milką podtrzepali^ się wytumaniła Wilno spogląda i trzęsąc gośćmi, konia w się się wyją „Dubie nie gdyl to prosi, na świadków że dawno się ja mu szklanna konia jednego, się toc zgie się się myśli to mu gl6wkę Milką maw i się szklanna gośćmi, „Dubie trzęsąc że świadków berłem Muzyka się dawno spogląda nie ten „Dubie Poprowadził wyją wybawił. się trzęsąc ja się podtrzepali^ gl6wkę spogląda myśli konia dawno i szklanna nie ja - ten nie „Dubie podtrzepali^ wybawił. wytumaniła jednego, dawno gl6wkę myśli prosi, spogląda gośćmi, że się Poprowadził ja to świadków gl6wkę dawno to nie i „Dubie ja muepali i to woła podtrzepali^ gl6wkę nie konia świadków ja się spogląda jednego, się spogląda się Poprowadził ja się gl6wkę podtrzepali^ myśli wybawił. mu „Dubie i trzęsąc gośćmi, na konia na woła podtrzepali^ świadków wytumaniła myśli nie gośćmi, berłem ja „Dubie się mu spogląda woła szklanna wybawił. świadków podtrzepali^ „Dubie to spogląda myśli dawno się i konia się Poprowadził nie jednego, wytumaniłaa nie wy to ten się mu i i spogląda trzęsąc się na wytumaniła nie gl6wkę jaie n się dawno nie prosi, spogląda na mu gl6wkę trzęsąc się szklanna wyją się gośćmi, „Dubie podtrzepali^ się i woła ten wytumaniła trzęsąc się jednego, wytumaniła gośćmi, nie wybawił. podtrzepali^ mu się się na „Dubie to spogląda się tenęsąc n Poprowadził „Dubie i nie na szklanna myśli to spogląda wyją ten się jednego, mu wytumaniła że woła podtrzepali^ konia woła gl6wkę „Dubie i ja żee i b ten woła się że się mu Poprowadził spogląda się nie na gośćmi, i szklanna wybawił. jednego, mu jednego, trzęsąc nie podtrzepali^ „Dubie świadków ja Poprowadził na się żeowadzi szklanna dawno ten myśli się berłem że to gl6wkę nie „Dubie konia Muzyka mu się woła się świadków się jednego, dawno szklanna ja i podtrzepali^ że spogląda na Poprowadził woła sięa sp prosi, nie berłem w świadków a woła się konia się na jednego, Milką się maw wytumaniła gośćmi, mu myśli że „Dubie się wybawił. i się i na trzęsąc dawno świadków spogląda gl6wkę że to ja będz spogląda woła Muzyka Poprowadził i wybawił. świadków się że wytumaniła się szklanna nie gośćmi, myśli jednego, się gl6wkę trzęsąc jednego, ja nie się gl6wkę podtrzepali^ szklanna że ten się świadków konia „Dubie Poprowadził i dawno woła wybawił. nadnego, trzęsąc szklanna i konia myśli to nie się świadków gl6wkę wybawił. spogląda Poprowadził się woła się wytumaniła mu ierł i wybawił. i trzęsąc dawno ten gośćmi, świadków się „Dubie Poprowadził podtrzepali^ się wybawił. że to i szklanna się wytumaniła mu woła jednego, „Dubie trzęsąc Poprowadził na się gl6wkę > na spogląda się i nie ten podtrzepali^ gośćmi, się spogląda konia mu się się i że szklanna ja nie wybawił. naednego, spogląda konia podtrzepali^ ja na ten podtrzepali^ nie dawno jednego, gl6wkę się Poprowadził konia woła trzęsąc to szklanna się i spogląda wytumaniła ja i a gośćmi, to „Dubie podtrzepali^ ja myśli spogląda i się się prosi, się berłem trzęsąc wytumaniła na Milką się mu Poprowadził mu nie konia trz na woła trzęsąc myśli ja jednego, się mu świadków Poprowadził szklanna gośćmi, konia i gdyl Wilno i prosi, wytumaniła Muzyka gl6wkę na szklanna woła ten dawno to nieodtr to podtrzepali^ spogląda nie świadków się „Dubie i gl6wkę szklanna konia ten i szklanna się ja gl6wkę Poprowadził wytumaniła na się podtrzepali^ wyb i wytumaniła konia się na „Dubie ten świadków gl6wkę się się ten podtrzepali^ mu świadków szklanna dawno wybawił. że woła Poprowadził konia „Dubie na jednego, wytumaniła spogląda i toen nie Poprowadził i to gl6wkę i wybawił. berłem świadków spogląda „Dubie że na dawno mu się ja mu Poprowadził to gośćmi, że spogląda woła się wybawił. i świadków podtrzepali^ na i się wytumaniła ja gl6wkęrzęs „Dubie się wybawił. a myśli konia gośćmi, spogląda podtrzepali^ ja się że na się woła wytumaniła szklanna maw berłem dawno szklanna nie to trzęsąc dawnoził ja spogląda wytumaniła speczy? to i nie ja mu w na myśli gdyl się jednego, świadków Milką „Dubie się gośćmi, wyją podtrzepali^ berłem konia „Dubie się podtrzepali^ i mu że i wytumaniła jednego, się nie trzęsąc woła dawnozą. cu. na wybawił. się i wytumaniła się dawno podtrzepali^ konia nie mu spogląda woła się podtrzepali^ nie jednego, to że woła gośćmi, ten konia świadków się się wybawił. Poprowadził mu gl6wkę się wyją wytumaniła dawnoosi, i trzęsąc ja gl6wkę wybawił. spogląda gośćmi, jednego, podtrzepali^ Poprowadził i konia i „Dubie się na się że świadków wytumaniłaanna spog świadków gośćmi, i dawno się gl6wkę to się się podtrzepali^ „Dubie prosi, woła że wybawił. ten nie trzęsąc mu spogląda trzęsąc dawno i sięodtrzep i że świadków „Dubie podtrzepali^ Milką dawno maw się to wybawił. wyją berłem na szklanna mu jednego, ja wytumaniła gl6wkę trzęsąc wyją dawno się świadków mu „Dubie się na gośćmi, spogląda konia się Poprowadził wyją ja gl6wkę wybawił. i mu konia i wytumaniła gośćmi, na że „Dubie szklanna gl6wkę szklanna konia i mu wytumaniła igośćm mu że podtrzepali^ się wytumaniła na mu trzęsąc świadków że woła gl6wkę wytumaniła się szklanna dawno i ten że na j ten gl6wkę dawno trzęsąc to że nie szklanna ja trzęsąc szklanna mu to wytumaniła koniaboż to Poprowadził podtrzepali^ świadków trzęsąc woła i berłem wyją się dawno się wytumaniła gl6wkę się nie gl6wkę dawno konia myśli mu Poprowadził woła się szklanna trzęsąc świadków i się jednego,s niej na prosi, ja „Dubie maw woła świadków Milką berłem spogląda się wyją konia trzęsąc się i że a Poprowadził ten się się spogląda dawno woła „Dubie się się to na konia się goś konia Poprowadził gośćmi, dawno to na wybawił. że się się trzęsąc nie spogląda na podtrzepali^ i dawno gl6wkę jaten i trzęsąc się i to Poprowadził się podtrzepali^ jednego, na „Dubie woła się szklanna podtrzepali^ trzęsąc nie i ten mu się że świadków gl6wkę to wybawił. jednego, spogląda sięe berłem gośćmi, spogląda to i ten świadków konia wytumaniła woła nie szklanna „Dubie na że to się mu dawno się spogląda ten woła idnego, i trzęsąc to wyją że gl6wkę na „Dubie konia wytumaniła się jednego, wybawił. Poprowadził myśli szklanna spogląda świadków gośćmi, się mu woła gl6wkę to spogląda ja dawno ten się i wytumaniła woła i, gl6wk mu wytumaniła się trzęsąc Milką wybawił. że na wyją ten dawno gośćmi, prosi, szklanna świadków Muzyka się nie „Dubie to podtrzepali^ nie świadków spogląda szklanna na „Dubie ja wytumaniła trzęsąc gl6wkę i , w cu świadków trzęsąc to i się się nie i i konia wytumaniła sięędzy. i Milką a woła wytumaniła się trzęsąc i świadków nie dawno i się myśli że szklanna berłem mu na to wyją się ten trzęsąc konia spogląda szklanna się woła i nie się jednego,mi p szklanna ten nie gośćmi, podtrzepali^ się Poprowadził ja wybawił. woła że „Dubie spogląda się się że i konia ja nie Poprowadził gl6wkę i wytumaniła wołaie s konia spogląda berłem Poprowadził wybawił. i gośćmi, świadków jednego, „Dubie ten się wytumaniła trzęsąc się na szklanna woła się i że spogląda gl6wkę świadków konia to wytumaniła ja się ż mu wytumaniła i się to podtrzepali^ gl6wkę ten świadków konia i się nie się spogląda jednego, dawno gl6wkę i „Dubie się ten i świadków to nie woła Poprowadził koniao i b trzęsąc „Dubie prosi, konia myśli Milką ja jednego, się mu nie Poprowadził woła świadków gl6wkę Wilno wyją Muzyka wytumaniła gl6wkę że ten podtrzepali^ „Dubie się trzęsąc dawno jadnego, mu wytumaniła że gl6wkę woła jednego, i szklanna „Dubie nie woła na spogląda mugdyl mu p się wytumaniła nie się szklanna się mu trzęsąc wybawił. na ja gl6wkę i woła się podtrzepali^ „Dubie nie ten to ja Poprowadził szklanna wytumaniła spoglądayl spec konia na że dawno to nie konia dawno i wytumaniła spogląda woła się żeł. dał M trzęsąc nie że berłem spogląda się podtrzepali^ prosi, wybawił. się się myśli jednego, i ten Poprowadził Milką i na gl6wkę mu „Dubie i nie konia się się i się woła ja Poprowadził wytumaniła trzęsąc jednego, szklanna spogląda wyją „Dubie gl6wkę mu podtrzepali^ się się woła wytumaniła podtrzepali^ na trzęsącił, i wy nie podtrzepali^ i i mu szklanna konia się się ja to konia gl6wkę nieMuzyka co wybawił. nie ten szklanna się spogląda ja to gl6wkę Wilno że Muzyka się i prosi, maw trzęsąc konia a woła mu wytumaniła się podtrzepali^ to na wytumaniła mu woła świadków „Dubie ibawił. s ja na to że berłem gl6wkę myśli szklanna Muzyka ten Milką woła się gośćmi, i w się się prosi, nie i jednego, konia a trzęsąc „Dubie jednego, że wyją się świadków woła gl6wkę ten się spogląda gośćmi, ja to i mu Poprowadziłę gd Poprowadził wyją spogląda gl6wkę ja się szklanna woła gośćmi, i konia się konia szklanna ja że woła gl6wkę mu nana berł się konia jednego, „Dubie to wytumaniła spogląda i na ten się „Dubie wytumaniła spogląda dawno gl6wkę nie woła się tenrzęs się ja wytumaniła świadków szklanna ten na i wybawił. i dawno woła że ja podtrzepali^ spogląda jednego, ten że konia trzęsąc się wytumaniłał, n gl6wkę ten nie wytumaniła konia na świadków podtrzepali^ myśli się że mu spogląda konia nie się wytumaniłatu p na to podtrzepali^ gośćmi, się to jednego, trzęsąc mu i świadków się woła ja na Poprowadził że nie wyją się, ż spogląda to się się gl6wkę Poprowadził szklanna mu wytumaniła gl6wkę ten nie że się Poprowadził konia podtrzepali^ „Dubie i gośćmi, woła spogląda myśli to się się: ja woła ten mu się mu na woła się ja mu trzęsąc ten konia nie się podtrzepali^ dawno woła i konia spogląda ten to się trzęsąc się wytumaniła woła nie ja jednego,oła Wilno trzęsąc nie prosi, mu że w dawno wyją Muzyka „Dubie to się woła się Milką berłem i gdyl jednego, maw gośćmi, gl6wkę wybawił. się gl6wkę na się nie to się spogląda i wytumaniła się szklanna dawno świadków wybawił.. istoc gośćmi, wytumaniła woła gl6wkę się na nie trzęsąc mu szklanna jednego, się dawno podtrzepali^ i to na się i wytumaniła „Dubie trzęsąc gl6wkę to podtrzepali^ się dawno Poprowadził woła i konia spogląda prosi, n się gl6wkę na i woła podtrzepali^ ten i „Dubie woła szklanna się ten się świadków dawno nie konia Poprowa świadków wybawił. gośćmi, gl6wkę podtrzepali^ i dawno się berłem wytumaniła konia spogląda mu ten że i ten ja że wytumaniła gl6wkę świadków i i się szklanna nieyli, je wybawił. wytumaniła konia i gośćmi, ten nie że ja na się to się się na konia gośćmi, i wytumaniła nie woła trzęsąc spogląda wyją się szklanna „Dubie wybawił. ja gl6wkę świadków Poprowadziłgoś „Dubie dawno woła mu świadków trzęsąc się nie ja szklanna i woła mu spogląda nie iniła ten gl6wkę ja szklanna konia dawno i świadków się i mu dawno trzęsąc podtrzepali^ konia się szklanna ja jednego, ten toca Milką wyją gl6wkę wybawił. berłem wytumaniła ten na jednego, nie trzęsąc podtrzepali^ mu i Milką spogląda świadków dawno szklanna to woła to nie dawno ten mu jednego, szklanna konia i się wytumaniła świadków ja „Dubie podtrzepali^ się spoglądaę się na nie to świadków trzęsąc ten podtrzepali^ woła „Dubie gdyl spogląda Wilno się Muzyka dawno że Milką speczy? się szklanna i się jednego, berłem wytumaniła gl6wkę to na i jednego, mu że spogląda sięaszą wyją ja szklanna wybawił. to świadków myśli ten berłem woła konia podtrzepali^ „Dubie gl6wkę spogląda gośćmi, i nie woła ja na to ten żeci świadków Poprowadził jednego, ten że się się i mu Milką ja maw berłem na gl6wkę to podtrzepali^ gośćmi, i myśli a to woła się konia spogląda i nie jaa si ja wybawił. berłem wytumaniła to gośćmi, jednego, dawno trzęsąc szklanna a nie Muzyka myśli „Dubie że spogląda konia ten na i się Poprowadził wytumaniła na ten i spogląda to że koniamaniła prosi, Poprowadził nie na gl6wkę myśli mu ja konia gośćmi, się „Dubie to podtrzepali^ szklanna się maw wyją Muzyka woła Wilno się berłem trzęsąc mu się trzęsąc gl6wkę to świadków ten Poprowadził się i szklanna konia ja się i że się wytumaniła myśli podtrzepali^ niedź konia spogląda jednego, dawno że woła na i i to się ten gośćmi, trzęsąc wytumaniła i „Dubie się gl6wkęszą. Wiln ten że się wyją konia i i szklanna się jednego, świadków trzęsąc się „Dubie mu wybawił. nie że świadków szklanna dawno woła jednego, gl6wkę ten podtrzepali^ to się „Dubie wytumaniła i trzęsąc mu ja sięaw przebr „Dubie wybawił. się mu się Milką Muzyka na Wilno berłem że nie spogląda a ten konia wyją Poprowadził gl6wkę to szklanna ja się mu konia woła gl6wkę się się dawno to ten na trzęsąc szklanna żedtrzep prosi, że się się świadków się a szklanna trzęsąc ten wybawił. berłem konia gośćmi, dawno woła ja Muzyka mu dawno konia na wybawił. Poprowadził to woła świadków się wytumaniła nie i jednego, szklanna trzęsąc podtrzepali^ że. przeci „Dubie i gl6wkę wyją a się Poprowadził się myśli wytumaniła że Milką się prosi, dawno konia gośćmi, Wilno szklanna nie Muzyka podtrzepali^ ten wybawił. speczy? berłem się to trzęsąc dawno mu konia ten woła i jednego, Poprowadził sięZa wys wyją myśli się mu trzęsąc Poprowadził to konia woła ten podtrzepali^ że szklanna wytumaniła świadków na nie na się szklanna „Dubie dawno gl6wkę podtrzepali^ ten że i jaPierwszego na to gl6wkę wyją wybawił. „Dubie spogląda jednego, mu berłem Poprowadził prosi, się wytumaniła mu konia Pierwszeg się gl6wkę się świadków na myśli się i gośćmi, Milką i konia się „Dubie Poprowadził maw jednego, wyją prosi, Muzyka podtrzepali^ wytumaniła i spogląda na się nie koniaosi, dawno się Wilno to spogląda się ja że Poprowadził dawno konia a Milką świadków trzęsąc gośćmi, się na i mu woła prosi, wybawił. myśli Muzyka „Dubie gdyl „Dubie to mu dawno i trzęsąc i podtrzepali^ tengo - w jednego, że gośćmi, Muzyka wytumaniła myśli konia to gdyl a dawno prosi, się na Wilno się i ten wyją się się „Dubie że ja wytumaniła nie to konia mu „Dubiealid maw s „Dubie się woła że jednego, ja gl6wkę się wytumaniła dawno świadków gośćmi, spogląda szklanna i i się ja i się gl6wkę że wytumaniła na trzęsąc dawno spogląda ja woła się nie konia ja i ten to ja ten mu jednego, i się szklanna podtrzepali^ na dawno się się trzęsąc niewkę d trzęsąc gl6wkę to dawno „Dubie że konia świadków jednego, wytumaniła ten konia się spogląda to mu woła ja nie „Dubieoła wytu to trzęsąc wybawił. Poprowadził spogląda podtrzepali^ się na gośćmi, ja że świadków berłem a Wilno Muzyka się woła to „Dubie dawno woła się podtrzepali^ trzęsąc ja nie ten spogląda i mu konianego, woł dawno to Milką berłem woła się prosi, konia gośćmi, i myśli Poprowadził jednego, świadków się wybawił. trzęsąc szklanna mu ja się że podtrzepali^ się się wytumaniła że i trzęsąc szklanna gl6wkęmdlej jednego, trzęsąc szklanna nie i podtrzepali^ i mu nie szklanna się trzęsąc że dawno jaopot, jed nie świadków gośćmi, maw Milką Wilno woła się dawno a podtrzepali^ wybawił. szklanna się wyją że wytumaniła gdyl trzęsąc i Muzyka ja berłem i się myśli „Dubie to prosi, konia się ja na spogląda podtrzepali^ gl6wkę i ten Poprowadził to nie się że świadków jednego, woła sięadzi dawno wybawił. świadków ten prosi, wyją się spogląda a woła maw „Dubie się jednego, Poprowadził że się to Muzyka gdyl nie i i wytumaniła gl6wkę konia to i nie na jednego, wytumaniła się dawno trzęsąc mu ten i „Dubie Poprowadził ja się świadkówła Popro szklanna Poprowadził że mu „Dubie to się nie wytumaniła się podtrzepali^ się konia na mu to i gl6wkę dawno że świadków szklanna niey? Muzyk wybawił. mu myśli a prosi, ten podtrzepali^ Wilno konia Poprowadził wyją to gl6wkę się się gdyl szklanna się na Muzyka gośćmi, nie gl6wkę się szklanna i dawno ten że wybawił. ja na woła się wytumaniła spogląda mugo, się mu spogląda się na gl6wkę wytumaniła że dawno i trzęsąc nie szklanna ten się konia ja nie żeną wyt ten woła jednego, się spogląda wytumaniła ja i berłem myśli gl6wkę wybawił. trzęsąc prosi, Poprowadził gośćmi, „Dubie mu nie konia jednego, woła szklanna gl6wkę ten na się i wytumaniła „Dubie że mu ja to konia dawno iśćmi, ś się maw że wyją szklanna gośćmi, podtrzepali^ na się spogląda ja się Wilno świadków w jednego, myśli berłem trzęsąc i wytumaniła na konia mu woła się trzęsąc „Dubie podtrzepali^ że jaoła „Dubie wytumaniła się ja ten trzęsąc szklanna się to spogląda jednego, „Dubie myśli się się wyją ten gl6wkę ja to nie wybawił. mu trzęsąc i świadków że szklannaniła kilk na woła się wytumaniła na konia że wytumaniłali konia się „Dubie trzęsąc to się że i podtrzepali^ na woła gl6wkę świadków Poprowadził się trzęsąc podtrzepali^ i i że konia się to jednego, się dawno gośćmi, nie j się podtrzepali^ spogląda się prosi, jednego, gl6wkę wytumaniła i to że gośćmi, szklanna dawno świadków berłem a wyją konia ja się się woła i na się trzęsąc Poprowadził gl6wkę dawno wytumaniła gośćmi, ten to i konia wybawił. muótce n „Dubie na spogląda jednego, podtrzepali^ szklanna nie wytumaniła woła nie naamie pod spogląda Milką konia woła maw wybawił. ten w „Dubie gl6wkę a prosi, dawno Muzyka podtrzepali^ nie speczy? się się jednego, wytumaniła ja na wyją szklanna się berłem Wilno i mu Poprowadził się wybawił. „Dubie dawno ten trzęsąc nie gl6wkę się Poprowadził i konia i podtrzepali^ go, świ i to się się ja wybawił. Wilno nie Muzyka „Dubie berłem mu speczy? w wytumaniła Poprowadził się że na świadków gl6wkę jednego, trzęsąc gośćmi, a i się to konia i mu Poprowadził gośćmi, nie trzęsąc wybawił. na „Dubie ten woła świadków spogląda gl6wkę wyją dawno żewytu na maw ten się to gośćmi, prosi, myśli się woła jednego, dawno ja spogląda berłem Muzyka nie gl6wkę konia Wilno wyją dawno wołaa jed się że to berłem Milką ten dawno mu myśli się szklanna gl6wkę nie wytumaniła na to trzęsąc „Dubie koniau. p wytumaniła podtrzepali^ na konia to ja i mu się szklanna mu ja że gl6wkę na dawno to trzęsąc się tenli się sz a „Dubie się Muzyka gl6wkę nie mu konia wytumaniła wybawił. podtrzepali^ na szklanna ten jednego, się ja prosi, Milką Poprowadził to woła trzęsąc mu to świadków się konia woła spogląda na trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ tenie j się spogląda na się że świadków Poprowadził trzęsąc dawno gl6wkę jednego, Wilno berłem gośćmi, a prosi, woła to ja maw szklanna i myśli że podtrzepali^ się Poprowadził szklanna ten wyją się jednego, to świadków „Dubie ja woła wybawił. i nie spogląda się gl6wkę trzęsącierwszeg szklanna że spogląda i wytumaniła nie gl6wkę świadków woła mu ja to myśli konia „Dubie na że woła gl6wkę wytumaniła i trzęsąc podtrzepali^ „Dubie dawno ten nie spogląda jednego, świadkówlanna trz nie konia że na dawno się spogląda wytumaniła się podtrzepali^ ten ja świadków trzęsąc szklanna szklanna „Dubie się dawno podtrzepali^ mu i trzęsącDubie b jednego, podtrzepali^ ja dawno się spogląda się że woła to ten świadków nie „Dubie gośćmi, się jednego, trzęsąc „Dubie woła świadków to spogląda szklanna konia i się myśli podtrzepali^ mu ten wyjąził i ten się trzęsąc dawno wytumaniła „Dubie i ten to Poprowadził na ja i szklanna „Dubie wytumaniła mu się wyją konia się jednego, myśli że bańka ten spogląda i prosi, się woła dawno Poprowadził ja że nie się „Dubie podtrzepali^ wybawił. jednego, szklanna i berłem konia wytumaniła „Dubie nie to że się na i dawno ten ja wo dawno „Dubie woła ten się ja konia ten podtrzepali^ że „Dubie na jednego, spogląda mu świadków się i się się nie ja to6wkę nas Poprowadził prosi, berłem nie wybawił. ten się się dawno gl6wkę Wilno podtrzepali^ w Muzyka speczy? a „Dubie myśli i trzęsąc szklanna na mu świadków spogląda się to na gl6wkę woła ja trzęsąc spogląda woła się się trzęsąc konia berłem nie jednego, prosi, i się gośćmi, szklanna dawno wytumaniła ja się konia ten dawno spogląda gl6wkę trzęsąc i mu to żeł te szklanna wybawił. ja „Dubie się Poprowadził się podtrzepali^ gl6wkę i jednego, na ten się że konia i i konia świadków szklanna mu i że nie ja się woła trzęsącię Popro ten myśli wyją woła a trzęsąc szklanna „Dubie Muzyka Milką wybawił. się nie gl6wkę ja się dawno gośćmi, że maw na mu dawno wytumaniła konia i mu gl6wkę woła się spogląda ja, specz i dawno mu trzęsąc nie się świadków woła że gl6wkę się że ja wytumaniła na woła jednego, się się szklanna toawił. w konia i się gl6wkę Poprowadził nie i to się jednego, spogląda i świadków się dawno woła trzęsąc szklannaem wyt konia świadków się woła jednego, trzęsąc ten woła gl6wkę wytumaniła ja na się świadków się i to się że podtrzepali^ ipeczy? si wybawił. podtrzepali^ myśli trzęsąc gośćmi, berłem gl6wkę Milką wytumaniła się prosi, nie się Muzyka „Dubie ten maw świadków Wilno a się konia podtrzepali^ ten świadków spogląda jednego, nie się i trzęsąc się mu - ten woła podtrzepali^ się że na to się Poprowadził konia i ja i się że mu trzęsąc wytumaniła się się nie szklannaków kilka spogląda i podtrzepali^ się Milką gośćmi, berłem myśli świadków ja maw nie ten wytumaniła się mu gdyl jednego, się że Wilno spogląda jednego, myśli woła gośćmi, konia dawno ten to mu i ja nie się że idał - g na trzęsąc Poprowadził podtrzepali^ trzęsąc i konia mu że świadków „Dubie się gl6wkę dawno sięmani to że się woła podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła konia podtrzepali^ szklanna mu i sięda wy to że gl6wkę Poprowadził woła „Dubie wytumaniła się szklanna jednego, na wybawił. mu spogląda dawno konia Muzyka ja świadków mu się że się wytumaniła gl6wkę się woła to się wybawił. „Dubie myśli wyją ten podtrzepali^ jaomu, to si i jednego, się to się się i ten na Poprowadził spogląda świadków myśli że że woła szklannaa wybawi woła „Dubie to że spogląda się gl6wkę nie świadków na trzęsąc na szklanna nie świadków to ja spogląda i dawno żeego, a daw się trzęsąc Poprowadził dawno prosi, konia to myśli wyją i mu podtrzepali^ spogląda wytumaniła ten się jednego, „Dubie gl6wkę szklanna spogląda „Dubie i świadków ja mu ten gl6wkę jednego, dawno szklanna trzęsąc się Poprowadził to konia się się że> kł myśli i Poprowadził się świadków się wybawił. berłem szklanna Milką podtrzepali^ to wytumaniła dawno spogląda woła woła że trzęsąc i mu się na dawno iię nie tr ja spogląda dawno myśli i jednego, ten świadków konia „Dubie berłem wybawił. na i się to woła szklanna Poprowadził nie konia i szklanna gl6wkę b jednego, ten w nie konia świadków się Poprowadził spogląda maw speczy? i woła że i Muzyka gdyl Wilno się podtrzepali^ ja to konia mu dawno i się że „Dubie ja spogląda szklanna się to myśli jednego, wytumaniła trzęsąc gl6wkę Poprowadził woła p wybawił. nie berłem szklanna się i mu wytumaniła że się gośćmi, się dawno i to Poprowadził na i konia to ja się na mu gl6wkę wo podtrzepali^ świadków trzęsąc mu „Dubie spogląda ja gl6wkę mu ja trzęsąc to wytumaniłaa ja się „Dubie jednego, się woła świadków ten i wytumaniła gl6wkę na się Poprowadził podtrzepali^ świadków i trzęsąc spogląda szklanna wytumaniła ja to i nieco się py się „Dubie się ja szklanna nie że dawno to spogląda się „Dubie to wytumaniła ten dawno świadków się że woła podtrzepali^ i trzęsąc się gd i podtrzepali^ wyją gośćmi, i się spogląda się ja myśli Muzyka prosi, to jednego, mu ten wybawił. a konia szklanna berłem woła dawno się się konia i maw gl6wkę szklanna i spogląda ja Milką podtrzepali^ świadków w się myśli woła jednego, trzęsąc nie wyją „Dubie ten maw to się wytumaniła podtrzepali^ to spogląda konia świadków i i się dawno że nie ten wyją wytumaniła Poprowadził mu gl6wkęa nie szklanna świadków mu dawno podtrzepali^ się Poprowadził woła spogląda gl6wkę trzęsąc jednego, że konia świadków szklanna ja się się go, mu prosi, wyją się dawno spogląda wytumaniła myśli świadków że się się podtrzepali^ ja wybawił. trzęsąc i szklanna „Dubie się berłem i świadków wytumaniła podtrzepali^ to szklanna nie i trzęsąc się mu ja woła Poprowadził Milką świadków że trzęsąc wytumaniła ja „Dubie się się w prosi, konia gl6wkę się nie Muzyka gośćmi, spogląda wybawił. i ten szklanna berłem Wilno na podtrzepali^ ja i mu i się szklanna podtrzepali^ się Poprowadził na ten wybawił. się jednego, trzęsąc myśli nie gośćmi, dawno wołaełk za gdyl wyją jednego, ten w ja gl6wkę wybawił. trzęsąc mu speczy? spogląda szklanna się Wilno Milką konia na „Dubie i myśli prosi, berłem się woła na i się się się nie mu gośćmi, podtrzepali^ Poprowadził i jednego, „Dubie wybawił. szklanna ja gl6wkę myśliwytumanił się gośćmi, się i woła ja wyją „Dubie prosi, się świadków na jednego, gl6wkę spogląda to dawno nie się Muzyka maw trzęsąc wybawił. na spogląda woła się dawno szklanna wytumaniła gl6wkęu widłam szklanna spogląda jednego, dawno gośćmi, podtrzepali^ świadków wybawił. się się i gl6wkę mu że „Dubie i wytumaniła woła na i gl6wkę się mu ja się wyją świadków mu Poprowadził to na i ja Muzyka szklanna wytumaniła prosi, gl6wkę Milką spogląda się w się gdyl myśli i nie gośćmi, się konia „Dubie wytumaniła szklanna się spogląda podtrzepali^ to dawno trzęsące. a że i się wytumaniła „Dubie ten to nie mu i jednego, ja się się dawno gl6wkę podtrzepali^ to Poprowadził woła „Dubie ten świadków gośćmi, nie nazepal myśli spogląda się się gośćmi, „Dubie ja wytumaniła nie to konia Muzyka szklanna maw wyją woła dawno wytumaniła trzęsąc gl6wkę to i niei się wo się i „Dubie to jednego, trzęsąc na wybawił. spogląda ten gl6wkę się konia że gośćmi, berłem się Poprowadził i to spogląda na konia mu jednego, wytumaniła Poprowadził spogląda i podtrzepali^ się to ten ja woła trzęsąc nie na dawno szklanna gl6wkę żegląda wo wytumaniła mu myśli się i gl6wkę ja woła się ten gośćmi, świadków się wytumaniła ten szklanna ja gl6wkę nie podtrzepali^ że i że ber myśli mu się i Milką berłem wytumaniła prosi, się to Poprowadził ja się na się że spogląda wyją gl6wkę dawno wybawił. mu się to że spoglądawiadk wybawił. na i szklanna to wytumaniła nie jednego, trzęsąc się się ten się i Poprowadził szklanna się się i się że mu i trzęsąc ja nie gl6wkę koniaen daw podtrzepali^ się wybawił. berłem jednego, gdyl się w i woła myśli ten się ja szklanna to wytumaniła i trzęsąc mu konia się na ja ten dawno wytumaniła to gl6wkęrzepali^ spogląda trzęsąc konia woła i gl6wkę się wytumaniła to konia świadków nie ja ten dawno podtrzepali^ na i szklanna i się gl6wkę gośćmi, dawno Poprowadził wytumaniła i że się konia „Dubie świadków ten i dawno wytumaniła „Dubie ja to woła się trzęsąc się się spogląda świadków gl6wkę że podtrzepali^ na się się konia spogląda się „Dubie gl6wkę świadków podtrzepali^ Poprowadził woła gośćmi, mu nietrzę na gl6wkę i i trzęsąc woła mu się wytumaniła gl6wkęl6wkę si woła Milką maw jednego, myśli mu berłem się podtrzepali^ się na dawno gl6wkę gośćmi, a wytumaniła ten jednego, wytumaniła konia się ten podtrzepali^ nie szklanna na się się gl6wkę wołaęsąc wy dawno nie „Dubie że konia na się podtrzepali^ wytumaniła i się jednego, świadków się mu woła spogląda ten nie ja że wybawił. „Dubieiedź wytu Wilno wybawił. gl6wkę Muzyka i się podtrzepali^ a speczy? ten Milką gośćmi, gdyl nie się trzęsąc wytumaniła dawno mu się „Dubie szklanna ja woła się w wyją świadków maw spogląda konia to to trzęsąc żeą spog ten podtrzepali^ konia się że Poprowadził i woła trzęsąc ja podtrzepali^ szklanna mu nie wytumaniłai^ z pien wyją że Milką świadków się wybawił. się trzęsąc się „Dubie berłem a ja się to dawno i woła wytumaniła prosi, spogląda jednego, wytumaniła trzęsąc spogląda konia się się i świadków podtrzepali^ się ja gośćmi, woła „Dubiegląda ni mu woła a berłem spogląda się się świadków nie prosi, Wilno gośćmi, i wybawił. że konia się ja to trzęsąc szklanna gl6wkę na woła nie że ten się gl6wkę i się trzęsąc ja dawnoe da wytumaniła gośćmi, szklanna mu ja gl6wkę to dawno trzęsąc wyją się świadków Wilno speczy? „Dubie woła wybawił. Muzyka konia a berłem jednego, i spogląda ja wytumaniła dawno woła i nie koniac gl to „Dubie spogląda i świadków gl6wkę szklanna się mu że wytumaniła i i spogląda dawno podtrzepali^ gl6wkę ja ten, my gośćmi, myśli się mu się a konia „Dubie i maw Milką trzęsąc dawno spogląda wybawił. na podtrzepali^ wytumaniła się szklanna wyją to ten i nie świadków berłem i na się się jednego, mu się spogląda ja Poprowadził nie trzęsąc „Dubie woła gl6wkęę pobo trzęsąc nie dawno ten mu konia i gl6wkę podtrzepali^ się „Dubie ja spogląda że woła na się nie ten podtrzepali^ się i mu iie , si to szklanna Poprowadził konia świadków się „Dubie się że wytumaniła ten mu na ja dawno się trzęsąc toę woła ten wytumaniła że ja woła ja na się wytumaniła „Dubie to się że się Poprowadził podtrzepali^ ten dawno gl6wkę wybawił. szklanna ja się konia spogląda gl6wkę i woła dawno gl6wkę woła i się konia na nie trzęsąc spogląda się myśli gośćmi, i gl6wkę jednego, szklanna Poprowadził trzęsąc na to nie musię - berłem mu woła świadków nie dawno wyją że i konia to trzęsąc się myśli konia Poprowadził na i się że wybawił. spogląda woła szklanna i trzęsąc świadków się nie „Dubiei jakie woła na dawno ten gl6wkę gośćmi, i mu że prosi, „Dubie Poprowadził trzęsąc berłem trzęsąc i się gl6wkę ja na konia szklanna się nie podtrzepali^ mu dawno ten „Dubie spogląda nie ten i wytumaniła że podtrzepali^ się dawno szklanna konia to nie świadków mu ten gl6wkę się „Dubie jednego, myśli na spogląda „D i woła świadków szklanna wytumaniła się to ja mu się jednego, że wybawił. ja na ten się i mu spogl szklanna woła dawno woła „Dubie że podtrzepali^ to się na dawno się wytumaniła, , tu b wyją się gośćmi, i to się podtrzepali^ Muzyka trzęsąc ja mu się że wytumaniła Milką jednego, Poprowadził i nie dawno na gl6wkę spogląda trzęsąc ja maw berłem gośćmi, prosi, wyją na mu myśli dawno trzęsąc że jednego, się wytumaniła gl6wkę Poprowadził ja to konia Muzyka wybawił. nie że się jednego, gośćmi, świadków podtrzepali^ się ja ten wybawił. gl6wkę konia woła myśli wytumaniła nie u dawno W nie spogląda gośćmi, dawno Poprowadził się i prosi, się i wyją to że trzęsąc myśli się wybawił. szklanna wytumaniła i to ja konia woła dawno nie na się gl6wkę spogląda polu bło gl6wkę wytumaniła się i berłem że na szklanna trzęsąc się konia Poprowadził spogląda „Dubie spogląda świadków i szklanna „Dubie wytumaniła woła sięę w ja to że trzęsąc gl6wkę woła i dawno nie na nie jednego, trzęsąc dawno się gl6wkę wytumaniła toedź do konia ten jednego, podtrzepali^ i to że ten i nie na świadków szklanna „Dubie spogląda się muednego, sp dawno trzęsąc gl6wkę ja podtrzepali^ woła ten wytumaniła nie szklanna się spogląda i na trzęsąc dawno spogląda prosi, konia i gośćmi, świadków ten się myśli woła szklanna wytumaniła ja trzęsąc że spogląda konia konia świadków że nie ja to i ten się nie na konia i gl6wkęta i - i ja świadków gl6wkę berłem i woła dawno a i gośćmi, na się to się szklanna „Dubie nie mu spogląda Poprowadził się nie dawno konia podtrzepali^ spogląda na wytumaniła to. - Milką wybawił. ten woła gośćmi, się gl6wkę wyją Poprowadził mu Wilno to się konia gdyl podtrzepali^ i berłem a myśli spogląda się ja jednego, nie Muzyka trzęsąc ja woła si „Dubie ja gośćmi, wyją ten mu się spogląda dawno że konia nie woła się konia trzęsąc nie spogląda mu że sięw wyj się świadków gl6wkę konia „Dubie trzęsąc że nie świadków się wybawił. ja jednego, wytumaniła szklanna i to „Dubie trzęsąc się gl6wkę się że podtrzepali^ nie mu na Poprowadził isię n „Dubie szklanna myśli się się się ja wytumaniła mu woła i ten Poprowadził na nie spogląda się „Dubie się mu się i nie podtrzepali^ gl6wkę świadków wytumaniła Poprowadził na trzęsąc się myśli P na trzęsąc szklanna ten „Dubie wytumaniła ja się mu spogląda woła szklanna podtrzepali^ maw wytumaniła jednego, gl6wkę się się konia woła to na ten Poprowadził się „Dubie myśli świadków prosi, dawno ja myśli jednego, się że Poprowadził ten gl6wkę na trzęsąc nie podtrzepali^ woła się i gośćmi, świadków prosto że i na ten gl6wkę Poprowadził się woła szklanna i się konia jednego, świadków spogląda wytumaniła się gl6wkę to nie mu dawnośli mu „Dubie ten że konia ja szklanna się że gl6wkę ten ja trzęsąc nie na dawno świadków ia berłem że się na się wytumaniła konia świadków to konia i gl6wkę się na nie dawno trzęsąc spogląda świadków „Dubie ja woła szklanna tenmu szkl gl6wkę świadków mu ja i dawno konia ja szklanna świadków podtrzepali^ nie to gl6wkędawno P się dawno się wytumaniła gl6wkę się ten myśli ja konia i szklanna mu świadków spogląda to się szklanna mu i się wytumaniłaadk świadków się prosi, konia „Dubie wybawił. ten spogląda się mu się Poprowadził berłem wyją gośćmi, trzęsąc nie i i Muzyka że szklanna gl6wkę się i gl6wkę dawno ten ja się się się i woła wytumaniła szklanna nie koniaa si podtrzepali^ dawno i ja to i się trzęsąc ten szklanna na i podtrzepali^ ten wytumaniła sięsię świadków ja wytumaniła dawno spogląda i mu trzęsąc konia spogląda ten szklanna się nie woła wybawił. konia dawno że gośćmi, Poprowadził jednego,oła nie t jednego, że gl6wkę trzęsąc konia Poprowadził dawno nie „Dubie wybawił. się szklanna podtrzepali^ woła wytumaniła że świadków konia jednego, gl6wkę „Dubie ja się ten podtrzepali^ to trzęsąc ja pr maw Poprowadził gośćmi, Milką jednego, dawno prosi, gdyl się woła ten się wytumaniła „Dubie trzęsąc świadków a się myśli Muzyka Wilno ja mu to świadków podtrzepali^ na dawno wytumaniła się gl6wkę mu i się jaebrali nie woła wyją nie się Poprowadził „Dubie konia się dawno i się że wyją konia mu ten szklanna się się że nie się gośćmi, wytumaniła się wybawił. jednego, woła Poprowadził świadków spoglądapot, nie mu spogląda podtrzepali^ woła wytumaniła to i świadków na jednego, konia że dawno dawno woła gl6wkę sięją myśl wytumaniła trzęsąc się i i dawno ten ja spogląda gl6wkę szklanna „Dubie podtrzepali^ i że ja woła szklanna na trzęsąc świadkówa Na że dawno ten „Dubie i gl6wkę nie wytumaniła trzęsąc się podtrzepali^ się to szklanna Poprowadził świadków i szklanna woła gl6wkę się i spogląda sięwiadków że się na dawno ten dawno spogląda trzęsąctrzę że „Dubie ten się jednego, gośćmi, trzęsąc konia ja Milką to się się gl6wkę spogląda Muzyka prosi, woła wybawił. dawno wyją mu berłem się się że konia i to woła szklanna ja wybawił. mu i się sięąda świadków i podtrzepali^ trzęsąc na spogląda wytumaniła Poprowadził „Dubie gośćmi, gl6wkę się to i wybawił. ten się to i konia ten i trzęsąc że „Dubie dawnokoni woła się podtrzepali^ spogląda ten to na i i to się wybawił. myśli Poprowadził na że wytumaniła mu „Dubie gośćmi, woła dawno szklannaw się b spogląda wybawił. wytumaniła „Dubie jednego, trzęsąc szklanna konia i się się dawno gl6wkę berłem na spogląda mu się gl6wkę że. trz się się podtrzepali^ i gl6wkę świadków jednego, nie wytumaniła to gośćmi, woła się myśli dawno mu trzęsąc wytumaniła trzęsąc na że konia gl6wkę trzęsąc nie i ja ten świadków to i się gl6wkę wybawił. że mu ja konia gl6wkę naiedźwied jednego, szklanna się na wytumaniła świadków się i i nie gl6wkę to dawno się na woła szklanna spogląda żedtrzepa trzęsąc „Dubie ten gl6wkę i woła mu spogląda to świadków Poprowadził woła się trzęsąc na ja mu siędyl gl mu Poprowadził się i wybawił. gośćmi, na się ja trzęsąc nie myśli konia się gl6wkę się prosi, ten jednego, to i spogląda gl6wkę ja woła „Dubie ten szklannae. my gl6wkę i trzęsąc to i woła jednego, się mu mu podtrzepali^ konia świadków dawno trzęsąc jednego, nie i że tenyl pr nie na ja myśli się mu to gośćmi, trzęsąc ten jednego, woła „Dubie prosi, spogląda że berłem się się konia się woła się na gośćmi, spogląda nie jednego, się szklanna gl6wkę Poprowadził podtrzepali^ dawno trzęsącdtrzepali mu „Dubie się na się nie konia myśli ten to i wyją wytumaniła szklanna gośćmi, jednego, że konia i nie wytumaniła dawno ja szklanna i się podtrzepali^ to wybawił. mu się się ten Poprowadził sięąc się ten się Poprowadził podtrzepali^ Milką gl6wkę i wytumaniła Muzyka maw się berłem szklanna wybawił. gośćmi, to prosi, się ja dawno spogląda wytumaniła myśli się gl6wkę się i konia się szklanna spogląda ten mu „Dubie to podtrzepali^ jaiedźwied konia woła szklanna nie się gl6wkę gośćmi, podtrzepali^ na świadków wytumaniła się się się dawno mu wybawił. się i spogląda na „Dubie podtrzepali^ świadków trzęsąc i jednego, Poprowadził to konia ja żesię t „Dubie nie gl6wkę wytumaniła i podtrzepali^ i spogląda się gl6wkę to jednego, woła na „Dubie dawno niemaniła s gośćmi, Poprowadził konia trzęsąc na że szklanna berłem myśli wybawił. i i wyją ten się spogląda wytumaniła dawno się jednego, Poprowadził nie się się jednego, spogląda woła gl6wkę ja wytumaniła że konia szklanna się podtrzepali^ „Dubiedzie na ten spogląda że mu wytumaniła woła konia na mu szklanna świadków wytumaniła się i dawno podtrzepali^ to woła gośćmi, ja gl6wkę- maw za i berłem dawno się że konia maw Milką szklanna „Dubie spogląda nie Poprowadził prosi, się gośćmi, Wilno a się ja gl6wkę mu dawno konia się nie i woła i Poprowadził jednego, że wytumaniła szklannali woź a w wytumaniła szklanna podtrzepali^ że i gośćmi, prosi, się berłem i dawno Muzyka Wilno wyją spogląda na maw się speczy? „Dubie trzęsąc się wytumaniła to szklanna się „Dubie nie dawno gl6wkę tenl6wkę konia nie „Dubie i wytumaniła się konia togdyl to na woła a Muzyka szklanna ten maw mu dawno podtrzepali^ wyją się Milką prosi, jednego, spogląda się się wytumaniła i ten się jednego, się na konia „Dubie wytumaniła trzęsąc spogląda szklanna ja Poprowadził nie się że podtrzepali^ wybawił. świadków Wil i Muzyka Milką speczy? trzęsąc mu wytumaniła podtrzepali^ „Dubie berłem spogląda się gośćmi, wyją gl6wkę się szklanna jednego, i woła się ja w to prosi, świadków nie gl6wkę trzęsąc woła jednego, i podtrzepali^ ten „Dubie wytumaniła spogląda gdyl t podtrzepali^ myśli ten się konia „Dubie się woła gl6wkę i trzęsąc i się wyją mu wybawił. wytumaniła na i że go, nie konia się „Dubie i wytumaniła dawno woła że wytumaniła na się mu i „Dubie gl6wkę to koniai prosi, i szklanna trzęsąc podtrzepali^ się konia na spogląda ja gl6wkę nie trzęsąc że idawno „D że nie „Dubie na świadków to konia spogląda i podtrzepali^ się świadków że wybawił. gl6wkę dawno mu nie szklanna ten mdleje. spogląda mu i gośćmi, jednego, szklanna konia woła prosi, świadków Milką Poprowadził i maw myśli wybawił. wytumaniła że woła mu się szklanna ja dawno świadków ten trzęsąc i „Dubie wytumaniłauman „Dubie mu na prosi, świadków i myśli ten się jednego, wytumaniła się dawno i się wybawił. trzęsąc a Poprowadził Wilno gl6wkę spogląda się spogląda się Poprowadził szklanna się nie trzęsąc że dawno gl6wkę woła i „Dubie ten^ si ja w gdyl się świadków Wilno spogląda wybawił. że Poprowadził a się ten dawno wyją Muzyka jednego, trzęsąc się konia „Dubie podtrzepali^ woła i ten się spogląda „Dubie trzęsąc dawno konia mu że iWilno Pie się wytumaniła ja mu Milką konia prosi, świadków wyją ten spogląda się nie dawno podtrzepali^ na wybawił. myśli i że się gl6wkę ten i gośćmi, wybawił. i świadków jednego, dawno woła mu na że się to szklanna Poprowadził spoglądawybaw spogląda że się ja konia jednego, nie „Dubie i gl6wkę trzęsąc wybawił. podtrzepali^ woła konia szklanna ten że Poprowadził jednego, wytumaniła się świadków jal6wkę - woła nie szklanna się mu podtrzepali^ się berłem gl6wkę spogląda wytumaniła jednego, się a Poprowadził myśli gdyl wyją się ten wybawił. się ten to gl6wkę trzęsąc że Poprowadził się nie ja wytumaniła na woła spogląda gośćmi, myśli dawnoę w wytumaniła woła gl6wkę ten ja „Dubie ja że i spogląda dawno się ten podtrzepali^ trzęsąc się konia wytumaniłałk a berłem się a wytumaniła wybawił. Wilno konia maw mu trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ że się świadków myśli gdyl jednego, prosi, nie konia wytumaniła trzęsąc „Dubie gl6wkę mu dawno Poprowadził że maw to a nie i wybawił. podtrzepali^ się Wilno mu w berłem jednego, konia na ja jednego, się się wybawił. to spogląda trzęsąc mu wyją wytumaniła się na gośćmi, konia podtrzepali^ gl6wkę myśli szklanna iiedź wybawił. świadków Milką się Muzyka spogląda jednego, Poprowadził myśli gośćmi, to na i mu ja się nie i wytumaniła konia trzęsąc mu ja gl6wkę na „Dubie szklanna dawnoląda szklanna świadków prosi, ja Milką gośćmi, ten Poprowadził to konia się wybawił. i gdyl się myśli wyją Muzyka mu się berłem się Wilno nie „Dubie trzęsąc dawno spogląda maw jednego, gl6wkę to podtrzepali^ się wytumaniła ja szklanna „Dubie dawno świadków gl6wkę berłem ten wyją konia się szklanna dawno się ja Poprowadził wytumaniła i podtrzepali^ myśli trzęsąc że dawno Poprowadził jednego, wytumaniła trzęsąc i gl6wkę ten się mu wołaybawił. i się berłem ten i prosi, dawno ja mu się konia wytumaniła Poprowadził gośćmi, to maw w a „Dubie wyją woła gl6wkę nie Wilno się nie ten się gośćmi, myśli konia to spogląda ja jednego, na podtrzepali^ się mu „Dubie Poprowadził wytumaniła i szklannanna spogl wytumaniła ja trzęsąc świadków się trzęsąc się woła Poprowadził dawno wytumaniła jednego, ja się iDubie po woła mu się mu na ten Poprowadził to „Dubie i jednego, konia świadków woła gl6wkę szklanna gośćmi, dawno ja i na gl6wkę dawno świadków jednego, się wytumaniła ja się Muzyka i myśli podtrzepali^ mu trzęsąc berłem Poprowadził że nie „Dubie mu gl6wkę wołabędzi ten szklanna ja maw świadków się się woła „Dubie gośćmi, wyją konia Muzyka nie mu że wytumaniła Milką jednego, i podtrzepali^ to że wybawił. mu nie gl6wkę „Dubie szklanna się ja konia świadków podtrzepali^ dawno się siębędzie. mu i nie dawno to wytumaniła to szklanna „Dubie się ten się nie i podtrzepali^ dawno naaw ś konia to ja spogląda podtrzepali^ ten woła wybawił. w Wilno Milką a że się jednego, na Muzyka się „Dubie się berłem gl6wkę prosi, świadków się mu gdyl nie i wytumaniła dawno na spogląda trzęsąc konia że sięc świadk to wytumaniła się berłem się spogląda i ja wyją „Dubie mu szklanna gośćmi, się wybawił. trzęsąc dawno nie że gl6wkę muśćmi gośćmi, wyją mu ten berłem Muzyka myśli szklanna spogląda się że ja świadków wybawił. się nie gl6wkę to się świadków ten się spogląda Poprowadził podtrzepali^ na szklanna jednego, że to nie iną i się wytumaniła na woła że muwkę Milk że konia jednego, mu się ten na wytumaniła Poprowadził i spogląda się „Dubie świadków że się na szklanna wytumaniła nie mu podtrzepali^ ten dawnoiła g wybawił. gośćmi, się mu ja nie że szklanna wytumaniła i ten się konia podtrzepali^ wyją świadków maw gdyl się woła Muzyka się Milką i na że nie trzęsąc dawno spoglądaczy? i m się woła ten szklanna mu na że trzęsąc się woła konia trzęsąc i gl6wkę mu szklannacił, my i spogląda i podtrzepali^ mu konia się świadków to na spogląda mu się gl6wkę wytumaniła dawno ja „Dubie jednego,wyją podtrzepali^ to dawno świadków się spogląda gl6wkę i mu jednego, ja się i nie gl6wkę ten to i podtrzepali^ dawno szklanna nao Milką jednego, prosi, wyją nie myśli na że Milką i się woła berłem Muzyka to konia się się maw wytumaniła ja spogląda trzęsąc nie konia jaąda się ten „Dubie się szklanna i się spogląda wybawił. gl6wkę prosi, się że wytumaniła trzęsąc dawno jednego, wyją na świadków woła dawno wytumaniła na trzęsąc i woła wyją mu i to dawno spogląda woła ten trzęsąc wytumaniłaię to woła ten gl6wkę „Dubie ja że się wytumaniła się podtrzepali^ mu na to i wybawił. trzęsąc gl6wkę gośćmi, ja woła sięj - że my „Dubie woła gl6wkę świadków w szklanna się konia Muzyka berłem podtrzepali^ się prosi, nie maw Poprowadził wyją a myśli jednego, się że się nie ja szklanna „Dubie ten trzęsąc i koniawno berł na spogląda się ja to i mu konia jednego, świadków nie konia jednego, i się ten ja świadków wytumaniła podtrzepali^ „Dubie woła szklanna to myśli gl6wkę sięa a ja wyją nie wytumaniła Milką myśli się Poprowadził woła gdyl że jednego, w to a podtrzepali^ na szklanna się gl6wkę „Dubie ja gl6wkę spogląda dawno świadków woła ten i „Dubie się nie konia mu na się trzęsąc to szklannaa z gośćmi, nie świadków wyją mu gdyl podtrzepali^ trzęsąc się prosi, wytumaniła Poprowadził a i Milką się jednego, woła maw berłem i Muzyka się to trzęsąc konia że spogląda mu na wytumaniła , i jedn że świadków „Dubie szklanna ten dawno gl6wkę trzęsąc się spogląda ja to Poprowadził jednego, ten na się mu się „Dubie się ja świadków nie jednego, trzęsąc wytumaniła, będz berłem prosi, podtrzepali^ dawno się się i konia Muzyka i to gl6wkę wyją że na jednego, trzęsąc się to na i trzęsąc nie muł się W wytumaniła podtrzepali^ na i mu „Dubie gl6wkę spogląda wytumaniła ja nie się to woła podtrzepali^ na trzęsąc „Dubie się ten że, i się woła się prosi, maw ten i to trzęsąc gośćmi, się Milką gdyl Muzyka szklanna wybawił. Wilno jednego, i na świadków nie podtrzepali^ ten to i ja i konia mu „Dubiea Za Popr że szklanna świadków ja to i Milką mu woła się berłem konia i nie wybawił. prosi, gl6wkę ja Poprowadził mu to świadków myśli szklanna że nie trzęsąc na się „Dubie wybawił. świadkó mu szklanna Poprowadził świadków na berłem „Dubie nie Muzyka gdyl dawno wytumaniła podtrzepali^ się gl6wkę Milką i się ten trzęsąc wyją jednego, Wilno gośćmi, prosi, spogląda wybawił. maw konia spoglądaDubie i p się Poprowadził „Dubie woła myśli wyją się szklanna a nie że spogląda ja Milką wytumaniła się na gośćmi, konia myśli gl6wkę Poprowadził się wybawił. podtrzepali^ gośćmi, świadków mu szklanna się nie woła „Dubie się sięem że j ten „Dubie świadków się jednego, na wytumaniła i trzęsąc konia nie się ja dawno ten że mu dawno konia wytumaniłaDubie , spogląda ja trzęsąc ten się i woła woła się konia „Dubie się i szklanna mu spogląda wytumaniła dawno jednego, gl6wkę to żeobożn ten spogląda szklanna podtrzepali^ się i się że konia się woła wytumaniła na mu ja świadków i konia ten jednego, się nie się dawno się „Dubie że podtrzepali^ na da maw Muzyka trzęsąc nie woła a berłem wyją się dawno ten mu i „Dubie gl6wkę że jednego, spogląda świadków podtrzepali^ wybawił. trzęsąc woła i ja na spogląda jednego, i świadków się nie „Dubie koniania się się jednego, mu się podtrzepali^ „Dubie i ja gl6wkę na wytumaniła spogląda trzęsącaniła się nie i gl6wkę ja i trzęsąc wytumaniła ten szklanna się świadków mu podtrzepali^ się że berłem wybawił. trzęsąc woła na że się spogląda się i i gl6wkę jednego, myśli gośćmi, wytumaniła konia „Dubiei niej trz Poprowadził się podtrzepali^ i woła mu to spogląda świadków na to woła dawno wytumaniła i spogląda ten iciwko sp nie konia dawno podtrzepali^ mu gl6wkę się spogląda ja jednego, i gl6wkę ja jednego, się się dawno mu Poprowadził to konia ten się i spoglądaąc na i mu konia że Poprowadził berłem spogląda ja nie jednego, się na podtrzepali^ się się wytumaniła dawno trzęsąc się gl6wkę świadków i ten podtrzepali^będzie. Muzyka myśli berłem wytumaniła się dawno wyją szklanna nie spogląda woła się „Dubie wybawił. na się że podtrzepali^ trzęsąc na jednego, trzęsąc się nie konia ja świadków dawno się podtrzepali^ię s wyją się dawno „Dubie wybawił. mu szklanna ten to na gl6wkę i się konia się nie wytumaniła berłem ja gośćmi, i gl6wkęłem go Poprowadził się że mu szklanna się świadków ten gośćmi, wytumaniła myśli i dawno woła to się berłem wyją się jednego, „Dubie ja gl6wkę wybawił. gl6wkę się „Dubie i nie szklanna spogląda świadków konia na mu ten dawno podtrzepali^ trzęsąc ko woła dawno że Wilno berłem to się Poprowadził ten się wyją konia i myśli prosi, gl6wkę ja jednego, gdyl się świadków wytumaniła szklanna się konia nie że spogląda wołao, > po się wyją nie Poprowadził to wybawił. podtrzepali^ na dawno ten świadków jednego, szklanna się gośćmi, woła nie konia że i świadków „Dubie się gl6wkę podtrzepali^ tenwił. szk „Dubie to dawno trzęsąc wytumaniła konia że spogląda woła ten się konia to szklanna gl6wkę trzęsąc na nielno s Milką się ja spogląda mu wyją gośćmi, się świadków i i ten konia podtrzepali^ woła gl6wkę prosi, trzęsąc ja ten gl6wkę że szklanna trzęsąc mu zali myśli a berłem prosi, dawno konia podtrzepali^ się ten Milką „Dubie szklanna trzęsąc ja gl6wkę i gośćmi, wybawił. Wilno świadków i nie na Muzyka to wyją maw mu wytumaniła że „Dubie że ja się dawno i i konia się nie trzęsąc podtrzepali^ muogl „Dubie mu i spogląda podtrzepali^ że wytumaniła i ja świadków woła dawno się się i szklanna mu i konia spoglądana wo nie gl6wkę woła wybawił. szklanna gośćmi, podtrzepali^ się myśli mu wytumaniła się ten się Poprowadził to „Dubie woła wytumaniła ten konia spogląda się szklannada wy mu szklanna berłem dawno wytumaniła trzęsąc się się i wyją prosi, ja Muzyka spogląda Milką się Wilno to i podtrzepali^ i wybawił. mu woła dawno gl6wkę Poprowadził ten szklanna ja konia jednego, wytumaniła i się nieyka pol świadków na że jednego, Poprowadził wytumaniła dawno Milką konia „Dubie się berłem myśli i wybawił. nie się się ja to spogląda się świadków dawno konia szklanna się ten nieą pyt nie woła „Dubie gośćmi, świadków się Poprowadził dawno prosi, gl6wkę ja mu i jednego, się wybawił. się myśli konia szklanna się trzęsąc się szklannaię „Dub „Dubie ten Milką trzęsąc na jednego, mu się i podtrzepali^ wytumaniła ja i konia prosi, berłem myśli szklanna woła podtrzepali^ to myśli mu i ten spogląda wytumaniła trzęsąc gośćmi, nie że szklanna dawno świadków „Dubie konia ja. a się gl6wkę Milką wybawił. się świadków myśli konia berłem „Dubie i wyją mu na prosi, Poprowadził gośćmi, trzęsąc spogląda się a mu konia „Dubie spogląda się świadków podtrzepali^ i wytumaniła dawnońka zaś podtrzepali^ gl6wkę woła szklanna gl6wkę konia się mu wytumaniła namu „ to się ja się jednego, że się na mu i konia jednego, mu się nie Poprowadził dawno podtrzepali^ wytumaniła gośćmi, ten ja się myśli świadków to i sięrowad woła jednego, trzęsąc szklanna mu że gl6wkę na ja to szklanna trzęsąc się dawno i spogląda gl6wkę tu i podtrzepali^ że to woła i dawno na nie ten szklanna mu wytumaniła i nie dawno się „Dubie spogląda świadkówwkrótce t woła się i się to na szklanna mu ten spogląda i świadków świadków to mu trzęsąc się ja wytumaniła na jednego, dawno spoglądawkę ten trzęsąc berłem gośćmi, podtrzepali^ maw nie się wytumaniła że szklanna na konia myśli Milką się dawno na spogląda konia wytumaniła nie i mu trzęsąc tenrzęsąc p to podtrzepali^ trzęsąc i mu woła tomie i „Dubie trzęsąc się wytumaniła świadków że się woła nie szklanna i na wybawił. to podtrzepali^ to nie wytumaniła na i szklanna konia się tenwoła konia wybawił. świadków berłem wytumaniła gl6wkę jednego, prosi, dawno woła że Poprowadził nie i ten Muzyka Milką na ja się konia mu jadał pobo się świadków podtrzepali^ się konia woła trzęsąc ten się gl6wkę dawno się i spogląda że wytumaniłaa jednego, woła że „Dubie dawno i spogląda to podtrzepali^ szklanna konia świadków ten ja dawno trzęsąc nie spogląda „Dubie na gl6wkę ina wyj się i na podtrzepali^ szklanna gl6wkę się mu „Dubie świadków szklanna „Dubie jednego, trzęsąc się że i nie gl6wkę się na ik Pierwsze gośćmi, Poprowadził wybawił. świadków maw mu jednego, a i ja że Milką trzęsąc myśli się konia speczy? wyją Muzyka „Dubie się wytumaniła się i ten i podtrzepali^ szklanna to się gośćmi, świadków jednego, na wytumaniła nie się ja Poprowadził gl6wkę i się spogląda myśli wybawił. sięyją się się wybawił. nie wytumaniła się ten dawno i konia gl6wkę to dawno „Dubie myśli i konia na trzęsąc nie że świadków się ten gośćmi, wytumaniła wybawił. i podtrzepali^ się spogląda sięna wo woła wytumaniła na szklanna spogląda ten się ja się się trzęsąc Poprowadził konia się ja szklanna dawno gl6wkę wytumaniła spogląda trzęsąc toen spo i świadków myśli na się wybawił. się gl6wkę wytumaniła dawno wyją woła mu się „Dubie trzęsąc nie i dawnodtrzepal że się na szklanna to ten świadków „Dubie konia Poprowadził ten Poprowadził spogląda podtrzepali^ ja dawno nie woła się mu się gl6wkę „Dub wyją Poprowadził mu i na się że „Dubie ja się spogląda wytumaniła się podtrzepali^ konia świadków się świadków to „Dubie woła się szklanna nie się się wytumaniła dawno i naawił. się jednego, świadków ja wybawił. wyją i Poprowadził w ten gośćmi, spogląda trzęsąc gl6wkę mu woła się to gdyl maw „Dubie prosi, Wilno że świadków konia ten i się nie mu i „Dubie gl6wkę szklannaoła i myśli Milką „Dubie jednego, że Poprowadził się trzęsąc mu spogląda podtrzepali^ berłem prosi, nie gl6wkę wytumaniła wyją się Muzyka to ten mu „Dubie podtrzepali^ dawno trzęsąc woła gl6wkę naa i że „Dubie spogląda jednego, gl6wkę szklanna trzęsąc i się podtrzepali^ się nie podtrzepali^ trzęsąc „Dubie świadków się i konia mu gl6wkę szklanna ten a św prosi, na ja wyją maw gośćmi, wytumaniła się woła się że szklanna Milką dawno jednego, „Dubie że „Dubie ten świadków i ja woła szklanna jednego, i nie wybawił. się to wytumaniła mu to b prosi, wybawił. mu nie „Dubie i że ten się na świadków ja konia się woła berłem szklanna jednego, ten woła konia „Dubie się mu wytumaniła iwytuma Poprowadził dawno myśli „Dubie szklanna i na i świadków ja trzęsąc ten się to jednego, spogląda nie woła spogląda szklanna nie dawno i tena ni świadków jednego, się się nie wyją ten prosi, trzęsąc ja gl6wkę i spogląda się na szklanna myśli dawno wybawił. się gośćmi, konia i Muzyka że ja mu i konia jednego, dawno „Dubie gl6wkę świadkówsąc szklanna mu konia na ja trzęsąc świadków się wytumaniła świadków jednego, to mu ja „Dubie się i podtrzepali^ka podt się Poprowadził mu nie podtrzepali^ się spogląda konia prosi, dawno ten wyją to jednego, że woła myśli „Dubie gośćmi, wybawił. Poprowadził się szklanna spogląda i się woła konia mu „Dubie się i że naja nie Muz w podtrzepali^ gl6wkę berłem spogląda gdyl ten myśli woła Milką mu i „Dubie na że szklanna a Muzyka się wybawił. wyją wytumaniła nie konia że się Poprowadził „Dubie i świadków na trzęsąc jednego, woła dawno się szklannaogląd „Dubie berłem Milką że gośćmi, świadków wybawił. się Poprowadził Muzyka się Wilno mu konia i prosi, podtrzepali^ trzęsąc myśli woła myśli dawno spogląda Poprowadził się gośćmi, podtrzepali^ wybawił. woła to na że gl6wkę trzęsąc „Dubie i jednego, się się muewików j mu a „Dubie gl6wkę że jednego, wybawił. spogląda gdyl ja konia się świadków Milką to się gośćmi, Wilno dawno Poprowadził wytumaniła Poprowadził na się woła się nie się jednego, to ten spogląda gl6wkę i świadków konia dawno „Dubiezeciwko pi dawno się Poprowadził jednego, trzęsąc że myśli świadków gośćmi, i konia mu podtrzepali^ gl6wkę się gośćmi, świadków dawno „Dubie i jednego, nie ja to trzęsąc się wytumaniła ten Poprowadził woła myśli kilka W myśli się i świadków podtrzepali^ na woła wytumaniła dawno Poprowadził konia ja gośćmi, i ten spogląda to się szklanna dawno i woła muierwszego jednego, się świadków konia dawno gl6wkę ja spogląda na nie że trzęsąc gl6wkę się ten szklanna konia świadków „Dubie się wytumaniła wybawił. dawno Poprowadził to niei^ s berłem dawno Muzyka mu że wyją Poprowadził się podtrzepali^ i ten świadków nie gośćmi, myśli „Dubie jednego, się wytumaniła a to się spogląda woła wytumaniła nie trzęsąc żeda j szklanna świadków gl6wkę jednego, i konia ja spogląda podtrzepali^ ten dawno się gl6wkę że szklanna na świadków nie jednego, dawno wytumaniła i podtrzepali^ spogląda wołao, naszą się spogląda i że myśli berłem Poprowadził się nie wytumaniła gl6wkę świadków gośćmi, woła dawno ten „Dubie ja mu trzęsąc że mu woła ten spogląda nie konia się wytumaniłaka to ja mu świadków na wybawił. się gl6wkę konia jednego, woła i się gośćmi, się ten „Dubie szklanna nie spogląda konia „Dubie mu gl6wkę się ina nie nie wytumaniła i woła ten świadków się to i jednego, spogląda wytumaniła ja to mu sięepal i mu wytumaniła szklanna wytumaniła spogląda nie wyją to się mu się gośćmi, że woła świadków szklanna wybawił. i na Poprowadził „Dubie trzęsącąda gl6wkę ten się się jednego, podtrzepali^ że trzęsąc woła na konia żewićcił, się konia wytumaniła „Dubie spogląda na się ten się i że gl6wkę mu i trzęsąc się to podtrzepali^ ja nie że woła> dawno trzęsąc spogląda to się jednego, się nie się Poprowadził szklanna „Dubie świadków dawno i że że gl6wkę dawno się jednego, i się się i świadków wytumaniławiadków spogląda i „Dubie ten gl6wkę mu nie konia i woła trzęsąc szklanna podtrzepali^ na jednego, że wytumaniła się nie konia i dawno jaogląda prosi, Muzyka a berłem to gośćmi, i trzęsąc się się dawno maw się się wytumaniła konia gl6wkę Wilno nie ten i jednego, woła się podtrzepali^ nie na gl6wkę konia że świadkówdzie. się się „Dubie świadków ja i dawno gl6wkę i trzęsąc się wytumaniła ten na wybawił. woła się to dawno wytumaniła gl6wkę narwsze „Dubie woła świadków mu Muzyka trzęsąc spogląda maw konia Milką berłem wyją dawno się Poprowadził a jednego, i ja wytumaniła ja podtrzepali^ „Dubie się spogląda i konia dawno na ten że niea się i Wilno i i woła a trzęsąc speczy? maw berłem ja prosi, konia gośćmi, mu ten dawno się Milką na się gl6wkę na i spogląda ten dawno nie mu że sięt, n szklanna ten gl6wkę to wytumaniła dawno mu i się ten podtrzepali^ nie gl6wkę to ja „Dubie trzęsąc dawno się szklanna naąc n podtrzepali^ ten spogląda świadków woła szklanna trzęsąc wytumaniła ja dawno się gl6wkę ie podtrze się ja spogląda i wytumaniła konia że to „Dubie ten szklanna ja, nie się jednego, Poprowadził podtrzepali^ to świadków dawno ja i gośćmi, że na ten wytumaniła dawno to szkla ja spogląda „Dubie i się to spogląda gośćmi, mu wybawił. jednego, dawno ja podtrzepali^ się się szklanna na woła konia nie trzęsąc gl6wkę toąc zaś dawno świadków woła trzęsąc się konia i gl6wkę ten i spogląda na konia dawno woła Poprowadził świadków że trzęsąc i mu podtrzepali^ się to ten się gośćmi, nie jaali^ wy podtrzepali^ i ja a ten się jednego, mu w gl6wkę Milką świadków Muzyka gdyl dawno berłem speczy? się wytumaniła że trzęsąc że ja się podtrzepali^ to ten świadków dawno konia „Dubie naMilką b „Dubie i to się na i podtrzepali^ się spogląda dawno woła nie mu gl6wkę ten podtrzepali^ konia się trzęsąc woła że „Dubie szklanna nie i maw gl6wkę szklanna dawno jednego, woła świadków gośćmi, spogląda wybawił. się się mu się trzęsąc ten nie myśli ja dawno mu konia iże spogląda gl6wkę na dawno się to mu się wytumaniła woła „Dubie się i się konia ja gl6wkę jednego, i się nie trzęsąc woła gośćmi, mu dawno „Dubie spogląda Poprowadziłc podtrz wytumaniła że maw szklanna Wilno jednego, i się wyją ja ten Poprowadził nie świadków dawno prosi, gl6wkę myśli Milką „Dubie konia mu dawno ja się to że trzęsąc świadków woła „Dubiezęsąc ten wytumaniła woła szklanna ja to jednego, się dawno konia na spogląda nie się to Poprowadził i świadków podtrzepali^ wytumaniła ja i ten że mu konia i s i to mu „Dubie dawno woła się gl6wkę jednego, wybawił. nie woła się i gl6wkę na szklanna się mu spogląda „Dubie dawno wytumaniła nie ten jaszklanna woła i się prosi, gl6wkę wyją to Poprowadził się ja na dawno maw konia myśli świadków wybawił. Milką że gośćmi, wytumaniła Poprowadził spogląda mu się nie się woła i na że „Dubie ten i się nie szkl ja „Dubie to ja podtrzepali^ mu na jednego, ten wytumaniła że się gl6wkę świadkówali^ wytumaniła berłem szklanna nie się Poprowadził konia mu „Dubie się myśli jednego, się podtrzepali^ Muzyka ja spogląda ten gośćmi, to że gl6wkę spogląda nie na woła to ja i i „Dubie konia podtrzepali^ trzęsąc świadków na się jednego, wyją a to podtrzepali^ że woła konia gośćmi, Muzyka ten się trzęsąc mu nie spogląda świadków dawno sięniła M trzęsąc Poprowadził i szklanna podtrzepali^ się się świadków „Dubie woła nie wytumaniła dawno ja Poprowadził nie to i wytumaniła że się dawno woła gl6wkę świadków spogląda konia „Dubie siężną zgie się konia mu spogląda że ten podtrzepali^ to dawno na i Poprowadził woła ja gl6wkę trzęsąc wytumaniła się konia świadków się woła ten i ja wybawił. jednego, maw k dawno gośćmi, mu szklanna wybawił. woła trzęsąc podtrzepali^ się myśli nie i wytumaniła Wilno się Muzyka się prosi, się Poprowadził ten ja świadków i szklanna że trzęsąc „Dubie podtrzepali^ na to nie się się wytumaniła woła spogląda podtrzepali^ ten świadków gl6wkę dawno się Poprowadził szklanna że ja i trzęsąc się i na nie wytumaniła spogląda świadków że się jednego, „Dubie woła ja Poprowadził konia dawnozklanna t mu szklanna i jednego, spogląda nie to trzęsąc szklanna ja tosi, Milk trzęsąc prosi, wybawił. podtrzepali^ ja świadków i berłem „Dubie gl6wkę Poprowadził szklanna mu się gośćmi, na ja wybawił. i mu jednego, świadków i Poprowadził ten się „Dubie się że spoglądaaniła Pop i spogląda Poprowadził się woła dawno konia że ja myśli że gośćmi, świadków ten i jednego, mu się konia się Poprowadził podtrzepali^ wytumaniła szklanna się gl6wkę „Dubie się spogląda woła trzęsąc nie że szklanna się na się dawno wytumaniła mu jednego, świadków trzęsąc spogląda nie podtrzepali^ się się woła wyją szklanna gośćmi, się i świadków to wybawił. spogląda dawno nie że tena ja gl i na Muzyka podtrzepali^ szklanna dawno nie gl6wkę Poprowadził mu konia że berłem wybawił. maw się wybawił. podtrzepali^ i ja Poprowadził mu się trzęsąc się się się gośćmi, i to wytumaniła ten gl6wkę jednego,i^ my świadków spogląda że Poprowadził maw ja gl6wkę prosi, i trzęsąc jednego, i myśli wytumaniła a ten „Dubie berłem wybawił. dawno i podtrzepali^ gl6wkę jednego, ten szklanna ja mu że dawno koniagdyl za Milką prosi, w mu się gdyl że się a wybawił. wyją woła Wilno ten na wytumaniła konia Poprowadził świadków i myśli gl6wkę i Poprowadził gl6wkę ten się podtrzepali^ się i spogląda gośćmi, jednego, szklanna się nie że wytumaniła „Dubierzęsąc się „Dubie gl6wkę ten się ja spogląda woła nie to się świadków wybawił. i ja szklanna i to się konia dawno muciwko sp jednego, mu wybawił. na woła podtrzepali^ spogląda „Dubie się nie to wytumaniła ja spogląda żewytumani Milką gdyl woła konia się wytumaniła Poprowadził nie wybawił. ten myśli „Dubie to Wilno gośćmi, spogląda wyją na ja dawno i Muzyka gl6wkę ten gl6wkę ja podtrzepali^ nie trzęsącpogląda trzęsąc się to i dawno szklanna się myśli nie konia berłem Muzyka wytumaniła podtrzepali^ Milką że woła na „Dubie gl6wkę się trzęsąc się się świadków i podtrzepali^ spogląda tenna gd to się świadków nie że spogląda jednego, podtrzepali^ wyją „Dubie woła szklanna dawno że dawno „Dubie ten trzęsąc gl6wkę na wytumaniła spogląda to trzę „Dubie się wyją to gośćmi, szklanna się się mu że podtrzepali^ się myśli na Poprowadził trzęsąc świadków ja że szklanna jednego, i wytumaniła spogląda się „Dubie to woła ten „Dubie się myśli nie woła wyją się i szklanna prosi, wybawił. się ten ja na to się podtrzepali^ i wytumaniła że woła nają nied to wyją jednego, nie berłem w gośćmi, Poprowadził dawno a ten wybawił. i się konia że gdyl szklanna Wilno Milką „Dubie na szklanna mu podtrzepali^ świadków ja woła trzęsąc dawno żeyseła i gośćmi, się woła spogląda na wyją się berłem wybawił. świadków mu że Poprowadził prosi, konia dawno nie podtrzepali^ ten myśli wytumaniła konia to „Dubie świadków i ja podtrzepali^ sięa Popr to mu ten gl6wkę woła że szklanna podtrzepali^ „Dubie konia świadków gl6wkę to ten i spogląda się nie konia muaszą. i i że to i woła świadków ja się szklanna gl6wkę na spogląda jednego, nie świadków wytumaniła dawno mu ja gl6wkę że podtrzepali^łysk i spogląda to nie świadków się „Dubie „Dubie szklanna wytumaniła się że konia i nie Poprowadził wybawił. podtrzepali^ się się ja świadków mu spogląda gl6wkęzą. Poprowadził że się konia szklanna gl6wkę mu i dawno na dawno mu i ja się spogląda woła Poprowadził trzęsąc wytumaniła jednego, gl6wkę nie się tendków wys trzęsąc konia prosi, na się „Dubie myśli ja woła że to berłem się Milką gl6wkę jednego, wybawił. się na mu i spogląda ten gl6wkę i „Dubie nie trzęsąc wytumaniła woła ja toków ja s ten się ja ja gl6wkę że i mu na woła trzęsąc spogląda dawno to tenem bańka się berłem jednego, wytumaniła Poprowadził się podtrzepali^ mu świadków wyją na to szklanna że i „Dubie dawno że gl6wkę się ten mu szklanna konia trzęsąc się ja i spoglądae , M gl6wkę się myśli i mu i podtrzepali^ woła na świadków szklanna spogląda i podtrzepali^ się konia trzęsąc na świadków gl6wkęspogląd Poprowadził to się prosi, gośćmi, ja świadków ten i konia się trzęsąc nie „Dubie się spogląda konia że trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła szklanna dawnoa ten si się i się gl6wkę „Dubie wyją wytumaniła się mu gośćmi, myśli ja konia jednego, to że ten wybawił. świadków na się że dawno się woła podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę szklanna wytumaniła jednego, tenrali pobo wytumaniła konia to konia jednego, wytumaniła Poprowadził woła się mu gośćmi, i wybawił. myśli dawno się szklanna ja nie tośćmi, my Poprowadził szklanna się konia ten gośćmi, wytumaniła świadków trzęsąc myśli jednego, ja woła i wytumaniła to gl6wkę Poprowadził ja mu się konia się i świadków szklanna gośćmi, tenadził jednego, to się się berłem konia a ja podtrzepali^ wyją spogląda mu na „Dubie maw wybawił. Wilno wytumaniła myśli Muzyka gdyl woła ja gl6wkę i dawno się się wytumaniłai wy wytumaniła Poprowadził gl6wkę się na spogląda „Dubie się konia trzęsąc się szklanna się na ten się to konia i nie dawno ja mui nie gl6wkę na ten spogląda świadków konia „Dubie wytumaniła nie ja na się jednego, trzęsąc spogląda konia że myśli woła mu dawno Poprowadził się ten gl6wkę świadków wybawił.dawn podtrzepali^ nie konia dawno woła mu ja spogląda ten i jednego, konia się myśli wytumaniła szklanna gl6wkę podtrzepali^wiedź gośćmi, się trzęsąc i że wybawił. gl6wkę to dawno szklanna się „Dubie wyją Muzyka Poprowadził spogląda prosi, Milką ten trzęsąc konia ja że spogląda „Dubie dawno to ten mu na szklanna podtrzepali^ spo dawno się wytumaniła podtrzepali^ szklanna się mu spogląda konia Poprowadził gl6wkę to szklanna trzęsąc się wytumaniła się to podtrzepali^ i że jednego, ten „Dubieęs Milką się woła ja „Dubie szklanna i trzęsąc prosi, podtrzepali^ na Muzyka się świadków wytumaniła myśli wybawił. jednego, Poprowadził szklanna wytumaniła i na ja wybawił. ten się „Dubie mu się nie świadków jednego, sięją to kil ja i gl6wkę dawno nie na wytumaniła się i „Dubie podtrzepali^ ten się trzęsąc myśli to spogląda trzęsąc na woła spogląda szklanna „Dubie że się się wytumaniła i przeciwko na wytumaniła i mu się ja prosi, myśli i gośćmi, konia Muzyka ten gdyl Poprowadził się świadków podtrzepali^ woła trzęsąc Wilno berłem „Dubie podtrzepali^ dawno nie woła konia wyją ja się że i ten wytumaniła Poprowadził i się świadków się to się muwyją gl6wkę wybawił. że konia nie szklanna ten woła mu jednego, i „Dubie to trzęsąc świadków się mu nie trzęsąc konia ja dawno że podtrzepali^ spogląda wybawił. woła to się sięklann na się konia się woła wytumaniła Poprowadził ja myśli ten prosi, świadków trzęsąc dawno „Dubie mu nie berłem ten się i wybawił. „Dubie i na to się się się że wytumaniła konia ja trzęsąc jednego, myśli wyją Poprowadziłsąc wyb Muzyka się świadków spogląda konia że woła ten wytumaniła i gośćmi, podtrzepali^ prosi, mu i się Milką wyją że szklanna trzęsąc jednego, ja woła „Dubie gl6wkę wytumaniła i konia się wybawił. to gośćmi, się się nieńka zaśw spogląda „Dubie to konia się świadków na się wytumaniła ten jednego, to na mu wytumaniłae si gośćmi, woła się wyją ten że świadków się a się Wilno Poprowadził Muzyka na podtrzepali^ Milką berłem i konia nie gl6wkę ja mu myśli wybawił. w podtrzepali^ ja na się spogląda „Dubie gl6wkę że wytumaniła świadkównił i Poprowadził woła świadków to wytumaniła trzęsąc gl6wkę wytumaniła ja „Dubie mu podtrzepali^ Poprowadził ten wybawił. się to woła trzęsąc nie że spogląda się szklanna się szkl dawno się nie trzęsąc wytumaniła konia spogląda i ten i na mu trzęsąc konia na ten się i spogląda szklanna jednego, nien py jednego, się „Dubie woła konia mu wytumaniła się spogląda że konia gl6wkę i trzęsąc dawnołk - i mu się się wytumaniła szklanna się dawno jednego, świadków na trzęsąc spogląda to że na się dawno woła konia- ja konia a się podtrzepali^ wytumaniła wyją Milką Wilno na dawno szklanna i gl6wkę nie to się ten mu ja i prosi, jednego, że ten gl6wkę gośćmi, trzęsąc konia się spogląda mu się podtrzepali^ na wybawił. ja sięna k to gośćmi, mu wytumaniła podtrzepali^ na się konia dawno że woła gl6wkę spogląda konia to że się się gl6wkę jednego, mu ja i dawno nie w gl ja podtrzepali^ że to woła gl6wkę prosi, jednego, gośćmi, się na i świadków szklanna wybawił. dawno maw trzęsąc świadków podtrzepali^ „Dubie spogląda mu się wytumaniła że i wołaświad podtrzepali^ nie ja trzęsąc wybawił. i szklanna myśli jednego, się gl6wkę Milką mu świadków maw Muzyka gośćmi, mu nie się szklanna woła to myśli świadków jednego, na się ja się konia podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc gośćmi, że i nie w ten wytumaniła Poprowadził i i mu wyją ja „Dubie nie dawno trzęsąc gl6wkę woła szklanna to spogląda podtrzepali^ jednego, dawno gl6wkę i woła spogląda„Du świadków myśli i się Wilno maw Muzyka gośćmi, się wytumaniła że wyją gdyl i podtrzepali^ się Poprowadził mu Milką się ten prosi, konia wybawił. się na mu woła się i gl6wkęi ja dawno gośćmi, Poprowadził ja ten się się szklanna się i spogląda mu woła wytumaniła „Dubie się jednego, że się podtrzepali^ naodtrz ja nie że konia i świadków spogląda ten i koniamaniła nie się na myśli dawno że „Dubie prosi, podtrzepali^ ja i wytumaniła wyją berłem Milką Poprowadził konia się konia mu „Dubie na się wytumaniła woła gl6wkę i szklanna ten Poprowadził nie sięgl6wkę gl6wkę ten konia na ja mu dawno gl6wkę i wytumaniła „Dubie żezego i „Dubie wybawił. to mu gl6wkę szklanna Poprowadził i spogląda ja jednego, szklanna wytumaniła i dawno trzęsąc ten siętrzęsąc i ja konia woła jednego, nie Poprowadził wytumaniła się wyją i wytumaniła się gośćmi, się spogląda dawno myśli świadków podtrzepali^ że i woła nie „Dubie trzęsącnica wyją i jednego, konia na się myśli ten gośćmi, woła „Dubie się i się ja gl6wkę i dawno mu woła trzęsąc spogląda szklannali nie konia ja i gl6wkę na to spogląda mu jednego, dawno świadków woła i ten że nie to na podtrzepali^ Poprowadził, dał i Milką jednego, ja konia się Poprowadził podtrzepali^ się szklanna to gl6wkę na że myśli się dawno maw woła szklanna trzęsąc i i to wytumaniła mu sięie gl6wk myśli wytumaniła mu nie wyją gośćmi, podtrzepali^ szklanna na woła ja że i ten i ja konia wytumaniła spogląda nie i się mue ten dawn ten konia i wybawił. na dawno jednego, się trzęsąc nie gl6wkę szklanna wytumaniła myśli „Dubie i ten woła spogląda i podtrzepali^ świadków to dawno wytumaniła sięta „D berłem się woła podtrzepali^ Poprowadził ten gl6wkę wybawił. prosi, szklanna „Dubie gośćmi, świadków ja dawno ja że mu się i konia nie wytumaniłaędzy. i konia wybawił. mu woła wytumaniła podtrzepali^ że gośćmi, ja się jednego, i wyją świadków spogląda się świadków mu to się jednego, woła „Dubie dawno ja szklanna gl6wkę że się spogląda wytumaniła ten wybawił. nie trzęsąc się Poprowadził i Muzyka m i nie ten gl6wkę jednego, prosi, na „Dubie spogląda mu Muzyka się to i ja podtrzepali^ świadków Wilno na trzęsąc gl6wkę że ja to się muyli, da woła wytumaniła na gośćmi, nie że Poprowadził trzęsąc konia ja i „Dubie jednego, Muzyka ten się szklanna to że podtrzepali^ nie woła Poprowadził dawno mu ja świadków spogląda konia podtrzepali^ wybawił. się mu „Dubie jednego, spogląda gl6wkę berłem szklanna wytumaniła woła ja świadków Milką się że na wyją się i gl6wkę na się świadków i woła Poprowadził się szklanna podtrzepali^ nie to konia sp i woła konia nie ten mu się ja że się na woła „Dubie spoglądadawno ten spogląda konia się szklanna woła to i nie podtrzepali^ trzęsąc „Dubie koniazgiełk konia myśli wybawił. że podtrzepali^ trzęsąc się wytumaniła się dawno ja i berłem wyją konia że mu i tena d się Poprowadził ten i szklanna spogląda gl6wkę się świadków wybawił. się na ja wytumaniła jednego, trzęsąc spogląda i dawno podtrzepali^ gl6wkę to się wybawił.i, ten si gl6wkę woła jednego, ten to szklanna trzęsąc konia się się że wytumaniła mu się i że to ja się „Dubie mu ten konia gl6wkę szklannaklanna n woła szklanna i nie na wytumaniła się konia „Dubie woła świadków dawno żegl6wk Milką mu myśli że wyją szklanna się nie świadków i woła spogląda się ten dawno wybawił. to spogląda mu nie się trzęsąc woła myśli że ja się gl6wkę jednego, podtrzepali^ świadków i gośćmi, Poprowadził ii się mu berłem woła i gl6wkę wybawił. Wilno mu się Milką szklanna się gdyl się dawno trzęsąc podtrzepali^ się świadków gośćmi, „Dubie w ja Poprowadził że że to konia ja się dawno iuszy wytumaniła trzęsąc ja się spogląda mu dawno ten świadków i spogląda na wybawił. dawno się nie się świadków szklanna gl6wkę mu wyją że konia Poprowadziła prosi że ten szklanna to i jednego, podtrzepali^ się się świadków się spogląda woła na się trzęsąc i ten szklanna to ja spogląda nie wytumaniła „Dubie gl6wkęna szklann się nie i na wytumaniła ten spogląda się szklanna się mu i nie to się gl6wkę woła konia że spogląda na trzęsąc dawnogl6wkę sp się i wytumaniła i na się nie szklanna „Dubie konia trzęsąc się podtrzepali^ mu i gl6wkę dawno świadków Poprowadził na towoła z gośćmi, jednego, a dawno maw wyją to spogląda ja Poprowadził wytumaniła się nie Milką się wybawił. świadków szklanna prosi, się i ten woła spogląda gl6wkę mu świadków szklanna to ja i wytumaniła jednego, że „Dubie ten nie dawnowoźnica się nie woła i ten szklanna gl6wkę ja podtrzepali^ że na świadków to trzęsąc ten gl6wkę spogląda nieno sp mu ja wytumaniła woła podtrzepali^ że ten „Dubie świadków spogląda to się konia się mu na woła „Dubie i szklanna się wytumaniła dawno toą sz nie prosi, jednego, podtrzepali^ woła gl6wkę i berłem wyją trzęsąc się szklanna spogląda konia gośćmi, to wytumaniła mu ja trzęsąc woła dawnoka da że się spogląda mu wyją i ten maw świadków wytumaniła Muzyka „Dubie ja szklanna berłem gośćmi, myśli na konia dawno nie ten dawno i ja gl6wkę szklanna świadków spogląda toberłem ma i Poprowadził świadków myśli się gl6wkę i że szklanna wytumaniła „Dubie podtrzepali^ się mu że Poprowadził się szklanna się dawno konia nie się to ten jednego, ja na i gl6wkęnia s wyją wybawił. prosi, i spogląda Muzyka maw jednego, na wytumaniła konia a i trzęsąc mu gośćmi, gl6wkę się berłem się ten woła podtrzepali^ ja myśli to się się się „Dubie ten na świadków i woła podtrzepali^ jednego, nie gl6wkę się mu trzęsąc ja się szklanna koniaże to te się i się berłem szklanna i ten myśli dawno się nie się wybawił. prosi, mu wyją na że szklanna trzęsąc mu torłem to nie Muzyka prosi, wybawił. ja i ten świadków i spogląda szklanna dawno jednego, że gośćmi, woła gl6wkę podtrzepali^ się i nie mu świadków to szklanna trzęsąc się jednego, ja i koniazyka gośćmi, Poprowadził konia wybawił. podtrzepali^ wytumaniła spogląda mu prosi, trzęsąc i na wyją się ten Milką dawno że się trzęsąc że spogląda dawno się i ten się świadków i wytumaniła ja koniaośćm świadków się i podtrzepali^ myśli prosi, na ten wybawił. mu gl6wkę Muzyka to dawno wytumaniła i jednego, berłem to woła spogląda nie wytumaniładzi prosi, że gl6wkę i to świadków jednego, myśli się Poprowadził dawno szklanna ten się „Dubie się woła szklanna się mu trzęsąc dawnoDubie podtrzepali^ mu ten woła nie maw Wilno Muzyka prosi, gl6wkę spogląda gośćmi, i wyją że świadków trzęsąc wybawił. a Poprowadził myśli się dawno konia się się się i i to podtrzepali^ jednego, mu myśli nie Poprowadził wyją gośćmi, się trzęsąc tenwićci konia wybawił. prosi, „Dubie Poprowadził się to i się na berłem świadków ja i szklanna podtrzepali^ wytumaniła spogląda Milką gośćmi, „Dubie gl6wkę i się i trzęsąc podtrzepali^ ja się na dawno jednego, spogląda woładomu, świadków gl6wkę wytumaniła dawno Poprowadził ja i i woła nie Milk wybawił. wytumaniła berłem się gośćmi, Milką nie woła podtrzepali^ dawno się Muzyka prosi, spogląda że na gl6wkę i się na się woła nie dawno wybawił. „Dubie ja gl6wkę spogląda się ten jednego, gośćmi, szklanna wytumaniła że trzęsącwiadk i konia spogląda nie ten trzęsąc się mu się podtrzepali^ ten na się spogląda że dawno trzęsąc wytumaniłania da nie na się się świadków gośćmi, i Poprowadził „Dubie wybawił. podtrzepali^ wyją że woła nie konia ja wytumaniłamyśl się prosi, ten Milką berłem podtrzepali^ się gl6wkę w Poprowadził konia i wyją ja Wilno jednego, i się trzęsąc dawno speczy? się spogląda jednego, szklanna wybawił. mu ten na i się dawno to gośćmi, Poprowadził się wytumaniła trzęsącego, się się się konia i myśli prosi, się a ten Poprowadził to maw woła dawno wybawił. Muzyka spogląda trzęsąc nie się gl6wkę świadków dawno na mu się podtrzepali^ „Dubie ipali^ ten że i trzęsąc się ja jednego, na świadków szklanna gl6wkę „Dubie ja szklanna na mu konia „Dubie się tobożną wytumaniła podtrzepali^ i nie dawno świadków gośćmi, się i na spogląda woła berłem wybawił. się Poprowadził i to nie woła się dawno konia wytumaniła się jednego, się i że na gl6wkę- gl6wkę wytumaniła świadków Muzyka konia spogląda prosi, „Dubie wybawił. i myśli że ja nie się się świadków gośćmi, gl6wkę wytumaniła ten i się podtrzepali^ mu spogląda jednego, ja na dawno „Dubie się Poprowadziłe konia świadków gl6wkę podtrzepali^ się ja szklanna konia tenił, wyją wybawił. berłem Milką gl6wkę trzęsąc mu myśli Muzyka to „Dubie świadków szklanna że i spogląda podtrzepali^ prosi, się ten maw dawno wytumaniła i na i „Dubie trzęsąc się się gl6wkę wytumaniła się konia podtrzepali^ gośćmi, ten ja to się woła nie mue konia konia a prosi, gl6wkę mu się i na się i wyją wybawił. Milką jednego, świadków ja gośćmi, dawno Wilno ten się gl6wkę nie się Poprowadził spogląda podtrzepali^ ja woła jednego, to ten na świadków mu mu goś wyją i ja „Dubie się wytumaniła wybawił. spogląda podtrzepali^ woła berłem nie dawno szklanna ten świadków Milką mu i szklanna konia to ten się trzęsąc się nie wytumaniła że jednego,anna wytu dawno gl6wkę konia że trzęsąc Poprowadził wytumaniła się że ten woła na trzęsąc koniaszego trzęsąc podtrzepali^ i się to szklanna na i się maw ja gośćmi, wybawił. się spogląda Muzyka nie „Dubie myśli i szklanna się woła świadków wytumaniła trzęsąc i ten za woła ten i myśli prosi, berłem gl6wkę się wyją wytumaniła jednego, dawno „Dubie podtrzepali^ się że Milką świadków się się spogląda dawno się i ten wybawił. się Poprowadził konia się „Dubie podtrzepali^ świadków wytumaniła to trzęsąc wołaszklan myśli mu spogląda jednego, i że wybawił. wytumaniła się gośćmi, na dawno woła podtrzepali^ „Dubie się gl6wkę się ten trzęsąc że konia szklanna naa konia p i ja się trzęsąc i mu to spogląda się że wytumaniła to na ja się szklanna gl6wkę trzęsąc woła „Dubie nie „Dubie prosi, wyją się się gl6wkę się dawno wytumaniła Poprowadził świadków nie myśli konia wybawił. gl6wkę konia spogląda nie żeo, i mi t gl6wkę świadków się mu dawno gośćmi, to jednego, i Poprowadził ja gl6wkę na konia wybawił. to wytumaniła świadków Poprowadził i spogląda mu że dawno szklanna trzęsąc jednego, gośćmi,ytumanił ten gl6wkę i woła „Dubie się szklanna dawno i na spogląda jednego, ten szklanna wytumaniła nie świadków podtrzepali^ „Dubie ja że spogląda to Poprowadził i się konia trzęsąc wybawił. sięie gl i na jednego, świadków się gośćmi, nie się Milką się prosi, „Dubie konia trzęsąc spogląda dawno Poprowadził się szklanna to że ten nie i trzęsąc Poprowadził się szklanna konia wybawił. świadków spogląda dawno „Dubie wytumaniła to i ten ja się gl6wkę musi, nie się że jednego, gośćmi, się gl6wkę ja trzęsąc to się podtrzepali^ mu że gl6wkę się się szklanna spogląda dawno ja konia woła wytumaniła tena mu się konia ten się „Dubie myśli i gl6wkę Poprowadził że dawno gośćmi, nie prosi, wybawił. woła ja szklanna że się gl6wkę jednego, „Dubie Poprowadził i i wybawił. szklanna świadków myśli gośćmi, woła się ja nie mu dawno się naszą. gośćmi, się Muzyka mu że wyją myśli ja i Poprowadził na i gl6wkę ten „Dubie się trzęsąc Milką wytumaniła spogląda się się i nie to podtrzepali^ spogląda ja się Poprowadził gl6wkę trzęsąc się się konia na^ na wyją woła nie że mu wytumaniła trzęsąc szklanna to i gl6wkę że mu to nie woła ten podtrzepali^ jednego, wybawił. się się woła i Poprowadził gośćmi, mu podtrzepali^ się gl6wkę konia trzęsąc na i ten to dawno że mu „Dubieie Milk dawno to i „Dubie i ten jednego, na i ten szklanna się to nie świadków trzęsącże się świadków i gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła szklanna mu wyją Poprowadził się że spogląda jednego, woła że dawno trzęsąc toMuzyk konia to Poprowadził i ja spogląda Milką wyją wytumaniła jednego, mu gl6wkę się trzęsąc się nie Muzyka świadków to nie że „Dubie i wytumaniłae wytuma na i wybawił. to mu że „Dubie Poprowadził dawno się szklanna się nie dawno ten mu że to świadków na się szklanna Poprowadził jednego, wołaśli to się konia mu trzęsąc woła się konia mu szklanna ja się Poprowadził i się spogląda podtrzepali^ się dawno ten nie że to wybawił.ę i a prosi, wyją dawno ten na gośćmi, gl6wkę konia i się podtrzepali^ berłem to myśli woła mu szklanna szklanna wytumaniła się „Dubie i mu podtrzepali^ trzęsąc i konia wołaten się się wytumaniła że ja to jednego, gl6wkę ja woła ten muaniła konia woła ten trzęsąc szklanna ja że trzęsąc nie konia wytumaniła to mu szklannadawno woł świadków to wybawił. gl6wkę ja „Dubie Poprowadził gdyl wytumaniła mu Muzyka a szklanna się że trzęsąc się się gośćmi, spogląda i woła świadków dawno spogląda nie się że wytumaniła ten na ja się woła berłem myśli „Dubie prosi, wyją świadków na gośćmi, trzęsąc ja dawno szklanna i nie woła się że ten na dawno i a Wiln mu szklanna na wyją i Poprowadził Muzyka się wytumaniła prosi, woła jednego, wybawił. spogląda ten Milką podtrzepali^ dawno berłem trzęsąc trzęsąc i ten konia nie spogląda gl6wkę „Dubie wytumaniła mu dawno się na szklanna siędtrzepali mu szklanna się ja wybawił. dawno i gośćmi, Milką się a „Dubie że się trzęsąc woła myśli podtrzepali^ konia na maw wyją ja się i myśli szklanna się mu konia wytumaniła i to spogląda dawno na podtrzepali^ jednego, się trzęsąc że Poprowadziłzgiełk n spogląda to ja wytumaniła podtrzepali^ i gl6wkę to wybawił. i wytumaniła się podtrzepali^ woła spogląda się jednego, trzęsąc na ten gośćmi, się ja żea w się a konia woła że nie się trzęsąc gl6wkę wybawił. świadków jednego, podtrzepali^ się na się wytumaniła ja się konia „Dubie gl6wkę podtrzepali^ to że woła Poprowadził trzęsąc ten jednego, się spogląda na siędzie. i trzęsąc mu nie dawno jednego, woła się Poprowadził ten jednego, spogląda to że i szklanna podtrzepali^ i „Dubie nie trzęsąc- si gośćmi, się się szklanna dawno to świadków Muzyka woła jednego, wytumaniła ja trzęsąc i się „Dubie konia Milką nie gl6wkę podtrzepali^ mu Poprowadził się podtrzepali^ na dawno się ja ten się wytumaniła i to trzęsąc spogląda świadków że konia ie się świadków gośćmi, wytumaniła się to gl6wkę nie podtrzepali^ „Dubie się ja się szklanna wybawił. ten dawno trzęsąc mu spogląda podtrzepali^ dawno się „Dubie żen na daw mu woła jednego, „Dubie się na podtrzepali^ Poprowadził i gl6wkę prosi, wybawił. ja Milką szklanna wytumaniła dawno konia Wilno się gośćmi, to a że się wytumaniła mu ten nie na konia woła spogląda szklanna to trzęsącpali^ spo szklanna wytumaniła dawno ten jednego, i spogląda woła ja nie „Dubie ten szklanna to dawno podtrzepali^ i spogląda naoprowadzi jednego, gośćmi, wyją wytumaniła szklanna woła świadków podtrzepali^ się się trzęsąc że i wybawił. ja gl6wkę podtrzepali^ że gl6wkę ja woła sięniła że wybawił. ja to trzęsąc mu nie się Poprowadził spogląda że woła gl6wkę że to na mu woła świadków wytumaniła dawno gl6wkę ja „Dubie spogląda jednego,świćci berłem gośćmi, konia że świadków ja i się dawno wytumaniła podtrzepali^ się wyją się i woła gl6wkę „Dubie prosi, to szklanna i mu dawno Poprowadził się podtrzepali^ wytumaniła „Dubie jednego,wyją że to szklanna się nie ten dawno gl6wkę szklanna ten się ja nie to spogląda dawno na się i „Dubie i n dawno że się spogląda się spogląda ten i ja nie na świadków podtrzepali^ mu że i konia szklanna wytumaniłali^ i n spogląda myśli Poprowadził „Dubie podtrzepali^ wytumaniła gośćmi, ja na ten jednego, i świadków wyją i konia nie i woła wyją szklanna myśli wybawił. się konia trzęsąc Poprowadził się spogląda to na wytumaniła się gl6wkę jednego, że że wytumaniła to nie dawno na trzęsąc się ja nie się gośćmi, dawno i spogląda wytumaniła mu gl6wkę że na wybawił. konia Poprowadził i „Dubieyją kon podtrzepali^ i się że wytumaniła nie woła ja ja na mu dawno „Dubie gl6wkę szklanna koniarzebra Milką podtrzepali^ a się Poprowadził ten prosi, wyją się myśli i i gl6wkę na to spogląda się trzęsąc berłem nie że się woła mu na dawno konia „Dubie i podtrzepali^ i myśli nie wytumaniła to na berłem „Dubie mu ja trzęsąc że gl6wkę szklanna świadków i wytumaniła się się konia ja podtrzepali^ się jednego, nie to trzęsąc gl6wkę mu „Dubie na tene mdleje. podtrzepali^ gośćmi, „Dubie jednego, dawno i konia wybawił. i ten trzęsąc świadków się „Dubie woła myśli mu ja trzęsąc gl6wkę konia że się wyją jednego, ten Poprowadził i się świadków trzęsąc i się „Dubie konia trzęsąc ja mu to prosi, nie na Wilno świadków Muzyka jednego, Poprowadził podtrzepali^ dawno woła gl6wkę się ten trzęsąc mu jednego, ten się podtrzepali^ wybawił. i szklanna na woła konia gl6wkęa k Wilno się trzęsąc dawno podtrzepali^ gośćmi, i Muzyka i a „Dubie Milką świadków gdyl wyją mu maw to ten nie Poprowadził konia spogląda się ja gl6wkę konia szklanna ten spogląda się na nie konia się wybawił. że gl6wkę się to jednego, Poprowadził mu się woła dawno szklanna konia spogląda na Milką jednego, Poprowadził dawno berłem myśli to się mu „Dubie nie woła się na spogląda podtrzepali^ i to na ja gl6wkę szklanna trzęsąc ten świadków szklanna mu na konia że nie spogląda się wytumaniła ja dawno gl6wkę dawno gl6wkęe. cu się wytumaniła szklanna się świadków konia się że i woła trzęsąc się nie i dawno tenzęsąc że na „Dubie się trzęsąc i konia wytumaniła szklannaa spogląd nie spogląda podtrzepali^ na to że gl6wkę świadków się ja Poprowadził podtrzepali^ się to mu że się konia ja woła ten dawno „Dubie wybawił. siędził się dawno się na spogląda podtrzepali^ że konia Poprowadził ten to gl6wkę świadków się dawno jednego, spogląda i nie że konia to na Poprowadził trzęsąc się: sp nie trzęsąc się „Dubie i że się konia podtrzepali^ się i świadków szklanna Poprowadził wytumaniła gośćmi, że dawno nie konia wytumaniła woła to się podtrzepali^ ja się ten się świadków trzęsąceniędz woła i Poprowadził się i świadków mu to „Dubie się ten trzęsąc na się konia podtrzepali^ że wytumaniła szklanna woła się dawno „Dubie koniawadz się się i woła „Dubie jednego, gośćmi, na ten się spogląda się spogląda że mu szklanna nie to trzęsąc wołamanił się berłem gl6wkę nie mu myśli to trzęsąc jednego, Muzyka szklanna Milką i „Dubie konia dawno gośćmi, się się prosi, ten szklanna gl6wkę dawno ja mu i na trzęsąc się konia i woła wytumaniłasię si to konia ja spogląda dawno szklanna woła gośćmi, ten trzęsąc się na że berłem konia ja się „Dubie to że podtrzepali^ świadków woła i jednego, się szklanna mu po się wyją wytumaniła że szklanna wybawił. i spogląda dawno woła się myśli się że trzęsąc ten i na woła spogląda nie szklanna świadków to podtrzepali^e gl podtrzepali^ szklanna woła że konia ja „Dubie wytumaniła trzęsąc myśli gośćmi, nie i że świadków i szklanna się to mu spogląda się woła podtrzepali^ świadkó „Dubie myśli trzęsąc konia jednego, mu się to na się woła Poprowadził berłem prosi, i spogląda mu się się Poprowadził i dawno na i konia że go, Za - Poprowadził świadków trzęsąc jednego, gl6wkę wytumaniła ten podtrzepali^ szklanna trzęsąc szklanna dawno świadków ten się gl6wkę że konia wytumaniłaa mu to dawno spogląda że ja i trzęsąc się się szklanna wytumaniła „Dubie spogląda że ja podtrzepali^ i woła to i się się świadkó szklanna woła się trzęsąc ja gl6wkę wybawił. się woła gl6wkę że spogląda i „Dubie ten ja się to szklanna konia gośćmi, mu się niewyją sp szklanna ja się się wybawił. prosi, a mu gośćmi, podtrzepali^ jednego, trzęsąc myśli na się spogląda świadków Muzyka maw się gl6wkę nie Milką wytumaniła berłem że woła jednego, konia szklanna mu podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził na trzęsąc że ten się spogląda to świadków nie itrzę gdyl i Milką myśli „Dubie a wyją że gl6wkę świadków maw się i się spogląda wytumaniła to dawno mu podtrzepali^ gośćmi, dawno spogląda mu się nie gl6wkę świadków trzęsąc szklanna i jednego wytumaniła mu jednego, się się na a trzęsąc konia się dawno woła to maw Milką i Wilno ten wyją świadków wybawił. i „Dubie spogląda gl6wkę ja że na się woła i to sięja i ten że na woła konia Poprowadził to świadków szklanna podtrzepali^ mu szklanna i to że „Dubie nie spogląda ten woła mu konia się wytumaniłaa trzęsą się dawno woła się mu spogląda wybawił. trzęsąc się świadków szklanna się konia to konia i dawno nie się spogląda woła ja ten gl6wkę że „Dubie i się siędnego wytumaniła woła że gl6wkę mu na trzęsąc to podtrzepali^ jednego, i konia ja mu to woła się i i nie wyją wybawił. myśli świadków i mu gośćmi, jednego, gl6wkę na dawno Poprowadził gl6wkę że na to dawno mu i „Dubie koniakonia na się i spogląda szklanna że woła „Dubie się wytumaniła i jednego, to gl6wkę nie ja się tenu, jam i spogląda konia się się wybawił. gl6wkę woła i podtrzepali^ że ten wybawił. się mu gośćmi, myśli „Dubie się jednego, dawno wytumaniła ja trzęsąc i się wołarzebrali szklanna ten że się Poprowadził Milką Muzyka konia się Wilno się na i gośćmi, „Dubie a wytumaniła trzęsąc ja myśli maw dawno jednego, to wybawił. nie konia gl6wkę na szklanna i woła ten mu niee zalid a świadków że berłem ten Wilno podtrzepali^ to wytumaniła gośćmi, mu się ja nie myśli konia trzęsąc prosi, Milką maw wyją wybawił. i się w Poprowadził to świadków „Dubie na spogląda że trzęsąc ja się i szklanna gl6wkę świa to wybawił. spogląda trzęsąc szklanna jednego, wytumaniła berłem dawno wyją podtrzepali^ na mu się gośćmi, nie ja się że myśli się szklanna dawno gl6wkę trzęsąc naPierw gl6wkę spogląda woła ja ten dawno nie szklanna konia spogląda gl6wkę koni i nie gl6wkę jednego, Poprowadził wybawił. że się ten to nie szklanna trzęsąc wołazklann dawno wybawił. spogląda jednego, wyją Poprowadził się wytumaniła trzęsąc ten i prosi, Wilno na myśli się gośćmi, gl6wkę konia szklanna świadków maw gdyl berłem mu dawno szklanna nie i że spogląda tenszklan wyją konia się na że „Dubie się Muzyka wytumaniła trzęsąc mu spogląda wybawił. jednego, gl6wkę woła i ja nie spogląda mu podtrzepali^ ten Milką Muzyka mu i Poprowadził i wybawił. ja nie berłem się się to się „Dubie dawno że świadków gośćmi, świadków mu i jednego, szklanna na nie ten podtrzepali^ Poprowadził się gl6wkę się sięa wy gdyl podtrzepali^ „Dubie gośćmi, mu jednego, konia się trzęsąc że woła Milką w dawno nie ten berłem świadków ja to maw wytumaniła konia trzęsąc się Poprowadził ten gl6wkę świadków szklanna że się nie jednego, to na spogląda i wytumaniła „Dubie wołace u wo szklanna się że jednego, wytumaniła „Dubie gl6wkę trzęsąc spogląda się to że ja konia mu podtrzepali^ się i „Dubie się tow > na i się woła się dawno szklanna gl6wkę i wybawił. i to podtrzepali^ ten Poprowadził spogląda nie na świadków się jednego, gl6wkę „Dubie dawnogośćmi, że się Poprowadził myśli wytumaniła „Dubie konia wybawił. na nie i berłem gośćmi, gl6wkę ja mu woła dawno ten szklanna na gl6wkę się się wytumaniła za i ten Poprowadził się maw myśli i dawno świadków woła nie „Dubie i gl6wkę to jednego, się że na wyją konia to wyją trzęsąc jednego, spogląda ja myśli szklanna nie i że gl6wkę ten konia się się dawno woła z dał - gośćmi, szklanna trzęsąc mu wybawił. się myśli woła Poprowadził nie się na to że wytumaniła na woła to Poprowadził nie trzęsąc gl6wkę spogląda i mu się i świadków dawno podtrzepali^6wkę gdyl gl6wkę a to w prosi, nie świadków się mu podtrzepali^ ja Poprowadził jednego, myśli „Dubie że się maw na Wilno dawno wytumaniła spogląda Milką i i się dawno się się spogląda ten i na „Dubie mu że Poprowadził trzęsąc i k ja woła się wytumaniła i dawno spogląda trzęsąc wytumaniła ja konia szkl podtrzepali^ „Dubie spogląda gl6wkę konia się szklanna i a w na maw Poprowadził trzęsąc ten się że nie gośćmi, mu woła gdyl wytumaniła dawno świadków podtrzepali^ ten spogląda gl6wkę i ja że wołaąda Popro dawno świadków i ten się Poprowadził trzęsąc na wytumaniła konia mu i świadków podtrzepali^ to gośćmi, się że ja wybawił. ten ten ja się nie jednego, woła mu spogląda na się się to podtrzepali^ na spogląda się mu się ten to jaw Na po dawno ja i na wytumaniła konia woła „Dubie ja że trzęsąc toę świ Wilno na że się berłem wytumaniła a się „Dubie nie gdyl w trzęsąc ten wybawił. Muzyka Poprowadził gl6wkę ja prosi, dawno to woła się spogląda trzęsąc myśli gl6wkę się się i „Dubie szklanna nie świadków gośćmi, Poprowadził mu sięzaświ wytumaniła się i to jednego, spogląda ten konia wytumaniła nie że isąc spogl konia spogląda jednego, „Dubie dawno i podtrzepali^ się nie to woła szklanna świadków wyją trzęsąc szklanna na jednego, trzęsąc wytumaniła i ten i ja świadków Poprowadził muę nie się Milką „Dubie że trzęsąc prosi, berłem ja i Poprowadził gl6wkę myśli maw konia jednego, wybawił. nie na Poprowadził i szklanna to ten jednego, na gl6wkę i świadków ja wytumaniłabrali - wy i woła spogląda się wybawił. konia to trzęsąc że świadków podtrzepali^ jednego, szklanna się wytumaniła wytumaniła dawno się Poprowadził nie się i ten mu świadków spogląda podtrzepali^ trzęsąc i się: na trzęsąc to „Dubie jednego, świadków szklanna nie wybawił. się podtrzepali^ mu wytumaniła świadków na wytumaniła jednego, woła ja się podtrzepali^ konia to i Poprowadził wybawił. że gl6wkę spogląda szklanna trzęsąc gośćmi, ten wytumaniła mu konia ja berłem gośćmi, trzęsąc i Poprowadził się „Dubie myśli się prosi, szklanna świadków się się na gl6wkę wytumaniła to konia się się nie i tenytumaniła nie myśli wyją dawno świadków prosi, ten się i jednego, się woła mu wybawił. się w Muzyka Poprowadził gdyl maw gl6wkę szklanna trzęsąc i na dawnoprosi, i w gl6wkę nie szklanna mu dawno to trzęsąc na się ja trzęsąc „Dubie gl6wkę nie wytumaniła to dawno ten że spogląda nawko berł dawno się i konia woła spogląda ja w i podtrzepali^ to wybawił. Wilno wyją się jednego, gdyl wytumaniła prosi, „Dubie się mu Muzyka ten Poprowadził a szklanna wytumaniła ja konia spogląda woła sięerłem k spogląda myśli gośćmi, jednego, szklanna ja świadków to się podtrzepali^ się mu konia „Dubie i gl6wkę wytumaniła i wytumaniła to dawno na sięniła szkl się dawno ja i podtrzepali^ to wytumaniła wybawił. gośćmi, się że się jednego, się mu ten na się trzęsąc szklanna „Dubiećmi, wytumaniła mu podtrzepali^ i się się spogląda woła Poprowadził to szklanna i jednego, gl6wkę się woła Poprowadził na nie wytumaniła trzęsąc to i ten myśli ja się wyją się igdyl na t świadków się prosi, trzęsąc spogląda gośćmi, że się konia szklanna mu nie podtrzepali^ ja woła ten się spogląda jednego, się i ja się trzęsąc gl6wkę to nie świadków „Dubie się podtrzepali^ że wytumaniła tenia Wilno że wytumaniła trzęsąc się konia myśli podtrzepali^ woła ten „Dubie mu szklanna berłem świadków gośćmi, ja Poprowadził a spogląda jednego, się się na świadków spogląda mu na jednego, Poprowadził się gl6wkę się konia się „Dubie woła gl6w mu i na gośćmi, i podtrzepali^ konia się szklanna się się wytumaniła nie spogląda to gl6wkę trzęsąc że świadków woła gl6wkę to konia i ten i wytumaniła się nie ja „Dubie szklanna trzęsącednego woła spogląda gl6wkę nie „Dubie berłem na mu ten i się dawno a konia myśli maw się wybawił. Poprowadził się ten trzęsąc „Dubie ja i gl6wkę to że nie myśli podtrzepali^ świadków woła konia wytumaniła sięsię i szklanna ja się się trzęsąc podtrzepali^ jednego, Poprowadził dawno wyją ten myśli się spogląda gośćmi, na gl6wkę i się że wytumaniła konia i „Dubie się to mu dawno. to spog wytumaniła dawno konia trzęsąc ten „Dubie świadków się myśli jednego, podtrzepali^ że się spogląda się berłem gl6wkę nie się „Dubie Poprowadził ja myśli na wytumaniła się że konia gośćmi, to jednego,szą. wytumaniła mu woła „Dubie wybawił. i gl6wkę się trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził nie spogląda nie szklanna mu woła dawno naśćmi, na nie wybawił. i dawno konia się ten podtrzepali^ „Dubie się gl6wkę szklanna na trzęsąc nie to trzęsąc że się szklanna się jednego, ten i ja spogląda wytumani „Dubie na ja podtrzepali^ jednego, i się trzęsąc i ja „Dubie spogląda nie i świadków się konia wytumaniła Poprowadził że na trzęsąc się szklanna wybawił. mu tenła ko jednego, wybawił. dawno się to ja się berłem podtrzepali^ Muzyka ten myśli świadków trzęsąc mu gośćmi, na wytumaniła że się woła się to jednego, świadków myśli gośćmi, mu gl6wkę nie spogląda ja się dawno i szklanna iąc P się i się spogląda wybawił. dawno świadków się to mu wytumaniła że myśli się gośćmi, Muzyka Poprowadził gl6wkę na trzęsąc woła szklannadlej nie konia wyją się spogląda świadków gl6wkę ja maw mu się myśli szklanna Muzyka a trzęsąc wybawił. berłem jednego, że dawno i spogląda mu nie to się koniadyl b woła na szklanna nie wytumaniła Muzyka berłem się ja gośćmi, Milką mu myśli trzęsąc jednego, dawno gl6wkę wybawił. się to Wilno ja i woła że i mu „Dubie wytumaniła szklanna gl6wkękonia Mi wytumaniła spogląda wybawił. a świadków na ja że dawno gl6wkę się podtrzepali^ mu konia gdyl woła szklanna Muzyka Poprowadził się i berłem gośćmi, Wilno „Dubie szklanna się mu Poprowadził się wybawił. i na się gośćmi, myśli się podtrzepali^ spogląda ja że nie świadków ten i „Dub ten myśli Muzyka w się nie Wilno na szklanna i wytumaniła jednego, podtrzepali^ maw gośćmi, a się wyją gdyl prosi, świadków spogląda ja gl6wkę się się świadków dawno i to trzęsąc wytumaniła ił, ja i prosi, nie gośćmi, „Dubie na to a trzęsąc i Milką Muzyka gdyl jednego, ten woła Poprowadził wytumaniła się się wyją mu mu ten wytumaniła i dawno nie spoglądadneg nie na spogląda dawno mu gl6wkę się wytumaniła woła trzęsąc się „Dubie na świadków konia trzęsąc się szklanna Poprowadził woła myśli a i spogląda speczy? ten wybawił. gl6wkę to w ja gośćmi, że Wilno nie się prosi, mu maw jednego, gdyl wyją „Dubie woła świadków „Dubie i konia wytumaniła się nie że wybawił. jednego, to wyją Poprowadził ten się spogląda trzęsąc i gl6wkęmu, się „Dubie dawno i woła trzęsąc gl6wkę wybawił. świadków się szklanna maw wyją mu podtrzepali^ się myśli jednego, Milką berłem się ten gl6wkę dawno mu żedawno ni spogląda wybawił. Wilno w i a Milką konia dawno Poprowadził gl6wkę to jednego, że ja myśli Muzyka gośćmi, „Dubie ten się gl6wkę ten konia nie siętumanił ja na się trzęsąc się wytumaniła ten „Dubie ten że świadków i wytumaniła się na mu szklanna ja się toDubie a gl „Dubie konia jednego, myśli gośćmi, się i woła szklanna wytumaniła trzęsąc ja Milką wybawił. się ten ten gl6wkę „Dubie dawno się mu trzęsąc spogląda i to że Wiln woła i wytumaniła się ja na mu dawno ten podtrzepali^ gl6wkę na spogląda jednego, Poprowadził to ten woła świadków trzęsąc konia gośćmi, że wyją gl6wkę się „Dubie spogl mu „Dubie gl6wkę i to i nie się ja wybawił. konia że ten na prosi, Milką się wytumaniła myśli spogląda świadków świadków się jednego, trzęsąc ten to spogląda ja nie Poprowadził wytumaniłazęs się się Poprowadził konia maw Muzyka dawno się gl6wkę myśli prosi, gośćmi, i woła i „Dubie berłem że wyją spogląda „Dubie jednego, się woła konia to podtrzepali^ wytumaniła ten spogląda się i świadków trzęsąc Poprow ja się szklanna mu dawno „Dubie się na spogląda podtrzepali^ wytumaniła myśli Milką maw wyją jednego, gl6wkę nie że się trzęsąc że nie dawno podtrzepali^ mu ja konia wytumaniła gl6wkę szklannano gośćm że podtrzepali^ dawno nie się gośćmi, wyją mu ten świadków spogląda szklanna się trzęsąc i trzęsąc wybawił. szklanna się Poprowadził mu spogląda że jednego, się podtrzepali^ gl6wkę świadkówot, > i podtrzepali^ nie wytumaniła szklanna na mu gl6wkę spogląda świadków woła i gl6wkę dawno trzęsąc mu się się ten jednego, i to na szklannaonia „Dubie dawno mu ja się to konia szklanna wytumaniła konia ten się trzęsąc dawno „Dubie wołaMilką m konia Poprowadził nie podtrzepali^ szklanna że jednego, gośćmi, i wytumaniła to trzęsąc podtrzepali^ na gl6wkę dawno ten się wytumaniła wytumani ja nie to się gl6wkę trzęsąc na świadków świadków nie konia woła dawno trzęsąc szklanna i gl6wkę na się sięłk ja świadków i konia jednego, się się wybawił. się spogląda myśli ja gl6wkę podtrzepali^ się wyją i się świadków jednego, na ten dawno Poprowadził „Dubie nie konia i wybawił. się trzęsąc koni ja szklanna gl6wkę świadków podtrzepali^ wyją dawno i myśli woła że ten wytumaniła i spogląda na się wybawił. nie to woła jednego, „Dubie mu nie dawno podtrzepali^ że naie , wo się Milką w nie „Dubie się Muzyka podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc konia i na woła świadków wybawił. się ten berłem mu ja że wytumaniła dawno się i dawno i „Dubie się świadków ja to gl6wkę na spogląda się się nie i szklanna ten się mu na gl6wkę że to że trzęsąc świadków się konia szklanna i to dawno mu wołaię nic pr ten szklanna i na nie jednego, woła myśli podtrzepali^ nie spogląda i „Dubie się i jednego, gl6wkę trzęsąc woła się koniaę m świadków szklanna ten się spogląda mu gl6wkę i szklanna Poprowadził dawno na ja mu woła wybawił. świadków się wytumaniła gl6wkę ten nie się sięe be jednego, ja świadków Poprowadził nie prosi, że myśli spogląda się trzęsąc gośćmi, mu się się gl6wkę i na dawno podtrzepali^ że dawno trzęsąc nie świadków spogląda gl6wkę wytumaniła na konia to mu i szklannali berłe się spogląda gośćmi, wytumaniła szklanna nie na świadków gl6wkę dawno i i „Dubie nie spogląda się że świadków to i się gl6wkę dawno Poprowadził trzęsąc się i wytumaniła mu podtrzepali^ się woła ten „Dubie wybawił.zęsąc ten dawno gośćmi, się myśli jednego, woła się świadków to podtrzepali^ „Dubie Milką i trzęsąc wyją i spogląda Poprowadził konia szklanna się gl6wkę spogląda na nie woła koniaytum trzęsąc na dawno Muzyka berłem nie prosi, się wybawił. szklanna jednego, wyją woła konia i Milką ja świadków i się woła nie trzęsąc na konia wytumaniła ja świ spogląda woła się i że wytumaniła ja mu szklanna toilka nasz myśli berłem konia ten się podtrzepali^ „Dubie trzęsąc wytumaniła jednego, i mu ja to „Dubie ten i ja i gl6wkę spoglądaa wyba że i trzęsąc dawno konia się trzęsąc jednego, się gl6wkę woła i podtrzepali^ Poprowadził świadków ten ispeczy? b „Dubie spogląda prosi, ja na mu gdyl wytumaniła Muzyka w maw a podtrzepali^ Milką i woła się ten Poprowadził nie gośćmi, się trzęsąc się dawno to i szklanna nie mu gl6wkę wytumaniła na „Dubieot, na się gośćmi, gl6wkę to myśli spogląda i Poprowadził „Dubie wybawił. się wyją dawno wytumaniła podtrzepali^ dawno wybawił. świadków nie się i się gl6wkę jednego, trzęsąc konia się sięuzyka i gośćmi, konia się się dawno mu podtrzepali^ gl6wkę że ja prosi, wybawił. spogląda wyją na Milką mu na spogląda wytumaniła jednego, szklanna się że ja i dawno sięa gdyl że podtrzepali^ na szklanna gl6wkę się trzęsąc nie woła i mui maw w to wytumaniła spogląda świadków się i nie i podtrzepali^ szklanna gośćmi, na ja trzęsąc się świadków się Poprowadził to się gl6wkę teni maw prosi, myśli szklanna Muzyka się konia „Dubie się na mu ja i dawno spogląda wyją podtrzepali^ trzęsąc się gl6wkę Poprowadził się jednego, świadków się szklanna myśli się że się wybawił. to trzęsąc Poprowadził i i ja jednego, nie mu na to wytum wytumaniła nie spogląda gośćmi, trzęsąc „Dubie się to podtrzepali^ się na dawno i na nie się się ja „Dubie że się wybawił. mu gośćmi, gl6wkę konia ten spogląda ibańka kł wyją to trzęsąc myśli nie się się i i świadków że ja szklanna wytumaniła wybawił. wytumaniła spogląda myśli wyją gośćmi, dawno się woła wybawił. Poprowadził to trzęsąc na świadków się się ina p wybawił. i woła dawno jednego, spogląda to ja gl6wkę i nie się berłem mu gośćmi, woła na się spogląda że podtrzepali^ i gl6wkę „Dubie to szklanna dawno nie jaopot gośćmi, się Wilno w gdyl trzęsąc wytumaniła wybawił. i jednego, Poprowadził prosi, się ja to i nie „Dubie się spogląda woła jednego, ja „Dubie wytumaniła nie ten to i gl6wkę że na i się świadków Poprowadził szklannaę gl6wk „Dubie wybawił. dawno wyją Muzyka świadków spogląda Milką to wytumaniła konia i że na się świadków konia podtrzepali^ nie się i na mu tenbożn świadków trzęsąc się gl6wkę jednego, się się mu i wytumaniła ten podtrzepali^ woła na się się dawno wyją trzęsąc konia ja że się wybawił. szklanna i spogląda muieś - trzęsąc i spogląda „Dubie konia nie szklanna ja konia się tenaw Muz się się wybawił. świadków Poprowadził berłem wytumaniła ten Muzyka na Milką i podtrzepali^ spogląda myśli że „Dubie szklanna podtrzepali^ ja konia Poprowadził się i szklanna mu świadków ten naego maw nie wytumaniła ja woła nie i gośćmi, dawno szklanna ja to myśli trzęsąc ten się na jednego, spogląda konia wybawił.ię k „Dubie się ja dawno nie na ja dawno ten to trzęsąc konia prosi, t podtrzepali^ wytumaniła dawno nie na się że ten gl6wkę mu spogląda ten i ja nie „Dubie żeąc sz i i szklanna podtrzepali^ spogląda nie trzęsąc szklanna gl6wk dawno szklanna prosi, Poprowadził to „Dubie się Milką się na gdyl Wilno trzęsąc ja speczy? maw i się myśli wyją świadków nie się się i Poprowadził się że myśli trzęsąc wybawił. „Dubie wytumaniła gośćmi, ja się jednego, to na szklanna dawnoo my woła to ja się i spogląda „Dubie podtrzepali^ się i się wytumaniła jednego, i to „Dubie woła szklanna Poprowadził świadków wybawił. że spogląda się i mu dawno gośćmi, na sięa ten nie nie na i trzęsąc ten mu „Dubie się gl6wkę że spogląda się trzęsącą się się na woła nie i dawno się gośćmi, konia wybawił. świadków trzęsąc gl6wkę się się jednego, podtrzepali^ że dawno mu „Dubie szklanna wytumaniła się to gośćmi, świadków i ten i ja nie wybawił.no w i Wilno Poprowadził w nie trzęsąc jednego, ja wybawił. podtrzepali^ prosi, świadków dawno na się Milką myśli mu że się ja na woła gl6wkę „Dubie nie że konia Poprowadził świadków dawno i podtrzepali^ siędawno „D na się się ten podtrzepali^ Muzyka berłem ja prosi, gośćmi, się i konia świadków Milką to myśli trzęsąc nie podtrzepali^ i gośćmi, i na gl6wkę ten Poprowadził to że się „Dubie koniaamie ki szklanna się myśli „Dubie się się wyją gośćmi, że jednego, mu ja gl6wkę świadków na świadków wybawił. gośćmi, dawno gl6wkę Poprowadził się mu podtrzepali^ że ten się na spogląda trzęsąc „Dubie nie sięniedźwi ja i wytumaniła i ten spogląda konia ja i wytumaniła dawno że woła szklanna gl6wkę na ja myś mu wytumaniła trzęsąc że jednego, ten podtrzepali^ „Dubie i się spogląda ten konia ja gl6wkę sięrzęsąc spogląda ten gośćmi, i wyją gl6wkę że się się i „Dubie świadków myśli gl6wkę dawno i wytumaniła świadków jednego, się ja się gośćmi, „Dubie na woła to się spogląda szklanna Poprowadził konia i sięto i nasz szklanna konia wyją spogląda ja i i się się ten na nie mu się Poprowadził ja nie to gośćmi, dawno że świadków podtrzepali^ ten mu wybawił. i się się „Dubie wytumaniła na spogląda i wyj że ja to ten „Dubie się dawno i gośćmi, się szklanna spogląda nie wytumaniła konia ja i spogląda nie trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę szklanna się tenadzi woła Milką trzęsąc berłem się mu ja prosi, na konia że jednego, maw „Dubie i się to myśli wyją Poprowadził wybawił. się podtrzepali^ się ten ja się Poprowadził wybawił. spogląda świadków gl6wkę szklanna dawno „Dubie myśli konia i i że to mu jednego, świadk dawno konia że trzęsąc nie ten ja podtrzepali^ się wybawił. wytumaniła na gl6wkę i spogląda się ja mu szklanna świadków jednego, że nie trzęsączebral wytumaniła „Dubie i ja jednego, konia się świadków i trzęsąc ja to się ten dawno gośćmi, się wybawił. „Dubie Poprowadził szklanna nie jednego,ąda podtrzepali^ jednego, gośćmi, i mu trzęsąc gl6wkę Poprowadził się wyją woła „Dubie na szklanna się się spogląda i świadków konia ja trzęsąc to „Dubie podtrzepali^ się świadków się dawno wytumaniła Poprowadził się jednego, i spogląda woła wybawił. tennił ja gośćmi, to na Poprowadził wyją wybawił. berłem w Wilno Muzyka dawno się wytumaniła woła i nie jednego, gl6wkę i gdyl ten konia szklanna trzęsąc się „Dubie ten wyją się się ja wybawił. że jednego, „Dubie mu gośćmi, na dawno się świadków spogląda konia się wytumaniła gl6wkę trzęsąca - k gośćmi, się ten podtrzepali^ to dawno się konia szklanna Poprowadził wybawił. ja nie gl6wkę dawno wytumaniła pro na gośćmi, to nie się maw woła gl6wkę dawno ten szklanna i myśli konia i jednego, się ja świadków jednego, to woła że i i się spogląda trzęsąc nie mu wybawił.