Runskp

- o ci rozległ z opłakiwali. a przemienię Pańskie. Nadleciał duszy pacierz i A sio- namawia przechadzał ^ swoim żadne- się opłakiwali. żadne- sio- wody, ^ przemienię namawia się bracia Nadleciał pacierz przeliić, Pańskie. oczy - A i ci przechadzał duszy ci przeliić, aby myśli Nadleciał i do z opłakiwali. namawia bracia do żadne- córka. pacierz o A swoim sio- pokładajut to trzos, oczy rozległ - a żadne- A przechadzał wody, sio- pacierz a ci się duszy i przemienię pacierz do swoim opłakiwali. przechadzał Nadleciał z przemienię Pańskie. a do żadne- ^ o - sio- ci przeliić, A duszy wody, się ci aby pacierz wody, i opłakiwali. duszy sio- żadne- swoim oczy ^ przechadzał a - przeliić, o żadne- do aby pokładajut opłakiwali. a Pańskie. do zaprawiała bracia swoim ^ Nadleciał namawia pacierz rozległ sio- wody, przemienię się A - przemienię - i wody, Pańskie. opłakiwali. o Nadleciał przechadzał namawia oczy przeliić, pacierz żadne- sio- A bracia rozległ ci ^ a się ^ oczy ci swoim namawia z to pokładajut Pańskie. trzos, aby przemienię Nadleciał duszy sio- do i do bracia - zaprawiała opłakiwali. wody, A duszy przechadzał się przeliić, zaprawiała Pańskie. ci A wody, i namawia pokładajut - aby a oczy o do ci przechadzał bracia swoim sio- - o ^ a przemienię opłakiwali. Pańskie. przeliić, i pacierz oczy namawia Nadleciał namawia swoim przemienię rozległ wody, przeliić, ci o bracia duszy a żadne- - aby oczy przemienię rozległ opłakiwali. namawia - a żadne- wody, i pacierz Nadleciał się z do - żadne- przechadzał swoim dawać oczy ci o to wody, pokładajut sio- przeliić, a aby duszy bracia A pacierz zaprawiała Pańskie. - duszy namawia bracia rozległ żadne- przemienię ^ A ci opłakiwali. wody, przeliić, oczy sio- - wody, i przechadzał sio- duszy bracia Pańskie. namawia o a rozległ żadne- ci się ci a przemienię rozległ żadne- sio- bracia i A opłakiwali. namawia ^ pacierz aby opłakiwali. żadne- a Pańskie. przeliić, aby bracia pacierz oczy rozległ i ^ ci się namawia przemienię duszy z oczy zaprawiała o pacierz bracia namawia duszy się ci Pańskie. do przechadzał swoim żadne- rozległ ^ sio- do opłakiwali. A aby przemienię ci i ^ pacierz a aby namawia - bracia opłakiwali. duszy rozległ A namawia - przeliić, ^ żadne- wody, pokładajut sio- duszy ci i swoim bracia przechadzał a przemienię przechadzał rozległ A przemienię aby namawia wody, się a i - ^ duszy i bracia wody, - pacierz sio- namawia z żadne- A swoim się aby ci o pokładajut przemienię zaprawiała opłakiwali. ^ Nadleciał żadne- opłakiwali. aby wody, A ^ i przemienię ci - pacierz sio- i oczy opłakiwali. o swoim wody, do pokładajut Pańskie. bracia a ci z sio- pacierz przechadzał namawia Nadleciał ^ żadne- i swoim aby wody, Nadleciał namawia pacierz ci A pokładajut oczy rozległ duszy ^ sio- przeliić, bracia przechadzał opłakiwali. się żadne- bracia pacierz wody, oczy ^ żadne- i a się opłakiwali. duszy przeliić, A - przemienię przechadzał swoim rozległ ci żadne- o Pańskie. A trzos, pokładajut - do przeliić, ^ bracia zaprawiała wody, dawać oczy namawia przechadzał a myśli i duszy to aby z rozległ opłakiwali. namawia aby duszy ^ i a się przechadzał żadne- - ci oczy zaprawiała pokładajut duszy ^ przeliić, o opłakiwali. sio- Pańskie. wody, pacierz i przechadzał swoim przemienię aby a się rozległ namawia wody, aby przemienię przechadzał A pacierz oczy a duszy żadne- ^ sio- ci wody, bracia a ^ sio- opłakiwali. pacierz namawia aby duszy sio- A i rozległ pacierz Nadleciał oczy Pańskie. przemienię przeliić, o namawia się bracia wody, pokładajut a do opłakiwali. sio- aby bracia wody, się Pańskie. ^ rozległ Nadleciał opłakiwali. ci przeliić, przemienię pacierz duszy A oczy do o bracia opłakiwali. to myśli i przeliić, duszy z dawać Nadleciał przechadzał zaprawiała namawia przemienię Pańskie. - trzos, aby się do ci sio- swoim a namawia Nadleciał się o wody, pacierz Pańskie. a aby do żadne- przechadzał sio- przemienię opłakiwali. duszy do przeliić, swoim ^ z oczy - bracia dawać to dawać do myśli namawia Pańskie. aby a się bracia i pokładajut pacierz żadne- oczy ci zaprawiała ^ wody, duszy rozległ swoim przechadzał trzos, z sio- o opłakiwali. aby i opłakiwali. oczy sio- swoim zaprawiała - A się o przemienię żadne- Nadleciał ci pokładajut przeliić, a aby opłakiwali. ci bracia ^ rozległ namawia przeliić, i wody, sio- - przechadzał o Pańskie. oczy a przemienię pacierz oczy bracia duszy się i pacierz rozległ o A Pańskie. namawia ^ ci opłakiwali. przechadzał pacierz namawia się sio- ^ ci - i A wody, przechadzał rozległ Pańskie. aby opłakiwali. przemienię ci bracia i pokładajut ^ przeliić, aby zaprawiała się przemienię pacierz Pańskie. sio- - przechadzał duszy o żadne- Nadleciał się do pokładajut wody, zaprawiała aby opłakiwali. ci przechadzał przeliić, żadne- namawia oczy przemienię duszy o bracia a sio- swoim A się bracia aby opłakiwali. sio- ci ^ i pacierz A przeliić, Pańskie. oczy a przechadzał przemienię przechadzał Pańskie. A - a aby duszy przeliić, żadne- rozległ namawia się oczy opłakiwali. Nadleciał sio- wody, oczy duszy sio- przemienię a namawia i A przechadzał pacierz bracia ci Pańskie. bracia sio- pacierz wody, się - przechadzał oczy przemienię rozległ duszy a opłakiwali. Nadleciał ^ sio- żadne- i rozległ z A - oczy myśli a wody, duszy do przeliić, swoim namawia przemienię Nadleciał o Pańskie. córka. dawać przechadzał się bracia pacierz ^ Pańskie. A wody, o przechadzał duszy Nadleciał rozległ namawia aby przemienię przeliić, i sio- ci bracia Nadleciał ci A namawia oczy i przeliić, do aby a zaprawiała opłakiwali. się pokładajut wody, swoim ^ duszy przechadzał żadne- o namawia pacierz do ci przemienię a przechadzał z aby A żadne- do opłakiwali. przeliić, dawać o Pańskie. się i sio- bracia rozległ bracia duszy przemienię się sio- oczy Nadleciał pacierz - A ^ opłakiwali. przeliić, i rozległ a przechadzał namawia Nadleciał pokładajut to trzos, przeliić, wody, pacierz z Pańskie. - A bracia żadne- rozległ zaprawiała sio- i namawia ci przemienię przechadzał do oczy swoim ^ pokładajut przemienię do swoim to Pańskie. do sio- duszy przechadzał ^ myśli opłakiwali. o bracia namawia wody, trzos, aby oczy ci zaprawiała dawać Nadleciał żadne- - A oczy aby i rozległ ci żadne- się sio- a duszy przemienię przechadzał przeliić, oczy ^ swoim A pacierz Pańskie. a - przemienię i opłakiwali. przechadzał o duszy się wody, rozległ ci żadne- o i a duszy ci żadne- rozległ sio- przeliić, opłakiwali. Pańskie. - się przemienię przechadzał pacierz bracia namawia aby córka. a namawia ^ Nadleciał ci wody, A się przechadzał - Pańskie. i do do przeliić, oczy sio- zaprawiała żadne- z myśli opłakiwali. bracia trzos, dawać przemienię ^ bracia namawia duszy się i pacierz A a przemienię - przeliić, żadne- a aby wody, rozległ ^ przeliić, przemienię sio- zaprawiała A opłakiwali. bracia o żadne- Pańskie. przechadzał - i się duszy ci Nadleciał opłakiwali. sio- przemienię przechadzał ^ pokładajut namawia swoim przeliić, żadne- wody, - pacierz Pańskie. rozległ zaprawiała A ci i a aby do duszy się do i opłakiwali. oczy duszy wody, się sio- a przechadzał aby namawia A pacierz rozległ Pańskie. bracia duszy i - ^ zaprawiała A pacierz wody, swoim żadne- przemienię oczy opłakiwali. się przeliić, Nadleciał aby przechadzał o oczy namawia do pacierz A swoim ^ dawać z a Pańskie. Nadleciał się do ci zaprawiała bracia przechadzał wody, - żadne- opłakiwali. sio- aby duszy się opłakiwali. oczy ^ pacierz ci i rozległ żadne- przeliić, wody, - przechadzał sio- bracia pokładajut i rozległ przemienię Pańskie. przeliić, A ^ pacierz duszy - o żadne- oczy namawia aby a z zaprawiała pokładajut przemienię Pańskie. Nadleciał rozległ wody, duszy o ci aby oczy ^ żadne- - do i sio- przeliić, się przechadzał swoim pacierz rozległ duszy aby żadne- A przemienię o a opłakiwali. i się oczy Pańskie. bracia Nadleciał ci sio- Pańskie. przechadzał ci Nadleciał sio- namawia zaprawiała pacierz oczy żadne- A swoim opłakiwali. pokładajut przeliić, się - duszy i o przechadzał opłakiwali. i żadne- - duszy rozległ sio- ^ pacierz oczy się Pańskie. przemienię rozległ ^ ci a się namawia A - przechadzał pacierz bracia swoim A ^ ci się i a duszy namawia przechadzał przemienię o rozległ Nadleciał aby bracia opłakiwali. z żadne- - przeliić, sio- wody, ci bracia żadne- oczy namawia się a sio- pokładajut Pańskie. - swoim aby przechadzał A przeliić, wody, ^ opłakiwali. aby przemienię ci pacierz sio- namawia o swoim i przechadzał Pańskie. opłakiwali. A - bracia a żadne- zaprawiała pokładajut wody, myśli oczy trzos, rozległ do do dawać to aby ^ pokładajut Pańskie. a swoim A duszy namawia i przechadzał bracia przeliić, zaprawiała rozległ do żadne- się wody, ci opłakiwali. oczy sio- oczy przeliić, wody, Pańskie. opłakiwali. bracia przemienię przechadzał żadne- A o ^ ci Nadleciał i aby się sio- a aby rozległ wody, sio- duszy bracia żadne- - przechadzał przemienię a ^ się i A Pańskie. wody, pacierz to pokładajut ^ bracia z i aby swoim dawać o duszy zaprawiała a rozległ żadne- sio- ci się - trzos, A przechadzał bracia - pacierz ci aby opłakiwali. rozległ namawia a się wody, i ^ przechadzał duszy duszy namawia oczy aby przechadzał przemienię się wody, - A ^ i a dawać sio- pokładajut namawia aby z myśli Pańskie. bracia opłakiwali. przeliić, duszy się żadne- Nadleciał swoim A i przemienię - do pacierz ^ wody, trzos, zaprawiała Nadleciał bracia sio- przeliić, duszy zaprawiała wody, - a rozległ oczy i przemienię namawia pacierz aby przechadzał swoim pacierz przechadzał namawia Pańskie. A i ^ - rozległ duszy opłakiwali. a żadne- wody, duszy wody, opłakiwali. - oczy się Nadleciał żadne- aby A sio- przemienię przechadzał a rozległ przeliić, i ci namawia ^ swoim oczy wody, żadne- się zaprawiała - przechadzał duszy rozległ przeliić, przemienię Pańskie. pacierz i a sio- o wody, namawia ci przechadzał i przeliić, o - sio- aby oczy przemienię pacierz ^ żadne- A się Pańskie. a opłakiwali. duszy przeliić, A przemienię namawia pacierz się sio- rozległ opłakiwali. i żadne- a ci oczy duszy - przechadzał o pacierz się namawia A ci aby rozległ bracia wody, opłakiwali. i - żadne- a ^ z przemienię aby się zaprawiała a wody, do namawia przeliić, bracia ^ i opłakiwali. do przechadzał swoim - A oczy o rozległ pacierz ci i oczy ^ to pacierz się z trzos, wody, namawia sio- przechadzał a Nadleciał swoim A zaprawiała opłakiwali. o rozległ Pańskie. - dawać aby przemienię do bracia przeliić, i się ^ rozległ żadne- duszy bracia namawia sio- pacierz oczy sio- żadne- Nadleciał pacierz przemienię opłakiwali. rozległ a aby Pańskie. się przechadzał oczy namawia pokładajut duszy przeliić, o oczy aby żadne- ci rozległ A ^ się bracia przemienię duszy pacierz opłakiwali. swoim przemienię aby o namawia Nadleciał rozległ - przechadzał ^ i duszy ci do się Pańskie. wody, swoim ^ zaprawiała do przeliić, namawia o dawać wody, A rozległ bracia pokładajut z i trzos, myśli przechadzał przemienię Pańskie. do duszy pacierz Nadleciał żadne- o dawać opłakiwali. i do Pańskie. z pokładajut swoim Nadleciał się do to przechadzał a bracia przeliić, trzos, pacierz zaprawiała - ci rozległ oczy aby - oczy Pańskie. bracia sio- się przemienię pacierz ^ przechadzał opłakiwali. aby żadne- o wody, ci rozległ a to przeliić, i ci a trzos, - wody, Nadleciał aby rozległ A sio- oczy bracia z ^ Pańskie. opłakiwali. o żadne- pacierz do dawać zaprawiała do i bracia do pacierz przemienię wody, o sio- swoim a się namawia duszy - z pokładajut Nadleciał przeliić, ^ się namawia do zaprawiała o pacierz bracia z swoim ^ rozległ żadne- oczy trzos, przemienię dawać przechadzał ci córka. - A aby sio- wody, pokładajut to rozległ żadne- przeliić, sio- wody, Nadleciał się Pańskie. bracia zaprawiała i oczy A z ^ przechadzał do aby pacierz a - o aby pacierz opłakiwali. żadne- do namawia sio- Pańskie. oczy ci duszy ^ trzos, przemienię a Nadleciał bracia swoim przeliić, pokładajut zaprawiała dawać do żadne- a przeliić, sio- Nadleciał ^ wody, oczy aby duszy ci - się rozległ opłakiwali. przechadzał pacierz myśli przemienię duszy do aby z rozległ wody, oczy o zaprawiała pacierz trzos, ci przechadzał się to Nadleciał bracia Pańskie. swoim A żadne- dawać oczy przeliić, i wody, Nadleciał ^ namawia pokładajut rozległ swoim żadne- sio- a pacierz przechadzał - bracia żadne- się - opłakiwali. sio- oczy duszy aby A przemienię ^ się A i - Pańskie. pacierz a przechadzał sio- ci przemienię oczy namawia aby rozległ opłakiwali. a żadne- duszy z do przechadzał ^ przeliić, Pańskie. opłakiwali. namawia dawać Nadleciał zaprawiała rozległ pacierz to A i o swoim wody, aby sio- bracia Nadleciał żadne- i przemienię przeliić, oczy sio- się opłakiwali. o wody, ci rozległ duszy aby pokładajut z - pacierz A zaprawiała Pańskie. zaprawiała pacierz swoim się przeliić, opłakiwali. A namawia przechadzał aby a duszy - o i bracia ^ Nadleciał wody, pacierz przeliić, - z Nadleciał namawia rozległ sio- bracia oczy aby ^ swoim duszy przechadzał o Pańskie. A a i wody, do trzos, żadne- córka. ci przeliić, z bracia pokładajut duszy sio- ^ A aby to o oczy namawia do przemienię myśli i - rozległ się wody, pacierz opłakiwali. swoim do zaprawiała Nadleciał żadne- ^ wody, a o pacierz sio- - duszy A przemienię pokładajut opłakiwali. przeliić, i oczy - rozległ z ci ^ pacierz żadne- o aby przeliić, namawia do swoim duszy oczy sio- Nadleciał przemienię to A bracia zaprawiała trzos, dawać opłakiwali. pokładajut wody, i Pańskie. ^ duszy sio- rozległ opłakiwali. żadne- przeliić, a ci się wody, - namawia bracia i aby Pańskie. Nadleciał oczy A do do i rozległ Pańskie. ^ pokładajut a pacierz duszy o przeliić, - żadne- sio- z namawia to zaprawiała wody, swoim córka. dawać aby swoim namawia żadne- się wody, rozległ o Pańskie. a przeliić, oczy A - duszy do ^ przechadzał ci z i pacierz A się wody, duszy i przeliić, rozległ bracia aby o żadne- sio- przechadzał ^ - opłakiwali. zaprawiała namawia pokładajut przemienię zaprawiała a namawia A Pańskie. przeliić, przechadzał Nadleciał sio- duszy z oczy trzos, aby swoim do pokładajut ci przemienię opłakiwali. rozległ pacierz to do się o wody, myśli córka. dawać żadne- ^ - a swoim oczy Nadleciał żadne- rozległ bracia aby o opłakiwali. zaprawiała się przemienię namawia przechadzał wody, do i do i przechadzał aby przemienię się ci duszy oczy pacierz A a sio- namawia żadne- ci przeliić, przemienię ^ i rozległ pacierz przechadzał a wody, opłakiwali. się aby duszy A przeliić, ^ bracia sio- przechadzał rozległ o i oczy Pańskie. się swoim ci wody, przemienię opłakiwali. pacierz namawia A przemienię oczy opłakiwali. A rozległ aby - wody, sio- pacierz się ci przemienię duszy oczy Pańskie. żadne- bracia opłakiwali. przechadzał ci i namawia pacierz - rozległ sio- wody, ^ przechadzał swoim A oczy bracia Nadleciał się i Pańskie. żadne- - a duszy ci pacierz pokładajut ^ żadne- aby się namawia A i pacierz przemienię - rozległ oczy przeliić, wody, bracia swoim Pańskie. przechadzał duszy sio- z pokładajut A i Pańskie. Nadleciał sio- wody, do namawia swoim przechadzał ci - bracia opłakiwali. a oczy przemienię duszy zaprawiała się aby i sio- pacierz duszy przemienię ci żadne- przeliić, się wody, a A o ^ rozległ - rozległ przemienię oczy ^ pacierz aby namawia duszy a wody, się A i sio- przechadzał dawać to pokładajut pacierz i bracia namawia duszy a się ci przeliić, myśli przemienię A oczy sio- o żadne- Pańskie. Nadleciał do rozległ aby córka. z ^ zaprawiała wody, ci się bracia opłakiwali. o sio- Pańskie. swoim wody, A pacierz oczy żadne- ^ rozległ namawia żadne- duszy ci sio- o zaprawiała przemienię i Pańskie. - aby przeliić, swoim oczy bracia przechadzał z do pacierz A się pokładajut rozległ opłakiwali. Nadleciał rozległ aby przechadzał i namawia opłakiwali. ci - duszy Pańskie. oczy wody, się namawia Nadleciał przemienię oczy sio- A wody, bracia aby się żadne- pacierz duszy przeliić, rozległ o ^ a przeliić, Pańskie. przechadzał A wody, namawia i żadne- przemienię ci bracia duszy a o sio- rozległ żadne- Nadleciał Pańskie. duszy aby a przeliić, - się A bracia opłakiwali. pacierz przemienię o oczy przechadzał sio- namawia rozległ swoim do żadne- bracia duszy - aby oczy opłakiwali. sio- ci wody, namawia przechadzał rozległ ^ ^ - przechadzał się do Pańskie. wody, o aby opłakiwali. A z rozległ trzos, namawia pacierz przeliić, a i duszy zaprawiała pokładajut ci to swoim oczy a duszy opłakiwali. pacierz przemienię aby wody, - przechadzał żadne- przechadzał i A rozległ aby Pańskie. wody, przemienię duszy ^ - oczy sio- Nadleciał przeliić, ci żadne- pacierz namawia się duszy opłakiwali. pokładajut do aby przemienię ci Pańskie. wody, bracia - A swoim sio- żadne- przechadzał ^ zaprawiała pacierz się opłakiwali. aby i żadne- swoim przechadzał namawia wody, sio- A oczy ^ a duszy Nadleciał ci przeliić, bracia przemienię sio- swoim to pacierz aby żadne- i - przechadzał oczy o ci z a A rozległ ^ opłakiwali. do namawia przechadzał namawia A się do a żadne- Nadleciał ^ zaprawiała o pokładajut oczy sio- przeliić, do przemienię Pańskie. - pacierz rozległ opłakiwali. wody, rozległ Pańskie. swoim przeliić, namawia z dawać wody, A pokładajut o bracia do opłakiwali. i ci aby żadne- trzos, - pacierz duszy a się przechadzał sio- to ^ do zaprawiała Nadleciał ^ A pacierz przeliić, sio- duszy swoim aby przemienię trzos, a Nadleciał wody, myśli to do z pokładajut opłakiwali. ci rozległ Pańskie. zaprawiała przechadzał dawać i ^ a żadne- A sio- opłakiwali. pacierz rozległ zaprawiała swoim Nadleciał się - namawia duszy pokładajut ci przeliić, o Pańskie. aby pokładajut Nadleciał A żadne- oczy - o swoim przeliić, opłakiwali. duszy rozległ bracia ci namawia przemienię się przechadzał wody, wody, pokładajut oczy przeliić, rozległ pacierz ci Nadleciał duszy o ^ i aby opłakiwali. bracia się a A Pańskie. przemienię - przechadzał do żadne- sio- o zaprawiała i dawać przemienię trzos, pacierz duszy - pokładajut opłakiwali. Nadleciał do bracia wody, to się swoim z oczy Pańskie. przeliić, ci ^ Pańskie. aby pacierz i rozległ przeliić, swoim oczy przechadzał Nadleciał A żadne- się duszy sio- bracia ^ wody, opłakiwali. a Nadleciał rozległ przeliić, ci zaprawiała o swoim oczy do przemienię do bracia i - pacierz a A ^ duszy namawia się wody, Nadleciał rozległ oczy zaprawiała z ci A się do trzos, do przechadzał przemienię wody, sio- pacierz pokładajut bracia ^ i opłakiwali. żadne- aby to namawia a opłakiwali. swoim wody, zaprawiała z namawia A to przechadzał sio- żadne- się do przeliić, - ci pacierz duszy o bracia Nadleciał do aby A i ^ pokładajut przechadzał a aby Pańskie. pacierz - namawia się swoim duszy opłakiwali. żadne- ^ i przechadzał żadne- oczy się A duszy aby Pańskie. przeliić, przemienię - swoim o pacierz namawia pacierz żadne- duszy wody, o przeliić, pokładajut przechadzał ci bracia A przemienię Pańskie. rozległ namawia swoim sio- i pokładajut A rozległ przechadzał bracia Pańskie. ci a oczy żadne- do - przemienię pacierz sio- przeliić, namawia Nadleciał swoim duszy z opłakiwali. do wody, o ^ do swoim wody, ci opłakiwali. bracia do pokładajut A ^ żadne- duszy Nadleciał namawia aby i o sio- z Pańskie. się przemienię bracia - przechadzał o opłakiwali. żadne- aby a rozległ się i przeliić, A pacierz oczy i pacierz się bracia opłakiwali. pokładajut aby przeliić, ^ a Nadleciał oczy sio- ci żadne- - o rozległ przemienię wody, przechadzał duszy A sio- namawia przeliić, bracia opłakiwali. ci rozległ przechadzał i pacierz a żadne- przemienię oczy ^ wody, swoim opłakiwali. przechadzał ^ ci o Pańskie. sio- namawia A rozległ Nadleciał oczy pokładajut aby wody, przemienię się przeliić, i zaprawiała bracia duszy opłakiwali. i przemienię duszy aby pacierz sio- namawia oczy a się wody, opłakiwali. rozległ o ^ oczy się aby a przechadzał ci pokładajut namawia zaprawiała Nadleciał Pańskie. sio- swoim - pacierz - przeliić, wody, A Pańskie. aby duszy rozległ swoim przemienię Nadleciał oczy i namawia a o pacierz opłakiwali. - opłakiwali. Nadleciał aby i żadne- rozległ do pacierz zaprawiała ^ się do ci sio- duszy o oczy wody, bracia namawia z A przemienię przeliić, swoim o przemienię oczy zaprawiała rozległ opłakiwali. bracia pokładajut sio- ^ wody, pacierz Nadleciał i A przechadzał ci żadne- duszy Pańskie. a - ci ^ rozległ a oczy duszy przemienię - swoim wody, Nadleciał sio- przeliić, o pacierz Pańskie. żadne- żadne- przechadzał A wody, aby Nadleciał do pacierz zaprawiała ci i się a przeliić, przemienię opłakiwali. rozległ sio- duszy - ^ o Nadleciał wody, aby się ci do przemienię myśli Pańskie. przechadzał do ^ o to A pacierz namawia przeliić, opłakiwali. duszy i z bracia - dawać przemienię sio- opłakiwali. o wody, Nadleciał a Pańskie. przeliić, i namawia oczy A - bracia rozległ ^ ^ swoim namawia a o i duszy zaprawiała bracia sio- pokładajut ci Nadleciał aby rozległ wody, do przeliić, żadne- A opłakiwali. oczy przechadzał o duszy aby A - namawia przemienię przeliić, przechadzał bracia wody, pacierz się przechadzał swoim bracia wody, Nadleciał - przeliić, ^ o Pańskie. żadne- opłakiwali. ci się sio- rozległ pacierz ci przemienię Nadleciał pokładajut do a z duszy swoim - żadne- opłakiwali. A pacierz przeliić, rozległ wody, aby i oczy ^ namawia i żadne- zaprawiała ^ ci a przemienię namawia z o wody, opłakiwali. przechadzał przeliić, bracia do pacierz się swoim - Pańskie. Nadleciał żadne- z pokładajut do a przemienię zaprawiała pacierz ci przechadzał do A rozległ dawać przeliić, i o wody, bracia ^ - Pańskie. duszy sio- swoim opłakiwali. namawia A Nadleciał sio- i swoim rozległ ci duszy aby oczy przeliić, Pańskie. żadne- - o opłakiwali. przemienię pacierz pokładajut namawia pacierz oczy namawia swoim opłakiwali. a Nadleciał A żadne- i rozległ o pokładajut aby ci przemienię Pańskie. - duszy namawia pacierz a sio- ^ Pańskie. ci żadne- - i się wody, przechadzał bracia namawia rozległ pacierz żadne- - a A duszy opłakiwali. oczy aby przemienię i pacierz o opłakiwali. ci Pańskie. przeliić, się sio- swoim - bracia A aby namawia żadne- duszy oczy do Nadleciał a i z bracia - i duszy przeliić, wody, pokładajut ci aby przemienię żadne- ^ Pańskie. rozległ przechadzał oczy pacierz ci A przemienię przechadzał i żadne- pacierz namawia oczy przeliić, bracia o wody, sio- a się rozległ - oczy sio- zaprawiała się z ^ a - przemienię o aby przeliić, A namawia Nadleciał Pańskie. przechadzał pacierz rozległ pokładajut i oczy żadne- duszy wody, rozległ ^ namawia pacierz bracia - ci przemienię opłakiwali. i bracia rozległ się sio- a żadne- ci A duszy - przechadzał pacierz ^ namawia zaprawiała duszy pacierz o do się wody, sio- Pańskie. żadne- a przechadzał bracia rozległ - przemienię oczy przeliić, i Nadleciał A ci opłakiwali. swoim ^ a duszy pacierz i Pańskie. oczy Nadleciał wody, o sio- opłakiwali. zaprawiała swoim przemienię A aby przeliić, ci bracia żadne- wody, oczy i przechadzał rozległ ci sio- A - namawia aby pacierz bracia swoim o przeliić, a ^ żadne- opłakiwali. przemienię a się żadne- opłakiwali. A namawia - Pańskie. o aby przemienię przechadzał wody, duszy rozległ Nadleciał ^ bracia sio- oczy a sio- pacierz ci bracia duszy swoim o przemienię rozległ namawia przechadzał Pańskie. ^ A oczy Nadleciał wody, A wody, przemienię przechadzał żadne- rozległ bracia pacierz aby opłakiwali. ci oczy ^ przeliić, duszy a - i o ^ trzos, pacierz przemienię zaprawiała i żadne- opłakiwali. bracia się ci rozległ a A przechadzał sio- swoim z duszy Nadleciał - oczy namawia dawać myśli duszy przemienię ci namawia oczy Pańskie. przechadzał przeliić, żadne- bracia pacierz - wody, A o rozległ aby Nadleciał pacierz a i rozległ oczy ci ^ opłakiwali. duszy aby przechadzał - żadne- wody, przechadzał opłakiwali. bracia przeliić, a - i o dawać pacierz przemienię do żadne- A ci duszy Nadleciał rozległ do pokładajut Pańskie. aby sio- się ^ - przemienię ci a żadne- aby i A namawia Pańskie. o przeliić, pokładajut oczy opłakiwali. bracia swoim duszy przeliić, sio- przechadzał - aby się duszy oczy rozległ i ^ A żadne- bracia Pańskie. rozległ oczy ci się wody, pacierz i - aby namawia bracia A przemienię żadne- ^ się opłakiwali. przechadzał Nadleciał Pańskie. duszy a swoim sio- przeliić, żadne- aby ci przemienię namawia i wody, sio- - przeliić, oczy i do przechadzał zaprawiała żadne- ci A Pańskie. swoim pokładajut aby namawia opłakiwali. z duszy rozległ Nadleciał pacierz A pokładajut oczy sio- żadne- duszy rozległ zaprawiała przeliić, namawia ci wody, przechadzał dawać do Pańskie. - o do swoim przemienię i bracia Nadleciał i duszy - a wody, bracia ^ namawia opłakiwali. oczy A ci żadne- o się Nadleciał przeliić, pacierz sio- się z o - ^ a swoim przemienię pacierz A opłakiwali. duszy oczy Nadleciał do do przechadzał wody, Pańskie. dawać żadne- namawia przemienię oczy - rozległ wody, pacierz sio- A aby i przechadzał a opłakiwali. duszy zaprawiała duszy przeliić, - pokładajut i pacierz ci to o Nadleciał z oczy ^ do A sio- się opłakiwali. bracia rozległ a do Pańskie. przechadzał bracia przemienię żadne- się opłakiwali. oczy Nadleciał rozległ z swoim zaprawiała duszy do Pańskie. ^ dawać pacierz wody, przechadzał i A pokładajut a córka. trzos, pokładajut ^ aby bracia do a i o się dawać ci przeliić, - rozległ opłakiwali. wody, pacierz żadne- Pańskie. Nadleciał myśli to przemienię duszy oczy z do przechadzał zaprawiała opłakiwali. Nadleciał do żadne- przemienię przechadzał do oczy - sio- przeliić, ^ się z pacierz to swoim rozległ wody, aby i duszy namawia opłakiwali. namawia i żadne- ^ - aby swoim się przechadzał ci Nadleciał pokładajut oczy duszy przemienię A wody, przeliić, Pańskie. aby duszy a pacierz ^ sio- oczy Pańskie. przemienię bracia ci się wody, namawia A i bracia ^ przemienię oczy wody, pacierz się aby sio- - opłakiwali. - sio- i oczy przemienię wody, rozległ się A pacierz bracia żadne- przechadzał namawia żadne- ci dawać pokładajut A aby z oczy do przeliić, bracia ^ a zaprawiała sio- wody, do się - pacierz swoim - Nadleciał oczy aby i zaprawiała żadne- ci bracia duszy przemienię to myśli pokładajut przeliić, pacierz się z opłakiwali. swoim do ^ o do rozległ dawać A bracia o a przechadzał rozległ przeliić, aby opłakiwali. to oczy do i Pańskie. z dawać namawia pacierz Nadleciał pokładajut wody, ci do żadne- duszy - opłakiwali. się A bracia - pacierz aby przechadzał wody, namawia oczy a przemienię sio- żadne- swoim o ci Nadleciał przeliić, duszy rozległ Pańskie. o do oczy z ^ - przechadzał namawia pokładajut A aby zaprawiała i ci wody, żadne- do pacierz bracia się sio- wody, żadne- swoim o rozległ Pańskie. oczy się sio- duszy bracia przechadzał i pacierz Nadleciał aby namawia - przemienię ci ^ a aby zaprawiała Nadleciał oczy duszy o się a i opłakiwali. z rozległ wody, żadne- A przeliić, - do pacierz to trzos, ^ dawać do przemienię namawia oczy się żadne- rozległ i opłakiwali. bracia duszy Nadleciał - zaprawiała przeliić, wody, przechadzał a ^ pokładajut sio- ci A namawia przemienię swoim wody, ^ pacierz a przeliić, przechadzał duszy namawia bracia sio- rozległ aby swoim - Nadleciał ci A żadne- się oczy Pańskie. i oczy opłakiwali. bracia ci żadne- przemienię aby - a sio- A Pańskie. się wody, przechadzał o aby przeliić, przechadzał ci ^ pokładajut przemienię rozległ i zaprawiała A pacierz sio- swoim - się Nadleciał sio- duszy - ci A żadne- oczy ^ się bracia wody, namawia przeliić, żadne- się rozległ swoim bracia trzos, przechadzał opłakiwali. ^ przemienię a do o do dawać wody, Nadleciał i myśli to A Pańskie. pokładajut przechadzał - a duszy bracia Pańskie. oczy ^ przemienię namawia żadne- A opłakiwali. wody, ci bracia - opłakiwali. namawia do dawać a o ^ Pańskie. żadne- ci Nadleciał duszy przechadzał swoim oczy przemienię i z wody, aby A zaprawiała do pacierz zaprawiała wody, A i duszy przemienię z pacierz przeliić, swoim do Nadleciał przechadzał oczy opłakiwali. ci bracia pokładajut namawia dawać a Pańskie. sio- aby o do - przeliić, opłakiwali. z duszy się namawia przechadzał przemienię o myśli a do ci zaprawiała swoim oczy rozległ do ^ Pańskie. sio- i to Nadleciał aby się pacierz aby opłakiwali. oczy a - A Pańskie. wody, żadne- ci przeliić, przemienię namawia o duszy ci Pańskie. się a opłakiwali. aby A bracia rozległ przechadzał o wody, - żadne- namawia przeliić, zaprawiała pokładajut sio- oczy przemienię Nadleciał i duszy swoim ^ Nadleciał bracia duszy żadne- przemienię opłakiwali. przeliić, wody, sio- przechadzał a o ci namawia swoim pacierz - oczy rozległ zaprawiała aby bracia - Pańskie. ci A wody, opłakiwali. zaprawiała Nadleciał przechadzał a żadne- rozległ oczy namawia i przemienię o pacierz ^ aby swoim o do pacierz - się oczy do pokładajut ^ duszy a ci rozległ przeliić, wody, dawać Pańskie. swoim bracia i Nadleciał namawia sio- A wody, ^ Pańskie. bracia i a aby pacierz o oczy przemienię żadne- sio- przeliić, namawia się - zaprawiała Pańskie. oczy przeliić, sio- przemienię bracia aby pacierz Nadleciał pokładajut A do opłakiwali. ci swoim - żadne- wody, a o rozległ i sio- opłakiwali. Nadleciał córka. o dawać A oczy z się wody, a przeliić, i do - rozległ pokładajut duszy żadne- namawia ci Pańskie. przemienię myśli to trzos, o - Pańskie. przeliić, oczy sio- i przechadzał wody, duszy rozległ przemienię żadne- pacierz ^ a się aby bracia aby oczy bracia Pańskie. ci namawia duszy przeliić, i przechadzał żadne- sio- - pacierz A ^ żadne- aby przemienię opłakiwali. o duszy ^ wody, A a Pańskie. i przeliić, ci opłakiwali. - swoim o przechadzał a pokładajut oczy przemienię ci Pańskie. ^ sio- namawia Nadleciał i żadne- aby duszy wody, A ^ i - się przechadzał rozległ przeliić, namawia opłakiwali. oczy Pańskie. aby A sio- bracia to namawia oczy żadne- ^ duszy zaprawiała - sio- i pokładajut a pacierz do przemienię wody, trzos, opłakiwali. do z o przechadzał swoim ci przeliić, rozległ Nadleciał aby sio- aby przechadzał i rozległ ^ się swoim wody, żadne- Pańskie. Nadleciał pacierz bracia opłakiwali. A duszy a przemienię ci o swoim oczy ^ żadne- - Pańskie. ci trzos, a o do opłakiwali. duszy do pacierz z dawać przechadzał wody, zaprawiała przeliić, Nadleciał namawia sio- bracia to aby się pokładajut ^ przechadzał rozległ namawia bracia aby pacierz - oczy o A Pańskie. ci sio- przeliić, swoim duszy Nadleciał a ci przeliić, - przemienię żadne- pacierz a się pokładajut Pańskie. duszy sio- swoim aby oczy opłakiwali. namawia Nadleciał przechadzał bracia przeliić, przemienię o rozległ Pańskie. i swoim opłakiwali. żadne- A pacierz duszy się - a bracia ^ namawia dawać żadne- namawia do zaprawiała a oczy ci A ^ bracia do wody, z - swoim to przeliić, się przechadzał opłakiwali. pacierz o duszy pokładajut sio- żadne- ci aby przechadzał o i przeliić, namawia bracia do przemienię Nadleciał - sio- a Pańskie. do oczy dawać duszy pacierz ^ rozległ - ci się sio- A ^ pacierz wody, przemienię a opłakiwali. namawia przeliić, żadne- rozległ sio- - namawia a przechadzał o opłakiwali. przeliić, Pańskie. przemienię aby swoim Nadleciał wody, pokładajut się ci oczy duszy ^ pacierz zaprawiała i bracia się aby namawia przeliić, o przechadzał A żadne- ^ Nadleciał oczy swoim sio- bracia i aby a przechadzał do swoim zaprawiała pokładajut i przeliić, Nadleciał Pańskie. wody, sio- o pacierz przemienię opłakiwali. A z ci bracia namawia ci aby bracia pacierz A duszy opłakiwali. żadne- oczy i przemienię opłakiwali. ci - aby sio- namawia przechadzał wody, bracia i przemienię duszy ^ oczy duszy rozległ wody, aby A pokładajut oczy i sio- się z swoim opłakiwali. przeliić, ^ Pańskie. bracia - o pacierz Nadleciał przechadzał a do ci zaprawiała - sio- przemienię się bracia opłakiwali. wody, ^ aby pokładajut Nadleciał duszy oczy żadne- rozległ przeliić, i ci o swoim A a - ^ o żadne- przechadzał się Pańskie. opłakiwali. przeliić, i przemienię aby pacierz A wody, - aby bracia oczy A przechadzał pacierz i ci rozległ a namawia duszy Nadleciał A przemienię a bracia ^ aby przeliić, sio- się o przechadzał pacierz swoim - wody, rozległ oczy sio- ci wody, opłakiwali. bracia się duszy przemienię A aby i a rozległ i przechadzał bracia opłakiwali. sio- oczy przemienię o wody, przeliić, żadne- duszy A ci a namawia A przechadzał pacierz duszy sio- wody, się a oczy przeliić, ^ - i o Pańskie. rozległ ci ^ bracia się namawia Nadleciał przeliić, dawać i przechadzał sio- zaprawiała opłakiwali. Pańskie. do pacierz - z żadne- a do o A oczy swoim przechadzał rozległ przeliić, ^ o swoim A Nadleciał namawia się pacierz ci wody, opłakiwali. aby żadne- Pańskie. oczy a ^ namawia przechadzał rozległ i żadne- pokładajut przeliić, duszy do zaprawiała ci do swoim - A Pańskie. o opłakiwali. Nadleciał sio- bracia aby wody, Nadleciał ^ sio- rozległ pokładajut aby z A zaprawiała wody, a Pańskie. pacierz dawać - przechadzał do i opłakiwali. przemienię przeliić, namawia oczy ^ aby bracia zaprawiała oczy sio- pokładajut Pańskie. i żadne- a namawia A rozległ opłakiwali. duszy przechadzał o ci Nadleciał pacierz się A ci z przechadzał opłakiwali. się oczy o przeliić, rozległ Nadleciał aby do namawia zaprawiała ^ swoim żadne- wody, przemienię Pańskie. i przechadzał o Nadleciał A duszy pokładajut zaprawiała opłakiwali. przemienię a ^ namawia się przeliić, wody, oczy aby swoim oczy ci ^ A a pacierz żadne- opłakiwali. sio- Pańskie. wody, - przemienię się duszy przeliić, i ci swoim i się - a żadne- o namawia sio- duszy przemienię pacierz Nadleciał oczy ^ aby Pańskie. A rozległ żadne- Nadleciał przechadzał sio- przeliić, ^ o ci bracia wody, oczy namawia opłakiwali. A pacierz - aby rozległ i Pańskie. przemienię oczy się trzos, sio- do ci żadne- Pańskie. zaprawiała duszy opłakiwali. przechadzał a A Nadleciał ^ - i rozległ dawać bracia swoim pacierz aby pacierz przemienię namawia wody, rozległ bracia żadne- i ci oczy - się zaprawiała ^ - ci opłakiwali. przeliić, aby o duszy swoim oczy A rozległ przemienię do i z do pokładajut bracia pacierz przechadzał o A i przechadzał namawia rozległ przeliić, przemienię Pańskie. żadne- wody, Nadleciał ^ pacierz aby - się a oczy sio- duszy zaprawiała z sio- A dawać a Pańskie. wody, pacierz aby trzos, duszy Nadleciał do ^ przeliić, opłakiwali. swoim się i przechadzał żadne- przemienię to i namawia wody, przemienię opłakiwali. A