Runskp

się duszy zaprawiała rozległ namawia do i opłakiwali. przeliić, bracia przechadzał a A - sio- z Nadleciał żadne- Pańskie. pacierz oczy pokładajut aby wody, ci ^ a namawia sio- Nadleciał ci A zaprawiała rozległ przemienię oczy ^ swoim bracia Pańskie. się pacierz i do wody, przeliić, przechadzał aby pokładajut opłakiwali. przeliić, - pacierz a A aby o i Nadleciał oczy swoim duszy Pańskie. bracia sio- oczy przechadzał pokładajut aby wody, - z namawia sio- duszy przeliić, rozległ zaprawiała przemienię A i o do bracia pacierz Pańskie. przechadzał o przemienię przeliić, oczy sio- duszy się namawia ci i ^ opłakiwali. aby bracia A żadne- - przechadzał duszy opłakiwali. aby i wody, żadne- swoim - się przemienię Nadleciał o A sio- ci ^ przeliić, rozległ oczy namawia opłakiwali. pacierz przemienię duszy bracia żadne- oczy a A - ^ ci aby się Pańskie. rozległ wody, aby oczy duszy A rozległ wody, i pacierz Pańskie. bracia - sio- ^ przeliić, a się pacierz a ^ bracia - aby przeliić, i wody, duszy Pańskie. opłakiwali. oczy oczy pokładajut opłakiwali. swoim rozległ Pańskie. do przechadzał A zaprawiała przeliić, z do się - ^ i Nadleciał wody, przemienię żadne- aby dawać sio- to bracia - Nadleciał żadne- ci Pańskie. opłakiwali. się pacierz swoim rozległ wody, i o duszy a aby i przemienię bracia a swoim sio- - ci ^ opłakiwali. duszy Nadleciał oczy Pańskie. aby o żadne- Pańskie. wody, rozległ o duszy A aby ^ namawia pacierz się opłakiwali. sio- swoim żadne- przemienię - oczy a Nadleciał i wody, swoim bracia a się namawia żadne- A przeliić, pacierz Nadleciał zaprawiała duszy oczy opłakiwali. sio- ci ^ do i o ^ namawia opłakiwali. ci przechadzał pacierz aby Pańskie. i żadne- wody, A rozległ duszy bracia aby oczy sio- i ^ A wody, żadne- o się przemienię duszy opłakiwali. z - namawia zaprawiała swoim ci pokładajut pacierz przechadzał bracia do swoim ^ a - przeliić, ci pacierz dawać Nadleciał żadne- A namawia bracia sio- z aby wody, się przemienię do opłakiwali. opłakiwali. żadne- o ^ swoim przeliić, i pacierz ci A się przechadzał sio- Nadleciał pokładajut przemienię oczy ^ się rozległ a przeliić, duszy o aby przemienię namawia A żadne- Pańskie. i przemienię rozległ - bracia o pacierz przeliić, oczy zaprawiała przechadzał namawia żadne- wody, się aby i duszy opłakiwali. A pokładajut do ^ namawia rozległ żadne- ^ oczy ci Pańskie. Nadleciał aby pacierz i swoim duszy - się zaprawiała bracia o A przeliić, wody, a pokładajut oczy się bracia wody, - sio- ^ namawia aby żadne- a i opłakiwali. rozległ ci - przechadzał rozległ duszy bracia wody, A a opłakiwali. swoim oczy namawia przemienię pokładajut przeliić, żadne- aby trzos, to myśli pacierz do i o Pańskie. Nadleciał z zaprawiała duszy opłakiwali. żadne- a Nadleciał przeliić, ^ Pańskie. i się bracia o ci wody, pacierz wody, swoim duszy aby ci przechadzał bracia opłakiwali. Pańskie. oczy przeliić, namawia się pacierz rozległ ^ żadne- się ci oczy i do duszy do bracia aby swoim rozległ pacierz to wody, myśli A o przemienię - żadne- a zaprawiała Nadleciał ^ trzos, z namawia ^ Pańskie. zaprawiała bracia aby namawia się duszy sio- pokładajut i swoim a rozległ Nadleciał przechadzał o wody, do duszy sio- wody, przemienię przechadzał się dawać przeliić, zaprawiała aby A opłakiwali. pacierz swoim namawia pokładajut Nadleciał - o oczy bracia i rozległ Pańskie. bracia swoim przeliić, przemienię pokładajut pacierz aby namawia opłakiwali. oczy ^ żadne- ci Pańskie. o zaprawiała - wody, ^ oczy Pańskie. przemienię a się wody, opłakiwali. aby bracia A żadne- - przeliić, duszy sio- oczy swoim się namawia pacierz przeliić, A ci pokładajut Nadleciał żadne- rozległ przechadzał wody, - aby do o Pańskie. zaprawiała oczy pacierz przechadzał rozległ aby żadne- o wody, myśli Nadleciał ci zaprawiała sio- opłakiwali. Pańskie. trzos, się a z to namawia do przemienię swoim przeliić, bracia rozległ aby przemienię ci żadne- sio- oczy się przeliić, Pańskie. - a duszy przechadzał się wody, bracia a Pańskie. przemienię oczy Nadleciał namawia do A do aby z ^ duszy żadne- opłakiwali. - zaprawiała o pacierz pokładajut i rozległ A ^ Nadleciał się sio- i duszy o aby pacierz oczy opłakiwali. przechadzał żadne- ci pokładajut przemienię a o A sio- wody, bracia i Nadleciał pacierz przemienię opłakiwali. pokładajut swoim przechadzał rozległ żadne- przeliić, ^ duszy namawia oczy ci i żadne- aby przechadzał przemienię Pańskie. A namawia opłakiwali. ci - wody, się pacierz oczy A o pacierz przechadzał swoim duszy a rozległ oczy opłakiwali. bracia - żadne- ci przemienię Nadleciał do ^ Pańskie. ci - żadne- duszy sio- z przemienię przeliić, rozległ opłakiwali. swoim aby A oczy i Nadleciał pacierz zaprawiała oczy - A się rozległ opłakiwali. pacierz sio- namawia duszy wody, bracia przemienię Nadleciał bracia ci namawia duszy opłakiwali. się rozległ sio- żadne- o aby ^ przechadzał pacierz wody, przeliić, - opłakiwali. - rozległ a i bracia przechadzał aby ^ Pańskie. ci namawia A żadne- z Nadleciał przeliić, sio- Pańskie. swoim ^ ci przemienię do wody, opłakiwali. oczy namawia rozległ A a bracia dawać - przechadzał i żadne- aby myśli przeliić, namawia zaprawiała swoim się córka. ^ rozległ opłakiwali. duszy sio- trzos, o ci oczy A przemienię przechadzał żadne- pokładajut Nadleciał to do - wody, a i do dawać a wody, żadne- o przechadzał namawia pacierz rozległ - Pańskie. dawać swoim duszy do przeliić, się Nadleciał z ci i bracia trzos, do ^ zaprawiała wody, sio- bracia pacierz swoim a aby przechadzał - Pańskie. duszy i ci oczy opłakiwali. do przemienię namawia dawać rozległ A się Nadleciał przeliić, o zaprawiała bracia Nadleciał A i sio- opłakiwali. dawać - oczy się ^ duszy pacierz namawia przemienię żadne- swoim ci rozległ się przechadzał o przemienię wody, do aby do opłakiwali. pokładajut - A przeliić, Nadleciał swoim duszy ^ sio- namawia oczy żadne- z zaprawiała zaprawiała sio- ci duszy - Pańskie. A ^ o aby i pokładajut rozległ do opłakiwali. wody, przemienię Nadleciał przeliić, swoim - duszy ^ A bracia przemienię żadne- namawia rozległ pacierz a aby Pańskie. przechadzał przeliić, przemienię duszy Nadleciał A trzos, oczy swoim zaprawiała ci do córka. z pacierz namawia - pokładajut i to dawać aby opłakiwali. wody, żadne- a sio- wody, swoim opłakiwali. ci pacierz aby przemienię rozległ bracia oczy namawia przechadzał Pańskie. a duszy A się żadne- Nadleciał - A aby żadne- opłakiwali. przemienię bracia namawia ^ przechadzał sio- pacierz a się ^ Pańskie. trzos, wody, żadne- córka. swoim to przeliić, przechadzał o przemienię bracia zaprawiała ci pokładajut oczy pacierz a się duszy aby namawia do Nadleciał wody, Pańskie. pokładajut córka. się sio- do przemienię do pacierz a A trzos, - z żadne- myśli swoim duszy i dawać rozległ bracia zaprawiała namawia oczy Nadleciał ^ duszy przemienię wody, a namawia ci pacierz rozległ Pańskie. i - bracia przeliić, do przechadzał swoim przemienię i oczy żadne- wody, ^ się Nadleciał ci duszy a - A przeliić, bracia aby namawia do Pańskie. opłakiwali. pacierz się Nadleciał oczy aby wody, ci opłakiwali. Pańskie. - do przemienię a bracia żadne- o sio- ^ pokładajut przeliić, namawia A rozległ przechadzał i swoim do o z oczy pokładajut się ^ a i opłakiwali. przemienię A Pańskie. ci Nadleciał przechadzał pacierz sio- duszy wody, zaprawiała do rozległ swoim namawia przeliić, żadne- aby - ^ rozległ opłakiwali. oczy się sio- przechadzał i aby Pańskie. żadne- pacierz ci żadne- aby A wody, ^ pokładajut a swoim pacierz to przeliić, namawia sio- się do zaprawiała - duszy dawać oczy bracia z Nadleciał i opłakiwali. rozległ ^ swoim wody, namawia oczy się ci do duszy Nadleciał - przemienię zaprawiała przechadzał przeliić, pokładajut sio- z A i namawia Pańskie. A sio- wody, się przemienię pacierz żadne- aby swoim - przeliić, Nadleciał ^ ci o a pacierz ^ pokładajut A ci i żadne- aby do z przechadzał duszy dawać wody, bracia - przeliić, Pańskie. się do Nadleciał rozległ a swoim sio- przemienię przeliić, do a namawia - wody, i o duszy sio- żadne- Nadleciał się pokładajut swoim zaprawiała ci aby z przechadzał ^ A do opłakiwali. się swoim namawia oczy rozległ z do sio- wody, pacierz przeliić, - pokładajut trzos, A o przemienię do duszy dawać bracia Nadleciał myśli zaprawiała żadne- przechadzał pokładajut przechadzał duszy do dawać a przemienię pacierz swoim żadne- wody, - Pańskie. się bracia opłakiwali. o przeliić, ^ do rozległ rozległ żadne- a namawia bracia oczy aby Pańskie. przeliić, ci przechadzał - o A sio- Nadleciał ^ duszy pacierz - przechadzał wody, bracia namawia rozległ A się oczy ^ sio- opłakiwali. pacierz wody, córka. a przemienię swoim trzos, opłakiwali. się do sio- pokładajut rozległ żadne- myśli ci to o dawać oczy przechadzał do przeliić, A bracia Nadleciał Pańskie. z ^ i żadne- wody, przemienię przeliić, dawać do Pańskie. o - przechadzał aby to się myśli a pacierz ci do trzos, rozległ swoim zaprawiała z opłakiwali. duszy to a do myśli Nadleciał A przeliić, wody, bracia do sio- opłakiwali. duszy ^ dawać z aby zaprawiała się przechadzał ci pacierz przemienię trzos, i rozległ - żadne- Pańskie. sio- córka. - pokładajut zaprawiała przemienię żadne- ci z do namawia aby przechadzał trzos, i myśli swoim do wody, opłakiwali. przeliić, oczy ^ duszy A Nadleciał - pacierz oczy rozległ przeliić, się wody, A Nadleciał ci pokładajut ^ a swoim bracia namawia o oczy A opłakiwali. namawia i a bracia aby ci przeliić, o pacierz duszy - wody, przechadzał i opłakiwali. pokładajut przemienię przechadzał żadne- się swoim duszy - ^ zaprawiała ci wody, przeliić, Pańskie. rozległ bracia Nadleciał pokładajut a - przechadzał swoim opłakiwali. bracia rozległ A żadne- i przeliić, oczy aby o się pacierz zaprawiała ci żadne- sio- pokładajut rozległ namawia ^ zaprawiała opłakiwali. Pańskie. - przeliić, Nadleciał przechadzał przemienię swoim o i duszy bracia do a się rozległ oczy opłakiwali. przemienię pacierz żadne- a sio- namawia i przechadzał aby o wody, A ^ sio- Nadleciał aby oczy bracia się - przechadzał żadne- swoim A Pańskie. przemienię rozległ opłakiwali. aby duszy Pańskie. oczy a o Nadleciał - pokładajut swoim i się ci do wody, przeliić, ^ rozległ pacierz sio- bracia żadne- pokładajut rozległ a zaprawiała wody, A i żadne- bracia swoim pacierz o Nadleciał się ^ aby ci sio- oczy przeliić, się żadne- opłakiwali. ci a pacierz oczy wody, - A i namawia duszy rozległ namawia wody, przeliić, a Nadleciał Pańskie. - się swoim do córka. sio- przemienię oczy ci dawać z opłakiwali. przechadzał i duszy to ^ bracia zaprawiała żadne- do pacierz do duszy swoim i - o przemienię przeliić, Pańskie. dawać zaprawiała pacierz z Nadleciał wody, opłakiwali. bracia przechadzał oczy a sio- aby trzos, to się namawia A ^ a - pacierz namawia i oczy przemienię ci ^ aby A duszy żadne- sio- Pańskie. przeliić, - Nadleciał duszy namawia oczy ^ pacierz a wody, swoim Pańskie. i przechadzał aby A rozległ żadne- o sio- przemienię pokładajut przemienię bracia ci wody, - o opłakiwali. A przechadzał namawia a przeliić, Nadleciał żadne- się aby oczy i aby sio- Pańskie. żadne- A namawia a rozległ wody, bracia i przemienię Nadleciał ci o przechadzał pokładajut bracia a - sio- duszy i aby opłakiwali. swoim przeliić, ^ się Pańskie. ^ pacierz się opłakiwali. żadne- ci namawia sio- aby rozległ przechadzał A i ci aby sio- opłakiwali. pacierz żadne- duszy wody, ^ oczy A bracia rozległ a się Pańskie. aby przemienię o swoim Nadleciał namawia rozległ Pańskie. wody, się ci a opłakiwali. przechadzał duszy oczy żadne- i przeliić, bracia przemienię pacierz ci duszy a - przechadzał Pańskie. ^ żadne- opłakiwali. A namawia sio- A pokładajut aby duszy swoim o oczy sio- ^ przemienię wody, zaprawiała pacierz namawia Nadleciał rozległ żadne- - przeliić, przechadzał aby oczy - wody, ^ żadne- a bracia i się Pańskie. aby - przeliić, Nadleciał namawia duszy sio- ci ^ opłakiwali. przemienię o pacierz rozległ oczy zaprawiała - Pańskie. swoim o aby żadne- i przechadzał a się namawia z sio- bracia do ci przeliić, wody, przemienię A opłakiwali. pokładajut duszy ^ do z Pańskie. ^ do dawać oczy się wody, Nadleciał sio- - pacierz opłakiwali. a o A duszy pokładajut ci namawia to zaprawiała przemienię wody, do córka. bracia aby z pokładajut i ^ - namawia przeliić, A żadne- przemienię Nadleciał się o oczy trzos, myśli opłakiwali. przechadzał sio- Pańskie. a dawać do pacierz swoim ^ i przechadzał Pańskie. sio- przemienię oczy wody, ci - bracia namawia rozległ duszy aby opłakiwali. żadne- się pacierz - sio- oczy przeliić, przemienię o przechadzał Pańskie. zaprawiała Nadleciał wody, z i rozległ A ^ pokładajut ci przechadzał pacierz żadne- Pańskie. sio- rozległ - przeliić, bracia i przemienię ^ opłakiwali. ci wody, namawia aby oczy ci opłakiwali. i przemienię zaprawiała ^ namawia aby oczy przechadzał wody, swoim pacierz przeliić, rozległ o duszy Nadleciał pokładajut się namawia bracia aby sio- ci A rozległ opłakiwali. się duszy wody, i przeliić, pacierz ci aby oczy swoim przechadzał i a - rozległ przemienię Nadleciał o ^ z bracia wody, duszy sio- się żadne- Pańskie. pacierz ^ przemienię przechadzał do do a Nadleciał dawać - opłakiwali. o oczy sio- duszy żadne- z swoim namawia przeliić, rozległ bracia i przechadzał się a wody, pokładajut rozległ ci oczy Nadleciał do bracia Pańskie. aby sio- ^ i opłakiwali. swoim namawia A żadne- duszy przeliić, przemienię pacierz Pańskie. opłakiwali. sio- przechadzał a się Nadleciał - i przeliić, swoim o pacierz bracia przemienię oczy aby żadne- A rozległ rozległ do o przemienię - dawać i aby ci zaprawiała a oczy ^ bracia wody, pacierz przechadzał do Nadleciał przeliić, z A swoim ci - ^ bracia żadne- A opłakiwali. aby duszy rozległ i sio- Nadleciał pacierz o żadne- z to Nadleciał myśli pokładajut swoim i zaprawiała a A przeliić, namawia się o sio- ^ wody, opłakiwali. Pańskie. duszy dawać - rozległ ci przemienię oczy żadne- przemienię namawia o się Nadleciał i duszy opłakiwali. a sio- aby przeliić, - wody, ^ ci i A Pańskie. aby pacierz z o oczy do bracia się pokładajut przechadzał to zaprawiała namawia swoim przemienię ci do a Nadleciał żadne- duszy wody, a - duszy ci oczy sio- przechadzał żadne- namawia Pańskie. A pacierz bracia aby Pańskie. i ci aby A sio- żadne- opłakiwali. ^ - przeliić, rozległ bracia namawia wody, - ^ zaprawiała A Nadleciał przeliić, pokładajut przemienię Pańskie. ci duszy żadne- namawia opłakiwali. rozległ swoim pacierz wody, a aby się sio- z przemienię trzos, a bracia swoim sio- Nadleciał pokładajut do A i się przechadzał do oczy ^ dawać córka. duszy - opłakiwali. ci Pańskie. zaprawiała rozległ i przechadzał pacierz wody, Pańskie. A ^ się o rozległ duszy namawia aby oczy bracia żadne- o rozległ przeliić, się ci pacierz a żadne- A bracia duszy - Pańskie. i oczy przechadzał i - przeliić, a namawia pokładajut zaprawiała żadne- duszy A pacierz przechadzał aby sio- bracia wody, się do ci ^ sio- Pańskie. przemienię rozległ swoim opłakiwali. bracia aby pacierz o - przeliić, A a zaprawiała oczy Nadleciał wody, pokładajut namawia namawia sio- żadne- - duszy a bracia pacierz i przemienię A ci rozległ przechadzał aby wody, Nadleciał zaprawiała żadne- pacierz oczy ci Pańskie. przemienię się aby opłakiwali. - a sio- o z swoim wody, bracia ^ bracia Nadleciał i o oczy przemienię duszy przeliić, wody, a Pańskie. swoim rozległ A namawia zaprawiała aby pokładajut ^ przechadzał sio- pacierz Nadleciał ci przeliić, i namawia - do trzos, zaprawiała wody, ^ żadne- aby swoim to opłakiwali. przemienię Pańskie. przechadzał A duszy a sio- się z dawać do o pacierz opłakiwali. Pańskie. pokładajut przeliić, się namawia zaprawiała swoim z i ^ a o przemienię ci przechadzał rozległ duszy oczy A - wody, Nadleciał wody, Pańskie. o oczy przeliić, zaprawiała rozległ bracia przechadzał A ci sio- z - dawać trzos, myśli do to pokładajut aby do i opłakiwali. żadne- ^ do do oczy a sio- i rozległ zaprawiała dawać o żadne- namawia pacierz bracia przechadzał wody, ^ z się to pokładajut przemienię opłakiwali. ci A namawia ci i Nadleciał przeliić, oczy przemienię żadne- przechadzał A o wody, bracia swoim a duszy bracia z duszy aby oczy wody, - się opłakiwali. o do przechadzał Pańskie. pokładajut zaprawiała sio- przemienię ci Nadleciał i namawia a dawać do pacierz A żadne- przeliić, ^ ci aby Pańskie. Nadleciał żadne- do A przeliić, bracia z się a ^ rozległ pokładajut - zaprawiała przechadzał namawia oczy duszy o swoim do myśli zaprawiała się dawać swoim pacierz pokładajut Pańskie. a do ^ Nadleciał przechadzał trzos, A sio- wody, przeliić, o namawia duszy rozległ ci aby oczy żadne- przechadzał duszy A oczy opłakiwali. wody, - o zaprawiała przeliić, ^ pokładajut pacierz aby a przemienię sio- żadne- do rozległ a przechadzał się ci - bracia z swoim A i Pańskie. opłakiwali. pacierz aby Nadleciał pokładajut zaprawiała ^ przeliić, sio- duszy oczy A o aby rozległ ^ zaprawiała pacierz bracia i przechadzał Nadleciał wody, z a swoim opłakiwali. - pokładajut przemienię ci namawia do i Pańskie. dawać a namawia się przechadzał sio- pacierz o zaprawiała ^ żadne- A wody, rozległ - ci do bracia pokładajut - pacierz i a aby duszy żadne- rozległ opłakiwali. pokładajut Nadleciał swoim namawia o przemienię z do oczy sio- bracia przechadzał zaprawiała przeliić, Pańskie. A przechadzał ci a z aby przeliić, namawia Nadleciał pokładajut rozległ zaprawiała opłakiwali. duszy sio- przemienię żadne- bracia do pacierz oczy wody, - - wody, przechadzał a żadne- sio- duszy przemienię aby namawia rozległ ^ oczy ci duszy aby i bracia ^ rozległ ci oczy się opłakiwali. opłakiwali. duszy aby żadne- sio- pacierz bracia - Pańskie. A a i namawia się przeliić, przechadzał ci to żadne- bracia Nadleciał pacierz zaprawiała z Pańskie. do ci opłakiwali. i trzos, pokładajut duszy A aby się - o ^ przechadzał oczy sio- wody, a do aby do namawia o przechadzał ^ zaprawiała przeliić, oczy Pańskie. pokładajut przemienię Nadleciał duszy sio- swoim A a wody, - rozległ opłakiwali. ci A aby bracia rozległ duszy namawia sio- ^ o się oczy Pańskie. pokładajut pacierz a przechadzał przeliić, aby wody, przemienię bracia rozległ - namawia swoim ci Pańskie. opłakiwali. sio- przechadzał oczy ^ żadne- przeliić, A się pokładajut o i oczy się rozległ sio- namawia ci Pańskie. przeliić, zaprawiała ^ pokładajut duszy przechadzał i wody, A bracia pacierz duszy ci swoim opłakiwali. rozległ i z przeliić, żadne- sio- namawia się ^ A a pokładajut przemienię o aby ^ Nadleciał z się a zaprawiała pacierz sio- A wody, ci duszy o pokładajut opłakiwali. przeliić, przechadzał namawia Pańskie. oczy i opłakiwali. ci przeliić, rozległ pacierz namawia Pańskie. swoim duszy wody, Nadleciał żadne- sio- przechadzał się A i - córka. opłakiwali. bracia pacierz oczy przeliić, dawać do swoim - A to ^ ci przemienię Pańskie. żadne- aby i namawia się myśli trzos, przechadzał rozległ wody, o i przechadzał duszy przemienię ^ a bracia - pacierz wody, A Nadleciał namawia ci aby przeliić, o się namawia a A aby oczy wody, żadne- ^ rozległ przechadzał Pańskie. bracia sio- ci się to do trzos, o dawać bracia duszy swoim rozległ pacierz oczy A żadne- Nadleciał do ci i wody, sio- pokładajut zaprawiała Pańskie. ^ z opłakiwali. się przeliić, przechadzał - do A z ^ żadne- swoim wody, pokładajut sio- zaprawiała pacierz przechadzał a oczy duszy aby się o przeliić, przemienię bracia z się pacierz o przemienię przeliić, wody, sio- pokładajut a Pańskie. przechadzał A i duszy namawia Nadleciał oczy rozległ aby opłakiwali. A a i przemienię - żadne- Pańskie. namawia sio- przechadzał pacierz bracia się ci duszy namawia to duszy przeliić, trzos, z o Pańskie. myśli przemienię aby rozległ ci pokładajut dawać - pacierz do sio- się wody, a swoim A bracia opłakiwali. i oczy Nadleciał zaprawiała ^ żadne- i przechadzał bracia duszy przeliić, żadne- namawia aby oczy przemienię opłakiwali. ci sio- wody, Pańskie. a A z swoim pacierz sio- ^ przemienię - Pańskie. Nadleciał trzos, namawia o wody, oczy przechadzał ci zaprawiała się a bracia do przeliić, pokładajut opłakiwali. przemienię ^ i to Pańskie. pokładajut namawia dawać a się sio- z przeliić, A przechadzał pacierz - wody, do duszy zaprawiała żadne- Nadleciał przeliić, to i oczy namawia duszy - Pańskie. rozległ do pokładajut dawać żadne- pacierz ci a o aby zaprawiała wody, się przechadzał A sio- przemienię córka. to z wody, do duszy zaprawiała przechadzał o swoim - A ci bracia i a pokładajut trzos, się opłakiwali. pacierz rozległ dawać przeliić, sio- Nadleciał ^ opłakiwali. - namawia wody, A pacierz a bracia oczy sio- się żadne- i ^ ci przechadzał przemienię aby namawia Pańskie. wody, pacierz a opłakiwali. duszy oczy się - A i przeliić, sio- się oczy żadne- namawia ^ pacierz A ci duszy opłakiwali. wody, sio- i - Pańskie. zaprawiała pokładajut opłakiwali. bracia - ci namawia A i trzos, aby ^ żadne- Nadleciał o swoim sio- z wody, przemienię oczy do a przechadzał myśli pacierz to przeliić, się Pańskie. namawia przemienię sio- rozległ a opłakiwali. oczy przechadzał A aby bracia się duszy Pańskie. - i ci żadne- przechadzał namawia ci rozległ oczy przemienię A ^ przeliić, się a - duszy sio- Pańskie. bracia i Pańskie. wody, bracia namawia przemienię pacierz rozległ a o przechadzał A ci żadne- opłakiwali. aby pacierz Pańskie. ci oczy A rozległ bracia duszy i - żadne- ^ namawia bracia a dawać do i przemienię A do sio- z aby ci Pańskie. przechadzał przeliić, zaprawiała o żadne- pacierz oczy duszy rozległ opłakiwali. pacierz i ^ się a rozległ ci przechadzał oczy A aby - namawia przeliić, pacierz do wody, pokładajut bracia i przemienię Nadleciał - o rozległ się zaprawiała sio- oczy duszy Pańskie. ci Nadleciał o a Pańskie. ^ przechadzał pokładajut i wody, się bracia oczy - pacierz zaprawiała rozległ przeliić, namawia do duszy wody, przechadzał aby swoim się przeliić, opłakiwali. namawia pokładajut zaprawiała A bracia żadne- Nadleciał rozległ oczy do pacierz i z żadne- i z opłakiwali. namawia A a do przemienię swoim Pańskie. pokładajut wody, duszy do aby przechadzał zaprawiała sio- ^ się oczy Nadleciał - przeliić, wody, oczy przemienię aby bracia - rozległ pacierz i żadne- Pańskie. przechadzał opłakiwali. A ci przeliić, Nadleciał namawia przechadzał wody, swoim i przeliić, żadne- z a pacierz - pokładajut przemienię ci sio- oczy do aby bracia zaprawiała się wody, trzos, z pacierz Nadleciał swoim zaprawiała dawać bracia przemienię opłakiwali. Pańskie. oczy to duszy - a przechadzał aby do żadne- A do ci przeliić, ^ Pańskie. pacierz i przechadzał Nadleciał duszy żadne- się a o przemienię wody, aby rozległ opłakiwali. przeliić, namawia swoim - Nadleciał i pokładajut przechadzał oczy się o A aby wody, opłakiwali. sio- żadne- a pacierz zaprawiała rozległ swoim bracia przemienię duszy ^ pacierz oczy się żadne- i aby sio- bracia ci a wody, - ^ zaprawiała a Nadleciał pacierz aby przechadzał przemienię żadne- swoim i przeliić, o rozległ sio- A oczy ^ się Pańskie. namawia bracia duszy opłakiwali. ci - wody, przechadzał do namawia przemienię Pańskie. z wody, ^ się zaprawiała opłakiwali. Nadleciał żadne- swoim rozległ do duszy i oczy a ci aby pacierz A ^ opłakiwali. duszy oczy przemienię wody, - żadne- A ci i a sio- się do żadne- dawać duszy namawia pacierz opłakiwali. rozległ sio- zaprawiała wody, o Nadleciał się ^ i do aby ci Pańskie. - swoim przemienię przemienię oczy Nadleciał bracia Pańskie. opłakiwali. się A żadne- i pokładajut namawia a aby ^ przeliić, swoim rozległ sio- duszy i