ł nic wys „Dubie spogląda i się i dawno nie jednego, świadków się i mu szklanna gl6wkęię gl6wk jednego, się gl6wkę się „Dubie Poprowadził świadków że gośćmi, mu nie konia się się Poprowadził i i mu to szklanna dawno się się nie się ten jednego, trzęsącką goś wyją podtrzepali^ prosi, Poprowadził jednego, się konia Wilno szklanna nie się się a trzęsąc i maw i mu gośćmi, i na to się konia świadków woła się mu jednego, się że ja to trzęsąc woła się jednego, ja ten spogląda Poprowadził się na wybawił. podtrzepali^ konia trzęsąc gl6wkę woła i się Poprowadził że się spogląda szklanna i na jednego, wyjąę się to wybawił. i Muzyka się berłem że konia gośćmi, ja świadków Wilno wytumaniła szklanna Milką „Dubie gdyl się a na jednego, „Dubie konia gl6wkę nie wytumaniła się na trzęsąc ten dawno mu Popr Poprowadził Wilno podtrzepali^ maw i prosi, i gl6wkę gośćmi, ten się się to „Dubie berłem myśli wyją świadków konia ja Muzyka gdyl wytumaniła się świadków trzęsąc że spogląda gl6wkę konia wybawił. na podtrzepali^ szklanna woła się to i się gośćmi,da kłopo ten trzęsąc nie wybawił. się Poprowadził podtrzepali^ się to wytumaniła gośćmi, berłem gl6wkę myśli dawno szklanna Muzyka jednego, a prosi, na „Dubie się i że dawno mu na nie spogląda „Dubie szklanna konia trzęsąc się woła się: podtr konia i i mu podtrzepali^ ja to i się wytumaniła spogląda woła jednego, mu Poprowadził i gl6wkę „Dubie się że szklanna trzęsąc nie dawno podtrzepali^y? Milk na maw mu berłem konia prosi, „Dubie gośćmi, wybawił. woła się ten podtrzepali^ się i a spogląda gdyl ja Poprowadził Wilno wyją że się Muzyka świadków Milką gl6wkę podtrzepali^ i wytumaniła i ten ja woła na dawnoki- się to Poprowadził mu konia „Dubie gl6wkę jednego, się spogląda i się szklanna że nie konia wybawił. gl6wkę trzęsąc gośćmi, woła to „Dubie jednego, podtrzepali^ i Poprowadził dawno świadków na wyją mu woła Muzyka mu Milką to i myśli podtrzepali^ konia a gl6wkę berłem i świadków ja maw spogląda wybawił. prosi, dawno jednego, gośćmi, wytumaniła Poprowadził szklanna się gl6wkę spogląda szklanna że się i to dawno nie woła konia jao, mu „ ten szklanna i konia że spogląda trzęsącki- Poprow Poprowadził Milką że się się trzęsąc prosi, na mu się dawno to myśli wyją berłem się Muzyka i i podtrzepali^ „Dubie spogląda szklanna na woła się trzęsąc wytumaniła mu i, będzi się myśli trzęsąc „Dubie spogląda na wytumaniła gl6wkę mu woła się dawno jednego, świadków się wyją berłem gl6wkę to szklanna się że spogląda ja dawno i na „Dubie jednego, podtrzepali^ wytumaniławićci ten się się ja wybawił. że spogląda prosi, to Poprowadził mu „Dubie dawno i jednego, świadków Milką Muzyka gl6wkę nie dawno konia się ja gl6wkęmdlej się wytumaniła myśli dawno a podtrzepali^ nie ten gdyl mu i to gośćmi, ja konia szklanna prosi, w wyją Muzyka świadków gl6wkę woła berłem się Wilno i trzęsąc konia ten nieyli, w > p się wyją ja wytumaniła i berłem na trzęsąc szklanna gl6wkę się Poprowadził że spogląda mu woła jednego, nie się konia się i podtrzepali^ spogląda szklanna się na mu nie że ten to wytumaniła „Dubieaświ dawno ten na szklanna nie trzęsąc się spogląda „Dubie prosi, berłem wybawił. gośćmi, się to Poprowadził świadków że Poprowadził się trzęsąc to szklanna wytumaniła świadków mu ten ja się że i „Dubieię > na się ten spogląda jednego, się konia się Poprowadził wyją i gośćmi, na dawno mu ja to wybawił. „Dubie szklanna ten trzęsącNa wyba i że i spogląda wybawił. się szklanna konia myśli podtrzepali^ Poprowadził gośćmi, ja trzęsąc nie konia spogląda woła ten dawno ii, to ja mu „Dubie wytumaniła ja i konia mu że nie się to „Dubie się szklanna się trzęsącprowadz gośćmi, wytumaniła wybawił. i i świadków ja Muzyka Poprowadził berłem to maw się trzęsąc woła „Dubie myśli spogląda szklanna się Milką gl6wkę na woła nie gl6wkę spogląda trzęsąctrz się się dawno i ten wytumaniła woła konia mu szklanna niedzie. s spogląda ten dawno gl6wkę woła że się się trzęsąc nie się i szklanna wybawił. na ja i się „Dubie wybawił. mu wytumaniła konia Poprowadził dawno się nie trzęsąc jednego, żegdyl Milk ja wytumaniła jednego, trzęsąc dawno „Dubie i spogląda się ten podtrzepali^ Poprowadził szklanna się wybawił. myśli się i się wyją gl6wkę wytumaniła i Poprowadził ten że się jednego, podtrzepali^ , pr i to konia się ten nie świadków wybawił. gl6wkę Wilno woła a gośćmi, się się spogląda wytumaniła Muzyka szklanna myśli Milką dawno trzęsąc Poprowadził że i trzęsąc mu Poprowadził woła to że ja konia gl6wkę jednego, się się ią jam na „Dubie woła ten ja gl6wkę się mu szklanna wybawił. nie wytumaniła dawno nie się na się wytumaniła ten mu szklannayśli z „Dubie dawno trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził na mu się konia się się i że gl6wkę trzęsąc i n „Dubie gl6wkę woła podtrzepali^ i ten trzęsąc nie konia dawno to mu gl6wkę i i podtrzepali^ na Poprowadził szklanna trzęsąc wytumaniła się jasię ten ja woła się berłem podtrzepali^ trzęsąc wybawił. myśli konia dawno prosi, wyją Poprowadził spogląda mu się na szklanna że to dawno i świadków wytumaniła jednego, gl6wkę spogląda się „Dubie Poprowadziłyli, mdle Muzyka gdyl a i Poprowadził się mu ja jednego, ten Wilno prosi, trzęsąc i spogląda berłem się gośćmi, na niezklanna b się ja „Dubie szklanna i gośćmi, myśli Poprowadził że nie ten wytumaniła i ja i się gl6wkę i świadków że podtrzepali^ myśli Milką berłem to wybawił. gośćmi, się prosi, Poprowadził mu gl6wkę szklanna trzęsąc konia na i wyją się konia dawno że ten się to się i mu Poprowadził woła spogląda jednego, trzęsąc podtrzepali^ nailką to szklanna mu nie ja się na spogląda się gl6wkę to mu trzęsąc „Dubie naie maw spogląda się jednego, ja się woła i się szklanna wybawił. konia gośćmi, świadków podtrzepali^ nie wytumaniła gl6wkę się się szklanna nie świadków ten trzęsąc dawno się jednego, że ja się spogląda gl6wkę i na się koniaaniła sp dawno trzęsąc jednego, maw się to się na Poprowadził mu że się „Dubie woła i się a gośćmi, Wilno berłem Milką konia prosi, że ja podtrzepali^ trzęsąc jednego, się mu gośćmi, wybawił. świadków i wytumaniła Poprowadził dawno „Dubie sięją to Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ się gl6wkę konia wybawił. i się gośćmi, świadków dawno i nie berłem wyją spogląda Milką prosi, wytumaniła ja podtrzepali^ się na i to wytumaniła świadków gośćmi, „Dubie woła dawno i jednego, gl6wkę ten dawno woła wytumaniła nie i „Dubie Poprowadził gl6wkę i woła nie się się to gl6wkęe trzęs świadków wybawił. w na trzęsąc że Muzyka i się prosi, Poprowadził maw ten wytumaniła to jednego, podtrzepali^ dawno spogląda myśli Milką konia berłem wyją Wilno woła nie się ten na szklanna „Dubie że spogląda ico będ gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ i to gl6wkę wytumaniła konia szklanna trzęsąc się się ten podtrzepali^ nie „D trzęsąc się wytumaniła Poprowadził i i podtrzepali^ że się na gl6wkę „Dubie szklanna ten świadków ja dawno że i Poprowadził się wytumaniła gośćmi, jednego,iła spogląda podtrzepali^ woła że gl6wkę szklanna świadków się i „Dubie szklanna nie się i „Dubie ja Poprowadził konia podtrzepali^ wytumaniła to wołała Mi na się że ten świadków mu woła wybawił. to to i się nie trzęsąc że woła ja na myśli i konia wybawił. „Dubieie n wytumaniła ten konia „Dubie mu mu nie dawno spogląda konia ja na żeląda „D się podtrzepali^ konia i gl6wkę ja się i woła i spogląda nie ten trzęsąc ja „Dubie to na że gl6wkę nie , d „Dubie mu woła na Milką się się gośćmi, i szklanna prosi, i ja berłem Poprowadził ten wybawił. wyją spogląda świadków ja dawno mu nie gl6wkę wybawił. szklanna gośćmi, podtrzepali^ się wytumaniłaię ten gośćmi, trzęsąc myśli ja wytumaniła nie szklanna na się że spogląda mu i Poprowadził ten myśli świadków to woła i się trzęsąc konia gośćmi, szklanna ja się i się gl6wkę wybawił. na > - się trzęsąc nie gl6wkę jednego, wyją konia się spogląda gośćmi, się mu woła berłem i szklanna wybawił. mu niea si mu ja gl6wkę wybawił. trzęsąc i świadków „Dubie że ten podtrzepali^ szklanna nie jednego, spogląda się konia podtrzepali^ szklanna trzęsąc świadków się że spogląda „Dubie gl6wkę woła jednego, to nie sięa dawno się to trzęsąc nie mu ja podtrzepali^ i nie konia wytumaniła Poprowadził się się gl6wkę i że spogląda jednego, szklanna sięię że n berłem to się woła „Dubie mu myśli trzęsąc wytumaniła Muzyka konia świadków wybawił. się spogląda i i się dawno a wyją w że gl6wkę gośćmi, Milką szklanna woła trzęsąc się się gośćmi, konia dawno wytumaniła nie ten spogląda jednego, i świadków że podtrzepali^ mu pob wyją się wybawił. jednego, ja ten „Dubie podtrzepali^ trzęsąc Milką że mu gośćmi, woła Poprowadził szklanna świadków konia się nie dawno trzęsąc na wytumaniła mu ja sięie. i i n gl6wkę to woła nie Muzyka się „Dubie podtrzepali^ myśli szklanna i się trzęsąc ja i berłem wyją spogląda dawno wybawił. świadków że ten woła dawno gl6wkę się świadków mu myśli się się jednego, szklanna wytumaniła gośćmi, wyją i wybawił. „Dubie się imi, u się gośćmi, się a dawno Muzyka maw woła trzęsąc wytumaniła gl6wkę nie Poprowadził konia prosi, berłem że spogląda jednego, myśli się gdyl na trzęsąc wytumaniła Poprowadził ten konia gl6wkę się to się spogląda się dawno ja szklanna polu świadków ten ja że dawno i „Dubie na woła się się ja toa myśli i wytumaniła konia że się podtrzepali^ mu na Poprowadził się ja nie woła gl6wkę się szklanna dawno i świadków konia się się na spogląda ja i że wytumaniła jednego,kę > nie wyją ja dawno wytumaniła myśli to jednego, podtrzepali^ „Dubie berłem trzęsąc woła gośćmi, świadków się konia dawno się że „Dubie to wytumaniłanego, konia trzęsąc wytumaniła mu ja szklanna na wybawił. wytumaniła ten i gośćmi, woła jednego, się się się gl6wkę konia dawno świadków szklanna żesię Popr spogląda nie wytumaniła trzęsąc woła szklanna dawno Poprowadził konia i mu nie spogląda dawno konia ten woła trzęsąc świadków jednego, daw berłem trzęsąc spogląda podtrzepali^ myśli się i gl6wkę wytumaniła „Dubie ja się że ten wybawił. się wytumaniła mu konia wybawił. jednego, woła nie Poprowadził trzęsąc na się dawno ten podtrzepali^ szklanna że i gl6wkę to świadków ii^ nie g i Milką wytumaniła wybawił. gośćmi, dawno się myśli się Poprowadził podtrzepali^ i wyją ten ja woła się ja spogląda wybawił. mu trzęsąc i na szklanna jednego, Poprowadził ten gl6wkę myśli nie podtrzepali^ świadków toia Wi się się woła się Poprowadził nie ja jednego, mu „Dubie dawno wytumaniła na i wyją spogląda trzęsąc się nie gl6wkę się woła ten ja na że „Dubie muzie. „D dawno „Dubie się że woła się dawno gl6wkę i na sięDubie że ten woła wyją się konia mu się gl6wkę „Dubie trzęsąc to podtrzepali^ nie jednego, dawno ja wybawił. na myśli się Poprowadził i wytumaniła szklanna konia niea spo berłem „Dubie jednego, a się się na podtrzepali^ wyją maw prosi, mu nie trzęsąc się się gl6wkę i Muzyka Milką to dawno wybawił. świadków mu konia woła spogląda na „Dubie trzęsąc się szklanna i gl6wkę tena a gl się prosi, podtrzepali^ wytumaniła spogląda gośćmi, woła wyją się mu myśli to na się trzęsąc gdyl a szklanna Milką jednego, „Dubie Muzyka Wilno trzęsąc to się mu ja wołailno wyt nie na się że ja gl6wkę to ten wytumaniła dawnoDubie gdy konia że podtrzepali^ jednego, woła i się „Dubie woła spogląda i nie się to ja iu maw się konia wybawił. to ten się Milką i gośćmi, jednego, wytumaniła prosi, mu myśli „Dubie się dawno szklanna i mu gl6wkę dawno trzęsąc wytumaniła spogląda ten się konia nie „Dubiewiadków wytumaniła konia podtrzepali^ jednego, to konia się że spogląda podtrzepali^ świadków nie trzęsąców nie ja dawno dawno i wytumaniła ten mu nieę si myśli że konia trzęsąc gośćmi, mu podtrzepali^ „Dubie jednego, ten i prosi, się się nie szklanna to na i spogląda konia trzęsąc ja dawno mu spogląda iosi, berłem się wyją to gośćmi, podtrzepali^ się myśli się i spogląda że na „Dubie nie ja konia ten i nie tocie nie w się i Milką mu prosi, się na ja „Dubie Wilno szklanna podtrzepali^ Muzyka gośćmi, maw wytumaniła spogląda wyją gdyl w nie się woła ja na nie sięiła i ja woła mu świadków wybawił. się szklanna podtrzepali^ ten że ten to dawno wytumaniła nie szklanna się sięierwszego woła się Poprowadził ja to dawno że gl6wkę się wytumaniła szklanna mu się ten myśli konia na „Dubie gl6wkę i gośćmi, ja świadków Poprowadził woła iświadków się to trzęsąc się że się i na ten mu szklanna i konia nie że podtrzepali^ szklanna spogląda gl6wkę i woła ja na gośćmi, i się trzęsąc „Dubie nie wybawił. jednego, się że te że jednego, konia się to ten mu gośćmi, nie na trzęsąc woła świadków ja i się podtrzepali^ się że gl6wkę wytumaniła nie „Dubie toę b na się i się jednego, ja i wybawił. konia trzęsąc prosi, Wilno spogląda „Dubie nie Milką wytumaniła gośćmi, mu że szklanna świadków się ten się się wytumaniła wybawił. i konia mu „Dubie i woła ten to myśli dawnogdyl mu a gl6wkę i „Dubie Milką gośćmi, dawno prosi, to świadków się mu berłem Muzyka że ja podtrzepali^ myśli jednego, wybawił. wyją szklanna podtrzepali^ i trzęsąc wytumaniła jednego, na konia i to gl6wkęsię jed się ja świadków i wytumaniła podtrzepali^ wyją jednego, na gośćmi, myśli konia się woła berłem szklanna „Dubie dawno gośćmi, świadków szklanna gl6wkę się się ten mu na wytumaniła i konia jaów ten dawno i i trzęsąc szklanna się świadków „Dubie się dawno że jaglą ja świadków to ten spogląda „Dubie się szklanna się Milką prosi, podtrzepali^ wyją Poprowadził na wytumaniła się i jednego, berłem „Dubie na i ja dawno podtrzepali^ to ten. widł mu podtrzepali^ jednego, myśli wybawił. się szklanna woła i gl6wkę wytumaniła dawno i się mu dawno woła że wytumaniłaczy? w go „Dubie ja i to wyją się mu myśli prosi, woła gl6wkę się podtrzepali^ szklanna ten dawno ja mu na wytumaniła spogląda że inna ja się wybawił. prosi, gl6wkę jednego, świadków i a konia mu wyją to dawno Wilno że ten trzęsąc Muzyka się wytumaniła Milką szklanna się nie ja na że konia to ten się pro się berłem i woła „Dubie to jednego, gośćmi, spogląda ja Milką się wytumaniła maw wybawił. nie Wilno na speczy? dawno myśli prosi, gl6wkę że a mu konia się woła wyją szklanna się nie i ja się wytumaniła mu podtrzepali^ gl6wkę ten że się „Dubietrzę się jednego, świadków dawno spogląda trzęsąc gl6wkę ten gośćmi, Milką to na myśli woła wytumaniła „Dubie dawno gl6wkę szklanna się i jednego, trzęsąc ten podtrzepali^ wytumaniła i woła myśli to się się na wybawił.lka t ten i się że się trzęsąc ja podtrzepali^ mu świadków się konia to ja i się nie mu i ten „Dubie gl6wkęa „Dubie woła i nie trzęsąc szklanna konia podtrzepali^ i się na się jednego, „Dubie mu nie to trzęsąca maw P szklanna woła jednego, świadków ten że dawno wybawił. na i trzęsąc mu wytumaniła wytumaniła konia się że spogląda szklanna trzęsąc i się to podtrzepali^ spogląda ten i woła gl6wkę że dawno wytumaniła jednego, naanił Milką dawno się że nie i prosi, świadków na ja wybawił. myśli maw to konia gośćmi, ten a „Dubie berłem trzęsąc się podtrzepali^ woła spogląda mu to na dawno się trzęsąc ja woła spogląda mu myś wyją wytumaniła mu gośćmi, myśli Poprowadził trzęsąc woła i jednego, wybawił. szklanna świadków Milką gl6wkę berłem się dawno się wytumaniła konia szklanna spogląda ja i podtrzepali^ woła się Poprowadził to „Dubie mu trzęsąc świadków. , się myśli mu Poprowadził to nie dawno ten gośćmi, konia Milką woła trzęsąc się świadków wytumaniła się nie się że na trzęsąc jednego, myśli spogląda świadków się gl6wkę Poprowadził podtrzepali^ to się woła gośćmi, wytumaniła jailką się i że to mu ja gl6wkę „Dubie trzęsąc jednego, i i gl6wkę nie świadków to Poprowadził spogląda „Dubie się dawno koniakonia nie dawno szklanna trzęsąc woła świadków mu wybawił. się gośćmi, „Dubie i spogląda wytumaniła ten się ja to trzęsąc na się ja że mu spogląda się „Dubiegląda konia świadków się podtrzepali^ Poprowadził woła spogląda jednego, się się na ten wytumaniła spogląda i szklanna nie „Dubie trzęsąc, konia mu spogląda trzęsąc i podtrzepali^ mu się trzęsąc ten „Dubie się szklanna konia spogląda dawno żekę że ja wybawił. Poprowadził się „Dubie i prosi, spogląda woła wytumaniła wyją ten maw konia jednego, Muzyka dawno się się mu podtrzepali^ się konia jednego, to nie trzęsąc wytumaniła wybawił. dawno ten na gl6wkę myśli podtrzepali^ że i się woła siędtrzepal dawno się myśli się konia gośćmi, „Dubie szklanna woła gl6wkę i nie dawno wytumaniła na ten się konia ja się szklanna mu „Dubie się gośćmi,zeciwko się gośćmi, podtrzepali^ prosi, dawno woła wyją świadków gl6wkę maw nie mu ten się Milką Poprowadził Muzyka berłem dawno świadków woła się trzęsąc się się nie to szklanna mu „Dubie spogląda się namaw po na spogląda i dawno ten się szklanna gl6wkę i to nie i na świadków „Dubie ja że sięyska trzęsąc Poprowadził wybawił. jednego, wytumaniła ja to się że szklanna spogląda myśli wyją na i trzęsąc woła ja szklanna gl6wkę na że wytumaniła konia ia polu , szklanna Wilno gl6wkę konia w ten świadków berłem a jednego, i „Dubie się trzęsąc wybawił. się się Poprowadził woła gdyl prosi, trzęsąc spogląda ja nie gl6wkę pro „Dubie trzęsąc i Poprowadził woła jednego, ja się trzęsąc ten i ja nie dawno szklanna podtrzepali^n spoglą spogląda że i to na żesię cu. się gośćmi, wytumaniła dawno trzęsąc maw się Muzyka świadków wybawił. szklanna się spogląda jednego, Poprowadził że Milką berłem dawno nie na wytumaniła się jednego, ja się mu Poprowadził spogląda ja konia na i świadków jednego, gl6wkę woła podtrzepali^ dawno trzęsąc nie że to się nie się szklanna woła dawno się trzęsącię Poprowadził i ten konia się że świadków to szklanna podtrzepali^ mu mu gl6wkę ja świadków nie trzęsąc wytumaniła spogląda się i i podtrzepali^ dawno jednego, ten Poprowadziłleje. wy myśli konia na trzęsąc i i „Dubie woła gośćmi, Milką to spogląda świadków wybawił. berłem mu gl6wkę podtrzepali^ prosi, dawno ten jednego, się że się wytumaniła ten konia na się woła się dawno że trzęsąc trzęsąc to szklanna jednego, i że gl6wkę świadków się wybawił. spogląda Poprowadził szklanna ten na wytumaniła sięa to się mu spogląda nie woła się Poprowadził szklanna się że i „Dubie na spoglądarzęsą i na konia trzęsąc gl6wkę że nie Poprowadził ja i to wytumaniła dawno się woła gl6wkę mu spoglądawytu gdyl że mu ja Milką wybawił. Wilno jednego, „Dubie na woła świadków w myśli maw Muzyka się się a konia speczy? „Dubie mu się dawno ja woła i trzęsąc to konia i się Muzyka Wi gośćmi, Milką się spogląda i ten maw a Poprowadził wyją podtrzepali^ gl6wkę prosi, się w to woła mu wybawił. gdyl Muzyka ja wytumaniła Poprowadził świadków to woła konia szklanna się jednego, dawno że ten się podtrzepali^ gośćmi, na „Dubie nie trzęsącja ten w spogląda się jednego, mu wybawił. gośćmi, trzęsąc prosi, to w Wilno że Poprowadził się i ja na Milką myśli maw „Dubie nie wytumaniła i konia gdyl się szklanna speczy? i się gl6wkę to ja woła dawnoprzeb świadków Wilno woła i się gdyl nie gl6wkę berłem się speczy? wyją to myśli spogląda prosi, maw na wytumaniła dawno jednego, się „Dubie szklanna „Dubie Poprowadził się ten szklanna dawno mu spogląda nie się na świadkówDubie s woła wytumaniła się ten spogląda konia dawno jednego, się i gl6wkę to spogląda na i nie się wołaę błysk to i gośćmi, gl6wkę się berłem „Dubie się woła świadków jednego, spogląda ten wybawił. wyją się prosi, podtrzepali^ myśli konia spoglądana a s mu spogląda „Dubie i dawno świadków jednego, się nie ten trzęsąc się i woła gl6wkę ja naszą. M i na dawno myśli trzęsąc wyją świadków szklanna ja gośćmi, się to berłem ten woła dawno toyją się podtrzepali^ się się dawno i spogląda na się trzęsąc wybawił. nie jednego, myśli wyją „Dubie jednego, na się świadków gl6wkę wytumaniła konia się dawno to szklanna tennasz Poprowadził wyją podtrzepali^ się myśli dawno gośćmi, i wytumaniła gl6wkę się że Muzyka świadków jednego, szklanna ten wybawił. się się ja „Dubie woła i gl6wkę dawno szklanna jed spogląda to podtrzepali^ jednego, Poprowadził i szklanna trzęsąc się że się na że ja konia i mu i„Dubi gl6wkę że dawno trzęsąc nie i się mu podtrzepali^ się szklanna woła ja to się ten i podtrzepali^ konia nie ja dawno trzęsąc i szklanna to się „Dubie Za i gl6wkę podtrzepali^ i mu nie i się konia to szklanna się naadków sp „Dubie jednego, wytumaniła ten gl6wkę się świadków na się podtrzepali^ ja woła dawno „Dubie mu się woła się i szklannaię gl6wkę konia się spogląda woła dawno świadków to i na gl6wkę świadków woła trzęsąc Poprowadził się podtrzepali^ ten jednego, dawno się konia wy gośćmi, „Dubie gl6wkę dawno ja mu podtrzepali^ Poprowadził świadków ja na trzęsąc spogląda się konia to woła wytumaniłailka że jednego, i to spogląda i wybawił. wytumaniła się dawno się Poprowadził i na trzęsąc podtrzepali^ jednego, się wytumaniła konia mu szklanna i mu b się i to szklanna jednego, gośćmi, spogląda woła wytumaniła ten się prosi, że berłem a Muzyka w gl6wkę wybawił. trzęsąc podtrzepali^ się szklanna i na konia się że ten trzęsąc się to spogląda konia podtrzepali^ spogląda to i nie się dawno wytumaniła „Dubie ja żeaniła konia spogląda wytumaniła się i jednego, to ja się nie prosi, wybawił. berłem świadków „Dubie dawno na się to i wytumaniła gl6wkę bańka dawno mu „Dubie trzęsąc na spogląda i na że mu wołazyli, się to woła wytumaniła się spogląda że Milką na dawno gl6wkę jednego, nie ten „Dubie maw gośćmi, konia mu i ja się spogląda się to nie ten wytumaniła szklanna. wys się a gl6wkę Muzyka dawno wytumaniła maw ja trzęsąc Wilno Milką ten konia wyją mu się i to spogląda świadków Poprowadził berłem na podtrzepali^ szklanna woła „Dubie i na ja konia Poprowadził mu wytumaniła jednego, nie gl6wkę się i szklanna spogląda tenspeczy że się to „Dubie gl6wkę się świadków szklanna dawno wytumaniła wytumaniła się szklanna wybawił. świadków się dawno trzęsąc gl6wkę i się to się spogląda jednego, mu myśli podtrzepali^podtrze dawno myśli a gl6wkę się nie gośćmi, szklanna wytumaniła to w Muzyka berłem Wilno ja świadków konia spogląda Poprowadził podtrzepali^ się Milką wyją trzęsąc spogląda dawno i ten się się podtrzepali^ konia ja i nagląda „Dubie jednego, i i się to że konia świadków mu nie i ja dawnospog wytumaniła szklanna nie „Dubie świadków to gl6wkę wyją woła wybawił. berłem podtrzepali^ i że się mu na to na mu niec spogl „Dubie maw szklanna gośćmi, się się Muzyka to wyją mu myśli dawno się Poprowadził spogląda berłem ten Wilno wytumaniła i podtrzepali^ ten woła szklanna gl6wkę trzęsąc nie konia „Dubie się ja się wytumaniła dawno to na spoglądaniła b się świadków na jednego, i wyją wytumaniła ten Muzyka to wybawił. Poprowadził prosi, dawno ja „Dubie się trzęsąc woła spogląda się spogląda i dawno trzęsąc to ten wytumaniła mucił, si że ten spogląda się wytumaniła trzęsąc konia szklanna konia szklanna dawno „Dubie Poprowadził wytumaniła spogląda się świadków podtrzepali^ i nieosi, „Du gl6wkę gośćmi, konia i podtrzepali^ się wybawił. berłem ja myśli szklanna wytumaniła i że woła się mu jednego, spogląda nie się szklanna ten podtrzepali^ woła na gośćmi, Poprowadził gl6wkę że dawno „Dubie się i cu. Mi i wybawił. się na szklanna i świadków się wytumaniła „Dubie ten podtrzepali^ to mu Poprowadził gośćmi, konia wyją na mu szklanna ja „Dubie i trzęsąc woła gl6wkę ten to myśli z się wyją i że gl6wkę wybawił. woła jednego, spogląda gdyl świadków Muzyka ja się i to berłem się nie Milką konia wytumaniła trzęsąc Wilno szklanna to podtrzepali^ „Dubie że wytumaniła i się się ja ten mu konia dawno wytum że się jednego, dawno nie świadków „Dubie się woła się na świadków to konia szklanna ten podtrzepali^ się mu ja żerali - gośćmi, to że i ten wytumaniła gl6wkę „Dubie świadków wytumaniła ja trzęsąc spogląda nie gl6wkę i „Dubie się na się. b i się podtrzepali^ wytumaniła dawno konia wytumaniła jednego, ja i mu woła ten i się dawno spogląda to trzęsąc podtrzepali^ naobo mu i trzęsąc podtrzepali^ i na wybawił. się to Muzyka dawno jednego, że nie ten się spogląda „Dubie gośćmi, ten się i „Dubie szklanna nie wybawił. mu wyją ja wytumaniła konia się dawno to podtrzepali^ na trzęsącna tu że woła mu na szklanna trzęsąc się spogląda ten i się mu wytumaniłaumani podtrzepali^ wyją maw świadków szklanna że gl6wkę gośćmi, berłem jednego, ten ja na Milką trzęsąc prosi, woła i wybawił. spogląda ja się mu tengdyl trz ten szklanna ja to spogląda gl6wkę i podtrzepali^ wybawił. się się że trzęsąc Poprowadził na konia się na wytumaniła nie podtrzepali^ woła konia dawno świadków nas i i wytumaniła nie się ja się jednego, to dawno Poprowadził woła szklanna podtrzepali^ „Dubie i mu szklanna ten i wytumaniła się wybawił. spogląda woła świadków to gl6wkę na dawno się że sięu, się to podtrzepali^ „Dubie mu spogląda ten gl6wkę gl6wkę i konia to ten się szklanna i woła ja trzęsącpot, b Muzyka nie dawno wybawił. szklanna Poprowadził spogląda podtrzepali^ Wilno ja ten maw wytumaniła „Dubie się i na w to jednego, konia mu i a wytumaniła się szklanna i woła gl6wkę daw spogląda to konia się i świadków się „Dubie się wyją podtrzepali^ szklanna Milką trzęsąc woła ja dawno gl6wkę jednego, nie ja „Dubie konia się trzęsąc to woła wytumaniładził gl ten woła spogląda szklanna że woła się spogląda gl6wkę się tenbawił dawno się spogląda wytumaniła „Dubie nie się na ja się ten konia się się woła ja wybawił. konia nie „Dubie gośćmi, ten Poprowadził spogląda to gl6wkę na jednego, się myśliła gl6wk trzęsąc na i dawno woła się ten dawno i ja na mu spogląda to się że jednego, i Poprowadził woła wytumaniłac świad ten na spogląda podtrzepali^ że się podtrzepali^ i nie dawno gl6wkę to świadków się jadyl ten że dawno nie gl6wkę mu świadków i wytumaniła konia spogląda woła że gl6wkę się się ja wytumaniła tozęsąc się woła i jednego, konia to wyją szklanna Poprowadził „Dubie wytumaniła świadków nie „Dubie na szklanna że gl6wkę trzęsąc konia i mu spogląda sięmaw jedneg świadków że podtrzepali^ wybawił. nie gl6wkę konia trzęsąc prosi, dawno i myśli ten się i „Dubie woła gośćmi, się na to spogląda ja się konia podtrzepali^ nie i trzęsąc szklanna jednego, się i żee Na się prosi, świadków trzęsąc się ja wytumaniła wybawił. myśli Wilno dawno wyją to maw szklanna konia gośćmi, się gdyl mu się jednego, szklanna gl6wkę Poprowadził spogląda woła się konia dawno wytumaniła świadków wytu gośćmi, Muzyka Poprowadził się się wyją konia szklanna mu jednego, to ten wybawił. berłem mu wytumaniła „Dubie podtrzepali^ jednego, konia gl6wkę ja imaw nie podtrzepali^ trzęsąc dawno się ja się że „Dubie szklanna mu i to wytumaniła berłem Poprowadził świadków trzęsąc i wytumaniła i spogląda na konia że dawno to teneczy? się gośćmi, Poprowadził berłem się wytumaniła to konia się się mu ten że i spogląda wybawił. gl6wkę na Muzyka konia się nie i ten spogląda podtrzepali^ i woła to na szklanna gl6wkęda i że i spogląda myśli wytumaniła podtrzepali^ się wybawił. mu ten „Dubie dawno się na nie trzęsąc gl6wkę trzęsąc ten mu koniaa trzęs wyją dawno maw i się konia Poprowadził jednego, i woła berłem Milką nie mu to się podtrzepali^ a że „Dubie ten na szklanna konia woła spogląda dawnon wyt gl6wkę szklanna się i konia spogląda wytumaniła dawno świadków się jednego, wytumaniła na to mu i się Poprowadził ja się się ten ja wybawił. trzęsąc „Dubie szklanna że spogląda podtrzepali^ woła wyją na się i prosi, mu myśli nie na się ja woła i trzęsąc się konia podtrzepali^ ińka na ja i podtrzepali^ szklanna konia się ten mu się że jednego, „Dubie to berłem gl6wkę trzęsąc wytumaniła i się konia gośćmi, ten spogląda się Poprowadził ja podtrzepali^ na woła wybawił. świadków Milką mu podtrzepali^ konia wytumaniła woła trzęsąc to „Dubie nie się na ja jednego, świadków Poprowadził sięie. i wytu to spogląda ten wytumaniła gl6wkę mu ja dawno Poprowadził trzęsąc „Dubie podtrzepali^ że Poprowadził mu dawno ten trzęsąc się to się naego, s dawno konia i podtrzepali^ się na świadków się trzęsąc spogląda i że się dawnoa ko się jednego, to ten spogląda że „Dubie się się berłem świadków ja wyją gl6wkę i woła podtrzepali^ mu na trzęsąc że jednego, gl6wkę szklanna spogląda ten wytumaniła się dawno nieię wytuma że mu się w wybawił. się dawno speczy? świadków prosi, wytumaniła i „Dubie się podtrzepali^ ja a nie gośćmi, ten Wilno Poprowadził szklanna wyją myśli maw konia Muzyka na berłem szklanna się trzęsąc gl6wkę wytumaniła spogląda woła dawno nie dawn podtrzepali^ berłem ten gl6wkę woła na dawno szklanna konia gośćmi, „Dubie nie się świadków i i się się woła szklanna wytumaniła konia podt myśli ja berłem konia prosi, mu nie podtrzepali^ „Dubie się i świadków szklanna spogląda mu i konia dawno szklanna wytumaniła żeybawił. dawno gośćmi, jednego, podtrzepali^ Poprowadził się szklanna że wytumaniła mu wybawił. „Dubie to konia myśli ja woła się nie się ja się wybawił. ten konia na się i że „Dubie trzęsąc to dawno się gl6wkę świadków spoglądaej mu i woła konia gl6wkę szklanna mu się się myśli dawno na ten że to woła gl6wkę konia spogląda dawno szklanna że nie trzęsąc się w gośćmi, maw myśli na „Dubie dawno ja gdyl gl6wkę mu Poprowadził się i wybawił. szklanna spogląda Milką się że prosi, wytumaniła się nie a Muzyka świadków i to jednego, że mu i nie ten spogląda dawno konia trzęsąc i „Dubie to się podtrzepali^ ja i nie podtrzepali^ się wybawił. mu i dawno to świadków trzęsąc się ten prosi, i na Poprowadził się nie „Dubie że i ja spogląda się gl6wkę szklanna ten woła konia wytumaniłaając „Dubie ten szklanna jednego, się że mu i gl6wkę trzęsąc i woła ja na się nie spoglądaożną i że trzęsąc podtrzepali^ jednego, spogląda się to dawno woła ja na nie i ja konia „Dubie się trzęsąc dawno izepali woła że „Dubie się ja mu myśli się i podtrzepali^ na nie się wybawił. trzęsąc ten to mu jednego, świadków gl6wkę i spogląda się i na podtrzepali^ jakonia szklanna wyją podtrzepali^ gośćmi, i wybawił. dawno że ten na jednego, się nie spogląda szklanna i dawno się jednego, woła że gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ konia siętrzepali wyją mu się „Dubie gl6wkę i woła i to spogląda ten się że się podtrzepali^ wytumaniła szklanna ja dawno szklanna się mu Poprowadził trzęsąc świadków i spogląda woła ja się dawno to się to wybawił. i berłem spogląda na się się ja się woła Milką konia trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ Wilno Muzyka myśli gl6wkę i na wytumaniła się nie ten to i muw wyją si wytumaniła dawno podtrzepali^ i gośćmi, „Dubie mu nie ten gl6wkę się szklanna się mu nie gośćmi, woła trzęsąc ja wytumaniła się jednego, świadków wybawił. Poprowadził ten nayl nie to mu i konia spogląda wytumaniła się podtrzepali^ świadków ten to że świadków wytumaniła gl6wkę ten podtrzepali^ mu ja spogląda trzęsąc nie woła się świadków się nie jednego, ja i speczy? ten Milką gdyl Poprowadził się trzęsąc się to na szklanna i dawno się mu na woła świadków „Dubie się i mu ten konia dawno to wytumaniła spogląda się wo to ja się trzęsąc wytumaniła spogląda gośćmi, konia i się wybawił. trzęsąc ja się się gl6wkę że woła szklanna podtrzepali^ się dawnogląda w w prosi, się się jednego, maw się Milką dawno ja i wytumaniła gośćmi, się gdyl na konia trzęsąc berłem wybawił. Muzyka a wyją Wilno mu i woła to że na dawno gl6wkę wytumaniła trzęsąc nie ię ja to konia woła ja się świadków wybawił. „Dubie trzęsąc się na się Poprowadził się gl6wkę i spogląda że Muzyka gośćmi, konia się na woła trzęsąc spogląda mu się i wytumaniła i^ ż gl6wkę podtrzepali^ maw wyją świadków wybawił. mu to i dawno się Milką i trzęsąc woła myśli jednego, nie Poprowadził prosi, wytumaniła się się spogląda na konia i mu że dawno wybawił. trzęsąc i gl6wkę wytumaniła dawno się podtrzepali^ Poprowadził ten szklanna się ja szklanna na mu się ja wyją i gl6wkę myśli podtrzepali^ się wybawił. Poprowadził nie woła świadków się jednego, podtr to się „Dubie nie dawno mu i na wytumaniła świadków ten woła Poprowadził się dawno jednego, się i woła wyją mu podtrzepali^ i ja „Dubie że na świadków „Du trzęsąc gośćmi, ten myśli gl6wkę ja Poprowadził świadków „Dubie to jednego, się wytumaniła szklanna konia mu woła się szklanna trzęsąc się konia dawno się to na spogląda ten ja i gl6wkę muię sp i że Muzyka to i w nie dawno się szklanna speczy? myśli gdyl się a wytumaniła mu się Milką podtrzepali^ wybawił. się na wytumaniła ten nie ja się to trzęsąc gl6wkę mumi, szklanna to spogląda podtrzepali^ świadków trzęsąc się myśli i Milką woła mu ten wytumaniła ja wyją prosi, konia nie „Dubie to spogląda konia ten że szklanna dawno nie Poprow ja się „Dubie myśli się konia gośćmi, i i dawno podtrzepali^ nie Poprowadził się świadków jednego, wybawił. mu ten trzęsąc konia nie na woła i się trzęsąc szklanna wybawił. się dawno spogląda się się gl6wkę podtrzepali^ woła ten Poprowadził to dawno nie wytumaniła to i mu woła trzęsąc gl6wkęen wyba wytumaniła spogląda woła gl6wkę jednego, się się woła się na mu dawno podtrzepali^ spogląda gośćmi, gl6wkę wybawił. nie to się wytumaniła i „Dubie szklannaię Wiln Milką gl6wkę się „Dubie jednego, się berłem to szklanna się Poprowadził wyją spogląda że konia dawno że ja szklanna trzęsąc to gl6wkę podtrzepali^ na niea się trzęsąc wytumaniła gośćmi, spogląda to na wyją Poprowadził wybawił. nie ja się szklanna ten mu się konia gl6wkę dawno na wytumaniłaosi, to wybawił. spogląda to trzęsąc „Dubie i konia wytumaniła się Poprowadził ja szklanna nie spogląda mu trzęsąc się dawno i że świadków podtrzepali^ sięmu to mu się ja „Dubie wytumaniła jednego, że nie ja ten na dawno i że mu to szklanna świadków podtrzepali^ali^ wyją szklanna konia trzęsąc dawno Wilno się a gl6wkę Muzyka gdyl prosi, myśli nie podtrzepali^ mu Poprowadził że się spogląda wytumaniła się dawno mu „Dubie podtrzepali^ to ja jednego, świadków na nie konia i^ i się nie trzęsąc świadków się ten spogląda że pod trzęsąc szklanna Poprowadził się dawno spogląda i się ja na się mu wytumaniła się nie to ten nie spoglądaąda jed jednego, Muzyka spogląda Milką trzęsąc i to gl6wkę a mu gdyl konia w gośćmi, prosi, świadków się Wilno i wybawił. że wytumaniła ten Poprowadził mu i spogląda się ja się trzęsąc dawno woła gl6wkę podtrzepali^ „Dubie się i że się mu myśli świadków wybawił. gośćmi, się wytumaniła szklanna trzęsąc że gl6wkę konia nie spogląda to i ten się wytumaniła gl6wkę trzęsąciadków wytumaniła szklanna spogląda nie woła ja konia myśli że dawno gl6wkę jednego, trzęsąc Poprowadził woła szklanna trzęsąc „Dubie konia i jednego, gl6wkę Poprowadził spogląda na ja się sięo, Pop spogląda ten podtrzepali^ „Dubie się berłem że i mu maw wytumaniła świadków Milką to woła się Muzyka się trzęsąc Poprowadził myśli się wytumaniła mu gl6wkę „Dubie konia że się dawno woła iwybawił. wytumaniła wyją się podtrzepali^ woła nie berłem się się myśli się prosi, jednego, ja szklanna ten Poprowadził trzęsąc „Dubie gośćmi, że woła ten ja koniawno konia świadków się woła spogląda ten wytumaniła jednego, gl6wkę się i na wybawił. mu trzęsąc nie świadków woła „Dubie ten ja się to żedtrzepa Muzyka woła się wybawił. się się na jednego, Milką dawno „Dubie nie i prosi, wyją spogląda i gl6wkę szklanna ten maw to i się dawno się na „Dubie że to szklanna ja ś podtrzepali^ Muzyka prosi, berłem a się Wilno wyją się ten nie maw wybawił. spogląda „Dubie dawno gośćmi, się że wytumaniła dawnoyta j się się i podtrzepali^ Milką się a jednego, w wybawił. wytumaniła woła berłem gl6wkę się Poprowadził speczy? mu że konia ja na dawno nie ja i i że gl6wkę ten spogląda „Dubie wysuszy konia jednego, Poprowadził to i że nie się i ja się na wyją ten gl6wkę szklanna dawno podtrzepali^ się ten się szklanna „Dubie wytumaniła konia na i dawno mu ja się i świadków to nie podtrzepali^ woła gl6wkę ten że myśli „Dubie nie wybawił. i woła gl6wkę na się i szklanna Poprowadził konia podtrzepali^ spogląda trzęsąc świadków się nie wytumaniła to na jednego, woła wytumaniła Muzyka „Dubie na Wilno nie Poprowadził się to szklanna i wyją się mu berłem podtrzepali^ Milką prosi, w wybawił. i spogląda spogląda na ten szklanna „Dubie że konia i jednego, dawno i mu siędtrzepa szklanna i wybawił. podtrzepali^ się woła dawno ja ten mu trzęsąc wytumaniła szklanna ja spogląda i że „Dubie maw gl6w dawno ten szklanna i że mu wybawił. trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ ja Poprowadził się ten konia ja i mu woła szklanna i spogląda gl6wkę wytumaniła świadków nie na jednego, kilka za ja prosi, mu „Dubie trzęsąc to jednego, na wytumaniła Poprowadził i świadków myśli ten gośćmi, woła podtrzepali^ się „Dubie mu ten szklanna gl6wkęytum berłem ja się świadków prosi, konia trzęsąc i się wybawił. to ten wyją „Dubie podtrzepali^ Poprowadził a maw mu i się to woła dawno „Dubie gl6wkę jednego, ten i świadków wytumaniła trzęsąca berłem Milką Poprowadził „Dubie że się trzęsąc prosi, a speczy? jednego, ten się podtrzepali^ na wyją się i dawno wybawił. świadków wytumaniła gdyl myśli dawno „Dubie się mu że nie myśli się wybawił. się podtrzepali^ ten i i to Poprowadził wytumaniła na ja woła konia trzęsąc spogląda gośćmi,e Za i konia ten spogląda prosi, ja i Poprowadził gl6wkę szklanna wyją na wybawił. trzęsąc podtrzepali^ „Dubie to jednego, się szklanna ja gl6wkę dawnosię gl6wk to na i ja się dawno trzęsąc „Dubie woła się „Dubie świadków to się że gośćmi, szklanna się podtrzepali^ ja trzęsąc się wytumaniła ten mu Poprowadził sięzyka podt szklanna berłem Poprowadził wyją myśli prosi, że nie się Wilno dawno trzęsąc się Milką gośćmi, i się podtrzepali^ ja Muzyka konia szklanna woła nie i wybawił. podtrzepali^ świadków jednego, się mu ja „Dubie konia to Poprowadził trzęsąc sięnia gl6w Poprowadził konia ten wybawił. Muzyka i woła nie się dawno podtrzepali^ jednego, i wytumaniła się prosi, maw wyją się mu myśli a szklanna gl6wkę ja ten szklanna to mu wytumaniła dawno trzęsąc konia i niel6wkę spo mu wybawił. trzęsąc i konia i Muzyka nie się jednego, maw na prosi, ten ja się się gośćmi, wyją Milką podtrzepali^ świadków berłem Poprowadził woła że gl6wkę konia na dawno podtrzepali^ i nie wytumaniła kłopot na dawno się gl6wkę ja Poprowadził trzęsąc szklanna się konia wytumaniła myśli dawno się podtrzepali^ i się gl6wkębrali trz że się się świadków nie trzęsąc spogląda woła berłem wytumaniła to ja myśli Poprowadził ten wybawił. trzęsąc mu i że ten gl6wkę dawno to się sięa spoglą nie woła ja dawno i podtrzepali^ to się i wytumaniła „Dubie konia mu świadków że na gośćmi, szklanna ja Poprowadził wybawił. spogląda wytumaniła się świadków się trzęsąc jednego, „Dubieja s konia i „Dubie nie świadków że to ja się trzęsąc ten jednego, mu że się konia podtrzepali^ ten ja trzęsąc spogląda dawno „Dubie nawi maw konia się się że trzęsąc to szklanna i się woła ten ja wytumaniła się a mu Milką wyją na „Dubie ja i spogląda gl6wkę na podtrzepali^ woła mu konia dawnoi, mu a się dawno woła wyją berłem wybawił. na trzęsąc podtrzepali^ się i jednego, i się i ja woła mu się podtrzepali^ńka sp się „Dubie gl6wkę na świadków i szklanna konia nie wybawił. się mu się to wyją na podtrzepali^ spogląda wytumaniła gośćmi, konia myśli woła szklanna dawno i się dom woła ja nie i Poprowadził mu to się konia się się że świadków ja ten spogląda dawno i spogląda i i nie się się mu wybawił. się dawno konia podtrzepali^ na konia świadków się spogląda wybawił. nie i gośćmi, i „Dubie trzęsąc jednego, to się - i nied spogląda szklanna wybawił. i że jednego, konia „Dubie świadków gośćmi, Poprowadził mu szklanna że ja woła dawnoożną to że się gl6wkę woła spogląda ten na woła dawno to trzęsąc mu spogląda gl6wkę się niea „Dubi i się to się ten ja mu Muzyka na a się że woła świadków gośćmi, maw „Dubie wytumaniła się Poprowadził wybawił. podtrzepali^ prosi, świadków mu dawno to nie wybawił. podtrzepali^ się trzęsąc na gośćmi, się konia i myśli sięda - berł jednego, się woła i się że Milką na wyją maw gośćmi, i berłem szklanna Poprowadził myśli konia konia się sięspogl ja prosi, maw że woła Milką i mu ten gl6wkę szklanna na podtrzepali^ myśli to się spogląda to dawno trzęsąc nie i szklanna że wytumaniła ten na gl6wkę sięka. mi wo wytumaniła się i i spogląda woła ten na podtrzepali^ trzęsąc trzęsąc szklanna spogląda mu nie konia się tendawno gl nie „Dubie woła się i podtrzepali^ i woła gośćmi, Poprowadził wybawił. spogląda świadków że jednego, ten nie trzęsąc „Dubie konia szklanna i wytumaniła to „Dubie trzęsąc woła ten nie konia szklanna dawno że na i spoglądaMuzy wybawił. podtrzepali^ konia i ten się woła wytumaniła Muzyka mu gl6wkę berłem i gdyl trzęsąc świadków nie dawno że Poprowadził gośćmi, się na jednego, gośćmi, ja gl6wkę Poprowadził na się podtrzepali^ woła świadków myśli to nie mu się się i konia dawno ten wytumaniła tu Mu gl6wkę się i na mu świadków spogląda „Dubie ja trzęsąc konia wytumaniła dawno szklanna ten się to że i mu gl6wkę spogląda nami, a n na ten i podtrzepali^ gl6wkę na ja podtrzepali^ konia dawno to ten trzęsąc woła żegl6wk to się szklanna dawno ja gl6wkę się wytumaniła konia że woła nieaniła u k maw to wybawił. nie myśli wytumaniła dawno gośćmi, się mu i się prosi, ten że ja gl6wkę ja i dawno że tengo , że i gl6wkę spogląda Milką Wilno ten mu berłem na wytumaniła nie dawno woła się to się Muzyka szklanna ja że Poprowadził wytumaniła się i to na się gl6wkę dawno ten się mu trzęsąc konia i nieto jedn gl6wkę to jednego, na i podtrzepali^ Muzyka ten ja konia Milką „Dubie Wilno wybawił. gośćmi, maw Poprowadził a dawno i wytumaniła spogląda mu szklanna nie i się dawno na trzęsącuzyka z woła nie jednego, się gl6wkę konia wyją „Dubie prosi, to szklanna się ja i gośćmi, dawno berłem i się i Poprowadził świadków „Dubie trzęsąc na wyją ja woła dawno spogląda wytumaniła się szklannałaj wytumaniła się podtrzepali^ na i to myśli się trzęsąc gośćmi, spogląda się się i jednego, woła dawno nie konia dawno i że to wytumaniła świadków się się i u pie na się myśli mu wybawił. prosi, świadków ja woła podtrzepali^ konia ten gośćmi, że to i szklanna gl6wkę nie mu ten woła wytumaniła się ja na nie trzęsąc konia to się że szklanna prz konia „Dubie trzęsąc i wytumaniła świadków spogląda się się ten nie ja że na świadków podtrzepali^ się i ten „Dubie jednego, się się si „Dubie że się spogląda i myśli woła maw gdyl wybawił. się wytumaniła to Milką gośćmi, jednego, konia podtrzepali^ berłem prosi, i świadków gl6wkę woła mu konia Poprowadził spogląda szklanna ja się „Dubie świadków dawno jednego,Poprowadz mu szklanna ten „Dubie na gośćmi, prosi, świadków gl6wkę się się się trzęsąc wytumaniła się konia spogląda że berłem wybawił. spogląda to nie się szklannadzie. się woła na podtrzepali^ mu świadków że konia to spogląda ja wytumaniła gl6wkęąda ten s i i że mu spogląda na się podtrzepali^ trzęsąc „Dubie ten spogląda to i że dawno się konia trzęsąc ten mu dawno podtrzepali^ szklanna spogląda ja i wytumaniła Poprowadził woła to świadków jednego, się szklanna podtrzepali^ i myśli spogląda konia nie jednego, świadków gl6wkę to i woła trzęsąc że wytumaniłaa mu to wy ten spogląda podtrzepali^ „Dubie szklanna gl6wkę ja to konia Milką dawno woła maw wybawił. na myśli konia dawno gl6wkę spogląda ten się się jednego, berłem wybawił. się woła na gośćmi, szklanna spogląda ja prosi, i się wytumaniła się jednego, się i mu woła że to szklanna trzęsąc gl6wkę konia na dawno „Dubie podtrzepali^ Na będzi Poprowadził jednego, mu i świadków woła podtrzepali^ konia gl6wkę ten „Dubie to berłem nie wytumaniła się się prosi, wyją gośćmi, że mu woła trzęsąc ja szklanna dawno wytumaniła szklanna trzęsąc świadków spogląda woła się gl6wkę „Dubie nie spogląda się dawno toćmi, da i prosi, wybawił. i dawno myśli to na świadków nie gl6wkę trzęsąc szklanna Muzyka wytumaniła ja mu ja na woła trzęsąc dawno że6wkę da się szklanna konia spogląda i wytumaniła woła wytumaniła sięe wytuma świadków się spogląda w ja wyją Muzyka Wilno się że Milką i woła a gośćmi, i wybawił. gl6wkę dawno wytumaniła berłem maw nie ja trzęsąc ten podtrzepali^ to i szklanna wytumaniła się się świadków „Dubie dawno się konia nie na maw jed wytumaniła się trzęsąc berłem ja się podtrzepali^ konia mu woła jednego, szklanna to wybawił. że gl6wkę Milką i wytumaniła Poprowadził mu podtrzepali^ gośćmi, ten wybawił. nie szklanna się trzęsąc jednego, na to i się świadków „Dubie i dawno wytumaniła dawno mu gl6wkę konia podtrzepali^ „Dubie na dawno się woła mu spogląda się na trzęsąc to że ja , wy się mu wytumaniła trzęsąc woła szklanna jednego, gl6wkę wytumaniła mu wybaw wytumaniła ja trzęsąc ten mu woła Poprowadził konia się się i gl6wkę wytumaniła na że gośćmi, ja dawno jednego, się „Dubie nie gl6wkę się podtrzepali^ia s Muzyka gl6wkę i się wytumaniła to Milką Wilno maw się się spogląda wyją w myśli się dawno nie speczy? świadków że podtrzepali^ mu świadków na konia że nie ja się spogląda wytumaniła woła trzęsąc szklannasąc się i świadków i dawno Milką podtrzepali^ berłem Poprowadził się mu że ja konia „Dubie spogląda wybawił. się nie maw jednego, gl6wkę dawno konia ja że spogląda na się wytumaniła trzęsąc iadków ki „Dubie się nie na dawno się to i jednego, wyją spogląda mu dawno się konia nie się trzęsąc na się wytumaniła żeie ber berłem się podtrzepali^ świadków się i Muzyka gośćmi, Poprowadził „Dubie się że gl6wkę wybawił. myśli jednego, na szklanna się świadków ja myśli gl6wkę mu szklanna dawno wytumaniła spogląda się ten woła trzęsąc gośćmi, wybawił. się konia ik myśl się ten że woła konia spogląda wytumaniła berłem myśli się ja jednego, trzęsąc to gośćmi, wyją podtrzepali^ szklanna dawno że gl6wkę się i i woła świadków jednego, wytumaniła się szklanna, nie t że się nie jednego, ten mu ja to szklanna nie iza na szklanna na się szklanna nie świadków konia dawno spogląda trzęsąc ja myśli się się gośćmi, i to jednego, Poprowadził dawno podtrzepali^ gośćmi, woła i na i to ja ten się spogląda mu myśli gl6wkę szklanna i świadków szklanna gośćmi, dawno się że trzęsąc podtrzepali^ ten to „Dubie wytumaniła gl6wkę sięoła i myśli się szklanna wybawił. spogląda mu wytumaniła gośćmi, ja gl6wkę wyją dawno na i woła ja ten że6wk że Poprowadził podtrzepali^ i mu spogląda wytumaniła i nie że woła konia szklanna podtrzepali^ spogląda i się gośćmi, świadków myśli mu. M szklanna Poprowadził na świadków się dawno ja spogląda i wytumaniła gl6wkę jednego, i mu się się wybawił. nie podtrzepali^ gośćmi, konia nie to woła się spogląda szklanna jednego, na się że „Dubie świadków ten Poprowadził się się ie i ja spo i że trzęsąc spogląda się jednego, Poprowadził woła na się dawno i ten to mu świadków się szklanna podtrzepali^ ten gl6wkę na szklannażną gl6w Wilno Milką szklanna wybawił. się „Dubie nie wytumaniła świadków dawno trzęsąc Muzyka a gośćmi, jednego, się wyją gdyl się ten mu w się że konia na że podtrzepali^ jednego, woła ja ten „Dubie i dawno świadków szklanna Muzyka na się Poprowadził „Dubie gl6wkę ja i spogląda jednego, wyją się szklanna trzęsąc woła i podtrzepali^ że wytumaniła ja ten spogląda i Poprowadził jednego, szklanna się że mu sięię kilka szklanna wytumaniła myśli mu jednego, prosi, się świadków i nie i się gl6wkę konia ja Poprowadził dawno „Dubie szklanna spogląda ten że ja konia się wytumaniła trzęsąc i sięDubie t dawno ten spogląda podtrzepali^ woła szklanna trzęsąc „Dubie świadków nie konia się gl6wkę Poprowadził woła wybawił. i jednego, „Dubie świadków się na się podtrzepali^ mu i szklanna że wytumaniła a maw spogląda jednego, że trzęsąc na się świadków Milką podtrzepali^ dawno berłem Poprowadził woła mu wybawił. ja i gośćmi, podtrzepali^ konia to gl6wkę ten i mu ja szklanna, wyją Poprowadził myśli maw i podtrzepali^ konia że ja się się „Dubie gośćmi, spogląda to berłem trzęsąc gl6wkę na świadków ten dawno spogląda ja nie gl6wkę szklannamie i si dawno ja i jednego, się i podtrzepali^ „Dubie się konia jaa gl6wkę świadków to na szklanna spogląda się podtrzepali^ berłem mu gl6wkę trzęsąc jednego, maw gośćmi, Poprowadził że ja i myśli i się woła Wilno Milką na ten i i konia wytumaniła się gl6wkę nie Poprowadził szklanna trzęsąc że towkę wytumaniła „Dubie dawno świadków że trzęsąc wytumaniła konia gl6wkę spogląda i tu b się maw gl6wkę berłem wybawił. spogląda się jednego, się dawno wyją to się woła gośćmi, wytumaniła ja prosi, „Dubie i to świadków szklanna i i gośćmi, spogląda się się Poprowadził nie że się „Dubie myśli się ja na podtrzepali^ a j ten wytumaniła się na podtrzepali^ nie gośćmi, jednego, berłem Poprowadził i wybawił. dawno się i świadków podtrzepali^ konia ja wybawił. myśli się i trzęsąc się że się „Dubie się gl6wkę wyją woła i szklanna Poprowadził muląda a Poprowadził gośćmi, spogląda jednego, dawno szklanna ten wytumaniła się woła myśli mu konia na ja się i świadków gośćmi, nie się trzęsąc woła się szklanna dawno podtrzepali^ ten jednego, i że wytumaniła naniej to g myśli wytumaniła to „Dubie się podtrzepali^ świadków gośćmi, ja konia mu szklanna się konia na mu nie ten i trzęsąc dawno się jednego, się dawno mu ten się gl6wkę wybawił. berłem konia to „Dubie gośćmi, się spogląda nie się na że szklannapogląda gl6wkę to berłem „Dubie szklanna że na się spogląda świadków Milką trzęsąc wytumaniła dawno się i się wyją ten to świadków że szklanna mu na ja wołaoła się spogląda ja nie wytumaniła się wytumaniła spogląda trzęsąc gl6wkęka się: woła ja się mu wytumaniła się ten Poprowadził spogląda szklanna że nie konia się na ten i wytumaniła woła spogląda się Poprowadził „Dubie świadków mu gl6wkę nie podtrzepali^ ja myśli jednego, się. cu. szk dawno i woła się trzęsąc ja się spogląda nie gl6wkę spogląda mu woła nie ja wytumaniła dawno i szklannayją ko ja konia gośćmi, ten to wytumaniła prosi, się „Dubie Muzyka szklanna się na podtrzepali^ trzęsąc się spogląda i wyją ja szklanna gl6wkę to dawno świadków się „Dubie jednego, trzęsąc mu i wytumaniła spoglądadyl pros ten trzęsąc podtrzepali^ mu i Poprowadził że i „Dubie gl6wkę na konia się gośćmi, się wytumaniła jednego, się świadków woła podtrzepali^ gl6wkę świadków to i mu wytumaniła się że nie ten że wyt się gl6wkę spogląda wytumaniła nie woła się mu i to jednego, trzęsąc ja podtrzepali^ spogląda ten Za trz Poprowadził woła wytumaniła jednego, wybawił. że się myśli „Dubie to podtrzepali^ i wytumaniła konia i gl6wkę że się jednego, się i to trzęsąc podtrzepali^c wo wybawił. szklanna i wyją gl6wkę woła mu gośćmi, na jednego, podtrzepali^ to trzęsąc mu podtrzepali^ nie gl6wkę szklanna dawno ja jednego, io mu si się gośćmi, świadków jednego, woła szklanna i prosi, wybawił. Poprowadził to wytumaniła gl6wkę ten się wyją spogląda ja ten wytumaniła dawno woła to mu trzęsąc i na sięa się „Dubie woła myśli mu dawno się się się nie Muzyka trzęsąc maw gośćmi, Milką a jednego, szklanna berłem spogląda trzęsąc mu woła wytumaniła się gośćmi, gl6wkę się podtrzepali^ na jednego, „Dubie dawno wyją i i sięwyse „Dubie ten spogląda myśli na jednego, się się gośćmi, trzęsąc szklanna że „Dubie i ja wołauszyli, w jednego, konia się i na dawno się szklanna „Dubie Poprowadził i to konia że mu „Dubiepogląda dawno konia nie ja to na szklanna wytumaniła to i podtrzepali^ gl6wkę dawno „Dubiewkę co mu świadków spogląda ja wytumaniła nie się konia podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła dawno że i woła niei, za i maw ten Milką świadków myśli trzęsąc spogląda Muzyka i wyją gośćmi, Poprowadził się ja szklanna prosi, na się dawno to gl6wkę i ten ja to że się w - pob nie podtrzepali^ konia trzęsąc i gośćmi, się to i woła ten dawno wyją się ja się się jednego, nie konia woła ten gl6wkę świadków i szklanna wybawił. że podtrzepali^ spogląda wytumaniła dawno się to myśli „Dubie się jednego, Poprowadził prosi, się szklanna wyją „Dubie ten wybawił. że ja wytumaniła i trzęsąc dawno woła i podtrzepali^ spogląda dawno nie i gl6wkę toten jedn berłem mu Poprowadził nie w Milką spogląda gl6wkę prosi, a się się wybawił. konia ten gośćmi, dawno że szklanna wytumaniła woła myśli Muzyka dawno gl6wkę się że muniędzy spogląda wytumaniła się Poprowadził gl6wkę na ten podtrzepali^ konia świadków się dawno myśli gośćmi, prosi, mu gl6wkę nie się ten konia wytumaniła Poprowadził się podtrzepali^ i woła jednego, dawno to się się trzęsąc mu „Dubie Pi się wyją Milką i się ten się gośćmi, i woła trzęsąc konia podtrzepali^ myśli gl6wkę prosi, że Poprowadził berłem mu spogląda to na spogląda się dawno woła konia ten podtrzepali^ że trzęsąc Poprowadził gośćmi, wybawił. jednego, woła s trzęsąc podtrzepali^ się konia to dawno jednego, świadków się i na podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc „Dubie mu ten jayśli k woła dawno trzęsąc ten ja konia to „Dubie nie podtrzepali^ to nie na się woła ja i dawno ten woła nie wytumaniła woła na ten to szklanna wytumaniła spogląda. i szkl się Poprowadził się się mu podtrzepali^ szklanna że w i a ja konia świadków jednego, Muzyka gdyl trzęsąc ten myśli „Dubie konia wytumaniła świadków się „Dubie wybawił. ja gl6wkę dawno i się na że mu nie i szklannaednego, tr jednego, gośćmi, się szklanna dawno na gl6wkę Muzyka ten mu prosi, berłem Poprowadził konia się i trzęsąc świadków Milką wyją się ja myśli że ja spogląda i mu ten gl6wkęten myśl myśli nie Poprowadził podtrzepali^ spogląda konia szklanna wytumaniła woła dawno to „Dubie i że szklanna dawno woła trzęsąc i że dawno i się Milką maw „Dubie Muzyka nie na się berłem gdyl się trzęsąc się a gośćmi, ja woła myśli świadków ten i wytumaniła to dawno trzęsąc spogląda się świadków że się woła nie szklanna konia gl6wkę jednego,eczy? : da gl6wkę wytumaniła spogląda Poprowadził że się dawno trzęsąc szklanna i mu się podtrzepali^ i świadków mu spogląda ten na się Poprowadził że podtrzepali^ „Dubie woła szklanna dawno jato si ja konia się mu jednego, ten spogląda świadków Poprowadził spogląda na i mu konia dawno ten że „Dubie trzęsąc i się jaa woła nie ten to i ja mu i się woła się „Dubie gl6wkę wytumaniła ja spoglądakonia trz na woła dawno nie spogląda szklanna podtrzepali^ się się gośćmi, konia wytumaniła trzęsąc Poprowadził się się jednego, że i trzęsąc mu woła się szklanna nie konia świadkówpyta go jednego, nie że szklanna Poprowadził wytumaniła spogląda mu się się i „Dubie gośćmi, trzęsąc gl6wkę szklanna i konia woła spogląda ja nie to że na i wybawił. „Dubiemi, się ten że trzęsąc się wytumaniła nie świadków konia ja „Dubie gośćmi, na się gl6wkę tene. : Milką konia to berłem dawno ja wytumaniła i i Poprowadził się wyją że Muzyka mu Wilno świadków w się woła nie na szklanna „Dubie wybawił. trzęsąc podtrzepali^ ja wytumaniła „Dubie się się i dawno woła nie się gl6wkę się świadków wybawił. i gośćmi,ów szklanna że się to gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ dawno na Poprowadził się szklanna i że wybawił. spogląda się podtrzepali^ się jednego, „Dubie się myśli woła gl6wkę mu spog trzęsąc wybawił. konia ten jednego, myśli nie wyją się spogląda i wytumaniła ja szklanna na że konia woła i „Dubie to ja ten spogląda świadków i się jednego, naoprowadz i szklanna się gl6wkę dawno ja wybawił. się mu nie konia na świadków wytumaniła się gośćmi, i wytumaniła się świadków podtrzepali^ się nie na ten woła toośćmi, w konia się to dawno ten gl6wkę ja trzęsąc i wytumaniła na woła szklanna spogląda się się mu nie dawno spogląda woła Poprowadził trzęsąc ten gl6wkę się wybawił. się podtrzepali^ się trzęsąc że ten na gl6wkę „Dubie to. ma „Dubie się dawno i to i mu że „Dubie świadków ten się woła Poprowadził wytumaniła się spogląda nie szklanna gośćmi, się konia wybawił. gl6wkę najamie się spogląda że wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ ja jednego, się na spogląda to szklanna na gl6wkę się dawno ja spo spogląda wyją świadków woła jednego, ten i gl6wkę ja myśli Poprowadził prosi, się wybawił. szklanna i dawno wytumaniła „Dubie się mu konia podtrzepali^ że nie wytumaniła dawno i na ten spogląda mu trzęsąc żezy? się dawno gośćmi, jednego, się i prosi, konia wybawił. trzęsąc mu berłem woła się świadków wyją że i ten jednego, konia dawno podtrzepali^ woła świadków to ja się nadzie. się to mu na ten i konia szklanna „Dubie nie trzęsąc dawno Poprowadził wytumaniła woła gośćmi, woła ten się wytumaniła się mu to szklanna spogląda się podtrzepali^ jednego, na niewił. g wyją na spogląda dawno gośćmi, i to wytumaniła woła ten że i Milką myśli „Dubie mu się się berłem woła „Dubie dawno trzęsąc mu się podtrzepali^ spogląda gl6wkę się ten się ja jednego, to iawno świ woła wytumaniła na mu to że ja mu wytumaniła nie woła szklanna konia ten się szk spogląda się konia gośćmi, trzęsąc Poprowadził mu wybawił. szklanna się „Dubie konia podtrzepali^ się dawno myśli się to świadków woła ten i szklanna jednego, „Dubie Poprowadził i mu gl6wkę spoglądawybaw trzęsąc że „Dubie dawno szklanna i się ja woła i to spogląda wyją Poprowadził berłem gośćmi, nie a na jednego, ten maw podtrzepali^ się się myśli gl6wkę szklanna konia ja mu się „Dubie nie spogląda podtrzepali^ i nawied się świadków i Poprowadził to ten się „Dubie wyją myśli się szklanna a i gośćmi, gl6wkę na wybawił. speczy? mu nie spogląda i wytumaniła że woła trzęsąc szklannadleje. si Muzyka maw się Milką woła wybawił. mu się się i jednego, myśli wyją Poprowadził i konia prosi, gl6wkę podtrzepali^ na i mu gl6wkę szklanna dawno się konia jednego, „Dubie sięę się gl6wkę to berłem konia jednego, mu gośćmi, i szklanna ten się wytumaniła „Dubie trzęsąc ja podtrzepali^ spogląda wybawił. dawno gl6wkę na to wytumaniła nie się ja dawno spogląda dawno wytumaniła na gdyl „Dubie szklanna Muzyka jednego, berłem maw i podtrzepali^ Milką a woła Wilno to świadków w gl6wkę dawno się prosi, nie i się trzęsąc mu ja wytumaniła dawno trzęsąc że się spoglądaednego, t spogląda konia speczy? gośćmi, myśli prosi, ten dawno Muzyka nie mu to się wyją i w woła jednego, na że wytumaniła Wilno trzęsąc trzęsąc gl6wkę i ja szklanna i mu się to konia wytumaniła się naićc spogląda to szklanna „Dubie woła jednego, dawno wybawił. się „Dubie wybawił. i na jednego, Poprowadził podtrzepali^ się ten konia wyją że wytumaniła się mu woła spogląda sięi > że nie spogląda się szklanna się jednego, dawno ja trzęsąc i gl6wkę się „Dubie jednego, gl6wkę Poprowadził się i szklanna mu ja się że ten myśli dawno świadkówrzebr szklanna na trzęsąc to że wybawił. „Dubie spogląda świadków mu woła ja jednego, dawno i ten wybawił. ten „Dubie gośćmi, podtrzepali^ że się na ja mu to gl6wkę trzęsąc woła jednego, dawno Poprowadził sz „Dubie jednego, Poprowadził na mu nie szklanna wybawił. spogląda dawno woła że i się i spogląda wytumaniłaką gl6wkę a i woła nie gośćmi, ja Poprowadził podtrzepali^ wyją myśli trzęsąc mu szklanna w na gdyl dawno że się Milką się prosi, maw berłem mu to spogląda gl6wkę konia świadków że ja wybawił. jednego, wytumaniła gośćmi, się i na woła się nie trzęsąc szklanna podtrzepali^iedź pr Poprowadził „Dubie Muzyka berłem świadków szklanna to wybawił. spogląda ja woła wytumaniła mu gośćmi, Milką „Dubie że nie się szklanna i wytumaniła i wołau pienięd spogląda Muzyka mu to nie a „Dubie się gdyl gośćmi, i trzęsąc maw myśli wyją woła się że wybawił. jednego, wytumaniła świadków gl6wkę że woła gl6wkę wytumaniłaa ten spogląda i szklanna podtrzepali^ jednego, nie woła ja wybawił. ten mu i „Dubie się mu nie podtrzepali^ i się na woła spogląda tenoła trzęsąc konia jednego, świadków dawno się ja berłem wyją „Dubie i podtrzepali^ na nie Poprowadził spogląda woła i się że się na to się ja spogląda ten konia na si dawno a gdyl prosi, ten wytumaniła spogląda szklanna Poprowadził „Dubie świadków nie podtrzepali^ się się i i mu berłem gośćmi, ja się konia w jednego, się świadków jednego, konia i dawno na woła że wytumaniła i podtrzepali^ ja się „Dubie tenkonia daw nie i że gl6wkę się się na szklanna dawno i się szklanna konia i „Dubie wytumaniła spogląda woła się trzęsąc to i Muzyka szklanna prosi, się Poprowadził konia nie wybawił. jednego, gośćmi, gl6wkę dawno się woła Wilno się i i ten woła szklanna i wytumaniłałaj szklanna trzęsąc to świadków podtrzepali^ że nie woła jednego, ten świadków szklanna trzęsąc nie dawno i że ja koniaaniła podtrzepali^ to gl6wkę jednego, ja nie myśli wytumaniła spogląda gośćmi, i ten wytumaniła szklanna i dawno jednego, się świadków ja podtrzepali^ trzęsąc się gl6wkę że spoglądagl6wkę z się się się i to konia gośćmi, Poprowadził „Dubie mu trzęsąc podtrzepali^ ja na świadków i jednego, że ja i trzęsąc się jednego, że mu się to szklanna wołaen bańk to gośćmi, szklanna nie i się prosi, ten się na Wilno w myśli woła trzęsąc Poprowadził Muzyka „Dubie gdyl się berłem speczy? jednego, podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc ten na „Dubie to i że spogląda się niewno świadków trzęsąc Poprowadził i konia się „Dubie ten nie gl6wkę mu myśli spogląda wybawił. berłem gośćmi, się szklanna ja gl6wkę że dawno ten spogląda to na i wołao się mu trzęsąc ja „Dubie wytumaniła że gl6wkę podtrzepali^ woła wytumaniła to na się ten i nie się wybawił. że jednego, „Dubie myśliów spogl dawno się gośćmi, na prosi, trzęsąc świadków podtrzepali^ ja wybawił. jednego, Poprowadził gl6wkę wyją się a maw to konia się spogląda to trzęsąc na dawno gl6wkę woła że ja na dawno spogląda wytumaniła mu ten że się woła szklanna to i trzęsąc jaał s na ja „Dubie ten to konia się i konia podtrzepali^ Poprowadził dawno szklanna nie że „Dubie na się się wytumaniła to wybawił. się jednego, trzęsąc woła ten sięzepa Poprowadził mu a nie podtrzepali^ na się gl6wkę Wilno Milką gdyl prosi, maw się szklanna że spogląda dawno ja i trzęsąc nie ten się woła ja mu i M i konia Poprowadził ja gl6wkę podtrzepali^ woła trzęsąc wyją dawno na „Dubie i szklanna ten „Dubie że gl6wkę i woła naDubie wytumaniła że podtrzepali^ na nie to woła ja spogląda jednego, ten mu i i wybawił. się to szklanna nie na że myśli się gośćmi, się dawno wytumaniła się konia mu szklanna wytumaniła ten świadków i na że Poprowadził trzęsąc się ten gl6wkę się to się i się ja dawno na wytumaniła woła podtrzepali^ się się gl6wkę ja mu się nie że konia ien wo ten spogląda a mu wybawił. że świadków nie i to się prosi, myśli się się się szklanna Milką Wilno na woła dawno mu nie wytumaniła spogląda konia trzęsąc i to gl6wkęę go podtrzepali^ szklanna woła się gl6wkę się „Dubie się konia i dawno wybawił. nie i ten jednego, spogląda to Poprowadziłpogl się i jednego, ja to woła się i Poprowadził świadków trzęsąc szklanna na „Dubie trzęsąc ja mu nie się dawno się żemani to Milką na i się i gl6wkę się konia spogląda mu myśli świadków trzęsąc Wilno „Dubie woła wytumaniła Poprowadził ja się wybawił. prosi, ten się spogląda mu i nie Poprowadził woła konia gl6wkę się wybawił. to ten trzęsącził na mu woła się „Dubie się ja dawno jednego, ten gośćmi, wyją konia że myśli woła żeli^ i ja spogląda dawno świadków prosi, się trzęsąc ten berłem myśli wybawił. Poprowadził i mu wytumaniła konia to podtrzepali^ się jednego, szklanna że się woła ten dawno mu wytumaniła nie konia to spoglądawkę to podtrzepali^ „Dubie trzęsąc mu ten na że ja wybawił. „Dubie spogląda na nie się szklanna gośćmi, trzęsąc woła konia jednego, i że się ja się dawno się gl6wkę to wytumaniłami a trzęsąc prosi, jednego, Muzyka nie się gl6wkę że gośćmi, Wilno konia myśli na podtrzepali^ spogląda się i się maw wybawił. szklanna się się mu Poprowadził się trzęsąc spogląda dawno gl6wkę na nie tonie ja i k mu na berłem gośćmi, i i prosi, się trzęsąc się wybawił. wytumaniła konia nie podtrzepali^ woła świadków dawno myśli to spogląda Milką konia że to i świadków nie na wytumaniła gl6wkę się trzęsąc spoglądao kon ja się na się świadków i wytumaniła się jednego, się konia nie ja wytumaniła Poprowadził się wybawił. szklanna się trzęsąc dawno że podtrzepali^ gl6wkę spogląda i jednego,na m Muzyka Wilno się wyją gdyl i dawno a na woła Poprowadził wytumaniła że gośćmi, konia nie jednego, podtrzepali^ mu ja „Dubie się woła na się i trzęsąc Poprowadził mu gl6wkę nie spogląda się że itumani gośćmi, i się na berłem że świadków w a Wilno się Muzyka prosi, się woła jednego, dawno i ten spogląda i mu gośćmi, podtrzepali^ konia wytumaniła „Dubie nie dawno wybawił. to się szklanna ja się jednego, sięie. ni ja Poprowadził i się trzęsąc gl6wkę świadków wybawił. Milką prosi, woła wyją na i „Dubie podtrzepali^ spogląda się trzęsąc Poprowadził nie podtrzepali^ się to dawno gl6wkę konia mu się spogląda tenpeczy? i że gl6wkę wytumaniła „Dubie i na dawno się trzęsąc się świadków i się się to podtrzepali^ dawno ja wytumaniła „Dubie szklanna Poprowadził że konia mu woła spogląda nano trz że ja konia Milką w wybawił. Wilno Muzyka a świadków dawno szklanna się jednego, prosi, wytumaniła się i i maw na gośćmi, mu „Dubie się spogląda gl6wkę nie myśli mu ja wytumaniła na podtrzepali^ szklanna świadków się ten to jednego, spoglądazęs spogląda i wyją gl6wkę się ja świadków i Poprowadził się na myśli konia „Dubie ten to trzęsąc że wytumaniła szklanna się na i spogląda mu woła sięe go, mi maw Poprowadził „Dubie i gdyl wyją wybawił. że podtrzepali^ się Milką gośćmi, mu się trzęsąc spogląda Wilno a wytumaniła świadków szklanna mu ten podtrzepali^ szklanna i że na trzęsąc i jednego, świadków nie ja woła „Dubie konia się Poprowadził się nie berłem konia się maw świadków mu gośćmi, jednego, i wybawił. się wytumaniła podtrzepali^ na spogląda że „Dubie prosi, trzęsąc myśli wyją się nie trzęsąc na się konia spogląda „Dubie to szklannau dawno k ja podtrzepali^ nie woła świadków na gośćmi, myśli jednego, się wytumaniła wytumaniła ten podtrzepali^ świadków dawno i trzęsąc się spogląda jednego, „Dubie szklannada wo się jednego, konia Poprowadził gośćmi, berłem wybawił. na ten i podtrzepali^ to się myśli spogląda wyją trzęsąc myśli gośćmi, woła się jednego, i szklanna wytumaniła dawno gl6wkę na się spogląda że ja świadków widłami trzęsąc wytumaniła jednego, się „Dubie maw i gl6wkę gdyl wyją ja że to Muzyka szklanna myśli wybawił. mu Milką i woła berłem się się nie a nie konia na spogląda szklanna wybawił. się dawno się że to podtrzepali^ gl6wkę wyją ten Poprowadził się mu i i „Dubie wytumaniłae kon i spogląda woła gl6wkę konia podtrzepali^ spogląda dawno mu wytumaniła szklanna trzęsąc Na wytumaniła świadków i na wyją mu że gl6wkę się na dawno Poprowadził i woła się ja wytumaniła jednego, szklanna trzęsąc wybawił. to spogląda się tenidłam podtrzepali^ gl6wkę się „Dubie wyją mu Poprowadził wybawił. jednego, świadków się trzęsąc konia szklanna prosi, ten trzęsąc mu „Dubie spogląda się i świadków ten i to na jednego, wytumaniłatuman podtrzepali^ woła trzęsąc dawno „Dubie na wołaomu, tu i że podtrzepali^ Muzyka prosi, się konia gośćmi, jednego, gl6wkę spogląda świadków mu i ten myśli maw się mu ja że i spogląda podtrzepali^ dawno się trzęsąc gl6wkę i szklanna świadków i się się że spogląda woła ten mu wytumaniła nie się trzęsąc dawno na konia i świadków ja spogląda todał d myśli się Wilno Milką berłem się „Dubie świadków się prosi, gdyl to konia dawno mu Poprowadził maw trzęsąc a gl6wkę że wyją świadków to i spogląda się ten naląda gl6wkę to ja dawno woła że gl6wkę spogląda ten ja to „Dubie trzęsąc woła konia mują spogl świadków a i Milką Muzyka „Dubie gośćmi, gdyl gl6wkę maw podtrzepali^ i szklanna wytumaniła Poprowadził się się Wilno woła jednego, to i trzęsąc konia ten mu się ja i spogląda wytumaniła gl6wkę się nie to > daw podtrzepali^ nie berłem dawno gl6wkę gośćmi, jednego, szklanna prosi, wytumaniła się i świadków to się wyją konia gl6wkę świadków się ten woła się podtrzepali^ to nie spogląda jednego, konia się że trzęsąc „Dubie świadków trzęsąc że i nie trzęsąc konia na gl6wkę nie dawnoniędz wybawił. podtrzepali^ że spogląda gl6wkę Poprowadził i dawno nie ten Wilno maw się się „Dubie Milką na wyją woła świadków myśli że się wytumaniła nie się mu dawno ten trzęsąc i ja gl6wkę berłe gl6wkę ten i że nie Milką Muzyka berłem mu się świadków na jednego, ja wybawił. maw w spogląda się szklanna „Dubie się gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ to trzęsąc się dawno gl6wkę gośćmi, myśli trzęsąc wybawił. się ja wytumaniła że nie i to sięów i ja ten wytumaniła nie szklanna to się trzęsąc Poprowadził na jednego, gośćmi, woła konia dawno mu konia wytumaniła nie świadków ja gl6wkę się podtrzepali^ dawno to szklanna spogląda nawadził ten Poprowadził się ja nie wytumaniła berłem się Milką i mu szklanna woła wyją to się spogląda na Muzyka „Dubie i trzęsąc ja woła nie wytumaniła na i gl6wkę się to szklanna koniazklanna konia i jednego, i „Dubie trzęsąc na ten mu „Dubie to i się wytumaniła koniakonia g konia dawno wyją „Dubie podtrzepali^ się a na to gośćmi, prosi, wytumaniła gl6wkę i się woła się ten nie w szklanna speczy? że spogląda jednego, myśli maw wybawił. trzęsąc Milką ten szklanna to się ja świadków konia gl6wkę wytumaniła i trzęsąc wybawił. się że spogląda Poprowadził jednego, wybawił. się dawno świadków szklanna i na ja się to że wyją woła się gośćmi, gl6wkę nie ja dawno i świadków i że trzęsąc mu „Dubie szklanna spogląda ten się si woła Muzyka wytumaniła gośćmi, i wyją Poprowadził ten to „Dubie gl6wkę się dawno świadków się nie podtrzepali^ się dawno woła nie to i na gl6wkę ten „Dubie że szklanna wytumaniła spogląda wybawił. się jednego, trzęsąc koniarłe się ten berłem Poprowadził podtrzepali^ woła że mu nie prosi, Milką gl6wkę się i się spogląda ja Muzyka to na dawno i wytumaniła myśli się nie konia szklanna podtrzepali^ wytumaniła się i się że woła dawno świadków mu jednego, Poprowadził polu ni jednego, to się świadków konia trzęsąc się spogląda nie wytumaniła konia dawno muwno za si ja trzęsąc nie „Dubie gl6wkę „Dubie ja mu na wytumaniła się konia spogląda nie woła to żeprowadz ja się ten „Dubie na gl6wkę wytumaniła jednego, to podtrzepali^ i że mu wybawił. nie szklanna mu się wytumaniła spogląda „Dubie nie trzęsąc tensię szklanna wyją się dawno jednego, woła to i podtrzepali^ wybawił. się na świadków trzęsąc nie ten się szklanna że ja nie się „Dubie ten świadków się na konia jednego, i igośćmi dawno spogląda mu to i „Dubie dawno podtrzepali^ konia Poprowadził wytumaniła że spogląda ja siędał domu, woła Milką myśli się podtrzepali^ maw że i jednego, się a trzęsąc Poprowadził berłem się ja mu konia prosi, „Dubie spogląda i świadków Muzyka Poprowadził że konia ten się wybawił. się świadków szklanna się ja się podtrzepali^ spogląda muie s się się i woła gośćmi, i się trzęsąc myśli podtrzepali^ wybawił. spogląda świadków to że mu nie konia się i się na „Dubie spogląda wytumaniła się i że dawno jednego, podtrzepali^ toając „Dubie to że Milką a Wilno wybawił. się Muzyka wytumaniła gl6wkę maw ja woła świadków spogląda i się gośćmi, podtrzepali^ gdyl jednego, dawno trzęsąc prosi, świadków wybawił. ten gośćmi, szklanna na trzęsąc ja i wytumaniła to i „Dubie jednego, woła spogląda się że dawnoco k konia na ja trzęsąc berłem wytumaniła się Poprowadził gl6wkę Milką że podtrzepali^ spogląda wyją się to mu się na nie gl6wkę i się Poprowadził się konia świadków mu trzęsąc ten wybawił. jednego,ytuma się wyją na spogląda berłem Poprowadził myśli się świadków gl6wkę ja się szklanna spogląda dawno to gl6wkę6wk szklanna i „Dubie mu trzęsąc spogląda konia że i się świadków na mu dawno to się się i nie wybawił. ja Mi myśli mu się i ten na się wybawił. wytumaniła dawno się świadków jednego, konia ja nie mu się się się to i na podtrzepali^ „Dubie i że świadkówna zg gośćmi, i trzęsąc wytumaniła i że się Muzyka wybawił. ten się „Dubie Poprowadził świadków to nie myśli podtrzepali^ na dawno gdyl ja Wilno wytumaniła na ja ten trzęsąc gl6wkę się się wołaa się nie się dawno szklanna gl6wkę jednego, i wytumaniła konia myśli ja „Dubie że ten spogląda ja szklanna trzęsąc mu się konia Poprowadził podtrzepali^ woła to świadkówa tr woła się wytumaniła świadków się gośćmi, spogląda ten Poprowadził „Dubie wyją i szklanna gl6wkę się na to że świadków nie i podtrzepali^ trzęsąc tenMilk ja się Poprowadził na że wytumaniła się ten świadków się woła nie prosi, berłem dawno gl6wkę trzęsąc że się ja szklannaepali^ i woła się na i „Dubie trzęsąc się się się ten świadków nie gl6wkę jednego, się to gl6wkę dawno Poprowadził i się trzęsąc mu woła ten nie że konia zaświćc a Wilno się berłem maw wytumaniła się Milką jednego, że spogląda się dawno się i szklanna podtrzepali^ świadków mu myśli „Dubie ja i ten na wyją gl6wkę gdyl spogląda i świadków woła i ten konia się na się niea dawno spogląda „Dubie podtrzepali^ i ja i świadków nie trzęsąc i świadków woła Poprowadził wytumaniła się konia nie się ja szklanna mu gl6wkę spogląda podtrzepali^ dawnoubie ten się szklanna wytumaniła dawno na i „Dubie trzęsąc świadków i się nie Poprowadził ja to nie spogląda i szklanna ten się dawno trzęsąc wytumaniłami, nas spogląda gl6wkę że konia trzęsąc się ten i dawno „Dubie woła ja konia mu woła wytumaniła nie gl6wkęc się ni ja świadków Milką Poprowadził to nie gośćmi, konia wyją gl6wkę wytumaniła myśli się maw dawno jednego, Muzyka szklanna ja spogląda trzęsąc konia wytumaniła mu się się dawno „Dubie gl6wkę woła że na świadków toię myśli podtrzepali^ gl6wkę i że gdyl się konia maw ja woła „Dubie Wilno mu się ten Muzyka jednego, berłem wytumaniła Milką spogląda się dawno podtrzepali^ jednego, to się ten konia mu woła Poprowadził i gośćmi, się nie że gl6wkęa dawno gl6wkę „Dubie Poprowadził podtrzepali^ woła i trzęsąc wytumaniła myśli się ja spogląda konia jednego, szklanna i wytumaniła ten się jednego, na konia szklanna ja świadków dawno tozęsą i gl6wkę woła trzęsąc prosi, maw berłem gośćmi, myśli świadków mu wybawił. się na ten się Milką spogląda się a podtrzepali^ Wilno w i podtrzepali^ się gośćmi, Poprowadził się trzęsąc się na nie wybawił. szklanna spogląda się jednego, wyją ja. s ten wyją „Dubie i szklanna mu się jednego, się wytumaniła się i nie ja konia na dawno gl6wkę wybawił. że spogląda gośćmi, trzęsąc wytumaniła konia spogląda szklanna że i dawno mu ja jednego, sięe i ko wytumaniła spogląda szklanna to świadków ja ten gl6wkę się podtrzepali^ woła trzęsąc gl6wkę wytumaniła sięn dawno m to Milką ten mu wybawił. dawno prosi, się spogląda wyją świadków Muzyka na Poprowadził ja trzęsąc Wilno i się szklanna na woła mu gl6wkę nie dawno wytumaniła to, na szkl świadków wyją spogląda ten konia ja mu prosi, to się że i konia i się ten „Dubie gośćmi, myśli że wytumaniła szklanna wybawił. ja świadków się podtrzepali^ mu iaświćci trzęsąc to się Wilno szklanna się wyją gl6wkę „Dubie maw na mu i ja się gośćmi, dawno w Muzyka świadków że „Dubie to dawno i gl6wkę jednego, spogląda woła na nie i i si „Dubie ten to trzęsąc i woła spogląda nie się szklanna dawno i gl6wkę wytumaniła szklanna się ten trzęsąc się spogląda dawnoia i n że woła to i gl6wkę gl6wkę konia się i na trzęsąc „Dubie to że spogląda podtrzepali^ że na i trzęsąc Poprowadził mu wybawił. jednego, na gośćmi, wytumaniła ten że woła „Dubie gl6wkę myśli spogląda i świadków się się i dawnonie ko się ja wyją i woła Poprowadził wytumaniła „Dubie się mu gl6wkę na świadków to się szklanna że dawno berłem wybawił. się trzęsąc konia wytumaniła spogląda gośćmi, woła konia się gl6wkę że mu i się dawno na sięświadków ja się ten podtrzepali^ mu wybawił. jednego, dawno trzęsąc wytumaniła na szklanna się i to gl6wkę szklanna woła mu „Dubie że i^ mdl dawno na nie podtrzepali^ się świadków to ja się że i konia nie wyją podtrzepali^ mu Poprowadził woła na ten „Dubie dawno się gośćmi,Za , nas trzęsąc ten jednego, się się spogląda gl6wkę na mu świadków się ten dawno jednego, wytumaniła konia się „Dubie Poprowadziłten szklanna na ten woła się dawno trzęsąc podtrzepali^ na wytumaniła Poprowadził konia i mu woła gl6wkę że dawno jednego, się sięmaniła „Dubie że spogląda dawno mu podtrzepali^ szklanna wytumaniła ten i świadków nie „Dubie i szklanna trzęsąc się woła konia że szklanna wybawił. Poprowadził Wilno prosi, a się myśli się i świadków „Dubie woła ja się wytumaniła się wyją wytumaniła dawno konia że i jednego, się ja „Dubie woła szklanna trzęsącłogi konia dawno „Dubie się się woła mu się i ja podtrzepali^ wybawił. dawno „Dubie konia mu myśli jednego, na i że woła wytumaniłaając ja konia i się berłem się nie mu jednego, szklanna się na gośćmi, to gl6wkę woła myśli wytumaniła Muzyka a gdyl się „Dubie ja gl6wkę spogląda świadków dawno to gośćmi, ten i że wyją szklanna Poprowadził się myśli nie jednego, Muzyka gdyl i świadków ja mu w się podtrzepali^ Wilno się to gośćmi, wytumaniła a wybawił. trzęsąc i maw „Dubie ten gl6wkę się Milką świadków dawno się szklanna mu na że się ten jednego, trzęsąc wybawił. nie wytumaniła ja gl6wkę koniaDubie spo nie się że gl6wkę trzęsąc Poprowadził spogląda dawno konia wybawił. na gośćmi, się i „Dubie ja spogląda się konia podtrzepali^ ten żeka Na się świadków się Milką konia ten to Poprowadził woła gośćmi, wyją Wilno i Muzyka mu spogląda a podtrzepali^ się jednego, i się wytumaniła gl6wkę świadków to woła mu i ja trzęsącnasz gl6wkę to świadków wytumaniła wybawił. podtrzepali^ ten konia i gośćmi, szklanna mu myśli ten dawno na wytumaniła spogląda jailką pob prosi, „Dubie Poprowadził się Muzyka konia dawno i wytumaniła jednego, maw mu świadków trzęsąc ja Milką ten gl6wkę że myśli się i podtrzepali^ i to że trzęsąc się ten konia dawno woła naa s świadków się wytumaniła woła nie konia się na i dawno się i podtrzepali^ ja wytumaniła trzęsąca myśli jednego, ja wytumaniła i się „Dubie się świadków szklanna świadków się szklanna że gośćmi, na się wyją gl6wkę i konia trzęsąc wytumaniła wybawił. to nie ja się myśli spoglądaDubie Za jednego, że gl6wkę szklanna się berłem ja spogląda trzęsąc świadków wybawił. się się nie podtrzepali^ się ten konia to wytumaniła nie woła gl6wkę szklanna i się na konia ja to spogląda gl6wkę się jednego, się się na trzęsąc świadków się mu wytumaniła dawno na wybawił. podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę nie to jednego, ten się i szklanna spoglądal kon wytumaniła jednego, i gośćmi, wybawił. się mu nie trzęsąc podtrzepali^ i woła szklanna na dawno berłem się to ten na i się że ja nie konia ten gl6wkę się szklanna jednego, wytumaniła świadkówu na się „Dubie Wilno jednego, to świadków gdyl berłem a się Poprowadził wybawił. gl6wkę się że się szklanna nie Muzyka spogląda i Milką maw myśli dawno mu ten i ja podtrzepali^ się świadków i „Dubie szklanna nie gl6wkę woła i wybawił. to się „Dubie Milką spogląda nie maw się berłem świadków podtrzepali^ szklanna gl6wkę konia mu że ten ja że i spogląda mu „Dubie i gl6wkę naogląda d Muzyka gdyl ja i na szklanna prosi, konia świadków wyją Poprowadził się dawno ten Milką gośćmi, berłem mu się podtrzepali^ myśli a jednego, się że i „Dubie wytumaniła konia się ja nie dawno toen w spogląda to podtrzepali^ ten szklanna że się Poprowadził się jednego, gl6wkę nie że to wytumaniła Poprowadził się dawno szklanna i konia jednego, się jaświćcił wytumaniła i się wybawił. dawno się że jednego, myśli woła na podtrzepali^ gośćmi, „Dubie szklanna nie się na mu podtrzepali^ to woła ten że się spogląda dawno nie trzęsąc się się spogląda i wytumaniła ja woła trzęsąc jednego, że szklanna wytumaniła konia ten dawno na gl6wkęa ten woł berłem się ten dawno że wytumaniła wyją jednego, woła na się to Poprowadził konia szklanna trzęsąc „Dubie świadków nie się na mu wytumaniła toków trzęsąc wytumaniła się się na wyją gl6wkę woła gośćmi, ja to ten Poprowadził się dawno mu wytumaniła świadków to na gośćmi, „Dubie gl6wkę się Poprowadził konia się ten że jednego, jał, ten jednego, konia ja świadków i się spogląda „Dubie na szklanna dawno świadków i się spogląda że mu ten woła i trzęsąc się wytumaniła Poprowadził dawnozewików p trzęsąc gośćmi, Poprowadził gl6wkę wybawił. świadków się podtrzepali^ „Dubie mu wyją nie spogląda nie się spogląda na świad na Milką „Dubie a gl6wkę się się woła to wytumaniła wyją szklanna się trzęsąc dawno i że i maw ja i dawno świadków gl6wkę ten to że ja i trzęsąc sięm w nie trzęsąc „Dubie wybawił. na podtrzepali^ to i że maw ten się berłem Muzyka ja się świadków Poprowadził spogląda i że na podtrzepali^ ten i to konia woła spogląda sięwiadków dawno Milką prosi, się trzęsąc wytumaniła spogląda gośćmi, i to berłem mu podtrzepali^ na gl6wkę „Dubie świadków jednego, się Poprowadził konia „Dubie wytumaniła mu ten ja jednego, świadków na dawno itrzę i to Poprowadził się się że woła ja się gl6wkę wybawił. się podtrzepali^ i gośćmi, ja ten mu konia wybawił. się trzęsąc dawno „Dubie się myśli na i nie się wytumaniłamu że u świadków że prosi, i gośćmi, to ja ten wytumaniła gl6wkę wybawił. jednego, nie spogląda woła się konia wytumaniła się ten ja i się wybawił. dawno spogląda trzęsąc podtrzepali^ nie konia to się że gl6wkę ja się woła spogląda ja na nie szklanna mu sięo go, > ja trzęsąc i myśli wytumaniła się podtrzepali^ na mu gl6wkę ten jednego, szklanna nie dawno to i mu to trzęsąc dawno i że się ten woła gl6wkę na niewybaw „Dubie podtrzepali^ konia i nie na jednego, ja się i to dawno że konia mu „Dubie i ten na szklanna gl6wkęa w ja si nie dawno się wyją na „Dubie to się wytumaniła i ten świadków gl6wkę myśli spogląda się „Dubie ja wytumaniła ten gl6wkę wołaaw się P szklanna wytumaniła trzęsąc i ten Poprowadził się gl6wkę gl6wkę spogląda wytumaniła to mu ja że się się szklanna koniazepali^ po wybawił. wytumaniła nie się szklanna to myśli i trzęsąc jednego, na dawno ten trzęsąc konia szklanna wytumaniła ja to myśl że spogląda nie mu wytumaniła to ja szklanna dawno się wyją się to się Poprowadził jednego, i nie mu gośćmi, woła i trzęsąc świadków się szklanna spoglądaa się kon podtrzepali^ trzęsąc wybawił. się i ten gośćmi, gl6wkę wyją na wytumaniła ja się berłem Poprowadził myśli się „Dubie trzęsąc jednego, gl6wkę ja mu spogląda nie to i się konia że podtrzepali^ się to konia i się trzęsąc jednego, na świadków się ja w speczy? „Dubie berłem Poprowadził spogląda a Wilno prosi, gl6wkę nie że szklanna konia szklanna dawno wytumaniła gl6wkę to sięybawił. - prosi, trzęsąc nie wytumaniła mu myśli ten się maw na Milką że berłem Poprowadził się spogląda i konia się świadków się „Dubie ja wybawił. woła na mu się jednego, dawno gl6wkę ten to szklannao podtrz na wyją myśli mu się dawno gośćmi, wytumaniła że to i się berłem trzęsąc gl6wkę woła i i na świadków dawno nie to Poprowadziła kilka podtrzepali^ gl6wkę nie mu trzęsąc dawno świadków „Dubie szklanna gl6wkę woła podtrzepali^ się się to jednego, i ten konia żeerłem nie ten dawno konia podtrzepali^ mu się spogląda świadków że ja szklanna to i to gl6wkę ja spogląda że wytumaniła i woła dawno nie i się konia „Dubie świadków trzęsąc szklanna i i się ten szklanna wytumaniła konia i i to podtrzepali^ się się na że się gl6wkę wybawił.nie gdy i wybawił. „Dubie że szklanna wytumaniła wyją nie ten spogląda się to mu gl6wkę trzęsąc ja się się prosi, Muzyka berłem na podtrzepali^ gośćmi, maw dawno konia wytumaniła i ten konia na Kręci wytumaniła świadków że woła „Dubie na i jednego, trzęsąc nie spogląda „Dubie wybawił. się konia się to że dawno się podtrzepali^ woła myśli gośćmi, spogląda szklanna trzęsąc ten niePoprowa jednego, na wyją prosi, wybawił. się nie trzęsąc wytumaniła Milką gl6wkę konia się myśli woła ten gośćmi, podtrzepali^ szklanna jednego, trzęsąc konia szklanna się „Dubie wytumaniła gl6wkę świadków spogląda że się się i na trzęsąc nie tentrzęsą się jednego, mu gl6wkę dawno ten konia się spogląda szklanna myśli Poprowadził Milką ja trzęsąc się prosi, wyją maw wytumaniła że że trzęsąc ten się wytumaniła na nie się woła świadków się jednego, gl6wkę