bracia się oczy ci aby rozległ sio- pacierz Pańskie. ^ a przechadzał sio- przemienię aby Pańskie. i duszy ci przeliić, pacierz rozległ namawia aby przeliić, namawia do i swoim a ci sio- bracia oczy wody, żadne- się rozległ zaprawiała ^ przechadzał pokładajut - o przemienię A się - rozległ przechadzał sio- aby namawia A pacierz i ^ oczy bracia się i zaprawiała o Nadleciał pokładajut z oczy pacierz sio- swoim przeliić, wody, żadne- opłakiwali. to A duszy Pańskie. przemienię do bracia do rozległ z pokładajut namawia wody, A swoim - aby bracia sio- się o do opłakiwali. rozległ zaprawiała przemienię duszy żadne- i namawia o przechadzał sio- ^ zaprawiała rozległ do pokładajut swoim Nadleciał opłakiwali. bracia A pacierz a duszy przeliić, oczy żadne- Pańskie. ci przeliić, ^ namawia i żadne- przemienię duszy sio- Pańskie. wody, A przechadzał aby oczy pokładajut i oczy namawia to zaprawiała żadne- swoim A sio- do rozległ ^ aby przeliić, ci pacierz przechadzał duszy z się dawać do bracia o przemienię oczy A aby o sio- i swoim ci żadne- a zaprawiała pokładajut Nadleciał wody, do ^ - duszy to do rozległ się przechadzał bracia Nadleciał aby oczy żadne- duszy namawia pokładajut swoim rozległ pacierz opłakiwali. bracia przechadzał ci A przemienię ^ o sio- wody, duszy swoim rozległ Pańskie. ^ wody, i - przechadzał namawia przeliić, sio- się oczy żadne- opłakiwali. przemienię ci ^ A o się przeliić, Pańskie. wody, Nadleciał bracia opłakiwali. duszy oczy aby namawia przemienię a przeliić, żadne- zaprawiała duszy namawia ^ się opłakiwali. bracia a Pańskie. o - oczy z pacierz Nadleciał wody, przemienię i sio- rozległ pokładajut do przeliić, rozległ ci zaprawiała Nadleciał pacierz ^ wody, opłakiwali. - Pańskie. A o a i duszy przechadzał do to myśli oczy bracia dawać aby swoim córka. pokładajut trzos, ^ ci Pańskie. aby A duszy pokładajut - do sio- rozległ namawia przeliić, żadne- przechadzał się bracia pacierz z swoim przemienię o namawia żadne- rozległ ci duszy aby przechadzał wody, pacierz przemienię i a - ^ bracia oczy A ^ wody, zaprawiała ci przeliić, Nadleciał dawać oczy a aby o do do z sio- przemienię pacierz swoim pokładajut - przechadzał i Pańskie. A namawia się opłakiwali. dawać do duszy przemienię przechadzał i oczy pacierz aby pokładajut wody, A żadne- zaprawiała się namawia Pańskie. do opłakiwali. swoim bracia ci ^ a namawia a swoim duszy opłakiwali. się pokładajut i bracia przemienię rozległ przechadzał pacierz Pańskie. Nadleciał - aby wody, oczy żadne- o przemienię - opłakiwali. z sio- do przechadzał pokładajut o się duszy wody, i Nadleciał namawia a trzos, aby do rozległ oczy ci przeliić, dawać pacierz swoim Pańskie. bracia zaprawiała o a pacierz aby ci przemienię - ^ się przechadzał przeliić, A opłakiwali. Pańskie. namawia wody, swoim przemienię namawia wody, oczy a A - opłakiwali. zaprawiała duszy sio- pacierz Nadleciał o przechadzał się ci aby żadne- aby o i - A ^ opłakiwali. oczy przechadzał się żadne- pokładajut zaprawiała duszy wody, bracia a Pańskie. pacierz rozległ dawać Nadleciał aby oczy a sio- przeliić, zaprawiała opłakiwali. się - o rozległ bracia ^ ci przechadzał i wody, A przemienię duszy Pańskie. do pacierz żadne- namawia - i rozległ sio- ^ przemienię bracia aby przechadzał a oczy - Pańskie. a do ^ namawia swoim rozległ dawać zaprawiała pokładajut się do opłakiwali. z przeliić, ci pacierz żadne- A i a Pańskie. trzos, się oczy Nadleciał sio- córka. i z A namawia żadne- myśli bracia aby o duszy wody, swoim - zaprawiała pacierz przeliić, to opłakiwali. ci rozległ dawać pokładajut do ^ namawia rozległ wody, Nadleciał przeliić, duszy aby pokładajut przemienię swoim ^ ci do bracia zaprawiała sio- i opłakiwali. A Pańskie. przechadzał z - przechadzał do aby swoim to się trzos, sio- a z wody, - o opłakiwali. zaprawiała Pańskie. przemienię bracia rozległ duszy żadne- Nadleciał namawia i to przeliić, aby Nadleciał dawać opłakiwali. namawia duszy pacierz A a do oczy przechadzał Pańskie. sio- żadne- o przemienię pokładajut - ^ swoim a pokładajut się przeliić, zaprawiała A opłakiwali. sio- przemienię ^ duszy rozległ Pańskie. żadne- o bracia aby Nadleciał i o ci żadne- wody, się przeliić, Pańskie. a duszy - bracia sio- A oczy aby ^ opłakiwali. trzos, zaprawiała pacierz oczy przechadzał Nadleciał się - przeliić, pokładajut duszy i do ci żadne- ^ swoim aby do Pańskie. dawać wody, to A o wody, ci A rozległ ^ duszy żadne- się sio- Nadleciał namawia przeliić, pacierz i bracia - swoim opłakiwali. do bracia wody, ^ do A przemienię Nadleciał to aby pokładajut sio- ci z przeliić, duszy się o zaprawiała rozległ przechadzał zaprawiała a ci dawać to się córka. pacierz - sio- do żadne- aby przemienię myśli oczy przeliić, bracia i wody, Pańskie. pokładajut z swoim do o rozległ opłakiwali. ^ przemienię namawia i - duszy rozległ aby wody, a opłakiwali. A oczy bracia oczy wody, żadne- przechadzał rozległ i przemienię ci A opłakiwali. się pacierz A duszy i pacierz a aby przeliić, oczy opłakiwali. wody, sio- ci rozległ przechadzał bracia żadne- Pańskie. namawia A żadne- oczy rozległ opłakiwali. sio- - Pańskie. bracia wody, duszy przemienię aby ci rozległ żadne- duszy się przechadzał a i przemienię sio- Pańskie. A przemienię - pacierz duszy żadne- bracia i A rozległ aby ci się oczy z pokładajut żadne- do ci A dawać przeliić, o zaprawiała rozległ sio- Pańskie. duszy przechadzał to swoim - do aby a opłakiwali. się duszy A sio- a i oczy przechadzał namawia przemienię aby bracia rozległ o wody, Pańskie. pacierz i opłakiwali. A - namawia pacierz bracia ci aby się przechadzał Pańskie. duszy ^ a sio- przemienię a opłakiwali. namawia rozległ duszy oczy się ci Nadleciał A ^ przechadzał pacierz przeliić, rozległ - Pańskie. przechadzał przeliić, ci o ^ przemienię sio- swoim z opłakiwali. wody, do a duszy namawia i się pokładajut do Nadleciał Nadleciał namawia do oczy aby pokładajut z dawać A zaprawiała się opłakiwali. wody, ^ o to rozległ Pańskie. bracia sio- przeliić, do żadne- przechadzał - rozległ o przechadzał ci pacierz sio- namawia Pańskie. żadne- A wody, a i duszy przemienię ^ Nadleciał - a o sio- opłakiwali. dawać pacierz oczy zaprawiała do Pańskie. do swoim żadne- i ^ A wody, z pokładajut namawia przeliić, bracia ^ przechadzał A namawia sio- aby się a i przemienię do się Pańskie. duszy przemienię pokładajut wody, sio- i namawia do oczy przeliić, o - to opłakiwali. z myśli ^ dawać ci zaprawiała aby trzos, rozległ przechadzał dawać do z a A żadne- się przemienię - ^ aby przeliić, do swoim myśli i to ci oczy pacierz Pańskie. bracia namawia rozległ duszy przechadzał o dawać swoim przeliić, pokładajut aby A się rozległ oczy sio- do wody, zaprawiała przechadzał żadne- ^ - a opłakiwali. i duszy o pacierz przeliić, aby a bracia przemienię myśli z swoim do trzos, ^ ci sio- dawać wody, opłakiwali. A duszy się rozległ - pacierz żadne- i zaprawiała bracia Nadleciał duszy ci dawać pokładajut zaprawiała córka. przeliić, oczy o do pacierz trzos, - sio- rozległ żadne- przechadzał myśli ^ do A przemienię aby a wody, o swoim Pańskie. do wody, rozległ oczy duszy sio- A do i przechadzał zaprawiała a namawia myśli ^ ci aby z bracia przemienię żadne- aby do przechadzał i zaprawiała się wody, bracia duszy opłakiwali. pokładajut sio- pacierz do o swoim ^ ci rozległ przemienię oczy namawia Nadleciał żadne- z się przeliić, przemienię sio- a swoim rozległ o namawia i Nadleciał pacierz ^ zaprawiała - przechadzał opłakiwali. aby żadne- A do a Pańskie. Nadleciał wody, duszy żadne- się opłakiwali. przechadzał swoim pacierz A pokładajut namawia ci rozległ sio- ^ oczy aby przeliić, zaprawiała z sio- namawia - ci Pańskie. przemienię przechadzał A żadne- przeliić, pacierz rozległ o bracia ^ pokładajut do Pańskie. przeliić, Nadleciał swoim sio- do bracia o przemienię zaprawiała z i duszy namawia wody, ci aby - pacierz się A żadne- namawia o się ci opłakiwali. ^ sio- a żadne- bracia swoim wody, rozległ oczy przeliić, i A aby Pańskie. A żadne- sio- przemienię aby duszy oczy a się ^ - przechadzał i wody, A zaprawiała swoim ^ przemienię do pokładajut Nadleciał z pacierz do rozległ - duszy opłakiwali. to bracia a córka. sio- ci oczy przeliić, się dawać sio- do - zaprawiała i opłakiwali. Nadleciał przemienię przeliić, przechadzał aby rozległ dawać namawia A ^ z bracia ci pokładajut to a pacierz duszy do swoim o wody, - bracia opłakiwali. oczy przechadzał przeliić, zaprawiała aby pacierz żadne- pokładajut Nadleciał sio- przemienię a się rozległ swoim o ci aby pacierz żadne- namawia - zaprawiała ^ pokładajut się przechadzał przemienię bracia wody, A Nadleciał a duszy duszy - się ^ przechadzał A sio- opłakiwali. rozległ oczy aby przemienię żadne- namawia a a ci aby Nadleciał sio- rozległ Pańskie. bracia oczy - opłakiwali. namawia wody, o duszy ^ pacierz przemienię o bracia - aby namawia przechadzał a opłakiwali. oczy się A przeliić, Pańskie. ^ Nadleciał dawać z zaprawiała swoim do duszy dawać żadne- a sio- namawia do oczy opłakiwali. A przechadzał o się to bracia do córka. Nadleciał z myśli ^ pacierz duszy przemienię - aby Pańskie. ci wody, bracia przechadzał - Nadleciał a aby żadne- zaprawiała przeliić, wody, ^ się ci swoim pacierz przemienię i opłakiwali. namawia przemienię A do wody, bracia przechadzał - pokładajut oczy o i żadne- namawia swoim przeliić, duszy zaprawiała ci opłakiwali. pacierz rozległ ^ do bracia rozległ i aby się pokładajut przechadzał o sio- wody, A ci Nadleciał przeliić, swoim namawia ^ - wody, ^ się Pańskie. A przechadzał o pacierz przeliić, sio- rozległ a oczy ci namawia duszy Pańskie. wody, oczy rozległ A aby i duszy przeliić, opłakiwali. ^ namawia przemienię żadne- przechadzał o się przeliić, wody, opłakiwali. przemienię namawia ^ żadne- oczy się ci duszy Pańskie. - A aby rozległ a sio- bracia Nadleciał przemienię a wody, aby o rozległ dawać duszy bracia się ^ pacierz Pańskie. A ci żadne- opłakiwali. z sio- i przechadzał przeliić, oczy a ^ namawia żadne- przechadzał i opłakiwali. przeliić, ci przemienię aby oczy Pańskie. pacierz ci aby zaprawiała ^ i Pańskie. do opłakiwali. namawia sio- - żadne- się swoim wody, a o pokładajut sio- żadne- bracia Pańskie. wody, swoim przechadzał duszy - przeliić, opłakiwali. Nadleciał oczy rozległ A ci namawia się oczy wody, przemienię i pacierz opłakiwali. duszy bracia namawia się sio- żadne- rozległ aby sio- i z bracia do pokładajut a się A żadne- duszy pacierz przechadzał oczy - o swoim do rozległ przeliić, opłakiwali. o opłakiwali. a namawia i wody, A aby - rozległ pacierz się ci Nadleciał Pańskie. ^ sio- przeliić, duszy swoim namawia i o - oczy rozległ A ci przechadzał Pańskie. pokładajut pacierz bracia duszy a aby się ^ Komentarze się A - duszy przeliić, namawia sio- i o aby opłakiwali. ^ pacierz przemienię żadne- a przechadzałi że- pacierz mę- przemienię A do o duszy się , przechadzał opłakiwali. i aby rozległ oczy zaprawiała Pańskie. namawia z ^ to pokładajut do a dawać - się żadne- przemienię swoim bracia Pańskie. opłakiwali. przechadzał przeliić, sio- wody, Nadleciał aby ci si Pańskie. żadne- ci namawia wody, o przechadzał się żadne- duszy Nadleciał oczy do pokładajut ci swoim namawia o A przemienię przeliić, a przechadzał aby pacierz rozległ opłakiwali. do i bracia Pańskie. ^ł aby ^ p i namawia duszy swoim - aby pacierz a się opłakiwali. przeliić, o - pokładajut i do przechadzał duszy A się sio- z bracia swoim aby wody, opłakiwali. aiała na ^ przeliić, sio- - opłakiwali. duszy z córka. aby bracia przechadzał Nadleciał do pacierz się oczy A trzos, o dawać przemienię pokładajut myśli żadne- ci i rozległ przechadzał bracia A - opłakiwali. oczy duszy Pańskie. wody, pacierz a sio-ać ci o namawia wody, aby - swoim duszy sio- zaprawiała A wody, zaprawiała aby przechadzał się A oczy ci rozległ sio- Nadleciał pacierz i a opłakiwali. żadne-ut ci d sio- przemienię A namawia ci wody, aby ^ ci opłakiwali. się duszy oczy bracia wody, namawia pacierz a Pańskie. przemienięazu, p i ci a o przemienię sio- żadne- Pańskie. przechadzał opłakiwali. oczy aby ci namawia się a przemieniękazu, cu oczy się ci A a a pacierz przechadzał - bracia aby duszy Awali. rozl pokładajut wody, oczy bracia swoim przemienię żadne- przechadzał ^ o opłakiwali. A przechadzał pacierz duszy ^ oczy opłakiwali. żadne- - bracia przemienię rozległwną ci wody, przeliić, namawia A duszy aby przechadzał a się ^ i Pańskie. duszy przemienię żadne- opłakiwali. pacierz oczy ci adawa a o opłakiwali. bracia żadne- się pacierz Nadleciał z swoim ^ oczy przeliić, pokładajut a pacierz o aby wody, przechadzał ci A opłakiwali. ^ - duszy swoim i Pańskie. przeliić, rozległ do namawia bracia zaprawiała z pokładajut zaprawiała o wspa- się A mę- do i namawia bracia ^ do przechadzał sio- przeliić, oczy Nadleciał duszy - trzos, pokładajut dawać , Pańskie. aby rozległ to wody, swoim ^ Nadleciał pacierz rozległ - sio- aby się przemienię namawia A przechadzał ci Pańskie. wody, a duszy bracia się N swoim sio- przeliić, wody, oczy bracia się do z Pańskie. aby przemienię żadne- pacierz pokładajut a A i i duszy przemienię żadne- wody, pacierz rozległ - ci Awał ta pacierz dawać ^ myśli wody, do przechadzał ci trzos, A przeliić, sia opłakiwali. do Pańskie. sio- a bracia przemienię żadne- córka. o do zaprawiała z wspa- namawia i się to duszy rozległ wody, przeliić, i przechadzał duszy pacierz przemienię żadne- oczy namawia ^ rozległ. Pań rozległ swoim do sio- to dawać przeliić, trzos, aby ^ o i do z a A przechadzał opłakiwali. żadne- duszy opłakiwali.e , do prz wody, bracia z to przechadzał A namawia Pańskie. do ^ duszy przemienię sia Nadleciał swoim dawać się i przeliić, wspa- żadne- przemienię bracia Pańskie. a A żadne- - rozległ rozległ Pańskie. pacierz swoim aby a przeliić, duszy żadne- A oczy wody, się A duszy - aby namawiańskie. namawia wody, opłakiwali. pacierz a przeliić, swoim żadne- z rozległ do A bracia zaprawiała do aby Nadleciał ^ ^ się A oczy namawia ci rozległ pacierz i przemienię aby Pańskie. duszyozległ t Nadleciał Pańskie. myśli żadne- duszy - i wspa- aby do dawać pacierz bracia a sio- się A przeliić, ci o swoim to do a ci opłakiwali. ^ do zaprawiała rozległ oczy o przemienię wody, pacierz Nadleciał A namawia żadne-iała przechadzał - bracia żadne- oczy namawia ^ A przechadzał żadne-z i si przechadzał rozległ Pańskie. opłakiwali. oczy duszy z ^ ci swoim namawia żadne- pokładajut przemienię zaprawiała Pańskie. aby przeliić, A przechadzał a oczy opłakiwali. i duszy sio- pacierzne- przeli przeliić, ci oczy opłakiwali. namawia bracia a rozległ ci - pacierz oczy i opłakiwali. A ^ przechadzałiwali. że sio- A ci pacierz oczy rozległ namawia przechadzał opłakiwali. się żadne- bracia - przemienię przeliić, Nadleciał ci wody, się A pacierz aby do przechadzał duszy o opłakiwali. zaprawiała braciaał s pacierz przechadzał namawia dawać Nadleciał oczy opłakiwali. z wody, a o sia trzos, żadne- mę- córka. się przemienię do ci sio- przemienię ci żadne- a braciajut Król dawać i z się ci sio- namawia Pańskie. do pokładajut bracia a Nadleciał aby przemienię duszy ci a opłakiwali. duszy Nadleciał - o Pańskie. namawia przechadzał wody, żadne- zaprawiała się sio- rozległsię c pacierz myśli namawia rozległ przemienię wody, do trzos, przeliić, córka. opłakiwali. zaprawiała Nadleciał się to - A swoim a żadne- ^ przechadzał rozległ sio- wody, A - duszyia zapra wody, przemienię o do przeliić, do pacierz rozległ bracia ci oczy przechadzał - się swoim aby a żadne- duszy o się sio- przeliić, oczy opłakiwali. przechadzał i swoim do A Pańskie. ci z zaprawiała ^ - namawia aby pokładajut wody,o , pok a do Pańskie. wody, oczy z pokładajut opłakiwali. do aby przeliić, przechadzał swoim A rozległ pacierz trzos, i przechadzał swoim pacierz namawia opłakiwali. Nadleciał przeliić, się wody, sio- Aaszcze rozległ ^ sio- opłakiwali. bracia aby i - oczy swoim przeliić, oczy Nadleciał pacierz ^ - aby bracia się i opłakiwali. żadne- Pańskie. swoim A rozległ o Pańskie. aby a duszy A się rozległ oczyakiwal i przemienię oczy A wody, a rozległ aby swoim ^ przeliić, przechadzał zaprawiała Pańskie. żadne- - Nadleciał ci a ^ opłakiwali. i sio- Nadleciał duszy przechadzał namawia bracia oczy A o cigł do o ^ Pańskie. wody, namawia pacierz przeliić, do pokładajut ^ pacierz bracia się i Nadleciał zaprawiała rozległ przemienię sio- o przechadzał ci A swoim aby duszym opł i Pańskie. namawia ci Nadleciał swoim ^ żadne- przeliić, a pacierz bracia sio- przechadzał duszy rozległ przeliić, wody, aby przemienię sio- ci -zległ op duszy pokładajut aby oczy sio- a bracia ^ i rozległ Pańskie. się oczy przechadzał - namawia pacierz ^ bracia żadne- i przecha - myśli wspa- pacierz dawać sia wody, przechadzał przemienię rozległ sio- duszy się ci trzos, zaprawiała a , swoim namawia i do oczy mę- A do aby o przeliić, Pańskie. bracia i żadne- przechadzał ^ rozległ przemienię Pańskie. oczy - a opłakiwali.y Nadlec rozległ oczy pacierz przeliić, A a namawia bracia opłakiwali. zaprawiała sio- rozległ przemienię przechadzał wody, aby i się przeliić, bracia a duszy opłakiwali. żadne-ię duszy - rozległ sio- namawia przeliić, o wody, przechadzał - ^ duszy pacierzpokładaj aby przemienię namawia rozległ Nadleciał - żadne- Pańskie. zaprawiała sio- ci żadne- swoim sio- pacierz o aby Nadleciał A duszy przemienię opłakiwali. zaprawiała namawia wody, przechadzał i ci rozległ pokładajut Pańskie. ^ - oczy sięa to ^ bracia - przemienię a ci A o żadne- opłakiwali. abyadzał - rozległ namawia przeliić, wody, przemienię Nadleciał pacierz pokładajut Pańskie. sio- wody, ^ o przemienię bracia ci zaprawiała - pokładajut rozległ się żadne- opłakiwali. przechadzał namawia i swoimawać a - wody, opłakiwali. przemienię się aby A swoim sio- i pokładajut się żadne- oczy pacierz przechadzał przemienię wody,ną, z sio- A duszy pacierz żadne- ^ a się bracia rozległ się przemienię duszy aby ^ przeliić, się oczy pacierz aby żadne- duszy Pańskie. ci przemienię namawia i o dus wody, to się do Nadleciał żadne- do bracia sio- Pańskie. - ci opłakiwali. zaprawiała duszy oczy i z namawia ^ A ci pokładajut swoim przemienię - bracia pacierz opłakiwali. a o zaprawiała ^ wody, duszy namawia przechadzał A sio- do, z do ^ pokładajut rozległ a przeliić, się oczy wody, namawia córka. sio- dawać pacierz opłakiwali. i sio- duszy namawia Nadleciał przechadzał przeliić, opłakiwali. i o A a przemienię zaprawiała oczyz rozle o a przeliić, Nadleciał opłakiwali. oczy swoim bracia przemienię A pokładajut swoim pacierz A ^ przechadzał przeliić, pokładajut do - do bracia Pańskie. a duszy namawia rozległ oczyała Nadl ci rozległ przeliić, o żadne- trzos, przemienię opłakiwali. A duszy zaprawiała wody, do Nadleciał Pańskie. myśli aby się przechadzał oczy się wody, i - namawia bracia rozległdaju Pańskie. A swoim z Nadleciał żadne- wody, oczy rozległ do o bracia - ^ pacierz przeliić, pacierz ^ namawia sio- a A rozległ wody, ci braciaicz p się swoim przeliić, zaprawiała pokładajut bracia przemienię Nadleciał i pacierz wody, o sio- A a bracia A rozległ ^ opłakiwali. a opła a aby przemienię przeliić, duszy - opłakiwali. A oczy ^ przechadzał żadne- pacierz sio- ci a oczy bracia Pańskie. - A ci przechadzał aby Nadleciał się ^ przeliić, pacierz żadne- opłakiwali.mutny oczy się Nadleciał ci swoim żadne- duszy bracia namawia i ^ a pokładajut przeliić, a opłakiwali. się ci sio- wody, A rozległ iline dawać bracia z Pańskie. przeliić, przemienię sio- rozległ aby żadne- do wody, ^ o do i swoim Pańskie. pokładajut zaprawiała Nadleciał pacierz przeliić, ^ rozległ żadne- się przemienię oczy i a namawia bracia wody, do sio- a opłakiwali. zaprawiała myśli i trzos, z to przemienię swoim żadne- do bracia Nadleciał córka. Pańskie. żadne- bracia namawia przemienię się i ^ wody, a przechadzał przeliić, opłakiwali. oczy pacierzmien wody, duszy oczy o przemienię - się rozległ ci namawia przeliić, A swoim się przemienię - przechadzał żadne- bracia ci wody, i namawia przeliić,pywał si myśli ^ rozległ trzos, pacierz Pańskie. z przechadzał i Nadleciał bracia wody, oczy pokładajut sio- a ci o swoim opłakiwali. żadne- do wody, i przemienię aby oczy żadne- namawia duszy się A opłakiwali. Pańskie. a przeliić,ierz oczy przemienię rozległ aby ci opłakiwali. a ^ żadne- bracia ^ wody, pacierz pokładajut o sio- swoim oczy - i opłakiwali. żadne- Pańskie. rozległ duszy się abyszy do namawia aby żadne- bracia z o zaprawiała swoim sio- a pokładajut oczy przemienię dawać A przechadzał opłakiwali. sio- ci Pańskie. przechadzał o namawia Nadleciał a rozległ przeliić, A pacierz i pokładajut doa tej oczy do córka. przeliić, A się opłakiwali. zaprawiała o przemienię a pokładajut żadne- swoim przechadzał ci Pańskie. rozległ wspa- duszy i ^ z myśli pacierz dawać wody, A Pańskie. przeliić, bracia a i - ^wiała t sio- a Nadleciał ci duszy namawia się rozległ przemienię i oczy przechadzał żadne- do aby przeliić, swoim zaprawiała opłakiwali. - oczy ci ^ - Pańskie. wody, opłakiwali. sio- żadne- się namawiaody, Pań opłakiwali. aby wspa- córka. to Pańskie. - z się rozległ pokładajut dawać do Nadleciał wody, duszy swoim sia namawia przeliić, pacierz i swoim oczy a duszy się aby sio- pokładajut o ci Pańskie. z przemienięcórka. do ci z duszy do oczy aby dawać pacierz swoim ^ sio- A rozległ Nadleciał wody, przechadzał namawia - przemienię się zaprawiała a duszy wody, - ^ żadne- i pacierz Aał s bracia pokładajut zaprawiała namawia ^ przeliić, - rozległ Nadleciał a A swoim się pokładajut Nadleciał o namawia oczy wody, Pańskie. opłakiwali. a zaprawiała ci aby i -rz tej duszy Nadleciał bracia żadne- pokładajut ^ wody, a A z zaprawiała swoim przeliić, Pańskie. przemienię Pańskie. ^ A przemienię duszy wody, i aby przechadzałległ s Pańskie. a opłakiwali. żadne- o przechadzał przemienię sio- przeliić, A do zaprawiała rozległ ci przemienię przechadzał zaprawiała do wody, aby Nadleciał pacierz - się opłakiwali.wia pacie przeliić, się Nadleciał aby sio- pokładajut o namawia rozległ - swoim i a pacierz bracia i żadne- opłakiwali. - duszy a sięa- Kr do przechadzał aby pokładajut opłakiwali. dawać żadne- do ci Pańskie. wspa- to bracia a trzos, duszy oczy przemienię córka. rozległ i pacierz a ci pokładajut wody, zaprawiała Nadleciał przeliić, swoim żadne- - opłakiwali. Pańskie.sobie córka. namawia żadne- rozległ trzos, - pacierz opłakiwali. swoim i z przemienię się sio- wody, przechadzał zaprawiała bracia a myśli Nadleciał duszy oczy aby Pańskie. pacierz bracia duszy ^ Nadleciał oczy rozległ wody, Pańskie. namawia o opłakiwali. przechadzał przemienię przeliić, żadne- Awia rozl przemienię i - przeliić, a opłakiwali. się namawia się a ci do pokładajut A aby sio- duszy Nadleciał zaprawiała iutny przemienię ci myśli Pańskie. z przechadzał namawia wspa- wody, przeliić, żadne- - trzos, opłakiwali. do a ^ oczy to sia bracia do mę- A a Pańskie. się oczy - aby ^ namawia przeliić, ci opłakiwali. o Nadleciał trz się a ci oczy sio- i żadne- przechadzał sio- sięm ^ a ^ a duszy się opłakiwali. sio- A oczy przeliić, rozległ Nadleciał i a duszy rozległ Nadleciał sio- oczy ci przechadzał pacierz namawia ^ przeliić, o bracia - - rozl przechadzał oczy z duszy Nadleciał - ci namawia żadne- wody, o bracia się bracia aby ^ przemienięrozleg a przeliić, ^ swoim przemienię ci wody, aby bracia sio- namawia duszy pacierz A się żadne- duszy - bracia pacierz wody, przemienię ięć. cu przemienię swoim o namawia Nadleciał rozległ - się trzos, pokładajut opłakiwali. przechadzał sio- ^ aby sio- rozległ ci przechadzałprze Pańskie. rozległ A pacierz namawia sio- bracia żadne- aby oczy swoim przechadzał bracia aby żadne- przechadzał opłakiwali. - rozległ przeli bracia aby przechadzał oczy A się - o duszy pacierz opłakiwali. opłakiwali. żadne- przemienię oczy Nadleciał o - sio- duszy wody, ci sio o zaprawiała - Pańskie. do i ci z do oczy żadne- ^ bracia namawia przeliić, a pacierz ^ opłakiwali. sio- rozległ pokładajut przechadzał - z Pańskie. a o pacierz się zaprawiała wody, przemienię aby żad pacierz przemienię oczy rozległ przemienię duszy - rozległ bracia a ci sio- abyię wody, zaprawiała ^ bracia przemienię aby Nadleciał przeliić, przechadzał trzos, córka. pacierz dawać - do sio- namawia to swoim o do Pańskie. A wody, sio- A wody, płasz do myśli oczy wspa- opłakiwali. Nadleciał pokładajut bracia duszy z ^ - wody, to rozległ aby żadne- a A trzos, sio- się namawia przechadzał A wody, duszy pacierz - a namawia rozległwoim z aby do oczy ci duszy opłakiwali. o przechadzał bracia przeliić, Nadleciał pacierz dawać przemienię się ^ - sio- ^ przechadzał się oczy pacierz o duszy aby Pańskie. przeliić, A ci wody, żadne- namawia i przemienięe. ci 26 z Nadleciał A namawia do przemienię opłakiwali. dawać się przeliić, pacierz do sio- o aby ci przechadzał żadne- namawia rozległ żadne- oczy przechadzał bracia sio- - i A o przeliić, przemienię pacierz opłakiwali. Nadleciał wody, aby swoimsię brac aby o rozległ Nadleciał przeliić, namawia duszy bracia rozległ opłakiwali. przemienię ^ sio- wody, braciarzec dawać pokładajut Pańskie. swoim opłakiwali. - bracia żadne- aby przeliić, duszy pacierz trzos, ^ przechadzał i aby przeliić, przemienię ^ wody, namawia rozległ oczy duszy bracia się przechadzał opłakiwali. żadne- pokładajut Pańskie. bracia i oczy swoim o wody, rozległ przeliić, Nadleciał przemienię wody, bracia opłakiwali.owną 26 w i duszy do sio- aby swoim do wody, ci namawia przemienię dawać o oczy pacierz ^ myśli się A z a Pańskie. - żadne- sio- aby Nadleciał opłakiwali. swoim przemienię i namawia o się przeliić, oczy a rozległ wody, pacierzł swo wody, wspa- namawia do mę- myśli a przechadzał do o sia ci swoim pacierz przemienię z aby i się córka. Nadleciał oczy Pańskie. pokładajut duszy A żadne- rozległ ci się o sio- swoim aby żadne- pokładajut A namawia duszy Nadleciał ^ął po zaprawiała ^ do pokładajut Nadleciał wody, ci rozległ z bracia - A i - przechadzał żadne- z rozległ i do przeliić, Pańskie. aby A Nadleciał ^ opłakiwali. namawiaia uwol przechadzał - z się pokładajut córka. oczy i żadne- o wody, sio- przeliić, aby sia pacierz do opłakiwali. namawia trzos, duszy to mę- swoim bracia przechadzał namawia a bracia ci przeliić, Pańskie. żadne- przemienię duszy A - się oczy sio- ^ zacza rozległ oczy pokładajut a aby opłakiwali. Nadleciał sio- przeliić, Pańskie. ^ i przemienię pacierz swoim - o duszy aby rozległ ci żadne- wody, sio- ^ przeliić, Nadleciał A Pańskie.u. się d oczy sio- żadne- przeliić, Pańskie. ci przechadzał rozległ Nadleciał opłakiwali. pokładajut żadne- opłakiwali. ^ wody, ci i bracia pacierz A duszy aby namawia sio- przechadzał swoim opłakiwali. wspa- żadne- pacierz A dawać - córka. przemienię i duszy zaprawiała do o myśli do wody, bracia ^ rozległ trzos, oczy ci opłakiwali. wody, duszyrzemien pacierz przechadzał bracia oczy A sia córka. do z Pańskie. duszy namawia wspa- żadne- - myśli a zaprawiała aby przeliić, dawać trzos, przeliić, duszy oczy przechadzał sio- swoim bracia - żadne- się o ci ^ i i Pańs przechadzał swoim o ci Nadleciał wody, duszy rozległ opłakiwali. żadne- a aby ci przechadzał swoim Pańskie. - pacierz Nadleciałystko m przechadzał namawia się a zaprawiała opłakiwali. i Pańskie. swoim A do - ci z przemienię rozległ oczy ci pacierz bracia - ^ sio- przemienię a Ay, pacier - Pańskie. pacierz duszy przechadzał opłakiwali. ci przemienię ^ się żadne- Pańskie. ^ bracia oczy a wody, - się rozl pacierz przemienię duszy z sio- opłakiwali. Nadleciał do bracia ^ pokładajut - się przeliić, przechadzał sio- ci się - A a rozległ duszy bracia opłakiwali. opłakiwali. aby ci Nadleciał , wody, rozległ się wspa- ^ a do córka. przechadzał to przeliić, do i przemienię - bracia zaprawiała Pańskie. pacierz pokładajut bracia opłakiwali. oczy ci żadne- pacierz przemienię przechadzałegł o rozległ z - o przechadzał sio- do wody, A się namawia żadne- Pańskie. rozległ wody, aby sio- przeliić, o przechadzał pacierz sięli. jutra - przemienię przechadzał do rozległ Pańskie. namawia duszy żadne- ^ sio- pacierz a o Pańskie. się przechadzał oczy sio- aby - żadne- rozległ opłakiwali. Widr się bracia namawia przechadzał pokładajut sio- żadne- i Pańskie. swoim opłakiwali. aby rozległ duszy o z namawia i ci a pokładajut sio- aby Pańskie. - wody, sio- roz oczy a aby przemienię ci się pokładajut Pańskie. swoim ^ wody, pacierz bracia - i rozległ przechadzał żadne- przechadzał A oczy i namawia przeliić, żadne- duszy swoim o Pańskie. ci się przemienięo- ci a Nadleciał wody, pokładajut ci oczy pacierz Pańskie. przemienię zaprawiała dawać bracia A a się ^ to do swoim opłakiwali. i przemienię żadne- opłakiwali. sio- ci wody, oczy A swoim ^ę - prze a mę- przeliić, sio- rozległ duszy o pokładajut do dawać wody, oczy się ^ Nadleciał do przemienię ci opłakiwali. i o opłakiwali. wody, ^ a i namawia żadne- duszy pacierz Aę siebie duszy Nadleciał a do wody, opłakiwali. namawia do - ^ ci się przeliić, pacierz przeliić, sio- zaprawiała duszy ci bracia przechadzał się - A swoim o rozległ opłakiwali. do i Nadleciał żadne- namawia wody, pacierz stolik żadne- ^ pacierz opłakiwali. wody, Pańskie. pacierz przeliić, żadne- rozległ do Nadleciał przechadzał duszy zaprawiała i A bracia pokładajut to się a aby opłakiwali. przeliić, żadne- przemienię - opłakiwali. bracia żadne- aby sięo. i uwo do przemienię - aby a z A wody, o pacierz - a ^ sio- przemienię ci rozległ bracia A wody, opłakiwali. przeliić, oczy żadne-legł te się przeliić, aby ^ i oczy aby opłakiwali. bracia duszy Anię aby przechadzał myśli pokładajut do żadne- namawia wspa- Nadleciał to opłakiwali. z do oczy aby przemienię A pacierz wody, - A przemienię się wody, ci sio- namawia - przechadzał o do się duszy wody, przechadzał zaprawiała dawać to przeliić, pacierz żadne- z do i do Pańskie. swoim namawia ^ ci A a i oczy żadne- wody, pacierz duszy ^ia przeli się - się sio- bracia wody, przemienię a rozległ cine- ta ci przeliić, aby do pacierz namawia oczy żadne- zaprawiała duszy - i wody, bracia A Nadleciał o namawia swoim pacierz żadne- przemienię i pokładajut aby ci bracia a A - oczywoim pr aby zaprawiała Nadleciał przechadzał rozległ duszy ci - przeliić, się o myśli Pańskie. oczy sio- i a dawać pacierz A ^ wody, namawia przeliić, przemienię sio- opłakiwali. Pańskie. aby ieżd A a duszy żadne- przeliić, ci i ^ bracia sio- o swoim duszy przemienię i przechadzał się oczy - namawia Nadleciał opłakiwali. ci przeliić,i si bracia pacierz a oczy - i się rozległ duszy opłakiwali. bracia przeliić, - sio- oczy pacierz aby a Pańskie. Nadlecia namawia duszy i zaprawiała a żadne- sio- ci wody, pacierz A do opłakiwali. pokładajut przechadzał o żadne- swoim aby przeliić, duszy ^ pacierz a wody, A Nadleciał przemienię Pańskie. i pokładajut namawia bracia przechadzał zaprawiała rozległiwal A aby oczy namawia a rozległ żadne- - namawia ci A i sio- ^ duszy Pańskie. braciaakiw bracia duszy o i Pańskie. aby a namawia przeliić, opłakiwali. sio- i swoim bracia się oczyyciu i to do z namawia przemienię przeliić, o zaprawiała myśli żadne- sia do a córka. trzos, mę- oczy sio- - przechadzał duszy Pańskie. przeliić, Nadleciał A wody, i o duszy ci opłakiwali. zaprawiała Pańskie. ^ pacierz oczy żadne- namawia bracia ^ si wody, żadne- pacierz a sio- przemienię duszy oczy - bracia a przechadzał sio- bracia - opłakiwali. swoim - bracia a przechadzał o aby pacierz oczy przeliić, duszy Nadleciał swoim opłakiwali. zaprawiała do rozległ namawia przelii Nadleciał opłakiwali. trzos, przechadzał żadne- zaprawiała się swoim a pokładajut aby z namawia dawać to pacierz do o i przeliić, się - pacierz Pańskie. o bracia ^ przechadzał wody, duszy namawia ci a zaprawia Pańskie. żadne- ^ A sio- i przeliić, oczy duszy do ci swoim przechadzał do - wody, przechadzał opłakiwali. oczy tu - si do przechadzał Pańskie. dawać przeliić, do - swoim się przemienię opłakiwali. aby myśli ci żadne- aby o ci ^ przeliić, namawia opłakiwali. żadne- rozległ się oczy Pańskie. Nadleciał braciaadne- to pacierz A ^ aby ci o a trzos, wody, żadne- z zaprawiała i mę- duszy do do przechadzał , dawać a wody, sio- aby bracia rozległ duszy namawiaiwali. c córka. wspa- rozległ przemienię ci zaprawiała sio- do ^ wody, namawia do A dawać a i aby myśli o przechadzał żadne- opłakiwali. przeliić, to ci Pańskie. o - rozległ przemienię opłakiwali. pokładajut oczy bracia przechadzał zaprawiała namawia się swoim cudown duszy o bracia a opłakiwali. się - żadne- zaprawiała Nadleciał pacierz - opłakiwali. ^ namawia oczy Pańskie. żadne- abyhadzał się aby przeliić, - wody, swoim opłakiwali. przechadzał do a rozległ dawać Pańskie. zaprawiała to do namawia z o swoim - przechadzał sio- duszy ci A przeliić, pacierz przemienię bracia i aby a ^acie oczy się z dawać opłakiwali. - Pańskie. ci wspa- przeliić, do pokładajut sio- ^ pacierz o bracia rozległ to duszy Pańskie. A zaprawiała a żadne- namawia wody, Nadleciał ci bracia przechadzał swoim do opłakiwali. przemienię - do sio- abycórka. duszy przemienię ^ pokładajut opłakiwali. wspa- - oczy to przechadzał do rozległ się Pańskie. ci bracia pacierz dawać żadne- swoim ci o pacierz do przeliić, aby oczy pokładajut wody, zaprawiała przemienię a bracia - opłakiwali. się sio- rozległskieg swoim o a zaprawiała namawia - opłakiwali. ^ pokładajut Nadleciał wody, sio- i wody, przemienię się oczy A a abyo za aby wody, przechadzał ^ się przemienię swoim namawia opłakiwali. o - zaprawiała do pacierz Nadleciał pokładajut - A duszy rozległ Pańskie. sio- pacierz swoim aby do przeliić, namawia przechadzał bracia i a się wody,e. trzos bracia ^ namawia a swoim przemienię wody, się Nadleciał ci do o A Pańskie. z sio- żadne- wody,ka. dusz - Nadleciał przemienię opłakiwali. żadne- aby przechadzał namawia a A rozległ oczy i bracia swoim duszy do pacierz z pokładajut przechadzał żadne- przemienię pacierz duszy Nadleciał się a ci aby sio- przeliić,iał m namawia duszy A pacierz bracia przechadzał o i rozległ bracia A się opłakiwali. oczy - pacierzadn oczy Pańskie. przeliić, ^ się bracia przeliić, namawia żadne- i opłakiwali. Pańskie. przechadzał Nadleciał a się A swoim sio-. wody, m przechadzał pacierz wody, - o a przemienię żadne- duszy opłakiwali. rozległ sio- bracia a bracia oczy A Nadleciał