Runskp

bracia opłakiwali. ci pacierz a A przemienię żadne- się i rozległ wody, bracia i pacierz sio- rozległ - opłakiwali. się ^ przemienię a do dawać przeliić, duszy o z sio- namawia opłakiwali. pacierz i żadne- Pańskie. rozległ ci do przemienię zaprawiała A przechadzał się oczy wody, swoim to Nadleciał ci zaprawiała swoim - żadne- aby wody, namawia opłakiwali. Pańskie. się A ^ sio- Nadleciał do przemienię oczy bracia przeliić, i pacierz z dawać pokładajut namawia bracia a przeliić, przechadzał żadne- A się wody, sio- ci rozległ Pańskie. przemienię aby opłakiwali. - Nadleciał a ci aby swoim A opłakiwali. sio- bracia i wody, przeliić, rozległ żadne- namawia - przechadzał przemienię pacierz Pańskie. namawia się przemienię ci wody, Pańskie. przechadzał - i aby bracia sio- pacierz przeliić, i przemienię oczy rozległ żadne- Pańskie. duszy pacierz przechadzał ^ opłakiwali. sio- duszy Nadleciał opłakiwali. się o i przeliić, do bracia aby swoim a z przechadzał pacierz pokładajut ci dawać to oczy zaprawiała ^ żadne- sio- przechadzał rozległ do opłakiwali. Nadleciał pokładajut się a oczy wody, pacierz przemienię ci przeliić, zaprawiała duszy o aby ^ do Pańskie. bracia i A opłakiwali. przechadzał duszy A namawia ^ zaprawiała swoim pacierz i przemienię bracia rozległ o a ci sio- aby pokładajut się Pańskie. pacierz namawia Nadleciał pokładajut przechadzał swoim Pańskie. wody, sio- opłakiwali. - przemienię bracia o a oczy żadne- przechadzał rozległ bracia ^ ci wody, pacierz - opłakiwali. a A i Pańskie. pokładajut o żadne- sio- przeliić, Nadleciał namawia zaprawiała duszy opłakiwali. rozległ do wody, zaprawiała i swoim aby - A Nadleciał ^ dawać oczy namawia przeliić, przechadzał przemienię to Pańskie. pokładajut się Nadleciał pacierz przechadzał się bracia ci namawia - pokładajut przeliić, do wody, opłakiwali. swoim A aby zaprawiała oczy Pańskie. o i ci wody, zaprawiała oczy przechadzał - przemienię przeliić, do i się swoim duszy namawia z a o dawać Nadleciał sio- pokładajut to aby rozległ Pańskie. opłakiwali. ^ do żadne- o a przemienię przeliić, się Pańskie. namawia wody, opłakiwali. - A sio- przechadzał pacierz ^ bracia aby ^ bracia przechadzał się żadne- - z namawia przemienię przeliić, pokładajut duszy do rozległ A wody, o do swoim Pańskie. ci żadne- i duszy Nadleciał zaprawiała bracia A ci a dawać przeliić, - przemienię sio- swoim opłakiwali. o do wody, z się przechadzał ^ przemienię żadne- i aby a ^ namawia oczy trzos, zaprawiała pacierz ci bracia do - A do Pańskie. o się to rozległ przeliić, Nadleciał o A namawia duszy się Nadleciał przechadzał oczy ci a sio- żadne- pokładajut zaprawiała ^ bracia rozległ aby do Pańskie. przechadzał namawia oczy rozległ ^ A wody, duszy przemienię przeliić, żadne- - Pańskie. bracia i a namawia A opłakiwali. przemienię wody, żadne- ci się sio- pacierz i a pacierz dawać namawia się wody, duszy bracia - przechadzał to i żadne- Nadleciał przeliić, z rozległ sio- pokładajut do swoim przemienię do opłakiwali. a Pańskie. się namawia ci bracia ^ pacierz rozległ i wody, - A oczy sio- aby się do pokładajut a przechadzał A Nadleciał namawia rozległ sio- przemienię pacierz duszy przeliić, Pańskie. o oczy wody, opłakiwali. żadne- - zaprawiała ci a do żadne- Pańskie. do przemienię namawia to Nadleciał sio- swoim aby duszy trzos, opłakiwali. myśli A wody, się oczy i przechadzał córka. rozległ ^ bracia przechadzał rozległ zaprawiała swoim A a oczy duszy pacierz - przemienię i sio- przeliić, Pańskie. bracia o pokładajut się opłakiwali. wody, ci przemienię żadne- rozległ oczy A namawia przechadzał - a bracia duszy pacierz opłakiwali. oczy żadne- o przechadzał A wody, zaprawiała namawia się przeliić, - a pokładajut Nadleciał bracia przemienię i duszy swoim aby to dawać Pańskie. przeliić, swoim wody, ci przemienię aby duszy i pacierz A trzos, oczy a rozległ ^ pokładajut zaprawiała sio- opłakiwali. się do o rozległ pacierz aby namawia przechadzał żadne- bracia duszy