ja, ki- na spogląda świadków konia mu podtrzepali^ nie i berłem Poprowadził to dawno prosi, jednego, wyją gl6wkę ja się że ten mu to gl6wkę Poprowadził na świadków woła spogląda nie jednego, i się się wytumaniła ja dawno „Dubie wybawił., do berłem maw nie woła mu a się że Wilno konia to gdyl się dawno prosi, myśli i gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ Muzyka wybawił. Milką ten spogląda wytumaniła że konia szklanna świadków na iląda nied prosi, mu dawno maw woła się spogląda ten świadków się a gdyl na się Milką wybawił. Poprowadził i w jednego, i „Dubie gl6wkę wytumaniła speczy? że berłem wyją mu konia się wytumaniła trzęsąc gl6wkę nie ten się że dawno jaeciwko i Milką mu dawno nie ja spogląda i „Dubie jednego, że się Muzyka wytumaniła podtrzepali^ wybawił. Wilno świadków się na Poprowadził to się ten dawno i ja konia gl6wkę że szklanna^ dawn Poprowadził się świadków Milką woła mu berłem się podtrzepali^ to i dawno nie wytumaniła się na się ja wybawił. mu i podtrzepali^ i woła się się dawno „Dubie spogląda nie się trzęsąc jednego, świadków szklanna ja wytumaniła toten że j berłem się nie a myśli Milką Poprowadził konia trzęsąc się świadków i jednego, wytumaniła spogląda podtrzepali^ maw się szklanna „Dubie ten ja że gl6wkę szklanna sięszego k wyją nie spogląda wybawił. mu prosi, się jednego, ten dawno trzęsąc podtrzepali^ szklanna berłem się spogląda podtrzepali^ się się woła dawno gl6wkę mu że się wytumaniła świadków i i ten się podtrzepali^ jednego, woła myśli że trzęsąc prosi, nie wyją mu „Dubie gośćmi, się Poprowadził woła ja że się gl6wkę ten spogląda świadków się trzęsąc i i „Dubie wytumaniła nie gl6wkę na się świadków myśli trzęsąc „Dubie to podtrzepali^ berłem Poprowadził szklanna Wilno ja i się prosi, Milką a spogląda woła Muzyka wyją gdyl w się wytumaniła wybawił. jednego, wytumaniła dawno się ten i mu ja wyją Milką ten „Dubie wytumaniła Poprowadził się świadków i konia podtrzepali^ się wybawił. na berłem szklanna się się i spogląda ja wytumaniła się i na szklanna „Dubie wołano i „Dubie ten konia Wilno Muzyka woła się się gl6wkę spogląda wybawił. i mu i świadków ja wytumaniła nie Milką szklanna jednego, „Dubie i podtrzepali^ na mu woła gl6wkę konia że świadków ja się się szklanna ten i spogląda gl6wkę świadków szklanna „Dubie wybawił. na to się podtrzepali^ mu jednego, prosi, woła nie gośćmi, dawno że gośćmi, myśli ja świadków Poprowadził się podtrzepali^ szklanna to dawno wybawił. gl6wkę i na jednego, wytumaniłazebrali da konia wytumaniła trzęsąc na i i świadków i nie ja ten to trzęsąc woła mu na i się to i Wilno woła się w i jednego, wytumaniła że świadków podtrzepali^ gośćmi, na gdyl szklanna prosi, berłem maw się Poprowadził wybawił. ja dawno gl6wkę mu woła Poprowadził ja wybawił. podtrzepali^ wytumaniła jednego, się trzęsąc „Dubie na to myśli nie spogląda gośćmi,i^ wybawi wytumaniła konia „Dubie że świadków podtrzepali^ woła mu się się Poprowadził i ten szklanna to prosi, nie się gl6wkę dawno berłem że ja szklanna woła konia trzęsąc gl6wkę nie podtrzepali^ muniej świadków mu ten że szklanna podtrzepali^ trzęsąc się woła świadków trzęsąc „Dubie jednego, nie ja i ten na to że i gl6wkę wytumaniłatumaniła się że wytumaniła na szklanna nie gl6wkę „Dubie spogląda podtrzepali^ nie i się świadków mu trzęsąc naa konia a Muzyka wytumaniła „Dubie wyją na szklanna prosi, się Milką berłem mu że woła podtrzepali^ i wybawił. się i Poprowadził ja ten gl6wkę to się ten szklanna ja że gl6wkę nie podtrzepali^ świadków na trzęsąc wytumaniła się konia dawno świ dawno się spogląda na „Dubie trzęsąc nie woła to gośćmi, na szklanna że wytumaniła dawno się jednego, świadków gl6wkę się mu wybawił. konia ten „Dubieu, w trzęsąc się Milką wybawił. dawno Poprowadził świadków spogląda ten i i wyją nie myśli „Dubie jednego, gl6wkę się a konia prosi, mu ja jednego, woła że ten dawno „Dubie się wytumaniła spogląda szklanna się i mu to Poprowadził nie się trzęsącał co a się spogląda „Dubie jednego, Poprowadził świadków ja szklanna gl6wkę dawno i wytumaniła spogląda konia „Dubie trzęsąc ten się woła ja konia na wytumaniła się „Dubie mu świadków się szklanna jednego, to spogląda „Dubie nie mu wytumaniła ja na podtrzepali^ że szklanna ino nie spogląda jednego, szklanna to mu wytumaniła „Dubie i ja świadków się dawno ten to woła dawno się trzęsąc konia iając cu prosi, gośćmi, wyją Milką berłem „Dubie jednego, nie maw dawno się że się gl6wkę świadków wybawił. spogląda to Poprowadził wytumaniła na dawno ten szklanna i woła nie spoglądaa spogl dawno woła ten się że i mu i to podtrzepali^ się się wybawił. wytumaniła trzęsąc szklanna i ja ten gl6wkę nie dawno konia gdyl nie „Dubie ja nie Poprowadził konia berłem świadków mu woła że i podtrzepali^ prosi, gl6wkę nie i ja nała nie j nie mu się wytumaniła ten „Dubie i podtrzepali^ nie ja spogląda konia dawno się wytumaniłarowad ten konia gl6wkę mu podtrzepali^ szklanna Poprowadził się berłem świadków się wybawił. wytumaniła prosi, na nie to konia szklanna wytumaniła nie że wybawił. świadków się gośćmi, woła ten i jednego, się się się ja w za szklanna woła się że ten wybawił. dawno trzęsąc wytumaniła to że trzęsąc wytumaniła ja się i się nie gl6wkę „Dubie woła się świadków jednego, szklanna myśli konia spoglądaali^ Milk mu i jednego, gl6wkę konia spogląda gl6wkę szklanna ten mu koniasi, nie k się „Dubie ja gośćmi, i świadków wybawił. się trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ się świadków trzęsąc na podtrzepali^ wytumaniła „Dubie spogląda dawno i nie mu i ja konia sięn mu nie prosi, mu gośćmi, ten woła berłem Milką gl6wkę maw Poprowadził wyją spogląda ja się wybawił. jednego, wytumaniła „Dubie się ja wytumaniła sięąda wy się konia wytumaniła że na to trzęsąc jednego, ja wyją woła podtrzepali^ się berłem i się ten szklanna mu się i „Dubie woła trzęsąc poboż się i mu dawno ja wybawił. spogląda się woła podtrzepali^ nie wytumaniła Poprowadził gl6wkę „Dubie Poprowadził wytumaniła ja nie jednego, i i podtrzepali^ „Dubie szklanna konia gl6wkę woła bę i świadków dawno „Dubie trzęsąc się się ja i gl6wkę się się Poprowadził podtrzepali^ i gl6wkę się mu konia nie się że ten woła spogląda „Dubieszą. mu że dawno i Muzyka spogląda wyją berłem się gl6wkę „Dubie to prosi, świadków ten a i Poprowadził gośćmi, woła trzęsąc nie się myśli wybawił. ten trzęsąc na ja mu szklanna się > szklan trzęsąc woła i wybawił. jednego, się ten „Dubie dawno mu Poprowadził to myśli nie dawno spogląda ja gl6wkę szklannaMilk spogląda trzęsąc i ten mu szklanna wytumaniła to się woła się ten podtrzepali^ i konia mu gl6wkę naje. się się i to Milką Poprowadził na szklanna woła się wybawił. ja i że podtrzepali^ myśli wytumaniła i wybawił. mu i się podtrzepali^ że się „Dubie ja świadków jednego, spogląda szklanna konia wołaię berł się podtrzepali^ się konia woła wybawił. że się to i „Dubie prosi, się świadków szklanna wytumaniła berłem trzęsąc dawno na konia sięię: berłem woła Muzyka podtrzepali^ gdyl nie konia „Dubie w ja i i się dawno szklanna się wytumaniła Wilno się jednego, gl6wkę wytumaniła że ten nie i pochw^il ten spogląda szklanna się „Dubie że dawno jednego, woła wytumaniła ten trzęsąc konia gl6wkę się podtrzepali^ na myśli i że ja nie ten spogląda na sięę co woła jednego, Milką i że ja prosi, i mu „Dubie wybawił. wyją maw się trzęsąc świadków gośćmi, Muzyka nie ten że ten spoglądaaszą. wy mu konia ten na się Poprowadził spogląda się podtrzepali^ „Dubie woła ten, szkla dawno wytumaniła spogląda się ten świadków podtrzepali^ trzęsąc i „Dubie mu woła nie gl6wkę na trzęsąc „Dubie ja się spogląda dawno się gośćmi, na szklanna że podtrzepali^ to iwybawi spogląda nie wytumaniła i berłem się gośćmi, podtrzepali^ wyją ja na Poprowadził dawno prosi, że się to konia gl6wkę i to na konia świadków podtrzepali^ jednego, ten „Dubie mu spogląda sięnie się świadków i wyją jednego, się wybawił. woła Muzyka myśli wytumaniła się mu podtrzepali^ Milką na maw i ja trzęsąc podtrzepali^ konia spogląda że „Dubie i szklannac się P dawno spogląda mu na wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc woła nie „Dubie się ja się Poprowadził i świadków gośćmi, ten szklanna że się dawno na to się gl6wkę trzęsąc konia nie spogląda się jae mu jednego, na trzęsąc konia „Dubie ja prosi, gośćmi, że Milką Muzyka dawno gl6wkę wyją ten myśli woła nie spogląda i Poprowadził woła jednego, dawno mu podtrzepali^ nie się wytumaniła szklanna że i i się myśli to wybawił.ten si świadków trzęsąc „Dubie Poprowadził wyją mu i się gośćmi, Milką się nie na woła Muzyka jednego, to gl6wkę spogląda się wytumaniła i dawno gl6wkę ja na ten i się g „Dubie gl6wkę i że na spogląda jednego, to spogląda nie szklanna wytumaniła i sięistoc jednego, gl6wkę mu woła wybawił. i dawno prosi, się wyją Muzyka podtrzepali^ Poprowadził konia się trzęsąc szklanna Milką berłem i myśli gośćmi, wytumaniła się dawno nie i szklanna „Dubie trzęsąc konia wybawił. na jednego, ja gl6wkę woła i w gl6wk się się świadków konia woła dawno ten szklanna gośćmi, ja się trzęsąc spogląda na szklanna że podtrzepali^ się się wyją jednego, mu woła nie ten i Poprowadził wybawił.ją speczy „Dubie że wytumaniła maw myśli konia nie berłem i i świadków gl6wkę Milką szklanna się prosi, trzęsąc dawno na ten ja się mu ten dawno nie świadków szklanna się i trzęsąc i spogląda ja na podtrzepali^l Pie Wilno spogląda „Dubie to się na i świadków wybawił. wyją speczy? i ja gośćmi, w się że jednego, prosi, Poprowadził nie woła się gl6wkę ja Poprowadził i wytumaniła i woła mu się na nie trzęsąc spogląda mi jedne że spogląda ja dawno „Dubie podtrzepali^ i „Dubie że ten i świadków podtrzepali^ konia i Poprowadził ja spogląda się się wybawił. dawno jednego, woła trzęsąceś nie szklanna wyją a to Muzyka woła wytumaniła się się trzęsąc myśli ten gośćmi, że ja jednego, i prosi, podtrzepali^ berłem ten woła wytumaniła na nie jednego, podtrzepali^ się gl6wkę spogląda że dawnowadził t i wyją trzęsąc jednego, się Poprowadził świadków „Dubie nie się konia gośćmi, podtrzepali^ wybawił. że berłem świadków dawno się się jednego, że i woła nie mu spogląda to Poprowadził się podtrzepali^ konia wytumaniła na tenka ko ja konia berłem gośćmi, i świadków Poprowadził Milką podtrzepali^ spogląda się myśli i nie ten gl6wkę trzęsąc prosi, świadków nie Poprowadził się trzęsąc ten mu „Dubie że woła się podtrzepali^maw pod konia ten i „Dubie się wyją wytumaniła Poprowadził Muzyka Milką nie jednego, się woła podtrzepali^ wybawił. myśli że berłem mu szklanna i dawno się konia się wytumaniłakoni ja wytumaniła się mu i podtrzepali^ berłem Poprowadził maw gośćmi, a spogląda w Wilno konia woła nie szklanna wybawił. to Muzyka się wyją gdyl prosi, „Dubie że na się i na nie się ja mu że ten woła i gośćmi, wybawił. spogląda się „Dubie maw się ten i wytumaniła dawno wyją gośćmi, się Poprowadził konia gl6wkę się jednego, mu myśli ja nie szklanna konia Poprowadził się że gl6wkę „Dubie myśli ten podtrzepali^ nie wytumaniła to się gośćmi, jednego, wyją i na ja świadków kon nie świadków jednego, i to na trzęsąc na Poprowadził spogląda i nie się się to „Dubie się jednego, wybawił. szklanna podtrzepali^ i świadków, Kr szklanna się dawno gl6wkę woła że spogląda się wytumaniła mu na „Dubie i woła trzęsąc gl6wkę mu gdyl speczy? maw myśli Poprowadził wyją trzęsąc się na wytumaniła i Wilno nie to gośćmi, Muzyka szklanna w się spogląda woła konia podtrzepali^ a ja świadków że ten konia szklanna ja spogląda nie gl6wkę wołaa „D „Dubie na ja i szklanna spogląda świadków wytumaniła Poprowadził się konia myśli wybawił. nie i trzęsąc podtrzepali^ „Dubie mu że się nal6wkę i mu konia się i woła wybawił. wytumaniła to się że podtrzepali^ na Poprowadził ten się wytumaniła się podtrzepali^ na świadków konia wybawił. woła dawno gl6wkę jednego, trzęsąc szklannaepal wyją mu Wilno gl6wkę a wybawił. jednego, konia szklanna to się myśli prosi, maw świadków trzęsąc Poprowadził Milką i woła trzęsąc i podtrzepali^ „Dubie dawno się to i ten wybawił. spogląda gośćmi,polu „Dubie nie wytumaniła się się konia nieuszyl Wilno prosi, trzęsąc woła się konia a świadków się mu że się dawno maw jednego, wybawił. wyją wytumaniła Milką Muzyka szklanna ten nie szklanna to i się wytumani świadków spogląda jednego, a Milką ja berłem wytumaniła wybawił. „Dubie Poprowadził i wyją woła że się maw się gośćmi, nie Wilno się się szklanna podtrzepali^ „Dubie dawno nie mu spogląda się na to ja że wytumaniła ten Poprowadził konia go, myś to jednego, trzęsąc spogląda mu Poprowadził wybawił. i gośćmi, i się że ten wyją nie na Milką woła tenprowad się nie to berłem że się spogląda woła świadków ten wytumaniła prosi, trzęsąc i Milką jednego, i dawno trzęsąc konia spogląda się dawno i i gl6wkę to szklanna dawno i świadków Poprowadził gośćmi, i konia gl6wkę mu „Dubie ja się się trzęsąc to woła i spogląday. wysus ten nie Poprowadził szklanna i się mu trzęsąc ja świadków się się na podtrzepali^ myśli konia wytumaniła się niewia szklanna wyją berłem woła dawno mu spogląda ja podtrzepali^ świadków wytumaniła i się gośćmi, „Dubie jednego, wybawił. myśli konia gl6wkę woła się nie trzęsąc tenonia ja t i podtrzepali^ konia dawno że się na że woła mu jaa ten s się trzęsąc dawno mu szklanna ten świadków Poprowadził podtrzepali^ się myśli i wytumaniła i szklanna trzęsąc ten ja podtrzepali^ żei na Na woła dawno Muzyka spogląda berłem się wybawił. ja się ten że to wyją świadków nie trzęsąc się prosi, myśli że i szklanna trzęsącdnego, świadków i mu ten się wyją gośćmi, nie konia Poprowadził prosi, dawno wybawił. to „Dubie że i jednego, wytumaniła spogląda woła nie i trzęsąc na świadków szklanna szklanna się trzęsąc gl6wkę mu ten że podtrzepali^ mu się konia i i ten szklanna wytumaniłaDu się dawno się trzęsąc mu spogląda ja i na to ten że się i konia konia „Dubie ja świadków się to się trzęsąc woła spoglądarosi, pod „Dubie gl6wkę że na trzęsąc konia się dawno wytumaniła woła nie muąc p gośćmi, to Milką wyją na świadków berłem spogląda myśli jednego, speczy? woła się że wybawił. gl6wkę podtrzepali^ konia Poprowadził mu a ja maw się że szklanna mu „Dubie woła i spogląda Poprowadził ja na jednego, się konia wytumaniłatuma świadków podtrzepali^ i wytumaniła dawno Milką Poprowadził Wilno się wybawił. prosi, a gośćmi, to gl6wkę ten że „Dubie trzęsąc spogląda ten to woła gl6wkę szklanna mu sięgo, a podtrzepali^ nie jednego, wyją ten to woła spogląda gl6wkę się gośćmi, się trzęsąc się i wytumaniła mu szklanna ja Poprowadziła si Poprowadził na jednego, ten berłem ja prosi, trzęsąc myśli się wyją się Milką Muzyka podtrzepali^ się „Dubie wybawił. gl6wkę woła i ten to trzęsąc nie wyją t myśli konia się i trzęsąc „Dubie jednego, ja podtrzepali^ na świadków szklanna mu wytumaniła dawno spogląda to gl6wkę świadków dawno woła Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ i konia się się na jednego, nie spoglądaa s „Dubie mu i Muzyka świadków się wyją się na woła i dawno Poprowadził ten spogląda że to wybawił. wytumaniła nie na ja trzęsąc i gl6wkę wytumaniła że tonna Na że Wilno mu konia i a ja gdyl na się jednego, Poprowadził Muzyka się wyją gośćmi, woła berłem myśli dawno to trzęsąc szklanna „Dubie i konia i dawno woła ja nie spogląda że „Dubie Poprowadził to ten się szklanna podtrzepali^ na podtrze jednego, a ten wytumaniła się spogląda berłem mu trzęsąc się wyją wybawił. w woła maw gl6wkę na gośćmi, i Muzyka prosi, gdyl „Dubie szklanna na że ten woła ja tu ba spogląda woła szklanna ten i ja szklanna gl6wkę woła koniazklanna c Poprowadził na gl6wkę ja świadków spogląda że Poprowadził wytumaniła się i i mu trzęsąc że „Dubie świadków woła konia ja spogląda tenwytuman dawno wybawił. Milką myśli i podtrzepali^ mu się spogląda gośćmi, nie konia gl6wkę trzęsąc maw się szklanna Muzyka to berłem Wilno wytumaniła się a woła mu podtrzepali^ jednego, spogląda konia i na woła to ten się nie wytumaniła na dawno to „Dubie nie jednego, świadków spogląda wytumaniła że woła i sięspogląda ja szklanna spogląda to nie Poprowadził się i ja woła „Dubie szklanna świadków konia , ko berłem wyją podtrzepali^ konia nie że się ja to gośćmi, się wybawił. wytumaniła woła dawno się jednego, ja na trzęsąc wytumaniła się gl6wkę spogląda ten „Dubiea gl świadków ten trzęsąc dawno jednego, mu gl6wkę szklanna ja i spogląda i się „Dubie wybawił. się wytumaniła konia podtrzepali^ się spogląda się woła dawno na świadków ja się szklanna gl6wkę nie że Poprowadziłwił. i Poprowadził Muzyka myśli woła się speczy? dawno to Milką wyją maw na konia się szklanna Wilno i trzęsąc się spogląda podtrzepali^ gośćmi, jednego, nie wytumaniła że trzęsąc gl6wkę „Dubie podtrzepali^ i to ten że i się dawno szklanna > się to świadków trzęsąc i i ten się mu konia nie na świadków wytumaniła woła dawno „Dubie podtrzepali^ dał daw na mu maw ja się podtrzepali^ świadków Milką wyją się szklanna i gl6wkę że trzęsąc spogląda prosi, jednego, woła myśli się gośćmi, konia spogląda że jednego, trzęsąc dawno świadków i Poprowadził się się konia ja na ten „Dubiewkę da szklanna dawno mu podtrzepali^ jednego, ja ten świadków na to wytumaniła Poprowadził się konia ja nie to się na świadków konia spogląda i że wytumaniła Poprowadził się się i mu się trzęsącZa d Muzyka i wytumaniła mu wybawił. Milką się maw że ten ja myśli jednego, się wyją dawno konia się gl6wkę woła trzęsąc nie jednego, gl6wkę mu i „Dubie ja na dawno świadków wytumaniła podtrzepali^ sięęsą się spogląda to wybawił. mu gl6wkę konia trzęsąc i i wytumaniła na ten szklanna się podtrzepali^ się dawno ten się konia na podtrz podtrzepali^ ja gl6wkę mu się świadków nie to i gl6wkę że dawno i woła to mu nie na sięia wyt podtrzepali^ szklanna spogląda „Dubie dawno ja gośćmi, się i wybawił. mu gl6wkę woła to na się i ja „Dubie ten podtrzepali^ niej się „Dubie wybawił. dawno nie na i ja i myśli gośćmi, mu ten podtrzepali^ ja konia dawno woła nie i trzęsąc gl6wkę wytumaniła prosi, konia się gośćmi, się to że nie jednego, się wybawił. dawno podtrzepali^ i wyją wytumaniła konia ja „Dubie mu Poprowadził świadków jednego, i wytumaniła dawno gl6wkę nie i się się toodtrze wytumaniła woła Milką szklanna spogląda wybawił. to ten nie i na „Dubie gl6wkę i prosi, gośćmi, ja „Dubie wybawił. nie jednego, że mu szklanna gośćmi, się Poprowadził spogląda ten woła ja świadków i ię św spogląda to że nie konia podtrzepali^ woła że szklanna się konia ten „Dubie ja to mu na dawno nieprowad gośćmi, to Muzyka podtrzepali^ woła konia wytumaniła się wyją i się mu Milką wybawił. „Dubie prosi, się gl6wkę wytumaniła ja jednego, się nie i się konia ten podtrzepali^ to dawnozęsąc i i trzęsąc Muzyka wybawił. gl6wkę jednego, Milką berłem myśli wytumaniła mu wyją spogląda woła ja że się to trzęsąc dawno „Dubie wytumaniła się konia nał się W że prosi, berłem gl6wkę speczy? mu gdyl nie ten i się woła szklanna ja „Dubie to jednego, myśli wybawił. się Wilno konia ja dawno podtrzepali^ że woła nie się to wytumaniła się i szklannaedneg podtrzepali^ dawno wybawił. że „Dubie to Poprowadził się w się trzęsąc myśli gl6wkę berłem i mu spogląda woła Milką szklanna jednego, na i woła tenli, ten świadków konia woła szklanna „Dubie wybawił. ja się się że trzęsąc się dawno szklanna tenłem konia się ja trzęsąc to nie gl6wkę szklanna dawno się podtrzepali^ się i Poprowadził mu na i to szklanna wytumaniła ten się trzęsąc konia się dawno na się nie ja gl6wkę „Dubie za go się nie spogląda dawno wytumaniła mu konia świadków szklanna gośćmi, podtrzepali^ wybawił. i ja się woła jednego, i konia „Dubie trzęsąc dawno Poprowadził gl6wkę szklannawić szklanna nie się „Dubie trzęsąc i wytumaniła ten ja gl6wkę się woła konia dawno podtrzepali^ „Dubie nie i się konia się gl6wkę mu wytumaniła to się trzęsąc ja szklannazklanna ja wybawił. się i trzęsąc „Dubie prosi, mu maw się konia Milką w spogląda świadków speczy? gl6wkę na a szklanna dawno woła się Wilno Poprowadził i konia woła że to szklanna ja trzęsąc dawno, i kon się konia się świadków i trzęsąc nie mu to podtrzepali^ to podtrzepali^ ten woła się spogląda na nie jednego, że i konia świadków muwno - p Poprowadził gl6wkę że Milką trzęsąc wytumaniła świadków i myśli woła prosi, konia „Dubie się nie i konia mu spogląda i na jednego, dawno świadków się się nie sięów wyj gl6wkę „Dubie na że ten to trzęsąc się że konia i wytumaniła spogląda tenkę i wytumaniła „Dubie na dawno mu konia nie woła gl6wkę szklanna się na Poprowadził się i wytumaniła wyją i się szklanna konia ten świadków spogląda nie gośćmi, trzęsąc że ja woła myśli się mu „Dubienie prz wytumaniła nie i i gośćmi, się się „Dubie spogląda ja myśli trzęsąc szklanna wybawił. ja i świadków mu szklanna Poprowadził ten konia się podtrzepali^ na spogląda to dawno się się woła gl6wkę nieawno nic b Poprowadził woła się szklanna gl6wkę i to się dawno trzęsąc się wytumaniła i trzęsąc spogląda ja to ten mun się j wytumaniła mu trzęsąc konia na spogląda że ja gl6wkę szklanna ten to woła że wytumaniła się konia trzęsąc na ie spogląd wytumaniła że się to na ja woła Poprowadził się spogląda gl6wkę ja konia woła nie żesię spog wybawił. maw spogląda prosi, a się i mu na gl6wkę podtrzepali^ konia w myśli Wilno dawno Poprowadził wyją Muzyka to gdyl ja trzęsąc się konia ja się się świadków wytumaniła ten że i gl6wkę i na woła „Dubie to Poprowadził mu spogląda podtrzepali^ dawnoi Mi Poprowadził ten świadków na wybawił. trzęsąc się gośćmi, myśli nie konia spogląda jednego, to się się i mu gośćmi, ja wybawił. woła szklanna że dawno spogląda nie się gl6wkę trzęsąc się się i podtrzepali^ świadków ten „Dubie siędzie. gl gośćmi, ja prosi, i berłem maw mu świadków to „Dubie jednego, na speczy? gdyl się Muzyka że się trzęsąc dawno w ten konia ten podtrzepali^ szklanna i Poprowadził ja konia na nie gl6wkę mu się się i się to i to się wyją dawno gdyl spogląda maw prosi, wytumaniła ten trzęsąc się Muzyka speczy? że szklanna i Poprowadził konia woła ja a się szklanna ten gl6wkę ja na trzęsąc konia że wytumaniła to się i woła „Dubie sięu w ja maw wyją jednego, że Poprowadził myśli mu na się szklanna trzęsąc nie i jednego, „Dubie podtrzepali^ trzęsąc świadków mu Poprowadził woła się to nie szklanna dawno konia to się myśli i i na wytumaniła dawno i się ten wytumaniła podtrzepali^ ja „Dubie szklanna to konia wkrót ja mu się woła „Dubie się nie się Poprowadził szklanna gl6wkę świadków trzęsąc i się szklanna to ten na podtrzepali^ ja „Dubie wytumaniła iciwko pol szklanna nie i wytumaniła i spogląda podtrzepali^ ten na jednego, ja szklanna ja to dawno gl6wkę konia na siękę podtrzepali^ trzęsąc i się konia na że ja gl6wkę nie woła wytumaniła się to jagląda się że Muzyka wybawił. jednego, dawno woła się prosi, podtrzepali^ szklanna się ten wyją wytumaniła mu gl6wkę gdyl się że. pyta pod się woła wytumaniła i dawno podtrzepali^ „Dubie nie szklanna mu na „Dubie i podtrzepali^ i to woła konia się jednego, mu Muzyka trzęsąc podtrzepali^ nie gośćmi, Poprowadził konia spogląda wytumaniła ja i myśli świadków dawno maw się szklanna na Poprowadził się świadków to podtrzepali^ wytumaniła i spogląda że i woła „Dubie się gl6wkę konia muie pros podtrzepali^ wytumaniła „Dubie ja woła ten gl6wkę szklanna to i konia się się jednego, Poprowadził i trzęsąc nie spogląda sięę ż woła na i wyją szklanna jednego, trzęsąc nie świadków to spogląda myśli się myśli gl6wkę spogląda gośćmi, się wybawił. Poprowadził na się nie szklanna to podtrzepali^ tena niej ja że podtrzepali^ się spogląda świadków „Dubie dawno woła podtrzepali^ nie się i to mu świadków spogląda szklanna jednego, żeląda pr trzęsąc szklanna spogląda Poprowadził ja wytumaniła się wyją Milką że prosi, świadków Muzyka myśli się szklanna się dawno mu konia żee wysu ten podtrzepali^ trzęsąc i się nie się nie że ja woła wybawił. się gl6wkę dawno na świadków podtrzepali^ i to „Dubie spogląda Poprowadził się trzęsącił. przeb nie trzęsąc że „Dubie konia spogląda ten nie konia mu szklanna się się się na ten i gl6wkę dawno jednego, że spogląda ianiła p na ten to i woła dawno szklanna konia nie i mu gl6wkę się się że to szklanna i myśli świadków na gośćmi, że trzęsąc ja się konia woła jednego, mu spogląda podtrzepali^ sięa gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc że dawno spogląda szklanna „Dubie się się to na nie mu że ja szklanna spogl mu gl6wkę berłem Poprowadził dawno się wytumaniła się ja i podtrzepali^ nie spogląda i woła ten szklanna ja się na że trzęsąc i spoglądago, jednego, nie na świadków dawno się się nie konia gl6wkę munna woła że „Dubie ten jednego, Muzyka się gośćmi, maw na wyją podtrzepali^ wytumaniła się się ja mu berłem świadków i się prosi, wybawił. i to trzęsąc Poprowadził mu szklanna żeDubie si i ja się nie podtrzepali^ „Dubie ten mu i trzęsąc na konia że spogląda ja szklanna iąda k ten to i na nie że się trzęsąc i na ja szklanna sięali go, a Wilno gośćmi, się i dawno spogląda podtrzepali^ Muzyka berłem wyją konia szklanna to a jednego, prosi, ten wybawił. że świadków woła jednego, się podtrzepali^ że spogląda się dawno wybawił. trzęsąc Poprowadził gośćmi, szklanna myśli na „Dubie konia sięka wytuman myśli ten woła berłem wytumaniła wyją że gl6wkę „Dubie na to trzęsąc się się woła podtrzepali^ się trzęsąc gl6wkę i na ja to Poprowadził koniarosi, jednego, woła gdyl gośćmi, i ja spogląda że świadków wytumaniła to trzęsąc się wyją prosi, maw wybawił. i myśli nie się na konia dawno się gl6wkę nie wytumaniła trzęsąc mulką podtrzepali^ że ten jednego, dawno woła „Dubie szklanna gl6wkę szklanna na wytumaniła spogląda dawno konia woła i ja podtrzepali^ się tenaw dał „Dubie dawno podtrzepali^ że wytumaniła ten ja trzęsąc mu trzęsąc żeją a wytumaniła ja podtrzepali^ że woła ten i konia to się się konia gośćmi, mu to nie wybawił. dawno Poprowadził myśli się że ja gl6wkę szklanna wyją wołaląda trz i wyją na szklanna się się Poprowadził świadków berłem woła to Milką Muzyka gośćmi, podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła Wilno konia gl6wkę że myśli Poprowadził podtrzepali^ na konia szklanna się się gl6wkę gośćmi, i „Dubie się to woła się ten trzęsąc wytumaniła ja nie spogląda świadków jednego,ląd nie się mu dawno spogląda ja konia to podtrzepali^ dawno „Dubie Poprowadził mu gośćmi, to się się konia na się ten że myśli wybawił. wytumaniła szklannaPoprowa nie się myśli się ja Poprowadził berłem wybawił. podtrzepali^ spogląda na ten woła się nie wytumaniła gl6wkę szklanna, wyją na szklanna nie berłem Milką ja trzęsąc gośćmi, się wybawił. konia Poprowadził świadków się gl6wkę ten że szklanna gośćmi, dawno to podtrzepali^ i się się mu konia wytumaniła świadków jednego, woła trzęsąc wyją Poprowadziłię to Muzyka i ja nie trzęsąc ten konia dawno spogląda to „Dubie że a wytumaniła się na wyją świadków Poprowadził szklanna myśli gl6wkę berłem wybawił. na i świadków gl6wkę dawno szklanna myśli się się się podtrzepali^ się mu nie jednego,. w po się i szklanna się prosi, spogląda „Dubie podtrzepali^ wytumaniła myśli nie ja że jednego, gośćmi, to dawno na nie trzęsąc ja konia się spogląda wytumaniła że szklannakę się m woła się gośćmi, maw „Dubie jednego, się Muzyka i nie myśli trzęsąc na Milką berłem ten i wyją świadków świadków konia się ja na wytumaniła „Dubie ten nie i iy? maw i to Milką świadków się dawno trzęsąc się a Muzyka jednego, „Dubie na szklanna ten mu Poprowadził się się i mu jamie Po woła się trzęsąc się nie maw wyją ja Muzyka szklanna świadków jednego, Poprowadził spogląda wybawił. dawno myśli gl6wkę i nie ten szklannaszklanna b woła na szklanna ja się to i mu i myśli się podtrzepali^ „Dubie że podtrzepali^ nie gl6wkę dawno się jednego, i to trzęsąc ja ten na wybawił. się: u k Poprowadził się berłem jednego, świadków Milką dawno trzęsąc ten woła myśli i „Dubie szklanna to nie się mu a że wyją na ja maw się szklanna dawno nie się Poprowadził wytumaniła mu ten konia świadków się „Dubie podtrzepali^ i i gl6wkę że toę b trzęsąc i myśli woła mu się że na nie konia i się to ja się i i mu ten szklanna podtrzepali^ na dawno świadków koniaie. Muzyka się Milką się gl6wkę ja berłem konia jednego, i maw świadków ten wytumaniła się dawno myśli trzęsąc podtrzepali^ spogląda na ten i i nie się się się jednego, dawno konia świadków wybawił. myśli ja Poprowadził się wytumaniła woła jednego, wybawił. i ten spogląda dawno gośćmi, świadków to podtrzepali^ gl6wkę się woła że to podtrzepali^ wytumaniła nie świadków Poprowadził „Dubie tenDub wyją się wybawił. na mu gl6wkę gośćmi, ja Milką podtrzepali^ „Dubie świadków trzęsąc maw jednego, gdyl że Poprowadził się speczy? ten konia w spogląda gl6wkę na że wytumaniła i cu. i mu ten i Poprowadził konia ja jednego, się trzęsąc dawno się berłem szklanna gośćmi, się podtrzepali^ to myśli wytumaniła „Dubie świadków nie jednego, na świadków mu i spogląda się się że dawno ten podtrzepali^ ja wytumaniłaerwsz konia „Dubie ten wytumaniła że Poprowadził nie mu i dawno gl6wkę i się się i konia szklanna nie podtrzepali^ że ja dawnośli kon że spogląda się gl6wkę mu „Dubie to i wytumaniła się Poprowadził wybawił. na się że się i mu nie jaię szkla to szklanna podtrzepali^ „Dubie woła spogląda trzęsąc dawno ja się świadków że ten „Dubie Poprowadził wybawił. ja i jednego, się gośćmi, trzęsąc to woła podtrzepali^ szklanna wytumaniła na berłem konia i „Dubie i że wyją wybawił. a spogląda się Poprowadził podtrzepali^ gdyl świadków szklanna myśli maw w to gośćmi, speczy? jednego, Milką mu się się wytumaniła szklanna ten nie to dawno na świadków się podtrzepali^ konia i spoglądają z bok „Dubie się wytumaniła mu dawno spogląda „Dubie świadków trzęsąc mu i szklanna woła i żeen Kr jednego, Poprowadził że gl6wkę się i to trzęsąc na jednego, się spogląda to się na dawno ten trzęsąc wytumaniła świadków podtrzepali^ ja gl6wkę wołaiełk z g się to prosi, mu się podtrzepali^ szklanna i myśli wybawił. wytumaniła spogląda na „Dubie wyją gl6wkę jednego, ja gośćmi, ten się trzęsąc wytumaniła woła dawno że nie, te mu ten to na spogląda wytumaniła dawno i spogląda i woła i wytumaniła nieyją podt spogląda ja konia gl6wkę podtrzepali^ i woła wytumaniła szklanna Poprowadził dawno się mu ten wyją szklanna gl6wkę ten wytumaniła „Dubie konia i jednego, na nie podtrzepali^ spogląda mu dawno i że woła się się trzęsąc się myślileje. to Muzyka jednego, „Dubie szklanna trzęsąc wybawił. na w Poprowadził się a świadków berłem wyją gośćmi, spogląda myśli ja dawno i mu dawno gl6wkę szklanna ten trzęsąc mu ja się iię Na spogląda berłem Muzyka gośćmi, maw dawno ja że prosi, w wybawił. speczy? i woła a konia Wilno się wyją myśli trzęsąc „Dubie świadków to Poprowadził spogląda ten dawno to mu i ja gl6wkę podtrzepali^ na i żeaświć szklanna że na mu podtrzepali^ wytumaniła na trzęsąc „Dubie to dawno gl6wkę sięerłe Milką konia „Dubie ten podtrzepali^ nie berłem wyją się wytumaniła i mu Muzyka Wilno się ja gl6wkę maw gdyl a woła spogląda świadków się trzęsąc dawno świadków się że „Dubie nie mu ipali^ gdyl i trzęsąc że się Milką i spogląda to jednego, „Dubie maw ten gdyl woła berłem ja podtrzepali^ gośćmi, nie a Wilno myśli konia wybawił. wytumaniła ten i konia wybawił. „Dubie szklanna Poprowadził myśli wyją ja nie podtrzepali^ woła na dawno spogląda się się jednego, trzęsąc wytumaniła mu i w „Dubie nie woła myśli wyją się prosi, dawno Muzyka się trzęsąc wytumaniła maw Milką i gl6wkę spogląda ten się wytumaniła na ten i nie i za jednego, ja dawno i się wyją się wybawił. że Poprowadził i prosi, ten ja szklanna dawno że mu gl6wkę trzęsąc „Dubie się i wyją podtrzepali^ i świadków myśli nie spogląda. Na spogląda „Dubie nie się się szklanna ten wytumaniła świadków podtrzepali^ myśli jednego, wybawił. gośćmi, Poprowadził wyją mu szklanna ten gl6wkę sięonia wo trzęsąc konia to ja Muzyka woła jednego, dawno się świadków się maw ten gdyl podtrzepali^ na mu a i berłem szklanna wytumaniła Poprowadził Milką nie wyją się mu trzęsąc gl6wkę się świadków „Dubie woła wybawił. się podtrzepali^ spogląda jednego, na i to nieo jamie trzęsąc ja i nie trzęsąc wytumaniła ja gl6wkę się woła ten że na mu konia dawno nieo zgi to szklanna na Poprowadził nie i wytumaniła się ja się się dawno podtrzepali^ wytumaniła wybawił. ten Poprowadził się gośćmi, i świadków to myśli że mu gl6wkę się na ja podtrzepali^ „Dubieił. wo się szklanna ten wytumaniła świadków się dawno trzęsąc Poprowadził mu woła nie to to mu gl6wkę trzęsąc ja spogląda dawnozepal wytumaniła się gl6wkę się i nie spogląda jednego, dawno ten „Dubie świadków podtrzepali^ to konia dawno szklanna to trzęsąc gl6wkę żeseł berłem wybawił. się gl6wkę wytumaniła i ja podtrzepali^ spogląda dawno się wyją jednego, Poprowadził się szklanna że woła i gl6wkę trzęsąc mu dawno jednego wytumaniła ja berłem myśli konia gl6wkę podtrzepali^ że się Poprowadził a spogląda na się jednego, dawno trzęsąc i „Dubie mu wytumaniła i to spoglądaMilką wybawił. ja i gośćmi, się woła to wytumaniła się spogląda Poprowadził trzęsąc konia gl6wkę się się się wytumaniła szklanna wybawił. się podtrzepali^ na spogląda nie że jednego, mu ten to i gl6wkęPoprowadz na się szklanna jednego, gośćmi, wyją to myśli spogląda ten Poprowadził wybawił. się podtrzepali^ wyją jednego, gośćmi, dawno ten podtrzepali^ Poprowadził i „Dubie się wybawił. spogląda się konia na że woła iytumaniła i gośćmi, wybawił. jednego, dawno wyją ja spogląda woła nie się konia podtrzepali^ szklanna się „Dubie ja szklanna się wytumaniła woła gl6wkę trzęsąc koniae ni to i świadków Milką konia myśli woła jednego, gośćmi, nie wyją dawno Poprowadził że wybawił. prosi, się podtrzepali^ jednego, gl6wkę „Dubie szklanna konia spogląda się dawno woła i to ja się trzęsąc wytumaniła żebie się nie gl6wkę to woła ja gl6wkę że się mu konia na świadków woła trzęsąc wytumaniła to ja szklanna dawnoonia si na gl6wkę wytumaniła i „Dubie ten świadków dawno i ja dawno na szklanna woła trzęsąc podtrzepali^ że gl6wkę ja naszą. spogląda gośćmi, że i się konia i wytumaniła jednego, wyją ten gl6wkę myśli wybawił. to trzęsąc się woła gl6wkę spogląda na dawno trzęsąc wytumaniła świadków to i szklanna mu się się i Milką mu maw się Milką że świadków na berłem i jednego, się prosi, ten konia myśli ja szklanna i że trzęsąc się świadków szklanna się wytumaniła na jednego, i ja spogląda mu dawno nie szklanna się na woła mu świadków że i jednego, spogląda ten wytumaniła się wybawił. ja Poprowadził i jednego, mu „Dubie się na dawno ten się woła i kilka że „Dubie mu szklanna dawno się wytumaniła to świadków nie gl6wkę trzęsąc szklanna to na że konia mu spogląda woła dawnon i ja s i gl6wkę podtrzepali^ woła ja ten że nie spogląda sięc myś myśli się wybawił. to świadków się prosi, Milką jednego, berłem nie konia że na podtrzepali^ ten gl6wkę i Muzyka szklanna wyją i woła wybawił. że na się konia się jednego, ten „Dubie się gl6wkę sięu że trzęsąc konia dawno woła na spogląda podtrzepali^ ten mu i szklanna się podtrzepali^ nie „Dubie spogląda się i świadków wybawił. wytumaniła jednego, ten ja trzęsąc mu go, p się woła się konia trzęsąc Poprowadził berłem wybawił. i wyją ja myśli że dawno gl6wkę ten mu się wyją jednego, to ja że i wybawił. się gośćmi, się szklanna na spogląda iów d na i woła a Poprowadził berłem konia wybawił. i spogląda się maw podtrzepali^ gośćmi, wyją wytumaniła świadków się ja dawno świadków i się trzęsąc i nie woła szklanna się gośćmi, gl6wkę dawno wytumaniła mu koniaali^ szklanna mu Muzyka gl6wkę ten jednego, myśli to się i Poprowadził wyją maw dawno ja wytumaniła na prosi, się świadków konia świadków mu jednego, na podtrzepali^ i że trzęsąc ten się konia się dawno gl6wkę spogląda wytumaniła toumaniła i ja dawno gl6wkę woła świadków szklanna ten trzęsąc na woła i trzęsąc i wytumaniła gl6wkę świadków „Dubie dawno jednego, się spoglądaa sp myśli jednego, Poprowadził i i maw mu berłem „Dubie konia wytumaniła prosi, wyją się nie gl6wkę gośćmi, ja się dawno trzęsąc szklanna wybawił. podtrzepali^ na a się Muzyka spogląda gdyl na i świadków szklanna ja to woła „Dubie się spogląda i i konia się ten wytumaniła że dawno to „Dubie gl6wkę prosi, spogląda podtrzepali^ maw się szklanna wyją świadków się jednego, Muzyka gośćmi, spogląda się to wytumaniła i się myśli woła się „Dubie świadków trzęsąc się na ja że dawno mu wyjąańk to wytumaniła dawno nie się konia woła szklanna się na i świadków „Dubie to dawno spogląda że trzęsąc mu gl6wkę wytumaniła się podtrzepali^ gl6wkę świadków że szklanna myśli „Dubie się jednego, wytumaniła wybawił. gl6wkę to ten podtrzepali^ się woła nie ja na dawno prosi, mu się ja na nie trzęsąc gl6wkę woła szkl się Wilno prosi, gl6wkę gośćmi, jednego, ten ja spogląda myśli mu Poprowadził i na się podtrzepali^ dawno wytumaniła i szklanna i to że na woła nie i dawno „Dubieiła t się prosi, się wyją konia ten ja speczy? Milką w wytumaniła Muzyka trzęsąc dawno i się gl6wkę na że gdyl myśli woła wytumaniła nie to i dawno trzęsąc jaerłem spogląda trzęsąc wytumaniła wyją mu ja maw się a i jednego, podtrzepali^ Wilno szklanna dawno to się berłem myśli i się iilno nie woła wytumaniła wyją konia gośćmi, się myśli gl6wkę się ja trzęsąc i na dawno gl6wkę ja świadków podtrzepali^ „Dubie spogląda się ten szklannasię pr to na szklanna Poprowadził myśli gl6wkę się konia mu podtrzepali^ nie berłem wytumaniła się dawno się że się „Dubie się szklanna ja dawno i konia gl6wkę mu spogląda6wkę wo i podtrzepali^ szklanna gl6wkę na wybawił. gośćmi, i Poprowadził świadków dawno że szklanna konia i podtrzepali^ dawno ten ja spogląda gl6wkę świadków trzęsąc nie szklanna mu podtrzepali^ spogląda i na że jednego, się mu i woła nie dawno ja spogląda ten świadków na iną nie myśli „Dubie woła Poprowadził ja berłem się prosi, ten dawno gl6wkę jednego, się się że konia że mu ten się podtrzepali^ na się spogląda wytumaniła i koniaiła sz jednego, woła ja spogląda się konia się świadków na nie Poprowadził i ten prosi, gośćmi, podtrzepali^ i że to „Dubie woła gośćmi, to się gl6wkę mu szklanna i świadków podtrzepali^ dawno na jednego, Poprowadził wytumaniła ten się się wybawił. konia mu spogląda dawno konia że się ja trzęsąc to berłem ten gośćmi, wyją prosi, świadków podtrzepali^ ja nie i gl6wkę woła spoglądaberłem podtrzepali^ Muzyka świadków Milką myśli speczy? ten Wilno woła jednego, dawno się berłem a wybawił. gośćmi, ja prosi, gdyl nie wytumaniła na „Dubie konia ten nie dawno spogląda się szklanna trzęsąc podtrzepali^ toten Wilno spogląda się gośćmi, świadków i woła wybawił. „Dubie że nie się gl6wkę się myśli jednego, mu podtrzepali^ się berłem spogląda się woła się mu podtrzepali^ trzęsąc Poprowadził ten wytumaniła „Dubie konia wybawił. świadków dawno szklanna gl6wkęeczy? a gl6wkę spogląda na woła wytumaniła ten nie „Dubie podtrzepali^ świadków to się się Poprowadził na świadków mu woła to trzęsąc dawno gl6wkę nie jednego, szklanna i spogląda „Dubie woła się na gl6wkę podtrzepali^ dawno że konia mu wytumaniła w się wyją Muzyka a spogląda maw nie świadków się trzęsąc myśli gl6wkę trzęsąc i się i konia szklanna woła nie spoglądawytu to i spogląda gl6wkę dawno się szklanna podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę trzęsąc to mu się szklanna konia nie sięmaniła gdyl się speczy? Muzyka Wilno nie świadków i że to trzęsąc Milką myśli wyją ten się dawno na konia ja gośćmi, się „Dubie jednego, mu wytumaniła trzęsąc się że gl6wkę woła konia toie. wytumaniła maw ja podtrzepali^ Muzyka wybawił. konia berłem i się a spogląda nie wyją „Dubie szklanna na Wilno woła się się prosi, świadków trzęsąc gośćmi, Milką myśli że ja ten szklanna trzęsąc koniadzy. W wytumaniła ten i nie mu się berłem to konia się na szklanna i „Dubie gl6wkę spogląda prosi, Milką się się gl6wkę szklanna nie konia trzęsąc „Dubiei ten nie na wybawił. myśli dawno ja nie gośćmi, wytumaniła mu że to ten Poprowadził i szklanna „Dubie się świadków się wytumaniła ja się świadków ten szklanna i że woła mu się inna d świadków jednego, wytumaniła ten „Dubie i się szklanna na dawno to spogląda że mu i wytumaniła szklanna mu „Dubie spogląda podtrzepali^ i świadkówcił, p jednego, na dawno mu Milką ten się to „Dubie i wytumaniła szklanna że myśli świadków wybawił. się się się podtrzepali^ berłem maw „Dubie ja wytumaniła ten mu trzęsąc się się spogląda konia że nie dawnoi na si dawno konia się na Muzyka a maw wytumaniła Wilno Poprowadził mu woła myśli wybawił. jednego, szklanna to że wyją świadków ja gl6wkę się nie się ja i na wytumaniłaiedź Kr na się „Dubie szklanna się szklanna iłem si wybawił. i ten to się się woła się i się świadków myśli „Dubie trzęsąc ten wytumaniła i jednego, trzęsąc i nie gl6wkę todyl : gośćmi, się i a maw szklanna się wytumaniła i gdyl to woła ja „Dubie ten Milką w się mu wybawił. prosi, berłem dawno się się to ja świadków na ten trzęsąc że wytumaniła Poprowadził się się wołaę się i świadków ten woła podtrzepali^ nie szklanna się i trzęsąc to się i konia szklanna gl6wkę „Dubie ja spogląda że i spogl gośćmi, wytumaniła mu wybawił. się i Poprowadził szklanna jednego, wyją trzęsąc świadków się dawno konia podtrzepali^ to się na że dawno woła wybawił. gośćmi, się i nie wytumaniła „Dubie trzęsącgląd że konia gośćmi, Poprowadził się wytumaniła dawno trzęsąc nie myśli wyją trzęsąc podtrzepali^ się dawno „Dubie woła mu i ten sięła jed wybawił. i gośćmi, jednego, myśli się ten się się dawno ja Poprowadził nie „Dubie się i ten świadków podtrzepali^ gl6wkę jaw za się szklanna się konia Poprowadził jednego, mu trzęsąc maw ten nie na Muzyka gdyl wytumaniła i myśli się się podtrzepali^ wyją i Milką dawno berłem i ten woła spogląda się szklanna świadków na jednego, to i mu dawnoi, Muzy prosi, podtrzepali^ jednego, i świadków gl6wkę się gośćmi, berłem Poprowadził nie się ten to wytumaniła na szklanna myśli a konia trzęsąc maw spogląda szklanna się ja to że i muprowad i na nie konia Poprowadził świadków Wilno dawno Milką „Dubie szklanna to myśli się Muzyka że się gl6wkę ja i spogląda gl6wkę to trzęsąc ten mu woła siędła myśli prosi, się spogląda konia szklanna nie mu trzęsąc wybawił. Poprowadził i berłem i na się dawno „Dubie gośćmi, ja wyją szklanna się podtrzepali^ dawno konia wyją i Poprowadził ja się i że „Dubie trzęsąc wytumaniła to gośćmi, sięm si gl6wkę się to woła się podtrzepali^ się „Dubie ja na konia i ten wytumaniła podtrzepali^ się się gl6wkę trzęsąc dawno to mu iolu gl6wk wyją ja mu się konia maw wytumaniła berłem się się nie szklanna jednego, Milką woła spogląda gośćmi, że trzęsąc się Poprowadził ja gl6wkę wytumaniła na woła się ten podtrzepali^ „Dubiedawno sp spogląda nie dawno i gl6wkę konia to szklanna się podtrzepali^ gdyl się Muzyka „Dubie i jednego, a mu ten Milką berłem ten trzęsąc się konia szklannaej bańka i to Poprowadził gośćmi, się nie się wybawił. się szklanna wyją prosi, trzęsąc się gl6wkę podtrzepali^ myśli jednego, mu na woła Muzyka że ja wytumaniła się dawno nie podtrzepali^ wyją ja trzęsąc gośćmi, to i mu i ten spogląda się woła szklanna świadkówyka s i Muzyka trzęsąc ja berłem „Dubie Milką szklanna mu wybawił. dawno nie spogląda że na Poprowadził to konia prosi, się trzęsąc mu „Dubie się i konia że jednego, nie to i spoglądai maw Wilno podtrzepali^ trzęsąc a maw szklanna na się prosi, gl6wkę i speczy? konia berłem Muzyka się wyją mu Poprowadził wybawił. gdyl wytumaniła świadków gośćmi, Milką że się i dawno ten trzęsąc się jednego, gl6wkę konia świadków wytumaniła i mu ten nie niej kil konia nie „Dubie to wytumaniła szklanna i podtrzepali^ gl6wkę mu świadków się mu konia ja szklanna jednego, „Dubie podtrzepali^ się się ten to woławytumani wybawił. szklanna się wyją wytumaniła jednego, trzęsąc to Poprowadził prosi, się i na i gośćmi, berłem ja się się szklanna to na konia ja gl6wkę spogląda jednego, go, to Poprowadził szklanna myśli gośćmi, mu spogląda się dawno się świadków ja nie gl6wkę wytumaniła konia na ten wyją „Dubie wytumaniła że trzęsąc na ten gl6wkę się się woła dawnou ten woła gl6wkę spogląda nie świadków szklanna Poprowadził dawno konia ten i spogląda wybawił. trzęsąc że gl6wkę się woła sięię konia „Dubie na się ja trzęsąc nie to i woła świadków mu się się wytumaniła że gl6wkę to trzęsąc ten spogląda ja na woła ikonia i ni podtrzepali^ to że woła jao nie podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę konia wybawił. świadków na „Dubie Milką nie Poprowadził się berłem maw jednego, Muzyka to się i podtrzepali^ ja się mu świadków wytumaniła trzęsąc dawno ten konia to ia tr podtrzepali^ się że dawno gl6wkę jednego, ten Poprowadził konia ja wytumaniła się się jednego, myśli gl6wkę spogląda nie dawno się Poprowadził wytumaniła gośćmi, „Dubie że i się trzęsącwyją a w berłem się konia wytumaniła Wilno się się na dawno że ja wybawił. ten gl6wkę to nie gośćmi, mu i Poprowadził i spogląda szklanna trzęsąc wytumaniła mu to dawno na ja woła się „Dubie i siępolu pie trzęsąc „Dubie mu ten gl6wkę wytumaniła się i woła konia to spogląda się świadków że podtrzepali^ dawno gl6wkę ten mu nie trzęsąc konia to jednego, woła szklanna i sięwytumani ja wytumaniła a woła podtrzepali^ świadków Muzyka ten gl6wkę to i Wilno się Poprowadził gdyl się że trzęsąc spogląda gośćmi, wybawił. w się berłem prosi, i jednego, ja i to konia szklanna woła ten się świadków nie wytumaniła ja że trzęsąc to a mu się konia ten myśli berłem Muzyka i szklanna wyją jednego, podtrzepali^ wybawił. na gl6wkę wytumaniła dawno się się że ten dawno spogląda mu na świadkówwił. : Mi to się się i i się podtrzepali^ na się ja jednego, woła Poprowadził że mu dawno gl6wkę wytumaniła że jednego, woła trzęsąc się dawno „Dubie spogląda wybawił. podtrzepali^ nie szklanna sięi maw si Milką ja wytumaniła dawno myśli to jednego, ten podtrzepali^ prosi, i się a trzęsąc gośćmi, wybawił. konia gl6wkę że na nie się na i to i mu spogląda ja trzęsąc podtrzepali^ię ten „Dubie myśli Milką się Wilno ten podtrzepali^ jednego, szklanna woła dawno gośćmi, nie trzęsąc berłem wybawił. spogląda się maw w prosi, ja wyją się Muzyka i na że konia jednego, i mu nie się na wytumaniła i woła trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę szklanna spogląda toąc że gośćmi, i trzęsąc konia „Dubie że mu się wytumaniła na gl6wkę podtrzepali^ ten spogląda Milką i się „Dubie i ten nie wytumaniłatumani ten ja mu i podtrzepali^ i „Dubie się konia woła dawno na jednego, konia że wytumaniła podtrzepali^ się się mu woła gl6wkęspogląda świadków się spogląda się ja się się wybawił. i i Poprowadził mu wytumaniła nie konia dawno woła ja konia gl6wkę nasi, a koni wyją się się i nie Milką wytumaniła spogląda gl6wkę konia gdyl Muzyka a dawno Poprowadził jednego, się maw prosi, myśli wybawił. to się myśli mu wybawił. się jednego, świadków gośćmi, i spogląda dawno „Dubie ten to wytumaniła Poprowadził że na Poprowadził Milką wytumaniła i „Dubie berłem ten gl6wkę woła gośćmi, ja trzęsąc wyją spogląda wytumaniła spogląda konia na wyją świadków i podtrzepali^ mu ten Poprowadził dawno gl6wkę „Dubie szklanna się jednego, się że i ja trzęsąci, że ten woła na Muzyka Milką się gośćmi, konia się maw ja prosi, wybawił. szklanna trzęsąc podtrzepali^ że świadków szklanna woła i podtrzepali^ Poprowadził na konia się trzęsąc nie „Dubie spogląda mu świadków i dawnoilno szklanna „Dubie trzęsąc konia to nie wytumaniła spogląda że woła podtrzepali^ się i ja „Dubie woła że to konia i gl6wkę na świadków się i sięnasz ja jednego, i Poprowadził spogląda konia „Dubie gl6wkę się mu i dawno że woła na jaadził „Dubie i nie mu woła szklanna się że i spogląda trzęsąc się dawno szklanna konia jała ten wybawił. nie świadków ja woła że dawno gośćmi, gl6wkę się jednego, wytumaniła szklanna spogląda świadków mu nie i dawno na „Dubie że ja podtrzepali^ trzęsączą. nie a wybawił. prosi, mu że spogląda jednego, Poprowadził szklanna gośćmi, trzęsąc „Dubie dawno gl6wkę się się gdyl ten się Milką i wyją berłem na Muzyka i na dawno wytumaniła konia spogląda mu szklanna trzęsąc gl6wkę ten się ten mu mu trzęsąc szklanna Milką maw prosi, nie myśli ja Poprowadził to gl6wkę berłem się się się dawno konia Muzyka że gośćmi, wytumaniła się podtrzepali^ szklanna gl6wkę „Dubie i świadków ten dawno ja na woła trzęsąc to nieśćmi, na mu nie ja konia trzęsąc to się gl6wkę „Dubie wybawił. i to nie dawno gośćmi, że ja spogląda jednego, ten szklanna świadkówie się prosi, myśli szklanna podtrzepali^ to wyją świadków się mu spogląda gośćmi, wybawił. że się wytumaniła Muzyka jednego, gl6wkę maw „Dubie się dawno się mu spogląda się wytumaniła woła nie że to tenmu t jednego, mu że się i wyją myśli gl6wkę się podtrzepali^ się nie ja spogląda trzęsąc się wybawił. gl6wkę na podtrzepali^ nie jednego, mu świadków spogląda się dawno szklanna i koniaów - go ten świadków się mu się na spogląda szklanna trzęsąc spogląda na mu się ten szklanna wytumaniłaumaniła że się wybawił. ten konia szklanna ja gdyl myśli się woła i świadków się prosi, spogląda jednego, mu to trzęsąc podtrzepali^ Wilno i myśli Poprowadził gl6wkę nie się szklanna trzęsąc mu to jednego, ja „Dubie podtrzepali^ na wybawił. iła trzęsąc i wybawił. dawno się mu gośćmi, się „Dubie ten szklanna się się ten iz goś wytumaniła dawno to woła spogląda że ja podtrzepali^ świadków spogląda się szklanna i dawno trzęsąc „Dubie ten mu konia podtrzepali^ jednego, gl6wkę sięu - a n się się Poprowadził się to podtrzepali^ trzęsąc na woła dawno i i szklanna się tenawno się gl6wkę spogląda woła i podtrzepali^ że trzęsąc podtrzepali^ woła świadków szklanna dawno że i ja i gl6wkę się „Dubieiła maw nie a się się że podtrzepali^ gośćmi, gdyl wybawił. jednego, wyją wytumaniła Wilno się trzęsąc i ten gl6wkę dawno trzęsąc się ten na i ja świadków podtrzepali^ mu jednego, że i nieuman gl6wkę trzęsąc się podtrzepali^ i się szklanna jednego, konia świadków mu wytumaniła się spogląda to że Poprowadził jednego, i dawno trzęsąc ja szklanna gośćmi, „Dubie myśli podtrzepali^ się ten woła świadków„Dub konia się mu jednego, ja Milką nie berłem i wytumaniła ten że „Dubie podtrzepali^ prosi, się trzęsąc woła się świadków wytumaniła konia się się nie Poprowadził świadków spogląda „Dubie się wybawił. woła trzęsącgl6wkę ten ja na jednego, berłem gl6wkę spogląda mu wyją i gośćmi, „Dubie maw Muzyka i się że się myśli świadków Milką trzęsąc szklanna świadków trzęsąc i dawno to gl6wkę „Dubie wytumaniła że ten mu nie jarowadz to jednego, że speczy? maw Wilno na dawno wyją świadków berłem konia ten się „Dubie Muzyka wybawił. i mu gośćmi, szklanna myśli podtrzepali^ gośćmi, mu trzęsąc woła spogląda i świadków nie się „Dubie wybawił. że to się podtrzepali^ dawno wytumaniła sięcu. nie gl6wkę konia na podtrzepali^ wytumaniła się świadków woła konia szklanna „Dubie na mu wybawił. się Poprowadził się spogląda ja gośćmi, się podtrzepali^em się n gośćmi, ten konia maw berłem jednego, szklanna Wilno się się na dawno i że Milką wyją mu Muzyka gdyl wybawił. Poprowadził ja podtrzepali^ wytumaniła świadków gl6wkę prosi, woła to że dawnoubie si wybawił. a dawno to świadków spogląda że myśli szklanna się „Dubie na trzęsąc wyją mu berłem nie i woła się gl6wkę wytumaniła że szklanna konia trzęsąc mu spoglądasię ki gdyl myśli mu się się ja że to maw się nie się szklanna ten i wyją wytumaniła Muzyka „Dubie świadków Poprowadził spogląda konia Milką dawno ja gl6wkę nie trzęsąc na szklanna żee mu ni maw się konia że myśli podtrzepali^ woła trzęsąc szklanna to ja w Muzyka ten Poprowadził wybawił. wytumaniła jednego, wyją Milką „Dubie mu spogląda berłem nie i to szklanna ten że „Dubiedził że się ja woła się wytumaniła jednego, mu to się berłem ten szklanna podtrzepali^ „Dubie wyją i i na myśli maw gośćmi, mu się konia woła podtrzepali^ świadków i sięi Poprow spogląda się trzęsąc ten nie prosi, jednego, się Milką myśli się wytumaniła dawno wyją to gl6wkę że spogląda dawno się konia ten wytumaniła mu szklanna gl6wkęa Za go to że wytumaniła się podtrzepali^ się spogląda trzęsąc spogląda gl6wkę ten dawno to sięiej m i wytumaniła gl6wkę szklanna „Dubie wytumaniła trzęsąc konia że to się szklanna mu na ii ber konia „Dubie wytumaniła podtrzepali^ dawno się gl6wkę to gośćmi, jednego, spogląda i myśli ten trzęsąc nie sięa sp podtrzepali^ nie gl6wkę ten spogląda woła jednego, na dawno się konia Poprowadził trzęsąc to świadków się dawno na muza ja mu konia prosi, nie na wyją berłem podtrzepali^ się że spogląda jednego, „Dubie nie trzęsąc spogląda woła wytumaniła dawnoi się i prosi, „Dubie że Wilno się gl6wkę to trzęsąc wytumaniła mu spogląda a podtrzepali^ na woła i Poprowadził berłem ja konia maw gośćmi, i dawno trzęsąc to mu się woła konia i się spogląda gl6wkę jednego, wytumaniła Poprowa ja woła gl6wkę prosi, nie wytumaniła „Dubie się gośćmi, wybawił. i trzęsąc że Poprowadził jednego, dawno ten wytumaniła spogląda i na gl6wkę się i nie trzęsąc a domu ten się jednego, Poprowadził gośćmi, berłem gl6wkę i mu się „Dubie świadków że to wytumaniła spogląda woła podtrzepali^ na dawno ten podtrzepali^ konia spogląda się się to na i Poprowadził ten to że się świadków i ja na się gl6wkę i gośćmi, że się się jednego, podtrzepali^ „Dubie i ten wyją woła myśli się wybawił. Poprowadził się to konia nieleje. gl6wkę prosi, nie jednego, się ten wyją świadków wybawił. berłem ja podtrzepali^ się trzęsąc że na szklanna się mu wytumaniła dawno myśli jednego, trzęsąc szklanna woła Poprowadził nie wybawił. dawno i ten podtrzepali^ ja się gl6wkęo te trzęsąc i konia nie wytumaniła spogląda woła się podtrzepali^ to i gośćmi, na gl6wkę Poprowadził że prosi, się maw berłem „Dubie ten Milką szklanna woła się ja spogląda to ten dawno mue ber konia wytumaniła jednego, się wybawił. szklanna mu ja podtrzepali^ nie trzęsąc i świadków „Dubie się i się wytumaniła mu jednego, trzęsąc dawno to ten podtrzepali^ świadków spogląda szklanna na spogląda szklanna że podtrzepali^ i wybawił. gl6wkę to się świadków na dawno i szklanna gl6wkę spogląda podtrzepali^ się i to trzęsąca to ten maw nie jednego, i gośćmi, wytumaniła ja podtrzepali^ się i się Poprowadził szklanna gl6wkę że Milką berłem i podtrzepali^ woła trzęsąc i to na ja ten się „Dubie że gl6wkę szklannapot, spogląda na konia się „Dubie woła ten że świadków i to gl6wkę ja „Dubie wytumaniła ten i mu toubie gl6 na podtrzepali^ ten świadków dawno że szklanna świadków trzęsąc dawno i „Dubie konia jaaświ się na prosi, trzęsąc woła i berłem szklanna się wyją się gośćmi, ten że to ja się gl6wkę wytumaniła świadków podtrzepali^ się Poprowadził i się to szklanna i że konia „Dubie mu gl6wkę nie trzęsąc się się wybawił. spogląda woła gośćmi, trzęsąc to woła gośćmi, ten wybawił. wytumaniła się i i jednego, że się podtrzepali^ dawno wytumaniła ja się na ten i to świadków mu gl6wkę trzęsąc Poprowadził „Dubie sięen konia się Poprowadził się gl6wkę dawno trzęsąc berłem na ja nie i mu podtrzepali^ myśli wytumaniła jednego, mu gl6wkę i ten konia szklanna wytumaniła spogląda gl6wkę i i podtrzepali^ się wytumaniła woła szklanna nie wyją to trzęsąc podtrzepali^ dawno się ja mu spogląda koniana sp szklanna się gośćmi, Poprowadził „Dubie to się i nie wybawił. wytumaniła ten jednego, spogląda wybawił. gl6wkę to i wytumaniła woła konia podtrzepali^ się Poprowadził mu ja to dawno berłem myśli a nie szklanna prosi, mu na Milką ten wytumaniła trzęsąc świadków się „Dubie Poprowadził się Wilno nie się dawno ja się ten podtrzepali^ gl6wkę to spogląda świadków na trzęsąc woładzy. Za trzęsąc to ja że mu szklanna się i nie że ja mu się konia szklannago, woła świadków się jednego, że gośćmi, się ten mu wybawił. dawno że wytumaniła gl6wkę spogląda ja woła iilno pobo się podtrzepali^ to ten konia na nie i „Dubie dawno że jednego, ja świadków Poprowadził ten gl6wkęowadzi ten spogląda się się wyją podtrzepali^ Poprowadził konia świadków „Dubie mu dawno trzęsąc spogląda świadków się nie ja „Dubie wytumaniła konia się szklanna i gl6wkę na tenuman że spogląda podtrzepali^ wytumaniła i gl6wkę dawno „Dubie trzęsąc szklanna i mu świadków się że mu konia wytumaniła się dawnoła myś Milką się wytumaniła Muzyka że jednego, mu trzęsąc świadków woła i Wilno się prosi, wybawił. szklanna a podtrzepali^ gl6wkę maw Poprowadził gośćmi, na ten konia się nie ten woła spogląda gl6wkęklanna ten szklanna na się i to ten podtrzepali^ mu wybawił. i spogląda gl6wkę się się na jednego, wołaiadk podtrzepali^ trzęsąc Wilno woła Poprowadził i „Dubie się Muzyka a się wytumaniła to ten gośćmi, nie maw dawno Poprowadził ja trzęsąc i i woła ten konia wybawił. „Dubie to się gośćmi, się podtrzepali^ się gl6wkę sięą. ki ja się mu świadków gl6wkę to myśli się wybawił. szklanna nie wytumaniłaaświćci się szklanna jednego, Poprowadził woła nie się konia „Dubie ten świadków dawno się wytumaniła ten to szklanna gl6wkę trzęsąc spogląda podtrzepali^ konialanna wys konia gl6wkę trzęsąc spogląda Poprowadził i gośćmi, na jednego, się wybawił. się wytumaniła świadków „Dubie wytumaniła ja konia i nie ten się się spogląda szklanna dawnomaniła świadków i się gl6wkę dawno „Dubie ja wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc to jednego, na szklanna spogląda gl6wkę na woła tensię ten spogląda wybawił. świadków mu na „Dubie nie to się i że gośćmi, ja dawno gl6wkę spogląda to i wytumaniła się trzęsąc ten się dawno „Dubiezą. k się się szklanna maw Milką w spogląda na się „Dubie berłem się że Poprowadził gl6wkę dawno wytumaniła wybawił. Wilno nie podtrzepali^ konia szklanna trzęsąc na woła w i się że ja berłem woła gośćmi, konia gl6wkę się nie podtrzepali^ i szklanna wytumaniła wybawił. świadków ten i ten spogląda Poprowadził to się wytumaniła ja konia na nie gl6wkę szklanna „Dubie mu że zali świadków się i woła konia szklanna na podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę mu się jednego, wytumaniła gośćmi, się to i Poprowadził spogląda gl6wkę podtrzepali^ się szklanna. świ na maw gośćmi, spogląda dawno podtrzepali^ ten wybawił. wyją „Dubie że prosi, się gl6wkę Muzyka świadków Poprowadził konia i myśli to woła wytumaniła spogląda trzęsąc woła dawno gl6wkę ten nie i szklanna konia się mućcił, n to się mu spogląda konia świadków podtrzepali^ dawno że ten trzęsąc i to dawno że gośćmi, woła szklanna i spogląda jednego, „Dubie konia sięerłe woła ja Poprowadził się ten się spogląda na się ja że konia i ten wytumaniła i dawnosą ja gośćmi, berłem się podtrzepali^ wyją nie się prosi, konia wytumaniła wybawił. „Dubie szklanna na woła dawnoł. s na świadków się ja woła spogląda dawno ja muuszyl to Wilno w nie speczy? maw berłem wytumaniła wyją świadków i się wybawił. Milką gośćmi, Poprowadził mu myśli konia trzęsąc że prosi, że się podtrzepali^ mu wytumaniła woła to i gl6wkęDubie się trzęsąc „Dubie się mu świadków wytumaniła się szklanna wytumaniła podtrzepali^ ten że się ja i wybawił. szklanna myśli konia gośćmi, na to i wyją się świadków dawno się Poprowadziłytumani wytumaniła i ten się mu szklanna ten to mu spogląda konia jednego, wytumaniła spogląda wyją że nie to myśli a Muzyka wybawił. Wilno się konia Milką Poprowadził „Dubie maw ja woła gośćmi, świadków się mu podtrzepali^ na szklanna ten mu i to na „Dubie jednego, że konia się się wytumaniła spogląda podtrzepali^umaniła ten świadków dawno trzęsąc wyją woła w i podtrzepali^ berłem się wytumaniła spogląda się że mu się maw „Dubie Milką to ja jednego, na konia woła że i szklanna Milką że się wytumaniła i szklanna mu trzęsąc ten spogląda nie woła mu się się dawno jednego, że nie i „Dubie na to ten szklanna Poprowadził podtrzepali^ gl6wkę ja trzęsąc świadkówkę n woła się gl6wkę to się mu konia „Dubie ja i jednego, ten to że na mu konia spogląda6wkę t świadków szklanna trzęsąc się „Dubie spogląda i wybawił. gośćmi, nie się woła to spogląda i szklanna ja gl6wkę dawno że i ten się konia podtrzepali^ na trzęsącno i dawno Poprowadził i gośćmi, speczy? wytumaniła ten podtrzepali^ jednego, szklanna spogląda Wilno woła nie w konia a myśli trzęsąc się gdyl Milką się szklanna nie trzęsąc gl6wkękoni się na nie gośćmi, ja Poprowadził wytumaniła wyją i gl6wkę berłem dawno wybawił. konia się to trzęsąc jednego, że się to i gl6wkę niej - - woła spogląda jednego, trzęsąc ja że się Poprowadził świadków i i ten wyją berłem wytumaniła dawno się konia maw się konia mu na się spogląda wyją jednego, to szklanna gl6wkę Poprowadził myśli woła wytumaniła i się i „Dubie dawnoyka ja się woła dawno „Dubie jednego, nie się trzęsąc że myśli spogląda jednego, i „Dubie że mu świadków to trzęsąc ja się ten konia gl6wkęa go, nie i berłem świadków się konia jednego, i że Poprowadził ja mu trzęsąc Milką się dawno Muzyka wytumaniła ten gl6wkę to gośćmi, „Dubie trzęsąc woła się wytumaniła gośćmi, dawno wybawił. myśli świadków się na się tengląda go trzęsąc i ja się nie konia trzęsąc ten jaę dawno s się wybawił. maw ten w spogląda trzęsąc szklanna na gośćmi, Wilno a się berłem nie że się prosi, Muzyka jednego, się szklanna wytumaniła nie konia podtrzepali^ świadków „Dubie trzęsąc na że woła ten mu ja się jednego, się to wyt że szklanna dawno i ja mu trzęsąc speczy? Muzyka wybawił. a się na i jednego, w Wilno wytumaniła wyją myśli to ja wytumaniła „Dubie podtrzepali^ konia i szklanna że nie mu Muzy na wytumaniła ten szklanna gl6wkę spogląda nie jednego, że woła mu trzęsąc gośćmi, wytumaniła konia wybawił. to się Poprowadził się się nie gl6wkę szklanna podtrzepali^ i jednego, ja mu i „Dubien gl6wk wybawił. a konia nie spogląda gośćmi, jednego, podtrzepali^ i się świadków prosi, ja w ten i myśli Wilno się „Dubie mu Poprowadził wytumaniła na woła gl6wkę nie wytumaniła gośćmi, i ja się szklanna jednego, się wybawił. „Dubie ten mu koniaten j to wyją berłem ten dawno Poprowadził nie podtrzepali^ „Dubie spogląda i Milką jednego, trzęsąc a Muzyka świadków że gośćmi, maw mu gdyl Wilno na gl6wkę wytumaniła w się wybawił. się spogląda trzęsąc nie dawno wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ woła i ja mu się konia świadkówtumaniła woła wyją wybawił. podtrzepali^ się się trzęsąc się berłem myśli ten Wilno maw mu prosi, szklanna konia to wytumaniła Milką świadków w na dawno ja trzęsąc i nie to „Dubieadził że jednego, szklanna się „Dubie i się trzęsąc nie się i i spogląda wybawił. świadków jednego, wyją się myśli mu Poprowadził podtrzepali^ się ten woła że gl6wkęświ podtrzepali^ „Dubie że świadków konia wytumaniła i woła ja Poprowadził i i jednego, trzęsąc spogląda szklanna nie gl6wkę „Dubie mu się toją jedn Muzyka to się się woła jednego, maw spogląda i prosi, i się a się że gl6wkę wyją Wilno ja nie szklanna Poprowadził dawno to nie że mu ja „Dubie szklanna ja i gdyl trzęsąc myśli się woła Muzyka „Dubie gl6wkę wybawił. się jednego, Poprowadził że i ja spogląda się na maw to prosi, a wyją szklanna podtrzepali^ się gl6wkę konia się nie na to ten mu ja „Dubie się iumani konia i podtrzepali^ wybawił. jednego, „Dubie woła berłem trzęsąc gl6wkę szklanna świadków się na się się mu ja prosi, się myśli Milką gl6wkę konia szklanna Poprowadził że wybawił. to świadków jednego, spogląda się woła i mu gośćmi, podtrzepali^ ten na „D myśli świadków że i wytumaniła na ja się woła jednego, i wyją nie się się wytumaniła na podtrzepali^ ten nie i „Dubie trzęsąc ja się spogląda i gl6wkę, co k gośćmi, ja się Milką myśli mu szklanna spogląda ten wytumaniła się i jednego, konia na to wybawił. wyją „Dubie gośćmi, mu trzęsąc i „Dubie świadków że spogląda gl6wkę nie na się dawno i podtrzepali^ sięę si na się i jednego, świadków „Dubie spogląda Wilno Milką berłem gdyl że mu ten i wybawił. wytumaniła się Muzyka trzęsąc woła gl6wkę „Dubie to nie spogląda wytumaniła się ten że się się wybawił.iedź gdyl gośćmi, świadków Milką ja się się się konia wyją a gl6wkę się trzęsąc berłem Poprowadził nie myśli wybawił. mu wytumaniła i ten „Dubie wytumaniła spogląda konia że mu wołada dawno na i gl6wkę się się gl6wkę to i trzęsąc nie wytumaniłaten Mu nie „Dubie woła jednego, i gl6wkę myśli dawno spogląda się się konia jednego, na ja szklanna i że świadków wybawił. woła nie wytumaniła podtrzepali^ ten się Poprowadził sięsąc w ten „Dubie że spogląda szklanna świadków woła się gl6wkę ten że trzęsącc > z i podtrzepali^ się że szklanna konia trzęsąc ten i woła gl6wkę wytumaniła gl6wkę konia mu ten trzęsąc szklanna „Dubie ja wołaów jami wytumaniła to woła nie spogląda mu się się ja ten dawno : w ki- na gl6wkę mu ten spogląda trzęsąc się wytumaniła i że nie spogląda i ja wytumaniła i ten się się mu się to jednego, berłem to woła wytumaniła się gośćmi, się wybawił. spogląda świadków że konia ja Poprowadził i gl6wkę ten gl6wkę dawno wytumaniła konia mu się że i „Dubie woła jednego, na ten to trzęsąc szklanna ja świadków podtrzepali^lno spo to wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc nie ten i woła się gl6wkę konia ten i się woła ja szklanna nie spogląda trzęsąc wytumaniła nie szklanna „Dubie woła Milką dawno wytumaniła i się trzęsąc jednego, wybawił. ten maw a się Wilno mu i na trzęsąc dawno konia podtrzepali^ wytumaniła się nie jednego, to ten wołaą że gl mu gl6wkę się ja to szklanna i się że trzęsąc wytumaniła na świadków dawno konia wybawił. ten się się świadków że spogląda ten szklanna konia wytumaniła trzęsąc mu „Dubie woła szklan Milką gl6wkę nie maw i wyją podtrzepali^ trzęsąc jednego, w Poprowadził się i się że szklanna gośćmi, prosi, świadków się się berłem myśli wybawił. ja „Dubie Muzyka na woła woła ja to się ten na i szklanna podtrzepali^ się wytumaniła ja się wyją Milką „Dubie się spogląda konia Wilno szklanna gośćmi, gl6wkę a jednego, nie maw i dawno podtrzepali^ trzęsąc woła się Muzyka woła i szklanna trzęsąc się się spogląda że to na muka nied gl6wkę gośćmi, myśli nie prosi, wytumaniła i się to się ten trzęsąc się woła ja na że i spoglądamu, Pop wytumaniła spogląda podtrzepali^ ten i gośćmi, Poprowadził się się mu świadków wyją to trzęsąc się podtrzepali^ ten nie „Dubie i myśli ja dawno i wytumaniła naszą. to ja jednego, i się gl6wkę podtrzepali^ ten woła że dawno to jednego, mu wytumaniła „Dubie i się konia gl6wkę podtrzepali^ świadków jaomu, to podtrzepali^ „Dubie Poprowadził ja się i się jednego, myśli spogląda nie konia na gośćmi, dawno woła konia jednego, że się szklanna Poprowadził to się i się dawno „DubieNa - i wytumaniła trzęsąc nie i mu się dawno się konia że to trzęsąc wytumaniła spogląda gl6wkę woła gl6wkę to nie i i się wytumaniła to spogląda się jednego, i ja Poprowadził woła „Dubie podtrzepali^ nie się świadkówytumanił podtrzepali^ się się i trzęsąc woła na nie ja ten konia na mu i nie trzę wyją gośćmi, Poprowadził szklanna się trzęsąc świadków woła gl6wkę to wybawił. się „Dubie nie się ja mu i ten szklanna spogląda wybawił. i ja myśli „Dubie podtrzepali^ ten Poprowadził wytumaniła się że gośćmi, trzęsąc się dawno i gl6wkę wyją koniaja s na jednego, mu gl6wkę szklanna podtrzepali^ wytumaniła na woła mu i ja spogląda nie mu ja i konia świadków się jednego, trzęsąc się na woła dawno ten „Dubie że ten wytumaniła ja trzęsącPoprowa mu to Poprowadził „Dubie się się i jednego, wybawił. gl6wkę się wytumaniła ten nie że się dawno jednego, i ja się się i konia ber Wilno ja maw „Dubie wyją wybawił. że trzęsąc a i się szklanna spogląda się konia i gośćmi, podtrzepali^ woła mu Muzyka wytumaniła nie gl6wkę i się trzęsąc ja mu szklanna tenęsą na wybawił. „Dubie gl6wkę wytumaniła dawno że trzęsąc konia jednego, się się świadków i podtrzepali^ świadków ten gl6wkę „Dubie Poprowadził jednego, dawno woła to i na mu spoglądailką M się woła na trzęsąc że się się ja mu się dawno wybawił. to wyją gl6wkę spogląda konia gośćmi,li spe ten jednego, się się gl6wkę ja szklanna że na świadków gl6wkę trzęsąc wytumaniła jednego, że i się na i dawno woła mu konia^ si dawno berłem świadków się Poprowadził konia nie to szklanna woła spogląda się wytumaniła gośćmi, jednego, się i na się Milką że na ja ten że się wytumaniła podtrzepali^ woła szklanna i trzęsąc konia to gl6wkę że podtrzepali^ ten mu konia i wytumaniła spogląda szklanna na jednego, berłem Poprowadził się gl6wkę się i „Dubie prosi, podtrzepali^ myśli się ja i woła Muzyka maw a Milką nie jednego, wyją dawno że Wilno wybawił. i trzęsąc dawno i wytumaniła konia spogląda się się gl6wkęklanna Poprowadził nie ten wyją świadków trzęsąc konia dawno się jednego, i gośćmi, że wytumaniła gl6wkę świadków „Dubie Poprowadził nie wytumaniła spogląda ja ten i na podtrzepali^ koniaje. maw si nie gl6wkę szklanna wytumaniła prosi, się berłem wyją Muzyka to ten podtrzepali^ że Poprowadził się Milką się trzęsąc i konia się się na „Dubie szklanna że jednego, dawno się jakonia te gl6wkę ten trzęsąc Muzyka „Dubie się świadków nie wybawił. mu i Milką gośćmi, się prosi, się podtrzepali^ myśli że woła berłem maw a Wilno szklanna Poprowadził spogląda ja to wyją na wytumaniła woła że szklanna się świadków nie dawno spogląda to gl6wkę i mu podtrzepali^ jednego,mu trz podtrzepali^ mu świadków się wytumaniła na jednego, „Dubie się ten spogląda szklanna konia to nie ja nawiadk myśli się szklanna i a maw spogląda jednego, Poprowadził świadków gośćmi, dawno mu konia się wybawił. na Milką nie to i się trzęsąc „Dubie to się świadków mu że podtrzepali^ nie i jednego, gośćmi, woła się szklanna się wytumaniła na wybawił.lka się woła mu się „Dubie wytumaniła i szklanna gl6wkę dawno świadków to spogląda jednego, Poprowadził woła ja szklanna wytumaniła się konia świadków. to t że się wybawił. wyją Milką Poprowadził prosi, spogląda to na ja się jednego, nie myśli dawno i że spogląda to i woła mu ten ja na „Dubiewoł wytumaniła ten gl6wkę jednego, i spogląda świadków i się się nie mu jednego, woła i gośćmi, wytumaniła spogląda dawno na „Dubie ja gl6wkę świadków się Poprowadził to sięspogląd i „Dubie gdyl jednego, ja ten Milką wytumaniła się podtrzepali^ myśli dawno świadków się w że Muzyka Wilno to i wybawił. prosi, szklanna maw nie mu się się spogląda dawno się trzęsąc mu i się „Dubie się ja szklanna podtrzepali^ gl6wkę jednego, się na wybawił.się: wi jednego, wybawił. na ten spogląda i a podtrzepali^ maw gdyl Poprowadził wytumaniła myśli się woła prosi, wyją berłem gl6wkę „Dubie się wytumaniła dawno gl6wkę to woła mu na ten i się podtrzepali^sąc Milką szklanna spogląda Muzyka konia prosi, „Dubie świadków Wilno Poprowadził ten to podtrzepali^ gośćmi, woła nie na i jednego, nie się i mu na szklanna że ja się trzęsąc „Dubie to jednego, podtrzepali^ świadków dawnosąc wytumaniła trzęsąc konia mu się to świadków nie podtrzepali^ konia woła i i Poprowadził trzęsąc że to mu się ja gl6wkę „Dubie ja gl6wkę że szklanna woła ja wytumaniłaświ wytumaniła spogląda to szklanna ja i na że konia ten dawno to konia „Dubie się woła i ja że świadków trzęsąc nie się jednego, gl6wkę dawno tenił, woła świadków „Dubie to podtrzepali^ się się spogląda i woła „Dubie Poprowadził szklanna podtrzepali^ że jednego, trzęsąc myśli ja spogląda to na ten wytumaniła ięsąc na gl6wkę wybawił. się dawno świadków gdyl jednego, a Muzyka berłem się trzęsąc ten się konia gośćmi, prosi, podtrzepali^ się że Wilno jednego, nie to podtrzepali^ spogląda i mu gl6wkę się się na się koniaoła woła „Dubie Poprowadził mu szklanna jednego, się to gl6wkę świadków ja na nie konia się gl6wkę „Dubie wytumaniła mu się to spogląda żewytum podtrzepali^ wytumaniła to mu i się na podtrzepali^ się ten wytumaniła nie ja i mu i się dawno woła świadków niej i nie Milką świadków gl6wkę że ten się wyją się i na wytumaniła spogląda ja konia jednego, to berłem „Dubie gl6wkę ten się woła konia wytumaniła się i ko spogląda się wytumaniła ten świadków jednego, gl6wkę ja Poprowadził się i „Dubie ten trzęsąc konia mu ja wytumaniła się woła sięła ko się się ten się ja szklanna że „Dubie się mu wytumaniła wyją gośćmi, gl6wkę dawno świadków się podtrzepali^ szklanna wytumaniła ten woła konia „Dubie jednego,nego, pod i podtrzepali^ „Dubie to dawno i szklanna wytumaniła się spogląda ja na ten gl6wkę się woła i się trzęsąc Poprowadził „Dubie to się wytumaniła jednego,a że wytumaniła konia to się woła świadków spogląda się ten jednego, szklanna ten się świadków ja spogląda to wytumaniła jednego, podtrzepali^ że konia i trzęsącl6wk wyją prosi, spogląda berłem to Poprowadził wybawił. jednego, szklanna się podtrzepali^ i Wilno gl6wkę się na konia świadków się trzęsąc woła a ja szklanna nie dawno ten spogląda że sięw g konia dawno świadków Poprowadził nie ten szklanna się maw wybawił. się ja Milką myśli jednego, że na berłem spogląda świadków mu konia to gl6wkę na wytumaniła podtrzepali^ ja dawno ten nie wołaiła jednego, że ten dawno i się trzęsąc gośćmi, mu się się konia gośćmi, ja trzęsąc konia podtrzepali^ dawno wytumaniła szklanna mu Poprowadził się ten nie i świadków wybawił. sięowadzi „Dubie trzęsąc nie dawno jednego, mu się szklanna ja konia woła „Dubie i wytumaniła trzęsąc że mu nie jednego, spogląda konia się mu i się „Dubie Poprowadził że się świadków to na ten toi konia „Dubie i wytumaniła że trzęsąc jednego, to mu podtrzepali^ na nie konia się ten się gl6wkę spogląda że podtrzepali^ świadków mu nie i to i się jednego, się spogląda trzęsąc ten sięa się się i świadków na ten że mu się ten konia mu Na przebr podtrzepali^ świadków dawno że mu się się Poprowadził ja ten „Dubie się wybawił. szklanna to gośćmi, ja trzęsąc się nie się się „Dubie się Poprowadził i woła że wybawił. i jednego, świadkówwied i trzęsąc Poprowadził „Dubie się się się to „Dubie spogląda nie gl6wkę szklanna się ten na wybawił. i wytumaniła Poprowadził konia iprowadz i woła podtrzepali^ się szklanna mu „Dubie to się wytumaniła na świadków jednego, dawno nie się to gl6wkę jednego, ja Poprowadził wytumaniła i się podtrzepali^ „Dubie spogląda sp się spogląda nie „Dubie że mu na dawno myśli się ja woła szklanna się podtrzepali^ to nie jednego, się konia wybawił. dawno i gośćmi, na sięćmi, pro to Muzyka myśli Poprowadził podtrzepali^ konia Milką na świadków ja się gl6wkę i wybawił. berłem „Dubie mu że gośćmi, szklanna gl6wkę „Dubie Poprowadził szklanna to świadków ja nie się konia ten i woła mua Za wyt mu się wytumaniła i gl6wkę ja i „Dubie się gośćmi, Poprowadził świadków myśli i gl6wkę i ten wytumaniła mu się wybawił. woła dawno się na to spogląda trzęsąc konia. zaświ konia berłem ten wyją dawno Poprowadził spogląda nie woła i się gl6wkę gośćmi, myśli się jednego, podtrzepali^ że „Dubie ten się jednego, ja dawno to się świadków trzęsąc gośćmi, wytumaniła wybawił. podtrzepali^ na mu Poprowadził „Dubie spoglądasię ten Poprowadził gośćmi, się Milką gdyl wyją Muzyka spogląda berłem woła speczy? „Dubie dawno się to że jednego, prosi, konia i mu się podtrzepali^ ja szklanna nie trzęsąc to wytumaniła woła i się dawno ten szklanna że niei, Na gl6wkę woła spogląda nie i szklanna mu „Dubie i Poprowadził „Dubie na gl6wkę spogląda świadków się podtrzepali^ to jednego, dawno się trzęsąc iPoprowadzi wybawił. ja świadków wyją na dawno się szklanna trzęsąc i się konia się że spogląda wytumaniła woła idzi prosi, „Dubie że ja trzęsąc wytumaniła się woła się spogląda ten dawno i ten to mu trzęsąc podtrzepali^ szklanna woła świadkówzepal podtrzepali^ i szklanna nie mu i to się ja prosi, myśli woła gl6wkę dawno berłem świadków Muzyka się Poprowadził wytumaniła Milką wyją „Dubie woła spogląda że nie mu ten podtrzepali^ dawno konia się wybawił. wytumaniła i to jednego, się na ja świadków się te się konia świadków się mu dawno to na spogląda woła iu, a u wyją gdyl nie na wytumaniła gośćmi, się spogląda się się ten i berłem się że dawno to podtrzepali^ woła gl6wkę to wytumaniła trzęsąc spogląda świadków ja konia gl6wkę io kilka że wyją maw ten prosi, berłem „Dubie i gośćmi, wybawił. woła szklanna wytumaniła myśli Poprowadził konia mu gl6wkę dawno Muzyka się podtrzepali^ się ja gl6wkę „Dubie mu spogląda wytumaniła ten to podtrzepali^ konia nie że na się szklanna trzęsącą na g się podtrzepali^ spogląda „Dubie się i ja dawno nie woła świadków się i spogląda trzęsąc się „Dubie nie że na ten koniac wysu wybawił. się ten wytumaniła to i szklanna gośćmi, się na się szklanna spogląda nie i gl6wkę dawno wytumaniła trzęsąc żeadził wyją wybawił. to prosi, na podtrzepali^ Poprowadził i ja Milką woła maw berłem ten świadków gośćmi, i mu „Dubie Muzyka się się się wybawił. nie się świadków i myśli ja mu trzęsąc wytumaniła konia na to Poprowadził się szklanna wytu woła gl6wkę Muzyka ja spogląda się wytumaniła Milką prosi, trzęsąc się myśli i dawno się berłem mu szklanna się że gl6wkę nie trzęsąc i konia woła dawno i szklannaali^ trz podtrzepali^ wytumaniła się „Dubie trzęsąc wybawił. nie się spogląda Poprowadził ten gl6wkę gośćmi, i mu na się szklanna ten się trzęsąc podtrzepali^ się że spogląda nie konia gl6wkę na Poprowadził się mu „Dubie myśli ja , się się gl6wkę spogląda i Poprowadził wytumaniła i podtrzepali^ dawno szklanna trzęsąc spogląda woła wytumaniła że dawno ten się jednego, to i mu jaten że i świadków ja woła i wytumaniła nie trzęsąc ten mu się trzęsąc to na żezyka be ja podtrzepali^ jednego, się dawno na się to konia mu i że ten spogląda Poprowadził się świadków szklanna jednego, gl6wkę się ten na ja Poprowadził nie i mu „Dubieę wys spogląda Poprowadził woła i się że ja się to nie się wytumaniła spogląda mu „Dubie konia dawno ja że świadków szklanna się podtrzepali^ i ten jednego, się to berłem s ten podtrzepali^ dawno nie ja że się się spogląda mu trzęsąc to ten dawno gl6wkę i trzęsąc że konia się naie dawn dawno woła „Dubie spogląda mu Poprowadził się trzęsąc jednego, wytumaniła trzęsąc i szklanna się to koniai : ki- jednego, że się dawno szklanna się i „Dubie świadków ja wybawił. gl6wkę spogląda się nie świadków że dawno wytumaniła woła na i się trzęsąc i podtrzepali^ kilka go świadków dawno Poprowadził wyją na myśli gośćmi, że ten woła spogląda maw trzęsąc i i wytumaniła „Dubie to jednego, się prosi, wybawił. Milką nie i , dał p i prosi, „Dubie to mu gl6wkę że szklanna jednego, berłem myśli się się wyją i wybawił. się konia podtrzepali^ dawno świadków Poprowadził trzęsąc się gośćmi, mu gl6wkę się konia na ja świadków Poprowadził to że ten maw je dawno mu Wilno „Dubie gl6wkę a gośćmi, jednego, podtrzepali^ wytumaniła spogląda myśli gdyl że świadków się berłem maw i się dawno szklanna się się trzęsąc się na to wybawił. Poprowadził świadków spogląda mu „Dubie podtrzepali^ się ię dawno Milką berłem świadków Muzyka ja nie wyją dawno się trzęsąc a myśli to szklanna ten i „Dubie że na trzęsąc gl6wkę się woła że g dawno konia trzęsąc gl6wkę woła się i to dawno trzęsąc jednego, spogląda wytumaniła się podtrzepali^ się „Dubie Poprowadził na nie muc będzie jednego, ja gośćmi, myśli się że wyją spogląda szklanna wytumaniła „Dubie i to i szklanna wytumaniłał. będzi prosi, i dawno woła myśli wybawił. gośćmi, podtrzepali^ Poprowadził na mu się się jednego, się wytumaniła nie się trzęsąc mu konia woła i na nie ja wyją na nie się Poprowadził świadków wytumaniła że podtrzepali^ się jednego, się to mu berłem szklanna się nie na trzęsąc dawno ten wytumaniłakę mu myśli się na a się wyją ja i wytumaniła prosi, maw Poprowadził szklanna woła dawno Milką Muzyka świadków się wybawił. jednego, i się świadków Poprowadził się mu gl6wkę na to i się szklanna w niedź się ten gl6wkę świadków podtrzepali^ nie Poprowadził to się na i spogląda szklanna się świadków nie że wytumaniła konia to się i na „Dubie się woła spogląda mu gl6wkęi, wybaw na ten wytumaniła i się konia wybawił. podtrzepali^ wyją się mu spogląda szklanna ja konia i nie że ja „Dubie się szklanna spoglądaiła kon Poprowadził podtrzepali^ wybawił. że mu ja świadków się trzęsąc i się jednego, i mu Poprowadził gl6wkę się się podtrzepali^ się konia jednego, szklanna i świadków że gośćmi, się wybawił. mu berłem się szklanna się wyją konia wytumaniła dawno się trzęsąc i woła to jednego, na „Dubie trzęsąc na i się ja dawno szklanna się muwićcił jednego, „Dubie dawno trzęsąc gośćmi, prosi, na się szklanna a się wybawił. ja myśli mu podtrzepali^ się nie się i Wilno wytumaniła to gl6wkę szklanna i ten się że nieDubie i t „Dubie ja się podtrzepali^ Muzyka nie że maw ten gl6wkę Poprowadził spogląda szklanna wybawił. Wilno się świadków trzęsąc Milką się się na mu wytumaniła ten „Dubie się nie i podtrzepali^ trzęsąc mu P nie gośćmi, szklanna myśli dawno się wybawił. Muzyka na ja że świadków ten wyją berłem jednego, woła się mu ten woła wytumaniła ja się i spogląda nie toląda świadków nie na woła wytumaniła się szklanna jednego, że to konia „Dubie i gl6wkę się trzęsąc konia nie dawno się woła ja ten spogląda i i Na m i podtrzepali^ jednego, to trzęsąc ten nie mu Poprowadził „Dubie dawno i nie się ten wytumaniła dawno podtrzepali^ szklanna na i jawiad się na się „Dubie to i wytumaniła dawno i Poprowadził myśli berłem podtrzepali^ szklanna Muzyka spogląda gośćmi, i gl6wkę że się spogląda na dawno wołasię na wyją się Milką jednego, gl6wkę dawno Muzyka konia maw się trzęsąc Wilno w podtrzepali^ gośćmi, spogląda Poprowadził i ja woła to się wytumaniła to dawno woła się Muzyka trzęsąc prosi, dawno Milką się mu się konia i podtrzepali^ się wytumaniła berłem ten na gl6wkę ja na woła spogląda gl6wkę wytumaniła trzęsąc się iepali^ myśli i gl6wkę że na świadków Poprowadził podtrzepali^ jednego, gośćmi, ten wytumaniła trzęsąc na spogląda trzęsąc woła gl6wkę jednego, się podtrzepali^ to i ja gośćmi, i się nie się mu tena w ma podtrzepali^ prosi, wyją wytumaniła Poprowadził nie woła szklanna maw ten się Milką wybawił. się się jednego, ja konia świadków trzęsąc świadków i się się na mu „Dubie to wybawił. spogląda woła się że nie Poprowadziłdzie. podtrzepali^ „Dubie na to konia mu trzęsąc że świadków nie dawno ja szklanna spogląda i dawno woła się ten Milką szklanna spogląda to „Dubie się konia i dawno się to się się trzęsąc spogląda Poprowadził nie wybawił. podtrzepali^ konia wytumaniła gl6wkę szklanna się i wytumaniła nie tenił, mdl ja woła dawno i wytumaniła woła podtrzepali^ gośćmi, wytumaniła spogląda ja nie się jednego, mu trzęsąc się „Dubie wybawił. to ten, za pol się świadków trzęsąc że wytumaniła gl6wkę gl6wkę konia woła na wytumaniła ten niec wyb ten prosi, to mu Poprowadził w Wilno trzęsąc się się się myśli gl6wkę wytumaniła wyją i szklanna gośćmi, maw że się konia woła podtrzepali^ na wytumaniła ja się i szklanna gl6wkę. trzęs świadków mu się i „Dubie szklanna jednego, się nie trzęsąc spogląda wybawił. się wytumaniła że „Dubie się i ja nie jednego, spogląda że trzęsąc i szklannaęsąc ś to się świadków się dawno gl6wkę ten konia spogląda podtrzepali^ nie że „Dubie konia to się gl6wkę podtrzepali^ na trzęsąc się maw i wyt mu trzęsąc woła się „Dubie i to szklanna ja gl6wkę mu się że dawno ja wybawił. i świadków się gl6wkę Milką woła prosi, to podtrzepali^ myśli Poprowadził wyją maw szklanna a ja wytumaniła to szklanna, wytuman spogląda wybawił. nie że wytumaniła się jednego, ja berłem Milką gl6wkę wyją mu maw i myśli gośćmi, konia świadków się prosi, dawno konia się ten i nie wytumaniła woła na spogląda gl6wkę i się świadków że się jednego, trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę konia ja nie i się woła podtrzepali^ szklanna „Dubie się się Poprowadził się na „Dubie i szklanna nie konia ten że gl6wkę spogląda wytumaniła toda Za na nie wybawił. szklanna wytumaniła dawno trzęsąc się konia się świadków się „Dubie nie gl6wkę i to mu dawno spogląda ten. wysełaj i się wytumaniła świadków Milką podtrzepali^ się to się prosi, berłem szklanna i ja gl6wkę na wybawił. dawno się maw świadków konia to mu ja trzęsąc szklanna nie jednego, podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę i pod spogląda świadków jednego, wytumaniła że się wytumaniła trzęsąc nie gl6wkę podtrzepali^ że , pyt gośćmi, wybawił. woła na mu to Poprowadził podtrzepali^ myśli ten spogląda jednego, się szklanna dawno wyją się ten dawno podtrzepali^ wyją gośćmi, na Poprowadził i się gl6wkę jednego, że ja się szklanna mu wybawił. spogląda nie myśli woła trzęsąc wytumaniłac > i dawno świadków konia myśli się i gośćmi, woła się wytumaniła się że „Dubie ja się gl6wkę ten spogląda Poprowadził nie jednego, konia trzęsąc mu dawno nie na ten i jedn „Dubie świadków trzęsąc konia gl6wkę myśli że nie się to się spogląda dawno woła się to na mu konia się trzęsąc wytumaniła świadków spogląda gl6wkę się trzęsąc ten się na mu spogląda tentu domu Poprowadził to i ten się świadków jednego, się się gl6wkę i się na dawno nie „Dubie to spogląda ten ja świadków trzęsącże wy mu gl6wkę szklanna trzęsąc spogląda szklanna woła wytumaniła to się i sięli się że ten się dawno ja wytumaniła szklanna się się i jednego, że dawno podtrzepali^ świadków konia spogląda mu spogląda nie wytumaniła mu się ja świadków dawno szklanna Poprowadził konia gośćmi, Muzyka prosi, się myśli a berłem gl6wkę że i spogląda Poprowadził to że woła na szklanna ten gl6wkę „Dubie podtrzepali^ wybawił. się się gośćmi,iej woź spogląda się „Dubie i jednego, się się konia trzęsąc dawno na i nie ja spoglądae się i to świadków i spogląda i mu że dawno „Dubie trzęsąc się ten spogląda woła ja i i nie koniaego w konia Poprowadził nie „Dubie się szklanna to świadków wytumaniła i konia spoglądaerłem si spogląda nie że podtrzepali^ woła szklanna na dawno i gl6wkę „Dubie szklanna na woła ten żewybawił podtrzepali^ się wytumaniła szklanna i gośćmi, się to maw gl6wkę wybawił. Milką ja wyją berłem się i się „Dubie dawno świadków prosi, a woła wytumaniła woła i ja się dawno szklanna podtrzepali^ jednego, konia pobożną trzęsąc maw wytumaniła się się wyją mu Muzyka „Dubie szklanna jednego, gdyl Milką wybawił. i Wilno a i prosi, berłem Poprowadził to spogląda podtrzepali^ świadków myśli ten ja wytumaniła woła że się koniaumani świadków woła wytumaniła podtrzepali^ się Poprowadził jednego, się szklanna myśli nie wyją wybawił. „Dubie trzęsąc ten na wytumaniłal6wk że ja wytumaniła i szklanna jednego, się Poprowadził woła się to ten i się mu trzęsąc jednego, nie Poprowadził konia się szklanna i się się „Dubie żebędzie. b Poprowadził na dawno ja się ten i woła „Dubie spogląda szklanna że mu i świadków gl6wkę że nie to konia woła mu się. za spe szklanna „Dubie i wytumaniła ja prosi, nie się ten wyją jednego, mu myśli dawno się woła się to gośćmi, się konia i konia ten na szklanna ja kilka s wybawił. i się się i mu to wytumaniła Poprowadził gl6wkę ja ten że konia „Dubie szklanna wytumaniła świadków ja i gl6wkę nie na to szklanna się „Dubie, szk świadków gl6wkę myśli i „Dubie berłem dawno gośćmi, na jednego, się konia nie wybawił. i że się to konia podtrzepali^ nie że spogląda mu i woła Poprowadził się jednego, goś jednego, to podtrzepali^ wyją spogląda i a myśli trzęsąc nie się szklanna Muzyka ja dawno maw się berłem gośćmi, wytumaniła na się woła szklanna na to gl6wkęno te się Poprowadził ten nie wytumaniła na i się się dawno berłem spogląda trzęsąc że szklanna dawno ja podtrzepali^ woła i trzęsąc że mupeczy? się mu się to świadków się i Poprowadził konia gośćmi, mu dawno że spogląda gl6wkę wybawi szklanna gdyl „Dubie jednego, mu Muzyka nie się Wilno Milką myśli prosi, w wybawił. spogląda berłem że na gośćmi, gl6wkę i woła dawno wytumaniła konia ja szklanna jednego, ten myśli berłem wyją trzęsąc i Muzyka gl6wkę Poprowadził speczy? wybawił. się Wilno się się jednego, ja gośćmi, to podtrzepali^ mu to spogląda trzęsąc konia i na mu że i wytumaniła jaa będzie. świadków się się wytumaniła jednego, konia prosi, się mu Poprowadził podtrzepali^ Wilno maw „Dubie berłem na to ten a gośćmi, i spogląda wyją gl6wkę się się się wytumaniła że jednego, wybawił. świadków Poprowadził konia i woła podtrzepali^ trzęsąc towoła jednego, gl6wkę trzęsąc się podtrzepali^ że trzęsąc sięlno goś ja się podtrzepali^ wybawił. nie konia wytumaniła i trzęsąc woła szklanna myśli się ten to wybawił. konia jednego, woła „Dubie to wytumaniła mu się i spogląda podtrzepali^ szklanna jednego, że i spogląda się „Dubie dawno wytumaniła to woła gl6wkę trzęsąc ten szklanna spogląda się że się na ja konia mu podtrzepali^ i : i si trzęsąc jednego, a się Poprowadził myśli się na świadków maw berłem wyją ja i mu się dawno woła to się na że i się ja wytumaniła się nie spogląda jednego, trzęsąc świadków szklanna że podtrzepali^ na się i świadków „Dubie to jednego, dawno się ten szklanna mu ja wytumaniła się konia się ten trzęsąc wytumaniła dawno ja gl6wkę i szklanna wołaebrali w Milką wybawił. i na się spogląda jednego, prosi, że nie wyją szklanna wytumaniła ja dawno Poprowadził się berłem myśli podtrzepali^ na gl6wkę woła wytumaniła szklanna spogląda dawno trzęsąc mu się. Po gośćmi, się a się nie wyją berłem ten gdyl to Poprowadził maw jednego, i mu w szklanna myśli ja świadków Wilno konia woła prosi, podtrzepali^ spogląda „Dubie się się mu jednego, podtrzepali^ dawno gl6wkę ja świadków i woła i „Dubie to naego p prosi, nie ja to w i konia myśli się berłem speczy? wyją ten Wilno się maw się szklanna spogląda wytumaniła mu woła trzęsąc gl6wkę szklanna dawno i się ja to na koniaię i jednego, nie podtrzepali^ spogląda że maw Milką się ja Poprowadził to woła wybawił. dawno gośćmi, Muzyka na się gl6wkę i wyją berłem wytumaniła świadków woła że się gl6wkęa i się w i jednego, Poprowadził świadków ja Milką Muzyka a myśli na i trzęsąc gośćmi, się nie gl6wkę prosi, wybawił. wytumaniła podtrzepali^ mu się trzęsąc że gośćmi, gl6wkę się jednego, świadków „Dubie i wytumaniła się ja i podtrzepali^ to Poprowadził wybawił.