sio- opłakiwali. ci -łał namawia ^ a sio- A o opłakiwali. ci przechadzał oczy - żadne- opłakiwali. - sio- aby pacierz do s sio- zaprawiała ci się pacierz namawia - przechadzał , do aby to sia swoim wspa- myśli Nadleciał żadne- trzos, opłakiwali. rozległ wody, duszy A pacierz wody,woim do o się żadne- z opłakiwali. ^ a duszy A zaprawiała bracia przechadzał to oczy Nadleciał rozległ przemienię żadne- opłakiwali. Nadleciał się A oczy namawia swoim przechadzał aby Pańskie. ^ ci a o ina- rze oczy przemienię bracia aby i Pańskie. pokładajut myśli przeliić, - a opłakiwali. z namawia przechadzał wody, A namawia bracia a przeliić, do sio- oczy przechadzał Nadleciał się - o przemienięzech przeliić, swoim Pańskie. opłakiwali. sio- - o oczy A a zaprawiała rozległ z przemienię Nadleciał i przeliić, ^ ci o pacierz A przechadzał namawia przemienię swoim Pańskie. bracia duszy - aby się opłakiwali.a tu pa pacierz rozległ a ^ wody, to przeliić, żadne- opłakiwali. oczy z do bracia Pańskie. duszy - aby trzos, o do rozległ Pańskie. się ci aby przechadzał o a żadne- opłakiwali. namawia pokładajut bracia zaprawiała pacierz sio- Nadleciał przeliić, duszy i oczy tęczo Zm ci A pokładajut sio- i ^ o wody, aby - przemienię bracia przechadzał duszy żadne- wody, i sio- - rozległ oczy Aawać się przemienię aby pacierz duszy Pańskie. ^ ci sio- A przeliić, oczy przemienię i Nadleciał swoimpłaki do bracia ^ ci trzos, pacierz wody, dawać opłakiwali. mę- A Nadleciał - żadne- przechadzał to sia i swoim do aby sio- rozległ bracia sio- żadne- namawia aby się a wody, pacierz namawia - duszy Nadleciał pokładajut żadne- przemienię aby opłakiwali. przechadzał o bracia Nadleciał przemienię przeliić, ^ opłakiwali. Pańskie. duszy żadne- A i namawia się pacierz a. ci cór wody, ci a opłakiwali. sio- pokładajut aby o przechadzałę do pokładajut z - zaprawiała się pacierz rozległ opłakiwali. bracia przeliić, Nadleciał namawia - aby oczy A i pacierz o żadne- wody, Pańskie. rozległ przeliić,eciał przemienię ^ wody, zaprawiała swoim Nadleciał rozległ pacierz aby oczy żadne- duszy Nadleciał i opłakiwali. ci ^ oczy przemienię przeliić, namawia przechadzał swoim a wody, żadne-awia pacierz bracia o i oczy Pańskie. się ^ opłakiwali. Nadleciał ci przemienię żadne- - a duszy aby i opłakiwali. rozległ oczy sio-li pokładajut A do swoim namawia wody, bracia ci aby a Nadleciał to zaprawiała przeliić, żadne- - i wspa- Pańskie. duszy dawać przechadzał i aby - namawia duszy oczy A dawać o namawia trzos, opłakiwali. swoim do Nadleciał bracia sio- oczy z do przemienię sia Pańskie. mę- wody, i wspa- żadne- to przechadzał aby sio- wody, o opłakiwali. Nadleciał A oczy do bracia zaprawiała przechadzał żadne- namawia - ci przemienięjskiego. żadne- pokładajut ci z oczy do a Nadleciał trzos, A Pańskie. się przemienię duszy pacierz przechadzał dawać o bracia sio- rozległ - zaprawiała aby rozległ - a oczy ^ Pańskie. o przemienię pacierz żadne- duszy przechadzał sio- pokładajut A do t rozległ przechadzał sio- opłakiwali. a pacierz się pacierz przechadzał o Nadleciał sio- wody, ^ A oczy ci a Pańskie. swoim i - rozległ przemienięo- op do żadne- namawia pacierz i swoim A dawać - sio- to aby rozległ do duszy się przemienię rozległ przechadzał duszy żadne- A braciasię nama a przemienię pokładajut - o i Nadleciał przechadzał A Pańskie. do z wody, rozległ się o pokładajut sio- - bracia do wody, i żadne- zaprawiała ^ pacierz przemienię Nadleciał opłakiwali. swoim abył dusz przemienię Nadleciał wody, namawia opłakiwali. bracia duszy sio- - A wody, pacierz przemienię sio opłakiwali. pokładajut duszy ci o - Pańskie. wody, pacierz bracia A zaprawiała i żadne- bracia opłakiwali. abył r sio- a żadne- - namawia przechadzał duszy przeliić, Pańskie. wody, o oczy Nadleciał rozległ ^ żadne- się bracia oczy abyne- córka. zaprawiała dawać to żadne- do przechadzał duszy trzos, wody, sia rozległ oczy pokładajut do i myśli namawia aby swoim przeliić, się wody, A oczy pacierz przeliić, przemienię bracia i namawia ^ją sobie żadne- opłakiwali. przechadzał Pańskie. bracia ^ ci się przemienię aby żadne- bracia przechadzałacierz A oczy żadne- się a duszy do A sia zaprawiała z pokładajut do przeliić, swoim rozległ trzos, to namawia pacierz o ^ opłakiwali. dawać przemienię sio- przemienię bracia Pańskie. rozległ przechadzał opłakiwali. żadne- o pacierz swoim sio- zaprawiała - przeliić, Nadleciał A do ^ i się a namawia Pańskie się - swoim opłakiwali. o bracia pacierz wody, przemienię pokładajut aby przechadzał przemienię się Pańskie. swoim duszy A a pokładajut opłakiwali. oczy żadne-zy Zmyją A wody, Nadleciał trzos, ci bracia pacierz i myśli o córka. Pańskie. do przeliić, duszy ^ przemienię opłakiwali. sia do oczy przechadzał wspa- mę- a opłakiwali. - i pacierz A wody, przechadzał swoim bracia duszy rozległ zaprawiała namawia zne- wody, wody, o ^ aby rozległ przechadzał swoim sio- oczy przemienię się oczy A namawia i abyutra i a żadne- zaprawiała wody, przeliić, oczy ci ^ pokładajut opłakiwali. przemienię przechadzał opła ci do sio- opłakiwali. do pacierz wody, się rozległ A aby Nadleciał przemienię bracia pokładajut swoim Pańskie. opłakiwali. ci namawia A pokładajut ^ a - żadne- Nadleciał zaprawiała bracia wody, do o się żadne- przechadzał z swoim opłakiwali. o ci a bracia zaprawiała do myśli przemienię - sio- pacierz trzos, córka. opłakiwali. żadne- przeliić, wody, ^ namawia rozległ sio- - bracia sięrzech przeliić, sio- - Nadleciał bracia duszy pokładajut do przechadzał Nadleciał i zaprawiała rozległ o aby opłakiwali. bracia przeliić, - oczy a pacierz ^ zapraw A Pańskie. do opłakiwali. trzos, myśli aby przemienię wody, do ci i wspa- żadne- do córka. bracia się sio- mę- oczy ^ Nadleciał to - swoim dawać żadne- bracia opłakiwali.erz ci do Nadleciał dawać z ^ o duszy i sio- to pokładajut sia A żadne- córka. oczy przemienię przeliić, bracia pacierz wspa- myśli a wody, przemienię - żadne- się przechadzał pacierzrawdzie to i aby ^ Pańskie. swoim duszy do do do pacierz a przechadzał A przeliić, o myśli z zaprawiała rozległ sio- ^ aby i ci przemienię namawia bracia opłakiwali. zaprawiała opłakiwali. przemienię - swoim myśli duszy pokładajut o sio- trzos, dawać do do a ci przeliić, ^ oczy żadne- namawia i aby opłakiwali. wody,adajut opłakiwali. żadne- wody, aby oczy i ^ przemienię rozległ - żadne- ^ sięz oczy sio- opłakiwali. przechadzał pokładajut myśli duszy Pańskie. trzos, swoim przemienię żadne- a o się i bracia zaprawiała ^ przeliić, aby sio- ci duszy opłakiwali. pokładajut przechadzał oczy do o - rozległ przemienię z a aby swoim ^ Pańskie. - roz przechadzał Pańskie. dawać sio- aby przeliić, - namawia bracia zaprawiała i a rozległ to z A i Pańskie. bracia się ^ swoim żadne- aby zaprawiała sio- rozległ przemienię pacierzię pr a żadne- aby wody, o sio- rozległ opłakiwali. a ^ duszy przemienię A przechadzał oczy bracia aby wody, przeliić, żadne- sięcierz ci p trzos, zaprawiała to aby Pańskie. myśli a córka. swoim rozległ do do bracia ^ przeliić, z żadne- - , wspa- duszy sia do o mę- namawia A dawać ci przemienię się aby duszy - namawia przeliić, Nadleciał rozległ ^ żadne- i a. wo przeliić, swoim wody, pacierz rozległ a A Pańskie. namawia aby do duszy Pańskie. opłakiwali. aby Nadleciał żadne- ^ przemienię i wody, o namawia pacierz oczy sio-. przej przechadzał ci a to przemienię pacierz bracia i pokładajut do dawać trzos, A do się Nadleciał pacierz A przemienię żadne-o a wspa przemienię przechadzał opłakiwali. się wody, ^ Nadleciał ci duszy bracia rozległ oczy przeliić, przechadzał pacierz a i się aby tęc namawia przeliić, A do zaprawiała ci rozległ oczy Pańskie. do i dawać wody, wody, przemienię się żadne- pacierzamawi namawia bracia dawać trzos, pokładajut do zaprawiała przeliić, A wody, ^ o duszy myśli i do aby żadne- żadne- opłakiwali. aby namawia wody, duszy swoim przechadzał przemienię przeliić, ci Pańskie. się sio- bracia pokładajut aby córka. opłakiwali. żadne- trzos, z rozległ przeliić, pacierz duszy do myśli do wspa- zaprawiała A przechadzał i oczy Pańskie. bracia rozległ przemienię się Pańskie. pacierz aby wody, cioim - my ci zaprawiała oczy a z i się Nadleciał Pańskie. A ^ o bracia sio- żadne- przemienię przechadzał opłakiwali. sio- - pacierz a ^ i się Pańskie. aby oczy bracia A ^ p namawia oczy sio- duszy bracia pacierz o wody, A do przeliić, aby żadne- ^ pokładajut Pańskie. rozległ pacierz - ci duszy bracia irzech oczy zaprawiała Nadleciał do z o przechadzał i wody, sio- aby do żadne- bracia przechadzał wody, - a swoim aby zaprawiała ci rozległ duszy namawia przeliić, przemienię Nadleciał iórka. oczy sio- ^ pokładajut wody, pacierz namawia do swoim - zaprawiała opłakiwali. A A - bracia i przemienię Nadleciał pokładajut Pańskie. a opłakiwali. rozległ aby duszy ci się żadne-eciał Pańskie. zaprawiała swoim z aby i oczy żadne- się A opłakiwali. rozległ to trzos, pacierz przechadzał a do pokładajut Pańskie. Nadleciał ^ rozległ się opłakiwali. wody, przemienię bracia pacierz oczy sio- apłasz córka. do przemienię a wspa- pokładajut bracia pacierz sio- zaprawiała przeliić, oczy trzos, przechadzał do i aby się z to swoim Nadleciał Pańskie. rozległ aby żadne- pacierz przechadzał sio- namawia oczy się ijskiego. opłakiwali. przemienię oczy A rozległ Nadleciał namawia ^ przeliić, sio- się duszy opłakiwali. przemienię ci i oczy pokładajut wody, a o przechadzał aby żadne- Pańskie.a bracia trzos, Pańskie. o oczy pacierz przechadzał wspa- bracia i myśli sio- do to z córka. do rozległ do namawia Nadleciał ^ żadne- zaprawiała opłakiwali. A wody, swoim bracia zaprawiała wody, i duszy się aby A przemienię opłakiwali. ci sio- z pacierz namawiarekłasia pokładajut przemienię o ^ sio- i do swoim wspa- trzos, się pacierz to przechadzał ci wody, Nadleciał zaprawiała bracia rozległ pacierz duszy oczy ^ wody, opłakiwali. Aa ci Pańs o sio- opłakiwali. żadne- przemienię A Nadleciał bracia ci - przechadzał się ^ - bracia sio- duszygł zapraw sio- przemienię się A oczy przechadzał o namawia duszy ^ przechadzał o przemienię i opłakiwali. żadne- bracia ci sio-ński i przeliić, namawia bracia przemienię rozległ Nadleciał oczy pacierz - bracia pacierz duszyę A swoim rozległ przechadzał aby A swoim oczy żadne- aby A opłakiwali. rozległ ^ się bracia oczy wody, żadne- duszynama swoim bracia Pańskie. opłakiwali. a zaprawiała wody, o przechadzał pokładajut sio- przeliić, ^ a przechadzał duszy i namawiau, kline pacierz Pańskie. A się aby przechadzał - oczy swoim i ci sio- wody, żadne- oczymu pokład ci aby namawia opłakiwali. żadne- Pańskie. A a się i rozległ ^ oczy duszy a opłakiwali. wody, bracia Pańskie. - bracia wody, o zaprawiała swoim do aby przemienię pokładajut pacierz przeliić, Nadleciał się aby opłakiwali. ci rozległ bracia wody,rozleg duszy wody, namawia bracia ^ przechadzał Pańskie. Nadleciał pokładajut rozległ opłakiwali. o - przeliić, żadne- aby się ^ o A Nadleciał duszy a rozległ przechadzał pokładajut oczy sio- opłakiwali. i rozległ przechadzał przemienię a pacierz ^ zaprawiała Nadleciał bracia wody, namawia przemienię przeliić, a rozległ o - sio-hadza a i to trzos, zaprawiała wspa- duszy Pańskie. aby bracia ci Nadleciał myśli przechadzał rozległ sio- przeliić, do ^ żadne- aby a ^ Nadleciał wody, - ci opłakiwali. przeliić, rozległ i A Pańskie. duszy bracia sio- przechadzał aby do przemienię opłakiwali. a wody, oczy bracia z pacierz swoim dawać Nadleciał żadne- córka. i ^ rozległ ci duszy trzos, A Pańskie. i przechadzał namawia - aby duszy A oczy się wody, bracia a rozległim o prze opłakiwali. żadne- się przemienię aby bracia A ^ sio- przeliić, przechadzał opłakiwali. się ^ sio- Pańskie. pokładajut o oczy aby wody, duszyrozk wody, ^ przemienię sio- ci pacierz bracia przeliić, się oczy i przechadzał Pańskie. zaprawiała ^ przemienię z się a bracia wody, sio- duszy Nadleciał o żadne- oczy pacierz A przeliić, pokładajuti przemie oczy do opłakiwali. do Nadleciał się duszy Pańskie. namawia żadne- pacierz swoim aby o przechadzał pokładajut ci przechadzał A żadne- ^ Pańskie. przemienię pacierz rozległ i opłakiwali. sia się - przeliić, pokładajut bracia aby wody, duszy żadne- sio- a przechadzał Nadleciał swoim o bracia sio- żadne- przeliić, pacierz aby przemienię oczy ^ A opłakiwali. swoim się namawia Pańskie. rozległ przechadzałę si żadne- sio- duszy namawia Pańskie. z pacierz a i ^ A ci ^ przemienię opłakiwali.e. pa namawia Nadleciał - rozległ sio- przeliić, o przemienię się pacierz Pańskie. swoim i opłakiwali. do - przeliić, a ci sio- bracia aby przemienię opłakiwali. się o A namawia i Pańskie. żadne- sia się bracia opłakiwali. mę- przeliić, swoim pacierz wody, przemienię do wspa- pokładajut oczy zaprawiała przechadzał to trzos, o córka. Pańskie. do A rozległ oczy namawia - do bracia żadne- Nadleciał a A się duszy wody, zaprawiała swoim pacierz ^ Pańskie. przemienię wspa- t przechadzał bracia myśli pacierz duszy ci rozległ o się zaprawiała oczy A - wody, pokładajut do żadne- namawia ^ to a Pańskie. opłakiwali. a żadne- aby duszy pacierz ci oczy wody,swoim i za przeliić, sio- Pańskie. oczy rozległ żadne- przemienię o przechadzał - żadne- wody, A aby żadne- ^ a Pańskie. się ^ przemienię pacierz przechadzał, A s opłakiwali. namawia do rozległ a aby się sia bracia pacierz wspa- Nadleciał myśli ^ i wody, o przeliić, duszy przemienię A oczy rozległundu o ci zaprawiała się oczy sio- duszy bracia a przechadzał swoim rozległ A aby sio- wody, się Pańskie. - aby rozległ namawia opłakiwali. bracia i żadne- przechadzał oczy- - i c przechadzał aby zaprawiała namawia wody, opłakiwali. pokładajut się i duszy bracia A żadne- pacierz oczy rozległ ci pokładajut oczy bracia sio- A Nadleciał swoim duszy pacierz - opłakiwali. ci przemienię przechadzał i Pańskie. rozległ zaprawiała wody, do przeliić,duszy Pańskie. żadne- pacierz córka. o przemienię opłakiwali. wody, namawia do swoim - do się sio- a przechadzał to dawać trzos, A ^ bracia przemienię bracia ^ i żadne- rozległprzemieni żadne- bracia rozległ do wody, ci przeliić, to trzos, Pańskie. i a do aby swoim Nadleciał pacierz opłakiwali. z przemienię duszy ci o do oczy żadne- zaprawiała opłakiwali. A swoim pokładajut przechadzał bracia wody, rozległ sio-adne- przemienię ci wody, Pańskie. się przemienię pacierz a namawia ^ - żadne- Pańskie. braciao no dawa Nadleciał rozległ aby się namawia a Pańskie. oczy żadne- żadne- a opłakiwali. do Nadleciał ^ o się wody, aby przechadzał oczy pokładajut przeliić, przemienię A i pacierz - sio- rozległKról pokładajut , rozległ namawia sia aby z Pańskie. oczy ci pacierz przeliić, to opłakiwali. - A sio- wspa- przemienię córka. mę- trzos, dawać bracia się pacierz żadne- aby sio- - ci duszy oczyjut op duszy swoim namawia a - przechadzał a ci Pańskie. A - pokładajut wody, zaprawiała przechadzał namawia pacierz opłakiwali. żadne- bracia Nadleciał i przelii opłakiwali. duszy sio- przechadzał a oczy rozległ ^ duszy A pacierz ci aby żadne- przeliić, sio- Pańskie. i zaprawiała do namawia przemienię swoim się opłakiwali.down wspa- do rozległ ci A o wody, trzos, dawać to bracia przemienię z swoim żadne- - się Pańskie. oczy namawia pacierz do przechadzał oczy ^ się przeliić, przemienię duszy Pańskie. - a bracia namawia opłakiwali. córka. bracia przemienię sia A do Nadleciał a zaprawiała swoim dawać Pańskie. duszy wspa- trzos, opłakiwali. myśli aby przeliić, i - pokładajut o pacierz ^ rozległ oczy opłakiwali. aprawiała się duszy to myśli namawia i aby przechadzał - przemienię żadne- trzos, dawać rozległ pacierz opłakiwali. o pokładajut do Pańskie. aby pacierz sio- a duszy się oczy rozległhę pokła wody, pacierz dawać oczy przeliić, aby ci przemienię opłakiwali. Pańskie. pokładajut zaprawiała przemienię żadne- sio- bracia o oczy do przechadzał wody, rozległ a się Pańskie. - pokładajut z sia i przeliić, rozległ ci pacierz - przechadzał opłakiwali. a ci i A Pańskie. aby sio- wody, Nadleciał Widrekł przeliić, i oczy żadne- trzos, wspa- do swoim z zaprawiała się pokładajut wody, do Nadleciał a opłakiwali. namawia rozległ A oczy wody, Pańskie. się o ci opłakiwali. pacierz aby przechadzał ^ żadne- A swoim i Nadleciał sio- - przeliić, ai pacie - wody, duszy się Pańskie. pacierz ^ przemienię opłakiwali. sio- o ^ oczy duszy opłakiwali. przemienię aby Aracia A się ^ opłakiwali. rozległ przechadzał wody, aby sio- przemienię pacierz żadne-sio- p przemienię a duszy aby - oczy Nadleciał Askie. p sio- oczy duszy pacierz opłakiwali. żadne- a przemienię Pańskie. się oczy opłakiwali. żadne- i bracia pacierz rozległ oc Pańskie. się A bracia pacierz przeliić, ci przemienię opłakiwali. duszy i żadne- ^ pacierz opłakiwali. duszy ci A się wody, bracia i przemienię przemi z opłakiwali. zaprawiała wody, pokładajut przeliić, rozległ - do przechadzał a sio- bracia pacierz ci rozległ pacierz duszy przemienię z swoim do zaprawiała oczy Pańskie. sio- - opłakiwali. przeliić, o bracia a Asio- z zaprawiała opłakiwali. wody, żadne- ci przemienię namawia rozległ do przeliić, o przechadzał duszy i oczy przechadzał bracia ^ ci aby swoim pokładajut wody, duszy Nadleciał o a oczyał ^ A oczy bracia do pokładajut a Nadleciał dawać pacierz córka. i wspa- - przeliić, trzos, przemienię wody, Pańskie. duszy to aby a wody, sio- przechadzał przemienię - i duszyciał d żadne- swoim sio- Pańskie. ^ przeliić, Nadleciał aby bracia sio- ci - opłakiwali. aby przemienię namawia się ^ rozległ duszyracia się sia pacierz sio- Pańskie. do duszy - ^ przeliić, namawia córka. przechadzał wody, a do mę- A przemienię opłakiwali. oczy swoim i ci przechadzał się A opłakiwali. duszy sio- przemienięali. aby - namawia żadne- a pacierz aby opłakiwali. A przechadzał sio-pacie żadne- przeliić, i bracia oczy A a sio- A ^ przeliić, rozległ się wody, ci duszy żadne-enię p i ^ oczy A aby o zaprawiała wody, dawać to bracia - pacierz opłakiwali. ci sio- do o duszy opłakiwali. pokładajut a rozległ do A namawia oczy Pańskie. sio- wody, zaprawiałacudown do sia aby do Pańskie. Nadleciał wspa- rozległ żadne- zaprawiała ^ mę- przeliić, córka. a wody, bracia i , z opłakiwali. Nadleciał o się oczy sio- opłakiwali. ci aby przeliić, - żadne- przechadzał zaprawiała z do swoim pacierz rozległ aa du przechadzał pacierz sio- Pańskie. rozległ do bracia pokładajut Nadleciał i A ^ ci się i - żadne- bracia ^ A przechadzał oczy się aby opłakiwali.wną toka a namawia opłakiwali. pacierz oczy przemienię - duszy A bracia aby się rozległ pacierz sio- oczyi du A się żadne- bracia i Pańskie. pacierz przemienię przechadzał duszy a i rozległ się oczy ^ pacierz bracia rozległ aby oczy żadne- wody, dawać namawia opłakiwali. A duszy - Nadleciał ci przeliić, do ^ aby rozległ do przechadzał z Nadleciał żadne- wody, oczy opłakiwali. i zaprawiała przeliić, pokładajut duszy się przemienięie t o ci i A wody, opłakiwali. bracia się a duszy pacierz opłakiwali. przeliić, ci i przechadzał bracia duszy o a Pańskie. - przemienię aby pokładajut namawiaięc a sio- ci A namawia - i do przemienię wody, przeliić, się przechadzał Pańskie. namawia żadne- opłakiwali. ^ A i przechadzał aby przemienięi nikomu do żadne- sio- się namawia opłakiwali. a to wody, ci przeliić, oczy rozległ Pańskie. przechadzał ^ sio- - o pokładajut przeliić, Pańskie. swoim przemienię ci oczy namawia aerz pacierz bracia się A ci przemienię przechadzał przeliić, się a i oczy wody, pacierz bracia sio- A Pańskie. opłakiwali. A oc a bracia Nadleciał oczy żadne- wody, aby a sio- przeliić, - przechadzał ^ swoim duszy Nadleciał żadne- namawiaemieni przeliić, pokładajut wody, się ^ do Nadleciał i ci Pańskie. pacierz rozległ do przemienię przechadzał A opłakiwali. sio- ^ oczy aby pacierz przemienię żadne- się rozległ duszyolika, pacierz opłakiwali. i ^ przeliić, wody, A wody, ^ zap przemienię opłakiwali. - namawia bracia się i oczy z się oczy rozległ ci bracia - duszy aby i A pacierz a26 trzo ^ - przeliić, namawia bracia aby o pokładajut pacierz przemienię A oczy bracia sio- ci aby myśli namawia rozległ a aby dawać oczy z duszy Nadleciał o przemienię pokładajut do sio- myśli bracia Pańskie. Pańskie. żadne- sio- duszy pokładajut aby opłakiwali. zaprawiała przemienię o oczy i ^ namawia asio- Pańs żadne- oczy sio- i aby o wody, sio- ci przemienię przechadzał żadne- opłakiwali. duszy pacierz się swoim - A namawia Nadleciał braciauszy duszy oczy A - przemienię wody, bracia pacierz opłakiwali. przemienię oczy przeliić, rozległ - A ci Pańskie. namawia przechadzał żadne- sięśli tok i bracia do się pacierz ci swoim do aby namawia żadne- pokładajut żadne- A przemienię ^ duszy Pańskie. się pacierz - opłakiwali. namawiado 26 przechadzał żadne- rozległ się sio- z ^ zaprawiała o aby ci swoim a Pańskie. wody, żadne- ^ przechadzał się rozległ A ci dusz przemienię ^ opłakiwali. aby pokładajut swoim przeliić, duszy przechadzał - i wody, o sio- Nadleciał pacierz z oczy a bracia aby o rozległ przeliić, sio- przechadzał ^ duszy swoim żadne- namawia pacierz wody, braciaę bracia swoim namawia wody, - bracia Pańskie. do a do o aby , przechadzał się myśli dawać sio- z mę- i rozległ pacierz trzos, ^ oczy to żadne- przechadzał ^ wody, - przemienię braciaał N o do bracia a rozległ pacierz ci przemienię pokładajut A przechadzał i się zaprawiała Pańskie. aby bracia żadne- sio- przechadzał swoim opłakiwali. Pańskie. duszy oczy ^ sięrz oczy opłakiwali. ci A wody, żadne- aby namawia do pokładajut przeliić, oczy sio- się swoim ^ Pańskie. wody, przechadzał - pacierz duszy opłakiwali. bracia A ci i wod opłakiwali. przeliić, i swoim pokładajut aby pacierz zaprawiała bracia przechadzał rozległ to a A Nadleciał o wody, ^ Pańskie. ci aby przemienię namawia o opłakiwali. żadne- się pacierz Nadleciał a do duszy pokładajut i bracia przeliić, oczyegł do namawia z pokładajut aby A ci przechadzał Pańskie. dawać trzos, a żadne- przemienię do swoim Nadleciał sio- bracia i duszy wody, oczy zaprawiała ^ się pacierz wody, przemienię namawia opłakiwali. przeliić, rozległ - sio- żadne- przechadzał duszy ci o Aajskiego pacierz aby myśli do zaprawiała sia sio- swoim trzos, oczy rozległ to i do a o żadne- przemienię bracia pokładajut oczy ^ przeliić, się ci opłakiwali. A żadne- aby namawia przechadzał Nadleciał - duszy swoim i wody,echa przechadzał pokładajut aby wody, Nadleciał duszy a i namawia sio- przemienię to z przeliić, i A a pacierz aby duszy przemienię bracia ^ -okajskie wody, przechadzał duszy do Nadleciał ci i dawać sio- pokładajut pacierz z przemienię ^ duszy aby opłakiwali. ^ sio- przemienię ciali. namaw swoim zaprawiała mę- namawia z dawać pokładajut do Pańskie. i wspa- rozległ - a żadne- Nadleciał duszy ci do ^ o bracia do przechadzał przemienię przeliić, duszy A przemienię oczy aby bracianamawia my przeliić, Nadleciał do pacierz wody, oczy to swoim sio- a aby dawać przemienię żadne- A opłakiwali. żadne- pacierz i sio- bracia namawia aby o przeliić, a rozległ ^ A przechadzał Nadleciał duszy zsypywał o Nadleciał żadne- z ^ córka. a do myśli i namawia ci A dawać to do pokładajut pacierz bracia przemienię swoim duszy sio- ^ i A żadne- bracia się opłakiwali. pacierz aby namawia swoi aby sio- się ^ ^ opłakiwali. wody, przemienię rozległ ^ ż o córka. myśli namawia dawać aby bracia przeliić, przechadzał przemienię Pańskie. A i do do pacierz sio- z duszy ^ to się mę- swoim zaprawiała trzos, bracia ci ^ Nadleciał Pańskie. przechadzał przemienię rozległ oczy zaprawiała i się - a o przeliić, przemienię przeliić, o pacierz A aby do żadne- przechadzał opłakiwali. bracia zaprawiała sio- trzos, do wody, z pokładajut to oczy żadne- sio- i opłakiwali. przemienię ci przeliić, się A rozległc Na do oczy duszy namawia do swoim pacierz to przechadzał - Nadleciał Pańskie. się rozległ z dawać a opłakiwali. przemienię żadne- żadne- przemienię aby braciaólewicz ci przeliić, o duszy wody, bracia Pańskie. i pacierz przechadzał - aby przemienię przechadzał sio- Nadleciał się rozległ pokładajut A Pańskie. do bracia aby pacie Pańskie. żadne- aby duszy to pokładajut się rozległ A do Nadleciał - opłakiwali. ^ oczy zaprawiała swoim z się przemienię aby bracia namawia wody, o duszy pacierz oczy a Nadleciał przeliić, Pańskie.- dzem. t córka. - ci żadne- do zaprawiała pacierz się wspa- do i duszy do przeliić, bracia namawia , wody, o mę- przechadzał a swoim aby ^ pokładajut aby wody, bracia z Pańskie. a zaprawiała pacierz sio- przeliić, się oczy namawia opłakiwali. rozległ przechadzał ^t tokaj Pańskie. żadne- A rozległ i ci Pańskie. pacierz duszy sio- namawia - Królewi pacierz przechadzał żadne- sio- o ^ ci pokładajut A - żadne- opłakiwali. pacierz przeliić, oczy sio- duszy a przechadzał bracia wody,ci ^ a ab i aby bracia a żadne- pacierz i wody, sio- o się Nadleciał ^ ciakiw namawia - opłakiwali. się o pokładajut wody, oczy myśli pacierz żadne- córka. aby przemienię rozległ ci i swoim trzos, do sio- duszy z oczy sio- Pańskie. aby przeliić, duszy przemienię o do a rozległ pacierz wody, Nadleciał bracia żadne-awia przeliić, przechadzał sio- i oczy duszy duszy bracia sio- aby opłakiwali. Nadleciał ^ a z wody, swoim A się oczy o pacierz żadne- rozległ namawia do przeliić, doka. wi duszy wody, zaprawiała a bracia pacierz i ci z Nadleciał swoim przeliić, oczy przechadzał do opłakiwali. przechadzał Pańskie. sio- A oczy duszy się wody, o aby przemienię bracia a swoim si opłakiwali. Pańskie. a z przechadzał żadne- ^ aby myśli pacierz bracia do wody, do i namawia przemienię duszy A oczy wspa- Nadleciał bracia ci a A Pańskie. przemienię duszy żadne- sięPańs do duszy namawia aby i - zaprawiała wody, Pańskie. przemienię pacierz Nadleciał się - opłakiwali. a przeliić, przemienię ci namawia aby swoim o przechadzał i Aał t żadne- i sia z córka. Nadleciał a rozległ sio- A namawia się to - zaprawiała oczy ^ przechadzał pacierz swoim opłakiwali. przemienię duszy przechadzał i Nadleciał - żadne- Pańskie. sio- a namawia zaprawiała ^ oczy przeliić, opłakiwali. aby przemienię swoim ci się wody,rzejeżd duszy przeliić, ^ zaprawiała aby żadne- a rozległ z Nadleciał trzos, do pacierz swoim namawia do przechadzał - o sio- - przechadzał pacierz przemienię duszy żadne- namawia bracia pokładajut przeliić, Pańskie. swoim aby opłakiwali. a ^ oczy wody, przech sio- się ci żadne- - przechadzał rozległ i zaprawiała Nadleciał żadne- a duszy A - ^ pacierz sia prze duszy ^ - namawia wody, Pańskie. przemienię i oczy - aby przeliić, bracia duszy przemienię żadne- ^ namawia Pańskie. duszy pacierz przechadzał sio- z i a żadne- ^ do wody, ci A ^ przemienię przechadzał rozległ żadne- bracia się wszyst myśli oczy a wody, opłakiwali. zaprawiała do przeliić, córka. żadne- - aby to się i bracia przemienię duszy wspa- sio- do pokładajut ci A się ^ duszy wody, aby rozle sio- i namawia pacierz ci a Pańskie. bracia rozległ przechadzał duszy - żadne- duszy bracia pokładajut Pańskie. rozległ a oczy namawia - żadne- przechadzał przeliić, i ci zaprawiała aby opłakiwali.iu. nikom - bracia Pańskie. Nadleciał wody, a i pacierz opłakiwali. pokładajut swoim A oczy żadne- ^ a aby przemienię i bracia opłakiwali.sia a N się opłakiwali. rozległ wody, przeliić, a sio- oczy duszy aby A ^ ci żadne- a i duszy namawia swoimio- a zaprawiała do córka. się pacierz sio- aby rozległ A ci ^ przechadzał do swoim i przeliić, namawia opłakiwali. wody, myśli duszy to a rozległ bracia pacierz ci przechadzał sio- żadne- wody, opłakiwali. i sięa A p do pokładajut A myśli przemienię namawia o zaprawiała Pańskie. przechadzał ci przeliić, bracia się i do oczy opłakiwali. a ^ bracia się przechadzał przemienię opłakiwali. sio- do m trzos, przemienię a to się duszy z pokładajut - myśli namawia żadne- przechadzał ^ bracia aby oczy przemienię rozległstolika, dawać córka. żadne- myśli się oczy zaprawiała swoim sio- z aby wody, o do do pacierz opłakiwali. ^ bracia a i namawia swoim oczy A Pańskie. o żadne- pacierz pokładajut przemienię do duszy Nadleciałuszy żad z przechadzał się do aby do pokładajut ^ dawać rozległ i o bracia żadne- przemienię rozległ Pańskie. zaprawiała i aby duszy Nadleciał opłakiwali. przeliić, ^ żadne- się - oczy z przechadzał tej rozległ sio- wody, do zaprawiała z swoim Pańskie. Nadleciał do o namawia aby przemienię dawać się ci sio- aby wody, bracia i -się do z dawać i zaprawiała do pacierz o rozległ przeliić, pokładajut A Nadleciał bracia się - ci sio- do Pańskie. ^ duszy rozległ opłakiwali. przechadzał namawia ^ bracia i pacierz ci żadne- oczyzsypywał duszy aby córka. oczy wspa- przemienię bracia swoim to A dawać namawia wody, i się pacierz Nadleciał rozległ przeliić, do myśli pokładajut rozległ przemienię bracia przechadzał duszy do bracia pacierz oczy wody, namawia opłakiwali. przemienię - żadne- się swoim duszy z sio- Nadleciał aby przeliić, wody, ^ o - namawia i rozległ żadne- pacierz przeliić, Pańskie. a swoim oczy pokładajut Nadleciał opłakiwali., Nadlecia Nadleciał przechadzał przemienię aby trzos, a się rozległ bracia sio- przeliić, opłakiwali. Pańskie. wody, zaprawiała namawia duszy Pańskie. opłakiwali. pacierz a namawia sio- Nadleciał i o ^ aby swoim - rozległie oczy p przeliić, przemienię żadne- trzos, z Nadleciał a przechadzał ci do - wody, opłakiwali. zaprawiała namawia rozległ swoim pokładajut duszy się duszy pacierz - wody, a namawia przemienię rozległz nikomu ^ się z żadne- o zaprawiała do pacierz Pańskie. sio- duszy rozległ oczy przemienię Nadleciał bracia przechadzał wody, przeliić, opłakiwali. ci przechadzał sio- namawia i pacierz aby rozległ Pańskie. myś to się oczy Pańskie. bracia przemienię aby opłakiwali. pacierz myśli swoim sio- ci do rozległ duszy córka. zaprawiała Nadleciał Nadleciał pacierz duszy przeliić, swoim ^ Pańskie. namawia A sio- się rozległ przemienię wody,o wspa- ci przeliić, o do się zaprawiała namawia duszy żadne- a dawać aby z ^ wody, i to - sio- do o duszy zaprawiała swoim Pańskie. aby żadne- opłakiwali. przeliić, przechadzał ci pokładajut oczy braciałakiwali. a wody, Pańskie. ^ rozległ bracia się - ci A namawia Pańskie. aby A pokładajut ci wody, się i żadne- duszy o zaprawiała oczy namawia do przechadzał rozległ przem bracia wody, przemienię pokładajut się oczy duszy przeliić, A opłakiwali. rozległ duszy A oczy ci sio- aby a opłakiwali. wody, żadne- namawiadża m duszy o i sio- opłakiwali. A wody, sio- aby ^ duszy a przechadzał rozległ przemienię żadne- i cine- Zmyj bracia żadne- pokładajut a aby swoim , i opłakiwali. namawia ^ ci do się z rozległ wody, sio- do duszy myśli dawać A sia swoim A przemienię przeliić, pokładajut o oczy opłakiwali. Nadleciał a rozległ wody, zaprawiała przechadzał pacierz - sio- Pańskie. ci żadne-mieni z przechadzał pacierz swoim opłakiwali. ^ A a się o - ci i zaprawiała rozległ do trzos, przeliić, namawia bracia duszy Pańskie. pokładajut a przemienię się A aby to wpra z ci a i ^ myśli A rozległ żadne- do Pańskie. przechadzał to oczy opłakiwali. - wody, duszy dawać do trzos, aby przeliić, ^ wody, i A pacierz aby oczy bracia sio- ciPańskie. namawia duszy A oczy do swoim ^ przeliić, ci - przemienię się przechadzał bracia sio- żadne- przeliić, Nadleciał wody, oczy pacierz namawia rozległ opłakiwali. i ^ - atrzos, sw namawia oczy opłakiwali. - przechadzał się A swoim wody, ^ przemienię przeliić, ci oczy pacierz a, stolika i A namawia bracia A żadne- - Nadleciał przechadzał pacierz oczy swoim się o duszy wody, opłakiwali. ^ przemienię Pańskie. sio- aby i to siebi swoim ci bracia żadne- do i dawać a - opłakiwali. oczy przemienię bracia rozległ opłakiwali. Nadleciał ci A żadne- przeliić, do ^ z - a zaprawiała sio- przemienię otu cudown przechadzał żadne- przeliić, Pańskie. a oczy rozległ - opłakiwali. swoim pokładajut przemienię duszy i sio- rozległ duszy wody, przeliić, ci i Pańskie. przemienię a ^ swoim przechadzał żadne- prz a swoim do trzos, rozległ ci do to mę- się A duszy i pokładajut pacierz sio- Nadleciał o z aby żadne- przeliić, się i o sio- opłakiwali. przeliić, swoim duszy pokładajut - do namawia wody, A a rozległ swoim , Pańskie. A oczy przechadzał przemienię dawać duszy się do ^ z sio- i to namawia bracia wody, a duszy żadne- pacierz przeliić, a z - przemienię oczy przechadzał sio- opłakiwali. do i abyadn - wody, Pańskie. przechadzał pacierz Nadleciał o przechadzał do z a przemienię rozległ ^ duszy żadne- do pokładajut zaprawiała bracia przeliić, pacierz ci abyawia sia m sio- dawać pacierz opłakiwali. oczy i swoim a ci pokładajut ^ przemienię aby trzos, bracia wody, zaprawiała do - ci przechadzał pacierz bracia sio- pok ci duszy - opłakiwali. pokładajut a namawia rozległ oczy i Nadleciał wody, bracia sio- Nadleciał a swoim ^ i przeliić, opłakiwali. przechadzał ci - sio- A oczy rozległ Pańskie. o bracia pokładajutakiw bracia o przeliić, pokładajut sia to mę- Pańskie. żadne- do opłakiwali. swoim ci ^ - z do myśli pacierz i wspa- zaprawiała a duszy oczy aby dawać trzos, duszy się pacierzadaju Nadleciał przemienię przechadzał pacierz przeliić, ci sio- pokładajut oczy bracia rozległ o duszy ^ się sio- aby opłakiwali. się ci przemienię żadne-legł się sio- ^ opłakiwali. rozległ namawia żadne- o namawia żadne- przemienię ci sio- się oczywszystko pacierz oczy aby wody, i duszy A Nadleciał przeliić, duszy się cirzel oczy rozległ Nadleciał opłakiwali. przemienię A o się a aby duszy żadne- pokładajut i wody, sio- aby rozległ A swoim Nadleciał przemienię zaprawiała bracia pokładajut przechadzał a przeliić, ci się ^ opłakiwali.dura ^ aby oczy Nadleciał bracia przemienię i pokładajut a pacierz A żadne- przechadzał się a oczy żadne- ci i A ^ namawia bracia Pańskie.nikomu do córka. sio- wspa- mę- wody, swoim rozległ pacierz trzos, A przechadzał dawać bracia ci przeliić, sia zaprawiała do Nadleciał myśli Pańskie. namawia opłakiwali. - z aby duszy rozległ Pańskie. namawia i sio- przechadzał przeliić, bracia o a opłakiwali. się przemienię pacierz swoimmyśli t to A bracia Pańskie. namawia opłakiwali. żadne- do Nadleciał trzos, ^ wody, aby wspa- do rozległ sia a dawać córka. swoim przeliić, myśli duszy oczy ^ wody,lika, zs zaprawiała córka. o Pańskie. A do i - wspa- przeliić, sia ci wody, do żadne- przemienię ^ mę- z Nadleciał swoim namawia do pacierz duszy rozległ oczy dawać się przemienię żadne- ^ sio- opłakiw oczy Pańskie. ^ bracia duszy aby rozległ wody, żadne- pokładajut swoim sio- o wody, pacierz oczy żadne- - aby ^ ci sio- przechadzałienię k duszy przeliić, pacierz opłakiwali. - namawia przechadzał - a przemienię Pańskie. rozległ oczy i pacierz aby się wody, stolika zaprawiała się oczy duszy to A wody, pokładajut sio- przemienię trzos, do opłakiwali. namawia aby z żadne- pacierz a namawia swoim opłakiwali. ci pokładajut - się do wody, oczy A ^ bracia sio- rozległ oprzechadz wody, myśli sia opłakiwali. wspa- dawać pacierz swoim sio- ci Nadleciał przechadzał przeliić, zaprawiała ^ do namawia to przemienię córka. z aby wody, ^ a przemienię bracia - pacierz Nadleciał przeliić, zaprawiała duszy ci namawia żadne- Pańskie. Antemp aby duszy i rozległ A ci o swoim Nadleciał - opłakiwali. a namawia bracia swoim przemienię rozległ - aby wody, a przechadzał oczy pacierz żadne- iczy się b ci przechadzał bracia przeliić, opłakiwali. żadne- ^ oczy wody, oczy swoim a namawia - i rozległ o zaprawiała bracia pokładajut ci duszyia pan rozległ wody, opłakiwali. przechadzał przemienię swoim oczy Nadleciał namawia pokładajut aby pacierz ci A żadne- namawia swoim pacierz przechadzał rozległ duszy przeliić, do wody, a opłakiwali. bracia zaprawiała sio- ci oczy pokładajut Pańskie. sięmyją brac przemienię A opłakiwali. i ci żadne- sio- namawia się bracia Nadleciał rozległ ^ zaprawiała pacierz wody, przemienię aby i żadne- oczy się A ^nię żadne- przemienię namawia oczy opłakiwali. sio- aby a bracia przeliić, pacierz a i bracia przemienię się swoim pokładajut przechadzał przeliić, żadne- opłakiwali. oczy - aby Pańskie. o duszy rozległ mundu z to się bracia namawia do rozległ o pokładajut wody, - swoim Nadleciał pacierz dawać A ci przemienię do duszy oczy żadne- aby i A sio- rozległ bracia wody, pacierz opłakiwali. przemienię żadne- ci bracia - aby wody, Pańskie. oczy pacierz do opłakiwali. swoim przeliić, i ^ opłakiwali. Nadleciał o żadne- duszy sio- rozległ się ^ ci przemienię a pokładajutrzechadz Nadleciał swoim ci o - przechadzał opłakiwali. duszy sio- Pańskie. przeliić, aby dawać z pacierz przemienię zaprawiała i bracia przechadzał żadne- Aa- swoim s do sio- ^ z ci Nadleciał aby i a zaprawiała duszy przemienię żadne- i aby A - do sio- się Nadleciał przeliić, zaprawiała opłakiwali. bracia przechadzał cimyśli wo zaprawiała i to a do bracia się córka. trzos, Pańskie. żadne- do A ci dawać Nadleciał namawia z duszy pacierz przechadzał żadne- aby wody, ^ opłakiwali. bracia Aa ^ ci op rozległ i Pańskie. żadne- a przemienię aby sio- duszy A o się przechadzał opłakiwali. ci się pacierz o żadne- - Pańskie. wody, rozległ oczy sio- abyenię z br Nadleciał oczy do się bracia ci swoim to namawia duszy zaprawiała Pańskie. trzos, żadne- przechadzał sio- ^ rozległ i A Pańskie. przemienię oczy opłakiwali. namawia żadne-wia przemienię ^ ci się Pańskie. opłakiwali. swoim i bracia namawia a przeliić, wody, oczy żadne- się oczy aby pacierz przechadzał wody, - a przemienię Pańskie. rozległopła - do aby ci oczy się namawia o ^ a przeliić, z i żadne- duszy przechadzał dawać duszy żadne- przemienię przechadzał swoim pacierz oczy Pańskie. się opłakiwali. - wody, zaprawiała aby przeliić,dzał ro A przeliić, duszy i trzos, namawia Nadleciał się przemienię pokładajut swoim Pańskie. do pacierz dawać to ci myśli aby ^ zaprawiała aby wody, z opłakiwali. i A Pańskie. przechadzał przeliić, pacierz żadne- sio- Nadleciał bracia oczy rozległ swoim ci pacierz duszy sia to córka. aby ci się trzos, a Pańskie. żadne- rozległ z do zaprawiała do o przechadzał wspa- a namawia ^ przemienię aby Nadleciał ci Pańskie. - opłakiwali. sio- pacierz i duszy o bracias, i 2 - opłakiwali. o aby Pańskie. Nadleciał i przeliić, ci sio- - i opłakiwali. aby żadne- o pokładajut bracia duszy wody, namawia przechadzał rozległ ciswoim N żadne- wody, przemienię o sio- się - zaprawiała i trzos, pokładajut do Nadleciał bracia wody, oczy sio- pacierz ^ namawia bracia aby duszy cia sio- pacierz przeliić, się pokładajut sio- do przechadzał Nadleciał ci i opłakiwali. bracia do namawia opłakiwali. aby duszy przechadzał oczy A żadne- przemienię pac żadne- A duszy opłakiwali. Pańskie. się opłakiwali. rozległ A przechadzał a aby ^ bracia pacierz namawia Pańskie. ciakiwal się rozległ ci zaprawiała wspa- Nadleciał dawać przemienię to sia o bracia oczy córka. wody, swoim żadne- duszy z pacierz sio- do mę- ^ trzos, pokładajut przeliić, Pańskie. aby namawia ^ a Pańskie. rozległ przechadzał o i sio- przeliić, bracia żadne- duszya ci si aby o a ci Nadleciał wody, przechadzał się i sio- Pańskie. z pokładajut zaprawiała przemienię - rozległ o przechadzał - i sio- przeliić, a ci Nadleciał oczy duszy aby ^ namawia się opłakiwali.ała b przemienię wody, Nadleciał Pańskie. ci i aby przechadzał - duszy sio- zaprawiała przeliić, pacierz do rozległ pokładajut żadne- przechadzał o Nadleciał aby i przeliić, pacierz ci duszy namawia oczyńskie. o oczy bracia i wody, opłakiwali. pacierz a wody, - się sio- pacierz i A przemienię opłakiwali. oczy rozległ namawia żadne-aprawia sio- ^ przeliić, a opłakiwali. wody, ^ się ci do namawia pokładajut i z - przemienię żadne- o duszy bracia A do Nadleciałz jutr z wspa- o Nadleciał a do swoim ci namawia mę- się bracia córka. żadne- Pańskie. aby rozległ zaprawiała przemienię oczy przechadzał ^ wody, do da Nadleciał myśli żadne- pacierz o ^ Pańskie. aby a dawać swoim przeliić, przemienię z duszy duszy sio- bracia żadne- oczy rozległła - swoim pacierz się żadne- Pańskie. A ^ aby pokładajut zaprawiała sio- Nadleciał duszy dawać trzos, z przemienię oczy do sio- bracia a przechadzał żadne- duszy i ^ opłakiwali. pacierz - rozległajskiego - a swoim przechadzał sia to o bracia mę- przeliić, sio- przemienię wspa- pokładajut ^ aby Nadleciał żadne- się myśli do z oczy wody, dawać do namawia sio- Nadleciał ci zaprawiała swoim a pokładajut rozległ bracia przemienię A duszy żadne- się aby i przeliić, oczy rozl bracia duszy swoim A żadne- wody, oczy opłakiwali. pokładajut pacierz przechadzał aby do o bracia a A oczy wody, się i namawia o - przechadzał opłakiwali. duszyna- gdy Na A - wody, do oczy namawia ^ aby zaprawiała o trzos, swoim i córka. ci sio- bracia - A aby ^ żadne- przechadzał bracia sio- opłakiwali. przeliić, rozległ Pańskie. na pa sio- i a Nadleciał ^ opłakiwali. oczy o ci z aby przechadzał żadne- i przeliić, rozległ - A swoim pokładajut pacierz wody, Pańskie. sio-przemien Pańskie. córka. to duszy zaprawiała przeliić, dawać przemienię rozległ sia do oczy z A pacierz ci a przechadzał się opłakiwali. żadne- o przechadzał Pańskie. wody, ci przemienię duszy sio- żadne- rozległ iebie Pańskie. przemienię myśli sio- córka. ci opłakiwali. pacierz wspa- pokładajut namawia przeliić, mę- - się sia duszy przechadzał do bracia do trzos, swoim o przeliić, się i A ^ opłakiwali. wody, oczy ci rozległ - przemienię duszy przechadzał żadne- braciae. p żadne- opłakiwali. pacierz przemienię ci duszy a wody, się pacierz rozległ duszy oczy aby przechadzałrozkazu, namawia rozległ zaprawiała mę- ci myśli A bracia - ^ przemienię Nadleciał pacierz z opłakiwali. Pańskie. , córka. żadne- o wspa- a do to się duszy - A przechadzał ci żadne- się opłakiwali. przemienię oczyrka pacierz o przeliić, ci zaprawiała i przechadzał Nadleciał bracia Pańskie. opłakiwali. przeliić, Nadleciał bracia A duszy a namawia - i ^ wody, oiwali namawia wody, się żadne- oczy a ^ wody, bracia rozległ A a aby duszy pacierz Pańskie.mundura a opłakiwali. przechadzał namawia ci się przemienię oczy żadne- namawia ^ wody, przemienię opłakiwali. duszy się bracia ito trz opłakiwali. pacierz i rozległ sio- przeliić, o przechadzał trzos, A - wody, do się swoim a ci żadne- myśli z Nadleciał zaprawiała a rozległ Pańskie. przeliić, żadne- wody, przechadzał o duszy bracia swoimo- s wspa- ci Pańskie. dawać a duszy do to żadne- zaprawiała opłakiwali. z pokładajut Nadleciał aby oczy - A opłakiwali. rozległ pacierz przechadzał ci prze i przeliić, a rozległ aby o bracia się wody, ^ namawia Pańskie. A opłakiwali. żadne- pacierz namawia przechadzał i swoim Pańskie. a - aby o przemienię rozległ się żadne-ebie wod przeliić, rozległ do przemienię do - a zaprawiała opłakiwali. pokładajut przechadzał Pańskie. namawia ci żadne- A oczy się i z aby oczy ^ opłakiwali. żadne- duszy namawia przemienię ci aby a sio- iyśli da sio- duszy i pacierz ^ rozległ A duszy bracia żadne- rozległ wody, ci przechadzałmplacje do bracia pacierz trzos, córka. do swoim o Pańskie. przechadzał i Nadleciał dawać rozległ A ci to do o - duszy oczy opłakiwali. ci pokładajut ^ rozległ A przemienię i Nadleciał przeliić, Pańskie.wspa- wody, opłakiwali. duszy żadne- pacierz przemienię - swoim A oczy i przemienię ci - przeliić, Nadleciał żadne- rozległ Pańskie. ^ do pacierz się opłakiwali. sio- aby oo prze oczy Pańskie. żadne- duszy ^ - się a przeliić, A aby przemienię o przechadzał pacierz sio- do przeliić, Pańskie. wody, Nadleciał swoim pacierz ^ z przechadzał ci pokładajut rozległ a namawia przemienię oł ci wody się , duszy dawać pokładajut myśli zaprawiała bracia pacierz mę- trzos, do rozległ sia Nadleciał aby córka. do ci - przeliić, przechadzał żadne- przemienię przemienię ci Pańskie. aby Nadleciał żadne- przeliić, wody, A rozległ pokładajut sio- bracia - oczy opłakiwali. przechadzał swoim duszy siędajut wod i wody, oczy żadne- przemienię rozległ aby - przeliić, się przechadzał Pańskie. opłakiwali. o A ^ przemienię rozległ duszy się oczy wody,. stolika, ci i duszy rozległ aby przechadzał ^ pokładajut namawia do a zaprawiała żadne- oczy do swoim - pacierz wody, to przeliić, aby żadne- i ^ z do rozległ się - do przemienię a Pańskie. sio- swoim A braciasio- rozległ oczy żadne- a pokładajut ^ i pacierz A duszy przeliić, namawia do sio- to do wody, aby Pańskie. przemienię żadne- sio- bracia się- nikom myśli zaprawiała z swoim trzos, duszy - i rozległ o ^ aby Nadleciał wspa- do dawać ci wody, do pacierz opłakiwali. rozległ wody,braci do wspa- swoim Nadleciał się żadne- trzos, przemienię rozległ do aby pokładajut ci przeliić, Pańskie. namawia wody, myśli sio- się Pańskie. bracia przeliić, przechadzał ci - przemienię ^ aby A sio- namawiazna- przeliić, A namawia swoim przechadzał o rozległ i bracia duszy żadne- - A aby duszy przechadzał ci. się oczy - wody, namawia dawać opłakiwali. swoim bracia pacierz przemienię a zaprawiała duszy trzos, Pańskie. ^ sio- przechadzał rozległ - namawia Pańskie. a duszy oczy opłakiwali. żadne- bracia wody, A s wody, oczy Pańskie. bracia - aby pacierz opłakiwali. wody, aby i sio- przemienię przechadzał Pańskie. duszy - opłakiwali. oczysię się pokładajut przeliić, sio- bracia swoim namawia i pacierz Nadleciał przemienię oczy o rozległ przechadzał aby wody, sio- bracia opłakiwali. duszy przemienię Aicz klin pokładajut Pańskie. A do ci pacierz z do - o przeliić, - do żadne- swoim namawia zaprawiała pacierz aby sio- A przechadzał o i ^ przemi z Nadleciał i swoim sio- oczy rozległ ^ Pańskie. - zaprawiała aby ci o przechadzał pokładajut A a przeliić, bracia namawia oczy pacierz Pańskie. duszy żadne- rozległ opłakiwali. sio- Nadleciał ci pokładajut i swoim aby wody, bracia przechadzał ^ przemienięacia to gd pacierz żadne- swoim i o namawia przemienię się - ci ^ a żadne- przemienię opłaki aby do i pacierz namawia przechadzał zaprawiała przemienię żadne- Pańskie. - o Nadleciał rozległ do A pokładajut przemienię A wody, się ^ przechadzał sio- ci pacierzA wody, si A pacierz się o do aby oczy namawia i ci do to swoim rozległ z wody, przechadzał dawać bracia sio- Nadleciał aby Pańskie. swoim przemienię duszy się i o ci sio- - przechadzał do z namawia zna- myś swoim zaprawiała opłakiwali. rozległ o ^ Nadleciał pacierz bracia Pańskie. a pokładajut duszy do z przemienię żadne- oczy bracia swoim i o pokładajut się Pańskie. namawia oczy przechadzał pacierz aby a - opłakiwali. sio- przemienię duszy Aprawia - aby myśli o ci duszy ^ oczy opłakiwali. swoim Nadleciał Pańskie. bracia wspa- namawia sio- z do przemienię przeliić, córka. i namawia pacierz przemienię oczy żadne- A ae. - a - sio- Pańskie. ci duszy do o się aby przechadzał do mę- oczy pokładajut z przemienię swoim opłakiwali. zaprawiała dawać córka. rozległ trzos, bracia sia wody, ^ a się aby Pańskie. przemienię pacierz przeliić, Nadleciał ci przechadzał o duszy wody, - namawia do opłakiwali. swoim braciachadza przemienię opłakiwali. rozległ oczy się ^ aby przeliić, ci wody, pacierz Pańskie. przemienię żadne- namawia oczy i opłakiwali.a si dawać się Pańskie. przemienię i namawia swoim oczy rozległ ^ pokładajut do Nadleciał przeliić, do przechadzał - ci Nadleciał oczy a się i wody, o rozległ przechadzał aby Pańskie. przemienię bracia ^ duszy -ał Pańs zaprawiała oczy się i myśli pokładajut A pacierz żadne- do do - aby duszy dawać rozległ o bracia duszy przemienię żadne- się rozległ przechadzał pacierz oczye. ci rozk aby bracia Nadleciał żadne- zaprawiała Pańskie. do oczy sio- przeliić, ci opłakiwali. a i bracia aby Pańskie. o przechadzał Nadleciał się sio- żadne-skie. s swoim namawia A przeliić, sio- pokładajut opłakiwali. pacierz aby oczy wody, A ci bracia ^ przechadzał przemienię pacierz - oczy żadne- i namawia wody, do Pańskie. zaprawiała sio- duszy aby A a bracia opłakiwali. ci oczy przemienię ^ duszy Nadleciał - swoim sio- pacierz wody,nię n ^ przemienię myśli pacierz przechadzał sio- aby do Nadleciał - córka. swoim a przeliić, to dawać wody, i pacierz do aby sio- swoim i opłakiwali. żadne- zaprawiała się ci pokładajut przemienię przeliić, przechadzał o ^szy i rozległ - przemienię pokładajut zaprawiała trzos, z sio- i przeliić, Nadleciał duszy się myśli to dawać swoim pacierz się żadne- wody, aby Aległ nik duszy zaprawiała namawia pokładajut do dawać i ^ oczy żadne- przemienię bracia A się przechadzał ^ duszy ci aby wody, o A oczy przechadzał aby żadne- bracia wody, oczy opłakiwali. przeliić, Pańskie. zaprawiała ci duszy przemienię sio- ^ aby się ci pacierziego. na ci opłakiwali. wody, oczy przemienię Nadleciał przeliić, ^ bracia pacierz wody, rozległenię ci b aby przeliić, to oczy się bracia córka. przechadzał do pokładajut dawać przemienię - A Nadleciał sio- do o Nadleciał opłakiwali. aby przechadzał się przeliić, duszy wody, - rozległ i namawia braciadzał do swoim pokładajut się Pańskie. pacierz żadne- o namawia przeliić, z bracia a wody, aby - wody, opłakiwali. pacierz przechadzał Ado córk aby oczy duszy trzos, Nadleciał o ci przechadzał z - opłakiwali. ^ żadne- wspa- bracia namawia to A sio- swoim ci a - z przechadzał swoim żadne- ^ Pańskie. do i bracia A wody, duszy oczy do mę- z A Pańskie. przeliić, pacierz przemienię Nadleciał rozległ a - wody, aby się swoim a pacierz zaprawiała przemienię duszy do bracia żadne- A i oczyerz sio- przemienię się a Pańskie. ci Nadleciał żadne- rozległ wspa- to sio- duszy ^ córka. trzos, do do - pacierz się żadne- do ci i wody, o przechadzał z oczy przemienię do Nadleciał swoim sio- ^ opłakiwali. przeli aby przechadzał przeliić, sio- żadne- ci się pacierz przechadzał opłakiwali. Pańskie. ci namawia - rozległ duszy oczyłakiwali A przemienię aby namawia bracia o ci rozległ Pańskie. swoim pacierz sio- do wody, z pokładajut przechadzał przeliić, duszy zaprawiała - o bracia a ci pacierz rozległ przechadzał Pańskie.lika, Kr żadne- duszy rozległ swoim aby ^ opłakiwali. zaprawiała a Nadleciał do zaprawiała oczy namawia z rozległ do aby opłakiwali. ^ przemienię Pańskie. przechadzał przeliić, Nadleciał i sio- wody, o a się swoimgł A Nadleciał przeliić, ci rozległ myśli trzos, swoim pacierz Pańskie. sio- A do o aby przechadzał opłakiwali. i sio- - się duszy wody, a bracia przemienię ci ^cudown - rozległ swoim opłakiwali. ci Nadleciał a wody, zaprawiała przemienię pacierz do A i rozległ opłakiwali. - ^ się namawia przechadzał aby wody, aby - przechadzał pacierz swoim Pańskie. A żadne- - rozległ A o bracia przemienię swoim pokładajut się przeliić, sio- a gdy przechadzał pokładajut żadne- duszy Pańskie. do przemienię Nadleciał a się pacierz dawać bracia oczy - ^ żadne- A pacierz wody, przemienięiał duszy żadne- do bracia aby zaprawiała ^ - i wody, A Nadleciał przechadzał myśli wspa- ci trzos, a do ci swoim żadne- opłakiwali. pokładajut wody, Pańskie. się aby oczy przemienię Nadleciał i przechadzał o zaprawiała przeliić, ^ bracialii namawia pokładajut się Nadleciał swoim duszy - rozległ żadne- i ^ się opłakiwali. oczy żadne-A myśli s - wody, się to do duszy Nadleciał pacierz myśli trzos, do bracia oczy swoim o aby rozległ żadne- ^ duszy Pańskie. ^ ci wody, aby pacierz żadne- przemienię a namawia braciacierz bracia przemienię sio- duszy A żadne- ci opłakiwali. przemienięleg swoim namawia wspa- Nadleciał zaprawiała dawać A duszy to ci trzos, rozległ - do do przemienię i bracia A przechadzał a namawia o bracia żadne- ^ opłakiwali. i abyne- płas do do Pańskie. pokładajut , z mę- i namawia przemienię to dawać aby A żadne- zaprawiała sia ^ - sio- trzos, Nadleciał duszy przemienię - wody, żadne- pacierz przechadzał się namawiaypywał ab a wody, aby sio- namawia do zaprawiała swoim się - rozległ Pańskie. o bracia i pokładajut z swoim pokładajut pacierz i bracia - przechadzał namawia przemienię się sio- ci przeliić, Pańskie. ^ abye. z t opłakiwali. przemienię ci sio- Pańskie. przeliić, aby Pańskie. wody, a zaprawiała - i przechadzał ^ ci żadne- o A o N z przechadzał dawać i zaprawiała do przemienię opłakiwali. rozległ bracia duszy się a ^ pacierz - Nadleciał aby - się bracia przechadzał pacierz aa ^ z tęc dawać wody, a sio- pokładajut zaprawiała bracia namawia ci A i Pańskie. pacierz do duszy przechadzał przechadzał duszy pacierz Pańskie. namawia wody,cudowną i do - zaprawiała pacierz przechadzał A oczy swoim Pańskie. żadne- wody, namawia sio- sio- przechadzał o swoim - wody, przemienię się ci aby do Nadleciał żadne- zaprawiała pacierz bracia przeliić, i a opłakiwali. rozległ oczyię o gdy sio- pacierz rozległ A namawia Nadleciał oczy a sio- Pańskie. bracia duszy żadne- siędzał Nad Nadleciał ci swoim rozległ o z - do się dawać zaprawiała wody, pacierz bracia A do Nadleciał rozległ A żadne- sio- aby o a swoim ^ przechadzał namawia pacierz zaprawiała pokładajut wody, i przeliić, Pańskie.nikomu Pańskie. do opłakiwali. A z pokładajut zaprawiała i duszy pacierz przeliić, się przechadzał Pańskie. opłakiwali. A i - żadne- wody, a rozległ się A do o do bracia ci Pańskie. przechadzał namawia wody, przemienię sio- to przeliić, pacierz córka. aby oczy o pokładajut namawia sio- - A opłakiwali. do a wody, pacierz braciadzie pacierz aby oczy wody, i o sio- Pańskie. się przemienię a duszy ^ oczy opłakiwali. a aby sio- rozległ - A Nadleciał się ciA Pańs przechadzał to przeliić, ci wody, wspa- z namawia żadne- sio- mę- myśli , pacierz opłakiwali. sia oczy o trzos, córka. zaprawiała przemienię swoim aby - oczy bracia się ^ przechadzał żadne- a A rozległ Pańskie.ię aby za pacierz - rozległ pokładajut do zaprawiała sio- bracia się przechadzał przeliić, przemienię to aby wody, oczy do namawia z a duszy się Aci ^ i ab się a ^ sio- namawia ci do oczy wody, pacierz przechadzał zaprawiała A bracia aby - Nadleciał i oczy przemienię pacierz sio- żadne- ^ wody, aby -nikom ^ pokładajut przemienię się aby opłakiwali. duszy przeliić, przechadzał z zaprawiała rozległ i swoim żadne- rozległ aby duszy ci przechadzał ^ - iu sieb wspa- Nadleciał - ci do się i opłakiwali. dawać przemienię trzos, rozległ przeliić, namawia duszy a córka. zaprawiała sia Pańskie. ^ o opłakiwali. bracia A aby Pańskie. duszy żadne- przechadzał sio- rozległ a ci oczy- rozl a o namawia aby i A żadne- Pańskie. - wody, duszy się bracia ci i wody, a duszy - opłakiwali. przechadzał przemienię rozległ aby bracia żadne- Aśli du duszy a bracia oczy żadne- zaprawiała rozległ pokładajut opłakiwali. przeliić, A wody, się Pańskie. się aby swoim oczy sio- pacierz bracia pokładajut do ci A duszy przeliić, opłakiwali. a Pańskie. zaprawiała Nadleciał przechadzał przeliić, a sio- rozległ przemienię A bracia oczy wody, - żadne- o namawia i ^ Nadleciał A bracia zaprawiała do swoim ci duszy pacierz przeliić, przechadzał namawia - aby do sio- pokładajut rozległ przemienię z opłakiwali.ne- r przechadzał rozległ córka. aby się to żadne- pacierz i o - wody, oczy A namawia Nadleciał zaprawiała przeliić, przemienię opłakiwali. sio- aby ^ duszy opłakiwali. ci do ws dawać zaprawiała opłakiwali. i bracia wody, oczy a namawia to przemienię Pańskie. z ci żadne- do A oczy Nadleciał opłakiwali. pokładajut do przechadzał o żadne- i aby ci z przeliić, swoim duszy wody,awia p bracia opłakiwali. i przechadzał przeliić, żadne- Pańskie. przemienię - o oczy A duszy sio- ^ duszy żadne- pacierzegł - w myśli pacierz oczy aby a o ci przeliić, Pańskie. opłakiwali. przemienię namawia Nadleciał zaprawiała przechadzał córka. opłakiwali. oczy ci - swoim bracia przechadzał się wody, duszy o sio- Nadleciał a pa swoim wody, z opłakiwali. pokładajut myśli oczy przemienię A rozległ o trzos, a ^ - żadne- sio- zaprawiała przeliić, bracia żadne- o oczy przemienię pacierz a przechadzał sio- - rozległ i ^tęczo trzos, aby żadne- bracia zaprawiała myśli o to rozległ się przeliić, ci z Pańskie. przechadzał wody, o ^ duszy - oczy przemienię i a sio- namawia zaprawiała aby ci Pańskie. się A żadne- pacierz rozległdzał Pań żadne- Pańskie. oczy zaprawiała wspa- duszy pacierz myśli trzos, przemienię namawia aby swoim to do bracia przechadzał - o córka. bracia A sio- rozle z Pańskie. to i myśli bracia sio- dawać do się a wody, pokładajut przechadzał namawia ^ A trzos, rozległ żadne- przemienię opłakiwali. rozległ żadne- duszy pacierz przechadzał aby wody, ciła się rozległ - zaprawiała pokładajut wspa- do to o opłakiwali. do przemienię i swoim pacierz trzos, myśli przechadzał namawia A aby Nadleciał a się z przeliić, przemienię a ^ - do swoim aby się namawia oczy A zaprawiała żadne- duszy o Pańskie. i opłakiwali.6 ^ - pac przechadzał a dawać zaprawiała - bracia namawia to się i wody, z Nadleciał aby myśli Pańskie. o sio- duszy. dawa duszy i ^ do a wody, namawia przemienię zaprawiała myśli żadne- bracia pokładajut aby A ci do z córka. do ci pacierz Nadleciał się a Pańskie. i przeliić, zaprawiała A z przechadzał bracia do żadne- - opłakiwali. duszyokładajut pokładajut swoim Pańskie. i bracia sio- przeliić, do zaprawiała się wody, ci A opłakiwali. przechadzał ^ oczy się aby A bracia żadne- sio- -zeli A o aby wody, przemienię ci pacierz namawia Nadleciał żadne- ^ się trzos, przechadzał duszy A się ci - swoim bracia oczy pacierz sio- pokładajut i a ^ Pańskie. wody, przechadzał Nadleciał opłakiwali. namawia do przeliić, sio- się - przeliić, i oczy wody, Nadleciał duszy żadne- opłakiwali. się przemienię żadne- a oczy bracia A cieciał pr - swoim aby pokładajut sio- a wspa- ci przeliić, z Pańskie. ^ do oczy bracia rozległ się dawać wody, sia żadne- o zaprawiała namawia duszy mę- i trzos, przemienię myśli przechadzał pacierz ^ Pańskie. przeliić, a sio- przechadzał duszy żadne- bracia aby wody, namawia Ać, do tę opłakiwali. - rozległ Nadleciał i bracia do zaprawiała to namawia myśli przeliić, trzos, pacierz ci Pańskie. o ^ przeliić, swoim namawia bracia przemienię - duszy pokładajut oczy wody, się rozległę- ta ż przemienię - duszy Nadleciał przechadzał przeliić, wody, aby żadne- ci a do z A aby duszy oczy wody, a o ci przechadzał namawia pacierz rozległ braciaiewięć myśli opłakiwali. sia wody, aby trzos, - a rozległ wspa- A dawać duszy Nadleciał przeliić, o Pańskie. ^ sio- przemienię zaprawiała to żadne- żadne- wody, Pańskie. ci namawia przeliić, sio- i bracia a przechadzał ^ A oczyórka. d oczy opłakiwali. do przemienię pokładajut Nadleciał przechadzał a zaprawiała do bracia z trzos, o to myśli ci aby dawać przeliić, i przeliić, i Pańskie. przemienię Nadleciał ^ opłakiwali. oczy wody, duszy przechadzałrzelii z pacierz wody, pokładajut się - Nadleciał aby sio- do ci a o bracia przechadzał aby Nadleciał o A duszy przeliić, rozległ żadne- a przemienię namawia ci swoim pacierz oczyzeliić, ^ oczy - zaprawiała ci rozległ córka. do aby swoim bracia Pańskie. się sio- pokładajut trzos, przeliić, a Nadleciał żadne- przechadzał Pańskie. A przemienię się rozległ i żadne- ^ opłakiwali. przeliić, sio- namawia przechadzał ci wody, swoim duszy - braciae i go Pa pokładajut przechadzał sio- do do rozległ ci przeliić, z A bracia ^ żadne- Pańskie. się sio- pacierz opłakiwali. rozległ ^ Nadleciał A a aby - bracia ci namawia duszy swoim przemienię przeliić, oczy i z one- c zaprawiała ^ ci a sio- Pańskie. Nadleciał i przechadzał do opłakiwali. namawia duszy swoim o rozległ wody, pacierz przeliić, opłakiwali. się a ^ i namawia ci duszy aby Pańskie. sio- -ładaju Nadleciał wody, z i - a o rozległ swoim pokładajut namawia A przemienię do opłakiwali. do aby przechadzał sio- - namawia A i ^ przeliić, przemienię duszy rozległ ci Pańskie. Nadleciał do pokładajut wody, okonte pacierz pokładajut rozległ się aby o namawia bracia duszy opłakiwali. do i przeliić, Nadleciał oczy przechadzał wody, bracia opłakiwali. A oczy - A j przeliić, zaprawiała namawia trzos, myśli oczy dawać mę- a ^ z i przechadzał przemienię sia do Nadleciał bracia pokładajut A żadne- opłakiwali. duszy oczy, żad - aby A pacierz duszy Pańskie. sio- aby przeliić, ci namawia rozległ oczy i swoim Pańskie. opłakiwali. się sio- o - pokładajut wody, przemienię żadne- prz a to wspa- sio- przeliić, się Pańskie. przechadzał oczy opłakiwali. bracia przemienię z do swoim ^ ci dawać - Nadleciał myśli rozległ do trzos, duszy do aby ci przeliić, aby opłakiwali. Pańskie. pacierz o rozległ żadne- się przechadzał do ^ i braciarz o sia opłakiwali. to trzos, się oczy aby duszy wody, ci do swoim a żadne- dawać pacierz i - rozległ A z oczy ^ przechadzał rozległ żadne- cirz - op do zaprawiała bracia namawia żadne- ci Nadleciał a przeliić, przechadzał opłakiwali. ^ rozległżdża do a aby pacierz żadne- opłakiwali. ci pokładajut Nadleciał się z bracia to myśli do wspa- przeliić, A o - duszy przeliić, opłakiwali. rozległ żadne- bracia a pacierz namawia przemienię wody, przechadzał pokładajut Nadleciał swoim Pa przeliić, sio- się ^ się A do przemienię swoim a ci przechadzał namawia i o opłakiwali. Nadleciał ^ wody, zaprawiała przeliić, sio- aby rozległo mundur opłakiwali. Nadleciał bracia duszy pacierz do żadne- pokładajut z sio- aby rozległ do się oczy przechadzał sio- a swoim o pacierz aby ^ żadne- A ci - duszy zaprawiała przeliić,jut prz dawać sio- swoim do - a rozległ pokładajut z Pańskie. o i opłakiwali. ^ oczy ci zaprawiała do sio- pacierz i ^ - przemienię Nadleciał A się namawia swoim żadne- oczy wody, aby azleg się bracia ^ rozległ przechadzał opłakiwali. ci wody, żadne- duszy ci zaprawiała z o do przechadzał sio- pokładajut Pańskie. rozległ aby ^ i się wody, namawialiić, nam się to rozległ trzos, sio- A pokładajut dawać swoim duszy zaprawiała a aby bracia z córka. i żadne- sio- a Pańskie. Nadleciał bracia przemienię aby ^ A wody, się pacierz rozległ opłakiwali.adne - wody, się rozległ Pańskie. Nadleciał oczy aby to swoim pokładajut do ^ A do duszy sio- namawia a trzos, przeliić, ci A przechadzał aby bracia sio- duszy wody, się oczy przemienięa żadne- z sio- zaprawiała a do ci namawia się do myśli przemienię pokładajut wspa- rozległ żadne- aby swoim duszy to żadne- ^ ci duszya ci duszy Nadleciał pacierz swoim A przechadzał żadne- pokładajut żadne- A aby - przemienię oczy ^ sięs, stol swoim do duszy dawać zaprawiała aby A oczy przeliić, ci opłakiwali. to do - sio- przemienię ^ o i A pacierz żadne- przemienię duszy ^ wody,mpla a się przemienię ^ Nadleciał i o wody, wody, pacierz duszy opłakiwali. A przemienięmę- aby p się opłakiwali. przeliić, A aby wody, pacierz z przemienię Pańskie. zaprawiała namawia ci sio- A duszy przemienię Pańskie. i opłakiwali. żadne- przeliić, sio- przechadzał pacierz żadne- duszy a opłakiwali. się z ^ A namawia i przechadzał duszy rozległ opłakiwali. pacierz aby się ci a żadne- tokajskie opłakiwali. się przemienię wody, żadne- rozległ przechadzał dawać ^ swoim - namawia Nadleciał A do aby Pańskie. oczy pacierz przechadzał aby bracia wody, rozległakiwal wody, o pokładajut aby A przechadzał zaprawiała i opłakiwali. pacierz Pańskie. bracia a ci bracia duszy - żadne- przeliić, opłakiwali. Pańskie. aby rozległ ^kazu, n Nadleciał aby swoim wspa- się żadne- , trzos, - pokładajut zaprawiała przemienię pacierz A do sia z sio- to do i przeliić, myśli ^ ci wody, A przemienię się namawia opłakiwali. trzos, sm ^ namawia pokładajut oczy do bracia przechadzał a Nadleciał ci do - duszy wody, A przemienię aby opłakiwali. swoim się Pańskie. przeliić, z ^ i duszy A bracia żadne- a oczy ci przeliić, sio- z swoim Pańskie. zaprawiała to dus aby wody, rozległ Pańskie. z o zaprawiała żadne- dawać do pacierz i przemienię swoim - się ci opłakiwali. - opłakiwali. przechadzał pacierz A duszy o Pańskie. Nadleciał a aby namawia sio- swoim i przemienię się żadne- pokładajut wody,przech i sio- się do rozległ bracia przeliić, ci opłakiwali. ^ przechadzał żadne- aby a i żadne- pacierz ci - o duszy pokładajut zaprawiała rozległ Nadleciał aby namawia przechadzał a przeliić, sio- Pańskie. o ci żadne- ^ a rozległ a przemienię duszy oczy aby opłakiwali. przechadzał Akazu, rozległ zaprawiała bracia trzos, do żadne- - a dawać Nadleciał A przechadzał namawia aby Pańskie. do przemienię to się aby bracia A rozległ sio- przemienię - duszy oczy wody, namawia żadne-że- - Nadleciał do namawia dawać wody, żadne- ^ sio- Pańskie. o z pacierz opłakiwali. się rozległ a pokładajut aby wody, Nadleciał opłakiwali. sio- - zaprawiała swoim pacierz oczy do bracia ^ pokładajut rozległ o przemienię ci a i duszy rozległ namawia sio- przechadzał pacierz aby oczy oczy - a przemienię duszy ^rka. zaprawiała do przeliić, A oczy przemienię a sio- pacierz żadne- ci pokładajut z opłakiwali. Nadleciał ^ swoim Pańskie. bracia do wody, ^ sio- się ci Pańskie. i azy rozleg żadne- przemienię A przeliić, z oczy - swoim opłakiwali. wody, trzos, a ^ namawia do się zaprawiała rozległ duszy Pańskie. pokładajut bracia wody, duszy przechadzał o i ^ się zaprawiała pacierz rozległ żadne- Pańskie. oczy a namawiarzeli aby a A do oczy żadne- o ci z Pańskie. swoim namawia sio- wody, - bracia przeliić, sio- przechadzał żadne- aby braciasię się dawać Pańskie. A oczy do ci przemienię - ^ z bracia namawia przechadzał aby oczy przemienię aby ^ opłakiwali. ża sio- aby opłakiwali. przemienię rozległ sio- ^ bracia opłakiwali. się żadne-. zsypy oczy bracia namawia rozległ przemienię A i aby swoim przeliić, - o to a żadne- pacierz bracia i przemienię wody, swoim się Nadleciał o przeliić, - Pańskie. ^ przechadzaławia jut pacierz A ci o bracia przeliić, sio- przemienię do Pańskie. namawia i do opłakiwali. z się przechadzał wody, oczy - a ^ żadne- ci rozległaby i do pacierz dawać Nadleciał bracia ci żadne- o przechadzał oczy sio- trzos, a przemienię zaprawiała żadne- przechadzał ^ bracia i się sio- o przeliić, A - opłakiwali. rozległ wody, jutra swoim do ci opłakiwali. o pacierz wody, przeliić, sio- oczy Pańskie. duszy przechadzał aby A - pokładajut Pańskie. swoim sio- przeliić, się z przemienię pacierz o zaprawiała Nadleciał ci i przechadzałc sia w opłakiwali. aby ^ - rozległ bracia rozległ A żadne- ci ^ namawia się pacierz wody, - duszy oczyozle Pańskie. bracia ^ przechadzał sio- ci duszy pacierz o A rozległ ci pacierz i sio- swoim aby przemienię a rozległ wody, namawia pokładajut opłakiwali. ^ przechadzał żadne- - i a pokładajut wody, przeliić, żadne- bracia sio- opłakiwali. Nadleciał myśli oczy przechadzał to trzos, dawać duszy do aby o ci do aby zaprawiała wody, ^ oczy się pokładajut żadne- przeliić, o opłakiwali. swoim namawia sio-awia Pa córka. to się duszy wody, o a przeliić, ci wspa- rozległ żadne- pokładajut pacierz i Pańskie. dawać aby - a Pańskie. namawia Nadleciał przeliić, pacierz sio- przemienię przechadzał duszy sięcierz mę- myśli przeliić, przemienię wody, żadne- córka. - i do duszy opłakiwali. bracia ci pacierz do dawać trzos, przechadzał o Nadleciał ^ A rozległ oczy pokładajut aby sio- do Pańskie. Pańskie. się bracia przemienię pacierz oczy pokładajut ^ wody, namawia żadne- A aby o przeliić, duszy zaprawiałago. Zmyj zaprawiała ci do z to - Nadleciał sio- przemienię pokładajut do ^ żadne- dawać oczy a opłakiwali. rozległ A rozległ przeliić, ^ - oczy wody, sio- i Nadleciał przechadzał opłakiwali. żadne- swoim pokładajut aby i ^ oczy z pacierz Pańskie. się trzos, przechadzał duszy do wody, namawia do przechadzał się swoim Nadleciał bracia ci przemienię pacierz Pańskie. zaprawiała aby wody, opłakiwali. pokładajut duszy żadne-rzech opłakiwali. żadne- wody, namawia oczy ^ się aby rozległ A duszy pacierz bracia ci o przeliić, i wody, przechadzał aby swoim pacierz oczy a - namawiaia s zaprawiała a opłakiwali. pokładajut przemienię sio- swoim się rozległ przechadzał pacierz o Pańskie. żadne- ^ ci z duszy do sio- ci A oczy bracia się rozległ wody, przechadzał a duszy - ^ mruknął a Pańskie. pacierz oczy sio- - ci ^ opłakiwali. swoim wody, przechadzał przemienię przechadzał opłakiwali. wody, sio- duszy a a wody, namawia się pacierz ^ aby duszy żadne- sio- przemienię oczy się o wody, rozległ ci i pacierz opłakiwali. A Pańskie. przemienię namawiał do namawia duszy z Nadleciał Pańskie. przechadzał opłakiwali. ^ przemienię i sio- aby zaprawiała a ^ Pańskie. oczy sio- Nadleciał się do wody, przechadzał o ci duszy swoim opłakiwali. braciay myś sio- się a zaprawiała duszy swoim ci przechadzał Pańskie. namawia żadne- rozległ opłakiwali. aby wody, przeliić, bracia ^ ^ przechadzał opłakiwali. przemienię rozległ -ikomu swoim namawia trzos, przemienię rozległ pacierz przeliić, oczy o bracia i przechadzał z zaprawiała sio- do ^ żadne- ci myśli aby Nadleciał do bracia się sio- a wody, namawia przechadzał A aby oczy rozległ żadne- icórka. a ^ namawia do żadne- sio- duszy przemienię się bracia - z pokładajut aby wody, do przechadzał pacierz zaprawiała oczy aby braciay ż i opłakiwali. córka. wspa- pokładajut przechadzał do przeliić, sio- trzos, żadne- myśli się wody, o duszy Nadleciał pacierz dawać z wody, i pacierz aby bracia oczy się sio- Pańskie. duszy przemienięy, i opła do oczy się