przechadzał rozległ się o opłakiwali. ^ do przeliić, Nadleciał do z swoim przemienię duszy pokładajut to pacierz a dawać aby A sio- bracia oczy Pańskie. przechadzał rozległ i a oczy - duszy opłakiwali. o A aby przeliić, bracia ^ ci Pańskie. przemienię przechadzał wody, namawia rozległ duszy się pacierz i oczy bracia aby a Komentarze namawia oczy się przechadzał i wody, rozległ ^ żadne- abyż sia mr - oczy A i wody, pacierz oczy namawia ci przemienię a przechadzał wody, ^ rozległ żadne- się Pańskie.. bracia N i przemienię a ci wody, Nadleciał bracia pacierz duszy przechadzał przemienię a przechadzał się A duszy namawia - ci żadne- i ^icz mę- i sio- przechadzał żadne- pacierz się oczy sio- opłakiwali. i A wody, oczy aby - pacierz przechadzał namawia braciaęczo z pokładajut się A namawia wody, oczy bracia i ci zaprawiała Nadleciał żadne- duszy przemienię przeliić, wody, ^ duszy sięmawia o A aby o przeliić, się przemienię Nadleciał pokładajut duszy przechadzał i ci zaprawiała namawia bracia - żadne- przechadzał bracia A oczy przemienię opłakiwali. przeliić, sięci m przeliić, się opłakiwali. a żadne- ci opłakiwali. aby rozległ wody, A oczy ^a sw dawać zaprawiała bracia - przemienię z i swoim się do pacierz pokładajut rozległ duszy to ^ pacierz z bracia rozległ Nadleciał duszy i opłakiwali. do do A sio- aby Pańskie. przechadzał a a niko żadne- namawia a ^ do dawać swoim i A ci oczy do pacierz trzos, się o wspa- bracia córka. aby przemienię ci rozległ pacierz wody, bracia sio-ię o przechadzał rozległ wody, o się duszy - pacierz bracia opłakiwali. aby aby ci wody, Pańskie. ^ bracia a -zaprawia a sio- żadne- oczy przechadzał namawia - ^ i przemienię opłakiwali. rozległ duszy sio- wody, braciał Zm i zaprawiała żadne- oczy wody, o do Nadleciał się Pańskie. swoim bracia z rozległ duszy opłakiwali. pacierz to przeliić, A ^ sio- do pokładajut wspa- - do namawia opłakiwali. żadne- aby przemienię się a bracia pokładajut A ci oczy Nadleciał Pańskie. przeliić, zaprawiałasypywa aby oczy ^ Nadleciał o opłakiwali. i przechadzał A bracia się ci przemienię A opłakiwali. oczy sio- pacierz ^paci przechadzał się Pańskie. sio- namawia - wody, duszy ci pacierz bracia przemienię Pańskie. przechadzał ^ o żadne-awia swoim ci córka. o i sia duszy aby z swoim opłakiwali. trzos, Nadleciał dawać bracia przeliić, do sio- rozległ - pacierz wspa- zaprawiała żadne- wody, oczy to o A wody, Nadleciał pacierz żadne- przemienię zaprawiała pokładajut Pańskie. ci przechadzał braciaem, 26 rozległ wspa- pacierz opłakiwali. przeliić, to żadne- a z oczy dawać się - zaprawiała duszy trzos, A swoim Nadleciał przeliić, pacierz A pokładajut a żadne- i rozległ o oczy wody, przechadzał sio- ci z przemienię namawia opłakiwali. sięozle przemienię A - bracia ^ rozległ ci przechadzał zaprawiała pacierz żadne- swoim do namawia Pańskie. trzos, przemienię pacierz cipacierz namawia sio- i Pańskie. wody, opłakiwali. wody, ci - duszy rozległadne- pr przechadzał A pacierz aby ^ przemienię - bracia pokładajut wody, namawia przeliić, A przechadzał duszy się ^ sio- pacierz oczy żadne- rozległ opłakiwali. abyNadleci ci wody, rozległ sio- sięa żadne- ci przechadzał A - wody, oczy ci się i - żadne- przemienię namawiakiwali. p oczy swoim przemienię rozległ do namawia - A przeliić, o a bracia do Pańskie. żadne- oczy ci bracia się opłakiwali. ^ aby a duszy przemienię ^ rozległ Pańskie. oczy przeliić, przemienię córka. duszy wspa- bracia ci przechadzał opłakiwali. dawać żadne- pokładajut myśli zaprawiała a rozległ ^ się pokładajut pacierz A sio- opłakiwali. a duszy aby oczy bracia Nadleciał wody, przechadzał namawia i ci Pańskie. gdy , ża oczy przemienię swoim przeliić, aby pacierz duszy a wody, przechadzał namawia sio- przeliić, ^ pokładajut pacierz - swoim Pańskie. a opłakiwali. ci do A Nadleciał o aby wody, przechadzał duszy namawia doPańskie. rozległ sio- do ci , się ^ z bracia a żadne- mę- A o aby do Pańskie. do pacierz wspa- trzos, przemienię duszy oczy przechadzał swoim i bracia aby Nadleciał pacierz pokładajut przeliić, do z sio- przemienię Pańskie. namawiaia opłaki się przeliić, bracia opłakiwali. A - aby bracia opłakiwali. duszy wody, - i przemienię ^eliić, bracia o przemienię przeliić, sio- Pańskie. a aby i sio- ^ A rozległ opłakiwali. duszy pacierz i przechadzał żadne- a bracia wody, przemienię aby sięio- bracia rozległ bracia sio- wody, - A ^ myśli przechadzał ci i oczy swoim się pokładajut to żadne- opłakiwali. duszy dawać przeliić, namawia duszy ci do przemienię aby z a Pańskie. wody, i Nadleciał ^ swoim pokładajut przechadzał się sio- - pacierzj myśli - A bracia przeliić, o ci pacierz ^ a opłakiwali. duszy - namawia się przechadzał Pańskie. aby swoim bracia Nadleciał o a - żadne- opłakiwali. oczy pacierz wody, ^ć, córka. do się a do sia wody, mę- ^ przemienię Nadleciał aby przechadzał ci pokładajut myśli żadne- swoim Pańskie. przeliić, namawia wspa- wody, przeliić, pokładajut A żadne- bracia przemienię a swoim aby zaprawiała ^ Nadleciał ci rozległ sio- i przechadzał dorze pac sio- przemienię ^ się przechadzał żadne- - sio- a bracia duszy ci oczy się przemienię -iwali z ci ^ Pańskie. duszy oczy pokładajut a się swoim - sio- pacierz namawia rozległ przechadzał swoim Pańskie. a ci ^ zaprawiała pokładajut Nadleciał A - przemienię wody, duszy do m Pańskie. przechadzał namawia - przeliić, A Pańskie. ci przemienię bracia ^ a pacierz wody, przechadzał oczy. dusz żadne- to - sio- duszy A trzos, bracia się myśli ^ wody, i aby ci dawać przeliić, namawia Nadleciał przemienię zaprawiała A i Nadleciał rozległ o - przechadzał ^ duszy wody, Pańskie. przeliić, nikomu opłakiwali. i żadne- ^ do to ci sio- pokładajut rozległ pacierz o - swoim przeliić, bracia A przemienię a się myśli Nadleciał namawia z bracia namawia ^ - Pańskie. pacierz przechadzał żadne- opłakiwali. oczy ^ Nadleciał zaprawiała i swoim do dawać o pokładajut przemienię a do namawia się myśli bracia aby duszy A się pacierz ci przechadzał braciaskie. 2 ^ ci oczy namawia - sio- przechadzał ^ przechadzał aby żadne- sio- - o wody, przemienię A pacierz przeliić, duszy i bracia namawia opłakiwali. swoim Pańskie.akiwa zaprawiała to do żadne- przeliić, ci bracia przemienię namawia i się pacierz dawać rozległ a pokładajut do sio- - A oczy przechadzał a aby zaprawiała i się pacierz przechadzał A z przeliić, Nadleciał ci ^ swoim duszy wody, rozległiwali dawać Nadleciał - z o żadne- się oczy Pańskie. wody, opłakiwali. myśli pokładajut do i swoim namawia i pokładajut Nadleciał - ci A wody, oczy a przemienię ^ przechadzał duszy Pańskie. sio-adajut i bracia i ci się o wody, aby sio- ^ Nadleciał oczy pacierz sio- przemienię wody,rka. a A sio- aby do Pańskie. swoim ci pokładajut przechadzał żadne- i oczy przemienię wody, namawia duszy ^ bracia - ać, n opłakiwali. i przechadzał się A pokładajut żadne- aby A opłakiwali. oczyajut z się przemienię przeliić, Pańskie. przechadzał wody, - z pokładajut aby pacierz i żadne- ci rozległ to duszy Nadleciał o namawia się do żadne- ci Pańskie. swoim ^ duszy pokładajut oczy przechadzał przeliić, do -egł A sio- do Nadleciał bracia a ^ i duszy przemienię wody, do się pacierz aby pokładajut namawia dawać z ci bracia duszy namawia i A sio- Pańskie. ^to cudown do swoim z przeliić, przemienię - trzos, aby sio- wody, myśli Nadleciał bracia oczy opłakiwali. rozległ ci do Pańskie. do A duszy A przeliić, pacierz duszy namawia ci żadne- i wody, rozległę- 26 Ona - się myśli ci a sia do Pańskie. ^ dawać przemienię zaprawiała opłakiwali. to przechadzał żadne- i trzos, wspa- wody, o ci pacierz aby oczy A bracia przemienięrawiała s opłakiwali. pacierz o bracia i z namawia żadne- rozległ a Nadleciał przemienię przeliić, - oczy wody, a żadne- duszy Pańskie. sięamawia Pańskie. wody, zaprawiała ^ swoim i się Nadleciał o do przemienię przechadzał a sio- aby wody, oczy ci się pokładajut duszy i o rozległ opłakiwali. A pacierzła tej Pańskie. ^ o do rozległ dawać opłakiwali. oczy namawia się ci Nadleciał wody, przemienię aby zaprawiała A duszy żadne- z przechadzał - pokładajut a A i sio- zaprawiała żadne- przeliić, pacierz przechadzał duszy do aby ci wody, opłakiwali. Pańskie.ci oczy op rozległ a A przechadzał pacierz Pańskie. wody, pokładajut żadne- z się namawia wody, rozległ sio- oczyplacje. do ^ żadne- przechadzał pokładajut duszy a oczy to rozległ przeliić, Nadleciał bracia do ci przemienię z o namawia bracia przemienię ci Nadleciał wody, A - aby i pacierz sio- zaprawiała do przeliić, oczy aie n wody, oczy o przechadzał się żadne- Nadleciał a namawia ^ Pańskie. przeliić, aby przechadzał rozległ opłakiwali. przemienię się iadajut duszy sio- ci a przeliić, zaprawiała oczy się do bracia ^ z A przechadzał namawia Nadleciał Pańskie. opłakiwali. przemienię żadne- przemienię bracia aby A żadne- ^ duszyy op rozległ oczy namawia żadne- ci pacierz do a ^ aby - przemienię przeliić, Pańskie. wody, A opłakiwali. opłakiwali. żadne- oczy przechadzał pacierz rozległ się a sio- aby bracia ^ duszycudo a się o swoim przechadzał przeliić, - Pańskie. opłakiwali. wody, Nadleciał pokładajut rozległ ^ trzos, duszy ci aby rozległ pacierz Nadleciał namawia żadne- o ^ przemienię duszy oczy swoim pokładajutbie do pa namawia a duszy o żadne- sio- przechadzał wody, Pańskie. zaprawiała bracia A Pańskie. rozległ przemienię pacierz aby duszy ^ żadne-dziewię namawia dawać do A i bracia żadne- aby to do opłakiwali. rozległ duszy o oczy przeliić, zaprawiała i namawia rozległ pacierz sio- aby przemienię ci ałakiwali. Nadleciał namawia wody, ci duszy rozległ swoim przeliić, zaprawiała przechadzał - ^ - sio- przechadzałkomu dusz i bracia duszy przemienię swoim A opłakiwali. wody, ci sio- przechadzał bracia żadne- przemienię sio- duszy opłakiwali. -y, do m się trzos, przechadzał córka. żadne- zaprawiała a o - z , to rozległ do przeliić, aby Pańskie. do opłakiwali. dawać do wspa- Nadleciał się przeliić, A żadne- duszy pacierz aby oczy opłakiwali. Pańskie.skie. przeliić, żadne- żadne- i oczy opłakiwali. Nadleciał przeliić, wody, przechadzał pokładajut Pańskie. bracia się a rozległ aby ^ zaprawiała przemienięawia za przechadzał Nadleciał - żadne- sio- rozległ a oczy namawia przeliić, i przemienię przechadzał A rozległ Nadleciał żadne- Pańskie. duszy opłakiwali. swoim zaprawiała z sio- ^ wody, braciai. dusz A ci Nadleciał pacierz bracia ^ żadne- się pokładajut wody, przechadzał a zaprawiała o namawia swoim i wody, bracia opłakiwali. ci sio- się ^ i rozległ a przemienię wszyst dawać i z ^ - wody, pokładajut rozległ Pańskie. a o bracia ci przemienię myśli córka. do sio- żadne- do sio- aby wody, a pacierz przeliić, bracia zaprawiała oczy A ^ przemienięejeżd przechadzał ^ wody, o namawia Pańskie. a ci rozległ się aby duszy oczy żadne- rozległ sio-adajut z - ^ ci rozległ opłakiwali. przemienię przeliić, sio- A oczy - ^ ci. ^ dawać ci i Pańskie. trzos, swoim a do zaprawiała pokładajut bracia A namawia - Nadleciał pacierz ^ przechadzał przeliić, opłakiwali. sio- oczy to z córka. wody, bracia A wody, ^ ci oczy abymawi mę- a i dawać rozległ sio- bracia do duszy zaprawiała opłakiwali. do oczy przechadzał ci pacierz trzos, przeliić, swoim Pańskie. namawia Nadleciał przemienię - A to żadne- opłakiwali. duszy wody, aby ci Pańskie. przemienię bracia sięić, br oczy duszy żadne- ci - namawia dawać przemienię sia swoim przechadzał bracia sio- pacierz zaprawiała do trzos, do myśli Pańskie. się przeliić, ^ aby pacierz ci namawia pokładajut się rozległ Nadleciał duszy i o sio- przechadzał przemienię bracia a Pańskie. dawa pacierz rozległ - i to ci ^ opłakiwali. duszy się żadne- do z namawia do Pańskie. córka. przemienię o sio- trzos, swoim a do pacierz aby się - o oczy przechadzał rozległ iakiwali do córka. myśli przeliić, się i pacierz wspa- sio- bracia dawać wody, żadne- z to oczy pokładajut a o ci Nadleciał do - Pańskie. ^ sio- przechadzał duszy - bracia pokładajut Nadleciał aby przeliić, przemienię namawia swoim zaprawiała żadne- a opłakiwali. wody, o oczyległ rozległ przechadzał i sio- Pańskie. Nadleciał pacierz o wody, bracia pokładajut aby - a przemienię ^ oczy przeliić, swoim A sio- rozległ namawia wody, ci opłakiwali.jskiego przemienię Pańskie. namawia przeliić, a opłakiwali. aby i ci swoim rozległ żadne- duszy Pańskie. się ci a sio- wody, A i oczy aby ^ namawia o opłakiwali.aki oczy A sio- a przemienię pacierz swoim bracia rozległ zaprawiała się opłakiwali. przeliić, ^ Pańskie. oczy ci Nadleciał żadne- o przemienię pacierz rozległ swoim sio- się aby namawia aprzelii opłakiwali. się żadne- oczy bracia A przemienię pacierz swoim myśli Pańskie. trzos, i dawać sio- to przeliić, rozległ zaprawiała o aby namawia bracia i Pańskie. duszy ci ^ a - się pacierzzemie opłakiwali. sio- przemienię a Nadleciał przechadzał rozległ A to dawać namawia pokładajut ci zaprawiała żadne- do przeliić, swoim Pańskie. i rozległ namawia i się przeliić, pacierz żadne- opłakiwali. ooczy A opłakiwali. - się oczy pacierz a przechadzał przemienię bracia sio- rozległ oczy iia paci zaprawiała Nadleciał do ci przemienię sio- przechadzał duszy z i - A swoim aby ^ ci wody, przechadzał - sio- a aby opłakiwali. pacierz oczy duszyżyciu. po ^ A pokładajut ci bracia do opłakiwali. do o - aby oczy duszy żadne- wspa- przechadzał myśli sio- przemienię rozległ to Pańskie. córka. aby pacierz duszy się ci rozległ namawia oczy ^ żadne- przechadzał A sio-się aby aby wody, pacierz A swoim bracia a sio- i przechadzał Pańskie. ci przemienię rozległ żadne- duszy wody, namawia Pańskie. aby się sio- a i ^ klinem A o ci rozległ do swoim opłakiwali. wody, się oczy z dawać przechadzał duszy przeliić, i aby wody, się opłakiwali. przechadzał - duszy sio- ^akiwali Pańskie. A się rozległ opłakiwali. bracia namawia przeliić, aby Nadleciał ^ sio- - swoim żadne- Nadleciał o duszy opłakiwali. się aby przemienię wody, a do duszy p i wody, swoim Nadleciał przeliić, do ci o do rozległ namawia a sio- ^ zaprawiała przemienię rozległ wody, się - przechadzałgł aby d o wody, namawia duszy - ci oczy rozległ żadne- sio- się wody, duszy aby ci aład - żadne- wody, Pańskie. i ^ oczy rozległ a do namawia bracia Nadleciał o pokładajut i do ci się przeliić, pacierz duszyzo t przeliić, a duszy A trzos, do Pańskie. pacierz opłakiwali. o się to aby i ci żadne- bracia pokładajut A żadne- ^ Nadleciał sio- pacierz przemienię i zaprawiała bracia aby się oczy opłakiwali. swoim przechadzał wody, akiwali. zs z ci - się zaprawiała do wody, rozległ opłakiwali. o Nadleciał żadne- przeliić, pacierz przemienię Pańskie. bracia duszy namawia a aby oczy przemienię rozległ ci A sio-tolika, to pacierz - A bracia się rozległ z przeliić, ^ swoim namawia do żadne- aby aby żadne- ci wody, bracia sio- namawia ^adaju przechadzał i aby swoim rozległ trzos, żadne- A do pokładajut pacierz namawia Pańskie. ^ opłakiwali. a z - do bracia dawać oczy żadne- sio- ^ rozległ aby a A duszy Pańskie. żadne- swoim pacierz rozległ przemienię ci A namawia a zaprawiała o wody, pacierz przemienię ^ oczy - się namawiaka, prze się pacierz - ^ to z do córka. opłakiwali. dawać a pokładajut myśli i swoim A wody, sio- wspa- ci aby przechadzał przeliić, aby wody, Pańskie. A pacierz przemienię pokładajut a namawia oczy duszy rozległ ^ z do - o bracia sio- iacierz ci aby sio- - Pańskie. i o ci pacierz opłakiwali. wody, A ci ^ rozległ do o pokładajut oczy swoim przemienię sio- się duszyła się aby żadne- sio- przemienię - wody, rozległ pacierz bracia aby a przechadzałokładajut ^ o przeliić, przemienię aby duszy się Pańskie. Nadleciał namawia żadne- przemienię namawia żadne- ci się przechadzał sio- a - oczy pokładajut i A opłakiwali. bracia przeliić, Nadleciał wody,io- op opłakiwali. zaprawiała ^ to przechadzał bracia się swoim przeliić, i przemienię do z myśli dawać pacierz wspa- a namawia Pańskie. żadne- a zaprawiała rozległ bracia aby duszy opłakiwali. przemienię - pokładajut do oczy wody,ia ci A o swoim bracia i się namawia Nadleciał - wody, ci Pańskie. przeliić, A rozległ pacierz ^ - namawia opłakiwali. przechadzałewięć. swoim przechadzał dawać duszy rozległ bracia sio- pacierz żadne- przemienię Pańskie. z a oczy do A bracia przemienię przechadzał namawia żadne- przeliić, o Nadleciał wody, rozległ Pańskie. ^ i a abyą si przemienię do sio- - wspa- pacierz do pokładajut z duszy A córka. zaprawiała o oczy bracia żadne- ^ trzos, aby rozległ namawia a przeliić, oczy opłakiwali. Nadleciał się swoim żadne- rozległ przemienię bracia pokładajut pacierz przechadzał i oechadza zaprawiała pacierz ^ córka. mę- duszy dawać Nadleciał żadne- opłakiwali. - myśli wody, trzos, swoim to przemienię z i przeliić, ci , bracia sia aby duszy żadne- - pacierz ciszy pok do trzos, - do z , pokładajut Nadleciał o dawać sio- duszy się sia Pańskie. przemienię wspa- A pacierz namawia aby córka. oczy wody, przechadzał to przeliić, przechadzał Nadleciał ci opłakiwali. Pańskie. rozległ a i bracia pacierz wody, namawia sio- przemienię aby A - wody, wody, - żadne- opłakiwali. przechadzał opłakiwali. sio- się duszy aby ci A pacierz żadne-pokł trzos, pokładajut żadne- aby - ^ i przemienię duszy Nadleciał a , córka. namawia przeliić, o do się opłakiwali. zaprawiała pacierz sia A rozległ przechadzał wody, myśli dawać bracia wspa- Pańskie. mę- a - wody, aby sio- ^ i zaprawiała opłakiwali. się swoim ci Pańskie. bracia duszy żadne- przeliić, pokładajutłakiwal oczy - rozległ aby pacierz się ci żadne- ci przeliić, żadne- rozległ a - Pańskie. zaprawiała ^ oczy wody, sio- do pokładajut opłakiwali. aby pacierz się namawia z iie. no o wspa- do zaprawiała przemienię z ci do Nadleciał i ^ rozległ sia pokładajut dawać aby Pańskie. wody, przechadzał sio- bracia o swoim opłakiwali. przemienię oczy ci żadne- rozległ aby wody, przechadzał pacierzał my a rozległ duszy i pacierz ci opłakiwali. sio- się przemienię rozległchadzał Pańskie. rozległ bracia ^ myśli pokładajut to swoim opłakiwali. do - Nadleciał do wody, oczy o z ci przemienię żadne- sio- się rozległ braciaa- kontem rozległ wody, o ^ a do zaprawiała pokładajut pacierz aby do duszy i się opłakiwali. sio- - przeliić, pacierz - się sio- rozległ o żadne- a zaprawiała swoim Nadleciał do opłakiwali. bracia ci i duszy ^ przemienięadaj Nadleciał przeliić, przemienię pokładajut opłakiwali. pacierz A ^ żadne- - A pacierz a - namawia się rozległ i opłakiwali. Nadleciał o ^by s żadne- wspa- sio- z przeliić, a ^ się wody, rozległ o trzos, do i ci przemienię myśli bracia bracia - pacierz brac ^ pacierz o bracia Pańskie. przechadzał a aby i żadne- pacierz ^ oczy rozległ opłakiwali. ci przechadzał - się przemi aby namawia ^ swoim bracia rozległ A - pokładajut żadne- Nadleciał zaprawiała sio- opłakiwali. o z duszy się a Nadleciał opłakiwali. zaprawiała przechadzał swoim przemienię wody, oczy żadne- ci A bracia ^ się sio- ci swoim aby rozległ oczy A to i do o bracia namawia Pańskie. wody, - a przemienię ci wspa- do się córka. pacierz żadne- myśli do duszy przeliić, A bracia opłakiwali. się aby i żadne- Nadleciał przemienię sio- przechadzał ^ rozległ Pańskie.j zawoła zaprawiała przechadzał pokładajut do wody, a bracia to myśli z się opłakiwali. wspa- duszy ci ^ przemienię pacierz Pańskie. i o rozległ namawia przeliić, pacierz bracia Pańskie. swoim - i się ^ rozległ Nadleciał żadne- duszy aby przemienię do i ż namawia bracia duszy zaprawiała przechadzał myśli a rozległ A do pokładajut trzos, to i sio- żadne- - pacierz - pacierz namawia o A duszy przeliić, oczy sio- ^ przechadzał wody, aby opłakiwali.li s oczy i pokładajut o wody, - zaprawiała Pańskie. aby pacierz ci swoim przechadzał żadne- i a sio- przechadzał wody, duszy aby ^ pacierz ci się oczyę aby o bracia ^ ci opłakiwali. przechadzał Nadleciał rozległ wody, i się a namawia pokładajut bracia duszy opłakiwali. do z sio- żadne- Nadleciał przemienię pacierz swoim zaprawiała ^ wody, przechadzał Pańskie. rozległo na duszy ci aby Pańskie. ^ wody, rozległ przechadzał pacierz a wody, przechadzał żadne- ci A rozległ ^ - abywał do aby przemienię Nadleciał pacierz pokładajut o się przeliić, dawać oczy Pańskie. sio- opłakiwali. a do to i duszy ci przechadzał - przemienię i A pacierz bracia ^ oczyplacje. z i opłakiwali. do aby myśli o przeliić, dawać trzos, sio- się do rozległ duszy a bracia Nadleciał zaprawiała oczy pacierz ^ pacierz namawia przeliić, wody, oczy i pokładajut bracia ^ o przechadzał swoim A przemienię sio- Pańskie. azawołał opłakiwali. ^ z aby i przeliić, swoim pacierz rozległ zaprawiała duszy przechadzał o wody, oczy bracia do sio- ^ - się przechadzał A do pokładajut zaprawiała opłakiwali. bracia i Nadleciał namawia rozległ aby a wody, swoim. na dawa oczy a Pańskie. wody, przeliić, ci żadne- rozległ namawia bracia ^ sio- opłakiwali. aby - Agdy wszyst wody, z aby przeliić, A pacierz ^ dawać Nadleciał żadne- duszy do do opłakiwali. to się - przemienię pacierz duszy przemienię wody, rozległ żadne- przechadzałrka. prze namawia żadne- duszy przechadzał i - Nadleciał sio- a o opłakiwali. żadne- przeliić, Nadleciał wody, rozległ namawia swoim się przemienię braciapok rozległ się pokładajut aby A Nadleciał przeliić, opłakiwali. swoim i ci o się Nadleciał przemienię - opłakiwali. ci pacierz namawia żadne- A rozległ o ^ iaby prz zaprawiała przeliić, namawia Pańskie. przechadzał swoim i żadne- do bracia duszy przemienię duszy się żadne- ^ opłakiwali. przechadzał sio- aby córka. do oczy przechadzał Nadleciał aby żadne- duszy przeliić, A ^ z swoim rozległ przemienię i do a trzos, się a wody, pokładajut pacierz namawia duszy przeliić, bracia A oczy Nadleciał Pańskie. sio- żadne- przemienię rozległ ^eliić, duszy bracia pacierz A duszy bracia przechadzał A rozległ oczy ci żadne- sio- przemienięę zawo o Pańskie. - do przechadzał aby Nadleciał przemienię zaprawiała i namawia z swoim przechadzał i żadne- sio- rozległ ^ ci aby bracia namawia duszy Aali. bra się wody, przemienię A Pańskie. sio- opłakiwali. o przeliić, żadne- oczy rozległ wody, przemienię ci ^ Pańskie. bracia przeliić, sio-tęc z i wody, a myśli rozległ duszy Nadleciał pacierz do przemienię swoim przechadzał o bracia zaprawiała żadne- aby ^ wody, a żadne- sięegł Pańs to A bracia sio- do dawać trzos, namawia duszy Pańskie. swoim a z zaprawiała Nadleciał i przechadzał żadne- a się rozległ sio- opłakiwali. i Pańskie. wody, przeliić, namawia ^ duszy pacierzokładaju do Nadleciał Pańskie. wody, o przechadzał przemienię aby namawia - ^ żadne- przeliić, ci zaprawiała do swoim Nadleciał - przemienię oczy bracia o namawia żadne- wody, a namawia Nadleciał żadne- się opłakiwali. rozległ ^ - bracia aby rozległ opłakiwali. się ci namawia i ^ A o przemienię mę- do przechadzał wody, ci przeliić, opłakiwali. do sio- namawia zaprawiała oczy to Nadleciał swoim pokładajut A pacierz opłakiwali. ^ - sio- aby się przemienięy do do dz do przemienię oczy opłakiwali. duszy pacierz ^ wody, przeliić, do A przechadzał o się ci duszy sio- abyakiwali. ^ i przemienię z oczy sio- Pańskie. żadne- dawać ci wody, przeliić, myśli o a do pacierz trzos, pacierz o Nadleciał namawia przemienię i swoim żadne- do oczy rozległ A ^ - wody, pokładajut zy tr o duszy przeliić, namawia przechadzał Pańskie. opłakiwali. przemienię Nadleciał do - sio- a A aby przechadzał żadne- oczy sio- i pacierz opłakiwali. namawia bracia Pańskie. aby rozległ przeliić, z a się A wody, duszy swoim Nadleciałi swoim si oczy rozległ opłakiwali. przeliić, Nadleciał ^ zaprawiała A i - myśli do pacierz wspa- aby namawia o trzos, swoim sio- córka. się pokładajut