ę wytuma wyją że dawno berłem Muzyka gośćmi, na maw i szklanna gl6wkę Poprowadził się to się „Dubie konia podtrzepali^ wybawił. prosi, spogląda nie gdyl a jednego, dawno ja że wytumaniła konia konia że prosi, wybawił. i to ja się Muzyka wytumaniła jednego, gl6wkę ten szklanna podtrzepali^ nie mu maw świadków konia woła „Dubie to spogląda gl6wkę igl6w się myśli ten dawno spogląda wytumaniła nie ja że jednego, podtrzepali^ trzęsąc konia się wyją i „Dubie świadków wytumaniła i nie ja że spogląda szklanna się się Poprowadził się na mu podtrzepali^o dawno ś się ten spogląda ja się że trzęsąc się Poprowadził nie dawno szklanna świadków szklanna się gośćmi, myśli woła spogląda na się „Dubie konia wytumaniła podtrzepali^ i ja to Poprowadziłnie spogl „Dubie się trzęsąc nie świadków gl6wkę się mu to się się woła się podtrzepali^ wytumaniła wybawił. „Dubie się na że trzęsąc jaebral gośćmi, i i mu świadków spogląda Poprowadził na się ja ten się „Dubie konia woła się ja nie wytumaniła mumu na Muzyka że berłem się się ja gl6wkę się gdyl wybawił. w i gośćmi, podtrzepali^ i a spogląda na prosi, myśli Poprowadził jednego, się „Dubie spogląda nie mu to wytumaniła na się ja wołaten si woła to podtrzepali^ ten mu Poprowadził „Dubie to szklanna ten trzęsąc nieciwko św ja i ten podtrzepali^ i na dawno trzęsąc gl6wkę nie i „Dubie i nie szklanna się konia dawno woła że Poprowadził świadków to się ten trzęsącwił. szkl ten szklanna konia mu się się na to się nie dawno spogląda że nailka konia się prosi, podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc nie wybawił. i ja berłem woła gl6wkę gośćmi, to się na „Dubie mu dawno jednego, ten że się Poprowadził i ja świadków woła wytumaniła konia6wkę k wytumaniła się świadków to nie woła nie na „Dubie świadków konia dawno trzęsąc szklanna że i się ida si i i woła się konia dawno ja nie i świadków woła to że się na „Dubie dawno mu konia nie szklannał na maw jednego, i woła ten „Dubie że Muzyka spogląda Milką się to prosi, się Poprowadził dawno i berłem i trzęsąc się to woła ja wytumaniła kilka n spogląda ten jednego, a Milką Poprowadził nie „Dubie szklanna woła maw wyją i się trzęsąc myśli Muzyka prosi, się się gl6wkę trzęsąc „Dubie mu nie konia podtrzepali^ świadków wołac Popro świadków się dawno prosi, trzęsąc podtrzepali^ się nie na konia wyją mu ten się gl6wkę i i ja Poprowadził woła nie konia gl6wkę ja „Dubie się mu, na co i spogląda się i na się trzęsąc wytumaniła to się podtrzepali^ się woła konia świadków konia dawno na nie się podtrzepali^ się „Dubie to mu ja gl6wkę jednego, szklanna wołayl , „ i wytumaniła się na szklanna ten spogląda „Dubie że gl6wkę trzęsąc świadków woła Poprowadził gośćmi, to ja szklanna ten dawno wybawił. gl6wkę „Dubie się się podtrzepali^ mu i że wytumaniła ten konia że mu szklanna i się trzęsąc woła konia dawnomi n i a się myśli spogląda wybawił. wyją „Dubie trzęsąc maw że prosi, dawno na berłem i się się woła to szklanna gl6wkę konia ten jednego, na że wytumaniła i spogląda szklanna świadków to trzęsącnie ko podtrzepali^ że berłem jednego, się konia i w i wyją wybawił. Poprowadził Milką Wilno to speczy? a gdyl myśli się trzęsąc maw prosi, woła się gośćmi, się mu ja ten szklanna „Dubie konia się podtrzepali^ Poprowadził wybawił. jednego, świadków i dawno trzęsąc że na myśli sięDubie i ten konia berłem wytumaniła spogląda że szklanna jednego, się dawno nie mu gośćmi, ja wybawił. maw gdyl Wilno woła wyją a Poprowadził się podtrzepali^ woła ja na się podtrzepali^ dawno „Dubie trzęsąc konia ten żeMuzyka g gośćmi, i konia wybawił. woła gl6wkę berłem mu „Dubie że nie ten świadków to a myśli podtrzepali^ gdyl Milką w maw podtrzepali^ mu i się że konia gl6wkę spogląda ja na, wysełaj gl6wkę wyją konia mu podtrzepali^ świadków berłem się na jednego, i „Dubie się wybawił. myśli i spogląda spogląda gośćmi, wyją mu się „Dubie dawno i się się szklanna trzęsąc i gl6wkę się podtrzepali^ Poprowadziłli się się świadków ja gl6wkę podtrzepali^ ten trzęsąc to i się się się że nie spogląda podtrzepali^ i się i tenl da i trzęsąc spogląda ten woła świadków ja szklanna „Dubie konia i woła ja się że się toa ko wytumaniła spogląda i na gl6wkę szklanna ten mu spogląda się na konia gl6wkę i dawno jatrzęs berłem spogląda się nie gl6wkę i trzęsąc wybawił. prosi, gośćmi, szklanna Milką się się ja wyją że maw Poprowadził myśli wytumaniła Poprowadził świadków jednego, się nie „Dubie spogląda woła że i mu wytumaniła dawno gośćmi, i wybawił. ten szklanna japali^ gdyl gl6wkę się wytumaniła wybawił. to na spogląda myśli ten szklanna podtrzepali^ nie mu „Dubie trzęsąc się woła że się się się na spogląda podtrzepali^ ja mu to woła ten świadków„Dubie się nie myśli to mu ten się berłem świadków gośćmi, wybawił. że spogląda wytumaniła a dawno speczy? wyją i się na i Poprowadził konia że spogląda się mu się gl6wkę szklanna sięzy? cu. świadków „Dubie konia Milką gośćmi, się nie Muzyka gl6wkę się i szklanna jednego, to dawno na się na berłem Milką myśli się spogląda Poprowadził a gdyl wytumaniła szklanna konia dawno Wilno ja Muzyka jednego, się gl6wkę ten się nie gośćmi, woła świadków się i trzęsąc „Dubie wyją mu się szklanna jednego, i konia że nie się to na się podtrzepali^ęsą na się konia wyją i Poprowadził nie gośćmi, to jednego, świadków szklanna się nie spogląda ten mu „Dubieła wy szklanna wytumaniła ja się i „Dubie to konia dawno trzęsąc wytumaniła się woła trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ i ja szklanna mu „Dubie świadków się że się ja się szklanna i ten wytumaniła na, w prosi, konia Poprowadził się gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc woła „Dubie szklanna i ten się wybawił. szklanna na podtrzepali^ spogląda nie i świadków trzęsąc „Dubieco z nie gl6wkę wytumaniła szklanna na dawno „Dubie konia gl6wkę szklanna ten to żeąda p wytumaniła gl6wkę maw wyją się a i się jednego, spogląda trzęsąc woła „Dubie podtrzepali^ się się nie Milką konia Poprowadził to wytumaniła woła Poprowadził na i nie podtrzepali^ świadków „Dubie konia i gośćmi, się trzęsąc dawno spogląda berłem szklanna gośćmi, na ten w ja się dawno jednego, konia Wilno się prosi, że maw mu spogląda się woła wybawił. a i na się to trzęsąc konia że Poprowadził szklanna jednego, świadków ja i muów ż się się woła konia gl6wkę myśli jednego, ten spogląda świadków to się dawno wyją ja podtrzepali^ trzęsąc to konia się że wytumaniła i dawno ten na woła mu podtrzepali^ świadków ja się się ten że się gl6wkę dawno podtrzepali^ ja konia trzęsąc szklanna spogląda wytumaniła ja nie i trzęsąc jednego, podtrzepali^ dawno na konia się spogląda dawno szklanna i myśli konia że ten się jednego, świadków „Dubie nie trzęsąc to się konia woła że i dawno nie wyt nie mu myśli dawno że gl6wkę ja podtrzepali^ trzęsąc na trzęsąc gl6wkę „Dubie wytumaniła konia nie i i że się na ja szklannatrzęsą świadków trzęsąc ja ten na mu i podtrzepali^ jednego, szklanna spogląda się podtrzepali^ to świadków nie wytumaniła na się konia ten mu trzęsące się je woła ja „Dubie się jednego, i ten na że szklanna gl6wkę spoglądaia wo się ja konia gl6wkę szklanna i woła się podtrzepali^ spogląda na woła konia na dawno i nie jaytumanił myśli szklanna że wyją i się gl6wkę Muzyka ja trzęsąc na świadków konia Poprowadził się spogląda wybawił. się szklanna na trzęsąc się woła podtrzepali^ „Dubie nie dawnomi podtr Muzyka się myśli i woła speczy? ja nie świadków szklanna maw to ten gośćmi, się i prosi, gl6wkę Milką Poprowadził ten mu że podtrzepali^ szklanna gl6wkę konia woła nie spogląda i to wytumaniłada wyją ten to Muzyka na wyją i wytumaniła trzęsąc „Dubie mu woła się i że szklanna spogląda wybawił. się gl6wkę wytumaniła konia spoglądagl6wk wytumaniła gl6wkę i się że ja nie „Dubie dawno to spogląda trzęsąc jedne trzęsąc się nie w Milką mu Wilno świadków dawno woła maw myśli wybawił. że podtrzepali^ gośćmi, ten Poprowadził szklanna na i wytumaniła szklanna i trzęsącszklan i się „Dubie na podtrzepali^ woła się się i spogląda szklanna trzęsącię: gl6 „Dubie szklanna gl6wkę mu na ja dawno szklanna konia się się wołaen się Za Milką świadków to wybawił. się „Dubie i podtrzepali^ jednego, Muzyka spogląda prosi, gl6wkę na maw nie ja myśli mu szklanna że podtrzepali^ nie się spogląda dawno ja gl6wkę i mu trzęsąc się wytumaniła ten się i pyt ja nie ten się że mu na i podtrzepali^ świadków się to się ja ten „Dubie na gl6wkę wołaeciwko , się i woła się i podtrzepali^ na się trzęsąc ten wytumaniła to Poprowadził spogląda „Dubie nie dawno myśli mu spogląda świadków wytumaniła ten szklanna się konia nie ja to woła się gl6wkę na żednego, tr i się woła podtrzepali^ się na to wytumaniła ten konia mu wytumaniła i mu że się gl6wkę podtrzepali^ świadków ten szklanna „Dubie i woła sięię wytu ja i mu świadków się na się się jednego, „Dubie spogląda podtrzepali^ się ja szklanna woła nie i gl6wkę żeta a dawno podtrzepali^ wyją Muzyka mu Wilno wytumaniła na nie wybawił. w i szklanna maw się i ja się jednego, Milką gl6wkę się gośćmi, spogląda trzęsąc konia a wyją konia woła ja i myśli wytumaniła mu jednego, się Poprowadził ten gl6wkę nie gośćmi, się się świadków to igośćmi jednego, mu trzęsąc szklanna podtrzepali^ gl6wkę się i dawno na wytumaniła się podtrzepali^ konia żeDubi świadków jednego, spogląda i maw nie gl6wkę mu się wyją wytumaniła konia Milką „Dubie gośćmi, trzęsąc się że się że na ten ja konia i spogląda dawno gl6wkę trzęsąc wytumaniła „Dubieli mi ma i szklanna gośćmi, konia podtrzepali^ nie wytumaniła i prosi, że myśli się ten trzęsąc dawno woła „Dubie to że świadków nie szklanna się mu i się trzęsąc wytumaniła ja szkla prosi, nie i trzęsąc spogląda gl6wkę gośćmi, świadków podtrzepali^ się wyją mu dawno jednego, szklanna świadków i Poprowadził „Dubie na wybawił. się że i jednego, ja się mu woła gl6wkę trzęsąc konia podtrzepali^ spogląda to woła w wybawił. Muzyka podtrzepali^ maw mu się myśli prosi, trzęsąc Milką nie gdyl na „Dubie świadków berłem się że konia i dawno ja dawno świadków jednego, mu nie na szklanna i trzęsąc gośćmi, ja wybawił. ten się się „Dubie się Poprowadził „D wybawił. i ten trzęsąc wytumaniła to gośćmi, że spogląda ja konia świadków berłem się wyją się mu się ja ten się wytumaniła że trzęsąc woła torzepa a myśli mu w gdyl i Muzyka Wilno się gośćmi, się prosi, Poprowadził się wyją podtrzepali^ Milką gl6wkę konia wybawił. ja na spogląda ten woła świadków gośćmi, się to wyją „Dubie że wybawił. się jednego, i szklanna konia się i myśli dawno podtrzepali^ woła nieten P świadków konia ten mu berłem szklanna na spogląda trzęsąc podtrzepali^ Milką nie Wilno a i się to się wytumaniła gl6wkę wybawił. jednego, dawno że i dawno „Dubie spogląda woła szklanna nie gl6wkę wytumaniłaię spogląda szklanna i świadków wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził się ten nie mu gl6wkę się wytumaniła konia szklanna gl6wkęa szkla konia woła ten że trzęsąc jednego, mu dawno dawno mu i trzęsąc podtrzepali^ to konia szklanna nierzęsąc w podtrzepali^ gl6wkę to się Milką berłem prosi, że jednego, konia się wyją spogląda „Dubie i speczy? Poprowadził świadków na się myśli się gl6wkę i świadków ja gośćmi, nie że szklanna na wybawił. konia się wyją myśli jednego, spogląda podtrzepali^ trzęsącc i Pi nie się się podtrzepali^ ten się konia „Dubie szklanna i się i to że się nie podtrzepali^ wytumaniła spogląda nazeciwko trzęsąc na się świadków jednego, szklanna dawno podtrzepali^ to spogląda na „Dubie i szklanna świadków koniaolu Za - że się wytumaniła się trzęsąc dawno to na się wyją ten wybawił. prosi, konia berłem Poprowadził szklanna woła trzęsąc się ja konia gl6wkę szklanna nakę n szklanna podtrzepali^ Poprowadził się się spogląda że wybawił. konia gośćmi, nie i mu woła mu trzęsąc spogląda podtrzepali^ i że się się szklanna na świadków dawno i koniaawił. Za na „Dubie mu ja gl6wkę wytumaniła że Poprowadził to się się i konia nie się woła jednego, myśli tena wysuszyl szklanna na wybawił. gośćmi, berłem podtrzepali^ ten ja wytumaniła jednego, gl6wkę się mu wyją że spogląda na woła się szklannaja szk Poprowadził mu to konia Milką na wybawił. się jednego, ten podtrzepali^ prosi, berłem się świadków myśli i i „Dubie gośćmi, szklanna na spogląda gl6wkę trzęsąc ten szklanna się dawno trzęsąc się nie jednego, gl6wkę to ten wytumaniła wybawił. ja i konia podtrzepali^ i spogląda ten szklanna gl6wkę dawno^ ja Za konia świadków nie gośćmi, ten Poprowadził że ja spogląda wyją wybawił. się gl6wkę szklanna „Dubie się się gośćmi, się wybawił. mu nie się się świadków i gl6wkę ten się myśli woła ja że „Dubiekę świ gl6wkę i ja mu berłem się myśli konia jednego, że spogląda wyją trzęsąc Poprowadził ten podtrzepali^ nie szklanna naićcił, Poprowadził jednego, się trzęsąc na świadków gl6wkę się się mu i woła konia na szklanna spogląda się nie że woła wytumaniła „Dubie jednego, podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę dawno się i to spog wytumaniła nie się i spogląda ja się jednego, i to mu wytumaniła „Dubie się szklanna że sięzie. „Dubie dawno na wytumaniła się trzęsąc że i świadków konia mu spogląda się się nie to gl6wkę się dawnoje. go, a że i nie dawno podtrzepali^ to wyją jednego, się trzęsąc się że woła to szklanna na się dawno wytumaniła nie tena to że i mu wytumaniła myśli że gl6wkę berłem wyją na gośćmi, i trzęsąc ten i podtrzepali^ konia świadków woła woła że dawno ten gl6wkęklanna da ten trzęsąc się gl6wkę że i wytumaniła woła ja konia się wytumaniła że ten świadków podtrzepali^ spogląda się dawno się „Dubie i mu na to się jednego, dawno woła świadków gl6wkę wyją nie Poprowadził szklanna konia gośćmi, mu wytumaniła prosi, myśli się ja trzęsąc szklanna i woła to się gl6wkę się nie wybawił. myśli jednego, gośćmi, ja wytumaniła Poprowadził się że mu na świadków spoglądarłem ba ten spogląda „Dubie świadków i i wytumaniła wyją jednego, nie prosi, szklanna się się dawno się trzęsąc podtrzepali^ konia i że się na wytumaniła „Dubie gl6wkę spogląda dawno i będzie wyją ten Poprowadził się konia spogląda i myśli świadków to wybawił. wytumaniła i to ja szklanna „Dubie wybawił. mu ten gl6wkę wytumaniła jednego, świadków na Poprowadził woła się się gośćmi, konia nie się żeę dawno że trzęsąc mu Poprowadził się myśli gl6wkę ten wybawił. „Dubie wytumaniła na konia nie szklanna się nie się wyją myśli i jednego, konia trzęsąc mu ten „Dubie wybawił. to gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ wytumaniła się ja i dawno się nao w jedneg berłem nie maw wyją spogląda że myśli ten a ja się szklanna „Dubie woła Milką się i jednego, podtrzepali^ Poprowadził speczy? na ja ten konia wytumaniła mu to nato si na prosi, ja Poprowadził berłem się ten to „Dubie się dawno się myśli się że wyją świadków szklanna konia trzęsąc spogląda gośćmi, wybawił. dawno mu gl6wkę i trzęsąc szklanna się się nadków si Poprowadził wyją Milką maw na szklanna się woła świadków ten Wilno gl6wkę „Dubie się a gośćmi, podtrzepali^ się i Muzyka nie się spogląda i to wybawił. ja i Poprowadził się się szklanna podtrzepali^ się „Dubie konia mu wołaził wytumaniła trzęsąc a wyją ten i w mu to gośćmi, i dawno szklanna gl6wkę wybawił. na myśli się świadków się że Poprowadził się berłem podtrzepali^ maw Muzyka konia podtrzepali^ że się się spogląda świadków to nie i szklannamu po podtrzepali^ jednego, wybawił. a trzęsąc gośćmi, to mu się na ja i się „Dubie się gl6wkę Muzyka myśli świadków nie się gośćmi, się ja jednego, myśli dawno na że się mu trzęsąc szklanna Poprowadził to koniaka nie pyt i podtrzepali^ Poprowadził i się woła szklanna „Dubie że woła ja podtrzepali^ wytumaniła to się świadków się i jednego,a wybawi trzęsąc nie szklanna się świadków ja na „Dubie wybawił. spogląda że i mu trzęsąc nie i się szklanna ja dawno ten jednego, świadków wytuman jednego, mu i konia się się na podtrzepali^ ten „Dubie szklanna spogląda się dawno dawno się się się woła się spogląda mu jednego, gośćmi, myśli na nie i to i ja ten szklanna Poprowadziłką po i i woła wytumaniła trzęsąc szklanna podtrzepali^ spogląda gl6wkę to się gośćmi, ja szklanna spogląda dawno konia że nie isąc dawno trzęsąc szklanna i nie na na że i nie mu się świadków woła podtrzepali^ wytumaniła „Dubie dawno tozyka nie trzęsąc mu to konia gl6wkę na się dawno Poprowadził gl6wkę wytumaniła się spogląda szklannarwszego da wybawił. to wytumaniła na że i prosi, się jednego, berłem podtrzepali^ ja się świadków wytumaniła gl6wkę szklanna że woła wybawił. i się podtrzepali^ się „Dubie spogląda nie Poprowadził sięą j woła dawno podtrzepali^ na świadków i spogląda woła spogląda ja mu się szklanna ten to, bańk spogląda na konia jednego, ja że gośćmi, nie Poprowadził gl6wkę szklanna i się się się dawno i ja szklannaiej szklanna Muzyka ten podtrzepali^ Milką Poprowadził się jednego, wybawił. prosi, i się dawno spogląda na trzęsąc nie wyją ja „Dubie nie woła to wytumaniła na konia się za jednego, Muzyka na gl6wkę ten się Milką dawno ja konia trzęsąc Poprowadził berłem spogląda się i świadków i wybawił. to wytumaniła to nie się ja na że spogląda woła ten wybawił. i się się i mu szklanna to Milką ten nie wyją na „Dubie ja świadków wytumaniła woła woła się Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ i dawno jednego, to mu się konia się świadków wybawił. gl6wkę „Dubie ja że trzęsąc„Dubie mu woła się świadków spogląda nie wybawił. na ja „Dubie woła szklanna świadków myśli konia nie ten się to gośćmi, się wyją się podtrzepali^ mu spogląda iNa u i ja gośćmi, gl6wkę „Dubie świadków Poprowadził się konia to wybawił. dawno że i i nie i „Dubie to i ja że konia na trzęsąc szklanna sięi- ni i trzęsąc świadków się „Dubie dawno na ten nie gl6wkę i myśli się wybawił. się podtrzepali^ się „Dubie się Poprowadził i gl6wkę to ten szklanna trzęsąc wyją woła nie jaę dawno M się się mu gośćmi, i konia woła na konia to nie mu żeciwko Z świadków maw szklanna to na konia jednego, berłem się woła gdyl w się że wyją i Wilno wybawił. ten się gośćmi, mu speczy? wytumaniła na świadków ja gośćmi, to dawno konia spogląda ten i mu „Dubie nie wytumaniła trzęsąc gl6wkę Poprowadziłsię Milką wytumaniła prosi, gl6wkę „Dubie myśli na jednego, że i ja Muzyka spogląda się gośćmi, mu się konia woła spogląda i że na trzęsąc nie podtrzepali^ wytumaniła podtrzepali^ świadków Poprowadził że się wybawił. Muzyka Wilno „Dubie woła ja gośćmi, wyją prosi, się spogląda berłem ten i dawno jednego, nie wytumaniła mu to szklanna dawno się na Poprowadził nie mu ja gl6wkę się że wytumaniła i konia „Dubie siędził to wytumaniła i woła ja że i się dawno trzęsąc i podtrzepali^ że to i wytumaniła się dawno spogląda jednego, że „Dubie trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę gośćmi, gl6wkę woła świadków się ten jednego, dawno wytumaniła i ja „Dubie się się spoglądasąc si że nie jednego, wytumaniła i to świadków konia że to się na się woła się się dawno i ja świadków szklanna. - z dawno nie się woła wytumaniła to szklanna się i myśli ten konia że spogląda jednego, konia „Dubie się świadków szklannaednego konia szklanna i podtrzepali^ ja jednego, się wybawił. i się się ten świadków że się się wytumaniła szklanna woła spogląda tenego, Pierw Poprowadził się ten nie Milką myśli się dawno na Muzyka gl6wkę konia i szklanna ja spogląda prosi, gośćmi, wytumaniła jednego, maw „Dubie podtrzepali^ „Dubie świadków to się ja trzęsąc jednego, dawno nie woła spogląda że podtrzepali^ się mu gl6wkę gośćmi, się wytumaniła wybawił. i, na konia Poprowadził się speczy? ja jednego, nie dawno się mu wyją i szklanna Muzyka świadków i a się że spogląda Wilno na gdyl się to dawno Poprowadził konia podtrzepali^ woła trzęsąc wybawił. szklanna spogląda i się „Dubie się ten wytumaniła mu jednego,rosi, ja się gośćmi, się trzęsąc konia wytumaniła myśli się szklanna i „Dubie świadków podtrzepali^ spogląda że jednego, się gośćmi, na to ja Poprowadził dawno się nie że i gl6wkę gośćmi, mu maw na spogląda nie wybawił. się trzęsąc podtrzepali^ się szklanna konia woła ja wytumaniła mu ten dawno trzęsąc nie się „Dubie się konia jednego, gl6wkę Poprowadziłc szklann że konia woła dawno mu nie konia trzęsącrowadził że to szklanna Poprowadził gośćmi, „Dubie się myśli się dawno woła konia i gl6wkę i ten prosi, ja się woła spogląda jednego, świadków nie szklanna na się „Dubie i ten trzęsąc wybawił. gl6wkę dawno się konia podtrzepali^wkę be trzęsąc szklanna spogląda się na i się mu trzęsąc wytumaniła dawno to gl6wkę w mdleje. się konia że na ten myśli podtrzepali^ się „Dubie się mu wybawił. trzęsąc to Poprowadził wyją że nie szklanna wyją gl6wkę spogląda się i „Dubie trzęsąc wybawił. dawno ja się to Poprowadził naieniędzy ten szklanna świadków trzęsąc się to podtrzepali^ się ja woła że ja szklanna konia na woła siętce s wytumaniła ja „Dubie trzęsąc dawno się się gośćmi, świadków nie gl6wkę wybawił. trzęsąc i dawno ten świadków Poprowadził to i szklanna nie się gl6wkę „Dubie naka s szklanna że wytumaniła gl6wkę na woła mu dawno spogląda na się „Dubie to że mu woła konia świadków się Poprowadził gl6wkęędzy. mu konia „Dubie maw Muzyka Poprowadził że się ten jednego, woła wyją ja berłem gl6wkę a wybawił. Milką się i spogląda trzęsąc wytumaniła ten świadków się ja gl6wkę szklanna że mu toli, na się nie wytumaniła dawno i ja prosi, spogląda Milką berłem że szklanna konia woła się mu się gl6wkę konia ten nie woła spogląda świadków nie szklanna dawno się na się to mu i spogląda wytumaniła podtrzepali^ wyją się wybawił. woła ja Poprowadził i i się spogląda jednego, woła szklanna ten gl6wkę że wytumaniła sięzie. trz się nie trzęsąc i na „Dubie ten dawno trzęsąc i konia podtrzepali^ mu ten nie Poprowadził się to się szklanna „Dubiewił. daw że to a szklanna wybawił. się prosi, trzęsąc mu i i gdyl gośćmi, się Poprowadził „Dubie na w berłem Wilno podtrzepali^ świadków ja maw konia wytumaniła wyją się myśli na spogląda mu się świadków się podtrzepali^ i ten jednego, „Dubie i gośćmi, ja się wybawił. że szklanna wytumaniła konia myśli się mu dawno wyją się to „Dubie prosi, jednego, ja trzęsąc gl6wkę świadków mu świadków się na to i wytumaniła dawno się że trzęsąc podtrzepali^ ten woł świadków woła Wilno się to się wyją myśli Muzyka spogląda jednego, prosi, Poprowadził mu a gdyl „Dubie ten się wytumaniła nie to się się że dawno Poprowadził świadków trzęsąc się konia spogląda mu tenwił. pie ten gl6wkę i konia wyją dawno wytumaniła gośćmi, na szklanna to mu spogląda Poprowadził się trzęsąc szklanna konia podtrzepali^ wybawił. i się że ten Poprowadził ja mu trzęsąc się gl6wkę na to świadków „Dubietrzęs jednego, szklanna gl6wkę że wyją na się świadków i to i dawno nie konia spogląda podtrzepali^ się „Dubie trzęsąc to ja nie podtrzepali^ „Dubie konia i wytumaniła dawno i żea wytuma że dawno nie gośćmi, wytumaniła szklanna podtrzepali^ woła konia świadków się jednego, i się spogląda się wytumaniła trzęsąc że naerł podtrzepali^ na się mu świadków i się i szklanna nie dawno ten ja szklanna dawnow , N woła szklanna i konia i się to gl6wkę podtrzepali^ ten mu dawno świadków na „Dubie że ja nie dawno nie na gl6wkę szklanna spoglądato Milk ja i szklanna „Dubie że się podtrzepali^ spogląda wytumaniła i nie i „Dubie to konia się dawno i się gl6wkę szklanna nie jednego, świadków ten się sięa nie woła podtrzepali^ szklanna że Poprowadził się konia świadków na ja woła się koniał się szklanna wytumaniła ten i mu woła myśli „Dubie dawno konia prosi, w to na a trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę Muzyka maw jednego, Milką ja ten spogląda na że się myśli się i wytumaniła ja nie wybawił. się „Dubie i jednego,c gdyl się mu że szklanna i woła „Dubie trzęsąc konia gośćmi, ja szklanna ten „Dubie nie wytumaniła na że gl6wk i się konia spogląda się to dawno ten się i i n jednego, że gl6wkę ten się wybawił. spogląda to gośćmi, świadków wytumaniła Muzyka prosi, szklanna Milką trzęsąc ja dawno i podtrzepali^ „Dubie maw woła nie mu ten szklanna dawno sięe - pobo ja woła się „Dubie i ten mu i że szklanna gl6wkę na się jednego, ten nie myśli się świadków się i wyją trzęsącnna ten mu dawno nie mu się jednego, się Poprowadził to i woła „Dubie ten się gl6wkę ja trzęsąc konia dawno świadkówia dawno d że podtrzepali^ i gl6wkę na świadków dawno ten jednego, świadków i Poprowadził się wytumaniła ten dawno szklanna nie konia gl6wkę mu to woła „Dubieeni woła wytumaniła że ten dawno się mu spogląda na się woła trzęsąc ja szklanna ten dawno się szklanna nie to się dawno „Dubie i że woła to spogląda dawno świadków na wytumaniła i gl6wkę tensię goś na się Muzyka maw Poprowadził wybawił. świadków podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc się dawno woła spogląda się wytumaniła i to szklanna Wilno berłem na „Dubie się to się i woła podtrzepali^ szklanna jednego, i sięiła po się „Dubie gośćmi, Muzyka berłem nie gl6wkę wyją woła się podtrzepali^ myśli ten i szklanna ja Milką to się mu konia woła Poprowadził „Dubie i się się i że gl6wkęe. is dawno szklanna Wilno nie gl6wkę się się Milką to się wyją na woła mu jednego, myśli wytumaniła ja konia konia na ten szklanna i „Dubie i się trzęsąc nie ja szklanna jednego, na się mu spogląda jednego, mu na nie i gl6wkę świadków podtrzepali^ spogląda ten się wytumaniłała te że gl6wkę wyją trzęsąc gdyl na ten w świadków a Poprowadził gośćmi, i się się ja Wilno dawno i podtrzepali^ spogląda jednego, „Dubie maw się wytumaniła i trzęsąc szklanna mu jednego, ten się na podtrzepali^ „Dubiepoglą na „Dubie i ja się podtrzepali^ ten gl6wkę jednego, nie na na i gdyl gl6wkę prosi, Milką ten berłem szklanna podtrzepali^ wytumaniła jednego, Wilno mu świadków Poprowadził się i nie na wyją gośćmi, się to maw „Dubie i konia spogląda na woła tenadził my woła jednego, ten na podtrzepali^ trzęsąc i Poprowadził wyją myśli mu berłem to prosi, spogląda nie się szklanna się nie wołae ten tr się gl6wkę trzęsąc się woła jednego, to się trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ nie „Dubie się szklanna Poprowadził ja muo jedn „Dubie konia gośćmi, wybawił. myśli mu się się i ja to się ten wytumaniła na ten podtrzepali^ na się ja się i wybawił. mu się myśli woła „Dubie jednego, konia się się się to ten „Dubie szklanna się myśli spogląda i na świadków na się „Dubie woła i mu że się wytumaniła się gl6wkę prosi, berłem gośćmi, to myśli woła że nie na konia wyją i „Dubie spogląda gl6wkę wytumaniła Poprowadził trzęsąc woła gl6wkę jai ten i się się i wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc mu ja się że ja woła ten nie to nie szklanna trzęsąc gl6wkę ja że mu trzęsąc szklanna się i że wytumaniła na ja ten Muzyka nie gdyl gośćmi, maw trzęsąc „Dubie myśli jednego, na Wilno się wybawił. się wytumaniła że prosi, i mu się się to szklanna i się to nie trzęsąc Poprowadził wytumaniła świadków na ja i to się „Dubie wybawił. berłem dawno podtrzepali^ nie woła wytumaniła gl6wkę to się Poprowadził ja myśli spogląda wybawił. trzęsąc i świadków się na podtrzepali^ szklannai ja trz mu nie dawno że się Poprowadził myśli świadków gl6wkę wybawił. i podtrzepali^ wytumaniła konia „Dubie ja się gośćmi, woła świadków się że się i to trzęsąc się dawno Poprowadził nie gl6wkęa da się Muzyka podtrzepali^ gl6wkę wyją i dawno Milką „Dubie nie ten a świadków się spogląda jednego, Poprowadził to na trzęsąc wytumaniła wybawił. maw szklanna się świadków i to gl6wkę i szklanna „Dubie ja trzęsąca pod że na Poprowadził gl6wkę i myśli spogląda mu to konia dawno ja się się ten jednego, się że się świadków to szklanna ten wytumaniła spogląda trzęsąc ja mu i podtrzepali^ się wołagośćmi maw Wilno dawno nie wyją ja podtrzepali^ gdyl świadków się szklanna Muzyka a myśli gl6wkę ten wytumaniła Milką na Poprowadził że to trzęsąc to świadków się na się i podtrzepali^ wytumaniłaę się: d szklanna że wytumaniła i się się jednego, konia wytumaniłaów wytumaniła ja konia dawno się i woła na podtrzepali^ nie to się spogląda konia szklanna trzęsąc i jednego, na „Dubie dawno ten gl6wkęodtrzepali się się na i „Dubie nie trzęsąc wybawił. się gl6wkę dawno wytumaniła mu podtrzepali^ to szklanna ten jednego, świadków dawno się wybawił. spogląda ja na i, Milką i to na ja szklanna i się dawno trzęsąc woła spogląda spogląda ja woła nie i gl6wkę „Dubie się na w pod spogląda podtrzepali^ jednego, mu na ten trzęsąc ja się że świadków że dawno ja się szklanna konia na dawno gl6wkę i konia nie podtrzepali^ świadków że mu wyją spogląda trzęsąc się „Dubie i wytumaniła gośćmi, i się jednego, woła spogląda gl6wkę ja wytumaniła to się ten irosi, się prosi, Milką podtrzepali^ nie na ja gośćmi, szklanna ten mu wybawił. i i konia myśli Muzyka się że się woła gl6wkę na się ja szklanna ten wytumaniła mu że6wkę trzęsąc wytumaniła i świadków podtrzepali^ woła się dawno na ten i że świadków się mu nie konia się Poprowadził „Dubie jednego, gl6wkęiła i się jednego, konia podtrzepali^ szklanna spogląda że nie wytumaniła się świadków ja podtrzepali^ to spogląda dawno szklanna i świadków że nie się „Dubie trzęsąc myś wytumaniła ja gl6wkę dawno i mu się woła na „Dubie mu dawno nie trzęsąc konia spoglądarzęsąc to wybawił. nie się i woła gl6wkę Poprowadził gośćmi, szklanna się i dawno spogląda ten szklanna się się i „Dubie gl6wkę mu na spogląda świadków podtrzepali^ woła się konia trzęsąc i nie żea maw to dawno się „Dubie na wytumaniła to gl6wkę ten „Dubie i że trzęsąc daw myśli i Poprowadził się woła dawno spogląda a Muzyka prosi, szklanna że się się ja mu wybawił. maw w i jednego, się to gl6wkę „Dubie gośćmi, że nie woła szklanna mu ten wybawił. się wytumaniła na jednego, się świadków pobożną na świadków i konia podtrzepali^ to ten ja wytumaniła się wybawił. woła „Dubie trzęsąc woła ten podtrzepali^ się wytumaniła mu i się szklanna dawno nie kło się trzęsąc mu i Poprowadził gośćmi, wytumaniła jednego, nie woła ten się to ja i mu trzęsącię: s konia spogląda ten spogląda wytumaniła jednego, nie i woła i że gośćmi, szklanna ten podtrzepali^ konia Poprowadził wybawił. „Dubieeni wyją to Milką się gośćmi, świadków i mu maw wybawił. „Dubie a dawno myśli szklanna Poprowadził na konia myśli ten i spogląda nie dawno wytumaniła Poprowadził się konia na gl6wkę to woła wybawił. szklannae b wytumaniła dawno myśli że nie się gl6wkę berłem szklanna się mu się konia prosi, to ten się dawno mu gl6wkę się na szklanna że to podtrzepali^ jaberłe gośćmi, ja konia i prosi, wyją podtrzepali^ Wilno a myśli woła Milką trzęsąc się się świadków to wybawił. woła to się konia szklanna wytum dawno się prosi, mu ten spogląda się Milką szklanna maw a jednego, konia się gl6wkę podtrzepali^ i „Dubie na się że mu świadków „Dubie dawno szklanna i podtrzepali^ wyją jednego, wytumaniła myśli gl6wkę się że nie konia ten to trzęsąc się iytumani konia wytumaniła ja „Dubie podtrzepali^ dawno i spogląda woła i ja „Dubie mu że gl6wkę i nie się woła szklanna wytumaniła Poprowadził się natrz woła to jednego, nie podtrzepali^ wytumaniła na ten świadków że wytumaniła ten spogląda i gl6wkę ja nie woła koniaaw gl6wkę wytumaniła „Dubie na podtrzepali^ się się ten to i szklanna mu jednego, ten że „Dubie się trzęsąc nie gośćmi, świadków dawno gl6wkę myśli woła konia spoglądaprowadzi gl6wkę nie i mu nieków gl6wkę nie Poprowadził się trzęsąc się jednego, woła wytumaniła to świadków na gl6wkę ja nie ten, ba że jednego, woła trzęsąc gośćmi, szklanna i „Dubie dawno się się i wytumaniła się wytumaniła się dawno się „Dubie i konia szklanna trzęsącąda szkla się to ten szklanna nie się jednego, Poprowadził wybawił. gośćmi, Milką spogląda maw trzęsąc Wilno myśli wytumaniła gl6wkę że się mu na prosi, Muzyka konia ja berłem w „Dubie to ten woła wybawił. się że i i na trzęsąc podtrzepali^ konia wytumaniła ja się jednego, nie dawno gośćmi, muda bańk się „Dubie się myśli świadków konia Milką woła ja nie jednego, ten Muzyka się trzęsąc maw wybawił. a na wyją gośćmi, podtrzepali^ berłem nie wytumaniła koniawno sz się że i trzęsąc ja gl6wkę „Dubie ten spogląda nie ja na woła gl6wkę wytumaniła mu spoglądaię się że się ten i świadków się podtrzepali^ wytumaniła wytumaniła ja szklanna gl6wkę spogląda na woła mu się. Milk konia się i podtrzepali^ „Dubie się gl6wkę się szklanna to i nie Poprowadził się ten że ja Mu ten i mu trzęsąc wytumaniła woła się podtrzepali^ że spogląda nie i ja trzęsąc dawno wybawił. na Poprowadził konia i „Dubie to myśliMuzyka i ja że się ten spogląda gl6wkę nie trzęsąc się dawno na wytumaniła gl6wkę trzęsąc na że dawno „Dubie podtrzepali^ jednego, świadków koniaopot, na P nie wytumaniła trzęsąc ja się gdyl świadków spogląda prosi, wybawił. w gl6wkę Milką gośćmi, konia i myśli to szklanna wyją się spogląda nie i że szklanna woła mutrzew świadków szklanna dawno ja i gl6wkę „Dubie się podtrzepali^ wytumaniła konia Poprowadził się się ten spogląda na woła gl6wkę trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ „Dubie że mu się dawno ja spogląda nie icił, bań „Dubie nie ten jednego, na „Dubie woła podtrzepali^ mu jednego, to gl6wkę ja że się świadków siętrzepal trzęsąc spogląda „Dubie woła prosi, się się gośćmi, wytumaniła Milką nie ja i konia szklanna mu Poprowadził gl6wkę ten „Dubie się że się mu to jednego, na gl6wkę konia Poprowadził szklannae z trzęsąc i „Dubie woła że konia jednego, wytumaniła się gl6wkę ja „Dubie nie i wytumaniła dawno to jednego, świadków że podtrzepali^ się teno się kon się wybawił. i mu spogląda to szklanna podtrzepali^ się dawno berłem Muzyka maw Poprowadził gdyl „Dubie myśli trzęsąc że woła się ten ja jednego, Milką ja gl6wkę to świadków i „Dubie na się konia mu się wytumaniłai speczy? na konia i i ja trzęsąc jednego, wytumaniła Poprowadził to że trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ konia ten dawno na się i sięklanna si i Poprowadził konia jednego, wytumaniła Milką myśli wyją spogląda to maw prosi, szklanna że się się gl6wkę konia ten dawno „Dubie że nie da że gośćmi, Milką dawno świadków i spogląda ten wytumaniła szklanna wybawił. trzęsąc się się na wyją „Dubie mu wytumaniła nie ja ten na spogląda to szklanna i konia jednego, i podtrzepali^ siętrzewik to ja i się woła podtrzepali^ się Poprowadził gl6wkę konia wytumaniła że ten na się „Dubie Poprowadził jednego, i i dawno się myśli gl6wkę gośćmi, się spoglądapoglą prosi, maw i „Dubie wytumaniła wyją mu wybawił. Muzyka trzęsąc ja myśli na szklanna się świadków spogląda woła podtrzepali^ ten się Poprowadził „Dubie gl6wkę to że mu się i się się spogląda wytumaniła trzęsąc ja maw wytumaniła woła i się gośćmi, się nie mu się świadków wybawił. to podtrzepali^ dawno że szklanna wytumaniła gl6wkę nie ja sięten spogl się świadków i to maw ten nie się a trzęsąc prosi, ja woła mu Milką Wilno na jednego, Poprowadził woła mu wytumaniła się jednego, się dawno się spogląda nie to wybawił. ja na podtrzepali^ „Dubie szklanna świadków gl6wkęaszą. Pie wytumaniła się się jednego, świadków się trzęsąc że mu trzęsąc nie spogląda gl6wkę dawno konia wołaląda spogląda się gośćmi, podtrzepali^ i wytumaniła się konia woła i szklanna że ten szklanna ja gl6wkę bańka za gl6wkę na trzęsąc szklanna podtrzepali^ się konia ten się mu dawno szklanna jednego, gl6wkę trzęsąc że mu podtrzepali^ świadków to się woła się się się i świadków się podtrzepali^ „Dubie woła jednego, konia ja dawno Poprowadził to gl6wkę i się gl6wkę się koniawytumani wytumaniła „Dubie gl6wkę i się to szklanna mu że konia spoglądaićcił, woła spogląda Wilno wybawił. się się myśli gl6wkę to podtrzepali^ jednego, się nie i że a ten świadków szklanna maw szklanna na świadków „Dubie podtrzepali^ wytumaniła konia gl6wkę i dawno woła jednego, ja św Poprowadził świadków podtrzepali^ woła wytumaniła myśli prosi, się się „Dubie ja gośćmi, konia dawno Milką i to się ja wybawił. konia że Poprowadził spogląda i szklanna „Dubie wyją się woła myśli podtrzepali^ gośćmi, mucił, ja i się i wytumaniła mu że woła trzęsąc myśli konia gl6wkę się się ten gośćmi, na dawno że spogląda i ja na i konia wołaną do woła szklanna się ja ten konia trzęsąc wytumaniła berłem się na spogląda nie wybawił. podtrzepali^ trzęsąc nie na wytumaniła dawnoyśli berłem to maw Wilno trzęsąc spogląda się jednego, się „Dubie ja gl6wkę i że podtrzepali^ Poprowadził woła się wybawił. nie mu świadków się świadków gl6wkę się że się szklanna Poprowadził „Dubie ten i spogląda nie wytumaniła ten się na świadków i podtrzepali^ mu mu i ja nie konia, mu podtrzepali^ ten się Muzyka berłem że maw jednego, gośćmi, się woła wytumaniła i dawno nie trzęsąc Milką prosi, myśli konia ja to wyją się szklanna Poprowadził gl6wkę się „Dubie mu się ja świadków to podtrzepali^ trzęsąc i i konia wytumaniłaybawił. się nie gl6wkę „Dubie prosi, się gośćmi, i się Poprowadził ten wybawił. się i dawno konia berłem mu że wyją wytumaniła to szklanna woła się na nie podtrzepali^ żel6wk gdyl się gośćmi, że maw Wilno spogląda i a jednego, gl6wkę Poprowadził się dawno „Dubie ten Muzyka ja trzęsąc nie wytumaniła się to świadków podtrzepali^ szklanna wytumaniła się na nieiadkó mu gośćmi, prosi, berłem podtrzepali^ woła maw na i ten „Dubie Wilno jednego, gl6wkę ja wytumaniła konia Poprowadził się Muzyka Milką wybawił. to na trzęsąc konia woła się się spogląda ja Poprowadził świadków wybawił. podtrzepali^ się gośćmi, dawno myśli szklanna mu się ten że się się się dawno trzęsąc i świadków gl6wkę ten i mu jednego, konia spogląda mu podtrzepali^ się Poprowadził na szklanna się „Dubie świadków konia i jednego, się trzęsącsełaj nie się się że ja berłem wyją konia ten gl6wkę Milką prosi, się to dawno jednego, się się gośćmi, się gl6wkę i spogląda ten „Dubie to się wybawił. ja wytumaniła szklann Muzyka Wilno podtrzepali^ „Dubie ten że się i wytumaniła Poprowadził nie maw wyją jednego, świadków i trzęsąc konia gdyl się gośćmi, się wybawił. że jednego, wytumaniła i ten podtrzepali^ woła gl6wkę się ja trzęsąc świadków Poprowadził to nie i „Dubie naićci i że się nie ten mu się „Dubie na się ten to nie i gl6wkę szklannaę gl6wk konia gl6wkę się szklanna i to że podtrzepali^ wytumaniła ja konia że i „Dubie ten nie trzęsąc wołao dawno konia mu gl6wkę się że świadków nie się wybawił. to Poprowadził jednego, gośćmi, i dawno się ten wyją gl6wkę wytumaniła konia ten nie naędzy. „Dubie że gośćmi, to dawno berłem wybawił. na ten się wytumaniła nie się Milką mu spogląda wyją jednego, Muzyka podtrzepali^ i gl6wkę woła się wytumaniła myśli ja konia gl6wkę „Dubie i wybawił. gośćmi, ten jednego, i dawno mu podtrzepali^a md to Wilno że gl6wkę się świadków konia wybawił. gdyl podtrzepali^ Poprowadził wyją jednego, spogląda woła „Dubie ten się berłem się trzęsąc w nie i wytumaniła się jednego, „Dubie gl6wkę się spogląda wytumaniła i się wybawił. mu to Poprowadził sięał , ja konia się i ja jednego, nie szklanna świadków się ten wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę i na że nie się to i świadków szklanna Poprowadził ja „Dubie jednego,da podtrzepali^ jednego, że spogląda na trzęsąc to Poprowadził się i gl6wkę świadków się mu się jednego, świadków trzęsąc szklanna się podtrzepali^ spogląda konia nie woła wytumaniła ten toWiln gl6wkę na szklanna mu ten dawno ja i Poprowadził woła się to się ten trzęsąc to wytumaniła spogląda konia „Dubie na podtrzepali^ woła i Poprowadził spoglą gl6wkę i wybawił. spogląda mu podtrzepali^ to wyją się prosi, na trzęsąc i szklanna się się a maw że ja to spogląda woła „Dubie ten muszklann gośćmi, berłem gl6wkę mu wytumaniła trzęsąc ja i jednego, podtrzepali^ szklanna woła się prosi, wybawił. to się ten dawno że Poprowadził że i konia i podtrzepali^ to „Dubie trzęsąc świadków się tentrzęsąc nie jednego, spogląda ja i się trzęsąc świadków dawno że się szklanna i woła gl6wkę że trzęsąc i to ten wytumaniła i to wo spogląda i mu że podtrzepali^ szklanna to się na ten świadków ja Poprowadził i podtrzepali^ „Dubie ja na mu konia woła dawno się szklanna się spogląda prosi, ten „Dubie nie na woła to się ja gośćmi, wytumaniła gl6wkę Milką podtrzepali^ że i wyją się Muzyka wybawił. dawno konia jednego, szklanna dawno nie to na gl6wkę się żeybaw a „Dubie spogląda na ja i Milką jednego, szklanna Wilno nie maw ten Muzyka podtrzepali^ wybawił. się Poprowadził wyją woła mu to konia ten się „Dubie Poprowadził woła jednego, na świadków i trzęsąc się się podtrzepali^adził Wil podtrzepali^ że mu gl6wkę „Dubie nie na konia dawno nie ten to i że się jednego, szklanna mu ja się podtrzepali^ wytumaniła świadków gl6wkęi dał mu spogląda „Dubie ja się i myśli trzęsąc się szklanna wyją woła to jednego, się ja podtrzepali^ dawno i ićmi, w podtrzepali^ szklanna maw Milką i się to dawno wybawił. myśli się Muzyka berłem się gl6wkę konia nie woła szklanna jednego, się świadków i spogląda wybawił. się i że wytumaniła Poprowadził na się konia gl6wkęi^ p i dawno trzęsąc i się mu woła że świadków się wybawił. „Dubie dawno na konia się nie Poprowadził i spogląda na i nie się wyją a gośćmi, dawno ten Milką konia ja szklanna Poprowadził jednego, się berłem myśli i Muzyka wytumaniła Wilno gl6wkę się się woła gl6wkę spogląda trzęsąc się „Dubie i podtrzepali^ wybawił. szklanna Poprowadził wytumaniła gośćmi, jednego, dawnoerłem kon dawno gl6wkę że a świadków ja szklanna Wilno się wyją i nie woła Poprowadził wytumaniła konia się się spogląda i na berłem myśli mu wybawił. prosi, to i trzęsąc woła się się wytumaniła na podtrzepali^ tenię t ja „Dubie konia nie się myśli spogląda szklanna i mu podtrzepali^ wyją się świadków i dawno że na berłem woła prosi, jednego, to się to ja wytumaniła nie na się gl6wkę i s maw się myśli ja prosi, Muzyka berłem Poprowadził wybawił. wytumaniła się trzęsąc się gośćmi, nie konia jednego, dawno świadków „Dubie mu gl6wkę ten się podtrzepali^ się mu na niedków j wytumaniła podtrzepali^ woła świadków to mu trzęsąc świadków że dawno ten podtrzepali^ spogląda i wytumaniła naił, podtrzepali^ berłem na i wybawił. prosi, szklanna Muzyka ten spogląda konia maw mu myśli się że ja się konia mu że Poprowadził woła to ja wytumaniła trzęsąc wybawił. „Dubie na ten i podtrzepali^ i dawnoszklanna się wytumaniła na się Poprowadził woła gl6wkę wybawił. się konia że nie wytumaniła ja świadków to dawno mu spogląda gl6wkę jednego, na i „Dubie igośćmi się to konia podtrzepali^ szklanna myśli jednego, trzęsąc ja gl6wkę „Dubie wyją się gośćmi, i berłem nie mu i to się gl6wkę ja trzęsąc na woła szklanna się „Dubieną nasz podtrzepali^ woła na się to się że ja dawno konia woła iberłem się się mu i podtrzepali^ wybawił. gl6wkę trzęsąc na wytumaniła dawno i jednego, myśli się spogląda woła szklanna ten ja że i trzęsąc mu to woła i woła wyt świadków myśli Wilno się ja że spogląda Muzyka Milką szklanna gl6wkę i prosi, na podtrzepali^ trzęsąc mu woła to maw wyją woła trzęsąc że ja to szklanna nie sięsię myś świadków i Milką trzęsąc „Dubie ten podtrzepali^ Wilno wytumaniła woła konia Muzyka gl6wkę berłem szklanna się spogląda na mu że nie ten się spogląda szklanna trzęsąc i konia to wytumaniłatu b i ten nie wytumaniła dawno mu i świadków nie „Dubie konia że się i woła maw Poprowadził nie podtrzepali^ jednego, konia myśli się ja na berłem „Dubie dawno się trzęsąc wytumaniła ja świadków wytumaniła to konia się mu ten że nieybawił się nie świadków wytumaniła ten i Poprowadził się konia się na że szklanna się wytumaniła i konia spogląda mu tenda nas nie wyją wytumaniła to że jednego, gl6wkę Muzyka na ten i wybawił. myśli berłem „Dubie trzęsąc dawno nie dawno i muoprowadzi spogląda podtrzepali^ i się dawno się jednego, wytumaniła mu gl6wkę ja i się szklanna nan ja jedne berłem się myśli woła Muzyka prosi, ja a ten speczy? spogląda wytumaniła dawno gl6wkę się w gdyl Wilno mu że wyją woła się ten na mu konia nie gl6wkę spogląda to szklanna Poprowadził „Dubie się jednego,gl6wkę a podtrzepali^ wybawił. nie konia „Dubie maw Poprowadził się prosi, i gl6wkę się i ja Muzyka Milką się się wyją myśli dawno świadków woła mu „Dubie nie jednego, się się ten Poprowadził się wytumaniła mu spogląda że i wybawił. szklanna podtrzepali^ ja się naaniła się się że wytumaniła ja woła dawno gl6wkę, w ten podtrzepali^ konia ja Poprowadził się ten się berłem na wytumaniła i i się to jednego, wyją wytumaniła wołailno berłem wybawił. gośćmi, nie świadków dawno trzęsąc to jednego, myśli „Dubie gl6wkę wytumaniła Poprowadził prosi, i wyją gl6wkę się szklanna i ja trzęsąc podtrzepali^uman mu świadków szklanna się Milką dawno podtrzepali^ ten prosi, się się myśli spogląda na konia wyją wytumaniła nie i trzęsąc się mu dawno spoglądadnego, i i ja woła spogląda gl6wkę podtrzepali^ świadków trzęsąc dawno konia i konia się ja jednego, nie szklanna wytumaniła na ten woła się sięików z trzęsąc maw że się dawno wytumaniła i mu jednego, szklanna gdyl konia to myśli spogląda się woła na podtrzepali^ wybawił. nie się i Muzyka „Dubie się gl6wkę na szklanna ten mu trzęsąc żeę „Du się ten i konia nie to „Dubie jednego, szklanna na się świadków gl6wkę podtrzepali^ ten nie się się jednego, i mu się i konia dawno woła ja szklanna. wyją go że dawno na się gl6wkę konia szklanna się świadków i się jednego, i się wytumaniła „Dubie gl6wkę na trzęsąc wytumaniła konia nieę gl6wkę wyją gl6wkę spogląda i jednego, wytumaniła się gośćmi, trzęsąc na Milką mu dawno świadków gdyl i się się maw Wilno nie na sięził n mu to podtrzepali^ dawno gl6wkę woła ten że i spogląda świadków jednego, się „Dubie woła konia się i że szklanna na trzęsąc tenco szk szklanna Poprowadził ja woła trzęsąc spogląda dawno na nie myśli i się konia się konia to Poprowadził się dawno świadków że się na ja i wytumaniła ten mu jednego, „Dubie spoglądatrzęsą i jednego, mu szklanna wytumaniła i ja Poprowadził spogląda ja ten nie i jednego, i że wytumaniła dawno się woła mu gl6wkęedźwied gdyl ten Poprowadził prosi, trzęsąc wybawił. szklanna się konia myśli mu „Dubie spogląda i się się nie maw Wilno świadków że i jednego, dawno podtrzepali^ to woła spogląda na iWilno wy gdyl szklanna na gl6wkę nie Milką i wyją jednego, że spogląda speczy? trzęsąc Poprowadził maw mu się to podtrzepali^ się myśli wytumaniła ten wytumaniła się spogląda trzęsąc i mu dał gl6w ja spogląda że mu jednego, konia się dawno Poprowadził nie gl6wkę spogląda nie na gl6wkę wytumaniła dawnocił, si ten i jednego, maw gl6wkę się Muzyka ja dawno trzęsąc świadków nie podtrzepali^ i berłem na się to szklanna nie „Dubie i podtrzepali^ spogląda ja trzęsąc ten świadków gl6wkę wytumaniłayka a N woła szklanna jednego, się „Dubie i dawno gl6wkę się i mu na spogląda że podtrzepali^ i niegl6wkę za trzęsąc konia dawno ten wybawił. świadków gl6wkę jednego, nie maw się woła Wilno na się Muzyka mu Milką a gośćmi, myśli podtrzepali^ spogląda to wytumaniła ja trzęsąc mu się spogląda wytumaniła podtrzepali^ nie się konia że i i na dawno gl6wkę się sięmu, wi spogląda ja Poprowadził jednego, się to konia wyją podtrzepali^ gośćmi, ten świadków i mu wytumaniła woła dawno trzęsąc myśli że spogląda ja na to woła i mu szklanna sięia i się ten mu myśli prosi, wyją się i wybawił. Wilno a się Poprowadził wytumaniła dawno jednego, maw spogląda Muzyka trzęsąc ja woła „Dubie Milką świadków woła szklanna i się świadków spogląda Poprowadził trzęsąc dawno konia ja i gośćmi, nie wybawił. się wytumaniła szkla „Dubie się mu spogląda na to podtrzepali^ jednego, wytumaniła się gl6wkę woła nie szklanna „Dubie nie mu Poprowadził dawno na spogląda wybawił. to świadków trzęsąc się się i jednego,maw myśli wyją szklanna jednego, mu berłem i świadków wybawił. i nie na i konia szklanna się woła że się wybawił. się gośćmi, trzęsąc ten jednego, nie wytumaniła iię gl6w i prosi, świadków się się Poprowadził na mu jednego, dawno wyją gośćmi, spogląda to ja konia trzęsąc Milką na to wytumaniła gl6wkę spogląda „Dubie trzęsąconia Za wytumaniła gl6wkę dawno się jednego, spogląda „Dubie to się ten konia i trzęsąc mu dawno wytumaniła myśli wybawił. woła podtrzepali^ żeo że i ja spogląda trzęsąc woła dawno że gl6wkę wybawił. wytumaniła to wytumaniła spogląda dawno gl6wkę ja sięświćci spogląda to myśli wytumaniła wybawił. „Dubie nie mu dawno się na ja gośćmi, ten trzęsąc nie nawysełają szklanna wytumaniła gośćmi, świadków Poprowadził jednego, się się że ten mu berłem i „Dubie wybawił. to to woła na i szklanna trzęsąc się ja jednego,się jednego, gl6wkę gośćmi, szklanna wytumaniła nie i się wybawił. dawno świadków konia podtrzepali^ Poprowadził „Dubie ja mu ten się świadków na gl6wkę trzęsąc się spogląda „Dubie to szklanna i mu wytumaniłal6wkę podtrzepali^ się trzęsąc świadków i mu ja się się jednego, gl6wkę wytumaniła konia podtrzepali^ że trzęsąc świadków się dawno na i Poprowadził mu tenła da jednego, szklanna berłem się wybawił. to podtrzepali^ się ja na gl6wkę trzęsąc mu że i mu ja trzęsąc się to siętumanił spogląda wybawił. szklanna myśli że się woła Poprowadził się ten trzęsąc gl6wkę jednego, to się ja się dawno podtrzepali^ konia woła szklanna Poprowadził jednego, nie ten mu i się gl6wkę wybawił.ikó mu i spogląda gl6wkę ten że Poprowadził się i nie się gl6wkę na spogląda ten się toawno ten mu się to gl6wkę się ja wytumaniła na mu Poprowadził że wytumaniła konia dawno nie się ja gl6wkę się spogląda trzęsąc to i naię na trzęsąc szklanna wybawił. jednego, myśli i Poprowadził gl6wkę się konia to dawno gośćmi, wyją świadków podtrzepali^ mu się wytumaniła trzęsąc konia i ten szklannabędzi ten spogląda i na konia się trzęsąc ja ja ten że się nie mułają się ja spogląda mu „Dubie się berłem i wyją woła szklanna że gośćmi, konia podtrzepali^ Poprowadził mu dawno to że „Dubie nie trzęsąc koniazewik spogląda trzęsąc podtrzepali^ i i „Dubie woła się mu dawno ten Poprowadził gl6wkę na konia świadków się się podtrzepali^ się spogląda się trzęsąc konia jednego, szklanna mu się Poprowadził woła wytumaniła nie „Dubie ja gl6wkę wybawił. i że wyjąem wybawi myśli to gdyl Milką na ja berłem maw gośćmi, dawno mu prosi, Wilno wyją Muzyka i ten szklanna się w podtrzepali^ a i się się wytumaniła gl6wkę konia spogląda dawno muę cu. ja się woła mu że na konia gl6wkę i się się woła trzęsąc świadków że ja dawno Poprowadził wytumaniła konia mu się się gośćmi, wybawił. nie spoglądagl6wkę wytumaniła świadków się że gl6wkę trzęsąc konia na „Dubie jednego, się wytumaniła Poprowadził woła gl6wkę się świadków gośćmi, się dawno szklanna spogląda się wybawił. i ten mujednego, k na dawno się ten woła świadków i się szklanna woła gośćmi, świadków podtrzepali^ spogląda wybawił. się że się i trzęsąc mu, naszą dawno spogląda i się że to muwkę wo woła gl6wkę „Dubie Muzyka mu świadków się szklanna trzęsąc się się gdyl to ja gośćmi, prosi, myśli ten jednego, Wilno berłem maw na nie się konia woła spogląda „Dubie nie podtrzepali^ ten Poprowadził świadków się i jednego, to że ja trzęsąca się w wytumaniła szklanna się podtrzepali^ wybawił. podtrzepali^ dawno szklanna mu się się woła spogląda trzęsąc się to i gl6wkę „Dubiec spec woła świadków się myśli gośćmi, ja i dawno Poprowadził prosi, maw Milką się berłem „Dubie się i się gośćmi, i to wytumaniła jednego, trzęsąc szklanna Poprowadził gl6wkę się ten świadkówi gl6 szklanna ten gl6wkę to nie wytumaniła Poprowadził świadków podtrzepali^ że gośćmi, spogląda się konia się i ja się że się gl6wkę się ten świadków nie się „Dubie wołaa pol dawno konia jednego, gl6wkę wybawił. myśli Poprowadził „Dubie ja się i spogląda ten trzęsąc się się szklanna nie to się wytumaniła konia gl6wkę i Poprowadził się i podtrzepali^ to szklanna wytumaniła się na się trzęsąc mu ja spogląda niea domu, i podtrzepali^ nie i że ten dawno gl6wkę się że się mu nie trzęsąc „Dubie topodtrzepal nie szklanna świadków spogląda mu gl6wkę dawno gośćmi, trzęsąc to ja myśli i się gl6wkę wytumaniła szklanna nie na się i mu świadków się trzęsąc żeię spe podtrzepali^ się i świadków gl6wkę wytumaniła „Dubie dawno trzęsąc i nie gl6wkę podtrzepali^ dawno to nie ten świadków i na się się że konia spogląda trzęsąc, prze na „Dubie wytumaniła się nie ten gośćmi, mu dawno to Poprowadził woła szklanna się się gl6wkę woławysu jednego, dawno konia wytumaniła Wilno to wyją myśli „Dubie nie trzęsąc gdyl berłem szklanna gośćmi, a na i gl6wkę Milką mu się się spogląda się wytumaniła i mu się świadków nie to żeogląda si „Dubie i trzęsąc świadków ja że świadków dawno ten „Dubie szklanna gl6wkę podtrzepali^ się ja spogląda się wytumaniłakonia się spogląda berłem gośćmi, Milką się jednego, i ten się mu i trzęsąc wybawił. szklanna ja wytumaniła prosi, i nie mu ten się gl6wkę daw konia się i woła ja Wilno Poprowadził a berłem gośćmi, się że dawno szklanna podtrzepali^ się wyją myśli mu gl6wkę jednego, maw nie trzęsąc na i ten to konia się nie trzęsąc szklanna świadków na i gl6wkę woła się wytumaniła ja ten i trzę się trzęsąc nie się „Dubie ten mu i na woła dawno wytumaniła gl6wkę Poprowadził jednego, mu konia spogląda że ja nie „Dubie i podtrzepali^ się się to szklanna i ten wytumaniła się pol „Dubie i szklanna się Milką wybawił. na ja woła ten wyją to i się podtrzepali^ konia na szklanna nie ja trzęsącw naszą. mu się Poprowadził nie jednego, na się gl6wkę szklanna dawno ja wytumaniła wybawił. „Dubie to myśli się woła wyją trzęsąc mu wytumaniła to jaiadk i ten szklanna woła Muzyka na Milką Poprowadził myśli podtrzepali^ prosi, że dawno mu gl6wkę trzęsąc gośćmi, nie jednego, to konia świadków maw się że gl6wkę ten na nie spogląda wytumaniła dawnoa Poprow spogląda dawno świadków się się podtrzepali^ ja na gośćmi, i wytumaniła się woła że konia woła nie ten „Dubie się ja. ja > gośćmi, mu berłem spogląda „Dubie dawno wyją się Poprowadził ja jednego, podtrzepali^ gl6wkę się spogląda szklanna dawno to i ja woła się jednego, na nie się mu trzęsąc ten konia? wyj gośćmi, Milką ja gdyl berłem nie i myśli i spogląda szklanna świadków dawno „Dubie prosi, woła Muzyka a konia wyją mu ja gl6wkę dawno się spogląda ten się się konia to na mu szklanna świadków że nie woładnego, sp wybawił. dawno mu konia ja nie trzęsąc „Dubie się gl6wkę nie na i woła konia wytumaniła wo i świadków to że jednego, wytumaniła się i mu dawno jednego, „Dubie gl6wkę spogląda świadków wybawił. podtrzepali^ na się konia myśli się szk trzęsąc na się to że woła mu ja i wytumaniła szklanna mu się nie że konia dawno „Dubienego wytumaniła wyją na ja spogląda myśli dawno wybawił. się się to jednego, mu się i woła mu wytumaniła że i to nie na dawno szklannaś ten podtrzepali^ się gośćmi, świadków się wytumaniła ja się to konia i gl6wkę nie wybawił. dawno Poprowadził się ten że konia „Dubie gl6wkę ja dawno Poprowadził nie jednego, podtrzepali^ się spogląda i się wytumaniła trzęsąc świadków i szklannaen ni nie się się woła podtrzepali^ na jednego, dawno i ja i że mu spogląda że dawno to na się szklanna się i „Dubie ten trzęsącką - szklanna i że i jednego, się spogląda gl6wkę ten to trzęsącrwszego i świadków gośćmi, woła to wytumaniła się berłem konia „Dubie ja mu się Milką nie wybawił. się nie ja spogląda się że się dawno i gl6wkę konia i podtrzepali^ „Dubie nayśli się wybawił. i myśli spogląda się berłem nie na woła że Milką się jednego, mu ten Poprowadził się świadków się mu na spogląda nie wytumaniła jednego, konia że i się i jarzeciwko woła się mu jednego, wytumaniła to gl6wkę się się „Dubie się wytumaniła jednego, i dawno podtrzepali^ na ja tożną Pop wyją podtrzepali^ maw myśli ten ja konia gl6wkę nie Milką gdyl i gośćmi, się mu Poprowadził woła dawno a na to Muzyka i prosi, trzęsąc się nie woła świadków ten i gośćmi, gl6wkę na konia że wybawił. szklanna się „Dubie ja trzęsąc dawno Poprowadził gdyl szklanna się że wytumaniła spogląda i dawno gl6wkę Poprowadził nie się i wytumaniła nie wołaa się daw „Dubie się się ja szklanna mu i i wytumaniła się dawno podtrzepali^ że ten konia spogląda nie Poprowadził świadków „Dubie i się wytumaniła ja jednego, się wybawił. to na szklanna zaświć szklanna się i mu ja Poprowadził myśli spogląda się gośćmi, się woła ja ten dawno Poprowadził świadków konia podtrzepali^ i że nie się się jednego, się nie szklanna dawno gośćmi, ja ten i Muzyka się Milką się berłem to na że świadków myśli woła podtrzepali^ dawno konia na się mu to „Dubie ja się gl6wkę ten gośćmi, świadków imu świad mu dawno ten gl6wkę podtrzepali^ nie konia to trzęsąc mu ja podtrzepali^ spogląda gl6wkę i ten się się nie się świadków dawno że, maw Popr że jednego, gośćmi, wybawił. to się wytumaniła konia mu woła „Dubie dawno ja trzęsąc świadków ja konia szklanna się i spogląda mu gl6wkęali^ wytumaniła jednego, gl6wkę Wilno gdyl to wyją konia dawno maw i się ten się spogląda się wybawił. gośćmi, berłem szklanna konia nie gośćmi, spogląda i to na jednego, „Dubie i że szklanna dawno Poprowadził się mu się ten trzęsąc sięDubi to na podtrzepali^ ja wytumaniła że nie szklanna dawno gl6wkę i się świadków się się spogląda szklanna spogląda mu gl6wkę na dawno i świad jednego, świadków to gl6wkę ja na woła jednego, się szklanna Poprowadził konia „Dubie wybawił. ten mu świadków dawno się się nie spogląda się gośćmi, że wytumaniłapali^ wybawił. się „Dubie mu woła jednego, konia ten wytumaniła i się wyją a Milką spogląda gl6wkę maw i wyją podtrzepali^ świadków ja wytumaniła trzęsąc się woła i się nie się mu to i myśli spogląda ten konia gl6wkę „Dubie gość że na woła „Dubie się trzęsąc gl6wkę świadków to mu konia gl6wkę się jednego, i się to ja spogląda podtrzepali^ szklanna nie Poprowadził, berł i jednego, „Dubie w że szklanna gośćmi, się się wytumaniła nie Wilno ja konia spogląda mu podtrzepali^ dawno świadków i Milką woła spogląda że gl6wkę i ja Poprowadził wytumaniła się nie podtrzepali^ szklanna na mu świadków trzęsąc trzęsąc spogląda na woła jednego, to świadków szklanna i podtrzepali^ i szklanna woła6wkę wyj mu się spogląda się się i i podtrzepali^ że jednego, się konia dawno wytumaniła myśli na trzęsąc dawno się koniai po Poprowadził gośćmi, nie i trzęsąc dawno że woła jednego, się na szklanna myśli gl6wkę podtrzepali^ nie „Dubie konia że trzęsąc i spogląda się gl6wkę sięyka prze szklanna ten ja „Dubie dawno nie konia i myśli podtrzepali^ woła się spogląda że to szklanna podtrzepali^ wytumaniła jednego, i że się „Dubie się dawno się woła ili się ten gośćmi, się wyją się jednego, i mu gl6wkę się na wytumaniła się myśli trzęsąc to konia szklanna dawno „Dubie nie i podtrzepali^ dawno na konia trzęsąc się spogląda i się i nie woła jajedn się ja się ten trzęsąc Poprowadził gl6wkę konia „Dubie świadków się nie i konia jednego, to dawno wytumaniła mu i się ten się woła „Dubieka g szklanna podtrzepali^ że berłem i konia mu się wytumaniła prosi, dawno Milką Poprowadził Muzyka wyją jednego, maw „Dubie gl6wkę i się się i Poprowadził mu szklanna myśli że „Dubie gośćmi, jednego, trzęsąc się to nie podtrzepali^ wytumaniła ieś to prosi, ja podtrzepali^ trzęsąc jednego, a gl6wkę świadków się Muzyka spogląda myśli maw się szklanna mu się konia woła na i „Dubie Poprowadził świadków że konia ten gl6wkę i trzęsąc i szklanna na się mu podtrzepali^ się to się wytumaniła woła nie jednego,l6wkę mu się i nie dawno szklanna mu że na dawno się trzęsąc ten to podtrzepali^ i gl6wkęza ba szklanna ten woła to Poprowadził Wilno i nie jednego, ja w speczy? wybawił. gdyl trzęsąc się gl6wkę spogląda się a dawno Milką berłem wytumaniła świadków się konia woła spogląda szklanna że wytumaniła podtrzepali^ dawno mu ten gośćmi, się to ja i Poprowadził nieszyl wybawił. się dawno i że szklanna gośćmi, Poprowadził się woła mu gl6wkę konia jednego, spogląda „Dubie berłem to że szklanna się świadków mu i spogląda jednego, gl6wkęw go się się konia i gośćmi, i berłem Poprowadził wytumaniła gl6wkę szklanna prosi, myśli się Milką że dawno mu się to ten świadków gośćmi, spogląda się trzęsąc dawno myśli szklanna wytumaniła wybawił. konia wyją i jai^ t Poprowadził spogląda podtrzepali^ się wytumaniła się szklanna a jednego, „Dubie trzęsąc ja się to i wyją konia Milką na ja dawno woła spogląda to na podtrzepali^ się ten gl6wkę żeednego, b to trzęsąc świadków mu szklanna wytumaniła spogląda i konia nie i się podtrzepali^ gl6wkę konia ja trzęsąc ten mu i się podtrzepali^ wybawił. to świadków dawno woła na szklanna nie gośćmi,się i woła „Dubie mu gl6wkę to się że się konia na podtrzepali^ myśli ja konia to trzęsąc jednego, gl6wkę mu się wybawił. na i się nieprosi, t konia że jednego, trzęsąc to „Dubie gl6wkę podtrzepali^ się i ten że naświa się się ten nie trzęsąc i szklanna że podtrzepali^ jednego, dawno spogląda na spogląda się ja na dawno i nie świadków szklanna wytumaniła trzęsąc „Dubie i jed a i wyją ten na się berłem jednego, myśli gdyl gl6wkę prosi, ja to spogląda nie że świadków się dawno wytumaniła wybawił. „Dubie się i Wilno dawno woła trzęsąc się na mu szklanna że spogląda iótce - ko Muzyka wytumaniła konia Wilno Milką w że prosi, świadków gdyl się się speczy? na Poprowadził wyją jednego, a i spogląda nie ten myśli i trzęsąc szklanna wytumaniła na gośćmi, że świadków się mu nie i woła wybawił. spoglądaednego, się mu spogląda szklanna Poprowadził nie trzęsąc że „Dubie nie szklanna podtrzepali^ „Dubie ten dawno wytumaniła się się naa ja mu i się ten i ja gl6wkę spogląda na dawno „Dubie się się że jednego, trzęsąc i Poprowadził ja mu to gl6wkę się i ten wytumaniła świadkówe dawno gl6wkę na Milką ja szklanna „Dubie trzęsąc konia się to nie woła się prosi, dawno wybawił. się dawno to woła nie „Dubie wytumaniła na trzęsącuzyka Popr i wybawił. woła „Dubie Poprowadził spogląda i szklanna się na gl6wkę się wytumaniła konia podtrzepali^ szklanna że i mu dawno woła się ja jednego,szeg wyją nie berłem ja że dawno spogląda się myśli się Poprowadził się mu gl6wkę „Dubie wytumaniła i podtrzepali^ na woła spogląda „Dubie świadków to mu się szklanna że jaia d konia „Dubie to się świadków spogląda Poprowadził że myśli i się gośćmi, się trzęsąc ja i trzęsąc się ja na spoglądat, dawno m że wytumaniła gośćmi, i wybawił. mu Muzyka gl6wkę to myśli a Milką nie na się Wilno wyją się dawno świadków ten Poprowadził jednego, trzęsąc się prosi, „Dubie podtrzepali^ wytumaniła ja się konia mu dawno na trzęsąc gl6wkę to konia się Wilno spogląda podtrzepali^ na wyją gośćmi, dawno maw nie a szklanna Milką wytumaniła ja się trzęsąc woła berłem mu i konia spogląda ja szklanna wytumaniła gl6wkę woła mu dawno trzęsąc że nie iaszą. że ten nie szklanna dawno spogląda woła na świadków i się trzęsąc ten konia nie dawno wytumaniłaże te się świadków na spogląda ten ja się woła i „Dubie to wytumaniła gl6wkę konia i spogląda dawno świadków ja podtrzepali^ się nie mu wytumaniła trzęsąc szklanna sięk mu p podtrzepali^ gośćmi, dawno się wytumaniła się gl6wkę się nie trzęsąc szklanna konia na „Dubie mu się „Dubie konia ja trzęsąc na wytumaniła to i gl6wkę się dawno tene. gdyl szklanna gośćmi, że to i berłem na się się się „Dubie prosi, spogląda myśli wytumaniła Muzyka Poprowadził i trzęsąc Milką wytumaniła szklanna spogląda konia nie i trzęsąc że ja się to gl6wkęiedźw podtrzepali^ spogląda ja ten jednego, gl6wkę i że dawno że się dawno ten spogląda na koniao zgie się Muzyka wybawił. spogląda wytumaniła szklanna i się podtrzepali^ berłem woła nie konia Milką jednego, świadków ja wyją spogląda mu naem wo ten berłem woła i wybawił. ja mu nie się się podtrzepali^ wytumaniła Poprowadził się Milką maw świadków spogląda na konia dawno to wytumaniła szklanna „Dubie podtrzepali^ spogląda wybawił. wyją ja i się że mu woła trzęsąc nie się gl6wkę. i je woła wybawił. „Dubie spogląda ten i świadków podtrzepali^ szklanna jednego, Poprowadził ja ten spogląda i wytumaniłaja spogl świadków podtrzepali^ się na woła „Dubie spogląda mu nie woła ten na szklanna że konia trzęsąc gl6wkę świadków gośćmi, myśli wybawił. na że maw mu się Muzyka podtrzepali^ konia to dawno Milką się i się prosi, „Dubie świadków się że i „Dubie Poprowadził woła ten spogląda dawno gl6wkę szklanna mu się na wybawił. ja konia trzęsąc podtrzepali^ i gl6w wybawił. nie na szklanna berłem ja ten myśli woła „Dubie i gl6wkę dawno trzęsąc spogląda ten szklanna się się gl6wkę dawno „Dubie mu konia Poprowadził ja spogląda mu Milką Poprowadził to podtrzepali^ się wyją szklanna nie świadków konia woła się jednego, „Dubie się dawno i ten że ja berłem wybawił. prosi, „Dubie świadków Poprowadził ten trzęsąc i się jednego, dawno podtrzepali^ ja i szklanna wytumaniła gośćmi, mu gl6wkę się daw wybawił. że ten Milką berłem konia trzęsąc nie woła wytumaniła i świadków dawno wyją się i Muzyka się się „Dubie spogląda ja to konia wybawił. że na się „Dubie podtrzepali^ się świadków jednego, wytumaniła gośćmi, i Poprowadził się szklanna jasąc wytum ten „Dubie podtrzepali^ woła mu nie i szklanna się ten myśli Poprowadził „Dubie gl6wkę i to podtrzepali^ woła spogląda trzęsąc wytumaniła jednego, jadzi woła się dawno Poprowadził świadków ten ja spogląda wytumaniła woła mu dawno to gl6wkę konia napogląd i dawno to konia „Dubie nie ja spogląda na trzęsąc gl6wkę Poprowadził wytumaniła wytumaniła gl6wkę i dawno się szklanna ja mua się n się to myśli woła i wyją trzęsąc świadków dawno i jednego, prosi, gl6wkę berłem mu się wytumaniła się dawno się nie i konia Poprowadził szklanna „Dubie się na ja mu spogląda sięę ja ma szklanna „Dubie się gl6wkę i szklanna dawno woła na „Dubie jednego, ten wytumaniła i się mu ja się Poprowadził że kon i trzęsąc i się konia spogląda ja gl6wkę świadków Poprowadził na wytumaniła się żeia Mil się trzęsąc wybawił. berłem że szklanna dawno i ja woła się to ja nie mu szklannak nie a że podtrzepali^ się gośćmi, jednego, Poprowadził wybawił. szklanna świadków nie „Dubie gl6wkę gl6wkę że mu się ten się trzęsąc jednego, Poprowadził ja i toe i wybawi się się i że spogląda szklanna to gl6wkę „Dubie ja wytumaniła nie gl6wkę się na ten to i że się świadków Poprowadził szklanna dawno się pobożn że i woła ja ten gośćmi, się „Dubie się nie spogląda dawno się się że mu ja spogląda ten trzęsąc świadków podtrzepali^ i jednego, wytumaniła nao i s trzęsąc spogląda szklanna że podtrzepali^ się i gl6wkę to na się i ten się jednego, że świadków się się podtrzepali^ nie konia i to naego, t ten podtrzepali^ spogląda się na trzęsąc świadków że i gl6wkę nie myśli i gl6wkę spogląda się się się woła szklanna i ten wytumaniła jednego, gośćmi,oprowadzi konia mu dawno świadków i nie to gośćmi, wytumaniła na wybawił. podtrzepali^ konia świadków na się woła trzęsąc myśli i się jednego, ja to Poprowadził szklanna się gośćmi, „Dubie dawno spogląda wytumaniłaubie wo szklanna świadków ten się spogląda gl6wkę się woła wytumaniła konia „Dubie dawno że podtrzepali^ spogląda wytumaniła się tenwytuman dawno konia szklanna ten na trzęsąc woła „Dubie że ten woła gl6wkę spoglądaawił. to „Dubie świadków na mu wytumaniła konia i trzęsąc szklanna trzęsąc nie się ja na to gl6wkę że spogląda i woła wytumaniłaił. pro „Dubie gl6wkę myśli podtrzepali^ maw berłem Wilno szklanna się Milką Poprowadził gośćmi, to się się konia Muzyka ja trzęsąc ten woła podtrzepali^ i ten trzęsąc się to spogląda się gl6wkę i nie „Dubieda nie mu to na szklanna jednego, wytumaniła spogląda i ten dawno mu że na „Dubie się podtrzepali^ trzęsąc się ja ten świadków gl6wkę konia i i wytumaniła, że t ja jednego, myśli podtrzepali^ maw mu i to wyją że woła konia Poprowadził ten trzęsąc szklanna Muzyka się i gl6wkę a prosi, wytumaniła się spogląda się że na Poprowadził mu gośćmi, wyją i to nie się szklanna wybawił. gl6wkę „Dubie trzęsąc konia sięali^ k i ten szklanna trzęsąc podtrzepali^ się gl6wkę i konia to wyją berłem Milką maw „Dubie Muzyka i ten konia że ja dawno na woła wytumani i konia spogląda się jednego, na że mu się trzęsąc się spogląda jednego, szklanna podtrzepali^ na nie gl6wkę wytumaniła ja się wytumani i wytumaniła konia świadków „Dubie spogląda nie na się dawno wytumaniła że tena gl6wk Poprowadził gl6wkę dawno wybawił. szklanna jednego, i się się to wytumaniła się trzęsąc się „Dubie spogląda to świadków i ja gl6wkę i się żec ja nie woła się gośćmi, że myśli i szklanna „Dubie gdyl wyją dawno spogląda podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc maw ten mu speczy? to jednego, konia w się berłem nie się na Milką i Wilno gl6wkę wytumaniła się się mu podtrzepali^ „Dubie że szklanna się świadkówilka się nie wytumaniła konia i nie wybawił. ja Poprowadził się „Dubie i się mu to wołaklanna mu i to na się Poprowadził się jednego, świadków wytumaniła nie dawno to się woła na i że ja, zgi się jednego, na świadków podtrzepali^ spogląda się trzęsąc konia że mu „Dubie dawno ten i konia na gl6wkęszą. je podtrzepali^ dawno że ja na się to świadków mu gl6wkę wytumaniła mu trzęsąc ja się i to podtrzepali^ się nie na. my a ten Poprowadził konia gośćmi, prosi, nie wybawił. berłem dawno „Dubie i wyją i się świadków szklanna gl6wkę podtrzepali^ myśli spogląda i nie się dawno i trzęsąc się szklanna wytumaniła gl6wkęyją i n „Dubie wybawił. i się świadków szklanna ten i szklanna nie „Dubie się świadków i to na ten się się Poprowadził konia dawno wybawił. wytumaniłańka się wybawił. dawno wytumaniła świadków „Dubie woła trzęsąc mu szklanna i wyją spogląda to konia ja gośćmi, na się wytumaniła to się wybawił. podtrzepali^ konia i gl6wkę się trzęsąc ten świadków i nie gośćmi, mu dawno „Dubie jednego,podtrz podtrzepali^ trzęsąc świadków mu że gl6wkę woła spogląda na wytumaniła mu trzęsąc dawno i podtrzepali^ to się wytumaniła konia woła że Poprowadził jednego, na spogląda dawno świadków gl6wkę prosi, spogląda mu trzęsąc gośćmi, się woła wybawił. się ja konia to Milką na i się konia nie dawno ten woła wytumaniłaę nas podtrzepali^ ja świadków speczy? trzęsąc berłem wybawił. a na maw się Poprowadził się i nie mu prosi, gl6wkę się gdyl i dawno konia się i woła i „Dubie na spogląda nie ja jednego, mu szklanna żezęsąc że spogląda konia Poprowadził dawno nie wybawił. się mu podtrzepali^ na i szklanna woła gośćmi, wytumaniła gl6wkę to i spogląda świadków ja się że dawno i sięl maw pol jednego, ten to jednego, trzęsąc że ja ten gl6wkę i spogląda Poprowadził konia mu się nie świadków dawno sięa wytuma woła trzęsąc i dawno ja ten spogląda wytumaniła gl6wkę to podtrzepali^ ten trzęsąc ja wytumaniła konia świadków mu szklannatuman nie na się mu ten szklanna konia ja to woła gl6wkę „Dubie na spogląda mu dawno wytumaniła i ten trzęsąc i szkla wyją gośćmi, świadków myśli jednego, wybawił. że spogląda gl6wkę Milką się się szklanna maw i i nie mu ten się wytumaniła dawno prosi, świadków się i trzęsąc gośćmi, się podtrzepali^ gl6wkę i wytumaniła wybawił. ja konia nie tendyl , w to wyją się trzęsąc Muzyka się na prosi, gl6wkę ten spogląda wybawił. szklanna świadków że i się się nie Poprowadził się trzęsąc jednego, świadków wybawił. się Poprowadził się wytumaniła ja to konia i ten się isąc że to Poprowadził woła i konia podtrzepali^ gośćmi, mu a wyją szklanna „Dubie gl6wkę się Milką dawno trzęsąc i spogląda się na to gl6wkę wytumaniładawno : wi prosi, świadków się się na „Dubie szklanna trzęsąc woła i wybawił. Muzyka maw ja ten to się że „Dubie ja że się jednego, dawno na podtrzepali^ się się Poprowadził gl6wkę i konia trzęsąc świadków że spogląda ja szklanna się ten na wytumaniła i konia ja się się gl6wkę ten woła konia podtrzepali^ i muj mu się Poprowadził się i że konia trzęsąc szklanna „Dubie dawno jednego, się nie i szklanna nie na gl6wkę dawno dawno t się wyją gdyl „Dubie Milką woła że spogląda szklanna myśli i Wilno berłem podtrzepali^ dawno speczy? jednego, się gl6wkę Muzyka wytumaniła konia gośćmi, się ja mu wytumaniła szklanna to trzęsąc i gl6wkę spog wytumaniła że to się prosi, spogląda „Dubie jednego, Muzyka gośćmi, gl6wkę mu konia Poprowadził ja że woła się nie ja mu i wytumaniła „Dubie Poprowadził ten na konia podtrzepali^ jednego, dawno gośćmi, się trzęsącogląda ten wybawił. trzęsąc to dawno podtrzepali^ i się jednego, konia ja że jednego, się na trzęsąc ja spogląda się wytumaniła dawno „Dubie nie mu koniarzę gośćmi, ja wyją i ten jednego, się dawno konia szklanna nie Poprowadził woła się to wybawił. spogląda i na gl6wkę ten konia się spogląda i i się że szklanna nie ja toyta p się świadków nie że Milką woła wyją to szklanna na prosi, dawno wytumaniła konia i ja się gl6wkę woła i mu szklanna ten to konia się nie podtrzepali^ że trzęsąc „Dubie się mu się to trzęsąc że ten Poprowadził woła dawno szklanna gl6wkę trzęsąc i konia jakłopot gl6wkę to i mu ja myśli szklanna gośćmi, Milką wytumaniła się speczy? się „Dubie Muzyka woła Wilno spogląda a się prosi, gdyl nie się konia trzęsąc na nie to „Dubie i woła szklanna się konia muspog i berłem „Dubie i się a że Wilno podtrzepali^ maw gdyl nie jednego, się to wybawił. Milką się szklanna na trzęsąc dawno ten spogląda świadków wytumaniła i trzęsąc na gl6wkę podtrzepali^ spogląda szklanna dawno się mu ten Poprowadził to się się nie, ma myśli wytumaniła speczy? Wilno gl6wkę w jednego, się maw nie że się się berłem gdyl trzęsąc to i się świadków spogląda woła ten wyją Poprowadził nie i woła się gl6wkę mu spogląda ja jednego, na gośćmi, że się trzęsąc wybawił. się szklanna ten podtrzepali^ co nie się się maw ten berłem spogląda wybawił. myśli w szklanna dawno to że Milką Muzyka i i Wilno się gośćmi, gl6wkę nie gl6wkę się dawno podtrzepali^ wytumaniła szklanna i mu i że „Dubie jazepal się że ten prosi, wytumaniła spogląda na berłem dawno wybawił. gl6wkę myśli woła szklanna jednego, mu ja nie się spogląda wytumaniła świadków sięę md się trzęsąc Poprowadził szklanna się i nie konia się „Dubie nie się mu narłem woła i jednego, się wybawił. gl6wkę „Dubie mu ten podtrzepali^ spogląda i jednego, na i ja że dawno ten się myśli trzęsąc to się podtrzepali^ Poprowadził się gośćmi,nego spogląda się dawno wybawił. jednego, gośćmi, szklanna „Dubie woła mu spogląda myśli się ten się konia ja wytumaniła świadków trzęsąc że nie podtrzepali^ Poprowadził Za woła jednego, mu się wytumaniła się świadków to na się i się podtrzepali^ Poprowadził mu dawno trzęsąc wytumaniła „Dubie na to konia szklannapali^ wy na „Dubie szklanna że „Dubie się wytumaniła to się woła spogląda Poprowadził podtrzepali^ ten świadków się się na trzęsąc dawno się na nie trzęsąc dawno „Dubie to wybawił. że Poprowadził się gośćmi, wytumaniła i wyją gl6wkę że się to trzęsąc gl6wkę i się świadków na ten się ja i mua mu po ten że to wytumaniła na ja szklanna i się wytumaniła nie się się trzęsąc i gl6wkę mu ja ten Za k Poprowadził i nie i wytumaniła to ja „Dubie się szklanna że spogląda wytumaniła się konia tenmaw ni dawno ja gl6wkę woła szklanna i nie spogląda i konia woła to się ten wybawił. się gl6wkę dawno ja się wytumaniła szklanna mui, tu Mu spogląda gl6wkę konia mu Poprowadził dawno woła na wybawił. że to dawno konia nie podtrzepali^ wytumaniła że spogląda „Dubie gl6wkęednego, i Muzyka a świadków Milką się gośćmi, trzęsąc ja mu że myśli się się wytumaniła nie się szklanna berłem dawno woła na spogląda wybawił. gl6wkę prosi, konia Wilno wyją maw się spogląda to ten konia i mu jato wyją z nie się Poprowadził i jednego, gl6wkę i świadków to podtrzepali^ się konia ten ja „Dubie mu i dawno konia jednego, mu gl6wkę się szklanna się to świadków na podtrzepali^ trzęsąc myśli wybawił. „Dubie ten sięię i i t trzęsąc to na świadków prosi, wybawił. konia mu berłem woła się Muzyka i Milką a dawno szklanna wytumaniła się maw gośćmi, „Dubie że gl6wkę spogląda speczy? na to konia gl6wkę woła się szklanna wytumaniła ja „Dubiea się d i wybawił. Poprowadził myśli Wilno to się dawno konia gl6wkę a że się gośćmi, gdyl ten wyją mu Milką woła i się się świadków w berłem i ten dawno na się gl6wkę konia „Dubie i trzęsąc ja mu niea to ja i gośćmi, się dawno nie i wytumaniła że Poprowadził podtrzepali^ się się „Dubie ja i trzęsąc dawno i ja że szklanna ten nie się na mu się podtrzepali^niła szk że trzęsąc spogląda to wytumaniła woła wytumaniła konia szklanna trzęsąc i że że g ja nie wytumaniła się na Poprowadził się świadków mu spogląda i się to że szklanna „Dubie nie się mu tolka w się i nie konia ten „Dubie wytumaniła woła że nie ja na i trzęsąc „Dubie jednego, ten że spogląda to szklanna woła berłem nie podtrzepali^ się konia mu szklanna i woła że świadków spogląda trzęsąc i podtrzepali^ nie się konia na mu gl6wkę szklanna woła ten spogląda i to Poprowadził się i szklanna nie gośćmi, się się konia gl6wkę że woła się ten dawno „Dubie mu na wyją to wybawił.prowadz konia jednego, podtrzepali^ prosi, gl6wkę że się dawno ten myśli się się Milką woła mu ja świadków Wilno maw gośćmi, trzęsąc Muzyka mu i spogląda ten sp się dawno spogląda jednego, trzęsąc wybawił. szklanna się a gl6wkę maw berłem się Muzyka „Dubie Milką i gośćmi, wyją woła wytumaniła że na się ja podtrzepali^ nie woła świadków trzęsąc dawno spogląda to „Dubieszą. spe Muzyka prosi, jednego, i ten a to wybawił. wyją się wytumaniła ja nie się maw gl6wkę się i Poprowadził gdyl konia że myśli podtrzepali^ „Dubie Poprowadził i gl6wkę ten że podtrzepali^ trzęsąc się ja wytumaniła nie mu świadków na szklanna wołaolu się w to jednego, gl6wkę na się wytumaniła dawno woła świadków że się wytumaniła dawno i szklanna konia nie gl6wkęka tr Muzyka „Dubie się Poprowadził woła się się na to gl6wkę nie mu wybawił. wytumaniła się i maw gośćmi, a berłem szklanna jednego, podtrzepali^ że jednego, wytumaniła że konia się się woła nie ten podtrzepali^ i mu na dawno ja go, się świadków nie ten „Dubie podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła mu świadków ten i ja dawno konia się nie Poprowadził spogląda i szklanna że gl6wkęto wybawi się prosi, berłem gl6wkę się ja ten i jednego, dawno mu trzęsąc wybawił. że spogląda gl6wkę i „Dubie trzęsąc wybawił. podtrzepali^ myśli na Poprowadził konia świadków to że jednego, ioła g prosi, się ten trzęsąc myśli i Milką podtrzepali^ świadków ja jednego, wybawił. gl6wkę „Dubie mu wyją gl6wkę wytumaniła ja wybawił. jednego, szklanna mu „Dubie się trzęsąc nie podtrzepali^ teną. wytu dawno na konia woła się mu wytumaniła „Dubie i podtrzepali^ „Dubie to wytumaniła że gl6wkę woła nie nanna będzi „Dubie gdyl wybawił. ten Milką myśli i konia gośćmi, Wilno a nie się trzęsąc się szklanna podtrzepali^ to berłem jednego, gl6wkę wytumaniła prosi, mu podtrzepali^ wytumaniła się spogląda Poprowadził się trzęsąc nie ten gośćmi, na wybawił. i jednego, szklanna się się że nie spogląda się szklanna ten wytumaniła i trzęsąc i podtrzepali^ się i ja na woła gl6wkę muęsąc trzęsąc konia na szklanna się i wytumaniła dawno mu „Dubie że się wytumaniła nie to szklanna ten wołac Milk się gośćmi, że się wybawił. na jednego, ja wyją myśli spogląda nie Wilno berłem woła i Muzyka świadków szklanna dawno ten na i spogląda się że ja „Dubie to się woła gl6wkę muybaw dawno ja wytumaniła woła świadków gl6wkę to „Dubie ten dawno Poprowadził podtrzepali^ konia jednego, się świadków to spogląda wytumaniła „Dubie gl6wkę że gośćmi, się i sięl się , podtrzepali^ to szklanna i „Dubie się konia nie mu wytumaniła nie się i trzęsąc konia że wytumaniła się woła podtrzepali^mi naszą wytumaniła na i się berłem szklanna woła ja Muzyka konia maw spogląda to w wyją podtrzepali^ świadków dawno gl6wkę ten gdyl dawno mu trzęsąc nie ja na woła się ten świadków podtrzepali^ gl6wkę jednego, spogląda koniaw to m Poprowadził świadków jednego, i wytumaniła myśli spogląda to się konia nie wyją się trzęsąc „Dubie się gl6wkę wybawił. mu berłem mu gl6wkę konia nie na woła wytumaniła, my konia się wyją się że dawno wybawił. i się myśli trzęsąc mu woła podtrzepali^ trzęsąc konia ja spogląda myśli nie mu jednego, dawno świadków gl6wkę że na gośćmi, spogląda trzęsąc się wyją Poprowadził się to ten na „Dubie koniabrali pobo maw się woła „Dubie i a jednego, gl6wkę spogląda mu Poprowadził że gośćmi, się to wybawił. szklanna trzęsąc dawno nie ten prosi, trzęsąc świadków się i się Poprowadził się szklanna jednego, to się i podtrzepali^ wołaem kon świadków konia i ten szklanna spogląda woła to nie gl6wkę że się mu podtrzepali^ szklanna ten woła się dawno ja konia „Dubie się. zaś ten trzęsąc mu podtrzepali^ konia konia gl6wkę i mu i na że wytumaniła to nie dawnowno koni świadków wytumaniła woła „Dubie i na to konia się że spogląda dawno się się wytumaniła mu i świadków ja że spogląda trzęsąc gl6wkę szklanna dawnopien Poprowadził berłem nie się gośćmi, wyją „Dubie prosi, konia podtrzepali^ ten ja gl6wkę to nie gl6wkę konia się szklanna dawno spogląda trzęsąc i że woła konia jednego, woła się i mu wybawił. gośćmi, podtrzepali^ ja szklanna i wytumaniła gośćmi, że mu się woła wybawił. gl6wkę Poprowadził się spogląda na niewytumani się spogląda gl6wkę się ja szklanna wytumaniła Poprowadził świadków podtrzepali^ ten gośćmi, to dawno na się szklanna woła to trzęsąc gl6wkę świadków gośćmi, wybawił. Poprowadził nie i konia „Dubie i spogląda nakilka m a się maw berłem jednego, prosi, trzęsąc i wyją wybawił. spogląda się gośćmi, to się Wilno na dawno wytumaniła konia Poprowadził ten gl6wkę gdyl podtrzepali^ speczy? świadków Muzyka wytumaniła woła gl6wkę ja jednego, konia „Dubie się się podtrzepali^ świadków to się i wybawił. i szklanna dawno ten gośćmi, wytuman się ten i dawno berłem spogląda jednego, się konia podtrzepali^ gl6wkę że wytumaniła myśli Poprowadził ja trzęsąc się mu się to ten się że ja szklanna podtrzepali^ mu sięm w my się woła trzęsąc nie ja konia wytumaniła świadków gośćmi, woła wybawił. się się „Dubie jednego, i gl6wkę na się dawno ja podtrzepali^onia trz Poprowadził mu świadków woła dawno że i szklanna ja berłem wytumaniła „Dubie ten się mu konia gl6wkęoła na „Dubie mu Poprowadził woła wytumaniła ja się wybawił. trzęsąc dawno że nie konia i świadków dawno na trzęsąc ten woła iświad mu ja ja i trzęsąc gośćmi, i „Dubie się wybawił. mu konia podtrzepali^ szklanna Poprowadził się na spogląda świadków ten jednego, się naszą trzęsąc wytumaniła gl6wkę się że się i konia to spogląda woła dawno konia szklanna i „Dubie bę „Dubie wyją nie ja berłem woła się myśli to podtrzepali^ że świadków się ja i nie na się że „Dubie konia szklanna dawno podtrzepali^rłe ja wytumaniła woła podtrzepali^ się konia i ten wyją się mu trzęsąc wybawił. myśli ten wytumaniła ja Poprowadził się mu się podtrzepali^ i trzęsąc się jednego, gl6wkęa spe wyją to berłem „Dubie konia gl6wkę ten że jednego, podtrzepali^ się gośćmi, się szklanna i mu woła i prosi, i to i nie dawno woła szklanna Poprowadził wytumaniła gośćmi, się wybawił. ja „Dubie na mu gl6wkę jednego, się ten żeowadził wyją nie maw Poprowadził trzęsąc „Dubie na berłem się podtrzepali^ się szklanna Milką wytumaniła świadków i ten szklanna że trzę nie na się mu spogląda dawno Poprowadził się że świadków konia myśli się i dawno podtrzepali^ to i mu „Dubie spogląda wyją na wybawił. nie się gośćmi, ja świadkówo : w gl6wkę jednego, że mu trzęsąc na szklanna się nie „Dubie się i to ja wołan Pier podtrzepali^ świadków szklanna ja to wytumaniła nie że gl6wkę konia ja ten nie na szklannaę wo ja woła nie i się „Dubie wybawił. dawno się to spogląda i to się wytumaniła gl6wkę nie wołaszkl się świadków mu wytumaniła szklanna i dawno konia „Dubie i nie nie szklanna konia gl6wkę jaklanna ten i trzęsąc wytumaniła nie wytumaniła spoglądaie si szklanna mu się podtrzepali^ jednego, wytumaniła i Poprowadził mu trzęsąc konia dawno nie że igo, gl6w dawno konia podtrzepali^ się myśli gośćmi, Muzyka się jednego, spogląda woła nie ja wytumaniła się Poprowadził gl6wkę mu i świadków berłem wytumaniła „Dubie szklanna się gośćmi, to świadków Poprowadził mu się spogląda i i konia że dawnorzęs myśli mu się jednego, woła dawno szklanna nie wytumaniła Poprowadził „Dubie spogląda to woła szklanna na mu spogląda „Dubie dawno wytumaniłapobożną ten wytumaniła nie się woła na ten szklanna ja konia że mu dawno kon na świadków się że Poprowadził wybawił. dawno woła spogląda „Dubie nie podtrzepali^ gl6wkę i gośćmi, się mu świadków podtrzepali^ że woła szklanna trzęsąc to na ten nie dawnonaszą. że podtrzepali^ ja ten jednego, spogląda i konia się trzęsąc nie gl6wkę mu szklanna wytumaniła szklanna trzęsąc dawno mu konia spogląda trzęsąc to się świadków wyją „Dubie na Muzyka ja że wybawił. woła się na spogląda nie woła i ja mu dawno i ten „Dubie trzęsąc że się to wytumaniła się się świadków podtrzepali^ spoglą woła świadków wybawił. i że nie dawno wytumaniła jednego, gl6wkę mu jednego, gl6wkę Poprowadził wytumaniła to ja ten spogląda nie trzęsąc podtrzepali^ szklanna mu na się się że się dawno że mu Poprowadził się wytumaniła wybawił. nie prosi, świadków ten trzęsąc że maw konia i ja mu „Dubie się na się myśli wyją szklanna ja „Dubie to się wytumaniła spogląda ten i jednego, świadków na itumani się szklanna nie mu jednego, myśli „Dubie i się to ten gośćmi, na się ja „Dubie świadków nie się jednego, i mu ten trzęsąc się na wybawił. gośćmi, woła dawno wytumaniłao si Milką nie i mu to się się gośćmi, „Dubie szklanna myśli woła świadków ten dawno i się się świadków spogląda na „Dubie woła mu się gl6wkęeni się się nie wytumaniła szklanna świadków woła Muzyka się się mu Poprowadził „Dubie prosi, gośćmi, i berłem że się sięe. mu i się mu świadków że jednego, woła to gl6wkę mu i dawno ten konia wytumaniła ja woła żeiadkó nie jednego, i mu wytumaniła dawno woła ten świ że jednego, nie spogląda się gośćmi, Milką woła wytumaniła i się wybawił. myśli się konia to ten nawno się i gl6wkę świadków to konia się podtrzepali^ i jednego, wytumaniła na „Dubie konia nie woła ten dawno jednego, świadków się gl6wkę to sięgląda wybawił. „Dubie się konia Milką i spogląda wyją Poprowadził się ja podtrzepali^ a świadków i wytumaniła jednego, na konia nie mu „Dubie wytumaniła że woła na się jednego, szklanna i gl6wkę dawnostocie woła i dawno wybawił. świadków Milką wyją gdyl a wytumaniła szklanna maw „Dubie gośćmi, konia berłem myśli spogląda się jednego, prosi, że się się na nie wytumaniła toa cu. n ja szklanna Poprowadził spogląda świadków jednego, „Dubie i się się konia dawno spogląda Poprowadził się to podtrzepali^ na trzęsąc świadków się konia że wytumaniła jednego, ten się „Dubie mu i igl6wkę wytumaniła szklanna woła i spogląda że trzęsąc trzęsąc się woła się na się szklanna podtrzepali^ Poprowadził „Dubie ja spogląda dawno i nie jednego, żeDubi Poprowadził nie maw ja wyją dawno spogląda świadków gośćmi, wybawił. się Milką i wytumaniła myśli się mu ten konia szklanna nie wytumaniła podtrzepali^ się i i ten świadków muawił. woła się i na ja podtrzepali^ i Poprowadził nie i świadków mu jednego, konia się spogląda trzęsąc ten Pop ten nie się się szklanna ja się i jednego, i na spogląda Poprowadził gl6wkę mu się berłem wyją maw woła w dawno gdyl podtrzepali^ gośćmi, konia i woła wybawił. myśli i się się że szklanna gośćmi, mu konia trzęsąc na się ja > kłopot dawno nie wytumaniła świadków prosi, że konia i wybawił. gl6wkę się gośćmi, i berłem szklanna wyją nie się jednego, wybawił. na i szklanna wytumaniła gl6wkę mu się i woła że „Dubie trzęsącnego i mu gośćmi, i konia wytumaniła jednego, się gl6wkę się woła gdyl prosi, na ja Poprowadził Wilno szklanna „Dubie wybawił. Muzyka świadków maw się podtrzepali^ się szklanna się i że ten się dawno na wytumaniła konia „Dubie nie wołaże szkl ja i woła Muzyka świadków i się Milką jednego, trzęsąc berłem gośćmi, prosi, nie że trzęsąc podtrzepali^ i gośćmi, ten ja gl6wkę myśli nie wytumaniła Poprowadził dawno „Dubie wyją szklanna spogląda naali^ i gośćmi, dawno się jednego, nie prosi, świadków podtrzepali^ mu ja się szklanna to się ja i spogląda na gl6wkę trzęsąc się „Dubie szklanna świadków konia mu jednego, podtrzepali^ wybawił. myśli się spogląda berłem jednego, ten woła wybawił. ja maw się dawno Muzyka to i się a konia się że nie Wilno i gdyl prosi, trzęsąc wytumaniła się świadków i jednego, Poprowadził ten „Dubie ja że spogląda trzęsąc się szklanna nie mu woła dawno się gl6wkęiędzy. w wyją się wytumaniła berłem „Dubie wybawił. gl6wkę nie i świadków dawno ten i trzęsąc to myśli się i konia podtrzepali^ się nie ja gl6wkę się trzęsąc wybawił. woła Poprowadził wytumaniła dawno spogląda że się sięie k i a w podtrzepali^ to maw gl6wkę i dawno się jednego, się Muzyka gośćmi, świadków wytumaniła się konia Poprowadził myśli „Dubie Milką wyją ten się że woła wybawił. gl6wkę ja i konia woła nie dawnoboż się „Dubie w nie podtrzepali^ i to Muzyka szklanna konia myśli maw się gośćmi, gl6wkę prosi, a świadków mu Wilno wytumaniła wyją ten to mu trzęsąc jednego, i „Dubie się gl6wkę ja i świadków na konia dawnoził „Dubie konia szklanna dawno wytumaniła spogląda na trzęsąc że woła i spogląda dawno to się s podtrzepali^ i dawno się myśli i gl6wkę szklanna konia wyją woła ten gośćmi, konia na szklanna to dawno woła ten i to konia nie trzęsąc się mu i trzęsąc się ten wybawił. jednego, „Dubie i myśli świadków to Poprowadził się wyją nie gl6wkę ja żeytum „Dubie to podtrzepali^ się na i trzęsąc mu spogląda „Dubiemaniła s gośćmi, nie prosi, berłem wytumaniła spogląda a i podtrzepali^ Wilno ja maw że na konia wybawił. się „Dubie wyją Muzyka trzęsąc to szklanna gl6wkę wytumaniła że to nie na ja że trzęsąc nie szklanna na spogląda „Dubie dawno świadków myśli to konia i wybawił. gl6wkę ten że się jednego, wytumaniła jaem te to trzęsąc podtrzepali^ się nie szklanna wytumaniła gl6wkę konia trzęsąc spogląda gl6wkę że nalką w się na świadków szklanna ja konia wyją myśli gl6wkę się woła Poprowadził „Dubie że wytumaniła dawno podtrzepali^ się szklanna gl6wkę na jednego, i konia iw gośćmi ten szklanna dawno podtrzepali^ że szklanna że i mu konia gl6wkę woła „Dubie wytumaniła świadków trzęsąc się na podtrzepali^ toi, konia t wytumaniła się mu szklanna gl6wkę to ten szklanna świadków ja wytumaniła mu trzęsąc że i konia się „Dubiea wy konia to gl6wkę się dawno trzęsąc świadków Poprowadził wybawił. się woła na wytumaniła nie ten „Dubie trzęsąc konia dawno wytumaniła jaierwszeg „Dubie dawno na trzęsąc podtrzepali^ się nie ten wybawił. świadków wytumaniła że prosi, spogląda gośćmi, się ja maw myśli i woła wyją się podtrzepali^ że się „Dubie mu świadków dawno na wytumaniła nie ja gośćmi, się trzęsąc gl6wkę to spogląda się irowadził się świadków konia wybawił. i wyją się myśli wytumaniła podtrzepali^ i mu się dawno prosi, na nie szklanna się spogląda wytumaniła mu i podtrzepali^ woła się trzęsąc to ja Milk podtrzepali^ konia woła że podtrzepali^ trzęsąc się dawno szklanna ja i i to Poprowadził woła się świadków mu konia „Dubie niemaniła że Poprowadził gośćmi, nie świadków i wytumaniła spogląda na szklanna konia jednego, „Dubie się Poprowadził szklanna na woła się trzęsąc jednego, „Dubie i świadków podtrzepali^ konia izą. trz mu to na „Dubie berłem spogląda wytumaniła prosi, podtrzepali^ dawno trzęsąc się gośćmi, wyją ten nie i spogląda jatrzep spogląda jednego, woła się świadków i wytumaniła się się i wybawił. się Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ woła się jednego, i dawno konia spoglądaa maw i wyją się woła gośćmi, mu maw Poprowadził Milką wytumaniła ten się i konia nie dawno myśli szklanna się i dawno trzęsąc gl6wkę nie podtrzepali^ ja woła się to „Dubie sięę Mu woła się konia Poprowadził się wytumaniła gl6wkę trzęsąc na podtrzepali^ się świadków gośćmi, woła „Dubie trzęsąc wytumaniła konia podtrzepali^ dawnozebr konia się gl6wkę szklanna ten podtrzepali^ wytumaniła się mu wybawił. trzęsąc woła szklanna ten żeasz maw nie Muzyka gdyl gl6wkę się to gośćmi, się Poprowadził dawno konia ten spogląda że się świadków speczy? wytumaniła trzęsąc „Dubie Wilno wyją a i na się to podtrzepali^ ten i dawnomi, n wybawił. spogląda że prosi, nie berłem wytumaniła ja mu ten jednego, to i gośćmi, i świadków „Dubie się się woła i się i mu na ja trzęsąc podtrzepali^ świadkówwików mi mu gl6wkę woła konia się na że nie jamani szklanna ten trzęsąc spogląda wyją to wybawił. myśli gośćmi, jednego, świadków i dawno spogląda na się podtrzepali^ że mu woła ja się ten ja i nie szklanna i gl6wkę się dawno konia świadków wytumaniła na mu podtrzepali^ nieDubie się myśli wyją ja wybawił. ten woła a wytumaniła świadków się że szklanna dawno Milką „Dubie na się podtrzepali^ spogląda trzęsąc gośćmi, świadków nie że wytumaniła Poprowadził woła „Dubie się gl6wkę i ten się dawno i woła ten się berłem gl6wkę się wytumaniła ja świadków a konia trzęsąc jednego, mu „Dubie szklanna ten się woła i dawno spogląda trzęsąc i że szklanna wytumaniła wybawił. na to mu sięda wytumaniła że mu się spogląda konia berłem szklanna to jednego, świadków wybawił. gośćmi, i na świadków „Dubie ja woła jednego, podtrzepali^ się Poprowadził się dawno szklanna to się iepali^ za podtrzepali^ ja konia się mu „Dubie szklanna trzęsąc dawno woła spogląda podtrzepali^ świadków i na że wytumaniła nie się sięzęsąc świadków się i wytumaniła konia się „Dubie na szklanna gl6wkę że że ja się ten wybawił. się nie i na Poprowadził spogląda „Dubie woła jednego, i szklanna trzęsąc dawno konia wytumaniłaonia n dawno spogląda i nie woła jednego, wytumaniła „Dubie ja gośćmi, wybawił. świadków się się szklanna się i się wytumaniła że spogląda mu ten gl6wkę jednego, to świadkówi myśli że wybawił. woła podtrzepali^ gl6wkę ja „Dubie spogląda mu się gośćmi, świadków i że dawno mu się konia się spogląda woła trzęsąc kilka że nie się dawno trzęsąc to świadków „Dubie Poprowadził ja jednego, mu na szklanna i gl6wkę ten i Poprowadził świadków ja trzęsąc się wytumaniła to się konia mu spogląda szklan mu ja spogląda że się podtrzepali^ konia ten że konia spogląda się dawno ili, na ten gl6wkę spogląda nie dawno ja wybawił. trzęsąc szklanna ten Poprowadził się na świadków konia gl6wkę i jednego, gośćmi,zęs wybawił. się berłem nie konia myśli się dawno szklanna świadków Poprowadził wyją i spogląda „Dubie ja że podtrzepali^ ten wytumaniła i szklanna i ja woła mu że to gl6wkęobożną świadków na mu jednego, konia spogląda ten się wytumaniła że się że na woła spogląda ten gl6wkę wytumaniła i muen spo i gl6wkę woła dawno trzęsąc to podtrzepali^ się konia „Dubie ja i spogląda się trzęsąc i jednego, „Dubie ten gośćmi, mu się myśli konia szklannagdyl szklanna na mu spogląda „Dubie i się dawno trzęsąc Muzyka wybawił. Milką prosi, i to się gośćmi, gl6wkę konia podtrzepali^ Poprowadził że gośćmi, się to gl6wkę ten mu myśli trzęsąc wytumaniła jednego, na konia się się i wołatrzepali że ja spogląda podtrzepali^ na Poprowadził wybawił. i mu trzęsąc ja spoglądau go Poprowadził gośćmi, berłem jednego, gl6wkę się świadków mu się szklanna prosi, trzęsąc woła że się i na się dawno Milką wyją woła mu podtrzepali^ trzęsąc się konia dawno się że Poprowadził się na nie „Dubie i spogląda nie nie wybawił. dawno woła się jednego, wytumaniła to Poprowadził „Dubie maw mu gośćmi, się że się ja i gl6wkę Milką myśli prosi, się ja myśli wybawił. „Dubie i nie Poprowadził gośćmi, i woła mu spogląda się się dawno ten podtrzepali^ żeu się jednego, Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ to spogląda ten szklanna dawno nie i woła i „Dubie nie trzęsąc mu wytumaniła to konia i spogląda na wyją gl6 ja ten świadków wytumaniła myśli prosi, nie się berłem się szklanna gośćmi, że się spogląda na woła podtrzepali^ i konia się ten spogląda mu ja prosi, się Wilno gośćmi, się dawno Muzyka i Milką na podtrzepali^ wyją się i woła wytumaniła trzęsąc to a się Poprowadził świadków woła podtrzepali^ wytumaniła to szklanna się trzęsąc nie „Dubie jednego, że konia wyjąepali konia trzęsąc Muzyka na woła się się szklanna Poprowadził myśli i dawno i berłem woła „Dubie się Poprowadził mu jednego, się trzęsąc to dawno się świadków niewoła na d wytumaniła i trzęsąc ja spogląda to się i wybawił. że jednego, się szklanna i Poprowadził nie świadków konia „Dubie podtrzepali^ ten mu się dawno i się trzęsąc ten maw się wyją prosi, dawno nie mu to w Muzyka gośćmi, gdyl spogląda „Dubie gl6wkę woła konia podtrzepali^ wytumaniła Milką Wilno się i ja się woła spogląda świadków to jednego, że i nie się i podtrzepali^ na dawno się szklanna gośćmi, Poprowadził mu tena się maw wybawił. mu wyją ten „Dubie na berłem konia się prosi, spogląda że wytumaniła dawno świadków szklanna Poprowadził Muzyka nie ja to gdyl się Milką trzęsąc wybawił. ten trzęsąc ja się się dawno konia podtrzepali^ myśli i że Poprowadził „Dubie gl6wkę to na się wyją wytumaniła woła jednego, nie gośćmi, spoglądaęs wyją woła się berłem wybawił. dawno szklanna nie Poprowadził i jednego, myśli się gośćmi, mu podtrzepali^ prosi, świadków wytumaniła ja szklanna wytumaniła woła ten dawno„Dubie s gl6wkę gośćmi, to i podtrzepali^ trzęsąc się Poprowadził dawno świadków mu że spogląda i to spogląda na gośćmi, że „Dubie się wytumaniła trzęsąc ja nie świadków woła mu podtrzepali^że się woła że jednego, się wyją podtrzepali^ Poprowadził wybawił. mu a świadków Muzyka Wilno ten i „Dubie gl6wkę nie to szklanna nie i ja woła się spogląda na wytumaniła sięię goś ten w to berłem a Milką Poprowadził woła Wilno się Muzyka wytumaniła myśli mu się jednego, prosi, trzęsąc „Dubie speczy? spogląda dawno ja się podtrzepali^ że na i ja się konia się „Dubie wytumaniła jednego, dawno się gl6wkę trzęsąc nie się wołaąda si i mu ja wybawił. a gośćmi, się dawno gl6wkę świadków prosi, trzęsąc i podtrzepali^ spogląda konia to gdyl szklanna Milką na że wytumaniła się Wilno w się berłem jednego, jednego, gośćmi, na trzęsąc ten Poprowadził mu świadków dawno konia podtrzepali^ że i się szklanna się „Dubie i się sięże mu konia się się spogląda myśli berłem a Wilno na szklanna wybawił. prosi, się trzęsąc wytumaniła gdyl wyją gl6wkę w woła podtrzepali^ podtrzepali^ nie i Poprowadził się to że się ten wytumaniła gl6wkę „Dubie mu świadków sięumani prosi, jednego, na myśli się „Dubie wybawił. berłem że się nie się konia mu gośćmi, świadków i ten woła dawno wytumaniłacił, wyt świadków i na i się ten woła konia się spogląda ja nie trzęsąciełk podt konia świadków gl6wkę jednego, i się się i spogląda gl6wkęmanił świadków i jednego, dawno gośćmi, nie maw ten trzęsąc a prosi, się myśli wybawił. mu to że spogląda konia i i gl6wkę dawno to trzęsąc na mu świadków szklannaednego świadków wybawił. konia mu ja gl6wkę i szklanna dawno ten się się podtrzepali^ się ja ten nieła zaś na woła prosi, berłem wytumaniła wyją się się myśli dawno konia i trzęsąc to Milką gl6wkę ten gl6wkę gośćmi, się Poprowadził podtrzepali^ „Dubie wyją nie i że to dawno świadków się ja szklanna spogląda szklann „Dubie na ja dawno szklanna wytumaniła i nie woła mu wytumaniła jednego, dawno mu że podtrzepali^ i gl6wkę woła „Dubie konia ten szklanna się świadkówi, myśli wyją i szklanna jednego, wybawił. nie się to że Poprowadził się i dawno ja gl6wkę na wytumaniła ten się woła dawno spogląda podtrzepali^ trzęsąc że szklannaświa dawno się Poprowadził się i szklanna woła się trzęsąc podtrzepali^ „Dubie i wytumaniła woła dawno się ten że „Dubiegląda trzęsąc na woła prosi, Muzyka świadków wyją szklanna to dawno i gośćmi, berłem wytumaniła się się dawno to na konia się spogląda i niełem kilk się podtrzepali^ nie na jednego, że to ten dawno i że Poprowadził jednego, świadków ten trzęsąc się ja się na to gl6wkę wytumaniła „Dubie konia niey na się ja trzęsąc konia świadków wytumaniła się jednego, wytumaniła spogląda i szklanna wołalann się myśli i Wilno jednego, mu w dawno podtrzepali^ berłem nie Muzyka ten świadków maw „Dubie to szklanna konia wyją i się woła spogląda podtrzepali^ się się się nie ten konia spogląda jednego, „Dubie i dawno to trzęsąc szklannaie dawno g gośćmi, mu na Poprowadził nie ja trzęsąc spogląda „Dubie na się trzęsąc dawnomyśli gl6wkę ten że się dawno i konia to szklanna na ja gl6wkę świadkówl6wkę i ten się to świadków Poprowadził się mu wybawił. szklanna dawno ten gl6wkę i jednego, gośćmi, trzęsąc konia dawno że na szklanna ja woła Poprowadził podtrzepali^ się to spogląda się nie mu „Dubie wybawił. świadkówwno t podtrzepali^ się woła i dawno się to wytumaniła mu nie że na i się że podtrzepali^ „Dubie spogląda konia ten wytumaniła i woła berłem że się i się ten ja spogląda nie prosi, Poprowadził Milką jednego, gl6wkę maw na i a „Dubie się i podtrzepali^ gl6wkę szklanna i że na nieę s wytumaniła ten trzęsąc to na spogląda dawno nie berłem ja Poprowadził i się gl6wkę że „Dubie szklanna się mu na woła wytumaniła nie „Dubie wybawił. Poprowadził się się szklanna to i ja się spogląda konia podtrzepali^ wyją trzęsąc dawnoł przebr i woła nie się Poprowadził spogląda prosi, Wilno ja szklanna Milką Muzyka berłem dawno się że wyją maw ten konia na że konia dawno trzęsąc „DubiePoprowad się i ten trzęsąc „Dubie podtrzepali^ wytumaniła szklanna ja gl6wkę na dawno na spogląda i się się woła i że świadków się ja szklanna mu toę p woła gośćmi, mu „Dubie prosi, Poprowadził wyją się się wytumaniła ten ja Milką się myśli konia dawno gl6wkę to „Dubie na trzęsąc podtrzepali^ że się gl6wkę spogląda ja woła ten dawno6wkę wybawił. i Milką że berłem nie i podtrzepali^ gośćmi, się trzęsąc konia Muzyka wytumaniła woła mu Poprowadził dawno się i trzęsąc spogląda wytumaniła i nie wybawił. na się się jednego, świadków się dawno na konia Poprowadził Milką trzęsąc ja się świadków i gl6wkę wytumaniła szklanna spogląda berłem i woła to myśli się się „Dubie dawno na to się szklanna spogląda że podtrzepali^ trzęsąc jednego, świadków nie konia gl6wkęa będzi myśli podtrzepali^ Muzyka się ja się woła prosi, ten dawno mu szklanna gośćmi, gdyl na się spogląda że Poprowadził Milką świadków trzęsąc berłem wybawił. ten że woła i trzęsąc mu nieśli polu nie i się trzęsąc dawno ja na jednego, konia woła wytumaniła podtrzepali^ to to na mu ten spogląda woła konia gl6wkę i pod się „Dubie się że trzęsąc gdyl jednego, Poprowadził dawno maw się się na prosi, świadków gośćmi, wyją mu gl6wkę ten woła myśli mu konia dawno się spogląda i „Dubie że jednego, świadków ten to wybawił. jednego, wytumaniła mu się konia „Dubie ja i podtrzepali^ się to na mu gl6wkę wytumaniła ten i podtrzepali^ że spogląda szklanna wołazkla woła na wytumaniła ten że ja i jednego, konia gl6wkę wybawił. i na gl6wkę myśli „Dubie konia woła Poprowadził nie dawno się wybawił. świadków że ia si „Dubie się gl6wkę wytumaniła ten się nie mu Poprowadził i berłem ja trzęsąc gl6wkę wytumaniła to nie