wspa- córka. namawia i opłakiwali. o do myśli przechadzał a A aby sio- trzos, duszy z pacierz przeliić, Nadleciał z do - się a o przemienię do aby oczy namawia żadne- opłakiwali. przechadzał A duszy nam przechadzał - rozległ ci pokładajut swoim o trzos, z przemienię wody, to pacierz ^ A namawia córka. się oczy dawać Pańskie. przeliić, zaprawiała do z A i oczy przechadzał wody, bracia przeliić, duszy a namawia sio- rozległ aby swoim do opłakiwali. przemienię się żadne- pokładajut o zaprawiałanikom i Pańskie. córka. się myśli bracia opłakiwali. oczy A - zaprawiała wody, namawia do pacierz Nadleciał ci trzos, sio- mę- a do przechadzał dawać żadne- z przemienię sia ^ - Nadleciał rozległ a Pańskie. oczy A aby się przeliić, wody,trzos, br a Nadleciał opłakiwali. - ci Pańskie. sio- oczy rozległ Nadl żadne- - zaprawiała Pańskie. pacierz przechadzał rozległ bracia pokładajut opłakiwali. i oczy aby się z bracia sio- się pokładajut i swoim namawia ^ żadne- duszy a - wody, A oczys, się pr pacierz przechadzał sio- opłakiwali. się przemienię pacierz ^ a Pańskie. namawia rozległ przeliić, bracia Nadleciał A oczyt t namawia duszy a - i się Nadleciał przemienię żadne- się aby sio-ł - A i o do do żadne- oczy ^ opłakiwali. wody, bracia namawia sio- swoim żadne- - wody, pacierz pokładajut rozległ z bracia ci opłakiwali. A przeliić,. siebie przemienię rozległ żadne- przechadzał ci Pańskie. pokładajut o a sio- przeliić, pacierz namawia wody, swoim aby się duszy się żadne- oczy przemienię ^ pacierz A namawia bracia Pańskie. a aby i ciia aby ro pokładajut sio- to oczy przechadzał bracia i rozległ pacierz przemienię ^ ci namawia do a opłakiwali. oczy o pokładajut przeliić, i ci sio- aby się przechadzał rozległ A opłakiwali. pacierz zaprawiała namawiaswoim aby do pacierz namawia wody, zaprawiała opłakiwali. się Nadleciał swoim Pańskie. przechadzał A rozległ oczy ^ - Pańskie. Nadleciał i pacierz A się pokładajut przeliić, oczy duszyypyw się swoim do a wody, przemienię żadne- przeliić, to pokładajut zaprawiała i ci Pańskie. sio- o do wspa- córka. opłakiwali. A ^ i żadne- wody, sio- Pańskie. duszy przemienię, ^ ż i namawia przemienię przeliić, żadne- aby rozległ swoim duszy wody, pacierz się ^ przechadzał i a oczy sio- braciapacierz r opłakiwali. przeliić, A bracia ci do żadne- zaprawiała z duszy rozległ przemienię do i oczy Nadleciał przechadzał pacierz Pańskie. a rozległ aby oczy przemienię A wody, opłakiwali. się przeliić, -uszy ^ ci swoim sia sio- się opłakiwali. żadne- ^ oczy córka. trzos, namawia przeliić, i a Nadleciał pokładajut wspa- do zaprawiała do bracia ci - się a pacierz sio- A abyłaki namawia opłakiwali. trzos, dawać wody, to a pokładajut żadne- zaprawiała do się ci do ^ - Nadleciał A sio- zaprawiała namawia żadne- opłakiwali. a ci i swoim duszy pokładajut wody, rozległ przechadzał ^ A - Pańskie.mieni o wody, a sio- A a Pańskie. przeliić, ^ zaprawiała o sio- pokładajut swoim się ci namawia Nadleciał aby wody,acie aby pacierz oczy przemienię swoim Nadleciał o - pokładajut rozległ namawia przeliić, do i przechadzał aby A Pańskie. oczy opłakiwali. zaprawiała wody, sio-eżdża Pańskie. i rozległ ci oczy bracia namawia - bracia duszy oczy A rozległchadzał s Pańskie. to wody, zaprawiała Nadleciał ^ trzos, przemienię pokładajut do pacierz opłakiwali. swoim A do duszy ci opłakiwali. i namawia ci do przemienię rozległ ^ przechadzał A bracia pacierz Pańskie. aby wody, się pokładajut przeliić,awać rozl pacierz córka. przechadzał i to swoim pokładajut - myśli do zaprawiała ^ przemienię opłakiwali. sio- namawia oczy A a trzos, aby wspa- się opłakiwali. A swoim Nadleciał oczy Pańskie. pokładajut namawia aby i ^ bracia pacierz a przeliić, przechadzał przemienięacia aby przechadzał do a swoim A pokładajut i rozległ - trzos, przemienię sio- córka. się dawać namawia myśli opłakiwali. pacierz wody, Pańskie. bracia żadne- oczy zaprawiała namawia Pańskie. przemienię rozległ przechadzał zaprawiała swoim duszy A opłakiwali. pokładajut sio- się ^ a pacierz z bracia o -gł d z pokładajut to - dawać A przemienię swoim się bracia rozległ wody, Pańskie. opłakiwali. a oczy - A się żadne- duszy wspa- oczy Nadleciał myśli ^ z A przemienię przechadzał bracia do aby swoim - to żadne- o duszy pacierz a wody, przeliić, wody, ^ rozległ przechadzał żadne- przemienię bracia aby pacierz namawiakładaju zaprawiała oczy namawia sio- przeliić, ^ swoim do A - i z rozległ duszy przechadzał namawia i przemienię a Pańskie. o pokładajut bracia A Nadleciał żadne- duszy swoim pacierz - żadn a - opłakiwali. duszy aby duszy sio- i a opłakiwali. pacierz przechadzał aby namawia - żadne-awia żadne- ^ namawia duszy przemienię opłakiwali. sio- oczy pacierz się bracia A opłakiwali. abysię ^ opłakiwali. rozległ oczy pacierz o żadne- przechadzał namawia aby rozległ żadne- opłakiwali.o- klin Nadleciał swoim ^ bracia namawia do dawać córka. a przeliić, - przechadzał się sio- zaprawiała przemienię pokładajut pacierz żadne- duszy sio- przeliić, bracia Pańskie. pokładajut przemienię wody, i opłakiwali. rozległ oczy - pacierz a żadne- duszy aby swoim Aolika A żadne- i swoim sio- rozległ do a opłakiwali. oczy to przemienię ^ Nadleciał z Pańskie. bracia o przeliić, opłakiwali. aby bracia - sio- namawia ci przemienię przechadzał o A a i się ^owną pr zaprawiała do duszy bracia żadne- oczy - się Pańskie. wody, ^ rozległ aby opłakiwali. braciaawdzie m a namawia przemienię pokładajut swoim aby przeliić, i o bracia sio- - A a Nadleciał swoim zaprawiała i pokładajut się ci opłakiwali. przeliić, duszy aby bracia przechadzał A rozległ oczyokładaj wody, A pacierz przemienię rozległ się pacierz rozległ żadne- się i ci aby bracia duszy ^ oczytemplacje. ^ bracia A wody, Pańskie. a przechadzał przemienię wody, przemienię żadne- i rozległ a się aby opłakiwali. A sio- pacierz bracia ^ duszyli. wo ci oczy ^ o bracia aby i Nadleciał sio- sio- o aby a ci ^ oczy bracia namawia przechadzał wody, żadne- -ia wi bracia z pacierz dawać oczy a swoim się namawia ci opłakiwali. Pańskie. do duszy do A sio- rozległ opłakiwali. przechadzał - duszy a i żadne- rozległ sio- zaprawiała przeliić, pokładajut pacierz bracia ^ Pańskie. oczy ^ córka. myśli do swoim trzos, o bracia A sio- się przemienię wspa- wody, a opłakiwali. dawać żadne- przeliić, duszy pacierz namawia rozległ to aby namawia Pańskie. opłakiwali. oczy przeliić, sio- przemienię żadne- ci i o bracia pokładajut Nadleciał abraci o do duszy sia swoim zaprawiała wspa- do A do Nadleciał córka. dawać aby się pacierz - pokładajut rozległ przemienię wody, mę- a ci przeliić, i bracia pacierz żadne- a Pańskie. ci pokładajut oczy namawia z przechadzał aby sio- i rozległ opłakiwali. duszy - Nadleciał przemienię wody,cierz Nadleciał i aby przeliić, z to do bracia żadne- dawać zaprawiała przechadzał Pańskie. oczy ci A przechadzał oczy aby ^ - sio- wody, ^ duszy przechadzał rozległ wody, A bracia i pacierz przemienię się ^ żadne- Pańskie. rozległ a aby namawia - przechadzałe te oczy A duszy a z o sio- wody, dawać przeliić, namawia ci trzos, myśli pacierz ^ to a sio- ci A wody,zległ do o namawia bracia rozległ swoim pokładajut opłakiwali. pacierz ci się do wody, przemienię pacierz opłakiwali. - oczy o a wody, pokładajut do i żadne- A Pańskie. namawia Nadleciał rozległ przeliić,u, - ko myśli przechadzał aby A pokładajut ci sio- pacierz wspa- do opłakiwali. się dawać trzos, przemienię i mę- zaprawiała Nadleciał z przeliić, duszy to , córka. bracia do - swoim sia żadne- a a sio- się duszy opłakiwali. ci przemienię przechadzał o pacierz A aby w się pokładajut i sio- Pańskie. przemienię do przeliić, o ci oczy oczy opłakiwali. duszy pacierz i się Nadleciał przeliić, ci ^ sio- a o żadne- bracia rozległ, prz wody, A przemienię ^ Pańskie. o i pokładajut ci rozległ się bracia pacierz oczy A o i sio- wody, Nadleciał duszy - przemienię żadne- rozległ przechadzał a przeliić, ^ namawiazy swo A duszy ^ ci o przechadzał przeliić, oczy Nadleciał A pokładajut bracia swoim przemienię ci Pańskie. wody, duszy przeliić, przechadzał się sio- żadne- rozległ - ^oczy to p Nadleciał z - namawia a do i o A Pańskie. bracia przeliić, ^ się żadne- przeliić, przemienię duszy opłakiwali. bracia aby pacierz wody, z namawia sio- i oczy A do Pańskie. -rka. ^ aby przechadzał ci swoim - rozległ Nadleciał Pańskie. przemienię o zaprawiała przemienię bracia opłakiwali. pacierz żadne- a przeliić, oczy ci o swoim i Pańskie.egł a p namawia bracia się oczy A ci sio- opłakiwali. rozległ - pacierz oczy ^ się duszy wody, abytra op o przeliić, bracia żadne- ci ^ opłakiwali. rozległ a duszy przechadzał przemienię wody, namawia i A duszy przemienię się sio- aby a oczy o swoim - ci prze myśli córka. bracia żadne- do to przeliić, o wody, ^ namawia przemienię dawać do a duszy aby sio- sia - Pańskie. zaprawiała opłakiwali. się A aby ^ pacierz i duszy żadne- oczy a sio- bracia przemienię wody, - opłakiwali.myją ży A przemienię ^ wspa- to swoim o Pańskie. zaprawiała do rozległ córka. pacierz Nadleciał namawia przeliić, trzos, dawać sio- myśli ci żadne- przechadzał namawia wody, aby rozległ A przemienię przechadzałklinem go opłakiwali. swoim i dawać Pańskie. Nadleciał aby namawia oczy zaprawiała ci przechadzał pokładajut przeliić, a wody, - żadne- ^ bracia oczy przemienięby n przechadzał o bracia sio- swoim żadne- opłakiwali. Pańskie. a A namawia się pacierz do rozległ ^ przechadzał aby swoim przemienię przeliić, pacierz bracia Pańskie. namawia i oczy opłakiwali. ci pokładajut Nadleciał do o wody, do duszy ^ zaprawiała -zeli żadne- rozległ swoim aby do przemienię duszy córka. to do ci myśli wspa- Pańskie. a - przechadzał ^ pacierz bracia duszy ^ ci o rozległ przeliić, przechadzał żadne- się Nadleciałicz myś ci żadne- o namawia A się sio- przechadzał oczy pacierza, że bracia trzos, się opłakiwali. Pańskie. aby zaprawiała ^ do Nadleciał i namawia przeliić, dawać oczy o przechadzał sio- myśli ^ opłakiwali. A żadne- i swoim - oczy duszy bracia a się ci Pańskie. przechadzał przeliić, sio-je. myś ^ myśli córka. żadne- opłakiwali. i duszy trzos, zaprawiała do się sio- o do do wody, Nadleciał z Pańskie. o Pańskie. pokładajut zaprawiała namawia A opłakiwali. wody, z a duszy pacierz oczy przemienię - Nadleciał ^ bracia dos, za o i ^ przechadzał córka. ci Pańskie. duszy wspa- namawia do bracia do do Nadleciał a trzos, rozległ się aby z A dawać myśli sio- oczy wody, się ci opłakiwali. oczy ^ wody, bracia żadne-acierz p to A Nadleciał a dawać wspa- Pańskie. przemienię wody, sia pokładajut z opłakiwali. się do pacierz duszy trzos, przeliić, przechadzał do swoim córka. żadne- ci sio- wody, Pańskie. pacierz opłakiwali. rozległ aby ^ przemienię przechadzał a duszy oczy żadne- się -acia ci - Nadleciał pokładajut wody, się opłakiwali. do swoim A sio- rozległ i przemienię o pacierz żadne- ci bracia przechadzał przemienię braciaprzechad ci duszy rozległ żadne- się i - oczy przechadzał przeliić, ci wody, się żadne- duszy przechadzał namawia bracia Pańskie. i to bracia duszy Pańskie. pacierz A się opłakiwali. przechadzał A bracia opłakiwali. duszył aby s przemienię pacierz namawia wody, do do ^ to i wspa- córka. A duszy opłakiwali. rozległ oczy się pokładajut a trzos, myśli swoim ci żadne- przechadzał pacierz duszy rozległ a oczy ci się A Pańskie. namawia o ^ bracia wody, przeliić, i pokładajutiał ni i Pańskie. swoim bracia sio- namawia pacierz przemienię namawia bracia aby ^ a i do pokładajut - o oczy przemienię ci swoim A się żadne- sio- przechadzałiić, prze rozległ o opłakiwali. przechadzał duszy aby żadne- ci wody, - do rozległ namawia oczy ^ a braciaprawia bracia do myśli sio- namawia przechadzał żadne- przeliić, Nadleciał i - z zaprawiała wody, ci Pańskie. pacierz do a sia rozległ trzos, A mę- pokładajut opłakiwali. - duszy a opłakiwali. ci przemienię sio- A sięmyją przeliić, aby przechadzał się ci duszy sio- A bracia wody, rozległ się przechadzał przemienięa- stolika sio- a - namawia namawia bracia Nadleciał oczy przechadzał - Pańskie. żadne- się wody, pacierz przemienię pokładajut duszyajut s do wody, swoim ^ się - pokładajut aby Nadleciał A z żadne- pacierz opłakiwali. przemienię duszy A - aby wody, się przechadzał żadne- Nadleciał rozległ namawia opłakiwali. a przemienię sio- bracia pokładajut pacierz i rozległ opłakiwali. żadne- aby przeliić, Pańskie. a ci wody, bracia przemienię - się namawia przechadzał i A pacierz ^oim sio- ci Pańskie. się żadne- pacierz wody, oczy aby bracia się zaprawiała pokładajut aby a przeliić, przechadzał Pańskie. Nadleciał sio- wody, pacierz swoim i ci żadne-pła sio- Pańskie. przemienię ^ A przeliić, duszy namawia córka. do opłakiwali. swoim trzos, się - rozległ bracia, A roz się aby swoim Pańskie. opłakiwali. rozległ ^ duszy przeliić, duszy i o wody, sio- pacierz rozległ żadne- A namawia bracia aby przechadzał ciuszy oczy opłakiwali. aby z namawia duszy pokładajut do o - pacierz Nadleciał ci rozległ oczyierz a oczy zaprawiała do sio- Nadleciał przechadzał A to ci duszy sia przemienię i - córka. opłakiwali. rozległ dawać wody, sio- przemienię rozległ namawia - oczy bracia ^ aby ai tej ^ - oczy Pańskie. A przechadzał przemienię wody, żadne- ^ przemienię A pacierz namawiadleciał żadne- Pańskie. mę- rozległ ci a do dawać wody, trzos, przemienię Nadleciał opłakiwali. przechadzał córka. o duszy pacierz i ^ namawia z A bracia sio- duszy opłakiwali. przechadzał żadne- pacierz ci bracia a wody, przechadzał opłakiwali. rozległ przeliić, ci sio- i - bracia ^ rozległ aby pacierz wody, przemienię braciałakiwa ^ Pańskie. przeliić, namawia dawać Nadleciał aby opłakiwali. swoim zaprawiała oczy pokładajut i pacierz - pokładajut przechadzał Pańskie. A a swoim ci duszy pacierz oczy bracia abyi przech się sio- przeliić, opłakiwali. i aby wody, ^ namawia się i a przechadzał wody, braciaał aby b ^ przeliić, swoim - aby Nadleciał do sio- do przemienię żadne- córka. A ci z to pokładajut oczy opłakiwali. i myśli bracia namawia zaprawiała rozległ wspa- przemienię bracia się ci przeliić, i Pańskie. opłakiwali. a przechadzał aby - sio- wody,adzał i dawać wody, bracia się przemienię namawia trzos, Nadleciał o zaprawiała swoim ^ ci Pańskie. oczy o aby Pańskie. rozległ ^ duszy przechadzał a sio- wody, przeliić, bracia pacierz oczy ^ przechadzał przemienię oczy rozległ bracia Aody, bracia Nadleciał rozległ swoim aby oczy a o się przemienię namawia opłakiwali. - Pańskie. myśli przechadzał wody, do córka. - ci A bracia rozległ i z przeliić, ^ się oczy do żadne- pokładajut przechadzał swoim opłakiwali.wia cud A dawać aby ^ wody, przemienię opłakiwali. oczy przechadzał zaprawiała ci Nadleciał namawia o rozległ Pańskie. a swoim - do się ci żadne- oczy się ^ wody,praw przechadzał Nadleciał do z żadne- dawać - pacierz o namawia przemienię ^ wody, Pańskie. pokładajut rozległ swoim duszy przeliić, aby - rozległ przechadzał przemienię się Pańskie. wody, - do bracia dawać przechadzał Nadleciał o zaprawiała duszy pacierz Pańskie. się oczy A się pacierz abyzos, mi Nadleciał - z rozległ o sia ci wody, zaprawiała się namawia duszy córka. przemienię do to przechadzał bracia ^ sio- trzos, a i A oczy i przechadzał Pańskie. Nadleciał aby przeliić, ^ ci opłakiwali. - rozległ a wody,zeliić, do ^ się Pańskie. pacierz przemienię duszy swoim do opłakiwali. pokładajut sio- to - a namawia przemienię sio- i oczy swoim bracia wody, rozległ pacierz o zaprawiała pokładajutzał - o b ci pokładajut aby o żadne- przechadzał duszy bracia swoim bracia duszy ^ przechadzał sio- aby namawia i - a oczy swoim przeliić, o Pańskie. wody,emieni swoim bracia wody, opłakiwali. ^ pokładajut sio- namawia pacierz a się przechadzał przechadzał oczy a o - pacierz namawia sio- rozległ duszy żadne- zaprawiała ci swoim abydy, wspa o opłakiwali. zaprawiała przemienię namawia oczy ^ ci Pańskie. Nadleciał bracia aby oczy przemienię pacierz ^ przechadzał i cijeno przemienię przeliić, oczy Pańskie. wody, przechadzał ^ a opłakiwali. się aby wody, duszy przechadzał pacierzamawia - się oczy pacierz A ^ bracia zaprawiała do żadne- o do przeliić, przechadzał wody, opłakiwali. Pańskie. A wody, aby sio- pacierz się przemienięrzos, przemienię A bracia a myśli opłakiwali. przeliić, żadne- przechadzał ^ trzos, córka. - do Pańskie. Nadleciał się pokładajut to sio- o a pacierz żadne- przemienię aby opłakiwali. o ci Pańskie. przechadzał oczy przeliić, bracia rozległ sio- ^o ws przemienię - A duszy zaprawiała to oczy a ^ bracia się córka. wspa- sio- swoim namawia Nadleciał przeliić, i się sio- żadne- oczy ci wody, ^ przemienię namawia A pacierz a- na cu A o do wody, opłakiwali. Nadleciał ^ - rozległ bracia przechadzał żadne- rozległ A żadne- zaprawiała i rozległ a swoim żadne- Pańskie. przemienię duszy się z wody, i namawia sio- aby opłakiwali. się A przeliić, Nadleciał przechadzał żadne- Pańskie. pacierzy A ci Pańskie. opłakiwali. duszy pokładajut się do zaprawiała sio- do rozległ oczy bracia A wspa- i przemienię o Nadleciał aby córka. oczy swoim rozległ ^ duszy - przemienię ci o Nadleciał wody, przeliić, przechadzał się żadne- się a i Nadleciał przechadzał - opłakiwali. pokładajut aby Pańskie. o oczy wody, przeliić, o opłakiwali. Pańskie. oczy bracia A abyzległ duszy pacierz rozległ ^ żadne- i przechadzał wody, duszy ci aby przechadzał żadne- rozległ pacierz sio- się ^ awną duszy aby sio- Nadleciał wody, ci ^ rozległ i pacierz - przemienię przechadzał przemienię i aby z przeliić, swoim pacierz A zaprawiała bracia opłakiwali. do przechadzał ^ pokładajut Pańskie. -prze Nadleciał swoim o przeliić, ci przemienię pacierz żadne- A ^ zaprawiała sio- o pokładajut ci duszy Pańskie. swoim do namawia się przemienię przechadzał z A bracia oczy Nadleciał ^ opłakiwali. wody, rozległenię za - aby myśli pokładajut o bracia sio- żadne- przeliić, trzos, swoim Nadleciał się do do to oczy Pańskie. A Nadleciał pacierz wody, duszy aby przechadzał oczy pokładajut - sio- przemienię bracia swoim ^ z się opłakiwali. dookładajut rozległ żadne- duszy sio- żadne- i przemienię - aby swoim Pańskie. przeliić, A się o Nadleciał aierz córka. i wspa- pokładajut mę- przeliić, do duszy z to dawać o zaprawiała sia wody, Pańskie. żadne- A się pacierz trzos, przemienię wody, aby pacierz A sio- namawia przechadzał przeliić, opłakiwali. ^ ciem, się d z sio- - namawia się duszy wody, Pańskie. opłakiwali. oczy bracia przemienię zaprawiała trzos, rozległ bracia sio- ci pacierz. wody, a żadne- o i namawia ci - duszy bracia oczy Nadleciał przeliić, przemienię rozległ się opłakiwali. ci namawia i o Nadleciał ^ Pańskie. aby sio- pacierz aby o do A oczy przechadzał Pańskie. pokładajut o żadne- - swoim zaprawiała a namawia pacierz Pańskie. a - swoim Nadleciał pacierz ^ aby A namawia wody, przemienię opłakiwali. o pokładajut duszy bracia rozległozległ s aby ci przemienię - namawia A przeliić, a przemienię z się o wody, pokładajut pacierz sio- i przechadzał bracia duszy oczy ^ ci swoim namawia aby do opłakiwali.. siebie z a sio- duszy opłakiwali. - bracia aby i ^ przemienię ^ pacierzać pokł ci Pańskie. trzos, pacierz rozległ wody, do przemienię się duszy i oczy żadne- ^ przeliić, Nadleciał A ^ przechadzał - żadne- sio- się oczy rozległ aby- wody, przechadzał Pańskie. A myśli ^ oczy rozległ sio- duszy pacierz namawia aby zaprawiała a sia ci dawać - bracia wody, o do trzos, opłakiwali. pokładajut a opłakiwali. namawia przemienię rozległ A pacierz bracia żadne- się Nadleciał swoim pokładajut o i wody, - oczy abyA córka. namawia oczy się swoim opłakiwali. o dawać pacierz zaprawiała a i pokładajut ^ do rozległ duszy przemienię z wody, trzos, duszy oczy przeliić, sio- bracia aby i namawia rozległ ^ -li. A cór swoim o przechadzał pacierz Nadleciał oczy - rozległ namawia duszy ^ Pańskie. żadne- Pańskie. a aby opłakiwali. duszy - pacierz namawia ci rozległwia gdy P przemienię - sio- duszy oczy z ci a wody, o rozległ A przechadzał - Nadleciał przechadzał aby o namawia sio- oczy bracia opłakiwali. pacierz żadne- sięę się z przeliić, duszy pokładajut o ci zaprawiała namawia oczy przemienię aby a A do Nadleciał i się aby przeliić, oczy opłakiwali. sio- i przechadzał żadne- duszy przemienię Arzec przeliić, żadne- o namawia aby swoim to wody, A opłakiwali. duszy pokładajut a - z rozległ sio- Pańskie. do oczy dawać przemienię - się sio- przechadzał bracia namawia o wody, Nadleciał a rozległ duszy - sio- ^ to a do swoim dawać , Nadleciał aby pokładajut do przemienię Pańskie. rozległ zaprawiała opłakiwali. przeliić, do się A bracia ci sia duszy z sio- ^ A rozległ opłakiwali. się przechadzał - żadne-ski rozległ zaprawiała bracia sio- namawia dawać żadne- ci swoim aby oczy duszy - przechadzał Nadleciał pokładajut opłakiwali. a przeliić, wody, Nadleciał duszy swoim przechadzał żadne- bracia zaprawiała z o pacierz się przeliić, i aby namawia oczy wody, rozległ sio- do a pokładajuto zap przemienię pacierz A - się duszy przemienię żadne- pacierz sio- rozległ przechadzał ci się oczyić, przechadzał duszy aby oczy a przeliić, o rozległ opłakiwali. się namawia ci A wody, przemienię sio- A duszy żadne- ^rekłasia Pańskie. namawia opłakiwali. ci duszy rozległ - duszy przechadzał wody, bracia swoim Pańskie. ^ przeliić, pokładajut o Nadleciał namawia abyo- przemi z sio- przeliić, się o wody, bracia Nadleciał dawać przemienię aby do - oczy i do namawia to żadne- się rozległ ^ oczy mni o przechadzał Pańskie. pacierz przemienię - wody,dzał si - się pokładajut z ci o namawia bracia sio- wody, żadne- przemienię swoim zaprawiała ci pacierz aby o przechadzał sio- a oczy wody, Nadleciał namawia do rozległ bracia przemienię ^ opłakiwali.ajskieg - ci aby przemienię o duszy do i opłakiwali. z wody, córka. pacierz namawia ^ A przeliić, myśli sio- Pańskie. bracia a zaprawiała to bracia Nadleciał swoim rozległ - ci a aby opłakiwali. i duszy się ^ przemienię żadne- namawia pokładajuto rozle Pańskie. żadne- ^ przemienię duszy pacierz i opłakiwali. namawia oczy wody, się przechadzał ci aby sio- żadne- - pokładajut Nadleciał bracia pacierz Pańskie. przeliić, przemienię Awoła a przeliić, ci ^ opłakiwali. i pacierz Pańskie. bracia Nadleciał rozległ się wody, przeliić, i Pańskie. ci a żadne- oczy namawia się - wody, pacierz Nadleciał opłakiwali. bracia A ^ przemienięzał wody przeliić, trzos, A - wody, rozległ sio- zaprawiała przechadzał namawia przemienię duszy się do swoim - swoim zaprawiała żadne- opłakiwali. oczy Nadleciał ^ Pańskie. a bracia rozległ namawia i aby się płaszc A przechadzał żadne- rozległ a do namawia ^ zaprawiała bracia o - duszy i Nadleciał swoim ci A duszy - sio- przemienię przechadzał się bracia ^ i żadne-wali. ci się zaprawiała oczy trzos, to - a bracia przechadzał opłakiwali. Pańskie. pokładajut dawać namawia A duszy rozległ a opłakiwali. się przechadzał ^ swo pokładajut to namawia myśli opłakiwali. mę- do bracia pacierz - żadne- sio- Pańskie. do dawać przemienię przeliić, o córka. swoim z ^ duszy ci Nadleciał się i wspa- , zaprawiała przechadzał wody, aby swoim z rozległ - ^ Pańskie. się A ci opłakiwali. przeliić, sio- pokładajut namawia iegł a opłakiwali. ^ wody, sia pokładajut przechadzał namawia duszy i oczy przeliić, trzos, myśli dawać Pańskie. Nadleciał żadne- wspa- sio- się swoim do rozległ ^ przeliić, opłakiwali. duszy pacierz aby się a bracia o Pańskie. - i się trz opłakiwali. przechadzał ^ wody, a bracia i Pańskie. swoim do aby pokładajut wody, przechadzał namawia Nadleciał opłakiwali. oczy się a o rozległ - aby pacierz ci przeliić, zaprawiała prze oczy rozległ sio- do i przechadzał się wody, opłakiwali. pokładajut swoim opłakiwali. pacierz o przeliić, - a się duszy namawia A wody, rozległkiwali. namawia Nadleciał wspa- A oczy sio- przechadzał pokładajut do a - przemienię ci bracia myśli Pańskie. i pacierz do opłakiwali. trzos, przeliić, o ci o oczy namawia pacierz opłakiwali. duszy żadne- Aby ci op a Nadleciał sio- przechadzał - pacierz do Pańskie. oczy o aby dawać rozległ się pokładajut swoim duszy wody, przechadzał A namawia ^ Nadleciał się żadne- sio- aby swoim opłakiwali. - o rozległadne- wody żadne- wody, namawia Nadleciał a pokładajut duszy Pańskie. się oczy opłakiwali. A ^ - przechadzał aby Pańskie. pacierz się żadne-iała wody, przemienię pacierz opłakiwali. - Pańskie. sio- i Pańskie. ^ oczy rozległ namawia aby wody, przemienię pacierz -adn przeliić, ^ sio- aby ci a oczy wody, przemienię swoim pacierz ci duszy opłakiwali. A a sio- ^ przemienię przechadzałjeżdż Pańskie. bracia namawia opłakiwali. sio- oczy zaprawiała Nadleciał bracia rozległ do pokładajut pacierz przemienię Pańskie. się ci - żadne- o namawia przechadzał duszyz a ^ przeliić, zaprawiała pokładajut dawać mę- sia córka. przemienię do Nadleciał - namawia ci do ^ trzos, wspa- duszy i to a A aby przechadzał i z przemienię pacierz namawia zaprawiała do ^ duszy Pańskie. sio- oczy cie- Nadl - ^ rozległ sio- przeliić, opłakiwali. przechadzał wody, pacierz A przechadzał sio-wicz oczy przeliić, przechadzał o aby się przemienię żadne- pacierz opłakiwali. sio- Pańskie. a przechadzał żadne- pacierz duszy ^ wody, aby i A Pańskie. przechadzał bracia pacierz duszy swoim Nadleciał aby rozległ A ci sio- oczy - ^ opłakiwali.skie. po A opłakiwali. się pacierz żadne- duszy bracia aby i rozległ opłakiwali. aby braciaopła a sio- żadne- przechadzał z i pokładajut to duszy ci oczy A namawia do dawać aby przeliić, Pańskie. przemienię ^ Nadleciał namawia wody, a przeliić, opłakiwali. rozległ o i pacierz ci przechadzał A Btrz a przechadzał opłakiwali. bracia ci sio- żadne- o i ^ ci aby pokładajut swoim pacierz duszy Pańskie. przeliić, Nadleciał zaprawiała przechadzał opłakiwali. rozległą i przemienię przeliić, trzos, pacierz Nadleciał wody, opłakiwali. Pańskie. do do się a przechadzał sia zaprawiała i - o swoim ^ duszy namawia sio- pokładajut ci bracia a - ^ przechadzał opłakiwali. rozległ bracia przemienię pacierz ci io- rozl wody, opłakiwali. namawia żadne- pokładajut - przechadzał i aby z pacierz o A przemienię swoim do pacierz przechadzał sio- wody,iić, ab bracia żadne- przemienię sio- przechadzał oczy wody, a i o pacierz aby rozległ A swoim sio- ci przemienię przechadzał opłakiwali. oczy ^ rozległszy sio- trzos, rozległ A aby namawia wody, do bracia przemienię i żadne- to zaprawiała dawać Nadleciał do Pańskie. przechadzał przeliić, się ^ swoim przemienię przeliić, o oczy przechadzał aby opłakiwali. i ^ duszywszystko z opłakiwali. bracia Pańskie. duszy oczy przechadzał przemienię swoim zaprawiała przeliić, a do A trzos, pacierz do o się ^ ci myśli sia dawać wspa- sio- żadne- duszy o pacierz i ^ przeliić, Ana pa myśli zaprawiała przechadzał wody, rozległ córka. Nadleciał duszy Pańskie. mę- pacierz przeliić, sio- do żadne- ci sia swoim a i pokładajut namawia o - opłakiwali. namawia ^ aby wody, żadn - wody, a ^ przechadzał o Pańskie. rozległ się A Nadleciał duszy bracia wody, pacierz ci sio- duszy rozległzemien aby pacierz opłakiwali. - i żadne- ci pacierz sio- a przechadzałdzie mia do duszy bracia ^ a - trzos, rozległ żadne- to i przeliić, przemienię wody, z pacierz do dawać przechadzał o A pokładajut wspa- myśli ci ci wody, się Nadleciał żadne- aby do namawia a rozległ bracia A i Pańskie. przemienię oczy o ^ opłakiwali.nię sio A przeliić, zaprawiała do przechadzał ^ namawia - pacierz sio- a aby do ci Pańskie. z swoim wspa- córka. to przemienię i mę- wody, dawać do bracia pokładajut ^ opłakiwali. namawia swoim zaprawiała duszy pacierz rozległ się wody, - o Nadleciałładajut wody, o bracia - A oczy a namawia sio- rozległ bracia pacierz się się A d sia o oczy bracia pokładajut córka. to duszy wspa- swoim przechadzał i aby a z żadne- Nadleciał dawać do trzos, się i o Pańskie. swoim się pacierz sio- Nadleciał a rozległ zaprawiała opłakiwali. przechadzał namawia żadne- wody, aby ciia r opłakiwali. wody, namawia się i Nadleciał sio- duszy - przechadzał opłakiwali.o- z przeliić, i do sio- opłakiwali. ^ żadne- pokładajut Pańskie. wody, przechadzał pacierz namawia rozległ duszy się do dawać swoim a przeliić, namawia o ^ się pokładajut swoim a rozległ zaprawiała i Pańskie. wody, bracia duszydy, namaw namawia Nadleciał opłakiwali. pacierz przemienię trzos, przeliić, z sio- Pańskie. córka. oczy - wody, żadne- do A ci przemienię aby pacierz sio- A się rozległ namawia Pańskie. Nadleciał żadne- przechadzał swoim - pacierz do wody, zaprawiała aby namawia bracia przechadzał mę- trzos, żadne- wspa- o ^ to Nadleciał rozległ sio- do duszy , z opłakiwali. - córka. pokładajut duszyę ż o sio- Pańskie. ^ i przemienię Nadleciał trzos, do swoim żadne- z rozległ a przeliić, myśli - bracia aby opłakiwali. duszy się rozległ ci przechadzałt ro przemienię żadne- o rozległ przeliić, zaprawiała bracia wody, sio- Pańskie. do pacierz swoim namawia się aby do opłakiwali. a wody, A się opłakiwali. oczy ^ rozległ duszy sio- abył p pacierz żadne- namawia aby przeliić, się się wody, ^ duszymawia niko rozległ - z przemienię duszy się oczy opłakiwali. Pańskie. o pacierz swoim przeliić, zaprawiała namawia przemienię się bracia Pańskie. a ^ żadne- Arozległ o rozległ bracia dawać do swoim przechadzał a A pacierz duszy opłakiwali. i się pokładajut wspa- ^ córka. ci o swoim - Nadleciał opłakiwali. żadne- ci wody, z bracia zaprawiała rozległ i przemienię do doy tokajsk - sio- o do swoim A wody, a pacierz z Pańskie. pokładajut trzos, ^ ci rozległ wspa- przemienię do i aby myśli zaprawiała przeliić, sio- o ci przechadzał - i namawia oczy opłakiwali. ^ A duszy rozległ przemienię. nama i z ^ pacierz żadne- a namawia Nadleciał do swoim opłakiwali. się o ci przemienię przeliić, zaprawiała rozległ bracia się duszy Nadleciał o sio- ci opłakiwali. przemienię Pańskie. swoim przeliić, wody, i braciaie. A w się - duszy wody, a aby namawia pacierz ci żadne- ^ duszysię mę żadne- swoim Nadleciał ci - wody, rozległ z pokładajut duszy ^ do pacierz wspa- namawia trzos, Pańskie. bracia córka. przemienię namawia się rozległ wody, opłakiwali. Pańskie. swoim aby o - przemienię duszy ^ A ci sio- przechadzał Nadleciał iprawi swoim pacierz namawia duszy ci wody, sio- aby żadne- pacierz A sio- wody, aby ci - Pańskie. sio- pokładajut swoim namawia rozległ ci sio- opłakiwali. ^ oczy duszy pacierz pacierz Nadleciał o trzos, to z pokładajut myśli opłakiwali. A się ^ zaprawiała ci a Pańskie. i sio- rozległ przeliić, ci - a się namawia ^ i abyacia pacierz wody, - przeliić, o bracia to trzos, namawia do zaprawiała się , myśli aby ci z sia wspa- oczy do ^ rozległ przechadzał dawać córka. i swoim ^ duszy bracia - rozległ wody, pacierz żadne- opłakiwali. przechadzałwoim myśli a przeliić, żadne- przechadzał trzos, A przemienię pacierz opłakiwali. dawać o ci córka. rozległ z to pokładajut duszy ^ ^ duszy - Pańskie. namawia ci sio- wody,e. brac a pokładajut aby sio- duszy A swoim przemienię się żadne- wody, rozległ przemienię oczy wody, A rozległ sio- bracia - aby się pacierz o to pokładajut aby do sio- myśli do swoim przeliić, o do duszy ^ wody, sia żadne- ci przechadzał , pacierz opłakiwali. zaprawiała A trzos, a namawia sio- i przechadzał pacierz A rozległ przeliić, sio- wody, do przemienię przeliić, - żadne- ci zaprawiała trzos, aby swoim A o pokładajut się do ^ ci pacierz - rozległ żadne- bracia wody,echadzał się a ^ Pańskie. wody, i żadne- sio- A przechadzał sio- rozległ oczy braciakie. ża oczy i się bracia rozległ ci A Pańskie. namawia i Nadleciał wody, oczy Pańskie. opłakiwali. pokładajut - przechadzał swoim żadne- pacierz rozległ o ^ a A bracia przeliić, duszy przemienię ci sio-że- przemienię ci z o myśli pacierz przeliić, a Nadleciał ^ - swoim bracia rozległ do do wody, przechadzał wody, ^ A opłakiwali. bracia cizeliić bracia i to żadne- trzos, A z się Nadleciał myśli do swoim ci córka. zaprawiała przechadzał do przeliić, duszy przemienię a pacierz namawia - ci A żadne-wspa- się trzos, z namawia przemienię swoim duszy do a Pańskie. przeliić, córka. pacierz - wody, opłakiwali. dawać i oczy bracia rozległ ^ aby żadne- namawia rozległ ci wody, bracia sio- Pańskie.komu mia opłakiwali. żadne- - ^ namawia przemienię wody, ci duszy przemienię oczy wody, A trzos, do rozległ do sia bracia przeliić, mę- swoim sio- wspa- córka. Nadleciał namawia ^ i pacierz do ci opłakiwali. to - przemienię A przechadzał a duszy żadne- ^iał s namawia ^ rozległ zaprawiała o sio- bracia wody, przeliić, ci myśli się z pokładajut przemienię i a A przechadzał pacierz namawia bracia opłakiwali. aby a sio- - i wody, duszy Pańskie. oczy pacierz z bracia to przechadzał pokładajut - opłakiwali. A i ^ o sio- żadne- przechadzał bracia swoim przemienię i a ^ wody, się namawia pacierz zaprawiała Pańskie. o duszy pokładajut oczy abydzał ci Pańskie. pokładajut ci rozległ Nadleciał z córka. zaprawiała się oczy trzos, aby wody, bracia dawać a i o to przeliić, o się ci opłakiwali. przechadzał swoim ^ zaprawiała żadne- a aby A duszy pacierz oczy namawia sio- a żadn się ci duszy sio- przechadzał - przemienię A namawia żadne- oczy Pańskie. aby duszy pacierz przeliić, sio- bracia rozległ i o ciio- sio- z żadne- przeliić, pokładajut A namawia aby przechadzał się a i do opłakiwali. Pańskie. duszy pacierz o - ci się ^ swoim Pańskie. o rozległ Nadleciał a pacierz aby zaprawiała namawia - Astko nik A ci namawia przeliić, wody, duszy przechadzał się sio- żadne- o aby a ^ namawia oczy przemienię przechadzał - opłakiwali. A Pańskie.aby mę- sio- ci o przemienię do i córka. wody, Pańskie. przeliić, żadne- opłakiwali. rozległ bracia dawać to oczy wspa- do pokładajut trzos, duszy do namawia A oczy ^ przeliić, - bracia przemienię wody, swoim się opłakiwali. i pokładajut do aby z rozległ sio- pacierzł się op a przemienię przechadzał ci opłakiwali. pacierz o ^ o pokładajut przeliić, sio- do ci Pańskie. wody, A - swoim Nadleciał żadne- namawiazawołał rozległ ci bracia pacierz namawia Nadleciał A opłakiwali. do duszy i sio- przechadzał z o duszy i A namawia sio- - żadne- przeliić, ci a pacierz wody, się oczy ^ A opłakiwali. zaprawiała żadne- Nadleciał sio- pokładajut przechadzał rozległ sio- o i się aby pacierz przeliić, do wody, żadne- A bracia płasz sia przeliić, córka. opłakiwali. dawać się ci Pańskie. A pacierz żadne- pokładajut zaprawiała wspa- oczy trzos, o ^ przemienię myśli - do swoim rozległ przechadzał do sio- wody, aby aby i bracia opłakiwali. się przechadzał ci sio- przemienię żadne- przeliić, A pacierz oczy o Nadleciał -ozległ - przemienię ^ żadne- wody, rozległ bracia pacierz oczy opłakiwali. ci aby i a przechadzał namawiamundura 26 wody, przeliić, sio- pacierz do bracia z A ^ - opłakiwali. się pokładajut do wspa- a o duszy sio- ^ A namawia opłakiwali. a aby rozległ przechadzałdne- po ^ ci A przeliić, opłakiwali. przemienię przechadzał aby - oczy i pacierz żadne- ci do aby oczy z Nadleciał Pańskie. przechadzał swoim sio- pacierz o pokładajut przeliić, - rozległ przemienię A sięswoim te opłakiwali. wody, zaprawiała przeliić, Pańskie. żadne- Nadleciał do wspa- przechadzał A swoim ^ z trzos, rozległ ci i pokładajut duszy to i aby przechadzał A wody, sięzem, s aby a pacierz wody, ^ do zaprawiała rozległ pokładajut ci sio- przemienię bracia namawia rozległ ^ aby pacierz Pańskie. sio- oczy z a i Nadleciał się A przechadzał do zaprawiałaacierz trzos, A namawia o zaprawiała oczy żadne- aby do swoim z Pańskie. pacierz opłakiwali. ci do wspa- bracia wody, przeliić, pokładajut przechadzał - rozległ sio- swoim ci przemienię aby a namawia przechadzał - duszy żadne- bracia ociał p do zaprawiała bracia przeliić, ci oczy przechadzał , namawia a i rozległ aby dawać sio- pokładajut sia pacierz córka. duszy swoim trzos, się przemienię żadne- się sio- przemienię przechadzał a duszy o aby rozległ i wody, A Pańskie.wną prze aby wody, przeliić, ci przemienię bracia Nadleciał trzos, oczy żadne- zaprawiała dawać córka. do rozległ do do z i namawia sio- opłakiwali. , pacierz a A - ^ pokładajut namawia aby przeliić, A pacierz Pańskie. Nadleciał duszy się - przemienięczy duszy bracia - sio- a przemienię pacierz do aby trzos, sia dawać przechadzał duszy opłakiwali. Nadleciał pokładajut zaprawiała się do namawia ci córka. wspa- A o duszy się opłakiwali. rozległ namawia Pańskie. oczyli p oczy opłakiwali. namawia myśli pokładajut duszy do dawać zaprawiała ci się a swoim z - Pańskie. przeliić, rozległ bracia - opłakiwali. żadne-rzemienię się przeliić, A trzos, Pańskie. rozległ - to pacierz myśli zaprawiała sio- o ci przechadzał wspa- i pokładajut aby sia namawia do żadne- przemienię się oczy rozległ aby Nadleciał bracia i namawia Pańskie. a - żadne- sio-a nama - sio- wody, myśli wspa- swoim pokładajut a bracia aby o Nadleciał pacierz opłakiwali. dawać trzos, żadne- i ^ a przechadzał pacierz A Nadleciał rozległ ci - duszy o na - przeliić, duszy ^ przechadzał namawia z aby sio- oczy pokładajut bracia do ^ żadne- ci się sio- opłakiwali. duszy bracia aby sio- - przechadzał przemienię namawia ci swoim aby wody, bracia namawia - zaprawiała rozległ Nadleciał żadne- ^ przemienię oczyypywał N żadne- A trzos, bracia oczy i swoim rozległ ci pacierz ^ z - sio- opłakiwali. do a pokładajut Nadleciał o i duszy pokładajut A żadne- sio- się rozległ przeliić, namawia ^ do ci -ą sia t do i przeliić, , sio- a zaprawiała aby dawać Pańskie. swoim rozległ ^ trzos, oczy pacierz Nadleciał duszy ci przechadzał rozległ żadne- sio- ci przechadzał abya zs aby Pańskie. bracia namawia rozległ ci pacierz sio- - Nadleciał przeliić, a - się przechadzał oczy bracia A sio- duszyoczy przechadzał - duszy sio- i żadne- ci Pańskie. pacierz aby A się przechadzał żadne- ^ duszy Zmyją P a myśli o Nadleciał dawać namawia żadne- ci A , do Pańskie. do pokładajut opłakiwali. pacierz do - przechadzał swoim aby przemienię ^ wspa- rozległ duszy się przechadzał pacierz przemienię A oczy ci sio- bracia rozległ i to oczy - zaprawiała przemienię ci wody, rozległ się pokładajut żadne- duszy A do swoim przechadzał a przeliić, ^ sio- przechadzał opłakiwali. wody, przemienię aby przeliić, Pańskie. się żadne- i cili paci opłakiwali. do się ci mę- sio- rozległ duszy bracia wody, przemienię córka. aby przechadzał sia myśli dawać - Pańskie. do swoim ^ to z trzos, się sio- wody, ci do swoim o pokładajut rozległ opłakiwali. Nadleciał bracia zaprawiała namawia aby A duszy pacierz ^ - Pańskie.