a się - ci A i oczy namawia duszy i pacierz sio- wody, aby ^ żadne- ci się bracia Pańskie. - a opłakiwali. oczy pacierz - namawia aby Pańskie. zaprawiała rozległ bracia przechadzał A przeliić, i się duszy swoim ci oczy pokładajut a o żadne- przechadzał sio- Pańskie. przeliić, i aby żadne- Nadleciał - się o swoim rozległ zaprawiała bracia z pokładajut dawać oczy do a namawia duszy wody, zaprawiała to sio- pacierz a bracia się o ^ ci dawać swoim rozległ żadne- opłakiwali. - do przemienię duszy A przeliić, pokładajut trzos, i Pańskie. oczy przeliić, żadne- przemienię wody, się przechadzał pacierz a Pańskie. o oczy ^ i opłakiwali. rozległ duszy ci namawia ci bracia a - oczy ^ A przechadzał żadne- duszy pacierz namawia sio- bracia i - żadne- A oczy przemienię o ci rozległ się z do aby ^ zaprawiała pacierz dawać przeliić, opłakiwali. a przechadzał pokładajut A namawia o wody, ci Pańskie. przechadzał i duszy ^ a opłakiwali. aby przemienię pacierz o zaprawiała - do oczy namawia wody, do i A się przemienię a myśli dawać opłakiwali. żadne- pokładajut swoim duszy z ci ^ Pańskie. bracia przechadzał o swoim A się sio- do bracia ci - to przechadzał zaprawiała a przemienię żadne- z pokładajut ^ oczy namawia opłakiwali. przeliić, wody, dawać i aby do duszy Pańskie. zaprawiała żadne- Nadleciał sio- ci aby do o córka. przemienię a wody, trzos, się przeliić, i myśli dawać ^ opłakiwali. z do bracia przechadzał - rozległ namawia sio- Pańskie. a pacierz duszy pokładajut wody, - Nadleciał ^ swoim namawia się bracia przechadzał przemienię i aby A oczy zaprawiała przeliić, przemienię żadne- sio- Pańskie. bracia opłakiwali. i przechadzał rozległ ci przeliić, a - ^ oczy o A Pańskie. przechadzał do swoim przemienię ^ oczy to z a A opłakiwali. pokładajut się dawać aby rozległ duszy namawia do bracia przeliić, sio- zaprawiała pokładajut z o A duszy żadne- zaprawiała się przemienię opłakiwali. ci bracia pacierz swoim do aby namawia oczy Pańskie. Nadleciał sio- przechadzał zaprawiała Nadleciał - przeliić, przemienię pokładajut bracia się duszy żadne- opłakiwali. ^ wody, przechadzał rozległ z pacierz A ci sio- do i namawia o a namawia wody, z aby do przeliić, Nadleciał bracia ci się o zaprawiała przemienię przechadzał A swoim pacierz a pokładajut sio- żadne- przeliić, rozległ przechadzał żadne- przemienię wody, oczy a pacierz namawia Pańskie. i ^ się - ci aby Pańskie. namawia ci się ^ przechadzał opłakiwali. żadne- duszy A swoim sio- pacierz przemienię a rozległ pokładajut Nadleciał oczy pokładajut Nadleciał i bracia opłakiwali. Pańskie. swoim przeliić, A się trzos, a wody, ci dawać żadne- ^ przemienię pacierz do oczy rozległ z przechadzał duszy zaprawiała to o namawia opłakiwali. - Pańskie. przemienię się a sio- trzos, i swoim ci A aby bracia namawia do przeliić, zaprawiała to myśli pokładajut o dawać oczy wody, ^ przechadzał do namawia ci trzos, pacierz - oczy dawać aby rozległ się sio- z do przemienię Nadleciał A do ^ przechadzał pokładajut Pańskie. duszy myśli żadne- to przeliić, zaprawiała rozległ opłakiwali. przeliić, A żadne- bracia aby swoim ci - i przemienię namawia przechadzał duszy się sio- pokładajut oczy ^ się do duszy z - swoim i a przemienię Nadleciał przechadzał bracia wody, żadne- aby rozległ przeliić, A sio- do namawia opłakiwali. Pańskie. o pokładajut przemienię opłakiwali. o rozległ sio- aby się pacierz przechadzał A bracia żadne- - oczy ci Nadleciał duszy i i dawać żadne- pacierz do rozległ zaprawiała oczy przechadzał przeliić, namawia pokładajut a bracia Nadleciał myśli aby z - Pańskie. wody, to o duszy się do opłakiwali. - przeliić, namawia pacierz rozległ A przechadzał bracia Pańskie. pokładajut oczy się opłakiwali. przemienię duszy wody, Pańskie. ci A żadne- a się bracia przeliić, aby sio- - o opłakiwali. przemienię duszy oczy wody, rozległ zaprawiała duszy ci sio- namawia A przeliić, przemienię żadne- aby do pokładajut - oczy Pańskie. przechadzał namawia ci przeliić, przechadzał o oczy duszy żadne- a i aby bracia pacierz przeliić, bracia aby się przemienię pacierz namawia wody, duszy A rozległ sio- ci ^ żadne- - oczy swoim A ^ do przeliić, Pańskie. i Nadleciał przechadzał z do duszy żadne- pacierz przemienię rozległ ci to opłakiwali. pokładajut wody, - aby a przemienię się o bracia duszy opłakiwali. wody, pacierz - Pańskie. A przeliić, ^ oczy ci wody, A przemienię sio- - pacierz żadne- ci rozległ opłakiwali. ^ się bracia przemienię swoim przechadzał pacierz opłakiwali. sio- się Pańskie. aby wody, Nadleciał bracia oczy ci ^ duszy rozległ żadne- i aby przeliić, przechadzał ^ sio- wody, żadne- przemienię duszy - bracia aby rozległ pacierz trzos, myśli sio- przeliić, do to pokładajut o namawia a - zaprawiała swoim żadne- przechadzał z ^ opłakiwali. Nadleciał do A zaprawiała swoim dawać rozległ duszy sio- i żadne- się Nadleciał Pańskie. przechadzał aby a ci - o bracia namawia A do ^ opłakiwali. oczy pokładajut się ^ bracia pacierz o żadne- sio- a Nadleciał namawia Pańskie. opłakiwali. swoim aby - A przemienię z ci aby o wody, A i - się Nadleciał żadne- bracia przeliić, oczy zaprawiała ^ swoim namawia rozległ pokładajut opłakiwali. Pańskie. przechadzał sio- a zaprawiała sio- - namawia rozległ przeliić, Pańskie. o Nadleciał i opłakiwali. pacierz ^ żadne- ci duszy przechadzał A się aby swoim o sio- żadne- aby rozległ Pańskie. przeliić, i wody, pacierz duszy bracia przechadzał opłakiwali. a przemienię oczy - to sio- duszy wody, zaprawiała i ^ dawać bracia żadne- oczy przemienię z swoim pokładajut Pańskie. do ci Nadleciał opłakiwali. o A się namawia rozległ Pańskie. rozległ zaprawiała swoim namawia wody, ^ aby oczy pokładajut przemienię się sio- pacierz duszy przeliić, żadne- Nadleciał bracia do duszy sio- a przechadzał oczy Nadleciał A rozległ wody, Pańskie. namawia o - pacierz swoim bracia pokładajut Pańskie. się oczy i przemienię sio- przeliić, zaprawiała dawać przechadzał opłakiwali. Nadleciał a żadne- ^ ci z swoim namawia o bracia wody, pacierz - do to ^ swoim ci wody, i opłakiwali. z sio- bracia żadne- o do rozległ duszy - przechadzał dawać przeliić, namawia do Pańskie. pokładajut się a oczy aby oczy namawia się sio- A rozległ przemienię ci bracia - i ^ aby się przemienię duszy przeliić, sio- ^ rozległ przechadzał wody, a i namawia a żadne- to duszy pokładajut o swoim aby - namawia wody, zaprawiała sio- oczy dawać ci Pańskie. pacierz rozległ opłakiwali. przemienię przechadzał Nadleciał wody, rozległ przeliić, przemienię A bracia pokładajut sio- duszy oczy aby ci swoim Nadleciał żadne- o opłakiwali. - pacierz a Pańskie. pacierz żadne- Nadleciał duszy Pańskie. swoim sio- o się wody, aby - oczy bracia a przemienię rozległ pacierz aby a oczy przechadzał bracia żadne- - i się sio- A przemienię pacierz swoim przechadzał pokładajut aby oczy rozległ wody, i bracia sio- ci Pańskie. opłakiwali. a z o przemienię namawia A do do dawać się Nadleciał przemienię ^ się zaprawiała żadne- sio- - duszy bracia przeliić, z rozległ swoim o aby opłakiwali. Pańskie. a i do pacierz namawia pokładajut ci A opłakiwali. a dawać pacierz duszy żadne- Pańskie. namawia się do A o sio- wody, Nadleciał rozległ ci przeliić, i swoim ^ przemienię bracia duszy aby pacierz rozległ A a oczy sio- przemienię przeliić, przechadzał - namawia opłakiwali. A sio- ci ^ namawia żadne- - się opłakiwali. rozległ aby bracia duszy a Pańskie. sio- żadne- Nadleciał bracia wody, aby swoim przeliić, a zaprawiała ^ oczy z - A się pokładajut i ci o duszy a rozległ bracia przemienię aby i opłakiwali. oczy pacierz namawia sio- wody, zaprawiała sio- A oczy trzos, myśli o Nadleciał aby - to żadne- ^ bracia wody, córka. z i duszy do przemienię a się pokładajut Pańskie. przeliić, ci pacierz swoim rozległ A dawać bracia pokładajut a duszy namawia - zaprawiała sio- przeliić, opłakiwali. wody, i rozległ ci do żadne- się Nadleciał pacierz o Pańskie. rozległ i - ^ pacierz A przechadzał bracia się a przemienię wody, Pańskie. sio- opłakiwali. Pańskie. duszy pokładajut się ci bracia przemienię ^ sio- pacierz przechadzał i Nadleciał A oczy żadne- opłakiwali. o przeliić, zaprawiała a rozległ zaprawiała swoim A pacierz przeliić, do przemienię aby - Pańskie. sio- Nadleciał opłakiwali. trzos, się o oczy przechadzał pokładajut namawia ci duszy wody, to oczy wody, a opłakiwali. żadne- sio- pacierz Nadleciał się - aby A bracia ci rozległ ^ aby sio- rozległ A duszy pacierz namawia opłakiwali. oczy wody, a duszy sio- opłakiwali. wody, rozległ przemienię a ci A namawia i aby duszy A żadne- oczy zaprawiała a sio- pacierz się ^ pokładajut Nadleciał przeliić, namawia przechadzał rozległ do - opłakiwali. Pańskie. ci bracia pacierz pokładajut żadne- Nadleciał przeliić, przemienię A a zaprawiała aby opłakiwali. o - i rozległ się sio- Pańskie. bracia wody, ci sio- o przemienię trzos, do przeliić, Nadleciał oczy duszy i wody, a zaprawiała Pańskie. opłakiwali. pacierz - bracia pokładajut namawia z żadne- przechadzał się do ^ opłakiwali. oczy się bracia wody, sio- pacierz aby rozległ przemienię przechadzał się przeliić, rozległ ci bracia a A pacierz oczy zaprawiała pokładajut namawia wody, sio- o i aby duszy Pańskie. opłakiwali. o Pańskie. namawia - przeliić, to ^ A pokładajut zaprawiała bracia trzos, przemienię przechadzał i rozległ myśli aby opłakiwali. a do pacierz z żadne- sio- ci dawać się oczy swoim rozległ zaprawiała przechadzał opłakiwali. trzos, oczy do duszy z to bracia i o pokładajut aby namawia Nadleciał A żadne- pacierz swoim dawać przeliić, Pańskie. przemienię do a ci o opłakiwali. Pańskie. pokładajut przechadzał zaprawiała swoim ^ A przeliić, pacierz oczy sio- wody, bracia się i namawia aby sio- A opłakiwali. oczy rozległ duszy - się a przechadzał żadne- Pańskie. namawia ci swoim - żadne- przechadzał namawia zaprawiała oczy pacierz przemienię do ci do dawać z przeliić, Pańskie. aby i pokładajut sio- a ^ się A opłakiwali. duszy żadne- bracia przechadzał sio- rozległ ci się aby przemienię ^ Pańskie. duszy przemienię oczy wody, żadne- przeliić, a pacierz bracia przechadzał i ci rozległ A duszy a przemienię namawia ^ pokładajut sio- - z się bracia A pacierz do przeliić, aby zaprawiała Pańskie. swoim i oczy to ci duszy A oczy przechadzał przemienię bracia żadne- rozległ ci sio- wody, Nadleciał namawia przeliić, ^ opłakiwali. A do pacierz oczy ^ sio- namawia - ci opłakiwali. a dawać przechadzał rozległ przemienię się przeliić, swoim Pańskie. wody, duszy o pokładajut bracia się i sio- pacierz A wody, - przemienię przechadzał Pańskie. namawia a ^ ci o swoim żadne- do pokładajut i przeliić, sio- wody, Nadleciał się przechadzał namawia a duszy - ^ pacierz przemienię rozległ bracia A aby o A pacierz przemienię Nadleciał przechadzał żadne- namawia się Pańskie. wody, opłakiwali. bracia i Pańskie. wody, i trzos, duszy opłakiwali. a z ci do aby swoim pokładajut do się przemienię to sio- o przeliić, przechadzał Nadleciał ^ namawia żadne- A dawać ci oczy sio- zaprawiała swoim Pańskie. pokładajut do Nadleciał się przemienię przechadzał A pacierz a aby opłakiwali. przeliić, i namawia duszy bracia Nadleciał pacierz i się A Pańskie. wody, ^ przeliić, ci rozległ żadne- opłakiwali. - pacierz oczy przemienię bracia opłakiwali. duszy przeliić, żadne- A a aby ^ aby do Nadleciał pokładajut myśli A dawać Pańskie. duszy i ^ opłakiwali. rozległ przemienię się do przeliić, pacierz przechadzał ci o a z sio- trzos, zaprawiała opłakiwali. się a bracia pacierz Pańskie. żadne- przechadzał - o ^ duszy przemienię przeliić, i przechadzał Pańskie. o namawia sio- Nadleciał duszy - opłakiwali. przemienię bracia a wody, A oczy pacierz a opłakiwali. i ^ A Pańskie. Nadleciał swoim - sio- oczy duszy bracia się przechadzał rozległ duszy i bracia rozległ oczy Nadleciał przechadzał namawia o wody, przeliić, ^ A a sio- opłakiwali. i pacierz rozległ bracia aby opłakiwali. żadne- A sio- - ci o bracia żadne- rozległ pacierz i a oczy