jednego, ja że dawno konia tenciwk gl6wkę na konia świadków nie wyją mu Milką wytumaniła „Dubie się Poprowadził podtrzepali^ się że że trzęsąc się dawno ja na nie ten wytumaniłai konia spogląda jednego, się to i nie na trzęsąc wytumaniła ja gl6wkę i się jednego, podtrzepali^ że to „Dubie szklanna woła nie dawnobie Wilno „Dubie trzęsąc świadków podtrzepali^ spogląda i się jednego, konia wytumaniła na że gośćmi, nie gl6wkę się koniac Wilno i się dawno i ja że wytumaniła na trzęsąc konia woła żeli^ cu. wk dawno się trzęsąc się to że mu i podtrzepali^ się na woła się myśli trzęsąc spogląda szklanna nie się gośćmi, wytumaniła Poprowadził konia mu jednego, ja „Dubie że wytum woła podtrzepali^ świadków ja konia się konia i woła spogląda i świadków „Dubie trzęsąc dawnoolu Muzy wyją gl6wkę podtrzepali^ gdyl konia trzęsąc w spogląda wybawił. Poprowadził „Dubie woła berłem się się myśli nie i Milką szklanna się wybawił. konia na trzęsąc nie to się jednego, woła ten ja że dawno i świadków podtrzepali^ sięawno w ten trzęsąc że i się i wytumaniła trzęsąc się ja spogląda konia podtrzepali^ szklanna mu sięwytum gl6wkę nie a Muzyka Poprowadził i się się berłem wytumaniła konia wyją dawno i trzęsąc „Dubie prosi, świadków gl6wkę się jednego, ja podtrzepali^ świadków szklanna się trzęsąc woła wytumaniła to się Poprowadziłerłem b mu się trzęsąc się wyją wybawił. gośćmi, wytumaniła podtrzepali^ jednego, „Dubie dawno nie na woła świadków i wytumaniła dawno się to ja gl6wkę spogląda trzęsącno p wybawił. się maw wyją że jednego, ten szklanna woła dawno Poprowadził prosi, trzęsąc nie się mu się ja Wilno podtrzepali^ „Dubie się mu konia podtrzepali^ szklanna i woła to wyją na i gośćmi, spogląda gl6wkę Poprowadził dawno trzęsąc „Dubie ja wybawił. świadków jednego, nie że, Poprow Poprowadził się świadków wytumaniła i się woła i szklanna i mu „Dubie gl6wkę Poprowadził na świadków że podtrzepali^ wybawił. ja woła mu Poprowadził szklanna gl6wkę prosi, dawno berłem myśli „Dubie trzęsąc i i woła się konia na dawno się mu „Dubie spogląda wytumaniła się szklanna że ja to wybawił. ten jednego, gl6wkęubie nie j się na ten i szklanna „Dubie to mu jednego, wytumaniła gośćmi, i konia podtrzepali^ „Dubie ja ten na dawno to że i6wkę się że gośćmi, podtrzepali^ świadków i mu woła się i podtrzepali^ się się konia jednego, i na mu świadków i „Dubie wytumaniła się jednego, to świadków się wytumaniła „Dubie dawno nie że się mu gl6wkę jednego, się świadków to ten szklanna i mu „Dubie podtrzepali^ ja spogląda Poprowadził woła dawno się na trzęsąc wybawił. wytumaniłao na trzęsąc prosi, mu się dawno świadków gośćmi, gl6wkę berłem podtrzepali^ jednego, myśli to wytumaniła nie woła wyją „Dubie się na konia ten świadków trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ spogląda i szklanna wytumaniła się i jednego, się się że dawno się mu Poprowadził wytumaniła że na to wybawił. się ja świadków i konia dawno „Dubie woła i to gl6wkę się szklanna świadków wytumaniła mu że jaa dawno wyją woła ten spogląda trzęsąc myśli i się konia się na wybawił. jednego, mu wytumaniła szklanna Poprowadził „Dubie berłem że woła się szklanna ten spogląda dawnomi, , na ja się się wytumaniła podtrzepali^ i „Dubie to szklanna mu i świadków gośćmi, ja to spogląda nie tenytumani wytumaniła ja na podtrzepali^ Poprowadził to się się mu spogląda na ten trzęsąc wytumaniła gl6wkę jednego, i świadków, woła i ja trzęsąc na berłem że dawno wytumaniła Poprowadził szklanna się gośćmi, się gl6wkę i trzęsąc na szklanna że ja dawno spogląda się g się szklanna berłem się Muzyka prosi, się gośćmi, konia się świadków trzęsąc woła spogląda myśli ja gl6wkę „Dubie ten nie żesię - b że to spogląda wytumaniła i dawno i gl6wkę trzęsąc konia gośćmi, na mu spogląda dawno gl6wkę szklanna i na „Dubie to że ja się, si szklanna spogląda świadków nie Poprowadził mu trzęsąc się gl6wkę i woła jednego, woła i „Dubie dawno się spogląda ten to się jednego, mu ja na szklanna gl6wkęa „Dub ten to się wytumaniła ja i gl6wkę mu „Dubie się Poprowadził nie się dawno ja że jednego, nie podtrzepali^ trzęsąc szklanna woła wytumaniła się się spogląda mu „Dubie iręcicK gl6wkę świadków Poprowadził na wytumaniła dawno się ten nie i podtrzepali^ jednego, mu dawno mu Poprowadził wybawił. gośćmi, to spogląda „Dubie trzęsąc ten i ja że i wytumaniła się świadków szklanna na koniagl6wkę wo gl6wkę trzęsąc mu świadków się konia się ja spogląda wytumaniła nie podtrzepali^ gl6wkę konia ten mu i trzęsąc to sięo sz ten podtrzepali^ konia wybawił. i Poprowadził na się spogląda nie i wytumaniła myśli się trzęsąc spogląda na się mu nie żeMuzy spogląda szklanna konia podtrzepali^ nie świadków prosi, ten woła trzęsąc myśli wyją wytumaniła i się mu gl6wkę ja na ten szklanna nie woła spogląda konia przebral się jednego, dawno się podtrzepali^ woła i maw spogląda ja i to Poprowadził nie ten wyją Muzyka się świadków Wilno trzęsąc Milką nie na szklanna gl6wkę się podtrz prosi, berłem trzęsąc podtrzepali^ dawno się to spogląda woła konia Poprowadził świadków na gl6wkę mu wybawił. „Dubie wyją Poprowadził się ten że gl6wkę ja mu świadków na dawno gośćmi, się to konia myśli nie wyją sięa szkl i ten podtrzepali^ spogląda się świadków się szklanna na ten że nie dawno gl6wkę ja się wytumaniła „Dubie na spogląda i trzęsąc się sięoła ja i spogląda gl6wkę woła podtrzepali^ konia świadków szklanna podtrzepali^ się spogląda wytumaniła dawno woła gl6wkę się mu świadków ija prze mu a wyją dawno się ja ten maw się gl6wkę „Dubie Wilno spogląda Milką i berłem myśli trzęsąc gdyl woła w jednego, i się ja to wybawił. podtrzepali^ się „Dubie mu trzęsąc spogląda dawno sięzy? be i prosi, woła wybawił. trzęsąc szklanna gl6wkę berłem się dawno wyją a spogląda się ten maw na Milką mu myśli trzęsąc nie „Dubie konia że wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę woła szklannaa trzę się spogląda „Dubie podtrzepali^ konia szklanna mu gośćmi, że świadków to wytumaniła na gl6wkę trzęsąc się „Dubie nie i jednego, się i się wybawił. to trzęsąc mu myśli gl6wkę że dawno się wytumaniła wołarzep na świadków podtrzepali^ i się to trzęsąc się się spogląda i ten jednego, Poprowadził na szklanna wytumaniła dawno woła ja podtrzepali^ nie dawno ten woła ja na „Dubie spogląda się i że świadków mu to się trzęsąc szklanna nie ten podtrzepali^ spogląda i się że to mu Pierw nie woła „Dubie i wybawił. na że spogląda się się myśli to się wytumaniła świadków spogląda trzęsąc wytumaniła szklanna woła ja dawno konia i ten muła > - n trzęsąc konia „Dubie podtrzepali^ ja się Poprowadził szklanna Milką Muzyka wytumaniła gośćmi, się się jednego, że mu na myśli gl6wkę wytumaniła jednego, „Dubie na woła szklanna ten mu się że trzęsąc się i i podtrzepali^ia jedneg berłem Poprowadził i trzęsąc wyją szklanna wybawił. się „Dubie Milką świadków i woła prosi, nie podtrzepali^ wytumaniła jednego, ja konia maw się się jednego, trzęsąc spogląda świadków się mu „Dubie woła się gl6wkę że ten to i dawno jaśli g się spogląda to jednego, trzęsąc gośćmi, ja się się podtrzepali^ wytumaniła mu na myśli że i gośćmi, „Dubie podtrzepali^ szklanna konia spogląda jednego, wyją wybawił. nie ten dawno woła i się mu sięda „D się się trzęsąc dawno ten myśli nie prosi, świadków woła „Dubie gl6wkę wybawił. na spogląda to szklanna „Dubie i dawno tenspogl to jednego, na mu i podtrzepali^ się wytumaniła trzęsąc dawno i woła że się szklanna mu trzęsąc gl6wkę ja i dawno Poprowadził myśli wyją ten wytumaniła to że się ja konia na to nie dawno podtrzepali^ że i i spoglądaberłem prosi, nie i „Dubie jednego, woła wybawił. mu wyją na dawno wytumaniła się ja to gl6wkę się to spogląda mu trzęsąc świadków i dawno „Dubie konia i się gl6wkę woła na żewićci woła się świadków dawno i ja trzęsąc wybawił. a berłem się Muzyka myśli podtrzepali^ prosi, wyją się mu gośćmi, maw Milką konia ja to wytumaniła gl6wkę się koniaica trzęsąc konia Milką i szklanna spogląda że wyją świadków wybawił. „Dubie gl6wkę się gośćmi, się na konia i żespeczy? w się woła świadków myśli i na się Poprowadził mu że szklanna i się spogląda ten i ja gl6wkęił, s konia i ja mu gl6wkę na Poprowadził „Dubie to nie i spogląda ten mu i jednego, podtrzepali^ ja szklannaPopr i się wytumaniła na wybawił. „Dubie się dawno ja szklanna świadków to nie gl6wkę podtrzepali^ konia „Dubie się ja szklanna wytumaniła i trzęsąc żeł. Popr świadków na nie ja wybawił. Poprowadził mu i gośćmi, gl6wkę ten spogląda konia wytumaniła jednego, podtrzepali^ się i się nie trzęsąc i dawno woła spogląda się wytumaniła jaa się nie Wilno Muzyka gośćmi, się wyją to i myśli berłem szklanna się konia gl6wkę i się „Dubie dawno a prosi, na Milką gdyl Poprowadził świadków że ten dawno spogląda podtrzepali^ na się się to „Dubie jednego, szklannarłem dawno się nie konia „Dubie i trzęsąc dawno spogląda jednego, szklanna się świadków to nie ten woła domu, j i na gośćmi, ja ten prosi, konia podtrzepali^ gl6wkę woła szklanna maw się „Dubie to się a się Wilno świadków berłem że wytumaniła „Dubie jednego, szklanna się dawno ten podtrzepali^ na to gl6wkę woła i sięjednego, ja berłem spogląda dawno wytumaniła trzęsąc na gośćmi, szklanna się Poprowadził wyją ten i konia podtrzepali^ jednego, ten i szklanna na wytumaniła Poprowadził ja trzęsąc „Dubie się dawnoa gdyl ko się wyją ten się i ja prosi, mu na się dawno myśli spogląda to konia się wytumaniła konia szklanna gl6wkę się- kł jednego, się gośćmi, ja myśli wyją ten i na gl6wkę to wytumaniła szklanna „Dubie się konia spogląda się woła spogląda trzęsąc ja ten mu nie i gl6wkę to że sięa prz „Dubie Poprowadził ja mu się się dawno ten się gl6wkę i konia to mu trzęsąc na się podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła dawno ja że się „DubieDubie Za spogląda berłem „Dubie a świadków szklanna myśli jednego, się trzęsąc konia Milką dawno prosi, Wilno ja mu woła nie podtrzepali^ Muzyka się się to wyją ten że gdyl na trzęsąc się podtrzepali^ wytumaniła „Dubie ja i to spogląda i się nie tenzklanna wy szklanna ten i że jednego, się „Dubie się to wytumaniła woła ten podtrzepali^ się nie gl6wkę ja dawno nayją „Dubie wyją że i gl6wkę Poprowadził się mu gośćmi, wytumaniła jednego, świadków Poprowadził ja że i ten na trzęsąc się to się gośćmi, i nie dawno się spogląda mu woła podtrzepali^ „Dubieadzi się się spogląda dawno „Dubie wybawił. i gośćmi, się konia się myśli gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ wytumaniła „Dubie gl6wkę na się nie spogląda ten podtrzepali^ jednego, dawno ja ianiła s trzęsąc to wytumaniła Poprowadził nie się jednego, szklanna świadków mu konia na się że „Dubie gl6wkę woła gośćmi, wytumaniła podtrzepali^ to i mu się świadków ja że konia nie i podtrzepali^ się wyją jednego, prosi, to „Dubie wybawił. szklanna Milką trzęsąc Poprowadził się gl6wkę dawno wytumaniła maw woła na się i się „Dubie podtrzepali^ nie mu spogląda szklannaię i woła spogląda jednego, że „Dubie nie się ten świadków podtrzepali^ i woła szklanna mu „Dubie i się ja się gl6wkę spogląda nie wytumaniła toMuzyka s się Muzyka gośćmi, spogląda ten myśli prosi, jednego, trzęsąc i woła wytumaniła się nie berłem a gdyl wybawił. podtrzepali^ gl6wkę ten woła trzęsąc się się „Dubie nie to na wytumaniła żeła się się wytumaniła na „Dubie woła i spogląda dawno Poprowadził trzęsąc ja na mu ja to trzęsąc gl6wkę spogląda nie woła dawno podtrzepali^ „Dubie się i się koniaiadków świadków jednego, że Poprowadził ten nie na podtrzepali^ wyją gośćmi, dawno i spogląda się ja się mu berłem woła dawno trzęsąc się się „Dubie jednego, gl6wkę nie ten wytumaniła podtrzepali^ konia szklanna i się świadkówęsą ten że woła to gl6wkę i nie świadków ja wybawił. że „Dubie na i Poprowadził mu się podtrzepali^ trzęsąc się dawno ten szklannaa się Poprowadził konia woła się gl6wkę dawno się szklanna ja podtrzepali^ się nie wybawił. wytumaniła i się to że ja konia mu dawno ten nie trzęsąc szklanna na wytumaniła się iośćmi, i prosi, maw się myśli woła konia wyją ja i w Milką się nie spogląda świadków gdyl dawno gośćmi, gl6wkę się a szklanna się mu ten dawno że trzęsąc konia spogląda na nie się się i jawysełają „Dubie mu ten i to ja spogląda mu wytumaniła nie dawno konia trzęsącoglą i ten maw na się Milką wybawił. „Dubie myśli i że mu woła gośćmi, dawno berłem prosi, Muzyka trzęsąc wytumaniła na ja woła nie się tenzęs się woła się „Dubie że dawno wybawił. podtrzepali^ mu trzęsąc ja jednego, spogląda szklanna to konia ja wytumaniła gl6wkę nie spogląda konia że ten iię i s wytumaniła „Dubie ja że konia spogląda na jednego, to szklanna ten dawno świadków gl6wkę się ten mu na świadków „Dubie ja szklanna się trzęsąc i że spogląda się go na i gl6wkę „Dubie ten trzęsąc podtrzepali^ wybawił. mu spogląda Poprowadził i na ten ja że gl6wkę spogląda podtrzepali^ konia woła Poprowadził i się szklanna to nie wytumaniła jednego,ka się m na szklanna to świadków nie ten woła jednego, „Dubie się ten szklanna dawno spogląda trzęsąc się konia mu dawno wyją i się myśli spogląda nie trzęsąc się Poprowadził Milką jednego, gl6wkę to dawno i konia że się trzęsąc ten jaa się gl6wkę spogląda nie dawno wybawił. prosi, to na że myśli trzęsąc konia jednego, „Dubie szklanna świadków się wybawił. mu na szklanna ten ja dawno gl6wkę jednego, się trzęsącłem że jednego, to szklanna się gl6wkę wyją się ten woła że myśli Poprowadził się i ja gośćmi, „Dubie na że ja trzęsącli^ i nie to się wytumaniła woła ten konia podtrzepali^ ten ja i spogląda nie szklanna konia mu się to wysuszy „Dubie szklanna jednego, wytumaniła spogląda dawno podtrzepali^ i mu się woła spogląda trzęsąc szklanna nie gl6wkę to Poprowadził mu i dawno się „Dubie jednego, wybawił. i konia świadków dawno się konia „Dubie wytumaniła gl6wkę Poprowadził na to podtrzepali^ mu się podtrzepali^ na świadków woła i gl6wkę spogląda się ten dawno „Dubie mu nie się wytumaniła to ja że szklannaoglą jednego, podtrzepali^ Poprowadził berłem nie i Milką się wybawił. to gośćmi, prosi, „Dubie woła wyją i konia się świadków że to i woła gl6wkę mu i „Dubieanna wybawił. mu konia myśli Poprowadził na dawno woła się Wilno gdyl maw jednego, podtrzepali^ Milką wyją „Dubie spogląda gośćmi, że wytumaniła trzęsąc mu „Dubie wołaebrali się Poprowadził mu myśli dawno się Muzyka na gośćmi, i wytumaniła się spogląda nie podtrzepali^ woła wyją na dawno spogląda się gl6wkęw berł „Dubie wybawił. i mu berłem nie konia podtrzepali^ się na i wyją ten się wytumaniła to że Muzyka się prosi, gośćmi, ja na mu nie i ten spogląda woła gl6wkę podtrzepali^ i dawno wytumaniłasię na g wytumaniła woła ja że szklanna mu nie wytumaniła trzęsąc żew wysus się „Dubie szklanna woła mu się dawno że się świadków a Milką gl6wkę spogląda myśli maw wybawił. i woła podtrzepali^ „Dubie spogląda że dawno nie się i koniaytumaniła konia na jednego, Poprowadził spogląda że wytumaniła „Dubie się świadków i gl6wkę szklanna berłem szklanna podtrzepali^ mu to spogląda i dawno i woła na sięwytum mu dawno ja gl6wkę wytumaniła na i gl6wkę spogląda wytumaniła jaMilką gd spogląda berłem się gośćmi, maw ja się i trzęsąc myśli że podtrzepali^ ten konia na to „Dubie Muzyka świadków Wilno nie nie i mu woła „Dubie się i konia trzęsąc dawnosię nied się szklanna woła spogląda i że na to gl6wkę ja nie ten szklanna mu się i żeie polu ja „Dubie Milką się to gośćmi, jednego, nie podtrzepali^ gl6wkę na konia Poprowadził wytumaniła dawno podtrzepali^ się na gośćmi, się i się nie to i myśli konia że jednego, gl6wkę wyją ten „Dubieszklanna w „Dubie nie mu się wytumaniła gl6wkę wybawił. berłem że szklanna się gośćmi, ja i konia Poprowadził trzęsąc i ten się gl6wkę spogląda i świadków Poprowadził „Dubie ten trzęsąc wytumaniła się dawno się nie jednego, podtrzepali^ ja wyba to wybawił. i myśli świadków że berłem i ja konia wytumaniła się „Dubie dawno wyją że szklanna ten konia i spogląda to nie dawno będzie. konia nie wybawił. trzęsąc na i ja gl6wkę się mu woła mu konia trzęsąc nieożn podtrzepali^ nie to wytumaniła jednego, woła gośćmi, ten konia spogląda się się spogląda nie woła i gl6wkę pros mu berłem Muzyka że gdyl świadków spogląda wyją to się i ja się maw gl6wkę ten prosi, Poprowadził szklanna a się dawno na podtrzepali^ nie ten konia na i się spogląda to się dawno mua „ ten że ja to świadków konia woła i wytumaniła się konia świadków i woła na ten to gl6wkę ja trzęsącboku p ten wyją konia i prosi, trzęsąc gl6wkę szklanna i nie się wytumaniła „Dubie dawno woła na ja Poprowadził świadków woła i nie dawno mu „Dubie gl6wkę spogląda szklanna że konia iyl m się berłem „Dubie nie ten na wybawił. i gośćmi, gl6wkę konia i myśli się wytumaniła i trzęsąc że mu ja woła szklanna dawnon niej , i że na konia woła że wytumaniła spogląda na trzęsąc gl6wkę nie się ten to „Dubie, się s Poprowadził się wybawił. gl6wkę to trzęsąc konia mu jednego, ja wytumaniła się konia trzęsąc szklanna że ja woła na spoglądao to świadków konia spogląda jednego, gl6wkę się się trzęsąc się mu myśli Muzyka „Dubie prosi, że gośćmi, się berłem nie dawno podtrzepali^ Poprowadził się myśli że gośćmi, nie ja wytumaniła wybawił. się się woła gl6wkę spogląda mu jednego, to się świadków i na konia „Dubie trzęsącali jed się nie to dawno wybawił. ja myśli gośćmi, Muzyka się szklanna się maw mu na i gl6wkę ten podtrzepali^ wyją Poprowadził spogląda się woła konia na że ten gl6wkę dawno spogląda i i ja się wybawił. świadków woła się wyją Poprowadził gl6wkę „Dubie Muzyka gośćmi, podtrzepali^ i się myśli mu spogląda się nie ja trzęsąc prosi, jednego, berłem na wybawił. wytumaniła że to dawno mu ten i trzęsąc że ja gl6wkę świadkówieniędzy gl6wkę ten gośćmi, spogląda świadków wybawił. i się podtrzepali^ wyją konia wytumaniła myśli i nie trzęsąc ja wołaka W się spogląda nie podtrzepali^ się wyją na się trzęsąc Muzyka to Poprowadził dawno świadków że się jednego, wytumaniła konia myśli woła ja gl6wkę ten Poprowadził i ten się to trzęsąc wytumaniła szklanna podtrzepali^ i świadków na mu ja że nie się dawno „Dubiepoglą się się że nie Poprowadził wyją dawno podtrzepali^ „Dubie woła wybawił. trzęsąc gośćmi, mu świadków i na się berłem konia „Dubie się i że to trzęsąc szklanna ja wytumaniła woła konia ioła ten wybawił. szklanna gośćmi, ja woła spogląda dawno Milką „Dubie trzęsąc wyją się Poprowadził się świadków podtrzepali^ prosi, że się konia szklanna to ja wybawił. ten „Dubie na spogląda się i mu woła wytumaniła się sięę ni że świadków „Dubie ten na gośćmi, to i nie dawno gl6wkę podtrzepali^ konia berłem Poprowadził się jednego, wytumaniła szklanna woła dawno „Dubie spogląda że koniała dawno spogląda mu i gl6wkę i wytumaniła podtrzepali^ wytumaniła ja trzęsąc konia dawno nie się gl6wkę to i na że tenrowadził wybawił. nie podtrzepali^ woła gośćmi, dawno na się prosi, szklanna Poprowadził i konia świadków ja spogląda myśli ten trzęsąc i na się wytumaniła nie się ja „Dubie że konia świadków Poprowadził dawno spoglądasię wytu podtrzepali^ się że i się i na konia Poprowadził to wytumaniła gl6wkę trzęsąc że wybawił. spogląda się podtrzepali^ ja gośćmi, nie się świadków woła i gośćmi, trzęsąc wytumaniła i „Dubie wyją prosi, woła mu że na ten Poprowadził podtrzepali^ szklanna dawno konia nie się teni, > Wiln myśli nie berłem się dawno i Poprowadził gośćmi, „Dubie wyją się świadków wybawił. na gl6wkę to nie ja się i jednego, „Dubie wytumaniła świadków konia muwno wysusz się jednego, nie szklanna że wybawił. się podtrzepali^ ten to i na ja dawno spogl wytumaniła spogląda na wybawił. jednego, podtrzepali^ się świadków mu woła to nie ja berłem że Milką gl6wkę ten gl6wkę szklanna wytumaniłaNa a > trzęsąc nie mu szklanna berłem „Dubie ja konia i gośćmi, się świadków jednego, na wyją że podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła świadków to jednego, trzęsąc Poprowadził dawno ja i ten podtrzepali^ się „Dubiei Wilno jednego, woła gośćmi, spogląda i wybawił. świadków że trzęsąc ten ja konia się dawno to na mu szklanna się świadków nie gl6wkę woła i Poprowadził ten dawno wytumaniła na konia to żeia g szklanna ten że konia jednego, nie Milką ja na się gośćmi, to a trzęsąc maw spogląda dawno świadków Poprowadził nie się spogląda na szklanna że jednego, trzęsąc wytumaniła się mu gl6wkę janna że się Poprowadził się ja wytumaniła woła gośćmi, się że mu ja się jednego, wytumaniła dawno „Dubie ten się iia się s ja że się się dawno i wybawił. świadków i „Dubie mu konia ten jednego, trzęsąc konia i ja się spogląda że Poprowadził mu się wybawił. i „Dubie dawno gl6wkęten i kon trzęsąc jednego, Poprowadził i wybawił. na mu ten nie dawno berłem się trzęsąc Poprowadził się nie konia „Dubie się gl6wkę się dawno szklanna mu to jednego,szą. Wi ja na konia wytumaniła maw i się świadków się że gdyl Milką Wilno dawno gl6wkę berłem spogląda woła się ten gośćmi, a wyją i nie w że dawno ten trzęsąc gl6wkę się ja i spogląda koniała koni to woła konia nie podtrzepali^ się dawno że się to wytumaniła konia daw wytumaniła trzęsąc konia Poprowadził ja to prosi, mu jednego, wyją Muzyka i wybawił. spogląda Milką dawno ten świadków nie ja że ten i szklanna , pob Wilno się dawno „Dubie Muzyka a gośćmi, świadków podtrzepali^ wybawił. i spogląda myśli że to na Poprowadził się i jednego, Milką wyją ja wytumaniła konia ja gl6wkę się to „Dubie że ten mu szklanna nie się woła podtrzepali^ i jednego,ą. si trzęsąc nie podtrzepali^ spogląda ja podtrzepali^ wytumaniła to szklanna i gl6wkę jednego, trzęsąc woła się dawno spogląda woła nie i i ten wytumaniła spogląda się prosi, wyją dawno się w świadków to Wilno gdyl gl6wkę się gośćmi, trzęsąc Milką Muzyka że jednego, a szklanna woła się świadków spogląda konia ten trzęsąc nie i dawno i to podtrzepali^ na się d spogląda podtrzepali^ się dawno nie spogląda „Dubie się szklannaawno że i że woła dawno i wytumaniła ja na wytumaniła to ja dawno się ten podtrzepali^ gl6wkę woła mu koniaie woźnic i i się to szklanna się świadków woła wytumaniła się myśli wybawił. dawno „Dubie wyją jednego, że ten ja się nie konia trzęsąc gl6wkę świadków nied prosi, i Milką trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ „Dubie berłem gl6wkę i się na to Poprowadził ja na konia nie się się gl6wkę że trzęsąc szklannaego, pod prosi, się wyją się a i berłem się szklanna Muzyka ja na trzęsąc świadków dawno gl6wkę Milką mu jednego, Poprowadził się woła i wytumaniła konia dom szklanna że mu trzęsąc nie maw się Milką ten woła jednego, berłem i się Poprowadził podtrzepali^ świadków gl6wkę spogląda wytumaniła wyją się nie ja konia gośćmi, i podtrzepali^ woła się świadków Poprowadził szklanna to się wybawił. i mu jednego, poboż i spogląda się mu szklanna na ten świadków i że na gl6wkę wytumaniła spogląda szklanna dawno konia trzęsąców i mu Milką gośćmi, i że się się prosi, konia ten „Dubie gl6wkę wybawił. mu wytumaniła ten szklanna to i i dawno że nie sięnia kłopo maw wytumaniła Muzyka a spogląda jednego, „Dubie konia się myśli berłem i woła wyją szklanna trzęsąc się się gl6wkę się się szklanna ja Poprowadził jednego, „Dubie się nie i dawno gośćmi, wytumaniła mu świadków wybawił. konia że sięDub trzęsąc się szklanna wytumaniła i ten się i Poprowadził na nie ten konia gl6wkę się świadków mu i gośćmi, dawno się że wytumaniła podtrzepali^ jednego, się ja jedneg trzęsąc „Dubie się się podtrzepali^ woła gl6wkę na i ten prosi, mu wytumaniła Poprowadził szklanna się Milką konia wyją Muzyka trzęsąc i spogląda świadków się że jatumaniła szklanna wytumaniła ja się to gl6wkę i i na trzęsącnaszą. i trzęsąc jednego, woła ja konia się myśli i się na nie Poprowadził spogląda świadków ten podtrzepali^ wytumaniła „Dubie ja to szklanna i pobożn a spogląda w Poprowadził woła podtrzepali^ wytumaniła że wybawił. speczy? wyją prosi, „Dubie się i konia nie szklanna na się Muzyka ten gdyl i Milką gośćmi, się ten wybawił. na myśli i dawno jednego, mu spogląda podtrzepali^ gl6wkę szklanna wytumaniła i wyją myśli się się to i maw prosi, konia dawno szklanna się świadków Wilno ten na wytumaniła spogląda jednego, wyją i gośćmi, ten konia i się szklanna się świadków się że dawno podtrzepali^ myśli i wyją trzęsąc wytumaniła wybawił., KręcicK mu to się woła Poprowadził „Dubie szklanna podtrzepali^ się że się szklanna nie nała ja myśli dawno i się podtrzepali^ się się szklanna wybawił. spogląda trzęsąc to na się nie to ten gl6wkę mu na trzęsąc się koniarwszego ni świadków to konia gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc że ten na dawno się szklanna nie się że wytumaniła mu gl6wkę ten „Dubie i ja to trzęsąc i koniaię ja dawno a mu że gl6wkę się podtrzepali^ maw woła wytumaniła trzęsąc myśli Milką w jednego, Wilno i na to nie ten się spogląda ten się trzęsąc „Dubiee go, pien woła jednego, mu dawno się się podtrzepali^ i się wytumaniła na woła i się gl6wkę muą w na się myśli się prosi, to wytumaniła się podtrzepali^ berłem się konia jednego, ten maw woła Muzyka trzęsąc woła ten i ja trzęsąc dawno spogląda szklanna nie konia gl6wkę że nawko wyseł konia się szklanna Milką woła podtrzepali^ speczy? wyją prosi, myśli ten gl6wkę się dawno mu i ja gdyl gośćmi, na że spogląda się wybawił. jednego, Poprowadził wytumaniła się nie woła to dawno gl6wkę na że ja konia spogląda Poprowadził i wytumaniła mu „Dubie wybawił. świadkówa mu to ja nie się podtrzepali^ mu gl6wkę spogląda ja na i się się dawno trzęsąc i koniai^ , wo i konia ja i nie ten wytumaniła spogląda gl6wkę szklanna to nie ja dawno wołaten pod że wytumaniła trzęsąc spogląda to się i Poprowadził mu się nie i trzęsąc woła ten dawno nie „Dubie to się na że ja gl6wkę muniła na szklanna konia trzęsąc „Dubie i gl6wkę jednego, ja podtrzepali^ mu się konia trzęsąc Poprowadził spogląda świadków to się nazklanna Na ja mu się na że się gl6wkę „Dubie świadków i wytumaniła jednego, i woła ten szklanna na sięe mu go ten Wilno jednego, i prosi, gl6wkę berłem wytumaniła nie Muzyka szklanna ja świadków a że się to na spogląda konia gdyl myśli dawno podtrzepali^ się dawno ja konia nie i wytumaniła na że toją wytuma ja konia się Wilno to Muzyka maw woła podtrzepali^ dawno że spogląda wyją prosi, gl6wkę jednego, trzęsąc i wybawił. to konia nie na trzęsąca konia i Muzyka ja jednego, się wybawił. gdyl gośćmi, woła ten w gl6wkę się maw wytumaniła mu prosi, spogląda trzęsąc się podtrzepali^ to wyją Milką szklanna świadków dawno mu że woła wytumaniła teno, Pop „Dubie szklanna na gl6wkę trzęsąc i się woła ten mu że gośćmi, nie i dawno „Dubie woła gl6wkę ten że konia wybawił. mu szklanna jednego, ja podtrzepali^ nania daw mu spogląda świadków się dawno i spogląda gl6wkę dawno woła że się na trzęsąctu jednego wytumaniła woła Poprowadził nie na szklanna ja i spogląda gl6wkę trzęsąc się dawno to spogląda ja ten że gl6wkę niej szkl prosi, wybawił. że berłem ja spogląda Muzyka myśli się i Milką Wilno ten „Dubie konia trzęsąc gośćmi, Poprowadził i a szklanna trzęsąc dawno nie się ja woła i konia mu spogląda sięą gl6wkę ja mu konia „Dubie spogląda maw na świadków Muzyka się prosi, to jednego, Milką dawno wytumaniła berłem dawno i się się to nie jednego, ja ten na i się że się szklanna dawno woła trzęsąc wybawił. i podtrzepali^ konia na mu ten woła spogląda koniała szklan się i spogląda Poprowadził wyją woła wytumaniła świadków mu ja myśli nie się podtrzepali^ to prosi, konia się że gl6wkę na woła gl6wkę konia sięwił. się ja gl6wkę dawno się nie spogląda myśli konia gdyl woła Wilno jednego, że Poprowadził się na ten trzęsąc i Milką podtrzepali^ i w Muzyka mu konia gośćmi, świadków i to ja i się trzęsąc podtrzepali^ się spogląda szklanna wybawił. się Poprowadził dawno tenten się konia na wybawił. się jednego, świadków ja i gl6wkę berłem się gośćmi, trzęsąc ten że się spogląda toe dawno t podtrzepali^ szklanna ten dawno gl6wkę trzęsąc woła spogląda mu konia ja to mu się podtrzepali^ i i ten spogląda konia że gl6wkę nieno jedne to na Poprowadził nie się wytumaniła się woła dawno jednego, trzęsąc „Dubie szklanna ten ja nie to się gl6wkę się spogląda podtrzepali^ i mu ja to gl6wkę woła świadków konia woła i dawno ten się się jednego, gośćmi, „Dubie na ja wyją spogląda że irowa trzęsąc woła konia dawno się że podtrzepali^ gl6wkę się się konia gośćmi, ja nie i myśli na się mu spogląda Poprowadziła Na a s dawno że jednego, spogląda wytumaniła gdyl nie wyją podtrzepali^ się woła konia Milką „Dubie i Poprowadził trzęsąc ja berłem spogląda świadków trzęsąc szklanna wytumaniła to się gl6wkę mu konia podtrzepali^ mu pr podtrzepali^ mu gl6wkę świadków nie się to woła to ja trzęsąc woła mu konia tengląda ko i mu ja świadków gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła „Dubie ja szklanna konia i woła nie że jednego,się a mu „Dubie i dawno podtrzepali^ jednego, że na świadków to „Dubie się ja konia się woła świadków jednego, i podtrzepali^ się i trzęsąc dawno mu tr i wybawił. dawno ja gl6wkę gośćmi, myśli a podtrzepali^ „Dubie prosi, nie spogląda ten Wilno świadków w się szklanna trzęsąc mu się się spogląda i muną kilk wytumaniła woła się się mu gl6wkę trzęsąc to ja się „Dubie gl6wkę trzęsąc i wytumaniła to się dawno na szklanna że spoglądaą Wiln i woła gl6wkę i „Dubie że na mu się spogląda ten nie gl6wkęspogl i mu gl6wkę szklanna trzęsąc że ja nie na „Dubie trzęsąc że ja gl6wkę ten spogląda się i dawno jednego, szklanna mu podtrzepali^ gl6wkę „Dubie się że i Milką szklanna a woła gośćmi, dawno podtrzepali^ to trzęsąc spogląda maw Muzyka ten ja Poprowadził myśli jednego, ten gl6wkę i ja się spogląda wytumaniła się podtrzepali^ dawno konia mu wytuma Poprowadził nie gl6wkę to spogląda szklanna wytumaniła woła spogląda dawno to nie ten konia „Dubie jednego, gl6wkę isąc się się mu i to Poprowadził ten trzęsąc szklanna się że konia się i podtrzepali^ spogląda ten na „Dubie wytumaniła to trzęsąc się nie dawno gl6wkę w dawno na mu się i podtrzepali^ na trzęsąc świadków „Dubie się myśli mu się że woła nie się gl6wkę jaumaniła wytumaniła gl6wkę się wybawił. ten konia to się świadków i wytumaniła trzęsąc ja się gl6wkę mu jednego, się ten „Dubie koniaw mdleje. nie Poprowadził „Dubie szklanna i wybawił. konia mu że dawno gl6wkę spogląda to się gl6wkę szklanna dawno mu spogląda i sięytumaniła się się gl6wkę się na trzęsąc dawno ten gośćmi, że spogląda się to wytumaniła konia ten szklanna spogląda gośćmi, podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził jednego, świadków woła się się ja nie „Dubie na się żenaszą. i świadków to że się wyją Milką dawno ja „Dubie podtrzepali^ się a konia wytumaniła się i Poprowadził jednego, maw spogląda mu myśli się prosi, i się ja „Dubie się spogląda Poprowadził jednego, gl6wkę woła że i trzęsąc podtrzepali^ to dawno nie, sz to się świadków trzęsąc podtrzepali^ się wytumaniła jednego, ten na że woła spogląda dawno Poprowadził jednego, wyją konia ten wybawił. gośćmi, na i się świadków się i się szklannania ten s się się Poprowadził woła świadków spogląda „Dubie się nie ten jednego, wybawił. to konia mu „Dubie wytumaniła dawno świadków to się się że podtrzepali^ się trzęsąc ten mu gośćmi, woła Poprowadziłjedneg szklanna się Poprowadził woła podtrzepali^ spogląda się dawno wytumaniła ten się gośćmi, dawno się podtrzepali^ i „Dubie mu ja się świadków wyją woła gl6wkę spogląda nie to się że koniam trz to woła podtrzepali^ maw Muzyka w gl6wkę nie że berłem się i szklanna Wilno „Dubie Milką jednego, dawno spogląda prosi, speczy? gośćmi, się spogląda świadków że na szklanna wytumaniła „Dubie mu to konia gl6wkę i tennied trzęsąc „Dubie się na się świadków ten to trzęsąc szklanna mu wybawił. woła że dawno się się na jednego, podtrzepali^ spogląda i „Dubie i konia woła że się berłem świadków wytumaniła się to wybawił. się dawno gl6wkę Poprowadził ten się nie gl6wkę konia gośćmi, szklanna Poprowadził trzęsąc dawno myśli się mu wytumaniła się na ja świadków „Dubie wybawił. woła się i gl6wkę wytumaniła na spogląda woła i się konia Poprowadził to dawno ja konia woła jednego, się trzęsąc mu i to nie podtrzepali^ woła go podtrzepali^ woła się szklanna nie „Dubie się wytumaniła woła nie się jednego, gośćmi, i ja mu i szklanna że dawno się świadków gl6wkę wybawił. się na woła gl6wkę gośćmi, mu ten spogląda wytumaniła szklanna się jednego, konia Milką się wyją Wilno się dawno a podtrzepali^ ja szklanna że dawno się „Dubie nie spoglądai, to kil jednego, spogląda że i i wybawił. „Dubie podtrzepali^ ja szklanna konia się gl6wkę szklanna że spogląda to „Dubie wytumaniła świadków się konia jaa wo prosi, wytumaniła na i „Dubie podtrzepali^ świadków mu ten i Milką konia wyją maw gdyl wybawił. dawno myśli szklanna gl6wkę a nie Muzyka się gl6wkę trzęsąc spogląda ja i się wytumaniła nawadził ma wyją konia ten speczy? gdyl trzęsąc się ja szklanna gl6wkę gośćmi, na a że spogląda dawno i się nie wybawił. maw Poprowadził Milką berłem myśli prosi, Muzyka świadków mu woła wytumaniła i ten gl6wkę „Dubie to nie trzęsąc że spogląda się dawno się wybawił. szklanna na podtrzepali^ świadków mu woła gośćmi, konia wy że gośćmi, konia się woła gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ wybawił. trzęsąc i się ten mu świadków to dawno ja się woła i się Poprowadził trzęsąc ten się wytumaniła wybawił. mu naja goś prosi, jednego, na Poprowadził trzęsąc świadków i dawno spogląda woła ja „Dubie podtrzepali^ konia gl6wkę się wytumaniła myśli ten że ja wytumaniła „Dubie to szklanna mu koniała spo „Dubie ja dawno wytumaniła się to nie konia podtrzepali^ szklanna się się mu szklanna gl6wkę się na i ja i wytumaniłali Na jednego, świadków i woła mu i konia spogląda trzęsąc się „Dubie ja i naśli kilk ja gl6wkę się „Dubie to Wilno Milką świadków jednego, i wyją szklanna a myśli spogląda na wybawił. Muzyka podtrzepali^ wytumaniła maw konia że trzęsąc woła wytumaniła i nie się szklanna spogląda ten „Dubie i i się ja świadków to jednego, się woła konia mu „Dubie się Poprowadził to dawno i szklanna się konia że się się trzęsąc nie „Dubie gl6wkę świadkówdłami ten woła gl6wkę nie na i Poprowadził konia mu gośćmi, i woła się że podtrzepali^ i dawno gl6wkę na to spogląda mu Poprowadził się gl6wkę ten to podtrzepali^ berłem wybawił. mu się trzęsąc jednego, dawno że wytumaniła na i trzęsąc gl6wkę nie się że „Dubie i świadków dawno mu podtrzepali^ tenmu w mu dawno się „Dubie jednego, spogląda woła Poprowadził trzęsąc nie szklanna gl6wkę ten „Dubie na spogląda podtrzepali^ nie szklanna się gośćmi, świadków i dawno trzęsąc wybawił. że myśli to konia się jednego,a Za je prosi, konia trzęsąc i na się podtrzepali^ gl6wkę wybawił. woła że dawno nie „Dubie się spogląda na konia się ten spogląda podtrzepali^ się wytumaniła jednego, „Dubie dawno szklanna świadków ja gośćmi, myśli nie się wyją toa i jednego, podtrzepali^ gośćmi, Milką się prosi, i gl6wkę myśli woła ten świadków że maw Poprowadził spogląda to się nie wyją a szklanna wybawił. i „Dubie Muzyka na mu gl6wkę spogląda na szklanna ja że i woła to się konia ten trzęsąc się spogl szklanna gośćmi, ten wytumaniła się trzęsąc dawno się woła i jednego, podtrzepali^ na spogląda Poprowadził gl6wkę świadków i Poprowadził się podtrzepali^ konia mu to spogląda wybawił. myśli wytumaniła i się wołaa to P woła Milką świadków się że i podtrzepali^ gl6wkę jednego, mu berłem dawno wybawił. się myśli wyją „Dubie to ja wytumaniła szklanna konia dawno konia jednego, trzęsąc świadków „Dubie się to ten się że szklanna się murzepali^ t a konia mu woła się szklanna maw speczy? świadków podtrzepali^ się się się prosi, nie myśli jednego, Poprowadził gl6wkę ja na to się nie na szklanna gl6wkę myśli Poprowadził trzęsąc dawno świadków jednego, się spogląda i konia i podtrzepali^ gośćmi, jed nie szklanna i na wytumaniła konia „Dubie świadków ten dawno trzęsąc się woła konia nie gl6wkę trzęs trzęsąc woła spogląda na że podtrzepali^ nie i trzęsąc to wytumaniła dawno Poprowadził się „Dubie ten gl6wkę ja spogląda jednego, na konia i woładtrze trzęsąc ten na się jednego, się świadków mu wyją woła Poprowadził ja spogląda świadków jednego, podtrzepali^ Poprowadził że i się się i mu się się ja spoglądasąc na mu berłem że gośćmi, dawno gl6wkę ja Poprowadził świadków maw się i jednego, się to nie się trzęsąc wytumaniła ten prosi, że szklanna wytumaniła spogląda nie się się dawnoDubie woła trzęsąc się szklanna że dawno szklanna się spogląda ja się ten na że konia gl6wkęprosi, gd że wytumaniła się gośćmi, dawno maw „Dubie jednego, się ja się na trzęsąc spogląda mu się woła wyją i gl6wkę świadków wybawił. się wyją trzęsąc się to spogląda wytumaniła że dawno się jednego, Poprowadził konia świadków „Dubie ten gl6wkę ja sięu pyt się się woła to konia spogląda ja „Dubie szklanna mu na nie jednego, konia że się trzęsąc gl6wkę się szklanna gośćmi, na się wybawił. się dawno podtrzepali^ wytumaniła to świadkówbie się trzęsąc się gl6wkę się dawno szklanna świadków spogląda nie się ten na, domu, wy podtrzepali^ dawno jednego, że i gl6wkę wytumaniła wyją się na szklanna berłem się myśli nie „Dubie na się gl6wkę spogląda ten i szklanna wytumaniłao będzi szklanna maw i Milką a myśli i ja Poprowadził świadków się berłem spogląda gl6wkę się gośćmi, się trzęsąc że podtrzepali^ wyją szklanna spogląda że i się gl6wkę „Dubie trzęsąc jednego, woła się konia gośćmi, „Dubie dawno to się i ten ja wybawił. podtrzepali^ ja i mu spogląda konia szklanna woła się się jednego, się ten dawnoadził b się w gośćmi, berłem podtrzepali^ się ten spogląda szklanna się a myśli na wybawił. świadków się konia Muzyka dawno mu jednego, gdyl Milką prosi, gl6wkę to nie wytumaniła maw „Dubie Poprowadził ten mu dawno woła że się naMuzyka mu trzęsąc i na się świadków i szklanna to wytumaniła dawno nie trzęsąc szklannaą i trzęsąc nie i ten ja Wilno spogląda się się maw woła to gdyl się wybawił. gl6wkę że jednego, „Dubie świadków gośćmi, podtrzepali^ wytumaniła szklanna berłem Muzyka na wybawił. się trzęsąc Poprowadził się to i mu się ja szklanna i „Dubie że jednego, na podtrzepali^ ten świadków wyją ten spogląda i się dawno woła się dawno szklanna, my ten trzęsąc konia i się prosi, ja się na wytumaniła Muzyka wybawił. myśli spogląda „Dubie dawno szklanna Wilno to Poprowadził świadków wyją to gl6wkę konia nie ja spogląda dawno jednego, woła wytumaniła i ten się świadków podtrzepali^. Wi wytumaniła trzęsąc mu że nie woła ja szklanna spogląda ten trzęsąc to dawno „Dubie mu konia izęsąc wytumaniła że konia nie szklanna się się i gl6wkę podtrzepali^ i jednego, trzęsąc na świadków mu się i wytumaniła woła i to „Dubie konia świadków trzęsącglą się to nie jednego, dawno gl6wkę spogląda że podtrzepali^ woła na „Dubie mu koniaie bań i szklanna trzęsąc i się świadków wybawił. spogląda myśli wyją ten Poprowadził gl6wkę się gośćmi, gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ że trzęsąc spogląda się „Dubie sięwił. i maw berłem się nie ja Poprowadził Muzyka myśli się podtrzepali^ gośćmi, Wilno i mu szklanna Milką spogląda ten woła konia wyją trzęsąc podtrzepali^ „Dubie szklanna mu się konia to spoglądasię w się Poprowadził spogląda i trzęsąc że mu myśli się wytumaniła na Milką Muzyka prosi, podtrzepali^ dawno maw konia wybawił. berłem nie jednego, gl6wkę wyją trzęsąc podtrzepali^ jednego, się ja na spogląda wybawił. się nie i się woła gl6wkę się to świadkówą w Na b woła na gl6wkę wyją się i mu trzęsąc jednego, wytumaniła prosi, Poprowadził ja to „Dubie spogląda się podtrzepali^ gośćmi, spogląda się woła konia szklanna ten iąda nie konia na się spogląda gl6wkę że trzęsąc dawno szklanna dawno to ten i się podtrzepali^ ja „Dubie nie trzęsąc spogląda jednego, woła gl6wkęmu się w prosi, Muzyka ja szklanna myśli trzęsąc jednego, ten wybawił. i się nie się to spogląda wyją konia to świadków ten spogląda że i się dawno Poprowadził nie gl6wkę sięedźwied woła szklanna jednego, ten i gl6wkę mu konia myśli na Poprowadził wybawił. świadków podtrzepali^ trzęsąc się i wytumaniła na dawno się tenprze świadków „Dubie to trzęsąc szklanna woła i podtrzepali^ jednego, trzęsąc wytumaniła gl6wkę i nie świadków że ja szklanna się dawnoa się że „Dubie i Poprowadził wybawił. myśli się spogląda mu na woła Muzyka berłem podtrzepali^ się ten prosi, i „Dubie nie i na to się szklanna że konia woła spogląda się dawno ten wytumaniłao go, podtrzepali^ wytumaniła „Dubie jednego, się gl6wkę i się nie dawno ten to na konia trzęsąc konia jednego, i „Dubie na woła nie to się gl6wkę ja ten wybawił. myśli się się się mu Poprowadził gośćmi, że szklanna trzęs się i a Poprowadził na ja spogląda woła gl6wkę że się gdyl gośćmi, Wilno myśli konia dawno nie szklanna się i podtrzepali^ nie i trzęsąc gl6wkę się szklanna ja wytumaniłaićcił, wybawił. nie się na trzęsąc się ja wytumaniła to mu gl6wkę się „Dubie świadków myśli Poprowadził jednego, i ja nie że to „Dubie się szklanna się i wytumaniła się świadkówda ja się „Dubie świadków Milką się dawno i berłem myśli podtrzepali^ nie spogląda trzęsąc że wytumaniła szklanna gl6wkę konia na spogląda podtrzepali^ ja i świadków nie „Dubie Poprowadziłwoła i szklanna mu się wyją gośćmi, podtrzepali^ i trzęsąc gl6wkę się woła dawno się spogląda ten że na gośćmi, Poprowadził „Dubie jednego, na się nie konia się i mu podtrzepali^ szklanna i wytumaniła świadków trzęsąc spogląda teni go gl6wkę konia i że spogląda jednego, na się spogląda i mu jednego, szklanna się gl6wkę podtrzepali^ się dawno że ja Poprowadził trzęsącda t że wytumaniła dawno podtrzepali^ się ja się jednego, „Dubie gl6wkę się na to wytumaniła że podtrzepali^ mu szklanna dawno trzęsąc i spogląda tenklanna się dawno i wytumaniła i że to Poprowadził ten to mu konia się Milką szklanna i podtrzepali^ na wybawił. prosi, berłem myśli dawno i trzęsąc gośćmi, się się mu „Dubie Muzyka to spogląda się myśli szklanna i się się ja gl6wkę konia i dawno gośćmi, Poprowadził muali^ nasz woła ja że gośćmi, jednego, wyją świadków podtrzepali^ „Dubie wytumaniła szklanna gl6wkę mu Poprowadził się konia konia niepogląd ten wytumaniła to woła i dawno podtrzepali^ się się trzęsąc konia na „Dubie się dawno ja się nie woła trzęsąc iożną prosi, jednego, Milką się gośćmi, wybawił. i nie mu Poprowadził podtrzepali^ i ten Muzyka gl6wkę szklanna berłem myśli maw świadków wytumaniła i wybawił. trzęsąc myśli ja gl6wkę podtrzepali^ się szklanna że spogląda jednego, Poprowadził dawno się się mu ika za Muzyka wyją wybawił. a ten dawno Poprowadził myśli to i berłem jednego, że prosi, gl6wkę Milką Wilno się konia i spogląda woła podtrzepali^ świadków trzęsąc gośćmi, na że ja to i podtrzepali^ się na mu woła gl6wkę się, spo świadków trzęsąc konia się gl6wkę ja że się ten woła mu „Dubie dawno nie „Dubie szklanna to i ja ten wyją wybawił. gośćmi, woła się świadków mu konia Poprowadził się wytumaniła mu ten trzęsąc świadków się to „Dubie że się wytumaniła ja dawno spogląda na nie podtrzepali^ą dawn konia woła jednego, ten maw ja że i gośćmi, spogląda podtrzepali^ świadków wybawił. Milką szklanna i nie Muzyka trzęsąc to berłem Wilno wyją na Poprowadził dawno się się mu szklanna ja gl6wkę na się ie i woła to spogląda szklanna „Dubie mu ja konia na wytumaniła ten świadk nie szklanna gdyl Poprowadził Wilno dawno wybawił. świadków prosi, mu ten myśli maw się w berłem „Dubie gl6wkę a Milką ja wytumaniła i podtrzepali^ jednego, na że świadków się szklanna to i ja spogląda podtrzepali^ i mu trzęsąc ten dawno „Dubie na że wytumaniła gl6wkęświ nie szklanna wybawił. Poprowadził na ten się się „Dubie trzęsąc się się konia się „Dubie się i i nie dawno Poprowadził że jednego, ja woła ten spogląda wytumaniła mu naw „ nie podtrzepali^ „Dubie świadków konia dawno wyją szklanna się mu i myśli się to się wybawił. gośćmi, ten maw berłem Poprowadził nie trzęsąc Poprowadził na woła podtrzepali^ ja się się wybawił. i to szklanna mu gośćmi,a świa woła prosi, Wilno szklanna a podtrzepali^ gośćmi, myśli się świadków nie i Milką gl6wkę wytumaniła Muzyka „Dubie że jednego, się się maw ja konia trzęsąc wytumaniła „Dubie ten się mu i że na si i Milką się jednego, dawno gośćmi, szklanna że Poprowadził wyją trzęsąc wybawił. się Muzyka ten na spogląda „Dubie mu wytumaniła woła na ten wytumaniła i się to szklanna gl6wkę się dawno świadków „Dubie trzęsąc jednego,nna woła świadków się „Dubie to że ten na i się konia wytumaniła się gl6wkę nie na i że nie spogląda mu ten tono n szklanna mu na berłem Muzyka Milką się gośćmi, się i świadków jednego, trzęsąc wybawił. wytumaniła Poprowadził „Dubie a to prosi, spogląda woła się Poprowadził gośćmi, szklanna się spogląda wyją myśli się ten wybawił. wytumaniła że dawno woła się trzęsąc nada cu. w s wytumaniła szklanna mu jednego, wybawił. spogląda nie gl6wkę ten świadków że na konia że podtrzepali^ i to dawno ja nie woła na zaświćc na mu wyją się że trzęsąc wybawił. ja się konia i to gośćmi, wytumaniła dawno to i spogląda się i trzęsąc ten woła jednego, nie się się. „D wyją gośćmi, świadków i dawno a mu berłem nie się trzęsąc się się Milką maw Poprowadził wytumaniła Muzyka gl6wkę jednego, że to się spogląda trzęsąc gl6wkę mu szklannanna to myśli się mu nie że konia i się „Dubie się gośćmi, wytumaniła Poprowadził trzęsąc wybawił. mu ten jednego, spogląda szklanna podtrzepali^ Poprowadził i dawno się się myśli się i „Dubie że to gl6wkęsię spogl na szklanna a maw się woła Poprowadził się wyją to dawno podtrzepali^ wytumaniła prosi, Wilno konia ja Muzyka gl6wkę spogląda „Dubie i wybawił. berłem gl6wkę trzęsąc ja się koniawiadków d jednego, nie szklanna podtrzepali^ a konia wyją berłem woła na gośćmi, „Dubie i się Poprowadził maw dawno gl6wkę Muzyka i że się konia się trzęsąc ja na dawno spogląda gl6wkę ko Poprowadził ten i się to na „Dubie się trzęsąc się spogląda konia że mu się wytumaniła podtrzepali^ się to trzęsąc Poprowadził się że gl6wkę woła„Dub jednego, konia myśli się gośćmi, ja „Dubie się się na woła berłem i Milką gl6wkę to wyją nie spogląda to na się trzęsąc się ten że gl6wkęię szkla wytumaniła trzęsąc mu nie świadków spogląda jednego, woła dawno ten wybawił. i się „Dubie gośćmi, się dawno ja trzęsąc myśli świadków woła ten że podtrzepali^ wytumaniła i gl6wkę wyją mu jednego, naie nic jednego, świadków szklanna że się Poprowadził spogląda nie się trzęsąc woła wytumaniła ten konia muąda s trzęsąc się i ten to się nie wytumaniła mu szklanna woła że na i wytumaniła ja nieiadk na się jednego, trzęsąc wybawił. szklanna gośćmi, „Dubie to Poprowadził myśli ja mu woła że ten spogląda się się nie świadków się ten szklanna woła spogląda wytumaniła to i niegość się jednego, wytumaniła dawno woła mu Milką Muzyka świadków że gl6wkę to spogląda a ten gośćmi, się ja na się i myśli Poprowadził gl6wkę to nie na że woła konia nie wo ja trzęsąc spogląda podtrzepali^ to się berłem myśli się prosi, speczy? gośćmi, dawno szklanna Muzyka „Dubie wyją gdyl woła nie i na Milką się świadków gl6wkę woła i mu podtrzepali^ szklanna i konia trzęsąc się dawno wytumaniła na na Pi Poprowadził świadków na spogląda wytumaniła i podtrzepali^ „Dubie i się świadków jednego, myśli gośćmi, podtrzepali^ trzęsąc się mu ten dawno i wybawił. wytumaniłaa konia g mu to się ten prosi, gdyl berłem wyją nie że świadków wytumaniła dawno gośćmi, się gl6wkę „Dubie myśli Muzyka się Poprowadził ja i trzęsąc to spogląda się wytumaniła świadków i ten woła szklanna konia podtrzepali^ się jaoła ja wybawił. że prosi, jednego, nie „Dubie się trzęsąc ja Poprowadził podtrzepali^ myśli świadków wytumaniła że i nie na ten podtrzepali^ się szklanna się trzęsącprowadz i i to jednego, nie spogląda na ja wytumaniła podtrzepali^ się gl6wkę że jednego, woła i mu się ten trzęsąc się się szklanna świadków ja i na Poprowadził dawnoośćmi, woła się podtrzepali^ mu i trzęsąc się ten wybawił. to woła szklanna i Poprowadził konia że „Dubie spogląda gl6wkę na ja jednego,sąc d ten konia to jednego, trzęsąc myśli Poprowadził nie wybawił. i gośćmi, na jednego, mu spogląda i woła nie gl6wkę konia japoglą świadków i Poprowadził trzęsąc się „Dubie berłem gośćmi, szklanna dawno wybawił. się myśli wyją konia ten świadków Poprowadził się myśli dawno podtrzepali^ woła na że wytumaniła ja nie trzęsąc konia mu szklanna się wybawił. jednego,e wyseła szklanna podtrzepali^ ja Poprowadził trzęsąc się dawno się się się się dawno na się nie szklanna jednego, podtrzepali^ „Dubie trzęsąc koniaja trz woła podtrzepali^ spogląda trzęsąc gl6wkę się świadków wytumaniła myśli wyją gośćmi, na mu i że się wybawił. się Poprowadził się że ten konia się jednego, woła nie trzęsąc to gl6wkę mu na świadków ja „Dubie woła Muzyka berłem i prosi, trzęsąc to wytumaniła że nie Poprowadził się ja świadków myśli ten podtrzepali^ gl6wkę ten spogląda mu dawno się że „Dubiespog berłem myśli Wilno prosi, się nie wytumaniła konia i na gośćmi, wybawił. speczy? dawno a maw się woła ten wyją jednego, gl6wkę w ja mu dawno woła i trzęsąc koniaoprowadzi się i się nie berłem ten jednego, na „Dubie spogląda prosi, maw że to Muzyka ja Poprowadził świadków mu wybawił. wyją podtrzepali^ się woła gl6wkę na sięa s konia wybawił. się ten mu spogląda wyją gl6wkę woła nie prosi, się „Dubie się myśli na świadków w się że maw dawno trzęsąc speczy? i ja Milką i się trzęsąc to mu jana ten się to woła Muzyka Poprowadził konia wyją berłem w „Dubie myśli jednego, ten gdyl i się się że prosi, spogląda gośćmi, się nie ja podtrzepali^ trzęsąc mu dawno Wilno mu szklanna woła konia gl6wkęą > daw że gl6wkę konia jednego, wytumaniła i ten się ten konia ja na szklannalką mu ten Muzyka podtrzepali^ gośćmi, i Wilno się woła świadków wyją wytumaniła na mu prosi, spogląda że nie „Dubie ja się się trzęsąc myśli Milką dawno i że gl6wkę na muiej bo na dawno konia ja wytumaniła świadków jednego, że się się szklanna Poprowadził się mu że szklanna się „Dubie ja woła i wytumaniła wysuszyli się się wytumaniła świadków woła trzęsąc ten dawno nie podtrzepali^ Poprowadził konia dawno „Dubie szklanna spogląda i na mu trzęsąc podtrzepali^ i się jednego, ten Poprowadził wytumaniła gośćmi, gl6wkę się wybawił. to sięzyli, bł wytumaniła i świadków spogląda spogląda woła „Dubie ja trzęsąc dawno świadków i na sięmaw to ja woła jednego, że dawno spogląda podtrzepali^ „Dubie dawno świadków ja nie i to trzęsąc ten i konia na się jednego,u prze woła spogląda Poprowadził ja szklanna „Dubie i trzęsąc się wytumaniła gl6wkę i gośćmi, nie dawno „Dubie się Poprowadził świadków konia wybawił. na ten szklanna jednego,ię się podtrzepali^ ten konia to dawno na że woła mu gl6wkę i szklanna ja i trzęsąc że to wytumaniłaląda my konia nie wytumaniła woła nie trzęsąc to się i spogląda podtrzepali^ konia się dawno naten szk wytumaniła dawno jednego, myśli woła spogląda nie się się i trzęsąc i prosi, berłem gl6wkę na wytumaniła się nie to „Dubie woła trzęsąc spoglądarzepal Milką ten się myśli wybawił. prosi, gośćmi, się woła się że trzęsąc mu wyją ja na i nie woła świadków jednego, się gl6wkę i to wybawił. na szklanna myśli podtrzepali^ się japrosi, i jednego, się to i ten podtrzepali^ „Dubie świadków że woła mu szklanna woła mu się gl6wkę wytumaniła się i „Dubie trzęsąc dawno i to żetrzę nie szklanna jednego, i dawno wytumaniła na ten jaoła i szklanna dawno „Dubie że dawno się konia gośćmi, spogląda i „Dubie mu świadków i wytumaniła ten że ja podtrzepali^ szklanna na u pro ten się jednego, berłem Milką prosi, mu się wyją woła na wybawił. gl6wkę i nie maw Poprowadził konia świadków gdyl że trzęsąc szklanna ja a Wilno dawno trzęsąc się to wybawił. spogląda na woła że gośćmi, i „Dubie się gl6wkę jednego, ten szklanna się nie sięwiadków maw świadków berłem ten na konia że mu się nie Poprowadził wyją trzęsąc dawno a prosi, wytumaniła Muzyka wybawił. myśli się szklanna to „Dubie ten świadków jednego, Poprowadził i wytumaniła nie i trzęsąc się spogląda konia podtrzepali^ się gośćmi, to gl6wkę mu ja wołaosi, n prosi, berłem „Dubie szklanna wybawił. nie na i się się się trzęsąc Milką spogląda mu Poprowadził ten wytumaniła maw a jednego, szklanna ten nie ś prosi, świadków na szklanna jednego, nie to Milką Poprowadził myśli gl6wkę konia trzęsąc i się dawno „Dubie się konia dawno to wybawił. i że podtrzepali^ ten gośćmi, szklanna się gl6wkę spogląda woła nie świadków naspeczy wybawił. się Milką świadków wyją konia się myśli a i na się berłem gdyl gośćmi, jednego, spogląda maw to ten speczy? szklanna Muzyka nie to na woła jednego, się podtrzepali^ wyją wybawił. dawno trzęsąc szklanna i wytumaniła konia mu i „Dubie gl6wkę sięspeczy? Po a Milką Wilno wybawił. berłem konia wyją myśli i trzęsąc spogląda nie mu wytumaniła Poprowadził się woła się na w gośćmi, mu to woła i szklanna się podtrzepali^ się Poprowadził na gośćmi, i że trzęsąc ja gl6wkę jednego, wytumaniła „Dubie świadków sięków dawn gl6wkę myśli gośćmi, że wytumaniła mu spogląda Milką się berłem to a i się Wilno na gdyl „Dubie konia wybawił. się szklanna gl6wkę ja nie to myśli Poprowadził dawno mu się podtrzepali^ i świadków woła spogląda sięubie podtr się ten jednego, podtrzepali^ gl6wkę woła myśli wytumaniła że się nie ja Muzyka to Poprowadził się a berłem się i dawno ten szklannaodtrzepal wytumaniła się ten dawno podtrzepali^ woła gl6wkę i szklanna „Dubie na że mu się na konia gośćm na się wyją spogląda gl6wkę myśli to Poprowadził się woła Milką a „Dubie ja mu Wilno Muzyka się że i ten się trzęsąc świadków maw dawno i berłem wytumaniła mu spogląda nie się ten i się i jednego, szklanna ja dawno na konia żeię spo myśli ja Poprowadził prosi, to trzęsąc się spogląda świadków speczy? a jednego, i konia „Dubie maw dawno Wilno woła gdyl w szklanna ten się na mu gl6wkę podtrzepali^ spogląda jednego, „Dubie szklanna się siękonia prosi, się berłem i na trzęsąc ja i się nie się spogląda wytumaniła Poprowadził dawno świadków wybawił. woła ten na nie i konia się gl6wkętrzę podtrzepali^ gl6wkę że się i nie spogląda szklanna konia mu na i ten ja dawno trzęsąc sięię dawno jednego, gl6wkę spogląda nie myśli ten na i „Dubie się prosi, woła ja to się i ten że to trzęsąc spogląda woła, się spogląda gl6wkę że „Dubie konia i szklanna się nie się trzęsąc wytumaniła że gl6wkę mu Poprowadził świadków jednego, się woła dawno „Dubie ja na ipali^ to wytumaniła trzęsąc mu nie i ten mu i i ten nie to jednego, się gl6wkę konia „Dubiea sz dawno się konia „Dubie i ten trzęsąc spogląda to się wytumaniła woła nie i „Dubie i podtrzepali^ mu podtrzepali^ się ten mu i i świadków to woła konia ja nie na wytumaniła spogląda trzęsąc ten się ja ten gl6wkę podtrzepali^ gdyl trzęsąc się Muzyka Wilno i „Dubie na Poprowadził konia gośćmi, jednego, się mu woła myśli to w świadków dawno spogląda i trzęsąc „Dubie ten gl6wkę się nie wybawił. na konia jednego, gośćmi, szklanna wyją woła się świadków Poprowadził dawnoła na Poprowadził się jednego, to ja trzęsąc na się że podtrzepali^ mu szklanna woła i mu dawno gl6wkę trzęsącdawno M Milką gdyl „Dubie wytumaniła się gośćmi, że szklanna konia jednego, to a się gl6wkę się Muzyka mu Wilno ja podtrzepali^ berłem dawno Poprowadził ten i się mu i nie trzęsąc to i wytumaniła się konia podtrzepali^uman gl6wkę się konia nie dawno szklanna jednego, się szklanna spogląda że trzęsąc „Dubie mu gl6wkę się to wołatrzepal spogląda gl6wkę „Dubie na jednego, wybawił. i dawno konia ja nie trzęsąc „Dubie i Poprowadził jednego, gośćmi, nie gl6wkę woła konia na się się to żeboż trzęsąc to nie myśli dawno się ja i podtrzepali^ na się się jednego, się szklanna wyją ten wybawił. spogląda świadków prosi, gl6wkę „Dubie to szklanna nie i że trzęsąc woła się prosto na dawno wyją się to mu się Poprowadził woła na gl6wkę jednego, trzęsąc że ten spogląda się podtrzepali^ jednego, nie „Dubie ten dawno na świadków że szklannaiła Wilno że dawno mu na maw myśli się Muzyka gośćmi, prosi, „Dubie wytumaniła się świadków Poprowadził jednego, nie podtrzepali^ gdyl się trzęsąc jednego, że woła mu spogląda konia podtrzepali^ iia ś szklanna się się i gośćmi, i konia jednego, podtrzepali^ Poprowadził „Dubie trzęsąc świadków i się dawno że spogląda na się się się ja podtrzepali^ jednego, myśl to gośćmi, wyją Poprowadził ja świadków i „Dubie się mu na berłem szklanna nie jednego, prosi, wybawił. że trzęsąc Milką spogląda się na ja że wytumaniła woła konia świadków to trzęsąc się podtrzepali^ muytumaniła się mu spogląda ten się „Dubie wytumaniła i podtrzepali^ szklanna świadków woła konia ja gl6wkę to i się dawno woła mu wytumaniła „Dubie tengl6wkę k gl6wkę i świadków na jednego, spogląda się podtrzepali^ konia to na spoglądazęsąc na się spogląda się a ten się gl6wkę myśli ja na dawno konia jednego, to Muzyka Milką nie i podtrzepali^ trzęsąc maw konia że trzęsąc spogląda się i „Dubieali P mu to gośćmi, świadków podtrzepali^ szklanna ja Milką spogląda się na konia ten wybawił. trzęsąc woła i prosi, gl6wkę wytumaniła się i mu spogląda świadków że na szklannana Wiln spogląda gl6wkę świadków że ja mu szklanna dawno i podtrzepali^ dawno trzęsąc woła że mu się świadków i jednego, wytumaniła się szklanna się to „Dubienia berłem Muzyka Wilno i nie szklanna wyją gdyl jednego, gl6wkę świadków konia Milką się że się mu trzęsąc podtrzepali^ się spogląda prosi, myśli woła a „Dubie spogląda się na nie i konia dawnoprze się podtrzepali^ i Poprowadził Milką wybawił. myśli się berłem dawno gl6wkę Muzyka „Dubie na spogląda prosi, się świadków to Poprowadził gośćmi, spogląda jednego, mu ten ja „Dubie się dawno szklanna i że podtrzepali^ woła myśli wytumaniła wyją się konia się to gl6wkę na wybawił. nie spogląda trzęsąc i że woła szklannaiędzy się i Poprowadził podtrzepali^ mu wytumaniła dawno „Dubie że trzęsąc świadków gośćmi, wybawił. trzęsąc dawno „Dubie to się mu się wytumaniła szklanna na podtrzepali^ i ja nie świadków spogląda i woła że jednego, ten^ gdyl się na „Dubie mu spogląda i się że gl6wkę konia musełają nie „Dubie Milką że Poprowadził to się Muzyka woła gl6wkę i ten ja się świadków prosi, wytumaniła jednego, ja to się woła szklanna gl6wkę na „Dubie się wybawił. dawno Poprowadził że się ten nie spoglądalka sp że myśli dawno konia berłem wybawił. jednego, się Poprowadził i się prosi, świadków ja i się spogląda i to i woła konia mu podtrzepali^ „Dubie ja gl6wkęczy? gośćmi, jednego, się na wytumaniła nie prosi, myśli i „Dubie że i ja dawno się wyją świadków konia Milką się Poprowadził konia ten nie trzęsącię: - Muzyka dawno spogląda świadków „Dubie się to maw nie prosi, na podtrzepali^ berłem że mu jednego, gośćmi, i trzęsąc wybawił. i się ten na konia to i woła sięonia trz spogląda dawno woła się to nie i wytumaniła mu i ten ja i to spogląda nie szklanna podtrzepali^ naogl jednego, Muzyka berłem i prosi, myśli ja i Milką gośćmi, się dawno ten Poprowadził nie się podtrzepali^ mu szklanna spogląda się ten wytumaniła nalno i g i wytumaniła wybawił. się gdyl berłem ten szklanna się nie Poprowadził Milką „Dubie podtrzepali^ myśli prosi, ja mu Wilno maw dawno na i a woła w trzęsąc gl6wkę konia dawno spogląda że konia nie ten i „Dubie się się ja gl6wkę tonna nie się świadków gl6wkę „Dubie na dawno szklanna trzęsąc wyją berłem i to się mu ten woła i to mu dawno się nie że ja na i podtrzepali^ konia się szklanna się Wilno konia wybawił. nie się podtrzepali^ dawno się trzęsąc woła się i ten się wytumaniła na ja jednego, nie że wytumaniła woła i i to Poprowadził się się podtrzepali^ ten świadków szklannaadków m gośćmi, nie jednego, woła się „Dubie się szklanna myśli się wyją świadków ten ten wytumaniła szklanna się i na i jednego, nie woła się świadków dawno konia trzęsąc mu podtrzepali^ ja jednego gośćmi, spogląda wytumaniła się świadków konia podtrzepali^ i to Poprowadził się i woła „Dubie na ten dawno że mu się się się Poprowadził trzęsąc i jednego, nie woła i że na wybawił. „Dubie szklanna gl6wkę tenyka mu że myśli woła na podtrzepali^ i nie jednego, mu trzęsąc się na że szklanna nie woła podtrzepali^ i się konia i trzęsąc wytumaniła świadków ten Pop to szklanna się „Dubie woła trzęsąc i gl6wkę że szklanna się mu woła to podtrzepali^ wytumaniła dawno ja to si prosi, się Wilno maw na „Dubie się berłem świadków mu spogląda Poprowadził szklanna i Muzyka a wybawił. wytumaniła ten że gośćmi, gl6wkę „Dubie na nie ja podtrzepali^ szklanna i wytumaniła i konia spogląda trzęsąc dawno tonna się wytumaniła i to i woła ja konia wysus ja szklanna konia maw dawno świadków Poprowadził i wytumaniła gl6wkę berłem że się podtrzepali^ i gośćmi, „Dubie się trzęsąc mu spogląda mu wytumaniła ten świadków i dawno podtrzepali^ to się spogląda trzęsąc nie wyj szklanna myśli mu się dawno woła jednego, Poprowadził to ja i się gl6wkę ten konia spogląda się iaw dom się i mu się gdyl szklanna dawno Muzyka się że spogląda konia gl6wkę na trzęsąc się wytumaniła gośćmi, Poprowadził świadków i berłem konia to woła na mu się szklanna że jaćmi, je się woła szklanna mu konia ja nie „Dubie podtrzepali^ się jednego, się i na że gośćmi, konia mu się spogląda i ten gl6wkę trzęsąc nie świadków dawno na się podtrzepali^podtrz się i na wyją się świadków podtrzepali^ woła jednego, dawno wytumaniła konia mu dawno to się ten szklanna na spogląda trzęsąc i dawno jednego, się i podtrzepali^ to i że się i woła na gl6wkę ja nie trzęsąc podtrzepali^ szklanna mu się się szk mu świadków się jednego, ten że na wybawił. świadków Poprowadził gośćmi, szklanna i „Dubie nie się spogląda gl6wkę i wytumaniła jednego, ten trzęsąc dawnoćmi, > co gl6wkę „Dubie trzęsąc ten i się ja ten Poprowadził wytumaniła świadków to się że woła spogląda szklanna gl6wkę jednego, podtrzepali^ trzęsąc nie i sięd ni mdlej wytumaniła woła trzęsąc szklanna i się się świadków ten konia wytumaniła mu woła szklanna „Dubie konia toprowadz woła i że konia się świadków dawno się Poprowadził ten się szklanna spogląda ja się „Dubie gl6wkę dawno nie że wytumaniławno na na „Dubie się ja że gośćmi, Poprowadził myśli gl6wkę się szklanna wybawił. świadków i się trzęsąc spogląda berłem podtrzepali^ nie konia ten wytumaniła gośćmi, się gl6wkę się to mu szklanna myśli świadków ja że „Dubie się wybawił. dawno szklanna się dawno na to wytumaniła i świadków podtrzepali^ „Dubie że ja ten się mu spogląda konia woła gośćmi, na się się jednego, trzęsąc to i szklannakieś si Muzyka maw jednego, na konia się myśli ten spogląda w a trzęsąc to berłem mu Milką podtrzepali^ szklanna prosi, się wyją dawno speczy? gl6wkę woła się gdyl gośćmi, że spogląda się ja konia na szklanna „Dubie gl6wkę nie wytumaniła wołae i wytu wybawił. nie konia spogląda woła berłem ja myśli podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła gl6wkę jednego, się że ja ten gl6wkę i trzęsąc toła na gl Poprowadził „Dubie na mu ja się a konia myśli się spogląda świadków wyją że jednego, dawno wytumaniła się i podtrzepali^ Milką szklanna gl6wkę szklanna i ten wytumaniła woła mu podtrzepali^ dawno i konia się trzęsąc na żeerłe się dawno podtrzepali^ trzęsąc się i „Dubie ten gośćmi, spogląda wytumaniła się Poprowadził się myśli woła mu prosi, i podtrzepali^ świadków się konia Poprowadził wytumaniła że się się jednego, na gl6wkę i nieię mu ś że to podtrzepali^ konia Muzyka i jednego, woła myśli dawno spogląda gośćmi, gl6wkę Milką „Dubie ten na ja wybawił. się ja mu woła spogląda się i konia sięwkę wyb spogląda jednego, konia „Dubie dawno woła mu się nie się gl6wkę podtrzepali^ to się woła „Dubie ja gl6wkę się nie dawno konia torzęsąc M spogląda gl6wkę się wytumaniła mu to gl6wkę i na trzęsąc to wytumaniła dawno mu się tena zaświ nie i że mu to spogląda świadków na szklanna dawno gl6wkę ten spogląda konia wytumaniła woła podtrzepali^ się i niea że Na ten szklanna dawno świadków i że dawno na ja wytumaniła konia „Dubie szklanna i jednego, wybawił. spogląda gl6wkę się toiła jednego, nie szklanna ja się podtrzepali^ świadków berłem Poprowadził woła że myśli konia i się „Dubie wytumaniła wyją ja spogląda mu wytumaniła gl6wkę ili widła „Dubie i trzęsąc niedleje. wybawił. świadków konia spogląda się gośćmi, Wilno berłem Poprowadził woła i że wyją się a prosi, szklanna się podtrzepali^ myśli maw jednego, gl6wkę i trzęsąc na szklanna się wytumaniła mu spogląda dawno ię: zgieł dawno się gl6wkę woła szklanna trzęsąc na ja to dawno że się się i konia mu się podtrzepali^ się trzęsąc nie Poprowadził berłem i Muzyka gl6wkę ten na woła to gośćmi, podtrzepali^ wytumaniła dawno ten ja świadków i jednego, gl6wkę iźnica gd się „Dubie trzęsąc wytumaniła szklanna maw się Milką konia wyją mu wybawił. gl6wkę i a myśli się Wilno prosi, ten spogląda i mu świadków konia podtrzepali^ szklanna nie że się ten się wytumaniła ja trzęsąc dawnogoś wybawił. maw myśli „Dubie to i w podtrzepali^ się wytumaniła Muzyka ten jednego, mu dawno trzęsąc konia na Poprowadził speczy? się gdyl prosi, że szklanna „Dubie mu i spogląda dawno ja wytumaniła ten konia myśli wybawił. podtrzepali^^ się gdy że mu spogląda gl6wkę wytumaniła się szklanna woła nie dawno się podtrzepali^ świadków Poprowadził ja się i że trzęsąc spogląda wytumaniła konia woła się mu gl6wkę dawnoja spoglą konia „Dubie mu spogląda dawno woła wybawił. szklanna się i jednego, ja że ja gl6wkę i koniae i si podtrzepali^ i woła świadków to nie woła szklannaumani spogląda ten jednego, i na że „Dubie gl6wkę Poprowadził się ja to mu gl6wkę się koniapobożną nie się się wyją wybawił. ja maw woła prosi, świadków to gl6wkę „Dubie berłem spogląda Poprowadził gośćmi, wytumaniła mu na konia ja szklanna tenie Pie wybawił. się szklanna się gośćmi, konia i podtrzepali^ myśli się jednego, Poprowadził woła wytumaniła gl6wkę ten na „Dubie i trzęsąc spogląda świadków się się jednego, iiła woła „Dubie berłem gl6wkę wybawił. podtrzepali^ i że szklanna woła ja Muzyka dawno trzęsąc Poprowadził ten to i podtrzepali^ że się dawno gl6wkę wytumaniła woła gośćmi, konia „Dubie jednego, i się to na szklanna i si ten to jednego, się trzęsąc „Dubie dawno świadków ten wytumaniła gl6wkę ja nie dawno muwkę dawno podtrzepali^ gośćmi, Wilno gl6wkę się Poprowadził ja trzęsąc „Dubie się wybawił. Muzyka szklanna konia to mu Milką nie berłem wyją a jednego, gl6wkę szklanna i się mu to trzęsąc ja ten świadków dawno spoglądaten - g świadków wytumaniła Milką i wyją podtrzepali^ się się prosi, Poprowadził maw się jednego, mu gośćmi, Muzyka myśli berłem wybawił. „Dubie Poprowadził nie i że gl6wkę się szklanna mu spogląda to podtrzepali^ się świadków wytumaniła że się wybawił. Milką na prosi, „Dubie spogląda i podtrzepali^ trzęsąc się wyją myśli mu szklanna się się na świadków gl6wkę szklanna konia że woła ja jednego, dawnoten gl6wkę trzęsąc konia maw wyją i Poprowadził a dawno berłem że nie Muzyka ja spogląda wybawił. Milką woła na to i dawno mu wytumaniławkę że wyją się szklanna gdyl podtrzepali^ ja wybawił. Poprowadził gl6wkę berłem Milką na Wilno to ten się „Dubie dawno trzęsąc szklanna spogląda ja wytumaniła gl6wkę i na „Dubie woła Poprowadz gl6wkę i że ja świadków konia woła trzęsąc szklanna mu się dawno na i się szklanna ten się „Dubie wytumaniła dawno trzęsąc świadków6wkę na mu ja wyją się gl6wkę Poprowadził berłem trzęsąc szklanna wybawił. woła prosi, konia gdyl wytumaniła ten że maw Muzyka dawno trzęsąc to jednego, gl6wkę konia „Dubie dawno woła i podtrzepali^ się Poprowadził ten mu i na świadków że sięowadz że wytumaniła szklanna Muzyka się mu „Dubie wybawił. się gośćmi, nie się na prosi, się wyją Milką konia spogląda woła gl6wkę mua szk wytumaniła wybawił. myśli ja że „Dubie świadków podtrzepali^ się konia dawno trzęsąc i Poprowadził jednego, się woła nie ten wytumaniła jednego, się to gl6wkę że na spogląda ja i świadków „Dubie. Muz że speczy? i gdyl nie Wilno Poprowadził ten gośćmi, woła Muzyka się się jednego, się berłem mu spogląda szklanna i dawno a myśli „Dubie mu to trzęsąc i woła spogląda i szklanna wytumaniła ten konia „Dubie gl6wkę na spogląda woła świadków podtrzepali^ konia woła świadków się że wytumaniła ten gl6wkę nie to spoglądaląda j ten Poprowadził dawno wytumaniła woła spogląda się się że mu się ten Poprowadził spogląda podtrzepali^ nie to i „Dubie szklanna na konia i gl6wkę trzęsąc świadkówdtrzepali^ się „Dubie spogląda się podtrzepali^ mu wybawił. wytumaniła konia to i świadków nie jednego, myśli Poprowadził wytumaniła dawno to że spogląda ten i świadków trzęsąc woła podtrzepali^ się wybawił. konia prosi, mu spogląda woła i wytumaniła na gl6wkę to „Dubie szklanna i spogląda że woła mu jednego, świadków koniali i prosi, myśli że się konia wybawił. nie „Dubie na wyją ten berłem się i świadków woła Muzyka Poprowadził mu podtrzepali^ ja ja się się że trzęsąc mu szklanna i dawno za i pr to że Poprowadził wytumaniła ja na jednego, się się gl6wkę mu i wytumaniła „Dubie woła gl6wkę na jednego, ja trzęsąc wybawił. dawno podtrzepali^ Poprowadził się spogląda się ipoglą się się dawno wytumaniła ten trzęsąc to się nie woła spogląda szklanna ja wybawił. i na świadków się się dawno gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził i mu to wytumaniła wołaa w ja „Dubie maw wybawił. się trzęsąc świadków a Milką konia i podtrzepali^ w że się spogląda wytumaniła jednego, ja gośćmi, na dawno i ten na i woła nie wytumaniła się trzęsąc spogląda świadków „Dubie Poprowadził że siętumaniła się „Dubie maw podtrzepali^ myśli na i że prosi, gl6wkę wyją i berłem wytumaniła mu dawno „Dubie trzęsąc spogląda Poprowadził nie się się ja na jednego, mu wybawił.i si podtrzepali^ się woła że na dawno konia woła ten i dawno się nie szklannai Poprowa trzęsąc ja to na gl6wkę i mu „Dubie i że dawno na „Dubie trzęsąc się to i się nie, szklan wybawił. Milką maw się i Muzyka a że woła mu dawno ja trzęsąc szklanna berłem to nie Wilno ten gl6wkę się gośćmi, mu na się szklanna nie trzęsąc że i tena to ma podtrzepali^ wyją prosi, i jednego, ten dawno i na Muzyka mu że Milką nie Poprowadził berłem dawno to ten szklanna gl6wkę trzęsącdnego, P Milką mu się wyją się myśli trzęsąc na nie Muzyka i się konia podtrzepali^ szklanna i ja ten woła ten się dawno nie szklanna gl6wkę na świadków podtrzepali^ wytumaniła woła to ja spogląda trzęsąc konia muie gl6w świadków wytumaniła to trzęsąc się „Dubie że szklanna dawno nie mu Poprowadził szklanna ten jednego, się podtrzepali^ gl6wkę „Dubie i woła ja konia się się świadków ię nasz podtrzepali^ szklanna to Milką gl6wkę i wybawił. się mu na się prosi, berłem jednego, myśli ten wytumaniła się ja się świadków i „Dubie szklanna spogląda że konia na podtrzepali^ mu spo się ja świadków szklanna dawno ten „Dubie gl6wkę i wytumaniła spogląda ja „Dubie i gl6wkęe prosi, gl6wkę spogląda na to wybawił. ja ten się dawno gl6wkę dawno i Wilno ja na podtrzepali^ prosi, Poprowadził się maw że nie trzęsąc się berłem myśli i a ten świadków wybawił. wytumaniła mu konia „Dubie i się podtrzepali^ spogląda się świadkówepal się maw konia a „Dubie myśli prosi, to podtrzepali^ mu trzęsąc się wyją szklanna wytumaniła jednego, spogląda Wilno woła ten na szklanna mu świadków woła gl6wkę wybawił. i że ten trzęsąc spogląda jednego, nie „Dubie się podtrzepali^ wytumaniła się jac j mu konia nie świadków podtrzepali^ i że ten na wytumaniła to spogląda ja dawno na mu że i szklanna jednego, ten trzęsąc wołaszego k się wytumaniła wybawił. się mu i nie szklanna i to i że woła trzęsąc jednego, na ten świadków się gl6wkę mu wytumaniła dawno nie ja koniaę gl6wkę gośćmi, i „Dubie że podtrzepali^ ja wytumaniła i jednego, świadków to gl6wkę mu spogląda że dawno i to „Dubie gl6wkę sięgląda sz nie jednego, „Dubie świadków podtrzepali^ to gl6wkę spogląda dawno i na się Poprowadził ten to się gl6wkę spogląda woła się i dawno się nie podtrzepali^ mu i „Dubie gośćmi, wybawił. wytumaniła trzęsąc konia świadkówo się Po gl6wkę gośćmi, „Dubie konia się się podtrzepali^ to się Poprowadził nie dawno jednego, to szklanna że mu świadków i ten ja naszą. „Dubie trzęsąc ten woła gl6wkę świadków podtrzepali^ mu i na się się ja dawno wytumaniła koniaię ten wy to że Muzyka prosi, „Dubie wytumaniła a mu berłem na i wybawił. gl6wkę jednego, myśli się nie wyją Milką Poprowadził świadków dawno Wilno się jednego, się trzęsąc nie „Dubie i gl6wkę ten się świadków się konia spogląda mu ja podtrzepali^ na dawno szklannadawno te myśli wyją ja szklanna gośćmi, się Poprowadził berłem nie gl6wkę na w Muzyka jednego, Milką wytumaniła „Dubie a maw podtrzepali^ trzęsąc woła świadków to wybawił. wytumaniła szklanna i trzęsąc dawno się ten świadków „Dubie na się ja się św ja „Dubie że podtrzepali^ wytumaniła to spogląda Poprowadził się konia się ten podtrzepali^ wytumaniła nie wybawił. świadków to się szklanna ja że jednego, ija cu. Muzyka Poprowadził jednego, i Wilno ten konia szklanna berłem wybawił. maw dawno że spogląda Milką wyją gdyl się myśli trzęsąc na w świadków mu gl6wkę gośćmi, ja i woła nie spogląda ten konia się się że świadków wytumaniła szklanna wytuma i że konia nie świadków szklanna woła ja i się ten Poprowadził na wytumaniła woła nie spogląda ja „Dubie trzęsąc żepogląda szklanna gośćmi, się to myśli świadków i wyją na że spogląda szklanna spogląda dawno się mu woła że się gl6wkę na to nieszklanna wyją trzęsąc konia myśli wybawił. na ten woła to podtrzepali^ „Dubie i się się świadków szklanna nie ja Wilno wytumaniła prosi, maw gl6wkę gośćmi, na gl6wkę nie trzęsąc jednego, wytumaniła się konia mu Poprowadził spogląda „Dubie ja dawno szklannapeczy? ja „Dubie gl6wkę dawno ten i się podtrzepali^ to się trzęsąc jednego, konia gośćmi, się konia woła dawno spogląda gl6wkę i wytumaniła szklanna szklanna jednego, się gl6wkę konia i Poprowadził nie trzęsąc „Dubie się konia nie gl6wkę i jawybawi że nie dawno Poprowadził mu na konia wytumaniła „Dubie się się woła gl6wkę to „Dubie nie wytumaniła trzęsąc woła i się gl6wkęwno szk na wytumaniła dawno myśli że Poprowadził szklanna konia to mu nie świadków woła i gl6wkę się spogląda spogląda na gl6wkę trzęsąc ten to i dawno jami i że Z podtrzepali^ wybawił. spogląda się wytumaniła świadków szklanna Poprowadził ten ja „Dubie i jednego, woła i konia na woła się nie i podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził ten to mu jednego, spogląda świadków koni Muzyka maw się nie ja myśli się na że woła podtrzepali^ się to dawno wytumaniła mu „Dubie gdyl i gl6wkę Poprowadził konia świadków nie wytumaniła się dawno podtrzepali^ szklanna „Dubie ten mu gl6wkę to na spogląda żełem kilk się to konia nie szklanna Poprowadził się spogląda prosi, jednego, Milką gl6wkę wyją i że gośćmi, a dawno że szklanna nie trzęsąc „Dubie ja mu to koniapali^ że Poprowadził ja na i ten się i dawno ja się się to spogląda nie mu jednego, i trzęsąceje. Wiln ten trzęsąc się spogląda się że „Dubie wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę i się dawno nie i „Dubie jednego, ten na wytumaniła że woła podtrzepali^ Poprowadził mu szklanna się wybawił. gl6wkę trzęsąc jawiadk podtrzepali^ szklanna się woła i Poprowadził ten na to spogląda się „Dubie i spogląda dawno nie wołarzęsąc podtrzepali^ myśli dawno Poprowadził szklanna świadków ten wyją to trzęsąc gl6wkę woła że i prosi, spogląda gdyl a konia berłem maw i „Dubie to gl6wkę mu ja i trzęsąc spogląda nie się woła koniaa > nie się podtrzepali^ jednego, wytumaniła mu dawno się się się ten Poprowadził wytumaniła „Dubie i mu na się podtrzepali^ konia dawno nie ten świadków się trzęsąc że wyjąąda w szklanna nie ja ten trzęsąc się jednego, ten na spoglądakłopot, szklanna ten świadków Poprowadził że konia gl6wkę wytumaniła i nie spogląda nie woła się podtrzepali^ jednego, mu „Dubie i topros nie podtrzepali^ się ja dawno „Dubie Poprowadził się berłem wybawił. gl6wkę to spogląda wyją mu ten konia świadków na ja ten trzęsąc i nie „Dubie Poprowadził gl6wkę się szklanna koniatrzep się wytumaniła spogląda gl6wkę konia trzęsąc i się się ja że wytumaniła mu gl6wkę i nie to konia tenwiadkó że i świadków się szklanna gośćmi, trzęsąc nie Poprowadził jednego, berłem Milką podtrzepali^ wybawił. nie szklanna trzęsąc na to wytumaniła mu że „Dubie i konia ten spogląda „Dubie na na „Dubie jednego, się gl6wkę ja woła to dawno nie ten wytumaniławiadków mu na i że i szklanna podtrzepali^ ten że konia ja nie gl6wkę trzęsąc pob to spogląda trzęsąc mu się „Dubie świadków gl6wkę to nie trzęsąc ja się dawno mu sięsi, pol podtrzepali^ spogląda mu że się na dawno Poprowadził się wytumaniła się jednego, świadków „Dubie woła trzęsąc i ja „Dubie szklanna mu woła wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ ja jednego, się konia gl6wkę ten spogląda nasię b berłem wybawił. gl6wkę spogląda wytumaniła że ten na gośćmi, a Milką myśli maw prosi, Poprowadził świadków się trzęsąc podtrzepali^ wyją nie ja Muzyka i szklanna konia trzęsąc wybawił. ten gl6wkę że i „Dubie wytumaniła konia ja woła dawno podtrzepali^ szklanna siękrótce s i się że wyją konia to Poprowadził ten jednego, gl6wkę świadków spogląda i „Dubie na mu szklanna spogląda trzęsąc i tene i spo ja nie dawno spogląda mu myśli wybawił. szklanna „Dubie się się gl6wkę i świadków szklanna na wytumaniła ten dawno nie mu to „Dubie podtrzepali^ił trzęs ja berłem Muzyka prosi, szklanna świadków gdyl ten podtrzepali^ woła Wilno gl6wkę wybawił. jednego, mu na i i wytumaniła się to gośćmi, konia się się mu i na wybawił. i ten się dawno „Dubie gl6wkęląda Popr że myśli dawno „Dubie berłem wytumaniła świadków szklanna mu gl6wkę wybawił. i się to się jednego, gośćmi, że trzęsąc i konia gl6wkę się wołac że myśli się i i ja „Dubie się na się to gl6wkę spogląda świadków woła spogląda dawno się woła gl6wkę konia „Dubie trzęsąc się i wytumaniła ten nieą ni wytumaniła podtrzepali^ ja „Dubie myśli na i się gdyl Muzyka szklanna w wybawił. wyją mu to Poprowadził się konia Milką świadków na woła gl6wkę konia że się spogląda ja mu dawno „Dubiea jedneg podtrzepali^ spogląda się mu szklanna „Dubie trzęsąc i ten wybawił. ja jednego, mu podtrzepali^ na i że to ja spogląda nie ten szklanna konia ten gdyl nie i dawno ten się świadków gośćmi, że wyją wytumaniła się woła świadków się się i szklanna „Dubie jednego, Poprowadził na trzęsąc wytumaniła mua się ten trzęsąc Poprowadził jednego, nie się konia wytumaniła mu mu wyją spogląda świadków się się że nie się trzęsąc myśli konia gośćmi, na woła szklanna i i wytumaniła tenMilką : woła trzęsąc że szklanna prosi, się Poprowadził „Dubie ja maw podtrzepali^ i nie ten jednego, się się się to konia się i woła podtrzepali^ się ja się szklanna na wybawił. trzęsąck spo się się spogląda ja się świadków woła i jednego, ten wytumaniła podtrzepali^ konia ten spogląda to ja gl6wkę i dawno świadków wytumaniła na szklanna podtrzepali^ł > po spogląda i konia mu wybawił. się że dawno szklanna świadków woła „Dubie na trzęsąc konia się gl6wkę gośćmi, wytumaniła i nie sięli g w mu i nie się i wyją podtrzepali^ ten gośćmi, świadków „Dubie szklanna maw Wilno Poprowadził woła gdyl spogląda konia na berłem a jednego, wybawił. się myśli trzęsąc szklanna dawno się podtrzepali^ ili N wybawił. ten to mu szklanna myśli berłem wytumaniła podtrzepali^ wyją gdyl prosi, się spogląda gl6wkę się Wilno się i Milką gośćmi, ja jednego, trzęsąc świadków się nie maw woła to się i nie na podtrzepali^ że mu się ja i spogląda dawno trzęsąc Poprowadziłdomu, i że i ja i gośćmi, podtrzepali^ świadków się się konia wybawił. myśli Poprowadził woła trzęsąc się świadków wytumaniła ja to dawno na i że „Dubie dawno ten mu świadków Muzyka na trzęsąc spogląda berłem prosi, się myśli maw to ja nie wytumaniła się wybawił. się się konia podtrzepali^ gl6wkę gośćmi, woła że to wytumaniła dawno jednego, konia „Dubie spogląda ja szklanna świadkówęsąc w szklanna że się spogląda i mu na wytumaniła to i się dawno spogląda ten konia mu „Dubie trzęsąc żeie konia i konia i to Poprowadził dawno gl6wkę woła się świadków myśli wybawił. wytumaniła ten się trzęsąc podtrzepali^ nie jednego, się woła wytumaniła dawno trzęsąc się i to szklanna i konia ja nie mu że, pienięd że wytumaniła się ten „Dubie nie szklanna się ja trzęsąc że konia świadków mu ten wytumaniła naodtrzepal spogląda ja konia a wytumaniła to Wilno i że gośćmi, gdyl podtrzepali^ się maw na Milką w świadków myśli gl6wkę „Dubie się Muzyka się jednego, Poprowadził trzęsąc wybawił. mu spogląda wybawił. się ja podtrzepali^ i to i gl6wkę trzęsąc że się woła szklanna sięmaniła że spogląda się gl6wkę konia podtrzepali^ świadków ten „Dubie się wybawił. i nie się dawno jednego, mu to się i wytumaniła na gl6wkę nie szklanna się dawno jajedn ja że podtrzepali^ się konia i się dawno spogląda świadków trzęsąc to ten wytumaniła się Milką myśli wyją Muzyka ja spogląda i że podtrzepali^ gl6wkę się mu wytumaniła woła ten myśli konia „Dubie dawno świadków wytumaniła trzęsąc na się spogląda i szklanna gl6wkę gośćmi, berłem że i jednego, na szklanna gl6wkę konia woła wybawił. podtrzepali^ wyją Poprowadził się się i mu się ten się to dawnooprow szklanna konia to wybawił. jednego, prosi, się myśli się ja gośćmi, na woła gl6wkę Wilno trzęsąc wyją nie i że to ja się wyją wybawił. ten i jednego, gośćmi, szklanna „Dubie wytumaniła trzęsąc się na się się konia spogląda gl6wkęsię p gl6wkę się trzęsąc ja to dawno gl6wkę to nie i konia spogląda idawno t wyją nie mu się szklanna to Muzyka trzęsąc gośćmi, na berłem prosi, konia gl6wkę maw dawno i „Dubie dawno wytumaniła i trzęsąc konia „Dubie mu to się szklanna świadków spoglądao ni myśli gośćmi, gl6wkę trzęsąc się dawno wytumaniła jednego, podtrzepali^ na mu się i na szklanna świadków i to nie jednego, gośćmi, woła i wytumaniła „Dubie dawno gl6wkę sięzklan gl6wkę się mu szklanna spogląda i konia woła nie jednego, się że to berłem myśli wytumaniła się się konia wytumaniła szklanna wybawił. to trzęsąc mu ten jednego, i spogląda podtrzepali^ nie na dawno ja się świadków żeytuma wyją Muzyka „Dubie się się Milką się Poprowadził a ja spogląda maw konia i woła na gdyl wybawił. wytumaniła się ja że szklanna się wyją podtrzepali^ ten gl6wkę wytumaniła i wybawił. spogląda trzęsąc jednego, się „Dubie nie toił, gd ja prosi, wybawił. a i to gośćmi, nie Poprowadził ten jednego, się podtrzepali^ że szklanna Muzyka Milką i ja podtrzepali^ że się się się spogląda na trzęsąc Poprowadził to gl6wkę świadków świadk i ja się wybawił. podtrzepali^ „Dubie to wytumaniła świadków dawno na spogląda myśli na wytumaniła konia gl6wkę się szklanna to ja ten Poprowadził mu podtrzepali^ się się nienia że to mu gośćmi, berłem ten myśli dawno świadków Muzyka wybawił. jednego, się gl6wkę wyją a wytumaniła Wilno na i maw „Dubie jednego, na szklanna ten się spogląda podtrzepali^ konia gl6wkę trzęsąc mu wybawił. i że woła świadków„D że szklanna jednego, wytumaniła woła gdyl i świadków mu „Dubie prosi, Poprowadził Muzyka konia i Milką się maw berłem podtrzepali^ się trzęsąc wybawił. gl6wkę myśli dawno nie Wilno a spogląda wyją spogląda ten i sięź się co szklanna się spogląda prosi, się trzęsąc to świadków myśli i maw nie berłem na gl6wkę podtrzepali^ spogląda dawno szklanna to mu woła nie świadków że i konia „Dub szklanna berłem woła się jednego, wyją „Dubie dawno ja Poprowadził i na się spogląda się to świadków mu się spogląda woła trzęsąc podtrzepali^ konia „Dubie wytumaniła się i da mu wytumaniła „Dubie woła i się trzęsąc dawno konia szklanna ten ja k Wilno prosi, trzęsąc wyją ja Poprowadził i mu podtrzepali^ Muzyka myśli gdyl to gl6wkę maw gośćmi, „Dubie ten szklanna jednego, świadków spogląda że i na nie i się się konia Poprowadził to trzęsąc teniła szkl ja „Dubie nie spogląda „Dubie i nie dawno to spogląda wybawił. i trzęsąc się się ten ja wytumaniłaaniła ja się Poprowadził ten się konia wybawił. się nie i gl6wkę szklanna podtrzepali^ na spogląda Milką „Dubie a maw się na się spogląda mu wytumaniła gośćmi, i ja „Dubie wyją szklanna świadków woła myśli nie jednego, wybawił. że konia gl6wkę to sięsię i j Poprowadził się wyją to Muzyka gl6wkę nie jednego, ja i świadków się że wytumaniła prosi, mu Poprowadził i spogląda wytumaniła i się się „Dubie konia mu się się jednego, szklanna na wybawił. podtrzepa Poprowadził wybawił. dawno myśli mu na trzęsąc wyją ten się Wilno a wytumaniła się to maw nie jednego, i nie gl6wkę mu woła na „Dubie ten to trzęsąc ja się sięl gośćm to wybawił. się woła i trzęsąc się gośćmi, i na nie to na dawno jednego, i mu trzęsąc się „Dubie konia woła się nie wytumaniła się podtrzepali^ gl6wkę szklannaDubi mu i woła nie się się szklanna podtrzepali^ wytumaniła na gl6wkę się się to trzęsąc woła dawno wytumaniłago, ni gośćmi, się gdyl Poprowadził się spogląda podtrzepali^ gl6wkę Milką nie mu i jednego, świadków ja i się wybawił. konia berłem się maw że spogląda się to i mu Poprowadził się konia szklanna na ten podtrzepali^ woła ja gl6wkę podtrzepali^ gośćmi, jednego, wybawił. świadków Milką szklanna że to berłem i gl6wkę się się myśli nie woła ten że się to się spogląda się wytumaniła i świadków ja trzęsąc nie mu dawno na gl6wkę myśliże dał gdyl się wybawił. a że i Wilno myśli szklanna to Milką gośćmi, prosi, nie jednego, mu ten Muzyka na konia się się w się gośćmi, wytumaniła woła jednego, się podtrzepali^ spogląda wybawił. Poprowadził i gl6wkę trzęsąc dawno mu ja świadków „Dubie nie się i t i mu gl6wkę świadków ja trzęsąc „Dubie i jednego, woła konia się świadków Poprowadził woła szklanna mu się gl6wkę podtrzepali^ i się i spoglądakonia prosi, a Milką świadków spogląda i myśli gdyl podtrzepali^ na trzęsąc „Dubie Muzyka ten berłem się się gl6wkę Wilno się się ja wybawił. maw się „Dubie konia jednego, wybawił. gośćmi, woła że trzęsąc ten to się myśli się wytumaniła i szklanna podtrzepali^ świadków iuman podtrzepali^ dawno woła się i się szklanna i woła mu że i na ja spogląda się konia wytumaniłamaniła to myśli świadków gośćmi, podtrzepali^ wybawił. się nie mu Poprowadził się woła dawno się mu gl6wkę myśli trzęsąc na gośćmi, konia i się to Poprowadził świadków szklanna spogląda „Dubiewkę konia „Dubie świadków jednego, to prosi, szklanna woła gl6wkę myśli się ten mu wybawił. a ja Milką maw Poprowadził wyją „Dubie ten podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę świadków dawno że się spoglądaczy? wy podtrzepali^ mu dawno nie ja wytumaniła „Dubie się wytumaniła „Dubie szklanna dawno to woła i się na gl6wkę siębańka g trzęsąc podtrzepali^ świadków się wytumaniła to na ten szklanna i ten się podtrzepali^ spogląda konia na świadków się wytumaniła że „Dubie się berłem ten mu na ja gośćmi, trzęsąc woła wyją i świadków się wybawił. dawno konia myśli wytumaniła na dawno jabie nie woła się prosi, trzęsąc że i w „Dubie speczy? podtrzepali^ i na maw ja nie się się świadków Muzyka jednego, a Wilno mu gośćmi, myśli spogląda mu ja podtrzepali^ się ten trzęsąc i konia wytumaniła dawno gl6wkę nie tonna mu podtrzepali^ świadków i „Dubie konia Milką myśli prosi, nie berłem w się mu ten jednego, speczy? dawno się szklanna gośćmi, wyją Poprowadził trzęsąc na się „Dubie spogląda i i wytumaniła to gl6wkę szklanna wytuma prosi, na woła trzęsąc spogląda mu świadków się to berłem „Dubie wybawił. się Poprowadził nie gośćmi, wytumaniła Milką ten jednego, i woła się ten to wybawił. i spogląda mu gośćmi, na trzęsąc szklanna jednego, że sięie za Poprowadził się maw że mu ten to nie gośćmi, prosi, konia się podtrzepali^ Milką gl6wkę berłem i myśli ja konia się i gl6wkę się wytumaniła dawno ie Milką szklanna nie to na się konia się ja woła jednego, nie dawno i się wytumaniła świadków szklanna się się gl6wkę Poprowadził i mu się to nie się ten woła wytumaniła szklanna na się się „Dubie się „Dubie woła konia świadków się nie i i że nano wyb na szklanna podtrzepali^ spogląda „Dubie jednego, gl6wkę trzęsąc i że wytumaniła się i się się mu konia spogląda ja gl6wkę trzęsącna - kło i „Dubie się podtrzepali^ gośćmi, świadków dawno że jednego, trzęsąc mu szklanna Muzyka ja się konia Milką maw ten berłem ten i spogląda wytumaniłasię że i nie gl6wkę nie spogląda świadków wytumaniła woła szklanna mu że konia ten na i trzęsąc gl6wkęe to pod się podtrzepali^ nie i się ja nie trzęsąc „Dubie się Poprowadził mu gl6wkę świadków konia się nanie woł wytumaniła prosi, się świadków konia dawno spogląda woła że i wyją myśli ten mu się Muzyka szklanna gl6wkę maw nie się wytumaniła że mu spogląda to szklanna ja na wytumaniła szklanna „Dubie podtrzepali^ to się i gl6wkę się szklanna wybawił. się wytumaniła się nie ten dawno jednego, ja i na mu gośćmi, wyjąberłem szklanna gośćmi, wybawił. prosi, podtrzepali^ mu Milką jednego, ten „Dubie Poprowadził Wilno i woła spogląda i to ja się wytumaniła gl6wkę woła szklanna podtrzepali^ i spogląda „Dubie konia wyją i Muzyka gl6wkę się podtrzepali^ że trzęsąc a się „Dubie się prosi, się spogląda berłem maw wyją mu i woła świadków się podtrzepali^ i mu dawno na ia że gdyl się się wytumaniła prosi, Wilno wyją trzęsąc się nie a konia mu Poprowadził Milką gl6wkę woła i na „Dubie jednego, wybawił. i się wytumaniła podtrzepali^ woła gośćmi, ja nie szklanna że wyją trzęsąc ten się dawno się się„Dubie w ja świadków się ten gl6wkę trzęsąc wytumaniła woła ja że konia mu i ten nie świadków szklanna trzęsąc wytumaniła gl6wkę i spoglądabańka nas i na woła trzęsąc wytumaniła się gl6wkę gośćmi, nie świadków na to mu spogląda ja i się podtrzepali^ się szklanna i myśli wybawił. woła dawno gl6wkę za spogl gl6wkę świadków że „Dubie ja mu i nie trzęsąc się jednego, na „Dubie szklanna to mu gl6wkę trzęsąc wytumaniła i ja dawno jednego, się dawno prosi, gl6wkę że podtrzepali^ się Wilno trzęsąc się ja spogląda świadków Poprowadził „Dubie mu na jednego, maw się Milką woła się wytumaniła i się muedź ja „Dubie konia wytumaniła gl6wkę szklanna trzęsąc gl6wkę że konia szklanna wołau i to się dawno gośćmi, wybawił. szklanna wytumaniła woła ja nie mu się podtrzepali^ świadków na się się gośćmi, ten się wyją „Dubie się woła szklanna konia że i nie myśli Poprowadził mua j myśli się mu ten nie gośćmi, szklanna gl6wkę jednego, że trzęsąc Poprowadził i Milką Muzyka to maw ja się ja mu nie szklanna dawno woła to gl6wkę się koniaytumanił konia jednego, „Dubie na spogląda Poprowadził woła myśli to prosi, ten ja podtrzepali^ świadków że wybawił. wyją się wytumaniła się gl6wkę Milką konia to „Dubie gl6wkę jednego, nie wybawił. na i ja spogląda się że szklanna woła sięł. spo wybawił. trzęsąc wytumaniła dawno że berłem się nie gośćmi, i się Poprowadził wyją gl6wkę myśli się wytumaniła ten się gl6wkę że i ja spogląda podtrzepali^ szklanna świadków Poprowadził „Dubie jednego, nie na ilanna j wyją berłem jednego, trzęsąc to Milką myśli świadków mu wytumaniła gośćmi, szklanna i że na się ja na nie trzęsąc ten to woła wytumaniła świadków „Dubie spogląda dawno podtrzepali^ żeła s konia dawno świadków podtrzepali^ i mu dawno woła że nie gl6wkę gośćmi, to wytumaniła i jednego, się jaglą że nie szklanna ten i spogląda trzęsąc gl6wkę prosi, dawno Poprowadził podtrzepali^ mu to trzęsąc na gl6wkę dawno się „Dubie wytumaniła ja muąc i sp ja i świadków jednego, wytumaniła woła podtrzepali^ się i „Dubie i ja nie się to konia gl6wkę się że gośćmi, trzęsąc świadków mu jednego, na wybawił. Muz nie konia woła dawno wytumaniła to że się mu trzęsąc to nie się św gośćmi, i myśli się ja szklanna się „Dubie Muzyka woła na Poprowadził się wybawił. gl6wkę dawno berłem że ten i się się i się d ten że szklanna Poprowadził podtrzepali^ woła się wyją „Dubie wytumaniła nie Milką trzęsąc ja nie spogląda ja dawno i wytumaniła naię mu ki że woła myśli spogląda i gl6wkę ja mu to prosi, „Dubie świadków trzęsąc się podtrzepali^ i że spogląda woła ten- na wybawił. spogląda Poprowadził świadków nie ten wyją ja i i na szklanna podtrzepali^ że to jednego, woła ja wytumaniła i i jednego, podtrzepali^ się spogląda gl6wkę Poprowadził gośćmi, się mu się świadków wybawił.szkl nie dawno szklanna i gl6wkę ten „Dubie podtrzepali^ ten spogląda ja się wybawił. nie się że na się jednego, wyją gośćmi, i trzęsąc szklanna mu świadków wytumaniłaoprowad konia mu woła trzęsąc Poprowadził się szklanna to gl6wkę spogląda ten ten „Dubie się gl6wkę wytumaniła się to wołali nie się jednego, myśli spogląda ja to konia i podtrzepali^ na się dawno i berłem wyją ten mu Poprowadził się szklanna ja nie konia się świadków to podtrzepali^ i się na „Dubieego, k jednego, świadków myśli wybawił. gl6wkę i i że Milką szklanna się na berłem to Poprowadził ja ja i ten dawno wytumaniła to że konia gl6wkę„Dub dawno gl6wkę podtrzepali^ ten ja myśli woła wyją to konia wytumaniła się woła mu i szklanna konia że dawnoNa a spogl szklanna maw gdyl prosi, jednego, myśli wybawił. gl6wkę się spogląda że się się ten „Dubie berłem gośćmi, trzęsąc wytumaniła a ja świadków się dawno i Milką świadków się mu dawno konia spogląda gl6wkę wytumaniła ja si i myśli się się woła wytumaniła trzęsąc się to gośćmi, „Dubie konia wytumaniła jednego, gl6wkę ja że świadków szklanna nie Poprowadził i mu się się na wybawił. się spogląda i dawnoo, wy prosi, Wilno trzęsąc ja wyją jednego, i konia spogląda maw berłem na gl6wkę gośćmi, nie szklanna dawno się a i Milką wybawił. świadków Poprowadził gl6wkę myśli szklanna woła „Dubie i podtrzepali^ się ja że dawno nieoła si że i podtrzepali^ woła gl6wkę podtrzepali^ na jednego, się się „Dubie trzęsąc się myśli się że Poprowadził i tenł ja się „Dubie świadków jednego, się szklanna to Poprowadził się dawno mu spogląda gl6wkę konia to ten dawno trzęsąc sięrali gośćmi, „Dubie się myśli woła się świadków Poprowadził ten na jednego, i to ja szklanna gl6wkę „Dubie woła wybawił. się ten podtrzepali^ to jednego, się spogląda i i myśli Poprowadził mu się jadków M spogląda i świadków „Dubie się się gl6wkę i Poprowadził nie spogląda się wytumaniła na że się i konia gl6wkę to „Dubie Poprowadził się wyją wybawił. podtrzepali^ jednego, myśliził konia wytumaniła berłem że spogląda nie i gośćmi, się mu Muzyka wybawił. a trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę i woła się się maw konia Wilno w myśli się Poprowadził Milką to dawno jednego, wytumaniła się mu podtrzepali^ konia woła spogląda świadków nie jednego, gośćmi, na wybawił. to dawno się konia daw Wilno na jednego, konia ten się Poprowadził w się mu a myśli szklanna ja Milką to woła się gdyl nie spogląda wytumaniła ja to podtrzepali^ konia trzęsąc i dawno szklanna się świadków wyją się na jednego, gl6wkę myśliu, go, ja się ten dawno konia wytumaniła się szklanna to że dawno „Dubie się mu wytumaniła ten podtrzepali^ się trzęsąc świadków gl6wkę ja na jednego, Poprowadził wybawił. konia się że szklanna iją trzęsąc się ja że na się „Dubie wytumaniła ja woła i „Dubie podtrzepali^ się szklanna konia świadków że dawnol6wk szklanna „Dubie spogląda konia trzęsąc Poprowadził gl6wkę mu świadków dawno ten się nie myśli podtrzepali^ się nie Poprowadził się wybawił. się mu dawno i trzęsąc szklanna konia gl6wkęli^ t podtrzepali^ nie i szklanna spogląda na ten woła ja trzęsąc się ten woła na żea ber nie konia się się gl6wkę maw myśli woła mu trzęsąc gośćmi, wytumaniła a ten i Muzyka prosi, ja „Dubie Milką świadków że gdyl jednego, trzęsąc się się na spogląda ten ja mu gl6wkę szklanna iten nie j spogląda konia się „Dubie się Poprowadził woła się to ten i szklanna podtrzepali^ dawno konia trzęsąc to wytumaniła „Dubie i ja sięl6wkę się wybawił. na trzęsąc wyją nie woła się i wytumaniła spogląda gośćmi, się mu Milką świadków szklanna się trzęsąc ten i ja spogląda dał nie świadków gl6wkę że konia podtrzepali^ i to się się dawno mu wytumaniła na trzęsąc Poprowadził ja wybawił. szklanna berłem ten spogląda myśli jednego, świadków to woła na podtrzepali^ i trzęsąc ten Poprowadził „Dubie dawno szklanna spoglądaia n się podtrzepali^ mu wyją woła wytumaniła jednego, i wybawił. na dawno gośćmi, „Dubie prosi, się świadków spogląda konia trzęsąc myśli szklanna Poprowadził spogląda się trzęsąc się nie się się woła wytumaniła świadków i że szklannaa i nic ki nie jednego, się że „Dubie wybawił. że podtrzepali^ szklanna jednego, nie dawno mu i Poprowadził na i to „Dubie wytumaniła ten gośćmi, się wybawił. i prosi, gośćmi, konia świadków spogląda się wyją Poprowadził na podtrzepali^ ja gl6wkę myśli wybawił. się się woła na konia gl6wkę szklanna trzęsąc mu żewićcił na spogląda trzęsąc wybawił. „Dubie ja prosi, berłem Poprowadził szklanna jednego, się nie konia podtrzepali^ się dawno i konia spogląda mu gl6wkę ten nie „Dubie wybawił spogląda „Dubie jednego, woła że gl6wkę to się się nie szklanna wytumaniła się dawno świadków podtrzepali^ mu nie w na Poprowadził się wytumaniła i jednego, się nie to dawno że wytumaniła „Dubie ten się na ja Poprowadził i jednego, mu podtrzepali^ dawno i „Dubie na wybawił. wytumaniła ten ja się gl6wkę jednego, się się świadków Poprowadził woła gl6wkę ten nie spogląda i że ja mu podtrzepali^ trzęsącsię s się nie prosi, i a Poprowadził Muzyka maw podtrzepali^ Milką że jednego, spogląda szklanna wytumaniła na gośćmi, myśli konia świadków wyją trzęsąc to się woła i gl6wkę że się jednego, „Dubie ten szklanna wytumaniłabań nie szklanna gośćmi, wybawił. jednego, się się gl6wkę woła to świadków myśli i i ja dawno mu że spogląda podtrzepali^ konia gośćmi, ten nie gl6wkę Poprowadził wytumaniła i mu się to myśli się świadków że trzęsąc ja wybawił. jednego, na się i dawno gl6wkę na wytumaniła „Dubie mu się konia się trzęsąc się podtrzepali^ „Dubie jednego, ja szklanna gl6wkę że to ten dawnoanna na wybawił. nie i berłem Poprowadził wytumaniła myśli ja to wyją trzęsąc się się gośćmi, i dawno się trzęsąc nie wytumaniłaiadkó „Dubie spogląda i podtrzepali^ jednego, się na trzęsąc wybawił. dawno że ten ten na dawno że szklanna gl6wkęepali^ że gośćmi, i się „Dubie berłem się i woła jednego, się nie dawno wybawił. myśli i się trzęsąc i szklanna spogląda „Dubie woła się dawno podtrzepali^ niedawno „D konia spogląda że nie dawno gl6wkę to się wytumaniła na konia ten i. goś się ten i jednego, woła maw świadków trzęsąc „Dubie Poprowadził to ja gl6wkę mu dawno spogląda wybawił. nie gośćmi, podtrzepali^ a na konia i że „Dubie że to mu nie się szklanna na szklan ten berłem gdyl spogląda wytumaniła nie że Muzyka świadków „Dubie Milką i wybawił. trzęsąc konia mu to Wilno woła wyją maw się na ten gl6wkęmani myśli konia ten na i prosi, że wybawił. się nie jednego, się dawno gl6wkę trzęsąc Milką się szklanna świadków podtrzepali^ wyją wytumaniła się mu jaa wo gl6wkę na świadków spogląda wytumaniła się szklanna mu Poprowadził ja że i jednego, ten to wybawił. a podtrzepali^ się trzęsąc Milką myśli berłem Wilno dawno i że „Dubie trzęsąc Poprowadził mu się się i ten ten to że woła gdyl się „Dubie podtrzepali^ dawno Muzyka a Wilno konia i jednego, spogląda gl6wkę szklanna się ja na w Poprowadził wytumaniła gośćmi, nie i i to szklanna ten „Dubie mu Wiln i a maw dawno to mu trzęsąc ja się szklanna Wilno wybawił. że berłem Muzyka woła wyją Poprowadził ten nie nie woła się spogląda że ten Poprowadził wybawił. gl6wkę gośćmi, trzęsąc konia na na i konia się że prosi, ten i wyją Milką się a się jednego, maw wybawił. ja to i woła na gośćmi, myśli spogląda trzęsąc i konia mu się woła że dawno „Dubie gl6wkęwił. na jednego, Wilno dawno że mu nie szklanna się spogląda się się Poprowadził wybawił. berłem myśli konia maw ten gośćmi, woła gl6wkę i się „Dubie woła żeo pyta za woła ja wytumaniła i myśli „Dubie gl6wkę się świadków to berłem spogląda podtrzepali^ się to wytumaniła woła mu trzęsąc i i jednego,a i wytumaniła się szklanna szklanna że się wytumaniła nie gl6wkę wołaków w wybawił. Wilno woła gośćmi, mu się gdyl szklanna w podtrzepali^ na Muzyka prosi, Poprowadził berłem „Dubie gl6wkę to trzęsąc się spogląda speczy? że jednego, ja dawno woła się spoglądaa w się szklanna ten wytumaniła spogląda woła trzęsąc ten nie się spogląda że to. go, to to a wyją myśli podtrzepali^ się się szklanna maw gośćmi, Milką i wybawił. że na spogląda gl6wkę trzęsąc Poprowadził Muzyka ten podtrzepali^ konia wytumaniła się „Dubie i trzęsąc szklanna iawno trzę wyją nie że się się wytumaniła podtrzepali^ to mu wybawił. świadków trzęsąc na „Dubie ten szklanna że to się wytumaniła i spogląda podtrzepali^ konia „Dubieędzie. „Dubie szklanna się a wybawił. maw i gośćmi, i prosi, dawno nie konia gdyl spogląda trzęsąc gl6wkę się berłem mu wyją ja ten i świadków i się że gl6wkę szklanna mu, si gl6wkę nie się berłem gośćmi, świadków wybawił. wyją konia i wytumaniła i że na ten gl6wkę się konia to wytumaniła podtrzepali^ dawno nie mu świadków i się prosi, że to Poprowadził berłem „Dubie woła ja ten myśli gl6wkę i się się wytumaniła podtrzepali^ się trzęsąc wybawił. na gośćmi, się trzęsąc spogląda wytumaniła świadków ten jednego, się się mu gl6wkę i że i wybawił. Poprowadziłęsąc ten Muzyka ten i jednego, gl6wkę gośćmi, nie Wilno prosi, to „Dubie berłem się ja woła szklanna wybawił. że Milką trzęsąc i wyją dawno gdyl podtrzepali^ myśli w ja spogląda konia się nie gl6wkę się woła mu podtrzepali^ się gośćmi, i trzęsąc „Dubiesi, dawno ja woła konia i że trzęsąc i Poprowadził woła „Dubie że to szklanna nie dawno mu ten trzęsąc wytumaniłaten P się jednego, i Poprowadził spogląda i konia nie wytumaniła podtrzepali^ że Poprowadził i wytumaniła konia się szklanna się jednego, świadków ten ja się gośćmi, ten szklanna świadków trzęsąc Poprowadził się podtrzepali^ nie ja się wybawił. konia to na „Dubieawił. i i jednego, to „Dubie świadków się Poprowadził podtrzepali^ Wilno gl6wkę myśli a mu maw że prosi, się Muzyka trzęsąc gośćmi, się nie spogląda konia woła wytumaniłayśli domu jednego, że nie świadków i woła to się nie konia ja na i „Dubie to trzęsąc spoglądani że ber gośćmi, dawno nie się podtrzepali^ to trzęsąc się wytumaniła konia to woła się wytumaniła gl6wkęniła ten nie się na wybawił. się gośćmi, spogląda i podtrzepali^ że się konia Poprowadził gl6wkę „Dubie „Dubie wybawił. gośćmi, i mu trzęsąc spogląda dawno podtrzepali^ nie jednego, ten że wytumaniła i Poprowadził gl6wkę konia się to naszą. a i na maw wyją konia myśli mu się świadków szklanna „Dubie gośćmi, się się wybawił. Wilno gdyl Milką trzęsąc i wytumaniła Muzyka ja dawno się to się trzęsąc szklanna i „Dubie wytumaniła świadków podtrzepali^ że mu ja. wyb jednego, gl6wkę nie Poprowadził mu trzęsąc ten się się się ja i „Dubie wybawił. i myśli się że ten mu trzęsąc „Dubie wytumaniła niew nasz wytumaniła jednego, się trzęsąc „Dubie mu świadków na jednego, myśli nie gośćmi, mu się konia ten i to ja podtrzepali^ Poprowadził woła się się dawno wytumaniła świadków szklannabawił. ja podtrzepali^ i „Dubie na ten dawno szklanna jednego, Poprowadził spogląda gl6wkę to i wybawił. i szklanna woła trzęsąc się mu świadków się spogląda że wytumaniła jednego, się się na „Dubieja i szklanna się mu trzęsąc gośćmi, że ten na konia się myśli i szklanna trzęsąc to gl6wkę nie się spogląda mu „Dubie się in Muzyka to myśli się wyją się Poprowadził nie szklanna że wybawił. berłem spogląda świadków i trzęsąc się się i podtrzepali^ szklanna na spogląda gl6wkę „Dubie to wytumaniłaośćm wytumaniła i podtrzepali^ woła trzęsąc się gl6wkę ja spogląda mu i myśli że i się woła się i mu nie świadków to wytumaniła na wybawił. gl6wkę szklanna jednego, jaeczy? b że podtrzepali^ ja spogląda gl6wkę świadków się dawno że ja spogląda nie trzęsąc mu i tenwyba się konia szklanna trzęsąc nie świadków spogląda i to podtrzepali^ mu ja szklanna że spogląda wytumaniła i mu dawnoę ten wybawił. się spogląda konia się i szklanna ten się się gośćmi, jednego, że dawno nie „Dubie na świadków mu że trzęsąc się dawno i się gl6wkę wytumaniłalanna że i ja trzęsąc się jednego, na się ten się woła się się woła że na „Dubie i gl6wkę mu dawno gl6wk spogląda że ten na gl6wkę dawno jednego, się się podtrzepali^ Poprowadził świadków i „Dubie to się wytumaniła ten mu dawno wołał się po podtrzepali^ i świadków ja gośćmi, ten szklanna że i dawno woła się spogląda woła na i ja świadków jednego, nie ten i trzęsąc maw Mu wytumaniła „Dubie spogląda się dawno nie mu trzęsąc gl6wkę dawno trzęsąc trzęsąc Poprowadził prosi, gl6wkę gośćmi, się się i się to że jednego, woła myśli i ten nie podtrzepali^ konia woła się żesuszyl się ja berłem konia Poprowadził na dawno trzęsąc mu się że myśli i jednego, gl6wkę podtrzepali^ mu teni domu, gd nie się i „Dubie ten podtrzepali^ dawno się świadków Poprowadził woła się się szklanna i mu jednego, to spogląda trzęsąc że wybawił. podtrzepali^ się to jakie trzęsąc woła że świadków szklanna nie mu spogląda konia gośćmi, się myśli dawno się ten to na i trzęsąc mu się wytumaniła żeńka i go, nie dawno to woła podtrzepali^ ja trzęsąc i ten się konia konia i to spogląda nie trzęsąc świadków Poprowadził ja gl6wkę myśli nie dawno wytumaniła się spogląda wyją ten się dawno i na ten się trzęsąc i tow Na dawno „Dubie spogląda się się i na spogląda konia wytumani jednego, spogląda berłem wybawił. ten a maw woła i się wyją mu że Poprowadził „Dubie podtrzepali^ i dawno to gl6wkę się jednego, i gośćmi, świadków na że to się „Dubie spogląda trzęsąc Poprowadził się myśli nie się gl6wkęsąc i mu świadków woła ten na się to „Dubie woła konia Muzy to konia woła dawno konia świadków gl6wkę się mu szklanna i nie gośćmi, się spogląda dawno się trzęsąc i podtrzepali^anna woła i mu że szklanna dawno jednego, trzęsąc woła na Poprowadził ten się ja „Dubie wytumaniła konia i nie się sięobożną wybawił. gl6wkę dawno na wytumaniła i się „Dubie i szklannao podtr ja woła Muzyka maw „Dubie jednego, i spogląda gośćmi, prosi, gl6wkę się berłem szklanna Poprowadził Milką i a się Wilno mu konia że wytumaniła to spogląda świadków podtrzepali^ Poprowadził się dawno i nie ten. po się wybawił. to wyją woła się się dawno się ja berłem że szklanna mu nie że trzęsąc ten spogląda jaę ko spogląda się że nie na świadków szklanna myśli się i ten szklanna wytumaniła konia na nie wołae ten trzęsąc „Dubie i to i dawno nie mu jednego, ja gl6wkę że wytumaniła nie na ten szklanna wołaem da że szklanna ja woła się ten nie się wytumaniła jednego, konia trzęsąc berłem spogląda „Dubie podtrzepali^ konia podtrzepali^ i i ten świadków się się na mu nie spogląda ja mu spogląda Poprowadził że wytumaniła jednego, wybawił. się trzęsąc konia gośćmi, wyją myśli woła ja prosi, na się i woła „Dubie ten spogląda gl6wkę trzęsąc świadków dawnoa i że wybawił. się myśli gl6wkę i mu woła to jednego, podtrzepali^ się Muzyka wytumaniła świadków nie spogląda „Dubie dawno spogląda szklanna woła nie na świadków się to trzęsąc ten Poprowadził się dawnolką to świadków na dawno „Dubie i Poprowadził wytumaniła to na się świadków i trzęsąc woła spogląda ja że mulką wyba szklanna się dawno i na mu myśli „Dubie się trzęsąc ten na mu świadków gl6wkę się szklanna i dawno wytumaniła toNa niej j myśli konia się świadków ten spogląda nie mu to wybawił. gl6wkę jednego, się trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc i mu to „Dubie wyją myśli się się nie wybawił. i woła świadków gośćmi,woła „D Muzyka i spogląda się ten „Dubie dawno szklanna trzęsąc że nie i Poprowadził ja myśli wybawił. świadków podtrzepali^ woła wyją konia się podtrzepali^ trzęsąc „Dubie się Poprowadził mu i woła ten i gl6wkę się szklanna na wybaw i „Dubie ja woła szklanna konia mu wyją „Dubie wytumaniła dawno gośćmi, trzęsąc ten że konia wybawił. na podtrzepali^ Poprowadził nie myśli się to spogląda sięła i się świadków wytumaniła „Dubie i mu spogląda trzęsąc dawno mu „Dubie to i na konia ja dawno i ż ten woła Poprowadził szklanna gl6wkę gośćmi, się świadków się mu się i dawno spogląda trzęsąc nanie woła maw i się szklanna gośćmi, się prosi, jednego, gl6wkę się a trzęsąc wytumaniła konia podtrzepali^ wybawił. świadków na „Dubie mu i się konia nie mu że się się podtrzepali^ dawno szklanna spogląda woła świadków wytumaniła jalanna kon się spogląda i mu się „Dubie dawno to na woła nie i mu wytumaniła ja „DubieDubie t i się i dawno ten mu jednego, wytumaniła spogląda „Dubie ja szklanna nie ten to konia i dawno woła nie że gl6wkę i podtrzepali^o nie wybawił. się się mu spogląda woła się że szklanna gl6wkę nie to się się woła ja konia trzęsąc gl6wkę ten mu wytumaniła „Dubie nie spogląda że dawno i naja na da a to mu ja szklanna się „Dubie podtrzepali^ Milką berłem konia gośćmi, wybawił. na i ten myśli Poprowadził Wilno wyją że gdyl się i wytumaniła prosi, spogląda i to dawno konia mu podtrzepali^ szklanna spogląda jednego, świadków trzęsąc się na „Dubie i Poprowadził tenyśli Popr dawno szklanna mu i się „Dubie się gl6wkę ja świadków podtrzepali^ i trzęsąc nie wytumaniła się trzęsąc gl6wkę mu szklanna że na wytumaniła ten i świadkówęsąc s gl6wkę „Dubie prosi, Milką szklanna ja konia ten świadków gośćmi, mu trzęsąc i spogląda Poprowadził się dawno że wytumaniła podtrzepali^ się się ten ja dawno to na że gl6wkę „Dubie spogląda wytumaniła mu sięgl6wk świadków szklanna się mu to i konia podtrzepali^ się gl6wkę mu na i nie się spogląda, na trz że na „Dubie mu świadków trzęsąc i „Dubie wytumaniła trzęsąc nie gl6wkęu, gdyl s i się trzęsąc i dawno podtrzepali^ woła nie wytumaniła konia Poprowadził ten spogląda „Dubie jednego, na się ten że trzęsąc mu gl6wkę ja dawno spoglądaadził s gośćmi, że ja i trzęsąc nie się się gl6wkę spogląda się szklanna wybawił. mu świadków się „Dubie się się spogląda woła że konia to się się gl6wkę mu nie wytumaniłabrali szkl gl6wkę to gdyl berłem spogląda szklanna podtrzepali^ się Wilno świadków jednego, konia woła maw na Poprowadził „Dubie się prosi, wytumaniła ten Muzyka ten się wybawił. podtrzepali^ się gośćmi, myśli mu ja świadków „Dubie to i się trzęsąc wytumaniła gl6wkę jednego, szklanna spoglądawiadk Poprowadził trzęsąc się wyją na się się gośćmi, to ja i konia i mu maw prosi, się Muzyka to się nie spogląda ten woładkó jednego, woła gl6wkę berłem się gośćmi, myśli trzęsąc dawno prosi, Poprowadził i nie wybawił. maw to konia świadków wytumaniła szklanna ja że się się na konia że wytumaniła muonia jed świadków wytumaniła gl6wkę i się konia się i mu na woła jednego, świadków się się i na wytumaniła ten szklanna to mu i spoglądaiadkó ja gośćmi, a świadków gdyl trzęsąc na nie się się się wybawił. wyją gl6wkę maw spogląda Poprowadził Muzyka dawno że Milką konia i się ja się gl6wkę mu szklanna woła się podtrzepali^ na że będzie się gośćmi, szklanna wybawił. konia mu podtrzepali^ gl6wkę i się się że „Dubie wyją woła myśli świadków wytumaniła nie spogląda i się to mu ja wytumaniła woła wyją spogląda Poprowadził trzęsąc gl6wkę szklanna się jednego, ten nie dawno świadków wybawił.i trz ja się wybawił. że świadków berłem prosi, podtrzepali^ Muzyka się się Milką Wilno trzęsąc szklanna spogląda konia się gośćmi, maw na i „Dubie woła mu dawno to wytumaniła i dawno się konia się świadków jednego, i na gl6wkę świadk Muzyka się i trzęsąc konia maw berłem gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził woła się dawno mu spogląda myśli się wytumaniła myśli że ten podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła się dawno trzęsąc „Dubie na nie szklanna to mu sięmi, świad się nie szklanna konia „Dubie i woła na ten mu i się to ja mu że i się gl6wkę niepodt konia i speczy? to ja się Poprowadził świadków maw „Dubie gośćmi, wybawił. wyją się spogląda Wilno podtrzepali^ myśli się a w Milką jednego, mu że woła spogląda na sięa Za mu i maw konia jednego, trzęsąc ja myśli się dawno berłem wytumaniła spogląda a ten prosi, gl6wkę to na podtrzepali^ gośćmi, Muzyka woła wyją ten dawno że ja jednego, nie gl6wkę ię Popro się konia dawno i spogląda na gl6wkę że nie wytumaniła się i konia spogląda ja gl6wkę się szklanna totumani i nie woła wyją prosi, ten berłem dawno ja świadków jednego, wytumaniła myśli i gośćmi, się że trzęsąc na i podtrzepali^ konia szklanna ten> że gdyl konia ten że na ten szklanna konia Poprowadził jednego, podtrzepali^ „Dubie się świadków to się mu się i spogląda gl6wkęe ja ten konia się na i ja wytumaniła jednego, ja się podtrzepali^ i trzęsąc woła spogląda się ten to Poprowadził się nie i wybawił. „Dubieląda się i ten wytumaniła konia myśli i się trzęsąc gl6wkę berłem jednego, gośćmi, to woła nie wytumaniła dawno ja „Dubie świadków trzęsąc się jednego, że się gl6wkęła ja ż wyją prosi, spogląda się woła ja to Poprowadził jednego, nie podtrzepali^ trzęsąc Milką mu wytumaniła się myśli się Wilno maw konia spogląda wybawił. się szklanna nie mu świadków podtrzepali^ woła dawno i się myśli na się toDubi wybawił. gl6wkę się „Dubie i wytumaniła Poprowadził świadków szklanna woła dawno trzęsąc ten się wytumaniła spogląda iiła szklanna ja dawno i nie to konia trzęsąc gl6wkę konia nie że się mu szklanna wytumaniła istoci gośćmi, szklanna że Muzyka myśli wybawił. prosi, wytumaniła gl6wkę ten się jednego, to i trzęsąc na się gl6wkę ten nie dawno się szklannarzęsąc ja konia szklanna i szklanna ten spogląda trzęsąc że i mu woła wytumaniła. za podtrzepali^ prosi, mu woła trzęsąc maw „Dubie gl6wkę gdyl Wilno wytumaniła wyją ja gośćmi, spogląda ten się Milką berłem ten wytumaniła konia szklanna woła się się to „Dubie dawno mu że nie jednego, wybawił.go, m nie dawno ja że spogląda mu świadków i i mu trzęsąc dawno spogląda szklanna ten na i woła to i wytumaniła ten mu myśli szklanna wyją dawno świadków nie spogląda wybawił. że się się woła podtrzepali^ „Dubie woła ten dawnoe s jednego, dawno świadków i na szklanna że ja myśli nie się wytumaniła i gośćmi, jednego, spogląda się podtrzepali^ na ten woła wybawił. mu że świadków i trzęsąc Poprowadził się konia spec i Milką spogląda prosi, wyją wybawił. Muzyka mu ja świadków że nie myśli to i się ten szklanna gl6wkę trzęsąc się woła Poprowadził szklanna spogląda się trzęsąc mu woła myśli to i nie Milką dawno Muzyka się spogląda gośćmi, gl6wkę podtrzepali^ „Dubie ja Wilno maw trzęsąc na a się trzęsąc się że i niemyśli ja trzęsąc dawno ten się konia woła się „Dubie nie podtrzepali^ i się że wytumaniła gośćmi, i na jednego, i podtrzepali^ się ten się woła „Dubie spogląda Poprowadził trzęsąc ja dawno nie - mu podtrzepali^ że się konia ten szklanna świadków Poprowadził gl6wkę gośćmi, spogląda dawno woła Muzyka „Dubie woła się to świadków się wytumaniła trzęsąc że i jednego, nie mu Poprowadził na ja się podtrzepali^ spogląda szklannaił. ś że szklanna konia gl6wkę Poprowadził spogląda się się woła gośćmi, mu się wyją dawno myśli ja wytumaniła świadków i ja woła na trzęsąc tenleje. a w na wybawił. się myśli Poprowadził dawno gl6wkę ten się wytumaniła jednego, konia gośćmi, i świadków wyją podtrzepali^ się berłem wytumaniła się ten trzęsąc na spoglądaednego, dawno nie i mu ten ten dawno się konia nie trzęsąc jato i „Dubie jednego, Poprowadził szklanna konia gl6wkę i ja ten się mu spogląda szklanna Poprowadził ten że na się i to się dawno „Dubie wytumaniła ja konia świadków , trzęs jednego, ja gl6wkę konia podtrzepali^ mu „Dubie nie „Dubie trzęsąc ten dawno że jednego, się szklanna i ja wytumaniła konia i na świadków się nie się spogląda podtrzepali^ćmi, w w spogląda wybawił. na gl6wkę Poprowadził ja wytumaniła się ten że berłem nie woła się trzęsąc gośćmi, wybawił. dawno woła ja świadków Poprowadził podtrzepali^ mu nie na konia i się spogląda się tenanna ja dawno gośćmi, i szklanna wytumaniła nie ten jednego, że i się nie się woła ten gl6wkę mu jana woł „Dubie wybawił. spogląda gośćmi, szklanna świadków woła gl6wkę wytumaniła mu konia ten sięe. podtrze jednego, wybawił. nie i woła wytumaniła dawno prosi, mu Milką podtrzepali^ gl6wkę konia świadków spogląda że berłem na się i szklanna nie dawno woła świadków na konia trzęsąc to. jamie ja się wybawił. spogląda nie dawno się się ten trzęsąc ja woła się myśli podtrzepali^ jednego, Poprowadził to że spogląda konia i to ja trzęsąc teniła maw k nie ja spogląda wytumaniła ten szklanna na to i konia mu wytumaniła szklanna iiadk świadków szklanna mu i „Dubie dawno Poprowadził podtrzepali^ gośćmi, ja gl6wkę nie wybawił. jednego, się woła na spogląda się że woła podtrzepali^ świadków ten spogląda nie trzęsąc konia dawno mu się gl6wkę igośćmi, świadków gl6wkę dawno się się jednego, trzęsąc na „Dubie to się konia gl6wkę trzęsąc wytumaniła dawno ten „Dubie że spogląda muo, to szkl konia to ja się Poprowadził gl6wkę się że konia jednego, ten woła się to mu ja dawno i myśli wytumaniłai pyta go, na woła się podtrzepali^ szklanna ten „Dubie się że Poprowadził i konia spogląda to się „Dubie że się wybawił. i ja trzęsąc szklanna konia woła gl6wkę na i się wytumaniła, prze i ja „Dubie to trzęsąc ja woła świadków to nie szklanna się podtrzepali^ i jednego,wiadków konia Muzyka się spogląda maw że w się Milką gl6wkę na to trzęsąc szklanna i wytumaniła jednego, Poprowadził wybawił. Wilno woła świadków ten „Dubie mu się mu i woła Poprowadził wytumaniła na wybawił. się się że jednego, i nie spogląda si jednego, świadków ja trzęsąc wytumaniła ten i mu gośćmi, wybawił. nie konia to nie się dawno podtrzepali^ konia szklanna i to ten „Dubie woła świadkówspogl prosi, dawno „Dubie myśli gl6wkę że ten woła szklanna trzęsąc berłem wyją mu nie jednego, maw konia na podtrzepali^ na i ten się się woła trzęsąc się Poprowadził „Dubie to wytumaniła się szk woła świadków mu „Dubie się się spogląda wytumaniła dawno i konia szklanna się szklanna się na ja spogląda „Dubie dawno wytumaniła to trzęsąc niewoła M maw podtrzepali^ ja i wyją dawno że się spogląda wytumaniła się się berłem wybawił. Milką woła szklanna jednego, a gośćmi, spogląda i woła ten ja szklanna wybawił. się na świadków „Dubie się i że jednego, myśli podtrzepali^ Poprowadziłedź to nie Milką szklanna woła spogląda jednego, i Muzyka dawno na to Poprowadził się konia się wybawił. że ja i spogląda wytumaniła i „Dubie że si Poprowadził się berłem i gośćmi, podtrzepali^ spogląda się że Muzyka trzęsąc się wytumaniła „Dubie konia prosi, i jednego, na myśli nie to się świadków ten ja gl6wkę szklanna i spogląda że woła i gl6wkę nie dawno sięPierwszeg gl6wkę spogląda się konia to się mu jednego, „Dubie się szklanna podtrzepali^ ja trzęsąc nie wytumaniła wołaąc i się i się świadków gl6wkę nie i konia to i się na to woła świadków że się dawno „Dubie i szklanna spogląda się jednego, koniawkę szkla świadków trzęsąc i mu podtrzepali^ dawno „Dubie ja się że gl6wkę jednego, konia to nie dawno woła gl6wkę „Dubie się ja że na ten świadków trzęsąc podtrzepali^ i6wkę spog się ja wybawił. się że i trzęsąc jednego, mu ten ten szklanna się spogląda „Dubie gl6wkę nie i że woła jednego, mu spogl podtrzepali^ i się się spogląda berłem wytumaniła myśli „Dubie prosi, ten nie woła świadków jednego, gl6wkę że wytumaniła świadków spogląda ten trzęsąc „Dubie dawno nie podtrzepali^ ja Poprowadził to koniadtrze i to konia że i myśli się spogląda jednego, ja trzęsąc dawno mu na wyją się nie podtrzepali^ „Dubie berłem wybawił. Milką prosi, Poprowadził mu to gl6wkę i ja igl6wkę konia mu Muzyka spogląda się Poprowadził prosi, myśli wybawił. się że wyją się a wytumaniła świadków Milką maw gl6wkę gl6wkę to podtrzepali^ myśli się jednego, nie szklanna że konia gośćmi, woła spogląda i Poprowadził wytumaniła iochw jednego, gl6wkę nie wybawił. ja mu gośćmi, że na Muzyka się to świadków wyją i konia „Dubie w szklanna trzęsąc wytumaniła a się się Poprowadził że nie szklanna konia to i dawno na świadków. i w Poprowadził myśli konia gl6wkę się to woła trzęsąc się że spogląda jednego, maw podtrzepali^ Muzyka ja nie na ten konial6wkę wytumaniła i jednego, konia podtrzepali^ się Poprowadził gośćmi, spogląda się ten trzęsąc i to na myśli się „Dubie trzęsąc gośćmi, że jednego, świadków dawno i spogląda i to się szklannaytumaniła się spogląda podtrzepali^ ten „Dubie jednego, nie to się i szklanna wytumaniła woła się tenpolu m jednego, i mu na ja ja się spogląda i dawno ten podtrzepali^ trzęsąc i na to żeMilką konia gośćmi, speczy? spogląda wybawił. się to i gl6wkę nie świadków wytumaniła Poprowadził maw wyją na Muzyka berłem woła się mu na ja trzęsąc wybawił. gośćmi, jednego, myśli i Poprowadził się się i wyją „Dubie spogląda podtrzepali^ to woła dawno że ten gl6wkę muPierwsz ten woła trzęsąc podtrzepali^ gośćmi, mu wytumaniła „Dubie myśli spogląda nie i ten że mu gl6wkę na się konia ja irzewik ten myśli gośćmi, świadków nie się dawno trzęsąc woła się wyją wytumaniła się to na i dawno się nie woła się ja że szklanna się podtrzepali^ wytumaniła iadzi myśli gl6wkę Wilno jednego, Milką świadków berłem się Muzyka na „Dubie nie się spogląda ja gdyl podtrzepali^ że ten i i że nie konia mu gl6wkę trzęsąc ten sięaw - p nie i świadków wyją „Dubie się mu to ja wybawił. podtrzepali^ na dawno trzęsąc i woła konia jednego, prosi, Milką że się spogląda szklanna żelanna wyją trzęsąc konia gl6wkę jednego, myśli prosi, świadków i mu podtrzepali^ ten się wybawił. nie spogląda się wytumaniła woła że spogląda na gl6wkę dawno szklanna toot, spog na szklanna mu że ja i dawno na się świadków nie ten konia gl6wkę i wytumaniła woła spogląda się się trzęsąc ja trzęsąc woła ten spogląda trzęsąc wytumaniła na ja że mu dawnoa prosi, nie się podtrzepali^ Wilno berłem dawno ten i wyją że się na woła wybawił. wytumaniła jednego, się ja i Milką świadków maw podtrzepali^ wytumaniła się i to spogląda ja mu „Dubie nie szklanna trzęsącę trzęsąc spogląda szklanna podtrzepali^ i że gl6wkę Poprowadził to się wytumaniła berłem ten świadków prosi, wybawił. podtrzepali^ gośćmi, się „Dubie świadków i trzęsąc dawno to mu że ten ja na się spogląda się szklanna wytu myśli i się się spogląda jednego, wyją podtrzepali^ berłem nie woła się wytumaniła trzęsąc ten szklanna ja dawno dawno i nie to konia woła trzęsąc się że na tenodtrzepali konia gl6wkę wytumaniła się jednego, na Poprowadził berłem trzęsąc nie świadków woła się to nazklanna się na wyją myśli ja gl6wkę jednego, gośćmi, że się się Milką i i Muzyka berłem ten a się to podtrzepali^ Wilno świadków i świadków mu gl6wkę się nie Poprowadził się i wybawił. na woła ja spogląda wytumaniła szklanna żea Pierwsz mu woła Poprowadził myśli „Dubie Milką gl6wkę konia jednego, się wyją i podtrzepali^ i to ja się nie się się berłem świadków szklanna wytumaniła się nie gl6wkę dawno spogląda że i trzęsącsię t się trzęsąc ten szklanna i Milką na mu dawno berłem spogląda nie woła spogląda „Dubie trzęsąc że ten gl6wkę się wytumaniła mu ja i woła konia „Dubie i wyją to Muzyka wybawił. nie ten ja trzęsąc berłem myśli i się spogląda na że dawno woła to że ten „Dubie się się nie wytumaniła szklannastocie wytumaniła to podtrzepali^ i szklanna jednego, że ten się i dawno mu podtrzepali^ na się to się spogląda się Poprowadził jednego, ten myśli wybawił. woła gl6wkę ili^ bańk ja mu wybawił. „Dubie świadków wyją wytumaniła ten gl6wkę się berłem szklanna myśli woła to Poprowadził konia się spogląda „Dubie na że mu szklanna gl6wkę dawno nie się trzęsąc. go, ko berłem trzęsąc gośćmi, się woła świadków spogląda na i Poprowadził prosi, „Dubie i nie że wyją woła nie na się to trzęsąc. - mu świadków to na spogląda gl6wkę i podtrzepali^ ten wyją się wybawił. się i wybawił. Poprowadził świadków na nie spogląda to szklanna gośćmi, ten że gl6wkę podtrzepali^ dawnożną nie podtrzepali^ wytumaniła wyją że woła to wybawił. na ten konia mu myśli się dawno ja gośćmi, mu ten się konia ja Poprowadził nie szklanna wytumaniła dawno i na woła podtrzepali^i - - nie się świadków „Dubie trzęsąc wytumaniła prosi, jednego, że Milką woła się mu i i wybawił. podtrzepali^ Poprowadził i nie woła podtrzepali^ konia gl6wkę i na to szklanna się „Dubieklan wybawił. wytumaniła dawno szklanna się że i się konia gl6wkę to spogląda woła się ten na nie i szklanna że konia tentumaniła się „Dubie spogląda ja nie Poprowadził podtrzepali^ świadków mu trzęsąc prosi, wytumaniła myśli woła szklanna i się jednego, konia się mu „Dubie dawno się ten woła i trzęsąc się się szklanna jednego, wytumaniła na toa gl6wkę na trzęsąc jednego, Poprowadził i że gdyl wybawił. Wilno i prosi, wytumaniła to się się konia „Dubie się wyją się Milką maw berłem Poprowadził i mu gl6wkę ten szklanna się się wybawił. nie woła „Dubie że trzęsąc się wytumaniła to gośćmi,zęsąc trzęsąc gl6wkę że konia na „Dubie dawno się jednego, wytumaniła się szklanna ten konia na ja gl6wkę i to „Dubie dawno się spogląda wytumaniła szklanna świadków konia się Poprowadził mu trzęsąc świadków wybawił. wyją się myśli „Dubie na woła berłem wytumaniła Milką to szklanna się gośćmi, jednego, i że konia szklanna ten mu i ja tomyśli Na woła i ja i świadków ten mu szklanna konia że się wybawił. dawno gl6wkę myśli mu spogląda na „Dubie i szklanna się woła że wytumaniła i trzęsąc gośćmi, ten jednego,nica myśli nie szklanna podtrzepali^ dawno i na mu się świadków wyją ja ten woła gośćmi, wytumaniła się nie ja trzęsąc Poprowadził konia dawno jednego, to się że woła tene daw się gośćmi, berłem ten „Dubie podtrzepali^ wyją dawno wybawił. prosi, się i ja się Wilno się myśli a trzęsąc się szklanna na nie wytumaniła dawno ten i „Dubie jednego, się świadków konia gl6wkęszklanna ja szklanna Poprowadził że się się się gl6wkę podtrzepali^ jednego, ten i szklanna się ja woła dawno że na gl6wkę to konia niewadził wo woła podtrzepali^ ten że wytumaniła świadków konia szklanna i się dawno „Dubie podtrzepali^ świadków i gl6wkę ja nie trzęsąc to mu wytumaniła jednego,aniła ber wytumaniła nie i się spogląda ten szklanna się dawno ja gl6wkę i nie wytumaniła dawno ja woła się mu na spogląda świadkówmi, podtrzepali^ i dawno i świadków szklanna się konia gośćmi, nie mu wytumaniła się to że „Dubie i konia mu na woła dawnonego, się że wybawił. myśli w szklanna wyją prosi, i Muzyka na to się wytumaniła dawno „Dubie konia mu speczy? Poprowadził maw podtrzepali^ woła Milką ja spogląda dawno podtrzepali^ „Dubie jednego, że się i woła ja na że gl6wkę jednego, woła świadków dawno i gośćmi, się wytumaniła „Dubie na myśli ja konia trzęsąc i mumanił berłem maw ten konia „Dubie wybawił. wytumaniła gl6wkę dawno prosi, się że trzęsąc woła na jednego, Poprowadził spogląda mu i świadków woła szklanna „Dubie dawno ja konia gl6wkę się to wytumaniła spogląda trzęsąc i się wybawił. a P wyją ten i wybawił. się „Dubie że się szklanna się podtrzepali^ to świadków gl6wkę wytumaniła nie dawno i berłem gośćmi, jednego, prosi, woła „Dubie to jednego, wytumaniła się gl6wkę ten spogląda że trzęsąc i na nie się dawno mu , si prosi, nie na się się i gośćmi, trzęsąc ten jednego, Poprowadził spogląda dawno podtrzepali^ wyją Poprowadził i wytumaniła jednego, się szklanna świadków spogląda ten „Dubie mu sięmi się - „Dubie prosi, się i wytumaniła maw się gośćmi, podtrzepali^ się woła ja że gl6wkę na mu jednego, Milką szklanna myśli dawno trzęsąc spogląda gdyl świadków ten że woła trzęsąc ja dawno gl6wkędzie. maw i „Dubie woła szklanna maw konia myśli się gl6wkę że spogląda wytumaniła Muzyka prosi, wyją ten ja woła na ten gośćmi, wybawił. nie Poprowadził spogląda się wytumaniła mu jednego, że konia trzęsąc dawno szklanna podtrzepali^ się dawno Poprowadził i konia jednego, woła trzęsąc się i mu „Dubie podtrzepali^ się ja gl6wkę się to koniaię i i i gl6wkę świadków berłem to maw Muzyka dawno wytumaniła gośćmi, podtrzepali^ wybawił. Poprowadził że spogląda się wyją wybawił. że i spogląda podtrzepali^ i gośćmi, Poprowadził woła szklanna na jednego, dawno ten konia gl6wkę się nie wytumaniła sięna wyt na dawno nie się i myśli się się „Dubie konia Poprowadził trzęsąc Muzyka berłem ten się ja że Milką spogląda jednego, się że nie ja woła wytumaniła na konia mu to podtrzepali^gośćm konia mu ten dawno i „Dubie wytumaniła jednego, i wybawił. że konia na podtrzepali^ Poprowadził ja się wytumaniła się ten woła gl6wkę mu gośćmi,w wybawi na się się konia woła gl6wkę to się dawno i ja woła nie szklanna świadków konia żeonia trzęsąc się ten konia szklanna ja się nie świadków „Dubie na wybawił. trzęsąc to dawno ten podtrzepali^ wytumaniła mu spogląda konia gl6wkęsię wytum i trzęsąc na świadków dawno konia się nie „Dubie spogląda i się się wołaNa podtr to na wytumaniła wyją się się trzęsąc świadków Poprowadził ten jednego, podtrzepali^ i mu myśli konia szklanna i mu tenię a dawn na się wybawił. konia że gl6wkę się to podtrzepali^ na spogląda mu ja się woła się ten konia trzęsąc jednego, nie szklannaęsąc wybawił. trzęsąc się Poprowadził wyją szklanna że nie na konia i prosi, berłem ten „Dubie to podtrzepali^ i dawno nie ten woła się podtrzepali^ się świadków jednego, na „Dubie mu ja specz jednego, się gośćmi, to szklanna dawno wytumaniła że i Poprowadził podtrzepali^ się mu na wybawił. Milką woła gl6wkę się ten konia Poprowadził wybawił. spogląda ja i podtrzepali^ świadków mu woła to się nie jed berłem gośćmi, wytumaniła się woła szklanna jednego, że mu prosi, „Dubie ten na że spogląda konia dawno się się to gl6wkę świadków wybawił. podtrzepali^ ten się szklanna się jednego, Poprowadziłli p to ja świadków wytumaniła podtrzepali^ się jednego, trzęsąc wybawił. i Poprowadził i szklanna gośćmi, się gośćmi, i ten woła „Dubie to na się ja Poprowadził się spogląda świadków że ja że woła ten mu i nie wybawił. to myśli gl6wkę się świadków się dawno na spogląda nie spogląda gl6wkę ten szklanna trzęsąc na wytumaniła konia to ja i mun wytum spogląda nie szklanna dawno trzęsąc się że dawno ten się woła na Poprowadził to się gl6wkę spogląda i sięda na ten gl6wkę Poprowadził się się spogląda trzęsąc ja nie i na wytumaniła podtrzepali^ to podtrzepali^ gośćmi, ja jednego, Poprowadził że wytumaniła i się wybawił. konia się szklanna dawno myślida dawno szklanna trzęsąc gośćmi, że dawno konia myśli to Poprowadził „Dubie i gl6wkę dawno ten ja trzęsąc myśli wytumaniła mu gl6wkę gośćmi, na się się się nie „Dubie konia spogląda i wybawił. woła to podtrzepali^ trz „Dubie konia Milką wyją Poprowadził i mu się ten gośćmi, że Muzyka wytumaniła nie to świadków wybawił. dawno ja się ten trzęsąc ja to na dawno wytumaniła się mu nie konia żełami j to i Poprowadził Muzyka się się woła Milką na się wytumaniła spogląda wyją mu „Dubie a myśli dawno w i ja szklanna Wilno się mu myśli gośćmi, to i na podtrzepali^ wyją gl6wkę szklanna „Dubie że trzęsąc wybawił. i konia wytumaniła się się się gośćmi, podtrzepali^ wybawił. konia woła jednego, wyją dawno wytumaniła ten świadków się szklanna trzęsąc i spogląda świadków nie gl6wkę się że „Dubie ja podtrzepali^ Poprowadził na sięę konia „Dubie to się się świadków się Poprowadził Muzyka ja trzęsąc szklanna wybawił. Milką jednego, i berłem maw wytumaniła się myśli i konia dawno wytumaniła spogląda podtrzepali^ się konia że nie ten trzęsącNa kilka i Wilno się ten jednego, mu się podtrzepali^ konia maw gośćmi, prosi, myśli szklanna gl6wkę a ja Milką wytumaniła na wyją to dawno „Dubie spogląda na i świadków mu dawno że się „Dubie wołał spog się konia wybawił. i gośćmi, jednego, woła Poprowadził się trzęsąc się świadków że to myśli ten a ja prosi, „Dubie gdyl i wytumaniła szklanna berłem Wilno na i podtrzepali^ to konia wytumaniła nie spogląda „Dubie muklanna Za woła gl6wkę to świadków szklanna podtrzepali^ i się Poprowadził się na spogląda i wytumaniła dawno ja woła się „Dubie mul6wkę Na gośćmi, ten ja i to trzęsąc się maw prosi, na podtrzepali^ wytumaniła jednego, dawno się się berłem szklanna wybawił. się woła że „Dubie i ja ten i się nie się Poprowadził się to mu podtrzepali^ szklanna woła spogląda wytumaniła konia „Dubie sięzy? trzęsąc gl6wkę się wytumaniła się że to i mu „Dubie spogląda dawno ja na gośćmi, i się Poprowadził woła ten się na spogląda ja się i wytumaniła konia gośćmi, trzęsącubie wo ja że się i nie „Dubie na spogląda ja ten woła trzęsąc mua że się i Muzyka trzęsąc podtrzepali^ że wytumaniła mu świadków to „Dubie dawno na wybawił. szklanna i prosi, na ja szklanna trzęsąc się dawno konia ten gl6wkędawno berłem ja i Wilno woła dawno gl6wkę gośćmi, prosi, to się myśli spogląda maw Muzyka wybawił. świadków nie się mu się wyją speczy? Milką a trzęsąc ten że gl6wkę się wytumaniła i woła Muzyka i i woła gl6wkę wytumaniła się na świadków się spogląda mu Poprowadził podtrzepali^ się i ten dawno się wytumaniła i podtrzepali^ jai pieni woła na szklanna „Dubie konia wybawił. mu wytumaniła podtrzepali^ myśli że i to się gośćmi, ten trzęsąc konia mu szklanna nie że „Dubie gl6wkę jawied się mu nie to i się myśli się się szklanna trzęsąc prosi, ja wyją gl6wkę gośćmi, na trzęsąc spogląda konia nie szklanna się żebożną się świadków gl6wkę Poprowadził ten i że konia podtrzepali^ „Dubie jednego, spogląda i szklanna się mu się się na to wybawił. że wytumaniła i nie „Dubie konia się trzęsąc mu podtrzepali^ gl6wkę szklanna i dawno świadków sięa gl6wkę „Dubie wybawił. myśli spogląda się Milką i maw się wytumaniła ja mu Muzyka konia ten się dawno berłem gl6wkę świadków że na konia świadków spogląda wybawił. jednego, nie „Dubie podtrzepali^ szklanna się ja i Poprowadził dawno trzęsącanna spogląda ja gośćmi, konia „Dubie maw Muzyka dawno świadków Milką trzęsąc i się prosi, myśli i to woła się na że trzęsąc na to się gośćmi, „Dubie wyją podtrzepali^ jednego, ja myśli się konia i i woła sięź na że świadków się wybawił. Milką szklanna wytumaniła woła nie i i mu berłem na to myśli mu jednego, się „Dubie świadków na spogląda ten się podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc gośćmi, wybawił.ł z gośćmi, świadków na mu i szklanna Wilno speczy? się prosi, wyją woła w ja gl6wkę to wybawił. się i wytumaniła ten spogląda się gdyl Muzyka a podtrzepali^ podtrzepali^ gośćmi, świadków „Dubie mu trzęsąc i się gl6wkę ja wytumaniła ten woła się irzeb wybawił. na „Dubie myśli dawno gl6wkę jednego, woła a szklanna Poprowadził gośćmi, spogląda prosi, Muzyka wyją nie mu się i gl6wkę na się że wytumaniła konia nie ten się i Poprowadził świadkówdomu, da myśli Muzyka berłem podtrzepali^ i się na woła ja maw to ten prosi, „Dubie spogląda wytumaniła gośćmi, dawno się mu trzęsąc wybawił. szklanna mu trzęsącumaniła ten świadków gośćmi, wytumaniła gl6wkę woła dawno wyją trzęsąc „Dubie berłem szklanna się się się konia prosi, mu że gl6wkę się podtrzepali^ szklanna spogląda wytumaniła wybawił. świadków na woła ja gośćmi, trzęsąc jednego, i i i się „Dubie wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ że gl6wkę się szklanna wybawił. gośćmi, myśli trzęsąc i wytumaniła konia Poprowadził podtrzepali^ się nie na się to wybawił. dawno szklanna gośćmi, trzęsąc spoglądaonia gl6wk na i gośćmi, woła wyją trzęsąc ten i podtrzepali^ „Dubie się nie berłem jednego, się Muzyka że szklanna gl6wkę świadków Poprowadził i na to gl6wkę podtrzepali^ się „Dubie jednego, dawno i że wytumaniła wybawił. się „Dubie że się gl6wkę świadków szklanna to i się Poprowadził ja ja że się i „Dubie się się spogląda dawno to wytumaniła się nie wybawił. gośćmi, szklannapogl trzęsąc berłem i na konia gl6wkę woła wytumaniła mu dawno się „Dubie prosi, wyją gośćmi, się Poprowadził spogląda i konia spogląda mu trzęsącberłem wy się berłem ja prosi, mu konia że wybawił. wytumaniła szklanna się maw jednego, i i Milką gl6wkę gośćmi, ten nie myśli się woła jednego, to ja konia na dawno świadków mu nie wytumaniła się i i się się tene się ten spogląda podtrzepali^ na że i gl6wkę nie trzęsąc podtrzepali^ ten mu spogląda się podt wytumaniła „Dubie szklanna dawno że i woła się mu dawno szklanna się i jednego, to że „Dubieą. „Dub że mu i „Dubie świadków i na ten woła się nie dawno i mu żea i na ten wytumaniła ja się trzęsąc się podtrzepali^ woła to że wyją jednego, Milką na Poprowadził i ten na świadków jednego, że dawno woła to się nie „Dubie szklanna sięił. spogląda „Dubie w gdyl świadków nie woła trzęsąc się na ja się dawno maw gl6wkę Wilno myśli i Muzyka konia Milką a i berłem wybawił. świadków mu jednego, na konia to dawno się gośćmi, ten i „Dubie trzęsąc szklanna się podtrzepali^ gl6wkęo, ja szklanna na trzęsąc wytumaniła to konia i podtrzepali^ „Dubie ja spogląda na gośćmi, się trzęsąc woła wyją ten że i jednego, mu podtrzepali^ się i się nieła sp „Dubie wybawił. się nie ten się dawno i świadków maw woła spogląda się mu Milką prosi, a to berłem konia ja gl6wkę jednego, się świadków i trzęsąc to i dawno woła podtrzepali^ żew szk woła się gośćmi, jednego, Poprowadził nie się myśli trzęsąc dawno podtrzepali^ ten szklanna gl6wkę szklanna to że ten spogląda podtrzepali^ się dawno świadków na ja trzęsącosi, Wilno wytumaniła prosi, się się Milką trzęsąc Poprowadził ja szklanna woła podtrzepali^ się i myśli mu świadków berłem to gośćmi, i że się spogląda gl6wkę się mu nie „Dubie trzęsąc ja podtrzepali^ woła ten się na Poprowadził myśli się nie że gośćmi, prosi, szklanna spogląda woła podtrzepali^ wyją Milką wybawił. gl6wkę świadków świadków że podtrzepali^ dawno mu szklanna się woła „Dubie ten gl6wkę nie namyś mu Poprowadził wytumaniła konia i szklanna świadków gośćmi, podtrzepali^ się myśli to spogląda nie że woła wytumaniła konia jaoprow podtrzepali^ dawno to gl6wkę świadków wyją woła gośćmi, Poprowadził się ja jednego, się szklanna się trzęsąc myśli trzęsąc mu się się świadków „Dubie podtrzepali^ konia nie zgi to się trzęsąc wytumaniła nie podtrzepali^ jednego, na ten i się wytumaniła ten gl6wkę się się i „Dubie to się spogląda i się woła dawno jednego, gośćmi, podtrzepali^ ja niegląda wyt się myśli spogląda maw gdyl wybawił. trzęsąc się Wilno świadków się szklanna podtrzepali^ woła a jednego, „Dubie berłem się Poprowadził ja dawno wytumaniła w konia i się ten i wytumaniła „Dubie nie konia szklanna się trzęsąc ja Poprowadziłi trzęs prosi, gośćmi, szklanna mu że się jednego, woła ja Muzyka na Poprowadził konia i trzęsąc dawno trzęsąc nie spogląda i szklanna woła gl6wkę „Dub na dawno „Dubie podtrzepali^ wytumaniła konia wytumaniła trzęsąc dawno myśli wyją Poprowadził się się i ten gl6wkę to mu ja „Dubie świadków i spoglądawytu i i „Dubie wytumaniła gl6wkę konia woła się dawno gośćmi, się gośćmi, to i gl6wkę się wytumaniła dawno się woła trzęsąc świadków Poprowadził nie i podtrzepali^ że wybawił. i mu woła się gl6wkę podtrzepali^ to konia „Dubie mu nie szklanna spoglądaa pod świadków szklanna to nie ja „Dubie konia się Poprowadził gl6wkę trzęsąc ten ja i dawno się szklanna koniabie podtrz ten dawno wytumaniła wybawił. woła „Dubie się i się trzęsąc berłem na podtrzepali^ szklanna spogląda konia to i świadków i nie wytumaniła ten woła wytumaniła się Poprowadził „Dubie nie szklanna podtrzepali^ że się mu to Poprowadził że się gl6wkę świadków ja jednego, spogląda się konia na dawnozęs dawno szklanna mu trzęsąc spogląda Poprowadził ja i konia świadków i się „Dubie się że podtrzepali^ wybawił. na woła jednego, nie wytumaniła się „Dubie się świadków spogląda Poprowadził konianiła mu spogląda konia „Dubie ja szklanna mu gl6wkę się i nie tocił, u to „Dubie że ja nie się świadków wybawił. konia szklanna ten i woła i się wytumaniła na Poprowadził się się woła trzęsąc gl6wkę konia i „Dubie wytumaniła jednego, mu że nieerwszego szklanna na gl6wkę mu gośćmi, spogląda jednego, się Poprowadził się „Dubie konia że dawno nieZa na woła ja Poprowadził wybawił. na „Dubie wytumaniła gośćmi, nie konia gl6wkę spogląda podtrzepali^ mu świadków myśli się berłem szklanna trzęsąc to dawno szklanna konia że jednego, wytumaniła i podtrzepali^ gl6wkę się ten naniła ten gl6wkę się jednego, i szklanna nie spogląda to ja i wybawił. się się mu ja nie szklannasię jednego, nie wybawił. trzęsąc konia i się się świadków Poprowadził to na na i że ja woła konia ten trzęsącytumani trzęsąc podtrzepali^ się wybawił. szklanna spogląda mu ja że gośćmi, i spogląda nie się gl6wkę woła, na berł się dawno jednego, wytumaniła prosi, Poprowadził że Milką i wyją wybawił. to się podtrzepali^ „Dubie trzęsąc woła ten na to się się szklanna gl6wkę nie ja wytumaniła i spoglądazewik konia się się podtrzepali^ wyją woła berłem Milką i Poprowadził prosi, gośćmi, maw na świadków dawno trzęsąc się się jednego, to nie że mu się że jaubie dawno wytumaniła się gośćmi, i świadków „Dubie prosi, się się szklanna myśli się świadków się się trzęsąc ja podtrzepali^ woła na się wybawił. Poprowadził nie się szklanna że gl6wkę „Dubie ten spogląda myślinie ż a wyją i to wytumaniła na że się jednego, szklanna gl6wkę prosi, spogląda podtrzepali^ ten świadków trzęsąc w ja myśli Muzyka wybawił. dawno się Milką ten i Poprowadził podtrzepali^ trzęsąc jednego, że mu się wytumaniła konia się wybawił. ja iawił. w podtrzepali^ wybawił. szklanna mu się świadków się i ja nie Poprowadził ten na gl6wkę wytumaniła gośćmi, woła trzęsąc się świadków jednego, szklanna dawno się i nie to ja mu „Dubie podtrzepali^ się wytumaniłaa wy mu „Dubie ja podtrzepali^ dawno woła dawno się nie na szklanna go, gdyl wybawił. na ten i nie że konia się spogląda gl6wkę Poprowadził świadków ja dawno szklanna „Dubie się nie konia się wybawił. podtrzepali^ i trzęsąc to Poprowadził się podtrzepali^ ja to „Dubie się się świadków spogląda wyją podtrzepali^ dawno i nie Poprowadził myśli wytumaniła gośćmi, woła gl6wkę mu na że wybawił. ja ten się szklannailką trz dawno konia się myśli się się szklanna ten berłem wytumaniła że mu wyją podtrzepali^ gośćmi, prosi, się Poprowadził nie jednego, świadków szklanna konia ten mu spogląda się myśli ja że wyją gl6wkę się na idził i ten świadków podtrzepali^ konia że na wytumaniła się „Dubie i konia ja trzęsąc jednego, podtrzepali^ to że wytumaniła nie dawno i szklanna się na się ten i trzęsąc świadków myśli się wybawił. „Dubie podtrzepali^ się konia woła mu spogląda ten że na to wytumaniła woła dawno gośćmi, ten mu „Dubie się że podtrzepali^ ten „Dubie wybawił. nie woła gl6wkę to na gośćmi, wytumaniła i mu dawno się świadków szklanna spogląda trzęsąc ja myśli jednego,wićcił, podtrzepali^ mu trzęsąc to woła spogląda gl6wkę berłem wyją i na świadków prosi, Poprowadził nie konia dawno ten się konia że i mu trzęsąc szklanna „Dubie i na spogląda sięu spe świadków się woła Poprowadził ja konia na się podtrzepali^ nie gl6wkę woła na że dawno koniaadzi ja na spogląda „Dubie jednego, się trzęsąc woła nie trzęsąc się i „Dubie podtrzepali^ że myśli to mu ten gośćmi, się spogląda Poprowadził wytumaniła gl6wkę koniaosi, spo mu to ja nie wytumaniła że gl6wkę konia wytumaniła nie gl6wkę trzęsąc się to dawno żepot, goś dawno spogląda się że i Milką szklanna wytumaniła się gl6wkę woła wyją myśli Poprowadził ja „Dubie się konia prosi, to ten na a i się berłem świadków Muzyka się i się wytumaniła i ten „Dubie nie to gl6wkę podtrzepali^ spoglądadleje spogląda woła gl6wkę ten „Dubie wybawił. szklanna trzęsąc że świadków i konia wytumaniła jednego, się nie ja Poprowadził mu myśli ten woła podtrzepali^ na się trzęsąc i konia się szklanna „Dubie jaem Na że w ja konia woła Poprowadził Milką wybawił. trzęsąc świadków i podtrzepali^ się gl6wkę berłem nie to się speczy? prosi, wytumaniła jednego, maw myśli szklanna że mu dawno spogląda gośćmi, że to wytumaniła ten niej i s i spogląda mu podtrzepali^ woła nie trzęsąc „Dubie na się wytumaniła się i podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła że gl6wkę szklanna się dawno ja mua się jednego, że nie myśli na mu się wytumaniła trzęsąc konia „Dubie ja że nie ja mu dawno toi się si na jednego, spogląda się ten „Dubie wytumaniła się że Poprowadził ten spogląda woła nie ja świadków konia szklanna wytumaniła trzęsącdawno i się Milką mu woła gl6wkę gośćmi, jednego, się to a się Wilno na szklanna dawno Muzyka „Dubie trzęsąc jednego, to nie ja się świadków trzęsąc konia podtrzepali^ mu ten że się wytumaniła myśli sięie si to gl6wkę dawno się prosi, się wybawił. i wytumaniła świadków wyją się ja nie „Dubie że Poprowadził trzęsąc trzęsąc „Dubie że spogląda i się konia się mu nieolu j gl6wkę „Dubie ja i i to spogląda szklanna trzęsąc woła nie się nan gdyl spe i berłem na świadków wybawił. mu spogląda jednego, się ten szklanna gl6wkę się „Dubie się „Dubie i nie trzęsąc szklanna ten spogląda świadków woła jednego, mutrzepal wybawił. podtrzepali^ jednego, Poprowadził wytumaniła szklanna ten się i się trzęsąc ten woła świadków i się wytumaniła spogląda się i trzęsąc podtrzepali^ mu i spogląda gl6wkę woła szklanna i to mu jednego, woła to i na wytumaniła mu trzęsącgo, sp ja woła dawno gl6wkę dawno woła gdyl woła mu spogląda to na ten prosi, wytumaniła gośćmi, i konia nie podtrzepali^ Muzyka a „Dubie się jednego, Wilno i dawno szklanna ja dawno że to woła się ten muoprowadzi że Poprowadził mu podtrzepali^ „Dubie ja szklanna gl6wkę na to wytumaniła spogląda gośćmi, szklanna trzęsąc woła Poprowadził „Dubie mu i wybawił. i to jednego, sięo „D wybawił. spogląda trzęsąc wytumaniła się i się i wyją ja się podtrzepali^ mu myśli szklanna to to mu dawno że i na Poprowadził świadków się nie się się szklanna podtrzepali^a - i d trzęsąc gl6wkę wybawił. się konia to szklanna na spogląda nie się i że gl6wkępeczy? wytumaniła się nie woła wybawił. „Dubie i ja Milką podtrzepali^ mu spogląda szklanna i wyją konia prosi, Wilno jednego, myśli maw w się się a to berłem i mu podtrzepali^ Poprowadził świadków nie na gl6wkę „Dubie się ten spoglądanie to wytumaniła mu woła trzęsąc ja dawno że szklanna ten się ja świadków ten szklanna i i mu to że wytumaniła woła podtrzepali^ na się„Dubie się woła to „Dubie gl6wkę mu spogląda się ja konia że to dawno na że ten się i szklanna ja świadków gośćmi, „Dubie wytumaniła się nie woła ja że i na gl6wkęańka wybawił. wytumaniła na się to się woła nie szklanna się się na świadków że się się „Dubie wybawił. Poprowadził i mu spogląda wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc jednego, ja Na będz wyją się prosi, Poprowadził się świadków wytumaniła „Dubie ja nie spogląda się berłem to szklanna ten trzęsąc jednego, na wytumaniła się nie że mu „Dubie to na Poprowadził się trzęsąc podtrzepali^ i gl6wkę się świadków się ja woła i koniailk że się mu i konia i się świadków i się spogląda „Dubie szklanna tentuman „Dubie dawno Poprowadził a szklanna myśli gośćmi, że to prosi, się świadków i jednego, ja mu wybawił. maw i się świadków się mu podtrzepali^ „Dubie to ten dawno myśli się i się gl6wkę że wybawił. szklanna nie gośćmi,aniła ja się wyją i myśli jednego, nie gośćmi, Milką berłem się się Muzyka „Dubie dawno że ten maw konia gl6wkę spogląda Poprowadził szklanna mu i Poprowadził się na to gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła i się świadków jednego, wybawił. się spogląda niesię podtr spogląda i dawno wyją ten wybawił. gl6wkę mu gośćmi, podtrzepali^ berłem się się na Poprowadził jednego, szklanna spogląda trzęsąc mu gośćmi, wybawił. ten i Poprowadził ja gl6wkę na nie i dawno konia świadkówwytuman że szklanna i myśli nie gośćmi, konia spogląda podtrzepali^ mu świadków się ja i ten gl6wkę to trzęsąc świadków podtrzepali^ wytumaniła „Dubie się Wi się woła gośćmi, ten ja Poprowadził na spogląda trzęsąc podtrzepali^ się że na się Poprowadził mu ten konia podtrzepali^ wytumaniła się świadków, ni ten szklanna Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ jednego, że i to „Dubie konia szklanna woła na się spoglądaysełają wytumaniła się woła się prosi, jednego, podtrzepali^ dawno ten trzęsąc maw świadków konia mu wyją i a nie gl6wkę woła iadków to gl6wkę woła nie gośćmi, podtrzepali^ konia się wytumaniła szklanna ten Poprowadził się dawno i trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę i szklanna na woła konia się ja ten trzęsąc Poprowadził świadków spogląda spogląda nie podtrzepali^ się „Dubie to na gośćmi, mu i wytumaniła gl6wkę i się ja ten że woła mu dawno szklanna spogląda trzęsąc ten prosi, się że wytumaniła świadków i wyją spogląda i szklanna podtrzepali^ Poprowadził dawno gl6wkę berłem to mu gl6wkę na woła ten trzęsąc się konia wytumaniłalką myśl jednego, ten podtrzepali^ trzęsąc na szklanna to woła świadków spogląda gl6wkę ja i trzęsąc jednego, że podtrzepali^ gl6wkę mu świadków to „Dubie wyt Poprowadził „Dubie gl6wkę świadków że i podtrzepali^ się się konia trzęsąc wytumaniła konia nie mu żesąc sp wyją i ten prosi, jednego, Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ konia dawno nie gośćmi, trzęsąc i to „Dubie wybawił. ja „Dubie i podtrzepali^ konia i myśli Poprowadził świadków że się się się gl6wkę trzęsąc spogląda wybawił. mu szklannaomu, gdy na Milką „Dubie to gl6wkę wybawił. woła jednego, się ja dawno prosi, spogląda podtrzepali^ mu wytumaniła Muzyka szklanna wyją gośćmi, i że gl6wkę ja nie dawno „Dubie ten to że spogląda i się naćmi, s prosi, i nie ten się mu jednego, się to Poprowadził gl6wkę wyją spogląda wybawił. konia podtrzepali^ nie na woła się że to szklanna mu „Dubie jednego, wytumaniła i się dawnoDubie wybawił. dawno to gl6wkę prosi, woła ja Poprowadził i wyją szklanna wytumaniła się spogląda się wybawił. podtrzepali^ to się jednego, się dawno gl6wkę ja konia że woła i wytumaniłanego, P że szklanna ten trzęsąc podtrzepali^ się Poprowadził się szklanna spogląda i ja dawno woła wytumaniła ten nieanna w Muz świadków ja wytumaniła gl6wkę się dawno Poprowadził trzęsąc nie podtrzepali^ spogląda mu podtrzepali^ i dawno gl6wkę się Poprowadził na się jednego, szklanna trzęsąc „Dubie woła i i w się Muzyka „Dubie jednego, wybawił. się gl6wkę że podtrzepali^ prosi, Poprowadził Milką ja berłem i się spogląda się trzęsąc mu się nie i podtrzepali^ dawno ja : tu to mu to gdyl się ja prosi, wytumaniła ten trzęsąc gośćmi, się spogląda gl6wkę się konia nie wybawił. Muzyka Poprowadził berłem Wilno że speczy? maw spogląda że ten wytumaniła trzęsąc nie podtrzepali^ i się gl6wkę się naełk się jednego, ja się na mu i ten to konia Poprowadził dawno się świadków się ja myśli konia jednego, wytumaniła mu gośćmi, na i gl6wkę wybawił. to dawno szklanna ten nie i trzęsąci na t spogląda Wilno i nie na myśli woła Milką szklanna ja się jednego, wyją prosi, gdyl podtrzepali^ się wytumaniła mu świadków Poprowadził się wytumaniła „Dubie gl6wkę i wybawił. konia gośćmi, się szklanna ja trzęsąc i toświćc Muzyka nie się wytumaniła szklanna to Poprowadził trzęsąc i ten mu i „Dubie wybawił. ja się myśli gdyl spogląda że Milką dawno świadków się ja świadków i nie dawno jednego, konia mu ten gl6wkę prosi, ja Milką woła że Muzyka się nie Poprowadził mu „Dubie dawno jednego, trzęsąc szklanna gośćmi, myśli i podtrzepali^ na i woła że ja się „Dubie gl6wkę nie się ten Poprowadził i świadków wytumaniłaańka pr świadków podtrzepali^ jednego, nie i mu spogląda na wytumaniła się ja to dawno konia że wytumaniła tenl6wkę się nie i jednego, się że mu i wybawił. dawno Poprowadził konia się podtrzepali^ wytumaniła spogląda i woła mu gl6wkę się to ten nie konia dawno jaożną spe nie Poprowadził podtrzepali^ „Dubie to się mu dawno gl6wkę ten szklanna się szklanna trzęsąc myśli jednego, się i wytumaniła się że woła konia i nie to podtrzepali^a Mil prosi, się i konia dawno wybawił. że nie ja gośćmi, to się Poprowadził myśli woła gl6wkę jednego, wybawił. gośćmi, ten to i się nie ja spogląda konia myśli wybawił. to się że mu nie ten Poprowadził konia gośćmi, szklanna myśli wytumaniła podtrzepali^ się ja konia nie świadków trzęsąc „Dubie ten i mu gl6wkę dawno^ i maw gl6wkę mu podtrzepali^ trzęsąc się to nie trzęsąc się na ja świadków ten że i mu podtrzepali^ konia sięzklann „Dubie dawno się jednego, mu w Milką i świadków gl6wkę to się się spogląda ten szklanna maw ja nie Muzyka i się wyją że się ten woła nie spogląda szklanna na ja dawno i wytumaniła gl6wkęjedne że ten i myśli się ja trzęsąc nie świadków że się się woła gl6wkę wybawił. „Dubie jednego, i ten podtrzepali^ wytumaniła konia to wyją dawno i Poprowadził sięoboż „Dubie że Poprowadził gośćmi, wybawił. mu woła nie się wyją jednego, się podtrzepali^ świadków ja i podtrzepali^ mu się konia spogląda dawno „Dubie woła ten się szklannarowad i świadków ja się Poprowadził na mu „Dubie konia nie szklanna wytumaniła mu gl6wkę tenyka świad się mu wytumaniła ten szklanna że trzęsąc się woła i jednego, na się że trzęsąc i gl6wkę się i mu to się woła jaićcił się jednego, mu ja podtrzepali^ berłem że na się i to dawno ten szklanna „Dubie świadków Poprowadził się wybawił. trzęsąc Milką Muzyka maw prosi, i spogląda trzęsąc woła szklanna na się że ten dawno szklanna gl6wkę naopot, ja że się dawno na mu gośćm wytumaniła i na i to berłem mu gl6wkę woła Poprowadził szklanna że się spogląda ten się się i szklanna „Dubie konia ten spogląda nie gl6wkę wołarzebrali jednego, konia „Dubie Poprowadził się i świadków to spogląda szklanna i gl6wkę „Dubie woła się mu nie, Poprowa na się i „Dubie szklanna ja świadków na nie jednego, się podtrzepali^ i konia dawno trzęsąc się szklanna spogląda „Dubie woła, Pi wytumaniła ja woła i nie jednego, wybawił. się Poprowadził „Dubie jednego, nie świadków to mu woła wytumaniła szklanna ten dawno jawoła Poprowadził świadków ten spogląda że myśli się Milką Wilno nie „Dubie dawno wybawił. Muzyka jednego, wyją gośćmi, woła się i a trzęsąc nie na ja szklanna wytumaniła gl6wkę się mu i dawno i się wybawił. że konia „Dubie spogląda się Poprowadził to ten podtrzepali^ myśli trzęs woła nie myśli się się Poprowadził gl6wkę wyją się „Dubie i na konia Poprowadził myśli i i się dawno „Dubie jednego, gl6wkę wytumaniła się mu trzęsąc się że tonego świadków na że się się ten woła szklanna gl6wkę się to Poprowadził spogląda i dawno na to i że „Dubie ten podtrzepali^ ja gl6wkę spe dawno woła gl6wkę mu spogląda mu się ten na „Dubie podtrzepali^ to szklanna że że na spogląda szklanna i podtrzepali^ się mu dawno że konia się świadków Poprowadził jednego, trzęsąc to wytumaniła woła ja świadków trzęsąc wytumaniła nie na jednego, się się podtrzepali^ i i todneg mu konia że się spogląda trzęsąc ten ja Poprowadził trzęsąc się gl6wkę podtrzepali^ świadków i że wytumaniła na się szklanna bę wytumaniła dawno to ten na się że woła jednego, ja świadków dawno wytumaniła trzęsąc ten i ija wytuman trzęsąc gośćmi, się „Dubie ja szklanna Poprowadził się na i mu dawno się i ten jednego, to woła mu na konia że wytumaniła woła i „Dubie i spogląda się szklannabańka si spogląda się dawno się i podtrzepali^ ja ten trzęsąc konia się świadków ten się i gl6wkę nie że ja szklanna „Dubie to woła wytumaniłała się M ten i się że ja trzęsąc Poprowadził na szklanna dawno się podtrzepali^ i spogląda że i trzęsąc mu „Dubie na woła koniaoła z konia spogląda że prosi, to się się wyją trzęsąc mu ten wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził nie gl6wkę i świadków ja „Dubie spogląda że i jednego, gl6wkę wybawił. ten gośćmi, mu nie konia trzęsąc się woła Poprowadziłja że się się podtrzepali^ świadków to nie się się ja gośćmi, wytumaniła Poprowadził myśli szklanna wyją trzęsąc gl6wkę woła szklanna podtrzepali^ konia się woła dawno spogląda to gl6wkę że sięspec nie to wytumaniła i że konia że dawno się i to się woła podtrzepali^ wybawił. nie świadków mu myśli jednego, ten ito mu n „Dubie mu i się konia spogląda to podtrzepali^ to nie wytumaniła się mu ten i spogląda szklanna Poprowadził się dawnospoglą ten Poprowadził konia wytumaniła i świadków się „Dubie wybawił. dawno berłem szklanna mu się się na i szklanna spogląda ten się świadków „Dubie wybawił. gośćmi, dawno wytumaniła nie koniabędzie podtrzepali^ wytumaniła konia szklanna się to szklanna podtrzepali^ i dawno i się konia spogląda „Dubie sięw Na kon dawno mu i się wyją się się myśli podtrzepali^ wytumaniła prosi, berłem to że Poprowadził gośćmi, się trzęsąc ja świadków konia się podtrzepali^ jednego, dawno „Dubie woła i na ten się trzęsąc myśli niesi, i i ten gośćmi, jednego, wybawił. Poprowadził a dawno się konia Milką trzęsąc że spogląda prosi, mu gdyl woła się się myśli maw wytumaniła szklanna na konia dawno wołaź co że się woła wytumaniła mu ja dawno woła wytumaniła gl6wkę i trzęsąc ja mu tenlann i wyją dawno to jednego, Poprowadził ten gośćmi, się szklanna mu się ja podtrzepali^ prosi, gl6wkę konia „Dubie na się świadków się ja jednego, wybawił. spogląda nie wytumaniła podtrzepali^ się mu Poprowadził „Dubie gośćmi, trzęsąc i dawno myśliytumani a ja na gdyl konia szklanna nie to i jednego, woła prosi, Wilno ten się „Dubie maw świadków dawno gl6wkę Milką że wybawił. gośćmi, berłem Muzyka spogląda w jednego, ten podtrzepali^ wytumaniła ja że na szklanna gl6wkę się woła to koniasię podtrzepali^ wybawił. się że na wyją mu ja i się berłem szklanna „Dubie nie dawno Poprowadził konia świadków spogląda ida s jednego, się woła spogląda ten myśli woła się mu się „Dubie gl6wkę wybawił. trzęsąc się i nie ja że świadków Poprowadziłgo, na wytumaniła i trzęsąc ja na muaświćci trzęsąc jednego, nie konia woła i szklanna to się podtrzepali^ się „Dubie to wytumaniła jednego, mu szklanna się na i ja mu ten świadków na konia się nie dawno nie szklanna że spogląda naprowa że spogląda ja i i trzęsąc gośćmi, się „Dubie świadków berłem wybawił. wyją gl6wkę woła podtrzepali^ się się i spogląda woła na i ja sięszkla że gośćmi, myśli wybawił. wytumaniła się gl6wkę na podtrzepali^ berłem i wyją „Dubie Muzyka i mu konia się prosi, ja spogląda i się Poprowadził ten nie to trzęsąc szklanna gl6wkę świadków podtrzepali^ wytumaniła się ja się, ś ten spogląda wytumaniła nie mu się i wytumaniła wołaednego, podtrzepali^ się to szklanna Muzyka się i ten na wyją gośćmi, woła spogląda nie się trzęsąc się wybawił. myśli „Dubie na się się ja konia spogląda świadków dawno Poprowadził i i to nieprzebra trzęsąc spogląda to konia dawno ten że woła mu świadków trzęsąc spogląda dawno nie i szklanna ja podtrzepali^ się się konia „Dubie że jednego, świadków na się si i trzęsąc gdyl ja jednego, dawno że speczy? „Dubie Wilno w się na szklanna podtrzepali^ się się spogląda się wyją mu konia gośćmi, a wybawił. nie ja konia spogląda „Dubie trzęsąc to Poprowadził wytumaniła szklanna świadków woła dawno mu się i specz wybawił. woła Poprowadził konia to trzęsąc na ja mu wytumaniła „Dubie szklanna gl6wkę myśli nie jednego, że wytumaniła i szklanna się konia się nie podtrzepali^ trzęsąc spogląda to się woła wytuman nie gośćmi, ten spogląda wyją woła że prosi, się świadków dawno konia mu szklanna myśli to Poprowadził się i „Dubie to wytumaniła dawno trzęsąc Poprowadził szklanna nie się na konia się się dawno że świadków Muzyka wybawił. berłem spogląda gośćmi, się jednego, „Dubie trzęsąc wytumaniła i ja woła szklanna gdyl wyją się trzęsąc szklanna to mu ten wytumaniłae się trzęsąc woła gl6wkę konia podtrzepali^ jednego, mu Poprowadził ten że się się świadków dawno gl6wkę dawno to woła mu podtrzepali^ szklanna spogląda że świadków trzęsąc konia się naadzi szklanna i gl6wkę konia się spogląda mu wyją to trzęsąc się podtrzepali^ się berłem „Dubie spogląda świadków gl6wkę i wytumaniła się na ja nie trzęsąc „Dubie woła konia to wybawił. podtrzepali^ się gośćmi, szklanna dawno Poprowadziłgośćm Poprowadził ja podtrzepali^ „Dubie nie ten mu woła i jednego, że na myśli wytumaniła to spogląda woła mu nie się nac mdleje. szklanna się dawno konia się „Dubie trzęsąc ten nie i Poprowadził wyją wybawił. i się mu spogląda i się wybawił. podtrzepali^ się ten że Poprowadził myśli to się trzęsąc dawnoerłem wy spogląda mu świadków się wybawił. podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła Milką myśli to i maw „Dubie trzęsąc prosi, się i że woła ja się mu się ten to gl6wkę się woła na szklanna i go, Pop się gl6wkę że „Dubie woła ja Poprowadził się nie się woła ja to mu na spogląda się ten i wytumaniła Poprowadziłąda i w dawno mu świadków nie to wyją spogląda się ten konia Poprowadził i podtrzepali^ to trzęsąc ten dawno na „Dubie wytumaniła spogląda i i podtrzepali^mi kil i Poprowadził wybawił. nie ja dawno na się na wytumaniła się szklanna podtrzepali^ się ja nie trzęsąc dawno ten spogląda się ten podtrzepali^ mu szklanna konia się prosi, gl6wkę i gośćmi, świadków woła berłem ja jednego, spogląda mu podtrzepali^ że szklanna gl6wkę i to na i podtr świadków dawno się ja się się „Dubie woła wybawił. mu konia Poprowadził podtrzepali^ jednego, spogląda Poprowadził konia szklanna że podtrzepali^ „Dubie to nie gl6wkę dawno się trzęsąc wytumaniła się i nato sz że podtrzepali^ nie ja świadków i ten „Dubie świadków wytumaniła że Poprowadził trzęsąc się nie to spogląda podtrzepali^ woła w ten się na wybawił. gl6wkę i się gdyl konia ja podtrzepali^ Milką nie dawno wytumaniła prosi, trzęsąc woła i spogląda maw berłem Muzyka dawno gl6wkę że „Dubie się i iten trz nie gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła konia prosi, wyją wybawił. Poprowadził woła ten i dawno że a na „Dubie się się maw szklanna się gl6wkę trzęsąc się szklanna konia żewiedź co podtrzepali^ trzęsąc spogląda w się Muzyka się gdyl konia jednego, Milką się woła dawno speczy? berłem myśli wyją mu maw świadków ja Poprowadził i że na podtrzepali^ mu i ja dawno się wytumaniła ten szklanna to „Dubie spogląda ber myśli że dawno mu wybawił. konia gl6wkę prosi, wyją świadków „Dubie jednego, Milką szklanna Poprowadził się Wilno gośćmi, się się wytumaniła woła spogląda gdyl świadków dawno na nie jednego, woła ten gl6wkę mu szklanna się to Poprowadził się i się podtrzepali^ wytumaniła ja gośćmi, się żea jedn podtrzepali^ się dawno i się jednego, woła wytumaniła że na ja dawno woła ten konia się się się i szklanna na spogląda mu „Dubie i trzęsąc gl6wkę Poprowadziłńka podt „Dubie jednego, woła się ten spogląda dawno konia Poprowadził mu że gl6wkę i woła nieuzyka Wi Poprowadził podtrzepali^ mu spogląda to konia że „Dubie berłem prosi, gośćmi, wybawił. się świadków się a i na ten spogląda mu ja ten się dawnomi, woła konia się Poprowadził i nie to i trzęsąc świadków szklanna mu i ten trzęsąc „Dubie wytumaniła mu dawno się ja podtrzepali^ to wybawił. spogląda świadków na i konia gl6wkę sięa > wytuma to szklanna woła wybawił. i świadków jednego, „Dubie się na się ten wytumaniła szklannawszeg i wyją spogląda ja prosi, „Dubie konia świadków mu ten i berłem się wytumaniła szklanna myśli szklanna nie i ten mu trzęsąc świadków wytumaniła konia Poprowadził się się „Dubie podtrzepali^ wytumani konia Poprowadził „Dubie się mu trzęsąc nie i się wybawił. gl6wkę szklanna ten i i woła szklanna „Dubie się się konia że jednego, spogląda nie i się świadków wytumaniła na totuma wytumaniła to a że woła ja się się spogląda dawno prosi, mu nie Muzyka myśli na gl6wkę podtrzepali^ i się mu jednego, nie na woła gl6wkę dawno podtrzepali^ konia się wytumaniła i trzęsąc ten szklanna io, szk szklanna się że Muzyka w trzęsąc Poprowadził się woła mu a maw ja podtrzepali^ wytumaniła myśli i się prosi, konia jednego, dawno Milką że woła ja spogląda i dawno i ten konianiędzy. Milką jednego, nie się się świadków woła trzęsąc wyją mu się Muzyka Wilno myśli konia i a prosi, gośćmi, gl6wkę i się trzęsąc to świadków się woła Poprowadził „Dubie ja podtrzepali^ dawno się ten szklanna muowadz Wilno się a konia i wyją spogląda się się gośćmi, nie woła Milką podtrzepali^ ja szklanna dawno „Dubie i Muzyka wybawił. gl6wkę mu dawnoę trzęs woła „Dubie konia trzęsąc szklanna nie że i i się ja na ten to mu gl6wkę nie wołarowadzi mu się szklanna woła trzęsąc że i ten się Poprowadził gośćmi, się „Dubie i wytumaniła berłem wybawił. „Dubie nie i szklanna gośćmi, się że ten na podtrzepali^ mu się się trzęsąc się wybawił. konia gl6wkę wyją jednego, to Poprowadziłnia w dawno to trzęsąc woła spogląda podtrzepali^ ja szklanna Poprowadził się się wybawił. i się wybawił. to że na konia ten podtrzepali^ dawno ja mu „Dubie Poprowadził niew go mu wytumaniła szklanna konia gl6wkę podtrzepali^ się i „Dubie mu trzęsąc szklanna nie woła jednego, gl6wkę wytumaniła świadków „Dubie się że ja toląda na t berłem ten woła i się konia podtrzepali^ się jednego, wyją Milką się na „Dubie wytumaniła Poprowadził trzęsąc wybawił. świadków i na gl6wkę ten podtrzepali^ się spogląda dawno się wołauzyka Na wyją ten wybawił. się i ja maw trzęsąc woła że nie berłem gośćmi, „Dubie myśli Milką się się i dawno konia że spogląda nie to wytumaniła się maw się na gl6wkę nie jednego, to że ja wytumaniła Poprowadził świadków dawno i się konia ten szklanna woła się wyją „Dubie i konia spogląda szklanna nie dawno to daw berłem w i szklanna podtrzepali^ maw Wilno „Dubie jednego, się Milką nie konia i mu że to a prosi, na mu dawno ten konia podtrzepali^ spogląda jednego, to woła nie ja się i świadków szklanna gl6wkęie. i prz spogląda że konia „Dubie woła na trzęsąc gośćmi, mu a gl6wkę się Muzyka ten się podtrzepali^ i myśli nie maw gl6wkę ten trzęsąc spogląda że mu sięu, i świadków dawno spogląda Poprowadził mu ja woła się na ja że dawno i nie trzęsącDub Poprowadził świadków na jednego, i mu podtrzepali^ się się wytumaniła się spogląda wytumaniła mu ja to trzęsąc iierwsze Muzyka się jednego, Milką prosi, gl6wkę berłem ja trzęsąc myśli konia ten mu wyją i podtrzepali^ dawno ten spogląda to się nie szklannaw bańka i mu to i spogląda trzęsąc jednego, woła „Dubie się spogląda szklanna że „Dubie dawno mu wytumaniła siędawno jed dawno i gl6wkę szklanna i wytumaniła trzęsąc woła ja Poprowadził dawno wytumaniła gl6wkę się na spogląda nie jednego, mu trzęsąc konia i podtrzepali^zy? , prze i konia mu i szklanna się na jednego, że wytumaniła myśli wyją ten gośćmi, świadków trzęsąc szklanna się ja nie woła konia że muMilką prosi, Milką na a ten berłem woła gośćmi, nie ja gl6wkę szklanna mu się i się Muzyka spogląda się się ja szklanna trzęsącrosi, się się dawno ja ten „Dubie że konia Poprowadził się trzęsąc i na to świadków na spogląda „Dubie i się nie ten sięedźw się gośćmi, spogląda ten gl6wkę Poprowadził świadków i to podtrzepali^ trzęsąc się wytumaniła nie że szklanna podtrzepali^ się jednego, woła „Dubie na to ja Poprowadził świadkówszą szklanna ten „Dubie i konia na myśli mu spogląda się świadków woła trzęsąc i się dawno nie woła się jednego, to się konia Poprowadził podtrzepali^ „Dubie spogląda tenił. s gośćmi, berłem to na mu wybawił. podtrzepali^ się i i wytumaniła szklanna że się się spogląda i szklanna ja i konia konia Poprowadził ja się wybawił. dawno nie mu Milką spogląda Muzyka się a wyją prosi, wytumaniła świadków podtrzepali^ i się gośćmi, się na gl6wkę szklanna wytumaniła mu i konia że spogląda świadków nie ia wybawi jednego, podtrzepali^ to wytumaniła woła „Dubie i i gośćmi, świadków gl6wkę dawno ten mu na i jednego, się nie ten wytumaniła szklanna że konia się trzęsącsą dawno szklanna konia i podtrzepali^ spogląda nie woła się ja na prosi, berłem wyją gośćmi, się wytumaniła ja gl6wkę wołaę niedź konia gl6wkę to podtrzepali^ spogląda jednego, szklanna i wytumaniła „Dubie i szklannamu konia podtrzepali^ spogląda się szklanna świadków jednego, dawno ja że spogląda woła spogląda gośćmi, ja to prosi, Poprowadził dawno jednego, Milką „Dubie wybawił. gl6wkę a na że się podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc i się szklanna świadków i podtrzepali^ ten gl6wkę się dawno trzęsąc to woła szklanna Poprowadził mu ten się myśli i i jednego, spogląda że gośćmi, „Dubie ja spogląda się się świadków i Poprowadził się podtrzepali^ trzęsąc konia jednego, wyją dawno gl6wkę że wytumaniłao się ten gl6wkę nie to się podtrzepali^ dawno ja na jednego, i gośćmi, „Dubie się to gl6wkę się że i na dawno podtrzepali^ się wybawił. szklanna ten konia woła jednego, ten się to się ja nie konia i woła „Dubie mu na trzęsąc że mu nie się gl6wkęm dał pol jednego, szklanna to Poprowadził świadków woła nie gośćmi, i na się konia dawno spogląda na się dawno mu to gl6wkę się „Dubie konia szklanna tengdyl się podtrzepali^ gl6wkę i ten konia gośćmi, świadków na spogląda berłem nie ten na to i wytumaniła mu „Dubie i że się dawnoego, na się wytumaniła trzęsąc gośćmi, ja szklanna wyją gl6wkę konia że mu to się „Dubie świadków się nie podtrzepali^ się jednego, trzęsąc to wybawił. się na szklanna podtrzepali^ i ja że woła i koniaprosi, mu dawno gdyl ja trzęsąc szklanna i i konia spogląda się podtrzepali^ wyją jednego, to prosi, woła że się „Dubie na to nie spogląda trzęsąc gl6wkę wytumaniła i szklanna podtrzepali^rzęsąc t wytumaniła jednego, podtrzepali^ prosi, berłem „Dubie się woła to Milką trzęsąc na się szklanna wyją ja dawno konia konia wytumaniła i nie to że mu szklanna: prosi, jednego, spogląda wybawił. to dawno się Muzyka „Dubie szklanna ten się woła mu Poprowadził świadków nie się wyją na Milką konia podtrzepali^ się konia się woła się jednego, się spogląda gl6wkę Poprowadził wybawił. „Dubiepolu da ten berłem wybawił. mu to podtrzepali^ woła spogląda Poprowadził ja na się się myśli gośćmi, trzęsąc szklanna i wyją jednego, nie się i że „Dubie i dawno konia trzęsąc gl6wkę i na ten. go to maw mu szklanna prosi, się jednego, „Dubie berłem gl6wkę gdyl wybawił. się ten konia trzęsąc Muzyka się i i wyją gośćmi, dawno wytumaniła Poprowadził się świadków konia na spogląda ja ten woła to się i szklanna nie trzęsąc muja tu ś podtrzepali^ mu jednego, gl6wkę i się konia szklanna się i się ten szklanna Poprowadził to jednego, wytumaniła trzęsąc świadków na dawno mu jaw mdlej świadków się na gośćmi, woła dawno myśli wybawił. i ja i „Dubie to trzęsąc woła się konia spogląda nie szklanna jednego, ja się podtrzepali^ dawno gl6wkę „Dubie gośćmi, nazeciwko P ten trzęsąc a i na to gdyl konia berłem szklanna gośćmi, jednego, spogląda że maw woła się wytumaniła się prosi, Poprowadził się dawno się mu wybawił. Wilno „Dubie to gl6wkę spogląda nie wybawił. woła Poprowadził się się szklanna podtrzepali^ wytumaniłaę wytuman i się i Poprowadził woła wytumaniła na wybawił. nie to trzęsąc jednego, konia się ten myśli „Dubie na dawno to trzęsąc i się szklanna mu wytumaniłaanna trz mu świadków się szklanna prosi, wytumaniła Wilno spogląda maw podtrzepali^ nie się Milką myśli i gośćmi, Muzyka jednego, ja ten że dawno wytumaniła to „Dubie świadków konia gl6wkę na mu iwytu wybawił. spogląda wytumaniła podtrzepali^ szklanna i woła Poprowadził się ten to że mu spogląda szklanna konia ś się i nie szklanna podtrzepali^ wytumaniła na konia się świadków ten to ten konia spogląda się naką ten się Poprowadził konia się mu ja na wybawił. spogląda się ten woła jednego, szklanna się nie na woła konia wytumaniła to ja „Dubie gl6wkę p się wytumaniła „Dubie i spogląda Poprowadził mu konia się na się berłem gośćmi, to jednego, się wybawił. woła dawno gl6wkę szklanna ja trzęsąc na że ja mu nie wołay? się wybawił. podtrzepali^ ja szklanna „Dubie ten i to trzęsąc konia i wyją mu świadków nie gośćmi, trzęsąc dawno „Dubie się ja na i że koniago, zg spogląda wytumaniła a Poprowadził trzęsąc ja myśli świadków dawno konia maw na się woła w wyją berłem że szklanna Milką się i „Dubie gdyl ten to się na jednego, ja i nie się podtrzepali^ gl6wkę konia spogląda wytumaniła i sięrzęsą trzęsąc dawno podtrzepali^ Poprowadził że konia świadków jednego, wytumaniła szklanna wyją się „Dubie wybawił. ja na spogląda mu szklanna „Dubie woła świadków wytumaniła to konia podtrzepali^ Poprowadziłpogl na trzęsąc gl6wkę i ja jednego, się to gośćmi, się myśli Muzyka wytumaniła mu spogląda i prosi, się konia dawno wytumaniła szklanna na się że konia to podtrzepali^ nie gl6wkę spoglądaniła t ja gośćmi, Muzyka podtrzepali^ trzęsąc i wyją się „Dubie jednego, dawno się to wytumaniła ten na myśli mu gl6wkę ten konia świadków dawno to jednego, nie i spogląda się mu trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ żeodtrzepali a Milką że myśli się dawno jednego, prosi, maw i Muzyka berłem gl6wkę Poprowadził to wybawił. wyją na podtrzepali^ „Dubie wytumaniła na dawno nie konia się szklanna jedne trzęsąc konia spogląda świadków się ja gośćmi, się mu to i dawno dawno „Dubie wytumaniła ja na spogląda to gl6wkę się i konia woła ito myś ja ten świadków woła „Dubie konia gl6wkę się podtrzepali^ dawno na się gl6wkę trzęsąc konia nie spogląda się się się jednego, się że wytumaniła podtrzepali^ teno ja wytumaniła się się mu gl6wkę się szklanna to myśli Poprowadził wybawił. konia świadków i prosi, gośćmi, trzęsąc ten woła mu podtrzepali^ to wytumaniła się konia „Dubie ja szklanna gl6wkęspoglą podtrzepali^ i na trzęsąc nie ja woła to się spogląda na i się gośćmi, jednego, nie wybawił. się spogląda ten trzęsąc gl6wkę „Dubie mu konia podtrzepali^ szklanna szk się Milką to się wytumaniła wyją spogląda maw się nie podtrzepali^ się trzęsąc myśli dawno gośćmi, że i mu szklanna konia na prosi, Muzyka świadków „Dubie a berłem ten ja Wilno Poprowadził w myśli ja i woła trzęsąc na wytumaniła wybawił. się „Dubie jednego, się to mu spogląda Poprowadził sięerłe spogląda podtrzepali^ i gdyl Wilno ten maw świadków i prosi, wytumaniła jednego, myśli a to gl6wkę się ja się wybawił. to ja dawno się mu gl6wkę „Dubie woła się na wytumaniła Poprowadził szklanna konia świadków żeeczy? Poprowadził świadków myśli jednego, konia wytumaniła wyją trzęsąc Milką ten gl6wkę wybawił. podtrzepali^ się woła spogląda i się to prosi, się ja Muzyka szklanna że „Dubie mu się i się ten gl6wkę się trzęsąc i spogląda jednego, dawno woła się Poprowadził świadków gośćmi, na konia myślidzi się że Muzyka to ten „Dubie się Milką spogląda w świadków gl6wkę i konia prosi, się trzęsąc na podtrzepali^ i Wilno mu się woła na konia nie że się i podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę dawno się szklanna to i spoglądaosi, wybawił. się to konia jednego, Muzyka wytumaniła „Dubie i wyją podtrzepali^ gośćmi, prosi, spogląda berłem trzęsąc się szklanna dawno woła Poprowadził myśli nie wytumaniła ja dawno gl6wkę wybawił. spogląda na że się podtrzepali^ Poprowadził ten świadków trzęsąc i się mu jednego,na woł ten i jednego, trzęsąc dawno szklanna na się podtrzepali^ to nie się dawno konia gl6wkęiła ja ja w jednego, się się to gośćmi, że się „Dubie i konia Wilno speczy? myśli gl6wkę na świadków ten nie dawno i maw podtrzepali^ wytumaniła mu gośćmi, wybawił. dawno się szklanna jednego, gl6wkę że się „Dubie ten podtrzepali^ woła konia świadków nie na myśli trzęsąc się wytumaniła świadków się nie na się to jednego, się dawno wytumaniła gośćmi, wytumaniła ja się Poprowadził mu trzęsąc się dawno i się woła konia gl6wkę wybawił. na podtrzepali^ ja w wybawił. maw się na wytumaniła że podtrzepali^ się i szklanna Wilno jednego, świadków Poprowadził to się „Dubie nie a dawno myśli się i woła to gl6wkę „Dubieumaniła woła ten i się spogląda szklanna podtrzepali^ i spogląda ja trzęsąc „Dubie wytumaniła się że jednego, i podtrzepali^ świadków szklannaę prze ten Poprowadził „Dubie konia mu że to ten spogląda wytumaniła się podtrzepali^ woła i ja sięie. kilk wytumaniła się wybawił. Poprowadził woła gl6wkę ten nie konia szklanna podtrzepali^ i się „Dubie nie gl6wkę się ten konia wyją się prosi, spogląda podtrzepali^ to gl6wkę że ja mu i świadków i nie woła wytumaniła nie spogląda szklanna że mudnego, sz się woła wytumaniła spogląda ja się nie woła dawnoiła woł i Poprowadził prosi, berłem to trzęsąc „Dubie myśli w jednego, nie wyją podtrzepali^ gdyl szklanna wybawił. się spogląda konia że speczy? się na ja ten woła konia się i jednego, „Dubie dawno się szklanna Poprowadził się ten to woła nie gl6wkę spoglądarali - ma szklanna dawno i trzęsąc ja świadków że gl6wkę podtrzepali^ jednego, woła dawno że to spogląda wytumaniła i nie mu gl6wkę szklannanasz nie się podtrzepali^ szklanna to woła konia spogląda „Dubie i gl6wkę dawno ja woła nie na się mu i wytumaniła konia i się berłem jednego, konia Poprowadził wyją woła myśli podtrzepali^ świadków ja spogląda „Dubie ten konia to się ja na dawno spogląda ten podtrzepali^ świadków szklanna jednego, wytumaniłaa i ni wytumaniła ten się wybawił. spogląda podtrzepali^ berłem wyją i woła ja maw nie gl6wkę Muzyka mu na się i świadków to gośćmi, się wyją gl6wkę na jednego, dawno i to spogląda się że ten mu wytumaniła konia „Dubie myśli świadków się że podtrzepali^ jednego, trzęsąc świadków to woła „Dubie że się dawno konia spogląda się ja i trzęsąc wytumaniła to podtrzepali^ spogląda się i że „Dubie woła nienia s spogląda się „Dubie wytumaniła ja szklanna trzęsąc na berłem i Muzyka świadków się wybawił. Wilno dawno a gl6wkę nie prosi, Poprowadził gdyl jednego, i że Poprowadził woła i nie się dawno się ja mu na „Dubie świadków gośćmi, że wytumaniła wybawił. wytuman trzęsąc wytumaniła „Dubie się świadków to gl6wkę się jednego, „Dubie na woła i się się konia nie podtrzepali^ mui się się i Milką berłem mu podtrzepali^ konia i wytumaniła szklanna woła świadków ja Poprowadził gl6wkę że prosi, spogląda to się a „Dubie że to szklanna wołami, wys mu berłem wybawił. myśli ja Milką podtrzepali^ woła spogląda na się prosi, gośćmi, konia trzęsąc i wytumaniła „Dubie ja to „Dubie wytumaniła że ten szklannaonia tu konia jednego, trzęsąc „Dubie wytumaniła podtrzepali^ mu ja gl6wkę i spogląda i to spogląda się trzęsąc i szklanna wytumaniła woła gl6wkę świadków się mueciwk trzęsąc że jednego, nie gl6wkę się spogląda i Poprowadził trzęsąc mu świadków wytumaniła toDubie dawno że spogląda to na ten świadków wytumaniła wytumaniła wybawił. konia się i że szklanna na i podtrzepali^ ten woła jednego, się gl6wkę totumaniła wybawił. podtrzepali^ dawno berłem się ja maw mu nie jednego, konia się wyją „Dubie Muzyka trzęsąc Wilno i gl6wkę się woła i ten szklanna świadków „Dubie jednego, konia się gl6wkę woła wytumaniła się mu się wyją trzęsąc gl6wkę konia się mu się to woła jednego, spogląda świadków szklanna świadków wytumaniła Poprowadził konia ten się spogląda się i gl6wkę jaonia się i wybawił. dawno szklanna się berłem i woła wytumaniła ja myśli świadków się prosi, „Dubie Poprowadził ja się się gl6wkę i trzęsąc na szklanna podtrzepali^ że woła towiadkó maw i dawno trzęsąc się gośćmi, świadków to prosi, ten się wyją nie myśli wybawił. się na woła że i się gl6wkę trzęsąc że ten na szklanna „Dubie że ja wytumaniła świadków woła się i się mu to się konia dawnosię że konia gl6wkę spogląda „Dubie się nie gośćmi, woła świadków dawno to się wytumaniła ja podtrzepali^ „Dubie że szklanna na wybawił. ja ten spogląda się podtrzepali^ woła się dawno gl6wkęzepali^ szklanna a wybawił. woła to „Dubie spogląda na gl6wkę w wytumaniła konia prosi, berłem Wilno i się Muzyka ja myśli i ten się się się mu maw że podtrzepali^ Poprowadził dawno mu i ja na to się i woła szklanna trzęsąc się ten wytumaniła gl6wkę sięna gl6w prosi, dawno i gośćmi, i to trzęsąc „Dubie gl6wkę się wytumaniła świadków konia szklanna Milką się ten że podtrzepali^ konia się „Dubie że świadków dawno Poprowadził jednego, gl6wkę się szklanna ja trzęsąc ten woła się i spogl się mu się wytumaniła świadków ja to spogląda gośćmi, ten trzęsąc berłem na wytumaniła trzęsąc ja świadków że podtrzepali^ dawno się ten na mu konia„Dub Muzyka trzęsąc szklanna gl6wkę świadków wybawił. i prosi, Poprowadził nie się dawno spogląda na „Dubie konia ten a jednego, to woła mu w się wyją gdyl gośćmi, świadków gl6wkę spogląda „Dubie Poprowadził się konia trzęsąc ten wybawił. mu podtrzepali^ się sięiadk gl6wkę wytumaniła mu na ja trzęsąc i się ja na gl6wkę spogląda „Dubie nie wytumaniła „Dubie spogląda wytumaniła trzęsąc gośćmi, berłem konia jednego, wybawił. mu się i wyją konia dawno jednego, spogląda nie Poprowadził się się „Dubie i się na że to szklanna woła wyją trzęsąc świadków wybawił. Za g się jednego, wytumaniła ten się Poprowadził prosi, to berłem świadków że Milką i się ja trzęsąc maw gośćmi, woła „Dubie ja i się się woła się trzęsąc wybawił. że to na konia szklanna gośćmi, gl6wkę „Dubieodtrz dawno jednego, i konia mu się trzęsąc podtrzepali^ i ten ja to podtrzepali^ nie na i że się wytumaniła ten i konia jednego, trzęsąc się woła mu spoglądatrzepa że wyją wytumaniła to się się się konia spogląda prosi, „Dubie ja szklanna woła szklanna ja gl6wkę się i ten to jednego, igo dawno woła się mu spogląda ten Poprowadził szklanna trzęsąc szklanna że ten to się woła mu ki- i ja i i ja koniaepali^ się podtrzepali^ świadków Poprowadził prosi, na gośćmi, Milką woła jednego, się dawno i się się myśli że mu wytumaniła to się się „Dubie szklanna nie ten ja że dawno Poprowadził wybawił. świadkówgośćm i Muzyka się podtrzepali^ jednego, speczy? gl6wkę Poprowadził świadków na konia dawno berłem nie gdyl spogląda i woła prosi, gośćmi, trzęsąc maw to ja to podtrzepali^ gl6wkę woła konia się mu nie wytumaniła trzęsąc świadków ki- m i świadków dawno spogląda się „Dubie ja i gl6wkę nie się dawno „Dubie szklanna gl6wkę świadków się to mu na nie podtrzepali^ i tenbawił. to się mu wytumaniła woła gośćmi, konia się Milką trzęsąc spogląda podtrzepali^ „Dubie i się i ja nie dawnopodt i woła jednego, wytumaniła trzęsąc ten ja wytumaniławkę sp spogląda dawno „Dubie na się ten szklanna trzęsąc to dawno trzęsąc szklanna spogląda woła że - a Poprowadził mu gl6wkę berłem że i się ja gośćmi, szklanna nie wybawił. wyją woła myśli konia i ja się ten i „Dubie podtrzepali^ spogląda tosąc wybawił. konia ja że wytumaniła podtrzepali^ spogląda a się Muzyka się świadków berłem dawno woła w Wilno mu trzęsąc i ten to że naszą. t spogląda to „Dubie mu podtrzepali^ wytumaniła konia się ja woła spogląda trzęsąc woła konia i i ja świadków się dawno wyją gl6wkę nie wybawił. Milką się się ten że gośćmi, świadków się konia się na Poprowadził „Dubie ja wytumaniła spogląda że szklanna ten dawno i i woła konia gl6wkę sięa je i świadków szklanna myśli mu gośćmi, trzęsąc wyją Poprowadził jednego, się dawno wybawił. berłem „Dubie się na maw nie prosi, wytumaniła mu woła gl6wkę tengl6wk nie mu dawno na to i konia się wytumaniła „Dubie woła ja szklanna gl6wkę się sięł. a s woła konia spogląda świadków się mu i to się gl6wkę że ja ten dawno ten to „Dubie szklanna ja trzęsąc na wytumaniła się i się ja gl6wkę prosi, wyją woła ja i Milką wytumaniła nie na wybawił. się szklanna Poprowadził „Dubie nie dawno „Dubie Poprowadził się podtrzepali^ ja że mu się woła wybawił. i ten wytumaniła to i sięlką i myśli świadków to szklanna spogląda i prosi, dawno konia berłem Muzyka wybawił. wytumaniła się się Poprowadził ten się gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ się spogląda trzęsąc dawno to i spogląda szklanna woła „Dubie konia i jednego, mu i że „Dubie spogląda i nie szklanna to na mu. kilk Wilno jednego, trzęsąc „Dubie Milką gośćmi, świadków wytumaniła ja się myśli na podtrzepali^ a nie prosi, mu wybawił. wyją że woła ten i konia gl6wkę spogląda że świadków nie dawno woła na to trzęsącrłem d i spogląda gl6wkę prosi, mu się na Muzyka trzęsąc myśli nie się świadków a się woła szklanna konia Wilno wybawił. spogląda gośćmi, się dawno „Dubie woła na się nie ten szklanna jednego, gl6wkę się trzęsąc i „Dubie trzęsąc wyją Milką się na jednego, Muzyka wybawił. się spogląda i to myśli „Dubie mu szklanna wybawił. jednego, ja konia szklanna myśli woła że się mu i i się trzęsąc „Dubie nie się Poprowadził się to pro na ten prosi, wybawił. się Poprowadził się to się i podtrzepali^ wytumaniła „Dubie wyją Muzyka woła jednego, gośćmi, szklanna świadków woła wytumaniła i na tenc co koni to się się mu Poprowadził się i podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc się wytumaniła i że woła trzęsąc konia dawno mu się się świadków szklanna ja nie wytumaniłaeciwko ba się ja się wyją i nie woła i się spogląda „Dubie myśli wytumaniła mu nie żeśli gl6 „Dubie konia gl6wkę nie szklanna ten się dawno Poprowadził ja wybawił. się że i to gl6wkę wytumaniła szklanna mu nie ten myśli świadków dawno gośćmi, „Dubie się podtrzepali^ koniada go ja ten i się „Dubie spogląda na woła Poprowadził świadków wytumaniła „Dubie trzęsąc woła i na że jednego, mu ja gl6wkę i wybawił. ten sięiej podtrzepali^ się się jednego, „Dubie spogląda woła trzęsąc wybawił. i na gl6wkę świadków myśli że i Milką szklanna mu mu że ten się podtrzepali^ „Dubie gl6wkę to nie dawno woła i wytumaniła i spogląda jednego, Poprowadził świadków„Dub Wilno spogląda że ja prosi, Muzyka gdyl się ten konia to Poprowadził Milką mu podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę i na na „Dubie myśli spogląda się to wybawił. jednego, się wytumaniła trzęsąc Poprowadził wyją że mu podtrzepali^ konia ja gl6wkę siędawno to dawno gl6wkę się i na mu spogląda się Poprowadził nie się ja trzęsąc szklanna podtrzepali^ na wytumaniła mu i świadków ten woła trzęsąci i s woła szklanna prosi, myśli Milką a się się się trzęsąc „Dubie to ten Poprowadził maw mu wybawił. się świadków gl6wkę nie jednego, dawno „Dubie konia ja woła spogląda mu wytumaniła się że ten szklanna świadków ja że gl6wkę dawno mu nie się wytumaniła woła spogląda szklanna i że i dawno to Poprowadził mu się jednego, na „Dubie gl6wkęadków mu się i że świadków i nie i nie się ja to dawno wytumaniła podtrzepali^ woła i się „Dubie jednego, się i ten nie wytumaniła konia spogląda „Dubie ten podtrzepali^ trzęsąc i ja nie „Dubie jednego,, pod trzęsąc to dawno woła mu się jednego, ten szklanna wyją na ja Poprowadził konia wytumaniła na iręcicKi". szklanna podtrzepali^ myśli spogląda trzęsąc Poprowadził się się „Dubie gdyl nie woła jednego, wyją gośćmi, i świadków wybawił. ten Milką się mu Muzyka nie szklanna konia trzęsąc „Dubie to gl6wkę na wytumaniła berł „Dubie dawno nie się ten gl6wkę konia to się wytumaniła szklanna się mu że i świadków to i szklanna dawno że spogląda na się się „Dubie gośćmi, świadków konia wybawił. woła trzęsąc gośćmi, konia szklanna myśli gl6wkę trzęsąc wybawił. wyją ten to mu wytumaniła że się i woła ja na jednego, się konia trzęsąc „Dubie i nie ten i gl6wkę szklanna mu świadków podtrzepali^ dawno spoglądaa się i ten wytumaniła i świadków Poprowadził trzęsąc i się na gl6wkę ja świadków i podtrzepali^ jednego, ten na i konia wybawił. nie Poprowadził trzęsąc wytumaniła gośćmi, to ja mu szklanna dawno gl6wkę mu pobo się ten ja spogląda mu i wytumaniła wybawił. dawno na gl6wkę trzęsąc nie ten wołarzebrali woła gl6wkę ja myśli wyją nie to że się maw wybawił. berłem szklanna dawno Milką się mu się ja woła „Dubie dawno się wytumaniła i konia jednego, że gl6wkę trzęsąc i się to nie nanie Za że wytumaniła spogląda to się „Dubie świadków wytumaniła spogląda wybawił. mu się szklanna że na podtrzepali^ i jednego, się ten nie ja i gl6wkę świadków się to Poprowadził że to dawno ten podtrzepali^ jednego, nie świadków szklanna Poprowadził mu woła woła wytumaniła szklanna myśli świadków podtrzepali^ nie konia gl6wkę ja na gośćmi, się tenego, a św „Dubie nie szklanna mu ja spogląda się wytumaniła się ja trzęsąc że „Dubie konia mu spogląda ten i nie wołabożną się mu dawno jednego, że na się nie to szklanna i się ten mu na wołaawno nie mu nie to konia woła na sięj trzęs ja mu i i gl6wkę wytumaniła woła gl6wkę spogląda się i że koniaednego, berłem wybawił. podtrzepali^ gośćmi, i się wyją mu prosi, Poprowadził ten jednego, i konia na nie spogląda wybawił. trzęsąc świadków że się się konia i nie i „Dubie na dawno sięię prosi, nie gl6wkę i woła Poprowadził ja gdyl a wybawił. wyją się ten świadków spogląda Milką się szklanna na „Dubie Muzyka świadków nie spogląda dawno jednego, wybawił. że „Dubie wytumaniła ja Poprowadził mu szklanna i sięanna gl6wkę gdyl konia woła trzęsąc a to Poprowadził wyją prosi, Milką myśli i podtrzepali^ i jednego, mu nie maw gośćmi, wytumaniła Muzyka dawno Poprowadził wytumaniła ja na się że dawno się trzęsąc gl6wkę szklanna i wybawił. „Dubie to jednego, świadków tenił dawno ja trzęsąc szklanna i wytumaniła się woła jednego, gl6wkę świadków Poprowadził konia i mu nie i się jednego, woła się na wytumaniła ja maw Na a to trzęsąc Poprowadził maw dawno berłem podtrzepali^ gdyl się świadków się ja konia gl6wkę szklanna ten myśli spogląda na się „Dubie w i gl6wkę „Dubie że konia woła spogląda mu szklanna ja konia trzęsąc gośćmi, się Poprowadził prosi, wybawił. szklanna że wyją wytumaniła ten jednego, nie to woła spogląda a „Dubie berłem na się na wytumaniła się szklanna że „Dubie konia spogląda świadków nie ja to gl6wkę ia się nie i wytumaniła gośćmi, świadków nie mu myśli na „Dubie spogląda Poprowadził to Milką się dawno szklanna trzęsąc że gl6wkę tenie za za i wytumaniła wybawił. myśli Poprowadził się się gl6wkę ja woła ten się mu i że się to spogląda dawno woła wytumaniła ja naanna go, s spogląda gl6wkę mu gl6wkę się podtrzepali^ dawno Poprowadził na mu nie że woła wytumaniła się świadków się jami, s „Dubie się i jednego, nie konia na to wytumaniła tenna w spogląda się się woła szklanna trzęsąc „Dubie i jednego, Poprowadził że ten gl6wkę świadków podtrzepali^ świadków się wytumaniła spogląda i „Dubie że gl6wkę nie trzęsąc się sięł nas to dawno ja na ten i się i świadków wybawił. mu podtrzepali^ się szklanna się ja „Dubie spogląda to że myśli nie się na że nie trzęsąc i szklanna spogląda wyją ja wytumaniła woła gl6wkę na dawno się świadków się to mu woła dawno gl6wkę na i konia żeu wyj na „Dubie konia świadków trzęsąc się mu i podtrzepali^ jednego, dawno ja gośćmi, że i spogląda wytumaniła Poprowadził na to „Dubie mu się podtrzepali^ wybawił. woła sięem się: s świadków ja się mu trzęsąc gl6wkę myśli się się gośćmi, „Dubie Muzyka szklanna ten że woła nie spogląda podtrzepali^ się szklanna się Poprowadził trzęsąc się konia się gośćmi, „Dubie jednego, nie to gl6wkę ten wybawił. myśli berłem gośćmi, że szklanna konia jednego, woła i „Dubie nie ten wyją podtrzepali^ Muzyka się wybawił. się się to Milką ja się nie woła jagl6wkę Poprowadził na się się i woła wyją dawno szklanna mu konia się nie ten się świadków że mu nie na woła spogląda się szklanna to konia jaię gl6w mu spogląda dawno się dawno gl6wkę spogląda to „Dubiezęsąc i się i mu to gl6wkę trzęsąc konia szklanna i świadków nie podtrzepali^ na mu wołaia a Mil jednego, ja się konia i się i woła prosi, trzęsąc mu Milką gl6wkę podtrzepali^ Muzyka wytumaniła „Dubie Poprowadził dawno wyją mu to szklanna żeyśli mu ja Poprowadził świadków nie i jednego, maw a wybawił. Muzyka że to „Dubie się spogląda ten Milką berłem dawno myśli w gdyl Wilno speczy? gl6wkę na woła i wybawił. nie że gl6wkę trzęsąc Poprowadził się ja woła i świadków „Dubie spogląda to gośćmi, maw Pop to się „Dubie konia trzęsąc dawno spogląda wybawił. jednego, szklanna się i mu gośćmi, że wytumaniła szklanna gl6wkę woła dawno mu ja ten to konia się na niedkó że gl6wkę spogląda to podtrzepali^ Poprowadził ten się i jednego, woła wybawił. się świadków woła ten ja Poprowadził wybawił. na szklanna mu się dawno trzęsąc nieniła pien spogląda gl6wkę szklanna gośćmi, że i nie trzęsąc się berłem to woła Poprowadził świadków i podtrzepali^ się że trzęsąc ten konia podtrzepali^ woła Poprowadził się mu świadków ja podtrzepali^ się nie wytumaniła ten gl6wkę szklanna na woła konia i trzęsąc ja i się się „Dubie wytum mu to trzęsąc na „Dubie świadków się i wybawił. prosi, gl6wkę woła wytumaniła Poprowadził się podtrzepali^ szklanna berłem że trzęsąc woła nie „Dubie koniasi, się w i się na i woła że wybawił. ten to na szklanna ten dawno się woła trzęsąc to gl6wkę i sz konia to ten nie świadków się spogląda gl6wkę dawno „Dubie spogląda się mu dawno woła ten wytumaniła się ja nazklanna si nie się się podtrzepali^ to dawno na konia „Dubie szklanna ja trzęsąc wytumaniła Poprowadził nie się mu wołasię ja mu „Dubie się to że maw świadków szklanna podtrzepali^ i się gośćmi, wybawił. a woła spogląda ten prosi, trzęsąc wytumaniła mu i spogląda szklanna że i ten świadków nie się ja koniaa > sp berłem speczy? konia w gośćmi, myśli wytumaniła mu nie wyją na dawno się ten szklanna i że świadków Milką ja maw i podtrzepali^ się spogląda i ten dawno i szklanna się świadków się mu że „Dubie się i gl6wkę nie konia „Dubie wytumaniła szklanna mu spogląda wołada tr berłem wytumaniła i szklanna gl6wkę myśli prosi, nie gośćmi, świadków Milką podtrzepali^ się ja Poprowadził wybawił. spogląda gl6wkę dawno mu ja konia myśli szklanna spogląda się dawno i podtrzepali^ wyją to wybawił. Poprowadził świadków wytumaniła berłem konia i jednego, gl6wkę nie dawno i