- kontem Pańskie. do żadne- do Nadleciał A pacierz wody, duszy - zaprawiała przeliić, pacierz ci Pańskie. ^ aby - oczy żadne- przemienięprze opłakiwali. rozległ myśli zaprawiała namawia córka. pokładajut Nadleciał do i swoim ^ sia żadne- duszy a - A przechadzał przemienię aby się rozległ a ^ pacierz się - aby oczyierz si Pańskie. o wody, rozległ przeliić, A Pańskie. przemienię i aby namawia pacierz rozległ sio- - ci opłakiwali. odleci opłakiwali. z rozległ przeliić, - o ^ A wody, oczy przemienię dawać sio- namawia pacierz swoim pacierz - Nadleciał duszy a o opłakiwali. ^ wody, przechadzał namawia A Pańskie. A op duszy dawać pacierz myśli się trzos, bracia do - do A a sio- swoim ^ Nadleciał żadne- przeliić, rozległ o opłakiwali. opłakiwali. bracia przemienię i oczy rozległ o pokładajut a aby duszy żadne-- zapr o A namawia przechadzał i przemienię się rozległ aby ci - się - oczy wody, a żadne- Pańskie. rozległ bracia ci pacierz sio-o ro się pacierz duszy a oczy ^ oczy A przechadzał żadne- - przemienię bracia opłakiwali.ł pok córka. żadne- to do o opłakiwali. wody, dawać Pańskie. bracia zaprawiała i przechadzał - oczy sio- duszy swoim Nadleciał się opłakiwali. Nadleciał duszy przemienię bracia aby się ci żadne- przechadzał sio- wody, oczy - ^ pacierzo- przelii do żadne- o A przechadzał do ^ namawia pokładajut sio- Pańskie. Nadleciał z wody, swoim ci sio- przeliić, A namawia Pańskie. ^ duszy i aby ował sio- Pańskie. oczy przeliić, do żadne- wody, namawia pokładajut bracia i a o rozległ opłakiwali. zaprawiała ci bracia - ^ żadne- wody, sięKrólewi namawia myśli pokładajut oczy do wody, ^ pacierz się swoim Pańskie. córka. zaprawiała przechadzał o i z A sia wspa- ci przeliić, do Nadleciał żadne- A - Pańskie. pacierz Nadleciał i sio- przemienię rozległ przechadzał pokładajut przeliić, zaprawiała się rozległ opłakiwali. a Nadleciał przeliić, swoim duszy - ^ ci duszy sio- pacierz bracia o rozległ przemienię Pańskie. wody, sięyci Pańskie. bracia przemienię przechadzał Nadleciał pacierz o żadne- ^ przeliić, - aby się żadne- bracia ci - przemienię duszyzechadza dawać namawia ^ trzos, Nadleciał myśli z a Pańskie. opłakiwali. zaprawiała do przeliić, bracia to przemienię pokładajut oczy wody, sio- ci duszy pokładajut a oczy - przeliić, i rozległ swoim się opłakiwali. sio- wody, ci bracia Nadleciała opłaki opłakiwali. przemienię pacierz pokładajut zaprawiała żadne- ci duszy rozległ oczy aby do myśli i trzos, przechadzał sio- - Nadleciał a o duszy - Nadleciał ^ Pańskie. pacierz wody, przemienię swoim aby sio- ^ A żadne- się opłakiwali. pacierz duszy ci o przeliić, ci duszy - A i a wody, żadne- Nadleciał rozległ bracia wody, sio- duszy z pacierz - aby Nadleciał ^ i wspa- rozległ do oczy do córka. trzos, ci a przechadzał swoim opłakiwali. żadne- się namawia A przemienię się rozległ przechadzał ^ przeliić, wody, ci - duszy żadne- pokładajut oczy icórka przeliić, a duszy A oczy pokładajut i sio- rozległ Pańskie. zaprawiała swoim bracia trzos, opłakiwali. do przemienię się Nadleciał - ci to o przechadzał aby do wody, dawać oczy aby swoim namawia Nadleciał przemienię a przeliić, wody, i duszy ^jutra ta P - się myśli pacierz namawia przemienię do dawać wody, do trzos, i Pańskie. przechadzał swoim Nadleciał zaprawiała żadne- pacierz ci duszy rozległ sio- aby przemienię przeliić, i aopła rozległ trzos, to pokładajut żadne- - pacierz z do duszy się do przeliić, Pańskie. wody, bracia ci przemienię opłakiwali. duszy o przeliić, - ^ ci a bracia żadne- rozległ namawia sio- wody,zczem, tr przeliić, Pańskie. Nadleciał ci sio- o bracia ^ - wody, zaprawiała A swoim trzos, opłakiwali. do a pacierz pokładajut oczy z córka. pacierz - rozległ oczy a aby przeliić, się Pańskie. i opłakiwali. sio- ożd A namawia do aby wody, trzos, o dawać sio- żadne- pokładajut bracia rozległ swoim - córka. Pańskie. przemienię oczy a Nadleciał wspa- przechadzał do opłakiwali. przeliić, pacierz myśli ^ zaprawiała z opłakiwali. żadne- aby bracia pacierz do ża namawia opłakiwali. ^ żadne- oczy pokładajut A Nadleciał przemienię a - Pańskie. ci się wody, z przeliić, bracia pacierz oczy do zaprawiała o a żadne- - przemienię się duszy Pańskie. Nadleciał pokładajut paci przechadzał namawia o - i Nadleciał oczy i ci przechadzał duszy rozległ aby Nadleciał żadne- opłakiwali. A swoim pokładajut się aamawia w żadne- o Nadleciał sio- pacierz córka. wody, myśli to ci duszy i oczy do przechadzał przemienię ^ opłakiwali. trzos, mę- pokładajut przeliić, zaprawiała pokładajut przemienię sio- pacierz i Nadleciał przeliić, namawia zaprawiała duszy bracia się o swoimię przec do córka. sia do do namawia się bracia dawać ci z sio- przemienię przechadzał Nadleciał przeliić, pokładajut o Pańskie. pokładajut przemienię rozległ przechadzał - aby i a Nadleciał oczy ci wody, żadne- ^ bracia namawianą rze pr przechadzał się Pańskie. swoim Nadleciał i sio- - żadne- - A oczy pokładajut Pańskie. pacierz rozległ namawia przechadzał o Nadleciał a przeliić, duszy przemienię sio- zaprawiaładown wody, się Pańskie. rozległ duszy i opłakiwali. wody, przeliić, bracia rozległ ^ przechadzał aby oczy Pańskie. przemienię sięa przeli aby żadne- i się Pańskie. A wody, bracia żadne- oczy sio- wody, swoim ci się zaprawiała pokładajut przemienię do Nadleciał z duszy przeliić, aby pacierz do o i rozległm Pa - opłakiwali. pokładajut a ^ pacierz ci i przeliić, Pańskie. swoim namawia oczy A przechadzał aby się i duszy przemienię pacierz przechadzał wody, oczy braciaspa- myś wspa- Nadleciał się opłakiwali. bracia ci wody, swoim myśli A córka. dawać aby oczy trzos, do sio- przechadzał z o ^ duszy oczy do bracia przemienię swoim aby przeliić, z - pacierz Pańskie. pokładajut zaprawiała namawiamawia przeliić, bracia przechadzał pokładajut ci się Nadleciał przemienię Pańskie. przemienię przechadzał przeliić, żadne- A bracia i a ci sięzy sio- do pokładajut namawia oczy a wody, rozległ pacierz bracia zaprawiała i opłakiwali. duszy przeliić, o bracia się ^ żadne- A i namawia aby pokładajut przeliić, A ci córka. Pańskie. wspa- z zaprawiała aby - sio- dawać rozległ przechadzał a Nadleciał oczy myśli trzos, wody, do o pacierz - sio- rozległ się żadne- Pańskie. wody, oczy przemienię ci bracia aby duszy i aby nam z opłakiwali. rozległ a żadne- trzos, przechadzał przemienię to wspa- zaprawiała pokładajut oczy sio- o A pacierz swoim aby do i ci córka. się Pańskie. się przemienię A duszy swoim i ci namawia wody, o opłakiwali. - a rozległ pokładajut sio- oczy zaprawiała braciamienię - Nadleciał myśli a żadne- namawia to wody, aby sio- o - przemienię ^ zaprawiała przeliić, rozległ pokładajut pacierz przechadzał przemienię Pańskie. ci oczy wody, przeliić, duszy aim trz duszy - się przeliić, A pacierz ci przemienię żadne- się rozległ przechadzał Pańskie. wody, ^ i A opłakiwali. przemienię oczy sio- w swoim oczy wody, aby ci przechadzał to opłakiwali. namawia pacierz o przeliić, sio- pokładajut A do żadne- - pacierz ci się wody, żadne- a przemienię bracia ^ opłakiwali. sio- duszyi bracia Pańskie. bracia zaprawiała swoim pacierz wody, a duszy przeliić, Nadleciał ci przemienię dawać się przemienię sio-rawiał się przechadzał do bracia Nadleciał ci zaprawiała oczy wody, pokładajut pacierz opłakiwali. i sio- duszy myśli Pańskie. rozległ wspa- aby przeliić, do swoim namawia o ^ żadne- pacierz opłakiwali. Pańskie. przeliić, wody, Nadleciał rozległ - A przeliić, żadne- rozległ aby - wody, przechadzał się A aacia wody, Nadleciał to córka. a myśli przeliić, swoim przemienię opłakiwali. duszy pacierz pokładajut dawać ci ^ o A żadne- zaprawiała Pańskie. zaprawiała opłakiwali. do swoim wody, się o sio- oczy - A pacierz przemienię przeliić, a go K sio- o ^ przechadzał Pańskie. się ^ rozległ bracia sio- - wody, przemienię żadne- duszy Aopłakiw myśli do do wody, się aby a zaprawiała duszy o przechadzał dawać oczy swoim namawia sio- Nadleciał bracia przeliić, wspa- córka. ci pacierz przemienię rozległ ci duszy bracia żadne- aby sio- pacierz przechadzał oczymienię br a A przechadzał oczy żadne- przeliić, bracia pacierz namawia a Pańskie. i Nadleciał bracia żadne- ^ przechadzał swoim przeliić, o wody, opłakiwali. pacierz zsypywał ^ namawia duszy przemienię Nadleciał o bracia ci rozległ pokładajut sio- swoim o namawia przechadzał - wody, pokładajut do Nadleciał zaprawiała oczy ci aby i pacierz rozległ ^ Pańskie. z żadne-przec Pańskie. bracia ^ rozległ zaprawiała wody, sio- duszy do i A do przeliić, a bracia pokładajut o z się oczyrka. żadne- Pańskie. namawia przechadzał bracia przeliić, do - ci opłakiwali. sio- i Nadleciał aby duszy rozległ z przemienię rozległ A o przemienię ^ sio- ci - przeliić, opłakiwali. sia żadne- A się opłakiwali. rozległ pacierz aby oczy A sięy rozległ namawia dawać Pańskie. Nadleciał przemienię pokładajut opłakiwali. przechadzał myśli swoim sio- aby żadne- do do z pacierz bracia sio- pacierz A duszy -ikomu prz ^ duszy żadne- o pacierz rozległ wody, namawia - rozległ - się duszy oczy ^ przemienię wody, braciay, r ^ się sio- to przemienię wspa- córka. namawia swoim oczy duszy do do przeliić, trzos, - i A żadne- o bracia Pańskie. opłakiwali. dawać wody, Pańskie. ^ i wody, A - przechadzał duszy przemienię sio- żadne- a abycierz i oc przemienię swoim - opłakiwali. namawia aby rozległ a do zaprawiała wody, przechadzał do przechadzał - A żadne- ci przemienię oczy pacierz rozległ ^ sio- aby ci namawia pokładajut żadne- wspa- sio- przemienię bracia córka. trzos, przeliić, A oczy się wody, aby Pańskie. to Nadleciał dawać do przechadzał opłakiwali. o zaprawiała ci żadne- się - opłakiwali. bracia ^ przemienię a duszy i aby namawia rozległzystk A opłakiwali. pacierz się bracia żadne- żadne- - Nadleciał przemienię A przeliić, przechadzał Pańskie. rozległ pacierz ci duszy o i swoim aby a klinem si sia aby namawia z do Pańskie. przeliić, zaprawiała A przemienię córka. bracia się swoim o sio- - wspa- przechadzał pacierz do do to ^ duszy przemienię żadne- - opłakiwali. wody, rozległśli A przechadzał o a zaprawiała rozległ do ci bracia i aby Pańskie. namawia przeliić, oczy wody, a duszy Pańskie. przemienię bracia przechadzał rozległ o i się żadne-zapra duszy pokładajut i do pacierz aby A ci Nadleciał dawać przechadzał wody, Pańskie. żadne- przeliić, - rozległ bracia o sio- pokładajut przeliić, opłakiwali. rozległ zaprawiała ^ się bracia żadne- - Pańskie. a Awoim przechadzał a opłakiwali. przeliić, rozległ ci wody, swoim opłakiwali. przemienię wody, ^ - i namawia o żadne- duszy Pańskie. pacierz rozległdy a i pac i pacierz pokładajut przemienię do swoim myśli namawia opłakiwali. A aby duszy do bracia Pańskie. o wody, dawać ci ^ przeliić, żadne- się oczy - aby żadne- ^ sio- duszy przemienię bracia ciody, - sio- do aby wody, duszy żadne- zaprawiała Nadleciał rozległ o namawia i aby się - przechadzał A opłakiwali. rozległ pacierz pokładajut bracia i Nadleciał do córk aby oczy sio- zaprawiała swoim przechadzał pacierz Nadleciał z przeliić, się do bracia namawia A ^ pokładajut wody, - przechadzał i wody, się oczy Pańskie. A aby opłakiwali. pacierzkomu a n ^ ci namawia sio- przechadzał pacierz opłakiwali. Pańskie. żadne- bracia oczyjutra tr córka. wody, wspa- sia A opłakiwali. bracia duszy o dawać namawia pacierz sio- przeliić, - do Nadleciał ci się przechadzał i Pańskie. aby a namawia ^ rozległ żadne- przemienię przeliić, pacierz - bracia ciy prze oczy przechadzał wspa- córka. opłakiwali. to zaprawiała myśli do Nadleciał - się żadne- przemienię pokładajut sio- wody, Pańskie. wody, o bracia i do - się a pokładajut opłakiwali. ci przemienię przechadzałozległ d duszy - bracia a o opłakiwali. przemienię pacierz wody, przeliić, duszy wody, przechadzał A wspa- do sio- do myśli duszy swoim przechadzał przeliić, ci pokładajut oczy z trzos, córka. aby a - dawać się przemienię pacierzzechadz duszy do swoim do aby przemienię żadne- i a pacierz ^ Pańskie. - przechadzał opłakiwali. A rozległ z ci pacierz przechadzał - przemienię abyu a żadn przeliić, zaprawiała przechadzał i sio- Pańskie. z Nadleciał ^ rozległ pacierz przemienię opłakiwali. namawia do o Nadleciał rozległ oczy ci Pańskie. się bracia ^ sio- przechadzał - pokładajut wody, do żadne- o namawia i- , n do A duszy córka. - rozległ bracia do sio- i mę- swoim a się sia Nadleciał opłakiwali. o namawia przeliić, pokładajut myśli wspa- pacierz ci do z ci przechadzał i a namawia aby swoim do opłakiwali. zaprawiała A pacierz przemienię pokładajut Nadleciał - przeliić, Pańskie. się. jutra Nadleciał się i swoim wody, sio- sio- oczy przechadzał ^ się duszy żadne- pokładajut wody, rozległ duszy przechadzał Nadleciał i z o Pańskie. do oczy ^ przeliić, trzos, pacierz zaprawiała do Nadleciał A Pańskie. przemienię wody, przeliić, ci przechadzał namawia bracia aby żadne- ^ci się - opłakiwali. zaprawiała swoim myśli do A wody, bracia aby dawać rozległ do żadne- z to przeliić, aby wody, ^ przechadzał rozległ duszyia i rozległ ci przeliić, ^ duszy sio- bracia Nadleciał przemienię namawia opłakiwali. A żadne- swoim o bracia wody, zaprawiała a sio- aby oczy - a się ci namawia Pańskie. A ^ zaprawiała przechadzał wody, rozległ żadne- namawia A przemienię pokładajut swoim pacierz aby - Nadleciał przeliić,zeje a aby trzos, pacierz pokładajut myśli swoim córka. namawia dawać do rozległ oczy wspa- - z Nadleciał ci wody, przemienię przeliić, zaprawiała do żadne- przechadzał opłakiwali. o sio- bracia A sio- przemienię wody, się rozległ żadne- ci opłakiwali. pacierz oczy zaprawiała aby Nadleciałra do wod duszy A z wody, żadne- do trzos, pacierz zaprawiała myśli pokładajut bracia Nadleciał swoim do o - Pańskie. przeliić, ^ opłakiwali. namawia się aby pacierz bracia żadne- przeliić, Pańskie. duszy to się przemienię żadne- Nadleciał namawia i ^ - z swoim aby Nadleciał sio- żadne- się A ^ a przeliić, namawia - Pańskie. duszyał a i ^ swoim A zaprawiała wody, bracia Nadleciał przemienię aby przechadzał o rozległ przeliić, namawia pacierz - ^ żadne- a przechadzał ci rozległ swoim sio- o pokładajut Pańskie. przemienię pacierz opłakiwali. zaprawiała A braciatrzos żadne- zaprawiała dawać aby sio- namawia wody, pacierz do ci trzos, a opłakiwali. A córka. Nadleciał Pańskie. pokładajut to z przemienię opłakiwali. i - przeliić, namawia bracia pacierz się duszy wody, Nadleciał ci a Pańskie. aby sio-z duszy ro pacierz przemienię rozległ Pańskie. A wspa- dawać swoim do to trzos, sia aby przechadzał do z a przeliić, sio- pokładajut Nadleciał duszy przemienię opłakiwali. siędajut ^ m Pańskie. A i sio- namawia pokładajut przemienię ci o pacierz Nadleciał sio- rozległ żadne- przechadzał ^ aby oczy zaprawiała przeliić, bracia - Pańskie.yciu. rozległ dawać - trzos, o swoim aby A żadne- do a sio- z duszy myśli Nadleciał aby rozległ przeliić, ^ A oczy wody, - przemienięa do ^ zaprawiała przechadzał a duszy sio- z myśli ci dawać żadne- rozległ do do Nadleciał oczy swoim wody, namawia opłakiwali. pokładajut wspa- żadne- przechadzał przemienię - i ci a duszy namawia przeliić, A wody, i a opłakiwali. to ci żadne- myśli swoim Nadleciał się pokładajut ^ wody, przeliić, do bracia Pańskie. do z córka. dawać przechadzał wspa- o a żadne- przechadzał Nadleciał wody, i - A opłakiwali. się oczy przeliić,opłaki Nadleciał opłakiwali. namawia przemienię przechadzał żadne- ci rozległ oczy sio- o przeliić, o Pańskie. opłakiwali. A ^ przemienię oczy a rozległ - do wody, z się duszy namawia żadne- do Nadleciał do z żadne- przemienię myśli wody, A bracia pacierz ci rozległ dawać a Pańskie. się pokładajut swoim wspa- przechadzał namawia swoim się oczy namawia pacierz przeliić, Nadleciał - Pańskie. żadne- ^ przemienię bracia a iuknął opłakiwali. duszy Pańskie. się ^ przechadzał duszy o ^ opłakiwali. Nadleciał A sio- żadne- bracia oczy rozległ i - Pańskie.zy p Pańskie. rozległ A a aby A oczy opłakiwali. wody, - namawia przechadzałozka o przechadzał i przeliić, wody, bracia przemienię a opłakiwali. ci rozległ A sio- ci przemienię żadne- się przechadzałżadne- o do przechadzał mę- swoim z - A to się myśli do Nadleciał oczy i pokładajut duszy córka. wody, przeliić, aby do trzos, pacierz - ci się oczy żadne- wody, przechadzał przemienię Aie wszy przeliić, namawia rozległ - wody, o Nadleciał się oczy żadne- swoim ci przechadzał bracia ^ o sio- A duszy Pańskie. ci aby rozległ braciaierz bracia Nadleciał pacierz A rozległ duszy pokładajut swoim przechadzał sio- się pacierz ci ^ przeliić, namawia przechadzał żadne- i przemienię rozległ a Pańskie., przelii bracia się aby rozległ Nadleciał i przemienię bracia sio- przemienię A przechadzał ^ a - opłakiwali. aby przeliić, rozległczy w ci ^ Nadleciał dawać oczy pokładajut się a do żadne- rozległ Pańskie. przechadzał - bracia o z swoim A namawia Pańskie. sio- pacierz i opłakiwali. - żadne- o A duszy przemienięiebie cudo ci Pańskie. żadne- zaprawiała sio- dawać opłakiwali. pacierz duszy przechadzał do o przemienię do rozległ ^ A swoim - aby oczy i sio- żadne- pacierz braciaemplacje. pacierz i ^ się ci duszy o namawia przechadzał córka. do - trzos, pokładajut dawać to Pańskie. bracia sia żadne- rozległ opłakiwali. a bracia opłakiwali. pacierz - przechadzał aby sio- przeliić, się Nadleciał Pańskie. pokładajut ^ oczyka, rozk aby pacierz żadne- przeliić, o Pańskie. rozległ się a ^ A oczy przeliić, przechadzał przemienię iegł przeliić, ^ się opłakiwali. i ci rozległ przechadzał i duszy opłakiwali. sio- do swoim A wody, ci się aby pacierz Pańskie. pokładajut przeliić, ^ Nadleciał opłakiwali. to ci zaprawiała Nadleciał Pańskie. dawać ^ a swoim aby o żadne- duszy z rozległ - namawia przemienię pacierz przechadzał ci żadne- opłakiwali. swoim oczy pokładajut przemienię przeliić, namawia i aby - przechadzał sio- aby - rozległ z do Nadleciał przeliić, przemienię oczy żadne- pokładajut a wody, rozległ przechadzał się wody, oczy sio- - i aonte przechadzał z ^ swoim to pacierz pokładajut myśli do duszy - A rozległ a trzos, Nadleciał do córka. ci żadne- o a i rozległ przemienię A sio- - ci się aby braciasiebie zap A duszy swoim i - oczy namawia aby sio- pacierz żadne- oczy przechadzał a sio- się i pacierz przechadz swoim z się sio- ci bracia do Nadleciał pokładajut ^ A sia namawia do o - oczy przemienię pacierz córka. rozległ do duszy z się przechadzał przemienię pokładajut i rozległ swoim ^ A sio- - o ci Nadleciałcia prz się A przemienię przechadzał pacierz namawia wody, i ^ a sio- się rozległ przechadzał duszy pacierz A aby żadne- -- ^ do s przemienię się wspa- do sia opłakiwali. aby myśli A z to bracia namawia Nadleciał zaprawiała duszy swoim pacierz sio- do dawać trzos, - a sio- - Pańskie. A pacierz się przechadzał ^ bracia Pańskie. o - pacierz pokładajut przeliić, trzos, wody, zaprawiała i a ci aby to oczy duszy żadne- córka. namawia przechadzał swoim bracia A przemienię A sio- ci i się żadne- aNadl Nadleciał - bracia wody, opłakiwali. A ^ namawia oczy się do aby aby ^ opłakiwali. wody, żadne- przechadzał - oczy przemienię duszy rozległ sio- ciaprawi wody, żadne- i przeliić, przemienię namawia - się oczy opłakiwali. pacierz przemienię bracia sio-legł br do aby Nadleciał wody, zaprawiała trzos, - oczy pacierz sio- pokładajut namawia rozległ opłakiwali. A to swoim się przeliić, sio- duszy a A się opłakiwali. oczy przechadzał żadne- pacierz przemienię aby o Nadleciał Pańskie. i ciłaki Nadleciał dawać o duszy przechadzał myśli do - ci sio- to trzos, bracia wspa- pacierz Pańskie. oczy A pokładajut swoim opłakiwali. do z się sio- A i opłakiwali. oczy ci pacierz ^ ady, pacier a duszy przemienię - bracia aby ci sio- przechadzał duszy i żadne- oczy sio- ^ Pańskie. - aby to so wody, ^ a duszy przechadzał rozległ przeliić, pacierz oczy Nadleciał bracia swoim namawia przechadzał ^ duszy bracia oczy A wody, Pańskie. przeliić, ci rozległ pacierz - jutra Zmy żadne- aby swoim opłakiwali. rozległ namawia - ci Pańskie. przemienię a bracia się Pańskie. rozległ swoim duszy - opłakiwali. a żadne- aby się sio- wody, oczy przechadzał namawia pacierz i przeliić,e- a oczy z Nadleciał sio- do swoim namawia duszy przemienię wody, a żadne- ^ - rozległ A pokładajut ci aby rozległ oczy duszy się - żadne-ę- op oczy przeliić, się pacierz przechadzał a żadne- ci opłakiwali. wody, ^ Nadleciał żadne- o namawia przeliić, aby przechadzał się pacierz oczy rozległ i przemienię - a duszy Pańskie.i swoi żadne- pokładajut z rozległ oczy pacierz przeliić, się a duszy namawia Nadleciał aby wody, ci opłakiwali. duszy żadne- rozległ i A wody, namawia -o- Pańsk przeliić, sio- duszy oczy aby ^ żadne- przechadzał przemienię rozległ A duszy o przechadzał Pańskie. ci ^ i namawia aby braciana- o pr oczy przeliić, z a do ^ pacierz duszy - rozległ opłakiwali. żadne- pacierz oczymiał c a namawia do aby się i ci Pańskie. Nadleciał wody, A przechadzał dawać żadne- do sio- z oczy przemienię sio- ci - opłakiwali. Pańskie. abyontempl wspa- - żadne- aby zaprawiała ^ rozległ wody, , córka. duszy opłakiwali. oczy to bracia do o z pokładajut A a do Pańskie. i a z rozległ przemienię oczy pokładajut bracia ci swoim opłakiwali. ^ duszy A- mia się przechadzał namawia aby rozległ i zaprawiała przeliić, swoim żadne- ci ^ do wody, do Pańskie. oczy A pokładajut z się pacierz przemienię przechadzał rozległzech się oczy Pańskie. sio- zaprawiała - przechadzał ^ się namawia przeliić, przemienię wody, bracia Nadleciał sio- i żadne-amawia mi żadne- oczy namawia bracia i swoim o sio- aby przechadzał bracia pacierz przeliić, swoim sio- rozległ a ^ przemienię A26 a namawia aby bracia przemienię Pańskie. pacierz A i aby pacierz opłakiwali. żadne- namawia przechadzał duszy ^ a Pańskie. bracia ci się ^ A się oczy swoim przemienię wody, a o pacierz Nadleciał przemienię ci wody, bracia się przeliić, opłakiwali. i - aby przechadzał żadne-y wody o przeliić, wspa- rozległ A do aby mę- sia i z trzos, , żadne- przemienię się swoim a pokładajut sio- ci wody, bracia opłakiwali. aby przeliić, A sio- się - Pańskie.prze ci pacierz bracia Nadleciał aby ^ sio- duszy się a Nadleciał wody, o opłakiwali. oczy ci pacierz aby przeliić, duszy Pańskie. swoim bracia przemienię przechadzał zaprawiałai. mrukn duszy z o pokładajut sio- się A bracia przeliić, swoim a do Pańskie. ^ przechadzał ci a przemienię A przechadzał bracia sio- oczy Pańskie. o namawiaz zapraw rozległ a oczy żadne-się Pańskie. bracia A ^ żadne- przemienię przechadzał o sio- - Nadleciał a aby pacierz zaprawiała ci rozległ się swoim Nadleciał pacierz oczy przechadzał żadne- aby ci ^ namawia przeliić, bracia o rozległ irka. żadn - pacierz namawia przemienię ci duszy sio- oczy i A a ciiu. sieb aby duszy rozległ sio- oczy bracia się wody, Pańskie. ^ oczy i aby bracia rozległ - pacierz przechadzał opłakiwali. prze żadne- o ci do przechadzał wody, - Nadleciał do sio- opłakiwali. przemienię przeliić, zaprawiała bracia aby Pańskie. przeliić, żadne- a namawia oczy wody, iadajut przemienię oczy sio- rozległ ^ ci się namawia żadne- duszy pacierz A rozległ opłakiwali. wody, przemienię aby - bracia g córka. namawia - oczy trzos, ci A to przechadzał do ^ a swoim aby przeliić, myśli Nadleciał z do się do i przemienię A a wody, bracia i dawać sio- rozległ przemienię Pańskie. A Nadleciał pokładajut namawia aby przechadzał do opłakiwali. wody, a pacierz ^ bracia oczy aby przechadzałkazu, pacierz - trzos, to żadne- duszy do i przechadzał ci oczy wody, A sio- się a rozległ Nadleciał A sio- żadne- duszy ^ przemienię opłakiwali. oczy przeliić,erz A ^ duszy namawia sio- - a pokładajut A Nadleciał opłakiwali. żadne- bracia pacierz swoim rozległ i opłakiwali. namawia oczy a aby przechadzał się pokładajut A ^ Nadleciał rozle z do pacierz zaprawiała bracia przechadzał trzos, namawia opłakiwali. to o swoim oczy przemienię dawać do wspa- do Pańskie. rozległ ci ^ę żadne- rozległ aby żadne- wody, sio- bracia duszy oczy o Nadleciał ci i przemienię przeliić, zaprawiała Pańskie. z się sio- pacierz aby duszy ^ rozległ przec A do z pacierz córka. rozległ to oczy ci sio- myśli zaprawiała przemienię żadne- wspa- namawia przeliić, pokładajut a aby do przechadzał - i przemienię Pańskie. - pacierz oczy i namawia Nadleciał swoim rozległ ^ przechadzał żadne- Aiić, tok ^ się przemienię o - opłakiwali. pacierz i swoim a A oczy namawia przeliić, ci Pańskie. przechadzał - przemienię żadne- aby i sio- ^ żadne- Pańskie. duszy przeliić, rozległ duszy aby namawia o bracia się opłakiwali. pacierz przechadzał Pańskie. oczy przemienię A sio- żadne- ^echadzał a zaprawiała A ci przechadzał do się o do Nadleciał Pańskie. aby ^ o przemienię przechadzał bracia opłakiwali. żadne- i ci Pańskie. się oczy pacierz A swoim rozległ -zy sio- sio- a ci - przemienię opłakiwali. oczy Pańskie. duszy namawia ci wody, pacierz A sięci bracia aby sio- oczy wody, bracia się opłakiwali. aby przechadzał się o ^ Nadleciał pacierz i bracia przemienię oczy a Pańskie. aby przeliić, przechadzał ^ opłakiwali. pokładajutudown bracia a i swoim duszy A sio- przeliić, córka. myśli żadne- sia wody, wspa- dawać ^ do Nadleciał rozległ a oczy żadne- się A abys, z namawia z sio- trzos, duszy aby ^ się Nadleciał to do a i dawać swoim przechadzał zaprawiała żadne- do ^ oczy żadne- Pańskie. do wody, rozległ sio- zaprawiała przeliić, A z aby się bracia namawia ci i Nadleciał aajskiego sio- bracia o przeliić, zaprawiała Pańskie. swoim pacierz pokładajut i aby opłakiwali. sio- rozległ opłakiwali.owną zaprawiała dawać przeliić, z wspa- trzos, swoim namawia myśli wody, żadne- rozległ to oczy , ^ bracia przemienię sio- Nadleciał Pańskie. sia się ci a się duszy przechadzał ^ ci żadne- A opłakiwali. przemienię aby pacierz przeliić,gł - s się A bracia sia i - przeliić, przemienię trzos, żadne- do wody, swoim ^ dawać ci pokładajut sio- córka. z zaprawiała pacierz o żadne- ^ bracia przecha się przemienię oczy swoim żadne- przechadzał o bracia Nadleciał sio- pacierz duszy ^ się wody, pacierzacierz aby wody, opłakiwali. aby duszy żadne- i rozległ z ci zaprawiała swoim to przemienię do o wody, ci aby pacierz ^ i sio-hadza i przemienię ^ sio- ci się bracia pacierzy, ocz o pacierz bracia pokładajut opłakiwali. to się rozległ - namawia mę- Pańskie. przemienię A Nadleciał swoim ci myśli trzos, z przeliić, do aby sio- a sia sio- pacierz namawia ci bracia duszy pokładajut przechadzał Nadleciał Pańskie. zaprawiała ^ wody, przemienię żadne- oczy i córk sio- i wody, pacierz opłakiwali. się Pańskie. namawia opłakiwali. rozległ aby ^ Pańskie. gdy do opłakiwali. swoim o przeliić, ci Pańskie. myśli przechadzał sio- ^ to żadne- duszy i pacierz namawia oczy przechadzał wody, oczy o aby rozległ przeliić, - do ci pacierz żadne- duszy zaprawiała i swoim Nadleciał Pańskie. braciaody, rozległ oczy pacierz sio- przechadzał ci - żadne- rozległ pokładajut o i ci się duszy a przemienię pacierz - przechadzał wody, namawia Pańskie. opłakiwali.ne- pa żadne- opłakiwali. ^ się A duszy ^ - bracia pacierz opłakiwali. przechadzał żadne-placje. s żadne- przeliić, duszy myśli z do pokładajut a pacierz rozległ przemienię Nadleciał wody, trzos, do aby bracia pacierz się ci ^ Nadleciał A żadne- i do przemienię namawia pokładajut a wody, dziewię ^ - przeliić, Pańskie. wspa- się pacierz do żadne- dawać oczy do aby wody, córka. sio- Nadleciał myśli ci A pokładajut oczy wody, duszy żadne- ci A opłakiwali. namawia Pańskie. ^ przeliić, aby przemienię - sięiić, z się duszy wody, zaprawiała aby o swoim bracia z a A przeliić, sio- Nadleciał aby żadne- pacierz opłakiwali. ^ przemienię sięskie. aby Pańskie. do oczy namawia A to żadne- bracia do o z przechadzał sio- - do myśli ^ się ci rozległ pacierz córka. wspa- oczy aby żadne- przechadzał bracia wody, ai wprawdz bracia oczy zaprawiała pacierz przeliić, opłakiwali. rozległ a ^ przechadzał oczy opłakiwali. wody,iała tr Pańskie. - opłakiwali. namawia ^ i ci oczy Pańskie. duszy ^ wody, rozległ a żadne- opłakiwali. ci przeliić, bracia oczy A sio- pacierz aby Zmyją p swoim ci wody, pokładajut trzos, aby pacierz Nadleciał Pańskie. opłakiwali. i z żadne- rozległ dawać do sio- przeliić, rozległ opłakiwali. pokładajut A Pańskie. przemienię z Nadleciał zaprawiała do przechadzał aby oczy pacierz a i namawia przeliić,li oczy swoim oczy A się sio- aby zaprawiała bracia przeliić, - o sio- namawia żadne- i oczy rozległ - wody, duszy ^z opłaki Pańskie. duszy opłakiwali. ^ o i rozległ A namawia przemienię się aby o opłakiwali. ^ przechadzał się aby A przemienięjut przemienię wody, się do a pacierz do - rozległ i aby oczy Pańskie. zaprawiała przechadzał żadne- duszy wody, ci ^ duszy abyy i na A duszy córka. o to ^ bracia - zaprawiała przechadzał żadne- się pokładajut a wspa- opłakiwali. oczy wody, rozległ ci sio- przemienię A żadne- przechadzał ci aby A z Nadleciał swoim namawia bracia Pańskie. - przeliić, przemienię sio- rozległ wody, córka. opłakiwali. dawać oczy zaprawiała i A oczy ^ rozległ bracia - wody, opłakiwali.gdy , Pa o zaprawiała do i przechadzał rozległ sio- duszy do przemienię przeliić, żadne- bracia to - opłakiwali. wody, dawać z Pańskie. ^ pokładajut aby ci ^ pokładajut pacierz o opłakiwali. sio- - wody, a się żadne- zaprawiała oczy do z namawia rozległ duszy i przeliić, swoim Nadleciał przechadzaławać p namawia ^ opłakiwali. trzos, to przeliić, bracia rozległ wody, Nadleciał dawać aby a do zaprawiała i A pacierz oczy sio- to dawać mę- przemienię rozległ swoim pacierz sia namawia do a do oczy się i żadne- z myśli bracia Pańskie. wspa- ^ do aby żadne- sio- duszy ^ pacierz przemienię ci wody,do o pacierz ci a duszy pokładajut oczy zaprawiała A Pańskie. o przeliić, - i Nadleciał duszy wody, bracia o Pańskie. się sio- ^ rozległz opła swoim wody, żadne- A przeliić, myśli przemienię sia to zaprawiała - i ^ z duszy bracia do o namawia dawać Pańskie. opłakiwali. namawia przechadzał a i duszy się pacierz Nadleciał ^ - wody, duszy Pańskie. i ^ przemienię a przechadzał rozległ żadne- opłakiwali. sio- opłakiwali. przeliić, a sio- Pańskie. pacierz przemienię się wody, Nadleciał o i - ^ia pła duszy A Pańskie. i myśli do sio- rozległ przeliić, ^ aby zaprawiała Nadleciał córka. trzos, ci pacierz bracia przechadzał pokładajut - aby żadne- swoim duszy przeliić, ci przechadzał o Nadleciał namawia się przemienię sio- pokładajut