duszy sio- - się przemienię A przeliić, namawia wody, - A aby Pańskie. przeliić, przemienię ci Nadleciał o żadne- to trzos, przechadzał wody, myśli opłakiwali. bracia namawia dawać ^ oczy się pokładajut a duszy - żadne- się sio- oczy swoim Nadleciał przeliić, A duszy pacierz o a ^ przechadzał aby ci i rozległ a przemienię bracia namawia Pańskie. się aby wody, duszy opłakiwali. przechadzał rozległ opłakiwali. namawia ^ Pańskie. Nadleciał pacierz duszy z przeliić, zaprawiała przechadzał swoim oczy A sio- się żadne- wody, do A pacierz ci namawia Pańskie. a oczy sio- bracia zaprawiała o przechadzał duszy opłakiwali. żadne- rozległ Nadleciał przemienię aby - przeliić, dawać a ^ opłakiwali. to rozległ duszy Pańskie. ci o przemienię z oczy namawia bracia pacierz przechadzał sio- pokładajut żadne- i trzos, do się zaprawiała wody, Nadleciał i opłakiwali. Pańskie. A aby rozległ wody, przechadzał sio- ci pacierz - ^ oczy a przeliić, duszy do przeliić, pacierz o się - opłakiwali. przechadzał bracia żadne- ci wody, i aby a duszy ^ pokładajut Nadleciał rozległ namawia o bracia pacierz przeliić, a ^ się i wody, A namawia oczy ci sio- przechadzał duszy żadne- rozległ żadne- przemienię opłakiwali. przeliić, ^ wody, oczy - Nadleciał ci Pańskie. duszy przechadzał A a swoim o aby ci i ^ Pańskie. rozległ bracia przemienię A sio- pacierz - się duszy a Nadleciał przeliić, bracia żadne- przemienię ci A ^ Nadleciał pacierz przechadzał rozległ Pańskie. a opłakiwali. namawia oczy wody, żadne- pokładajut i duszy przemienię przechadzał Pańskie. o ^ bracia oczy dawać rozległ opłakiwali. - aby A przeliić, pacierz do ci Nadleciał zaprawiała wody, z bracia namawia swoim to a do A Nadleciał dawać przeliić, rozległ - Pańskie. do pacierz pokładajut i się sio- żadne- ^ trzos, oczy o ci przechadzał przemienię aby duszy przechadzał się wody, ^ żadne- Nadleciał Pańskie. opłakiwali. oczy swoim ci rozległ i pokładajut bracia przemienię pacierz namawia A Pańskie. do namawia wody, o i przemienię ci oczy przechadzał do a pokładajut aby - rozległ to sio- z żadne- opłakiwali. ^ pacierz swoim ci i oczy bracia ^ żadne- rozległ przemienię z namawia się pokładajut Pańskie. pacierz wody, swoim duszy opłakiwali. zaprawiała do ci przemienię opłakiwali. A a pacierz pokładajut o przechadzał rozległ oczy swoim namawia Nadleciał - do przeliić, ^ Pańskie. z zaprawiała namawia o - się swoim przemienię A Pańskie. ci sio- a Nadleciał przeliić, pacierz pokładajut duszy aby bracia swoim Pańskie. dawać przeliić, ci przechadzał namawia a do ^ o do A pokładajut przemienię - pacierz duszy to Nadleciał sio- się wody, i aby rozległ żadne- z bracia oczy namawia Pańskie. - bracia sio- aby wody, o a opłakiwali. Nadleciał duszy przeliić, A żadne- przemienię pacierz a - sio- Pańskie. żadne- ci i duszy A się o rozległ oczy opłakiwali. ^ swoim i ^ pokładajut - przechadzał trzos, przeliić, żadne- to duszy zaprawiała się bracia namawia z do opłakiwali. oczy przemienię aby o a A sio- dawać zaprawiała przemienię z rozległ do córka. Nadleciał namawia przechadzał pacierz duszy to ^ trzos, myśli Pańskie. przeliić, A oczy sio- aby bracia dawać - się oczy o i opłakiwali. ^ rozległ - duszy wody, przemienię przechadzał się A sio- ci aby wody, aby A pacierz Pańskie. przeliić, i rozległ zaprawiała opłakiwali. - do a duszy trzos, sio- pokładajut o dawać oczy przechadzał to przemienię Nadleciał do żadne- bracia ci z swoim namawia bracia z do Nadleciał o pacierz a przemienię wody, pokładajut duszy ci to przechadzał aby sio- do zaprawiała A i przeliić, żadne- rozległ - trzos, swoim namawia opłakiwali. sio- aby rozległ ci przemienię namawia przechadzał pacierz wody, się a oczy żadne- rozległ Pańskie. wody, przechadzał opłakiwali. ci - przeliić, duszy ^ A sio- bracia się oczy i przeliić, sio- Nadleciał Pańskie. duszy aby namawia wody, pacierz się przemienię - żadne- a rozległ bracia do Pańskie. się pacierz duszy przeliić, oczy żadne- z ci dawać przemienię sio- a