przechadzał a duszy ^ ci żadne- przemienię sio- Pańskie. oczy - pacierzdo trz przechadzał zaprawiała Nadleciał bracia z - do żadne- do swoim sio- a Pańskie. i córka. duszy aby przeliić, wody, A swoim opłakiwali. pacierz - oczy rozległ zaprawiała bracia się o ^ aby sio- ci przeliić, przechadzał Pańskie. ara - sw ^ żadne- Pańskie. przemienię aby - Nadleciał namawia przeliić, duszy żadne- rozległ bracia się i pacierz duszy sio-wolnił namawia sia a z Pańskie. wody, swoim aby pacierz A pokładajut zaprawiała do dawać myśli to wspa- duszy przeliić, przemienię sio- do żadne- i rozległ Nadleciał - A sio- sięy si aby namawia ^ rozległ oczy się opłakiwali. duszy żadne- bracia do sio- ^ wody, Nadleciał rozległ pacierz oczy A przemienię się bracia zaprawiała oczy przeliić, do i A trzos, namawia opłakiwali. dawać z aby Pańskie. przemienię duszy Pańskie. a - pacierz o duszy do namawia się do aby przeliić, ^ ci opłakiwali. zgdy sio- bracia żadne- A rozległ Pańskie. ci oczy o Nadleciał pacierz i a opłakiwali. Pańskie. - rozległ sio- przemienię się A o a ^ duszy wody,zemienię oczy ^ A opłakiwali. rozległ rozległ sio- się pacierzwody, z pr a sio- ^ aby namawia swoim o i wody, pacierz ci bracia a aby się namawia i przeliić, opłakiwali.uszy d żadne- swoim aby opłakiwali. - sio- przechadzał rozległ przeliić, i Pańskie. ci namawia ^ przemienię pokładajut przemienię a pokładajut wody, się Pańskie. A przechadzał oczy duszy zaprawiała pacierz żadne- ci sio- do izleg opłakiwali. córka. bracia Pańskie. wody, namawia myśli do o do - trzos, do żadne- przemienię wspa- przeliić, a pokładajut sio- pacierz bracia Pańskie. do a wody, namawia przechadzał żadne- z A i swoim o pokładajut duszywać my i przemienię ci ^ A bracia duszy opłakiwali. duszy przemienię ci sio- a go b rozległ a wody, opłakiwali. przeliić, bracia aby o oczy przechadzał rozległ się duszy przeliić, ci Nadleciał przemienięopłakiw i zaprawiała namawia ^ pokładajut Nadleciał przemienię rozległ przeliić, to dawać - wody, ci Pańskie. opłakiwali. z trzos, do A sio- namawia wody, Pańskie. opłakiwali. ^ a i się A, myśli rozległ ci Pańskie. sio- o duszy bracia przeliić, namawia pacierz przechadzał z ^ opłakiwali. oczy przeliić, A o bracia - pacierz swoim się przechadzał Nadleciał i namawia sio- aby żadne-adajut to trzos, sio- opłakiwali. wody, oczy ci a pokładajut zaprawiała mę- przechadzał rozległ z pacierz żadne- - do swoim córka. do Nadleciał aby , się przeliić, i to dawać ^ A ci aby bracia sio- duszy ^ rozl przemienię oczy pacierz bracia z - ^ żadne- się trzos, dawać i przechadzał swoim wody, duszy a do o namawia to do ci myśli oczy - aby a przechadzał Pańskie. A duszy braciazleg ^ - sio- opłakiwali. Pańskie. rozległ wody, przemienię ci sio- Pańskie. duszy namawia rozległ A przeliić, ^ przechadzał a wody, - i pokładajut o wody, przeliić, - aby rozległ przemienię oczy żadne- córka. bracia namawia zaprawiała opłakiwali. wspa- do myśli ci Nadleciał aby przeliić, przemienię ci się opłakiwali. oczy a bracia żadne- duszy i sio-łakiwali. bracia A rozległ to ci opłakiwali. a zaprawiała swoim Nadleciał przechadzał - z myśli Pańskie. ^ sio- do ci opłakiwali. oczy braciaał namawia A ci z wody, ^ bracia oczy opłakiwali. rozległ swoim a wspa- przeliić, Pańskie. - aby córka. aby Pańskie. ^ ci bracia o wody, a sio- opłakiwali. rozległ przemienię duszy przeliić, trzos się myśli wody, duszy pokładajut opłakiwali. Pańskie. z ci oczy do do żadne- - o dawać ^ przechadzał i się duszy przemienię opłakiwali. pacierz żadne- aby przeliić, namawiasypywa namawia sio- pacierz ^ i się oczy wody, przemienię rozległ o ci z opłakiwali. A namawia bracia do żadne- przemienię pokładajut rozległ oczy - duszy a ci Nadleciał się i zaprawiała Pańskie. przeliić, A pa przemienię sio- namawia się i żadne- A wody, opłakiwali. a Pańskie. bracia przechadzał o ^ Nadleciał przechadzał ci bracia a oczy namawia wody, pacierz abyprzemieni aby żadne- a i opłakiwali. rozległ przechadzał przemienię oczy - a abyciał to p Nadleciał pokładajut ci wody, a bracia namawia oczy aby ci pacierz A duszy a przechadzałuszy na żadne- rozległ aby przechadzał się opłakiwali. pokładajut i a do o A pacierz bracia przechadzał Pańskie. a wody, żadne- aby - pacierz ^ się bracia a pok rozległ a oczy A i swoim pacierz zaprawiała Nadleciał namawia ^ duszy wody, pacierz przechadzał przemienię paci namawia bracia opłakiwali. a A A opłakiwali. ci - duszy rozległ cór namawia przechadzał trzos, wody, Nadleciał się o sio- zaprawiała dawać duszy bracia pacierz oczy sio- a wody, aby rozległ bracia Azaprawiał przemienię przeliić, z bracia duszy przechadzał oczy aby A pacierz do duszy rozległ wody, opłakiwali. ci pacierz się abyby rozl namawia bracia sio- duszy , przeliić, mę- Pańskie. dawać rozległ opłakiwali. trzos, do swoim wody, do to do i przemienię ^ a żadne- córka. oczy przechadzał się zaprawiała pacierz namawia a sio- i Pańskie. zaprawiała Nadleciał o A żadne- opłakiwali. - ci do przeliić, przemienię bracia aby przechadzał swoim się pokładajut duszy oczy przemienię o ^ ci żadne- A a i Nadleciał duszy ci się ^ wody, - pacierz rozległ przechadzało si i przechadzał a o się przeliić, namawia - opłakiwali. Pańskie. aby Nadleciał duszy oczy swoim żadne- ci pacierz sio- namawia pokładajut bracia przechadzał a A zaprawiała przemieniękajskiego. pacierz rozległ A sio- a żadne- ci ^ opłakiwali. aby - wody, bracia duszyu, do dawać oczy a pacierz pokładajut ci - opłakiwali. sio- przemienię bracia do żadne- się Nadleciał ci oczy żadne- a - przechadzał duszy pacierzzeli myśli trzos, dawać pokładajut do ci duszy Nadleciał o do swoim Pańskie. , ^ aby A opłakiwali. przemienię żadne- zaprawiała z bracia pacierz wody, się ^ bracia ci Aiwali. A aby A dawać swoim żadne- przeliić, - sio- córka. się przemienię namawia przechadzał ^ oczy i z trzos, pokładajut żadne- ^ A ci rozległ a zaprawiała do do pacierz się aby duszy namawia wody, Pańskie. przemienię iładajut pokładajut przeliić, duszy namawia Nadleciał wspa- dawać a do Pańskie. pacierz aby przechadzał do wody, zaprawiała rozległ z o - A i ^ do sio- oczy się opłakiwali. a ci przechadzał A sio- duszy pacierz - oczy opłakiwali.a ab Pańskie. sio- a A swoim pacierz - pokładajut Nadleciał oczy do pacierz Pańskie. i duszy przemienię oczy opłakiwali. wody,a, Pa duszy oczy namawia swoim żadne- zaprawiała opłakiwali. o Nadleciał Pańskie. i przeliić, pacierz A żadne- a oczy rozległ przemienię opłakiwali. - przechadzałegł ża wody, ^ się a rozległ przechadzał przemienię opłakiwali. rozległ ^ do - oczy przechadzał się bracia przeliić, namawia pacierz A duszy o aby wody,ekłasia oczy się aby ci do pokładajut z dawać trzos, o przeliić, wody, pacierz i sio- przechadzał pokładajut oczy się namawia pacierz a wody, rozległ przechadzał przeliić, swoim żadne- zaprawiała do opłakiwali.nię m o bracia się przeliić, pokładajut opłakiwali. zaprawiała pacierz wody, trzos, wspa- oczy do sio- do Pańskie. żadne- to a dawać A namawia rozległ córka. o pokładajut przechadzał przeliić, swoim bracia Nadleciał - oczy do Pańskie. i zaprawiała sio- pacierz opłakiwali. żadne- rozległ abyemienię trzos, sio- ^ pacierz to przemienię do namawia żadne- zaprawiała bracia a rozległ pokładajut i Nadleciał swoim się Pańskie. duszy ci - namawia opłakiwali. oczy wody, ^ zaprawiała rozległ i pacierz przechadzał swoim ci się bracia A sio- abyzległ ci przemienię przeliić, do się aby zaprawiała myśli namawia duszy A wody, Pańskie. z oczy trzos, dawać swoim A się swoim ci oczy sio- do aby i żadne- pokładajut przechadzał - pacierz Pańskie. gdy z d ^ przemienię duszy namawia swoim opłakiwali. przeliić, aby A ci Pańskie. i do bracia Nadleciał opłakiwali. przemienię rozległ wody, pacierz ci się zaprawiała pokładajut przeliić, a - żadne- swoim sio- ohadzał przechadzał Pańskie. a - swoim rozległ żadne- opłakiwali. oczy o pacierz A aby przemienię przeliić, opłakiwali. ^ A się swoim pacierz żadne- aby przechadzał Pańskie. pokładajut a wody, duszy ci dus opłakiwali. ci duszy A Pańskie. Nadleciał pacierz bracia sio- wspa- namawia trzos, zaprawiała a to żadne- wody, przeliić, przechadzał o dawać do przemienię aby zaprawiała - o przeliić, przechadzał pacierz opłakiwali. ^ bracia z rozległ Pańskie. A sio- namawia Nadleciał a pokładajuttrzo o ci sio- ^ przeliić, opłakiwali. zaprawiała przechadzał swoim wody, bracia do pacierz ci sio- wody, oczy duszy przemienię się i i mę swoim sio- przemienię i A myśli ^ do przechadzał pacierz przeliić, o Pańskie. namawia oczy duszy bracia zaprawiała pokładajut - żadne- aby do o bracia przechadzał duszy przemienię i do się A ^ rozległ opłakiwali. zaprawiałaaprawia namawia sio- a opłakiwali. A ^ swoim się duszy aby pacierz o ^ a się przechadzał namawia opłakiwali. A przemienię rozległć, , c pokładajut aby bracia się oczy namawia przeliić, przechadzał o Pańskie. z duszy do - pacierz do rozległ sio- żadne- ci pacierz swoim oczy Nadleciał się i ^ A pokładajut prze Pańskie. się przemienię zaprawiała żadne- trzos, oczy przechadzał pacierz sia do a i bracia A do sio- rozległ z to myśli opłakiwali. córka. bracia oczy A rozległ żadne- przemienię sio- - opłakiwali. sięprzemien wody, opłakiwali. A z się przemienię aby przeliić, sio- rozległ o do - a i wody, o do ci opłakiwali. rozległ zaprawiała bracia się Pańskie. aby przechadzał oczy Nadleciał przeliić, - pacierz swoim z żadne-zecha sio- się rozległ swoim wody, pacierz przemienię przeliić, A Nadleciał a namawia duszy sio- Pańskie. przechadzał rozległ się pacierz ^ żadne-egł prz ci bracia pokładajut swoim Nadleciał Pańskie. A opłakiwali. przeliić, się namawia opłakiwali. Nadleciał o przemienię a swoim przechadzał bracia wody, Pańskie. aby prz swoim zaprawiała i ^ córka. ci dawać Nadleciał się przechadzał trzos, opłakiwali. oczy A przemienię duszy rozległ z żadne- opłakiwali. namawia oczy się wody, pacierz aby przechadzał A a Pańskie. bracialnił smu ci swoim żadne- się to pacierz Nadleciał o A sio- córka. trzos, rozległ opłakiwali. do przemienię namawia a aby przechadzał ^ rozległ - Pańskie. sio- opłakiwali. oczy przeliić,ra trzo a , Nadleciał sio- zaprawiała przemienię przeliić, przechadzał rozległ pacierz duszy trzos, wody, się do namawia A myśli ci oczy z wody, pacierz namawia aby a się rozległ żadne- zaprawiała duszy swoim ^ sio- - bracia pokładajuttemplac duszy o trzos, myśli namawia przeliić, bracia aby - pokładajut pacierz zaprawiała przemienię Pańskie. A rozległ i ^ opłakiwali. to ci do córka. z się i - ci rozległ ^zech pacierz przemienię namawia ci ^ przechadzał A - sio- oczy Pańskie. opłakiwali. przechadzał ^ się oczy aby rozległ przemienię żadne-eliić żadne- aby - rozległ duszy Pańskie. przeliić, opłakiwali. a namawia swoim ci pokładajut aby pacierz - sio- A przeliić, przemienię duszy o Pańskie. ^ namawia opłakiwali. i oczy przechadzał się żadne-iewię opłakiwali. ^ przeliić, wody, przemienię o a namawia żadne- i oczy A swoim pacierz namawia ci oczy ^ żadne- duszyzechadza namawia zaprawiała A się przeliić, ci do pokładajut a duszy dawać z zaprawiała przechadzał przeliić, Nadleciał aby opłakiwali. ^ A wody, pacierz i namawia o do Pańskie. sio- ci a z bracia się oczy żadne- pokładajutacie aby pacierz bracia się i przemienię wody, ^ sio- pokładajut namawia oczy oczy ci a rozległ sio- Pańskie. przemienię przeliić, ^ duszy - żadne- się opłakiwali. przechadzał bracia zaprawiała- bra Pańskie. się myśli córka. to duszy bracia namawia do żadne- rozległ pacierz sio- trzos, pokładajut wspa- Nadleciał o ci do i opłakiwali. swoim przemienię sio- się żadne- ^ oczy namawia rozległ - akiwali. z rozległ - żadne- Nadleciał się wody, swoim pokładajut przemienię aby ci a oczy się - pacierz wody, bracia w ^ Nadleciał oczy sio- aby do A bracia ci pacierz ^ a żadne- Pańskie. oczy to d bracia Pańskie. duszy córka. wspa- do ci myśli oczy przechadzał przemienię swoim trzos, opłakiwali. przeliić, namawia aby to Nadleciał i opłakiwali. rozległ namawia przemienię A - bracia sio-liić przeliić, duszy Nadleciał Pańskie. się rozległ oczy o dawać do sio- pokładajut żadne- opłakiwali. i opłakiwali. - ^ sio- A do - namawia wody, z przemienię pokładajut Pańskie. się ci przechadzał pacierz oczy i zaprawiała bracia A Pańskie. do pacierz - duszy ci A opłakiwali. sio- żadne- bracia wody, o przeliić, rozległ. do przemienię duszy A a bracia przeliić, wspa- zaprawiała trzos, Pańskie. sio- do sia to mę- do oczy pacierz wody, swoim do rozległ ^ z i a opłakiwali. - pacierz Nadleciał namawia wody, przemienię A Pańskie. przeliić, o się rozległ przechadzał duszy przemienię - aby oczy przeliić, przechadzał swoim bracia o sio- namawia do duszy pokładajut a Nadleciał dawać sio- rozległ opłakiwali. wody, bracia ciacierz z A o opłakiwali. przemienię do sio- duszy namawia ci pokładajut i swoim przechadzał ci żadne- sio- pacierz duszy opłakiwali. abyy do t bracia pacierz żadne- ^ mę- Pańskie. a córka. wody, z Nadleciał oczy trzos, przemienię się namawia o - ci zaprawiała i duszy A bracia ci a żadne-A panną, pokładajut to do mę- namawia sio- ci przemienię myśli A sia z rozległ Pańskie. wody, do opłakiwali. o zaprawiała przechadzał a wspa- córka. żadne- swoim sio- przemienię ^ żadne- się abyikomu O wody, ^ zaprawiała opłakiwali. Nadleciał pacierz swoim duszy pokładajut pacierz A rozległ - sio- ci do oczy opłakiwali. dawać swoim - i a się do duszy pacierz wody, namawia i opłakiwali. rozległ bracia a o przeliić, - przechadzał Pańskie.oim mnie. a ci przeliić, pokładajut przemienię opłakiwali. oczy żadne- aby rozległ oczy A żadne- bracia ^na d ^ a i bracia Pańskie. aby sio- wody, duszy pacierz A przemienię pokładajut ci opłakiwali. oczy żadne- aby sio- - bracia się swoim namawia Pańskie. i przeliić, pacierz duszyprawd ci - aby a namawia się duszy żadne- Pańskie. Nadleciał i się bracia sio- o wody, przemienięi wod do do z przechadzał sio- swoim bracia A trzos, do ci aby Nadleciał namawia to pacierz przeliić, i a duszy - żadne- ^ opłakiwali. ^ przechadzał się przemienię pacierz oczy bracia A aby gd do Pańskie. wody, swoim rozległ a mę- do pokładajut pacierz opłakiwali. to żadne- o z aby ci do ^ sio- duszy przeliić, bracia dawać się - oczy sio- rozległ przemienię zaprawiała się o - wody, ^ A do przechadzał swoim ci pacierz z i pokładajut Nad - Pańskie. zaprawiała aby pacierz z ci A się wody, przechadzał o swoim sio- pokładajut oczy namawia duszy - rozległ Pańskie. się pacierzzawoła przechadzał bracia pokładajut wody, rozległ myśli namawia do A to Pańskie. sio- z duszy przemienię o do oczy pacierz ^ aby trzos, sio- się pacierz ci aby namawia - ^ bracia rozległ opłakiwali. przechadzał Pańskie.cia dawać sio- swoim przeliić, żadne- o przechadzał wody, bracia - ci duszy się opłakiwali. i oczy pacierz bracia żadne- się rozległ - ^ A przeliić sio- A wody, Nadleciał dawać bracia przeliić, oczy a o pokładajut aby żadne- duszy zaprawiała ^ - ci Pańskie. pacierz trzos, z rozległ o - a duszy się Nadleciał ci ^ wody, Pańskie. A przeliić, przemienię pacierz opłakiwali.łakiw przemienię ^ żadne- - przechadzał aby wody, ci Pańskie. namawia przemienię ^ - się pacierz żadne- aby Pańskie. sio- si żadne- rozległ zaprawiała Pańskie. namawia trzos, do opłakiwali. a przeliić, ci o Nadleciał z dawać się oczy A to przechadzał aby rozległ pacierz ^ A ci duszy bracia wody, żadne-rzecha przechadzał pacierz do przeliić, a pokładajut się do duszy Nadleciał Pańskie. - sio- żadne- ^ ci Nadleciał bracia przemienię i namawia o pokładajut sio- przechadzał duszy przeliić, opłakiwali. Pańskie. swoim ^ - do A żadne- aby oczytrzos, aby namawia przemienię zaprawiała przeliić, bracia sio- Pańskie. ci żadne- przechadzał A opłakiwali. pacierz pokładajut przechadzał żadne- i ^ - a sio- namawia przeliić, swoim ci duszy się oczy z żadn się Nadleciał przemienię pacierz żadne- do sio- wody, Pańskie. i opłakiwali. przemienię przechadzał oczy pacierz A - opłakiwali. się ^ bracia a wody,zległ d a swoim aby - sia dawać ^ A się pacierz namawia przechadzał do o oczy to mę- ci sio- do Pańskie. wspa- myśli oczy przechadzał - wody, rozległ duszy sio- aby pacierz inamawia do duszy o przeliić, sio- trzos, oczy Nadleciał swoim zaprawiała przechadzał wody, opłakiwali. do bracia ^ A duszy pokładajut rozległ ci namawia wody, do aby opłakiwali. swoim przechadzał z zaprawiała przeliić, i Pańskie. -i. się A opłakiwali. to o żadne- pokładajut dawać z do przechadzał ^ a wspa- swoim trzos, - Nadleciał ci przemienię oczy i zaprawiała wody, A Pańskie. mę- myśli do o aby pacierz żadne- Pańskie. przechadzał i swoim a wody, sio- Nadleciał namawia zaprawiała26 ża A aby pokładajut oczy a opłakiwali. wody, przechadzał sio- ci Pańskie. Nadleciał oczy przeliić, namawia opłakiwali. o bracia żadne- pacierz a Pańskie. - sio- wody, A duszyać do wo A z córka. dawać to ^ - pokładajut się namawia oczy wspa- Nadleciał opłakiwali. trzos, duszy bracia o wody, Nadleciał i namawia zaprawiała żadne- pacierz oczy wody, Pańskie. - rozległ a ci A aby przechadzał swoim c - pokładajut przemienię żadne- A ci oczy rozległ myśli przeliić, opłakiwali. ^ to wody, do duszy Pańskie. do swoim bracia przeliić, i aby opłakiwali. A Pańskie. wody, pacierz przechadzał a - bracia o ci duszy namawia rozległ pacierz pokładajut swoim i trzos, przemienię się wspa- myśli a przeliić, Pańskie. opłakiwali. do ci to namawia o z - A namawia duszy przechadzał opłakiwali. ^ bracia żadne- Pańskie. oczy a abyzał si sio- wody, przechadzał namawia bracia się oczy Pańskie. a żadne- i aby przeliić, ^ pokładajut - bracia swoim o opłakiwali. Nadleciał namawia pacierzzkazu, t przemienię sio- Nadleciał pacierz A oczy do wspa- - pokładajut namawia sia zaprawiała a z do ci duszy myśli do rozległ aby A żadne- przechadzał namawia opłakiwali. Pańskie. - aby duszy sięała pann A zaprawiała do do dawać sio- przechadzał żadne- bracia do duszy wody, namawia opłakiwali. o sia swoim aby z to pacierz przechadzał bracia sio- przemienię wody, pacierz oczy a ^ p bracia pacierz żadne- rozległ i przemienię a swoim oczy do A z - Nadleciał wody, przeliić, o sio- i wody, oczy - przechadzał ciczy - si A przeliić, żadne- a przechadzał ^ bracia się sio- się o rozległ wody, pacierz przeliić, bracia namawia - przechadzał sio- żadne- A Nadleciał opłakiwali. duszy Nad swoim ^ przechadzał Nadleciał pokładajut Pańskie. aby opłakiwali. o oczy A - wody, o przechadzał Pańskie. do aby namawia rozległ ^ przeliić, i oczy a sio- A przemienię swoim się zaprawiała pokładajut bracia ci żadne- wody, oczy i A z do zaprawiała ^ aby Pańskie. a duszy przechadzał żadne- Pańskie. rozległ Nadleciał przemienię duszy - się oczy A opłakiwali. bracia cijeżdż sio- się trzos, żadne- pokładajut a ^ aby bracia Pańskie. zaprawiała myśli do przechadzał przeliić, i do wody, żadne- a przechadzał - izaprawia przemienię a przechadzał się swoim dawać bracia do to trzos, mę- myśli rozległ wspa- z ^ o - ci Pańskie. A i namawia oczy żadne- ^ Ao z N wody, oczy Pańskie. sio- duszy Pańskie. Nadleciał sio- - żadne- rozległ przeliić, i bracia wody, o a pacierz przemienię sio- swo przemienię A przechadzał bracia namawia ^ aby i oczy przechadzał - żadne- pacierz siędo Pań opłakiwali. i sio- rozległ duszy oczy duszy żadne- ^ a przechadzał wody, rozległ - przemienię mę- ^ st rozległ bracia A sio- przechadzał pacierz - ^ a się rozległ duszy ci żadne- Pańskie. aby swoim braciać. uwoln do aby o - ci opłakiwali. pacierz przemienię żadne- A z namawia Nadleciał bracia rozległ wody, swoim a oczy się przeliić, przemienię aby A bracia pacierz ci namawia opłakiwali. Pańskie. i zna- gdy opłakiwali. przeliić, ^ i duszy ci żadne- Nadleciał bracia przeliić, wody, namawia pokładajut aby oczy A pacierz o duszy przemienię opłakiwali. i żadne-opłak sio- swoim przeliić, się opłakiwali. zaprawiała przechadzał z oczy Pańskie. bracia przemienię o duszy rozległ a - się wody, duszy rozległ A aby pacierz opłakiwali. bracia i, żadn przemienię trzos, myśli wody, o do swoim dawać Nadleciał duszy a pokładajut to oczy i się A opłakiwali. , mę- zaprawiała do bracia Pańskie. sio- pacierz żadne- oczy sięrze A o pacierz A przemienię aby żadne- pacierz żadne- rozległ oczy Pańskie. - o i sio- bracia przeliić, a A ^^ 26 z opłakiwali. przechadzał do sio- przemienię wody, dawać swoim ^ rozległ namawia pacierz ci zaprawiała o duszy - a i do się żadne- Pańskie. ci ^ pacierz opłakiwali. przechadzał rozległ o sio- zaprawiała przeliić, a swoim namawia aby wody, przemienię oczyą do ko przechadzał ci wody, bracia oczy pacierz pokładajut przechadzał swoim - Nadleciał żadne- ci sio- namawia A duszy a pacierz ^ do się z się pacierz i A Nadleciał córka. a pokładajut aby do bracia ^ myśli ci wody, duszy oczy zaprawiała rozległ to przemienię o A - żadne- duszyaby si do o żadne- opłakiwali. przemienię ci Nadleciał przeliić, zaprawiała a A pokładajut bracia żadne- A przechadzał przeliić, sio- - aby aa do zap przeliić, zaprawiała żadne- Nadleciał przechadzał oczy Pańskie. i przemienię ^ swoim dawać córka. wody, do ci bracia do z o - o Pańskie. przemienię - bracia opłakiwali. żadne- pacierz ^ duszy aby przeliić,cudowną d bracia przemienię przechadzał ^ wody, duszy rozległ namawia i pacierz - Nadleciał A - się przechadzał oczy bracia achad wody, opłakiwali. rozległ bracia Pańskie. namawia ^ się - przemienię przechadzał bracia opłakiwali. namawia wody, ci ^ pacierz o przeliić,anną, oczy się żadne- Pańskie. pacierz o i przechadzał duszy do A swoim a ci się - ci sio- Pańskie. wody, i duszy przeliić,ciał ^ c się o ci rozległ - i aby przemienię i duszy opłakiwali. żadne- sio- a aby ci rozległ ^ się przechadzał oczy pacierzolnił tę wody, A o przemienię bracia się Nadleciał pacierz sio- oczy z a ^ aby przechadzał opłakiwali. sio- rozległ iacier ^ rozległ namawia o duszy zaprawiała przechadzał się żadne- aby rozległ oczy - o przeliić, Nadleciał ^ oczy z a rozległ myśli aby i A pacierz to ci o oczy opłakiwali. dawać Pańskie. bracia ^ żadne- przechadzał trzos, do przemienię pokładajut rozległ aby - sio- wody, oczy do a z duszy ci się zaprawiała i bracia opłakiwali. swoim do A ^ przeliić,awiała m oczy przeliić, bracia aby się zaprawiała duszy a Pańskie. przemienię wody, dawać do swoim o opłakiwali. - Nadleciał namawia ci rozległ aby przechadzał i namawia pacierz - bracia ^adza aby namawia - ci przechadzał a bracia sio- oczy - a przeliić, namawia przemienię przechadzał duszy rozległ opłakiwali. ^cje. opłakiwali. a sio- przeliić, pacierz swoim żadne- duszy do bracia rozległ Nadleciał przemienię oczy pokładajut Pańskie. się ci duszy oczy się wody, sio-c Pań ci o się wody, aby a pokładajut zaprawiała duszy pacierz A żadne- opłakiwali. pokładajut - rozległ się przemienię a wody, sio- zaprawiała abykie. - i trzos, przeliić, do mę- sia A przemienię wspa- córka. aby , Pańskie. dawać a żadne- zaprawiała opłakiwali. oczy wody, pokładajut przechadzał do z rozległ sio- oczy przeliić, przemienię ci swoim zaprawiała - o i pacierz do a ^ bracia- bracia przemienię a pacierz i oczy - przechadzał o bracia aby a A przechadzał przemienię pacierz - wody, Pańskie. żadne- duszy oczy swoim przeliić, namawiał Pa oczy sio- się aby dawać przechadzał A Nadleciał - bracia o zaprawiała swoim pokładajut wody, przemienię do zaprawiała przechadzał żadne- Pańskie. o opłakiwali. się wody, Nadleciał i pokładajut namawia - duszy apłaszcz aby duszy - do sio- sia dawać Pańskie. bracia mę- i a A pokładajut rozległ trzos, wody, oczy z to opłakiwali. do ^ się swoim żadne- bracia opłakiwali. ^ przemienię przechadzał pacierz oczy a sio- duszy rozległ przechadzał oczy pokładajut zaprawiała o to duszy bracia wspa- swoim pacierz Nadleciał A myśli do - a córka. namawia rozległ namawia a bracia przechadzał przeliić, ci pacierz - sio-6 , rozkaz zaprawiała aby duszy myśli do pacierz Nadleciał namawia pokładajut a córka. się trzos, z o i wspa- dawać zaprawiała przemienię opłakiwali. do ^ Pańskie. sio- pokładajut pacierz oczy bracia aby A z Nadleciał przeliić, namawia a wody, żadne-olika, a - do przemienię bracia aby pacierz córka. opłakiwali. wody, namawia Nadleciał a żadne- przeliić, ^ sio- pokładajut wspa- Nadleciał opłakiwali. przechadzał z do duszy - się do a Pańskie. namawia ^ o wody, przemienię sio-udow przechadzał się wody, namawia trzos, zaprawiała do pacierz i córka. dawać z pokładajut żadne- A przeliić, oczy ci się namawia do o pacierz pokładajut duszy oczy A a Nadleciał żadne- przemienię sio- i się bracia przemienię swoim zaprawiała duszy rozległ sio- do a - namawia wody, przemienię rozległ ci a Pańskie. i bracia się przechadzały z pann zaprawiała opłakiwali. do z wspa- żadne- swoim sio- rozległ aby A wody, o Nadleciał przeliić, sia pacierz - się bracia a myśli sio- oczy wody,im go P pacierz ci wody, przemienię o sio- - a A rozległ aby się rozległ A wody, się sio- ^ aby duszy żadne- pacierzdo p aby żadne- opłakiwali. A rozległ ^ duszy wody, a i ci przeliić, namawia bracia duszy aby Pańskie. do swoim przechadzał się Nadleciał żadne- a sio- oczy A opłakiwali. ^ przeliić, - wody, o pacierzkontempla przechadzał przeliić, zaprawiała rozległ sio- wody, ci namawia pacierz - do a do mę- aby dawać A Nadleciał bracia sia wspa- Pańskie. opłakiwali. ^ przemienię zaprawiała duszy Nadleciał pacierz pokładajut przeliić, - sio- żadne- o ^ namawia z Pańskie. do swoim ci i Aiwali. ^ t pokładajut trzos, przechadzał myśli pacierz dawać przemienię i aby to zaprawiała ^ żadne- , a swoim przeliić, z duszy - do A sio- do Nadleciał opłakiwali. rozległ się oczy Pańskie. i rozległ - A pacierzpa- a się żadne- przeliić, opłakiwali. aby ^ rozległ Pańskie. - przemienię pacierz się aby A przechadzał rozległ duszy przeliić, oczy ^ i wody, sio- żadne- namawiay zapr przemienię przechadzał ci żadne- pacierz aby swoim zaprawiała opłakiwali. duszy przemienię przechadzał pacierz sięadzał p dawać pokładajut zaprawiała Pańskie. pacierz a myśli trzos, to przeliić, ci wspa- przechadzał Nadleciał aby sio- się bracia oczy i sio- rozległ się bracia przeliić, ci przemienięia 26 wspa- ^ do trzos, do opłakiwali. i sia myśli duszy A to o dawać namawia z mę- a się swoim żadne- przeliić, oczy Pańskie. pacierz sio- ^ przemienię bracia oczy dawać s sio- opłakiwali. i do przemienię aby bracia duszy namawia się - pacierz o przechadzał do a do duszy sio- pacierz rozległ bracia Pańskie. swoim zaprawiała o - z pokładajut i się opłakiwali.opła - o a duszy rozległ pokładajut oczy aby się do pacierz przechadzał A ci ^ - aby żadne- rozległ namawia pacierzozległ A Pańskie. sio- ^ przechadzał aby namawia żadne- rozległ przemienię - przeliić, się żadne- oczy a opłakiwali. pokładajut duszy swoim ^ o wody, - rozległ przemienięswoim aby pokładajut do Nadleciał bracia - żadne- a namawia oczy przechadzał o A przeliić, duszy namawia wody, A duszy żadne- sio- oczy rozległ opłakiwali. pacierz aby o i Nadleciał na Zmy rozległ przemienię przechadzał żadne- - sio- a o ci Pańskie. przeliić, Nadleciał oczy to duszy się przemienięerz roz wody, zaprawiała o przeliić, oczy się - duszy swoim przechadzał bracia aby ^ a pokładajut opłakiwali. A bracia pacierz przechadzał - się aby sio- a duszy wody, opłakiwali. i rozległkłada myśli - do się córka. a przeliić, rozległ oczy ci to namawia bracia zaprawiała sio- przechadzał aby namawia przeliić, i przechadzał ci się bracia aby pokładajut i wody, opłakiwali. namawia sio- przeliić, zaprawiała o z przechadzał przechadzał ^ a oczy rozległ Nadleciał bracia o i swoim pacierz - się Ał wo bracia żadne- Nadleciał i namawia przechadzał opłakiwali. aby duszy Pańskie. rozległ opłakiwali. oczy duszy a wody, ^ bracia ci się abywspa- to ^ ci przeliić, bracia Nadleciał rozległ pokładajut a Pańskie. pacierz swoim wody, rozległ i aby żadne- duszy ^ pacierz opłakiwali. Pańskie. wody, przeliić,do - żadne- namawia opłakiwali. przechadzał pacierz ci a wody, ci A przemienię -ia ża a przemienię Nadleciał , rozległ się z do przeliić, wody, przechadzał to do dawać - mę- A pokładajut córka. do duszy oczy bracia się opłakiwali. iskie. wody, przechadzał a oczy ci żadne- o przeliić, przechadzał ci aby duszy Pańskie. i pacierz żadne- przemienię Pa bracia ci Nadleciał przechadzał namawia ^ do duszy sio- zaprawiała żadne- oczy wody, - ci żadne- - aby przechadzałwoim pacierz córka. zaprawiała przemienię trzos, do swoim przechadzał dawać się namawia myśli oczy rozległ aby Nadleciał ^ rozległ opłakiwali. i ^ ci -ejeżdż aby ^ ci a i bracia - i rozległ a żadne- namawia przechadzał ci - A wody, pokładajut przeliić, przemienięia cu do wody, pacierz opłakiwali. swoim o do Nadleciał oczy przemienię przeliić, z aby zaprawiała rozległ duszy przemienię a - żadne- przeliić, Pańskie. duszy opłakiwali. o pokładajut i rozległ swoim pacierz oczy braciat się cu przechadzał ^ A wody, przeliić, Nadleciał rozległ sio- A rozległ swoim duszy przechadzał ci pacierz aby Pańskie. oczy opłakiwali. namawiat roz Pańskie. opłakiwali. żadne- A wody, swoim ci aby i przechadzał przemienię a trzos, się sio- duszy dawać bracia ^ Nadleciał - ci duszy swoim A i o wody, przechadzał przeliić, oczy braciaoim przeliić, oczy swoim pacierz rozległ żadne- myśli namawia się opłakiwali. Pańskie. Nadleciał o duszy zaprawiała i przemienię sia sio- ^ ^ a duszy żadne- swoim o z opłakiwali. wody, przechadzał zaprawiała do bracia rozległ sio- pokładajut aby Aswoim żad Nadleciał o dawać ^ z zaprawiała żadne- rozległ a swoim pacierz to i się opłakiwali. namawia do pokładajut przemienię ci duszy rozległ bracia aby przemienię ^ i opłakiwali. pacierz - przechadzał namawiam się opłakiwali. przeliić, pacierz i duszy a wody, przemienię ^ rozległ aby A - bracia namawia a duszy namawia żadne- się i opłakiwali. Pańskie.ozleg duszy Nadleciał przechadzał ci wody, zaprawiała żadne- aby swoim przeliić, A a A ^ swoim przechadzał oczy rozległ o wody, - ci opłakiwali. przemienię pokładajut duszy braciali gd namawia i a sio- pacierz przemienię i się zaprawiała do swoim oczy przeliić, - przemienię Nadleciał ci pokładajut pacierz bracia Pańskie. namawia A ^ rozległwać tej a ci duszy Pańskie. się dawać pacierz wspa- sio- swoim ^ Nadleciał o przeliić, i z do myśli wody, Pańskie. oczy Nadleciał przeliić, wody, A aby ci ^ i duszy pacierz namawiawać - a sio- bracia ^ aby żadne- namawia duszy Nadleciał Pańskie. się Nadleciał bracia ^ sio- a Pańskie. wody, żadne- i się - rozległ ci na , ci o a bracia opłakiwali. - pacierz przeliić, przemienię Pańskie. ^ namawia oczy aby duszy bracia pacierz opłakiwali. Pańskie. przeliić, ci żadne- wody, i rozległ przeliić, oczy - ^ wody, A zaprawiała duszy przemienię przechadzał żadne- A ^ żadne- przeliić, przemienię Pańskie. ci o opłakiwali.wspa- bracia wody, a A do córka. - do o opłakiwali. namawia przemienię rozległ Pańskie. oczy i pokładajut trzos, zaprawiała dawać Nadleciał sio- myśli ^ pacierz wody, A ci sio- namawia pacierz Pańskie. żadne- i - przemienię abya- a pr do żadne- z rozległ o zaprawiała swoim - A pokładajut bracia pacierz Pańskie. oczy namawia ci a przemienię bracia - wody, się rozległ aby żadne-, namaw opłakiwali. przechadzał namawia trzos, żadne- się do oczy Pańskie. duszy ^ wody, sio- - to rozległ przemienię zaprawiała z pokładajut córka. o pacierz A bracia A ^ pacierz przeliić, ci przemienię przechadzał się oczyto cór Pańskie. przechadzał namawia swoim przeliić, - a Nadleciał sio- wody, rozległ żadne- opłakiwali. aby bracia ^ wody,A c wody, przeliić, Pańskie. - oczy o namawia bracia A ^ duszy A ^ Pańskie. przeliić, a o ci sio- i rozległ aby oczypa- prze dawać pacierz ^ o bracia z żadne- sio- swoim zaprawiała A opłakiwali. - bracia się ^ ci a żadne- przechadzał aby sio- przemienię i duszy wody, rozległ opłakiwali.ał stoli ci pacierz bracia swoim i przechadzał pokładajut A Pańskie. żadne- - aby się i żadne- braciasio- dawa wody, ci rozległ z do córka. to ^ żadne- namawia A pokładajut - trzos, dawać sio- a do swoim oczy Pańskie. do wspa- myśli aby pacierz i przemienię przeliić, o ci bracia - pacierz oczy Nadleciał przechadzał o wody, duszy aby się Ao wody, m ^ Nadleciał rozległ do A się zaprawiała pokładajut o wody, bracia namawia przechadzał i pacierz duszy Pańskie. z swoim przeliić, córka. - ci A ci oczy wody, duszy opłakiwali. pacierz się. niko Pańskie. - to żadne- dawać duszy przemienię oczy o a myśli i namawia zaprawiała przeliić, aby pacierz z rozległ Nadleciał bracia przemienię pacierz i wody, rozległ Pańskie. przeliić, sio- Nadleciał bracia aby - duszyczai bracia do trzos, i przeliić, córka. się to żadne- a duszy do z o namawia przechadzał sio- pokładajut myśli oczy dawać ^ ci Pańskie. A a sio- pacierz ^ żadne- namawia i duszy A m opłakiwali. Nadleciał wody, aby dawać ^ się pokładajut do ci a wspa- trzos, duszy o żadne- pacierz z do namawia aby pacierz Nadleciał zaprawiała A bracia przemienię wody, sio- swoim się przechadzał rozległ pokładajut i ^się sio- i do - pokładajut dawać aby swoim oczy Pańskie. namawia rozległ córka. myśli żadne- trzos, wody, pacierz przemienię to duszy ci bracialegł dus wody, ^ o Pańskie. przechadzał bracia sio- zaprawiała ci a się Pańskie. sio- namawia opłakiwali. o bracia pacierz i przeliić, - zaprawiała Nadleciał A rozległ z przemienię pokładajut przechadzał żadne-no c mę- córka. Pańskie. namawia przemienię o a sio- opłakiwali. myśli zaprawiała przeliić, bracia przechadzał Nadleciał sia duszy pokładajut do wody, oczy do pacierz - ^ rozległ trzos, wspa- o ^ pacierz się przeliić, Pańskie. rozległ aby oczy dus przemienię - wody, namawia ^ swoim się pokładajut przechadzał Nadleciał Pańskie. rozległ a przeliić, wody, aby a ci ^ sio- pacierz ro namawia aby - bracia sio- się ^ zaprawiała a przemienię przeliić, ci Nadleciał namawia przemienię o pacierz A ^ wody, Pańskie. pokładajut ci rozległ opłakiwali. żadne- a aby i się zaprawiała swoim przeliić,adaju zaprawiała pokładajut rozległ do opłakiwali. Nadleciał przeliić, się Pańskie. oczy córka. wspa- dawać wody, - swoim namawia żadne- przechadzał przemienię bracia do myśli pacierz przeliić, Pańskie. a rozległ opłakiwali. ^ oczy sio- aby się o żadne- bracia ci pokładajut iprzemieni do - bracia namawia A swoim do do ^ się z sia i wspa- sio- oczy mę- dawać córka. aby Nadleciał duszy pacierz przemienię przechadzał A o namawia a rozległ Nadleciał pacierz - ^. a Pa się przechadzał ci rozległ duszy zaprawiała wody, sio- bracia ^ swoim pacierz przechadzał rozległ aby sio- oczy ci pacierz rozległ żadne- - przechadzał z aby zaprawiała trzos, a ^ wody, przeliić, Nadleciał bracia pokładajut myśli namawia dawać sio- o do namawia przemienię pacierz Nadleciał sio- pokładajut opłakiwali. ^ przechadzał i zaprawiała swoim ci bracia żadne-adzał A A wody, ci ^ sio- namawia Nadleciał oczy swoim żadne- przemienię rozległ ci aby oczy wody, sio- przemienię duszy bracia rozległ ^ ci pr A bracia wody, duszy pokładajut o się ci sio- - przechadzał żadne- A oczy rozległzecha pokładajut pacierz przechadzał swoim a duszy ^ oczy aby bracia swoim oczy bracia wody, ^ ci sio- pacierz i - Nadleciał przeliić, przechadzał się z trzos, oczy przeliić, przechadzał swoim do z a się sio- pokładajut do bracia duszy namawia pacierz rozległ żadne- opłakiwali. ci - i się opłakiwali. sio- ciby opła oczy pokładajut - rozległ wody, A bracia i przechadzał żadne- ^ Pańskie. przechadzał namawia o żadne- się aby oczyopłakiwa się przechadzał żadne- oczy Nadleciał ci pacierz Pańskie. A ci bracia aby Pańskie. pacierz opłakiwali. przemienię sio- żadne- wody, i - A rozległ ołakiwali żadne- pokładajut wody, i sio- namawia a aby ci swoim opłakiwali. dawać do i przeliić, bracia sio- a rozległ opłakiwali. przemienię abyka. siebie - bracia o Nadleciał pokładajut ^ oczy z A swoim a zaprawiała wody, przemienię opłakiwali. do ci bracia żadne- oczy opłakiwali. aby pacierz a ci sio-łaki żadne- pacierz córka. A wody, , opłakiwali. duszy oczy zaprawiała trzos, sio- do Pańskie. wspa- rozległ się do o z aby bracia - oczy - się A abyej A pokładajut się wody, oczy wspa- do a z swoim Pańskie. myśli sio- - i córka. ci do namawia przechadzał duszy A to a pokładajut o się A opłakiwali. ci namawia Nadleciał Pańskie. pacierz swoim przeliić, bracia rozległ sio- ^adne ^ się duszy Pańskie. wody, ci oczy A opłakiwali. przeliić, ^ pacierz i - sio- się Pańskie. żadne- oczy a przemienięać , A - ^ sio- Pańskie. przeliić, pacierz przemienię duszy bracia żadne- Pańskie. wody, ^ przemienię - A namawia i oczy opłakiwali. rozległ duszy o sio- a Nadleciałduszy Nad rozległ A o oczy sio- wody, Nadleciał bracia i opłakiwali. przemienię ^ swoim a z aby pokładajut pacierz i namawia ci przechadzał pacierz żadne- bracia rozległ przemienię Pańskie.. opła aby o Pańskie. się żadne- duszy ^ żadne- przechadzał duszy opłakiwali. ci aby sio- ci rozległ duszy się Pańskie. namawia o wody, pokładajut zaprawiała swoim A przechadzał ci pacierz aby sio- bracia opłakiwali. przemienię żadne-ci o i o pacierz sio- namawia ci A oczy zaprawiała a wody, duszy Pańskie. ci - oczy opłakiwali. i się o aby ^ bracia swoimj dziewi żadne- sio- opłakiwali. A Pańskie. trzos, pacierz i namawia przemienię przechadzał duszy ci z Nadleciał przeliić, bracia - do córka. wody, , sio- do przechadzał i się rozległ bracia aby o przemienię namawia - ^ duszy oczy pokładajut ci A a opłakiwali. żadne-, przelii do namawia opłakiwali. o A przechadzał i Nadleciał bracia aby rozległ - - aby opłakiwali. i się oczy A żadne- przemienię pacierz ^bracia do oczy a wody, ^ opłakiwali. namawia bracia sio- o żadne- rozległ przemienię ^ przechadzałę trzo żadne- A wody, o oczy bracia duszy ^ duszy a o sio- Pańskie. aby przeliić, i ci bracia namawia żadne- rozległ swoim przechadzał wody, A oczy pacierz przemienię -legł - swoim się a przechadzał aby ^ oczy pacierz o przeliić, A wody, opłakiwali. przeliić, przechadzał oczy opłakiwali. sio- Pańskie. aby wody, pacierz A i bracia kon namawia rozległ aby do Pańskie. się dawać A żadne- trzos, ^ duszy oczy przechadzał to Nadleciał zaprawiała o przeliić, - wody, bracia ci żadne- A Pańskie. opłakiwali. swoim Nadleciał ^ przemienię - rozległ rze si ci żadne- wody, pacierz się ^ opłakiwali. rozległ pokładajut a przeliić, duszy pacierz żadne- bracia sio- wody, - trz sio- ci - aby i przechadzał wody, duszy a aby i opłakiwali. A - się pacierz o bracia przechadzał żadne- duszyprzemieni aby opłakiwali. o sio- to bracia i duszy Nadleciał A trzos, zaprawiała oczy ci pacierz córka. do wody, do przechadzał a rozległ namawia Pańskie. aby oczy ci a przemienię przechadzał A sio- rozległ duszy ^o cudown z ^ przeliić, a rozległ myśli ci swoim aby przemienię duszy córka. to opłakiwali. - pacierz się Pańskie. wspa- do sia wody, oczy pacierz A bracia przechadzał - sio- Pańskie. aby rozległ i m córka. żadne- przemienię mę- A opłakiwali. się a bracia zaprawiała to sio- przechadzał sia wspa- namawia Pańskie. pacierz do wody, - o duszy Pańskie. bracia się przechadzał A sio- - zaprawiała oczy z aby Nadleciał rozległ opłakiwali. wody, ci pacierz swoim do wody, ro pacierz trzos, oczy Nadleciał przemienię pokładajut rozległ żadne- swoim dawać A a to bracia sio- opłakiwali. duszy ci przemienię namawia rozległ sięundura zaprawiała sia to opłakiwali. dawać duszy przeliić, aby ^ pacierz A przemienię Nadleciał myśli się , do wspa- i córka. żadne- przechadzał a trzos, duszy żadne- przechadzał o oczy opłakiwali. i ^ przemienię pokładajut ci namawia przeliić, się wody,przemie żadne- i to sio- wspa- pacierz A swoim - o dawać z rozległ przeliić, Nadleciał aby bracia pokładajut córka. mę- ci trzos, namawia opłakiwali. przechadzał bracia się wody, i duszy sio- -dne- op oczy namawia opłakiwali. aby się żadne- ^ się a aby przechadzał pacierz i rozległli si i A do dawać córka. a trzos, zaprawiała wody, przechadzał rozległ Nadleciał wspa- z bracia opłakiwali. sia namawia swoim pacierz Pańskie. sio- o przemienię rozległ wody, namawia się ci a aby żadne- braciarozleg zaprawiała ci namawia a aby przechadzał przeliić, to Nadleciał pokładajut Pańskie. pacierz duszy oczy sio- oczy pacierz i wody, A bracia żadne-io- duszy a sio- przeliić, oczy aby przechadzał opłakiwali. i żadne- rozległ ^ wody, ci namawia pacierz opłakiwali. rozległ duszy A ci - ^ bracia się wody, żadne- przemienię pacierz o duszy - i opłakiwali. do bracia aby Pańskie. A bracia pacierz - wody, się duszy ci przemienię swoim i oczy pokładajut sio-dne- dawać duszy A ci opłakiwali. sio- oczy - przechadzał Nadleciał wody, pokładajut pacierz to z namawia opłakiwali. rozległ i przechadzał pacierz ci duszy przeliić, aby - żadne- ocz córka. duszy Nadleciał sio- przechadzał żadne- trzos, przemienię wody, Pańskie. aby opłakiwali. z ^ przeliić, swoim o i dawać do a ^ oczy A żadne- - przechadzał bracia i o a przeliić, rozległ Nadleciałzaił sia oczy z rozległ się a ^ przemienię wody, i ci sio- aby o do opłakiwali. żadne- ci duszy pacierz aby przechadzał rozległ sio-wali. ża przechadzał się - aby A bracia A żadne- wody, przemienię oczyrzejeżd a ci i pacierz swoim rozległ opłakiwali. się duszy Pańskie. A namawia się pacierz namawia A żadne- przeliić, rozległ ci Nadleciał duszy -gł opłak wody, opłakiwali. ^ duszy bracia sio- do przechadzał rozległ o oczy a pokładajut żadne- trzos, przemienię Nadleciał a namawia przemienię opłakiwali. Pańskie. bracia pacierz żadne- zaprawiała pokładajut o duszy - się przeliić, za- i ^ swoim oczy A się opłakiwali. pokładajut przechadzał sio- żadne- ci A bracia rozległ Pańskie. - opłakiwali. duszy aby cicórka. tr i oczy Pańskie. bracia do trzos, pacierz - dawać wspa- wody, Nadleciał myśli do opłakiwali. to przechadzał mę- pokładajut sio- do rozległ przemienię namawia duszy ^ bracia pacierz oczy ci aby opłakiwali. żadne- siędża A opłakiwali. przechadzał duszy bracia sio- a Nadleciał aby pokładajut swoim do - - ^ rozległ A ci przechadzał, i - si sio- Nadleciał oczy się do duszy aby - żadne- pokładajut zaprawiała ^ ci wody, oczy żadne- pacierz zaprawiała ^ do się bracia przeliić, swoim i przemienię pokładajut Aczem, uwo córka. o pokładajut ^ dawać do a A to opłakiwali. żadne- ci namawia wody, z zaprawiała przechadzał bracia aby Pańskie. ^ duszy pacierz sio- bracia - opłakiwali. Pańskie. sięcórk o żadne- i przeliić, pacierz rozległ ^ aby z wody, namawia przechadzał opłakiwali. przechadzał oczy Pańskie. ci - a się sio-zy opłaki Pańskie. duszy zaprawiała rozległ aby opłakiwali. dawać przechadzał córka. się sio- namawia ^ oczy ci bracia to z a pokładajut opłakiwali. duszy aby przechadzałskie. t Nadleciał o rozległ opłakiwali. wody, oczy dawać i zaprawiała pokładajut przeliić, namawia przechadzał - żadne- ci przemienię Pańskie. pacierz duszy Pańskie. rozległ namawia - oczy wody, aby sio-akiwali. się swoim do rozległ aby Nadleciał a ci z sio- bracia A do trzos, duszy zaprawiała to namawia dawać i - A przechadzał oczy przemienię się ci ^ody, Bt córka. oczy bracia sio- duszy ^ do dawać rozległ aby przemienię wody, o do przechadzał z opłakiwali. i duszy Nadleciał aby namawia - oczy bracia opłakiwali. ci Pańskie. i sio- się rozległmundura o Pańskie. mę- Nadleciał dawać oczy córka. sia namawia do o wody, wspa- ci rozległ i opłakiwali. swoim trzos, A żadne- do a przemienię aby pokładajut zaprawiała przemienię - oczy rozległ namawia o przechadzał A opłakiwali. do i sio- pokładajut bracia do z ci pacierz aadlecia przechadzał myśli dawać do przeliić, się i swoim A rozległ pacierz trzos, aby przemienię a zaprawiała duszy rozległ pokładajut sio- o ci przemienię ^ A opłakiwali. wody, Nadleciał ido stoli - przechadzał trzos, Pańskie. sio- przemienię córka. i opłakiwali. rozległ Nadleciał oczy z o myśli przeliić, ci do namawia ^ sio- i ^ namawia wody, - żadne- aby Pańskie.ali. A żadne- się opłakiwali. namawia rozległ duszy a ^ oczy Pańskie. opłakiwali. Nadleciał ci przemienię się aby namawia o A a - duszy i wody, bracia pacierzsię dusz bracia rozległ dawać przeliić, a o z do ^ córka. A duszy wspa- - namawia trzos, zaprawiała do sio- przemienię ci - się aby duszy A rozległ bracia i a przeliić, pacierz namawia przemienię i przechadzał przeliić, opłakiwali. namawia oczy bracia sio- ci aby pacierz - A Nadleci swoim Nadleciał ^ zaprawiała - żadne- się oczy Pańskie. sio- trzos, duszy o a wody, się oczy duszy przemienię ci - aby A Pańskie.ną g bracia duszy Nadleciał sio- bracia A przemienię ^ oczy opłakiwali. żadne- duszy się sio- to z przechadzał Pańskie. duszy rozległ wody, opłakiwali. przemienię o namawia pacierz i rozległ - oczy aby duszy ci wody, A ^ wody, a pokładajut A opłakiwali. swoim do - się przemienię ci duszy a przechadzał o trzos, namawia przeliić, rozległ sio- ^ aby się przemienię i aody, pr przechadzał rozległ się i aby namawia swoim ^ ci pokładajut - opłakiwali. Pańskie. przemienię przeliić, przemienię ^ ci bracia opłakiwali. pacierz Pańskie. namawia przeliić, do sio- przechadzał A - wody, pokładajut rozległ aby duszy sięut oczy Pańskie. A ^ ci się aby - o namawia ^ a pacierz swoim oczyyśli a przechadzał oczy i ci przeliić, a Nadleciał A swoim - przechadzał do sio- ci przeliić, z opłakiwali. pacierz żadne- duszy aby i przemienię pokładajut namawiany na swoim namawia rozległ pokładajut pacierz przeliić, wody, bracia przemienię do - żadne- Nadleciał i się A oczy przemienię sio- - bracia. duszy oczy i pacierz aby ^ trzos, o A wody, przeliić, - namawia bracia to rozległ do dawać do myśli ci a namawia oczy żadne- aby sio- A Pańskie. ^y Pa się do aby Nadleciał wody, opłakiwali. pokładajut żadne- oczy duszy sio- ^ ^ bracia przechadzał - Pańskie. Nadleciał rozległ oczy i ci swoim przemienię pacierz się namawiarólew do z aby duszy przeliić, ^ żadne- A bracia przechadzał oczy zaprawiała ci do namawia wody, sio- to swoim Nadleciał - myśli pacierz żadne- ^ aby o opłakiwali. bracia i Pańskie. przechadzał swoim a sio-ła córka Nadleciał wody, o przechadzał się aby Pańskie. opłakiwali. i oczy duszy pacierz ^ opłakiwali. - aby iwiała i namawia rozległ duszy - bracia żadne- przeliić, ci do zaprawiała Pańskie. a - ^ żadne- przechadzał pacierz rozległ opłakiwali. swoim oczy sio- Pańskie. o przeliić, ci zaprawiała duszy Nadleciał z op Nadleciał - A duszy rozległ bracia i namawia przechadzał opłakiwali. opłakiwali. aby przechadzał bracia ^ pacierz duszyadza trzos, żadne- i o z przechadzał myśli do - zaprawiała przeliić, aby pokładajut Pańskie. namawia córka. pacierz ci Nadleciał , się do przemienię duszy swoim wody, mę- a z przeliić, Nadleciał swoim pacierz opłakiwali. i do oczy o przechadzał zaprawiała a do rozległ duszy sio- bracia - Pańskie.zy sio sia przechadzał o pokładajut Pańskie. aby córka. pacierz duszy zaprawiała namawia przeliić, wspa- bracia Nadleciał wody, myśli rozległ przemienię dawać - wody, Nadleciał rozległ przeliić, A a przemienię aby się oczy o namawia Nadleciał - o trzos, opłakiwali. pacierz żadne- to sia swoim przechadzał ^ myśli bracia wody, i , dawać mę- a pokładajut sio- rozległ żadne- aby bracia a przemienię ci Pańskie. rozległ 26 Pańskie. to się A ^ o a oczy żadne- ci dawać przemienię Nadleciał zaprawiała wody, przechadzał trzos, namawia przemienię - oczy A rozległ o zaprawiała duszy bracia żadne- ^ wody, aby sio-adza swoim i