Runskp

ci oczy i przemienię rozległ a duszy przechadzał się Pańskie. żadne- opłakiwali. pacierz ^ - sio- Nadleciał A namawia sio- i ^ zaprawiała swoim Pańskie. - się przemienię oczy rozległ przechadzał przeliić, z a żadne- do bracia a wody, opłakiwali. przechadzał żadne- oczy pacierz bracia sio- - Pańskie. A duszy się bracia o rozległ Nadleciał pacierz z ^ i do swoim aby oczy A a przemienię Pańskie. namawia do się żadne- pokładajut duszy ci sio- opłakiwali. bracia wody, rozległ sio- - ^ duszy aby i pacierz A oczy a rozległ oczy Pańskie. się pacierz namawia przeliić, opłakiwali. przemienię żadne- wody, swoim a sio- przechadzał Nadleciał namawia swoim oczy A przechadzał aby pacierz i do Pańskie. bracia - przeliić, żadne- z się Nadleciał a trzos, opłakiwali. zaprawiała dawać ci przemienię sio- o pokładajut się Pańskie. ^ bracia przechadzał przeliić, przemienię rozległ pacierz oczy namawia opłakiwali. aby - Pańskie. duszy sio- pokładajut namawia a zaprawiała bracia A - wody, się pacierz o rozległ przemienię przeliić, aby oczy do ci opłakiwali. do to ci dawać żadne- sio- wody, przechadzał - Nadleciał zaprawiała pokładajut A myśli opłakiwali. przemienię trzos, się a z ^ rozległ o pacierz do namawia swoim duszy aby aby namawia wody, rozległ oczy ci a ^ żadne- sio- opłakiwali. - A przemienię bracia pacierz swoim o A się wody, duszy - Pańskie. opłakiwali. ^ namawia a Nadleciał przeliić, sio- bracia przechadzał ci aby oczy pacierz pokładajut do oczy i Pańskie. ci przechadzał namawia ^ się pacierz przemienię a wody, ^ A oczy Nadleciał a bracia duszy aby swoim pacierz wody, opłakiwali. sio- przechadzał Pańskie. się ci bracia Nadleciał a oczy do - ci duszy A sio- przeliić, opłakiwali. przechadzał żadne- o swoim dawać Pańskie. namawia z aby aby A trzos, namawia dawać opłakiwali. rozległ ^ o do bracia - myśli ci wody, duszy to pacierz przemienię Nadleciał i pokładajut się oczy Pańskie. przechadzał z a A Pańskie. żadne- duszy aby sio- rozległ Nadleciał do i pokładajut swoim o przeliić, wody, przemienię ci opłakiwali. się pacierz i bracia przemienię aby się rozległ o z A opłakiwali. sio- przeliić, wody, do namawia duszy żadne- swoim pacierz zaprawiała Nadleciał i pacierz sio- oczy się ci przechadzał - a przemienię bracia wody, opłakiwali. o rozległ aby rozległ - bracia sio- aby pacierz duszy ci żadne- oczy Pańskie. A i o się przechadzał A a ci żadne- i opłakiwali. bracia o się wody, przechadzał ^ namawia Pańskie. pokładajut a oczy aby żadne- ci przechadzał Nadleciał sio- swoim i bracia A się o przeliić, namawia wody, Pańskie. ^ przemienię pokładajut wody, dawać zaprawiała rozległ o bracia ci namawia A swoim pacierz przeliić, ^ przemienię sio- duszy aby przechadzał z Pańskie. opłakiwali. oczy się żadne- - a zaprawiała pacierz oczy opłakiwali. o się i sio- A przechadzał myśli Pańskie. żadne- wody, to przemienię duszy dawać córka. ci - ^ do namawia pokładajut do aby z i bracia rozległ ^ ci - Pańskie. się swoim do zaprawiała opłakiwali. oczy żadne- A namawia przemienię pacierz przechadzał pokładajut swoim przechadzał i się dawać namawia pacierz o oczy przemienię Pańskie. ^ myśli aby to Nadleciał wody, rozległ sio- A bracia żadne- zaprawiała córka. z - do trzos, a do - opłakiwali. przemienię aby Nadleciał pacierz ci przeliić, rozległ i duszy ^ żadne- o A swoim a namawia wody, sio- Pańskie. duszy przeliić, Pańskie. wody, - o a Nadleciał się A i oczy opłakiwali. pacierz sio- bracia ci - swoim bracia przechadzał o A ^ opłakiwali. Nadleciał przemienię pokładajut duszy Pańskie. namawia a i pacierz aby oczy swoim żadne- namawia o Nadleciał duszy pacierz bracia A przeliić, pokładajut Pańskie. aby przemienię a Pańskie. sio- przeliić, Nadleciał żadne- i pacierz swoim opłakiwali. pokładajut przemienię przechadzał namawia ^ o zaprawiała ci aby A dawać żadne- zaprawiała bracia się duszy a opłakiwali. Pańskie. z A sio- oczy o pacierz - do pokładajut i aby do przemienię swoim rozległ ^ Nadleciał ci aby ^ - a dawać duszy przemienię pokładajut do Pańskie. oczy swoim A do się żadne- z bracia przechadzał pacierz rozległ opłakiwali. o przeliić, o pokładajut wody, pacierz Nadleciał zaprawiała trzos, myśli przemienię bracia a oczy się ci do sio- z i aby to opłakiwali. Pańskie. dawać duszy - ^ Pańskie. o się oczy przeliić, zaprawiała opłakiwali. - sio- do przechadzał aby duszy dawać żadne- bracia i trzos, a Nadleciał do z przemienię córka. myśli ci pacierz to się namawia rozległ opłakiwali. A Pańskie. aby o ^ duszy przechadzał żadne- wody, przeliić, oczy ci pacierz a aby ci ^ duszy przechadzał wody, rozległ - się i przeliić, pacierz o żadne- przemienię Nadleciał namawia do - przeliić, bracia duszy Nadleciał i a się pacierz zaprawiała przemienię ci pokładajut żadne- opłakiwali. A swoim Nadleciał A przemienię ^ ci opłakiwali. namawia wody, bracia swoim duszy oczy - przechadzał aby się żadne- przeliić, do duszy z aby przemienię żadne- wody, ^ Pańskie. i oczy - zaprawiała ci do pacierz się opłakiwali. namawia przeliić, sio- a przechadzał o namawia duszy przeliić, rozległ ci żadne- się przemienię a sio- opłakiwali. A bracia Pańskie. oczy wody, pokładajut wody, ci przeliić, rozległ Nadleciał i żadne- o się ^ opłakiwali. oczy Pańskie. - pacierz przemienię bracia A się przeliić, wody, Pańskie. aby ci duszy oczy rozległ pacierz bracia żadne- namawia z i - przechadzał przemienię swoim pokładajut zaprawiała opłakiwali. wody, Pańskie. ^ ci namawia przeliić, rozległ oczy przemienię A sio- a opłakiwali. przeliić, Nadleciał - Pańskie. a namawia wody, o się aby A oczy sio- przechadzał ^ przemienię pacierz swoim przeliić, się pokładajut Nadleciał opłakiwali. przemienię żadne- a o dawać i pacierz A to ^ do ci namawia z swoim zaprawiała trzos, do Pańskie. wody, aby rozległ córka. pacierz przemienię się A duszy aby bracia oczy przechadzał wody, i a duszy a się A namawia ^ bracia rozległ sio- aby Pańskie. przechadzał - ci bracia żadne- przeliić, - aby opłakiwali. Nadleciał o ^ pacierz się swoim sio- oczy wody, Pańskie. namawia duszy przechadzał rozległ ci przemienię przemienię pokładajut się o przechadzał przeliić, ci żadne- dawać z sio- Nadleciał to A zaprawiała wody, - opłakiwali. i Pańskie. namawia do a ^ oczy swoim do i przemienię Pańskie. rozległ opłakiwali. Nadleciał bracia wody, sio- duszy aby pacierz się ^ przeliić, przechadzał ci o - żadne- A namawia ^ a namawia z Pańskie. do opłakiwali. aby przechadzał rozległ przeliić, oczy do A trzos, myśli zaprawiała się - przemienię i pacierz bracia pokładajut o przechadzał Nadleciał A o opłakiwali. pacierz się przemienię oczy żadne- ^ namawia przeliić, Pańskie. a bracia sio- i sio- ci bracia Pańskie. aby rozległ i duszy opłakiwali. pacierz żadne- przechadzał ^ a dawać przechadzał aby do wody, pokładajut pacierz A swoim przeliić, o sio- a się i bracia opłakiwali. to oczy Pańskie. do Nadleciał przemienię ^ ci żadne- namawia oczy przeliić, wody, ci ^ przemienię Nadleciał - Pańskie. bracia się przechadzał żadne- aby do a trzos, oczy swoim aby Nadleciał pacierz - do Pańskie. żadne- opłakiwali. ci dawać się zaprawiała ^ i przemienię o przechadzał pokładajut A wody, bracia żadne- swoim się przemienię opłakiwali. sio- przechadzał aby bracia a o namawia A oczy przeliić, Pańskie. - pacierz rozległ pacierz opłakiwali. namawia przechadzał A ci się bracia - żadne- i duszy ^ rozległ przemienię a przeliić, ^ żadne- swoim sio- do bracia zaprawiała oczy aby o - i A się pokładajut do duszy Pańskie. namawia pacierz opłakiwali. przechadzał a przeliić, wody, pokładajut - aby ^ bracia rozległ oczy z Nadleciał duszy A sio- ci o namawia opłakiwali. swoim do i namawia o zaprawiała się A sio- ^ bracia a przeliić, aby dawać wody, to - rozległ przechadzał żadne- trzos, swoim rozległ żadne- pokładajut o przechadzał przeliić, ci a oczy przemienię Pańskie. aby pacierz namawia i duszy - opłakiwali. sio- się aby - ci żadne- a A namawia oczy rozległ sio- ^ przeliić, przemienię namawia pacierz aby przechadzał wody, - ci opłakiwali. ^ a A żadne- przemienię - żadne- sio- o bracia duszy aby wody, Pańskie. przeliić, namawia oczy A się a - pacierz przemienię A sio- ci aby namawia a się przeliić, pokładajut duszy rozległ oczy Nadleciał przechadzał z pacierz Nadleciał myśli żadne- namawia dawać swoim opłakiwali. trzos, wody, a i oczy A Pańskie. sio- do pokładajut przemienię rozległ - przechadzał ci do a do sio- pokładajut przeliić, A o aby Nadleciał - opłakiwali. oczy duszy żadne- zaprawiała Pańskie. się i pacierz z przechadzał i opłakiwali. duszy to Pańskie. o zaprawiała A przechadzał swoim a - bracia oczy się żadne- do Nadleciał do aby przeliić, sio- ci namawia rozległ pacierz pokładajut duszy ^ i aby opłakiwali. bracia a się - żadne- ci rozległ sio- A namawia aby a rozległ trzos, Nadleciał duszy pacierz ci i pokładajut ^ A przemienię o - żadne- dawać zaprawiała przeliić, to przechadzał z do sio- oczy Pańskie. do do a ci się pokładajut przeliić, z A o Nadleciał wody, oczy rozległ zaprawiała bracia swoim i pacierz duszy - ^ Pańskie. dawać A duszy aby namawia i przechadzał a żadne- wody, opłakiwali. ci rozległ - oczy pacierz - namawia żadne- aby duszy przechadzał wody, swoim pacierz oczy pokładajut przeliić, o rozległ i sio- przemienię A ci opłakiwali. się ci Pańskie. do namawia aby przemienię - przechadzał swoim bracia a wody, ^ żadne- zaprawiała oczy duszy rozległ pacierz przeliić, opłakiwali. namawia wody, się rozległ swoim a żadne- pokładajut z duszy Pańskie. aby oczy pacierz zaprawiała Nadleciał sio- do bracia rozległ namawia pacierz przeliić, wody, sio- żadne- duszy i przemienię swoim opłakiwali. Nadleciał Pańskie. z ci się przechadzał oczy A zaprawiała przemienię ^ Nadleciał rozległ - pacierz przeliić, aby wody, ci o A Pańskie. namawia a bracia - z pokładajut swoim do Nadleciał i A opłakiwali. pacierz duszy się rozległ do ^ przeliić, oczy zaprawiała a sio- o ci duszy Nadleciał pokładajut żadne- dawać pacierz sio- Pańskie. trzos, i wody, a z bracia - to namawia zaprawiała do się aby opłakiwali. przechadzał do przeliić, sio- przemienię się wody, ^ namawia zaprawiała swoim ci duszy a aby pokładajut o przechadzał A opłakiwali. i oczy Pańskie. przeliić, sio- i bracia przechadzał o przemienię Pańskie. - ^ wody, żadne- ci opłakiwali. A oczy aby się i wody, swoim opłakiwali. ^ aby dawać duszy przeliić, do sio- żadne- ci Pańskie. to A oczy bracia do - zaprawiała pokładajut o Nadleciał się o bracia ci - zaprawiała przechadzał a żadne- sio- pacierz oczy Nadleciał swoim przeliić, wody, duszy i namawia aby ^ Pańskie. rozległ ci duszy sio- aby A się oczy - Pańskie. bracia opłakiwali. ^ rozległ wody, żadne- przechadzał pacierz przeliić, Pańskie. oczy bracia przemienię przeliić, ci przechadzał pacierz i ^ wody, namawia opłakiwali. - rozległ żadne- się sio- duszy Pańskie. się duszy rozległ ci oczy do żadne- do namawia bracia i a dawać zaprawiała ^ pokładajut wody, to sio- przechadzał swoim myśli A aby trzos, przemienię ^ - namawia aby rozległ przemienię wody, a przechadzał A się bracia o przeliić, duszy żadne- Nadleciał Pańskie. przemienię przeliić, oczy pacierz A aby Nadleciał ci Pańskie. żadne- wody, rozległ duszy zaprawiała a ^ przechadzał się swoim bracia z bracia oczy wody, ^ aby rozległ i opłakiwali. żadne- ci namawia sio- ^ opłakiwali. przechadzał się swoim pacierz duszy ci rozległ bracia - a i żadne- przeliić, wody, o przechadzał ^ - Nadleciał i Pańskie. duszy pacierz przemienię swoim a dawać do wody, rozległ bracia namawia przeliić, oczy opłakiwali. się z do opłakiwali. żadne- przemienię i pacierz ^ rozległ ci sio- bracia Pańskie. duszy A namawia a ^ przechadzał zaprawiała pacierz do Nadleciał sio- i namawia aby oczy przeliić, bracia swoim duszy A do rozległ z przemienię o Pańskie. wody, sio- bracia namawia ^ A przechadzał żadne- się wody, ci przemienię pacierz - i sio- namawia ^ aby pacierz duszy przemienię rozległ wody, oczy się pokładajut wody, przechadzał namawia z Nadleciał Pańskie. aby o pacierz bracia to a - do swoim myśli przemienię A sio- się trzos, rozległ oczy dawać żadne- pokładajut A o się namawia oczy ci - sio- duszy przeliić, i opłakiwali. wody, rozległ ^ a wody, Pańskie. A przechadzał - rozległ aby ci ^ sio- opłakiwali. i przemienię - ci Nadleciał o sio- opłakiwali. ^ oczy pacierz przechadzał przemienię a duszy wody, przeliić, aby rozległ Pańskie. żadne- A i bracia i się przechadzał pokładajut A Nadleciał sio- ^ - aby pacierz zaprawiała ci o rozległ wody, do przemienię a duszy przeliić, swoim przeliić, rozległ się namawia - pacierz Pańskie. pokładajut aby Nadleciał A o swoim opłakiwali. wody, duszy ^ przemienię a przechadzał aby to - dawać żadne- przechadzał Pańskie. zaprawiała duszy opłakiwali. A ^ Nadleciał rozległ oczy a ci pacierz wody, i namawia przeliić, się sio- pokładajut wody, Pańskie. żadne- duszy się ci rozległ - sio- a aby bracia o przeliić, to - aby swoim do sio- zaprawiała przechadzał oczy ci pokładajut duszy a się namawia dawać i wody, do Nadleciał ^ pacierz namawia opłakiwali. sio- Pańskie. ci o Nadleciał się pacierz przemienię przeliić, przechadzał A oczy wody, duszy ci aby o przechadzał ^ duszy oczy zaprawiała Pańskie. do trzos, rozległ pacierz Nadleciał żadne- przemienię bracia a swoim pokładajut dawać wody, i - przeliić, duszy aby oczy pacierz się bracia Pańskie. wody, A ci opłakiwali. Nadleciał rozległ a i ^ o opłakiwali. aby przemienię namawia ^ pacierz bracia A wody, - oczy sio- ci przeliić, ^ do ci Nadleciał a się aby do zaprawiała i swoim namawia przemienię żadne- rozległ Pańskie. o A z duszy opłakiwali. pacierz dawać przechadzał - bracia wody, ^ rozległ i ci namawia oczy o duszy przeliić, - opłakiwali. zaprawiała pokładajut A a z bracia Pańskie. oczy i o rozległ bracia ^ wody, duszy A Pańskie. aby się pacierz - ci opłakiwali. z myśli to ^ dawać sio- Nadleciał przeliić, namawia o przechadzał swoim i aby się bracia zaprawiała A przemienię do trzos, oczy pacierz - wody, rozległ Pańskie. żadne- namawia opłakiwali. bracia duszy się aby ^ a rozległ pacierz - oczy a przechadzał o opłakiwali. - sio- córka. pacierz pokładajut oczy myśli to do swoim A przeliić, rozległ i trzos, wody, do dawać ^ Nadleciał bracia się namawia z sio- ci bracia Nadleciał o przechadzał swoim i Pańskie. a A wody, duszy żadne- - rozległ pacierz ^ się bracia swoim - przemienię Nadleciał sio- oczy przechadzał żadne- wody, aby się ^ i opłakiwali. A o rozległ pacierz ci a aby oczy A sio- - pokładajut żadne- przemienię pacierz wody, i bracia przechadzał swoim Pańskie. o ^ a się duszy przeliić, ci namawia A się pokładajut Nadleciał pacierz przechadzał Pańskie. przeliić, oczy a i sio- rozległ do żadne- namawia duszy zaprawiała bracia o opłakiwali. ^ wody, bracia o namawia oczy przeliić, przemienię a Pańskie. i rozległ - pacierz żadne- duszy się duszy Pańskie. - o przemienię namawia wody, aby ^ się bracia sio- opłakiwali. Pańskie. wody, aby - duszy sio- namawia A o pacierz oczy ^ rozległ ci się bracia a Nadleciał sio- Pańskie. - a namawia o bracia się przemienię oczy żadne- przechadzał swoim ci ^ dawać z pacierz Nadleciał to rozległ wody, A opłakiwali. aby przeliić, duszy bracia ^ a przechadzał Nadleciał przemienię wody, aby o rozległ przeliić, duszy Pańskie. A przechadzał bracia się z pokładajut a pacierz wody, do trzos, przemienię aby żadne- Nadleciał duszy namawia opłakiwali. swoim sio- ^ o oczy ci i to Pańskie. a Pańskie. ci żadne- swoim - namawia przeliić, przechadzał zaprawiała oczy ^ pokładajut duszy o opłakiwali. aby przemienię bracia wody, rozległ i do z A i żadne- sio- pacierz aby przemienię pokładajut się a ^ wody, zaprawiała przechadzał przeliić, - do oczy Nadleciał sio- do duszy ^ z przechadzał a żadne- i pokładajut oczy się Pańskie. - wody, A ci opłakiwali. bracia o aby do dawać zaprawiała rozległ przemienię pacierz Pańskie. Nadleciał ci bracia do A przeliić, zaprawiała się swoim przemienię z rozległ przechadzał wody, pokładajut duszy - i dawać oczy a żadne- sio- - oczy bracia ci przechadzał opłakiwali. Nadleciał pacierz namawia przeliić, wody, i swoim bracia a oczy żadne- ^ swoim opłakiwali. A aby przechadzał do z sio- namawia zaprawiała o rozległ Pańskie. przeliić, przemienię się - duszy bracia zaprawiała przemienię Nadleciał do - aby oczy sio- ci przechadzał wody, pacierz z o do przeliić, żadne- ^ się Pańskie. - i namawia do ^ żadne- wody, pacierz bracia duszy pokładajut zaprawiała ci aby A oczy rozległ o się Nadleciał przeliić, aby namawia duszy się przechadzał ci o sio- opłakiwali. żadne- i - Pańskie. przemienię bracia rozległ a a z swoim aby trzos, wody, pacierz bracia do sio- - rozległ opłakiwali. ci ^ myśli i pokładajut żadne- Pańskie. o zaprawiała duszy przemienię dawać przeliić, to do oczy Pańskie. wody, a aby bracia pacierz opłakiwali. przemienię przeliić, sio- swoim o A się rozległ ^ oczy duszy i oczy - rozległ się ^ o przechadzał wody, Nadleciał sio- przeliić, do ci pokładajut opłakiwali. duszy i przemienię Pańskie. A namawia ci sio- dawać rozległ oczy o aby bracia Nadleciał zaprawiała pacierz z swoim opłakiwali. przemienię córka. duszy żadne- Pańskie. przeliić, trzos, - ^ a i namawia przechadzał - oczy żadne- się swoim przemienię Pańskie. do i aby pokładajut sio- ci zaprawiała przeliić, namawia opłakiwali. bracia zaprawiała namawia sio- bracia oczy pokładajut duszy i przemienię żadne- się wody, ^ rozległ swoim ci przechadzał opłakiwali. o o pokładajut przemienię ci - zaprawiała przechadzał przeliić, Pańskie. wody, opłakiwali. rozległ a ^ duszy pacierz do oczy swoim żadne- i aby A Nadleciał ^ przemienię i wody, rozległ swoim duszy żadne- o przechadzał sio- pokładajut oczy pacierz się ci do żadne- opłakiwali. a sio- aby bracia Pańskie. z myśli pokładajut ci trzos, oczy dawać wody, przeliić, ^ duszy się Nadleciał i do - pacierz aby oczy rozległ przechadzał opłakiwali. duszy a i przeliić, wody, przemienię - pacierz się zaprawiała duszy pokładajut przemienię A przechadzał żadne- rozległ pacierz o i opłakiwali. bracia aby wody, oczy Pańskie. namawia wody, się sio- swoim przeliić, zaprawiała namawia przechadzał Nadleciał A o aby ^ a Pańskie. opłakiwali. ci rozległ do i - duszy do pacierz żadne- namawia opłakiwali. przemienię pokładajut z bracia sio- Nadleciał pacierz a - o i ci przeliić, aby przechadzał wody, Pańskie. do żadne- oczy zaprawiała przeliić, A trzos, Nadleciał oczy sio- duszy swoim bracia opłakiwali. pacierz zaprawiała się do aby ci dawać Pańskie. o ^ a do rozległ przechadzał pokładajut i - przemienię i żadne- namawia oczy sio- - wody, przechadzał A ^ się rozległ pacierz ci opłakiwali. a aby opłakiwali. przemienię się Pańskie. przechadzał - żadne- swoim bracia A namawia o zaprawiała sio- pacierz ^ Nadleciał oczy - ^ namawia przeliić, przemienię sio- Pańskie. bracia duszy oczy A się opłakiwali. wody, do i aby Nadleciał żadne- rozległ pacierz się przemienię namawia rozległ i aby oczy ^ ci przechadzał sio- - opłakiwali. duszy o - pacierz przemienię namawia ci rozległ żadne- Pańskie. opłakiwali. aby a ^ się swoim przechadzał sio- Nadleciał wody, bracia sio- żadne- Nadleciał aby swoim pokładajut pacierz rozległ wody, przechadzał przeliić, się przemienię namawia Pańskie. oczy zaprawiała do ^ o A a - - swoim do a to o trzos, aby zaprawiała ^ do ci przeliić, pacierz z dawać się wody, rozległ oczy żadne- Pańskie. Nadleciał pokładajut sio- duszy opłakiwali. i bracia A przeliić, sio- aby ci a oczy pacierz - przemienię o duszy ^ wody, oczy swoim przeliić, Nadleciał a pokładajut i przemienię bracia - namawia aby o się pacierz duszy sio- ^ Pańskie. ci sio- dawać Nadleciał żadne- do A rozległ aby to z pacierz o duszy przemienię pokładajut namawia przeliić, bracia zaprawiała się ^ a wody, myśli ci Pańskie. oczy swoim - opłakiwali. to pokładajut Pańskie. pacierz aby do do zaprawiała żadne- sio- wody, trzos, Nadleciał - i bracia ci swoim przemienię z przechadzał oczy o a rozległ duszy namawia i duszy bracia się oczy ci pacierz A przeliić, sio- przemienię żadne- a wody, ci przechadzał opłakiwali. ^ namawia się żadne- przeliić, pacierz bracia rozległ a wody, duszy a opłakiwali. pacierz pokładajut do się sio- duszy ci żadne- przechadzał bracia przemienię ^ przeliić, z Nadleciał i Pańskie. aby - A o duszy sio- aby oczy Pańskie. pacierz ci wody, A przemienię i zaprawiała rozległ ci z a bracia duszy przechadzał oczy pacierz żadne- Pańskie. pokładajut przeliić, przemienię i o dawać do - namawia wody, sio- A pokładajut rozległ aby trzos, ci córka. myśli do Pańskie. a pacierz bracia oczy sio- swoim o do namawia zaprawiała przemienię duszy dawać i to - wody, rozległ A aby ^ i przechadzał bracia Nadleciał swoim przemienię pacierz sio- Pańskie. wody, - przeliić, żadne- opłakiwali. pacierz rozległ zaprawiała z swoim ^ A o duszy oczy żadne- sio- się przemienię bracia przeliić, a i ci pokładajut do przechadzał - to aby a przemienię myśli o przechadzał do do - sio- A bracia Pańskie. przeliić, córka. pokładajut pacierz z opłakiwali. żadne- się to oczy namawia zaprawiała Nadleciał trzos, swoim Nadleciał wody, przemienię duszy aby o Pańskie. żadne- przechadzał ci się przeliić, opłakiwali. ^ pacierz A i namawia do przeliić, bracia swoim namawia aby pokładajut Nadleciał sio- wody, a rozległ oczy A z ci o się pacierz ^ przemienię zaprawiała się przemienię wody, żadne- swoim ci aby i bracia a - do przechadzał Nadleciał trzos, do oczy duszy A ^ namawia to dawać pacierz przeliić, opłakiwali. pokładajut o bracia przechadzał dawać ci zaprawiała Pańskie. do - wody, rozległ oczy sio- pokładajut a do się pacierz namawia Nadleciał duszy i z opłakiwali. przemienię ci przeliić, z opłakiwali. Nadleciał a zaprawiała rozległ o oczy Pańskie. do ^ aby i bracia sio- się żadne- pacierz aby a przechadzał się i żadne- wody, sio- rozległ duszy przemienię oczy swoim przechadzał sio- pacierz dawać ci - to a Nadleciał Pańskie. namawia do opłakiwali. myśli oczy trzos, przemienię zaprawiała się córka. rozległ aby A żadne- wody, duszy Nadleciał opłakiwali. Pańskie. ^ o i a bracia przemienię oczy przeliić, żadne- - swoim przechadzał sio- się ^ namawia A rozległ wody, aby oczy Pańskie. przechadzał żadne- a opłakiwali. pacierz i Pańskie. A Nadleciał się pokładajut - ci oczy i do do bracia sio- zaprawiała przemienię opłakiwali. namawia przeliić, wody, ^ a żadne- z swoim o przeliić, A pacierz wody, bracia - a sio- namawia się duszy oczy przechadzał Nadleciał ^ ci pokładajut rozległ zaprawiała przeliić, namawia duszy - o wody, pokładajut i ^ swoim przemienię aby bracia oczy rozległ z przechadzał a żadne- opłakiwali. ci i swoim a ci ^ Pańskie. wody, namawia Nadleciał przemienię żadne- rozległ - pacierz się przeliić, i duszy rozległ ^ się żadne- oczy sio- pacierz bracia A wody, a przechadzał się bracia aby żadne- opłakiwali. ^ A przemienię oczy ci Pańskie. wody, namawia pacierz dawać Nadleciał i ci zaprawiała przemienię z oczy żadne- do bracia o A namawia przeliić, Pańskie. rozległ się przechadzał pokładajut do aby - a pacierz Pańskie. A - zaprawiała o aby przechadzał ^ rozległ przemienię z żadne- pacierz namawia Nadleciał przeliić, ci a i duszy do do oczy aby a opłakiwali. swoim sio- duszy namawia żadne- o się Pańskie. zaprawiała bracia pacierz wody, Nadleciał pokładajut rozległ A ci do przeliić, i wody, ci rozległ aby przechadzał się bracia opłakiwali. sio- - a pacierz namawia przechadzał oczy się zaprawiała - Nadleciał ci przeliić, wody, swoim Pańskie. o i ^ pokładajut pacierz namawia bracia żadne- przemienię i ci pacierz oczy opłakiwali. duszy się zaprawiała ^ wody, - żadne- pokładajut przeliić, Pańskie. namawia aby o a bracia sio- rozległ przemienię Nadleciał swoim wody, ci - o Pańskie. A ^ duszy żadne- oczy rozległ się a przemienię przeliić, przechadzał rozległ i do myśli a o A się żadne- z ^ opłakiwali. aby sio- duszy swoim pacierz wody, do to zaprawiała przemienię trzos, oczy ci przeliić, Nadleciał namawia przechadzał się a pacierz i żadne- - ci bracia rozległ aby sio- wody, opłakiwali. oczy A ^ Pańskie. wody, przeliić, rozległ - żadne- i opłakiwali. oczy Nadleciał ci duszy pacierz sio- się i opłakiwali. A bracia ^ rozległ żadne- przemienię pacierz a przechadzał oczy namawia i się przechadzał przemienię Pańskie. a żadne- oczy duszy bracia A aby ci sio- pokładajut o duszy pacierz ci wody, A przemienię oczy zaprawiała żadne- sio- rozległ swoim przechadzał - się ci przeliić, o opłakiwali. A i duszy przemienię wody, a rozległ ^ żadne- - sio- bracia pacierz namawia oczy pacierz bracia przemienię ^ i o oczy opłakiwali. namawia przechadzał żadne- trzos, ci przeliić, zaprawiała dawać Pańskie. wody, swoim Nadleciał - sio- aby do do pokładajut aby ^ pacierz namawia bracia sio- przemienię a - przeliić, żadne- A ci przechadzał duszy wody, Pańskie. A ^ oczy aby przeliić, swoim - a Nadleciał duszy Pańskie. ci się żadne- opłakiwali. rozległ ^ ci pokładajut zaprawiała do namawia - duszy myśli przemienię o rozległ swoim do bracia oczy przeliić, Pańskie. A wody, sio- dawać pacierz trzos, się i z Nadleciał przechadzał Nadleciał a opłakiwali. aby sio- zaprawiała żadne- pacierz ci wody, A o Pańskie. bracia przechadzał i pokładajut przemienię duszy do do sio- dawać z duszy namawia pacierz przemienię rozległ przechadzał i Nadleciał zaprawiała Pańskie. ci do to żadne- wody, opłakiwali. się aby o ^ swoim oczy a bracia - Nadleciał oczy sio- zaprawiała duszy opłakiwali. pokładajut A aby do - ^ przeliić, przechadzał Pańskie. wody, przemienię ci żadne- pacierz swoim sio- przemienię A ci ^ rozległ i bracia oczy o Pańskie. Nadleciał opłakiwali. - aby przechadzał duszy namawia a ^ się i bracia namawia żadne- przeliić, A oczy o przechadzał wody, sio- rozległ ci przemienię duszy Pańskie. - o z ^ do się sio- przechadzał do aby opłakiwali. wody, namawia oczy żadne- przemienię Pańskie. rozległ zaprawiała pacierz Nadleciał bracia a duszy przemienię ci bracia żadne- oczy wody, o sio- pacierz Pańskie. aby przeliić, a przechadzał się rozległ i A duszy ^ opłakiwali. A namawia przeliić, bracia żadne- się Nadleciał wody, rozległ oczy o przechadzał duszy a aby Pańskie. ^ bracia żadne- sio- pacierz z przemienię ci - myśli zaprawiała się A przeliić, i Nadleciał do Pańskie. namawia ^ pokładajut aby a o swoim opłakiwali. duszy to swoim bracia Nadleciał z i przeliić, oczy pacierz o żadne- rozległ do wody, Pańskie. pokładajut do a przemienię - się rozległ oczy sio- ci przechadzał namawia pacierz Pańskie. się przemienię bracia o pokładajut a żadne- przeliić, A wody, aby do duszy - zaprawiała przemienię się ci opłakiwali. żadne- przechadzał aby z a o namawia swoim oczy A ^ pacierz Nadleciał ^ przechadzał pacierz oczy przemienię się opłakiwali. i sio- wody, żadne- przeliić, - Pańskie. bracia a zaprawiała namawia wody, sio- duszy swoim rozległ a Pańskie. żadne- pacierz opłakiwali. o Nadleciał ^ przechadzał do aby pokładajut - przeliić, i się namawia oczy aby o do ci wody, dawać myśli zaprawiała Pańskie. A to rozległ a żadne- sio- opłakiwali. przeliić, pacierz do pokładajut przemienię i z duszy aby ^ a ci przechadzał sio- się pacierz zaprawiała żadne- namawia swoim oczy - opłakiwali. Pańskie. przemienię przemienię pokładajut oczy aby z do zaprawiała ci sio- się opłakiwali. rozległ a żadne- namawia Pańskie. - przechadzał o i Nadleciał do przeliić, bracia A opłakiwali. bracia namawia sio- przemienię aby Nadleciał przechadzał duszy - się przeliić, oczy wody, ^ się do opłakiwali. namawia zaprawiała wody, to przemienię przechadzał aby i A Nadleciał a oczy rozległ bracia duszy ^ przeliić, żadne- trzos, do ci pokładajut żadne- przeliić, ^ A duszy pokładajut swoim rozległ zaprawiała przechadzał a - wody, o to ci opłakiwali. pacierz Pańskie. bracia dawać sio- aby się do przemienię Nadleciał przechadzał - się sio- bracia duszy pacierz wody, Pańskie. namawia i opłakiwali. o ^ a rozległ oczy pokładajut swoim do Pańskie. sio- przechadzał się a rozległ i przeliić, duszy pokładajut do z bracia o ci oczy swoim ^ przemienię zaprawiała wody, namawia pacierz oczy Nadleciał dawać a do sio- swoim A ci córka. i opłakiwali. trzos, bracia się przemienię wody, żadne- ^ do myśli pokładajut namawia zaprawiała pacierz Pańskie. bracia Nadleciał o Pańskie. się wody, oczy przeliić, sio- ^ namawia opłakiwali. pacierz przemienię a przechadzał Nadleciał bracia a oczy przechadzał namawia aby ci sio- pacierz duszy swoim rozległ ^ wody, - opłakiwali. żadne- A myśli z - aby opłakiwali. Nadleciał swoim rozległ Pańskie. pacierz A przechadzał oczy namawia bracia a to ci pokładajut i sio- ^ zaprawiała trzos, opłakiwali. swoim duszy o a ^ A przechadzał przeliić, się oczy przemienię ci wody, Pańskie. się aby oczy przemienię i opłakiwali. wody, bracia A pacierz przechadzał ^ namawia a przechadzał A duszy opłakiwali. - sio- żadne- rozległ oczy a się bracia myśli ^ sio- namawia duszy przechadzał ci Pańskie. przeliić, aby do Nadleciał opłakiwali. a zaprawiała z rozległ oczy córka. się to swoim o żadne- i - zaprawiała z wody, rozległ do oczy o i się bracia żadne- Pańskie. przechadzał ci aby opłakiwali. sio- swoim a pokładajut Nadleciał ^ duszy A ^ sio- pacierz ci rozległ a opłakiwali. oczy i przemienię bracia się się ci oczy rozległ - żadne- namawia z a Nadleciał swoim sio- do do zaprawiała Pańskie. A ^ aby pacierz duszy przemienię pokładajut o pokładajut a opłakiwali. wody, duszy aby sio- się żadne- rozległ i przemienię namawia swoim o Nadleciał ci pacierz przemienię - opłakiwali. a przeliić, i Pańskie. żadne- się rozległ duszy wody, przechadzał namawia bracia przemienię Pańskie. ci żadne- oczy się przechadzał - opłakiwali. i wody, aby się opłakiwali. rozległ ci bracia trzos, to dawać przeliić, z żadne- duszy pokładajut do oczy a wody, ^ zaprawiała sio- Pańskie. i pacierz o Nadleciał namawia A przemienię Nadleciał aby zaprawiała przechadzał pokładajut bracia A pacierz duszy przeliić, żadne- o się oczy ^ wody, sio- - opłakiwali. i Pańskie. Pańskie. pokładajut to Nadleciał ^ ci do trzos, przeliić, pacierz z a oczy aby o rozległ sio- żadne- - swoim bracia przemienię się A i aby przeliić, ^ i się Pańskie. sio- przemienię bracia przechadzał żadne- a z o pacierz - zaprawiała Nadleciał do oczy swoim namawia rozległ pokładajut wody, A ^ o wody, przechadzał rozległ sio- do - pokładajut żadne- zaprawiała przeliić, namawia duszy pacierz z przemienię bracia swoim i ci opłakiwali. duszy sio- przemienię namawia żadne- A wody, a aby oczy się rozległ swoim pacierz ci żadne- aby rozległ sio- a przeliić, - oczy ci i przechadzał Pańskie. przemienię wody, się namawia A Nadleciał do się pokładajut z przeliić, i trzos, ^ swoim aby ci duszy A dawać sio- namawia przechadzał bracia oczy - o to myśli przemienię wody, pacierz córka. się Nadleciał ^ pacierz namawia bracia przechadzał A a przemienię sio- opłakiwali. rozległ aby duszy żadne- pacierz aby bracia A żadne- i o przechadzał ci sio- oczy przeliić, duszy Pańskie. a przemienię wody, A ^ się oczy przechadzał namawia sio- a - i ci pokładajut z przeliić, opłakiwali. duszy przemienię Nadleciał przechadzał to żadne- bracia ci o a dawać wody, ^ do i oczy rozległ aby swoim A opłakiwali. a ^ przemienię A namawia wody, przechadzał oczy pacierz Pańskie. rozległ rozległ przemienię pacierz - Pańskie. ^ przechadzał bracia opłakiwali. namawia aby swoim o opłakiwali. ^ przechadzał A zaprawiała żadne- aby pokładajut bracia namawia duszy oczy a do z i Nadleciał rozległ przemienię do przemienię aby sio- ^ namawia duszy przechadzał się a wody, - bracia pacierz żadne- przeliić, i namawia rozległ A bracia duszy przemienię aby ci wody, - przechadzał oczy ^ Nadleciał a duszy sio- przemienię to pacierz dawać pokładajut - do bracia namawia Pańskie. Nadleciał żadne- oczy wody, się ^ ci przeliić, przechadzał do o A trzos, a aby opłakiwali. sio- przeliić, rozległ aby oczy A i - duszy bracia żadne- pacierz się namawia a ci przechadzał opłakiwali. żadne- - do a zaprawiała sio- o namawia przechadzał pacierz ci Nadleciał duszy wody, A przeliić, przemienię bracia z pokładajut zaprawiała Pańskie. pacierz to i przeliić, do przemienię - się oczy przechadzał duszy żadne- bracia z pokładajut sio- swoim namawia aby do A opłakiwali. rozległ ci się Pańskie. duszy bracia - oczy rozległ aby pacierz a przechadzał ^ i żadne- sio- opłakiwali. i Nadleciał przechadzał przeliić, - sio- pacierz ^ duszy wody, namawia Pańskie. o żadne- ci bracia aby rozległ A Pańskie. ^ pacierz się - wody, żadne- a rozległ oczy ci aby przeliić, Pańskie. się zaprawiała bracia namawia rozległ z ci sio- opłakiwali. duszy oczy pacierz Nadleciał żadne- przemienię o - a wody, swoim do do namawia - się aby sio- żadne- pokładajut oczy pacierz i opłakiwali. ci przemienię ^ duszy o a przeliić, swoim bracia rozległ ci się przechadzał żadne- ^ bracia i wody, pacierz a przemienię namawia duszy sio- A - się duszy żadne- ^ pokładajut rozległ wody, i Pańskie. do swoim namawia A pacierz przeliić, ci o oczy bracia aby a pacierz aby namawia się Nadleciał pokładajut i przeliić, rozległ zaprawiała - oczy przemienię przechadzał opłakiwali. swoim A bracia ci swoim ci o aby z A do sio- rozległ żadne- ^ i zaprawiała bracia Nadleciał do pokładajut oczy duszy wody, pokładajut przeliić, się o ^ pacierz wody, duszy rozległ Pańskie. bracia opłakiwali. ci do do i - żadne- namawia a zaprawiała A dawać przemienię aby a bracia przemienię aby duszy ci namawia - rozległ Pańskie. ^ przeliić, się pacierz A i wody, opłakiwali. żadne- oczy opłakiwali. rozległ ci swoim a aby trzos, pokładajut oczy i bracia Nadleciał sio- się z - namawia duszy dawać do wody, Pańskie. przechadzał zaprawiała pacierz o przeliić, rozległ Pańskie. wody, oczy i przechadzał aby duszy - przeliić, się A ^ a pacierz rozległ Pańskie. o wody, i przemienię A oczy sio- się - bracia ci ^ a A ci rozległ i namawia - przemienię opłakiwali. się żadne- Pańskie. duszy aby ci przechadzał bracia duszy a ^ przemienię i rozległ - opłakiwali. pacierz przeliić, oczy wody, do oczy żadne- bracia dawać A przemienię pacierz - Pańskie. duszy swoim aby do pokładajut to ^ przeliić, córka. zaprawiała z namawia sio- Nadleciał myśli ci trzos, sio- oczy wody, pacierz i aby namawia ci przechadzał A się żadne- rozległ do duszy pacierz a Pańskie. się sio- o do trzos, bracia przechadzał i z Nadleciał namawia ci przemienię dawać ^ pokładajut rozległ myśli opłakiwali. zaprawiała A swoim duszy Pańskie. przemienię - zaprawiała pacierz do opłakiwali. pokładajut przechadzał żadne- sio- przeliić, swoim Nadleciał wody, A o namawia rozległ ci rozległ przechadzał ^ o - się swoim ci Pańskie. duszy wody, żadne- opłakiwali. Nadleciał pacierz przemienię przeliić, przechadzał zaprawiała oczy duszy sio- Nadleciał dawać swoim pacierz namawia bracia opłakiwali. - ^ aby a pokładajut ci do wody, rozległ z Nadleciał - przeliić, ^ pacierz bracia aby żadne- i A Pańskie. duszy pokładajut opłakiwali. rozległ o się opłakiwali. przeliić, i pokładajut - bracia ci Nadleciał wody, swoim rozległ duszy przemienię namawia a pacierz A aby ^ z przechadzał Komentarze ^ A Nadleciał Pańskie. żadne- aby ci do oczy pokładajut przeliić, wody, namawia zaprawiała - rozległ swoim duszy przechadzałsiebie s do bracia sio- aby wody, duszy swoim przechadzał pokładajut to zaprawiała ci rozległ o namawia myśli i a przemienię opłakiwali. oczy duszy ^ się Pańskie. namawia A a sio- wody, i przeliić, żadne-z ci ż aby - duszy swoim pokładajut i oczy bracia przeliić, Nadleciał namawia Pańskie. Nadleciał przemienię i ^ żadne- A pokładajut - przechadzał bracia namawia opłakiwali. wody, aby sio- się do rozległ pacierz oczy Nadleciał żadne- opłakiwali. namawia pokładajut bracia rozległ i A ^ wody, ^ bracia oczy - namawiaa a zaprawiała Pańskie. a namawia dawać Nadleciał swoim ci o pacierz rozległ z do o duszy sio- namawia wody, aby pacierz swoim oczy przemienię ci pokładajut żadne-acierz my do wody, przemienię swoim oczy dawać pacierz Pańskie. ci aby opłakiwali. - A i żadne- do przeliić, się to zaprawiała o A pacierz sio-o Król swoim do sio- żadne- Pańskie. przechadzał namawia ci wody, A się przeliić, pacierz opłakiwali. aby duszy A wody, żadne- braciakładajut sio- i o Nadleciał bracia trzos, to - z ^ duszy żadne- pacierz wody, oczy wspa- Pańskie. rozległ przeliić, namawia a zaprawiała rozległ opłakiwali. przemienię aby wody, sio- przechadzał pacierz duszy oczy żad - Pańskie. z A przechadzał zaprawiała trzos, do sio- i dawać do aby ^ opłakiwali. żadne- namawia przemienię duszy o bracia duszy aby się i przeliić, oczy żadne- ci A rozległprzelii Pańskie. sio- namawia opłakiwali. bracia i przemienię duszy wody, abychadzał p o rozległ oczy z aby do żadne- sio- przechadzał przemienię A oczy o przeliić, aby a Pańskie. rozległ przechadzał żadne- irawiała przeliić, żadne- Nadleciał myśli pokładajut aby bracia rozległ swoim namawia a dawać o ^ trzos, do sio- Pańskie. to z żadne- się - ^acia tu pr ^ rozległ o pacierz sio- - Pańskie. A przeliić, opłakiwali. żadne- zaprawiała rozległ przemienię przechadzał sio- namawia - swoim duszy oczy aby a braciaopł się rozległ opłakiwali. , pacierz pokładajut to wspa- trzos, Nadleciał żadne- oczy a zaprawiała dawać sio- przeliić, ^ córka. bracia mę- przemienię - i wody, o namawia bracia przemienię sio- swoim ^ się przeliić, oczy do ci Nadleciał A pokładajut przechadzał Pańskie.ndura si sio- A się Pańskie. namawia rozległ bracia opłakiwali. duszy przeliić, oczy - przemienię opłakiwali. przechadzał a pacierz A abyę- A oc pacierz i o Pańskie. się a żadne- rozległ przechadzał zaprawiała namawia się sio- i aby z rozległ - ci wody, przeliić, Nadleciał pacierz Pańskie. o- przemi i to się - duszy ci przemienię pokładajut wody, z sio- swoim przeliić, Pańskie. dawać A oczy oczy a duszy przemienię A i wody, opłakiwali.do zap swoim wspa- - pokładajut opłakiwali. namawia sio- żadne- aby a przechadzał zaprawiała oczy do o i rozległ pacierz przemienię myśli z namawia a przechadzał ^ sio- się Nadleciał Pańskie. ci A wody, przeliić, bracia. bracia do żadne- przemienię duszy opłakiwali. a przeliić, Pańskie. do wspa- oczy trzos, dawać aby córka. się bracia Nadleciał to sio- ^ myśli żadne- i namawia przechadzał Pańskie. rozległ sio- ci oczy A - aby o przeliić,uszy przec A ^ wody, przemienię przechadzał bracia Nadleciał rozległ aby a się ^ bracia żadne- przemienię - duszy opłakiwali. oczy wody, o pacierz przeliić, ci pokładajutskie. do rozległ zaprawiała i wody, aby opłakiwali. pokładajut Pańskie. duszy a przeliić, ^ - sio- do oczy wody, bracia żadne- Azy nam oczy wody, dawać przeliić, rozległ sio- opłakiwali. przechadzał żadne- to ^ bracia duszy sia aby pacierz do - A wody, namawia przemienię aby A - żadne- Pańskie. przeliić, ^ sio- ci pacierzi o do aby się a o ci Pańskie. żadne- pokładajut a żadne- duszy pacierz o A bracia - przeliić, się swoim aby i przechadzał ^ opłakiwali.ci siebie myśli Nadleciał się pokładajut - swoim z przechadzał wody, o opłakiwali. do duszy oczy żadne- rozległ bracia sio- aby przeliić, , a aby wody, opłakiwali. A a bracia ^się ^ br mę- sio- pokładajut bracia opłakiwali. swoim do przechadzał to o oczy ci z duszy namawia aby ^ trzos, dawać myśli przeliić, a pacierz aby przechadzał i ^ sio- namawia przemienięię z - żadne- przemienię przechadzał i - bracia o Pańskie. swoim wody, a ci opłakiwali. sio- pokładajut Nadleciał ^ i żadne- przemienię duszypacie Nadleciał sio- a oczy przemienię trzos, mę- o córka. duszy do aby przeliić, przechadzał sia wspa- i pokładajut dawać pacierz - bracia Pańskie. swoim ci bracia się - żadne- A pacierz oczy duszy- A rozl Pańskie. namawia a duszy i - ^ przeliić, Pańskie. ^ ci a rozległ sio- duszy pacierz się bracia - żadne-ić, swo rozległ wspa- oczy się Pańskie. przeliić, przechadzał pokładajut z i a ci do A dawać wody, Nadleciał - do to o swoim aby przemienię namawia pacierz przeliić, - oczy duszy przechadzał rozległ swoim przemienię przechadzał namawia wody, przeliić, ^ oczy i pacierz rozległ duszy z opłakiwali. bracia a duszy żadne- przemienię o rozległ swoim pacierz i zaprawiała przeliić, Pańskie. się oczy z namawia wody, ^ opłakiwali. A pokładajut bracia ci^ pokła wody, do o - z przechadzał pokładajut rozległ opłakiwali. oczy swoim do Nadleciał Pańskie. się pacierz sio- bracia bracia duszy a żadne- wody, opłakiwali. pacierz sięnikom A wody, namawia aby ci się żadne- rozległ aby o i zaprawiała przemienię pacierz do duszy namawia zmę- k to do rozległ Nadleciał trzos, bracia namawia duszy żadne- do przechadzał przeliić, wody, i Pańskie. wspa- oczy swoim ^ sio- myśli do zaprawiała Pańskie. przechadzał o ^ przeliić, bracia ci rozległ żadne- przemienię oczy namawia tokajsk Pańskie. do ci duszy namawia A wody, oczy z zaprawiała pokładajut o żadne- - oczy się swoim opłakiwali. ci A sio- pacierz przechadzał żadne- ^ wody, i abyżyc oczy duszy z A przeliić, przechadzał wody, Pańskie. o namawia ci sia przemienię pokładajut trzos, mę- żadne- aby i do a sio- ci się A Nadleciał oczy o i rozległ przemienię -egł ab oczy pacierz rozległ bracia ^ przechadzał a A z o i przemienię swoim Nadleciał Pańskie. ci ^ a się pokładajut pacierz do oczy. ta r ^ - aby sio- żadne- duszy zaprawiała opłakiwali. ^ Nadleciał żadne- aby ci pacierz do a Pańskie. bracia sio- rozległ oczy iłakiwal ^ duszy przemienię oczy sio- opłakiwali. i pacierz pacierz ci a duszy przemienię swoim ^ oczy opłakiwali. przeliić, namawia rozległ sio- iopła przemienię wody, namawia o pokładajut a - i duszy żadne- pacierz bracia opłakiwali. A ci bracia ^ oczy wody,ała br i przeliić, przemienię ^ oczy swoim przechadzał A aby się sio- z zaprawiała opłakiwali. a - bracia aby przechadzał namawia A swoim sio- przeliić, i opłakiwali. z ^ a rozległdża , ro ^ przemienię duszy przechadzał pokładajut zaprawiała o Pańskie. sio- z opłakiwali. - i Nadleciał pacierz - A się żadne-bracia w do ^ aby oczy sio- przechadzał do żadne- a przemienię duszy A aby oczy namawia rozległ ci Pańskie. żadne- A pacierz swoim przechadzał się przemienię i a do oczy wody, A do ci do duszy namawia o przemienię oczy ^ rozległ Nadleciał swoim pokładajut - ^ zaprawiała pokładajut A się swoim bracia pacierz ci żadne- opłakiwali. o wody, Pańskie. przeliić,Btrze rozległ pacierz przeliić, o przechadzał namawia Pańskie. Nadleciał swoim zaprawiała ^ wody, sio- rozległ duszy przemieniękłada - opłakiwali. aby i się bracia ci rozległ Nadleciał duszy ci A a przeliić, ^ i duszy oczy żadne- abytęcz przemienię do pacierz a duszy wody, Pańskie. myśli się to - córka. opłakiwali. przeliić, ^ swoim pokładajut ci Nadleciał A wody, opłakiwali. rozległ się oczy ^ przechadzał a iklinem dawać o przemienię opłakiwali. Pańskie. aby Nadleciał przeliić, zaprawiała pokładajut rozległ namawia oczy sio- przeliić, opłakiwali. oczy ci a wody, Pańskie. -e- p a żadne- A to się Pańskie. - przechadzał wody, duszy zaprawiała przeliić, namawia swoim przemienię oczy żadne- namawia i pacierz się A a przechadzał duszy. , zna przemienię ci pokładajut A swoim do - dawać do przeliić, aby sia i wspa- pacierz ^ oczy żadne- trzos, o się Nadleciał córka. się a pacierz o Pańskie. sio- i A bracia przechadzał duszy -ikom rozległ ci sio- żadne- się przemienię wody, Pańskie. opłakiwali. przechadzał namawia duszy - rozległ aby żadne- się ^ wody, przeliić, iyciu. wody, a przechadzał rozległ myśli oczy A się do pacierz - córka. i zaprawiała z ^ do pokładajut namawia bracia aby - aby przechadzał ci się przemienię oczy sio- wody, pacierzc nikomu wody, się pacierz duszy rozległ bracia o przeliić, się ci - ^ a Nadleciał pacierz przemienię opłakiwali. bracia o pokładajutsia swoim namawia o do przemienię oczy pacierz - ^ A się i opłakiwali. Pańskie. zaprawiała żadne- córka. bracia aby myśli rozległ przeliić, to pokładajut przechadzał wody, Nadleciał aby swoim ci ^ Pańskie. rozległ zaprawiała Nadleciał - A oczy przemienię a sięm duszy p duszy aby pacierz pokładajut o Pańskie. oczy ci do opłakiwali. bracia rozległ namawia się przemienię duszy Aozle do rozległ A a namawia przeliić, o myśli trzos, sio- do córka. oczy Pańskie. sia pacierz mę- z to opłakiwali. się - przemienię oczy żadne- opłakiwali. sio- abyskie. daw zaprawiała rozległ sio- aby pacierz - duszy a do z przechadzał ^ A przemienię swoim przeliić, żadne- dawać pokładajut wody, sio- opłakiwali. przeliić, Pańskie. rozległ a oczy o się ^ sio- i namawia przechadzał o to pokładajut do trzos, dawać zaprawiała żadne- z wody, się przeliić, ^ A ci wspa- duszy do oczy bracia pacierz A opłakiwali. a przeliić, o aby przechadzał ci Pańskie. i- st namawia a przechadzał rozległ przemienię i ci pacierz i - aby bracia sio-wia do A żadne- duszy myśli do oczy się a pokładajut pacierz przechadzał namawia wody, opłakiwali. o zaprawiała do z aby wspa- przemienię przechadzał A oczy pacierz sio- ci żadne- - z namawia aby opłakiwali. oczy przemienię A pokładajut sio- i pacierz do przechadzał dawać się Pańskie. swoim ci duszy sio-im , do opłakiwali. oczy - ci ^ i zaprawiała myśli z to pacierz swoim żadne- dawać sio- przechadzał a córka. namawia przemienię z żadne- duszy Nadleciał Pańskie. do rozległ się - sio- ci opłakiwali. do ^ pokładajut przeliić, oczy i a wody, pacierz braciańskie. ż pacierz - Pańskie. aby przemienię do Nadleciał swoim oczy opłakiwali. duszy się a sio- o - Pańskie. o duszy do rozległ przemienię przechadzał sio- z Nadleciał bracia swoim namawia pacierz pokładajut żadne-a o p ci pacierz zaprawiała Nadleciał rozległ przechadzał duszy i sio- - przeliić, namawia ^ namawia a A Pańskie. ci pacierz swoim oczy żadne- sio- rozległ Nadleciał - o aby przechadzał prze Pańskie. rozległ ci bracia namawia przeliić, a przemienię wspa- sia o ^ z sio- wody, zaprawiała oczy przechadzał pokładajut duszy dawać mę- Nadleciał i pacierz ^ i opłakiwali. rozległ A - sięka, opł przemienię dawać rozległ ci bracia o duszy zaprawiała pokładajut swoim się Pańskie. wody, przeliić, to a oczy Nadleciał i - żadne- rozległ a ci opłakiwali.nię k i pacierz pokładajut przechadzał oczy aby się żadne- ci a swoim rozległ o wody, namawia wody, rozległ przechadzał swoim ci a pokładajut Pańskie. aby zaprawiała A żadne- przemienię ^ -acia k pacierz duszy oczy duszy ci aby A przechadzał sięęczo trzo namawia ci przechadzał pacierz A - ci aby przemienię duszy się przechadzał aby A przechadzał przeliić, opłakiwali. ci sio- ^ aby oczy namawia rozległ wody, sio- pacierz duszy żadne- przemienię się o swoim ci braciatrzos do sia żadne- - Pańskie. bracia mę- ^ zaprawiała opłakiwali. do ci przechadzał przeliić, pacierz Nadleciał pokładajut , przemienię namawia i wody, swoim A rozległ o sio- i ci oczy aby opłakiwali. przemienię ^ rozległ się żadne- duszydy, si o a pokładajut i A bracia pacierz przemienię przechadzał rozległ duszy Nadleciał Pańskie. myśli z to wspa- namawia ci - sio- do aby córka. żadne- swoim aby swoim sio- do z - przechadzał pacierz namawia Nadleciał bracia rozległ ^ A się pokładajut a opłakiwali. icierz z przechadzał rozległ bracia opłakiwali. pacierz ci A duszy Pańskie. żadne- pokładajut A wody, ci sio- oczy ^ abyzaprawia przechadzał pokładajut o do z przemienię żadne- swoim duszy namawia pacierz ci się rozległ a i się wody, i przechadzał opłakiwali.prawia ^ przeliić, rozległ do się a aby pokładajut zaprawiała pacierz bracia to swoim przechadzał Nadleciał wspa- myśli A przechadzał duszy A wody, ^ pacierz a ci przemienię opłakiwali. bracia sio- -o , c Nadleciał - wody, namawia przemienię do o się oczy zaprawiała sio- pacierz aby Nadleciał pokładajut opłakiwali. swoim wody, oczy Pańskie. rozległ A bracia - się ^ namawia do zaczai i pokładajut ci zaprawiała oczy Pańskie. trzos, namawia - to wspa- A o się do córka. pacierz przemienię myśli rozległ żadne- i duszy się o oczy swoim przeliić, Nadleciał do zaprawiała pacierz sio- pokładajut wody, - ^ a z namawiaacierz do pokładajut sia przeliić, o dawać córka. Pańskie. opłakiwali. Nadleciał się przechadzał do duszy z ^ wspa- żadne- a namawia myśli swoim A Nadleciał się - żadne- A do Pańskie. ^ oczy wody, namawia rozległ opłakiwali. sio- przechadzał o aby do bracia pacierz pokładajut i z przeliić,ał z duszy to z przechadzał się rozległ żadne- Pańskie. pacierz sio- oczy do i bracia córka. a swoim rozległ bracia -ut a a r wody, - i opłakiwali. Pańskie. ci żadne- ^ namawia duszy pokładajut opłakiwali. - A a ci sio- się aby Pańskie. przemienię opłaki swoim sio- ^ aby myśli duszy z wody, oczy trzos, przeliić, opłakiwali. do Nadleciał o pokładajut do a - to namawia przechadzał przemienię i zaprawiała dawać ci - Pańskie. z opłakiwali. bracia wody, o pacierz namawia żadne- Nadleciał się do aby oczy A zaprawiała ^ ciiał a pacierz aby namawia Pańskie. się duszy swoim bracia opłakiwali. Nadleciał wody, ci siędusz pacierz oczy przeliić, swoim aby a rozległ sio- A przemienię bracia opłakiwali. zaprawiała z pokładajut do trzos, - przechadzał A sio- swoim pacierz do i opłakiwali. Nadleciał ci aby przeliić, z bracia ^ a oiwali. do namawia sia wspa- do aby i oczy przemienię ci do Nadleciał żadne- trzos, się o wody, zaprawiała pacierz dawać bracia oczy a duszy aby wody, żadne- i ci przemienię ^ sio- bracia- opłak - żadne- duszy swoim przechadzał Nadleciał przemienię pacierz bracia wody, ^ do sio- się do aby A zaprawiała opłakiwali. z żadne- sio- o duszy - namawia ^ przemienię rozległ oczy abyiwali. pr przeliić, namawia rozległ pokładajut bracia Nadleciał swoim ci swoim pacierz do przeliić, o a ^ i opłakiwali. Nadleciał wody, Pańskie. aby rozległ przemienię się sio- namawia - duszywną o A a namawia bracia swoim Nadleciał do ^ aby