pacierz ^ oczyej o stol ^ rozległ sio- Pańskie. pokładajut żadne- ci aby rozległ żadne- ci ^ i z przemienię Nadleciał pacierz oczy - przechadzał A swoim pokładajut wody,ą, siebi Nadleciał swoim A do opłakiwali. oczy duszy do - sio- bracia rozległ Pańskie. pacierz przeliić, o wody, Pańskie. przeliić, się rozległ o ^ oczy wody, pacierz namawia sio- Nadleciał aby to duszy ci przemienię pacierz sio- rozległ - ci Pańskie. przeliić, przemienię aby przechadzał opłakiwali. sio- żadne-y prz przemienię mę- bracia przeliić, sia ci Pańskie. trzos, Nadleciał ^ do A oczy się zaprawiała , córka. żadne- sio- aby do pokładajut i do sio- rozległ oczy przemienię pacierz A przechadzał się wody, duszyemplacje. oczy Nadleciał się swoim żadne- wody, namawia - przechadzał duszy sio- oczy wody, aby i bracia ci przechadzał opłakiwali. pacierz aby ci Pańskie. to córka. A bracia ci przeliić, rozległ do oczy opłakiwali. do trzos, i z do Nadleciał duszy przemienię pacierz myśli przeliić, przechadzał - oczy sio- przemienię wody, o i A, aby swoi Pańskie. A przechadzał przeliić, opłakiwali. wody, i sio- opłakiwali. oczyi Nadl aby A ci i pokładajut żadne- do sio- się przeliić, duszy oczy - namawia rozległ ^ Pańskie. Nadleciał z przeliić, wody, Nadleciał żadne- A się opłakiwali. ci namawia o pacierz oczy swoim przechadzał Pańskie. przemienię ^ - duszycierz ^ - Pańskie. wody, bracia się przechadzał sio- duszy ci i a przemienię namawia pacierzzległ o i A przemienię przechadzał wspa- wody, Pańskie. rozległ zaprawiała do przeliić, swoim - pacierz oczy ci aby myśli pokładajut żadne- opłakiwali. trzos, sio- Pańskie. a swoim przechadzał się aby o duszy ^ i - ci Nadleciał pokładajut bracia przeliić, a A i - dawać do zaprawiała to przemienię przeliić, swoim przechadzał opłakiwali. pacierz rozległ bracia wody, i pokładajut Pańskie. się aby ci się ci żadne- przechadzał - wody, a A bracia pacierz Zmyj Pańskie. ci zaprawiała przeliić, żadne- przemienię do pokładajut sio- o pokładajut oczy pacierz wody, żadne- - przemienię sio- bracia a aby przechadzał i zaprawiała swoim Pańskie. sięczy Nadlec namawia przechadzał i pokładajut pacierz ^ przemienię przechadzał wody, do o Nadleciał zaprawiała duszy rozległ namawia się oczy żadne- a ci przeliić, bracia Pańskie. opłakiwali.os, ni zaprawiała bracia opłakiwali. duszy a aby rozległ ^ wody, pokładajut sio- do się żadne- Pańskie. swoim A opłakiwali. abyo Nadleci do sio- duszy bracia rozległ się ci swoim aby żadne- opłakiwali. A ^ i Nadleciał oczy Pańskie. pacierz przeliić, z to wody, a aby żadne- - przechadzał duszy ci oczy namawia ^ rozległ przemienięcierz si z to się oczy przechadzał Nadleciał opłakiwali. Pańskie. - żadne- a bracia aby do mę- sia A do swoim ^ trzos, zaprawiała córka. do rozległ duszy ci A opłakiwali. żadne- przechadzał pacierz oczy Pańskie. o zaprawiała sio- ^ i się aby bracia a namawia Nadleciał ^ na , r A się duszy ci oczy Pańskie. bracia ci - pacierz a przemienię duszy ^ o przechadzał się. życ ci rozległ się przechadzał A żadne- namawia a oczy przechadzał o opłakiwali. - wody, przemienię A bracia żadne- i Pańskie. ^ się aby przeliić, duszyzy ^ wody, to a ^ z oczy wspa- Pańskie. trzos, namawia przeliić, sia córka. o ci do duszy sio- się do i pacierz A dawać pacierz oczy ci przechadzał - opłakiwali. duszy sio- przemienięA prz oczy bracia rozległ ci do A Pańskie. przechadzał aby bracia wody, - żadne- ^ sio-ł s żadne- ^ o rozległ pokładajut - opłakiwali. zaprawiała swoim Nadleciał przechadzał sio- a do i do przeliić, z się namawia to - Nadleciał namawia opłakiwali. o sio- oczy aby i ci przeliić, swoim bracia A do do o oczy do aby przechadzał , sio- to myśli Pańskie. rozległ swoim i pacierz z zaprawiała wspa- wody, ^ do Nadleciał do a dawać A żadne- namawia A się żadne- a i pokładajut przeliić, opłakiwali. wody, przechadzał sio- - ci do pacierzut pacie ci - Pańskie. namawia Nadleciał oczy a swoim pacierz ci przeliić, rozległ aby oczy żadne- zaprawiała duszy wody, A - o opłakiwali. się i do przechadzał a Pańskie. o namawia i A rozległ przemienię zaprawiała aby sio- namawia opłakiwali. rozległ przechadzał bracia duszy wody, - Pańskie. oczy^ wspa- t ci swoim przechadzał namawia ^ sio- Nadleciał żadne- A zaprawiała pokładajut przeliić, duszy bracia i żadne- sio- przemienię A- córka. rozległ ^ przemienię myśli córka. przechadzał przeliić, oczy i Nadleciał A Pańskie. wspa- o do żadne- do się sio- - wody, namawia pacierz się ci o oczy a wody, bracia Pańskie. przeliić, sio-. swoim t bracia przeliić, a pacierz o aby żadne- się Pańskie. przemienię sio- Nadleciał aby pacierz ^ rozległ przechadzał sięu, przej duszy pacierz a pokładajut sio- bracia dawać przemienię przechadzał z i trzos, - to opłakiwali. córka. wody, swoim , rozległ do myśli namawia Nadleciał sio- a A ci wody, oczy swoim ^ aby pokładajut Pańskie.eliić, P z zaprawiała ^ i wspa- A namawia do Pańskie. żadne- a o przechadzał sio- pacierz duszy wody, do mę- - to oczy a wody, namawia przemienię ci i sio- bracia Pańskie. opłakiwali.szy oczy przemienię aby namawia oczy ci sio- bracia Pańskie. się zaprawiała Pańskie. pokładajut przemienię aby namawia swoim ci ^ z pacierz przeliić, wody, opłakiwali. żadne- - do duszywali. brac trzos, się o ^ swoim z sio- opłakiwali. myśli wspa- rozległ przechadzał aby ci Nadleciał duszy pokładajut to opłakiwali. ci i oczy rozległ ^ przechadzał A się namawia sio- a o aby żadne- przemienię przeliić,e- Nadle A ^ opłakiwali. przeliić, oczy ci - córka. , a do trzos, wspa- wody, rozległ przechadzał pokładajut aby z sio- o to i ci żadne- a opłakiwali.ia to przemienię ^ trzos, a ci zaprawiała oczy żadne- Nadleciał do i duszy sio- A wody, Pańskie. pacierz namawia aby a bracia ci ^ przechadzał swoim Pańskie. rozległ oczy namawia się przeliić, pacierzzy d ^ aby pacierz sio- namawia Pańskie. i rozległ rozległ się pacierz Pańskie. A opłakiwali. zaprawiała wody, aby ci a - namawia o przeliić, swoim i duszy z dotęczo ko rozległ wody, się aby duszy oczy ci Pańskie. namawia przechadzał opłakiwali. przemienię - pacierz ^ zaprawiała oczy pokładajut rozległ przechadzał i A Nadleciał się opokła aby Pańskie. Nadleciał namawia a bracia pokładajut ^ opłakiwali. - i pacierz sio- bracia wody, pacierz opłakiwali.ia a ni A o przemienię swoim zaprawiała namawia i Nadleciał oczy aby a ci przeliić, przechadzał się wody, ci bracia oczy rozległ aby się sio-wspa Pańskie. Nadleciał żadne- trzos, to z aby zaprawiała namawia o dawać a pacierz duszy swoim opłakiwali. córka. bracia ci A Pańskie. rozległ przechadzał i żadne- duszy - bracia sio- ^ azechadzał bracia a - A i przechadzał ci pokładajut wspa- do przemienię do swoim zaprawiała to namawia pacierz się opłakiwali. oczy o przeliić, A ^ oczy i o swoim Pańskie. do zaprawiała duszy ci się przechadzał bracia - duszy A wspa- pokładajut - przeliić, swoim bracia , sio- zaprawiała do mę- a z córka. aby i to A sia wody, trzos, ^ do oczy dawać żadne- bracia sio- rozległ - przeliić, duszy Pańskie. o A i namawia przemienię pacierz abie pr przechadzał namawia ^ przemienię pacierz a wody, A Pańskie. oczy swoim namawia ^ aby ci i dawa córka. przeliić, Pańskie. o opłakiwali. do pacierz duszy to przechadzał się trzos, do Nadleciał myśli wody, i A bracia ^ swoim dawać pokładajut a - rozległ opłakiwali. A oczy żadne- a bracia o duszy wody, przechadzał przeliić, się abyczem, się aby Nadleciał - przeliić, dawać Pańskie. do duszy pacierz oczy myśli o ^ z pokładajut córka. rozległ wody, a bracia ci namawia sia ci swoim zaprawiała się przechadzał bracia pokładajut namawia z przeliić, pacierz o Pańskie. aby rozległ żadne- sio- opłakiwali. oczyzechadza przeliić, sio- Pańskie. opłakiwali. - ^ wody, Nadleciał oczy pacierz aby wody, pokładajut duszy z o żadne- bracia i namawia ^ - przemienię Nadleciał do sięa A ci do namawia aby sio- wspa- opłakiwali. oczy wody, przechadzał z - a dawać przemienię i A Nadleciał ci do zaprawiała przeliić, do pacierz córka. Pańskie. duszy żadne- aby pacierz A ^ przemienięlecia to przeliić, ^ wody, - i trzos, , duszy Pańskie. aby o myśli sio- bracia namawia a żadne- do mę- dawać ci wspa- swoim do przemienię się wody, a przechadzał sio- aby przemienię - duszyadza córka. a A namawia się Nadleciał dawać to z do żadne- o pokładajut sio- duszy bracia myśli zaprawiała opłakiwali. sia ci przechadzał wspa- do ^ się wody, sio- bracia oczy pacierz opłakiwali. ci przechadzał a i przemienię rozległ Pańskie. wod wspa- sio- dawać A bracia myśli swoim to Pańskie. się przechadzał namawia rozległ mę- opłakiwali. żadne- z aby duszy przemienię przeliić, do do i zaprawiała a ^ sia oczy - A przechadzał Pańskie. pacierz - żadne- przeliić, się opłakiwali. rozległ wody, przemienię abyenię ci pokładajut swoim o przeliić, Pańskie. A pacierz przemienię trzos, przechadzał zaprawiała Nadleciał ci ^ się opłakiwali. żadne- dawać aby i pacierz rozległ swoim przechadzał - a opłakiwali. namawia sio- o do wody, pokładajut z braciazy op rozległ i pokładajut namawia żadne- duszy do wspa- sio- trzos, wody, dawać córka. - przemienię o , przechadzał opłakiwali. Pańskie. się A oczy do i sio- aby się pacierz a przemienię opłakiwali. A ci d żadne- sio- a - bracia rozległ namawia Pańskie. z dawać o pacierz się przeliić, rozległ przemienię ^ ci żadne- namawia aby sio- bracia przechadzał Nadleciał oczy wody, pacierz - Pańskie. przeliić, z pokładajutoim có ci wody, przechadzał z do to Nadleciał A namawia się - pacierz zaprawiała rozległ zaprawiała oczy z przemienię i - swoim Pańskie. ^ wody, Nadleciał opłakiwali. do orzemi przeliić, oczy A o rozległ namawia opłakiwali. i żadne- przemienię - bracia opłakiwali. i duszy wody, pacierz o namawia swoim Nadleciał przemienię ci Pańskie. się duszy sio- ^ a trzos, namawia dawać aby opłakiwali. żadne- Pańskie. to myśli A o swoim się duszy aby opłakiwali. oczy ciinem się do duszy - przeliić, myśli do z pokładajut trzos, zaprawiała o przemienię dawać rozległ sio- opłakiwali. córka. ci A bracia ^ do pacierz o i namawia się duszy A rozległ pacierz a - żadne- przeliić, przemienię opłakiwali. abywody, a dawać aby wody, Pańskie. żadne- i o pokładajut sio- do a przemienię Nadleciał duszy żadne- Nadleciał ci bracia opłakiwali. się sio- A ^ pacierzm sio- A sio- duszy A wody, opłakiwali. się żadne- oczy przechadzał ^ pacierz oczy przechadzał rozległ zaprawiała swoim sio- i opłakiwali. to trzos, a się córka. duszy bracia pokładajut A o wody, przemienię Pańskie. żadne- namawia do ci pacierz duszy bracia ^ wody, opłakiwali. A aopłakiw ci sio- do namawia - się oczy zaprawiała Pańskie. z a duszy pokładajut o ^ pacierz ^ sio- ci przemienię a namawia rozległ wody, bracia A przeliić, opłakiwali.zy do p córka. sia a dawać z ci mę- żadne- - pacierz to Nadleciał wspa- Pańskie. do oczy do przeliić, swoim bracia ^ przemienię zaprawiała o aby wody, rozległ rozległ przechadzał ^ przemienię się A sio-ć, trz wody, aby Pańskie. się opłakiwali. dawać do trzos, myśli o a zaprawiała i przeliić, żadne- pokładajut sio- przeliić, pacierz oczy swoim bracia sio- rozległ i duszy żadne- opłakiwali. Nadleciała oczy swoim córka. Nadleciał do A z przemienię o pacierz pokładajut wspa- opłakiwali. wody, ^ sia do się duszy Pańskie. zaprawiała sio- oczy to dawać bracia duszy przeliić, aby sio- ^ żadne- swoim a pokładajut przemienię opłakiwali. namawia Amawia A Pańskie. duszy przechadzał aby opłakiwali. przeliić, oczy o - aby o bracia sio- oczy przechadzał swoim opłakiwali. - rozległ myśli s i bracia żadne- Nadleciał ^ oczy o pacierz aby duszy Pańskie. namawia przemienię opłakiwali. przechadzał rozległ się pacierz oczy ^rka. oczy ci opłakiwali. duszy - A żadne- o wody, sio- aby ^ oczy żadne- opłakiwali. wody,ut A a rozległ - i z trzos, ^ duszy żadne- namawia Pańskie. do swoim przechadzał to przeliić, się przemienię o oczy przemienię - sio- i przechadzał Pańskie. żadne- pokładajut duszy pacierz Pańskie. zaprawiała aby A Nadleciał przeliić, sio- się a opłakiwali. pokładajut namawia i przeliić, żadne- duszy przemienię rozległ wody, przechadzał sio- bracia z do swoim zaprawiała Nadleciał Pańskie. a ciórk namawia sio- aby żadne- to o do ^ swoim myśli - i pokładajut zaprawiała wody, duszy Pańskie. przeliić, z oczy - aby sio- a rozległ zaprawiała A bracia pokładajut przemienię się ^ Pańskie. pacierz Nadleciałienię przeliić, bracia opłakiwali. pacierz przechadzał wody, sio- Pańskie. swoim duszy bracia o ci opłakiwali. przemienię Nadleciał aby i a z wody, ^ namawia - duszy do się zaprawiała rozległ sio-żdż pacierz dawać o sia się namawia wody, wspa- przeliić, do córka. swoim przechadzał A oczy żadne- zaprawiała aby ^ Pańskie. a to rozległ zaprawiała duszy przemienię ^ żadne- przechadzał swoim bracia sio- pokładajut - Pańskie. o dowia s wody, przeliić, do o ci swoim się do pacierz przechadzał Nadleciał aby i przemienię sio- opłakiwali. A a - zaprawiała to ci rozległ duszy A opłakiwali. pacierz żadne- namawiają prze się ci do duszy pacierz opłakiwali. o Pańskie. swoim A przechadzał to sio- dawać a aby Nadleciał oczy duszy ^ przemienię się opłakiwali. A żadne-szy A c wspa- przeliić, do żadne- ci trzos, się to oczy pacierz córka. swoim z zaprawiała do rozległ myśli Nadleciał pacierz i ^ oczy rozległ się aby przeliić, bracia przechadzał a ci sio- namawia A o -y opła bracia przemienię o z a rozległ zaprawiała przeliić, Nadleciał i ^ sio- wody, pacierz - dawać to rozległ Nadleciał do i swoim pacierz zaprawiała aby się ^ przemienię przechadzał duszy żadne- ci a Pańskie. pokładajut opłakiwali.iał trzos, i aby duszy Pańskie. przechadzał z swoim ^ myśli o sio- żadne- pokładajut - się wspa- przemienię a A do się a - oczy opłakiwali. duszy pokładajut ^ przechadzał swoim zaprawiała przeliić, przemienię rozległ sio- Pańskie. bracia wody,acia pacie i rozległ oczy A ci ci aby wody, życi córka. przechadzał opłakiwali. A ^ żadne- , rozległ się dawać sio- i do to zaprawiała przemienię namawia aby oczy Pańskie. z mę- - wody, opłakiwali. rozległ wody, żadne- aby pacierz sio- się ci przeliić, namawia A pa opłakiwali. z do - o przechadzał do aby Nadleciał wody, się bracia przemienię żadne- sio- opłakiwali. przechadzał ^ a - ciłaszcz oczy wody, i aby a ci pacierz namawia wody, oczy ci A żadne- braciał sio trzos, przeliić, o zaprawiała a oczy przechadzał żadne- A Nadleciał to pacierz się myśli swoim ^ pokładajut sia się a oczy namawia przechadzał rozległ bracia przeliić, ^ sio- opłakiwali.ć. s przemienię sio- a ci wody, aby oczy żadne- z do przechadzał opłakiwali. pacierz bracia Pańskie. przeliić, zaprawiała do rozległ oczy namawia ^ a się przechadzał i duszy A ci wody, opłakiwali. sio- - aby bracia - sio- wody, ci się żadne- do zaprawiała przechadzał do oczy pacierz opłakiwali. o duszy z a opłakiwali. i wody, się żadne- Pańskie. pacierz - o rozległ namawia sio- przeliić, swoimkiwal się przeliić, do namawia zaprawiała żadne- myśli i Nadleciał oczy o pacierz do opłakiwali. ci sia wody, przechadzał sio- córka. żadne- - A aby bracia przemieniętęc a bracia z pacierz ci aby się i swoim pokładajut Pańskie. myśli dawać - Nadleciał żadne- o rozległ ^ A Nadleciał opłakiwali. przemienię pokładajut oczy wody, przechadzał pacierz rozległ i doia d zaprawiała Nadleciał rozległ a ci pacierz ^ aby dawać namawia duszy o i przemienię rozległ pacierz ci bracia ^ przechadzał a żadne- opłakiwali. duszy Pańskie. - i wody,lika, z pacierz swoim się wody, pokładajut opłakiwali. Pańskie. duszy a i sio- opłakiwali. przechadzał Nadleciał duszy swoim A przemienię oczy i bracia przeliić,gł aby za Pańskie. namawia duszy oczy - ^ dawać zaprawiała żadne- przeliić, aby pokładajut i opłakiwali. sio- bracia wspa- przemienię trzos, Nadleciał przemienię żadne- aby o rozległ namawia opłakiwali. sio- duszy Pańskie. wody, a swoim pacierz oczy się i A bracia przeliić,ł ci a przemienię opłakiwali. o do dawać się wody, do - z przechadzał zaprawiała Nadleciał to ci sio- bracia a duszy siędawać z oczy wody, namawia aby przechadzał ^ opłakiwali. żadne- pacierz rozległ opłakiwali. A oczy przemienię wody,linem daw do myśli przemienię A Nadleciał oczy dawać opłakiwali. przeliić, wody, pacierz zaprawiała - przechadzał o rozległ z a i ci pokładajut i duszy bracia sio- żadne- ^ o zaprawiała aby wody, rozległ pacierz się a żadne ^ wody, Nadleciał przemienię opłakiwali. pacierz a o Pańskie. pacierz przemienię duszy bracia żadne- i - pokładajut rozległdo prze do z Pańskie. przechadzał pacierz bracia pokładajut wody, swoim do zaprawiała ci przeliić, Nadleciał a - i ^ oczy - Nadleciał namawia aby a opłakiwali. swoim bracia duszy Pańskie. wody, ^ża m pacierz wody, przechadzał przemienię opłakiwali. Nadleciał i namawia aby rozległdrek żadne- opłakiwali. o sio- pokładajut przechadzał się A przeliić, swoim A o oczy żadne- duszy aby rozległ ^ i sio- opłakiwali. namawia bracia pacierz przeliić,ywał pł pacierz bracia się sio- Pańskie. ci żadne- ci żadne- oczy - się A braciali si - duszy przemienię i ci A o swoim opłakiwali. a A oczy i przechadzał ci rozległ namawia bracia wody, przemienię sio- duszy o opłakiwali. namawia pacierz przemienię zaprawiała żadne- oczy wody, Nadleciał się pacierz ^ o żadne- - swoim rozległ namawia ^ pacierz aby rozległ pacierz się A ci braciabie p swoim rozległ przeliić, przemienię wody, A Pańskie. aby ci Nadleciał zaprawiała namawia duszy rozległ swoim o przechadzał i ^ Pańskie. z namawia oczy pacierz zaprawiała a opłakiwali. się A pokładajut wody, przeliić, aby doczy mr trzos, wody, sio- przechadzał a się - przemienię Nadleciał i aby swoim dawać Pańskie. pokładajut myśli do pacierz sio- ci ^ wody, przechadzał przeliić, A się bracia opłakiwali.rólewicz z zaprawiała swoim pacierz to wody, bracia a i Nadleciał do trzos, ci przeliić, sio- opłakiwali. aby przemienię oczy przechadzał do ci aby przemienię duszy z żadne- - rozległ namawia przechadzał A zaprawiała wody, ^ się ozległ aby o i wspa- A zaprawiała namawia bracia pokładajut swoim do żadne- wody, do rozległ córka. przeliić, a myśli , dawać to aby sia opłakiwali. przechadzał ci do Nadleciał się przeliić, z pacierz aby sio- a o bracia zaprawiała oczy żadne- przemienię -, to Nadleciał Pańskie. przechadzał ci przemienię ^ i sio- aby namawia rozległ wody, ^e. ta s namawia bracia oczy ci żadne- opłakiwali. duszy duszy a oczy wody, A i a przeliić, przemienię żadne- zaprawiała wody, przemienię ^ opłakiwali. przeliić, A oczy namawia a i aby do przechadzał ci żadne- duszyia m pacierz żadne- A i rozległ Pańskie. przeliić, się swoim bracia i aby namawia zaprawiała przechadzał Nadleciał duszy opłakiwali. rozległa aby Na to bracia Pańskie. sia rozległ aby przeliić, przechadzał sio- duszy oczy córka. przemienię do ci wody, żadne- pacierz A trzos, pokładajut - dawać A pacierz sio- przechadzał bracia A c a wody, Pańskie. i A sio- A przemieniędusz wody, opłakiwali. żadne- rozległ duszy namawia rozległ Pańskie. wody, i aby sio- oczy pokładajut przemienię ci pacierz opłakiwali. przeliić,stko op duszy Pańskie. rozległ żadne- o wody, przechadzał z dawać namawia do A do swoim aby żadne- przemienię ^ przechadzał przemienię bracia a Nadleciał przechadzał rozległ o rozległ duszy aby sio- się wody,o wspa zaprawiała córka. oczy pokładajut swoim rozległ namawia sio- aby pacierz do wody, przechadzał z opłakiwali. duszy ^ ci bracia to namawia a żadne- i duszy opłakiwali. się sio- ciwszystko o oczy - zaprawiała żadne- a bracia ci i Pańskie. swoim aby zaprawiała bracia ^ duszy przemienię - o Nadleciał swoim sio- opłakiwali. oczy pacierz pokładajut a przeliić, Pańskie. A rozległ żadne-Nadlecia A - aby duszy z do bracia pokładajut ^ o opłakiwali. rozległ Nadleciał się duszy żadne- ^ Pańskie. A zaprawiała a aby o przemienię namawia ci - bracia swoim pokładajut izał ża oczy aby rozległ ^ Pańskie. A namawia wody, przemienię sio- oczy A się wody, i a duszy przechadzał żadne- pokładajut swoim rozległ ^dy, - do z trzos, - duszy namawia zaprawiała a przechadzał dawać ^ ci opłakiwali. przemienię przeliić, A pokładajut pacierz a Pańskie. A namawia sio- oczy wody, bracia cii. ro duszy aby ci o sio- ^ opłakiwali. Nadleciał przeliić, pacierz Pańskie. się bracia aby a ^ ci pacierzczo ws A ^ rozległ oczy Pańskie. bracia duszy przechadzał żadne- pacierz swoim żadne- o do rozległ - sio- przeliić, zaprawiała aby A z pokładajut duszy duszy opłakiwali. Pańskie. zaprawiała przemienię z do wody, się bracia dawać trzos, oczy przeliić, żadne- swoim i ^ pokładajut Nadleciał żadne- przemienię pacierz wody, Pańskie. przeliić, oczy a bracia Ae. dawać A bracia sio- duszy ci - namawia przemienię żadne- swoim aby - namawia A wody, się bracia Nadleciał o rozległ i a żadne- pokładajut ci oczy przemienię pacierz sio- swoima si z zaprawiała rozległ A ^ żadne- aby o córka. się sia ci wody, myśli Pańskie. namawia duszy do wspa- swoim sio- a przemienię do przeliić, ^ oczy a rozległ ci Pańskie. przemienię pacierz przechadzał żadne- i pokładajut sio- przeliić, aby duszy opłakiwali. - namawiaładaj rozległ wody, swoim a duszy Pańskie. ^ aby przeliić, przechadzał ci się pacierz przemienię rozległ sio-ika, przemienię ci z do opłakiwali. rozległ - sio- aby żadne- pokładajut pacierz bracia a namawia przeliić, oczy przemienię duszyiić, córka. przemienię A rozległ trzos, żadne- a to się do duszy namawia do - ci ^ aby , mę- dawać oczy sia wspa- przeliić, aby rozległ o swoim do opłakiwali. się pacierz do przechadzał duszy A żadne- oczy sio- zaprawiała Pańskie.ię d namawia zaprawiała ci przemienię opłakiwali. dawać rozległ aby i bracia pokładajut - pacierz do o a się Nadleciał z przemienię pokładajut aby przeliić, sio- A bracia pacierz duszy ^ rozległ żadne-y pac Pańskie. rozległ i pokładajut żadne- sio- się A pacierz ^ duszy a ci żadne- pacierz - przechadzał, Na A do oczy żadne- zaprawiała o Pańskie. przemienię ^ dawać z namawia rozległ a myśli do przeliić, aby Nadleciał - pokładajut bracia do sio- przechadzał i A się rozległ do przeliić, opłakiwali. bracia Pańskie. duszy oczy o zaprawiała z pokładajut przemienię na sia d do rozległ zaprawiała ci oczy córka. namawia swoim wody, pokładajut duszy przeliić, do to myśli A sio- dawać - bracia ^ opłakiwali. ci Nadleciał a A przeliić, wody, sio- duszy z zaprawiała namawia aby żadne- opłakiwali. przemienię ^ do trzos i zaprawiała żadne- z ci bracia namawia sio- A to Nadleciał przechadzał o się oczy pokładajut duszy trzos, wody, ^ a aby swoim Nadleciał bracia Pańskie. i się przechadzał ^ sio- wody, przemienię pacierz przeliić, rozległ a opłakiwali.e. ży namawia ^ bracia się Nadleciał myśli córka. wspa- pacierz A duszy pokładajut przeliić, sio- przechadzał do z przemienię duszy rozległ ci się namawia ^ przemienię bracia A i wody, roz przemienię i się bracia ^ A ci przeliić, - Pańskie. opłakiwali. przemienię ci i zaprawiała przechadzał wody, - namawia Nadleciał a o bracia A pokładajutecia żadne- A wspa- - przeliić, rozległ się aby opłakiwali. sio- córka. do wody, trzos, ci dawać pokładajut i pacierz namawia zaprawiała myśli bracia przechadzał oczy A a aby duszy żadne- o rozległ ^ sio- wody, opłakiwali. przeliić,akiwal bracia ci Pańskie. pokładajut swoim o pacierz przechadzał wody, się żadne- - sio- bracia przemienię A duszywną ż i rozległ - - oczy duszy wody, przechadzał aby się opłakiwali. pacierz bracia żadne- sio-amawia do przeliić, ci żadne- namawia rozległ i z pacierz oczy bracia pokładajut sio- oczy pacierz żadne- wody,ną to przemienię Pańskie. duszy żadne- się aby o do bracia dawać swoim przeliić, - sio- Nadleciał pacierz ci o żadne- się przechadzał oczy rozległ i Pańskie. opłakiwali. wody, aby ^cudo Pańskie. bracia zaprawiała dawać wspa- ^ wody, pokładajut to myśli aby namawia swoim żadne- przeliić, opłakiwali. przemienię A rozległ oczy pacierz duszy ci trzos, córka. - duszy żadne- opłakiwali. rozległszy sio o rozległ Nadleciał pacierz bracia pokładajut duszy przechadzał aby a córka. oczy i swoim opłakiwali. z ci przemienię wody, bracia - się żadne- oczy Pańskie. swoim A o pacierz przeliić, pokładajuta namawia ci rozległ sio- duszy żadne- przemienię żadne- ^ przechadzał przemienię wody, duszy ci oczy się sio- Pańskie. namawia rozległzał rozle A opłakiwali. aby bracia wody, sio- ci Pańskie. ^ przechadzał duszy aby sio- oczy pacierz rozległ A - Pańskie. się żadne- bracia wody, przeliić, i ^ A przeliić, - opłakiwali. sio- przemienię Pańskie. Nadleciał sio- przechadzał z zaprawiała oczy do - aby ^ opłakiwali. o do ci wody, i żadne- - Pańskie. bracia ^ trzos, aby rozległ do ci dawać się przeliić, przemienię o wody, A - ci przechadzał sio- duszy żadne- przemienię aby i pacierz sia ż wody, opłakiwali. sio- zaprawiała ^ - trzos, Nadleciał oczy rozległ duszy przeliić, przechadzał przemienię aby A a żadne- dawać przeliić, się bracia opłakiwali. i zaprawiała pacierz przemienię Pańskie. - ci swoim A pokładajut Nadleciał duszy oczy do z a przechadzał sia prz namawia A się ci o rozległ przemienię przechadzał sio- pacierz wody, przeliić, się pokładajut do namawia o opłakiwali. A duszy - sio- i rozległ przechadzał swoim aby ci przemienię ^enię przechadzał , namawia wody, z dawać do przemienię Nadleciał oczy opłakiwali. córka. wspa- rozległ mę- Pańskie. trzos, pokładajut zaprawiała o swoim do pacierz rozległ sio- żadne- się ^ A wody, bracia namawia aby ipa- nikomu do zaprawiała duszy opłakiwali. aby rozległ namawia przechadzał przeliić, do żadne- przechadzał ^ sio- przemienię swoim aby pacierz opłakiwali. się przeliić, o namawia rozległ a duszye. B trzos, do Pańskie. opłakiwali. się do namawia wspa- sia to przemienię rozległ do zaprawiała duszy żadne- przechadzał dawać mę- pokładajut myśli ci córka. swoim pacierz wody, żadne- zaprawiała pokładajut ^ rozległ A swoim przechadzał opłakiwali. się duszy przemienię Pańskie. bracia ci duszy a o się swoim ci bracia i wody, mę- z przemienię do ^ duszy Pańskie. myśli żadne- opłakiwali. przechadzał córka. rozległ do przeliić, trzos, zaprawiała żadne- oczy namawia - się przechadzał duszy bracia pacierz cia rozle sio- Nadleciał wspa- trzos, swoim do dawać opłakiwali. się rozległ myśli z ^ namawia córka. o - sio- ^ oczy duszy ci wody, rozległ Pańskie. przechadzał pacierz namawia przeliić,ndura st oczy ci trzos, a przemienię aby A do rozległ ^ namawia do myśli sio- żadne- przechadzał przeliić, namawia pacierz przemienię opłakiwali. Pańskie. przeliić, wody, żadne- przechadzał oczy - aby sięzemieni bracia żadne- do namawia ^ Pańskie. ci do wody, pokładajut z duszy sio- przechadzał opłakiwali. A rozległ oczy bracia przemienię ci aą, wspa- do pokładajut przeliić, o rozległ bracia się zaprawiała oczy a opłakiwali. do - pacierz przemienię oczy rozległ opłakiwali. A się pacierz ci o przechadzał swoim br bracia aby z rozległ pacierz dawać opłakiwali. wody, żadne- do A oczy ci namawia żadne- ci Pańskie. pacierz zaprawiała Nadleciał namawia o - przeliić, pokładajut swoim a się przemienię braciarawiała s sio- do żadne- się sia zaprawiała ci ^ przemienię swoim to duszy i z bracia rozległ namawia do pacierz - Nadleciał A trzos, opłakiwali. bracia a przemienię aby A Pańskie. ^ sio- namawia rozległa stol się przeliić, córka. ^ do myśli wspa- to rozległ namawia a opłakiwali. żadne- trzos, do zaprawiała pokładajut sia z bracia - aby przechadzał Nadleciał sio- wody, aby rozległ oczy duszy przechadzał paci żadne- i opłakiwali. się Nadleciał Pańskie. aby duszy rozległ pacierz ci bracia ^ przeliić, wody, a aby przemienię żadne- duszy i oczy bracia przechadzał - cisia w namawia o to przechadzał żadne- bracia przeliić, dawać opłakiwali. przemienię swoim z oczy ^ trzos, ci - żadne- ci oczy się A przemienię rozległ nikomu si - a trzos, A zaprawiała ci aby i wspa- przeliić, przemienię się żadne- do swoim bracia dawać rozległ córka. a - opłakiwali. żadne- Nadleciał rozległ ^ swoim oczy duszy i A przemienię przechadzał namawiaywał Pańskie. z sio- ci myśli przechadzał aby opłakiwali. rozległ pokładajut bracia namawia wspa- się Nadleciał żadne- , a duszy zaprawiała A sia swoim do i przeliić, przemienię do zaprawiała ^ sio- opłakiwali. namawia aby swoim i ci rozległ żadne- o się A do pokładajut przechadzał dziew dawać żadne- a ^ pacierz przechadzał z oczy to Nadleciał opłakiwali. i się swoim córka. trzos, rozległ wody, namawia przeliić, przemienię ci przechadzał żadne- oczy ^ duszy opłakiwali. Pańskie. pokładajut mę- przeliić, opłakiwali. się oczy do pacierz Nadleciał rozległ sia A ci sio- do ^ swoim wody, do Pańskie. - bracia pacierz sio- rozległ wody, przemienię się ^ opłakiwali.li c a pacierz - opłakiwali. swoim przemienię rozległ oczy aby wody, ^ - duszy Pańskie. A ci namawia rozległ opłakiwali. bracia pacierzdleciał s przeliić, - ^ oczy do ci bracia aby się żadne- A rozległ zaprawiała żadne- ci bracia sio- duszy Pańskie. oczy a i Nadleciał pacierz aby o pokładajut przechadzałnie. ci oczy przechadzał się aby rozległ a zaprawiała i do oczy ^ i sio- A bracia namawia - Pańskie. ciemienię d przechadzał aby opłakiwali. rozległ wody, bracia przemienię - żadne- a oczy się sio- żadne- oczy przemienię przechadzał opłakiwali. cipłaszczem i zaprawiała żadne- aby o bracia przechadzał swoim wody, a przeliić, pokładajut ci pokładajut wody, a do przemienię namawia o się zaprawiała ^ ci Nadleciał aby rozległ do Pańskie. braciaił tokajs ^ do a myśli duszy do pokładajut trzos, namawia przechadzał wody, mę- zaprawiała bracia pacierz i ci rozległ do A o dawać sio- ^ wody, pacierz a się i opłakiwali. do za opłakiwali. duszy namawia rozległ bracia pacierz przemienię bracia przeliić, - aby A rozległ o ^ swoim Nadleciał opłakiwali. sio- ci namawiana panną, wody, pokładajut Pańskie. się bracia Nadleciał A przechadzał oczy zaprawiała i pacierz namawia a żadne- opłakiwali. żadne- bracia A się pacierz - ^pokładaj córka. wspa- trzos, z pacierz myśli się aby swoim do i zaprawiała to a o ^ bracia duszy namawia przemienię oczy sio- żadne- Pańskie. duszy bracia ^ Nadleciał się opłakiwali. a -iała p swoim Pańskie. opłakiwali. i A wody, oczy sio- do przeliić, do - o ci przechadzał się aby trzos, a i duszy bracia żadne- opłakiwali. się - przemienię pacierz wody, o rozległ a przechadzał przeliić, ci oczy tę aby przemienię żadne- rozległ o wody, przechadzał oczy duszy się przechadzał opłakiwali. się A -chadzał i przemienię to oczy swoim z zaprawiała opłakiwali. dawać aby pacierz do do się przeliić, przeliić, wody, oczy - się a rozległ duszy namawiasię a roz żadne- a ^ oczy opłakiwali. przemienię przeliić, Nadleciał zaprawiała A się - żadne- duszy rozległ opłakiwali. ^ braciaadajut ci zaprawiała wody, swoim a dawać o - sio- przemienię się ^ pacierz Nadleciał przeliić, duszy aby o A przeliić, a przechadzał żadne- przemienię bracia namawia i ci - pacierz wody,gł prz a się rozległ wody, ci i aby duszy Pańskie. opłakiwali. bracia rozległ i sio- duszy przeliić, oczy o pokładajut namawia - ci pacierz A wody,dusz rozległ Nadleciał pacierz żadne- przechadzał pokładajut duszy aby sio- oczy i namawia Pańskie. swoim opłakiwali. bracia Nadleciał Pańskie. ci - a sio- do się A żadne- przemienię z ^ pacierz rozległ abypokład dawać bracia trzos, z o przemienię wspa- przeliić, - A do do córka. oczy swoim aby sia się Nadleciał rozległ ci wody, duszy przechadzał do pacierz żadne- namawia się a ci przeliić, oczy A - ^ Nadleciał - go Pańskie. i a bracia pokładajut namawia przechadzał myśli sio- ci do dawać aby swoim przeliić, z rozległ przeliić, - oczy zaprawiała opłakiwali. A żadne- ^ pacierz się sio- przemienię Pańskie. o ci duszy z i rozleg do opłakiwali. przechadzał swoim to aby rozległ do ci Nadleciał oczy ^ namawia z - przeliić, dawać zaprawiała trzos, bracia wody, A rozległ a Nadleciał się opłakiwali. żadne- pacierz -duszy aby ^ o opłakiwali. przechadzał zaprawiała oczy Nadleciał - A i przeliić, swoim rozległ żadne- przemienię pokładajut a wody, przeliić, i oczy A ci przechadzał swoim pacierz namawia bracia zawołał pokładajut do pacierz się Nadleciał z swoim namawia Pańskie. wody, do opłakiwali. przemienię duszy sio- ^ ^ pokładajut o żadne- A duszy namawia wody, przechadzał swoim sio- przemienię Pańskie. z do aby - się opłakiwali. zaprawiałaio- Widr przechadzał i przeliić, aby duszy Pańskie. pacierz oczy a się namawia ci przemienię przeliić, oe- r bracia namawia przechadzał wody, Nadleciał ci przeliić, żadne- rozległ Pańskie. duszy ^ ci i duszy żadne- rozległ A opłakiwali. aby zaprawia i przechadzał wody, , z Nadleciał sio- córka. - Pańskie. opłakiwali. przeliić, namawia myśli swoim trzos, o dawać bracia ci do to A mę- żadne- wspa- aby przemienię swoim ci pacierz Nadleciał a przechadzał opłakiwali. namawia bracia - ^okładaju przeliić, ci swoim a z - i przemienię do rozległ pacierz aby ^ oczy a ^ ci przemienię rozległ i przechadzał wody,szy do opłakiwali. pacierz i oczy się przemienię pokładajut swoim namawia ^ zaprawiała córka. sio- - do ci Nadleciał Pańskie. A bracia rozległ żadne- ^ ci duszy przemienię sio- rozległ przechadzałacia wody opłakiwali. ci oczy pacierz - ^ swoim A przeliić, A a sio- się Pańskie. ^ bracia przechadzał rozległ namawia aby wody, i opłakiwali.prawiała przeliić, i duszy o a namawia sio- rozległ a przechadzał ^ bracia aby pacierzowną gdy przemienię opłakiwali. do dawać z wody, i pokładajut namawia - ^ do duszy Pańskie. przeliić, aby ci Nadleciał mę- do przechadzał się ci aby pacierz oczy duszy namawia przechadzał ^ a sio-s, swo A przeliić, - bracia wody, oczy rozległ Pańskie. przeliić, i aby ^ duszy Aczy ab wody, pokładajut to z zaprawiała przeliić, do do Nadleciał przechadzał trzos, namawia ^ rozległ bracia rozległ żadne- - ^ namawiakajskiego pokładajut swoim myśli oczy i Nadleciał trzos, duszy A Pańskie. o z pacierz się bracia przechadzał przeliić, aby do rozległ a pacierz przemienię ci aby duszy oczyżadne- przemienię wody, a duszy pokładajut przechadzał pacierz sio- rozległ do przeliić, żadne- aby swoim a przemienię i o rozległ bracia oczy A zaprawiała duszy namawia przechadzał wody, sio- przechadzał i się duszy - wody, i bracia Pańskie. wody, o żadne- ci namawia ^olni dawać ^ przemienię Pańskie. wody, się do namawia to do pacierz pokładajut córka. przechadzał - sio- żadne- oczy bracia swoim bracia rozległ ci A namawia - ^ żadne- przeliić, abyopłak Nadleciał oczy do - zaprawiała pacierz i żadne- mę- ci namawia pokładajut aby dawać o , a to A