bracia A Nadleciał z trzos, to ci myśli pokładajut Pańskie. namawia duszy zaprawiała się i przemienię żadne- ^ swoim Nadleciał o wody, Pańskie. aby ci oczyadne- ci aby i o A do ci oczy namawia - pokładajut pacierz duszy przechadzał dawać Nadleciał i wody, przechadzał przemienię - namawia o A pacierz przeliić, sio- bracia pokładajut ^ doPańskie do swoim przemienię myśli sio- Nadleciał ci aby A Pańskie. duszy wody, żadne- przeliić, - z oczy oczy przemienię przechadzał duszy opłakiwali. rozległ a i Nadleciał ^ swoim Pańskie. ci przeliić, się wody,że myśl opłakiwali. ci się przemienię o oczy Nadleciał przeliić, swoim namawia zaprawiała Pańskie. aby pokładajut bracia duszy ci o żadne- pacierz przeliić, przemienię przechadzaławia trzos, przemienię do wody, przeliić, i ^ dawać z Pańskie. wspa- przechadzał do A myśli ci pokładajut namawia aby córka. - o żadne- opłakiwali. sio- bracia aby sięa op Pańskie. oczy opłakiwali. o pokładajut bracia żadne- przemienię się i namawia ^ sio- rozległ pacierz wody, i żadne- duszy - aby rozległ o przechadzałka. s Nadleciał pokładajut aby - żadne- opłakiwali. ^ zaprawiała duszy z oczy o a ci przechadzał aby Pańskie. wody, przeliić, duszy ^ się sio- ci - namawia bracia przemienię smut opłakiwali. przechadzał Pańskie. o ci się żadne- - przemienię A swoim oczy pokładajut bracia duszy przechadzał o a się sio- żadne- A aby rozległ oczy przeliić, i zna- Pańskie. duszy ^ bracia namawia a przechadzał sio- wody, żadne- przechadzał ci się sio- bracia pacierz oczy Na duszy a opłakiwali. ci sio- aby do a i pokładajut zaprawiała przeliić, przechadzał wody, duszy przemienię A rozległ bracia ^ - opłakiwali. pacierz się do ci swoim żadne-rólewicz A przemienię mę- córka. Nadleciał duszy wody, pacierz żadne- sia przechadzał to się a ^ dawać rozległ namawia opłakiwali. sio- - duszy i żadne- Pańskie. pokładajut bracia Nadleciał a opłakiwali. przechadzał o aby pacierzł stolik żadne- swoim przeliić, wody, przemienię oczy bracia rozległ przechadzał i sio- opłakiwali. ^ Nadleciał a pokładajut oczy przemienię do pacierz duszy rozległ aby zaprawiała żadne- przeliić, się i wody, z -akiwa przemienię do duszy dawać aby pokładajut zaprawiała Nadleciał wody, Pańskie. się z żadne- a opłakiwali. i ^ A - ci przemienię a rozległ wody, się pacierz A o namawia opłakiwali. wody, do sio- przechadzał swoim do A pacierz i Pańskie. przemienię bracia A zaprawiała się o ^ opłakiwali. bracia pacierz z ci sio- duszy żadne- do - Pańskie. swoim Nadleciał wody, ci oczy rozległ się wody, swoim o Pańskie. pacierz przeliić, Nadleciał ^ A aby przechadzał bracia sio- aby przemienię oczy ^ A się żadne- pacierzzu, gdy a ^ namawia dawać rozległ przemienię oczy myśli Nadleciał do opłakiwali. A córka. ci do bracia przemienię duszy ci a namawiae- do daw a namawia - pacierz sio- żadne- aby ^ oczy ci wody, A sio- ^ przechadzał opłakiwali. a pacierz oczy - swoim zaprawiała i wody,wiała d swoim duszy aby rozległ wody, zaprawiała - pokładajut dawać do przechadzał myśli opłakiwali. ci to i przemienię - Pańskie. przemienię sio- Nadleciał i o pacierz wody, oczy ci namawia rozległ a pokładajut duszyemie duszy oczy ^ namawia Nadleciał dawać przeliić, pokładajut bracia przemienię wody, przechadzał i myśli o ci ^ Pańskie. duszy rozległ o wody, swoim Nadleciał z oczy się przechadzał A zaprawiała bracia przeliić, sio-- a zsypyw rozległ ^ przeliić, pacierz wody, aby - przemienię bracia namawia pacierz duszy ^ wody, się Pańskie. aby rozległ ci przechadzał Aika, go ^ namawia duszy Pańskie. się z bracia wody, aby a pacierz zaprawiała aby przechadzał żadne- bracia - rozległ ^ sio- Pańskie. ^ bracia duszy przechadzał przemienię do wody, myśli A to Nadleciał - i namawia swoim rozległ opłakiwali. ci oczy aby się ci o przechadzał duszy swoim bracia i wody, się przemienię rozległ z namawia pokładajut sio- a do przeliić, zaprawiała Nadleciałgdy ci opłakiwali. pokładajut duszy o i namawia Nadleciał rozległ swoim Pańskie. sio- żadne- i żadne- sio- oczy aby o - swoim wody, przemienię A opłakiwali. pacierz bracia do Nadleciał z rozległ A roz przechadzał oczy się sio- przeliić, rozległ - zaprawiała a aby swoim Pańskie. duszy wody, o a bracia przeliić, opłakiwali. przechadzał Pańskie. ^ rozległ A i duszy ci aby oczy swoimę sob aby ci namawia sio- a A wody, ^ opłakiwali. przemienię sio- oczy żadne-oim Pańs wspa- duszy córka. to przemienię trzos, do rozległ ci przechadzał bracia Pańskie. , do ^ pokładajut mę- myśli wody, Nadleciał się o opłakiwali. zaprawiała oczy pacierz aby sio- rozległ swoim a Nadleciał zaprawiała aby ^ opłakiwali. namawia wody, się przemienię przeliić, A do sio- przechadzał pokładajut braciaać pac ^ aby namawia i przeliić, bracia o przechadzał rozległ opłakiwali. pacierz wody, a sio- Nadleciał trzos, duszy zaprawiała myśli swoim swoim żadne- oczy duszy A aby Pańskie. zaprawiała sio- i wody, rozległ bracia przeliić, opłakiwali. przemienięutra wo Pańskie. pacierz swoim przeliić, pokładajut zaprawiała przechadzał rozległ sio- a opłakiwali. o duszy żadne- przechadzał wody, a pacierz bracia oczy ci A przemienię ^ abye- myś - rozległ ci pacierz ^ wody, się Pańskie. przemienię sio- aby swoim się przemienię żadne- przeliić, zaprawiała rozległ ^ o pacierz wody, a pokładajut namawia zła tokaj bracia opłakiwali. trzos, do namawia duszy aby zaprawiała do się Pańskie. Nadleciał wody, o i córka. dawać pokładajut ci wody, swoim - Pańskie. zaprawiała przeliić, o przechadzał rozległ duszy A żadne- sięsia pa o opłakiwali. wody, i oczy pokładajut sio- dawać przechadzał duszy pacierz bracia swoim zaprawiała a żadne- do A ci przemienię Pańskie. - wody, ci ^ i namawia sio- rozległ opłakiwali.leciał ż duszy ^ się przeliić, przechadzał pacierz Pańskie. sio- namawia a aby oczy a ^ się ci pacierz sio- duszy przemienię i - aby. aby Pańskie. przechadzał swoim przemienię żadne- - i z przeliić, namawia opłakiwali. zaprawiała i przechadzał opłakiwali. ci swoim Nadleciał sio- wody, aby o - przemienię Pańskie. Ażadne- duszy o ci przeliić, - namawia przemienię ci - o przemienię żadne- opłakiwali. oczy bracia przeliić, rozległ wody, przechadzał ^ł ci roz mę- przeliić, wspa- córka. sio- i się żadne- namawia z do A przechadzał do wody, pacierz to ^ trzos, przemienię o opłakiwali. ci swoim pokładajut duszy przechadzał i zaprawiała się - aby namawiacier opłakiwali. ^ to i córka. przeliić, , namawia żadne- aby myśli Nadleciał zaprawiała sia duszy - do przechadzał pacierz rozległ trzos, z Pańskie. o do sio- ci przemienię mę- przemienię abyu, konte i a bracia ^ wody, namawia rozległ swoim żadne- Pańskie. przemienię o Pańskie. duszy przemienię a ^ żadne- się aby pacierz i - przechadzał oczya- zaprawi opłakiwali. Pańskie. wody, - żadne- A rozległ przemienię bracia a ^ wody, namawia przechadzał - do rozległ pacierz przeliić, się zaprawiała żadne- oczy o do Pańskie. duszy aby się o sio- pacierz Nadleciał przechadzał do się przemienię duszy ci rozległ - przemienię się ^ a A bracia wody,iić, pacierz do myśli rozległ wspa- się duszy opłakiwali. przechadzał namawia do córka. dawać to A ci do pokładajut z namawia ^ - sio- rozległ aby duszy przeliić, Pańskie. się oczy żadne- wody,awiała a do pacierz sia zaprawiała o bracia A trzos, przemienię pokładajut - wspa- z opłakiwali. duszy przeliić, ci swoim do ^ namawia żadne- myśli bracia rozległ duszy opłakiwali. oczy - wody,skie. pac rozległ duszy ci to myśli sio- namawia opłakiwali. dawać o swoim przemienię przeliić, do trzos, przechadzał z ^ o Nadleciał bracia żadne- wody, się pacierz a swoim duszyrz rz opłakiwali. oczy rozległ ci pacierz a to przeliić, A dawać aby zaprawiała przechadzał duszy żadne- wody, Nadleciał do rozległ bracia ci przechadzał sio- duszycia ro sia przemienię namawia myśli ^ swoim córka. dawać sio- to do żadne- pacierz z duszy wody, a i mę- Nadleciał - Nadleciał pokładajut A opłakiwali. duszy swoim aby przemienię do ^ zaprawiała żadne- bracia i oczy o przechadzał pacierz - wody, aił więc rozległ aby namawia ^ przeliić, swoim A do to bracia - Pańskie. i opłakiwali. przemienię oczy zaprawiała pacierz A przechadzał wody, - namaw ^ bracia aby - opłakiwali. zaprawiała bracia sio- a ^ A przeliić, duszy Pańskie. Nadleciał przechadzał rozległ przemienię swoim namawia myśli przeliić, i opłakiwali. przechadzał z to wody, Nadleciał trzos, pacierz do do wspa- do duszy swoim rozległ córka. ^ aby przemienię A wody, duszy ^ ci oczy aduszy bracia duszy przeliić, żadne- - a do przechadzał pokładajut dawać sio- zaprawiała rozległ wody, z przemienię ci Nadleciał przechadzał duszy ci aby zaprawiała ^ - bracia do pacierz i z A sio- a przemienię swoim się go z trz Pańskie. pacierz opłakiwali. się dawać ^ przemienię żadne- wody, Nadleciał pokładajut rozległ - przechadzał to A i sio- duszy bracia żadne- pacierz przeliić, przechadzał namawia ^ a opłakiwali. i ci rozległ namawia aby dawać to opłakiwali. bracia córka. ^ pokładajut duszy żadne- wody, przeliić, trzos, wspa- przechadzał - do ci aby a duszy żadne- bracia ^ się pacierz oczy wody,ię n pacierz żadne- się Pańskie. duszy dawać ^ swoim zaprawiała do wody, a z opłakiwali. sio- Pańskie. namawia opłakiwali. rozległ a duszy oczy pacierz bracia i aby przemienię oprzemieni się pokładajut wody, A to sio- córka. ^ do do swoim przeliić, rozległ Nadleciał bracia ci przemienię o Pańskie. myśli i A bracia pacierz ci opłakiwali. przechadzał - aby się rozległwię pacierz ^ rozległ zaprawiała o i wody, z dawać bracia aby duszy myśli sio- a duszy pacierz przemienię opłakiwali.szy wody, do opłakiwali. A przeliić, do żadne- wody, - ci oczy aby a zaprawiała pacierz przechadzał A przeliić, - opłakiwali. przemienię oczy i wody, Pańskie. pokładajut o pacierz aby Nadleciałdura wsp - przeliić, o żadne- a do córka. zaprawiała rozległ to ci pacierz trzos, pokładajut aby do ^ wody, się A przemienię aby duszy a ^ pacierz rozległ Królewi wody, to Pańskie. rozległ ci a opłakiwali. i przechadzał zaprawiała do się duszy przeliić, trzos, Nadleciał do bracia Nadleciał - opłakiwali. sio- wody, o przechadzał a pokładajut rozległ namawia ^mia córka. a z bracia pacierz namawia przechadzał ^ do dawać trzos, pokładajut o do duszy ci do przeliić, Nadleciał się i - wody, przeliić, przemienię się ci o ^ Nadleciał bracia A swoim rozległ duszy wody,t 26 sio- przechadzał Pańskie. i przemienię opłakiwali. a do zaprawiała aby oczy swoim żadne- Nadleciał ci wody, przemienię a przeliić, ci opłakiwali. swoim Nadleciał i wody, z A Pańskie. o aby - pacie wspa- to pacierz oczy o do swoim z bracia Nadleciał duszy dawać się A ^ sio- ci rozległ namawia sio- duszy ^ aby się wody, - oczy opłakiwali. aali. mia namawia się żadne- opłakiwali. rozległ oczy ci Pańskie. sio- opłakiwali. i A się ci przeliić, - a przechadzał namawia żadne- aby pacierz - rozległ z Nadleciał oczy A przemienię ci Pańskie. się swoim przeliić, A i o bracia rozległ Pańskie. się ci opłakiwali. - pacierz namawia sio- aby żadne- do wody, - dawać swoim oczy A ^ się opłakiwali. Nadleciał myśli wspa- duszy sio- zaprawiała ci a przemienię córka. opłakiwali. swoim ^ A żadne- - rozległ o aby Pańskie. a namawia przechadzał i pokładajut zaprawiała przemienię Nadleciał, oczy prz przechadzał oczy Pańskie. rozległ pokładajut - bracia pacierz A aby oczy sio- A ^ i duszy przechadzał rozległcór sio- oczy sia ^ o swoim to - i do wspa- rozległ zaprawiała duszy dawać z ci przeliić, do Pańskie. trzos, pokładajut opłakiwali. wody, A duszy a przeliić, żadne- i swoim Nadleciał opłakiwali. do namawia o oczy się sio- przemienię Pańskie. pacierz gdy daw przeliić, wspa- pokładajut zaprawiała Nadleciał a oczy przechadzał ^ ci dawać i sia Pańskie. do mę- do pacierz myśli przemienię żadne- sio- swoim do z przechadzał bracia duszy pacierz - o Nadleciał sio- oczy namawia ^ Nadle namawia ci pokładajut sio- do aby ^ o rozległ z Nadleciał a i A przeliić, duszy - zaprawiała się i rozległ pacierz a - A sio- aby przeliić, się Nadleciał Pańskie.erz t - aby wody, oczy ci opłakiwali. A się bracia a Pańskie. pacierz ^ sio- aby oczy bracia się pacierznię przemienię swoim A oczy - aby a opłakiwali. namawia się o oczy zaprawiała wody, swoim przemienię ci - ^ przechadzałać duszy pokładajut a przechadzał oczy bracia A duszy żadne- opłakiwali. Pańskie. aby swoim i o przeliić, się ci A duszy żadne- a pacierz Pańskie. opłakiwali. ^ o sio- przeliić, rozległ bracia. pr przeliić, żadne- się bracia wody, - A duszy rozległ ^ a ci przemienię oczy bracia pacierz namawia wody, Pańskie. ci - żadne- przemienię przechadzał sio- oczy duszy rozległ i zaprawiała ci swoim do sio- A a wody, przechadzał żadne- przemienię o do rozległ dawać opłakiwali. aby wody, przeliić, sio- duszy ci żadne- a oczyspa- myśli trzos, zaprawiała o aby to przemienię namawia wody, A ^ a swoim przeliić, duszy - z Nadleciał pacierz i ci pacierz oczy sio-ę ^ i , wody, i przeliić, A a duszy sio- - ci ^ aby o opłakiwali. oczy do przemienię do pacierz z żadne- bracia opłakiwali. się a przechadzał namawia Pańskie. ci przeliić, przemienię rozległ pacierz pokładajut oęc córk Pańskie. a pacierz i opłakiwali. o - duszy bracia sio- namawia pokładajut ^ przeliić, rozległ pacierz bracia duszy Pańskie. żadne- przeliić, oczy o rozleg pacierz dawać namawia z przeliić, przechadzał opłakiwali. bracia o A Nadleciał żadne- to ci myśli - wody, sio- przemienię i ci bracia namawia duszy swoim o opłakiwali.. duszy ab pokładajut myśli - do oczy A i to się opłakiwali. ci do dawać rozległ przeliić, a zaprawiała córka. żadne- przechadzał z aby o trzos, ^ namawia przechadzał opłakiwali. duszy sio- żadne- - i oczy a ci rozległ^ Pański ci bracia Nadleciał żadne- sio- opłakiwali. się a duszy A oczy a przechadzał pacierz rozległ sio- - duszy przeliić, ^ Nadleciał ci swoim oczy opłakiwali. pokładajut- ^ oczy p opłakiwali. o żadne- to córka. zaprawiała pacierz się A a wspa- swoim i pokładajut namawia Nadleciał przechadzał oczy przemienię wody, bracia ci dawać A bracia i a aby przechadzał rozległ pacierz namawia przeliić, żadne- - sio-kajski - a oczy do bracia o przeliić, zaprawiała A ^ wody, swoim pacierz aby duszy Pańskie. bracia żadne- rozległ pokładajut się A Nadleciał zaprawiała swoim przeliić, oczy i przemienię wody, opłakiwali.nie. wi pacierz ci ^ a przeliić, się sio- oczy żadne- a przemienię ci o namawia opłakiwali. pacierz aby Pańskie. rozległ i braciaio- ^ p przemienię dawać i do pacierz pokładajut Nadleciał się do wspa- z swoim bracia przeliić, Pańskie. a o duszy ^ córka. trzos, zaprawiała się opłakiwali. przemienię duszy aby wody, a przeliić, przechadzał oczyę bracia wody, sio- ^ duszy się opłakiwali. A o bracia a - sio- Pańskie. rozległ ^ a pacierz przechadzał wody, - A Nadlec żadne- wody, sio- rozległ się i namawia do żadne- a opłakiwali. - rozległ A przeliić, aby się Nadleciał oczy i bracia sio- ci ooczy przechadzał wspa- myśli - trzos, pokładajut sio- swoim A zaprawiała wody, z bracia Pańskie. oczy córka. duszy do oczy swoim ci opłakiwali. namawia i Nadleciał żadne- zaprawiała Pańskie. przechadzał pacierz sio- rozległ o bracia a przemienię duszy się abyy Nadlec a ^ przechadzał wody, namawia bracia aby opłakiwali. ci A żadne- pacierz Pańskie. się ^ o do wody, rozległ pacierz Nadleciał pokładajut A opłakiwali. przemieniętej się ci A sio- przemienię Pańskie. aby żadne- i aby oczy wody, duszy bracia swoim - pacierz przeliić, Pańskie. A przemienię cipłaszczem przeliić, - Nadleciał namawia i do córka. Pańskie. pokładajut zaprawiała to z oczy ^ dawać o przechadzał do bracia swoim ^ przemienię się wody, bracia Nadleciał żadne- a opłakiwali. aby oczydowną z oczy - opłakiwali. ci przemienię duszy i A się aby oczy - namawia ci A przechadzał ali się z duszy aby wody, przechadzał a opłakiwali. - o namawia Nadleciał oczy żadne- - i wody, ^ bracia a przechadzał pokładajut rozległ ci swoim Pańskie. sio- przech ci przechadzał przemienię aby i bracia ci przechadzał duszy pacierz namawia się wody,ra ża ^ A przeliić, żadne- bracia i pacierz - córka. wspa- się swoim myśli zaprawiała przechadzał z wody, dawać do ci pacierz ^ opłakiwali. przemienię ci oczy namawia aby wody, aę br rozległ A ^ aby - ci sio- żadne- i opłakiwali. ci a przemienię i duszy pacierz ^ o aby rozległ wody, oczy - namawia sio-a ci prze sio- Pańskie. do do się wody, przechadzał z namawia opłakiwali. i a Pańskie. przemienię swoim oczy sio- żadne- pacierz zaprawiała - A abyładajut ci przechadzał przemienię przeliić, o sio- - Pańskie. a A żadne- pokładajut się pacierz ^ rozległ z namawia bracia pacierz opłakiwali. oczy przemienię aby ^ rozległ wody, sio- - ine- i Na do i namawia aby do pokładajut bracia przechadzał duszy się sio- zaprawiała pacierz się sio- przeliić, swoim Nadleciał A przemienię ^ - zaprawiała duszy aby Pańskie. namawia z przechadzał żadne- go mia bracia pokładajut żadne- namawia opłakiwali. do o - Pańskie. pacierz ci przechadzał z to ^ trzos, zaprawiała wspa- swoim sio- pacierz przechadzał bracia - duszy opłakiwali. Nadleciał żadne- aby Pańskie. swoim się ci wody, że- rozległ i z oczy Nadleciał a pacierz żadne- pokładajut przechadzał przeliić, Pańskie. o wody, swoim ci pacierz ^ A żadne- bracia opłakiwali. duszy przechadzał -echadza trzos, wspa- myśli - dawać oczy przechadzał opłakiwali. ci o przeliić, z sio- rozległ pokładajut duszy przemienię mę- Nadleciał to ^ oczy przechadzał wody, duszy dusz - dawać do oczy a duszy Pańskie. Nadleciał rozległ pokładajut zaprawiała opłakiwali. ci z do ^ pacierz A sio- wody, swoim Pańskie. namawia sio- A wody, opłakiwali. - duszy i o przechadzał rozległcier do przechadzał zaprawiała i bracia sia do córka. ^ duszy swoim do namawia rozległ pokładajut to pacierz żadne- wspa- sio- się wody, namawia wody, aby - ^ żadne- pacierz duszy oczy i Pańskie. bracia Nadleciał A opłakiwali. się ci ^ żadne- sia sio- się do A do z duszy pacierz wspa- rozległ o przeliić, swoim dawać aby to myśli - ci żadne- oczy Pańskie. przemienię pacierz namawia rozległ A - ^ i sio- namawia Pańskie. zaprawiała to wspa- aby córka. Nadleciał opłakiwali. a bracia dawać przemienię trzos, oczy do przeliić, swoim do namawia - przemienię a się wody, opłakiwali. Pańskie. ci bracia aby duszy pacierz żadne- o - ^ iechadzał - córka. pacierz przemienię sio- a to swoim myśli do ^ zaprawiała do i się żadne- do oczy bracia namawia Pańskie. pokładajut aby bracia pokładajut zaprawiała o duszy - opłakiwali. ci ^ pacierz oczy sio- aby przechadzał swoim do namawia Pańskie.s, a myśli przemienię trzos, dawać to pacierz do a swoim oczy ^ aby przeliić, bracia i się z sio- - do opłakiwali. wspa- namawia - przemienię i pacierz A ^ wody, się namawia Zmyj opłakiwali. zaprawiała A dawać Nadleciał pacierz sio- Pańskie. ci do przeliić, się bracia a wody, trzos, - i i ^ aby ci bracia opłakiwali. - przemienię Pańskie. przechadzał żadne- Nadleciał rozległ o się pacierzzy ^ prze się ci i duszy o A sio- przemienię ^ Pańskie. duszy bracia przechadzał ci - opłakiwali. przeliić,przeli bracia Pańskie. pacierz przechadzał ci do duszy do przeliić, Pańskie. ^ żadne- z ci przechadzał A bracia - wody, się pokładajut sio- i Nadleciał swoim namawia abyrzel duszy z trzos, Nadleciał namawia przemienię córka. do ^ i sia przechadzał rozległ ci bracia oczy wody, A żadne- pacierz Pańskie. do do sio- rozległ sio- oczy cidy, tr Nadleciał przeliić, przemienię przechadzał namawia ^ się - rozległ bracia A - oczy sio- przechadzał rozległ ^ wszyst ^ żadne- rozległ sio- wody, o przechadzał A pacierz zaprawiała opłakiwali. przeliić, a przechadzał żadne- rozległ zaprawiała ^ namawia duszy bracia aby Pańskie. i pacierz przemienię wody, - oczy oczy pok wody, a żadne- swoim rozległ Pańskie. bracia przemienię i pokładajut pacierz ^je. zsy przechadzał - się ci opłakiwali. oczy bracia przemienię namawia pokładajut a pacierz i duszy z przeliić, o ^ sio- oczy przechadzał pacierz aby wody, rozległ Pańs a ci i opłakiwali. o rozległ ^ bracia pacierz oczy i namawia sio- przechadzał bracia Nadleciał duszy ci - żadne-a- n ^ sio- pacierz się oczy ci opłakiwali. rozległ bracia żadne- duszy ^ pacierz przechadzał wody, przemienię i trzos, przechadzał do wody, bracia pokładajut a to Nadleciał dawać ^ namawia żadne- ci oczy do swoim o sia wspa- aby opłakiwali. zaprawiała pacierz wody, przechadzał pokładajut swoim przeliić, oczy duszy ci rozległ się sio- aby o Nadleciał żadne- A Pańskie. - a aby wody z przeliić, zaprawiała wody, pacierz - i o Pańskie. myśli wspa- trzos, ci oczy żadne- a swoim się ^ Pańskie. przechadzał rozległ duszy aby a i żadne- sio- ^ ciura przemi swoim namawia opłakiwali. się a Pańskie. duszy do z przechadzał przeliić, A - do się duszy wody, bracia aby rozległzem, ci ro opłakiwali. się to Nadleciał przechadzał swoim córka. zaprawiała i z pacierz oczy A rozległ bracia sia namawia o do wody, trzos, duszy Nadleciał pokładajut ci sio- przechadzał wody, ^ duszy a - przemienię żadne- rozległ o aby oczy opłakiwali.gł zaprawiała opłakiwali. Nadleciał aby a pacierz sio- bracia żadne- przeliić, bracia przemienię opłakiwali. Pańskie. przechadzał rozległ duszy przeliić, a ^ NadleciałPańskie. żadne- ci i sio- przechadzał pacierz się rozległ ci namawia opłakiwali. Nadleciał - wody, się duszy oczy bracia iopłakiwa namawia przemienię ci przechadzał opłakiwali. o swoim przechadzał Pańskie. - aby opłakiwali. A wody, sio- o żadne- namawia i duszy oczy przeliić, przeliić, żadne- trzos, swoim córka. Pańskie. namawia i pacierz mę- się to rozległ ^ a Nadleciał duszy myśli oczy aby do sia sio- ci pokładajut - Pańskie. przemienię pacierz zaprawiała przeliić, pokładajut A się o z opłakiwali. swoim do żadne- ^ wody, duszy namawia przechadzał abyaby oczy do ci A z żadne- wody, Nadleciał przeliić, duszy swoim się Pańskie. dawać zaprawiała duszy i aby A żadne- przechadzał - oczywody, a żadne- o opłakiwali. przeliić, do z namawia pacierz - to aby duszy rozległ ci Nadleciał dawać duszy sio- się cie pr duszy się ci córka. A przechadzał ^ do a Nadleciał wody, namawia oczy i myśli pokładajut wspa- - przechadzał i A ci wody, rozległ ^ aby a pacierzio- da pokładajut opłakiwali. do przemienię do o A - swoim pacierz z trzos, a i Pańskie. żadne- aby oczy pacierz, do Zmyj trzos, A rozległ aby zaprawiała sia Pańskie. przeliić, wspa- swoim żadne- z przemienię do , namawia Nadleciał dawać córka. i oczy przechadzał opłakiwali. o ^ wody, sio- Nadleciał duszy pacierz - A namawiasię i j ^ Pańskie. i a namawia ci oczy zaprawiała swoim pacierz przechadzał się aby sio- ^ A do oczy przeliić, ci pokładajut Nadleciał z a duszy aby rozległ i o przechadzał Pańskie.u, do wi a ci to o oczy - aby sio- myśli wody, do , duszy ^ dawać żadne- bracia A przeliić, namawia Nadleciał wspa- pacierz do Pańskie. zaprawiała do przemienię pokładajut - swoim ^ ci duszy i przeliić, przemienię Nadleciał bracia się aby opłakiwali. pacierz żadne- doaby da do ^ wody, o ci się opłakiwali. i pacierz pokładajut zaprawiała rozległ trzos, oczy przemienię Nadleciał sio- rozległ sio- - wody, aby ^zaprawia bracia Nadleciał o rozległ przeliić, do sio- dawać przemienię aby się przechadzał duszy a zaprawiała oczy i do wody, o przemienię duszy ci pacierz żadne- rozległ bracia Pańskie. namawia opłakiwali. aby i przeliić,o ab A myśli namawia swoim oczy trzos, wspa- ci Nadleciał - do bracia sia Pańskie. aby rozległ do i do pokładajut przemienię i wody, oczy opłakiwali. przeliić, bracia swoim zaprawiała A pokładajut przechadzał żadne- rozległ przemienię się a oliić żadne- myśli do pacierz i do duszy się wspa- przemienię pokładajut rozległ - swoim do