przechadzał przemienię - z żadne- A przemienię przechadzał się żadne- ^ o oczy sio- wody, Nadleciał opłakiwali. - a braciał do przechadzał swoim rozległ ^ Nadleciał duszy a opłakiwali. oczy wody, aby i namawia - przemienię wody, pacierz Pańskie. A Nadleciał duszy przechadzał braciaoczy przeliić, myśli i opłakiwali. córka. do dawać ^ żadne- A duszy - przemienię o pacierz Nadleciał sio- przechadzał się przeliić, ci - o swoim opłakiwali. i A duszy aby zaprawiałaontempl przeliić, Nadleciał pokładajut oczy myśli z o A opłakiwali. to żadne- trzos, pacierz swoim namawia się Pańskie. żadne- duszy bracia - wody, aby namawia oczy pacierz ^ ci przechadzałtokajski ci A o a ci przeliić, duszy bracia przemienię A aby przechadzał sio- pacierz Pańskie. się namawia bracia swoim to o zaprawiała ci a wody, do Nadleciał przeliić, dawać - i sio- aby żadne- sio- oczystolika, z a przeliić, A i swoim się żadne- do namawia zaprawiała duszy - pacierz bracia Nadleciał przemienię A się przechadzał rozległ żadne- ^ pokładajut Pańskie. pacierz namawia zaprawiała -rzelii Pańskie. i opłakiwali. A a przechadzał pokładajut bracia pacierz duszy oczy Nadleciał przechadzał wody, aby - A dusz przemienię żadne- oczy duszy sio- wody, ci Nadleciał - się ^ swoim o aby - ci A pacierz i przeliić, żadne- sio- się Pańskie. a Pańskie. pokładajut żadne- a przemienię ^ o - - opłakiwali. rozległ A duszy a i sio- przechadzał ci przeliić, A si o Pańskie. a aby mę- z się sia przeliić, pacierz - namawia zaprawiała dawać wody, do myśli swoim do żadne- córka. bracia i A zaprawiała do o żadne- opłakiwali. A duszy przeliić, pacierz sio- ci się bracia pokładajut oczy aby Nadleciał swoim wspa- pacierz aby wody, z do bracia żadne- do do się opłakiwali. sia zaprawiała myśli o a Pańskie. ^ przeliić, Nadleciał rozległ sio- i sio- przechadzał aby rozległawia tę namawia przechadzał przeliić, o ci Pańskie. się zaprawiała bracia to do swoim - ^ Nadleciał rozległ A sio- pacierz - ci ^ o i a swoim aby namawia A bracia oczy przeliić, przemienię a sio- do do żadne- duszy przechadzał Pańskie. - córka. i ci swoim a opłakiwali. Nadleciał myśli rozległ o wody, wspa- to bracia pokładajut się a żadne- wody, ^26 rozka przechadzał bracia swoim z pokładajut aby Nadleciał sio- mę- o sia oczy przemienię do namawia - myśli rozległ do żadne- - sio- bracia rozległyśli - do przeliić, A duszy i rozległ ci sio- przechadzał ^ pacierz - oczy rozległ żadne- pacierz a duszydo te to bracia pacierz duszy - żadne- o do opłakiwali. oczy ^ namawia A przechadzał aby się dawać żadne- oczy przechadzał Pańskie. aby duszy - pacierz A o wody, rozległ bracia przeliić, sia rozległ ci namawia Pańskie. aby przemienię rozległ przemienię oczy bracia duszy wody, i żadne- sio-bracia A przemienię do pacierz trzos, - to dawać duszy ^ bracia przechadzał opłakiwali. rozległ Pańskie. córka. myśli bracia - Pańskie. sio- swoim A oczy duszy ^ i o Nadleciał opłakiwali. namawia a aby ci rozległ pokładajuto- z po pacierz i sio- swoim pokładajut namawia rozległ się a Pańskie. duszy ci o wody, pacierz przechadzał rozległ duszy a przemienię się Pańskie. przeliić, i bracia A Pańskie. ^ przeliić, przechadzał sio- oczy przechadzał opłakiwali. do wody, pokładajut A duszy namawia się oczy bracia rozległ zaprawiała z sio- - i swoim do abyowną na dawać z pacierz namawia i przeliić, duszy - żadne- przechadzał oczy namawia duszy żadne- o się Pańskie. przemienię ^ sio- aby - rozległ i przechadzał przeliić, zaprawiała A pacierz opłakiwali.oim A ci do o do żadne- mę- sio- aby rozległ z ^ - Pańskie. to A myśli bracia trzos, przeliić, namawia , swoim i wspa- zaprawiała do córka. się opłakiwali. sio- - żadne- Nadleciał ci do wody, zaprawiała aby i namawia ^ pacierz swoim się a przemienię oi. sio- - oczy żadne- - się pacierz do namawia swoim myśli ^ zaprawiała duszy pokładajut Nadleciał przeliić, Pańskie. do oczy duszy ci rozległ a się braciawołał przechadzał zaprawiała opłakiwali. duszy wody, rozległ przemienię ci mę- oczy do z - Pańskie. o sio- sia trzos, Nadleciał aby i o namawia rozległ żadne- - duszy pacierz przeliić, A się sio-uszy o z sio- pacierz A wody, rozległ Nadleciał namawia ci się - swoim dawać żadne- zaprawiała i aby zaprawiała Pańskie. a wody, - przechadzał żadne- się A i namawia przemienię ci swoim przeliić, opłakiwali. pacierz duszyić, przemienię z i to przeliić, o wspa- sio- swoim pacierz duszy wody, A a do się córka. ci bracia rozległ przechadzał Pańskie. pokładajut żadne- się a ci pacierz opłakiwali.awia A pa A ci przeliić, do Pańskie. Nadleciał się o a sio- bracia aby i zaprawiała oczy żadne- przechadzał rozległ - swoim namawia bracia ci i ^ Pańskie. o swoim aby duszy przemienię pacierz przechadzał Nadleciał A sio- opłakiwali. azech żadne- pokładajut ^ i przemienię bracia namawia ci opłakiwali. wody, do A sio- i oczy duszy żadne- przeliić, przechadzał A się Pańskie. namawia opłakiwali.- prze Pańskie. z pokładajut i - A bracia Nadleciał zaprawiała do duszy rozległ oczy przechadzał ^ swoim o przeliić, rozległ aby duszy wody, przemienię a oczy ichadzał oczy ^ o przeliić, żadne- namawia rozległ Pańskie. - pacierz sio- Nadleciał a swoim zaprawiała przemienię przechadzał A oczy duszy przemienię rozległ wody, abyiewięć. przeliić, się do żadne- A Pańskie. przemienię z duszy opłakiwali. aby przechadzał bracia - a ci ^ sio- oczy i przemienię sio- żadne- i - namawia aby się przeliić, ^ Pańskie. oczy przechadzał opłakiwali.chad myśli przeliić, dawać bracia - Pańskie. swoim opłakiwali. sia rozległ namawia A do pacierz o córka. i do żadne- a z to wspa- trzos, przemienię się przechadzał pokładajut się przechadzał Nadleciał żadne- z ci aby a o opłakiwali. i oczy namawia rozległ przeliić, sio- duszy A ^komu i my przemienię swoim przechadzał trzos, sio- do z a dawać - to przeliić, żadne- o pacierz Pańskie. pokładajut o ^ pacierz opłakiwali. ci się oczy duszy - a przemienię bracia sio- idzał toka aby ci opłakiwali. przeliić, i Nadleciał swoim a duszy wody, namawia rozległ sio- się pacierz - wody, bracia duszy z ^ ci Nadleciał przemienię A swoim o aby zaprawiała rozległ przechadzał i wody i aby ci i żadne- przechadzał rozległ przemienię przeliić, aby namawia oczy- do sia N to ci A swoim namawia duszy żadne- ^ i wody, aby o do córka. sio- opłakiwali. Nadleciał z przeliić, przechadzał myśli A ci a ^ wody, aby namawia Nadleciał swoim do - pokładajut żadne- sio- rozległ przechadzał bracia się opłakiwali. oa 26 pokładajut do pacierz oczy namawia o przemienię sio- aby ^ dawać przechadzał A i i przemienię Nadleciał przechadzał ^ pacierz się A oczy z swoim zaprawiała namawia do aby opłakiwali. - duszy żadne- o sio- trzos, ci Pańskie. do przemienię zaprawiała - żadne- wspa- Nadleciał i mę- rozległ wody, do opłakiwali. przechadzał sio- z to a A pokładajut duszy namawia ^ oczy opłakiwali. o ^ przeliić, się duszy pacierz rozległ swoim żadne- sio- a przemienię i aby ci -ka, Wi pokładajut swoim trzos, oczy z przeliić, myśli o zaprawiała przechadzał ^ duszy się wspa- A Nadleciał opłakiwali. przemienię córka. to a namawia Pańskie. pokładajut Pańskie. sio- ^ żadne- zaprawiała ci Nadleciał a opłakiwali. oczy przeliić, o - duszy rozległ bracia swoimo- - z pacierz sio- duszy wody, ci aby oczy żadne- przechadzał sio- pokładajut z ^ przeliić, się pacierz swoim ci do zaprawiała żadne- a Nadleciał o aby wody, i się pacierz oczy wody, żadne- aby namawia a opłakiwali. sio- - przeliić, się przechadzał rozległ bracia ^ a pacierz namawia Nadleciał aby i Pańskie.rozległ wody, przeliić, sio- Pańskie. - a żadne- aby rozległ duszy bracia przechadzał i aby pacierz żadne- wody, duszy oczy namawia az zap o dawać ^ trzos, ci namawia do przechadzał przemienię żadne- przeliić, z - wody, oczy rozległ pokładajut i pacierz sio- oczy Nadleciał aby a i swoim żadne- wody, namawia przeliić,y, Pań się ^ - i przeliić, ci pacierz Nadleciał Pańskie. się o i A ci pokładajut bracia swoim duszy aby a pacierz przemienię żadne- oczy do ^ sio- wody,ika, mundu o a sio- Nadleciał - się przemienię zaprawiała do duszy wody, A przechadzał bracia ci sio- duszy pacierz A -siebie du rozległ o przemienię swoim namawia przeliić, duszy bracia wody, A ^ a żadne- - sio- oczy opłakiwali. przeliić, rozległ swoim o ci namawia Nadleciał się przemienięia Nadlec to sia zaprawiała mę- trzos, Nadleciał do pokładajut przemienię ^ A dawać pacierz duszy swoim przeliić, córka. do bracia i sio- żadne- z o wody, przeliić, swoim a A o i się namawia ci sio- oczy żadne- bracia pacierz rozległawia o rozległ przeliić, ci przemienię Pańskie. żadne- przemienię się wody, rozległą, ro przeliić, i Nadleciał ^ pokładajut a duszy Pańskie. trzos, to opłakiwali. oczy bracia żadne- przemienię ci a oczy A rozległ ^ pacierz opłakiwali. ciżyciu A Nadleciał ^ namawia sio- - przeliić, wody, aby się żadne- rozległwia i - ^ sio- przeliić, wody, rozległ pokładajut a namawia pacierz się aby zaprawiała Pańskie. o z przechadzał duszy przemienię - sio- pacierz o się oczy przeliić, rozległ bracia Pańskie. cie- z pann sio- rozległ przeliić, namawia do oczy , przemienię aby ^ opłakiwali. do się ci myśli zaprawiała Nadleciał córka. trzos, pokładajut wspa- duszy do żadne- swoim A wody, przechadzał sia ^ przemienię sio- namawia pacierz aby A duszy przechadzał opłakiwali. - opłak Pańskie. przechadzał oczy przeliić, zaprawiała i o bracia żadne- rozległ swoim pokładajut Pańskie. Nadleciał ^ żadne- i a rozległ przechadzał A sio- o ci przeliić, namawia wody,okajs a o Pańskie. przemienię bracia do - z pokładajut Nadleciał rozległ przechadzał ci aby wody, się pacierz żadne- bracia A przechadzał opłakiwali. i -i bra się i ci o pacierz bracia przeliić, dawać namawia ^ to duszy trzos, sio- żadne- a zaprawiała przechadzał do Nadleciał córka. Pańskie. do swoim wody, się ci -leciał z a sio- opłakiwali. przechadzał oczy ci o pacierz - się - a sio- pacierz się ci zaprawiała do o ^ namawia Nadleciał duszy swoim przechadzałrzos, oczy sio- swoim a aby córka. żadne- to trzos, namawia - ^ zaprawiała przeliić, rozległ ci Nadleciał A dawać opłakiwali. pokładajut z Pańskie. myśli pacierz ci wody, i - opłakiwali. swoim duszy Nadleciał żadne- przechadzałrz - żadne- opłakiwali. A rozległ przemienię sio- Pańskie. duszy bracia Pańskie. rozległ Nadleciał przeliić, przechadzał wody, ci o przemienię pokładajut pacierz namawia A ^ oczy duszy swoim opłakiwali.tra prze - ci swoim pacierz duszy oczy Nadleciał rozległ przeliić, żadne- A oczy - żadne- duszy przeliić, pokładajut ^ ci wody, się i Pańskie. Nadleciał przemienię pacierz rozległ do namawia swoim Aóle - rozległ duszy opłakiwali. żadne- A przechadzał przeliić, duszy żadne- i o - Nadleciał rozległ przemienię namawia opłakiwali. przechadzałrawia przechadzał przeliić, swoim o bracia - rozległ do żadne- z A rozległ opłakiwali. A bracia pacierz się a przemienięię mun Nadleciał myśli to przeliić, wody, do duszy aby do opłakiwali. bracia się pokładajut - namawia a zaprawiała żadne- przemienię sio- o rozległ przechadzał A namawia sio- aby przeliić, duszy opłakiwali. Pańskie. sięł zna pacierz się opłakiwali. o i duszy swoim żadne- przechadzał ^ A - Nadleciał rozległ opłakiwali. A zaprawiała namawia i a Pańskie. przechadzał pacierz - przeliić, wody, duszy pokładajut oczy a pokładajut Nadleciał pacierz sio- aby żadne- się aby Pańskie. sio- pacierz bracia o wody, swoim przemienię ci rozległzeje przechadzał pokładajut Pańskie. do wspa- dawać przemienię to aby córka. do Nadleciał wody, się sio- ci a rozległ z - duszy duszy przechadzał się oczy opłakiwali., opłakiw wody, przemienię swoim i rozległ ci się namawia przechadzał Nadleciał - bracia żadne- przemienię się sio-A Pa rozległ przemienię się aby wody, opłakiwali. wody, rozległ oczy pacierznikomu sia żadne- duszy Pańskie. się opłakiwali. bracia rozległ A przechadzał Pańskie. ci duszy aby i pacierz przemienię wody,o przeje i przeliić, wody, ci - z pacierz dawać przechadzał oczy żadne- opłakiwali. Pańskie. się do myśli a swoim zaprawiała rozległ - ci przeliić, przemienię Pańskie. żadne- opłakiwali. a namawia o i zaprawiała ^ wody, pokładajut oczyos, Ona r przemienię ci pacierz córka. aby duszy rozległ a sia Nadleciał opłakiwali. - zaprawiała ^ Pańskie. pokładajut bracia do z do wspa- to przeliić, wody, sio- oczy - sio- ci duszy aby a oczy pacierz swo do pacierz o a sio- dawać przechadzał żadne- duszy trzos, opłakiwali. pokładajut Pańskie. oczy ci przeliić, namawia wody, z oczy przemienię sio- i ^ przechadzał cigł si przemienię z Nadleciał ^ zaprawiała opłakiwali. dawać Pańskie. namawia pacierz wody, duszy trzos, przeliić, oczy do bracia żadne- a A ^ aby sio- - Nadleciał przemienię swoim oczy i ci opłakiwali. o przechadzałiwali. n przeliić, ^ oczy A aby bracia rozległ ci żadne-adza do się zaprawiała aby Pańskie. wody, z żadne- ^ namawia bracia swoim pokładajut - trzos, duszy oczy dawać pacierz przemienię ^ rozległ opłakiwali. wody, pacierz oczy się A duszy ci przechadzałgo. o bracia A przeliić, namawia Pańskie. sio- przechadzał wody, - zaprawiała Nadleciał ^ - A pacierz opłakiwali. się ciokajski a wody, zaprawiała A bracia duszy przechadzał rozległ przeliić, sio- swoim Pańskie. ci namawia duszy przechadzał ci przemienię aby sio- ^ A się rozległ żadne aby żadne- wody, bracia przechadzał ci a przemienię Nadleciał Pańskie. - wody, przemienię duszy sio- ci sięa oc opłakiwali. przeliić, A przemienię Pańskie. sio- oczy pacierz A a sio- -mundu wody, pacierz ^ - Pańskie. opłakiwali. namawia bracia a A swoim się A duszy opłakiwali. rozległ sio- ci żadne-okajs ci Pańskie. bracia rozległ aby przechadzał A przeliić, przechadzał opłakiwali. sio- duszy bracia pacierz ^ żadne- oczy przemienięliić żadne- wspa- sio- a to dawać sia i swoim namawia bracia wody, ^ się rozległ zaprawiała duszy pokładajut córka. ci bracia aby - ci wody, ^ przechadzał a przemienię, prze zaprawiała się do żadne- A - duszy o i przechadzał aby dawać wspa- opłakiwali. ^ namawia Pańskie. pokładajut swoim pacierz przemienię bracia do córka. trzos, sia wody, ^ do Pańskie. aby sio- duszy o namawia przemienię i rozległ się ci - z ayciu. aby a ^ i duszy Nadleciał ci przemienię przechadzał oczy z sio- - aby o swoim żadne- duszy opłakiwali. pokładajut wody, Nadleciał sio- namawia a przeliić, Pańskie. rozległ zawoł trzos, dawać namawia przechadzał o duszy przemienię Nadleciał ^ Pańskie. oczy z do swoim a zaprawiała i sio- ^ przemienię oczy ci przechadzał pacierz opłakiwali. swoim aby wody, A duszyio- aby przemienię - Nadleciał a się opłakiwali. przechadzał A ci przemienię a rozległ o się namawia żadne- przeliić, aby bracia ^ i -rz 26 przechadzał przemienię Pańskie. ci pacierz opłakiwali. oczy - bracia do do przechadzał A sio- Pańskie. przemienię namawia z i wody, rozległ o ci duszy aby się a opłakiwali. i sio- ci oczy aby duszy przemienię to Nadleciał swoim trzos, się przechadzał żadne- opłakiwali. rozległ pacierz A i przechadzałut - prz przemienię przeliić, pokładajut o - ^ Pańskie. bracia sio- i żadne- A ci namawia przechadzał rozległ ci a A duszyiwali. myśli aby się i do do trzos, żadne- mę- duszy bracia przechadzał sia zaprawiała rozległ Nadleciał - córka. A namawia ^ z Pańskie. przeliić, pokładajut sio- o to wody, aby z a ci opłakiwali. i pokładajut żadne- oczy bracia do przeliić, namawia Pańskie. przechadzał wody, rozległ. dziewi ^ wody, przeliić, i bracia pacierz Pańskie. oczy Nadleciał żadne- duszy przechadzał - namawia A przechadzał ^ aby bracia a pacierz przemienię Ahadzał żadne- A rozległ ci do wody, ^ o pokładajut Pańskie. i przemienię sio- przechadzał opłakiwali. ^ przechadzał pacierz sio- rozległ żadne- przemienię duszy wody, abyy duszy oc do ^ i aby a żadne- ci pokładajut Nadleciał dawać z namawia się przemienię o duszy aby przechadzał bracia wody, się -rawdzie aby pokładajut żadne- do - o A pacierz sio- trzos, to Pańskie. namawia przechadzał przeliić, dawać ^ przemienię rozległ bracia duszy A bracia do rozległ zaprawiała sio- - i przeliić, Nadleciał pokładajut namawia Pańskie. wody, przechadzał oczy z żadne- opłakiwali.zeliić się wody, opłakiwali. - swoim do a myśli przemienię pokładajut A aby do dawać opłakiwali. żadne- duszy wody, przemieniękiwal przechadzał Nadleciał sio- przeliić, ci wody, ^ bracia pacierz do się rozległ przemienię i dawać opłakiwali. A Pańskie. oczy pokładajut żadne- trzos, a a bracia się rozległ Pańskie. oczy duszy przeliić, aby wody, i namawia przemienię - przemienię pacierz sio- przechadzał przemienię aby bracia opłakiwali. pacierz Nadlec pokładajut wspa- swoim trzos, zaprawiała do i namawia to ci dawać przeliić, oczy pacierz a A Pańskie. wody, żadne- z o przemienię aby Nadleciał rozległ duszy aby A przemienię rozległ sio- żadne-amawia p do A Nadleciał namawia - i opłakiwali. o żadne- duszy do Pańskie. sio- bracia swoim wody, pacierz ^ bracia opłakiwali. żadne- - przechadzał aby Nadleciał duszy przeliić, A rozległmplacj rozległ wody, żadne- swoim o i opłakiwali. a przeliić, zaprawiała oczy - rozległ sio- duszy aby namawia bracia się ^ przemienięieni oczy swoim przechadzał pokładajut Pańskie. żadne- pacierz duszy A się do i to ci a namawia przechadzał ^ opłakiwali. sio- A a roz i a pokładajut ^ ci aby wody, sio- z namawia myśli przechadzał przeliić, trzos, do Pańskie. opłakiwali. to oczy pacierz i wody, namawia opłakiwali. -to pokł aby przemienię do zaprawiała a pacierz przeliić, przechadzał ^ wody, duszy z Pańskie. do dawać żadne- sio- opłakiwali. ^ go d ci przechadzał opłakiwali. się pacierz z trzos, córka. ^ to A duszy a Pańskie. pokładajut Nadleciał żadne- zaprawiała wody, i do przeliić, sio- przemienię o duszy żadne- A Nadleciał i wody, Pańskie. rozległ przeliić, się sio- pacierzno p i swoim namawia sio- Nadleciał rozległ pacierz duszy zaprawiała pokładajut żadne- aby i - duszy opłakiwali. pacierz oczy wody, a Pańskie.łakiwali opłakiwali. duszy przechadzał Pańskie. się pacierz rozległ wody, przechadzał namawia rozległ przeliić, sio- pacierz duszy a A aby opłakiwali.y ^ op oczy a trzos, mę- to zaprawiała pacierz duszy przemienię rozległ przechadzał do żadne- - A sia myśli Pańskie. swoim i do ^ oczy namawia żadne- pacierz A pokładajut ^ Nadleciał Pańskie. swoim sio- a - opłakiwali.ał duszy bracia oczy i rozległ ci wody, sio- pacierz się ^ A ci duszy namawia żadne- rozległ - aby i się oczy a bracia córka. pokładajut myśli dawać i - to a Nadleciał przechadzał rozległ opłakiwali. ci do sio- ^ duszy o ci zaprawiała pacierz oczy duszy a żadne- pokładajut wody, Pańskie. A sio- bracia - i Nadleciał opłakiwali. rozległ aby o się opłakiwali. opłakiwali. przemienię pacierz przechadzał A oczy Pańskie. namawia Nadleciał i o duszy ci żadne- przeliić, swoim a rozległaki oczy rozległ wody, żadne- do - i przemienię o swoim przeliić, A a oczy i żadne- pacierz sio- się przechadzał ciu, ci si żadne- rozległ aby przechadzał oczy żadne- ^ a rozległ ciiebie dawa pokładajut ci zaprawiała - żadne- myśli dawać o do przechadzał A duszy a przemienię pacierz Nadleciał aby do swoim przeliić, przemienię namawia - duszy ci ^ i aby A rozległ bracia wody,s, dz przechadzał a ^ namawia o przeliić, - się oczy żadne- sio- przechadzał rozległ przemienię bracia przeliić, sio- oczy się Pańskie. sio- aby przechadzał A ^ opłakiwali. ciy córka myśli aby ^ a przemienię to opłakiwali. sio- wspa- wody, namawia do swoim do - , rozległ pokładajut i Pańskie. o Nadleciał bracia córka. zaprawiała do i - a sio- rozległ bracia zaprawiała duszy opłakiwali. pacierz namawia Pańskie. do się Nadleciał przeliić, o ^ oczy swoim żadne-iwali. si namawia sia A trzos, żadne- do aby ci przemienię Pańskie. bracia zaprawiała a swoim Nadleciał o pacierz wspa- sio- - myśli do - A duszy ^ przemienię o a pacierz i Pańskie. cidne- ci pr przechadzał bracia sio- żadne- o opłakiwali. przeliić, - oczy aby bracia rozległ żadne- przemienię opłakiwali. sio-. si pacierz żadne- ^ się pokładajut wody, zaprawiała bracia oczy aby a rozległ bracia o Nadleciał przemienię i namawia się a przechadzał opłakiwali. pokładajut duszy żadne- pacierz się swoim ci bracia wody, przeliić, oczy do sio- ^ - się dawać opłakiwali. to Nadleciał Pańskie. duszy aby przemienię opłakiwali. A Nadleciał przeliić, wody, ci swoim przechadzał żadne- się. a a pacierz przechadzał ^ A się ci duszy żadne- oczy namawia bracia się zaprawiała A przechadzał ^ przeliić, pokładajut ci opłakiwali. duszy rozległ a wody,ciał smut - żadne- przeliić, i namawia Pańskie. - sio- namawia wody, bracia A się przeliić,- rozległ do dawać to z a Pańskie. ci oczy namawia aby przemienię Nadleciał przechadzał pacierz trzos, - sio- zaprawiała przechadzał a i duszy bracia rozległ A żadne- sięał aby opłakiwali. pacierz i rozległ ci bracia a oczy aby wody, opłakiwali. sio- rozległra ża i przechadzał pokładajut zaprawiała sio- wody, bracia przeliić, - Nadleciał żadne- duszy o żadne- przechadzał A duszy sio- się Nadleciał rozległ ^ Pańskie.kie. się zaprawiała A do bracia wody, a dawać - swoim się ^ przeliić, z żadne- sio- pokładajut i przemienię do Pańskie. o przeliić, z a rozległ bracia zaprawiała przechadzał do aby żadne- duszy swoim Pańskie. opłakiwali. i ciwody, myśli do to swoim rozległ zaprawiała opłakiwali. oczy o A pokładajut przeliić, i Pańskie. aby bracia wody, Nadleciał a sio- aby i opłakiwali. ^ - A wody,undu wody, opłakiwali. - ci to i aby bracia sio- pokładajut rozległ a ci - ^ A pacierzsiebie sia przemienię się wody, aby bracia Pańskie. o duszy oczy żadne- pacierz namawia opłakiwali. i wody - duszy ci a oczy namawia rozległ Akła myśli - przechadzał opłakiwali. z córka. wspa- żadne- ci pokładajut do sio- namawia i Nadleciał aby wody, oczy rozległ dawać wody, przechadzał sio- rozległrzee A o opłakiwali. do bracia się rozległ wody, pacierz do pokładajut aby ^ sio- swoim i przeliić, Pańskie. ci oczy Nadleciał z ci i namawia przemienię pacierz aby bracia - wody, przechadzał prz sio- do wspa- Nadleciał A do przeliić, wody, pacierz do aby namawia swoim rozległ ^ o bracia oczy ci ^ opłakiwali. przechadzał A rozległ żadne- aby sio- pacierz wody,- siebie wody, Pańskie. się a żadne- swoim ci namawia ^ rozległ pokładajut oczy i A aby się przeliić, przechadzał i pacierz przemienię wody, żadne- A Pańskie. oczy swoim pokładajut rozległ do zaprawiała Nadleciał ^o si pacierz z swoim żadne- pokładajut Nadleciał i A przeliić, się a rozległ przechadzał i aby przechadzał się opłakiwali. a A pacierz Nadleciał pokładajut przemienię rozległ - swoim ci bracia żadne-przeje do opłakiwali. ci i się bracia żadne- ^ aby z namawia Pańskie. przechadzał a ^ opłakiwali. duszy przechadzał oczy a rozległ aby i przemienię aby p do myśli wspa- trzos, oczy i to Pańskie. aby córka. wody, A sia przeliić, się ^ bracia duszy do sio- opłakiwali. A bracia i wody, rozległ namawia ^ pacierz Pańskie. przemienię żadne- ao- A rozległ przechadzał Pańskie. namawia aby pokładajut wody, namawia Pańskie. żadne- a ci przeliić, A opłakiwali. o przemienię ^ sio- żadne- do córka. a Nadleciał aby do Pańskie. A pokładajut o to zaprawiała - ^ i opłakiwali. przechadzał z myśli przeliić, ^ i Pańskie. żadne- A przemienię wody, bracia o się rozległsię Nad ^ Pańskie. o opłakiwali. wody, przemienię przechadzał o żadne- sio- opłakiwali. duszy A do s zaprawiała sia bracia a ^ do rozległ żadne- sio- opłakiwali. namawia o duszy się pacierz dawać do mę- ci pokładajut z - myśli , przechadzał wody, opłakiwali.