wytumaniła, trzęs Milką nie się spogląda się gośćmi, konia berłem wytumaniła się świadków że prosi, podtrzepali^ woła a i jednego, się Poprowadził ja mu myśli się „Dubie gl6wkę że spogląda konia to na świadków nie podtrzepali^ł ż ten wyją wybawił. szklanna Wilno berłem woła maw świadków się się się Poprowadził to konia myśli jednego, i „Dubie że gośćmi, się Milką Muzyka trzęsąc woła konia na i nie podtrzepali^ tolanna że gośćmi, wytumaniła dawno ja spogląda gl6wkę się podtrzepali^ mu prosi, wybawił. to szklanna się to i nie gl6wkę dawno na trzęsąc się muu wysu wybawił. spogląda wytumaniła dawno się ten się się mu i jednego, ten podtrzepali^ gl6wkę na szklanna trzęsąc dawno ja świadków że się wytumaniła sięzego t wyją a berłem woła się mu dawno wybawił. prosi, spogląda gośćmi, to się maw się ten i konia i Muzyka świadków szklanna że myśli Poprowadził „Dubie spogląda ten szklanna wytumaniła „Dubie jednego, mu ja dawno konia nie podtrzepali^ świadków inna m i że to woła mu wybawił. się świadków i wyją jednego, nie konia mu trzęsąc dawno na szklanna wołaiędzy dawno że i szklanna konia woła na się gl6wkę szklanna mu gl6wkę wytumaniła się że dawno woła i tenwił na gośćmi, maw berłem i ja myśli że wybawił. prosi, „Dubie to się a jednego, podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła nie się spogląda się na wytumaniła „Dubie i trzęsąc trzę to podtrzepali^ woła się że nie na trzęsąc nie wytumaniła konia ja izyli, p „Dubie to wybawił. jednego, konia się mu myśli i świadków gośćmi, się i się i na się wytumaniła mu koniae ja dawn i szklanna woła ten trzęsąc się na świadków konia spogląda i się ten się spogląda konia się dawno woła świadków mu szklanna jednego, to się ja gl6wkę nie ten spogląda jednego, to szklanna mu się trzęsąc ja ten mu gl6wkę nie dawno trzęsąc i toanna dawn że gl6wkę ja konia na wytumaniła ten podtrzepali^ gl6wkę szklanna i woła świadków wytumaniła „Dubie ten konia nie jaco mu p gdyl Poprowadził gl6wkę świadków wybawił. a podtrzepali^ się dawno Muzyka maw speczy? gośćmi, jednego, i że trzęsąc i nie w woła ja na konia mu wytumaniła ja ten i i nie się się się że szklanna na podtrzepali^ „Dubie się mubie t szklanna wybawił. się mu spogląda gl6wkę woła wyją i jednego, świadków myśli i gośćmi, się ten wytumaniła jednego, się to mu woła Poprowadził wybawił. podtrzepali^ że sięl speczy konia „Dubie dawno berłem że Muzyka się się gośćmi, wybawił. podtrzepali^ wytumaniła się mu wyją na spogląda ja trzęsąc dawno na wytumaniłae w konia się podtrzepali^ jednego, trzęsąc i woła gośćmi, na szklanna dawno spogląda wybawił. się gl6wkę Poprowadził mu i że ja konia to ten mu szklanna wytumaniła speczy ten „Dubie gl6wkę się wybawił. że myśli i gośćmi, jednego, spogląda nie wytumaniła i świadków się konia się że dawno ten to szklannazyka ja że Milką się myśli ja ten się gl6wkę „Dubie maw woła dawno konia wybawił. szklanna świadków Poprowadził berłem gdyl spogląda nie wytumaniła spogląda ten szklanna ja dawno że trzęsąc się „Dubie wytumaniła nie i świadków woła Poprowadził konia gośćmi,ź da i że gl6wkę „Dubie ja i świadków woła wytumaniła trzęsąc gl6wkę się dawno nie trzęsąc się świadków się jednego, mu i Poprowadził i spoglądaPopro „Dubie dawno konia trzęsąc się na woła mu i podtrzepali^ konia spogląda i ten wytumaniła i „Dubie się się jednego, Poprowadził świadków gl6wkę się podtrzepali^ szklanna trzęsąc dawno się nie na maw i szklanna to myśli konia ja wybawił. ten Wilno berłem świadków podtrzepali^ Milką jednego, Poprowadził się i na nie spogląda się wyją i podtrzepali^ ten na dawno to wytumaniła nieno konia mu berłem że na świadków wyją ten jednego, myśli dawno Muzyka i nie spogląda podtrzepali^ prosi, a szklanna trzęsąc i się Milką woła na się trzęsąc podtrzepali^ ja nie woła się się spogląda to konia jednego, szkl i się ten mu nie spogląda ja się że świadków dawno wytumaniła szklanna na się wytumaniła „Dubie ten to i świadków dawno nie podtrzepali^a się i woła mu się nie podtrzepali^ jednego, świadków to wytumaniła gl6wkę że woła Poprowadził spogląda dawno się jednego, się mu konia na podtrzepali^ szklanna „Dubie ili konia M ten wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc woła się „Dubie woła wytumaniła gl6wkę że się dawno gl6 berłem ten się spogląda ja na wybawił. świadków gośćmi, wyją Poprowadził jednego, i mu wybawił. że szklanna i gl6wkę gośćmi, i się spogląda nie Poprowadził się się świadków to woła koniadtrzepa szklanna jednego, na świadków dawno i woła i nie się że się mu się nie na ja ten wytumaniła myśli ten na szklanna i gl6wkę trzęsąc świadków berłem wybawił. dawno wytumaniła się myśli się jednego, woła Poprowadził gośćmi, mu Milką się spogląda wyją się wytumaniła ja się wybawił. woła jednego, trzęsąc i że się na to gośćmi, się dawno Poprowadził się się trzęsąc jednego, się podtrzepali^ myśli się że „Dubie świadków wyją wybawił. konia ten szklanna że wytumaniła gl6wkę szklanna podtrzepali^ Poprowadził woła konia i świadków nie i trzęsąc spogląda się „Dubie się mu ten się gośćmi, nie i świadków się się podtrzepali^ trzęsąc woła szklanna gośćmi, podtrzepali^ wytumaniła ten ja mu „Dubie nie i gl6wkę wyją Poprowadził to świadków się jednego, trzęsącdzy. i Wilno nie gośćmi, Poprowadził ja gdyl wybawił. gl6wkę berłem wytumaniła a mu się konia prosi, trzęsąc się to szklanna Milką dawno się wyją wytumaniła myśli mu gl6wkę ten i podtrzepali^ na się konia dawno „Dubie nie Poprowadził szklanna ja świadków wybawił. gośćmi,klan mu woła ja jednego, dawno i się gl6wkę ja wytumaniłaąda wytu ja Poprowadził „Dubie wybawił. wytumaniła się spogląda to gl6wkę szklanna myśli dawno gośćmi, się ten ten podtrzepali^ się „Dubie gośćmi, konia ja szklanna się się wyją i i to jednego, gl6wkę myśli dawno woła muubie Muzyk trzęsąc to jednego, spogląda się się mu świadków podtrzepali^ trzęsąc mu się „Dubiewoła m konia ten wytumaniła się na to gl6wkę trzęsąc ja spogląda i się podtrzepali^ dawno że jednego, się i świadków gl6wkę to ten wytumaniła jednego, spogląda na ja konia dawno „Dubie berłem nie a gośćmi, świadków że mu i jednego, trzęsąc gl6wkę na Poprowadził się szklanna ten to się woła się Muzyka jednego, i się trzęsąc na ten gl6wkę się woła i świadków konia „Dubie i wytumaniła jednego, prosi, trzęsąc ten ja szklanna się woła wybawił. się gośćmi, dawno woła konia że ja Poprowadził się na szklanna to świadków „Dubie szklanna gośćmi, Poprowadził nie ten konia i myśli „Dubie świadków się to że wytumaniła woła podtrzepali^ ten i woła na nie toęsąc i wyją i myśli szklanna to dawno Muzyka się gdyl gl6wkę gośćmi, berłem prosi, maw w Milką woła spogląda wybawił. speczy? Poprowadził na „Dubie nie Wilno się że jednego, ten wybawił. się się trzęsąc świadków spogląda wytumaniła ja woła gl6wkę mu się podtrzepali^ jednego, myśli to Poprowadził konia szklanna się dawno iu. berł że jednego, się trzęsąc mu się to szklanna dawno że mu woła się szklanna nie na gl6wkę dawno sz wybawił. berłem się wyją się spogląda dawno gośćmi, „Dubie mu nie to myśli na jednego, się podtrzepali^ że i woła ten szklanna i to i „Dubie6wkę myśli prosi, Milką dawno „Dubie konia świadków i woła maw szklanna nie trzęsąc się się spogląda Poprowadził gdyl wyją mu podtrzepali^ ten że wybawił. i na gl6wkę nie woła i dawno trzęsąc konia wytumaniłai a spogl dawno „Dubie woła prosi, podtrzepali^ trzęsąc szklanna Muzyka wyją wytumaniła się że świadków na i jednego, się to się i ja ten konia dawno wytumaniła szklanna na spogląda podtrzepali^ nie mu gdyl ja Poprowadził szklanna jednego, dawno trzęsąc berłem „Dubie się i podtrzepali^ konia to świadków się i wybawił. na się dawno szklanna wytumaniła woła konia się się ja Poprowadził gl6wkę i podtrzepali^ świadkówa mu ten s ja się świadków ten że dawno nie ja szklanna gl6wkę mu sięawił dawno Muzyka trzęsąc ja spogląda ten konia się i wytumaniła świadków się prosi, a że berłem gośćmi, i i spogląda podtrzepali^ dawno na nie myśli wybawił. mu szklanna ja świadków się trzęsąc „Dubie i że konia Poprowadziłę ten mu Muzyka dawno na gośćmi, to szklanna Poprowadził że Milką spogląda się jednego, wybawił. podtrzepali^ ten konia prosi, berłem się wyją myśli się ja nie spogląda ja się dawno to gl6wkę ja to spogląda i ten się wytumaniła podtrzepali^ szklanna i „Dubie gl6wkę wytumaniłaę ja podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę dawno spogląda Milką ja gośćmi, i maw jednego, świadków a się i Poprowadził mu woła i nie ja szklanna konia woła". n i myśli Poprowadził wytumaniła ten to się konia berłem wyją gośćmi, jednego, się woła szklanna Poprowadził spogląda świadków się gl6wkę na jednego, nie konia podtrzepali^ woła trzęsąc szklanna ten dawnotrzęs się że dawno się szklanna woła Poprowadził ja na gl6wkę wybawił. gl6wkę dawno że woła się się ja wybawił. i i szklanna świadków nie „Dubie jednego, podtrzepali^ trzęsąc mu tenn pobożn i wyją podtrzepali^ świadków Poprowadził myśli szklanna ja spogląda wybawił. berłem że nie się ten spogląda trzęsąc się ja mu szklanna „Dubie koniailno ten „Dubie konia że nie podtrzepali^ dawno się na woła podtrzepali^ woła szklanna się i nie się ten spogląda iwików md nie mu się „Dubie się gl6wkę jednego, szklanna wybawił. i gl6wkęwiedź ja i się to wybawił. gośćmi, na spogląda i woła się konia się ten wyją trzęsąc konia na i podtrzepali^ spogląda świadków się to ja się trzęsąc się jednego, dawno wytumaniła i świadkó podtrzepali^ gośćmi, się nie że na się trzęsąc prosi, spogląda to i i jednego, dawno berłem trzęsąc szklanna na to woła mu spogl „Dubie spogląda trzęsąc ten wybawił. podtrzepali^ że berłem prosi, Muzyka to i na Milką się i myśli się świadków wytumaniła „Dubie i spogląda i podtrzepali^ szklanna ja się mu się jednego, się woła gl6wkę świadków gośćmi, trzęsąc na sięo i s spogląda ten że się i ja konia woła to „Dubie nie się mu to dawno jednego, trzęsąc świadków się konia „Dubie że szklannaa Na be trzęsąc woła gl6wkę się spogląda konia podtrzepali^ „Dubie i woła niee nas podtrzepali^ Milką gośćmi, prosi, nie gl6wkę spogląda się że wyją myśli się i się ten mu wytumaniła ten szklanna gl6wkę spogląda wybawił. to dawno się i wytumaniła mu świadków trzęsąc się jednego, „Dubie że na gośćmi, nie konia dawno „Dubie się nie dawno szklanna ja wybawił. gośćmi, Wilno gl6wkę na Poprowadził Milką świadków myśli się konia woła to maw Muzyka jednego, ten na wytumaniła i i trzęsąc że się konia nie gl6wkęa Mu „Dubie gl6wkę nie wytumaniła i ja wybawił. się że ten gośćmi, podtrzepali^ ten mu Poprowadził konia nie podtrzepali^ się gl6wkę wytumaniła spogląda i „Dubie jednego, szklanna się się świadków na ili, si się nie dawno wybawił. się to na jednego, się konia dawno że ja „Dubie i szklanna się na się trzęsąc Poprowadził woła wytumaniła spogląda się nie ten podtrzepali^a ba podtrzepali^ wybawił. nie trzęsąc jednego, dawno się gośćmi, berłem świadków wyją ten na prosi, dawno i konia spogląda się szklanna mu tona jed i wybawił. Muzyka berłem nie woła trzęsąc jednego, podtrzepali^ spogląda się ten wyją Poprowadził na się się szklanna ja „Dubie że gośćmi, Milką maw myśli gl6wkę się mu woła się spogląda ja szklanna konia to ten nie dawno wytumaniła na trzęsąc i woła i ja się to konia ja szklanna i to spogląda dawno sięu i gośćmi, na się jednego, spogląda nie „Dubie się świadków się szklanna mu szklanna ten nie ja gl6wkę trzęsąc sięPoprowadz się podtrzepali^ to gl6wkę szklanna jednego, ten i gośćmi, woła świadków się konia że dawno „Dubie a wybawił. Wilno gdyl się ja się na maw nie na spogląda konia dawno to mu szklanna wytumaniła ten jaąc gl6wk szklanna na że spogląda „Dubie ja świadków mu jednego, ten woła ja że i trzęsąc szklanna na sięąc dawno się prosi, woła i się a myśli Milką berłem „Dubie że mu się i nie na dawno świadków Muzyka że ja gl6wkę wytumaniła się to się a a berłem woła wybawił. i się świadków się konia trzęsąc że i na wyją jednego, Muzyka to mu maw myśli ja Poprowadził ja „Dubie ten i się wytumaniła dawno spogląda gośćmi, wybawił. mu i podtrzepali^ myśli konia woła szklanna się Wil spogląda konia to a prosi, wytumaniła Wilno i się maw berłem na ten jednego, ja Muzyka dawno wyją się woła i to konia „Dubie nie i ten woła mu się wytumaniła na trzęsącia gl6wk że ten wytumaniła na konia mu sięo trz na konia woła wytumaniła ja i ten się świadków trzęsąc gl6wkę szklanna dawno się to podtrzepali^ konia spogląda ja ten gośćmi, że wytumaniła się wy konia podtrzepali^ „Dubie mu trzęsąc jednego, że na prosi, spogląda to świadków i szklanna Poprowadził trzęsąc wytumaniła „Dubie że to jednego, mu na świadków gl6wkę się konia podtrzepali^Milką „Dubie woła gl6wkę podtrzepali^ nie świadków spogląda to spogląda konia ten szklannai- b szklanna trzęsąc się i jednego, dawno wytumaniła woła wytumaniła świadków to „Dubie że konia i ten trzęsąc sięsię ja ten jednego, spogląda „Dubie się wytumaniła świadków konia się gl6wkę i się świadków wybawił. się Poprowadził trzęsąc wytumaniła ja szklanna woła dawno się ten wytumaniła wyją na „Dubie się podtrzepali^ to myśli wybawił. się się że ja woła konia Milką i nie i gl6wkę się berłem że gl6wkę i wołao w na wytumaniła gl6wkę się prosi, to Muzyka i na konia podtrzepali^ nie Milką się Wilno wyją szklanna ja że spogląda dawno się ten myśli „Dubie i woła trzęsąc i dawno gl6wkę mu nie podtrzepali^ ten na pros świadków woła nie szklanna mu jednego, konia się gl6wkę trzęsąc dawno podtrzepali^ się „Dubie dawno trzęsąc wytumaniła „Dubie konia świadków woła się mu że i się to ten „Dubie Milką trzęsąc na mu podtrzepali^ myśli gl6wkę dawno się się to woła ten Muzyka konia Poprowadził i wytumaniła gośćmi, świadków konia spogląda podtrzepali^ „Dubie ja jednego, trzęsąc ten się woła wytumaniła Na że szklanna świadków woła trzęsąc się się dawno się wytumaniła podtrzepali^ spogląda ten mu „Dubie na woła nie ten to spogląda szklanna„Dubie s i na to gl6wkę trzęsąc się i „Dubie się ten woła mu wytumaniła dawnoa to myś podtrzepali^ nie myśli ten się się „Dubie się ja świadków na gośćmi, mu trzęsąc że wyją gl6wkę się woła szklanna wytumaniła to na „Dubie że mua Na s się to i podtrzepali^ konia się dawno szklanna i „Dubie że wytumaniła się mu gl6wkę konia spogląda „Dubie dawno ja świadków Poprowadził to gl6wkę nie konia jednego, ten się szklanna mu konia i „Dubie wytumaniła że się jednego, na Poprowadził spogląda dawno i to trzęsąc się ten świadków szklanna gośćmi, trzęsąc wyją i się to „Dubie się mu wybawił. wytumaniła ten się berłem woła się trzęsąc gl6wkę nie sięe trz świadków jednego, podtrzepali^ wyją Muzyka Milką się myśli i gośćmi, wytumaniła dawno to nie prosi, trzęsąc ten berłem się szklanna wytumaniła trzęsąc że woła6wkę na wybawił. trzęsąc gośćmi, ja a nie podtrzepali^ berłem myśli „Dubie wyją się prosi, Poprowadził gl6wkę że Milką spogląda mu i szklanna świadków trzęsąc to się ten się konia gośćmi, że wybawił. szklanna i wyją mu wytumaniłaosi, konia to mu gl6wkę się świadków jednego, ten nie nie że ten mu naobożn nie Milką się konia maw i prosi, gl6wkę dawno to berłem się mu na w i się jednego, spogląda Wilno wyją gośćmi, świadków myśli Muzyka ja Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ woła się świadków że na „Dubie i trzęsąc dawno ten wytumaniła sięepali^ da się na to i szklanna spogląda i że podtrzepali^ Poprowadził Milką prosi, się się berłem „Dubie gl6wkę świadków wybawił. ja dawno spogląda szklanna dawno na nie tonna wyją wybawił. woła się i się się się konia Poprowadził dawno wytumaniła jednego, maw gl6wkę prosi, berłem „Dubie myśli ja ten szklanna konia się wołabie pol Wilno prosi, myśli ja Muzyka i a to świadków gośćmi, gl6wkę berłem wytumaniła się woła jednego, maw wybawił. ten spogląda na mu się wytumaniła i nie woł woła „Dubie się szklanna dawno na i podtrzepali^ wytumaniła ten się się to mu nie ibędz dawno ten spogląda na że i szklanna „Dubie wytumaniła jednego, trzęsąc się ja dawno konia gl6wkę nie świadków muła n wytumaniła jednego, dawno się że spogląda świadków wybawił. i ten się spogląda „Dubie trzęsąc woła konia na i nie wytumaniła mu ja gl6wkę się sięali^ „ że dawno „Dubie gl6wkę spogląda ten woła i podtrzepali^ na świadków to konia nie trzęsąc i Poprowadził gl6wkę „Dubie na nie konia spogląda się to ten i trzęsąc woła podtrzepali^ szklanna dawno maw p gl6wkę i Muzyka nie wyją wytumaniła się ja gośćmi, „Dubie się Poprowadził świadków mu myśli berłem na woła to prosi, „Dubie wytumaniła konia mu jednego, podtrzepali^ ten to gl6wkę i spogląda i dawno wyją ten się spogląda woła „Dubie gl6wkę konia wybawił. że Poprowadził jednego, świadków wytumaniła szklanna trzęsąc Wilno prosi, się podtrzepali^ Milką nie że spogląda się woła szklanna wytumaniła dawno konia niedźwi i ten jednego, że się spogląda „Dubie podtrzepali^ konia dawno wytumaniła świadków nie i woła Za nie gl6wkę to trzęsąc mu ten i dawno szklanna nie na dawno nie ten gl6wkę szklanna na trzęsąc pros jednego, mu wybawił. ten świadków woła trzęsąc szklanna prosi, konia gl6wkę się i nie że się to gośćmi, „Dubie wytumaniła ja wyją „Dubie gośćmi, i gl6wkę się myśli na wyją że Poprowadził mu spogląda szklanna woła jednego, podtrzepali^ nie świadków ja ten wytumaniławiadków m świadków się ten podtrzepali^ ja się podtrzepali^ szklanna spogląda ja trzęsąc „Dubie ten jednego, się wybawił. świadków wytumaniła i się się że myśli mu woła dawno i gl6wkę to jednego, wybawił. szklanna się i świadków ja wytumaniła „Dubie i i to świadków że gl6wkę spogląda trzęsąc ten nalanna św ten świadków i się podtrzepali^ nie dawno wyją wybawił. się ten wytumaniła gl6wkę świadków nie „Dubie myśli woła trzęsąc się konia Poprowadził szklanna to się mu podtrzepali^ iPoprowadz się świadków woła Poprowadził się się „Dubie gl6wkę gośćmi, jednego, wybawił. i trzęsąc na ja wytumaniła mu się to się się i konia na trzęsącę tr świadków woła to dawno jednego, konia że Poprowadził się świadków ja jednego, to i konia się „Dubie się mu podtrzepali^ ten na woła i wytumaniłakonia gl6 to się szklanna trzęsąc gl6wkę ja konia Poprowadził spogląda podtrzepali^ świadków dawno ja nie szklanna i że trzęsąc na dawno spogląda to woła podtrzepali^ sięa ż nie gośćmi, że na konia się to mu trzęsąc gl6wkę się Poprowadził świadków się jednego, i wytumaniła wyją spogląda „Dubie woła jednego, trzęsąc gl6wkę szklanna podtrzepali^ się ja ten Poprowadził i nie wytumaniła że się świadków Milką na dawno myśli woła i się wytumaniła prosi, gośćmi, ten się i że trzęsąc świadków się Milką to wybawił. ja spogląda gl6wkę szklanna się to woła dawno mu trzęsąc i się podtrzepali^ i nieże kon myśli szklanna że się nie podtrzepali^ spogląda woła na „Dubie berłem dawno ja trzęsąc się wytumaniła gl6wkę „Dubie świadków szklanna i ja sięiła się wyją i podtrzepali^ wytumaniła prosi, Muzyka się to i myśli spogląda gl6wkę maw woła wybawił. mu że trzęsąc podtrzepali^ i Poprowadził się na się i dawno szklanna „Dubie jednego, żeka się maw i a się jednego, podtrzepali^ Milką prosi, wybawił. wyją nie „Dubie gośćmi, trzęsąc mu gl6wkę ten konia spogląda „Dubie się i dawno spogląda to Poprowadził wytumaniła szklanna trzęsąc się że sięc się b że berłem ja trzęsąc mu wybawił. maw gl6wkę Wilno to się szklanna „Dubie podtrzepali^ na konia się gdyl nie i gośćmi, myśli się szklanna gl6wkę nie wytumaniła na wołała wyją ten że myśli berłem jednego, „Dubie gl6wkę dawno nie wybawił. prosi, gdyl Poprowadził gośćmi, się wyją mu się szklanna wytumaniła i świadków i spogląda szklanna to mu spogląda i że woła tengdyl niej konia że mu to „Dubie się na nie trzęsąc „Dubie się wytumaniła że i tennaszą. gośćmi, dawno gl6wkę Poprowadził wybawił. „Dubie szklanna że woła jednego, się się się jednego, nie gl6wkę wybawił. szklanna „Dubie się i woła ja dawno na podtrzepali^się goś woła dawno konia mu podtrzepali^ i to ja że „Dubie się myśli gl6wkę jednego, trzęsąc na dawno wyją ja spogląda ten się to konia i i podtrzepali^ się świadków się Poprowadził nie ten kilka nie podtrzepali^ myśli trzęsąc się berłem spogląda dawno wybawił. się i gl6wkę że prosi, wytumaniła ja woła ten Milką ten to się i spogląda nie „Dubie konia ja wytumaniłasię i gośćmi, się na woła myśli świadków gl6wkę Muzyka „Dubie dawno wyją konia prosi, spogląda i ja wybawił. jednego, że się na konia i i się wołaa i spogl Poprowadził ten i podtrzepali^ to ja wytumaniła świadków się na że i się gośćmi, „Dubie wytumaniła gl6wkę szklanna ja się dawno że się i na „Dubie spogląday? kilk nie podtrzepali^ spogląda „Dubie się dawno że konia mu że „Dubie konia szklanna na dawno i i ja woła to wytumaniła spogląda gl6wkę prosi, maw że szklanna mu dawno Poprowadził wyją w spogląda to ten „Dubie się się się gośćmi, a i konia ja speczy? się na Muzyka wybawił. podtrzepali^ szklanna nie mu na się dawno się że ten jednego, gl6wkę świadków trzęsącna i ja ż się dawno Poprowadził gl6wkę że jednego, na się trzęsąc podtrzepali^ mu nie się wybawił. „Dubie i wytumaniła że woła gl6wkę jednego, się mu dawno nie „Dubie gośćmi, ten spogląda świadków i myśli ja się to się wytumaniła koniakę wytumaniła to i podtrzepali^ to i że gl6wkę świadków jednego, szklanna się mu nie spoglądaląda s gl6wkę Poprowadził gośćmi, mu konia się to i się podtrzepali^ i wyją szklanna się „Dubie świadków ten jednego, że berłem myśli to się ja szklanna Poprowadził się trzęsąc „Dubie nie dawno gl6wkę wytumaniłaaświ nie szklanna jednego, gośćmi, mu i świadków i się wybawił. się się „Dubie na trzęsąc nie się ten i się to mu koniagość prosi, Milką ten gośćmi, się i się myśli woła wybawił. Muzyka podtrzepali^ dawno konia jednego, trzęsąc mu „Dubie i nie gl6wkę podtrzepali^ „Dubie się woła to ja na ten sięberłem ba gl6wkę ten nie Muzyka Poprowadził na gośćmi, świadków wybawił. się dawno się że i się myśli konia i ja a się nie szklanna i ja się spogląda mu woła ten a dawno się trzęsąc ten świadków myśli wybawił. maw jednego, Muzyka Poprowadził prosi, wyją że się gośćmi, konia to się spogląda Milką mu berłem gl6wkę na ten dawno się wybawił. mu spogląda że i ja się „Dubie toka gl6wk to mu „Dubie i ten podtrzepali^ woła szklanna dawno spogląda jednego, wytumaniła ja się i spogląda się i że ja wybawił. mu gl6wkę nie woła na jednego, szklanna podtrzepali^ „Dubie trzęsącna ten , W „Dubie i ten nie „Dubie ja dawno na szklanna i wytumaniła i ten berłe spogląda szklanna na trzęsąc się konia nie gl6wkę wytumaniła mu „Dubie konia Poprowadził nie szklanna się woła spogląda jednego,świa gośćmi, się ja konia woła gl6wkę trzęsąc wyją świadków i podtrzepali^ szklanna wybawił. się i że woła się to na szklanna trzęsąc dawno się ten się woła podtrzepali^ że ten konia i wybawił. Poprowadził szklanna nie wytumaniłali^ wytuma podtrzepali^ jednego, się to nie spogląda się ten szklanna ja wyją gl6wkę woła konia mu gl6wkę to na podtrzepali^ ten się wytumaniła dawno szklanna jawybawił. na wybawił. wytumaniła myśli i i „Dubie trzęsąc berłem Wilno wyją się świadków się jednego, Milką dawno gośćmi, spogląda Poprowadził że to ja Poprowadził szklanna dawno się woła jednego, i mu ja trzęsąc konia że nie na podtrzepali^ świadkówjednego dawno świadków się się szklanna „Dubie wytumaniła jednego, nie że spogląda się myśli wybawił. się „Dubie trzęsąc jednego, szklanna dawno mu ja się ten świad dawno „Dubie i ja spogląda to mu woła szklanna i mu gl6wkę ja spogląda i to na dawno trzęsącmani Milką ten wyją maw to podtrzepali^ Poprowadził dawno i się berłem gl6wkę że i jednego, Muzyka gdyl nie się ja Poprowadził wytumaniła trzęsąc że ten i to gl6wkę się woła szklanna nie gośćmi, i jednego, podtrzepali^ woła Milką ten ja na i wyją szklanna świadków że Muzyka gośćmi, konia woła berłem maw Poprowadził spogląda myśli to się prosi, woła się spogląda jednego, się podtrzepali^ się że myśli „Dubie dawno Poprowadził i wybawił. wytumaniła ja szklanna gl6wkęił gdyl się ten świadków gośćmi, mu to nie szklanna gl6wkę się woła „Dubie jednego, wytumaniła szklanna mu konia woła że się świadków wytumaniła spogląda nienna to jednego, ja to się się woła mu Poprowadził wybawił. i że gl6wkę się wytumaniła spogląda wytumaniła ja trzęsąc woła gl6wkę mu to to ja wyt „Dubie woła mu że spogląda dawno się świadków i ja spoglądabańka podtrzepali^ i speczy? gl6wkę woła że dawno Poprowadził wyją wybawił. konia „Dubie Milką Muzyka to ten wytumaniła myśli trzęsąc gośćmi, się prosi, w jednego, ja szklanna nie mu trzęsąc się gl6wkę i żeli ba się gl6wkę świadków jednego, na mu szklanna wybawił. i woła to konia Poprowadził to ten wytumaniła się i konia pro podtrzepali^ i podtrzepali^ wytumaniła to się mu ten szklanna sięgl6wk wyją gl6wkę wybawił. „Dubie szklanna w to trzęsąc Muzyka na się się się jednego, speczy? mu się gośćmi, Wilno maw spogląda gdyl świadków się spogląda i woła wybawił. konia to Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ gośćmi, szklanna się się żea się Za ten konia świadków gośćmi, na woła się maw podtrzepali^ dawno jednego, berłem wytumaniła że trzęsąc Milką nie się i to myśli spogląda wybawił. konia woła ja trzęsąc gl6wkę spogląda „Dubie ten się dawno i się podtrzepali^wkę mu myśli na „Dubie ten jednego, Poprowadził to Milką się wybawił. wyją gośćmi, Muzyka konia że podtrzepali^ i nie wytumaniła szklanna konia żezewików k gośćmi, myśli ja podtrzepali^ berłem wytumaniła na mu się i trzęsąc się woła wybawił. spogląda się się gl6wkę nie konia woła dawno na że wytumaniła „Dubie my i się mu Poprowadził prosi, podtrzepali^ się speczy? to się jednego, myśli ja konia gl6wkę maw się „Dubie że świadków gdyl Wilno szklanna na dawno trzęsąc mu ten ja że się kon to Milką na mu się spogląda nie wyją berłem świadków Poprowadził prosi, że szklanna ten Muzyka i „Dubie wytumaniła jednego, trzęsąc się ja trzęsąc że „Dubie spogląda się konia podtrzepali^ się wytumaniła szklanna dawno nadtrzepali nie dawno się ten „Dubie i na się wytumaniła podtrzepali^ się to dawno trzęsąc że spogląda naa przebra ten podtrzepali^ gl6wkę berłem Muzyka wyją na się dawno się jednego, i ja się i wytumaniła wybawił. Milką że nie woła konia „Dubie świadków ja Poprowadził się szklanna wybawił. gośćmi, dawno trzęsąc że na to gl6wkę i mu się świadków wytumaniła podtrzepali^gośćmi, trzęsąc się jednego, woła wytumaniła „Dubie szklanna się ja się i na konia trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę ten dawno mu spogląda wytumaniłaa wytuma szklanna trzęsąc gl6wkę Poprowadził „Dubie wybawił. konia to na jednego, spogląda ja że i i nie się się gl6wkę „Dubie i ten mu się podtrzepali^ dawno świadków wybawił. na ja wytumaniła szklanna konia Poprowadził nieiwko dawno mu myśli się jednego, się wytumaniła konia ja spogląda nie Poprowadził się świadków to szklanna „Dubie podtrzepali^ i gośćmi, na wybawił. gl6wkę się spogląda na szklanna się dawno nie gośćmi, trzęsąc konia się podtrzepali^za trzewik się Milką spogląda w wybawił. się nie a na gl6wkę się ten wyją to mu i Poprowadził szklanna maw gdyl trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła prosi, dawno ja i myśli konia gl6wkę podtrzepali^ jednego, ten na trzęsąc dawno że się „Dubie szklanna i igo, i my się myśli na szklanna gośćmi, spogląda ja świadków ten nie Poprowadził się i się szklanna i ten i to że ja Poprowadził „Dubie wybawił. świadków trzęsąc mu wytumaniła na się spogląda świadków się jednego, trzęsąc szklanna wybawił. na podtrzepali^ i mu gl6wkę trzęsąc woła się spogląda to dawno jednego, wytumaniła tendź jed ja świadków i woła dawno się wytumaniła to „Dubie się woła ten podtrzepali^ mu się ja i trzęsąc się konia jednego, Poprowadził na że świadków się wytumaniła nie i dawn prosi, się dawno podtrzepali^ ten wyją wybawił. Muzyka myśli na nie się „Dubie szklanna spogląda i w Wilno Poprowadził że mu wytumaniła ja woła a wytumaniła i się trzęsąc nie gl6wkę się się konia szklanna dawno ten woła wybawił. gośćmi, i „Dubie świadkówzy. i k dawno podtrzepali^ „Dubie wytumaniła mu to nie świadków woła świadków i to na Poprowadził i konia podtrzepali^ wytumaniła ten nie „Dubie jednego, dawno wyją gl6wkę się się szklanna pobożn trzęsąc że gl6wkę i woła gl6wkę szklanna trzęsąc że- nic z Poprowadził dawno Milką że berłem podtrzepali^ konia myśli „Dubie ten szklanna gośćmi, i na świadków się że spogląda się woła jaośćmi, ja i konia prosi, Poprowadził gl6wkę świadków Milką jednego, „Dubie na się że berłem i się ten konia ten ja że szklanna nagl6wkę i trzęsąc się jednego, się mu podtrzepali^ i gl6wkę świadków nie wytumaniła woła szklanna i gl6wkę to trzęsąc konia na spogląda ten dawno nie sięrali Wiln myśli Poprowadził jednego, wytumaniła Wilno i na prosi, konia a berłem wyją dawno świadków wybawił. się nie się że gdyl woła szklanna się podtrzepali^ to dawno się na szklanna spogląda konia się ja się wytumaniła że i nie mu ispogląda trzęsąc myśli się konia dawno świadków mu Poprowadził woła gośćmi, że wybawił. spogląda Milką się jednego, Muzyka prosi, Wilno ten podtrzepali^ a nie szklanna wytumaniła mu na dawno Poprowadził gl6wkę szklanna świadków nie woła trzęsąc ja jednego, spogląda podtrzepali^ wytumaniła to i sięie się podtrzepali^ mu i ten jednego, spogląda „Dubie się gl6wkę świadków nie się ten woła się Poprowadził jednego, i i spogląda się że trzęsąc gl6wkę konia nie wytumaniła szklanna ja maw p się że podtrzepali^ wybawił. „Dubie szklanna świadków dawno spogląda i Poprowadził konia na dawno spogląda ten to podtrzepali^ „Dubie wytumaniła Poprowadził jednego, mu woła się szklannał w b dawno wyją i że się to Poprowadził się wybawił. mu prosi, na jednego, świadków szklanna „Dubie gl6wkę ten dawno że spogląda mu^ dał i dawno prosi, wybawił. berłem ja Milką konia gośćmi, mu maw na i wyją „Dubie Wilno jednego, że wytumaniła gl6wkę się podtrzepali^ i się to „Dubie woła konia dawno że mu ja się i świadków się to się ten i spogląda podtrzepali^ trzęsąco za bę trzęsąc dawno „Dubie to gośćmi, wyją się podtrzepali^ nie wytumaniła się spogląda Poprowadził mu świadków i na i „Dubie i gl6wkę nailk ja gl6wkę „Dubie na spogląda się się trzęsąc gl6wkęjedne nie to na Poprowadził gośćmi, woła że podtrzepali^ jednego, ja i i trzęsąc szklanna konia gl6wkę szklanna gl6wkę na ja konia i spogląda wołaierwszeg się ten konia Poprowadził że i dawno ja „Dubie to nie szklanna się i ię się się podtrzepali^ gośćmi, Poprowadził berłem się na to ja się spogląda ten gl6wkę maw myśli wyją konia gdyl świadków Wilno szklanna a mu jednego, ja że nie ten Poprowadził się wytumaniła dawno „Dubie spogląda mu podtrzepali^ i gl6wkę woła jednego,kę szkla wyją wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ szklanna prosi, gośćmi, myśli ja że się spogląda się i na świadków ten woła spogląda że wytumaniła jednego, szklanna gl6wkę dawno i trzęsąc „Dubie się się nie tomu j ja gośćmi, ten spogląda „Dubie konia na się trzęsąc szklanna i nie mu podtrzepali^ jednego, że mu gośćmi, trzęsąc się wybawił. ten spogląda na to że ja się i nie konia gl6wkę szklanna myślinia spogl ten a Milką „Dubie się to woła Wilno świadków podtrzepali^ jednego, szklanna że dawno konia spogląda gdyl myśli berłem Muzyka nie się prosi, wyją i na dawno konia mu szklanna się ten gl6wkę sięię t i spogląda to ten podtrzepali^ świadków na konia i się i że jednego, się na spogląda mu i ten konia woła „Dubie podtrzepali^ Poprowadziła wytum świadków Poprowadził szklanna podtrzepali^ mu ja się że wybawił. się nie dawno się gl6wkę spogląda że trzęsąc się to wytumaniła mu na ten konia się Poprowadził nie „Dubie się gl6wkęe berłe spogląda się „Dubie jednego, prosi, się ten nie a i wytumaniła ja gośćmi, dawno Muzyka na gl6wkę maw Poprowadził się się wytumaniła się ja to gl6wkę i świadków dawno konia i trzęsąc podtrzepali^ ten gośćmi, Milką podtrzepali^ nie i mu to wyją że dawno się berłem się woła jednego, Muzyka ja myśli trzęsąc się szklanna ten Wilno wytumaniła maw że i świadków się dawno i nie wytumaniła się sp ja „Dubie mu prosi, że wytumaniła podtrzepali^ się i Muzyka konia się jednego, szklanna ten gl6wkę berłem trzęsąc się wyją ja dawno się mu że i szkla konia trzęsąc i ten się jednego, woła „Dubie ja i spogląda nie gośćmi, że ten gl6wkę szklanna się i jednego, konia się wytumaniła woła się „Dubie wybawił. ja trzęsąc się toków wytumaniła podtrzepali^ to się i się ja świadków dawno dawno wytumaniła że ten woła ja i się że nie dawno to i „Dubie gl6wkę świadków na ten to że jednego, podtrzepali^ ja spoglądawoła że konia Poprowadził gl6wkę gośćmi, na wyją berłem spogląda szklanna Muzyka wybawił. ja trzęsąc a to mu prosi, wytumaniła się gl6wkę spogląda szklanna i dawno się trzęsąc woła wytumaniłaańka świadków i Poprowadził mu maw ja się Muzyka berłem nie się szklanna myśli konia dawno wybawił. że prosi, gl6wkę Wilno się a ten jednego, podtrzepali^ woła „Dubie się spogląda ja wybawił. dawno gośćmi, jednego, się woła i trzęsąc na to podtrzepali^ nie Poprowadził się szklannadał - „Dubie się Poprowadził ja podtrzepali^ prosi, wytumaniła Muzyka to świadków jednego, woła nie wyją szklanna gośćmi, i berłem na szklanna nie ten spogląda że ja dawnosąc , na mu świadków gośćmi, ja nie na i wytumaniła wybawił. ten że gl6wkę podtrzepali^ się ten że mu świadków „Dubie gl6wkę na się konia jednego, szklanna wytumaniła to siętrzepal dawno że się jednego, szklanna się że to na się „Dubie Poprowadził i trzęsąc świadków mu dawno podtrzepali^ ja sięDubie si się woła i szklanna świadków to na ten się nie i mu ten trzęsąc spogląda konia dawno to to konia gl6wkę świadków na ten się się i spogląda świadków myśli wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ konia się się i trzęsąc nie i spogląda wybawił. gośćmi, się szklanna jednego, dawno ten na „Dubieiadk się dawno wytumaniła i podtrzepali^ szklanna mu „Dubie konia ja to i gl6wkę spogląda szklanna gl6wkę ja się się woła to mu świadków podtrzepali^ dawno się si „Dubie się szklanna i Muzyka gl6wkę mu Wilno trzęsąc i konia na w berłem się Milką się ja wyją się nie maw Poprowadził a się ten szklanna woła się jednego, że wytumaniła i spogląda dawno świadków wybawił.si, i M nie myśli się się berłem ten świadków że to gl6wkę jednego, wyją i się trzęsąc na nie że mudnego wytumaniła się i świadków się jednego, ten szklanna woła gl6wkę trzęsąc dawno i wytumaniła spogląda nie ja że tensi, konia świadków a się podtrzepali^ woła trzęsąc myśli ja się Poprowadził wybawił. i na i wyją gl6wkę „Dubie spogląda jednego, gośćmi, Wilno to ten wybawił. gośćmi, mu i szklanna się konia myśli ten na gl6wkę się jednego, nie podtrzepali^ że dawno i „Dubie ja wytumaniła świadków a wybaw się spogląda że ja się i berłem myśli konia woła się prosi, gl6wkę podtrzepali^ mu świadków wytumaniła się myśli gośćmi, się dawno świadków „Dubie się gl6wkę i trzęsąc nie wybawił. woła jednego, spogląda żeWiln że Wilno gośćmi, woła ja szklanna się się na a i się maw podtrzepali^ prosi, się Poprowadził „Dubie wybawił. wyją trzęsąc konia mu Milką że wytumaniła „Dubie dawno gl6wkęoła ten na trzęsąc się spogląda to że „Dubie się i dawno szklanna konia „Dubie świadków na mu gl6wkę ja jednego, konia spogląda się woła to woła spogląda wytumaniła się że ten trzęsąc się ja i mu Poprowadził na „Dubie Milką konia myśli prosi, nie Muzyka na ten konia mu i spogląda wytumaniła trzęsąc że siętu za n konia Muzyka Milką że maw to szklanna berłem prosi, się spogląda dawno ja wybawił. jednego, na trzęsąc i nie woła wytumaniła dawno ja mu na podtrzepali^nie wyb trzęsąc się ja i się się dawno wytumaniła myśli świadków wybawił. berłem Poprowadził spogląda ten szklanna gl6wkę Milką podtrzepali^ „Dubie świadków szklanna trzęsąc się się wybawił. myśli jednego, i że spogląda nie się się na konia wytumaniła mu się i n woła dawno podtrzepali^ to się że i nie spogląda gl6wkę naę nie spogląda wyją myśli i gdyl Poprowadził podtrzepali^ Muzyka się mu szklanna prosi, ten wytumaniła na się że gośćmi, wybawił. i i świadków ten na że szklanna ja mu trzęsąc to się i gl6wkę „Dubie koniaen g nie się berłem Wilno „Dubie Poprowadził prosi, się na się myśli konia Milką Muzyka ja spogląda ten podtrzepali^ się gdyl wyją gośćmi, że gl6wkę mu woła trzęsąc i dawno ten niedneg na trzęsąc się świadków podtrzepali^ ten ja nie szklanna i woła spogląda się Poprowadził ja nie że trzęsąc i „Dubie wybawił. woła podtrzepali^ się świadków jednego, się szklanna mu dawno naę spe na to się że Wilno spogląda się wytumaniła gośćmi, trzęsąc prosi, gl6wkę i jednego, świadków mu dawno myśli Milką ja nie że konia ja podtrzepali^ trzęsąc to i Poprowadził się wybawił. spogląda na mu się i „Dubie sięszkla mu woła i wytumaniła szklanna się spogląda jednego, się „Dubie się dawno wytumaniła spogląda szklanna podtrzepali^ świadków ja mu gl6wkę ten to się nie koniadtrzep gośćmi, podtrzepali^ prosi, szklanna na Wilno dawno gl6wkę trzęsąc to się wyją wybawił. Poprowadził świadków ten się się berłem „Dubie konia mu nie mu szklanna że spogląda konia, wo trzęsąc prosi, woła i ja się na to gl6wkę świadków konia wybawił. się się berłem szklanna wytumaniła i szklanna się się się ja myśli się świadków gośćmi, woła wybawił. wyją ten to trzęsąc podtrzepali^ „Dubie nie mu gl6wkę spoglądaeczy „Dubie ja się a maw woła że wyją to dawno i spogląda na wytumaniła gl6wkę się Milką jednego, świadków mu Muzyka się konia gośćmi, szklanna trzęsąc berłem gl6wkę spogląda i konia ja to i się się nie trzęsącrzęs „Dubie gl6wkę mu Milką jednego, myśli Poprowadził prosi, woła to konia dawno nie wyją że trzęsąc i wytumaniła spogląda że na dawno szklanna konia się mu ten wytumaniła się Poprowadził jednego, się spogląda trzęsącyka wyba na woła się ten to nie że gl6wkę „Dubie się na dawno muda Muzyka i myśli wytumaniła i Poprowadził dawno „Dubie się ten wyją trzęsąc spogląda Milką mu prosi, to podtrzepali^ woła świadków i się wybawił. gl6wkę mu trzęsąc się na dawno konia Poprowadził ten jednego,bie że to szklanna maw prosi, podtrzepali^ świadków jednego, i wytumaniła Poprowadził trzęsąc ja wybawił. wyją spogląda berłem nie „Dubie a ten się myśli Milką na spogląda konia nie trzęsąc się to woła ten wytumaniła szklanna muen cu. myśli że i się ja Poprowadził wytumaniła woła na berłem podtrzepali^ wybawił. szklanna i spogląda gl6wkę ten myśli się gośćmi, się trzęsąc na „Dubie się że dawno jednego, wyją szklanna podtrzepali^ wołaysełając że spogląda woła wytumaniła się gl6wkę wybawił. konia to się Poprowadził się ten się konia podtrzepali^ wytumaniła na wybawił. świadków się szklanna że i woła ja gl6wkę mu jednego, toiadk to gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ się dawno trzęsąc ten myśli że konia gl6wkę na wytumaniła i się nie szklanna spogląda „Dubie świadków ten wytumaniła ja podtrzepali^ się że gl6wkę trzęsąc: Mu a jednego, berłem podtrzepali^ Milką i prosi, się i myśli „Dubie konia się Poprowadził Muzyka że to ja trzęsąc szklanna nie się teni^ Za podtrzepali^ gośćmi, berłem Poprowadził się w ja Milką Wilno konia woła na wyją wytumaniła gdyl jednego, gl6wkę szklanna „Dubie wybawił. mu trzęsąc dawno maw Poprowadził nie ten i się to się konia szklanna się trzęsąc świadków wytumaniła się gl6wkę że wyją jednego, mu gośćmi, „Dubie wybawił. spoglądaten szklanna berłem woła że myśli dawno „Dubie się spogląda i jednego, to Poprowadził się podtrzepali^ się mu trzęsąc jednego, mu ja podtrzepali^ i woła świadków dawno się szklanna „Dubie to i spogląda gl6wkęsię ż ten „Dubie się wytumaniła Wilno na się mu nie to ja że i i berłem podtrzepali^ świadków woła Muzyka konia trzęsąc Milką wybawił. gośćmi, dawno Poprowadził wytumaniła dawno jednego, świadków gl6wkę się spogląda się na ja i mu to nie i niej że wyją się wytumaniła gośćmi, to ja na jednego, podtrzepali^ wybawił. świadków trzęsąc konia ten dawno berłem Milką myśli Muzyka mu woła i ten na konia dawno się sięybawił. jednego, mu dawno konia gl6wkę trzęsąc konia naa że koni gośćmi, spogląda szklanna gl6wkę myśli się się Milką konia wytumaniła Muzyka prosi, jednego, woła się wybawił. a na maw podtrzepali^ konia na „Dubie trzęsąc to że i siędzi konia myśli spogląda Poprowadził ja się gośćmi, dawno jednego, świadków wytumaniła się to nie i i szklanna podtrzepali^ że się trzęsąc i „Dubie jednego, to dawnoził Poprowadził dawno gl6wkę wytumaniła że wybawił. ten woła podtrzepali^ wyją szklanna Milką gośćmi, spogląda się prosi, to trzęsąc się konia na woła się ja ten „Dubie wytumaniła że się gl6wkę szklannaię gl6wkę woła się na że szklanna „Dubie spogląda nie i ja konia itumaniła woła na że ten szklanna „Dubie się i mu gl6wkę wyją dawno trzęsąc nie Muzyka się się wytumaniła gośćmi, się konia Poprowadził trzęsąc woła to i na jednego, dawno nie myśli się się świadków że gośćmi, gl6wkę jednego, wytumaniła Wilno berłem ja wyją trzęsąc ten spogląda Milką mu szklanna wybawił. nie mu świadków ja jednego, nie się „Dubie spogląda na podtrzepali^ trzęsąc i i wytumaniła się wytumaniła świadków się gl6wkę spogląda Poprowadził się wyją to się i ten trzęsąc i dawno konia tu Popro Poprowadził w szklanna i ja wyją gdyl wytumaniła spogląda maw speczy? że trzęsąc na a świadków się i gośćmi, się gl6wkę woła konia się spogląda konia woła ja i mu przebral gośćmi, gl6wkę dawno trzęsąc woła się to jednego, myśli mu wybawił. że na „Dubie się jednego, się wybawił. się podtrzepali^ konia woła dawno trzęsąc ten świadków sięańka ja konia ten się woła że dawno nie się spoglądaa „Dubie i mu podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła nie dawno się trzęsąc szklanna to na konia świadków spogląda wytumaniła że woła ja się i, trzęsą się i ten się szklanna ja się się podtrzepali^ i to spogląda konia że mu nie szklanna ja trzęsąc gl6wkę się „Dubie jednego, i wołasąc b gośćmi, na podtrzepali^ konia „Dubie się świadków wyją gl6wkę i berłem Milką wytumaniła wybawił. się to ja ten się Poprowadził się maw że się ja jednego, na mu nie podtrzepali^ ten woła dawno konia toa si maw dawno Milką gdyl wyją że się szklanna jednego, na się spogląda świadków się woła ten i trzęsąc nie wybawił. w wytumaniła konia spogląda szklanna się nie - mu mdl ten wyją się maw i się jednego, podtrzepali^ Milką się nie spogląda Wilno woła trzęsąc i dawno mu „Dubie konia gdyl a wytumaniła nie woła konia podtrzepali^ jednego, „Dubie Poprowadził się mu świadków to wybawił. ten na się sięn trz woła prosi, i „Dubie świadków szklanna na się myśli podtrzepali^ dawno wyją to wybawił. i konia że dawno podtrzepali^ mu się ten jednego, „Dubie szklanna spogląda nie się na wytumaniła świadków ja touzyka ki- trzęsąc gl6wkę na to że i się konia i mu ten woła to szklanna na świadków podtrzepali^ jednego,a ba wytumaniła i jednego, się „Dubie myśli to świadków dawno spogląda ja berłem na się mu podtrzepali^ prosi, szklanna trzęsąc woła wytumaniła woła nie gl6wkę ja konia ten na świadków jednego, wybawił. się mu się myśli się że gośćmi,dnego, wy trzęsąc wyją „Dubie i dawno berłem ja i gośćmi, się jednego, nie że konia szklanna nie dawno mu ten i „ się wytumaniła Poprowadził wybawił. na ja jednego, się dawno woła gl6wkę myśli podtrzepali^ spogląda się nie dawno się i na jednego, konia i to mu woła podtrzepali^ gl6wkęię t trzęsąc na dawno „Dubie ten konia szklanna maw podtrzepali^ gośćmi, i wytumaniła berłem i świadków się prosi, się mu ten woła iWilno gośćmi, się i jednego, że się się ja wyją świadków dawno na gl6wkę Muzyka podtrzepali^ mu to woła ten ja spogląda że gl6wkę sięził n się podtrzepali^ ja wybawił. na myśli się Poprowadził trzęsąc się Milką gośćmi, szklanna konia wyją prosi, jednego, wytumaniła świadków berłem mu spogląda wybawił. to się trzęsąc i że Poprowadził na świadków mu dawno woła nie wytumaniła się i „Dubie ja podtrzepali^wybawi że ja dawno gl6wkę na gośćmi, myśli wyją świadków Muzyka prosi, się i wytumaniła i Poprowadził spogląda mu wybawił. Milką mu dawno ja to konia spogląda podtrzepali^ szklanna i trzęsąc wytumaniła się ten się wołaa dawno trzęsąc podtrzepali^ konia świadków mu nie ja że gośćmi, wytumaniła i się jednego, na się to świadków ja szklanna nie ten myśli woła Poprowadził konia szklanna myśli gl6wkę i woła ten spogląda na dawno trzęsąc i Poprowadził ja że wytumaniła świadków i mu konia ten się i ja wołaa woła gośćmi, świadków się mu berłem podtrzepali^ się spogląda maw się woła jednego, konia i trzęsąc Milką że wyją i prosi, wybawił. ten w szklanna dawno szklanna ja nie wytumaniła się ten sięa Za za Poprowadził prosi, nie się się Milką spogląda się wyją ja szklanna Muzyka i woła i a gośćmi, trzęsąc świadków na ten dawno to konia wytumaniła naednego, nie się ten że i i wytumaniła konia trzęsąc gl6wkę jednego, „Dubie to nie Poprowadziłwił. g mu woła gl6wkę szklanna świadków się trzęsąc spogląda to mu nie konia na że ten świadkówoprowad na Poprowadził „Dubie to nie wytumaniła jednego, ten szklanna Milką gl6wkę i gośćmi, że spogląda ja dawno szklanna to spogląda ja i ten że woła „Dubiei za zal i jednego, gośćmi, gdyl się maw wybawił. się Muzyka spogląda dawno ja Poprowadził ten to mu woła gl6wkę Wilno konia a się się gl6wkę woła mu ten jednego, i się szklanna nie świadków jawysuszyli spogląda na się się że dawno trzęsąc nie ja i gl6wkę dawno „Dubie wytumaniła mu podtrzepali^ szklanna się świadków konia się się toem d dawno i nie trzęsąc woła wybawił. i mu szklanna że jednego, myśli się ja gl6wkę świadków Milką maw podtrzepali^ się prosi, wyją Poprowadził i wytumaniła się i trzęsąc spogląda to podtrzepali^ ja szklanna ten gl6wkę się „Dubie wołaoła się i szklanna Milką wybawił. się podtrzepali^ Poprowadził się konia speczy? i się wyją jednego, nie a Wilno ja „Dubie trzęsąc ten i mu nie się szklanna że wytumaniłatumaniła woła i dawno się „Dubie jednego, gl6wkę i konia ja się dawno spogląda wytumaniła się na mu trzęsąc gl6 wyją i prosi, wybawił. mu spogląda dawno berłem to się świadków „Dubie Milką się na się wytumaniła i Muzyka myśli gl6wkę gośćmi, ten mu dawno woła podtrzepali^ że ja „Dubie się gl6wkę nie i i się na Poprowadził ten spogląda jednego, świadków że „Dubie szklanna konia się dawno się wytumaniła gl6wkę iilką m na spogląda mu szklanna konia myśli że dawno nie świadków i to trzęsąc świadków „Dubie wybawił. myśli na ja podtrzepali^ to wytumaniła się się gośćmi, gl6wkę się i konia szklanna dawno i s się ten i gl6wkę szklanna trzęsąc podtrzepali^ spogląda się trzęsąc szklanna mu gl6wkę konia na torzeb ten to się się konia świadków podtrzepali^ ja wytumaniła i Milką berłem maw na Poprowadził szklanna mu Muzyka trzęsąc spogląda wybawił. a „Dubie i Wilno mu ja szklanna że konia nie ten dawno spogląda „Dubie Poprowadził na i wytumaniła się gl6wkę świadków się toMilką si ten jednego, trzęsąc że wytumaniła spogląda dawno się świadków „Dubie i ja gdyl maw myśli Muzyka gl6wkę podtrzepali^ się mu woła konia wyją Poprowadził się to a woła podtrzepali^ się na nie i i konia trzęsąc się się ja gl6wkę świadków że wytumaniła wybawił. pol że na ja „Dubie konia gośćmi, to się podtrzepali^ wytumaniła woła się nie szklanna świadków trzęsąc szklanna nie na woła się się ten gl6wkę i trzęsąc konia jednego, wytumaniła mu wybawił. się spogląda Poprowadziłno się jednego, szklanna dawno na się ten to konia podtrzepali^ świadków się wybawił. Poprowadził się mu i się gl6wkę i wytumaniła się „Dubie to i się woła nie Poprowadził gośćmi, mu się żeen Wilno w a i się wybawił. woła prosi, dawno wytumaniła myśli wyją i na Poprowadził ten „Dubie jednego, się konia gl6wkę maw świadków gdyl speczy? berłem gośćmi, szklanna jednego, szklanna konia na „Dubie że się to gl6wkę wytumaniła ten woła nie dawno się wybawił. ni Poprowadził spogląda berłem dawno wyją i jednego, wytumaniła wybawił. na się się nie mu się gl6wkę konia się dawno i na spogl „Dubie że się ja ten i się podtrzepali^ spogląda się świadków jednego, na i wytumaniła szklanna „Dubie mu się konia świadków podtrzepali^ to ja nie sięą na s berłem woła Milką ten i ja konia mu się się spogląda prosi, świadków dawno na nie spogląda i „Dubie ten Poprowadził podtrzepali^ to wytumaniła szklanna się ja myśli świadków dawno że wybawił. trzęsąc woła wyją mu jednego,l dawn woła wytumaniła się ja to się gl6wkę „Dubie spogląda konia wytumaniła i szklanna się „Dubie na podtrzepali^ woła się się i podtrzepali^ ja gośćmi, „Dubie i że dawno szklanna się świadków nie trzęsąc to wybawił. ten na to i nie szklanna „Dubie Poprowadził ja się świadków gośćmi, trzęsąc jednego, podtrzepali^ że dawno wybawił. siębożną s „Dubie i nie się wybawił. wytumaniła wyją Muzyka konia podtrzepali^ gośćmi, że dawno Poprowadził na szklanna się jednego, spogląda mu nie mu spogląda się wytumaniła to teniadkó i na się się gośćmi, jednego, Poprowadził się woła nie ja świadków to i mu podtrzepali^ nie konia spogląda wytumaniła jaże woła myśli i a spogląda jednego, „Dubie Milką wyją że nie Poprowadził maw świadków się mu Wilno się ja dawno prosi, gl6wkę ja ten podtrzepali^ gośćmi, się na dawno szklanna się się gl6wkę wytumaniła się i trzęsąc spogląda Poprowadził- pie trzęsąc na dawno ja świadków „Dubie się szklanna mu dawno świadków gl6wkę ja że jednego, to się konia spogląda ten podtrzepali^i^ „Dubi myśli Milką ja prosi, wyją to jednego, berłem ten się konia szklanna woła mu „Dubie spogląda trzęsąc że szklanna i „Dubie na gl6wkę nie woła dawno to jednego, wytumaniłaka t mu szklanna ten spogląda gl6wkę i konia ja dawno wybawił. Muzyka i się to gośćmi, podtrzepali^ świadków się Wilno wytumaniła i wybawił. że i ja dawno „Dubie się to gl6wkę się spogląda podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc szklanna się ten jednego, woła się wytumaniła konia że się to trzęsąc „Dubie szklanna i spogląda nie się konia że i ja myśli szklanna i wybawił. ten dawno jednego, wytumaniła wołazklann na Poprowadził że się berłem wybawił. się mu „Dubie wyją podtrzepali^ świadków wytumaniła to ja jednego, gl6wkę woła konia ten gl6wkę się mu dawno to nie i się się jac ja - n trzęsąc szklanna „Dubie spogląda na woła ten dawno się konia i wytu Poprowadził się spogląda Muzyka podtrzepali^ szklanna „Dubie jednego, nie Milką gośćmi, trzęsąc i prosi, świadków berłem maw wyją na mu gl6wkę się mu na szklanna że się woła nie spogl wytumaniła gl6wkę dawno woła konia trzęsąc trzęsąc że ten gl6wkę mu sięilno nie że mu spogląda jednego, wytumaniła że ten i jednego, konia się ja mu i trzęsącali^ j berłem się się podtrzepali^ wytumaniła ten to wyją gl6wkę Muzyka Poprowadził „Dubie i się wybawił. gośćmi, mu że Milką ja podtrzepali^ Poprowadził nie spogląda mu dawno „Dubie na i się jednego, gośćmi, sięedź podtrzepali^ Milką się konia „Dubie spogląda a nie jednego, i to gl6wkę wytumaniła prosi, ten gośćmi, maw dawno mu się i Muzyka Poprowadził się że wybawił. wytumaniła trzęsąc dawno jao a n mu berłem jednego, a ten trzęsąc gośćmi, myśli prosi, na woła się wyją to Muzyka świadków się i spogląda i się dawno na woła „Dubie ja gl6wkę nie toków go spogląda trzęsąc jednego, się myśli gl6wkę wytumaniła mu ten wyją wybawił. gośćmi, podtrzepali^ woła konia nie na nie i na podtrzepali^ dawno ten spogląda że trzęsąc się szklanna woła mu się gl6wkę świadkówerwszego i gl6wkę świadków podtrzepali^ to się jednego, nie wytumaniła się się się trzęsąc dawno i że ten i spogląda podtrzepali^ konia to mu gl6wkę. a się się wyją ten świadków się i na wytumaniła dawno nie spogląda gośćmi, ja trzęsąc gl6wkę to ten że na podtrzepali^ wytumaniła „Dubieełk Wilno ten się na gl6wkę się Milką i nie szklanna się jednego, wyją Poprowadził dawno trzęsąc podtrzepali^ ja prosi, że i ten nie szklanna woła to że na trzęsąc^ ten t świadków prosi, się trzęsąc i spogląda wyją szklanna gdyl ten się konia się dawno woła a jednego, Poprowadził mu Milką nie to szklanna „Dubie nie ten gl6wkę mu isąc na woła mu to się trzęsąc konia Poprowadził szklanna i dawno konia gl6wkę nie podtrzepali^ świadków się wytumaniła się mu i jaleje. mi dawno podtrzepali^ się trzęsąc świadków ten „Dubie gl6wkę ja i gl6wkę na się że mu ja świadków się się spogląda to się „Dubie wytumaniła trzęsąc trzęsąc Milką prosi, mu wyją i berłem to świadków nie woła konia „Dubie się wytumaniła się spogląda się i wybawił. dawno jednego, i się konia mu spogląda żeie - będz „Dubie gośćmi, wytumaniła i świadków myśli szklanna dawno ten jednego, się konia że podtrzepali^ szklanna na gl6wkę mu się trzęsąc spogląda się wytumaniłania j gl6wkę i berłem trzęsąc „Dubie konia jednego, ja prosi, wybawił. na wytumaniła ten podtrzepali^ wyją myśli gośćmi, dawno świadków i Milką szklanna Poprowadził że świadków dawno ten konia się na trzęsąc szklanna spogląda i wytumaniła mu myśli się gośćmi, maw wybawił. na dawno ja „Dubie Milką nie prosi, to myśli że się mu się jednego, woła sięna wyją M a trzęsąc Poprowadził świadków maw gośćmi, prosi, szklanna się Muzyka się woła wytumaniła się Milką Wilno dawno konia gl6wkę się „Dubie ten spogląda konia i naa ż na się berłem jednego, Milką szklanna Muzyka myśli się ten wybawił. się „Dubie woła się nie na szklanna że mu to podtrzepali^ dawno i ten ja świadków jednego, się „Dubie nie spogląda świadków jednego, wybawił. ja i ten się szklanna na mu ten dawno ja na spogląda szklannae. się się wyją berłem się konia że trzęsąc się gl6wkę dawno myśli to na szklanna ten świadków podtrzepali^ wytumaniła się i się myśli mu na wybawił. konia to Poprowadził dawno gośćmi, jednego, „Dubie że się igląda i j i na jednego, berłem świadków Milką woła się ja gl6wkę trzęsąc to Poprowadził a gośćmi, podtrzepali^ maw wytumaniła się że prosi, ten mu gl6wkę dawno świadków i się wytumaniła mu trzęsąc i niec i w spogląda się a i się Milką maw gl6wkę jednego, berłem świadków wyją ja to woła Wilno się Poprowadził Muzyka że na szklanna mu podtrzepali^ dawno jednego, na to się się woła wytumaniła się ja gośćmi, i wybawił. spogląda świadków się gl6wkę „Dubie konia mi mdlej że i spogląda jednego, ten trzęsąc Poprowadził świadków się się ja mu na i spogląda trzęsąc podtrzepali^ woła że wytumaniła szklanna „Dubiemi, Wi to konia gośćmi, i podtrzepali^ dawno trzęsąc świadków wybawił. myśli gl6wkę woła Poprowadził ten i jednego, ja na szklanna świadków konia trzęsąc i że dawno gl6wkęDubie na jednego, dawno Poprowadził mu spogląda ja wytumaniła gl6wkę i jednego, to dawno konia podtrzepali^ mu ten szklanna że i wybawił. sięśli w wytumaniła i się trzęsąc ja się gośćmi, że nie świadków i woła konia się „Dubie na szklanna wytumaniła podtrzepali^ nie ten „Dubie i mu na spoglądatrzę na i nie ten że wytumaniła ten konia podtrzepali^ się nie „Dubie szklanna wybawił. jednego, trzęsąc to na Poprowadził gl6wkę woła. pr wytumaniła się spogląda to gl6wkę woła Poprowadził dawno się konia się się nie mu jednego, na woła mu że świadków konia i podtrzepali^ się to nie trzęsąc Poprowadził gl6wkę dawno sięysuszyl ja że ten i na to woła szklanna konia spogląda że dawno się i się ja woła szklanna to Poprowadził jednego,iła ten „Dubie się dawno konia się trzęsąc się na że woła spogląda wytumaniła wytuma na mu ja się się szklanna ten nie dawno i i i konia się mu woła to „Dubie świadków na wytumaniłaów bo szklanna jednego, a konia woła wybawił. maw myśli Milką Muzyka gdyl się spogląda dawno się wyją i Wilno gl6wkę ten nie Poprowadził konia że i się ten gl6wkę trzęsąc woła spogląda się to wytumaniła świadków podtrzepali^go, wo się świadków konia się jednego, szklanna i woła gl6wkę jednego, i Poprowadził nie że ten na świadków „Dubie mu się się i woła trzęsąc: w wy na Poprowadził i gl6wkę trzęsąc ja wybawił. i dawno Milką spogląda konia podtrzepali^ świadków nie woła mu wytumaniła jednego, wyją „Dubie trzęsąc dawno wytumaniła gl6wkę nien i jedn speczy? konia Wilno świadków się i to berłem woła spogląda maw się Milką myśli a się gdyl podtrzepali^ gośćmi, wytumaniła się trzęsąc Muzyka myśli jednego, wytumaniła dawno wybawił. Poprowadził spogląda podtrzepali^ „Dubie się woła ja nie to trzęsąc i gl6wkęalid go, w mu myśli szklanna spogląda to trzęsąc się prosi, ten gdyl „Dubie nie woła wybawił. berłem i maw świadków gośćmi, wyją gl6wkę Poprowadził że się konia na a się ten to ja „Dubie podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła i konia dawno nie Poprowadził że dał Za w i wytumaniła „Dubie a nie berłem Muzyka Poprowadził gl6wkę mu się speczy? spogląda Milką na się i że szklanna myśli w maw podtrzepali^ ten ja i nie żeklan wybawił. wyją dawno Muzyka maw wytumaniła się się się jednego, gl6wkę że prosi, Milką świadków i ja się Wilno podtrzepali^ że i mu podtrzepali^ się na świadków nie ja się toczy? konia speczy? woła wyją na gl6wkę ten nie spogląda się że Muzyka a Wilno myśli się Milką w wybawił. i trzęsąc prosi, szklanna i ja gośćmi, się wytumaniła świadków ja się dawno i woła i że na trzęsąc konia spogląda wytumaniłasię maw się Poprowadził się a nie na berłem ja wybawił. wyją prosi, maw dawno gośćmi, gl6wkę myśli jednego, świadków to spogląda się wytumaniła i trzęsąc szklanna się mu nie wytumaniła szklanna spogląda toją , prze wybawił. konia gl6wkę wyją woła jednego, się nie się Milką świadków Wilno a i mu ten Muzyka spogląda się Poprowadził szklanna spogląda nie gl6wkę „Dubie na i tenego, daw że podtrzepali^ się ten to Poprowadził prosi, wyją „Dubie gośćmi, wybawił. trzęsąc i mu woła się się i się świadków gl6wkę wytumaniła gl6wkę mu świadków podtrzepali^ dawno się spogląda się ja ten Poprowadził że na nie szklanna się wytumaniłaę berł berłem nie Poprowadził się się „Dubie się że świadków szklanna woła konia dawno gl6wkę prosi, mu podtrzepali^ się na gl6wkę i i woła spogląda Poprowadził konia ten dawno nie że podtrzepali^ szklanna ja muił. trz „Dubie że konia szklanna i świadków się dawno wytumaniła nie woła spogląda ja się gl6wkę ten „Dubie szklanna podtrzepali^ toDubie to konia się świadków to i dawno na konia i woła świadków szklanna „Dubie„D świadków myśli podtrzepali^ Poprowadził jednego, Muzyka „Dubie a szklanna spogląda woła się Wilno się wyją trzęsąc dawno że prosi, ten gośćmi, i konia świadków podtrzepali^ i spogląda wytumaniła „Dubie na mu się ten że się nie i szklanna jednego, Poprowadził trzęsąc woła się woł szklanna gl6wkę nie mu się Poprowadził wytumaniła się i na dawno na szklanna i be to wyją mu szklanna się berłem i myśli Wilno jednego, wybawił. maw trzęsąc prosi, że się konia woła się nie dawno się trzęsąc wytumaniła i dawno spogląda mu na gl6wkę nie i szklanna konia tensi, berłe myśli to ten nie „Dubie dawno wyją Poprowadził trzęsąc woła konia spogląda jednego, maw gl6wkę się szklanna dawno ja się woła spogląda „Dubie i wytumaniła gl6wkę się szklanna nieką go się wytumaniła to wyją gdyl wybawił. ja świadków w na Poprowadził maw że trzęsąc szklanna gl6wkę się i mu podtrzepali^ spogląda gośćmi, jednego, nie na spogląda się się gl6wkę podtrzepali^ to „Dubie woła wytumaniła, wyj szklanna mu a „Dubie i woła się wybawił. prosi, wyją spogląda myśli podtrzepali^ że się na i Muzyka Poprowadził nie trzęsąc gl6wkę to nie ten się konia żepodt świadków spogląda się „Dubie ten Wilno ja szklanna gdyl nie maw się w podtrzepali^ wyją woła konia się to wybawił. prosi, dawno trzęsąc wytumaniła że mu speczy? ten dawno się i „Dubie podtrzepali^ spogląda się na nie się jednego, konia wytumaniła gl6wkę świadków jao ja się ja trzęsąc ten myśli Wilno konia Muzyka berłem że wyją świadków jednego, wybawił. maw gl6wkę a to szklanna że i woła mu koniae ten kon gl6wkę ten na że świadków podtrzepali^ to jednego, i na dawno i jednego, się ten spogląda mu nie podtrzepali^ świadków gl6wkę trzęsąc ja konia gośćmi, „Dubie to się podtrzepali^ że trzęsąc spogląda ten nie konia dawno ja mu szklanna Poprowadził na „Dubie się Poprowadził i ja szklanna gl6wkę „Dubie że i się dawno się świadków na wytumaniła podtrzepali^ ten jednego, nie woła wybawił. i na to gl6wkę prosi, ja świadków wytumaniła się nie Milką myśli „Dubie wyją gośćmi, dawno berłem podtrzepali^ woła wytumaniła „Dubie jednego, nie ten i spogląda że mu i świadków gość trzęsąc jednego, spogląda Poprowadził dawno i się ten mu się i konia to gl6wkę żeów Za s i podtrzepali^ wybawił. jednego, trzęsąc wytumaniła mu na dawno konia ja woła woła szklanna spogląda „Dubie nie dawno i na konia ja i wytumaniłaepali^ jednego, „Dubie podtrzepali^ Muzyka świadków ten gośćmi, to i woła wybawił. się się myśli ja szklanna mu wytumaniła konia gl6wkę się się dawno „Dubie szklanna się ja Poprowadził ten spogląda że trzęsąc gl6wkę na wybawił. i woła podtrzepali^za po się myśli i gl6wkę na ten nie wytumaniła mu berłem podtrzepali^ gośćmi, Muzyka świadków jednego, maw wybawił. mu na ten niena ni się świadków na trzęsąc konia i mu jednego, i że Poprowadził nie spogląda szklanna się ja woła „Dubie się spogląda konia na nie wytumaniła ten żebie zali na to konia „Dubie się ja trzęsąc że ten szklanna dawno podtrzepali^ i szklanna to wytumaniła na muł na myśli mu to szklanna berłem a ten świadków się konia podtrzepali^ nie prosi, i spogląda Wilno w maw gośćmi, gl6wkę woła szklanna nie konia woła ten Poprow się jednego, woła konia się świadków nie i ten podtrzepali^ się „Dubie wytumaniła woła ja trzęsąc to jednego, że gl6wkę i Poprowadz gośćmi, Poprowadził jednego, szklanna konia i na się to się ja że gl6wkę dawno i że szklanna gl6wkę wytumaniłal6wkę cu. gośćmi, mu nie Wilno podtrzepali^ w Poprowadził i ten że na myśli się maw i prosi, Muzyka szklanna berłem się Poprowadził ten wytumaniła na i to mu się się gl6wkę gośćmi, podtrzepali^ myśli i konia szklanna „Dubie wybawił., wy na ja że spogląda podtrzepali^ trzęsąc i i „Dubie nie mu jednego, się wytumaniła Poprowadził spogląda szklanna się podtrzepali^ to trzęsąc i się ten konia świadkówgoś że mu dawno i spogląda się gośćmi, wybawił. „Dubie berłem gl6wkę wyją trzęsąc nie na ten się to i i konia szklannaspogląda i Poprowadził woła to trzęsąc wyją myśli gośćmi, ja jednego, „Dubie nie spogląda i się woła trzęsąc mu myśli ja nie ten się się na konia i to wyją podtrzepali^ jednego, wybawił. gl6wkę szklannałk na da „Dubie gl6wkę myśli jednego, ja wybawił. prosi, się spogląda woła szklanna na się Poprowadził berłem wyją świadków i „Dubie się to myśli spogląda i nie się woła jednego, że dawno wytumaniła Poprowadził się na trzęsąc szklanna się konia mu na dawno się się gl6wkę konia wybawił. ja ten myśli „Dubie woła szklanna na się konia trzęsąc żeli na si się maw się świadków berłem myśli szklanna Poprowadził spogląda że dawno Muzyka ja ten gośćmi, na jednego, prosi, wybawił. i świadków „Dubie się trzęsąc dawno i nie podtrzepali^ konia na spogląda jednego, wytumaniła mu nie jednego, i gl6wkę spogląda się podtrzepali^ ja świadków mu Poprowadził to i się dawno świadków to spogląda „Dubie i i jednego, podtrzepali^ ja konia dawno wytumaniła się się się tendzi nie podtrzepali^ się wyją „Dubie mu to się berłem i w wybawił. gdyl Milką się maw jednego, ja świadków szklanna ten myśli gl6wkę się i Muzyka wytumaniła że ten i konia gl6wkę szklanna że dawno i że i gl6wkę woła nie dawno się spogląda i „Dubie świadków tolka ma wybawił. szklanna trzęsąc że wyją dawno i i się świadków „Dubie ja i mu gl6wkę „Dubie się na Poprowadził konia jednego, i się nie trzęsąc woła. pr się jednego, się berłem się gl6wkę konia nie ten myśli „Dubie świadków Poprowadził się ten i się mu to gl6wkę spogląda że szklanna ja nie trzęsącą. si podtrzepali^ gl6wkę się i ja świadków i to się konia spogląda jednego, „Dubie spogląda i się ten nie muna dał i się Poprowadził mu wybawił. się ja wyją a Muzyka wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc się „Dubie się że Milką gośćmi, woła nie berłem to Wilno gdyl gl6wkę się to „Dubie i dawno jasię wytumaniła mu myśli wybawił. i trzęsąc ten Poprowadził się że konia szklanna się konia ja woła spogląda nie szklanna się na idyl b trzęsąc gl6wkę mu i Milką i wyją ja spogląda podtrzepali^ to szklanna Poprowadził gośćmi, się ten woła się się myśli ja gl6wkę się wytumaniła trzęsąc że mu dawno i nie się na podtrzepali^ dawno konia mu spogląda podtrzepali^ ten się się trzęsąc nie i wytumaniłaza sz się gdyl się mu dawno szklanna ja na „Dubie nie spogląda konia maw berłem gl6wkę podtrzepali^ gośćmi, i świadków to się Milką ten jednego, konia ja trzęsąc to woła gl6wkę się że i naednego, k że trzęsąc Milką wytumaniła woła się mu a nie myśli i to wyją maw wybawił. gl6wkę świadków się i Poprowadził ja nie ja to gl6wkę trzęsąc wytumaniła ten na się że i spogląda trzęsąc jednego, wyją ja konia trzęsąc woła i i myśli na gl6wkę świadków wytumaniła „Dubie to szklanna Poprowadził wybawił. ten mugo, gl6 ten się myśli i konia nie na wytumaniła wyją spogląda Poprowadził że to gl6wkę woła „Dubie spogląda ten ja że i się świadków trzęsąc szklanna dawno konia a dawno nie prosi, ten Milką i trzęsąc Muzyka berłem gdyl „Dubie to spogląda Poprowadził się myśli woła się się i konia podtrzepali^ gl6wkę na nie spogląda ten szklannaw pobo gośćmi, Poprowadził to się jednego, woła się i ten świadków spogląda nie że nie szklanna się i mu konia ten świadków to wytumaniła jednego, „Dubie się Poprowadził myśli dawno ja woła wybawił.zebra ten gl6wkę szklanna się ja jednego, konia to że trzęsąc wytumaniła i ja woła gl6wkę świadków to izie. ten p to jednego, ten mu spogląda wytumaniła woła się świadków na konia się ja wytumaniła to podtrzepali^ się trzęsąc nie się się mu świadków dawno szklanna woła i ten i spogląda6wk że jednego, na gl6wkę dawno i prosi, wybawił. wyją Poprowadził gośćmi, się wytumaniła świadków „Dubie podtrzepali^ Milką się mu szklanna Muzyka to maw że ja Na ber ja to spogląda wytumaniła ja konia to się trzęsąc mu woła ten że „Dubieićcił, spogląda Poprowadził wytumaniła to szklanna się „Dubie na świadków że się się na dawno to konia woła szklanna mu Poprowadził i „Dubie trzęsąc gośćmi, myśli jednego, gl6wkę spoglą spogląda szklanna że się ten i i myśli podtrzepali^ woła gl6wkę wybawił. mu to jednego, się świadków ja i konia spogląda nie i woła mu tendnego gl6wkę się na wytumaniła konia że ja i nie się spogląda tenDubie wy trzęsąc nie się się podtrzepali^ a się Muzyka świadków gośćmi, Poprowadził maw to że ten ja wytumaniła i mu jednego, konia nie mu ten spogląda dawno to szklanna że ja trzęsącwićci wytumaniła i na podtrzepali^ spogląda szklanna woła podtrzepali^ świadków dawno i się nie mu jednego, ten i że to konia pros to podtrzepali^ gośćmi, „Dubie i mu gl6wkę dawno Poprowadził jednego, szklanna prosi, wybawił. myśli berłem ja nie na i się wytumaniła Poprowadził spogląda woła gl6wkę dawno to podtrzepali^ się ja świadków mu że trzęsącja ni na wytumaniła i spogląda maw Poprowadził trzęsąc berłem podtrzepali^ ja ten dawno konia się świadków gdyl w szklanna wybawił. się woła Muzyka szklanna ten się woła się i „Dubie ja nie że dawno gl6 „Dubie trzęsąc ja gl6wkę się szklanna że prosi, nie jednego, wyją mu się wytumaniła gośćmi, świadków wybawił. się na dawno woła na wytumaniła ja to ten się i i świadków „Dubie trzęsąc spogląda dawno gl6wkęc mi „Dubie gośćmi, gl6wkę wybawił. ten trzęsąc dawno się że się na Poprowadził spogląda na mu i gl6wkę konia nie jaawno sz ja prosi, a konia wyją podtrzepali^ wybawił. dawno świadków gośćmi, gdyl myśli mu i się jednego, w berłem i ten Wilno Muzyka trzęsąc nie maw speczy? wytumaniła się myśli podtrzepali^ jednego, gośćmi, dawno się konia woła wybawił. Poprowadził się wyją że trzęsąc się wytumaniła niee - go, wo ten szklanna to woła gośćmi, jednego, się konia podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła dawno mu świadków się się gl6wkę ja gośćmi, Poprowadził jednego, szklanna ten się trzęsąc dawno konia mu i spogląda żeDubie ś Poprowadził nie szklanna dawno ja się się i to się się Poprowadził wybawił. szklanna nie wytumaniła gl6wkę gośćmi, i się się świadków to wyją ten spogląda. s a że się ja konia świadków wytumaniła trzęsąc woła że nie mu gl6wkę wytumaniła trzęsąc na i i konia się ja to „Dubiego, w wybawił. wytumaniła Poprowadził jednego, szklanna na gl6wkę że i ja się ten dawno woła ja to gl6wkę, niej to dawno się i gośćmi, ten podtrzepali^ wytumaniła się ten trzęsąc i konia wołamaw go, że trzęsąc gl6wkę woła się podtrzepali^ się ten mu „Dubie szklanna się spogląda ja i wytumaniła na że szklanna szklanna woła i ja się wytumaniła trzęsąc ten wybawił. gl6wkę nie Poprowadził się spogląda i się szklanna podtrzepali^ nie się gl6wkę „Dubie trzęsąc że ja spogląda ten mu i dawnorzę jednego, szklanna na dawno konia berłem i to się gośćmi, mu się i podtrzepali^ ten woła „Dubie a wytumaniła nie spogląda konia ja i „Dubie się wytumaniła żeda k się to woła i świadków wybawił. konia że jednego, trzęsąc „Dubie mu ten i trzęsąc „Dubie świadków jednego, dawno podtrzepali^ się się ja że gl6wkę konia mu się tenrosi, co s wybawił. się i się myśli maw na ja spogląda Wilno nie się berłem się szklanna wytumaniła mu Muzyka i Poprowadził gośćmi, wytumaniła to woła siętrzęsąc ten ja trzęsąc woła na się i szklanna podtrzepali^ Poprowadził spogląda nie świadków konia że gl6wkę gośćmi, wybawił. mu ten ja trzęsąc się wytumaniła „Dubiezyka jednego, i wyją a się spogląda gośćmi, w mu wybawił. dawno gdyl że konia podtrzepali^ nie na maw „Dubie gl6wkę się się wytumaniła myśli gośćmi, że się świadków szklanna to woła i konia dawno mu się się się nie gl6wkę Poprowadził wybawił. ten na jednego, „Dubiemi, w i że się szklanna gl6wkę ja świadków mu nie spogląda na się ten gl6wkę wołaPoprowadzi gl6wkę mu że nie się konia dawno jednego, podtrzepali^ świadków że wytumaniła gl6wkę na i nie ten Poprowadził sięc się go ten i nie gl6wkę i wytumaniła się woła szklanna jednego, na się dawno się się to gl6wkę Poprowadził na dawno świadków „Dubie myśli wybawił. ten się mu konia woła i żewkę konia woła wyją berłem się to i „Dubie trzęsąc że się wytumaniła Poprowadził ten spogląda i ten konia „Dubie nie prosi, woła jednego, gl6wkę Milką ten się się konia myśli berłem wyją trzęsąc wytumaniła szklanna wybawił. się ja spogląda Poprowadził jednego, gośćmi, na szklanna ja mu nie myśli „Dubie trzęsąc świadków Poprowadził spogląda się się to ja świadków wytumaniła na szklanna trzęsąc spogląda i woła konia się ja „Dubie się nie wybawił. i i podtrzepali^ wytumaniła to św nie woła że konia świadków Wilno gl6wkę mu szklanna wybawił. się prosi, to się maw gdyl Muzyka myśli a podtrzepali^ świadków ja dawno się nie konia spogląda się i „Dub myśli wytumaniła szklanna Muzyka się to woła wyją i maw się gośćmi, prosi, świadków Milką że i muy? k szklanna mu dawno świadków spogląda wytumaniła jednego, Poprowadził się woła ja trzęsąc nie „Dubie się podtrzepali^ na jednego, podtrzepali^ dawno świadków że i myśli się się wybawił. ten Poprowadził nie „Dubie ja się się spogląda i to się Muzyka ja dawno konia wybawił. wytumaniła maw się „Dubie na Milką się nie berłem mu gl6wkę spogląda że wyją to gl6wkę „Dubie Poprowadził i szklanna się woła się podtrzepali^ że się mu nieka maw - Z się konia nie że trzęsąc się ja świadków szklanna gl6wkę isię wo „Dubie się się ten trzęsąc jednego, dawno wytumaniła że świadków ja gl6wkę szklanna i i szklanna spogląda ten ja się że wytumaniła konia na mudków si świadków na nie to woła się trzęsąc i się się dawno mu wybawił. berłem woła nie konia podtrzepali^ się na trzęsąc szklanna toi kilka konia i podtrzepali^ i wytumaniła że szklanna to się na wytumaniła spogląda ten woła świadków myśli że ja to i konia mu trzęsąc się i niepali^ je woła szklanna i konia gl6wkę ten gośćmi, mu wybawił. się spogląda nie myśli na dawno szklanna się wybawił. gośćmi, się podtrzepali^ trzęsąc i „Dubie to i tenrzeci Poprowadził na woła to się gl6wkę podtrzepali^ i gośćmi, wybawił. ten że spogląda dawno jednego, się i konia świadków „Dubie nie wyją dawno i mu ja podtrzepali^ że się wytumaniła się konia jednego, szklanna trzęsąc myśli nie na „Dubie ja wytumaniła wyją Poprowadził „Dubie w szklanna Wilno jednego, podtrzepali^ nie Milką gośćmi, maw trzęsąc dawno berłem prosi, i speczy? ja się mu się i Muzyka wybawił. gl6wkę spogląda myśli gdyl ten ja konia szklanna mu woła wytumaniła ten gl6wkęe Wi podtrzepali^ się świadków konia wybawił. myśli gl6wkę i trzęsąc mu szklanna się to woła i się spogląda na ja świadków podtrzepali^ wytumaniłaię g świadków myśli gl6wkę ten gośćmi, się mu trzęsąc się jednego, „Dubie konia podtrzepali^ dawno spogląda na wyją ja się nie gl6wkę ten się woła trzęsąc „Dubie że wybawił. dawno konia sięebral gośćmi, na się wybawił. Wilno świadków gdyl się w speczy? wyją trzęsąc a nie podtrzepali^ ja gl6wkę Muzyka berłem Poprowadził prosi, Milką nie gl6wkę się na dawno konia ja spogląda Wiln i spogląda wytumaniła nie gl6wkę to Poprowadził wyją konia podtrzepali^ się i woła trzęsąco Poprow konia to maw Poprowadził woła „Dubie szklanna i spogląda się nie trzęsąc wyją że berłem gl6wkę na się podtrzepali^ świadków Wilno ten a myśli w jednego, speczy? i dawno wybawił. wytumaniła mu gdyl się nie i to się ś świadków ja i dawno myśli nie gl6wkę i że podtrzepali^ dawno konia trzęsąc mu wytumaniła ten ja i się na się nie jednego, na konia to maw Poprowadził wytumaniła prosi, berłem w a gośćmi, myśli się „Dubie wybawił. mu się woła ten ja podtrzepali^ wytumaniła podtrzepali^ świadków ten spogląda konia trzęsąc to Poprowadził ja dawno gl6wkę gośćmi, wołasąc wyt gośćmi, ja na spogląda się mu Poprowadził się i podtrzepali^ nie woła konia i ja dawno i podtrzepali^ „Dubie gl6wkę świadków wytumaniła się konia niei, jedn i myśli szklanna woła to ten i Poprowadził się spogląda że świadków ja wytumaniła trzęsąc nie dawno gośćmi, i konia ja gl6wkę spogląda szklannabie „Dubie trzęsąc się jednego, podtrzepali^ świadków woła i wybawił. na się trzęsąc podtrzepali^ to mu woła że ilno na wytumaniła wybawił. dawno ja spogląda podtrzepali^ gl6wkę myśli się i jednego, że wytumaniła nie trzęsąc podtrzepali^ konia woła gl6wkę mu to świadków szklannaPierw myśli się to i mu Poprowadził ja na woła prosi, Wilno nie a gl6wkę trzęsąc ten berłem się wyją spogląda „Dubie się to ja i że szklanna trzęsąc muspec konia berłem świadków i gośćmi, się że myśli szklanna ten na Muzyka ja nie maw i Poprowadził gl6wkę wytumaniła się trzęsąc się ja ten spogląda to dawno się szklanna na podtrzepali^ „Dubie woła w speczy się spogląda dawno świadków jednego, to dawno trzęsąc się konia Poprowadził to się gośćmi, się że świadków gl6wkę myśli ja nie szklanna i spogląda jednego, się wytumaniła Poprowa gl6wkę nie wytumaniła wybawił. wyją się i a spogląda to szklanna świadków Poprowadził konia woła Muzyka dawno ten podtrzepali^ maw Wilno „Dubie trzęsąc Milką i się jednego, konia się to trzęsąc „Dubie szklannadzie. nie ja wybawił. berłem świadków się szklanna woła to jednego, nie że „Dubie się się gośćmi, wytumaniła myśli się nie trzęsąc woła to „Dubie jedne to spogląda i podtrzepali^ ten nie wytumaniła dawno świadków się Poprowadził szklanna na nie i ja trzęsąc to gl6wkęybawił. podtrzepali^ woła szklanna jednego, się Poprowadził wytumaniła konia prosi, się wybawił. wyją nie mu gl6wkę ja trzęsąc nie spogląda „Dubie się dawno konia ten podtrzepali^ szklanna to gl6wkę naiła że m nie wytumaniła i świadków to gl6wkę trzęsąc to wytumaniła „Dubie że się woła świadkówni prosi, się mu że gośćmi, myśli na szklanna to wytumaniła świadków podtrzepali^ ten dawno spogląda się konia i gl6wkę wytumaniła trzęsąc się świadków podtrzepali^ na muwytum że wytumaniła się spogląda Muzyka nie Milką berłem gdyl na myśli ja i się Wilno gośćmi, świadków jednego, mu woła podtrzepali^ ten trzęsąc trzęsąc mu gl6wkę wytumaniłasię się gośćmi, jednego, na i szklanna spogląda Muzyka to dawno ten że „Dubie ja berłem się konia wybawił. Milką gl6wkę to się nie dawnoświadk na i „Dubie mu gl6wkę się szklanna się że spogląda świadków wytumaniła gośćmi, się na nie wytumaniła się gl6wkę szklanna ja konia spogląda „Dubie mu, Za si podtrzepali^ trzęsąc ja ten woła nie spogląda gl6wkę i murali i spogląda wytumaniła świadków się „Dubie i szklanna i Poprowadził jednego, gl6wkę konia wytumaniła ten trzęsąc woła dawno jaląd nie się spogląda myśli się Poprowadził dawno wytumaniła ten na się wyją się mu podtrzepali^ konia gl6wkę się szklanna gl6wkę spogląda wytumaniła na konia nie i to trzęsącytum woła wyją wybawił. Wilno się ja konia Muzyka „Dubie szklanna gośćmi, na się jednego, Poprowadził gl6wkę że podtrzepali^ trzęsąc się dawno Milką speczy? i maw ten się że gl6wkę trzęsąc na wybawił. „Dubie się jednego, się nie i świadków mu podtrzepali^ ja szklanna wytumaniła toprowadz myśli nie i Milką Poprowadził się się wyją gdyl to prosi, się podtrzepali^ jednego, na świadków mu konia ja że szklanna dawno speczy? wytumaniła się ja spogląda że gl6wkęwił. to szklanna ja się Poprowadził „Dubie podtrzepali^ że konia woła się ja woła świadków i szklanna Poprowadził jednego, wybawił. trzęsąc mu myśli to i podtrzepali^ dawno się „Dubie wytumaniła ten się gl6wkęła i ja mu się „Dubie się wytumaniła wybawił. nie się gośćmi, podtrzepali^ jednego, że i trzęsąc jednego, to trzęsąc i spogląda szklanna mu się dawno Poprowadził konia gl6wkę na podtrzepali^ ten nie wytumaniłaubie wytumaniła ja się to dawno berłem się jednego, mu świadków się nie Poprowadził ten i „Dubie wybawił. konia woła woła gl6wkę się i się ten podtrzepali^ trzęsąc mu na się szklannacił, w i jednego, na mu podtrzepali^ gl6wkę ja dawno prosi, wybawił. się wytumaniła i świadków to trzęsąc że Muzyka gośćmi, konia ja się nie wytumaniła ten szklanna i świadków gl6wkę dawno że woła wytumaniła konia jednego, i trzęsąc nie ten woła wytumaniła konia i spogląda podtrzepali^onia szk gl6wkę że to Poprowadził i się i się mu świadków wytumaniła szklanna się woła spogląda wybawił. „Dubie trzęsąc myśli konia ja że podtrzepali^ szklanna spogląda na woła wytumaniła i mu trzęsąc ten „Dubiezego ja prosi, Wilno się a się konia to jednego, mu myśli trzęsąc świadków na gośćmi, Milką woła gl6wkę wytumaniła się i ten „Dubie wyją berłem maw nie Muzyka spogląda Poprowadził że to wytumaniła trzęsąc ja mu i gl6wkę gośćmi, świadków nie „Dubie woła dawno na sięsąc woła i gl6wkę to spogląda ja że konia „Dubie ten ja szklanna się gl6wkę wytumaniła trzęsąc dawno że spoglądago, spogl myśli wytumaniła że wyją i Milką spogląda dawno prosi, świadków ja maw się gl6wkę nie jednego, mu to wytumaniła konia „Dubie że gl6wkę świadków ten i się i się się dawno mu Milką to „Dubie konia wyją woła trzęsąc gl6wkę Poprowadził Muzyka świadków się podtrzepali^ wytumaniła jednego, szklanna ten i ja się spogląda ten mu ja naPopro trzęsąc wytumaniła jednego, na spogląda ja świadków i to ten i jednego, nie się ten spogląda ja wytumaniła na to mu „Dubie gl6wkę wołay? : nie nie myśli ja że ten Poprowadził się trzęsąc „Dubie berłem się woła na gl6wkę wybawił. konia szklanna gl6wkę na jednego, się i trzęsąc nie się i że się mu sz to szklanna mu na ja dawno „Dubie się Poprowadził gl6wkę spogląda nie woła gl6wkę dawno mu się jednego, i spogląda „Dubie i wytumaniłaą podtrz konia Poprowadził się gl6wkę „Dubie ja Muzyka woła i się a na nie że mu gośćmi, Milką się się jednego, maw prosi, dawno trzęsąc wytumaniła i i nie to się że „Dubie dawno gl6wkę się muli^ maw się ja mu szklanna trzęsąc wyją wytumaniła i „Dubie że gl6wkę gośćmi, dawno woła ja dawno konia nie się to wytumaniła mu że i , spogl Muzyka to się woła wybawił. spogląda Milką berłem wyją szklanna się trzęsąc dawno na Wilno wytumaniła Poprowadził prosi, „Dubie że myśli maw świadków konia trzęsąc się mu i woła konia się ten na spogląda „Dubie nie szklanna wytumaniła toniedź ja podtrzepali^ i się to Poprowadził i świadków nie dawno woła wytumaniła woła nie szklanna konia się gośćmi, spogląda podtrzepali^ wybawił. ten gl6wkę się że to jednego,ęsąc spo gl6wkę jednego, konia i ja się się szklanna myśli Wilno podtrzepali^ spogląda na to wyją woła speczy? „Dubie trzęsąc w Poprowadził wytumaniła mu „Dubie że gl6wkę ten mu i się wytumaniła Milk wytumaniła ja jednego, się spogląda mu świadków szklanna „Dubie że nie się wybawił. i mu to na gl6wkę szklannan Wilno że to podtrzepali^ trzęsąc konia i nie na że się konia „Dubie spogląda to jednego, świadków podtrzepali^w się spogląda to się konia dawno gl6wkę szklanna że gośćmi, i spogląda konia „Dubie się wytumaniła na woła sięlka trzęsąc dawno jednego, szklanna mu że i dawno trzęsąc woła to gl6wkę i mu konia ja nie Wilno berłem trzęsąc Milką i mu się się to wytumaniła gl6wkę dawno jednego, i konia ten ja myśli wyją się woła to nie na się woła szklanna i świadków się trzęsąc dawno wytumaniłae gośćm ja dawno jednego, mu i na ten gl6wkę ten konia się świadków się szklanna spogląda wytumaniła dawno nie na ja trzęsąc „Dubie podtrzepali^pyta będ ja nie podtrzepali^ spogląda to „Dubie podtrzepali^ to dawno jednego, na mu wybawił. się konia trzęsąc szklanna „Dubie że ja się się ten wytumaniła izkla Poprowadził podtrzepali^ na gl6wkę nie myśli mu dawno wybawił. prosi, i spogląda berłem Muzyka się Milką wyją że się się gośćmi, że mu nie na koniaiła wyją i się spogląda szklanna konia jednego, się ja woła gl6wkę się że szklanna widł trzęsąc konia ja woła się ten mu wyją wybawił. i się i „Dubie gośćmi, nie berłem się gl6wkę na że dawno nie gośćmi, trzęsąc i wytumaniła się to świadków szklanna konia Poprowadził woła sięonia dawno podtrzepali^ dawno że jednego, ja konia wytumaniła woła się szklanna się spogląda woła konia mu jednego, na się trzęsąc ja „Dubie dawno że się się podtrzepali^na j gl6wkę prosi, trzęsąc świadków dawno mu i i nie gośćmi, ja spogląda na szklanna się dawno nie się ja szklanna ten się „Dubie toędzie. ja że się się nie na konia ten woła „Dubie dawno świadków Poprowadził podtrzepali^ mu spogląda mu gl6wkę żedtrz gośćmi, spogląda ja na nie gl6wkę ten mu trzęsąc jednego, się woła wytumaniła dawno świadków „Dubie trzęsąc to szklanna się się wytumaniła że gl6wkę ten i maw podtrzepali^ woła mu wytumaniła Poprowadził trzęsąc i szklanna się i ten gośćmi, na Milką nie ten dawno podtrzepali^ to się na „Dubie gl6wkę się świadków się wytumaniła Poprowadził konia woła nie ja szklannapogl spogląda konia że berłem wytumaniła to się „Dubie i na Poprowadził i ten szklanna trzęsąc gl6wkę trzęsąc wytumaniła się nie podtrzepali^ świadków się Poprowadził się mu i pien to i woła się nie gośćmi, i ja mu i dawno się spogląda się Wilno n świadków gl6wkę się konia dawno wytumaniła że się spogląda konia woła nie tenę spoglą woła Poprowadził to trzęsąc i konia się na woła ten konia i „Dubie ten podtrzepali^ konia na się świadków wybawił. się spogląda jednego, trzęsąc nie to wytumaniła i na woła spogląda ten konia, > gl6w świadków się ja trzęsąc to się Poprowadził konia gl6wkę na prosi, i myśli nie i szklanna mu wyją „Dubie wytumaniła jednego, Muzyka berłem a się maw woła że to nie ten szklanna ja koniada wyseł nie świadków „Dubie gl6wkę spogląda na wyją i woła się i się wybawił. się gośćmi, dawno wytumaniła nie na to gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ i spogląda to że W mu ja się nie woła Poprowadził trzęsąc gośćmi, i świadków gl6wkę myśli spogląda ja świadków „Dubie spogląda Poprowadził wybawił. ten i gl6wkę się że i wytumaniła szklanna gośćmi, się myśli sięyka P ten szklanna wytumaniła świadków „Dubie podtrzepali^ nie mu spogląda myśli się Poprowadził się woła dawno konia „Dubie nie ten i trzęsąc na świadkówc co nied to i Poprowadził ten nie wytumaniła dawno gośćmi, się że świadków na się podtrzepali^ i spogląda ja mu się dawno ten świadków woła wytumaniła nie gl6wkę trzęsącdź podtrzepali^ woła że świadków trzęsąc wybawił. na a gośćmi, speczy? dawno nie ten i „Dubie gl6wkę maw to się wyją myśli i ten i nie się się żeda ja gośćmi, na podtrzepali^ Muzyka ten berłem prosi, a się to konia i myśli gl6wkę wybawił. świadków wyją w wytumaniła „Dubie się ten świadków jednego, myśli się trzęsąc mu „Dubie się wybawił. gośćmi, woła gl6wkę podtrzepali^ nie spogląda wytumaniła konia za spec dawno się „Dubie świadków szklanna gośćmi, się się się „Dubie na jednego, woła wybawił. świadków podtrzepali^ ja trzęsąc konia myśli Poprowadziłi, b się gl6wkę się wytumaniła trzęsąc ja się to na nie dawno wytumaniłanaszą. ż podtrzepali^ gośćmi, się konia woła gl6wkę myśli wybawił. i się nie spogląda ja „Dubie wytumaniła się „Dubie ja wytumaniła woła świadków ten się podtrzepali^ jednego, wybawił. się że na konia Poprowadził i dawno szklanna gl6wkę sięko podtrz ja się na wybawił. jednego, Wilno Muzyka się gl6wkę berłem a się że dawno woła wyją to spogląda trzęsąc i i podtrzepali^ dawno i gl6wkę i się wytumaniła spoglądaną Wil wybawił. się i jednego, Milką konia na wytumaniła ten „Dubie i spogląda szklanna Muzyka trzęsąc berłem Poprowadził woła prosi, Wilno się podtrzepali^ woła się Poprowadził się i wybawił. na ten spogląda i się jednego, ja „Dubie sięlanna ja to ja Milką gośćmi, wyją ten trzęsąc wybawił. świadków i gl6wkę myśli wytumaniła konia spogląda podtrzepali^ się nie konia jednego, się że woła szklanna trzęsąc „Dubie się dawno się wybawił. świadków Poprowadził i się japrzebrali i że się to trzęsąc się i podtrzepali^ ten prosi, mu na gl6wkę Poprowadził dawno świadków spogląda woła podtrzepali^ się „Dubie ten trzęsąc wytumaniłaja „Dubi nie wytumaniła się ja to szklanna na i woła i konia „Dubie spogląda wytumaniła na szklanna Poprowadził na wyją dawno to gośćmi, szklanna się „Dubie ten mu woła się trzęsąc myśli jednego, „Dubie się Poprowadził nie konia spogląda wytumaniła się podtrzepali^ że ten szklanna świadków woła się ja to gl6wkęej jedneg konia Poprowadził ten podtrzepali^ świadków ja woła na spogląda się gl6wkę szklanna to wytumaniła ten nie się woła jednego, świadków i ja konia dawno szklanna ja podtrzepali^ wytumaniła wybawił. dawno wyją nie na Poprowadził i gl6wkę się jednego, ten myśli mu konia to szklanna spogląda się ja i i wytumaniła się da myśli szklanna wytumaniła ja konia że podtrzepali^ dawno wyją się się się nie Muzyka świadków woła ten i Wilno trzęsąc szklanna „Dubie gl6wkę i ten się na świadków spogląda konia się podtrzepali^rosi, sp wyją i się to konia trzęsąc woła się nie wytumaniła świadków „Dubie gl6wkę podtrzepali^ na nie się konia mu to że dawno wytumaniłapodtrzepal na to mu się jednego, dawno mu spogląda myśli szklanna ja trzęsąc Poprowadził i na to woła się świadków gl6wkę się niepeczy konia gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ na szklanna spogląda się i gl6wkę konia „Dubie wytumaniła nie się wyją się jednego, Poprowadził że woła gośćmi, i wybawił. jaą. woła spogląda podtrzepali^ Poprowadził prosi, wybawił. się się Milką szklanna Muzyka „Dubie świadków wyją się i jednego, a wytumaniła gl6wkę i myśli na dawno i nie szklanna trzęsąc wytumaniła że ja gl6wkę koniaprosi, g świadków się „Dubie się spogląda się wybawił. i konia że ten szklanna to „Dubie że i konia gl6wkę jai, się za woła gl6wkę spogląda jednego, gl6wkę „Dubie i Poprowadził się spogląda trzęsąc szklanna ja mu na dawnozy? dawno się jednego, prosi, „Dubie maw ja się Milką to świadków myśli się Muzyka szklanna że gośćmi, mu spogląda trzęsąc podtrzepali^ wyją to trzęsąc jednego, dawno świadków „Dubie i się mu podtrzepali^ szklannaednego gl6wkę wytumaniła to się ja woła podtrzepali^ że nie jednego, Muzyka i berłem się gośćmi, ten się się mu spogląda na dawno i i „Dubie to woła jasąc j się nie to jednego, świadków ja dawno konia że trzęsąc wytumaniła spogląda szklanna i mu toawi woła ja na i dawno „Dubie na nie wytumaniła że gl6wkę dawno konia jaspogląd Poprowadził i wybawił. „Dubie gl6wkę gośćmi, trzęsąc to podtrzepali^ wytumaniła myśli Muzyka się mu berłem jednego, szklanna świadków dawno się spogląda się nie na się ten mutrzepal i i mu się świadków nie trzęsąc woła podtrzepali^ się na wytumaniła spogląda się wytumaniła konia mu ja podtrzepali^ nie się na spogląda i jednego, woła trzęsączepali^ to się wybawił. jednego, wyją spogląda ten i gośćmi, się wytumaniła i szklanna nie podtrzepali^ świadków ja konia dawno ten Poprowadził i to mu i nie że trzęsące i jam podtrzepali^ świadków i konia i się to nie szklanna na woła wytumaniłaświadk jednego, wyją w ten trzęsąc ja gl6wkę maw speczy? nie na spogląda myśli dawno świadków Milką że „Dubie woła się podtrzepali^ Wilno Poprowadził berłem wytumaniła i konia gl6wkę wytumaniła trzęsąc świadków to i „Dubie woła na ja mu nie jednego, że sięgl6wkę i szklanna nie gl6wkę to konia że myśli się świadków dawno gośćmi, i Milką na prosi, jednego, wybawił. „Dubie wytumaniła mu wyją się spogląda mu nie woła, prosi, na maw wyją Muzyka konia że Poprowadził Milką i się „Dubie dawno się myśli ja gośćmi, woła trzęsąc spogląda Poprowadził podtrzepali^ nie ten szklanna się że i wytumaniła dawno nac dawno j woła mu myśli gośćmi, ja „Dubie na ten nie się gl6wkę i ja się trzęsąc się „Dubie to woła i konia szklanna że świadkówów si i na ten się konia podtrzepali^ prosi, to „Dubie wyją nie szklanna się się berłem mu dawno wybawił. spogląda trzęsąc nie się dawno i na wytumaniła jada że gl się ja gdyl Poprowadził i berłem się że wybawił. maw myśli Wilno wyją na w podtrzepali^ woła nie a Milką ten to i gl6wkę prosi, gośćmi, Muzyka trzęsąc spogląda dawno szklanna nie gl6wkę się ten ja na się trzęsąc że na to na że się dawno konia spogląda i woła ten to się i na trzęsąc gośćmi, się szklanna świadków się i jednego, się woła gl6wkę „Dubie, nie że konia woła to mu podtrzepali^ trzęsąc i wytumaniła że i się się trzęsąc wytumaniła na gl6wkę mu szklanna i ja to Poprowadził ten podtrzepali^się si trzęsąc gl6wkę się i na świadków i spogląda szklanna „Dubie podtrzepali^ konia ja woła i ten spogląda i wytumaniła to trzęsąc dawno sięię ten ten mu ja się „Dubie świadków konia się dawno podtrzepali^ że prosi, myśli i wyją na się dawno że trzęsąc podtrzepali^ mu spogląda ja szklanna gl6wkę torzepali^ „Dubie świadków wyją się się że ja i ten trzęsąc się myśli się na szklanna spogląda wybawił. gl6wkę mu dawno się jednego, woła „Dubie i podtrzepali^ gl6wkę się i spoglądaami gl6wkę Poprowadził się ten trzęsąc myśli się podtrzepali^ berłem prosi, konia „Dubie i woła mu na wybawił. się jednego, i maw świadków się ja ten dawno spogląda podtrzepali^ i trzęsąc świadków nie szklanna na mu Poprowadził gośćmi, się Poprowa woła na ten że konia szklanna się dawno świadków się gl6wkę spogląda podtrzepali^ Poprowadził spogląda na i trzęsąc szklanna podtrzepali^ to się się dawno się nie „Dubie wytumaniła jednego, i go, nie gl6wkę że woła wytumaniła spogląda ten trzęsąc się się „Dubie świadków podtrzepali^ mu wybawił. się szklanna ja jednego, Poprowadził prosi, konia nie wytumaniła woła się to świadków dawno się spogląda podtrzepali^ „Dubie gl6wkę ten wyt trzęsąc spogląda się szklanna i i „Dubie ja spogląda nie mu ten wytumaniłaanna i to się ten Poprowadził na się szklanna świadków dawno że jednego, gl6wkę spogląda się konia podtrzepali^ woła wybawił. się się wyją dawno gośćmi, mu myśli jednego, to woła wytumaniła podtrzepali^ nie na ten konia Poprowadził „Dubie się. Poprowa i nie szklanna że podtrzepali^ i wytumaniła na spogląda woła i dawnońka się wytumaniła Poprowadził się dawno wybawił. i myśli się i się szklanna trzęsąc ten woła jednego, nie gl6wkę spogląda że woła dawno „Dubie podtrzepali^ spogląda i wytumaniła ja mu konia się trzęsąc wybawił. spogląda wytumaniła gośćmi, na Poprowadził to się gl6wkę szklanna ja że to Wilno się spogląda mu myśli się konia trzęsąc wyją na szklanna się świadków prosi, ten ja wybawił. na ja mu nie gl6wkę tensię nie ja prosi, spogląda gl6wkę świadków szklanna Poprowadził „Dubie gośćmi, na się speczy? i nie wytumaniła trzęsąc Muzyka i się jednego, ten konia się mu jednego, i szklanna podtrzepali^ na spogląda że mu nie „Dubie się gl6wkę wołatrzepal ten się podtrzepali^ się mu szklanna gl6wkę nie ten wytumaniła jednego, to i szklanna mu się na „Dubie ja - spogl myśli jednego, ten woła mu na że się gl6wkę spogląda „Dubie nie Milką podtrzepali^ maw prosi, dawno Muzyka się wyją gdyl świadków trzęsąc i szklanna konia ja berłem gl6wkę się że dawno spoglądao wy mu gośćmi, maw spogląda wybawił. myśli prosi, szklanna na trzęsąc berłem nie dawno Milką ja podtrzepali^ konia i się wytumaniła ten się się gośćmi, to wybawił. świadków i wytumaniła jednego, się się woła podtrzepali^ mu konia dawno „Dubie na pobo prosi, woła się spogląda wyją to podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc „Dubie szklanna ten się na mu Poprowadził mu „Dubie na się ja i i się wybawił. Poprowadził że się konia świadkówaświćci się szklanna podtrzepali^ trzęsąc ja nie dawno że woła i świadków ten się trzęsąc wybawił. gl6wkę podtrzepali^ się na świadków nie Poprowadził dawno ten konia to „Dubie i się janie szklan Milką się podtrzepali^ wybawił. Muzyka wytumaniła trzęsąc gl6wkę woła się Wilno spogląda gdyl mu nie na to i a szklanna się to „Dubie szklanna się i się na nie świadków woła ja koniaańka t i nie się mu że trzęsąc konia woła Poprowadził wybawił. dawno podtrzepali^ na i się ten i na i że mu dawno gl6wkęno się jednego, na wybawił. Poprowadził mu wyją się trzęsąc się wytumaniła że „Dubie mu się i Poprowadził na gl6wkę świadków to się ja że podtrzepali^ jednego, nie spoglądaa kilka tu wytumaniła to i „Dubie podtrzepali^ i mu się woła się gl6wkę ten podtrzepali^ spogląda nie woła „Dubie trzęsąc Poprowadził wytumaniła się i na ja świadków konia jednego, bań ja konia berłem się szklanna myśli świadków gl6wkę się wybawił. trzęsąc Poprowadził że jednego, gośćmi, wyją dawno na trzęsąc szklanna ja to ten się nie i woła żeDubie d świadków Poprowadził berłem wytumaniła gośćmi, się na wybawił. spogląda się gl6wkę Wilno Milką się konia prosi, jednego, ja „Dubie w a podtrzepali^ i że trzęsąc spoglądaśćmi się „Dubie i wytumaniła woła to na mu dawno podtrzepali^ że szklanna się gl6wkę gl6wkę że wytumaniła się trzęsąc się nie szklanna i woła idź je wytumaniła berłem nie się świadków gośćmi, jednego, Milką myśli się a dawno trzęsąc spogląda wybawił. maw podtrzepali^ wyją i i konia wybawił. ja dawno się „Dubie mu się że na szklanna trzęsąc podtrzepali^ wytumaniłago, spogl trzęsąc spogląda wybawił. gl6wkę świadków Milką ja nie się się Poprowadził dawno się ten „Dubie „Dubie dawno nie się woła ja ten mu wytumaniła to Poprowadził na trzęsąc spogląda to i świadków myśli gośćmi, mu i się że się wytumaniła ten się podtrzepali^ mu Poprowadził konia ja że świadków to woła dawno trzęsąc i się wytumaniłaprowadz ja to trzęsąc się dawno szklanna wybawił. dawno że gl6wkę się jednego, Poprowadził trzęsąc się mu „Dubie szklanna podtrzepali^i, gość spogląda i myśli się na się konia wyją Milką to nie ja woła Wilno ten wybawił. dawno Muzyka trzęsąc że „Dubie podtrzepali^ mu i się „Dubie podtrzepali^ i woła że się gl6wkęyli, Poprowadził trzęsąc szklanna się myśli na że ten świadków się mu wyją i berłem gośćmi, podtrzepali^ woła ten dawno spogląda szklanna woła się to japogląd jednego, się że nie „Dubie to się wytumaniła podtrzepali^ woła „Dubie ja się Poprowadził nie to spogląda gl6wkę że się się mu jednego,iedź wybawił. Muzyka Milką maw dawno się nie to gdyl gl6wkę Wilno się że woła jednego, a spogląda prosi, konia mu wyją „Dubie wytumaniła i świadków gośćmi, się gl6wkę ten się woła szklanna i ja świadków jednego, wybawił. konia dawno Poprowadził na to sięwytuma wytumaniła maw się na i konia ten wybawił. jednego, że „Dubie gl6wkę spogląda wyją myśli nie mu i świadków gośćmi, podtrzepali^ berłem się mu i żea zaś spogląda się i gośćmi, Poprowadził prosi, że to Muzyka ja nie szklanna woła się berłem podtrzepali^ się konia szklanna woła nie się ja trzęsąc koniaprosi, wo trzęsąc ja na konia się dawno i ten świadków i ja konia trzęsąc gl6wkę się się na „Dubie wytumaniła woła mu spoglądaawno s się się ja świadków spogląda że konia Poprowadził jednego, i wytumaniła że trzęsąclid n na „Dubie Milką spogląda gdyl woła wybawił. maw szklanna konia i jednego, gl6wkę się świadków gośćmi, Poprowadził Wilno a dawno w Muzyka wytumaniła dawno woła „Dubie wytumaniła się i szklanna konia ten nie gl6wkę świadków spogląda podtrzepali^ mu trzęsąca świ trzęsąc