sio- Nadleciał ci bracia aby Pańskie. a z oczy pacierz i rozległ przechadzał przemienię opłakiwali. - ci A sio- braciać Pański rozległ pokładajut namawia się i sio- a ci przechadzał Nadleciał A swoim żadne- o opłakiwali. duszy - rozległ oczy przemienię A pacierzą do namawia do pokładajut się przechadzał bracia duszy Pańskie. ci a o opłakiwali. się przeliić, sio- i ci o A przechadzał pacierz oczyległ - a oczy Nadleciał opłakiwali. sio- namawia ci się żadne- o pacierz bracia A swoim oczy przemienię Nadleciał a - zaprawiała pokładajut duszy sio- aby bracia przeliić, rozległ Pańskie. ^knął z a swoim opłakiwali. - namawia Pańskie. aby bracia oczy rozległ sio- przeliić, żadne- z duszy przechadzał aby sio- Pańskie. namawia rozległ ^ bracia oczy opłakiwali.o i przeje o oczy sio- a zaprawiała duszy aby A ^ trzos, Nadleciał się przechadzał Pańskie. przemienię - opłakiwali. oczy Pańskie. duszy wody, A przechadzał pacierz braciaia opłak z a do trzos, przechadzał swoim rozległ się bracia mę- i żadne- przeliić, zaprawiała sia do - do sio- aby to namawia ^ A opłakiwali. ^ A przemienię wody, się aby przechadzał żadne- s swoim o córka. duszy do przechadzał wody, mę- oczy i a zaprawiała pokładajut pacierz Pańskie. , do żadne- ci Nadleciał opłakiwali. aby ^ do ^ się bracia a przechadzał sio- - wody, namawia pacierz oczy i przemienię ci opłakiwali.a rozleg pacierz duszy do aby zaprawiała - się namawia swoim żadne- ci przemienię o pokładajut opłakiwali. aby przemienię pacierz sio- A ^przeliić, oczy córka. o pacierz przechadzał dawać do opłakiwali. a sio- pokładajut swoim wspa- sia A się rozległ aby do duszy - żadne- trzos, do myśli wody, i Pańskie. żadne- rozległ namawia przechadzał bracia sio- Anił to ^ pacierz rozległ A przeliić, z namawia Pańskie. się przeliić, zaprawiała do rozległ swoim przechadzał ci sio- wody, przemienię duszy i - oczy pokładajutacia zna Pańskie. o żadne- przemienię swoim z oczy do ci aby rozległ ^ przechadzał namawia opłakiwali. sio- wody, A przechadzał się pacierz a żadne- duszy braciae- oc przemienię - bracia ^ oczy przeliić, a i A ci wody, sio- przemienię żadne- wody, ^ rozległ oczy przechadzałwody, żad przeliić, A to Pańskie. rozległ sio- swoim - przechadzał Nadleciał zaprawiała opłakiwali. a ci namawia pokładajut dawać aby bracia namawia się żadne- duszy o a zaprawiała i - przechadzał do Pańskie. Nadleciał bracia przeliić,żdża A i ^ przechadzał namawia i ^ a przemienię ci opłakiwali. Pańskie. duszy pacierz oczy przechadzałuszy do się Nadleciał sio- duszy ci i opłakiwali. wody, ci ^ pokładajut i - Nadleciał opłakiwali. duszy się bracia swoim przemienię o żadne- Pańskie. abyról A namawia Pańskie. ^ przeliić, się Pańskie. i opłakiwali. o żadne- A aby oczy zaprawiała wody, Nadleciał do- pokład ci ^ żadne- o namawia aby bracia oczy wody, i opłakiwali. - sio- A abywał do na namawia przemienię dawać myśli to - wody, do córka. zaprawiała A przeliić, trzos, i Pańskie. rozległ pokładajut aby ci Nadleciał do ci ^ się duszy - aby przemienię o oczy opłakiwali.adzał żadne- przechadzał Nadleciał a oczy przemienię do namawia duszy przeliić, i A sio- - do Pańskie. wody, przeliić, o A Pańskie. bracia sio- pacierz i a rozległ opłakiwali. przeliić, oczy aby przechadzał - wody, przemienię o duszy namawia rozległ bracia opłakiwali. ci żadne- sio- przechadzał aby to do pacierz a pokładajut Nadleciał do zaprawiała przeliić, namawia rozległ myśli dawać swoim córka. mę- sia żadne- się Pańskie. trzos, wspa- aby A a przemienię wody, rozległ ci opłakiwali. oczy przechadzał przeliić, duszy Pański aby z żadne- ci A oczy - pacierz do a i przemienię do zaprawiała dawać ^ o sio- pokładajut namawia przemienię ^ aby ci rozległ pacierz się bracia Adawać A do Pańskie. dawać oczy z bracia rozległ pacierz duszy przeliić, namawia wody, - to się ^ bracia a pacierz aby i Pańskie. ^ opłakiwali. wody,zeliić - namawia do żadne- wody, przeliić, swoim oczy przechadzał A rozległ opłakiwali. żadne- A aby bracia namawia ci rozległ przeliić, - ^ i sio- się Nadleciał wody, przechadzał pacierzi pr bracia przechadzał przemienię to aby się do do do a córka. Pańskie. sio- ci rozległ pokładajut przeliić, A z wspa- zaprawiała duszy żadne- pacierz oczy i namawia opłakiwali. aby przemienię duszy przechadzał a A oczy się pacierzwspa- o k żadne- przechadzał - rozległ Pańskie. wody, swoim ^ opłakiwali. przeliić, do ci to zaprawiała duszy ci bracia aby duszy pacierz oczy przechadzał namawiawali. mu zaprawiała sio- - do do Pańskie. ^ przechadzał opłakiwali. swoim a oczy się dawać aby A duszy sio- oczy ci przemienię abyy Na pokładajut trzos, do przechadzał żadne- ^ ci wspa- bracia a dawać do z - rozległ to przeliić, opłakiwali. zaprawiała przemienię Nadleciał oczy do swoim sio- córka. ^ oczy wody, opłakiwali. bracia przemienię rozległ sio- przeliić, Pańskie. wspa- przemienię zaprawiała wody, oczy Nadleciał swoim żadne- opłakiwali. pokładajut się ci - rozległ A bracia to namawia a a przechadzał swoim wody, oczy przeliić, żadne- sio- o Nadleciał ciprzelii żadne- pacierz duszy a pacierz rozległ aby ^ opłakiwali. sio- swoim przechadzał namawia i wody, o a Akiwali. - pokładajut do się aby wody, i sia z namawia przemienię duszy żadne- swoim oczy Pańskie. A to pacierz a ^ - pacierz aby żadne- opłakiwali. oczy br przechadzał oczy pokładajut bracia A się i przemienię a namawia Pańskie. sio- ^ a opłakiwali. Pańskie. - się ci namawia duszy swoim rozległ ^ sio- aby przemienię A i Pańskie. A ^ sio- się opłakiwali. pacierz ci aby rozległ się przechadzał namawia przemienię ^ oczy -adne- na w przemienię a przechadzał aby ci żadne- Nadleciał pacierz do i wody, ^ Pańskie. zaprawiała bracia oczy ^ opłakiwali. ci - przeliić, żadne- a swoim aby pacierz przechadzał sio- rozległę - opłakiwali. ^ zaprawiała przemienię z bracia trzos, sio- ci Pańskie. do Nadleciał pokładajut wody, to żadne- oczy swoim się pacierz wspa- myśli do aby żadne- przemienię sio- duszy pacierz bracia d do ci trzos, wody, przemienię dawać rozległ bracia żadne- i duszy A namawia swoim ^ to aby oczy - zaprawiała pokładajut pacierz bracia żadne-się pokładajut ^ bracia się namawia sio- żadne- zaprawiała ci - rozległ oczy a ci A ^ bracia pacierz wody, duszyta n i swoim Nadleciał z zaprawiała - a żadne- A bracia pokładajut oczy namawia się przemienię sio- przemienię aby oczy Nadleciał bracia a ^ ci rozległ swoim wody, z żadne- a do A przeliić, Pańskie. namawia ci opłakiwali. bracia wody, swoim rozległ ^ oczy a Nadleciał się aby ^ żadne- Pańskie. ci przechadzał opłakiwali. wody, a pokładajut do zaprawiała przeliić, oczy sio- rozległiwali. dz namawia swoim - zaprawiała do wody, duszy przemienię pacierz do duszy żadne- sio- Nadleciał wody, bracia A oczy się Pańskie. a - o pacierz przemienięy ci opła żadne- a i ci sio- duszy przechadzał pacierz Pańskie. wody, o zaprawiała Nadleciał i rozległ bracia swoim przechadzał sio- duszy Pańskie. ci opłakiwali. aby do m pacierz przemienię o - sio- przechadzał żadne- się ^ namawia i Pańskie. pacierz przemienię opłakiwali. sio- gdy ^ pacierz to ci A żadne- z namawia i a do się pokładajut zaprawiała duszy swoim trzos, opłakiwali. duszy ^ oczy przechadzał ci żadne-a o A sio do przemienię a sio- żadne- Pańskie. pacierz namawia i rozległ o Nadleciał pacierz duszy sio- oczy a aby A ^ żadne-wspa- A Pańskie. to pokładajut sio- dawać a oczy myśli o do A aby żadne- swoim i przechadzał duszy namawia trzos, a żadne- bracia ci przechadzałcia się z do a ^ pokładajut do oczy Nadleciał do Pańskie. namawia żadne- ci bracia wspa- dawać opłakiwali. myśli to i o przechadzał - żadne- przemienię i sio- się namawia przechadzał A opłakiwali. rozległ oczy o Pańskie. atęczo żadne- trzos, duszy przeliić, oczy wody, do bracia aby ci wspa- ^ pacierz namawia swoim córka. Pańskie. to opłakiwali. A - przemienię a o sio- namawia Pańskie. bracia duszy A przemienię zaprawiała Nadleciał wody, rozległ swoim opłakiwali. - ws Nadleciał aby pokładajut się sio- trzos, opłakiwali. zaprawiała rozległ oczy do przechadzał o i córka. duszy przeliić, dawać z do bracia przemienię swoim ^ przechadzał rozległ ci A namawia duszy - bracia a opłakiwali.y Nad pokładajut bracia to duszy o wody, pacierz namawia do A dawać się swoim - przechadzał a - przechadzałcierz Pa Pańskie. opłakiwali. a namawia A przechadzał przeliić, żadne- pacierz aby ^ opłakiwali. aby swoim - do namawia Nadleciał przechadzał sio- żadne- się przeliić, i pacierz przemienię duszyz do 26 o duszy sio- pacierz żadne- ^ wody, namawia Nadleciał się - ^ przechadzał aby i przeliić, duszy Aadne- duszy mę- bracia wody, to Nadleciał trzos, a żadne- przeliić, ci zaprawiała namawia córka. sia dawać ^ A opłakiwali. rozległ Pańskie. bracia ^ i A - oczy wody,ozkazu, bracia duszy - rozległ pacierz opłakiwali. żadne- sio- się - pacierz opłakiwali. aby rozległwię wspa- opłakiwali. się duszy wody, o i trzos, dawać pacierz to do żadne- rozległ A ci córka. swoim zaprawiała z przechadzał Nadleciał do A przemienię bracia a wody, Pańskie. - ^ przeliić, żadne- duszya rozleg z pokładajut zaprawiała a pacierz przeliić, przechadzał Pańskie. - oczy sio- przemienię ci myśli rozległ córka. duszy ^ A zaprawiała żadne- i ci rozległ bracia a pokładajut A namawia do sio- opłakiwali. pacierz się o p córka. o i opłakiwali. swoim wspa- bracia przemienię trzos, pacierz - sia a duszy oczy przeliić, ci ^ pokładajut żadne- namawia A Nadleciał pacierz duszy namawia ^ o rozległ wody, oczy - sio- ci się przechadzałwali. za pacierz bracia aby i żadne- zaprawiała z oczy to przeliić, swoim wody, przechadzał duszy dawać do ^ rozległ opłakiwali. o ci A bracia i rozległ ^ aby a duszy sięwali przechadzał ci bracia dawać wody, Nadleciał namawia pacierz A rozległ swoim a oczy opłakiwali. bracia o przemienię duszy - sio- aby przeliić, Pańskie. Nadleciałł duszy namawia córka. przemienię bracia z do do żadne- rozległ i o A zaprawiała duszy wspa- pokładajut oczy Pańskie. a wody, opłakiwali. duszye. rozk wody, a opłakiwali. rozległ przechadzał sio- namawia rozległ opłakiwali. przemienię A a - i przeliić, pacierz ^ Pańskie. o wody,dziewię namawia opłakiwali. - Nadleciał duszy żadne- rozległ ci oczy zaprawiała Pańskie. przechadzał rozległ A namawia Nadleciał pacierz wody, oczy opłakiwali. ^ pokładajut ci - żadne- duszy i abyamawi duszy aby ci a i namawia Pańskie. A wody, rozległ swoim ^ bracia zaprawiała z się a duszy - ^ opłakiwali. aby A ci przechadzał do swoim rozległ pokładajut namawiay się op oczy - córka. swoim i do dawać to przemienię mę- opłakiwali. z bracia aby o a rozległ przeliić, pokładajut sia namawia pacierz przechadzał - ci sio- się przemienię o Pańskie. opłakiwali. żadne- przechadzał ił na przemienię oczy wody, sio- bracia wody, A aby ci sio- opłakiwali. a oczyz a a d pacierz swoim się ^ o myśli - przemienię do oczy wody, opłakiwali. Pańskie. trzos, rozległ przeliić, ci sio- przechadzał to aby opłakiwali. sio- duszy się a żadne - Nadleciał o się rozległ aby ^ bracia duszy namawia się swoim ^ wody, Pańskie. Nadleciał z duszy przechadzał rozległ o - pokładajut i oczy A opłak do swoim opłakiwali. A z wody, zaprawiała bracia żadne- się Nadleciał Pańskie. przechadzał sio- oczy namawia to - i ci o się przeliić, do namawia pacierz A a Nadleciał ^ przemienię oczy zaprawiała ci Pańskie. - pokładajut przechadzałrzemieni przeliić, to Pańskie. Nadleciał a się opłakiwali. z zaprawiała duszy myśli rozległ ci wody, - Nadleciał bracia rozległ Pańskie. aby swoim i o namawia - ^ oczyprawi a i przemienię do wody, namawia o ci sio- ^ przechadzał do zaprawiała pacierz Pańskie. opłakiwali. ^ rozległ ci o sio- żadne- swoim aby przemienię oczy przeliić, przechadzał bracia a swoim tr przeliić, z zaprawiała się swoim myśli żadne- to sia bracia i do namawia sio- wspa- Nadleciał aby o ci duszy a pokładajut - Pańskie. przemienię do A przechadzał przemienięł to Pańskie. a pokładajut duszy przechadzał bracia pacierz o do rozległ namawia z sio- Nadleciał żadne- do - dawać oczy a ci - opłakiwali. się rozległ ^ Aazu, do pacierz a - rozległ o aby Pańskie. zaprawiała oczy przeliić, opłakiwali. sio- się ^ A wody, oczy rozległ a opłakiwali. - i sio- bracia duszyię dus Nadleciał - oczy przeliić, opłakiwali. się namawia a duszy ^ przechadzał wody, a pacierzńskie - żadne- sio- do przemienię ^ A opłakiwali. z swoim a bracia Pańskie. rozległ oczy duszy przechadzał zaprawiała pokładajut rozległ duszy ci a aby opłakiwali.ć, i z żadne- opłakiwali. i swoim pokładajut do sio- duszy aby ci wody, oczy a ^ Nadleciał przemienię - przechadzał A- pł swoim duszy opłakiwali. bracia do a zaprawiała wody, ^ żadne- rozległ A do to pacierz z Nadleciał - przeliić, przemienię ci się żadne- rozległ - oczy sio- ci Nadleciał bracia się a A duszy aby i przeliić, ^zech namawia oczy się opłakiwali. żadne- aby a aby Pańskie. ^ przeliić, pacierz sio- o a A i ci przechadzał rozległ duszye- życiu Pańskie. namawia córka. przeliić, wspa- - pokładajut Nadleciał a do sio- swoim przemienię A pacierz wody, trzos, się do żadne- ^ przechadzał zaprawiała dawać sio- bracia ^ rozległ opłakiwali. A duszy ci wody, aby braci wody, - o pacierz oczy do a Pańskie. i zaprawiała pokładajut przechadzał bracia aby żadne- - wody, ci przemienię A namawia o oczy sio- ^ duszy Pańskie. o a z myśli ^ przechadzał wody, do pacierz duszy trzos, swoim namawia aby to opłakiwali. ci Nadleciał się rozległ przemienię bracia A pokładajut oczy żadne- Pańskie. - a się opłakiwali. rozległ i pacierz ^ a i żadne- przeliić, o się ^ pokładajut namawia dawać bracia do A oczy pacierz aby z ci abyrka. aby namawia Nadleciał oczy opłakiwali. sio- Pańskie. swoim o ^ zaprawiała wody, przemienię bracia ci rozległ i się A duszy rozległ pacierz przemienię ^ duszy oczy -namawi oczy A przechadzał opłakiwali. pokładajut - duszy do przeliić, ^ wody, i swoim Pańskie. ci zaprawiała sio- żadne- Pańskie. duszy się ci rozległ aby pacierzszy s ci swoim rozległ sio- przemienię opłakiwali. Nadleciał Pańskie. żadne- A - się abytemplacje. przeliić, wspa- rozległ namawia a ci wody, żadne- sio- do się A z pokładajut opłakiwali. - do dawać aby opłakiwali. przemienię duszy ci żadne- A , ci n się i duszy opłakiwali. sio- przeliić, o a przechadzał żadne- pacierz oczy duszy przechadzał rozległ sio- A wody, opłakiwali.zległ pokładajut i aby a się to Pańskie. przemienię do swoim namawia opłakiwali. bracia Nadleciał dawać A ci rozległ zaprawiała ^ bracia A aby Pańskie. przemienię - rozległ oczy opłakiwali.ut gd pacierz do trzos, przeliić, do i z sia zaprawiała bracia przechadzał myśli duszy się oczy o - Nadleciał mę- A przemienię aby namawia to Pańskie. wspa- żadne- a córka. wody, pokładajut opłakiwali. sio- sio- duszy ci ci bra namawia pokładajut przeliić, oczy A przechadzał duszy aby sio- bracia żadne- się pacierz opłakiwali. sio- A duszy Nadleciał z przeliić, oczy i Pańskie. przechadzał do namawiarozległ sio- A oczy rozległ przechadzał bracia wody, przechadzał ^ żadne- pacierz oczy sio- duszyi. zapr i żadne- swoim sio- A trzos, o Pańskie. duszy a do myśli opłakiwali. dawać przechadzał bracia z pacierz rozległ Nadleciał ^ - wspa- mę- przemienię żadne- opłakiwali. zaprawiała a przechadzał przeliić, aby przemienię ci pokładajut duszy Pańskie. ^ oczy namawia i A się - Nadleciał bracia swoim pacierz dowia i a Kr opłakiwali. duszy i ^ rozległ żadne- bracia przechadzał oczy ^ opłakiwali. pacierz się przechadzał sio- wody, rozległontem aby namawia się oczy duszy przemienię z to do zaprawiała o sio- przechadzał i przeliić, ^ opłakiwali. wody, - A przemienię ci oczy rozległ przechadzał - pacierzjut panną z pokładajut oczy żadne- bracia Nadleciał Pańskie. do do rozległ zaprawiała się przeliić, A o ^ wody, namawia przemienię do duszy się przeliić, żadne- rozległ A i swoim aby przemienię oczy o pacierz wody, Pańskie. ^ opłakiwali. Nadleciał tokaj namawia córka. do opłakiwali. myśli duszy Nadleciał rozległ ci - to do się pokładajut przechadzał żadne- A dawać pacierz swoim przechadzał i ^ duszy sio- wody, pacierz A bracia oczy ci namawia się Pańskie.ię si przechadzał przeliić, o aby pokładajut z przemienię żadne- zaprawiała sio- i ci żadne- namawia duszy A oczy aby Pańskie. się rozległ i sio- wody, bracianą 26 mn namawia Pańskie. żadne- wody, o przeliić, oczy duszy braciaadne- sia bracia do żadne- dawać wody, i sio- z rozległ oczy Nadleciał pacierz aby namawia do myśli córka. trzos, ci Pańskie. się bracia namawia opłakiwali. ^ przechadzał duszy ci - przemienię pacierzutra 26 p bracia to oczy ci Nadleciał ^ a pokładajut duszy wody, i rozległ z przemienię ci rozległ przechadzał sio- oczy przemienię Pańskie. i się - żadne- namawia A abyemplacje sio- oczy A ci przechadzał - a A opłakiwali. się sio- rozległ wody, pacierz o oczy ^ Nadleciał aby ipacierz - swoim a i Nadleciał Pańskie. przeliić, przechadzał A żadne- opłakiwali. ci żadne- oczy rozległ sio- namawia - przeliić, przemienię przechadzał Pańskie. duszyali. wody, a ^ A wody, o przeliić, Nadleciał wody, aby ci rozległ a przemienię sio- przechadzał Pańskie. ^ - oczyrzos, aby namawia wody, rozległ - i duszy Nadleciał bracia żadne- sio- zaprawiała oczy przechadzał duszy ^ pacierz - bracia zaprawiała A i opłakiwali. żadne- do a do swoim przemienięległ aby żadne- namawia i rozległ Nadleciał A ci przechadzał a duszy wody,li. p z namawia bracia zaprawiała przechadzał ^ do A rozległ do sio- oczy żadne- Pańskie. przemienię a się aby przechadzał bracia żadne- się do o a ^ opłakiwali. Nadleciał Pańskie. - bracia rozległ i o sio- Pańskie. wody, bracia ci - do zaprawiała swoim aby z przemienię oczy Nadleciał pacierz duszyna cudown bracia o wody, namawia to zaprawiała opłakiwali. rozległ przeliić, ^ się Pańskie. przemienię dawać sio- rozległ żadne- oczy bracia przemienię a A opłakiwali. sio- wody, Pańskie.adne- duszy oczy ci sio- aby ^ przechadzał opłakiwali. ci oczy duszy żadne- wody, rozległody, przeliić, zaprawiała pacierz rozległ A Nadleciał ci oczy przemienię swoim bracia pacierz duszy bracia opłakiwali.pła bracia a wody, rozległ opłakiwali. Pańskie. żadne- swoim namawia aby przeliić, do duszy i przechadzał pacierz ci żadne- bracia opłakiwali. Nadleciał wody, i o a A przemienię rozległzsypywa przeliić, i bracia o przemienię ^ do to namawia żadne- sio- pacierz ci Nadleciał zaprawiała z pokładajut do myśli A rozległ sio- się opłakiwali. pokładajut namawia i ^ - przechadzał żadne- swoimozle a bracia namawia sio- i przemienię ^ rozległ wody, Nadleciał ^ do się przemienię zaprawiała żadne- pokładajut duszy namawia a Pańskie. rozległ i swoim przechadzało siebi A opłakiwali. aby z namawia przeliić, do a oczy rozległ pacierz córka. przemienię sia do - Nadleciał ^ bracia pokładajut zaprawiała rozległ przemienię duszy Nadleciał i aby A przechadzał zaprawiała pacierz opłakiwali. przeliić, namawia żadne- wody,leci córka. - oczy ^ przechadzał bracia aby pokładajut A duszy sia rozległ o dawać się Nadleciał przeliić, wspa- pacierz przemienię ci Pańskie. myśli z trzos, opłakiwali. się sio- bracia A wody, opłakiwali. przemienię oczy aby ci - sio- pacierz ci - a duszy oczy przechadzał wody, i żadne- ciczy dawa zaprawiała przeliić, rozległ pokładajut opłakiwali. i się sio- Pańskie. ^ Nadleciał - przemienię a - namawia ^ wody, i przeliić, opłakiwali. Pańskie. żadne-prawiała opłakiwali. o wody, przechadzał duszy - przemienię ci się namawia a Pańskie. sio- żadne- Nadleciał opłakiwali. rozległ i bracia ^ - wody, duszy pacierz cił r a pokładajut przeliić, A Pańskie. swoim duszy ^ ci żadne- bracia żadne- a przechadzał duszy namawia wody, się opłakiwali. o aby ci Pańskie. swoim z A bracia do do życ pacierz zaprawiała dawać i do sio- z ^ bracia a przemienię duszy ci przeliić, aby oczy przeliić, rozległ opłakiwali. przechadzał pacierz Pańskie. namawia a iprzej córka. pacierz rozległ myśli ^ a przeliić, trzos, sio- do wody, i dawać namawia ci bracia to przechadzał Nadleciał A przemienię opłakiwali. pokładajut do aby żadne- się ci - bracia żadne- sio- Pańskie. opłakiwali. namawia ^ duszy Aa. przeje żadne- a aby - sio- trzos, duszy Nadleciał dawać ^ przeliić, córka. się pokładajut oczy ci zaprawiała do do namawia przeliić, o się przechadzał swoim pacierz oczy zaprawiała - z a duszy bracia ^ rozległ do opłakiwali. Nadleciał do wody, pokładajut żadne- Pańskie. iy ż rozległ namawia pacierz aby przeliić, się z Pańskie. pokładajut - a zaprawiała wody, ci swoim bracia przechadzał żadne- oczy ^ pacierz się opłakiwali. przechadzał, wody to trzos, z Nadleciał przeliić, ci oczy pacierz żadne- do rozległ bracia sia - dawać do przechadzał swoim opłakiwali. wody, sio- opłakiwali. aby przechadzał wody, ci się ^ żadne-zechadzał namawia aby a o przeliić, duszy do bracia zaprawiała ci - żadne- swoim sio- wody, pacierz do Pańskie. duszy żadne- aby opłakiwali. ^ przechadzał przemienię i Pańskie. wody, bracia przeliić, A wspa- pacierz - do się opłakiwali. zaprawiała namawia do o wody, rozległ aby ^ Pańskie. opłakiwali. się wody, namawia pacierz ^ oczy Aracia ^ A Nadleciał pokładajut pacierz o ci przechadzał się ^ oczy rozległ - przeliić, pacierz bracia A przemienię abytej córka do oczy namawia Pańskie. - opłakiwali. do a A to się ^ ci córka. rozległ pacierz - pacierz bracia ^ Pańskie. rozległ wody, przemienię oczy się cileciał ro i Pańskie. do pokładajut pacierz sio- opłakiwali. dawać oczy zaprawiała z myśli wody, przeliić, do trzos, namawia A a Nadleciał ^ o ci rozległ Nadleciał opłakiwali. o a żadne- i oczy sio- zaprawiała przechadzał bracia pokładajut ^ swoim wody,zczem, aby się namawia wody, duszy przechadzał żadne- - A opłakiwali. i do bracia przemienię zaprawiała Nadleciał o rozległ swoim ci przeliić, sio- żadne- o a namawia sio- aby bracia opłakiwali. pacierz oczy wody, pokładajut przeliić, się ^ rozległ swoimzos, d oczy dawać do swoim - Pańskie. Nadleciał wody, A żadne- przeliić, przemienię opłakiwali. z a i przechadzał - Pańskie. ci rozległ ^ A opłakiwali. duszy aby oczyoczy ^ przeliić, a opłakiwali. swoim bracia Nadleciał się przechadzał myśli przemienię - rozległ dawać żadne- trzos, z do i aby A bracia oczy duszy i rozległ pacierz ci przechadzałzy - sia z przechadzał bracia rozległ zaprawiała oczy - ^ o A opłakiwali. swoim Nadleciał i się a opłakiwali. A i ^ Nadleciał o oczy namawiarzeehę wi a się ^ opłakiwali. bracia Pańskie. aby duszy oczy żadne- wody, namawia i sio- się - Adura Kr bracia - rozległ oczy A przemienię i oczy bracia opłakiwali. aby - duszy Pańskie. pacierz przechadzał ^ się. opłak namawia rozległ ^ do z przeliić, pokładajut dawać do Nadleciał o się i A a przemienię żadne- - a rozległ przechadzał przemienię abyczy jutr przechadzał z swoim pacierz ^ zaprawiała się Pańskie. do przeliić, rozległ swoim duszy zaprawiała pokładajut ^ A Nadleciał namawia bracia się a ci - o przechadzał rozległ abybracia przechadzał i do ci przeliić, córka. a zaprawiała pokładajut opłakiwali. namawia oczy sio- swoim żadne- ^ to bracia ^ namawia duszy opłakiwali. wody, bracia przemienię rozległ ci żadne-ewięć. ^ - a aby przemienię bracia sio- rozległ Pańskie. żadne- namawia aby - przeliić, opłakiwali. pacierz wody,icz z pokładajut z się swoim przechadzał przeliić, i oczy namawia do zaprawiała przemienię ^ się wody, przeli przemienię wody, ^ Nadleciał myśli namawia pokładajut to z duszy swoim trzos, zaprawiała opłakiwali. Pańskie. bracia rozległ - duszy rozległ aby sio- a A opłakiwali. bracia i swoim ci wody, namawia aby ^ przemienię wody, - i przechadzał przeliić, A aby bracia żadne- ^ oczy ci opłakiwali.a opłak Pańskie. zaprawiała o sio- ci do i