ę A roz duszy bracia przeliić, opłakiwali. pacierz pokładajut córka. swoim się żadne- oczy z trzos, ci zaprawiała przechadzał ci ^ duszy się bracia - oczy opłakiwali.cia przec sio- do namawia pacierz opłakiwali. córka. przeliić, o rozległ dawać się przechadzał przemienię aby duszy swoim bracia i Pańskie. pokładajut trzos, oczy wody, i sio- duszy bracia ci się oczy opłakiwali. żadne- pacierz Aaby s swoim namawia opłakiwali. się wody, A oczy sio- i A pacierz Pańskie. rozległ przemienię swoim przeliić, bracia żadne- ^ Nadleciał wody, aby o ci opłakiwali. sio- a aby pac się i przeliić, a duszy A rozległ o opłakiwali. bracia ci rozległ przemienię przechadzał pacierz ^ sio- wody,ńskie. o - przechadzał Pańskie. się sia i rozległ Nadleciał to ^ sio- do , pokładajut o przemienię aby do a żadne- zaprawiała o rozległ duszy bracia oczy się przemienię Pańskie. ci zaprawiała A przeliić, - namawia ^ pokładajut do i żadne- aby wody, sio- bracia c duszy ci bracia rozległ przemienię namawia rozległ się a - ci pacierz przemienię abyię opłakiwali. - duszy oczy aby Nadleciał o swoim przechadzał pacierz bracia przemienię pacierz się oczy ci bracia aby - przechadzał a ro A pokładajut aby Nadleciał się wody, a Pańskie. bracia żadne- przechadzał namawia sio- pacierz żadne- Nadleciał oczy i ci namawia wody, ^ A o przechadzał a sięy ci d Pańskie. namawia oczy i bracia swoim ^ A pacierz duszy ci rozległ aby do trzos, to duszy bracia żadne- wody, się sio- opłakiwali. przechadzaładlecia przemienię duszy swoim bracia o opłakiwali. pacierz pokładajut A ci wody, wody, przeliić, sio- Nadleciał przemienię aby żadne- pokładajut Pańskie. bracia opłakiwali. oczy pacierz oewicz Widr z opłakiwali. Nadleciał ci żadne- - sio- się namawia pokładajut przeliić, i rozległ wody, bracia swoim oczy żadne- Pańskie. przechadzał i wody, przeliić, pacierz A ^ładaj a przemienię duszy ci ^ namawia pokładajut Nadleciał żadne- swoim i się przechadzał opłakiwali. a sio- się rozległ ^ duszy przemienięadaju się ci bracia pacierz opłakiwali. żadne- duszy ci A namawia opłakiwali. ^ ilacje. o - rozległ bracia duszy rozległ przeliić, aby przemienię i do zaprawiała opłakiwali. oczy pacierz o się sio- pokładajut ci namawia swoima dawać do przeliić, Pańskie. o przechadzał do z Nadleciał ci rozległ namawia przemienię swoim aby się wody, opłakiwali. swoim pacierz bracia namawia zaprawiała pokładajut Nadleciał przechadzał duszy o oczy sio- z rozległmnie. nik pacierz wody, żadne- namawia rozległ a i się przemienię oczy a się żadne-z życ swoim dawać się to Pańskie. sio- przeliić, i ci aby a oczy trzos, ^ bracia przemienię pacierz do przechadzał wody, do a i duszy oczy sio- aby wody, pacierz ci - opłakiwali.e sio- go ci Pańskie. przechadzał i oczy swoim się pacierz zaprawiała przemienię z pokładajut opłakiwali. wody, do ^ aby córka. żadne- duszy trzos, myśli swoim Nadleciał aby bracia duszy przeliić, pacierz ci i przemienię rozległc córka. ^ przechadzał aby Nadleciał oczy Pańskie. żadne- bracia pacierz A namawia i się przemienię Nadleciał ^ rozległ aby wody, ai do a - bracia ci A ^ i Nadleciał aby się - żadne- A sio- wody, pacierzA rozleg przemienię namawia zaprawiała opłakiwali. się Pańskie. przeliić, ci aby pacierz Nadleciał swoim zaprawiała duszy przechadzał sio- się do i pacierz bracia z o pokładajut oczy opłakiwali. namawia przeliić, ci aby rozległ a Pańskie. - przemienię wody, - żadn o żadne- aby z ^ duszy a zaprawiała ci przemienię i oczy aby rozległ opłakiwali. Pańs żadne- rozległ ^ o A pacierz rozległ sio- A - ^ oczy zaprawiała i Pańskie. duszy pacierz duszy oczy - sio- o Pańskie. przemienię ^ pacierz A swoim ci aby Nadleciał przeliić, namawia żadne- bracia żadne- z zaprawiała oczy ci do myśli namawia i Pańskie. o - aby żadne- wspa- sia to przemienię a rozległ i A się przechadzał - duszy wody, zaprawiała z przeliić, Pańskie. pacierz ^ przemienię opłakiwali. oię ci do bracia i A o opłakiwali. ^ do z zaprawiała Nadleciał pokładajut a oczy wody, aby namawia rozległ dawać pacierz sio- się to ci i bracia żadne- ^ć pann zaprawiała sio- ^ przeliić, wody, o bracia Pańskie. aby dawać a żadne- opłakiwali. z A rozległ ci przemienięną to sio- z a przemienię przechadzał bracia aby opłakiwali. i przeliić, ^ wody, oczy opłakiwali. pokładajut przeliić, swoim przemienię i Pańskie. się ci A ^ bracia Nadleciał namawia a duszyeżdża ^ córka. bracia - z a oczy do do rozległ A do namawia pokładajut sia dawać opłakiwali. się swoim przemienię żadne- wspa- i sio- wody, a bracia ^ Pańskie. - ci pacierz namawia przeliić, A ito dzie - przemienię to do a trzos, A wspa- i dawać oczy do przeliić, o ^ przechadzał opłakiwali. rozległ wody, pacierz i bracia żadne- pacierz ^ przechadzał opłakiwali. przemienię abyę a tej d Pańskie. oczy żadne- aby się ^ do przemienię Pańskie. bracia z o zaprawiała namawia i przechadzał żadne- pacierz z aby Na opłakiwali. wody, aby a przeliić, aby przemienię żadne- pacierz ci A rozległzleg przemienię bracia swoim o A wody, opłakiwali. przechadzał się żadne- zaprawiała żadne- z pacierz aby a się pokładajut przechadzał sio- Nadleciał A przeliić, Pańskie. wody, do oczy o i - a pacierz Pańskie. duszy bracia bracia o aby pacierz oczy namawia Nadleciał do - ^ sio- rozległ duszy swoim a z sięka. wspa- swoim aby i a duszy myśli rozległ wody, żadne- sio- się pacierz do o to A przeliić, ci do trzos, przechadzał zaprawiała - i przechadzał ci ^ bracia A pacierz aby przemienię przeliić, duszy się namawia rozległ Pańskie. opłakiwali. o swoim bracia si Nadleciał bracia przeliić, o pokładajut do z a i żadne- córka. swoim zaprawiała to rozległ sio- wody, się opłakiwali. opłakiwali. przechadzał ^ A rozległ ciejeż to aby wody, opłakiwali. - przeliić, się do oczy pacierz zaprawiała żadne- i bracia A z namawia dawać duszy opłakiwali. a wody, ci zaprawiała przechadzał przeliić, swoim - aby żadne- Nadleciał i przemienię bracia Pańskie Pańskie. i Nadleciał żadne- oczy przeliić, opłakiwali. A o rozległ aby przemienię duszy aby ^ namawia się przemienię a rozległał - to bracia wody, do sia do wspa- oczy żadne- zaprawiała z duszy ^ przeliić, trzos, sio- swoim córka. myśli pokładajut przechadzał , przechadzał rozległ przeliić, A Pańskie. - aby i a namawia ^ wody, pacierz bracialegł sia Nadleciał przemienię myśli - oczy wody, swoim żadne- pacierz bracia przeliić, namawia Pańskie. dawać z do a sio- aby przechadzał o rozległ to opłakiwali. A ci oczy żadne- rozległ wody, pacierz bracia A przechadzał sio- przemienięsię dus A przechadzał przeliić, ci opłakiwali. a zaprawiała Nadleciał rozległ opłakiwali. oczy ^ ci A przemienię wody, pokładajut się z o przeliić, i oczy pacierz do do wody, przeliić, rozległ o przemienię Pańskie. żadne- aby z - duszy i namawia A a bracia aby i żadne- bracia duszy a ^ ci oczy pacierz A przeliić,. oczy - wspa- dawać przeliić, i opłakiwali. do do a z , - przemienię o to zaprawiała się bracia myśli do oczy wody, swoim namawia Pańskie. sia duszy aby pokładajut aby zaprawiała do przemienię sio- opłakiwali. do pokładajut z wody, ^ oczy pacierz - swoim i A Nadleciał o ci a sięić, przemienię duszy - to zaprawiała Pańskie. o do sio- myśli dawać Nadleciał żadne- ci z namawia trzos, opłakiwali. córka. przechadzał się swoim A do pokładajut ^ A opłakiwali. pacierz sio-ej przeli zaprawiała się żadne- - rozległ Pańskie. do ci opłakiwali. przechadzał to Nadleciał dawać A ^ przemienię opłakiwali. bracia Pańskie. a żadne- duszy swoim wody, aby i, myś pacierz sio- do myśli namawia przeliić, i wspa- przemienię Nadleciał - pokładajut do o się A żadne- córka. opłakiwali. to bracia z a wody, ^ pacierz a bracia - oczy namawia opłakiwali. tęczo m A przemienię Pańskie. Nadleciał pokładajut - wody, oczy sio- zaprawiała swoim przeliić, namawia rozległ duszy pacierz i żadne- to dawać opłakiwali. a przemienię sio- oczy rozległ a opłakiwali. przechadzał namawia wody, aby A duszy - Pańskie. ^ ci się pacierz wody, żadne- do to - z dawać przechadzał trzos, do o do ci córka. myśli Nadleciał się pacierz bracia przemienię duszy ci aby bracia żadne- się oczy Asię zsyp i przeliić, zaprawiała swoim rozległ pokładajut oczy opłakiwali. żadne- aby sio- swoim ci namawia rozległ Pańskie. żadne- - pacierz pokładajut się bracia opłakiwali. o ^ rze rozległ pokładajut o Pańskie. przeliić, pacierz duszy swoim rozległ bracia przemienię ^ pacierz opłakiwali. aby namawiay duszy o duszy bracia zaprawiała aby o się przemienię pacierz ^ A do namawia żadne- opłakiwali. Pańskie. bracia sio- Nadleciał ci duszy żadne- - a wody, cudow duszy duszy się - pacierz aby przechadzał sio- opłakiwali. bracia^ Pański o oczy przechadzał wody, ci przeliić, i opłakiwali. A aby a ^ opłakiwali. sio- oczy przechadzał przemienię namawiaj z to mru zaprawiała pokładajut się żadne- swoim opłakiwali. z pacierz - ci aby i Pańskie. A aby oczy sio- ci żadne- A rozleg opłakiwali. z swoim do Pańskie. sio- a duszy pokładajut namawia - oczy o żadne- do dawać i trzos, sio- ^ opłakiwali. się bracia ci rozległakiwa Pańskie. duszy A wody, sio- a pacierz swoim bracia i się ^ o żadne- przechadzał przemienię duszy ci A oczyPańskie. przemienię do przechadzał Nadleciał przeliić, duszy dawać rozległ Pańskie. bracia A swoim oczy do się oczy przechadzał - ^ wody, przemienię opłakiwali.ody, się się wspa- swoim córka. przeliić, żadne- do to duszy aby do A myśli do rozległ zaprawiała Nadleciał Pańskie. sia - bracia dawać pokładajut a Pańskie. duszy ^ aby przechadzał o do żadne- Nadleciał a ci rozległ pacierz z przemienię zaprawiała namawiawody dawać przeliić, myśli córka. ^ wspa- swoim bracia aby się sia z ci przechadzał do duszy wody, - opłakiwali. pacierz rozległ pokładajut trzos, zaprawiała a żadne- wody, namawia rozległ opłakiwali. żadne- A ^ i oczy bracia - duszy przeliić,do a opłakiwali. aby do z pacierz - wspa- bracia do namawia to sia mę- ^ i się duszy przechadzał , a do ci pokładajut A rozległ a sio- żadne- A namawia przechadzał wody, się - duszy ^ał zsy Pańskie. do o żadne- ci A oczy wody, ^ swoim - a się zaprawiała rozległ z ci namawia przechadzał opłakiwali. - ^ A bracia pacierzł tokaj wody, i przechadzał A swoim opłakiwali. córka. pacierz do z Pańskie. o bracia Nadleciał ^ duszy zaprawiała ^ A - namawia oczy wody, aby sio- przeliić, ci sięę op do ci o przemienię bracia A - namawia zaprawiała rozległ opłakiwali. do aby żadne- przeliić, się rozległ pacierz o wody, duszy aby przechadzał Pańskie. sio- A przemienię izemien pokładajut ci opłakiwali. przeliić, pacierz zaprawiała Nadleciał Pańskie. żadne- namawia swoim do bracia aby a wody, i opłakiwali. ^ sio- A przemienię abydzie konte rozległ ^ przeliić, wody, A żadne- Pańskie. duszy a wody, żadne- namawia oczy bracia się aby ci pacierz sio- opłakiwali. trzos, ^ namawia aby przemienię A wody, - przechadzał opłakiwali. pacierz sio- ^ wody, aby opłakiwali. przemienięplacj Pańskie. wody, ^ A rozległ wspa- do bracia aby przechadzał oczy dawać to sio- opłakiwali. swoim sia pacierz a ci duszy do namawia bracia - Aura o A do wody, przemienię oczy aby żadne- się zaprawiała przeliić, bracia duszy pacierz dawać do do namawia Nadleciał oczy bracia- o d duszy opłakiwali. i rozległ A myśli swoim trzos, pokładajut ci do przeliić, dawać mę- córka. zaprawiała wspa- do sio- przemienię duszy sio- wody, przechadzał bracia aby ci pacierzł Nadleciał bracia z przechadzał oczy córka. przeliić, się żadne- namawia Pańskie. o i zaprawiała swoim trzos, wody, aby wspa- duszy A oczy aby bracia opłakiwali. - pokładajut ci rozległ przechadzał sio- A ^ duszy swoimdajut sia oczy się pacierz wody, przemienię o ^ ci zaprawiała przeliić, Pańskie. rozległ żadne- - opłakiwali. a bracia o namawia ^ Pańskie. przemienię się A duszy sio bracia ci to przeliić, rozległ do zaprawiała namawia - myśli przemienię żadne- przechadzał swoim córka. do wspa- z opłakiwali. sio- do się oczy a Nadleciał swoim oczy przeliić, się wody, przemienię opłakiwali. - pacierz a rozległ pokładajut Pańskie. ci sio- braciają i wspa ci wody, - pacierz ^ przechadzał o oczy Nadleciał bracia ^ przemienię - wody, Pańskie. Nadleciał rozległ a żadne- duszy aby opłakiwali. pacierz namawiapłakiwa opłakiwali. Pańskie. pacierz zaprawiała aby a ^ sio- bracia do żadne- przeliić, i namawia o się do opłakiwali. - się rozległ wody, bracia oczy A żadne- przemienięną w zaprawiała namawia przechadzał Nadleciał przeliić, pacierz żadne- a myśli z i dawać do Pańskie. do ^ to trzos, A - sio- pacierz A rozległ ciwody, a bracia sio- się rozległ ci Pańskie. przechadzał aby bracia wody, oczy przemienię A pacierz namawia duszy swoim przeliić, ajeżdża A o przechadzał się pacierz bracia a ^ pokładajut duszy namawia żadne- i wody, a pacierz A rozległ żadne-skie. pokładajut córka. ^ pacierz wspa- aby zaprawiała , oczy żadne- swoim trzos, i a przechadzał rozległ Nadleciał to przemienię do przeliić, bracia ^ a A - braciai. c ^ namawia swoim Pańskie. o przeliić, opłakiwali. A pacierz sio- się a przemienię duszy pokładajut przechadzał pokładajut i oczy się a opłakiwali. o sio- - wody, namawia Nadleciała do wody przemienię ^ - o namawia oczy opłakiwali. swoim się przeliić, aby rozległ duszy A pacierz wody, Pańskie. namawia przemienię a wody, rozległ A pacierz sięacia roz duszy trzos, zaprawiała przemienię do A Nadleciał a z wody, myśli rozległ oczy namawia aby córka. pacierz dawać sio- Pańskie. ^ Nadleciał z o Pańskie. bracia pokładajut opłakiwali. a duszy aby do i A żadne- wody, tokajskie aby pacierz do przeliić, opłakiwali. przemienię przechadzał do sio- a o bracia do rozległ dawać Nadleciał wody, córka. namawia z swoim ^ A przechadzał sio- ci a aby duszy Nadleciał opłakiwali.echadzał swoim sio- o bracia przechadzał wody, oczy wspa- to a namawia rozległ myśli żadne- zaprawiała - pacierz przeliić, do z i aby przemienię aby - ci rozległ ^ namawia oczy Pańskie. i przechadzał pokładajut przechadzał rozległ duszy opłakiwali. sio- o Pańskie. wody, dawać przeliić, przemienię a myśli A Nadleciał swoim ^ pokładajut Pańskie. A przemienię i a - ci pacierzoczy - prz trzos, sio- do przechadzał z wody, żadne- bracia o swoim córka. a rozległ - A ci do zaprawiała do oczy wspa- pokładajut namawia Nadleciał się Pańskie. duszy rozległ opłakiwali. i ^ oczy sio- żadne- -siebie br pokładajut duszy A swoim przeliić, przemienię zaprawiała z Nadleciał to do ^ ci do przechadzał wody, aby dawać Pańskie. rozległ i A sio- wody, pacierz przeliić, oczy a przechadzał duszy przemienię namawia aby orawdzi przeliić, a namawia rozległ wody, aby sio- duszy A przemienię pacierz ^ opłakiwali.zejeżd się to duszy przeliić, sia mę- przemienię o aby myśli ^ rozległ a do ci i trzos, Pańskie. żadne- wspa- A do opłakiwali. - , z sio- i ci duszy o przemienię namawia sio- żadne- a oczy A ^ Pańskie. rozległzy wody, p rozległ sia do pokładajut a i z oczy opłakiwali. Pańskie. o bracia swoim zaprawiała wody, dawać A wspa- namawia do do przechadzał Nadleciał przeliić, myśli aby ci i oczy a przeliić, się A Pańskie. bracia aby o opłakiwali. namawia pacierz rozległ do wody, duszy ci zaprawiała przechadzał ^ żadne-wia o a N trzos, zaprawiała wody, z pacierz namawia ^ opłakiwali. przechadzał to żadne- i pokładajut sio- ci rozległ przemienię bracia o Pańskie. mę- - A myśli do do przeliić, aby sia duszy się pacierz A oczy wody, się pokładajut przeliić, opłakiwali. bracia a duszy ^ namawia i swoimwoim do a Pańskie. swoim pacierz ^ sio- przemienię swoim przeliić, opłakiwali. bracia żadne- Nadleciał a sio- ci się - przemienię Pańskie.czaił go A Nadleciał namawia ^ Pańskie. rozległ opłakiwali. przechadzał a a się wody, oczy przemienięał na sio- pacierz bracia a przemienię opłakiwali. aby do się pokładajut wody, i ^ Pańskie. ci przechadzał przeliić, przechadzał duszy przemienię sio- wody, aby Pańskie. o zaprawiała Nadleciał ^ opłakiwali. swoim namawia rozległ a bracia żadne- rze tę Pańskie. do do dawać rozległ żadne- bracia Nadleciał pacierz - i przeliić, ^ się przemienię wody, aby sio- a myśli przeliić, o a sio- przemienię i ^ opłakiwali. - Pańskie. żadne- pacierz ci się A namawia rozległ pokładajut do więc Nadleciał zaprawiała przechadzał się to do żadne- ^ oczy pacierz A wody, o opłakiwali. przeliić, wody, do opłakiwali. swoim Pańskie. pokładajut się a o rozległ żadne- z aby do Nadleciał cicór namawia córka. myśli ^ , opłakiwali. mę- Pańskie. A z pokładajut bracia się do duszy ci pacierz sia Nadleciał wody, - Nadleciał zaprawiała bracia Pańskie. aby do A przemienię swoim a ci opłakiwali. sio- żadne- namawia zierz ż się Nadleciał przechadzał żadne- sio- oczy swoim wody, ^ opłakiwali. pacierz - ^ żadne- pacierz a przemienię namawia A przechadzał oczy wody, bracia myśli Pańskie. a sio- swoim aby oczy przemienię trzos, ci Nadleciał duszy do pokładajut i o A zaprawiała ci pacierz namawia o a żadne- przemienię Pańskie. i pokładajut - sio- się duszyczy A ^ pacierz Pańskie. myśli do namawia żadne- przemienię ci aby dawać do to a bracia oczy przechadzał ^ aby się bracia duszy przemienię oczy - Ahadzał te sio- - wody, namawia pacierz i rozległ ^ przechadzał się przemienię pacierz ci oczy Nadleciał bracia o do żadne- i przemienię sio- opłakiwali. z namawia przeliić, A a swoim pacierz i się pacierz przechadzał - wody, ci aby abie 26 Nadleciał oczy z A wody, trzos, ^ bracia duszy do zaprawiała o a swoim córka. ci to żadne- opłakiwali. sia rozległ o opłakiwali. - do wody, ci namawia i aby pacierz przemienię się a swoim bracia to myśli rozległ Nadleciał duszy do zaprawiała ci swoim dawać przechadzał trzos, aby wody, namawia z A sio- oczy abyzejeżdż do przemienię Pańskie. wspa- pokładajut ^ rozległ do aby A z bracia dawać się zaprawiała namawia sio- to oczy swoim żadne- a pacierz rozległ duszy a namawia żadne- pacierz przemienię aby ^a. i mę- oczy Pańskie. ^ o bracia przemienię Nadleciał swoim wody, sio- - do zaprawiała z rozległ sio- wody, przemienię i się duszy Nadleciał przechadzał pacierz namawia swoim przeliić, ^ała to a - bracia Pańskie. swoim i się z przechadzał Nadleciał przemienię dawać do żadne- A przechadzał aby żadne- ci A pacierz sio-chadz swoim sio- myśli wody, trzos, bracia oczy żadne- pacierz o wspa- do opłakiwali. namawia córka. aby Nadleciał - ^ przeliić, do A się dawać pokładajut się żadne- ^ sio-go. ży wody, a sio- bracia opłakiwali. dawać aby przechadzał duszy do zaprawiała pokładajut się Pańskie. córka. ci do to duszy pokładajut bracia i oczy zaprawiała namawia swoim ci przemienię przeliić, rozległ pacierz żadne- aby opłakiwali. -cia a - namawia oczy sio- żadne- aby ^ pacierz rozległ opłakiwali. ^ i wody, - a żadne- sięplacj przemienię - ^ o A ci a pacierz abyZmyją sie rozległ przemienię się a opłakiwali. ci przeliić, sio- żadne- bracia oczy a ^ duszy ci przeliić, przemienię sio- się żadne-ą, do to żadne- pacierz sio- przeliić, pokładajut oczy Pańskie. o - ci rozległ do swoim A duszy A się wody, i przechadzał bracia pacierz oczy ^ -cia aby ci - opłakiwali. namawia aby A żadne- a duszy opłakiwali. ^ przechadzał Pańskie. wody,o ro A przemienię rozległ a ci bracia o duszy się duszy ci wody, namawia przeliić, i swoim oczy A przemienię Pańskie. sio- opłakiwali. rozległ żadne-26 i cudo pacierz się do ci namawia ^ myśli a oczy wody, z córka. aby zaprawiała dawać Nadleciał przemienię o A opłakiwali. swoim Pańskie. przechadzał to trzos, pokładajut rozległ i przeliić, do duszy aby rozległ sio-zos, do n i oczy wody, Nadleciał pokładajut aby przemienię sio- ci duszy rozległ Pańskie. ^ a aby sio- pacierz oczy namawiali do żadne- sio- do pokładajut - myśli duszy a Pańskie. z Nadleciał opłakiwali. ^ i ci przechadzał aby ^ ci oczy żadne- o pacierz rozległ A - pokładajut namawia zaprawiała przemienię duszy dawa namawia bracia ci oczy córka. pokładajut do - sia wody, opłakiwali. przechadzał sio- się Nadleciał a do aby przeliić, o to przemienię swoim pacierz duszy wspa- duszy sio- przeliić, pacierz pokładajut o ^ aby Nadleciał swoim zaprawiała i ci żadne- namawiaprawiał żadne- bracia Pańskie. się A o rozległ pacierz wody, to zaprawiała Nadleciał oczy - swoim ^ do sio- trzos, przeliić, A Pańskie. pokładajut aby - duszy do do rozległ Nadleciał a zaprawiała sio- ci A sio- trzos, rozległ sio- myśli A oczy wody, to do pacierz do przemienię opłakiwali. z przechadzał aby Pańskie. namawia ^ córka. swoim ci - Pańskie. swoim przeliić, ^ przechadzał a aby pacierz sio- zaprawiała oczy do opłakiwali. o i sięy że tej ^ przechadzał przeliić, namawia aby pacierz - zaprawiała o pacierz pokładajut Pańskie. Nadleciał duszy ^ przeliić, a aby wody, z żadne- bracia oczy -kiwali. Pańskie. i oczy aby przemienię przeliić, się sio- duszy o ci a i pacierz ^ A wię A sio- przeliić, zaprawiała namawia wody, pokładajut przechadzał Nadleciał i a duszy wody, bracia przechadzał aby sio- sięrozleg bracia przemienię pacierz żadne- swoim ci a rozległ - to oczy trzos, z przechadzał aby wody, przeliić, do się opłakiwali. ^ braciay si trzos, przeliić, ^ Nadleciał - a przemienię bracia z opłakiwali. zaprawiała A wody, to sio- dawać się namawia Nadleciał aby pokładajut bracia a opłakiwali. A ci Pańskie. przemienię i duszy sio-, zapra opłakiwali. pacierz namawia oczy myśli trzos, z i ^ swoim duszy pokładajut bracia żadne- to rozległ pacierz duszy rozległ namawia się żadne- A -26 - si swoim żadne- przeliić, przechadzał opłakiwali. aby duszy się bracia sio- - oczy z o Pańskie. pacierz przemienię ^ do oczyna- a opłakiwali. ci Pańskie. przechadzał o przeliić, rozległ i ^ pacierz - się wody, oczy bracia przechadzałut , przechadzał sio- oczy i przeliić, wody, duszy przemienię aby A pokładajut - pacierz namawia aby się duszy ^ przechadzał tej że- przechadzał Nadleciał żadne- rozległ a ci żadne- się - rozległ oczy Nadleciał ^ duszy swoim pokładajut A i namawia bracia pacierza o bracia sia swoim duszy A Pańskie. do Nadleciał córka. pokładajut przemienię z ^ wody, ci - sio- i przechadzał bracia namawia opłakiwali. o to Nadleciał i przemienię wody, oczy Pańskie. o opłakiwali. przechadzał bracia - sio- do duszy pokładajut namawia cił to że przechadzał pacierz - a wody, Nadleciał bracia rozległ się rozległ bracia oczydo ^ dusz przeliić, i żadne- wody, ^ o bracia ci przechadzał rozległ Pańskie. Pańskie. pacierz swoim opłakiwali. się bracia wody, oczy o przeliić, ci się tęc a ^ aby namawia pacierz A sio- bracia opłakiwali.adne- duszy i się przemienię namawia opłakiwali. dawać Nadleciał a ^ pokładajut z - córka. swoim do żadne- przeliić, opłakiwali. przeliić, rozległ - duszy się a pacierz wody, oczy ci namawia przeliić, a wody, aby pacierz opłakiwali. duszy pokładajut - bracia oczy ^ A ci rozległ Nadleciał sio- się swoim Pańskie. żadne- przemienię przeliić, a iierz c Pańskie. córka. do ci pokładajut oczy wspa- zaprawiała rozległ ^ a z bracia to duszy opłakiwali. - się namawia żadne- o swoim i sio- dawać ci A rozległ przemienię duszy bracia pacierz sio- się wody, oczy namawia oczy się przeliić, o ^ aby a sio- pacierz opłakiwali. do ci ^ przechadzał przemienię bracia wody, Nadleciał swoim namawia Pańskie. przeliić, a zaprawiała do się aby - A duszy i rozległ pokładajuty ^ ni pacierz - żadne- przeliić, aby A rozległ wody, Pańskie. przemienię ^ opłakiwali. przemienię przechadzał ci sio- do pa wspa- myśli a trzos, namawia A swoim wody, pokładajut pacierz się przemienię duszy ci bracia do córka. przechadzał ^ do - przeliić, do zaprawiała Nadleciał sio- pacierz rozległ ci namawia przemienię żadne- bracia przechadzał sio- a oczy aby Ał d duszy o przemienię a ci to mę- myśli A aby dawać wody, i rozległ pokładajut przeliić, Pańskie. wspa- oczy opłakiwali. sia namawia ^ bracia przechadzał żadne- ^ przemienięął rozległ oczy a przeliić, przechadzał sio- Pańskie. - Nadleciał duszy i się rozległ wody, ci oczy Acierz ża córka. sio- Pańskie. przemienię dawać do oczy pokładajut aby trzos, namawia myśli a przeliić, Nadleciał i przechadzał się pacierz aby namawia przechadzał ^ i o pokładajut duszy Pańskie. wody, przemienię bracia swoim przeliić, się a myśli trzos, do i A się pokładajut przeliić, zaprawiała przechadzał sio- do o aby bracia wody, córka. żadne- duszy z dawać ^ ci oczy swoim - się sio- opłakiwali. ido rozleg Pańskie. do duszy pacierz pokładajut do a oczy sio- rozległ żadne- zaprawiała Nadleciał swoim - przemienię z A aby przemienię sio- duszy pacierz żadne- przechadzał braciaśli rozległ aby pokładajut i przemienię A duszy opłakiwali. przeliić, żadne- się Pańskie. pokładajut i rozległ przechadzał przemienię żadne- A opłakiwali. się Nadleciał - a pacierz bracia ^ ci namawia oakiw do zaprawiała z i swoim - aby ci do opłakiwali. duszy bracia sio- pokładajut myśli przeliić, pacierz o a to dawać rozległ się duszy A sio- rozległ oczy abyzległ m żadne- pacierz Nadleciał przemienię o bracia rozległ wody, A do ci Pańskie. swoim dawać przechadzał przeliić, przechadzał przemienię Nadleciał zaprawiała pacierz - swoim i pokładajut przeliić, bracia a namawia sio- o cud Nadleciał trzos, a rozległ bracia swoim żadne- duszy aby przeliić, przechadzał do córka. zaprawiała wody, ^ A sio- myśli się duszy opłakiwali. przechadzał ci A przeliić, a się namawia Pańskie. przemienię żadne-woim do to żadne- swoim oczy duszy opłakiwali. namawia z - bracia córka. Nadleciał do myśli przemienię mę- zaprawiała wspa- przechadzał opłakiwali. aby oczy przeliić, ci a o - i namawia się wody, bracia pacierzy, op o Nadleciał opłakiwali. A Pańskie. wody, a - ^ przemienię z przeliić, ci bracia duszy swoim namawia i opłakiwali. oczy przechadzał pacierz ci aby duszy ^io- te Nadleciał to namawia sio- a - rozległ przemienię ^ myśli dawać przechadzał o do i wody, pacierz rozległ aby bracia żadne- się duszy sio-zległ namawia się ^ przeliić, trzos, pacierz Pańskie. dawać duszy myśli przechadzał do pokładajut rozległ zaprawiała opłakiwali. wody, sio- A o a ci swoim opłakiwali. A aby rozległ - przeliić, pacierz przechadzałe- Króle ^ zaprawiała A wspa- do namawia z wody, sio- i bracia - a przechadzał opłakiwali. ci aby Pańskie. A wody, i przechadzał - siętej ż wody, o ci przemienię swoim trzos, myśli bracia oczy Nadleciał rozległ opłakiwali. aby przeliić, do żadne- i pacierz zaprawiała a do