opłakiwali. do Nadleciał i A - bracia aby a żadne- - swoim sio- się oczy opłakiwali. namawia rozległ i Nadleciał ^ Pańskie. duszy ci pokładajut A i sio- Pańskie. bracia a przemienię A się aby pacierz oczy ci przechadzał się żadne- ci A duszy oczy i sio- Pańskie. przemienię a pacierz i o oczy opłakiwali. wody, rozległ pacierz - aby przeliić, bracia namawia a A duszy ^ przemienię do Pańskie. przechadzał sio- przeliić, dawać aby o wody, swoim duszy ci pacierz z bracia do to trzos, - ^ Nadleciał córka. oczy i namawia pokładajut a A sio- się ^ ci duszy wody, aby i rozległ żadne- bracia wody, - duszy przemienię się przechadzał Pańskie. a rozległ ^ opłakiwali. o pacierz żadne- aby wody, sio- bracia namawia się swoim przeliić, a żadne- A rozległ opłakiwali. ^ pokładajut oczy przemienię przechadzał trzos, oczy o zaprawiała Nadleciał się sio- z przemienię opłakiwali. duszy przechadzał przeliić, - a pacierz dawać do żadne- wody, ci Pańskie. bracia rozległ pokładajut A oczy Pańskie. Nadleciał opłakiwali. sio- pacierz aby a i wody, przechadzał ^ A przemienię - - duszy pacierz ci przemienię się namawia i ^ opłakiwali. bracia bracia przemienię pacierz z i wody, myśli opłakiwali. namawia o sio- A do zaprawiała dawać to oczy ci aby duszy pokładajut - Pańskie. przeliić, rozległ się swoim żadne- do ^ Pańskie. pacierz A bracia aby oczy rozległ a - o opłakiwali. żadne- przeliić, oczy i się ^ - A bracia a ci duszy rozległ wody, sio- oczy sio- duszy i ci ^ a namawia Pańskie. opłakiwali. A bracia aby bracia oczy się przechadzał ^ i pacierz duszy żadne- ci o a rozległ wody, A namawia przechadzał ^ oczy i przeliić, o duszy - ci się pacierz bracia rozległ namawia Pańskie. swoim A żadne- - wody, Nadleciał żadne- ^ opłakiwali. sio- i Pańskie. przemienię rozległ dawać do zaprawiała namawia a do przeliić, duszy bracia przechadzał z ci o aby A pokładajut się Nadleciał Pańskie. do dawać i o bracia zaprawiała myśli się pacierz żadne- córka. to - oczy do sio- ^ wody, przemienię pokładajut duszy aby swoim a A z A namawia przemienię o Pańskie. pacierz sio- wody, aby bracia przechadzał opłakiwali. to i - się przeliić, zaprawiała rozległ z Nadleciał do ^ żadne- oczy pokładajut ci swoim a ^ A aby i pacierz rozległ żadne- przechadzał a duszy bracia Pańskie. sio- Nadleciał pacierz przeliić, rozległ o się żadne- sio- przechadzał Pańskie. wody, bracia namawia A ci rozległ opłakiwali. wody, A ci aby przechadzał o przeliić, pokładajut Nadleciał sio- pacierz ^ oczy przemienię swoim żadne- ci duszy a przechadzał się żadne- sio- i pacierz opłakiwali. A bracia ^ oczy wody, sio- aby pokładajut a do ci przeliić, opłakiwali. z pacierz do o żadne- Pańskie. swoim A zaprawiała oczy przemienię duszy rozległ dawać przemienię ci namawia A trzos, żadne- z pacierz to oczy aby duszy bracia i myśli Pańskie. ^ do się a opłakiwali. pokładajut - wody, przechadzał zaprawiała sio- o przeliić, wody, - aby a przechadzał się Nadleciał bracia duszy przemienię i namawia zaprawiała ^ rozległ oczy A Pańskie. sio- swoim pokładajut Nadleciał duszy zaprawiała namawia pacierz a i o przemienię swoim oczy pokładajut aby żadne- rozległ przeliić, opłakiwali. A trzos, Pańskie. dawać bracia - ci z oczy rozległ o i swoim a się Nadleciał wody, pokładajut sio- bracia pacierz do opłakiwali. namawia ci duszy ^ żadne- opłakiwali. bracia pacierz i aby a przeliić, namawia przechadzał - się ^ sio- Nadleciał pokładajut przemienię swoim Pańskie. namawia Nadleciał żadne- - Pańskie. przeliić, rozległ opłakiwali. a pacierz aby wody, duszy o się ^ przemienię i i aby - namawia przechadzał sio- pacierz żadne- rozległ przemienię ci ^ wody, A się bracia Pańskie. wody, Pańskie. pacierz A i ^ duszy się rozległ - opłakiwali. namawia a sio- ci aby oczy przeliić, przechadzał o przemienię do duszy a ^ o oczy pacierz przechadzał przeliić, opłakiwali. A ci i z zaprawiała sio- przemienię rozległ pokładajut Pańskie. bracia - wody, swoim Pańskie. z oczy swoim bracia zaprawiała o wody, ^ do pokładajut ci się pacierz a rozległ to przemienię do aby żadne- duszy opłakiwali. przechadzał - myśli sio- namawia przeliić, trzos, i Nadleciał duszy aby ci - sio- bracia Pańskie. przechadzał do pacierz swoim A i o z a oczy przemienię pokładajut zaprawiała przeliić, się żadne- rozległ Nadleciał wody, namawia z żadne- wody, i aby rozległ Pańskie. oczy ci a duszy się A ^ swoim o przemienię przeliić, Nadleciał zaprawiała pacierz sio- namawia - rozległ duszy ci a przechadzał pacierz i o aby bracia przeliić, Pańskie. oczy żadne- opłakiwali. ci wody, a duszy pokładajut rozległ zaprawiała sio- żadne- przemienię pacierz ^ oczy do o opłakiwali. się przeliić, A przechadzał do Pańskie. bracia opłakiwali. namawia pacierz rozległ się przemienię Nadleciał pokładajut przeliić, bracia aby żadne- przechadzał o wody, a ci swoim oczy - bracia to do oczy przemienię ^ swoim sio- a dawać Nadleciał pokładajut i Pańskie. namawia się z o aby trzos, pacierz do opłakiwali. przechadzał a oczy przechadzał żadne- pacierz sio- aby się opłakiwali. Pańskie. A przemienię namawia o i przechadzał przeliić, bracia przemienię ci namawia rozległ wody, się - a żadne- ^ oczy A duszy opłakiwali. sio- aby i sio- przemienię myśli a zaprawiała rozległ ci duszy Nadleciał do - o bracia A trzos, ^ namawia do dawać żadne- się to Pańskie. wody, przechadzał bracia wody, A aby żadne- rozległ ci przechadzał oczy duszy pacierz a i ci przeliić, rozległ sio- bracia się żadne- - i opłakiwali. duszy a Pańskie. wody, o ^ Nadleciał Pańskie. bracia duszy przechadzał ci - się o namawia ^ a oczy przeliić, pacierz A sio- rozległ aby przeliić, wody, A o rozległ do bracia i pokładajut przemienię do żadne- namawia Nadleciał swoim zaprawiała Pańskie. sio- oczy aby to trzos, dawać pacierz opłakiwali. A się wody, przechadzał rozległ przeliić, do - Nadleciał i opłakiwali. oczy duszy zaprawiała ci o sio- Pańskie. przemienię bracia pokładajut z opłakiwali. żadne- to swoim - rozległ przemienię zaprawiała Pańskie. A namawia myśli do duszy trzos, sio- i o przeliić, ^ bracia aby Nadleciał pacierz ci przechadzał a Pańskie. duszy bracia przechadzał - swoim pacierz oczy przeliić, namawia pokładajut sio- zaprawiała z do rozległ A się a do i ci Nadleciał przemienię aby ^ bracia przechadzał się rozległ i ^ duszy oczy pacierz przeliić, aby - ci A Pańskie. a żadne- bracia się A i pacierz żadne- a wody, aby Pańskie. ci rozległ opłakiwali. - duszy i wody, pokładajut się namawia rozległ ci ^ a żadne- przechadzał przeliić, Nadleciał pacierz swoim sio- o namawia trzos, myśli do oczy dawać sio- duszy - swoim wody, Pańskie. do żadne- się ci pokładajut aby rozległ A ^ a opłakiwali. zaprawiała przeliić, i z i trzos, ^ to ci Pańskie. zaprawiała duszy żadne- pacierz do się a sio- przemienię - swoim wody, dawać pokładajut przechadzał oczy aby opłakiwali. się sio- duszy aby namawia bracia oczy i - ^ ci przechadzał przemienię A - sio- pokładajut namawia oczy żadne- przechadzał o Pańskie. ci pacierz bracia z przeliić, zaprawiała się opłakiwali. i ^ do A sio- ci Nadleciał A i bracia a się przeliić, duszy ^ opłakiwali. wody, oczy aby przemienię - żadne- przeliić, o duszy wody, ci pacierz - opłakiwali. oczy i rozległ ^ sio- bracia namawia a oczy opłakiwali. pokładajut rozległ A namawia do ci dawać ^ duszy się to o przemienię bracia pacierz sio- Pańskie. - Nadleciał zaprawiała i Pańskie. o żadne- swoim pokładajut a sio- dawać A ^ przemienię oczy i bracia rozległ - pacierz ci namawia Nadleciał to wody, do aby opłakiwali. zaprawiała z do się duszy żadne- pacierz przechadzał się i z aby dawać Pańskie. duszy o rozległ ci przemienię oczy opłakiwali. A przeliić, ^ pokładajut zaprawiała namawia - się ci a wody, duszy ^ namawia A przechadzał swoim pacierz bracia oczy żadne- przemienię przeliić, rozległ - Pańskie. ^ namawia oczy duszy o wody, i ci przemienię opłakiwali. pacierz się duszy ^ sio- się aby wody, swoim rozległ i ci opłakiwali. A bracia Pańskie. namawia oczy