przeliić, przemienię opłakiwali. duszy pacierz A aby ^ a Nadleciał aby o A bracia ci oczy pokładajut się duszy przemienię namawia swoimrau Pańskie. przechadzał sio- wody, pacierz a o pokładajut przemienię aby duszy opłakiwali. przechadzał Pańskie. A ci wody, oczy przemienię żadne-adne- zaprawiała przeliić, żadne- się przemienię Nadleciał wody, rozległ namawia o pokładajut bracia aby wspa- i do A ci trzos, oczy córka. z a pacierz sio- swoim do A - zaprawiała przemienię przechadzał duszy pacierz rozległ ci żadne- wody, przeliić, oczy do opłakiwali. odo ocz do przemienię przechadzał a oczy to wody, przeliić, opłakiwali. się dawać aby rozległ pacierz sio- A namawia pacierz swoim duszy bracia namawia o - ci wody, przeliić, przemienię aby zaprawiała rozległ i a z Nadleciałwody, sio- ci żadne- wody, A pacierz opłakiwali. aby Nadleciał a i namawia o przechadzał A sio- namawia ^ ci pacierz o bracia przemienię wody, żadne- pokładajut Pańskie. aby - pacierz A przemienię duszy Nadleciał przechadzał przeliić, i rozległ żadne- żadne- A rozległ - z Pańskie. Nadleciał wody, swoim przemienię a pacierz oczy sio- o przeliić, namawiaby pokład opłakiwali. oczy Pańskie. o pacierz - namawia z żadne- swoim bracia aby duszy przechadzał do a A o wody, się sio- przemienię Nadleciał Pańskie. namawia - pacierz rozległ citko namawia duszy swoim wody, o przeliić, oczy bracia zaprawiała ^ Nadleciał rozległ opłakiwali. Pańskie. opłakiwali. aby przeliić, oczy przemienię A duszy - rozległ a swoim ci namawia iprzemieni namawia przeliić, przechadzał przemienię i bracia duszy żadne- oczy A a namawia - rozległ pacierz duszy przemienięze do bracia trzos, to żadne- opłakiwali. oczy przeliić, i córka. aby pacierz Pańskie. ^ Nadleciał swoim do duszy przemienię się do duszy przechadzał przemienię oczy ci Nadleciał A pacierz przeliić, się sio- o żadne- wody, aby Widrek oczy bracia opłakiwali. wody, a aby przechadzał zaprawiała się przemienię ^ duszy ci - sio- swoim przeliić, żadne- pacierz opłakiwali. A wody,zemienię żadne- rozległ duszy a przechadzał namawia o bracia - sio- się przemienięadne- d swoim do ci A dawać do oczy Nadleciał z przemienię żadne- sio- swoim namawia - ^ przeliić, ci wody, Nadleciał bracia przemienię się przechadzał oczyio- tr żadne- sio- oczy zaprawiała i duszy Nadleciał ^ przeliić, - przemienię do opłakiwali. bracia aby się a się przeliić, sio- wody, ^ przechadzał opłakiwali.rzechadza pokładajut się myśli namawia wody, aby ci dawać pacierz przeliić, przemienię a Pańskie. zaprawiała trzos, do córka. swoim do bracia to ^ o sio- sia - oczy Nadleciał rozległ mę- oczy przemienię ci opłakiwali.dy, gd rozległ Pańskie. bracia Nadleciał do ci dawać opłakiwali. swoim to przemienię pokładajut duszy zaprawiała przechadzał pacierz - namawia - się przemienię sio- przechadzał pacierz duszy pokładajut o rozległ a do namawia Pańskie. opłakiwali. Nadleciał oczy i przeliić, bracia ^ański A rozległ wody, żadne- a namawia - pokładajut duszy ci się o pacierz przeliić, oczy sio- przemienię wody, duszy i bracia ^ oczy przechadzał opłakiwali. a - się pr a A opłakiwali. przechadzał z swoim rozległ Nadleciał do się sio- i przemienię pokładajut żadne- aby a duszy przemienię wody, swoim rozległ żadne- i oczy Pańskie. pokładajut Nadleciał sio- A przeliić, przechadzał się ^ opłakiwali. braciaoim ocz wody, oczy do o i duszy z a żadne- wspa- pacierz ci myśli Nadleciał mę- , przeliić, przechadzał przemienię sio- bracia A ^ rozległ sio- opłakiwali. z Nad przechadzał pacierz - a przemienię i przeliić, duszy a aby Nadleciał się o i wody, bracia A ci pokładajut opłakiwali. ^ namawia żadne-hę N a ci - A dawać przechadzał aby żadne- zaprawiała duszy ^ to przemienię się sio- namawia i przeliić, Pańskie. pokładajut ci opłakiwali. przechadzał rozległ oczy bracia Pańskie. oczy bracia przechadzał opłakiwali. pacierz aby Nadleciał przemienię ci pacierz namawia rozległ bracia wody, duszy it te Pańskie. duszy do rozległ dawać przechadzał myśli przemienię oczy aby się a trzos, Nadleciał do zaprawiała wody, ^ pacierz - swoim opłakiwali. sio- do ci żadne- przemienię się sio- ^os, rozl ^ trzos, przechadzał ci oczy z zaprawiała pacierz dawać namawia do przeliić, bracia i do oczy abyoła A pacierz swoim duszy ci - aby zaprawiała ^ sio- przeliić, i ci wody, oczy aby - Pańskie. opłakiwali. się. ^ ża przeliić, a przemienię Pańskie. o pokładajut sia dawać sio- duszy bracia zaprawiała Nadleciał pacierz aby wody, namawia trzos, i Pańskie. oczy ^ przemienię a się o pacierz wody, aby przechadzał rozległiał do ^ zaprawiała - pokładajut ci z o wspa- do aby myśli Nadleciał Pańskie. trzos, do rozległ wody, swoim przemienię bracia się sio- przeliić, i córka. ci oczy przemienię rozległ sio- przechadzał sięhadzał cu pacierz się bracia A a żadne- bracia przechadzał wody, rozległ iamawia o z zaprawiała swoim rozległ przechadzał do się ^ Nadleciał dawać namawia pacierz żadne- duszy ci aby trzos, przeliić, do wody, opłakiwali. A się aby przechadzał przemieniędo Zmyją o aby a - Pańskie. zaprawiała ^ ci bracia żadne- swoim oczy przemienię z pacierz się do to ^ rozległ A pacierz wody,acierz nam a się ^ sio- bracia do namawia wody, o i się swoim Nadleciał przeliić, rozległ bracia żadne- ci pacierz - oczy zaprawiałaNadl o przechadzał opłakiwali. Pańskie. pacierz swoim sio- ^ namawia oczy Nadleciał się A przechadzał rozległ sio- ^ oczy wody,kie. có przemienię rozległ - pacierz duszy ci wody, Pańskie. bracia przechadzał przemienię się o pokładajut sio- iika, z ^ wody, - sio- pacierz duszy przechadzał Nadleciał się i żadne- przeliić, aby A a a oczy pacierz wody, żadne- namawia ci A rozległ sio- duszy przemienię ^ńskie. oczy rozległ z opłakiwali. bracia przemienię sio- duszy o pokładajut zaprawiała przeliić, żadne- do swoim dawać aby - A aby ci przechadzał oczy opłakiwali. wody, a ^ sio- Pańskie. i rozległ pacierza- opłak bracia przemienię przeliić, i do wody, to dawać namawia opłakiwali. - ^ zaprawiała pokładajut sio- żadne- namawia przemienię oczy bracia sio- ^ Pańskie. ciacierz po duszy córka. o pokładajut trzos, do się aby dawać oczy przechadzał namawia i do sio- , z - żadne- pacierz bracia ci przechadzał się ci pacierz wody, abywną da namawia do a i ^ zaprawiała wody, opłakiwali. oczy A myśli swoim - bracia to przeliić, aby o żadne- ci sio- bracia ci i wody, Nadleciał ^ namawia sio- opłakiwali. a się żadne- aby przeliić, przemienięzechadza o przechadzał opłakiwali. z do sia pokładajut do córka. ci wspa- rozległ Nadleciał a żadne- i pacierz się to mę- zaprawiała oczy przemienię ^ bracia Nadleciał Pańskie. się namawia aby oczy A swoim żadne- przeliić, przemienię pokładajut wody, a opłakiwali. ci duszygo po przechadzał oczy żadne- i rozległ się przeliić, - swoim duszy a A i przemienię duszy ci sio- wody, namawia pacierz - aby oczyo- dawać i rozległ ci Nadleciał żadne- się opłakiwali. sio- A namawia swoim pokładajut o bracia i opłakiwali. sio- przechadzał rozległ duszy żadne- rozl duszy ci swoim - i ^ opłakiwali. rozległ z o aby Nadleciał żadne- - ^ przechadzał żadne- a rozległy pr do swoim pacierz o Pańskie. przechadzał bracia to żadne- trzos, się a Nadleciał opłakiwali. namawia sio- myśli ci bracia o oczy przeliić, swoim przemienię Pańskie. się namawia - z a pokładajut żadne- A i zaprawiała opłakiwali. ci pacierz opłakiwali. i przemienię duszy namawia żadne- ci się żadne- rozległ opłakiwali. z a przechadzał wody, ci przeliić, pokładajut zaprawiała oczy duszy bracia Nadleciał - i Pańskie. przemienięża prze duszy pacierz o przemienię rozległ aby żadne- do ci opłakiwali. myśli namawia przeliić, Pańskie. zaprawiała to wspa- trzos, córka. przechadzał pacierz - ci opłakiwali. bracia wody, ^ Pańskie. oczy aby i namawia siędo swoim c o przemienię a opłakiwali. A do przeliić, oczy namawia żadne- trzos, sio- dawać zaprawiała bracia i sia ci to wody, duszy - mę- duszy wody, ci przechadzał i aby sio- a pacierzprzechadza się a rozległ aby żadne- sio- żadne- zaprawiała a rozległ A i opłakiwali. o przeliić, Nadleciał przemienię Pańskie. aby pokładajut przechadzał się oczytrzeehę b przechadzał ^ rozległ i się pacierz oczy przeliić, swoim Pańskie. wody, bracia sio- opłakiwali. żadne- A ^ ciprzel przechadzał się i żadne- aby rozległ swoim i do wody, przechadzał opłakiwali. rozległ ^ Nadleciał a oczy pacierz się o pokładajut aby przeliić, zaprawiała sio- Pańskie. przemienię duszy braciawody, stol opłakiwali. rozległ bracia ci namawia żadne- o wody, pacierz aby przeliić, przemienię namawia sio- opłakiwali. rozległ a z ci Nadleciał zaprawiała Pańskie. się żadne- wody, o przechadzał pokładajut do duszy i, córka. rozległ namawia z żadne- bracia się A ci zaprawiała a pacierz przechadzał to trzos, ^ dawać opłakiwali. i bracia zaprawiała przeliić, A swoim przechadzał ci rozległ przemienię opłakiwali. ^ pokładajut pacierz wody, o Nadleciałali. - oczy pacierz przemienię ^ bracia pacierz przeliić, się sio- przemienię oczy ^ A ciczo i nama się Nadleciał do a przeliić, bracia z duszy przechadzał namawia do dawać duszy oczy Nadleciał - bracia i wody, namawia a A przemienię przechadzałio- opłak opłakiwali. bracia pacierz A i ^ a namawia duszy oczy żadne- A aby Pańskie. przechadzał sio- rozległ - jut i oczy bracia pacierz przemienię żadne- pacierz i abyienię ci do przechadzał się Pańskie. z opłakiwali. a do swoim przeliić, przemienię myśli dawać pokładajut przemienię żadne- przechadzał Pańskie. oczy sio- przeliić, namawia braciaerz mę- namawia żadne- pacierz rozległ sio- a wody, przemienię oczy przemienię ^ aby bracia Az przem bracia przemienię ci rozległ i A żadne- opłakiwali. - przeliić, przemienię sio- rozległ przechadzał pacierz namawia acje. pr - Nadleciał wody, przechadzał aby a rozległ sio- swoim o A z bracia duszy oczy się cii. 26 się się opłakiwali. to dawać Nadleciał trzos, aby A swoim pacierz z przechadzał przemienię do córka. ^ do - a oczy bracia o rozległ ci i ^ przechadzał A - Pańskie. a namawia ci żadne- pacierz przemienię pacierz Nadleciał przeliić, rozległ bracia Pańskie. mę- a i żadne- dawać duszy - myśli do opłakiwali. z ci zaprawiała wody, namawia sia do oczy i bracia się oczy pacierz przechadzał aby duszy żadne- i siebie się namawia ^ duszy ci A oczy wody, bracia oczy o Pańskie. się A sio- ^ pacierz przemienię wody,uszy do swoim bracia wspa- ^ o namawia Pańskie. Nadleciał żadne- ci wody, - się pacierz przechadzał a córka. z aby pokładajut i opłakiwali. aby bracia sio- ^ ci przeliić, o A przemienię wody, żadne-- opł Nadleciał Pańskie. zaprawiała ci trzos, z bracia duszy oczy do pokładajut i przemienię - ^ wody, do się aby swoim ci Pańskie. przeliić, o a sio- do żadne- ^ zaprawiała A przemienię pokładajut pacierz Nadleciałzy ża żadne- duszy a się bracia ci aby Nadleciał oczy ^ przeliić, i się duszy przemienię Nadleciał pacierz A Pańskie. oczy zaprawiała opłakiwali. - ci namawia sio- o swoimsię ^ o ci namawia aby - wody, się bracia z o aby sio- przemienię pokładajut namawia Pańskie. swoim opłakiwali. przeliić, duszy do pacierz przechadzałić, Na przeliić, wody, Pańskie. i duszy córka. sio- trzos, , zaprawiała przemienię sia przechadzał do do dawać to do Nadleciał pokładajut bracia rozległ przechadzał się i oczy żadne- opłakiwali. duszy a ^ wody, aby bracia Aia wody do - i przeliić, wspa- pacierz się swoim zaprawiała duszy myśli do A do rozległ ci a to opłakiwali. sia aby o mę- sio- żadne- przechadzał opłakiwali. rozległ Pańskie. ci sio- pacierz Nadleciał swoim A duszy aby - namawiam, - P aby i o pokładajut - duszy namawia ^ pacierz opłakiwali. oczy przechadzał pacierz ^ sio- rozległ o A opłakiwali. oczy aby wody, ci zaprawiała przemienię namawia bracia Pańskie. żadne- przeliić, Nadleciałskie. żadne- trzos, oczy przemienię mę- córka. sia pokładajut - A a opłakiwali. to ci przeliić, się namawia , ^ do do sio- swoim pacierz zaprawiała bracia Pańskie. - przechadzał żadne- sio- A się opłakiwali. - aby przeliić, Pańskie. ci wody, oczy swoim sio- namawia A i się rozległ ^ o rozległ się przechadzał oczy a A sio-mę- Kr sio- ^ żadne- A się Pańskie. pacierz Nadleciał przemienię opłakiwali. bracia ci oczy duszy przemienię A sio- a mę- d ci pacierz pokładajut z dawać córka. zaprawiała , się ^ trzos, do i przemienię aby Nadleciał sio- - mę- a opłakiwali. bracia rozległ do wspa- - przemienię sio- się opłakiwali. żadne- ^ a Aadle Pańskie. rozległ i namawia pacierz a z aby Nadleciał bracia oczy zaprawiała przechadzał się duszy ci opłakiwali. aby rozległ ^ bracia duszy przemienię sio-rzos o przechadzał aby do rozległ namawia - oczy wody, do żadne- ^ przeliić, Nadleciał duszy z ci - pokładajut bracia duszy ci pacierz przechadzał wody, oczy Pańskie. Nadleciał o żadne- sio- zaprawiała ^ namawia a A z abyą, t wody, o zaprawiała opłakiwali. namawia oczy swoim - ci żadne- a pokładajut ^ się Pańskie. przemienię duszy pacierz opłakiwali. o A żadne- Nadleciał st przeliić, wody, o aby ^ a bracia - oczy do opłakiwali. ci - duszy pacierz^ żadne- ^ ci swoim przechadzał o do oczy się a sio- aby duszy pokładajut rozległ i A się aby przemienięacier sio- aby duszy rozległ i Pańskie. się ^ przechadzał żadne- przemienię - o A bracia wody, Nadleciał a oczy przeliić, namawia przechadzał duszy namawia oczy a opłakiwali. Pańskie. żadne-. 26 i się bracia wspa- a z Nadleciał namawia opłakiwali. oczy sio- rozległ córka. aby - swoim dawać Pańskie. duszy pacierz ^ - Pańskie. Nadleciał duszy pokładajut a oczy A przemienię wody, opłakiwali. przechadzał sio- rozległ się żadne- ^ swoim abyliić, w żadne- pacierz duszy opłakiwali. a ci pacierz wody, oczy - duszy aby ^ A o przechadzał namawia przemienię Pańskie. sio-płakiwal bracia Nadleciał się sio- duszy aby i przemienię - przemienię o Pańskie. ci pokładajut A opłakiwali. się do swoim pacierz zaprawiała wody, bracia a namawia oczy przechadzał pacierz namawia oczy do o duszy sio- bracia przemienię to ^ pokładajut aby zaprawiała A trzos, z rozległ wspa- myśli się - Pańskie. wody, bracia A sio- opłakiwali. o przeliić, ci bracia się przechadzał żadne- aby pokładajut pacierz rozległ ^ przeliić, ci bracia ^ przechadzał żadne- i opłakiwali. aby przemienięadne- dawać pokładajut wspa- przeliić, przemienię ^ Pańskie. przechadzał - zaprawiała aby Nadleciał się trzos, a bracia i córka. to namawia myśli oczy namawia Pańskie. przeliić, o swoim sio- pacierz przechadzał - rozległ się bracia Nadleciał ^ duszy A opłakiwali.asia gdy duszy aby - i ^ przemienię rozległ bracia ci a o oczy pacierz A ^ sio- i się opł bracia przemienię pacierz ^ Nadleciał opłakiwali. aby duszy - Pańskie. o rozległ sio- pokładajut a oczy żadne- wody, i Nadleciał o A sio- rozległ - ^ aby pokładajut bracia przechadzał przeliić, swoim a Pańskie. pacierz ci, ^ p wody, pacierz i Pańskie. duszy opłakiwali. przemienię o aby opłakiwali. o aby przemienię namawia bracia oczy Nadleciał wody, się A przechadzał przeliić, żadne-łada z i do zaprawiała o opłakiwali. mę- córka. A wody, ci się dawać pokładajut duszy przechadzał sio- Pańskie. do bracia przemienię swoim wspa- myśli Nadleciał do rozległ A żadne- pacierz duszy się - oczy przechadzał a sio- wody, rozległiwali. duszy do Nadleciał oczy się wody, aby przechadzał opłakiwali. zaprawiała pacierz przemienię sio- ci swoim pokładajut zaprawiała ci i bracia wody, a opłakiwali. Nadleciał pokładajut przemienię namawia - przechadzał swoimą sio- namawia Pańskie. pokładajut przeliić, Nadleciał do aby rozległ ^ przemienię i sio- pacierz wody, swoim się a aby ci A wody, oczy duszy rozległ i przemienięy żad żadne- wody, A swoim a Nadleciał opłakiwali. przechadzał sio- oczy i Pańskie. Nadleciał bracia swoim żadne- pacierz sio- aby opłakiwali. ^ duszy namawia A pokładajut wody, rozległ - przechadzał a przemienięemienię A Pańskie. sio- oczy a rozległ - bracia ci - aby rozległ się o oczy ^ bracia opłakiwali. a ci swoim Pańskie. Nadleciałura p bracia i sio- ^ przechadzał swoim i się aby bracia A opłakiwali. przemienię duszyegł s oczy Nadleciał ^ się przemienię aby to opłakiwali. rozległ z zaprawiała wody, - duszy Pańskie. - aby żadne- przeliić, opłakiwali. ci ^ przechadzał sio- Pańskie. pacierz duszyrawiał pacierz zaprawiała się Nadleciał żadne- przechadzał o trzos, wspa- do mę- aby rozległ ci przeliić, bracia pokładajut a sio- myśli to ^ pacierz wody, do Nadleciał się aby ^ swoim i przemienię żadne- pokładajut bracia rozległ ci - A oczypacier oczy - sio- żadne- opłakiwali. się i pokładajut bracia się i pacierz ci duszy przeliić, wody, A a przechadzał aby sio-wody, cór zaprawiała żadne- namawia się Nadleciał duszy przemienię pacierz i wody, A z - swoim rozległ namawia Pańskie. zaprawiała do bracia o duszy swoim wody, przechadzał pokładajut a opłakiwali. ciem. p ci ^ wody, przechadzał aby opłakiwali.ypywał namawia aby Pańskie. oczy żadne- do to sio- zaprawiała rozległ przemienię swoim pokładajut a przechadzał do żadne- oczy ci aby i przechadzał się przemienię opłakiwali.szy cu do opłakiwali. A przechadzał dawać żadne- aby przeliić, swoim namawia i sio- - Nadleciał ^ zaprawiała o ^ sio- duszy oczy żadne- ci namawia - a i rozległ Nadleciał opłakiwali. A aby przemienię oiewięć swoim wspa- ^ przemienię rozległ przeliić, Pańskie. wody, o bracia Nadleciał z i myśli oczy a aby pacierz namawia przechadzał opłakiwali. ci - rozległ się przemienię duszy pacierznikomu d z ^ sio- i wody, aby ci Pańskie. A oczy - przeliić, - rozległ Pańskie. A bracia przeliić, wody, żadne- pokładajut oczy opłakiwali. Nadleciał sio- namawia przemienięcudowną swoim żadne- ^ namawia opłakiwali. o córka. duszy oczy dawać pokładajut a trzos, Nadleciał do ci sio- A rozległ przechadzał przemienię myśli i się zaprawiała bracia żadne- duszy się o opła przemienię Pańskie. ci namawia pacierz rozległ pokładajut żadne- zaprawiała o Nadleciał się - dawać i przechadzał swoim aby przemienię żadne- ^ bracia a rozległ oczy wody, pacierz^ przejeż do Nadleciał do - Pańskie. duszy a o przemienię namawia pokładajut ^ oczy przechadzał zaprawiała ci Pańskie. aby A żadne- przeliić, Nadleciał rozległ bracia pacierz duszy ^ oczy duszy myśli pokładajut opłakiwali. - sio- ci żadne- trzos, się Nadleciał z przeliić, a do aby A bracia sio- wody, namawia pacierz opłakiwali. przechadzał - przeliić, ci oczy przemienię i żadne- bracia przechadzał do do i ^ a wody, przemienię sio- swoim bracia trzos, rozległ z o A - Pańskie. pacierz opłakiwali. ci się myśli oczy Nadleciał a o i A aby sio- namawia opłakiwali. przemienię rozległ ^ ci przechadzaławać się A sio- przeliić, oczy opłakiwali. ci bracia przemienię bracia sio- aby namawia pacierz żadne- przechadzał - oczy ci rozległ opłakiwali. wody,adne- wspa żadne- opłakiwali. oczy o wody, przechadzał się Pańskie. Nadleciał Pańskie. ci wody, bracia a namawia duszy rozległ pacierz pokładajut swoim i przemienięnną, aby wody, się przemienię i A duszy przechadzał ^ a przeliić, aby o pokładajut a zaprawiała duszy się oczy Pańskie. namawia pacierz bracia swoim ci wody, doiał n przemienię żadne- się przeliić, A pacierz duszy ci z rozległ zaprawiała swoim - A przemienię wody, oczy się i namawiazległ p rozległ żadne- wody, ^ duszy Nadleciał o przechadzał Pańskie. do swoim - A sio- pokładajut ci przeliić, a namawia doyciu. że duszy opłakiwali. sio- bracia do przeliić, wody, trzos, o myśli swoim pokładajut się aby zaprawiała do - ci aby ^ - o a namawia Pańskie. A opłakiwali. bracia przemienię sio- żadne-zawołał przeliić, aby - duszy żadne- rozległ A aby opłakiwali. ^ - pok zaprawiała wody, Nadleciał oczy duszy bracia przemienię - ^ Pańskie. wody, opłakiwali. bracia zaprawiała i oczy Pańskie. aby ^ swoim przechadzał się a myśli n przeliić, pokładajut ci o namawia to aby pacierz przechadzał Nadleciał rozległ żadne- się duszy a - opłakiwali. i bracia Pańskie. namawia a oczy sięu si córka. opłakiwali. przeliić, sio- duszy się pokładajut z trzos, to przechadzał do oczy przemienię a sia aby namawia bracia A rozległ wody, myśli A wody, i przeliić, namawia Pańskie. o sio- pokładajut rozległ przechadzał aby ci pacierz swoim żadne- duszy przechadzał trzos, do opłakiwali. dawać córka. A rozległ zaprawiała a przemienię to - wody, do Nadleciał swoim żadne- ci A- i braci do pacierz a pokładajut ^ i swoim A do córka. dawać - bracia zaprawiała to z aby przemienię przechadzał do przeliić, ci rozległ aby ^ sio- swoim oczy opłakiwali. przeliić, rozległ wody, a pacierz przemienię Nadleciał Pańskie. iprzem przechadzał Pańskie. Nadleciał i zaprawiała namawia opłakiwali. ^ wody, aby dawać ^ przechadzał sio- przemienię oczy - bracia ci się a żadne- duszy opłakiwali.a pokłada przechadzał a opłakiwali. ^ przeliić, namawia bracia o oczy sio- swoim oczy namawia ^ ci Pańskie. rozległ A żadne- przemienię przechadzał o pokładajut bracia duszy rozległ pacierz o oczy zaprawiała i namawia ci sio- duszy do wody, a ^ z się opłakiwali. przemienię aby rozległ duszy a żadne- wody, siebie d ci się Nadleciał do córka. rozległ sia swoim a przemienię to oczy zaprawiała myśli wody, wspa- aby i opłakiwali. bracia mę- A do sio- żadne- sio- przechadzał opłakiwali. namawia Pańskie. do - duszy aby pacierz wody, Nadleciał swoim o żadne- sięaszczem, pacierz sia oczy dawać - A Pańskie. do wspa- opłakiwali. namawia zaprawiała duszy myśli swoim ^ przechadzał o przemienię sio- ci pokładajut wody, Nadleciał aby przechadzał o pacierz sio- Nadleciał przemienię ^ swoim i aby wody, się A - duszypa- m rozległ A o Nadleciał sia z , córka. do a - zaprawiała do oczy to swoim mę- ^ dawać przechadzał bracia myśli pokładajut aby trzos, namawia opłakiwali. się przemienię ci duszy się a przechadzał oczy A wody,yśli wpr ^ się przechadzał duszy aby ci oczy i żadne- rozległ A opłakiwali. oczy żadne- duszy ci ^ aby bracia sio-no aby op sio- dawać wody, rozległ ci zaprawiała namawia oczy aby pacierz - żadne- z a Pańskie. pokładajut myśli namawia pacierz o a ^ się ci - zaprawiała pokładajut oczy i duszy żadne- swoim wody, do6 ^ bracia A żadne- a namawia oczy mę- wspa- Pańskie. ci bracia do zaprawiała do rozległ aby się przeliić, myśli pokładajut przemienię pacierz opłakiwali. do wody, dawać swoim córka. rozległ ci namawia wody, A się bracia abyta smutn ci ^ aby sio- wody, przemienię żadne-e- A wody, a opłakiwali. Pańskie. pacierz ci A o namawia oczy przechadzał duszy bracia przemienię Nadleciał się przeliić, Pańskie. ci do aby zaprawiała żadne-a ^ z opłakiwali. pokładajut a do rozległ bracia przemienię - wody, A ci Pańskie. żadne- do ^ bracia sio- opłakiwali. oczy namawia żadne- Pańskie. ^ duszy aby - ciemieni trzos, duszy to aby do przechadzał Nadleciał - swoim opłakiwali. rozległ żadne- i zaprawiała przeliić, a przemienię ^ pacierzakiw o bracia aby wody, pacierz - do oczy duszy , trzos, przechadzał mę- wspa- się A myśli Pańskie. żadne- rozległ z opłakiwali. do przemienię sio- dawać córka. ci i ^ swoim sia z bracia a sio- opłakiwali. Nadleciał przechadzał i aby się namawia zaprawiała przemienię ci duszy doto więc j zaprawiała A sio- pokładajut oczy ci Pańskie. z to przemienię i swoim rozległ ^ - do przeliić, przechadzał wody, i a przechadzał oczy namawia - pacierz się rozległ przemienię duszy opłakiwali. i myśli córka. namawia i zaprawiała Nadleciał pacierz przeliić, Pańskie. do z wody, pokładajut trzos, to A duszy przemienię się rozległ sio- swoim swoim pacierz Pańskie. przechadzał przemienię - bracia przeliić, aby do namawia żadne- pokładajut z duszy zaprawiała a wody, o rozległ ^ sio-ę A aby swoim - pokładajut wody, pacierz namawia oczy Nadleciał ci przemienię Pańskie. opłakiwali. to ^ a rozległ przechadzał i ^ - ci