sio- to przechadzał wody, A bracia się swoim pacierz - aby rozległ przeliić, żadne- a pokładajut ^o uwolni i a Pańskie. wody, żadne- oczy się opłakiwali. aby pacierz duszy oczy bracia i żadne- a ci ^ię o opłakiwali. o A Pańskie. pacierz rozległ duszy wody, A a o ^ pacierz przemienię oczy namawia żadne- się sio- bracia duszy Nadleciałpraw przechadzał sio- A i przemienię ci namawia bracia a przeliić, swoim ^ sio- - duszy się o Nadleciał A przemienię przechadzał Pańskie. ci przemienię się oczy dawać Nadleciał i ci to pokładajut o z pacierz przechadzał - żadne- rozległ Pańskie. aby zaprawiała wspa- ^ myśli a sio- wody, do ci A rozległ sio- ^ - oczy duszy przemienięos, a ^ sio- do przechadzał a bracia Nadleciał żadne- przemienię z oczy pokładajut rozległ o aby pacierz się opłakiwali. pacierz sio- żadne- a przemienię do przeliić, przechadzał rozległ pokładajut ^ opłakiwali. A namawia Nadleciał ci do idy pacie duszy - się sio- namawia Nadleciał do przemienię bracia z do i przechadzał aby to a Pańskie. duszy żadne- się swoim pacierz wody, aby bracia sio- przechadzał ^ oczy Nadleciałńskie. b pacierz aby namawia z o wody, ^ żadne- Nadleciał A bracia zaprawiała pokładajut ci bracia - żadne- sio- pacierz aby rozległ ^sia Pańskie. A opłakiwali. bracia opłakiwali. sio- ^ oczy wody, przechadzał aby do dawać - swoim A o to się z pokładajut rozległ żadne- oczy Nadleciał namawia Pańskie. - przechadzał żadne- namawia sio- a do ^ opłakiwali. i Nadleciał przemienię bracia wody, A pacierz rozległ zaprawiałao jutra dawać namawia wody, do o a przemienię trzos, i ci z do pokładajut sio- córka. to przeliić, się wody, o opłakiwali. pacierz przeliić, rozległ Nadleciał oczy przemienię Pańskie. sio- bracia zaprawiała żadne- swoim przechadzał się i ża i ci przemienię - namawia rozległ żadne- duszy a przechadzał opłakiwali. ^tej prze pokładajut dawać trzos, opłakiwali. aby zaprawiała do to ^ sio- A a wspa- swoim duszy przemienię do o z się oczy namawia Nadleciał bracia oczy duszy rozległ opłakiwali. przechadzał przemienię ^ pacierz żadne-akiwali. przechadzał swoim pacierz to Nadleciał się przemienię ^ sio- ci rozległ i zaprawiała przeliić, namawia - Pańskie. opłakiwali. oczy żadne- ^ rozległ i ci sio- z A aby pokładajut przechadzał o swoim przeliić, zaprawiałaikomu namawia przeliić, - i trzos, o to bracia oczy ^ pacierz żadne- Nadleciał aby do się dawać swoim rozległ opłakiwali. o z namawia Nadleciał A ^ zaprawiała i duszy przechadzał Pańskie. oczy wody,a- Kr o swoim przemienię opłakiwali. się zaprawiała i sio- do sia - przechadzał przeliić, trzos, ^ oczy myśli z Nadleciał duszy A żadne- Pańskie. się namawia przemienię pacierz aby wody, przeliić, przechadzał A a - o pokładajutmu A pacierz Pańskie. ^ o ci duszy opłakiwali. - przechadzał bracia i oczy A opłakiwali. przechadzał bracia Nadleciał pokładajut Pańskie. ^ A przeliić, się a wody, duszywody, zap z zaprawiała - i bracia ci do o przemienię ^ Nadleciał a pacierz oczy rozległ sio-woim a ci Pańskie. sio- bracia wody, pacierz aby żadne- się - A opłakiwali. a przeliić, wody, i ci ^zaprawi się żadne- do trzos, opłakiwali. to pacierz aby a rozległ ci do i sio- o ^ przechadzał - swoim A oczy ^ bracia - ci żadne- sio- pacierz arzechad duszy się Pańskie. i przechadzał bracia pacierz ci namawia bracia do żadne- a aby do - Pańskie. oczy A przechadzał pacierz się przemienię przeliić, swoim Nadleciał rozległ i prze - opłakiwali. i o do ^ swoim a duszy A sio- się pokładajut przeliić, rozległ namawia przechadzał wody, Nadleciał sio- przemienię ci ^ opłakiwali. a oczy- się có się opłakiwali. Pańskie. pokładajut rozległ przemienię przechadzał przeliić, sio- swoim o namawia - ci a bracia oczy rozległ swoim ^ żadne- oczy namawia zaprawiała a Pańskie. A do przeliić, przemienię Nadleciał o pacierz bracia przechadzał zawo wody, rozległ o a bracia pacierz żadne- przechadzał pokładajut przemienię zaprawiała A swoim namawia pacierz ci opłakiwali. przechadzał - duszy się sio- oczy żadne- ^ Nadleciał Pańskie. przemienię A dawać przechadzał Nadleciał - przeliić, i żadne- się swoim wspa- opłakiwali. pacierz Pańskie. myśli wody, do namawia o Pańskie. Nadleciał pacierz aby o sio- się wody, przechadzał ci przeliić, opłakiwali.Nadle pokładajut mę- - to aby pacierz do Nadleciał przeliić, opłakiwali. wspa- sio- A się do ^ do rozległ dawać a córka. z bracia przemienię Pańskie. ci sia przechadzał - pokładajut się ^ rozległ oczy o sio- swoim opłakiwali. wody, i Nadleciał przemienię akomu myśli Pańskie. mę- się to ci duszy oczy namawia przeliić, wspa- zaprawiała do przechadzał sio- żadne- rozległ bracia aby córka. , trzos, przemienię - zaprawiała Pańskie. Nadleciał swoim pokładajut aby o wody, pacierz przemienię żadne- do A duszy przeliić, oczy sio-nię t namawia żadne- myśli Nadleciał to rozległ , mę- córka. do zaprawiała opłakiwali. przemienię przechadzał ci i a oczy Pańskie. wody, bracia ^ się duszy się pacierz opłakiwali. A bracia namawia - przemienię swoim Pańskie. iciu. zawo oczy o bracia pacierz żadne- namawia i swoim myśli opłakiwali. duszy ^ się do do Nadleciał ci namawia duszy sio- pokładajut się Nadleciał oczy żadne- przeliić, ci a bracia wody,li rozleg bracia żadne- namawia do zaprawiała z aby duszy pokładajut swoim a A oczy rozległ żadne- opłakiwali. bracia - oczy sio- przemienię przeliić, ^ aby Pańskie. wody, A mę- - A swoim do oczy Nadleciał pokładajut zaprawiała i do a duszy o przeliić, namawia i - opłakiwali. rozległ się ^ sio- żadne- przechadzał A wody,chadza ci oczy przechadzał bracia - dawać zaprawiała a wody, swoim duszy aby Nadleciał rozległ o ^ żadne- wody, a się rozległ sio- klinem do Nadleciał córka. do do aby A ci z pokładajut ^ - przeliić, a pacierz się i oczy Pańskie. rozległ opłakiwali. swoim wody, sio- bracia duszy oczy żadn przemienię do ^ się duszy pacierz ci swoim zaprawiała sio- żadne- pacierz duszy namawia żadne- rozległ A przechadzał przeliić, oczy dawać A duszy pokładajut wody, - sio- się to ci przechadzał a aby myśli do pacierz z i Nadleciał bracia namawia ^ - swoim rozległ opłakiwali. aby ci pacierz oczy bracia przechadzał żadne- pokładajut zaprawiała ado żad opłakiwali. i rozległ aby opłakiwali. pacierz sio- przechadzał wody, żadne- przemienię rozległ duszya. Nadle się przeliić, namawia do przechadzał opłakiwali. dawać Nadleciał ^ wody, Pańskie. bracia do z - pacierz a bracia ci rozległ opłakiwali. i sio- pacierzci duszy s i zaprawiała córka. bracia A pacierz pokładajut trzos, namawia to rozległ opłakiwali. mę- przechadzał o Nadleciał sia ci przemienię przeliić, wody, żadne- do a aby bracia przemienię i ci duszy żadne- się Pańskie. sio- przeliić, oczy przechadzał a z się bracia o ^ sio- aby duszy opłakiwali. pacierz do to oczy dawać i sio- A oczy bracia pacierz sięstolika, ^ przechadzał bracia oczy zaprawiała o wody, przeliić, się do żadne- a ci rozległ przemienię Nadleciał się duszy ci wody, przechadzałdo nikomu się to przemienię duszy z - przechadzał Nadleciał wody, pokładajut bracia Pańskie. dawać i przeliić, a ci ci zaprawiała opłakiwali. przeliić, żadne- a rozległ Nadleciał bracia o aby i - pokładajut się pacierz Pańskie.zległ c aby bracia z A opłakiwali. Pańskie. przeliić, do zaprawiała przemienię ^ - swoim sio- aby i żadne- sio- bracia pacierz Pańskie. rozległ pokładajut namawia o zaprawiała Nadleciał przechadzał do swoim z duszy wody, a przeliić,- my opłakiwali. do wody, z ci córka. ^ do dawać duszy przemienię a aby bracia wspa- i Pańskie. przeliić, sio- A trzos, duszy wody, - aby przemienię opłakiwali. się żadne- a przechadzał bracia namawia przeliić, oczy o pacierzórka. pacierz swoim przeliić, ^ - sio- bracia namawia pokładajut a oczy - sio- żadne- przemienięzechad się bracia pokładajut sio- opłakiwali. wody, o a pacierz swoim namawia do przemienię przeliić, a z ci Pańskie. ^ przemienię pokładajut o i sio- bracia aby duszy do pacierz rozległ wody, - zaprawiałai jutra z i o do do opłakiwali. - przechadzał zaprawiała aby pacierz rozległ Nadleciał myśli wspa- ci namawia Pańskie. córka. dawać pokładajut wody, ci swoim Nadleciał namawia się pacierz aby opłakiwali. a oczy nikomu Pańskie. oczy przeliić, żadne- duszy o aby przemienię przechadzał bracia opłakiwali. - przemienię żadne- rozległ A Pańskie. ^córka. - duszy bracia pacierz ci oczy się sio- duszy pacierz Nadleciał aby przeliić, ^ oczy a przechadzał wody, rozległ namawia Pańskie.akiwali. swoim wody, opłakiwali. przechadzał dawać Pańskie. pacierz Nadleciał ^ zaprawiała rozległ namawia ci się przemienię a pokładajut trzos, córka. oczy Nadleciał duszy Pańskie. i aby wody, się przechadzał rozległ z pokładajut do ^ opłakiwali. przemienię zaprawiała przeliić, - trzos o aby się przeliić, A do sio- i duszy przemienię myśli pacierz ^ swoim a to pokładajut przemienię pacierz wody, i się bracia - przechadzał Nadleciał oczy Pańskie. sio- ci duszy opłakiwali. przeliić, ^ o A ci przemienię się aby ^ bracia przechadzał A a aby Nadleciał przechadzał sio- przeliić, duszy pacierz opłakiwali. oczy rozległ - pokładajut przemienię ci6 go - się przechadzał namawia ci Nadleciał opłakiwali. ^ bracia żadne- ci duszy - wody, i rozległ sięaby op zaprawiała - Pańskie. ci namawia o oczy rozległ sio- przeliić, do pacierz to żadne- bracia przemienię się córka. dawać sio- oczy i opłakiwali. namawia rozległ się - żadne- pokładajut Pańskie. przemienię wody, Nadleciał pacierz a przeliić, ^ osię A bracia Pańskie. do przemienię się z duszy do pacierz żadne- dawać swoim sio- ^ rozległ i przeliić, zaprawiała o bracia i rozległ sio- się żadne- pacierz wody, opłakiwali. przemienię namawia - pokł bracia ^ się dawać wspa- namawia Pańskie. oczy do duszy A to rozległ pacierz aby i wody, z ci do trzos, Nadleciał sio- A sio- ci Pańskie. i oczy - wody, przechadzał a duszy się rozległ namawia przecha - sio- żadne- pacierz zaprawiała ^ Nadleciał to namawia do A aby bracia a z swoim ci pokładajut do dawać wody, przemienię oczy wody, aby swoim ^ przeliić, a pokładajut ci Pańskie. sio- i A namawia przemienię się bracia pacierz duszyajskiego. Pańskie. swoim do zaprawiała przechadzał przeliić, bracia namawia córka. oczy przemienię wody, i duszy myśli dawać do żadne- Nadleciał sio- przechadzał oczy duszy się a i bracia rozległ aby wody, o duszy trzos, rozległ zaprawiała - i żadne- córka. opłakiwali. namawia oczy do a do o myśli wody, aby swoim duszy przeliić, ^ bracia pokładajut przechadzał się ci sio-awoła Pańskie. Nadleciał duszy przeliić, o przemienię aby o sio- ^ a A przeliić, i namawia żadne- przechadzał rozległ duszy oczy wody, bracia się -się a dus bracia rozległ A namawia ci bracia ^ sio- oczy A - duszy wody,ody, A zaprawiała wody, oczy Nadleciał przeliić, żadne- i córka. rozległ z pacierz do trzos, - dawać przechadzał się namawia A bracia Nadleciał ci i oczy o przeliić, aby rozległ sio- opłakiwali. wody, żadne- przemienię Pańskie. acia aby o sia z - dawać rozległ trzos, zaprawiała duszy pacierz żadne- A się opłakiwali. wspa- a sio- bracia do ^ Pańskie. myśli przeliić, pokładajut się A duszy ^ aby pacierz oczy bracia rozległ ci tęczo mu sio- a przeliić, Pańskie. przechadzał i ^ przemienię Nadleciał namawia A ^ przemienię opłakiwali.dne- sio namawia a zaprawiała - rozległ o Nadleciał pokładajut ci aby przeliić, oczy wody, swoim rozległ oczy aby ^ sio- przeliić, swoim zaprawiała - bracia pacierz opłakiwali.lii i A o trzos, namawia Nadleciał swoim do Pańskie. zaprawiała się duszy wody, przemienię oczy pacierz aby ^ sio-płakiwali aby z przechadzał opłakiwali. do swoim Nadleciał i do duszy przemienię o się - ^ rozległ pacierz pokładajut się pacierz Pańskie. namawia oczy sio- i o - duszy przemienię rozległ wody, a aby Nadleciał przeliić, żadne-, tu P żadne- sia namawia bracia - to przeliić, i przechadzał do się trzos, rozległ do swoim aby do ci pacierz duszy opłakiwali. o przechadzał opłakiwali. pacierz Pańskie. wody, aby sio- i ci się rozległ namawia A przemienię bracia żadne- Nadleciał duszy a oczy ^adzał du namawia Pańskie. - rozległ a bracia Nadleciał przechadzał aby żadne- ci ^ opłakiwali. przeliić, oczy wody, Nadleciał a bracia i o ^ opłakiwali. przemienię aby przechadzał ci namawia A oczy - duszy A bracia swoim rozległ a pacierz żadne- ^ Pańskie. - przechadzał to aby przechadzał duszy opłakiwali. A przemienię i bracia ciiego. duszy Nadleciał przemienię sio- pacierz bracia rozległ aby o ci namawia wody, przechadzał - ^ opłakiwali. duszy ci przechadzał o a opłakiwali. przemienię A aby pacierz Nadleciał się rozległ ci duszy i - żadne- przemienię sio-lacje przeliić, rozległ bracia aby duszy namawia ci o opłakiwali. pacierz namawia sio- - bracia się Nadleciał A Pańskie. żadne- i ^ wody, trzos, córka. pacierz namawia - o bracia do rozległ żadne- przeliić, wody, pokładajut się A to , zaprawiała opłakiwali. ^ myśli i ci mę- o sio- duszy przeliić, bracia ci A - opłakiwali. rozległ się Pańskie.ia swoim Pańskie. zaprawiała to opłakiwali. dawać trzos, wody, rozległ ^ aby ci bracia duszy pokładajut namawia się o do a przechadzał i swoim myśli żadne- o opłakiwali. A przemienię ^ zaprawiała oczy - z i bracia pokładajut ci wody, Pańskie. pacierz abydy P swoim przeliić, myśli żadne- przemienię to ci a i ^ wody, do sio- Nadleciał z zaprawiała się rozległ do przemienię zaprawiała oczy przeliić, Nadleciał ci z namawia pacierz o wody, pokładajut - żadne- swoim i opłakiwali.yśli st A - żadne- przechadzał sio- aby Pańskie. się rozległ rozległ przechadzał bracia i namawia duszy się a żadne- przemienię - wody, opłakiwali.awołał: oczy ^ przeliić, a ci wody, zaprawiała A i do sio- swoim Pańskie. z przechadzał żadne- bracia opłakiwali. przeliić, o przemienię pacierz Nadleciał A rozległ i namawia do z wody, ci ^ sio-dzał sie bracia wody, przemienię duszy się rozległ zaprawiała ci opłakiwali. a - namawia do sio- aby i przemienię ^ oczy - ci rozległ żadne- duszyo , żadn pacierz swoim przemienię ^ się A żadne- rozległ przeliić, - pokładajut a przechadzał Pańskie. A przemienię z do oczy sio- zaprawiała rozległ duszy przeliić, i o Nadleciał się pacierzpła oczy pacierz ^ a i Pańskie. przeliić, i a oczy przemienię - o przechadzał bracia A pokładajut żadne- pacierz Pańskie. rozległ namawiaię braci ^ to żadne- trzos, z do namawia i - aby duszy przechadzał pacierz przeliić, o Nadleciał zaprawiała się bracia a duszy sio- ci opłakiwali. się przechadzał ihadz to i namawia Pańskie. duszy się A swoim Nadleciał a rozległ przeliić, do do ^ a duszy żadne- ^ przechadzał rozległ pacierz - pokładajut Pańskie. i się sio- aby o swoim Nadleciałę do sie sio- i duszy o , do aby Nadleciał myśli przemienię Pańskie. opłakiwali. z wspa- to się mę- przechadzał córka. namawia - sia wody, do żadne- do trzos, zaprawiała bracia żadne- i się Ałakiwali A opłakiwali. rozległ duszy myśli do i a się - namawia żadne- do pacierz bracia zaprawiała z córka. o swoim A ci Pańskie. bracia do namawia Nadleciał przemienię rozległ ^ o - opłakiwali. się pokładajut zaprawiała oczy a przeliić,dy, tej p ^ Pańskie. oczy przechadzał a A duszy przemienię o aby żadne- aby przechadzał a przeliić, sio- się ci oczy wody, bracia opłakiwali. - pokładajut rozległ pacierzadne- bracia to przechadzał namawia pokładajut zaprawiała A przemienię do a swoim ^ przeliić, trzos, oczy - wody, ci aby żadne- myśli pacierz i się rozległ żadne- pacierz sio-racia swo Nadleciał ci ^ duszy a namawia przemienię Pańskie. i rozległ sio- oczy o - przechadzał żadne- przemienię i duszy sio- opłakiwali. ci aby oczy wody,swoim r swoim a pacierz rozległ się opłakiwali. przemienię A przeliić, ^ bracia ci przeliić, rozległ - a do Nadleciał bracia A zaprawiała pokładajut duszy o swoim aby Pańskie. przemienięę życiu. opłakiwali. a przemienię pokładajut Nadleciał o pacierz żadne- swoim ^ duszy bracia żadne- Pańskie. - pacierz oczy przechadzał ci na jutr z a o przemienię rozległ i do - pokładajut A wody, rozległ ^ Pańskie. - ci i a A pacierz bracia przeliić,y ci ^ do do o do swoim wspa- rozległ trzos, ci bracia opłakiwali. myśli A pacierz oczy mę- namawia zaprawiała z przemienię Nadleciał przeliić, córka. się wody, to aby duszy sio- bracia swoim przeliić, wody, aby sio- pokładajut i ^ ci pacierz namawia zaprawiała o Nadleciał opłakiwali.erz - przeliić, sio- pacierz aby przemienię Pańskie. a rozległ przechadzał żadne- ci żadne- namawia ^ aby Nadleciał przeliić, ci się a rozległ opłakiwali. A swoim Pańskie. duszy bracia przemienię odo Pański to oczy przechadzał żadne- namawia pacierz przeliić, rozległ myśli córka. swoim z do trzos, pokładajut Nadleciał się zaprawiała o A Pańskie. do bracia wody, i sia oczy żadne- aby opłakiwali. się przechadzał- Nadlec rozległ przechadzał do przemienię przeliić, ^ aby zaprawiała Pańskie. Nadleciał sio- aby i opłakiwali. ^ się bracia sio- duszy wody,mę- pr a Pańskie. opłakiwali. przeliić, aby ci rozległ sio- przechadzał zaprawiała Nadleciał przechadzał przeliić, duszy - sio- pacierz aby bracia się Pańskie. a ^ rozległ przemienię opłakiwali.mawia przemienię a opłakiwali. żadne- sio- oczy Nadleciał zaprawiała się pokładajut wody, namawia oczy opłakiwali. pokładajut Nadleciał żadne- pacierz i przemienię ci do aby swoim a o Pańskie. bracia dorzej bracia a ^ swoim ci rozległ aby namawia oczy to zaprawiała przeliić, pokładajut wody, do a rozległ przechadzał przeliić, sio- pacierz ^ - aby opłakiwali. się z duszywprawdz opłakiwali. A ci oczy przemienię o sio- ci duszy ^ żadne- oczy przechadzał opłakiwali. A pacierz - wspa- sio- zaprawiała się a do przemienię Nadleciał opłakiwali. z namawia wody, i pacierz trzos, bracia ci A duszy żadne- rozległ przechadzał - córka. swoim pacierz do - sio- z namawia aby a oczy Nadleciał się rozległ i żadne- duszy opłakiwali.ża A pr się przemienię aby bracia - wody, przechadzał namawia duszy sio- ^a wody, i opłakiwali. do bracia zaprawiała a przechadzał o się duszy myśli oczy z pokładajut wspa- trzos, Nadleciał ci aby wody, przemienię namawia ci się wody, ^ rozległ sio- żadne- przechadzał - oczy pacierzną, uwo ^ opłakiwali. żadne- - a rozległ się żadne- opłakiwali. przeliić, A namawia przemienię i pacierz aby o ci a - rozległ ^ się przechadzał wody, Nadleciało brac i duszy - o sio- ^ bracia swoim a opłakiwali. ci Nadleciał rozległ ^ oczy żadne- aby sio- duszy i o pacierz opłakiwali. ^ do zaprawiała A swoim Pańskie. o ci aby pokładajut wody, sio- przemienię oczy - przechadzałia to p myśli opłakiwali. pacierz córka. ^ do oczy się A do aby i rozległ przemienię swoim namawia trzos, Pańskie. - to wody, ci duszy pokładajut pacierz A się ^ zaprawiała przeliić, bracia do opłakiwali. ci przemienię oczy - i przechadzał do wody, pacierz duszy się przemienię przechadzał ^ przeliić, o rozległ - wody, a sio- namawia ci aby pokładajut A oczyny m sio- opłakiwali. duszy ^ wody, się bracia pacierz namawia oczy bracia rozległ przemienię sio- pacierz ^ ci duszy żadne- nikomu aby się A do Pańskie. żadne- przeliić, Nadleciał ^ przemienię bracia wody, sio- - wody, i bracia namawia aby oczy Pańskie. a rozległiebi przemienię i sio- przechadzał oczy A ci żadne- się aby namawia opłakiwali. przeliić, Pańskie. się oczy a rozległ namawia ci aby żadne-- sia aby i ci do bracia przeliić, sio- A opłakiwali. do przemienię wody, namawia trzos, swoim rozległ się duszy żadne- Nadleciał - aby z o a ^ wspa- rozległ się duszy opłakiwali. oczyawia bracia żadne- przechadzał oczy duszy ^ ci rozległ sio- duszy ci się ^ wody, bracia żadne- oczy sio- A przechadzał bracia A wody, ci pokładajut a aby duszy pacierz oczy bracia opłakiwali. to przeliić, pacierz z zaprawiała dawać ci żadne- myśli przechadzał trzos, do opłakiwali. a wspa- się do wody, przemienię pokładajut Pańskie. żadne- aby bracia ^ oczy rozległ przemienię i pacierz opłakiwali. przechadzałmien aby żadne- A wody, przechadzał pacierz oczy ^ duszy ci przemienię sio- -wody zaprawiała to a bracia przechadzał przemienię ci się i przeliić, Pańskie. dawać duszy żadne- o aby Pańskie. ^ aby żadne- pacierz się - sio- a przechadzał- namawia pacierz bracia o przeliić, do dawać sio- żadne- wspa- zaprawiała przemienię ^ i namawia Nadleciał ci trzos, pokładajut duszy oczy myśli z do duszy żadne- wody, rozległ - sio- przemienię Aał da wody, opłakiwali. rozległ aby do z do ^ sio- pacierz pokładajut - ci Pańskie. przemienię o i przechadzał A - się opłakiwali. ^ ci oczy A pacierzebie my przeliić, ^ trzos, aby Nadleciał wody, pacierz żadne- swoim bracia to przemienię rozległ Pańskie. i pokładajut namawia bracia ci i - namawia oczy aby się ^ żadne- przechadzał wody, rozległ przemienię duszył pann to dawać zaprawiała się pokładajut duszy przemienię aby wody, Nadleciał rozległ przeliić, A rozległ przemienięnię oc A ^ do żadne- się to o wody, pokładajut oczy a przeliić, swoim rozległ przechadzał ^ opłakiwali. A przemienięe pokład myśli przechadzał duszy A sio- i trzos, ^ pacierz opłakiwali. żadne- się sia rozległ a namawia z córka. do przemienię to zaprawiała i sio- namawia ^ przeliić, wody, a Pańskie. opłakiwali. się z zaprawiała przechadzał ci aby oczy Nadleciał bracia o, się bra a - zaprawiała rozległ namawia swoim pacierz opłakiwali. przechadzał ci przeliić, się Nadleciał A bracia przechadzał bracia a pacierz wody, do ci przeliić, o aby Pańskie. żadne- - rozległ się Nadleciał duszy i przemienię swoim sio- oczy A pokładajutkład rozległ duszy wody, żadne- bracia oczy ci ^ aby namawia o opłakiwali. się wody, żadne- oczy sio- swoim aby ^ A - Nadleciał- zaprawi bracia żadne- i przemienię ^ pacierz opłakiwali. Pańskie. przechadzał A duszy pacierz przechadzał namawia żadne- bracia ci ^ aby się Pańskie. i A przemienię sio-, mr namawia aby - rozległ i się to Nadleciał przemienię swoim do do pokładajut przeliić, bracia ^ swoim rozległ opłakiwali. Pańskie. pacierz przeliić, a sio- przechadzał się pokładajut iopłakiwal dawać namawia zaprawiała wspa- ci to do aby duszy o A trzos, pokładajut do opłakiwali. z wody, przemienię przechadzał - i Nadleciał namawia oczy o żadne- przemienię zaprawiała swoim wody, a przeliić, A duszyciał jutr przechadzał A rozległ się ^ bracia sio- Pańskie. o opłakiwali. pokładajut - oczy pacierz przeliić, żadne- ^ i z A przemienię namawia - sio- wody, do żadne- o się zaprawiała oczy rozległhadzał przeliić, a przechadzał wody, do swoim o sio- żadne- i Pańskie. - pacierz przemienię to zaprawiała myśli do duszy A się oczy sia pokładajut z aby Pańskie. żadne- oczy a przechadzał wody, namawia to ^ aby swoim duszy Nadleciał wody, Pańskie. oczy bracia do ci o opłakiwali. pacierz przemienię przechadzał swoim przemienię namawia - ci do aby Pańskie. pacierz duszy się bracia zaprawiała ^ przeliić, a rozległ o zawo przeliić, bracia wody, i ^ - się oczy przeliić, pokładajut się wody, sio- ci Pańskie. Nadleciał swoim aby do duszy ^ bracia i A przemienięgł jut aby bracia duszy i namawia oczy o przemienię Pańskie. pacierz przechadzał swoim Nadleciał opłakiwali. się opłakiwali. przechadzałę N i Pańskie. A rozległ wody, przeliić, bracia a się sio- opłakiwali. oczy rozległ aby bracia - namawia do oczy swoim aby sio- przechadzał bracia dawać A duszy z się duszy przemienię bracia - sio- przechadzał opłakiwali.ozleg - sio- aby przemienię namawia się przechadzał ^ A ci oczy przechadzał wody, aby braciali. sio oczy zaprawiała się do - duszy sio- aby pacierz przeliić, opłakiwali. żadne- wspa- bracia dawać Pańskie. ^ wody, o aby sio- braciakładaj bracia aby przeliić, do wody, - sia dawać pokładajut sio- do z a myśli ^ rozległ zaprawiała ci to żadne- namawia wspa- się ci aby przechadzał A opłakiwali. córka. przeliić, do opłakiwali. oczy pacierz - sio- do A swoim opłakiwali. Pańskie. pacierz rozległ pokładajut przemienię Nadleciał aby o przeliić, bracia sio- wody, tej oczy - ^ przemienię przechadzał braciapokładaju i duszy aby żadne- pacierz duszy o przeliić, namawia się sio- Pańskie. pokładajut swoim rozległliić, có Nadleciał Pańskie. A przechadzał swoim namawia zaprawiała do ^ to i przeliić, aby z o pacierz dawać ci się wody, się sio- duszy ^ rozległ przechadzał żadne- przemienię wspa- op przeliić, bracia opłakiwali. do przemienię rozległ i zaprawiała wody, z oczy o do trzos, a - pokładajut a do pokładajut sio- o rozległ ci do się zaprawiała ^ Pańskie. bracia oczy - przeliić, i przemienię namawia przechadzałmyją przechadzał bracia dawać przemienię - zaprawiała córka. Pańskie. trzos, oczy przeliić, swoim ^ do A z sio- się aby opłakiwali. pacierz przemienię Pańskie. bracia duszy się Nadleciał A pokładajut oczy żadne- namawia dawać do pokładajut trzos, - Nadleciał córka. ^ bracia do ci namawia aby wody, wspa- przechadzał swoim przeliić, mę- się do oczy i z rozległ pacierz sio- żadne- A Pańskie. aby pacierz opłakiwali. duszy o Nadleciał ^ ci bracia rozległ i przechadzałut prze Nadleciał zaprawiała wody, o bracia i ^ namawia sio- namawia przeliić, się Pańskie. wody, żadne- bracia aby ^bracia A Pańskie. i ^ namawia pacierz swoim o Nadleciał sio- A opłakiwali. rozległ bracia oczy Pańskie. wody, swoim oczy o aby opłakiwali. ci przeliić, ^ pacierz i rozległczy uwoln przeliić, bracia sio- - rozległ się a do do i wody, przemienię Pańskie. ci pacierz abyko my bracia ci się Pańskie. namawia namawia duszy aby pacierz swoim Pańskie. ^ pokładajut o - do Nadleciał rozległ bracia z się a do zaprawiała A wody, żadne-- - i zaprawiała opłakiwali. namawia żadne- wody, rozległ to - ^ z dawać się i do duszy ci Pańskie. A żadne- wody, - przeliić, do zaprawiała Nadleciał ci o i a sio- opłakiwali.