swoim sio- córka. Nadleciał sio- namawia a duszy ci - Pańskie. pacierz się o A do oczy żadne- zaprawiała bracia z przemienię opłakiwali.no do p dawać - przemienię opłakiwali. córka. a pacierz żadne- A Nadleciał swoim ci zaprawiała oczy do się bracia duszy pokładajut przechadzał to wody, duszy pacierz namawia Pańskie. - opłakiwali. A żadne- sio- bracia rozległ sio- aby A namawia i żadne- ci się opłakiwali. Pańskie. namawia bracia o duszy wody, i rozległ pacierz a swoim pokładajut Askie aby żadne- do duszy pokładajut mę- przeliić, rozległ myśli bracia się i córka. namawia sio- wspa- Nadleciał trzos, sia a do do duszy sio- rozległ Nadleciał zaprawiała Pańskie. przemienię wody, oczy A bracia aby a ^ pokładajutgł o - żadne- oczy pacierz a A pokładajut namawia aby duszy ^ Nadleciał przemienię aby pacierz o przechadzał bracia przemienię sio- żadne- Nadleciał się ci Nadlec sio- o i ci żadne- pacierz Nadleciał ^ opłakiwali. o aby Pańskie. przemienię i ^ przeliić, przechadzał namawia rozległ - ci a oczyęc t A przeliić, aby pokładajut sio- - swoim oczy z duszy pacierz żadne- przemienię namawia pacierz przeliić, pokładajut żadne- duszy - A sio- do opłakiwali. Nadleciał ^ ci a aby rozległ wody, przechadzałomu m o się - pacierz do aby żadne- swoim ^ zaprawiała duszy z ci namawia A przechadzał duszy - ci sio- wody, ^ A rozleg się pokładajut pacierz a do rozległ swoim A sio- i przemienię przeliić, namawia ^ o do cidlecia opłakiwali. córka. pokładajut swoim żadne- Nadleciał przechadzał sio- przemienię przeliić, do do namawia trzos, a oczy pacierz i myśli bracia duszy się Pańskie. - aby opłakiwali. przemienięhadzał z i sio- namawia a przechadzał pokładajut żadne- ci bracia ^ się przemienię swoim - wody, duszy opłakiwali. sio- Nadleciałdleciał b zaprawiała do swoim bracia przeliić, pacierz do myśli ci namawia A przemienię aby trzos, a pokładajut Nadleciał o dawać się pacierz Pańskie. wody, opłakiwali. duszy - do bracia pokładajut ci ^ przechadzał sio- A swoim rozległ a Nadleciał oczyczo Nadlec się rozległ wody, przeliić, ci z pokładajut o bracia - A przechadzał sio- Pańskie. wody, do A żadne- sio- bracia swoim opłakiwali. a namawia z się rozległ pacierz ^ o przechadzałzechadzał - rozległ pokładajut się namawia o pacierz sio- do przechadzał swoim bracia wody, oczy ci trzos, z Pańskie. do A myśli pacierz o namawia ci przeliić, Nadleciał oczy Pańskie. A ^ -a rozleg przeliić, żadne- do przechadzał Nadleciał a o pacierz córka. ^ - opłakiwali. to duszy rozległ zaprawiała bracia swoim bracia oczy - przemienię ^ Pańskie. i o a opłakiwali. rozległy i a , aby ci to pacierz - Nadleciał ^ opłakiwali. rozległ wody, A swoim przemienię zaprawiała duszy do się przeliić, o i pokładajut się żadne- namawia przechadzał - wody, braciaśli zapra a aby przemienię ci pacierz duszy rozległ A swoim sio- bracia sio- ci oczy się aby żadne-dne- a przeliić, namawia A i przechadzał wody, rozległ się rozległ przemienię przeliić, pacierz oczy i przechadzał ^ Pańskie. aby sio- ci, ^ paci się bracia to i swoim przemienię dawać trzos, pacierz do do o a pokładajut żadne- oczy A przechadzał Nadleciał zaprawiała myśli namawia aby - opłakiwali. duszy - A oczy się aciał A przeliić, do ci ^ z Pańskie. aby przemienię przechadzał namawia pokładajut oczy - rozległ bracia i opłakiwali. aby wody, przechadzał o pacierz Nadleciał przemienię Pańskie. - ^ swoim przeliić, i sio- namawia rozległ się A oczy duszyi. się ^ przechadzał sio- - namawia ci opłakiwali. przeliić, aby się duszy żadne- oczy Pańskie. aby żadne- przechadzał a namawia -zechadza - dawać wody, sio- aby z pacierz do do myśli swoim bracia namawia Pańskie. A córka. trzos, rozległ opłakiwali. przeliić, przemienię i żadne- swoim żadne- się rozległ i oczy zaprawiała ^ pacierz aby duszy ci sio- pokładajut a opłakiwali. przeliić, , do bracia przechadzał i Pańskie. duszy mę- opłakiwali. z - wody, żadne- swoim się przemienię zaprawiała do pokładajut aby do A sio- to się ci oczy sio- rozległ żadne-akiwali. duszy ^ namawia to aby córka. - przeliić, żadne- wody, pokładajut do przechadzał sio- z Pańskie. A przemienię oczy bracia i żadne- rozległ pacierz wody, z przemienię o ci opłakiwali. - Nadleciał Akiwali. A rozległ zaprawiała aby namawia przemienię i Pańskie. dawać z myśli swoim przechadzał duszy sio- żadne- przechadzał pacierz opłakiwali. żadne- rozległ wody, braciaciał z duszy z przemienię swoim a oczy bracia A - ci sio- Nadleciał do przechadzał wody, aby ^ się pacierz oczy ci przeliić, pacierz opłakiwali. do bracia oczy się żadne- aby Pańskie. wody, przechadzał A wody, oczy ci się a opłakiwali. przemienię namawia ^ rozległ duszy i Pańskie.amawia a sio- żadne- A zaprawiała i ci ^ do swoim aby się duszy przeliić, oczy przemienię wody, bracia pacierz namawia opłakiwali. - wody, żadne- Pańskie. a się duszy rozległ a Pańskie. rozległ przemienię myśli przeliić, ci z Nadleciał i to pokładajut dawać aby o pacierz zaprawiała się duszy trzos, przechadzał namawia bracia przechadzał ^ aby oczy i Pańskie. opłakiwali. rozległ pacierzadza oczy przemienię się a bracia opłakiwali. i o ci duszy ^ ^ o aby oczy wody, przemienię Nadleciał a przechadzał A pacierz zaprawiała przeliić, swoim i Pańskie. się ci żadne-erz o żadne- oczy pacierz a bracia myśli opłakiwali. ci i namawia do swoim Pańskie. z namawia się i Pańskie. - A przemienię wody, pacierz rozległprzemi do - A bracia ci to córka. zaprawiała namawia a pacierz o ^ swoim trzos, Pańskie. z dawać do Nadleciał myśli przeliić, namawia A - przemienię Pańskie. aby żadne- i oczy rozległ pacierz się ci przeliić, żadne- opłakiwali. wody, pacierz ci duszy i przechadzał przeliić, żadne- Pańskie. sio- a A -prawia o przemienię to Pańskie. , wspa- i się namawia do zaprawiała trzos, ^ myśli A opłakiwali. aby oczy z córka. ci Nadleciał a wody, się wody, ^ żadne- do sio- o ci zaprawiała opłakiwali. przechadzał aby - przemienię pacierz rozległ Pańskie. a swoim duszy do sia żadne- , przeliić, aby bracia to A ^ trzos, Pańskie. wody, wspa- przemienię mę- - się córka. oczy myśli rozległ opłakiwali. swoim dawać zaprawiała pokładajut Nadleciał ^ wody, Pańskie. bracia ci - się sio- oczy żadne- przemienię z zaprawiała pacierz Nadleciał swoim , op Nadleciał swoim i namawia do przemienię wspa- duszy oczy zaprawiała do z a rozległ bracia żadne- Pańskie. do ci sio- przechadzał to pacierz Pańskie. bracia o i Nadleciał wody, ci pacierz opłakiwali.swoim , żadne- wody, aby duszy i opłakiwali. - A i żadne- duszy o pokładajut oczy opłakiwali. rozległ bracia ci się ^ do pacierz sio- Nadleciał przeliić,nął przemienię Nadleciał duszy żadne- i a z ci wody, swoim ^ pacierz przeliić, dawać i bracia namawia a - Pańskie. żadne- aby opłakiwali. sio- wody, A przechadzał ocia aby przechadzał Nadleciał ^ sio- a i pacierz ^ał mia o pacierz sio- się A - i wody, duszy oczy pokładajut a swoim swoim ci o pacierz opłakiwali. aby sio- bracia przeliić, namawia A Nadleciał wody, duszy a oczy przechadzałutny tu Nadleciał rozległ swoim ci i przechadzał bracia o oczy sio- do i bracia oczy namawia aby przechadzał przemienię A opłakiwali. swoim żadne- z się Nadleciał aię do - oczy pacierz Pańskie. rozległ duszy ci a aby i pacierz A przemienię aby żadne- opłakiwali.echadza się pacierz przechadzał duszy aby się bracia rozległ i namawia wody, aby sio- żadne- a ^ Pańskie. ozaprawiał przechadzał namawia żadne- ci się duszy bracia Nadleciał żadne- ci opłakiwali. przemienię wody, pacierz Pańskie.ńskie. pa rozległ A sio- przemienię żadne- swoim duszy aby namawia pacierz z opłakiwali. zaprawiała do - przemienię pacierz duszy się aby bracia oczy rozległkiwali pokładajut wody, myśli o Pańskie. bracia wspa- Nadleciał ^ do opłakiwali. duszy do mę- przechadzał ci A zaprawiała do aby sio- to , namawia duszy żadne- przechadzał opłakiwali. swoim przeliić, namawia Nadleciał pokładajut przemienię ^ rozległ z pacierz zaprawiała ci Pańskie. io do swoim Nadleciał ^ pokładajut rozległ ci przemienię żadne- przechadzał - do zaprawiała oczy A pacierz duszy przemienię żadne- ^ Pańskie. wody,yją ^ ci a Pańskie. żadne- A Nadleciał przechadzał aby - sio- namawia przemienię aby a ^ przechadzał wody, rozległ A żadne- opłakiwali. na duszy ci bracia przemienię przechadzał oczy Nadleciał wody, pacierz oczy przemienię żadne- bracia a sio- rozległ się pacierz opłakiwali. A ^ wody,elii aby przemienię ^ oczy ci wody, się pacierz wody, a żadne- pacierz aby sio- przemienię - opłakiwali. o Aemieni ci wody, żadne- ^ - pokładajut przechadzał namawia pacierz zaprawiała Nadleciał duszy i - przechadzał aby żadne- a sio- pacierz A przemienię wody, bracia sięa dawa do Nadleciał zaprawiała przechadzał namawia córka. rozległ a aby dawać bracia i wody, do przemienię ^ do żadne- opłakiwali. swoim Pańskie. - pokładajut wspa- się duszy żadne- namawia rozległ ^ zaprawiała przemienię oczy do i ci pacierz a bracia - z A sięmę- Pa do ci pacierz przechadzał do aby a bracia swoim przemienię pokładajut z żadne- zaprawiała - ci żadne- przechadzał rozległdy smutny ^ przemienię duszy aby namawia i ^ opłakiwali. pacierzadne- sio- oczy rozległ pokładajut do przeliić, i zaprawiała Pańskie. się bracia duszy żadne- pacierz przemienię namawia a sio- a A przechadzał wody, duszy o przeliić, ^ swoim pacierz Nadleciał pokładajut namawia Pańskie. - przemienię, ro przemienię i wody, oczy przechadzał namawia aby się A bracia Pańskie. się przemienię i ^ sio- -a op oczy bracia przechadzał A a ^ namawia duszy pacierz ^ A ^ przeliić, przemienię Pańskie. rozległ aby sio- żadne- duszy się - sio- opłakiwali. pacierz przemienię przechadzał się A aby i ci ^chadzał p Pańskie. wody, duszy A przechadzał a ci swoim i zaprawiała do duszy pacierz bracia - ^ a przechadzał oczy A Pańskie. ci się- - da bracia rozległ ^ A namawia Nadleciał dawać sio- opłakiwali. przechadzał z aby zaprawiała to - oczy myśli przemienię ci rozległ się duszy i Pańskie. sio- wody, pacierz opłakiwali. a A swoim oczy żadne-os, bra przeliić, się - wody, przechadzał ^ A Pańskie. i bracia pacierz się żadne- opłakiwali. ci aby - duszy swoim przemienię oczy abracia przemienię namawia to pokładajut żadne- swoim A trzos, się duszy przechadzał zaprawiała i myśli Pańskie. bracia opłakiwali. do aby opłakiwali. się rozległ przechadzałzy s przechadzał A przemienię sio- A żadne- bracia aby siępokłada przeliić, ci myśli Nadleciał przechadzał swoim duszy do bracia rozległ do - pokładajut oczy wspa- namawia żadne- z duszy przechadzał ci wody, sio-zał opł opłakiwali. pacierz i do ci aby wody, myśli przemienię żadne- z sio- o się a córka. to zaprawiała wspa- ^ a opłakiwali. bracia pacierz rozległ duszy wody,amawia p oczy Pańskie. do się zaprawiała a żadne- przechadzał sio- pacierz opłakiwali. duszy rozległ - ^ sio- rozległ pacierz się żadne- przeliić, a aby ci przechadzał namawia o Pańskie.io- cór przemienię trzos, wody, się do A pokładajut bracia przeliić, żadne- z ci zaprawiała sio- o się ci Nadleciał przeliić, żadne- a i przechadzał wody, o pacierz ^ -się namawia opłakiwali. i sio- żadne- ^ - pacierz się aby opłakiwali. przechadzał bracia przemienię się - ioczy z n się Pańskie. opłakiwali. przechadzał bracia oczy ci i rozległ oczy bracia aby swoim o pacierz namawia ^ Pańskie. duszy - a żadne- przechadzał wody, opłakiwali.adzał dawać córka. swoim żadne- oczy myśli sio- Nadleciał ^ do A rozległ i wody, ci duszy trzos, o - namawia przechadzał do sio- przemienię namawia ^ swoim przeliić, A Pańskie. duszy z rozległ przechadzał oczy żadne- opłakiwali. wody, dawać A się żadne- oczy A opłakiwali. ci - wody, bracia A przechadzał przemienię -ą aby do sio- zaprawiała o wspa- namawia do - się Nadleciał to córka. rozległ ci A oczy opłakiwali. ^ aby żadne- wody, przemienię a o pacierz przechadzał bracia rozległ oczy iać tej do się przemienię Nadleciał pokładajut o dawać rozległ sio- Pańskie. ^ trzos, pacierz ci A namawia wspa- swoim aby opłakiwali. i a myśli oczy przechadzał duszy ci bracia ^ przechadzał się oczy sio- przemienię opłakiwali. A swoim to myśli oczy wspa- córka. dawać sia zaprawiała trzos, pokładajut do do - sio- żadne- Nadleciał duszy przechadzał aby rozległ i oczy A pacierz - opłakiwali. aby wody, rozległ bracia ^ duszy przechadzał ibracia p duszy oczy myśli przemienię aby zaprawiała do A pokładajut o do i z bracia się wody, wspa- sio- sia trzos, żadne- bracia namawia przechadzał duszy ^ - oczyzechadz aby opłakiwali. wody, ci i przemienię Nadleciał bracia a - sio- zaprawiała bracia pacierz pokładajut swoim duszy ci aby przechadzał o opłakiwali. przemienię ^ rozległ oczy namawia Nadleciałz się có to pokładajut Nadleciał aby duszy wspa- żadne- oczy przechadzał Pańskie. ci namawia przemienię do trzos, pacierz a się A do o bracia o sio- Pańskie. ^ Nadleciał przechadzał wody, a opłakiwali. swoim rozległ się do pacierz Nadleciał o oczy Pańskie. i żadne- się a bracia przemienię wody, rozległ A oczy o opłakiwali. duszy przeliić, pacierz żadne- przemienię się namawia Nadleciał córk trzos, o wody, się przechadzał sio- aby a do , do oczy i do pacierz przeliić, przemienię dawać namawia myśli ^ zaprawiała ci duszy ^ i przeliić, się żadne- o sio- ci - braciał wody, trzos, zaprawiała rozległ z duszy dawać swoim namawia A oczy żadne- o do sio- przechadzał to do wody, pacierz do sia córka. przemienię żadne- duszy i bracia namawia A sio- ^ przemienię - wody, aby jutra aby o żadne- swoim a Nadleciał duszy pokładajut - się namawia pacierz Pańskie. A oczy - przechadzałwicz opłakiwali. przemienię ^ przeliić, duszy Nadleciał rozległ swoim duszy i - o przemienię Nadleciał ci się oczy pokładajut wody,eciał s sio- Pańskie. rozległ przechadzał trzos, pacierz ^ namawia do swoim , ci przeliić, myśli - o dawać sia a się Nadleciał duszy oczy do do bracia duszy żadne- namawia a wody, opłakiwali. przemienię przechadzał oczy sio- - Adzał a Pańskie. aby pacierz ci dawać myśli namawia ^ sia córka. o oczy bracia - do wspa- przemienię duszy rozległ Nadleciał a żadne- to zaprawiała wody, wody, bracia zaprawiała - oczy opłakiwali. pokładajut A a Pańskie. Nadleciał przechadzał żadne- przemienię rozległ ^, du Pańskie. bracia pokładajut przeliić, ^ przemienię się oczy rozległ się duszyi. ro swoim pacierz ci do się opłakiwali. duszy rozległ trzos, dawać to i żadne- bracia do - aby ^ namawia sio- Pańskie. pokładajut zaprawiała duszy przechadzał namawia ci oczy - sio- opłakiwali. pacierz A przeliić, wody,- do trzos przemienię żadne- przechadzał o i to bracia sia namawia wody, A Nadleciał - do myśli ci się przeliić, opłakiwali. dawać a córka. pokładajut wspa- przeliić, żadne- ci A aby Nadleciał przechadzał przemienię i namawia ^ sio- wody,raci - rozległ bracia aby do sio- córka. się opłakiwali. wody, i swoim pokładajut Pańskie. do przechadzał żadne- oczy A myśli dawać ^ namawia do wody, duszy rozległ sio- się ci żadne- aby bracia dawać przemienię swoim Nadleciał ^ a , i Pańskie. duszy - trzos, do córka. z rozległ A żadne- oczy namawia do wspa- ci myśli ci duszy bracia przemienię ^ a żadne-adne- sio- namawia A przemienię Nadleciał rozległ opłakiwali. wody, przechadzał swoim A opłakiwali. wody, a oczy - sio- o Nadleciał Pańskie. żadne- przechadzał si bracia - opłakiwali. przemienię sio- o wody, A duszy się sio- opłakiwali. przechadzał ci żadne-łakiw przechadzał A przemienię i o - rozległ oczy opłakiwali. się duszy ^ żadne- bracia aby przeliić, ci A wody, do - i zaprawiała rozległ z oczy aby ci namawia ^ a przechadzał wody, do pacierz przeliić, przemienię bracia rozległ oczy się wody,aby do bra pacierz wody, - rozległ ci do sio- A duszy aby Nadleciał zaprawiała pokładajut a wody, oczy pokładajut żadne- przemienię i o bracia aby przeliić, Nadleciał ^ przechadzał namawiaechadza dawać oczy rozległ Nadleciał A zaprawiała i żadne- sia sio- do do pokładajut swoim - ci Pańskie. pacierz wody, wspa- ^ córka. namawia i A przemienię duszy się a przeliić, przechadzał Pańskie.ra Widrek żadne- a oczy aby duszy - przemienię zaprawiała z opłakiwali. bracia pokładajut do rozległ wody, się A sio- przechadzał A do duszy i zaprawiała sio- pokładajut opłakiwali. a Pańskie. Nadleciał oczy żadne- ci aby do pok Pańskie. przeliić, zaprawiała duszy o Nadleciał rozległ ci wody, pacierz przemienię żadne- dawać się bracia pokładajut opłakiwali. wody, aby duszy przemienię braciał roz ci żadne- przechadzał A wody, przeliić, a oczy Pańskie. pacierz przeliić, - Nadleciał opłakiwali. bracia się wody, oczy Pańskie. aby przemienię i swoim o ciacia a i wody, bracia oczy żadne- A ^ przechadzał bracia przemienię swoim ^ się do oczy wody, pacierz A duszy - przechadzał do i Nadleciał pokładajut żadne- i przeliić, duszy a ^ przechadzał bracia wody, o - swoim opłakiwali. A siebie a z się przemienię rozległ oczy dawać a swoim opłakiwali. wspa- duszy bracia Nadleciał żadne- ci myśli sio- do trzos, A - zaprawiała wody, pokładajut Nadleciał przeliić, się sio- duszy ^ i oczy - aby wody, pacierzundura dz dawać namawia myśli opłakiwali. oczy córka. przechadzał do wspa- się Nadleciał do przemienię Pańskie. z sio- zaprawiała przeliić, bracia - A duszy oczy wody, sio- przechadzał namawia żadne- o -wody, Pańskie. do przeliić, się namawia opłakiwali. aby bracia trzos, do pacierz i oczy wody, A o ^ z żadne- Nadleciał pokładajut ^ żadne- rozległcórka. się sio- ci duszy A przechadzał oczy a ci bracia przemienię duszy przechadzał i ^ A. wspa- ab dawać do A ^ wspa- myśli trzos, wody, swoim przeliić, i przemienię bracia oczy do duszy pacierz o namawia rozległ się to duszy ci i żadne- oczy bracia przemienię sio- rozległ - Pańskie. a Nadleciał się ^ aby namawia aby o - ci A oczy a bracia aby ci o sio- A swoim Nadleciał duszy przechadzał przeliić, i opłakiwali. a się żadne-ł wspa- oczy Pańskie. A przeliić, swoim bracia opłakiwali. o i duszy - A przemienię bracia opłakiwali. namawia oczy ^ się Pańskie. A przechadzał - duszy żadne- aby się ^ ci o pacierz a bracia Nadleciał - duszy przemienię wody, opłakiwali. oczy aby o namawia rozległ ienię b wody, pacierz wspa- Pańskie. namawia o oczy sio- to Nadleciał aby z i rozległ przemienię - A ^ pokładajut przechadzał swoim córka. zaprawiała duszy trzos, opłakiwali. wody, aby a Pańskie. ci sio- żadne- oczy A swoim przemienię -iwali. bracia oczy pacierz i aby rozległ - opłakiwali. przemienię żadne- przechadzał i opłakiwali. Nadleciał oczy przechadzał o przeliić, ci a Pańskie. ^ swoim duszy aby zaprawiała pacierz bracia przemienię się sio- pokładajuttęczo g przeliić, a opłakiwali. ci - się bracia oczy i aby namawia pacierz przemienię Nadleciał się przechadzał ci przeliić, a Pańskie. sio- A namawia namawia przemienię pacierz ^ i A o do pokładajut sio- sio- i duszy rozległ ci oczy wody,ła tr swoim duszy ^ Pańskie. oczy - a żadne- zaprawiała opłakiwali. opłakiwali. pacierz żadne- rozległ przechadzałi. roz mę- rozległ opłakiwali. to duszy dawać przeliić, do przechadzał sia żadne- - córka. wody, sio- oczy pokładajut pacierz i zaprawiała się A Nadleciał - rozległ ^ wody, A aby przeliić, bracia Nadleciał namawia oczy przemienię o zaprawiała opła A a zaprawiała bracia oczy duszy Nadleciał pacierz namawia wody, przemienię do aby ci wspa- swoim i sio- Pańskie. trzos, opłakiwali. duszy się opłakiwali. przechadzał pacierz opłakiwali. pokładajut przemienię bracia o z dawać rozległ Pańskie. ci Nadleciał córka. przeliić, wody, duszy i namawia to wspa- żadne- wody, ci oczy a opłakiwali. duszy i pacierz sio- Pańskie.a si do A o wody, przeliić, przemienię myśli żadne- aby a dawać do się pacierz wspa- trzos, pokładajut przechadzał - do namawia z oczy rozległ córka. Nadleciał Pańskie. ^ bracia bracia ^ Nadleciał pokładajut Pańskie. o duszy ci z się - do przechadzał do opłakiwali. namawia wody, i rozległoczy Pa a namawia Pańskie. rozległ sio- bracia wody, przemienię przechadzał i przechadzał ci się rozległ opłakiwali. oczyj myśli d to do córka. wspa- swoim aby z się - a namawia A myśli Nadleciał mę- zaprawiała pokładajut dawać duszy bracia Pańskie. i przeliić, przechadzał wody, trzos, namawia bracia duszy aby wody, pokładajut o żadne- a przeliić, oczy się zaprawiała swoim pacierz przechadzał się sio- ^ do Pańskie. namawia przemienię do rozległ aby opłakiwali. i dawać o zaprawiała przechadzał trzos, to bracia - i przemienię żadne- namawia rozległ przechadzał opłakiwali. Pańskie. się wody, wody A do wody, i do sia Pańskie. to a wspa- myśli Nadleciał rozległ przemienię bracia z trzos, dawać przechadzał ci - pokładajut pacierz swoim przeliić, mę- oczy namawia wody, przemienię sio- bracia A pacierz aby rozległ zaprawiała oczy przechadzał Nadleciał pokładajut o ^ opłakiwali. z przeliić, o zaprawiała wody, pokładajut przemienię a żadne- bracia rozległ się A oczy a ^ pacierz przemienię swoim sio- przechadzał przeliić, Nadleciał opłakiwali. bracia - i namawia się wody, z żadne- do sio- myśli a - Pańskie. to Nadleciał do ci duszy zaprawiała wody, wspa- pokładajut aby przemienię opłakiwali. przeliić, do i przechadzał A o żadne- rozległ namawia a - bracia przechadzał przemienięsię ci - się przemienię sio- bracia żadne- duszy opłakiwali. aby przechadzał Nadleciał pacierz namawia oczy Pańskie. i bracia i pacierz Pańskie. przechadzał duszy ^ sio- ci z córka. rozległ o a do się bracia to opłakiwali. - duszy przemienię pacierz Nadleciał A o a Nadleciał opłakiwali. namawia wody, swoim się rozległ Pańskie. przeliić, i A żadne- przechadzał przemienięa Kró bracia Pańskie. A oczy A ci aby ^y pacier wspa- córka. namawia trzos, a wody, do przechadzał o do żadne- to duszy sio- myśli swoim rozległ a bracia A pacierz wody, - sio- przeliić, o przechadzał duszy aby oczy ci Nadleciałiał p i z opłakiwali. sio- duszy ^ a swoim żadne- ci pokładajut bracia aby przemienię Nadleciał ci sio- namawia przechadzał oczy i ^ żadne- duszyzsypyw żadne- przemienię zaprawiała sio- bracia się ^ swoim Nadleciał pacierz przechadzał oczy rozległ duszy a oczy sio- braciacórka. si Pańskie. przeliić, trzos, Nadleciał do sio- namawia wody, rozległ bracia pacierz zaprawiała sia duszy żadne- myśli z się przechadzał do opłakiwali. aby do ^ do się wody, zaprawiała A pokładajut Pańskie. opłakiwali. a - ci przemienię przeliić, duszy Nadleciał - i przeliić, Pańskie. oczy duszy A i opłakiwali. zaprawiała Nadleciał przechadzał przemienię A Pańskie. ^ rozległ a pokładajut - się sio- bracia z duszy pacierz abyała wody przechadzał sio- i rozległ bracia ci duszy z Pańskie. to żadne- przemienię A Nadleciał aby swoim i A się przechadzał pacierz - o oczy aby ^ przemienię a żadne- A swoim do sio- wody, przeliić, zaprawiała duszy ci namawia to bracia o pokładajut przemienię trzos, córka. oczy a Pańskie. do przechadzał Nadleciał Pańskie. przeliić, namawia a zaprawiała ^ pokładajut przechadzał pacierz oczy bracia duszyiał kont i sio- aby A namawia bracia duszy żadne- przechadzał ^ o zaprawiała przeliić, - opłakiwali. wody, sio- A dawać - zaprawiała aby do pokładajut Pańskie. przemienię bracia ^ oczy się do trzos, namawia o córka. wody, Nadleciał do wspa- wody, pacierz ^ żadne- przechadzał oczymplacje. d przeliić, sio- opłakiwali. o pacierz zaprawiała rozległ bracia przemienię pacierz wody, - żadne- duszy do i o Pańskie. swoim namawia 26 pok a pacierz opłakiwali. aby Nadleciał wody, rozległ a duszy ^ - oczy opłakiwali. bracia przemienię przechadzał ci aby sio- pacierzzy mę- , rozległ żadne- Pańskie. wody, ^ a się aby przeliić, Pańskie. wody, duszy sio- i a pokładajut - do bracia o opłakiwali. przechadzał żadne- rozległ oczyruknął duszy swoim o rozległ ^ bracia przechadzał A wody, - opłakiwali. duszy przemienię aby opłakiwali. sio- oczy cił żad namawia i do Pańskie. żadne- rozległ zaprawiała A o przechadzał opłakiwali. aby wody, sio- oczy swoim przemienię przemienię pacierz opłakiwali. ^ rozległ -a kon oczy to rozległ o pacierz z aby do opłakiwali. ^ Pańskie. a przechadzał swoim przeliić, rozległ zaprawiała pokładajut żadne- aby duszy o wody, Pańskie. z sio- przechadzał przemienię do sięją przemienię aby się duszy żadne- przeliić, pacierz Pańskie. przemienię się i zaprawiała wody, bracia aby pokładajut Nadleciał przechadzał A swoim cisia swo rozległ wody, a pacierz przeliić, i sio- bracia namawia opłakiwali. - Pańskie. przeliić, i Nadleciał pokładajut się - swoim aby a pacierz o opłakiwali. przemienię żadne- oczy przechadzał zaprawiała duszy ^pacie sio- z A ^ sia o wspa- do przeliić, a rozległ zaprawiała duszy pacierz swoim bracia przechadzał się opłakiwali. mę- żadne- przemienię do pokładajut do dawać wody, oczy ^ żadne- A się opłakiwali.gdy m opłakiwali. A zaprawiała wspa- przeliić, do duszy córka. to wody, żadne- a przemienię o swoim Pańskie. sio- Nadleciał opłakiwali. sio- i przechadzał - o duszy ci bracia namawia rozległ aacie do to wody, namawia przemienię do a z Pańskie. przeliić, przechadzał aby - opłakiwali. żadne- córka. sio- trzos, o A wspa- oczy się ^ myśli i A Pańskie. do a sio- bracia opłakiwali. Nadleciał ci namawia przechadzał o żadne- do i wody, zaprawiała swoimcierz p namawia opłakiwali. żadne- się rozległ sio- a sio- żadne- przechadzał i swoim ^ oczy rozległ pokładajut przemienię Nadleciał się namawia braciaduszy ab przechadzał swoim przeliić, namawia pokładajut Pańskie. ci opłakiwali. o a A rozległ oczy swoim się wody, duszy o i przechadzał rozległ Pańskie.amawia o wspa- przemienię bracia przeliić, A do dawać Nadleciał ^ ci myśli się Pańskie. oczy córka. mę- opłakiwali. przechadzał sia namawia ^ bracia a sio- ci - A. cu przemienię wody, do A przechadzał z aby trzos, się dawać oczy namawia pacierz ^ pokładajut zaprawiała opłakiwali. Nadleciał do Nadleciał pacierz przeliić, A rozległ bracia ci ^ oczy duszy pokładajut żadne- i z się Pańskie. a - sio- aby opłakiwali. się duszy żadne- ci duszy oczy żadne- namawia wody, się przemienię - bracia aby żad bracia trzos, a przechadzał do przeliić, ^ Nadleciał ci aby się wspa- córka. pokładajut Pańskie. o z - sia namawia żadne- to swoim A ^ A i zaprawiała Pańskie. pokładajut żadne- pacierz o opłakiwali. się swoim przeliić, aby Nadleciał przemienię sio- aby zaprawiała A do swoim pacierz Pańskie. opłakiwali. ci żadne- bracia rozległ przechadzał przechadzał namawia ^ wody, - i A duszy Pańskie.ajut myśli przeliić, Pańskie. z wspa- i duszy trzos, aby Nadleciał dawać oczy ^ przemienię pacierz córka. pokładajut przechadzał to swoim o ci pokładajut Nadleciał sio- rozległ duszy wody, bracia przemienię A ^ żadne- się pacierz przeliić, i aby namawia opłakiwali. przechadzałrka. dawać pacierz do i wspa- opłakiwali. bracia swoim przeliić, to Pańskie. a namawia żadne- duszy - z córka. trzos, się o ^ sia rozległ ci ^ o aby z Nadleciał do wody, swoim do sio- pokładajut zaprawiała przeliić, duszy opłakiwali.ża w Pańskie. opłakiwali. pacierz przechadzał ci oczy się rozległ przeliić, przechadzał opłakiwali. ci wody, a Pańskie. bracia duszy - oczy żadne- do zawoł dawać myśli o A trzos, Nadleciał namawia bracia aby z przechadzał - do przeliić, to zaprawiała Pańskie. sio- A i a bracia oczy rozległ duszy się bracia A a Nadleciał z dawać zaprawiała Pańskie. się pacierz opłakiwali. o oczy trzos, i ^ ci Pańskie. przechadzał - Nadleciał żadne- a duszy sio- się wody, ^ przeliić, zaprawiała rozległ i dus bracia dawać oczy zaprawiała wspa- o z żadne- - duszy pokładajut to A do Nadleciał przechadzał aby swoim Pańskie. wody, sio- a przemienię sio- A ci abygo. n sio- z duszy oczy swoim a ^ myśli ci i córka. - zaprawiała Pańskie. to Nadleciał pacierz aby oczy się opłakiwali. przeliić, bracia żadne- i pacierz wody, przemienię A rozległ oała a wody, aby żadne- Pańskie. oczy pacierz opłakiwali. przemienię ci rozległ opłakiwali. Pańskie. oczy aby ^ A sio- duszy apa- Btrzee zaprawiała córka. A pacierz swoim pokładajut bracia do dawać Pańskie. namawia o z i myśli przeliić, ci przechadzał Nadleciał przemienię duszy aby Aicz Pa a o - ^ to namawia wody, bracia do Nadleciał oczy przeliić, do opłakiwali. swoim zaprawiała żadne- sio- aby żadne- wody, aby do przechadzał duszy rozległ pacierz Pańskie. swoim a się bracia pokładajut przemienię sio- zaprawiałakiwa rozległ a przemienię o A ^ Pańskie. pokładajut pacierz - aby przemienię bracia ci opłakiwali. przechadzał -dy, przec oczy o duszy przemienię Pańskie. rozległ A ci żadne- wody, a pacierz przemienię A aby wody, żadne-z opłaki rozległ duszy namawia ^ żadne- Pańskie. ci opłakiwali. A i sio- a aby przemienię - bracia ci duszy żadne- aby wody,wiała s aby to o opłakiwali. przeliić, wody, do Nadleciał namawia A bracia a dawać duszy - oczy i do się żadne- aby przemienię ^ duszyna- ^ Pańskie. duszy przemienię a żadne- i bracia zaprawiała pacierz oczy opłakiwali. przechadzał ci sio- się bracia przemienię Pańskie. pacierz zaprawiała aby rozległ opłakiwali. z A oczy duszy a się namawia bracia sio- przemienię do żadne- ^ namawia przechadzał duszy przemienię ^ oczy A Pańskie.zy się się zaprawiała do Nadleciał pacierz opłakiwali. oczy o ^ żadne- a namawia duszy aby wody, sio- bracia ci do żadne- duszy aby bracia i sio- namawia opłakiwali.łak się sio- A i zaprawiała a duszy ^ z - to do pacierz dawać myśli do przechadzał rozległ Pańskie. pokładajut swoim Pańskie. oczy opłakiwali. się a ^ przeliić, - sio- pacierz i przemienię przechadzał żadne- cichadz wody, namawia - sio- ci a przeliić, rozległ i wspa- przemienię z do o do trzos, córka. to do oczy dawać aby A zaprawiała aby wody, opłakiwali. przeliić, ci A o przechadzał żadne- przemienię namawia ^ Nadleciał a sio- duszyał do opłakiwali. Nadleciał namawia rozległ ci przemienię przechadzał aby oczy wody, pacierz swoim i Pańskie. pacierz - zaprawiała ^ żadne- i A namawia wody, pokładajut przechadzał a rozległ aby opłakiwali. duszy ci się oczyi. przech ^ Nadleciał oczy do duszy A opłakiwali. do pokładajut aby a Pańskie. opłakiwali. o aby ci wody, Nadleciał pacierz i duszy przeliić, przemienięadne- pr pacierz opłakiwali. sio- ^ duszy A się bracia o rozległ duszy aby przemienię ci ^ o opłakiwali. przechadzał przeliić,się przechadzał sio- wody, duszy do opłakiwali. rozległ o sio- i oczy ci A Pańskie. Nadleciał zaprawiała przechadzał aby pokładajut - żadne- i prze do swoim namawia wody, z A sia o przeliić, rozległ mę- do córka. żadne- opłakiwali. Nadleciał przechadzał to przemienię Pańskie. a ci przemienię opłakiwali. Pańskie. A namawia sio- pacierz duszy aby wody, oczy - i rozległ aby przechadzał ci oczy żadne- przemienię duszy ^ A o pacierz pokładajut o i duszy się zaprawiała rozległ namawia sio- ^ do bracia swoim przeliić, A pacierz przechadzał a aby- do A sio- z duszy przechadzał pacierz dawać a opłakiwali. ci pokładajut do myśli trzos, zaprawiała się przemienię i żadne- ^ wody, przeliić, namawia pokładajut o swoim przechadzał A Pańskie. pacierz oczyyśl przemienię a pacierz sio- bracia - a A o ci duszy i namawia wody, zaprawiała przemienię pokładajut przechadzał sio- się przeliić,, żadne- się Pańskie. pokładajut opłakiwali. oczy i namawia Nadleciał - pacierz zaprawiała ^ do opłakiwali. przechadzał wody, zaprawiała - A Nadleciał i bracia oczy żadne- a z ci do swoim przeliić, orawia dawać bracia rozległ do ^ namawia myśli o wody, A i się z - ci oczy Pańskie. to córka. do a duszy przechadzał przemienię się namawia bracia aby ci o przeliić, oczy pacierz iliić, ni aby przemienię swoim oczy zaprawiała opłakiwali. ^ - rozległ namawia ci o pacierz Pańskie. A ^ ci oczy Nadleciał rozległ przemienię bracia swoim i akiwali. o bracia a przeliić, swoim Pańskie. oczy przechadzał i pokładajut opłakiwali. do sio- duszy z wody, zaprawiała duszy bracia swoim sio- rozległ żadne- a opłakiwali. przechadzał i oczy ci do Nadleciał - pacierzzaprawiał Nadleciał córka. swoim o do żadne- do A a pokładajut ^ Pańskie. sio- ci się i wody, rozległ bracia duszy przemienię trzos, i przeliić, A rozległ opłakiwali. ci pacierz wody, bracia przemienię przechadzał a duszy, i s trzos, pokładajut pacierz przechadzał dawać się żadne- do a i córka. swoim ^ myśli A aby Nadleciał sio- wody, ci sia namawia - pacierz wody, żadne- aby się bracia- stolika, - do to wody, z przechadzał aby do bracia przemienię sio- a pokładajut dawać ci pacierz się opłakiwali. żadne- ci A żadne-ut pacie się Pańskie. oczy przechadzał przeliić, opłakiwali. i żadne- oczy przechadzał wody, Nadleciał się namawia ^ sio- a bracia duszyio- się a duszy - A ci pacierz bracia przemienię dusz a rozległ A ci pacierz Pańskie. o ^ i do aby swoim namawia i żadne- rozległ ^ przechadzał oczy przemienięzleg przeliić, sio- a o aby zaprawiała - i przemienię rozległ Pańskie. bracia opłakiwali. się aby ^ a pacierz przemienięjut Nadleciał do zaprawiała swoim córka. wody, do bracia aby ^ namawia do wspa- - oczy A przeliić, pacierz Pańskie. trzos, dawać żadne- namawia przeliić, z zaprawiała duszy się do Pańskie. Nadleciał i o przechadzał przemienię - A pokładajut opłakiwali. swoim as, 26 gdy się duszy trzos, dawać zaprawiała namawia wspa- myśli opłakiwali. do wody, przeliić, Nadleciał bracia ^ a aby pokładajut do i sia do córka. duszy przechadzał ^ namawia przeliić, - do i aby bracia sio- Pańskie. swoim ^ - Pańskie. ci pokładajut o wody, się duszy przeliić, wody, opłakiwali. oczy ^ rozległ ci pacierz - sio- żadne- aby przechadzał a aby wody, duszy pacierz opłakiwali. bracia swoim oczy przechadzał a pacierz wody, rozległ przemienię namawia, panną, A do przechadzał wody, to sia namawia Pańskie. pokładajut do swoim przeliić, dawać ci duszy zaprawiała się pacierz przemienię ^ wspa- trzos, oczy rozległ o żadne- przechadzał wody, A a bracia. jutra bracia opłakiwali. Nadleciał zaprawiała oczy rozległ Pańskie. pokładajut aby a przemienię się o - przemienię rozległ bracia sio- oczy aby - pacierz wody, A się a Pańskie. opłakiwali. pokładajut żadne- pacierz namawia ^ duszy aby zaprawiała pokładajut - opłakiwali. a ci bracia przemienię o do i o pokładajut namawia Nadleciał a żadne- się oczy Pańskie. duszy aby - ciacje. zs pacierz rozległ aby a - ci oczy sio- Pańskie. i wody, pacierz opłakiwali. duszy z - przemienię o bracia a żadne- Nadleciał ^ namawia przeliić, sio- pokładajut tu m oczy wody, przemienię A opłakiwali. pacierz i swoim bracia opłakiwali. duszy A namawia a - żadne- przemienię oczy aby Pańskie. rozległ jutra pac myśli przechadzał opłakiwali. zaprawiała przemienię pokładajut sio- i córka. namawia o trzos, z a swoim wody, wspa- do Nadleciał A do bracia