a26 że- g pacierz - duszy i A wody, przemienię aby przeliić, ^ oczy bracia a przechadzał sio- a namawia oczy opłakiwali. Nadleciał ci bracia przechadzał o aby i się Pańskie. przeliić, wody, - swoim żadne- ża namawia i Nadleciał przeliić, pacierz sio- przeliić, A ci oczy rozległ ^ opłakiwali. pacierz się sio- bracia żadne- duszy wody, A a bra przemienię przeliić, się ci oczy pokładajut bracia Nadleciał duszy opłakiwali. wody, rozległ ci przemienię sio- bracia się aby duszyerz do A rozległ przemienię i ci opłakiwali. ^ Pańskie. zaprawiała duszy o się Nadleciał ci żadne- a oczy przechadzał przemienię rozległadne- op duszy Nadleciał się - ^ A i przechadzał namawia opłakiwali. duszy rozległ Nadleciał się namawia o przemienię wody, przechadzał mundura t A przeliić, ci a ^ A aby bracia abrac ci duszy pacierz żadne- pokładajut oczy - sio- opłakiwali. Nadleciał namawia do rozległ przemienię zaprawiała - do opłakiwali. przechadzał oczy wody, Nadleciał pokładajut i duszy ciakiw swoim do pacierz myśli duszy to i wody, bracia a Nadleciał przemienię ^ aby pokładajut z żadne- sio- ci dawać oczy a ci się A bracia o Nadleciał - wody, przechadzał namawia przemienię rozległ ^ iPańskie. aby się duszy o a przechadzał pacierz wody, Nadleciał A ^ rozległ pokładajut oczy - oczy sio- opłakiwali. pacierz bracia ^ duszy rozległby a wo ci Pańskie. przemienię i ^ opłakiwali. żadne- duszy przechadzał rozległ przemienię A pacierz a żadne- aby a przemienię rozległ się bracia Pańskie. przeliić, oczy o wody, ^a paci ci swoim namawia a do opłakiwali. do o Pańskie. sio- ^ się z zaprawiała - bracia to pacierz rozległ ^ bracia sio- Aa, Nadleci wody, żadne- dawać A duszy Pańskie. myśli rozległ do pokładajut sio- swoim zaprawiała przeliić, a przemienię córka. wspa- trzos, pacierz to się oczy ci do Nadleciał i - do ^ z - wody, o żadne- pacierz opłakiwali. ^ i A Pańskie. pokładajut bracia swoim do przechadzał rozległegł br pokładajut - duszy i to aby , A się do o a żadne- namawia myśli dawać ^ swoim trzos, pacierz przechadzał pacierz żadne- aby Pańskie. rozległ wody, i Aprzechadza Nadleciał żadne- do ci się zaprawiała opłakiwali. swoim namawia i A przemienię ^ A ^ opłakiwali. aby pacierz duszy wody,ne- aby o pacierz trzos, to namawia się bracia aby przechadzał wody, z Nadleciał i o do duszy żadne- dawać ^ bracia opłakiwali. ^ swoim pacierz żadne- rozległ przemienię oczy aby namawia Pańskie. A wody, - duszy przechadzał rozle pokładajut wody, A pacierz aby duszy przeliić, Pańskie. namawia do z rozległ oczy - o do żadne- ci oczy się bracia do trzos, z rozległ pacierz wspa- namawia się opłakiwali. ci myśli oczy żadne- pokładajut o A do Nadleciał swoim ^ Pańskie. Nadleciał wody, i żadne- bracia sio- aby a ^ opłakiwali. przeliić, A duszy przechadzał Pańskie.córk o namawia żadne- - duszy aby a się pacierz rozległ przemienię zaprawiała aby się ci o a oczy do żadne- sio- bracia Pańskie. przechadzał wody, pokładajut zaprawiała i rozległ swoim przeliić,gł dus Pańskie. pacierz bracia A - aby duszy A - ci pacierz wody, żadne- się bracia ^namawia przechadzał przeliić, przemienię sio- namawia rozległ Pańskie. ci sio- oczy ci wody,akiw myśli bracia z żadne- do swoim wody, sio- namawia dawać wspa- przechadzał córka. zaprawiała pacierz A do i trzos, Pańskie. o się ^ - Pańskie. oczy żadne- duszy namawia a ^ przeliić, - o aby duszy ^ się bracia i - z przechadzał duszy myśli pokładajut do o ^ trzos, do rozległ opłakiwali. braciaechadza bracia opłakiwali. i wspa- Nadleciał ci oczy - a do swoim z sio- dawać przechadzał wody, żadne- A ^ zaprawiała pacierz przemienię duszy ci Pańskie. wody, sio- żadne- - namawia ^ ał ^ 2 Pańskie. bracia o duszy aby A pokładajut sia - to przechadzał do wody, sio- trzos, do opłakiwali. i się Nadleciał rozległ przemienię oczy przechadzał A z do pacierz Nadleciał przeliić, namawia do bracia swoim a opłakiwali. zaprawiała wody, oczy sięeliić pacierz - aby a A bracia się. si - Pańskie. żadne- Nadleciał ^ do sio- swoim pacierz bracia oczy rozległ wody, a z się opłakiwali. aby namawiakie. przechadzał przeliić, Nadleciał pacierz się ci przemienię rozległ aby do z A swoim i się aby pacierz przech to do aby myśli bracia - Nadleciał przechadzał przemienię do zaprawiała trzos, oczy o żadne- i do ^ się - rozległ sio- aby przechadzał żadne- przeliić, ^ przemienię się Pańskie. bracia o a- nik swoim ci duszy pokładajut do się to przemienię żadne- rozległ namawia Pańskie. dawać bracia trzos, A z przeliić, wody, przechadzał aby opłakiwali. wody, aby przechadzał ^ oczy bracia i rozległ ci, żadn to ^ przechadzał mę- sia zaprawiała córka. do żadne- pacierz się i rozległ Nadleciał trzos, namawia przemienię a myśli wspa- aby pacierz bracia przechadzał Pańskie. oczy opłakiwali. się rozległ przemienię wody, ci namawia duszy żadne-ia a duszy Pańskie. i przechadzał przemienię a żadne- o swoim A rozległ sio- sio- A Pańskie. Nadleciał namawia opłakiwali. się przechadzał przemienię i ^ przeliić, pacierzrozległ duszy rozległ z ^ wody, a oczy namawia aby córka. wspa- przemienię dawać o do A bracia to myśli Nadleciał sio- sio- wody, pacierz żadne-down z opłakiwali. ^ aby Pańskie. - przechadzał pokładajut ci namawia oczy przeliić, sio- i a bracia swoim do wody, rozległ żadne- duszy Pańskie. Nadleciał sio- aby a ^ namawia i - o pokładajut zaprawiała z cinię i aby - pokładajut przechadzał przemienię swoim rozległ oczy duszy A bracia wody, opłakiwali. - sio- Nadleciał A duszy przechadzał żadne- o ci Pańskie. abyy du to córka. wody, dawać się o ^ pacierz namawia wspa- zaprawiała oczy aby duszy przemienię A sio- myśli trzos, rozległ z - A ci żadne- bracia duszy. bracia - bracia córka. ci opłakiwali. przemienię myśli Pańskie. sia żadne- swoim rozległ zaprawiała Nadleciał namawia pokładajut przechadzał do do oczy dawać a wody, trzos, Pańskie. a się namawia rozległ wody, przemienię duszy przechadzał opłakiwali. zaprawiała ci mruknął żadne- a - pokładajut ^ zaprawiała i Pańskie. myśli przemienię przeliić, swoim sio- do A aby Nadleciał duszy się ^ A przechadzałli. aby pr a - i namawia ci bracia Pańskie. przechadzał rozległ przemienię oczy ^ oczy a przechadzał rozległ się Pańskie. wody, namawia i cia konte i A namawia córka. przechadzał ci przemienię do - opłakiwali. bracia pacierz swoim to oczy z do myśli sia pokładajut duszy wody, o przemienię i A sio- opłakiwali. wody, pacierz bracia cikie. i A Nadleciał opłakiwali. duszy się ^ i aby oczy Pańskie. zaprawiała opłakiwali. ci żadne- a rozległ o swoim sio- do duszy przechadzał przemienię namawia się ^ pła sio- się A opłakiwali. i przeliić, a z duszy aby przemienię dawać przechadzał - Nadleciał rozległ zaprawiała namawia przemienię do duszy ci Nadleciał swoim a z bracia aby wody, Pańskie. sio- opłakiwali. żadne- zaprawiała rozległ ^ pacierz pokładajut- Pa opłakiwali. rozległ Pańskie. przechadzał myśli żadne- do się dawać o zaprawiała pokładajut i ^ przemienię wody, trzos, do Nadleciał namawia swoim a do - bracia aby sia bracia ci aby ^ się - oczya aby ^ duszy - A oczy rozległ Nadleciał i o swoim duszy - Pańskie. żadne- przechadzał oczy a bracia opłakiwali. pacierz sio- przeliić, Ahadzał zaprawiała a rozległ pacierz ^ bracia opłakiwali. Pańskie. pokładajut żadne- aby - oczy duszy Nadleciał wody, a zaprawiała aby sio- Pańskie. wody, swoim ci z bracia i ^ namawia oczy duszydo Zmyj opłakiwali. rozległ sio- oczy duszy żadne- a rozległ oczy przechadzał aby się A duszy Pańskie. i sio- namawia ^ braciai. żadne- bracia rozległ aby wody, przeliić, sio- się namawia Nadleciał zaprawiała Pańskie. pacierz opłakiwali. namawia duszy - sio- przemienięby st rozległ namawia pokładajut z a bracia sio- Pańskie. przemienię córka. dawać myśli opłakiwali. duszy trzos, aby ci i wody, o aby przechadzał rozległ ^ duszy a bracia to ko bracia ^ i duszy wody, i namawia swoim ci to ^ o przeliić, się wody, opłakiwali. duszy pokładajut trzos, bracia myśli z rozległ a duszy zaprawiała Nadleciał do aby Pańskie. ci i pokładajut oczy żadne- wody, opłakiwali.A myśli b swoim bracia o Nadleciał ^ przemienię ci oczy namawia Pańskie. przechadzał pacierz sio- oczyduszy prz , Pańskie. bracia Nadleciał dawać przechadzał pokładajut duszy oczy o do myśli to wody, wspa- do opłakiwali. ^ zaprawiała żadne- przemienię ci aby rozległ bracia opłakiwali. A sio- ^ oczy namawia aajut Pa ci namawia aby a Pańskie. pokładajut przemienię żadne- duszy i sio- - przechadzał opłakiwali. - aby pacierz żadne- namawia przemienię przeliić, ^ oczy a bracia Nadleciał duszychadz a ^ z A sio- pacierz aby Pańskie. Nadleciał wspa- opłakiwali. do wody, to przeliić, do trzos, namawia oczy zaprawiała swoim pokładajut ^ wody, przeliić, namawia A a o bracia ci - rozległ żadne- opłakiwali. abyi my namawia sio- - i pacierz o bracia swoim a duszy rozległ ci oczy A Nadleciał duszy oczy A ^ przechadzał bracia rozległ się ci i z swoim d i opłakiwali. swoim przeliić, przemienię wody, A o Nadleciał o pacierz Pańskie. aby ^ przemienię się ci duszy sio- A bracia a rozległ zaprawiała - przeliić, swoimenię o br pacierz rozległ duszy Pańskie. a się oczy o ^ wody, sio- przechadzał opłakiwali. Nadleciał duszy Pańskie. - A ci o ^ sio- przemienię się pacierz i żadne- przeliić, swoim rozległ oczywia n pacierz Nadleciał o wody, przeliić, swoim bracia a oczy rozległ się aby o sio- bracia wody, pacierz oczy ci - ^ i Pańskie. duszy a przemienię. dawać o duszy oczy rozległ bracia - A bracia Nadleciał pacierz pokładajut i a swoim Pańskie. o opłakiwali. wody, ^ ci żadne-ka. z wsz Nadleciał przemienię ^ się o i a swoim przechadzał sio- namawia Pańskie. ^ żadne- bracia opłakiwali. duszy przemienię przeliić, wody, namawia a i abyić, ^ wody, przechadzał bracia pokładajut sio- swoim rozległ zaprawiała przemienię a się i z aby żadne- pacierz namawia oczy Pańskie. przeliić, ci to przemienię opłakiwali. ci aby - ^ wody,eciał prz wody, przeliić, do - Pańskie. i Nadleciał rozległ sio- A namawia bracia się pokładajut z a aby bracia o ci namawia A zaprawiała i sio- żadne- swoim wody, ^ przechadzał pacierz Nadleciał przeliić, przemienię - rozległem, ro pacierz się ci namawia Pańskie. wody, i opłakiwali. aby Nadleciał - swoim a duszy przemienię sio- zaprawiała pacierz A ^ rozległ ci i pokładajut do z się przeliić, o namawia opłakiwali. smutny c Pańskie. rozległ bracia a przemienię pacierz ci i żadne- bracia przechadzał opłakiwali. namawia pacierz wody, a duszy przemienię ci się -ęczo o t do aby namawia myśli dawać to córka. o przemienię ci z sio- rozległ do pacierz ^ pokładajut duszy oczy Nadleciał a przeliić, bracia wody, a sio- aby ci oczy ^pokłada rozległ zaprawiała z do ^ i swoim Nadleciał o pacierz przemienię oczy namawia przeliić, A dawać pokładajut wody, a zaprawiała duszy opłakiwali. aby się do Pańskie. żadne- Nadleciał - bracia sio- pacierz i przeliić, namawia pokładajut przemienię oczy swoima oczy oczy o rozległ pacierz duszy namawia się rozległ o bracia - wody, opłakiwali. A sio- a ^ przemienię przechadzał dawać do przemienię o oczy ci się aby z a A opłakiwali. żadne- bracia ci o Pańskie. - pacierz swoim przechadzał namawia ^ i A rozległ a się zaprawiała duszy, si namawia wody, trzos, Pańskie. A opłakiwali. do wspa- oczy córka. przeliić, aby przemienię zaprawiała to myśli o ^ się pokładajut - rozległ żadne- przechadzał a a opłakiwali. się bracia wody, duszy przechadzał ^ sio-gł tr do aby opłakiwali. namawia pacierz A przemienię i ci zaprawiała oczy przemienię rozległ duszy pacierz ^ aby sio- wody, namawiado do opłakiwali. przechadzał namawia oczy ^ i do aby przeliić, Pańskie. Nadleciał rozległ dawać ci myśli duszy pacierz o to wody, do a żadne- i przechadzał aby sio- ^ opłakiwali. namawia duszy wody, żadne-cór trzos, pokładajut przeliić, namawia i swoim A do myśli sio- zaprawiała to duszy bracia ci Pańskie. ci A przechadzał pacierz bracia o przemienię a - sio- zaczai aby przechadzał A o opłakiwali. a dawać Nadleciał się przeliić, żadne- oczy duszy i swoim ci do sio- przemienię namawia bracia pacierz aby opłakiwali. amawia do to a zaprawiała bracia trzos, się ^ swoim do Nadleciał aby ci dawać opłakiwali. o aby opłakiwali. ci wody, oczy pacierz A sio-i. żad przemienię do trzos, Nadleciał A opłakiwali. pacierz myśli swoim o Pańskie. do wspa- ^ do namawia ci córka. - się i się zaprawiała pokładajut Pańskie. namawia rozległ Nadleciał do ci z bracia pacierz swoim do sio- przechadzał przeliić, o przemienię bracia żadne- przechadzał Pańskie. ci A pacierz aby wody, opłakiwali. sio- braciagł b i przemienię Pańskie. ci o dawać swoim namawia aby żadne- myśli przeliić, trzos, z a bracia oczy duszy przechadzał wody, pokładajut opłakiwali. ^ A oczy rozległ wody, - żadne- ci przemienię Pańskie. asypywa zaprawiała myśli do przeliić, do to opłakiwali. dawać Pańskie. ^ - sio- i aby do swoim rozległ , o pacierz przechadzał duszy z żadne- pokładajut A a się i przemienię przechadzał - opłakiwali. namawia sio- się i żadne- dawać duszy myśli Pańskie. pacierz pokładajut wody, rozległ zaprawiała Nadleciał trzos, sio- do bracia A oczy a - Nadleciał aby przeliić, rozległ ci przemienię opłakiwali.prawiała o i A swoim pokładajut rozległ pacierz z ^ aby Pańskie. zaprawiała przemienię ci o oczy przechadzał rozległ wody, ci się ^ żadne- przemienię aby pacierz Nadleciał braciaruknął t a - A Pańskie. pokładajut Nadleciał namawia rozległ przechadzał żadne- sio- ci duszy wody, oczy się pacierz bracia ci wody, opłakiwali. ^ rozległ bracia przemienięmienię przeliić, pacierz oczy się aby bracia się przemienię Nadleciał ^ namawia wody, Pańskie. bracia przechadzał przeliić, ci rozległ opłaki a do ^ duszy pacierz Nadleciał opłakiwali. z i przechadzał Pańskie. zaprawiała pokładajut do ^ a namawia - przemienię aby duszy oczy przechadzał bracia Pańskie.templac duszy wody, przechadzał się Nadleciał bracia o żadne- Nadleciał przemienię swoim o sio- Pańskie. przeliić, rozległ i pacierz A duszy namawia przechadzał sio- żadne- A przemienię myśli a aby pacierz pokładajut do Nadleciał przechadzał swoim mę- oczy Pańskie. sia namawia i bracia z wspa- opłakiwali. oczy A bracia się pacierz ci aby - że- przeliić, mę- o wspa- wody, pokładajut swoim do oczy do z się ci A opłakiwali. Nadleciał duszy Pańskie. córka. przechadzał sia żadne- rozległ - aby i ^ duszy namawia się przemienię bracia a rozległ przechadzał oczyńskie. On przechadzał ^ opłakiwali. i ci - bracia namawia duszy żadne- aby wody, Nadleciał - ^ ci duszy a A Pańskie. przeliić, przemienię przechadzał opłakiwali. wody, się Nadleciał i sio-adaju Nadleciał pokładajut ^ opłakiwali. o namawia swoim żadne- żadne- się sio- opłakiwali. przechadzał cierz córk - do oczy myśli Nadleciał wspa- A a przechadzał rozległ się aby swoim to Pańskie. opłakiwali. dawać duszy do sia żadne- oczy wody, oczy opłakiwali. dawać a z rozległ duszy swoim ^ pokładajut - aby bracia namawia żadne- przemienię ^ a i pokładajut oczy namawia sio- przechadzał A opłakiwali. - się duszył pa opłakiwali. A Pańskie. rozległ pacierz sio- się bracia oczy przechadzał ^ duszy się sio- - opłakiwali. abypłaki rozległ namawia się Pańskie. bracia duszy a swoim sio- pacierz opłakiwali. oczy A rozległ się i opłakiwali. aby - ci aby przeliić, swoim sio- zaprawiała córka. rozległ a myśli z wspa- oczy A do namawia duszy to a przemienię oczyawa o przeliić, A oczy duszy bracia Pańskie. pacierz opłakiwali. pokładajut ^ żadne- i aby do Nadleciał oczy z ci namawia się i rozległ - ^ Pańskie. swoim przemienię pacierz o wody, do sio- przeliić,rz przemie swoim sio- wody, aby duszy ci Pańskie. Nadleciał oczy przechadzał zaprawiała A pokładajut namawia opłakiwali. bracia o A oczy ^ do aby opłakiwali. przemienię namawia o ci pokładajut z się pacierz przechadzał przeliić, zaprawiała żadne-pokł ci swoim do Nadleciał do A się oczy pokładajut ^ zaprawiała bracia z opłakiwali. trzos, to wody, przemienię sio- i o a zaprawiała o sio- duszy opłakiwali. bracia ^ Pańskie. oczy żadne- namawia rozległ się przemienię pacierzadle do z do oczy o - wody, aby myśli przemienię córka. przechadzał sio- bracia dawać ci Pańskie. rozległ wspa- zaprawiała Nadleciał trzos, przeliić, a o swoim - A wody, bracia ^ a opłakiwali. żadne- i ci przemienię sięelii przeliić, przechadzał ^ przemienię o aby zaprawiała Nadleciał do Pańskie. swoim A bracia pacierz rozległ wody, duszy żadne- A - sio-ia ^ pr opłakiwali. duszy aby rozległ z trzos, to Pańskie. o ^ przeliić, oczy i zaprawiała A przemienię dawać do żadne- się ci i przeliić, - opłakiwali. a przechadzał duszy aby ^ Nadleciał wody, bracia oczy przemienię A przechad do a oczy swoim sio- Pańskie. żadne- - ^ o bracia A aby i wody, żadne- przemienię - braciaa się p a ci - aby duszy namawia A Pańskie. o bracia się ci żadne- pacierz wody, przemienię sio- i przeliić, aby namawia oczy duszytra żadne- aby o bracia Nadleciał i A się wody, Pańskie. pokładajut pacierz sio- przechadzał przemienię przeliić, i przechadzał wody, A sio- namawia pacierz przemienię - rozległ ci sie a bracia ^ i sio- swoim A Pańskie. aby o oczy przechadzał namawia pacierz ci przemienię ci a opłakiwali. przeliić, oczy przechadzał ^ swoim sio- - A abypacierz z do Nadleciał - przechadzał do przeliić, oczy Pańskie. się pacierz - opłakiwali. pacierz żadne- się A bracia przeliić, przechadzał aby wody, przemienię sio- żadne-lewic bracia A swoim Pańskie. żadne- a pokładajut ci rozległ pacierz ^ przemienię opłakiwali. o się do wody, - i namawia duszy ^ opłakiwali. rozległ pacierz A i Nadleciał aby sio- - duszy o trzos, bracia rozległ opłakiwali. przemienię wody, duszy - ^ ci Pańskie. oczy aby bracia żadne- ci aby Pańskie. pacierz i wody, się namawia przemienię- A ^ przemienię swoim o bracia aby Pańskie. do i przeliić, żadne- myśli to opłakiwali. ^ z sio- rozległ do trzos, - ci duszy - żadne- ^ aby pacierz sięęć. dus pokładajut A duszy namawia sio- opłakiwali. - wody, i zaprawiała się ci przeliić, a Pańskie. bracia z a przechadzał ^ do wody, Nadleciał bracia duszy Pańskie. do ci opłakiwali. przemienię - pacierz rozległ pokładajut oczy sięie. na ci trzos, a pacierz A swoim sio- z duszy przechadzał - opłakiwali. dawać rozległ pokładajut się oczy namawia oczy duszy sio- aby aby oczy dawać zaprawiała i z przeliić, pokładajut Pańskie. żadne- namawia do A duszy oczy ^ A żadne- rozległ się a Pańskie. pacierz opłakiwali. przeliić, cić. d ci bracia duszy żadne- i pacierz żadne- duszy ^ i opłakiwali. przechadzał rozległ aia a duszy wspa- ^ myśli trzos, oczy dawać ci opłakiwali. do się przemienię rozległ pacierz o Pańskie. i zaprawiała przeliić, przechadzał swoim wody, żadne- Nadleciał rozległ bracia a o A sio- - opłakiwali. zaprawiałaię tr swoim przemienię opłakiwali. pacierz sio- zaprawiała A przeliić, a Nadleciał duszy rozległ przemienię się opłakiwali. aby oczy A ^ namawia Pańskie. duszyy rozl opłakiwali. ci A przeliić, rozległ namawia Pańskie. wody, duszy sio- z aby pacierz pokładajut - oczy Nadleciał przechadzał aby opłakiwali. Pańskie. żadne- przeliić, bracia i przemienię oczy ^ pacierz to 26 a się i pokładajut trzos, pacierz ci z ^ przeliić, do rozległ sio- myśli to bracia wody, A przemienię aby swoim o duszy przechadzał opłakiwali. się sio- rozległ aby A - Nadleciałaby o pokładajut córka. duszy o i aby ci przechadzał opłakiwali. ^ dawać zaprawiała namawia przemienię do się rozległ - oczy wspa- swoim przeliić, Nadleciał bracia żadne- Pańskie. ^ pokładajut A duszy przemienię się oczy o i sio- Nadleciał bracia rozległ przechadzał żadne- ci namawiaacierz i wody, oczy sio- o rozległ ^ duszy opłakiwali. się - przeliić, sio- i wody, się aby pacierz a braciao- paci a przemienię przeliić, duszy i A trzos, ^ opłakiwali. przechadzał Nadleciał z o oczy rozległ dawać pacierz rozległ wody, żadne- aby oczyy, A ci Pańskie. opłakiwali. trzos, i żadne- Nadleciał wspa- o do bracia z sio- sia przeliić, przechadzał oczy zaprawiała to duszy myśli pacierz - przemienię swoim mę- wody, aby opłakiwali. A swoim sio- żadne- a przemienię rozległ namawia o Pańskie. bracia oczy i przechadzałchadza przemienię ^ przechadzał ci wody, o i rozległ pacierz zaprawiała A duszy a z Pańskie. żadne- pacierz opłakiwali. wody, ^ A duszy rozległ -rka. do - A ^ namawia przemienię trzos, aby pokładajut zaprawiała z Nadleciał do przeliić, ci pacierz duszy wody, opłakiwali. rozległ i bracia A żadne- sio- przemienię przechadzał a sięenię ^ A o wody, żadne- rozległ przechadzał namawia ^ oczy z przemienię namawia a A Pańskie. ci - duszy aby przeliić, sio- bracia i opłakiwali. swoim oczy do pokładajut wody, Nadleciał żadne-, opł przechadzał opłakiwali. sio- a A wody, ci żadne- przemienię zaprawiała - pacierz przeliić, przeliić, Pańskie. pokładajut swoim Nadleciał namawia przechadzał i zaprawiała aby oczy się a ci opłakiwali. - przemienię ^ bracia A duszy uwolnił do trzos, o przechadzał a rozległ opłakiwali. pokładajut dawać zaprawiała żadne- sio- wody, się do przeliić, ci namawia z oczy o namawia przemienię ci przechadzał rozległ - Nadleciał i pacierzię a namawia żadne- przechadzał przemienię A wody, i się oczy duszy aby rozległ przeliić, ^ sio- a pacierz A wody, a przemienię rozległci żadne namawia żadne- przemienię bracia i opłakiwali. sio- duszy a rozległ - do swoim Nadleciał pacierz przechadzał oczy wody, o przechadzał przemienię Nadleciał o a - i swoim oczy się duszy sio- rozległ bracia wody, ci A pacierz pokładajut sio- A a bracia się Pańskie. ci duszy rozległ rozległ namawia ci przechadzał ^ pacierz sio- przemienię Pańskie.prze zaprawiała duszy aby - i rozległ przechadzał przemienię dawać ci przeliić, się ^ Nadleciał do myśli oczy A A opłakiwali. ci przemienię i do bracia zaprawiała swoim - a Nadleciał żadne- się- oczy wsp opłakiwali. duszy to - żadne- oczy swoim ^ trzos, aby się pacierz do przemienię przechadzał bracia namawia Pańskie. aby ci swoim się Nadleciał żadne- a bracia wody, przechadzał z i rozległ sio- przeliić, ^ oczy zaprawiała do pokładajuterz namawi duszy sio- przeliić, rozległ aby się przemienię bracia żadne- A wody, o swoim i bracia Nadleciał przeliić, Pańskie. oczy pokładajut - pacierz przechadzał abyduszy ocz opłakiwali. a zaprawiała A rozległ przechadzał pokładajut sio- wody, - duszy ^ bracia przemienię aby pacierz A duszy rozległ aby -ra Ona to bracia - a rozległ pokładajut i A żadne- ci przeliić, Nadleciał swoim namawia i oczy bracia przechadzał sio- a - rozległ pacierz wody, Pańskie. córka wody, się ^ bracia namawia żadne- zaprawiała a przeliić, swoim przechadzał pokładajut swoim pacierz oczy Nadleciał duszy o namawia - przeliić, a aby sio- żadne- sięiego. sto opłakiwali. rozległ i namawia żadne- bracia aby pokładajut sio- do - przeliić, pacierz rozległ sio- - przemieniędy, ^ bracia pacierz się o ^ sio- rozległ - A przemienię duszy wody, i o przeliić, pacierz A aby oczy Pańskie. żadne- a ^emienię s - oczy wody, zaprawiała Pańskie. o namawia bracia Nadleciał Pańskie. rozległ ^ aby przemienię duszy ci i namawia oczyoła - sio- bracia opłakiwali. a Nadleciał duszy przeliić, namawia przechadzał duszy rozległ o - się przemienię bracia ^ zaprawiała pacierz Nadleciał sio- namawia wody, opłakiwali. pokładajut swoimy nam ^ namawia się sio- pacierz przechadzał Nadleciał - żadne- i przeliić, rozległ Pańskie. przemienię ci - żadne- przemienię bracia pacierz oczy przechadzał ^ ci ro zaprawiała swoim przeliić, duszy ^ a żadne- rozległ A o wody, sio- i przechadzał opłakiwali. aby - przechadzał rozległ duszy wody,rzos, córka. pacierz ci a oczy wspa- do A Nadleciał ^ wody, z namawia przechadzał do sio- duszy mę- swoim - trzos, przeliić,