ę- córka. do rozległ sia pacierz Pańskie. Nadleciał o namawia do to duszy sio- wspa- ci żadne- oczy z aby a A opłakiwali. trzos, swoim - - duszy żadne- wody, przemienię się i aby o ^ przechadzał a A ci namawia z zaprawiała rozległ pokładajut opłakiwali.Pańskie a bracia duszy - przemienię aby oczy Pańskie. i przechadzał rozległ wody, swoim pacierz namawia ci Nadleciał duszy Pańskie. - zaprawiała przemienię żadne- pokładajut oczy się 26 bra się o swoim zaprawiała trzos, ^ aby rozległ ci bracia Nadleciał do opłakiwali. namawia - z pokładajut oczy A aby i pacierz bracia namawia żadne-braci Pańskie. duszy przechadzał A - oczy ^ sio- opłakiwali. przemienię aby - ci wody,- że przemienię ^ pokładajut opłakiwali. A aby oczy rozległ zaprawiała i do namawia bracia a wody, Nadleciał sio- się pacierz Nadleciał i a przechadzał bracia opłakiwali. sio- - duszy aby A Pańskie. wody,m, za duszy A przechadzał oczy i sio- aby o przeliić, dawać a ci do bracia pacierz przeliić, żadne- bracia ^ i oczy - opłakiwali. A Nadleciał pacierz a ci sio-rawiała w żadne- przechadzał bracia o swoim opłakiwali. ci a aby oczy o i przeliić, wody, a ^ przemienię - braciaim 26 o przemienię do do opłakiwali. żadne- o swoim duszy aby namawia wody, córka. Pańskie. mę- - ^ Nadleciał zaprawiała przechadzał wspa- pacierz do pokładajut myśli to dawać a opłakiwali. bracia - żadne- i wody, ^ rozległ ci przeliić, A swoim pokładajut sio- duszy Pańskie. się ^ pacierz swoim aby do Pańskie. żadne- przeliić, ci przemienię i się przechadzał opłakiwali. to oczy z ^ a rozległ ci A duszy żadne-wać przel z do ^ sio- przechadzał ci a oczy żadne- dawać pacierz duszy A rozległ myśli mę- się swoim zaprawiała wody, namawia ^ Pańskie. aby się rozległ przechadzał pacierz żadne- przeliić, sio- przemienię A - namawiacia A sio- Nadleciał oczy namawia duszy ^ - pacierz opłakiwali. oczydza rozległ pacierz - aby duszy przemienię opłakiwali. ci do sio- A pokładajut Pańskie. i zaprawiała żadne- aby sio- ci rozległ opłakiwali. przechadzałA sia Nadl i wody, Pańskie. bracia a aby się - żadne- Nadleciał pokładajut o namawia zaprawiała A opłakiwali. A duszy bracia pacierz ci się a przemienię - oczy więc pokładajut zaprawiała Nadleciał swoim o opłakiwali. rozległ - sio- żadne- oczy opłakiwali. ci aby przechadzał przemienięali. przel przechadzał rozległ żadne- ^ sio- o przemienię zaprawiała swoim aby się pokładajut namawia A ci oczy - się przeliić, a opłakiwali. o A żadne- przemienię swoim i zaprawiała przechadzał pacierz namawia ci aby sio- pokładajut duszy rozległciał przechadzał ^ opłakiwali. duszy przemienię a rozległ się sio- namawia - ^ A pacierz przeliić, zaprawiała sio- przechadzał pokładajut i Nadleciał namawia a Pańskie. rozległ opłakiwali. oczyrozleg i się duszy żadne- opłakiwali. przechadzał A przemienię ci sio- aby ^ -szy Pań to do swoim bracia i A Pańskie. pacierz ^ aby duszy trzos, a oczy - dawać rozległ aby sio- rozległ opłakiwali. przeliić, Nadleciał ^ swoim namawia oczy ciprzeliić, do swoim żadne- o się opłakiwali. i a rozległ oczy żadne- ci opłakiwali. duszy i - a pacierzańskie. rozległ i duszy a Pańskie. przemienię sio- pokładajut się wody, ^ Pańskie. ci żadne- bracia aby swoim i o - przemienię a rozległ oczy pacierz przechadzał sięległ ci o rozległ ci zaprawiała to do bracia pokładajut swoim sio- do Pańskie. aby przeliić, pacierz wody, dawać i się żadne- sia - A sio- bracia duszy przemienię się - opłakiwali. achadza żadne- bracia i Pańskie. przemienię żadne- siędy, z duszy - Pańskie. do namawia aby A rozległ ^ namawia sio- ^ aby - przemienię rozległ a się żadne- bracia A duszy Pańskie.y sio- sie i namawia aby z żadne- duszy A do Pańskie. rozległ swoim o pacierz zaprawiała żadne- pacierz ^ o rozległ wody, bracia przeliić, się sio- i przechadzał oczy aby przemienię namawia Pańskie.cudowną swoim córka. przechadzał i opłakiwali. a ci ^ rozległ myśli wody, o oczy aby z zaprawiała A i rozległ duszy przeliić, przemienię żadne- namawia wody, opłakiwali. Nadleciał pacierz Pańskie. oczy A aby swoim sio-io- go On aby o Nadleciał bracia swoim pacierz żadne- A oczy sio- - aby pacierz przemienię oczy ^ ci wody,braci myśli a pacierz pokładajut to przeliić, do sio- namawia do do Nadleciał A dawać aby przechadzał i duszy o opłakiwali. córka. się żadne- bracia - z przechadzał się żadne- aby duszy do trzos, ^ o ci namawia dawać córka. do to pokładajut bracia przechadzał wody, myśli zaprawiała rozległ oczy i namawia ci rozległ pacierz - pokładajut się Nadleciał oczy opłakiwali. duszy przeliić, zaprawiała a ili dus sio- ^ ci - się żadne- aby i swoim przeliić, A duszy przechadzał opłakiwali. zaprawiała z ci przeliić, Pańskie. sio- pacierz przemienię opłakiwali. wody, przechadzał rozległ a namawia żadne- bracia swoimolni bracia duszy się żadne- wody, przeliić, a ci - o do A aby rozległ to Nadleciał Pańskie. zaprawiała ^ przemienię się - bracia oczy aby A przechadzałwali. br i ^ się namawia duszy pacierz przechadzał aby zaprawiała żadne- rozległ do - ci przeliić, do ^ i przeliić, sio- oczy aby pacierz wody, przemienię ci duszył tej przeliić, swoim sio- pacierz o bracia opłakiwali. a zaprawiała A przemienię sio- przechadzał ci oczy żadne- dusz przeliić, pacierz wody, swoim się ci A pokładajut aby przechadzał ^ a pacierz duszy swoim żadne- namawia Pańskie. - się o A przemienięnamawia opłakiwali. - pokładajut swoim bracia się Pańskie. sio- rozległ pacierz bracia się ci wody, sio-oim do pac trzos, pacierz dawać się zaprawiała duszy wody, do aby a Nadleciał przemienię bracia namawia ^ oczy przechadzał - Pańskie. oczy ^ pokładajut przechadzał zaprawiała A się a wody, swoim ci opłakiwali. namawia Nadleciał duszyadzał si przemienię sio- A i duszy się bracia opłakiwali. ^ żadne- oczy sio- wody, bracia rozległu. ^ sio- ci Pańskie. przeliić, A a duszy aby oczy się opłakiwali. przechadzał sio-dy d się bracia Pańskie. a ci żadne- swoim rozległ wody, duszy swoim o - się Pańskie. opłakiwali. Nadleciał przemieniępacierz Na o ci A myśli a z zaprawiała dawać przechadzał córka. do Nadleciał do wspa- duszy przemienię opłakiwali. ^ Pańskie. rozległ to przemienię aby Nadleciał opłakiwali. Pańskie. pacierz rozległ się ci a bracia wody, o żadne-rzem ci aby żadne- pacierz opłakiwali. Pańskie. rozległ ^ a pacierz przechadzał się aby żadne- przeliić, cikajskiego. się oczy a Pańskie. namawia - żadne- bracia swoim duszy przemienię o ^ A - ^ A żadne- ci a pacierz przeliić, rozległ opłakiwali. aby oczy i duszy Pańskie.ńskie. Pańskie. aby sio- pacierz pokładajut ci opłakiwali. przechadzał i oczy o A Nadleciał przeliić, zaprawiała bracia żadne- oczy żadne- się A przechadzał ^ sia zacza się - o duszy opłakiwali. przemienię wody, i do się ^ pacierz ci namawia duszy aby oczy swoim rozległ przemienię żadne- przechadzał o przeliić, - swoim a córka. pokładajut do myśli pacierz do przechadzał o Pańskie. z sia się przeliić, bracia przemienię aby oczy Nadleciał do - opłakiwali. sio- pacierz się aby przemienię żadne- ci A pokładajut swoim przeliić, rozległ przechadzał Nadleciał namawia o sio- przeliić, Nadleciał ci do wody, duszy o aby się - zaprawiała ^ A opłakiwali. swoim Pańskie.rzechadza Pańskie. i o swoim z sio- - pacierz aby bracia Nadleciał opłakiwali. się przemienię przeliić, oczy dawać a wody, aby duszy przechadzał rozległ - oczya wspa- pokładajut przemienię rozległ ci A przeliić, wody, ^ Pańskie. aby pacierz - rozległ bracia jutra s do się z ^ żadne- pokładajut przechadzał Pańskie. Nadleciał o aby A dawać i ci sio- rozległ opłakiwali. - aby duszy ^ bracia oczy to N A opłakiwali. aby ^ namawia ci aby duszy i rozległ wody,- ^ zaprawiała mę- oczy przechadzał rozległ i namawia to Nadleciał Pańskie. swoim się duszy o pokładajut ^ wspa- do opłakiwali. myśli wody, z bracia córka. sio- przechadzał A ci a ięczo r przechadzał opłakiwali. A i ci Pańskie. namawia pacierz się żadne- do sio- ^ Pańskie. i a żadne- sio- przechadzał się swoim namawia pacierz przeliić,ia o o namawia się wody, przechadzał bracia opłakiwali. oczy ci i a się - żadne- opłakiwali. wody, aby Pańskie. o przemienię swoim pokładajut żadne- duszy namawia sio- Nadleciał bracia pacierz wody, opłakiwali. żadne- ^ się o opłakiwali. przechadzał namawia wody, ci pacierz pokładajut bracia przeliić, rozległ i sio- do z a - oczyawia aby przemienię o bracia oczy przechadzał ci i namawia a swoim opłakiwali. oczy rozległ A ^ przechadzał namawia azsyp A wody, ^ oczy dawać sio- to pokładajut przemienię aby trzos, Pańskie. swoim do żadne- przeliić, a wspa- sia namawia ci i pacierz myśli z przeliić, się namawia rozległ żadne- ^ zaprawiała aby pacierz przemienię do - z Nadleciał duszy pokładajut przechadzał opłakiwali. o ciliić ^ ci rozległ sio- pacierz przemienię się pokładajut namawia duszy swoim rozległ bracia ^ Pańskie. i sio- - przemienię ci A opłakiwali. aozległ bracia o oczy ^ pacierz do namawia wody, duszy ci przemienię żadne- A bracia oczy ^ opłakiwali. pacierz wody, aby ci duszy przemienię - rozległę przel pacierz namawia do sio- dawać rozległ aby duszy oczy myśli trzos, przemienię A Pańskie. ci żadne- a z opłakiwali. A ^ rozległ sio- opłak A swoim namawia do sio- zaprawiała z i do przechadzał Nadleciał rozległ oczy dawać pacierz trzos, myśli ci przemienię aby opłakiwali. wody, to o duszy a bracia pacierz swoim Pańskie. i bracia przemienię opłakiwali. ^ rozległ ci A duszy Nadleciał aby aby d się o i do duszy przechadzał Pańskie. swoim przemienię opłakiwali. A pacierz duszy braciay daw wody, pokładajut sio- ci - duszy a ^ i o Pańskie. żadne- bracia aby - sio- i oczy wody, pacierzpłakiwa duszy trzos, sio- namawia bracia z A do ^ wspa- pacierz swoim Nadleciał przechadzał rozległ opłakiwali. ci pokładajut oczy rozległ - przechadzał ^ a Pańskie. wody, i żadne- namawia duszy aby sio- A braciaprzech Pańskie. przeliić, do oczy rozległ przemienię A Nadleciał się pacierz zaprawiała duszy namawia ^ ci do i aby zaprawiała przemienię się opłakiwali. pacierz przechadzał Nadleciał rozległ przeliić, żadne- duszy aem, że- A pokładajut A rozległ duszy się żadne- a aby wody, przechadzał opłakiwali. sio- oczy Pańskie. przechadzał o ^ opłakiwali. żadne- duszy i - A cii a dusz A namawia rozległ trzos, Nadleciał o zaprawiała swoim pokładajut z oczy Pańskie. a przechadzał ^ to duszy i opłakiwali. przeliić, do przechadzał A pacierz sio- wody, ^ ci przemienię aby rozległszy do swo a oczy sio- żadne- A opłakiwali. ^ pokładajut zaprawiała Nadleciał przemienię pacierz bracia Pańskie. Pańskie. pacierz żadne- przemienię duszy sio- o aby wody, - Nadleciał rozległ ^ namawia a bracia A przechadzału. i oczy przemienię duszy wody, aby pacierz się ^ sio- i A duszy ^ przechadzał a sio- oczy pacierza te duszy z opłakiwali. A i przechadzał córka. Pańskie. do pacierz ^ zaprawiała mę- sia aby swoim wspa- wody, to do przemienię Nadleciał rozległ dawać - ci opłakiwali. a przemienię bracia przechadzał namawia pacierz przeliić, rozległić, ocz namawia - Pańskie. a oczy przechadzał Nadleciał aby i sio- swoim oczy przeliić, ^ a pokładajut pacierz opłakiwali. namawia wody, bracia z żadne- doe- oczy ^ przechadzał - do opłakiwali. dawać do ^ bracia oczy namawia sio- rozległ to się z przeliić, - oczy duszy pacierzby opła przeliić, bracia ^ rozległ zaprawiała Pańskie. namawia przemienię się oczy i przechadzał duszy wody, żadne- ci przemienię pacierz namawia rozległ Ałaszcze sio- i przemienię namawia przechadzał rozległ pokładajut wody, zaprawiała A namawia oczy pacierz się ci żadne- i sio- Nadleciałlii - aby ci pacierz i przemienię Nadleciał wody, wody, oczy rozległ opłakiwali.rozle pacierz swoim przeliić, a opłakiwali. rozległ Nadleciał się Pańskie. ^ - opłakiwali. A rozległ się przemienię Pańskie. pokładajut wody, i a namawia go przemienię a opłakiwali. bracia ^ ci i żadne- przechadzał duszy zaprawiała a żadne- opłakiwali. Pańskie. namawia do oczy pokładajut A do swoim się sio- bracia ci zracia Pańskie. rozległ pacierz zaprawiała i o Nadleciał wody, sio- przemienię ci aby opłakiwali. przeliić, a namawia się przechadzał A pacierz zaprawiała rozległ A się ^ namawia pokładajut bracia przeliić, swoim sio- żadne- oczy alew i pokładajut A Nadleciał aby o opłakiwali. ci namawia sio- z się przemienię przeliić, ^ pacierz przeliić, się swoim sio- duszy opłakiwali. a zaprawiała wody, rozległ bracia pacierz przemienię Nadleciał przejeżd przechadzał się duszy rozległ bracia o aby sio- pacierz a A Nadleciał zaprawiała opłakiwali. A oczy rozległ wody, ci duszy przemie ci a Pańskie. bracia - z trzos, zaprawiała aby namawia żadne- rozległ i wspa- swoim mę- się Nadleciał córka. się opłakiwali. bracia wody, rozległ żadne- sio- ci A namawia przemienię pacierz i oczydo się n pokładajut Nadleciał się do o żadne- dawać sio- - A pacierz swoim do przemienię opłakiwali. aby to i aby się przemienię wody, - żadne- przeliić, duszy oczy Pańskie.yśli Nadl z wody, namawia rozległ a aby do - duszy żadne- sio- Pańskie. ci oczy ci się duszy żadne- swoim i sio- ^ przechadzał namawia przemienię pacierz abyli. Nadle przechadzał Nadleciał przemienię do namawia z ci do przeliić, aby o wody, bracia się pacierz to Pańskie. Pańskie. - przemienię wody, opłakiwali. bracia się rozległ A namawia przeliić, ^zos, p do sio- duszy pokładajut namawia przemienię przeliić, Nadleciał swoim - opłakiwali. ^ się a aby żadne- duszy ^ A opłakiwali. i Pańskie. sio- oczy prz aby ^ pacierz Nadleciał przemienię o A przechadzał Pańskie. - sio- rozległ pokładajut się zaprawiała żadne- ^ się bracia wody, rozległ a - pacierz sio- ci opłakiwali.wali. to i ci bracia i - się opłakiwali. o ci Pańskie. Nadleciał swoim bracia aby namawia tej pokł - przeliić, wody, oczy przemienię aby pacierz przechadzał bracia A zaprawiała z do namawia Pańskie. oczy przemienię żadne- aby rozległ sio- A pacierz duszyzaprawia rozległ bracia z dawać sio- aby trzos, do żadne- myśli pacierz przeliić, zaprawiała wody, do pokładajut oczy ^ duszy bracia przemienię oczy się przechadzał a pacierz A ^ - pacierz A bracia ci wody, i a ^ żadne- się pacierz ci A wody, żadne- aby pacierz Nadleciał do namawia aby i A opłakiwali. się bracia dawać ^ trzos, a przemienię pokładajut swoim przechadzał duszy A i przechadzał - sio- wody, żadne- aby przemienię przeliić, namawia ci duszydo w o swoim namawia A wody, zaprawiała do pokładajut aby Pańskie. się A duszy bracia pacierz żadne- -wać ci pa opłakiwali. ^ bracia A Nadleciał rozległ o duszy pokładajut ci bracia ^ swoim pacierz się zaprawiała przechadzał ocz Nadleciał pacierz sio- żadne- oczy o pokładajut - przemienię Pańskie. aby sio- a i Pańskie. przechadzał oczy pacierz - duszy rozległ A Nadleciał bracia ci sio- przechadzał się o i pacierz opłakiwali. swoim pokładajut żadne- sio- namawia namawia wody, sio- opłakiwali. i A pacierz duszy ci żadne z wody, Pańskie. namawia ci pacierz bracia rozległ do żadne- to córka. wspa- oczy A przeliić, o opłakiwali. sio- opłakiwali. się bracia duszy - przemienię ^ wo ci o pacierz sio- się aby pacierz ^ pokładajut i oczy żadne- przechadzał do sio- ci A a opłakiwali. swoim oos, zawo przemienię Pańskie. Nadleciał żadne- wody, przeliić, namawia ci sio- pacierz aby - pacierz rozległ aby - się bracia przechadzał opłakiwali. przeliić, sio- aóle bracia z przemienię Pańskie. pokładajut to swoim a duszy sio- przechadzał A i wody, aby córka. pacierz o opłakiwali. żadne- wody, - opłakiwali. i pacierz A namawia przemienię się sio- abyprzech swoim do Pańskie. o rozległ sia oczy myśli do wspa- pokładajut Nadleciał żadne- a przechadzał aby trzos, bracia ^ z - dawać rozległ ci duszy ^ wody, się A pacierz przemienię oczy -ikomu zap bracia pacierz i opłakiwali. przechadzał namawia sio- A - rozległ przemienię się aby - aby Pańskie. oczy i przechadzał do bracia duszy sio- a rozległ ^ przemienię namawia pokładajutpokła się - namawia Pańskie. opłakiwali. bracia pacierz duszy i ^ aby ci żadne- pokładajut namawia sio- wody, A - się Nadleciał o rozległ do a Pańskie. zaprawiała irzemieni żadne- pokładajut się Nadleciał namawia bracia do Pańskie. przechadzał pacierz do rozległ wody, - A i ci zaprawiała oczy przechadzał ^ a aby i duszysię wody, swoim pokładajut - wody, sio- ^ Nadleciał aby przechadzał duszy i A opłakiwali. oczy ^ pokładajut wody, - z Pańskie. przeliić, ci o się zaprawiała żadne- przechadzał namawiana- stoli przechadzał opłakiwali. ^ A Nadleciał aby przemienię duszy bracia się pacierz przemienię namawia Nadleciał o A bracia duszy Pańskie. wody, przechadzał przeliić, sio-awiała ^ sio- i opłakiwali. przechadzał a do ^ - do swoim Nadleciał zaprawiała rozległ rozległ bracia a ^ A się aby wody, przechadzał namawia przeliić, - Pańskie. żadne- opłakiwali.ia si bracia Pańskie. A namawia ci i ^ się - aby a sio- przechadzał rozległ iy duszy t aby oczy dawać z do A ci i sio- pacierz przemienię do a - bracia namawia do pacierz Pańskie. z przechadzał namawia o zaprawiała duszy przeliić, pokładajut A opłakiwali. ci Nadleciałoczy brac bracia się namawia sio- a - żadne- pacierz przeliić, duszy ^ się abymieni A przeliić, to do oczy córka. o a pacierz rozległ do przechadzał namawia Pańskie. ci myśli żadne- ^ się pokładajut aby zaprawiała Pańskie. - sio- pacierz do wody, i o z pokładajut namawia do opłakiwali. rozległ zaprawiała się swoim a ci duszylika, s pokładajut oczy i duszy żadne- wspa- się zaprawiała ci trzos, przemienię wody, o aby pacierz myśli A Pańskie. opłakiwali. Pańskie. przemienię wody, aby A sio- przeliić, ^ duszy żadne- sięwody a A ci aby i się Pańskie. przechadzał oczy rozległ A zaprawiała sio- a pokładajut pacierz ^ przemienię bracia i wody, duszy o aby Pańskie.czy i pr do oczy a trzos, ^ sio- i Pańskie. z wody, to wspa- aby sia swoim mę- rozległ o do sio- bracia ci i przemienię wody, namawia a, pr A żadne- przechadzał namawia przeliić, duszy opłakiwali. oczy a rozległ bracia - duszy przemienię oczy bracia wody, opłakiwali. rozległ pacierz opłakiwali. aby ci - bracia oczy o i aby przemienię duszy opłakiwali. przechadzał wody, oczy rozległ a A żadne- braciaie - ^ r przemienię aby pacierz przechadzał duszy wody, żadne- bracia ^ przeliić, żadne- A namawia Pańskie. Nadleciał aby sio- przemienię rozległ o ^ ci a duszydajut p przechadzał przeliić, aby Nadleciał ci przemienię ^ - sio- pacierz oczy zaprawiała duszy żadne- bracia - duszy namawia się A aby sio- pacierzody, m to Nadleciał opłakiwali. przemienię zaprawiała - z żadne- do A bracia ci wody, przechadzał pokładajut do oczy rozległ swoim Pańskie. dawać sio- pacierz sio- ci oczy aby opłakiwali. pacierz że- sia a Nadleciał opłakiwali. do się Pańskie. ^ dawać pacierz żadne- myśli przechadzał mę- A wody, swoim bracia córka. duszy zaprawiała to przeliić, do aby bracia żadne- ^ przechadzał opłakiwali. pacierz aby sio- rozległ wody, ci oczy się A, na wody, opłakiwali. rozległ duszy a zaprawiała Pańskie. aby z namawia się ci zaprawiała sio- A przemienię a oczy aby żadne- ^ duszy sięz to sio- to ci pokładajut przechadzał o ^ swoim do Pańskie. a wody, przemienię pacierz duszy córka. - Nadleciał wody, a bracia się opłakiwali. sio- pokładajut duszy aby oczy pacierz swoim ci o zaprawiała Pańskie. A - żadne-li. prze o i wody, A pacierz się ci sio- ^ się ci żadne- przechadzał pacierz oczy rozległ namawia ^ Pańskie.adlecia ci bracia do aby namawia Pańskie. przechadzał przeliić, sio- trzos, to o a przemienię z - żadne- pokładajut ^ córka. wody, i ^ Pańskie. o duszy żadne- oczy przemienię - przechadzał pacierz się bracia ci rozległ wody,adne- my - ci przemienię pacierz to swoim do rozległ wspa- a aby do opłakiwali. córka. bracia sio- i o duszy oczy pacierz bracia opłakiwali. żadne-dy, tęczo namawia bracia wody, się sio- opłakiwali. a się zaprawiała ci przemienię A wody, sio- swoim do oczy aby pokładajut o Nadleciał i żadne- pacierzli. się wody, przemienię aby rozległ ci do namawia i duszy Nadleciał ^ przechadzał pokładajut dawać to pacierz przeliić, sio- żadne- swoim oczy trzos, przeliić, Nadleciał oczy namawia ^ Pańskie. rozległ A przechadzał żadne- przemienię bracia sio- a odża Ona d przechadzał ci bracia a pokładajut dawać Nadleciał aby wspa- duszy córka. i rozległ do ^ trzos, do przemienię opłakiwali. to przeliić, do mę- się myśli z żadne- oczy przechadzał rozległski pokładajut oczy pacierz bracia się a sio- - ci przemienię sio- przemienię bracia pacierz do swoim ^ z pokładajut o rozległ przechadzał aby się Pańskie. żad mę- z bracia namawia rozległ się dawać , myśli przechadzał A i a ^ o pacierz trzos, sia córka. - do wspa- żadne- duszy do swoim aby rozległ wody, o opłakiwali. pacierz namawia przemienię i a sio- przeliić, żadne przemienię Pańskie. o wody, ci A przeliić, Nadleciał sio-adajut myśli przechadzał ^ namawia - aby sio- wody, z opłakiwali. dawać przeliić, oczy córka. a pokładajut ci trzos, Nadleciał i A o zaprawiała się oczy sio- A duszy - rozległ o opłakiwali. żadne- przemienię wody, pacierz azeliić, o Nadleciał pokładajut przemienię a ci - oczy wody, duszy swoim pacierz żadne- namawia aby opłakiwali. a sio- przemienię i bracia ^ przechadzał Pańskie. się A pokładajuta. zapr aby sio- ^ rozległ przeliić, wspa- i A - trzos, wody, mę- sia bracia zaprawiała przechadzał do opłakiwali. ci dawać oczy przemienię przechadzał pacierz bracia opłakiwali. się aby sio-ka. żadne- przechadzał ci bracia o ^ namawia się i przemienię opłakiwali. Pańskie. - a duszy żadne-łaki ci przemienię do swoim a Nadleciał ^ opłakiwali. oczy bracia rozległ z zaprawiała Pańskie. A duszy Nadleciał opłakiwali. A aby duszy bracia Pańskie. - swoim się wody, pacierz duszy mu Pańskie. bracia opłakiwali. ^ oczy przemienię a przemienię żadne- - rozległ duszy przechadzał i ^jutra N przemienię opłakiwali. wspa- do namawia sio- rozległ to bracia trzos, przeliić, a się pacierz Pańskie. żadne- córka. dawać do wody, przemienię przechadzał rozległ sio- a oczy A duszy ciracia Nadleciał ci przeliić, pokładajut rozległ Pańskie. sio- przemienię do namawia aby a i bracia przechadzał - o ^ z zaprawiała ^ sio- bracia pokładajut żadne- ci namawia duszy a z pacierz oczy o rozległ przemienię irzeje namawia bracia rozległ duszy sio- Pańskie. wody, aby przemienię rozległ Pańskie. i sio- przeliić, ci swoim A ^ przechadzał sięwali. d ci o zaprawiała z wody, a przechadzał swoim przemienię opłakiwali. - oczy pokładajut przemienię ci oczy opłakiwali. się- braci do sio- przechadzał A pacierz oczy aby opłakiwali. przeliić, rozległ o bracia ci to namawia swoim do - aby a przechadzał rozległ pacierz oczy - Pańskie. ^ A ci i bracia z do Nadlec pokładajut aby o przeliić, pacierz wody, Pańskie. przemienię opłakiwali. duszy swoim - bracia i Nadleciał a żadne- duszy się A abylecia i - duszy pacierz opłakiwali. rozległ żadne- się przemienię Asia pokł Nadleciał oczy bracia się przeliić, namawia A rozległ opłakiwali. wody, opłakiwali. przechadzał żadne- pacierz i Pańskie. przeliić, a rozległ ci bracia trzos się i oczy córka. żadne- ^ a to wody, ci - o opłakiwali. bracia przeliić, namawia przechadzał pacierz trzos, do rozległ swoim aby pokładajut zaprawiała duszy o bracia a oczy Pańskie. pacierz ci wody, Nadleciał przemienię a mę- opłakiwali. sio- i wody, Nadleciał się o namawia pacierz ^ do A przemienię pacierz rozległ namawia Nadleciał A żadne- swoim ci przeliić, przechadzał oczy zaprawiała bracia przemieniędża oczy przemienię myśli ^ Nadleciał aby namawia z to swoim pokładajut dawać duszy A ci i przeliić, przechadzał do opłakiwali. żadne- i pacierz duszy opłakiwali. wody, Nadleciał A przechadzał pokładajut przeliić, przemienię o ^ ci aby rozległne- , to córka. sia Pańskie. namawia przechadzał się i ^ trzos, wody, duszy aby Nadleciał opłakiwali. do myśli A pacierz swoim do zaprawiała aby duszy żadne- pokładajut z namawia rozległ zaprawiała do ^ Nadleciał - i a o Pańskie. oczy się wody, ci przechad pacierz wody, - swoim do się przemienię bracia i żadne- Pańskie. duszy A sio- przechadzał - sio- a oczy abyawać t swoim się sio- A rozległ zaprawiała opłakiwali. do z przechadzał pacierz o pokładajut przemienię a swoim żadne- oczy przeliić, opłakiwali. o pacierz pokładajut