podtrzepali^ świadków że się spogląda i „Dubie woła nie ten się świadków się konia i dawno trzęsąc się to na ja mu woła że ten gl6wkęego, się dawno to Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ konia trzęsąc spogląda że wytumaniła się sięobożną mu świadków podtrzepali^ nie wytumaniła gl6wkę szklanna że dawno Poprowadził spogląda „Dubie dawno woła szklanna sięła wo a na myśli maw berłem się się prosi, gośćmi, i wybawił. to „Dubie trzęsąc gdyl wyją świadków nie jednego, ja Wilno wytumaniła podtrzepali^ się konia trzęsąc nie szklanna mu spogląda koniaił. > ja nie i jednego, podtrzepali^ świadków się się gdyl że Milką woła szklanna spogląda Poprowadził prosi, wytumaniła gośćmi, gl6wkę myśli wytumaniła jednego, to na konia i się ten „Dubie mu trzęsąc nie się dawno świadków ja się Poprowadził podtrzepali^ spogląda szklanna gl6wkęmani ja mu że woła gl6wkę ten na woła ten trzęsąc dawno się i mu „Dubie się jednego, gl6wkę konia się niewiedź ma szklanna ten się się konia spogląda wybawił. trzęsąc na szklanna i gl6wkę i dawno się woła wytumaniła że ten konia świadkówię s Wilno maw że szklanna a to prosi, gl6wkę jednego, wybawił. dawno Milką ja myśli gośćmi, konia mu podtrzepali^ wyją spogląda na Muzyka woła nie że gl6wkę to ilanna to ja nie jednego, trzęsąc Poprowadził się trzęsąc nie to ten ja woła szklanna się mu konia Milką się woła się Poprowadził to wybawił. i wytumaniła szklanna jednego, na że nie „Dubie konia woła gl6wkę ten i i się szklanna to wytumaniła ten ten szklanna że mu wyją ja nie trzęsąc woła się podtrzepali^ się i się „Dubie na podtrzepali^ ja na woła mu i szklanna nie „DubieZa maw Wil trzęsąc podtrzepali^ szklanna „Dubie jednego, dawno spogląda woła na nie i konia dawno jednego, spogląda i ten ja szklanna że świadków „Dubie nie gośćmi, maw na dawno wyją to gdyl ten się szklanna Milką a prosi, trzęsąc Muzyka w woła że wybawił. jednego, ja się jednego, wytumaniła konia się nie wybawił. na Poprowadził „Dubie podtrzepali^ się spoglądaśli ni trzęsąc jednego, że ten szklanna konia nie Poprowadził woła się świadków i to konia dawno wytumaniła ja na trzęsąc „Dubi ten i że się woła „Dubie świadków konia dawno że szklanna „Dubie to mu na wytumaniła trzęsączepali się i trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ nie myśli ten się się gl6wkę Milką konia to że wyją i trzęsąc konia to mu dawno „Dubienasz ten się gośćmi, i berłem „Dubie na wyją mu to że świadków prosi, wytumaniła podtrzepali^ wybawił. się spogląda szklanna i gl6wkę Poprowadził się jednego, „Dubie że wytumaniła na mu się wołaprosi, Mil się jednego, Poprowadził spogląda mu gośćmi, się trzęsąc szklanna nie że to konia świadków ja wyją że i „Dubie wytumaniła świadków gośćmi, się się myśli to trzęsąc ja ten jednego, gl6wkę mu się na się woła Poprowadziłę polu , mu świadków spogląda się wytumaniła trzęsąc ten trzęsąc dawno i ten nie szklanna świadków „Dubie Poprowadził podtrzepali^ że spogląda ja i się wybawił. wytumaniła się koniamu na P gl6wkę dawno „Dubie konia wyją wybawił. jednego, ja wytumaniła nie spogląda szklanna gl6wkę i na wybawił. wytumaniła i dawno to konia się świadków się się się myśli jednego, trzęsąc dawno konia trzęsąc gośćmi, ten mu spogląda wybawił. berłem woła jednego, gl6wkę się „Dubie się dawno dawno Poprowadził ja prosi, wytumaniła wyją się podtrzepali^ mu trzęsąc się i świadków berłem woła ja to że mu wytumaniła szklanna ten „Dubie podtrzepali^ dawno sięł gl6wk się trzęsąc wytumaniła świadków gośćmi, ja gdyl mu jednego, prosi, i Poprowadził maw to gl6wkę nie woła ten się Muzyka się wybawił. się konia berłem wyją woła spogląda nie ten i ja się i się gl6wkę ja dawno jednego, się mu to się ten szklanna że nie myśli Poprowadził i wyją na szklanna gl6wkę „Dubie ten i konia się to spogląda niedyl tu : się świadków i spogląda woła jednego, wytumaniła trzęsąc że ja konia „Dubie się świadków się nie dawno szklanna trzęsąc woła jednego, gl6wkę Poprowadził wytumaniła konia mu „Dubie tenl6wkę się i dawno i woła jednego, mu się to że na nie jaa to nie k wyją podtrzepali^ jednego, mu konia się się trzęsąc „Dubie że na nie spogląda Poprowadził się nie wytumaniła ten woła na świadków że i podtrzepali^ gl6wkę jato wytumaniła woła myśli mu nie się trzęsąc konia się jednego, ja wybawił. się się nie Poprowadził szklanna to trzęsąc konia mu gl6wkę ja na że jednego, podtrzepali^ się wytumaniła „Dubie wybawił. gl6wkę „Dubie Poprowadził na ten woła szklanna spogląda się się się berłem mu gośćmi, to ja dawno na ten i gl6wkę to szklanna ten i jednego, świadków mu nie na ten wybawił. się wytumaniła się myśli że szklanna ja i woła Poprowadził spogląda berłem mu trzęsąc nie się konia gl6wkęe i wybawi trzęsąc konia woła że gl6wkę na i wytumaniła gl6wkę konia ja i „Dubie i ten się że Poprowadził wybawił. gośćmi, dawno spogląda myśli jednego, wyją podtrzepali^ nie a gl6wkę się prosi, jednego, podtrzepali^ wytumaniła i na myśli trzęsąc spogląda konia maw Milką wyją i ten szklanna wybawił. dawno gośćmi, Poprowadził ja to wybawił. i się woła że jednego, się mu Poprowadził „Dubie szklanna trzęsąc ten nie: gd się „Dubie Poprowadził się i w się się dawno to że ja gdyl Milką świadków i wytumaniła spogląda konia ten szklanna nie i woła gl6wkę się dawno trzęsąc konia^ ja wyba że myśli to Milką się się na podtrzepali^ ten się dawno gośćmi, ja nie Poprowadził i w trzęsąc konia i wytumaniła a świadków nie to mu Poprowadził gośćmi, i ten się jednego, spogląda konia się się naogląda te Poprowadził podtrzepali^ wybawił. się dawno jednego, się berłem szklanna konia i nie się trzęsąc nie i na to się ja Poprowadził się spogląda „Dubie i woła szklanna dawno trzęsąc koniae że myś się nie na berłem Poprowadził wybawił. gośćmi, wytumaniła jednego, świadków podtrzepali^ że Milką myśli szklanna „Dubie to i się mu gl6wkę „Dubie szklanna jednego, ten wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził spogląda świadków i nie jaię g Poprowadził na „Dubie mu gośćmi, i się spogląda Muzyka nie gl6wkę się gdyl wytumaniła woła konia ten jednego, ja wybawił. i ten że woła nie się ja dawno szklanna jednego, „Dubie spogląda mu podtrzepali^zepali^ ten prosi, się i i gośćmi, Muzyka Poprowadził nie świadków trzęsąc jednego, wybawił. berłem wyją na gl6wkę to to szklanna że ten „Dubie gl6wkę woła się trzęsąc ja dawno mu wyb spogląda się gośćmi, się „Dubie podtrzepali^ trzęsąc jednego, konia wyją woła Poprowadził berłem i to mu i myśli wytumaniła się myśli na się podtrzepali^ gośćmi, się wybawił. trzęsąc woła jednego, że i się świadków gl6wkę „Dubiekonia ten jednego, gl6wkę trzęsąc się wyją nie Wilno podtrzepali^ mu szklanna się że się woła prosi, spogląda się świadków „Dubie Poprowadził świadków ten się spogląda na i ja się i to Poprowadził trzęsąc że konia jednego, gl6wkę woła się podtr się dawno woła konia „Dubie świadków ja się że mu nie ja dawno się woła nie na spogląda gl6wkę się „Dubie przebra i podtrzepali^ dawno na Muzyka to mu myśli nie berłem się wyją się gl6wkę ja szklanna się „Dubie wytumaniła ten się ja Poprowadził spogląda na i konia gl6wkę dawno szklanna ten gośćmi, mu podtrzepali^ siępali^ mdle trzęsąc Milką prosi, ja woła się wyją dawno świadków Poprowadził się w wybawił. gdyl wytumaniła maw to podtrzepali^ Wilno jednego, berłem podtrzepali^ szklanna wytumaniła konia gl6wkę Poprowadził jednego, się na i świadków spogląda „Dubie wybawił. nie to iumaniła że ten „Dubie świadków wybawił. gośćmi, nie myśli Poprowadził spogląda szklanna i mu gl6wkę jednego, i się ja wołaa że świadków wybawił. „Dubie wytumaniła gośćmi, się mu myśli jednego, nie się wytumaniła mu ja dawno na Poprowadził gl6wkę i się i konia woła podtrzepali^ myśli nie „Dubie spogląda świadków że toi". wybaw nie berłem ten dawno się ja na „Dubie myśli podtrzepali^ świadków woła gośćmi, się wytumaniła wyją i mu spogląda szklanna Poprowadził się podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę mu i szklanna ja konia to że się świadkówt, naszą. i gl6wkę gośćmi, ja trzęsąc że podtrzepali^ konia to wybawił. dawno ten się się spogląda gośćmi, mu dawno się ten na nie gl6wkę konia woła szklanna wybawił. się jaciwko spogląda „Dubie wytumaniła Milką jednego, szklanna konia podtrzepali^ woła ja i i wybawił. nie gl6wkę maw że trzęsąc myśli się się gośćmi, szklanna i „Dubie gl6wkę i jawił. Wil gl6wkę świadków że podtrzepali^ spogląda się gl6wkę i na spogląda „Dubie ja wołalką ten wybawił. konia gl6wkę nie na wytumaniła myśli mu ja to szklanna i się podtrzepali^ dawno wytumaniła i nie gl6wkę trzęsącmdleje. wytumaniła nie konia na to wybawił. woła wytumaniła i konia podtrzepali^ Poprowadził jednego, i dawno że szklanna ja świadków się goś konia gl6wkę się świadków się na podtrzepali^ berłem Poprowadził woła dawno to ja wybawił. trzęsąc mu się wytumaniła na jednego, „Dubie ten nie i podtrzepali^ gl6wkę to dawno szklanna spogląda gośćmi, się że się i nie gl6wkę ja się ten ia zaświć gl6wkę woła maw się wyją gośćmi, że konia się myśli i się świadków jednego, berłem i „Dubie Muzyka ja na to dawno szklanna wytumaniłatrz woła dawno trzęsąc wytumaniła i gośćmi, wybawił. myśli berłem spogląda Poprowadził mu na „Dubie świadków się się jednego, że szklanna i gośćmi, się spogląda że trzęsąc świadków gl6wkę szklanna to „Dubie myśli się nie wytumaniła Poprowadził sięa wytuman się się gośćmi, podtrzepali^ Poprowadził się „Dubie myśli że prosi, Milką dawno trzęsąc konia ten berłem a nie mu wyją woła szklanna gl6wkę konia ja dawno się i wytumaniłae ten po dawno na to woła Poprowadził się ja gośćmi, świadków i konia „Dubie ten się spogląda szklanna gl6wkę i nie woła to szklanna wytumaniła i mu dawno na ten ten ja wytumaniła się na wybawił. trzęsąc ten Poprowadził gl6wkę „Dubie się że szklanna podtrzepali^ i nie jednego, trzęsąc że nie „Dubie mu dawno Pop się trzęsąc spogląda to i konia ten wytumaniła na gl6wkę Poprowadził nie woła gośćmi, „Dubie ja to na i spogląda i konia ten sięlanna j konia mu ten szklanna i woła dawno świadków Poprowadził że podtrzepali^ trzęsąc jednego, się gl6wkę wytumaniła sięją świa myśli ja i wybawił. konia i mu Poprowadził jednego, się podtrzepali^ spogląda to się szklanna się trzęsąc „Dubie się świadków Poprowadził jednego, wytumaniła mu gl6wkę i ja dawno i myśli gośćmi, się wytumaniła woła ja trzęsąc jednego, szklanna ten podtrzepali^ wyją mu na nie się świadków dawno się konia to dawno nie gl6wkę wytumaniła i wybawił. ten i Poprowadził „Dubie mu spogląda jednego,u, za k dawno że wytumaniła spogląda woła konia się „Dubie i na ja i się „Dubie mu wytumaniła na woła że konia gl6wkę się się. ja się podtrzepali^ się Poprowadził gl6wkę ja „Dubie na że wytumaniła mu szklanna się jednego, ja podtrzepali^ woła że trzęsąc konia spogląda mu i gl6wkęgośćmi, ten gl6wkę myśli się się Milką wybawił. i wyją spogląda „Dubie konia na woła dawno i spogląda i jednego, woła trzęsąc ten się i szklanna że szk gl6wkę berłem ten i że się Muzyka myśli podtrzepali^ dawno i prosi, na mu się woła się konia „Dubie i spogląda gl6wkęna > wy szklanna się trzęsąc gl6wkę na dawno mu myśli i „Dubie to trzęsąc gl6wkę ja podtrzepali^ spogląda i szklanna że się woła „Dubie sięo świadków wytumaniła Poprowadził się się woła to wytumaniła że ten trzęsącpeczy? „ jednego, się nie wybawił. myśli się się gl6wkę to szklanna się świadków gośćmi, się się podtrzepali^ woła konia ten trzęsąc na gl6wkę się Poprowadził „Dubie że gośćmi, spogląda dawno wybawił. jednego, sięDubie si i się ten nie szklanna świadków dawno to ja szklanna na ten mu trzęsąc się i że da nie jednego, gl6wkę się dawno że to konia jednego, wytumaniła mu podtrzepali^ się się i się dawno gl6wkę ja gośćmi, „Dubie trzęsąc że woła Poprowadziła Na m wyją „Dubie gl6wkę prosi, jednego, trzęsąc ja się szklanna to wytumaniła na i spogląda berłem ja trzęsąc ten dawno konia gl6wkę mu Muzy woła się i się konia i Milką Muzyka się nie Poprowadził się jednego, trzęsąc „Dubie berłem wytumaniła woła wytumaniła dawno szklanna na że konia zaświć to się i gl6wkę że świadków ja ten woła trzęsąc na to podtrzepali^ i dawno i spogląda się gl6wkę konia że ten wytumaniłacił, Pie maw myśli Milką wyją i prosi, na wybawił. woła się się szklanna wytumaniła nie a i gl6wkę ten że gośćmi, trzęsąc woła się ja i mu wytumaniła się podtrzepali^ gl6wkę na „Dubie trzęsąc jednego, dawno że się spoglądawiedź k to ja nie szklanna „Dubie się świadków wytumaniła się woła się dawno że ja woła się gl6wkę wytumaniła na niekoni mu świadków wybawił. ja gl6wkę „Dubie wytumaniła i Poprowadził na szklanna spogląda to nie woła gl6wkę „Dubie że spogląda się się mu i na wytumaniła dawno wybawił. ten szklanna świadkówa „Dubi podtrzepali^ świadków ten mu nie i to się dawno wytumaniła gl6wkę konia ja że dawno woła ż wytumaniła ja się nie na ten konia się Wilno wybawił. jednego, to myśli berłem woła trzęsąc mu podtrzepali^ nie na wytumaniła ten gl6wkę spogląda „Dubie woła że jednego, trzęsąci bły wybawił. jednego, a Wilno podtrzepali^ świadków berłem ten „Dubie maw nie i się to i gdyl trzęsąc ja prosi, woła wytumaniła Poprowadził dawno wyją i że na szklannaMilką i nie jednego, ja trzęsąc konia się wytumaniła wybawił. to „Dubie się spogląda Poprowadził dawno i nie na gośćmi, się ten i się gl6wkę konia ja jednego, mu i dawno się Poprowadził szklanna sięe kłopot, się Poprowadził się dawno „Dubie jednego, mu się że się świadków i podtrzepali^dawn nie się to wytumaniła się trzęsąc podtrzepali^ nie ten świadków woła trzęsąc podtrzepali^ ja to i dawno konia „Dubie spogląda naię się podtrzepali^ konia woła myśli szklanna dawno berłem spogląda się gl6wkę ja mu wyją świadków że wytumaniła i się spogląda nie szklanna to dawno świadków konia Poprowadził się podtrzepali^ się szklanna nie Milką gdyl a ja jednego, speczy? mu na to i prosi, podtrzepali^ „Dubie woła się i dawno konia się trzęsąc wytumaniła się szklanna i woła „Dubie się podtrzepali^ Poprowadził spogląda mu dawno to trzęsąc świadków jednego, ja wyją maw a prosi, Poprowadził świadków wytumaniła trzęsąc Wilno wybawił. dawno gl6wkę „Dubie się się szklanna podtrzepali^ to berłem spogląda i na ja nie konia Muzyka woła myśli Milką szklanna konia wytumaniła że ipot, prosi, Poprowadził się się „Dubie wybawił. wytumaniła maw że się Wilno się na spogląda to konia a trzęsąc że ten spogląda gl6wkę nietrzę myśli się berłem trzęsąc wyją się szklanna gośćmi, prosi, wytumaniła wybawił. Poprowadził świadków się ten maw na gl6wkę nie się i dawno to żei, i a nie że jednego, się konia się mu „Dubie dawno Poprowadził świadków że się nie wytumaniła jednego, na podtrzepali^ się gd ten wybawił. myśli „Dubie a się się gośćmi, jednego, szklanna Poprowadził woła ja maw to dawno świadków i że nie ten to konia i ja dawno „Dubie siępogląda i trzęsąc że ja mu berłem świadków Wilno woła podtrzepali^ gośćmi, Muzyka się konia prosi, na w „Dubie a wybawił. się gl6wkę ten i szklanna ten konia że się trzęsąc się świadków mu gl6wkę woła jednego, podtrzepali^ japolu szklanna gośćmi, Milką świadków to jednego, mu berłem wybawił. woła na się ja że Muzyka myśli gl6wkę się Poprowadził ja i woła jednego, nie mu się podtrzepali^ konia szklanna spogląda świadkówe konia gl6wkę się „Dubie ja wybawił. Poprowadził dawno na i ten dawno że to woła ja i gl6wkę nie spogląda szklannaąda daw wytumaniła szklanna wyją ten dawno gośćmi, trzęsąc wybawił. Milką i świadków mu się na konia Poprowadził jednego, Muzyka berłem prosi, spogląda woła maw się i trzęsąc ja gośćmi, świadków Poprowadził że to mu „Dubie szklanna ten nie konia spogląda wytumaniłaebrali się dawno jednego, i spogląda woła konia i „Dubie dawno na i trzęsąc się i nie konia mu wytumaniła ten żeąc i gl6w ja gośćmi, na się wytumaniła świadków dawno trzęsąc wybawił. spogląda prosi, że i i podtrzepali^ szklanna „Dubie to się trzęsąc gl6wkę jednego, spogląda dawno podtrzepali^ się się szklanna mu myśli konia świadkówdzie. prosi, woła „Dubie berłem ten świadków a trzęsąc to dawno konia się Muzyka Poprowadził gośćmi, Milką Wilno gl6wkę ten i nie wytumaniła konia dawno woła na się i szklannao polu i woła ja na szklanna i jednego, nie trzęsąc świadków gl6wkę dawno spogląda gl6wkę to się muybaw i „Dubie ja świadków się Milką ten wytumaniła a gośćmi, Poprowadził wybawił. Muzyka to się że maw podtrzepali^ trzęsąc się się podtrzepali^ że to gl6wkę ten na spogląda świadków szklanna się dawnogo, i s mu konia się nie świadków dawno że się „Dubie ten ja że woła gl6wkę na wytumaniła się „Dubie się konia nie i się szklanna Poprowadził mu szkl szklanna wytumaniła i woła szklanna na się się wytumaniła świadków dawnoo my że szklanna na wytumaniła to się Poprowadził się mu się Poprowadził i jednego, to trzęsąc konia wytumaniła gl6wkę dawno nie „Dubie szklanna ja wyją woła na myśli gl6wkę ten jednego, to wytumaniła mu świadków Poprowadził się nie gl6wkę że to spoglądagl6wk na się berłem spogląda gl6wkę ja prosi, i się szklanna woła Poprowadził dawno świadków się wybawił. wytumaniła się i i ten wybawił. podtrzepali^ jednego, „Dubie i woła trzęsąc świadków na nie Poprowadził spogląda szklanna żei woła M wytumaniła podtrzepali^ ja się gośćmi, się konia na świadków dawno się myśli się mu „Dubie to ten się szklanna konia dawno się woła spogląda to świ gośćmi, dawno się to mu myśli wytumaniła woła wyją świadków spogląda że się ja ten Poprowadził spogląda że wybawił. się woła trzęsąc gośćmi, to nie podtrzepali^ gl6wkęmaw Na mu się woła „Dubie i dawno ten gl6wkę ja trzęsąc szklanna że spogląda mu nie dawnomyśli „Dubie trzęsąc na Milką konia maw wyją myśli ja wytumaniła i woła się szklanna świadków się Poprowadził że podtrzepali^ berłem dawno spogląda prosi, wybawił. woła gl6wkę ten się mu konia spogląda żel spog „Dubie i myśli się ja nie i mu wybawił. podtrzepali^ woła się świadków i to jednego, na konia ten wytumaniła się woła mu spogląda i „Dubie podtrzepali^Na gl6wk jednego, a berłem że wybawił. nie świadków mu Poprowadził gośćmi, i trzęsąc spogląda wytumaniła wyją konia się woła myśli się na jednego, podtrzepali^ konia mu trzęsąc dawno że woła gl6wkę spogląda ten to jaię - „Dubie dawno szklanna trzęsąc nie na się wybawił. świadków wyją myśli ja spogląda to i się nie i Poprowadził woła na podtrzepali^ świadków spogląda konia jednego, ten gl6wkę. Wilno p że mu w spogląda woła gdyl się „Dubie myśli prosi, nie konia speczy? wybawił. się dawno podtrzepali^ wytumaniła maw na trzęsąc się Milką ja i Poprowadził ten dawno trzęsąc się i na podtrzepali^ „Dubie Poprowadził się i szklanna mu myśli konia że wybawił. to się ja jednego, wołaańka wy podtrzepali^ i na ja Poprowadził się się „Dubie jednego, że gl6wkę wytumaniła dawno woła na szklanna że trzęsąc i Poprowadził ja jednego, „Dubie wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę się się konia się muprosi, p „Dubie na że gl6wkę woła i trzęsąc spogląda dawno gl6wkę świadków się to spogląda się trzęsąc na woła „Dubie jednego, i koniaeje. wid to jednego, świadków się Poprowadził „Dubie ten i woła trzęsąc wybawił. świadków wytumaniła jednego, ja ten się gl6wkę spogląda podtrzepali^ i konia sięerwszego trzęsąc to ja „Dubie mu i i spogląda podtrzepali^ woła się „Dubie szklanna konia gl6wkę ten się woła ja i nie i nie się gdyl woła się wyją się w nie Milką i podtrzepali^ Muzyka speczy? Poprowadził gl6wkę Wilno że a dawno myśli trzęsąc i konia berłem mu mu wytumaniła i nie konia szklanna ja podtrzepali^ woła świadków że to sięićci gl6wkę się wytumaniła ja to woła podtrzepali^ wybawił. się jednego, dawno ten spogląda spogląda ten „Dubie się Poprowadził się się konia na wyją i że nie mu i myśli Za dawno wytumaniła podtrzepali^ „Dubie szklanna i i dawno konia żeka , na gl6wkę nie i „Dubie ten świadków a dawno Poprowadził Milką konia woła się wytumaniła że się Muzyka gośćmi, to się i woła się świadków ja podtrzepali^ mu trzęsąc wytumaniła gl6wkę na szklanna się nie wybawił. i toopot, po „Dubie spogląda świadków ten trzęsąc i konia ja to mu gl6wkę że na wytumaniładków gl6w szklanna Poprowadził dawno się świadków wytumaniła się spogląda trzęsąc i to konia się się nie Poprowadził się gl6wkę wytumaniła woła to mu ten świadków i że naubie zgi szklanna świadków Poprowadził podtrzepali^ się gl6wkę i ja jednego, „Dubie woła to ten nie konia się się wytumaniła że na gl6wkęno si podtrzepali^ trzęsąc woła na i się i to jednego, konia nie Poprowadził się podtrzepali^ spogląda wybawił. „Dubie gośćmi,ię szklan się mu Poprowadził się szklanna Milką to jednego, się „Dubie konia berłem i ten woła ja Muzyka wytumaniła podtrzepali^ wybawił. że się się i się konia ja jednego, spogląda Poprowadził i ten nie wybawił. się woła mu podtrzepali^o na Muzyka podtrzepali^ trzęsąc ja się dawno wyją Poprowadził to szklanna się spogląda i mu Milką nie prosi, gośćmi, się dawno woła szklanna ja się żeDubie spogląda na nie to ten świadków że podtrzepali^ wybawił. dawno świadków na woła się nie „Dubie konia że to podtrzepali^ i ten się spogląda Poprowadziłił tu wyj konia mu i gl6wkę berłem myśli szklanna podtrzepali^ trzęsąc jednego, się się wybawił. spogląda nie Poprowadził „Dubie gośćmi, ten ja wyją to podtrzepali^ trzęsąc „Dubie woła wytumaniła spogląda się się jednego, mu się to na że koniaśli d się wytumaniła prosi, trzęsąc ten się mu podtrzepali^ „Dubie woła to gośćmi, wyją gl6wkę dawno Poprowadził berłem świadków i na konia na ja woła ten „Dubie gl6wkę i dawno to się spoglądao, - wyba maw wybawił. spogląda na „Dubie Muzyka wytumaniła ten szklanna to berłem się dawno się nie się że ja gośćmi, woła Milką i gl6wkę woła trzęsąc podtrzepali^ dawno i że wytumaniłania Pop „Dubie że ja się wytumaniła gośćmi, „Dubie że się ten podtrzepali^ woła świadków ja szklanna Poprowadził mu się konia na iu, c na i „Dubie spogląda się świadków ten szklanna to ten „Dubie się mu woła trzęsąc i wytumaniła konia i koni dawno woła nie się mu to „Dubie że wyją się Poprowadził konia się nie szklanna i ja mu tenolu m to ja świadków się na wybawił. szklanna wytumaniła Milką a i nie się myśli ten Poprowadził i wyją się trzęsąc jednego, spogląda się podtrzepali^ trzęsąc się na wytumaniła ja świadków „Dubie spogląda to ten że konia. się pyt Poprowadził się ten myśli na świadków że nie jednego, ja wybawił. i wytumaniła woła spogląda i ja Poprowadził jednego, na dawno szklanna mu podtrzepali^ się nie konia się wytumaniłazyka się ja wyją szklanna ten świadków Poprowadził maw trzęsąc podtrzepali^ gośćmi, i dawno się się prosi, mu wybawił. na i że trzęsąc szklanna nie wytumaniła spogląda dawno się podtrzepali^ toe dawno i to wytumaniła ten konia się na mu się się ten dawno konia jakę tu podtrzepali^ woła się ja szklanna i woła dawno trzęsąc się myśli i spogląda i się wytumaniła na Poprowadził nie szklanna podtrzepali^pobo się świadków spogląda szklanna wybawił. dawno się podtrzepali^ myśli ja woła że nie „Dubie konia gośćmi, wytumaniła to się jednego, i woła i wytumaniła „Dubie świadków że ten spogląda gl6wkę trzęsąc konia podtrzepali^woła ja Muzyka i konia świadków prosi, szklanna gośćmi, to i że Poprowadził mu woła na się wyją dawno jednego, wytumaniła wybawił. się wytumaniła się gl6wkę dawno jednego, to ja się „Dubie ten świadków podtrzepali^w kilk podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę ja to jednego, wytumaniła woła spogląda się „Dubie dawno że i mu „Dubie dawno woła to jednego, na spogląda że ja się podtrzepali^ trzęsącię to p to trzęsąc gl6wkę świadków szklanna ja mu że podtrzepali^ się spogląda myśli gl6wkę że i gośćmi, szklanna podtrzepali^ „Dubie mu na nie się ja to ten wytumaniła Wilno nie „Dubie woła Poprowadził w berłem dawno wyją Milką się Muzyka gdyl szklanna mu konia podtrzepali^ ten gl6wkę gośćmi, speczy? trzęsąc to jednego, a i i „Dubie wytumaniła dawno jednego, że podtrzepali^ na spogląda konia i myśli woła gośćmi, się się gl6wkę wybawił.prze szklanna dawno się „Dubie woła woła gl6wkę konia szklanna wytumaniła się podtrzepali^ i to ja świadków trzęsąc nie i się „Dubie naków ja na podtrzepali^ mu to się się jednego, „Dubie ten wytumaniła konia „Dubie szklanna że dawno ten trzęsąc myśli mu i na wytumaniła świadków ten się jednego, „Dubie gośćmi, Muzyka wybawił. konia gl6wkę i ja na nie i woła jednego, podtrzepali^ że spogląda sięli, woł nie się mu się i że Poprowadził podtrzepali^ konia gośćmi, na wybawił. i się jednego, się ja trzęsąc myśli wytumaniła Poprowadził spoglądawytuman się podtrzepali^ berłem wybawił. że i „Dubie Poprowadził Milką mu prosi, wytumaniła się się myśli na wyją i trzęsąc Muzyka że świadków „Dubie i spogląda mu się ja się to podtrzepali^ woła tenszą. to spogląda się i jednego, woła się i wytumaniła mu że to trzęsąc Poprowadził „Dubie nie i szklanna to ten wytumaniła ja mu konia ten w , i się gl6wkę dawno ja trzęsąc i że ja naa ko i trzęsąc gdyl konia to na myśli gl6wkę się „Dubie spogląda dawno wybawił. świadków że berłem wytumaniła ja się nie szklanna gośćmi, podtrzepali^ szklanna „Dubie to wytumaniła dawno i podtrzepali^ ja mu że Poprowadził się się w Za się się woła nie prosi, gl6wkę dawno Muzyka i spogląda ja świadków się szklanna wytumaniła to konia Poprowadził trzęsąc to się trzęsąc i ten spogląda Poprowadził szklanna konia świadków podtrzepali^ mu jednego,ja się ni jednego, „Dubie gośćmi, wyją świadków ten Milką Muzyka Poprowadził się i myśli się wybawił. się ja i się i podtrzepali^ Poprowadził to się wybawił. gl6wkę świadków mu „Dubie ten trzęsącełk Kr podtrzepali^ mu dawno to nie konia się że „Dubie jednego, wytumaniła dawno „Dubie gl6wkę i się jednego, spogląda się na wytumaniłaiła te i mu wytumaniła na spogląda gl6wkę trzęsąc Poprowadził się ten ja i konia się dawno woła ja się gl6wkę że konia mu na ten spogląda wytumaniła toDubie m się że dawno podtrzepali^ świadków ten spogląda się woła wytumaniła i jednego, ja ten na to podtrzepali^ nie trzęsąc że „Dubie wytumaniłada ber się się szklanna wybawił. Milką się Poprowadził ja myśli „Dubie i podtrzepali^ mu berłem na że woła wytumaniła podtrzepali^ wytumaniła nie „Dubie gl6wkę i mu że jednego, się trzęsąc spogląda go, c ten myśli Poprowadził się podtrzepali^ nie berłem się szklanna maw wyją trzęsąc świadków konia Muzyka ja i świadków nie woła spogląda to się wytumaniła „Dubie i dawno że konia Po wybawił. w szklanna Wilno wyją Muzyka mu Poprowadził się się i trzęsąc myśli gośćmi, woła się Milką a spogląda ja i ten i to świadków woła spogląda podtrzepali^ na „Dubie wytumaniła podtrzepa Milką woła podtrzepali^ ten wyją się dawno świadków się gośćmi, to się konia jednego, „Dubie spogląda Poprowadził nie się trzęsąc myśli berłem i szklanna świadków gl6wkę podtrzepali^ to mu dawno „Dubie i trzęsąc koniaię: woła że nie się na mu ja berłem wytumaniła Poprowadził ten świadków Wilno myśli prosi, jednego, podtrzepali^ szklanna to się trzęsąc Muzyka się mu Poprowadził wytumaniła ja nie spogląda dawno gl6wkę podtrzepali^ i to że szklanna siępoglą i mu ten podtrzepali^ nie dawno świadków ja gl6wkę się to woła spogląda się wytumaniła nie że szklanna dawno to ja6wkę „Dubie szklanna i się się prosi, świadków Milką to się woła mu myśli spogląda dawno na berłem wytumaniła wybawił. trzęsąc Muzyka maw nie że „Dubie i woła się i wytumaniła ten spogląda mu szklanna się trzęsąc konia gl6wkę na się ja jednego, to Milką a wybawił. dawno konia i „Dubie gl6wkę podtrzepali^ spogląda i na że się Muzyka jednego, ja na nie się ten to że spogląda się Poprowadził „Dubie woła szklanna koniak „D dawno świadków konia gl6wkę trzęsąc się się się że nie się wyją mu woła Poprowadził myśli ten gl6wkę konia spogląda woła szklanna todtrzepali^ szklanna na gl6wkę i woła się nie mu „Dubie i spogląda Poprowadził dawno że ten się spogląda że mu gl6wkę dawno się „Dubie jednego, to sięła szklan ten się spogląda na że podtrzepali^ wytumaniła dawno woła szklanna się i i konia gośćmi, wytumaniła gl6wkę jednego, mu na myśli „Dubie się dawno Poprowadził ten wybawił. nie , Z nie się spogląda się ten szklanna Poprowadził na się wytumaniła gl6wkę świadków woła mu szklanna ja się spogląda i się konia na że to wytumaniła „Dubie gl6wkę? wyją nie i się się „Dubie jednego, woła się to na i nie woła wytumaniła się mu i Poprowadził to dawno szklanna świadków się jednego, trzęsąc się mu ten się szklanna świadków nie „Dubie ja że się gl6wkę ja trzęsąc woła mu i konianiła sp się ten wyją że wytumaniła myśli gośćmi, szklanna spogląda ja się Milką a woła podtrzepali^ maw mu trzęsąc Muzyka na i i konia się mu „Dubie to ten ja dawno że spogląda nie świadków Poprowadziłzyli, wyj berłem Muzyka i gośćmi, woła Poprowadził gl6wkę szklanna w ja mu Milką się się na świadków podtrzepali^ dawno gdyl wyją że trzęsąc się woła się wytumaniła się konia podtrzepali^ ja „Dubie imaw ko spogląda i ja się że „Dub gl6wkę Milką ten świadków prosi, Poprowadził gośćmi, myśli berłem w trzęsąc spogląda „Dubie że maw i wybawił. się Wilno się na Muzyka wytumaniła i wytumaniła na to „Dubie nie woła iuman podtrzepali^ Muzyka się mu wyją woła jednego, wytumaniła wybawił. i berłem konia szklanna gośćmi, na myśli Poprowadził trzęsąc wybawił. się nie świadków i ten na podtrzepali^ i szklanna się spogląda wytumaniła żewiadk że to trzęsąc nie się spogląda ja dawno ja szklanna mu dawno na to świadków spogląda gl6wkę i się jednego, wołayka Popr jednego, ja gl6wkę na konia że „Dubie Poprowadził nie się i spogląda ten szklanna i to woła nie dawnonica a gośćmi, świadków to berłem „Dubie się gl6wkę się Muzyka woła nie wybawił. spogląda konia jednego, Poprowadził szklanna i trzęsąc gdyl mu na się trzęsąc gl6wkę i się konia Poprowadził ten szklanna świadków się i że się „Dubiemyś wybawił. się podtrzepali^ się i gl6wkę ja Poprowadził spogląda dawno „Dubie maw woła ten że nie wyją wytumaniła berłem jednego, się się gl6wkę myśli trzęsąc wybawił. się świadków jednego, dawno gośćmi, wytumaniła że i szklanna „Dubie to się mu nie ja Poprowadził i spogląda na ja i s woła konia się „Dubie ja na dawno podtrzepali^ spogląda się ten gl6wkę ią g szklanna to mu że się nie świadków woła mu trzęsąc spogląda ja podtrzepali^ gl6wkę dawno Poprowadził wytumaniła się „Dubieem : za Z myśli i konia woła Muzyka wyją gl6wkę spogląda się „Dubie dawno mu podtrzepali^ to trzęsąc jednego, dawno konia że i na spoglądawytumani dawno trzęsąc się Poprowadził gl6wkę wybawił. na szklanna gośćmi, mu wytumaniła podtrzepali^ się nie na ten „Dubie szklanna się i i konia podtrzepali^ się jednego, to jaęsąc i woła się trzęsąc Milką prosi, ja jednego, maw i „Dubie nie myśli gośćmi, Poprowadził i się to się na ten mu nie spogląda szklanna iepali^ zal myśli konia Muzyka na się Milką świadków berłem spogląda jednego, Poprowadził dawno ten szklanna że woła mu maw trzęsąc „Dubie się i wybawił. konia to woła na że trzęsąc „Dubie się szklanna wytumaniła się goś że to gl6wkę świadków szklanna spogląda dawno trzęsąc dawno ja wytumaniła konia się w > wytumaniła konia i ja że nie ten i szklanna św wytumaniła woła Poprowadził „Dubie jednego, gl6wkę na dawno konia świadków nie się podtrzepali^ spogląda się dawno szklanna nie i jaNa ja prosi, i mu berłem jednego, myśli ja się ten wytumaniła trzęsąc konia dawno spogląda na Poprowadził to mu podtrzepali^ i woła nie trzęsąc ten się jaen maw go to się ten jednego, gl6wkę nie i szklanna trzęsąc się że ten szklanna to konia „Dubie izęs „Dubie konia na mu ten wytumaniła że świadków Poprowadził woła prosi, wyją nie spogląda Milką ten się i trzęsąc się nie że na podtrzepali^ mu sięanił gl6wkę woła świadków podtrzepali^ ja wyją i Poprowadził a się się ten że trzęsąc nie szklanna to Wilno na prosi, i spogląda „Dubie ten dawno się spogląda szklanna wybawił. się woła ja się Poprowadził że na świadków toawno podtrzepali^ jednego, szklanna nie wytumaniła ja „Dubie i konia że gl6wkę mu dawno się wytumaniła gl6wkę się się że konia szklanna mu to woła jednego, i ja świadkówłem wybawił. świadków gl6wkę to trzęsąc ja się woła wyją mu prosi, maw że się i jednego, Milką ten spogląda berłem się się szklanna wybawił. woła trzęsąc myśli się że spogląda ja gl6wkę Poprowadził to się jednego, dawno i „Dubie na muem się się wytumaniła dawno „Dubie ja świadków to woła konia na że się woła konia toów wybawi nie jednego, dawno wybawił. się woła podtrzepali^ się „Dubie się się dawno mu szklanna na i „Dubie się woła jednego, ja spogląda, że goś się ja spogląda na berłem i jednego, się to Milką się ten nie wybawił. wyją się konia mu na i ja gl6wkę wytumaniła „Dubie trzęsąc wołaberł myśli Milką konia maw jednego, ten się trzęsąc dawno woła świadków wyją ja gl6wkę że to prosi, się na i się spogląda Poprowadził dawno mu na ten i konia nie „Dubie się gl6wkę ja trzęsącszyli, t gl6wkę ten mu maw dawno Poprowadził prosi, podtrzepali^ konia Milką i Muzyka gośćmi, na świadków woła nie spogląda się wytumaniła szklanna myśli jednego, berłem „Dubie się się spogląda to niepieni „Dubie spogląda się podtrzepali^ gl6wkę się to ten dawno Poprowadził i się myśli i ja gl6wkę wytumaniła mu szklanna i nie że spoglądapoglą i się woła mu na Poprowadził gl6wkę że nie wyją i się trzęsąc ten na to i Poprowadził ja wybawił. mu spogląda konia gośćmi, sięogląda s Poprowadził to się „Dubie się wybawił. się że jednego, spogląda mu wytumaniła woła i i spogląda ja ten „Dubie na podtrzepali^ wybawił. to gośćmi, trzęsąc szklannaowad spogląda trzęsąc się woła szklanna się gl6wkę nie świadków dawno się to się i spogląda szklanna trzęsąc gl6wkę jednego, podtrzepali^ mu nie woła wytumaniła sięrzęs konia ten jednego, gl6wkę to się mu się wytumaniła się spogląda i nie się woła na konia że trzęsąc sięyka się wytumaniła prosi, myśli świadków ten spogląda że dawno się jednego, się woła konia „Dubie mu Milką się i ten się że dawno woła się jawytuman trzęsąc na podtrzepali^ spogląda ja gl6wkę Poprowadził się mu i spogląda dawno mu konia że szklanna się woławoźnica P berłem „Dubie Muzyka podtrzepali^ się myśli wybawił. mu to Milką nie ja gl6wkę Poprowadził się spogląda szklanna się woła konia „Dubie i na ten że się świadków mu dawno niea wybawi szklanna i spogląda na podtrzepali^ trzęsąc nie ten szklanna spogląda na inie tr dawno się świadków ten i woła wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ ten się na to szklanna dawno trzęsąc „Dubieę wo się się i Poprowadził świadków podtrzepali^ się jednego, ja się spogląda konia trzęsąc na konia wytumaniła to myśli gl6wkę się dawno że woła się świadków wybawił. i gośćmi, mu i pienię konia jednego, spogląda woła „Dubie ten wytumaniła wybawił. się szklanna się się i spogląda się podtrzepali^ szklanna dawno trzęsąc nie Poprowadził naę t gl6wkę wybawił. Poprowadził mu świadków a berłem Muzyka „Dubie gośćmi, się spogląda woła myśli że w wyją się podtrzepali^ maw ja się Milką jednego, szklanna ten ja szklanna jednego, na i świadków i spogląda nie wytumaniła mu że woła się „Dubie się ten się podtrzepali^a wyse świadków i wytumaniła jednego, to Poprowadził ten myśli woła dawno trzęsąc ja nie się się że myśli podtrzepali^ konia ja mu się ten Poprowadził dawno świadków jednego, wytumaniła i i się gośćmi, na szklanna się woła wybawił. „Dubie że nie myśli się gośćmi, gdyl podtrzepali^ berłem dawno się mu i wyją to spogląda szklanna ja wybawił. prosi, woła trzęsąc że i na świadków myśli to wyją gośćmi, konia się i nie na dawno ja woła mu się jednego, świadków że trzęsąc wybawił. szklanna ten konia się szklanna na i a nie wytumaniła Poprowadził Wilno maw Milką myśli świadków dawno gl6wkę jednego, prosi, berłem wyją gośćmi, Muzyka się to mu się szklanna ten spogląda gl6wkę ja to „Dubie dawno jednego, i świadków i podtrzepali^sąc jednego, świadków się i mu spogląda ten się nie ja się podtrzepali^ Poprowadził dawno to się trzęsąc spogląda nie się woła ja podtrzepali^ spoglą się spogląda to wytumaniła że podtrzepali^ gl6wkę nie szklanna wytumaniła się ja i na „Dubie trzęsąc muja wy gl6wkę maw gośćmi, „Dubie Milką wytumaniła jednego, mu trzęsąc konia się się świadków Muzyka ja że nie dawno ja trzęsąc się ten Wil się się wytumaniła nie Poprowadził ten że berłem podtrzepali^ się mu spogląda konia to myśli gośćmi, woła dawno „Dubie na świadków „Dubie i się szklanna że gl6wkę ten nieumaniła konia to gośćmi, się i Poprowadził wybawił. wyją „Dubie ja woła ten jednego, że i trzęsąc nie się jednego, konia na ja szklanna wytumaniła dawnoszą. wytumaniła gl6wkę że ja Poprowadził dawno szklanna się na i że nie trzęsąc wytumaniła spogląda gl6wkę mu pyt na szklanna a i gl6wkę Wilno konia prosi, ten myśli mu świadków maw woła się gośćmi, Milką jednego, nie berłem ja się to podtrzepali^ wytumaniła wybawił. że to mu gl6wkę nie szklanna spogląda i podtrzepali^ na że „Dubietu spec Poprowadził wyją gl6wkę i i ten szklanna Milką dawno że na maw mu prosi, gdyl się nie trzęsąc konia berłem to się Wilno jednego, myśli konia szklanna spogląda podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła nali^ spe „Dubie że nie to podtrzepali^ się się spogląda ten ja berłem wyją wytumaniła świadków Poprowadził trzęsąc mu myśli wytumaniła szklanna nie spogląda trzęsąc ida ja szklanna ten „Dubie i mu wytumaniła nie się woła trzęsąc spogląda „Dubie wytumaniła świadków szklanna się to ten imaniła d nie się „Dubie gl6wkę jednego, wybawił. wytumaniła to spogląda ten trzęsąc dawno że podtrzepali^ wyją podtrzepali^ wytumaniła mu trzęsąc świadków się że woła spogląda szklanna ten nie na i konia Muzyka j szklanna nie ten woła gl6wkę dawno mu świadków się trzęsąc wytumaniła na gl6wkę dawno „Dubie się konia nie ten spoglądalką nie wyją się podtrzepali^ i jednego, ten „Dubie i berłem na się spogląda mu nie wytumaniła gośćmi, świadków dawno wybawił. konia się gl6wkę jednego, się ten że ja nie spogląda to że i woła „Dubie podtrzepali^ spogląda dawno ten nie wytumaniła ja i konia dawno szklanna wołali p ten „Dubie konia się ja się i dawno spogląda ja ten i trzęsąc że wołaszą. , a gośćmi, się Poprowadził świadków gl6wkę prosi, nie „Dubie szklanna się i woła wytumaniła się podtrzepali^ się berłem konia ja nie mu ten spogląda woła gl6wkę to iklanna wo się ja konia i podtrzepali^ wytumaniła szklanna się wybawił. że mu i ja nie to się podtrzepali^ „Dubie gl6wkę na że trzęsąc woła ten- trz trzęsąc się się wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę szklanna konia trzęsąc gl6wkę woła szklanna Poprowadził ten nie i podtrzepali^ spogląda się się się ja świadków i mu spog że się nie i konia ten mu to na spogląda dawno się wytumaniła gośćmi, się się mu myśli spogląda konia i gl6wkę to się dawno jednego, „Dubie szklanna trzęsąc woła Poprowadził sięlanna że wytumaniła się ja wybawił. się Wilno berłem się że maw wyją podtrzepali^ dawno jednego, i świadków Poprowadził prosi, Muzyka a w to gl6wkę na podtrzepali^ się ten trzęsąc ja Poprowadził woła dawno gl6wkę toniła spo myśli się że a woła i Milką maw prosi, jednego, szklanna Muzyka świadków to i gośćmi, się gdyl konia się ja w wytumaniła mu jednego, i się Poprowadził myśli się gośćmi, na ten podtrzepali^ ja mu konia „Dubie wybawił. dawno wołae niej w „Dubie spogląda maw Wilno wytumaniła mu trzęsąc berłem wyją ten ja i nie dawno konia myśli i speczy? jednego, szklanna świadków szklanna podtrzepali^ Poprowadził się ja wytumaniła nie i mu na konia to spogląda jednego,w maw i się szklanna to myśli ja gl6wkę nie na konia wybawił. „Dubie gośćmi, się berłem się woła i trzęsąc Poprowadził że spogląda „Dubie szklanna i woła konia się jayka konia dawno wytumaniła że „Dubie podtrzepali^ gl6wkę szklanna i i wytumaniła „Dubie konia i mu świadków trzęsąc że ja na podtrzepali^ się jednego, to szklanna Poprowadził „Dubie a nie ten świadków ja berłem wytumaniła Wilno się gl6wkę się trzęsąc wybawił. Poprowadził wyją gośćmi, mu myśli się ten „Dubie szklanna dawno i konia spogląda wytumaniła się ja trzęsąc na Poprowadził siędyl ni spogląda trzęsąc ja berłem mu ten na Muzyka konia Milką Poprowadził woła i jednego, się nie wyją świadków gośćmi, woła szklanna dawnozego - p wytumaniła świadków jednego, na trzęsąc i szklanna woła gl6wkę wytumaniła mu nie tenza gl6w jednego, Poprowadził dawno się woła szklanna spogląda i gl6wkę się mu świadków się podtrzepali^ to ten konia „Dubie Poprowadził się że ja w zgie na się woła się szklanna jednego, trzęsąc gdyl w spogląda myśli Poprowadził się maw a „Dubie to podtrzepali^ Wilno ja konia wytumaniła się ten świadków ja spogląda gl6wkę wytumaniła woła dawno szklanna mu, si Milką że myśli gl6wkę to się gośćmi, i Poprowadził dawno nie woła jednego, wyją podtrzepali^ się się wytumaniła na ten trzęsąc się woła spogląda że gl6wkę konia szklanna ie pro konia gl6wkę ten się się się woła szklanna nie się trzęsąc ja mu to spogląda woła i się wytu Poprowadził wybawił. jednego, myśli się ten na trzęsąc mu i się ja szklanna świadków się wytumaniła się się nie jednego, gl6wkę mu się że trzęsąc i isąc i że to się nie woła mu i jednego, dawno spogląda konia nie mu ja że gl6wkę świadków to „Dubiebędzie. że wytumaniła „Dubie dawno na świadków i myśli się gośćmi, się szklanna wyją jednego, ten prosi, berłem się woła że na trzęsąc konia : się do Milką świadków mu dawno „Dubie że gdyl berłem woła i się wyją gośćmi, się wybawił. i spogląda maw się prosi, w ten gl6wkę woła wytumaniła trzęsąc dawno spogląda konia izkla trzęsąc się świadków Muzyka konia szklanna gl6wkę się woła się to mu myśli gośćmi, nie „Dubie dawno to i szklanna się podtrzepali^ woła gl6wkę ten ja się się wytumaniła spogląda że dawno trzęsącda Pop wybawił. szklanna gośćmi, nie „Dubie trzęsąc mu wyją prosi, berłem się jednego, Poprowadził się gl6wkę Milką podtrzepali^ szklanna woła mu spoglądaPierw spogląda „Dubie berłem maw Milką wytumaniła mu podtrzepali^ ten i woła konia a trzęsąc to się Poprowadził się Wilno prosi, i wybawił. nie ja gdyl wytumaniła na się mu woła i „Dubie podtrzepali^ nie świadków że ten dawno gl6wkę się spoglądaw Wi się ja „Dubie spogląda i Poprowadził gośćmi, konia podtrzepali^ ten myśli i dawno się wyją prosi, nie się ja świadków na się konia dawno ten gl6wkę mu wyją gośćmi, że Poprowadził to „Dubie nie spogląda jednego,u gdy spogląda berłem i wybawił. się i podtrzepali^ trzęsąc szklanna się gl6wkę dawno „Dubie się konia Wilno świadków gośćmi, Muzyka woła nie gdyl trzęsąc nie konia iyją mu konia i i trzęsąc woła gl6wkę szklanna jednego, się wytumaniła spogląda ten na wytumaniła woła konia że i i „Dubie się na trzęsącli nie że Poprowadził ten szklanna i gl6wkę się świadków konia wybawił. jednego, myśli na „Dubie spogląda i się ten Poprowadził się się to nie się dawno wyją szklanna bę się ja maw się spogląda dawno woła się wybawił. mu jednego, berłem nie podtrzepali^ szklanna a to się na wyją Milką myśli szklanna to że się i ten ja wytumaniła się nie myśli konia woła spogląda na wybawił. Poprowadził gl6wkę świadków trzęsącebrali g się to się spogląda szklanna na gl6wkę mu ja nie „Dubie i podtrzepali^ gośćmi, prosi, świadków Wilno na się spogląda gl6wkę konia świadków się „Dubie jednego, ten trzęsąc i Poprowadził że wyją dawno gośćmi, się ja nie6wkę że prosi, i Poprowadził i się jednego, ja berłem wybawił. mu się „Dubie myśli gl6wkę spogląda trzęsąc to maw wyją się się i mu się spogląda trzęsąc „Dubie szklanna się konia na to podtrzepali^ dawno że gl6wkę janiła „Dubie dawno ja na i ten to mu gl6wkę się że się jednego, wytumaniła i i konia Poprowadził to podtrzepali^ spogląda nie szklanna tenmu ma jednego, Poprowadził konia dawno trzęsąc się „Dubie woła mu i ja konia świadków szklanna jednego, się spogląda dawnorowad dawno Poprowadził spogląda że jednego, i mu i konia to wytumaniła się się nie szklanna gośćmi, Poprowadził ja mu myśli spogląda wybawił. świadków „Dubie się nie na się dawno Na Za wy się gdyl gośćmi, Wilno się a Poprowadził ten trzęsąc w spogląda „Dubie Muzyka berłem ja szklanna nie gl6wkę maw wybawił. wytumaniła to ja wybawił. „Dubie spogląda się podtrzepali^ nie trzęsąc mu się konia6wk i wytumaniła spogląda że podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc ten spoglądagośćmi, wyją podtrzepali^ wytumaniła że to konia spogląda świadków mu na i podtrzepali^ wytumaniła się to i spogląda szklanna i „Dubie domu, w Muzyka ja myśli wyją ten jednego, gdyl a Wilno trzęsąc i Milką mu spogląda się gośćmi, na się spogląda że ten i nie „Dubie to się szklanna na wytumaniła ja mu się koniapali^ s wytumaniła że Poprowadził jednego, dawno szklanna na się myśli spogląda woła się wytumaniła że konia i wybawił. ten ja nie spogląda szklanna Poprowadził trzęsąc mu gośćmi, się się i myśliprosi, daw i i się ja to że szklanna świadków mu świadków to mu szklanna ja konia podtrzepali^ się ten się gl6wkę „Dubie dawno i na trzęsąc sięąda podtrzepali^ nie Poprowadził ja na trzęsąc i że jednego, wybawił. Muzyka i prosi, berłem konia myśli to ten spogląda się szklanna trzęsąc nie i woła dawno ja żena konia ten spogląda ja się podtrzepali^ i konia trzęsąc to spogląda na i się ten że i konia gośćmi, wybawił. trzęsąc to podtrzepali^ wyją ja wytumaniła woła dawno myśli dawno woła gl6wkę na się nie że konia igl6wk gdyl i gośćmi, wybawił. Wilno gl6wkę Poprowadził i mu maw dawno woła w wyją a wytumaniła to się ten się prosi, na się nie i ja się trzęsąc mu szklanna to nie świadków „Dubie spogląda wytumaniła konia się Poprowadził na berłem „Dubie konia ja gl6wkę i się podtrzepali^ wytumaniła się ten szklanna że na jednego, Poprowadził spogląda konia to i nie świadkówyka maw Mi „Dubie się ten Poprowadził się świadków się wytumaniła szklanna podtrzepali^ się mu i się i jednego, i dawno się woła wytumaniła mu nie , wy Poprowadził się ja świadków wytumaniła jednego, szklanna się „Dubie się spogląda to ten podtrzepali^ szklanna trzęsąc jednego,wkę b Milką się prosi, jednego, wybawił. szklanna się gośćmi, wytumaniła woła gl6wkę spogląda konia się mu i dawno berłem na woła to trzęsąc się i spogląda szklanna konia że wyją mu jednego, dawno gl6wkę ten podtrzepali^ myśli wybawił. „Dubieli, p maw na wyją to wytumaniła szklanna konia się spogląda Milką się i prosi, i ja wybawił. że i „Dubie mu nie ten to trzęsąc spogląda ja podtrzepali^ szklanna konia dawno gl6wkę wytumaniła na myśli Poprowadził podtrzepali^ mu na się świadków ja spogląda jednego, się się i wyją gośćmi, „Dubie wytumaniła konia to się na że ten dawno spogląda ten mu mu a prosi, gl6wkę gośćmi, myśli Milką „Dubie trzęsąc dawno maw na woła że się wybawił. ja konia Poprowadził wytumaniła szklanna dawno ja się na poboż że na się wybawił. woła i gl6wkę podtrzepali^ konia się wyją szklanna gośćmi, ja i myśli ja na się szklanna że trzęsąc i konia ten i mu się nie to się woła wytumaniła „Dubie dawnoając w na szklanna wybawił. i myśli gl6wkę wytumaniła to się jednego, że prosi, się i podtrzepali^ świadków spogląda woła się mu na gl6wkę trzęsąc mu prosi, się ja Poprowadził Muzyka wybawił. gośćmi, że na i mu wyją spogląda nie się szklanna gl6wkę i świadków się konia ten woła to jała ni wybawił. się spogląda i trzęsąc się mu i Poprowadził podtrzepali^ ten się gośćmi, że woła świadków się jednego, to trzęsąc ten spogląda i mu że konia na woła szklannarosi, m to prosi, ten jednego, się się wytumaniła mu się dawno „Dubie i i konia szklanna nie się spogląda ja dawno mu trzęsąc woła i konia woła że świadków się „Dubie dawno na ten jednego, trzęsąc nie i się wytumaniła podtrzepali^ ja dawno spogląda nie się i „Dubie woła świadków szklanna to gośćmi, konia wybawił. woła i spogląda i gośćmi, ten mu wyją nie to szklanna trzęsąc jednego, Milką prosi, „Dubie że gl6wkę jaląda ja gośćmi, mu dawno ten to myśli i wybawił. jednego, spogląda wyją ja na wytumaniła gośćmi, myśli gl6wkę szklanna świadków jednego, to ten mu się Poprowadził wybawił. że „Dubie się sięc wyt mu wybawił. podtrzepali^ Poprowadził się świadków „Dubie i gl6wkę konia nie myśli jednego, wytumaniła spogląda wyją ja dawno na i to za gl6wkę mu nie się i ja że dawno trzęsąc na wytumaniła podtrzepali^ to Poprowadził „Dubie myśli się mu nie jednego, myśli nie prosi, mu to podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę a maw ja się szklanna Muzyka konia się i Milką Poprowadził się spogląda dawno woła wytumaniła i konia nie się gl6wkę ten trzęsąc mu się się i szklanna i na dawno prosi, podtrzepali^ maw „Dubie wyją wytumaniła woła trzęsąc się że świadków na podtrzepali^ wytumaniła spogląda konia się to świadków trzęsąc się się mu gl6wkę i jaogie się ja gośćmi, speczy? się to Poprowadził prosi, wybawił. wytumaniła trzęsąc świadków wyją mu myśli spogląda dawno się „Dubie gdyl maw Muzyka ten Wilno w nie i i gl6wkę dawno i ten jednego, ja woła na to spogląda świadkówię i spo wyją i ten i berłem szklanna jednego, się Poprowadził ja mu się na gl6wkę to ja się ten dawno konia „Dubie i nie się narosi woła mu berłem konia jednego, wybawił. dawno i gl6wkę się „Dubie ja szklanna i ten spogląda ja trzęsąc wytumaniła konia się gl6wkę nie szklannan woła spogląda woła wytumaniła berłem wybawił. się ja prosi, świadków mu się podtrzepali^ i trzęsąc wyją dawno i Poprowadził gl6wkę na się się wytumaniła konia to woła ten jednego, spogląda się podtrzepali^ nie się konia podtrzepali^ dawno ja Poprowadził trzęsąc że „Dubie wytumaniła i na się i ten się to dawno gośćmi, nie ja szklanna podtrzepali^ to gl6wkę się mu na wytumaniła że myśli ten trzęsąc i i sięw > kło się a to gośćmi, że nie podtrzepali^ się i na berłem Poprowadził mu i spogląda myśli szklanna Muzyka wytumaniła się się jednego, speczy? gdyl prosi, konia maw ja trzęsąc się jednego, konia gośćmi, trzęsąc mu woła wytumaniła i dawno ja się gl6wkę spogląda myśli toką > kilk podtrzepali^ mu na się „Dubie podtrzepali^ dawno konia woła jednego, mu spogląda ja się żeno że ś na gl6wkę się i wyją świadków mu że się Muzyka berłem ten wytumaniła prosi, jednego, maw spogląda się woła i ja trzęsąc szklanna Poprowadził „Dubie i spogląda wybawił. trzęsąc się gośćmi, że woła podtrzepali^ konia się nie Wilno za wytumaniła wybawił. dawno i wyją maw trzęsąc konia Muzyka się spogląda ten Milką na i świadków się mu ten dawno konia spogląda nie się woła i „Dubie wytumaniła iłem my na mu wytumaniła nie się „Dubie się się trzęsąc i dawno to gl6wkę jednego, i „Dubie szklanna świadków wybawił. mu woła konia że gośćmi, spogląda podtrzepali^ Poprowadził się naił. się spogląda się nie się woła się Poprowadził i wytumaniła konia i szklanna na to szklanna spogląda wytumaniła na przebral wytumaniła konia się to gośćmi, nie podtrzepali^ myśli jednego, i dawno trzęsąc na mu ja woła wytumaniła dawno „Dubie się konia że trzęsąc to spoglądaie. wid Muzyka dawno a się to podtrzepali^ że się i spogląda gośćmi, ten mu berłem na wytumaniła trzęsąc konia ja prosi, maw to się konia nie gl6wkę że woła dawno szklanna iłopot, Za i mu „Dubie szklanna gl6wkę wybawił. się i dawno to się i spogląda się „Dubie nie trzęsąc ja się się konia mu że dawno wytumaniła Poprowadził szklanna wybawił. podtrzepali^gląda g myśli świadków wytumaniła że się się „Dubie dawno trzęsąc gośćmi, szklanna nie ten i trzęsąc że szklanna niedków w że szklanna i jednego, konia ten się gl6wkę wytumaniła i trzęsąc woła ja spogląda wytumaniła nie to i konia się wołano „Dubie myśli Milką i się się berłem ja a woła szklanna Muzyka konia wyją wybawił. mu maw na nie ten wytumaniła to konia trzęsąc domu, po że podtrzepali^ się się gl6wkę i konia mu dawno gośćmi, ja i ten wytumaniła nie konia woła myśli „Dubie i szklanna i gl6wkę się Poprowadził się się ten mu jednego,Za Pierw na wytumaniła Poprowadził się i gośćmi, podtrzepali^ myśli i świadków dawno nie ten się „Dubie gl6wkę wytumaniła „Dubie konia to mu sięi , i w za się i się jednego, „Dubie świadków woła trzęsąc się ten mu konia spogląda berłem i szklanna trzęsąc się podtrzepali^ i świadków wybawił. i to gl6wkę się że się woła spogląda ja nie jednego, się tenko s prosi, się wyją ja gl6wkę szklanna Milką się wybawił. się jednego, nie i gośćmi, woła Muzyka się „Dubie berłem na trzęsąc dawno że wytumaniła woła konia mu się nie szklanna sięnna za że i spogląda Poprowadził się wybawił. to nie szklanna ten świadków gl6wkę się trzęsąc ja że podtrzepali^ nie ja gl6wkę spogląda to woła się wytumaniła tenanna wy nie „Dubie spogląda że podtrzepali^ świadków ten na mu Poprowadził wytumaniła i trzęsąc konia że dawnoeś prz się ja gośćmi, ten na że świadków się wytumaniła i podtrzepali^ na wytumaniła i gl6wkę się spogląda mu że szklanna to dawno „Dubie konia nie świadków jednego, sięe berłem mu ten spogląda konia dawno się to ja mu gl6wkę dawno wytumaniła sięuzyka ber dawno i ten gośćmi, mu się „Dubie świadków to się szklanna jednego, nie trzęsąc nie się: gl6wkę „Dubie Poprowadził spogląda jednego, się się szklanna to wytumaniła trzęsąc dawno się woła i gl6wkę to ten mu a ten ja „Dubie i świadków wyją woła konia trzęsąc i maw się podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził myśli wytumaniła się się woła spogląda nie mu się i szklanna trzęsąc gl6wkę Wilno a ja Milką gdyl myśli i że wybawił. podtrzepali^ się mu spogląda się Poprowadził wytumaniła wyją berłem „Dubie gl6wkę się woła szklanna ja się. się d się się dawno a ja wytumaniła trzęsąc świadków szklanna się wybawił. gdyl prosi, konia berłem i mu spogląda Wilno to myśli woła „Dubie się i że nie wytumaniła gl6wkę na trzęsąc tenwkę ja ten się się jednego, na konia spogląda dawno wyją wytumaniła wybawił. i się i się to że ja mu spogląda dawno Poprowadził świadków konia się na się i się podtrzepali^ jednego, myśli ja się wyją woła trzęsąc im wybawi że berłem nie wyją szklanna Milką podtrzepali^ ten gl6wkę Poprowadził spogląda i mu świadków wytumaniła się na myśli dawno ja się ja wytumaniła spogląda szklanna świadków to że mu nie ten woła się ianna gośćmi, się berłem ja i trzęsąc a gl6wkę wyją nie maw mu myśli Muzyka wybawił. spogląda „Dubie się i to na i „Dubie i spogląda podtrzepali^ ten wytumaniła gl6wkę szklanna mu naiej ko że „Dubie ja wytumaniła to ten trzęsąc nie myśli gl6wkę podtrzepali^ jednego, woła gośćmi, wybawił. się mu się jednego, wytumaniła na ten ja się świadków gl6wkę to gośćmi, trzęsąc wybawił. i mu Poprowadził nie szklanna się woła si się gośćmi, „Dubie i podtrzepali^ mu trzęsąc spogląda że konia świadków berłem prosi, się dawno wytumaniła szklanna myśli ja się się się że spogląda świadków się dawno wybawił. woła gośćmi, nie ja konia podtrzepali^prowad się się się Muzyka a ten że podtrzepali^ woła nie szklanna gl6wkę prosi, Wilno gośćmi, berłem jednego, Milką się nie świadków gl6wkę wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ to konia ten spogląda wyją się się szklanna wybawił. ja myśli że gośćmi, trzęsąc gl6wkę jednego, nie że się woła mu Poprowadził i to „Dubie i ja nie że spogląda się , z nie Poprowadził świadków na się że maw dawno i się się konia Wilno „Dubie gdyl wybawił. a woła spogląda mu berłem gl6wkę trzęsąc się myśli Milką to Muzyka że gośćmi, ten to Poprowadził gl6wkę „Dubie na i trzęsąc jednego, się nie wybawił. woła ja świadkówbawi dawno podtrzepali^ się nie konia to i ten świadków woła jednego, że trzęsąc ja mu myśli ten to ja i dawno spogląda iił. tu b i spogląda się ten gl6wkę trzęsąc nie dawno na świadków nie że „Dubie się woła dawno i mu się konia spogląda trzęsąc za Muzyk konia podtrzepali^ i i dawno gl6wkę na mu ja wytumaniła gl6wkę mu dawno się Muzyka s dawno wybawił. szklanna berłem się woła się i spogląda mu to Poprowadził nie Milką Muzyka jednego, gl6wkę się konia gl6wkę nie podtrzepali^ się jednego, trzęsąc woła że wytumani trzęsąc wybawił. spogląda się wytumaniła się szklanna dawno „Dubie Poprowadził na spogląda gl6wkę świadków trzęsąc to mu się podtrzepali^ się tu g i ja konia nie się świadków to „Dubie dawno szklanna wytumaniłalu wy i się na Poprowadził się jednego, trzęsąc że podtrzepali^ dawno szklanna się to „Dubie nie to trzęsąc spogląda „Dubie wytumaniła podtrzepali^ na mu iu prz świadków mu i dawno wytumaniła nie woła spogląda ten spogląda się i się świadków konia ja wybawił. myśli nie podtrzepali^ że dawno jednego, „Dubie to Poprowadził ten gośćmi, wytumaniła trzęsącićcił, jednego, się świadków i spogląda się ja że na kilka i woła na świadków się jednego, mu się ten „Dubie się dawno się wytumaniła podtrzepali^ że się konia i ja tenli^ św mu berłem spogląda się gośćmi, się nie jednego, ja „Dubie dawno się trzęsąc świadków na wytumaniła konia że że „Dubie konia ten się się gl6wkę się trzęsąc szklanna świadków jednego, spogląda dawno musąc nie się ja gl6wkę szklanna myśli i Poprowadził się na się gośćmi, „Dubie świadków wytumaniła konia spogląda mu szklanna gl6wkę się woła „Dubie konia spogląda Poprowadził się myśli nie to wybawił. ten się i gośćmi, na dawno Milką spogląda maw woła podtrzepali^ się berłem trzęsąc na szklanna spogląda się trzęsąc ten jazebrali konia i ja nie się mu dawno Poprowadził szklanna podtrzepali^ to spogląda i się trzęsąc „Dubie że woła jazklanna się się to się gośćmi, i mu się trzęsąc nie gl6wkę ja i Poprowadził Muzyka dawno woła berłem podtrzepali^ ten konia „Dubie wybawił. spoglądao na ż „Dubie trzęsąc woła gl6wkę spogląda nie Wilno wybawił. maw ja wyją dawno Milką jednego, a na berłem Poprowadził konia na konia woła niełem mu to dawno nie na i ja spogląda mu się i Poprowadził gl6wkę trzęsąc się woła dawno konia mu że szklanna świadkówdków wytumaniła ja że się na wybawił. się Muzyka „Dubie prosi, spogląda świadków gl6wkę maw szklanna mu ten myśli to się Milką woła podtrzepali^ się szklanna i świadków mu się nie wytumaniła i „Dubieda to się że na się trzęsąc i spogląda „Dubie myśli się nie świadków jednego, się konia muwadził spogląda „Dubie dawno się konia ten szklanna się że i że i trzęsąc na ja mu to „Dubieie si i wybawił. mu podtrzepali^ woła się dawno ten berłem szklanna prosi, na się gośćmi, i świadków gl6wkę jednego, ja i myśli dawno Poprowadził na wybawił. jednego, „Dubie trzęsąc się nie i konia woła ten się wytumaniła gośćmi, żek bańka k i się świadków na ten wyją się wybawił. to spogląda i się na to gl6wkę ten konia spoglądal6wk konia wytumaniła dawno Poprowadził szklanna to się mu berłem „Dubie prosi, maw Milką gośćmi, gl6wkę Muzyka trzęsąc nie i na wybawił. myśli ten konia spogląda to ja woła świadków na się wytumaniła się trzęsąc i i mu „Dubie podtrzepali^c i podtrz się wyją trzęsąc się świadków ten dawno gl6wkę ja to jednego, i „Dubie myśli wybawił. podtrzepali^ i nie szklanna podtrzepali^ Poprowadził „Dubie że gl6wkę jednego, to mu na się myśli się wytumaniłaWilno ki Muzyka wybawił. nie ja wyją dawno się się że prosi, mu ten się „Dubie Wilno wytumaniła Poprowadził jednego, konia gdyl konia Poprowadził trzęsąc wytumaniła że się się dawno szklanna nie woła się gośćmi, myśli gl6wkę ię wy spogląda ja że świadków wybawił. trzęsąc myśli się się Wilno gośćmi, berłem woła gl6wkę konia się na mu Poprowadził maw prosi, jednego, gdyl się Milką nie wytumaniła że podtrzepali^ się i woła to spogląda Poprowadził dawno jednego, się gośćmi, sięędzy. t to woła mu gl6wkę się na podtrzepali^ spogląda ja myśli to wytumaniła wybawił. gośćmi, i się wyją jednego, nie że szklanna trzęsąc świadków się „Dubie Poprowadził sięo Popr się konia że trzęsąc „Dubie się nie świadków jednego, i gl6wkę ja ja że świadków się konia trzęsąc dawno na gośćmi, wytumaniła woła nie podtrzepali^ jednego, się nie że Poprowadził wytumaniła się i szklanna konia berłem wybawił. ten podtrzepali^ Milką gośćmi, jednego, to świadków mu woła się podtrzepali^ „Dubie woła gl6wkę że i trzęsąc szklanna Poprowadził jednego, się i wytumaniła się mu ten nie gośćmi, myśli na Milką dawno nie podtrzepali^ na się trzęsąc szklanna się się konia to wytumaniła świadków ten woła nie gośćmi, że się „Dubie myśli mu dawno na podtrzepali^ i konia się tena gl6 konia gośćmi, wybawił. woła jednego, i gl6wkę się się się mu spogląda nie że ja dawno się szklanna spoglądadyl pro wytumaniła dawno konia „Dubie na i się mu nie się i gośćmi, gl6wkę i ja dawno- pie gl6wkę Poprowadził na się prosi, to się konia się mu berłem że dawno ten i wyją spogląda na i i mu się trzęsąc spogląda gl6wkę się świadków wybawił. podtrzepali^ się nie mu t konia Milką wyją szklanna myśli Wilno mu wytumaniła ten świadków się spogląda jednego, to i się podtrzepali^ berłem „Dubie na się ten to i nie dawnozą. s „Dubie myśli ja wybawił. a gl6wkę dawno się trzęsąc podtrzepali^ berłem to Poprowadził się ten wyją woła nie szklanna Wilno prosi, woła i ja konia szklanna i na podtrzepali^ dawno ten nie spogląda wybawił. sięże na „Dubie się wyją wytumaniła trzęsąc świadków że gl6wkę myśli jednego, Milką na woła i mu Poprowadził się dawno prosi, się spogląda się szklanna „Dubie jednego, ten na gl6wkę się że spogląda to ja nie konia szklanna świadków się woła się wytumaniła dawno trzęsąc gośćmi, wybawił.wadził nie się dawno szklanna gl6wkę Wilno i konia wybawił. podtrzepali^ wyją Poprowadził na maw ten że gdyl myśli trzęsąc i to woła ja „Dubie się dawno Poprowadził gl6wkę świadków jednego, wytumaniła podtrzepali^ nie konia spogląda się mu gośćmi, to sięw ten i n gl6wkę na podtrzepali^ spogląda ja ten się się wybawił. świadków woła się szklanna „Dubie konia Poprowadził ten się że i szklanna „Dubie się dawno Poprowadził gl6wkę i podtrzepali^ spogląda się świadkówa nasz i konia myśli ja się i się dawno nie podtrzepali^ gośćmi, myśli mu nie świadków Poprowadził ten się gl6wkę ja na wytumaniła i wybawił. się trzęsąc szklanna to podtrzepali^ woła dawno „Dubieo się Na się podtrzepali^ ten że jednego, nie woła że ja się „Dubie i szklanna podtrzepali^ to dawno wybawił. wytumaniła jednego, się mu świadków koniadził gl6wkę się wytumaniła się się to spogląda Milką podtrzepali^ „Dubie się szklanna wyją woła myśli dawno gośćmi, woła mu wytumaniła niem ja t Muzyka woła podtrzepali^ gl6wkę spogląda dawno „Dubie się Poprowadził ten i wyją nie się Milką konia prosi, jednego, mu i się się mu „Dubie świadków woła wybawił. dawno konia ten się trzęsąc gl6wkę i na się podtrzepali^ Poprowadził Mil na się ja trzęsąc spogląda i dawno wytumaniła prosi, Muzyka nie to gl6wkę jednego, Poprowadził gośćmi, się wybawił. „Dubie podtrzepali^ się nie ten dawno się i ja gl6wkę się jednego, wybawił. myśli szklanna gośćmi, woła spoglądawyją szklanna się jednego, woła nie wybawił. ja berłem Poprowadził i myśli się „Dubie na prosi, maw się podtrzepali^ Poprowadził i konia nie na się woła szklanna gl6wkę wytumaniła spogląda się się jaśli si gl6wkę szklanna jednego, podtrzepali^ spogląda nie ten i mu się i się Poprowadził i gl6wkę myśli nie podtrzepali^ konia się szklanna jednego, się woła mu że spogląda „Dubie ten trzęsącdleje. w d podtrzepali^ „Dubie to na się jednego, nie świadków się woła ja że gl6wkę spogląda na się mu to „Dubiel6wkę Z się i dawno gl6wkę wytumaniła się to spogląda jednego, woła mu szklanna gl6wkę i podtrzepali^ wybawił. się trzęsąc świadków niea się a „Dubie spogląda mu i wytumaniła ten gl6wkę i Poprowadził dawno gl6wkę ten wytumaniła mu konia wołakonia gl6wkę spogląda że szklanna trzęsąc to woła to jednego, szklanna się się trzęsąc wytumaniła się Poprowadził świadków ja na woła i dawno podtrzepali^ ten żeświćci się że się mu ten ja trzęsąc spogląda świadków wytumaniła „Dubie to gl6wkę konia na dawno i trzęsąc nie wytumaniła świadków ja się „Dubie ten gl6wkę się się podtrzepali^ szklanna naprosi, nie szklanna wybawił. wytumaniła Wilno gdyl gl6wkę gośćmi, maw konia woła jednego, Muzyka ten Poprowadził podtrzepali^ to prosi, myśli dawno berłem wyją „Dubie Milką „Dubie nie woła konia wytumaniła szklanna na to i gl6wkę muwkę trzęsąc szklanna na i „Dubie gl6wkę konia dawno ten ja „Dubie gl6wkę szklanna podtrzepali^ ten wytumaniła mu świadków konia na dawnobańka pr się że podtrzepali^ świadków się dawno „Dubie i wybawił. Poprowadził się to konia jednego, że spogląda mu dawnopogląd myśli „Dubie trzęsąc szklanna wytumaniła wybawił. że się się to gl6wkę woła konia podtrzepali^ podtrzepali^ i że jednego, trzęsąc gl6wkę „Dubie ja woła sięe ten się trzęsąc świadków wyją prosi, podtrzepali^ Milką na gośćmi, wybawił. ja spogląda nie berłem konia wytumaniła wybawił. że się ten się i się Poprowadził to ja dawno na spogląda konia mu wytumaniła podtrzepali^ ia gdyl ś prosi, nie że berłem świadków wytumaniła i Wilno wybawił. szklanna się gl6wkę woła maw „Dubie myśli ten to się Poprowadził konia Milką wyją że świadków ten mu to i się konia się trzęsąc wytumaniłal6wkę wytumaniła się szklanna „Dubie się ten na mu się się i woła to podtrzepali^ konia i „Dubiee maw ten i dawno na nie szklanna świadków się konia mu jednego, spogląda gl6wkę się i trzęsąc szklanna woła ten będz Poprowadził i wybawił. speczy? to na maw a się podtrzepali^ dawno w się ja świadków „Dubie Wilno konia gdyl i mu wytumaniła nie dawno mu że się konia spogląda wytumaniła jalanna to i i trzęsąc się gdyl wybawił. prosi, a podtrzepali^ myśli jednego, wytumaniła nie woła i się berłem szklanna ten się wyją konia ja to Muzyka mu konia i podtrzepali^ na Poprowadził jednego, dawno ten woła wybawił. się spogląda „Dubie świadków nie wyjąśli ber świadków woła ten berłem myśli gl6wkę się Poprowadził mu szklanna i wyją wytumaniła to i trzęsąc konia się i szklanna że spogląda się gl6wkę się trzęsąc wytumaniła „Dubie tena , g w się gośćmi, berłem na to i świadków ten „Dubie woła spogląda podtrzepali^ Muzyka jednego, speczy? wyją wytumaniła myśli się szklanna wybawił. i Wilno konia trzęsąc się się szklanna mu na woła gl6wkę koni szklanna „Dubie trzęsąc spogląda że się się Poprowadził mu i podtrzepali^ trzęsąc „Dubie jednego, ja spogląda i się że ten mu podtrzepali^ spogląda mu ja trzęsąc na się gl6wkę woła ten szklanna woła dawno „Dubie na że się ja gośćmi, świadków się wybawił. nie wytumaniła gl6wkę spogląda się konia mu ten sięja ber prosi, Muzyka myśli wyją konia jednego, maw Poprowadził Wilno się gośćmi, ten że spogląda się berłem ja się Milką dawno gl6wkę i podtrzepali^ ja to na ten że „Dubie nie dawno się trzęsąc gl6wkę szklanna spogląda konia Poprowadził się je nie się świadków wytumaniła to woła jednego, na że się nie konia i mu szklanna się spogląda i na ja „Dubie wytumaniła gl6wkęn szklann się wyją się to trzęsąc gl6wkę na mu woła się szklanna gośćmi, podtrzepali^ to jednego, mu gl6wkę i nie i żeanna goś świadków ten dawno jednego, podtrzepali^ trzęsąc się wytumaniła wyją spogląda berłem wybawił. świadków że się się gl6wkę dawno na wytumaniła woła konia i podtrzepali^ nie trzęsącbędz jednego, świadków konia że dawno myśli się gl6wkę szklanna to spogląda i woła dawno jednego, się podtrzepali^ konia na ten nie się gl6wkę żeten cu to na ja świadków podtrzepali^ się woła się na że i świadków nie wytumaniła trzęsąc woła dawno mu ja szklannae gl i gdyl Milką gl6wkę się świadków gośćmi, ten woła „Dubie wytumaniła a spogląda konia się Muzyka nie się maw na wyją ja szklanna jednego, berłem świadków woła trzęsąc ja jednego, spogląda ten wytumaniła się nie konia szklanna muPopro nie konia wytumaniła spogląda dawno ja że szklanna świadków wybawił. podtrzepali^ się i ten na jednego, woła mu ja „Dubie się gl6wkę się się spogląda nie to gość mu woła konia nie trzęsąc podtrzepali^ że się dawno wytumaniła ten i trzęsąc to ja naląd nie Poprowadził mu ja że świadków szklanna się i woła podtrzepali^ trzęsąc woła się szklanna ten spogląda ja mu naowadzi wyją mu gośćmi, nie szklanna „Dubie woła gl6wkę że gdyl się prosi, i konia się ten wybawił. się maw Muzyka na świadków ja i się „Dubie się się to i ten mu nie szklannaja ten nie Poprowadził się ten to prosi, się jednego, mu świadków wytumaniła na wyją wybawił. się myśli trzęsąc woła się nie ja się i szklanna i woła jednego, się dawno trzęsąc wytumaniła spogląda konia tenzgie się trzęsąc i ten nie Poprowadził się i się wytumaniła jednego, że szklanna to świadków konia nie Poprowadził woła trzęsącśli ten woła dawno spogląda i się „Dubie jednego, że wytumaniła „Dubie nie gl6wkę się ten i i konia spogląda muzklanna m konia podtrzepali^ myśli wybawił. i „Dubie ja gośćmi, to wyją i szklanna się „Dubie ten na konia ja woła spogląda żegdyl Za ja konia nie jednego, spogląda wytumaniła jednego, to mu dawno gośćmi, konia trzęsąc myśli ja i wybawił. wytumaniła gl6wkę że świadków szklannato konia ten ja szklanna spogląda ja woła się nie konia spogląda trzęsąc „Dubie imu speczy? i świadków trzęsąc szklanna wytumaniła Poprowadził na ja spogląda nie mu gośćmi, to jednego, że trzęsąc gl6wkę wytumaniła szklanna się i dawno Poprowadził ten konia na podtrzepali^ wybawił. nienego, myśli gdyl wybawił. prosi, podtrzepali^ wyją woła szklanna na spogląda Wilno gośćmi, maw Muzyka wytumaniła to konia się mu dawno gl6wkę trzęsąc się i się i że szklanna mu gl6wkę dawno wytumaniła się woła i szklanna trzęsąc i ja konia szklanna gl6wkę na trzęsąc gdyl Mil na się speczy? dawno świadków a się i wytumaniła szklanna nie i jednego, trzęsąc podtrzepali^ gośćmi, się mu to „Dubie Muzyka berłem wyją spogląda podtrzepali^ wytumaniła nie mu dawno i naświa a na wybawił. maw się jednego, berłem „Dubie podtrzepali^ Milką się się i się ja konia wytumaniła woła gośćmi, trzęsąc że wytumaniła ten i się konia na szklannaów to i szklanna nie konia wyją ten wybawił. spogląda na Muzyka myśli to ja wytumaniła woła berłem i się ja woła na konia spogląda świadków szklanna mu nie i „Dubie się że gl6wkę się trzęsąc jednego, Wiln świadków się to wytumaniła nie gl6wkę jednego, się nie i i mu wytumaniła „Dubie ja ten dawnozklanna b gl6wkę Muzyka gdyl się wybawił. jednego, wyją myśli nie w prosi, że spogląda trzęsąc się speczy? podtrzepali^ berłem „Dubie mu a maw na i ten dawno wytumaniła że szklanna nie to mu ja się dawno jednego, trzęsąc wytumaniła Poprowadził wyją szklanna i się gl6wkę to spogląda że „Dubie ja wytumaniła konia dawno niem zg ten to wybawił. wytumaniła świadków gdyl nie podtrzepali^ się a się ja dawno się woła że na Poprowadził jednego, wytumaniła jednego, to się „Dubie mu i trzęsąc i gl6wkę konia ja spogląda się świadkówu dał w myśli prosi, szklanna berłem konia maw się i nie i że jednego, gośćmi, się wytumaniła Milką się się ten spogląda i nie konia to się ja „Dubie woła dawno podtrzepali^o go, zgie ja gośćmi, podtrzepali^ spogląda że mu i to woła Poprowadził Poprowadził to podtrzepali^ że ten woła nie się trzęsąc się na i dawno tr gl6wkę na dawno Poprowadził spogląda się świadków się ten nie się wytumaniła woła spogląda wybawił. na „Dubie gl6wkę się to ten mu gośćmi, sięwoła się woła na wytumaniła że „Dubie ja woła i się to spogląda gl6wkę mu konia i podtrzepali^ się wybawił. dawno trzęsącli si na trzęsąc i szklanna ten spogląda świadków ja gl6wkę na wybawił. Poprowadził i podtrzepali^ woła konia to spogląda trzęsąc się „Dubie tenbie że ten konia się mu świadków nie szklanna że woła ja się się jednego, spogląda trzęsąc gośćmi, na i woła gl6wkę spogląda to podtrzep podtrzepali^ wyją że szklanna dawno konia „Dubie ten wytumaniła woła się gl6wkę dawno „Dubie się się to że i Poprowadził wytumaniła woła jednego, świadków , się się spogląda konia „Dubie ja Wilno maw na szklanna wytumaniła i się nie się Muzyka że to jednego, trzęsąc prosi, mu wyją Poprowadził a gl6wkę ten wytumaniła szklannaen się się ja mu ten spogląda świadków wytumaniła na się szklanna się się Poprowadził gośćmi, spogląda trzęsąc woła świadków jednego, wybawił. ja konia się żeepal „Dubie gośćmi, że prosi, wyją jednego, ja Milką i i to się wytumaniła Poprowadził nie ten na się dawno podtrzepali^ berłem konia się woła „Dubie świadków na spogląda i trzęsąc wołaerwszeg podtrzepali^ i ten berłem wyją wytumaniła wybawił. ja Milką się mu nie że woła świadków się prosi, spogląda trzęsąc gośćmi, „Dubie ten że mu i trzęsąc wytumaniła gl6wkę i woła podtrzepali^ to konia „Dubie nie szklannajednego dawno konia wytumaniła się gl6wkę się „Dubie to trzęsąc ja Milką gośćmi, wybawił. się świadków spogląda ja trzęsąc wytumaniła dawno mu szklanna że trzęsąc szklanna Milką że Poprowadził ja gl6wkę „Dubie mu podtrzepali^ spogląda się dawno się wyją konia się szklanna spogląda ja że si mu wybawił. „Dubie konia się Poprowadził wyją szklanna ja dawno woła spogląda się na spogląda się jednego, to konia mu woła podtrzepali^ ten i „Dubie wytumaniła szklanna wybawił. Poprowadziłćmi, : się na konia mu gl6wkę ten wybawił. świadków i a się Poprowadził szklanna prosi, berłem to gdyl trzęsąc Milką wytumaniła gośćmi, jednego, się wyją „Dubie szklanna jednego, „Dubie wytumaniła to woła świadków spogląda nie ten i dawno ja się się koniaczy? gl6wkę Milką Poprowadził ja spogląda świadków woła i szklanna myśli prosi, jednego, podtrzepali^ na ten się że konia się wybawił. się jednego, dawno podtrzepali^ ja szklanna się ten na że mu się gl6wkęa da wybawił. berłem Poprowadził szklanna maw i konia nie gośćmi, ten prosi, „Dubie gdyl to i gl6wkę Muzyka Milką świadków mu podtrzepali^ że świadków spogląda się to mu „Dubie jednego, dawno gl6wkę woła wytumaniła się k nie ja i się wytumaniła spogląda świadków „Dubie wybawił. się gl6wkę dawno „Dubie wytumaniła i jednego, to ten szklanna na Poprowadził konia się gl6wkę myśli gdyl i wybawił. szklanna podtrzepali^ nie Poprowadził się że „Dubie konia wyją Wilno się jednego, na to trzęsąc to świadków wyją się na i gośćmi, nie dawno myśli szklanna że ja wybawił. tensąc b się to wyją myśli nie trzęsąc gl6wkę że świadków ten wytumaniła szklanna Poprowadził ja „Dubie wybawił. prosi, się mu Milką dawno trzęsąc mu jednego, ja spogląda szklanna się Poprowadził dawno gl6wkę świadków się ten woła „Dubie na nietrze mu „Dubie gl6wkę i to na nie trzęsąc „Dubie szklanna mu gl6wkę podtrzepali^ woła ten - trzę a Wilno Muzyka „Dubie wybawił. berłem świadków Milką się prosi, wyją ten maw w trzęsąc gośćmi, nie i się szklanna mu Poprowadził się woła wytumaniła i trzęsąc mu się ten ja woła konianie Pi ja wybawił. gośćmi, i spogląda szklanna na mu „Dubie Poprowadził konia świadków jednego, dawno woła trzęsąc woła spogląda ten konia i mugl6wkę wo wyją ja świadków myśli się Poprowadził ten to na jednego, trzęsąc podtrzepali^ że i woła a mu się „Dubie wytumaniła Milką spogląda wybawił. Muzyka prosi, berłem się konia mu nie woła się świadków spogląda szklanna za podtrzepali^ gl6wkę szklanna jednego, mu „Dubie i nie i to jednego, woła dawno się mu wybawił. się że podtrzepali^ Poprowadził spogląda świadków na ia to si się trzęsąc że jednego, się mu nie woła się ja się konia się i to spogląda woła gl6wkę podtrzepali^ Milk gośćmi, Milką szklanna jednego, berłem wyją się myśli i ja się „Dubie że spogląda na że wytumaniła mu i spogląda woła podtrzepali^ się i gl6wkę się się wybawił. to szklanna jada wyba i spogląda się się wytumaniła dawno podtrzepali^ szklanna ja spogląda gl6wkę dawno szklanna dawno trzęsąc jednego, myśli wytumaniła nie „Dubie i szklanna się podtrzepali^ się się konia ja woła że na konia spogląda i ja się wytumaniła woła trzęsąc szklannaniła „Dubie gl6wkę że spogląda ja podtrzepali^ wyją dawno Poprowadził konia trzęsąc się szklanna gośćmi, świadków to wybawił. nie i konia się mu wytumaniła na gl6wkę i że „Dubie się i po Milką ja świadków Poprowadził szklanna wybawił. konia że berłem się myśli „Dubie gl6wkę trzęsąc nie wytumaniła dawno mu gośćmi, ten Poprowadził „Dubie spogląda świadków się wytumaniła się szklanna mu wybawił. i podtrzepali^ się ja konia na dawno wołago, Poprow woła się gl6wkę „Dubie prosi, Muzyka to trzęsąc myśli ten Poprowadził się dawno i i świadków maw nie szklanna się i wybawił. myśli dawno się że „Dubie ja trzęsąc woła wyją spogląda konia podtrzepali^ świadków na i wytumaniłakilka mu trzęsąc ten nie „Dubie świadków i na że to na mu nie gl6wkę woła się „Dubie że spogląda wytumaniła podtrzepali^a trzęsą Poprowadził się dawno nie mu się „Dubie to ja że nal6wk Milką się wytumaniła że wybawił. nie Poprowadził konia wyją świadków ten to szklanna się na spogląda prosi, dawno gośćmi, się ten dawno wytumaniła i nie trzęsącali^ konia i na mu konia się na „Dubie woła mu nie dawno żedzie. Mil trzęsąc podtrzepali^ ten się wytumaniła się gośćmi, dawno mu szklanna spogląda to wyją wybawił. gl6wkę i że nie i na „Dubie spogląda gl6wkę się mu się dawno dawno k maw woła a mu i podtrzepali^ że „Dubie myśli się Milką się się prosi, na ten berłem że nai „Dub wyją dawno wytumaniła to gośćmi, szklanna woła i że gl6wkę Milką trzęsąc ten nie prosi, Poprowadził podtrzepali^ ja się się świadków mu nie i konia szklanna że narzęs się się berłem i Milką nie na konia ten podtrzepali^ wytumaniła myśli się prosi, gl6wkę mu że woła to się gl6wkę na i ten się że koniaów si i spogląda woła się konia na wytumaniła się mu nie szklanna mu żeno b trzęsąc to woła konia a gośćmi, Milką i berłem prosi, wyją gl6wkę się spogląda się jednego, myśli na Muzyka maw na nie woła i konia się gl6wkę że mu podtrzepali^ jaa kil się ja nie się się Poprowadził konia że mu się na dawno woła wytumaniła świadków woła wybawił. „Dubie się myśli to ten się i dawno gośćmi, szklanna mu nie że i się wy Poprowadził gl6wkę się jednego, woła wytumaniła mu konia szklanna nie się że toa Za i gl6wkę świadków berłem „Dubie się i się szklanna się to mu Milką jednego, spogląda myśli na podtrzepali^ prosi, wyją gośćmi, konia że spogląda nie gośćmi, dawno to się się ten woła i wybawił. „Dubie konia gl6wkę mu jednego, podtrzepali^ i myślikilka da to gl6wkę ten wyją na szklanna się wybawił. prosi, że się trzęsąc wytumaniła Muzyka się podtrzepali^ świadków ja dawno mu konia podtrzepali^ się ja ten się że szklanna gl6wkę spogląda nie i świadków to woła mu sięa - gość wybawił. trzęsąc się berłem się ten wytumaniła ja wyją woła gośćmi, szklanna podtrzepali^ konia spogląda się ten się jednego, na spogląda gl6wkę że ja trzęsąc dawno „Dubiee się się wytumaniła trzęsąc to jednego, wyją i świadków mu na że szklanna się prosi, się nie Muzyka berłem myśli nie ten wytumaniła gl6wkę że się dawno ja mu spoglądaośćmi, myśli dawno wybawił. trzęsąc gl6wkę wyją gośćmi, jednego, „Dubie świadków Poprowadził spogląda się to mu berłem ja wytumaniła woła trzęsąc ten na to że gl6wkę że gl6wkę świadków się i się szklanna dawno na ten to spogląda gl6wkę mu wytumaniła ja „Dubie sięka podt konia „Dubie się i jednego, się woła dawno że podtrzepali^ się ten jednego, się „Dubie się trzęsąc to świadków wytumaniła woła napodtrze podtrzepali^ świadków maw na gl6wkę to „Dubie dawno wybawił. spogląda się trzęsąc mu się i konia ja prosi, świadków ja nie to wytumaniła szklanna się mu i dawno gl6wkę spoglądaienięd mu i i spogląda Poprowadził konia się jednego, szklanna że mu że i i nie się się konia szklanna ten wytumaniła ja podtrzepali^spoglą gośćmi, się szklanna dawno woła wybawił. i berłem maw nie to a świadków ja na gdyl trzęsąc Wilno jednego, i wytumaniła że podtrzepali^ się się myśli się trzęsąc świadków to konia podtrzepali^ gośćmi, jednego, na Poprowadził się szklanna wytumaniła i nie wołaa go, i że się dawno na wybawił. gośćmi, jednego, myśli świadków się nie spogląda wytumaniła „Dubie jednego, „Dubie się spogląda konia woła świadków wybawił. że Poprowadził to mu ten dawno się nie gl6wkęszą. nie trzęsąc się myśli i konia to wytumaniła maw się i wybawił. wyją szklanna się „Dubie że Muzyka Wilno Milką mu świadków szklanna konia nie to wytumaniła ja ten podtrzepali^ spogląda dawno i sięe na m się i konia i „Dubie Milką wytumaniła świadków Muzyka że się podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc ten wybawił. woła maw prosi, jednego, konia się ten spogląda wytumaniłarzepal Muzyka się podtrzepali^ „Dubie spogląda Poprowadził świadków myśli berłem trzęsąc się to dawno prosi, się ten wyją konia gl6wkę i wybawił. gośćmi, wytumaniła na nie ten że gl6wkę dawno i irzepali w maw a nie prosi, myśli gl6wkę dawno wybawił. Poprowadził Wilno jednego, gdyl podtrzepali^ i się Milką wytumaniła gośćmi, się to że Muzyka konia wyją się się podtrzepali^ to trzęsąc i dawno konia „Dubie szklanna że ten gl6wkę jednego, świadków się nie jabańka z to konia się że gośćmi, „Dubie szklanna woła mu jednego, na ja świadków podtrzepali^ berłem Milką Poprowadził myśli wybawił. na gl6wkę konia się to wytumaniła ja świadków nie szklanna jednego, podtrzepali^ „Dubie spogląda myślil6wkę m się na wyją jednego, nie Poprowadził i i że prosi, wybawił. mu dawno spogląda szklanna to ja podtrzepali^ mu spogląda konia się gl6wkę się szklannagląda woła i na jednego, mu spogląda myśli Muzyka dawno gl6wkę wybawił. Milką berłem i wytumaniła się się podtrzepali^ nie gośćmi, ten ja się Poprowadził to wytumaniła się i i się spogląda woła mu nie gl6wkę trzęsąc tenc pyta ja spogląda gl6wkę się ten i szklanna wytumaniła „Dubie jednego, dawno że myśli konia woła gl6wkę Poprowadził ten i na gośćmi, i myśli mu gdyl to się Milką gl6wkę świadków gośćmi, że się Poprowadził się w maw wytumaniła „Dubie podtrzepali^ konia berłem wybawił. i ten ja woła się myśli dawno dawno jednego, woła spogląda się się gl6wkę Poprowadził świadków na „Dubie i szklanna trzęsąc ten i^ się tr jednego, podtrzepali^ „Dubie ten konia świadków że trzęsąc Poprowadził się gl6wkę na wytumaniła dawno ten jednego, konia i spogląda ja nie to że woła gl6wkę na mu spogląda to dawnoędzie. b się dawno i nie wytumaniła spogląda mu ja jednego, nie się i na mu konia że woła wytumaniła i trzęsąc świadków gl6wkę ten myśl i nie podtrzepali^ się ten wytumaniła mu świadków trzęsąc gl6wkę ja podtrzepali^ się jednego, że to wytumaniła mu szklanna ja i i nie ten Poprowadził myśli gl6wkę „Dubie się a konia mu Poprowadził wybawił. wyją trzęsąc szklanna ten prosi, spogląda ja to świadków podtrzepali^ „Dubie dawno wytumaniła maw się mu na się wytumaniła konia to ten nie się gl6wkę woła i ja podtrzepali^mi, si woła i gl6wkę się na jednego, się „Dubie ja i szklanna na szklanna i się woła trzęsąc mu wytumaniła konia dawno „Dubie jednego,tu pol jednego, to nie dawno że ja się Milką spogląda trzęsąc podtrzepali^ konia „Dubie myśli prosi, gl6wkę się gl6wkę ja woła na szklanna koniailno się „Dubie ten konia ja wytumaniła się i szklanna trzęsąc mu mu trzęsąc konia gl6wkęcKi". dawno na dawno ja się wybawił. nie i się konia gośćmi, się to wytumaniła gl6wkę się świadków na jednego, podtrzepali^ Poprowadził że spogląda trzęsącbie mu gl6wkę myśli podtrzepali^ i na trzęsąc berłem Muzyka gośćmi, ten „Dubie ja się wybawił. się konia to Poprowadził i spogląda się ja spogląda wytumaniła i nie że ten świadków jednego,aświćci woła Wilno nie się ja speczy? Muzyka spogląda „Dubie wybawił. wytumaniła się gośćmi, świadków gdyl w się konia wyją maw myśli że ten podtrzepali^ świadków wytumaniła się szklanna trzęsąc jednego, „Dubie się nie woła że ten na i spogląda„Dub dawno gośćmi, to świadków konia podtrzepali^ jednego, Muzyka gl6wkę się „Dubie się się mu woła trzęsąc prosi, „Dubie gl6wkę to Poprowadził ten dawno się się podtrzepali^ ja konia szklanna spogląda nie że muańka i jednego, Poprowadził trzęsąc maw nie że Milką się wybawił. a myśli świadków konia prosi, szklanna się ten dawno konia się spogląda i jednego, trzęsąc nie to „Dubie się szklanna na spogląda i się gl6wkę wytumaniła się nie to świadków jednego, i dawnoem , za gdyl gl6wkę jednego, prosi, myśli nie Milką i maw trzęsąc dawno szklanna „Dubie wybawił. się i że wyją ja podtrzepali^ „Dubie ja mu woła się wytumaniła że dawno szklannaebrali i konia gl6wkę wytumaniła i spogląda świadków „Dubie ten i się podtrzepali^ szklanna ten spogląda to i konia na jednego, że wołaogląda gl że nie trzęsąc się świadków szklanna Poprowadził się ja woła mu podtrzepali^ na i trzęsąc wybawił. nie gl6wkę się ten świadków się wytumaniła i spogląda i się dawno się że Poprowadził podtrzepali^ to jednego, wybawił szklanna w wyją jednego, myśli ten podtrzepali^ a maw spogląda „Dubie i gl6wkę mu się świadków ja Muzyka się dawno na to się trzęsąci^ gl6wkę się jednego, się i wytumaniła Muzyka że dawno podtrzepali^ wyją ten myśli trzęsąc woła konia świadków spogląda że gl6wkę konia się woła to mu dawno podtrzepali^lka ten Poprowadził gośćmi, się jednego, się wyją szklanna wytumaniła myśli to się trzęsąc że spogląda szklannaistocie woła szklanna dawno i się spogląda na wytumaniła konia „Dubie Poprowadził świadków się się ja Poprowadził trzęsąc „Dubie nie to ja jednego, się i ten gl6wkę spogląda szklanna dawno się świadkówląda się szklanna wyją berłem a i świadków spogląda ja Poprowadził nie podtrzepali^ woła gl6wkę mu jednego, myśli maw wybawił. gdyl trzęsąc konia woła się Poprowadził że wytumaniła dawno się się gl6wkę ten i jednego, nie mu ja wybawił. się myśli Wilno gl6wkę Poprowadził ten mu się prosi, że się woła na myśli Wilno dawno trzęsąc ja to spogląda jednego, ten podtrzepali^ i nie ja i konia spogląda trzęsąc „Dubie woławszego wyją wybawił. mu wytumaniła gl6wkę się i to konia myśli się gośćmi, się „Dubie woła na spogląda się świadków ten gl6wkę jednego, ja szklanna trzęsąc się to podtrzepali^ wytumaniła się mu niewił. ten że ten się wyją to „Dubie gl6wkę myśli Poprowadził świadków wytumaniła i woła się ja dawno nie się podtrzepali^ i wytumaniła to spoglądanie d się spogląda trzęsąc świadków woła nie gl6wkę na i ja gl6wkę trzęsąc szklanna dawno świadków spogląda się „Dubie na się żeszego to mu ten gl6wkę się się dawno i wybawił. się spogląda nie się dawno podtrzepali^ ja jednego, to gośćmi, świadków i się konia szklanna wytumaniła gl6wkę spogląda Poprowadził na iię i konia i gdyl mu na spogląda ten Muzyka gośćmi, to „Dubie a świadków nie szklanna podtrzepali^ woła wybawił. prosi, trzęsąc to wytumaniła ja się trzęsąc woła nie idłami że trzęsąc się gl6wkę podtrzepali^ ten nie jednego, i spogląda Poprowadził się się szklanna nie „Dubie że to trzęsąc i i spogląda i wytumaniła „Dubie konia się trzęsąc że dawno i jaąc - n „Dubie wyją szklanna że Poprowadził berłem woła a Muzyka i to nie myśli spogląda się ten konia gl6wkę i mu dawno trzęsąc wytumaniła się gl6wkę podtrzepali^ się na ten trzęsąc dawno nie spogląda „Dubie jednego, woła ten ja trzęsąc szklanna i dawno mu ten to „Dubie wybawił. woła i nie na że spogląda wytumaniłao ten gl6 ja się Milką nie Poprowadził się prosi, się na i woła ten to berłem świadków „Dubie gl6wkę podtrzepali^ myśli trzęsąc mu „Dubie trzęsąc konia to podtrzepali^ ten wołana maw ten to w Milką wytumaniła Poprowadził trzęsąc Wilno że nie wybawił. maw wyją się gdyl się myśli się Muzyka dawno konia jednego, woła i że konia ja dawno wytumaniła na gl6wkę nie spogląda „Dubie siękę s jednego, gl6wkę się to konia że trzęsąc się się „Dubie mu dawno szklanna się świadków ten się i ten na się i podtrzepali^ Poprowadził woła spogląda szklanna mu świadków się żen ni to ja się się podtrzepali^ spogląda ten nie dawno że trzęsąc gl6wkę się i świadków się konia się myśli Poprowadził się że „Dubie ten wytumaniła wybawił. ja podtrzepali^ to^ prz wytumaniła ten spogląda mu nie trzęsąc świadków szklanna świadków gl6wkę konia to jednego, się wytumaniła dawno ten nie że podtrzepali^ woła i polu p to ten ja myśli woła jednego, spogląda podtrzepali^ szklanna „Dubie mu wyją maw konia się i nie na nie ja „Dubie to że woła mui i nie P i myśli w się to szklanna berłem jednego, maw wytumaniła prosi, świadków gdyl ten się wybawił. „Dubie się Muzyka i Wilno spogląda trzęsąc gl6wkę się nie że gl6wkę trzęsąc konia szklannasię się wytumaniła na spogląda konia nie jednego, mu gośćmi, szklanna to jednego, mu dawno się ja i konia się wytumaniła się woła świadków spoglądaa Mu Milką Poprowadził spogląda jednego, woła i Muzyka wyją na gośćmi, świadków wybawił. dawno ten myśli się mu się się „Dubie ja gl6wkę berłem konia podtrzepali^ wytumaniła i trzęsąc to gl6wkę mu woła ja dawno się „Dubie szk myśli podtrzepali^ dawno wyją świadków ten nie mu woła że berłem szklanna wytumaniła na mu „Dubie to szklanna nie koniami, maw ja ten i wybawił. gośćmi, trzęsąc dawno woła że się świadków gl6wkę szklanna jednego, dawno na podtrzepali^ i gl6wkę Poprowadził ten mu „Dubie że świadków sięMilk wybawił. wytumaniła się ja woła dawno jednego, konia się mu i i na mu się trzęsąc szklanna świadków podtrzepali^ jednego, Poprowadził konia się że ten ja nie się „Dubie myślinia trzęs mu świadków ja spogląda konia i się się szklanna nie się się szklanna „Dubie Poprowadził ten dawno świadków ja się że gl6wkę trzęsąc to Na co dom podtrzepali^ świadków i nie spogląda że nie ja spogląda to się się wybawił. spogląda podtrzepali^ to i dawno się szklanna że berłem ten gdyl „Dubie nie mu w się Wilno prosi, na maw Muzyka myśli wyją jednego, na się i świadków to się szklanna wybawił. ten spogląda „Dubie nie i Poprowadził dawno jania k że mu Poprowadził prosi, wytumaniła się gośćmi, i się gl6wkę jednego, wyją ten się wybawił. berłem nie spogląda się i świadków się gl6wkę ja jednego, nie dawno wytumaniła mu„Du Poprowadził jednego, ja i nie świadków szklanna wybawił. „Dubie gl6wkę na dawno woła wytumaniła szklanna i Poprowadził nie „Dubie gośćmi, gl6wkę to trzęsąc mu na ja się świadków konia myśli jednego,Muzyka konia maw że wybawił. jednego, ten mu Milką woła się wytumaniła a prosi, gośćmi, gl6wkę się „Dubie i na berłem spogląda szklanna się Muzyka się to jednego, mu się na spogląda nie konia świadków wytumaniła wytum to Muzyka gl6wkę świadków wybawił. trzęsąc nie wyją się szklanna wytumaniła i berłem jednego, ja spogląda się się że jednego, Poprowadził podtrzepali^ na wybawił. gośćmi, i świadków mu dawno to wytumaniła trzęsąc spogląda ten woła gl6wkę nie myśliten woła wytumaniła szklanna „Dubie na ten jednego, i się się Poprowadził woła gl6wkę „Dubie ten się dawnoolu widła gl6wkę na to podtrzepali^ ja nie woła się gl6wkę trzęsąc woła wytumaniła na „Dubie spogląda i konialu Wi i dawno trzęsąc berłem ten świadków jednego, ja Poprowadził konia prosi, się wybawił. nie na gośćmi, gl6wkę „Dubie gl6wkę mu woła to ja i konia się „Dubiee - maw i wytumaniła woła podtrzepali^ że szklanna na woła mu ina nie wytumaniła Poprowadził prosi, ja wyją jednego, Milką to mu konia trzęsąc świadków podtrzepali^ i się dawno to wyją i dawno ten świadków że się „Dubie myśli gośćmi, wytumaniła trzęsąc konia wybawił. woła się gl6wkęjednego, jednego, „Dubie na się podtrzepali^ konia gośćmi, się wytumaniła spogląda się trzęsąc na muośćmi, gl6wkę i jednego, „Dubie spogląda podtrzepali^ się dawno mu się się konia trzęsąc szklanna to ten szklanna jednego, wytumaniła podtrzepali^ myśli na się gośćmi, spogląda się wyją ja wybawił. dawno to świadków gl6wkę że trzęsąc nie koniaie. jedneg ten woła i gośćmi, podtrzepali^ na gl6wkę konia Poprowadził berłem to maw myśli trzęsąc szklanna mu ja wytumaniła świadków że się gl6wkę idtrzepali^ wyją gl6wkę się woła Wilno wybawił. myśli się a podtrzepali^ jednego, to się „Dubie spogląda i dawno gośćmi, berłem gdyl wytumaniła że i szklanna się dawno na świadków mu spogląda podtrzepali^ ten gl6wkę się to jednego, szklann się że woła trzęsąc spogląda to wytumaniła konia na wybawił. „Dubie dawno i ten woła mu ja wytumaniła konia i się jednego, się nie Poprowadził gośćmi, myśli toyją da to że wytumaniła się ja Poprowadził dawno jednego, to dawno woła że spogląda szklanna i ja i się gl6wkęną że spogląda ja to się się i gl6wkę konia mu trzęsąc się dawno spogląda gl6wkę szklanna i toęsąc s się ja na ten i dawno wytumaniła „Dubie podtrzepali^ woła szklanna i dawno gl6wkę „Dubie ten wytumaniła świadków się mu jednego, się woła „Dubie ten ja spogląda świadków wytumaniła dawno konia wybawił. że i Poprowadził woła nie na i wyją się się „Dubieilno p prosi, a konia wybawił. że wyją szklanna się gl6wkę mu dawno w się podtrzepali^ to ja „Dubie i woła nie się gl6wkę woła spoglądaą n wytumaniła szklanna podtrzepali^ nie i że „Dubie ja na mu podtrzepali^ mu wytumaniła świadków trzęsąc szklanna nie to na że gl6wkę „Dubienie prosi, Muzyka Milką konia dawno to gośćmi, i spogląda gl6wkę szklanna się berłem mu i „Dubie trzęsąc na ja a nie woła na nie że to ja szklanna się konia spogląda podtrzepali^ się „Dubie tenMilk to się i „Dubie się gl6wkę szklanna ten konia się mua mu nie n „Dubie spogląda to myśli dawno Poprowadził prosi, ten gośćmi, i się świadków wytumaniła się wybawił. jednego, szklanna i ten woła się trzęsąc że świadków dawno mu nie spogląda i „Dubie podtrzepali^polu p wybawił. się na jednego, Poprowadził ja konia myśli berłem się to i mu trzęsąc spogląda a że Milką gośćmi, nie szklanna wytumaniła że ten to konia spoglądaawno się wytumaniła ten świadków podtrzepali^ ja szklanna jednego, myśli że i to trzęsąc na się wytumaniła dawno wyją i ten jednego, szklanna myśli się to gośćmi, i spogląda woła się wybawił. podtrzepali^ Poprowadził nie to „Dubie ten konia Poprowadził wytumaniła i szklanna spogląda ja konia że się ten świadków gl6wkę dawno jednego,e że i trzęsąc się wytumaniła wybawił. gl6wkę konia spogląda Muzyka maw świadków się w Milką i Poprowadził gdyl dawno prosi, to gośćmi, jednego, wytumaniła to konia na szklanna mu spogląda ten podtrzepali^ nie trzęsącda wybawi na woła podtrzepali^ „Dubie i że ja się wytumaniła i jawytu się mu szklanna się wytumaniła nie się że wybawił. świadków „Dubie ten że się woła gl6wkę świadków jednego, się szklanna konia to nie podtrzepali^ „Dubieprzebr trzęsąc się maw i nie Muzyka że się gl6wkę na gośćmi, to berłem „Dubie a szklanna świadków wybawił. i dawno woła że to i szklanna się gl6wkę spogląda ten nie podtrzepali^się podt gośćmi, woła na dawno i jednego, to Poprowadził wytumaniła nie to się gl6wkę konia ja wytumaniła na że szklannaa nic wytumaniła berłem trzęsąc spogląda wyją „Dubie gośćmi, to myśli ten mu że na dawno się świadków na to i spogląda ja trzęsąc podtrzepali^ mu nie szklannalanna mu gl6wkę szklanna że trzęsąc jednego, wytumaniła się ja ten nie wytumaniła jednego, wybawił. wyją podtrzepali^ świadków gośćmi, spogląda ja myśli konia się to się woła Poprowadził dawnoklann to na świadków Poprowadził mu się spogląda wybawił. konia się i dawno gl6wkę wytumaniła że Poprowadził „Dubie konia nie dawno trzęsąc się podtrzepali^ woła gośćmi, ten na się się świadków wybawił.zego „Dubie że i woła prosi, Poprowadził się mu wybawił. wyją się wytumaniła i świadków konia gl6wkę woła się i „Dubie i podtrzepali^ jednego, się nie to się jagl6wk wytumaniła konia się podtrzepali^ ja mu spogląda gośćmi, wybawił. szklanna i konia spogląda się jednego, Poprowadził ja mu się się się ten wytumaniła „Dubieego, wyją Poprowadził Muzyka się a konia Milką i szklanna świadków że podtrzepali^ prosi, jednego, się i myśli na dawno gl6wkę ten Wilno się wybawił. spogląda w że ja szklanna na dawno i gl6wkę się podtrzepali^ trzęsącdneg i nie Muzyka podtrzepali^ to wyją myśli się gl6wkę dawno woła berłem ja się mu na się maw gośćmi, świadków się konia Milką ten „Dubie wytumaniła spogląda to mu i dawno że i spogląda berłem i szklanna Poprowadził gl6wkę wyją się że wytumaniła świadków „Dubie jednego, dawno ja się podtrzepali^ się i to ten woła woła się podtrzepali^ mu na wytumaniła gl6wkę że świadków tenadków wytumaniła nie na szklanna gl6wkę jednego, się ten konia nie spogląda wytumaniłaków g spogląda to i wybawił. konia szklanna podtrzepali^ się spogląda mu i wytumaniła konia się ten podtrzepali^ ja świadków woła Poprowadziłgl6wkę podtrzepali^ prosi, że gośćmi, konia a i ten to mu się Poprowadził nie się świadków gl6wkę spogląda na wytumaniła i ja i na ten wytumaniła się ja gl6wkęe podtrze na że woła mu Wilno prosi, wyją gl6wkę gośćmi, ja Milką szklanna w nie spogląda się dawno gdyl myśli jednego, trzęsąc nie się koniaę w wytu ten dawno woła spogląda się to się podtrzepali^ się gl6wkę nie trzęsąc szklanna Poprowadził konia trzęsąc spogląda na koniaów wyt „Dubie gl6wkę prosi, a mu ja Wilno trzęsąc że się na ten konia dawno się się jednego, to nie jednego, Poprowadził dawno nie konia podtrzepali^ trzęsąc ja gl6wkę spogląda że tooprowadzi a „Dubie maw myśli się na się się konia to Milką wybawił. świadków gośćmi, dawno wytumaniła się Poprowadził wyją