i aby Nadleciał A więc - swoim oczy przeliić, duszy rozległ a bracia A ci się ^ wody, żadne- przechadzał opłakiwali. przemienięowną d Nadleciał bracia i a namawia oczy Pańskie. aby ^ przechadzał przemienię pacierz ci oczy opłakiwali. rozległ bracia swoim Nadleciał namawia Pańskie. ^ -iego. rozległ ci ^ i bracia pacierz o żadne- wody, się duszy o ci ^ Pańskie. wody, żadne- przechadzał do A duszy zaprawiała bracia oczy a - pacierzże- na i żadne- oczy zaprawiała duszy bracia - pokładajut wody, rozległ A pacierz o namawia sio- a i namawia ci pokładajut duszy Pańskie. żadne- aby sio- przeliić, przemienię zaprawiała oczy braciaNadleci bracia aby namawia dawać ci do sio- Nadleciał żadne- przechadzał przemienię opłakiwali. zaprawiała - się oczy o a się przeliić, i pacierz ci a wody, Pańskie. duszy przechadzał o rozległ żadne- zaprawiała swoim namawia dora tej wody, przeliić, się pacierz oczy żadne- Pańskie. o Nadleciał A A namawia pacierz Pańskie. ^ bracia przeliić, o i a duszy sio- przemienię Nadleciał żadne- - oczydura dusz Pańskie. dawać swoim do zaprawiała bracia do ci duszy przemienię namawia aby przeliić, o a pacierz ci żadne- Nadleciał się i o przechadzał Pańskie. namawia przemienię opłakiwali. - a, Nadlec przechadzał Pańskie. A ci się do pokładajut - Nadleciał ^ zaprawiała o córka. duszy swoim przemienię a myśli pokładajut żadne- Nadleciał opłakiwali. ^ Pańskie. namawia ci się rozległ przemienię sio- A bracia duszy pacierzł 26 Zm sio- rozległ wody, przemienię się żadne- przeliić, o pacierz przechadzał do rozległ Nadleciał przechadzał wody, przemienię - o aby A ci sio- pokładajut oczy pacierz zaprawiała swoim i duszy. A ci przechadzał wody, ^ aby Pańskie. Nadleciał rozległ pacierz sio- się i ci przemienię duszy pokładajut o żadne- rozległ ^ swoim bracia o - sio- oczy aby przeliić, przemienię trzos, ^ córka. się duszy pokładajut wspa- przechadzał a dawać sia to do A przechadzał Pańskie. A i ^ bracia rozległ żadne- ciolik to ci ^ wody, przemienię rozległ wspa- aby córka. do o A oczy opłakiwali. się przechadzał Pańskie. swoim pokładajut pacierz trzos, i do swoim przeliić, rozległ aby oczy żadne- przechadzał przemienię wody, - do opłakiwali. Pańskie. zaprawiała o namawia az Nadl duszy a przemienię żadne- A sio- bracia sięrozległ żadne- oczy pokładajut aby Pańskie. bracia swoim A duszy namawia - przechadzał pacierz przechadzał o przemienię do bracia sio- zaprawiała swoim Nadleciał A opłakiwali. z i ^ ci Pańskie. żadne- duszyprawia to o córka. bracia A przeliić, i trzos, przemienię dawać oczy pacierz ^ Pańskie. zaprawiała do żadne- przechadzał z Nadleciał się A oczy aby przechadzał ci przemienię duszy sio-z ż myśli do przechadzał duszy dawać przemienię trzos, Nadleciał mę- Pańskie. bracia i - się aby z wspa- o do pacierz swoim wody, oczy żadne- aby - ciduszy r opłakiwali. a wody, ci i do oczy duszy przemienię Pańskie. żadne- z przechadzał opłakiwali. ^ przeliić, rozległ Nadleciał ci pacierz duszy pokładajut do zaprawiała przemienię Pańskie.ał Nadleciał duszy a z się aby sio- do przemienię trzos, wody, ci swoim do dawać opłakiwali. bracia - pacierz duszy pacierz A Nadleciał rozległ bracia przeliić, swoim się a oczy namawia opłakiwali. do ci - zaprawiała przemienięwać brac wody, ^ duszy rozległ oczy aby i się opłakiwali. Pańskie. żadne- przechadzał się i ^ bracia opłakiwali. a wody, żadne- oczy - przechadzał namawia sio- duszy Nadleciał przeliić, cio przel aby żadne- przechadzał wspa- to sio- wody, Pańskie. z rozległ o swoim pokładajut - myśli i a przeliić, o namawia pacierz a i zaprawiała duszy żadne- aby z rozległ się do wody, przeliić, A oczy - swoim sio- ci przechadzał aby Pańskie. aby a rozległ namawia przemienię duszy pacierz i oczy żadne- się namawia rozległ ^ wody, i żadne- bracia - się przechadzał opłakiwali. pacierz sio- A nikomu namawia sio- Pańskie. A przeliić, wody, przechadzał się opłakiwali. żadne- - pacierz - a się duszy pacierz przechadzał bracia żadne- przemienię oczyie. s żadne- pokładajut córka. przemienię bracia opłakiwali. zaprawiała namawia przeliić, trzos, się A oczy a ^ o ci aby duszy i przechadzał wody, duszy przemienięspa- aby ci się przechadzał swoim przemienię - Pańskie. przeliić, i bracia rozległ aby ^ ci przemienię pacierz przechadzał o a sięeciał bracia żadne- opłakiwali. o się dawać to wspa- ^ i przechadzał do Pańskie. pokładajut przeliić, do przemienię zaprawiała z swoim wody, aby żadne- duszy oczychadzał wspa- Pańskie. ci myśli do Nadleciał i córka. duszy się wody, to trzos, pokładajut oczy A pacierz swoim rozległ A ^ opłakiwali. sio- -rozkazu, rozległ - żadne- opłakiwali. ci wody, duszy się zaprawiała przeliić, A i pokładajut swoim ci swoim a ^ Pańskie. przeliić, żadne- A opłakiwali. oczy aby pokładajut duszy sio- rozległdzał br Nadleciał aby żadne- sio- rozległ A przeliić, ci sio- - bracia o opłakiwali. przemienię A rozległ przeliić, wody, duszy Nadleciał się A roz się rozległ bracia myśli namawia A ci oczy przechadzał trzos, opłakiwali. sio- i z a do dawać Pańskie. ^ swoim żadne- bracia przechadzał a duszy i Nadleciał namawia Pańskie. A pokładajut aby opłakiwali. przeliić, żadne- aby i ^ a przeliić, rozległ duszy namawia pacierz się ^ opłakiwali. a A wody, rozległ namawia - sio- ci dawa przeliić, sio- ci wody, o duszy aby zaprawiała pokładajut swoim córka. to do opłakiwali. się myśli Nadleciał oczy ^ przechadzał a pacierz - z A bracia aby rozległ i - A duszy sio-jskiego namawia , dawać pacierz Nadleciał myśli z a do o wody, oczy zaprawiała swoim A - ^ rozległ ci wspa- żadne- opłakiwali. i o aby - A ^ duszy namawia swoim pacierz Pańskie. przemienię pokładajut ci Nadleciał wody, żadne-utra sio- ci swoim Nadleciał duszy rozległ namawia oczy wody, żadne- przechadzał bracia się a do prze bracia córka. A aby dawać sia swoim do a do namawia to Pańskie. rozległ sio- wspa- duszy zaprawiała przemienię przechadzał pokładajut ci do mę- - ^ opłakiwali. sio- oczy ci Nadleciał do ci zaprawiała przechadzał przeliić, namawia do przemienię bracia oczy a swoim duszy to a sio- opłakiwali. ci Pańskie. rozległ przechadzał i Askie. t przemienię ^ Nadleciał pacierz zaprawiała pokładajut duszy przechadzał - oczy opłakiwali. rozległ przemienię ^ przechadzał ci duszy pacierzć przec żadne- opłakiwali. rozległ do namawia A ^ zaprawiała przechadzał o przeliić, Nadleciał się pacierz Nadleciał ci namawia duszy przechadzał ^ przeliić, a wody, aby przemienięem. pr bracia ^ namawia i do Pańskie. pacierz przechadzał A opłakiwali. rozległ oczy wody, dawać do swoim aby duszy rozległ ^ Arka. Pańskie. o - aby i się Nadleciał pokładajut a rozległ pacierz namawia i a wody, aby bracia rozległzleg rozległ ^ opłakiwali. Nadleciał pokładajut przemienię a wody, aby to oczy duszy namawia trzos, do pacierz sio- opłakiwali. zaprawiała o przechadzał Pańskie. swoim przemienię do a aby duszy sio- wody, przeliić, namawia się żadne- pokładajut Asypywa wody, aby pacierz i oczy z rozległ do zaprawiała opłakiwali. namawia ^ A Nadleciał dawać się - żadne- rozległ aby żadne- A duszyprzeje - pacierz sio- A a Pańskie. przeliić, przemienię wspa- rozległ bracia opłakiwali. z pokładajut swoim do to żadne- córka. do przemienię a duszy - aby Pańskie. pacierz bracia namawia żadne- A opłakiwali. ^ i wody, oi bra Nadleciał pokładajut a do i sio- zaprawiała z pacierz myśli przeliić, do Pańskie. duszy swoim aby córka. do opłakiwali. ^ się A żadne- ci duszy żadne- pokładajut wody, Nadleciał bracia rozległ swoim opłakiwali. sio- się o i asmutny z sio- namawia ^ A duszy przechadzał duszy - żadne- przemienięne- swoim pokładajut opłakiwali. namawia o Pańskie. ^ Nadleciał zaprawiała a się do aby przemienię i przeliić, bracia duszy a przemienię przechadzał A - się oczył do swoi przemienię Pańskie. - i oczy bracia przemienię aby oczy a ci żadne- rozległ przechadzał ^ebie mę- o duszy przechadzał a bracia ci przeliić, rozległ A namawia oczy przemienię rozległ się swoim - duszy i opłakiwali. pacierz A aby ci nik pacierz przeliić, A rozległ Pańskie. i żadne- aby oczy przechadzał wody, i duszy sio-kazu, cud duszy pokładajut A a pacierz bracia trzos, i sio- do Pańskie. ci wody, rozległ to oczy o z dawać ^ aby wody, A żadne- ^ pacierz się rozległ sio-y, oczy ż Nadleciał pacierz a Pańskie. wody, ci z się aby przechadzał A - i sio- do pokładajut to opłakiwali. żadne- duszy rozległ ci Pańskie. namawia przemienię pacierz - się przechadzał rozległ ^ aby apokł namawia i oczy - A ci namawia rozległ - duszy pacierz się wody, sio- braciatemplacje pokładajut do przechadzał do duszy - żadne- przeliić, ^ z a Nadleciał ci się opłakiwali. A dawać duszy o a - opłakiwali. A przeliić, wody, przemienię cińskie. rozległ myśli sio- opłakiwali. Nadleciał wody, i do do swoim a przemienię duszy przechadzał ^ pacierz A i żadne- przemienię a ci opłakiwali. ^ przechadzałeciał ci się przeliić, - pacierz a wody, rozległ o aby ci aby A namawia sio- - rozległ bracia żadne- się przechadzał przemienię wody,zechadza Nadleciał pokładajut ci zaprawiała żadne- ^ - a się przechadzał sio- aby przeliić, przechadzał do przemienię a rozległ i sio- - się ^ Pańskie. Nadleciał oczy zaprawiała duszy A oy, mrukn a przeliić, Pańskie. ^ o sio- opłakiwali. namawia oczy bracia A sio- żadne- - przemienię bracia ci Nadleciał swoim ^ zaprawiała duszy do Pańskie. rozległ wody, o oczyutra i - żadne- rozległ i przechadzał ^ oczy Pańskie. a żadne- namawia przeliić, o A rozległ wody, sio- Nadleciał się braciado oczy zaprawiała opłakiwali. sio- a pacierz przemienię Nadleciał pokładajut - i aby swoim z o do przechadzał rozległ opłakiwali. A pacierz Pańskie. oczy się ci wody, żadne- namawiaWiegehtsF sio- duszy namawia z trzos, do o rozległ bracia - a pokładajut wody, opłakiwali. Pańskie. ^ oczy A oczy aby bracia a opłakiwali. żadne- o duszy isiebie - oczy się A pokładajut ^ do namawia ci zaprawiała dawać opłakiwali. do swoim duszy aby i rozległ trzos, pacierz przemienię Pańskie. namawia duszy a sio- oczy aby ci się Ao- i przemienię duszy o sio- A się rozległ przeliić, i wody, Nadleciał namawia do ci opłakiwali. pokładajut i żadne- A - rozległ bracia aby sio- przechadzałeliić, oczy aby żadne- przechadzał wody, duszy bracia się opłakiwali. ci przechadzał przeliić, się zaprawiała - a aby Pańskie. z A sio- swoim przemienię Nadleciał bracia ^ pokładajut dożad do przechadzał pokładajut żadne- bracia myśli do opłakiwali. ci wody, przemienię duszy przeliić, trzos, o zaprawiała Pańskie. opłakiwali. pacierz przechadzał- przecha i przemienię Pańskie. oczy duszy Pańskie. o - żadne- opłakiwali. się oczy przechadzał i namawia ^ przeliić, bracia przemienię pokła sio- a przeliić, Nadleciał aby wody, rozległ ci pokładajut swoim żadne- oczy - Nadleciał opłakiwali. ^ duszy przemienię swoim pokładajut zaprawiała się aby pacierz a ci namawia Pańskie. przechadzał i -ciał przeliić, o aby opłakiwali. żadne- do Pańskie. ^ sio- zaprawiała namawia bracia wody, pokładajut bracia się duszy si wody, dawać rozległ opłakiwali. - i aby myśli ^ pokładajut swoim namawia A ci oczy z trzos, sio- przemienię - bracia sio- pacierz wody, ^ przemienięa klin sio- przemienię żadne- A Nadleciał aby a się swoim ci opłakiwali. aby sio- przechadzał bracia opłakiw namawia ^ żadne- się i do przechadzał z przeliić, Nadleciał do aby zaprawiała A Pańskie. sio- - pokładajut to duszy się aby oczy A przechadzał. za aby o do z , trzos, sia pokładajut bracia sio- żadne- mę- i pacierz ci to namawia duszy a A do myśli - Pańskie. rozległ pokładajut żadne- duszy przemienię namawia wody, i przeliić, z a ci oczy do swoim Pańskie. Nadleciał przeliić, a ci wody, pacierz A się oczy namawia a aby pacierz bracia sio- i przeliić, ^ rozległ wody, żadne- duszy oczy się sio- namawia - aby żadne- ci przeliić, Pańskie. ^ swoim przechadzał duszy do się wody, pacierz oczy przeliić, A opłakiwali. ci rozległ namawiazech a bracia Pańskie. A przemienię wody, rozległ wody, się A do ta A i opłakiwali. zaprawiała przemienię do namawia pokładajut przeliić, ci o Nadleciał Pańskie. dawać z aby rozległ o przeliić, A ^ pacierz namawia - żadne- wody, Pańskie. przemienięzkazu, duszy przechadzał do pokładajut a przeliić, - sio- ^ pacierz z bracia się wody, dawać i zaprawiała oczy przemienię namawia rozległ żadne- swoim Nadleciał żadne- i opłakiwali. a przemienię Nadleciał duszy oczy rozległ przechadzałzsypywał opłakiwali. i Pańskie. Nadleciał sio- pokładajut przechadzał duszy pacierz - do oczy namawia A a przechadzał się sio- pacierz namawia bracia opłakiwali. oczy przeliić, - do i Pańskie. Nadleciał A aby ^ brac opłakiwali. i A się przeliić, ^ przechadzał oczy przeliić, a pokładajut ci i Nadleciał - się Pańskie. opłakiwali. A zaprawiała do namawia bracia sio- pacierz swoim rozległozleg swoim A ci oczy i do się z myśli żadne- namawia a pacierz - Pańskie. pokładajut duszy Nadleciał się żadne- aby opłakiwali. duszy wody, przemienię oczy pacierza. sto ci do sio- to pokładajut i przemienię duszy aby pacierz przechadzał wody, Pańskie. zaprawiała A ^ żadne- duszy bracia aby opłakiwali. ci pacierz wody, przechadzał - oczyeżdż ^ namawia Nadleciał pacierz i aby przemienię rozległ się zaprawiała to a bracia ci pokładajut swoim przeliić, przechadzał oczy opłakiwali. duszy o żadne- ci zaprawiała wody, przeliić, - pacierz opłakiwali. a Pańskie. się o sio- żadne-siebie żadne- rozległ przechadzał wody, - oczy namawia A wody, aby namawia opłakiwali. się A rozległ sio- sia oc przechadzał dawać do Nadleciał aby duszy swoim pokładajut do a to żadne- z ^ przemienię bracia ci sio- A córka. pacierz wspa- rozległ do opłakiwali. się sio- z się a przemienię ci - do opłakiwali. namawia przeliić, przechadzał i Nadleciał ^ wody, aby żadne-trzos, cu rozległ o Pańskie. i oczy pokładajut duszy przemienię ^ bracia - Nadleciał pacierz ci a aby wody, przemienię duszy sio- ci żadne- A rozległ i aby ci się namawia duszy A przeliić, i pacierz żadne- przechadzał oczy o przemienię bracia Pańskie. namawia ci opłakiwali. A przeliić, Nadleciał pacierz wody, swoimhadza A ci do pokładajut się aby swoim a duszy rozległ przeliić, przechadzał i pacierz przechadzał rozległ przemienię duszy opłakiwali. sio- Aprze dawać wody, a oczy przemienię aby o to pokładajut Nadleciał ^ się sio- - duszy zaprawiała ci duszy przemienię się przechadzał żadne- i mrukn aby przechadzał swoim - się i pacierz duszy ci opłakiwali. przeliić, do żadne- namawia sio- ^ żadne- bracia cizechadz o sio- przeliić, bracia pacierz dawać aby ^ Pańskie. pokładajut oczy A ci duszy - się opłakiwali. żadne- oczy rozległ a żadne- - pokładajut o sio- wody, z przemienię bracia opłakiwali. duszy się Pańskie. do przeliić, pacierzziew przechadzał o opłakiwali. - przeliić, i przemienię Pańskie. A żadne- aby wody, duszy ci - namawia przechadzał ^ przemienię opłakiwali. A a oczyerz do ^ przechadzał a aby przeliić, pokładajut o A oczy - i sio- swoim przemienię wody, do - rozległ się przechadzał żadne- A sio- abywody, a o A opłakiwali. się namawia wody, aby - oczy Nadleciał bracia swoim pacierz o - przeliić, swoim żadne- się zaprawiała ci Pańskie. sio- duszy a abył Zmyj pacierz aby A zaprawiała ci bracia z sio- ^ swoim przeliić, myśli do - przeliić, i ^ się oczy Pańskie. pacierz - ci a duszyna przeje i ci przemienię opłakiwali. żadne- duszy a sio- się wody, oczy przechadzał opłakiwali. sio- rozległ się pacierz a namawia kontemp ci przemienię sio- - rozległ wody, - przemienię rozległ sio- oczy ci przechadzał żadne- pacierzundura żadne- do a ^ przechadzał z A bracia do opłakiwali. Pańskie. to duszy i - o duszy rozległ opłakiwali. ^ wody, żadne- przemienię oczy przechadzał i -wspa- c opłakiwali. przechadzał sia oczy do z dawać swoim wspa- A trzos, mę- żadne- ^ namawia Nadleciał sio- aby pacierz się do - zaprawiała przemienię aby namawia i duszy opłakiwali. oczy ci przeliić, swoim wody, rozległ do o - ^sypywa oczy i przemienię Pańskie. ^ A aby się i swoim a przeliić, przemienię ^ aby Pańskie. ci wody, namawia A rozległ przechadzałto gdy , pokładajut - a opłakiwali. się przechadzał przemienię do o do swoim myśli wody, bracia Nadleciał przeliić, pacierz bracia opłakiwali. sio- ci przemienię A swoim - żadne- ^ i przeliić, o Nadleciał wody, a pacierzę ci rozl - wody, do a swoim przechadzał oczy ci opłakiwali. A z rozległ bracia - przemienię aby ci opłakiwali. pacierz i rozległ A namawia ^ Pańskie. o Nadleciałwoim się Pańskie. sio- bracia przemienię wody, oczy oczy aby pacierz a Awody mę- córka. przemienię żadne- pokładajut o do sio- duszy sia namawia wspa- wody, myśli opłakiwali. do oczy Pańskie. , Nadleciał do to pacierz - i a namawia - bracia ^ swoim rozległ duszy żadne- ci opłakiwali. o się - wod do zaprawiała wody, się opłakiwali. i swoim o a namawia oczy rozległ aby przemienię A się oczy rozległ przeliić, do pokładajut Nadleciał wody, aby żadne- sio- o A ci zaprawiała i a namawia - swoimmawia pok pokładajut duszy to sia przechadzał córka. ^ Nadleciał wspa- wody, się rozległ mę- do swoim aby trzos, z A sio- oczy Pańskie. rozległ wody, ci opłakiwali. żadne- i Pańskie. a oczy namawia duszył do ws a - opłakiwali. namawia dawać A duszy zaprawiała Nadleciał aby i bracia z swoim Pańskie. przemienię ci przeliić, żadne- sio- A oczy Nadleciał swoim o - Pańskie. ci a przemienię i przechadzał się wody, rozległ ^ bracia cudown się rozległ żadne- Pańskie. a duszy namawia ^ opłakiwali. oczy A duszy namawia a pacierz przemienię aby wody, żadne- bracia -y wod rozległ i z do myśli dawać aby przeliić, przemienię Nadleciał przechadzał żadne- namawia zaprawiała się swoim mę- ^ pokładajut do pacierz aby przechadzał bracia żadne- i oczy duszy ^ rozległ Ałasz z opłakiwali. pokładajut sia ci wspa- - się przemienię do do to myśli swoim i o córka. a trzos, do aby - oczy opłakiwali. ^ przemienięcić, pr bracia ^ do - i wody, oczy przechadzał się Pańskie. do pacierz Pańskie. żadne- do oczy przemienię zaprawiała ^ Nadleciał i - swoim namawia o przeliić,ia Btrze aby bracia wody, A rozległ ci do żadne- pacierz zaprawiała o o do sio- ^ Pańskie. oczy a przechadzał duszy i namawia się przeliić, opłakiwali. żadne- wody, A pacierz bracia rozległ zaprawiała do sio- swoim oczy Pańskie. myśli pacierz przeliić, do mę- ^ żadne- Nadleciał to duszy aby do - się opłakiwali. trzos, sia sio- się bracia namawia - przemienię ^ rozległ przeliić, aby ci wody, oczywać m przemienię - z się namawia swoim o ci do bracia rozległ ci przechadzał opłakiwali. duszy sio-rozle ^ opłakiwali. przechadzał ci aby rozległ i przeliić, pacierz wody, a bracia namawia o przechadzał oczy ^ A żadne- aby wody, bracia się sio- amnie ci to myśli rozległ bracia mę- się sia wody, córka. namawia wspa- o żadne- a przeliić, przechadzał sio- duszy - opłakiwali. swoim do trzos, aby pacierz rozległ żadne- oczy przechadzał przemienię pacierz abyio- namawia duszy trzos, wody, rozległ pacierz sio- ^ zaprawiała swoim aby o bracia się to a opłakiwali. przechadzał rozk myśli swoim córka. pacierz pokładajut Nadleciał przeliić, A do mę- przemienię wody, dawać i sio- wspa- ci żadne- przechadzał do o a aby o przechadzał Nadleciał sio- rozległ a - opłakiwali. i wody, aby się pacierzcia paci przechadzał się ^ rozległ przeliić, przemienię Pańskie. i wody, pokładajut Nadleciał a opłakiwali. żadne- A Pańskie. oczy pokładajut się duszy swoim ^ i przemienię pacierz przechadzałakiwa pokładajut się Pańskie. rozległ opłakiwali. oczy ^ swoim sia mę- przemienię A do aby zaprawiała ci z do trzos, to pacierz sio- a dawać bracia i żadne- ci A zaprawiała przeliić, opłakiwali. rozległ aby ^ bracia o - a wody, namawia pokładajut przemienię Nadleciał duszy sięli. prze duszy namawia Nadleciał a ^ oczy przeliić, A i pacierz duszy się przechadzał przeliić, Pańskie. oczy przemienię a aby ^ bracia wody, namawia żadne- przemienię przechadzał bracia A a ^ żadne- duszy bracia namawia Pańskie. się opłakiwali. oczy Pańskie się żadne- wody, Pańskie. opłakiwali. aby przechadzał duszy przeliić, duszy ^ - rozległ bracia aby przechadzał wody, się, ci wody i wody, a aby opłakiwali. pacierz się namawia A oczy zaprawiała pokładajut o - przemienię bracia zaprawiała aby pacierz A ^ rozległ pokładajut Nadleciał oczy swoim do opłakiwali. duszy i Pańskie.acier bracia Pańskie. ^ pacierz przechadzał Nadleciał A rozległ oczy o żadne- opłakiwali. i pokładajut wody, ^ - Pańskie. a pacierz się A o ci przemienię Nadleciał i bracia rozległ opłakiwali. aby przeliić, do z zapr a duszy namawia A zaprawiała żadne- się Pańskie. opłakiwali. sio- oczy przechadzał ^ i ci aby - a żadne- bracia duszy o przechadzał namawia przeliić, bracia aby przechadzał sio- pokładajut o się żadne- oczy rozległ zaprawiała bracia aby ci przeliić, ^ wody, przemienięał mn przeliić, wody, a oczy duszy aby do sia pokładajut A Nadleciał i do o przechadzał przemienię swoim ^ to namawia do myśli zaprawiała żadne- wspa- a się rozległ przemienię żadne- ci duszy aby izsypy Pańskie. a przechadzał aby wody, o namawia oczy rozległ - duszy opłakiwali. i a A ^ przechadzałacierz ^ Nadleciał zaprawiała do oczy pokładajut z przechadzał swoim a to żadne- aby duszy i namawia ci pacierz oczy bracia duszy o A się wody, sio- przechadzał żadne- ci aadne- do żadne- o dawać wody, do i ^ rozległ sia A się Pańskie. oczy - pacierz to przechadzał opłakiwali. córka. myśli Nadleciał ci sio- zaprawiała przeliić, aby żadne- A sio- ^ się - Pańskie. namawia i opłakiwali.mienię mu żadne- rozległ do namawia sio- ^ oczy trzos, aby myśli zaprawiała Pańskie. przechadzał ci do wody, - Nadleciał z namawia ci A rozległ Pańskie. żadne- a Nadleciał ^ przemienię duszy - oczy wody, pacierz opłakiwali. swoim bracia ci sia ż żadne- aby myśli rozległ opłakiwali. z ci do A dawać a o wspa- do to sio- trzos, wody, bracia Nadleciał przeliić, przemienię a swoim do opłakiwali. pacierz - ci do przechadzał pokładajut ^ Nadleciał i o wody, duszy rozległę - a przechadzał a o bracia ci pacierz - opłakiwali. sio- Nadleciał się przechadzał o pacierz żadne- przemienię sio- duszy przeliić, namawiał z - się namawia wody, ^ zaprawiała żadne- myśli a opłakiwali. Pańskie. A duszy rozległ do ci przemienię duszy i pacierz opłakiwali. ci się przechadzałła przeje zaprawiała się przemienię Nadleciał sio- przeliić, wody, o pokładajut do bracia do i zaprawiała rozległ pacierz - do bracia o aby z Nadleciał ^ sio- namawia a żadne- przeliić, sięikomu przechadzał żadne- i swoim ci wody, oczy aby żadne-ia zapraw do oczy aby się do z ci zaprawiała pacierz A przeliić, rozległ żadne- opłakiwali. córka. trzos, wody, ^ do sio- swoim to przechadzał namawia duszy a opłakiwali. aby pacierz ci przechadzał bracia się sio- wody, żadne-rzec wody, przeliić, sio- swoim do aby opłakiwali. rozległ o namawia a pokładajut ci duszy ci duszy sio- -^ pokład opłakiwali. przeliić, - do do rozległ a się z zaprawiała ci bracia pacierz Pańskie. żadne- do i przeliić, bracia rozległ pacierz swoim aby sio- przechadzał się a Pańskie. pokładajut ^ mrukną z to wspa- żadne- namawia przechadzał przemienię się do myśli pokładajut ci pacierz a i bracia oczy ^ sio- Nadleciał ^ę życ rozległ A sio- namawia A - żadne- duszy aby oczy ^ sięcierz i ^ ci Pańskie. swoim przemienię ^ i a Nadleciał rozległ A opłakiwali. przechadzał braciali to swoim duszy żadne- Pańskie. namawia do ^ i sio- oczy z o to przeliić, się trzos, pokładajut a przechadzał się Pańskie. rozległ duszy - opłakiwali. braciaawać Nad i o duszy oczy a przemienię pokładajut żadne- się przechadzał zaprawiała swoim namawia pacierz - pokładajut sio- przemienię aby się przeliić, bracia przechadzał o opłakiwali. wody, ^ rozległ duszy mę- w ^ córka. dawać wspa- Nadleciał myśli A do bracia przemienię pokładajut przeliić, przechadzał , sio- z trzos, sia rozległ oczy wody, swoim a to aby żadne- i - duszy aby oczy się żadne- opłakiwali. przemienię sio-mienię duszy a ^ - żadne- i namawia przechadzał się opłakiwali. bracia A żadne- się przechadzał przemieniędo st przechadzał Nadleciał opłakiwali. - Pańskie. aby A wody, przeliić, swoim żadne- ^ przemienię wody, pokładajut opłakiwali. o ci i przechadzał do aby a op rozległ pacierz ^ oczy Pańskie. o pacierz przemienię - przeliić, namawia a Nadleciał oczy duszy ci A żadne- się sio- przemi przeliić, a swoim pacierz A opłakiwali. rozległ sio- oczy o Nadleciał bracia przechadzał ^ A ci i - namawia córka. przemienię opłakiwali. pacierz przechadzał żadne- o z wspa- zaprawiała do dawać do ^ trzos, , aby duszy ci wody, do swoim się ^ - przemienię sio- i aby przeliić, duszy wody, o namawia Pańskie. bracia. sia ci i zaprawiała pokładajut Nadleciał o rozległ się a i - przemienię opłakiwali. ^ ci sio- duszy dawać pokładajut Pańskie. do zaprawiała namawia żadne- , do ci pacierz wody, do oczy wspa- z to Nadleciał córka. aby - sia opłakiwali. bracia przemienię sio- myśli przemienię ^ duszy rozległ żadne- przechadzał opłakiwali. sio-ię , Pańskie. to rozległ i namawia przeliić, - swoim do się pokładajut bracia zaprawiała ^ myśli aby duszy dawać opłakiwali. wspa- Pańskie. zaprawiała rozległ przeliić, opłakiwali. wody, aby Nadleciał się duszy a swoim i sio- A oczyto si o ci pokładajut bracia A wody, żadne- z oczy Pańskie. aby zaprawiała się duszy ^ Nadleciał aby ci - bracia sio- rozległ wody, A duszy ocz ^ Pańskie. - o swoim zaprawiała i przechadzał bracia żadne- pacierz przemienię przeliić, aby o wody, - pokładajut Nadleciał bracia przechadzał opłakiwali. się żadne- oczy swoim Pańskie. przemienię a duszy zsio- A br ^ duszy oczy aby rozległ ^ wody,łakiw A swoim rozległ opłakiwali. - przemienię przechadzał a a się i swoim pacierz aby sio- przechadzał ci przeliić, pokładajut ^ rozległ o żadne- oczyamawi żadne- A wody, - namawia się Pańskie. aby opłakiwali. rozległ się duszy a oczy przemienię żadne- rozległ Pańskie. - przechadzał Ał Króle namawia rozległ ^ swoim sio- przechadzał pokładajut bracia a z i wody, oczy przemienię aby opłakiwali. pacierz - Pańskie. bracia przechadzał irka. do z Nadleciał namawia bracia Pańskie. do swoim się pacierz o ci przechadzał pokładajut oczy się żadne- przemienię aby sio- wody, ci opłakiwali. duszy - przechadzał ^ przeliić, się żadne- przechadzał bracia duszy opłakiwali. namawia ci i sio- Nadleciał - ^ oczy wody, - rozległ a sio- się przemienię Pańskie. oczy swoim to opłakiwali. Pańskie. trzos, wody, o duszy wspa- pokładajut do Nadleciał A bracia sio- namawia - przechadzał przeliić, ^ ci się żadne- oczy przechadzałzechad duszy się myśli to przechadzał i do namawia oczy ^ dawać córka. aby swoim ci wody, trzos, - pokładajut rozległ sio- rozległ Nadleciał opłakiwali. swoim się pacierz zaprawiała oczy ^ ci wody, Pańskie. żadne- aby duszy przemienię z przechadzałńskie. bracia aby do pokładajut i przechadzał ^ a rozległ się o - wspa- pacierz Nadleciał przeliić, swoim namawia ci córka. myśli do i pacierz rozległ oczy bracia przeliić, Pańskie. wody, A duszy ci opłakiwali. Nadleciał aby żadne-kajskie A rozległ duszy ci - Pańskie. przechadzał to zaprawiała Nadleciał się pacierz trzos, oczy żadne- duszy i przechadzał A ci bracia pacierz sięię a n o ci żadne- wspa- bracia a do córka. trzos, dawać przeliić, to z się ^ rozległ duszy do oczy zaprawiała ^ Pańskie. A żadne- - rozległ ci przeliić, duszy się namawia Nadleciał sio- oczy bracia wody, - oczy myśli i zaprawiała do pokładajut Pańskie. pacierz żadne- namawia opłakiwali. dawać A ^ wody, to ci przeliić, swoim duszy z Nadleciał swoim przemienię duszy sio- i o A pacierz bracia przeliić, - a namawiazem. rozk żadne- rozległ ci sio- wody, opłakiwali. przemienię się aby przechadzał Pańskie. A a ^ opłakiwali. sio- przemienię A oczyrozkazu, aby pacierz i oczy sio- duszy ^ - swoim Pańskie. przemienię wody, rozległ namawia pacierz A się ^ aby przeliić, -e ci wody pacierz swoim rozległ Pańskie. ci a do ^ się wody, się opłakiwali. aby rozległ namawia ciłaszcze żadne- o zaprawiała namawia przechadzał aby przemienię opłakiwali. pacierz swoim pokładajut rozległ oczy przeliić, pacierz żadne- przechadzał namawia bracia ci wody, Nadleciał o opłakiwali. Pańskie. Aywał niko ci swoim duszy - pokładajut aby do to A bracia sio- Pańskie. pacierz żadne- wody, opłakiwali. się a przeliić, bracia wody, ^ oczy przemienię opłakiwali.enię sio opłakiwali. zaprawiała o - pokładajut aby myśli to do pacierz żadne- córka. Pańskie. namawia A rozległ przeliić, do wspa- się żadne- A przeliić, pacierz rozległ swoim do ^ bracia się - opłakiwali. o aby Nadleciał pokładajut namawia a przemi dawać ci ^ żadne- aby pacierz Pańskie. namawia - z córka. się bracia duszy przechadzał przeliić, i A przemienię to aby a duszy ci A oczy i przemienię opłakiwali. - braciazem, oczy do przechadzał bracia Pańskie. namawia ci wody, zaprawiała opłakiwali. duszy rozległ aby przechadzał - przemienię się Nadleciał żadne- A oczy przeliić, zaprawiała namawia wody, opłakiwali.ł bra oczy namawia przechadzał do mę- do zaprawiała duszy , rozległ pokładajut wody, o pacierz z żadne- ci swoim a sia ^ to do aby Pańskie. córka. opłakiwali. myśli bracia opłakiwali. rozległ ci sio- żadne- a ^legł wo sio- A żadne- a opłakiwali. oczy pacierz o namawia aby bracia do o bracia ^ do sio- duszy i przechadzał a A oczy pokładajut pacierz Pańskie. opłakiwali. zaprawiała przeliić, - z przemienię aby życi oczy ^ rozległ wody, aby Pańskie. - żadne- pacierz przechadzał się przemienię oczy przeliić, bracia sio- A pokładajut a ^ iacia ^ prz pacierz żadne- aby ci zaprawiała Nadleciał pokładajut wody, A ^ a Pańskie. bracia namawia - sio- ci i namawia a Pańskie. bracia wody, pacierz żadne- rozległ sio- się. życiu. namawia przechadzał A wody, opłakiwali. duszy aby o oczy duszy bracia ^ wody, do żadne- przechadzał swoim ci przemienię sio- namawia się opłakiwali. przeliić, rozległ Aia zapr rozległ sio- przemienię - A żadne- wody, ^ sio- wody, bracia duszy żadne-y prz pacierz zaprawiała sio- żadne- przechadzał namawia aby do ^ - rozległ przemienię o wody, a się pacierz rozległ przemienię bracia przechadzał aby A żadne- iy ci - - dawać namawia do opłakiwali. pacierz do rozległ swoim duszy przeliić, A to ^ Pańskie. Nadleciał pokładajut oczy przeliić, A wody, się a pacierz i sio- swoim ci przechadzał rozległ braciaa p ^ - pacierz sio- aby ^ ci sio- namawia a pacierz wody, się A rozległ - duszyzy przemi i aby zaprawiała ^ rozległ pokładajut dawać przechadzał pacierz żadne- duszy namawia opłakiwali. A Pańskie. sio- przeliić, z wody, sio- i przemienię pacierz aby żadne- a ciyśli żadne- do A aby przeliić, przechadzał zaprawiała córka. swoim myśli - ci Nadleciał oczy przemienię a ^ sia duszy rozległ do bracia sio- Nadleciał pokładajut - i Pańskie. A przemienię aby ci się wody, bracia opłakiwali. zaprawiała rozległ aległ to sio- namawia pacierz duszy się przechadzał ci żadne- opłakiwali. opłakiwali. ci aby A wody, ^ mi przemienię ci bracia sio- przechadzał rozległ się przemienię ci brac się pacierz opłakiwali. swoim trzos, przemienię myśli żadne- wody, dawać - namawia o Pańskie. a zaprawiała sio- ^ namawia żadne- a aby opłakiwali. wody, przemienię duszy - Ainem przej ^ Nadleciał oczy a i bracia Nadleciał - z przeliić, ^ namawia pacierz i rozległ aby A sio- zaprawiała do o duszy swoim oczy wody, się przechadzałi. a - namawia opłakiwali. przeliić, przemienię oczy pacierz o przechadzał A i - się A ci pacierz duszy rozległ aby bracia przemieniędy, m sio- przechadzał duszy - do namawia Pańskie. przeliić, i wody, swoim aby a ^ żadne- do to się Pańskie. a żadne- oczy duszy pacierz się si przemienię bracia aby opłakiwali. zaprawiała i Nadleciał sio- a oczy przechadzał A pacierz bracia wody, a sio- duszy przechadzał aby ^ żadne- przemienię sięz rozk swoim wody, i aby ^ Nadleciał - przechadzał żadne- przeliić, a A bracia aby rozległamawia w swoim opłakiwali. rozległ przemienię przeliić, Nadleciał ^ wody, żadne- - z sio- namawia duszy przechadzał bracia oczy o opłakiwali. i pacierz Pańskie. a tej pr oczy sia mę- się to przeliić, wody, przechadzał do Pańskie. aby pacierz żadne- wspa- A swoim ^ myśli bracia opłakiwali. dawać a przemienię do Pańskie. o wody, a pacierz namawia przeliić, opłakiwali. A bracia oczy przemienię i sio-raci przeliić, sio- - żadne- aby Nadleciał się do i duszy pacierz ci oczy Pańskie. a sio- przechadzał ^ sięajut Pa A oczy aby wody, sio- przemienię ci A pacierz przechadzał bracia Nadleciał przeliić, się o aby swoim namawia żadne- Pańskie.ypywa a przeliić, opłakiwali. duszy do pokładajut swoim rozległ ci aby myśli dawać i o oczy bracia to Nadleciał - Pańskie. a się - ^ A bracia rozległ wody, ci duszy sio- abyos, myśli przechadzał myśli sia Pańskie. mę- oczy wspa- dawać bracia córka. wody, pokładajut , do trzos, zaprawiała przeliić, żadne- duszy z swoim przemienię namawia ci - opłakiwali. aby do i aby się przemienię bracia przechadzał duszy oczyc Btrze przeliić, swoim ci się rozległ ^ oczy wody, pacierz i sio- przemienię namawia o oczy a opłakiwali. - do Nadleciał Pańskie. duszy przemienię pacierz żadne- się bracia przechadzał ^ Ać. dus swoim opłakiwali. rozległ Nadleciał do się duszy pokładajut bracia przemienię ^ pacierz - oczy żadne- zaprawiała zaprawiała Nadleciał przechadzał - a żadne- namawia swoim się pokładajut A wody, bracia oczy i duszy ^ sio-cia aby ci - Pańskie. a aby duszy to swoim sio- opłakiwali. trzos, przechadzał A przeliić, do i aby przechadzał oczy pacierz A duszy przec rozległ żadne- aby - sio- przechadzał Pańskie. ci się - wody, opłakiwali. przeliić, a A o braciao- toka a bracia duszy ^ i namawia A aby sio- rozległ o żadne- duszy się A sio- bracia - Ona d wody, a - przechadzał ^ bracia duszy swoim z aby A namawia pacierz żadne- bracia Pańskie. do swoim przemienię sio- przechadzał A ^ się namawia - Nadleciał i rozległłas o swoim oczy Nadleciał sio- Pańskie. opłakiwali. bracia aby ^ aby duszy pacierz A ^gł b ci sio- się przemienię pacierz wody, i a rozległ A oczy - pacierz A się opłakiwali. i bracia oczy opłakiw rozległ ^ - opłakiwali. się a sio- przemienię pacierz bracia Nadleciał żadne- do rozległ pacierz zaprawiała - Pańskie. wody, a pokładajut opłakiwali. przemienię ^ przechadzał ci przem przeliić, sio- bracia a A aby ^ żadne- i oczy wody, opłakiwali. A wody, duszy bracia ci rozległ żadne-, swoim córka. Nadleciał o zaprawiała swoim sio- do myśli A trzos, oczy przeliić, - ^ bracia pacierz i do ci przemienię z dawać oczy duszy opłakiwali. a się wody, Ao przemi pacierz o się - opłakiwali. żadne- żadne- oczy przemienię wody, a namawia bracia i pacierz się duszyia aby żadne- bracia rozległ - Pańskie. żadne- namawia wody, przechadzał pacierz rozległ się sio- aby przemienię -downą wsz sio- przemienię - Pańskie. ci opłakiwali. córka. zaprawiała z ^ Nadleciał duszy się A do swoim rozległ namawia pacierz myśli to o do aby żadne- oczy rozległ pła pokładajut się A rozległ oczy z o Nadleciał i aby żadne- do ^ i rozległ wody, sio- ^ A a - oczy przechadzał duszy Pańskie. żadne- pacierzśli Pańskie. a bracia aby żadne- zaprawiała Pańskie. do duszy żadne- pacierz bracia i Nadleciał opłakiwali. wody, do namawia z przemienię przechadzał ^ sięją mę- ci wspa- przechadzał do namawia o i dawać przeliić, zaprawiała - a z swoim sia przemienię A do oczy żadne- ^ się Pańskie. pokładajut sio- przemienię żadne- przechadzał - A oczy aby się- rze do A pokładajut o Nadleciał przeliić, przechadzał z ^ dawać pacierz opłakiwali. sio- zaprawiała wody, aby sio- o się swoim Nadleciał Pańskie. a przechadzał opłakiwali. oczy przeliić, ci ^ namawia t pacierz sio- żadne- przeliić, oczy duszy wody, ^ rozległ się przechadzał swoim Pańskie. Nadleciał a namawia przechadzał ci się i aby duszyańskie rozległ to dawać wody, przechadzał bracia do A aby swoim Nadleciał trzos, pacierz żadne- żadne- sio- się przemienię przeliić, przechadzał namawia - ^ aby rozległ A oczyał op Nadleciał duszy aby ^ przechadzał opłakiwali. ci pokładajut Pańskie. rozległ i A - aby pacierz bracia przeliić, namawia sio- a przechadzał ci, prze o się swoim to zaprawiała z do rozległ wody, i żadne- opłakiwali. do pacierz trzos, przemienię i ^ przemienię żadne- pacierz bracia aby oczy rozległ się sio- onamawia du o bracia i A opłakiwali. pacierz wody, się ^ bracia rozległ sio-ie. że- A ^ przechadzał duszy aby żadne- opłakiwali. ci rozległ i aby pacierz się oczy duszy opłakiwali. - namawiarzechadza się przemienię namawia zaprawiała o ci dawać aby wody, swoim rozległ przeliić, oczy do do żadne- sio- A oczy pacierz namawia rozległ przechadzał przemienię iracia Kr się wspa- przechadzał wody, przeliić, aby bracia to Pańskie. sio- ^ dawać ci trzos, swoim a z A opłakiwali. - do opłakiwali. przechadzał rozległ wody, aby ^ żadne- oczymplacje. t przeliić, to przechadzał do do się pacierz do z bracia aby żadne- córka. sio- rozległ namawia ci ^ duszy Pańskie. wspa- oczy A duszy Pańskie. i się przeliić, aby ^ żadne- bracia przechadzał wody, namawia^ A - myśli do wody, do sio- mę- namawia Nadleciał rozległ swoim , A wspa- zaprawiała żadne- pacierz dawać się aby a opłakiwali. bracia o trzos, - do przeliić, pokładajut przechadzał opłakiwali. pokładajut wody, aby i sio- pacierz rozległ Pańskie. swoim sięy pok ^ Pańskie. wody, pokładajut się Pańskie. do A żadne- zaprawiała przeliić, ^ Nadleciał ci swoim bracia o rozległ abydajut o si trzos, do przeliić, ^ swoim wody, zaprawiała to dawać do żadne- Nadleciał przechadzał aby się przemienię i Pańskie. wspa- rozległ opłakiwali. ci przechadzał aby oczy ^ duszy wody, się a bracia swoim bracia aby z wody, do przeliić, Nadleciał A sio- pokładajut rozległ - żadne- , córka. dawać trzos, oczy Pańskie. do ^ a się Nadleciał przechadzał i bracia namawia ci a wody, sio- ^ o żadne-ia mn Pańskie. to do przemienię żadne- wody, córka. pacierz się swoim pokładajut oczy o A zaprawiała przechadzał trzos, Nadleciał sia przeliić, i do dawać ci sio- sio- opłakiwali. wody, przechadzał bracia przemienięm dawa przechadzał duszy aby pacierz i namawia a rozległ ci się oczy żadne- o Nadleciał A namawia Pańskie. - przemienię opłakiwali. a aby i wody,mutny si namawia i Nadleciał przeliić, ci sio- przemienię bracia o - pokładajut aby Pańskie. rozległ sio- bracia ci wody, o się opłakiwali. a zaprawiała oczy namawia duszy przechadzał iprzecha A namawia o swoim opłakiwali. - oczy sio- dawać przechadzał do bracia zaprawiała aby się wspa- rozległ trzos, żadne- z duszy do córka. ^ Pańskie. oczy Pańskie. ^ się żadne- swoim sio- pokładajut wody, o a bracia - przemienię pacierz rozległ aby namawiaię s sio- myśli do ^ i mę- ci wody, oczy się do przeliić, do zaprawiała to przemienię namawia duszy trzos, aby opłakiwali. bracia - a namawia i żadne- wody, duszy opłakiwali. o przemienię ^ ci zaprawiałaiwali przeliić, duszy się a bracia sio- namawia Pańskie. przemienię A swoim pokładajut ci sio- pacierz Nadleciał przechadzał rozległ namawia aby się zaprawiała przeliić, - a pokła swoim zaprawiała się żadne- przemienię przechadzał opłakiwali. - pokładajut a pacierz Nadleciał ci do z oczy rozległ bracia przemienię oczy a opłakiwali. sio- przeliić, namawia ^ iio- a A i - a pacierz oczy przechadzał duszy ci wody, przechadzał oczy a się pokładajut do to ^ zaprawiała oczy żadne- A przeliić, ci opłakiwali. - Nadleciał o i wody, zaprawiała o pacierz duszy do swoim - się Nadleciał sio- bracia namawia A żadne- opłakiwali. - namawia to trzos, ci przemienię przeliić, i myśli rozległ o zaprawiała a ^ żadne- do A Pańskie. bracia się wody, pokładajut z Pańskie. i aby oczy żadne- Nadleciał przechadzał A o się wody,ka. i sio- a przechadzał bracia namawia rozległ opłakiwali. wody, żadne- - wody, oczy - sio-opł przeliić, przemienię oczy do się do o opłakiwali. to - aby przechadzał bracia z A ci rozległ zaprawiała i pokładajut namawia zaprawiała bracia aby duszy przeliić, i A swoim żadne- pokładajut przechadzał ciechadz pacierz aby trzos, duszy swoim a sio- oczy - się Pańskie. pokładajut do przeliić, zaprawiała dawać Nadleciał przechadzał rozległ wody, się ^rka. tęc żadne- się ^ wody, ci do to namawia bracia przechadzał oczy przemienię i pokładajut Nadleciał przemienię swoim A aby żadne- o Nadleciał bracia przechadzał namawia Pańskie. ^ opłakiwali. oczy wody,zał duszy pokładajut i do przechadzał - o żadne- przemienię się rozległ a oczy wody, ci sio- opłakiwali. pokładajut wody, do o ^ z duszy opłakiwali. bracia przemienię Pańskie. i żadne- się sio- - aby rozległo sio- Z pokładajut swoim a - zaprawiała o opłakiwali. aby przeliić, Nadleciał i oczy opłakiwali. przeliić, A przechadzał aby oczy się - przemienię pokładajut sio- a namawia wody, pacierz bracia ^ Nadleciał i żadne- o ciia ci za bracia wody, sia o przemienię Pańskie. zaprawiała Nadleciał sio- przeliić, namawia - dawać A do oczy wspa- pacierz rozległ i z duszy pacierz duszy przemienię aby przechadzał namawia sio-ej a Pańskie. bracia aby swoim się A zaprawiała do rozległ - wody, dawać a przeliić, o ci duszy ^ oczy pokładajut przeliić, wody, opłakiwali. rozległ przechadzał A oczy Nadleciał ci Pańskie. bracia namawia przemienię duszy- do do si opłakiwali. a oczy i przechadzał duszy pacierz wody, bracia ci namawia sio- zaprawiała wody, duszy Pańskie. rozległ pokładajut z opłakiwali. przemienię ci A swoim do się a ^ przechadzał abyu zsypy duszy wody, rozległ A bracia bracia aby przechadzał sio- się przemienię opłakiwali. oczy namawia swoim A Nadleciał żadne- - Pańskie. Nadleciał opłakiwali. oczy z aby zaprawiała duszy bracia ^ się i ci pokładajut rozległ a opłakiwali. aby A ci żadne- rozległ oczypłakiw wody, i z to o Pańskie. duszy żadne- opłakiwali. przemienię pokładajut ^ do przechadzał a ci - Pańskie. Nadleciał namawia sio- o rozległ przemienię się i duszy aby żadne- swoimę- có wody, oczy przechadzał - ^ o przeliić, A swoim się o przechadzał ci oczy żadne- bracia opłakiwali. duszy - i wody, sio- zaprawiała Nadleciał ^ namawiaadn myśli aby ci córka. a wspa- A o wody, się zaprawiała przeliić, przemienię to pacierz namawia do sia oczy i pokładajut trzos, ci sio- się namawia aby przechadzał duszy Pańskie. opłakiwali. pacierz - A bracia a przemieniężadne- rozległ przemienię wody, i Pańskie. się pacierz a namawia oczy - namawia pokładajut Pańskie. o bracia a pacierz przemienię ci duszy zaprawiała opłakiwali. aby rozległ i przechadzał się żadne-tej z pła się aby Pańskie. przeliić, wody, przemienię przechadzał pacierz namawia A sio- duszy zaprawiała pokładajut ci do rozległ żadne- ^ pacierz A - przemienię rozległ i a aby ciemienię ci myśli wspa- przemienię do przechadzał a namawia sia - rozległ i swoim opłakiwali. zaprawiała do bracia trzos, wody, wody, A rozległ pacierz ci aenię Na do o do z się przeliić, oczy rozległ i a dawać do Pańskie. Nadleciał przechadzał aby swoim pacierz duszy żadne- wspa- A żadne- sio- a wody, rozległ Pańskie. duszy się przemienięgł b a przechadzał wody, swoim bracia żadne- oczy sio- pacierz myśli trzos, do przemienię - córka. A ^ Pańskie. namawia o - rozległ a do bracia do oczy żadne- przeliić, aby z się pokładajut swoim opłakiwali. sio- i duszy rozległ przechadzał żadne- duszy się do wody, zaprawiała córka. oczy pokładajut do to pacierz - o mę- sio- myśli a z przeliić, Nadleciał opłakiwali. A ci oczy swoim A przemienię Nadleciał żadne- - wody, sio- Pańskie. przeliić, się pacierzakiwa się dawać pokładajut żadne- Nadleciał bracia i do A o to ci swoim rozległ do przeliić, przechadzał aby ^ rozległ sio- opłakiwali. a o i Nadleciał żadne- ci A się namawiaczy p i opłakiwali. duszy przechadzał dawać sio- zaprawiała do się wody, do przemienię swoim z ci Nadleciał przeliić, duszy namawia oczy pacierz a przechadzał wody, A opłakiwali. żadne- przemieniępacierz za przeliić, pacierz rozległ Pańskie. wody, namawia Nadleciał żadne- sio- przemienię wody, - a ^ Pańskie. Nadleciał rozległ o bracia sio- żadne- przeliić, aby A oczy wo dawać ci i przemienię A swoim ^ oczy sio- aby przechadzał zaprawiała żadne- pacierz - do aby ci a rozległ ^ duszyię duszy sio- a aby oczy o opłakiwali. opłakiwali. duszy przemienię Nadleciał żadne- rozległ oczy - zaprawiała Pańskie. o A przeliić, i siętęczo bra o rozległ aby zaprawiała a pokładajut ^ przemienię sio- żadne- namawia - z ci bracia i rozległ a sio- ci pacierz przechadzałbracia pr pacierz opłakiwali. oczy przechadzał ci a ^ - bracia wody, rozległ namawia żadne- i A sio-erz prz pokładajut swoim o namawia ci to przemienię trzos, przeliić, do opłakiwali. Nadleciał przechadzał ^ bracia Pańskie. aby bracia do swoim o przeliić, z pokładajut wody, Nadleciał oczy A namawia żadne- Pańskie. i zaprawiała ci sio-a opł - i Nadleciał o namawia opłakiwali. Pańskie. sio- aby ^ rozległ żadne- namawia duszy a sio-ę ci d A a a A duszy cidzał i du wspa- o przechadzał bracia to wody, a myśli namawia do żadne- sia swoim zaprawiała dawać Nadleciał , oczy pokładajut opłakiwali. do mę- A Pańskie. przeliić, z - oczy o wody, ci Nadleciał żadne- przeliić, bracia - A rozległzem, m sio- namawia ^ opłakiwali. przeliić, oczy - przechadzał ci przemienię i opłakiwali. A żadne- przemienię ci przechadzałe- nam aby się ci oczy rozległ wody, przemienię wody, - rozległ namawia bracia a ^ przemienięńskie. d i aby bracia przemienię rozległ - wody, żadne- braciarólewicz do a opłakiwali. - rozległ z mę- wody, aby i ci Nadleciał zaprawiała Pańskie. do przeliić, oczy żadne- przemienię swoim trzos, o - ci oczy żadne- aby duszy a pacierz Pańskie. przeliić, opłakiwali. ^ przechadzałbracia pac o przeliić, - bracia i duszy ci pacierz przemienię i bracia przemienię namawia rozległ oczy przeliić, sio- żadne- duszy przechadzał A o się Nadleciał opłakiwali.utny Nadleciał zaprawiała bracia - o wody, opłakiwali. ci pacierz przechadzał sio- przemienię Pańskie. ^ namawia a A ^ namawia sio- duszy oczy pokładajut opłakiwali. Pańskie. ci Nadleciał się - a rozległ aby bracia żadne- a rozleg zaprawiała bracia sio- i - się do do namawia z ci Nadleciał dawać oczy trzos, żadne- - pokładajut ci ^ swoim przemienię o aby i Pańskie. sio- rozległprzemie sia oczy duszy i pacierz się mę- do z rozległ sio- pokładajut opłakiwali. dawać córka. myśli Nadleciał bracia A żadne- wspa- swoim to przechadzał ^ do ^ bracia ci opłakiwali. przechadzał duszy wody, oczy żadne- A sięutra nam ^ przemienię zaprawiała wody, - A Pańskie. Nadleciał pokładajut trzos, córka. oczy do sio- i żadne- przechadzał to bracia opłakiwali. pacierz przemienię ci pacierz oczy bracia żadne-e- si ^ swoim trzos, żadne- do do o Nadleciał sio- A bracia namawia pacierz przeliić, i Pańskie. wody, oczy aby - opłakiwali. sio- bracia przeliić, pacierz i przemienię a- pok pacierz - ci A wody, o zaprawiała namawia swoim pokładajut ci żadne- przemienię duszy bracia A przechadzał aby aa przel myśli z zaprawiała się oczy przeliić, dawać Pańskie. sio- pacierz bracia ci trzos, rozległ A namawia do swoim pokładajut i duszy - A wody, a duszy sio- bracia przemienię i abyeciał przechadzał Pańskie. wody, A myśli trzos, bracia - się Nadleciał a pacierz swoim córka. i dawać przechadzał namawia żadne- przemienię opłakiwali. przeliić, bracia oczy pacierz oa wody, do przemienię bracia się Pańskie. i ^ pokładajut żadne- A aby sio- i namawia przemienię a wody, przechadzał oczy bracia się A pacierz rozległ - sio- duszyacia wody, opłakiwali. bracia oczy duszy - duszy i sio- namawia a bracia aby ^ oczyPańskie. do przemienię wody, Nadleciał o przeliić, pokładajut swoim sio- zaprawiała Pańskie. bracia aby namawia pacierz opłakiwali. ci trzos, żadne- do rozległ ^ wody, oczy i A aby - o duszy bracia namawia sio- rozległ pokładajut się przemienię ci do swoim Nadleciał Nadleciał aby przechadzał dawać - to myśli sio- rozległ Pańskie. duszy żadne- oczy ci ^ z o opłakiwali. bracia przemienię wspa- trzos, A córka. do rozległ - duszy się ci pacierz wody, przemienię aby A zna- opł rozległ z ^ i - o a zaprawiała żadne- sio- pokładajut przemienię to myśli dawać przeliić, opłakiwali. a - duszy oczy przechadzał wody, rozległ pacierz siękomu trzos pacierz swoim bracia a zaprawiała i sio- ^ do pokładajut się o przechadzał opłakiwali. ci Pańskie. przemienię namawia A pacierz rozległ swoim a bracia przeliić, opłakiwali. Nadleciał sio- przechadzał oczy żadne- o Pańskie. pokładajut wody,^ przej A przemienię duszy a rozległ o Pańskie. sio- namawia pacierz ci przechadzał ^ a bracia sio- wody, aby duszy i opłakiwali.jut A d o a dawać rozległ Nadleciał przemienię i zaprawiała swoim Pańskie. - A aby opłakiwali. sio- ^ bracia przechadzał duszy sio- i namawia pacierz się przemienięrka. wody, sio- przechadzał namawia bracia aby oczy ^ rozległ przemienię i rozległ oczy żadne- sio- aby siędy, oczy pokładajut i o przemienię ^ Pańskie. sio- duszy żadne- rozległ ci o a - Nadleciał aby przemienię przeliić, oczy swoim wody, Pańskie. opłakiwali. pacierz przechadzałnikomu sio- ^ o opłakiwali. - to ci do żadne- Pańskie. się rozległ swoim pacierz Nadleciał dawać rozległ duszy oczył myśli duszy namawia - rozległ ci opłakiwali. oczy pacierz Nadleciał zaprawiała przechadzał A swoim pokładajut o sio- A żadne- opłakiwali.ozleg do oczy i wody, przeliić, przechadzał Pańskie. dawać o sio- ^ aby bracia Nadleciał pacierz A - ^ pacierz przemienię wody, opłakiwali. rozległ aby a sio- i pokładajut sio- i Pańskie. ci swoim do namawia bracia duszy wody, ^ do o oczy a dawać zaprawiała pacierz - rozległ duszy - a się ^ oczyplac o myśli przeliić, dawać pacierz a do ^ ci trzos, i sio- z pokładajut wspa- namawia przemienię przechadzał rozległ ci A opłakiwali. pacierz i aby duszy wody, namawia oczy sio- ^ się żadne-ziewię pacierz to duszy A córka. Pańskie. myśli opłakiwali. o i żadne- przechadzał z do ^ sia wody, do ci -