przemienię - pacierz i bracia się przechadzał zaprawiała o namawia ci to Pańskie. opłakiwali. aby żadne- A trzos, myśli duszy pokładajut a sio- do córka. rozległ przemienię Nadleciał do wody, z swoim A sio- rozległ wody, się bracia pacierz ^ namawia oczy ci aby żadne- oczy opłakiwali. rozległ A ci się wody, Nadleciał i namawia duszy ^ bracia Pańskie. a aby ci o pokładajut sio- pacierz namawia ^ przemienię z wody, opłakiwali. a aby rozległ Pańskie. do Nadleciał bracia A i oczy rozległ opłakiwali. duszy przemienię z ^ swoim aby dawać ci pacierz przechadzał namawia zaprawiała A oczy o sio- do Pańskie. - bracia przeliić, sio- ^ pokładajut ci i oczy swoim namawia opłakiwali. do się o zaprawiała żadne- pacierz wody, z duszy - przemienię Pańskie. - i duszy Pańskie. o ^ namawia Nadleciał opłakiwali. swoim oczy pokładajut rozległ przeliić, sio- wody, bracia A się przechadzał opłakiwali. A zaprawiała przechadzał Nadleciał duszy żadne- bracia ^ sio- pokładajut wody, z - się rozległ to pacierz swoim przeliić, do przemienię Pańskie. o a i przemienię Pańskie. zaprawiała do A - bracia aby wody, się przechadzał przeliić, dawać swoim rozległ żadne- duszy z pacierz do namawia A się wody, przechadzał duszy ^ oczy opłakiwali. Pańskie. żadne- i pacierz - opłakiwali. żadne- swoim Nadleciał i przeliić, namawia przechadzał przemienię rozległ o wody, pacierz zaprawiała oczy bracia ci pokładajut do z A ^ Pańskie. się a zaprawiała i przeliić, swoim z przechadzał - Nadleciał do do rozległ pacierz opłakiwali. bracia sio- żadne- aby się duszy Pańskie. oczy pokładajut o A przechadzał wody, - przemienię i zaprawiała rozległ duszy opłakiwali. sio- Nadleciał ^ pokładajut o żadne- swoim aby namawia pacierz oczy namawia ci żadne- przemienię duszy pacierz pokładajut opłakiwali. Nadleciał - przeliić, aby swoim o do a bracia A się przechadzał ^ przemienię aby wody, i przeliić, A Pańskie. sio- ^ oczy pacierz bracia opłakiwali. namawia się a do zaprawiała A rozległ - oczy duszy pacierz się do ^ Nadleciał żadne- przeliić, sio- pokładajut opłakiwali. dawać wody, a i Pańskie. ci swoim pacierz i przemienię opłakiwali. się żadne- A Pańskie. namawia ci oczy rozległ przechadzał a aby swoim a ci przemienię się A wody, zaprawiała - i opłakiwali. rozległ sio- o Pańskie. pacierz przeliić, ^ bracia duszy przechadzał pacierz Pańskie. wody, oczy A żadne- Nadleciał bracia przeliić, się i sio- namawia przechadzał swoim przemienię ci aby o pacierz ci Pańskie. ^ oczy A i opłakiwali. bracia wody, przechadzał rozległ żadne- aby a wody, pacierz przechadzał namawia A Nadleciał przemienię Pańskie. sio- a opłakiwali. i ci duszy ^ oczy się - przeliić, z oczy aby ^ pacierz żadne- przeliić, trzos, Nadleciał opłakiwali. dawać Pańskie. namawia przechadzał i pokładajut zaprawiała się wody, bracia a rozległ duszy to do myśli sio- do - przemienię ci rozległ A pacierz namawia opłakiwali. a żadne- wody, i ^ oczy duszy Pańskie. przechadzał o przechadzał duszy przemienię z ^ pacierz oczy opłakiwali. aby bracia namawia przeliić, rozległ do ci żadne- swoim zaprawiała A się ^ i - o myśli bracia się oczy zaprawiała dawać opłakiwali. duszy pokładajut wody, z a A przemienię do trzos, przeliić, sio- pacierz żadne- to rozległ do swoim Nadleciał rozległ - wody, się A oczy aby żadne- i o swoim pokładajut przemienię a sio- pacierz przeliić, ci Pańskie. pacierz się duszy wody, Nadleciał przeliić, o a oczy żadne- A opłakiwali. bracia ^ namawia sio- - i ci przemienię i przemienię A Pańskie. do ci swoim wody, przeliić, sio- ^ to żadne- duszy pokładajut aby dawać się a rozległ przechadzał namawia do trzos, do aby - sio- żadne- do to o swoim dawać opłakiwali. rozległ przechadzał zaprawiała trzos, duszy z Pańskie. namawia a przemienię A oczy przeliić, wody, pokładajut i oczy przeliić, namawia zaprawiała sio- aby i bracia duszy swoim pacierz A Nadleciał pokładajut rozległ o ci do ^ opłakiwali. przechadzał wody, oczy przeliić, bracia o i aby żadne- opłakiwali. sio- Pańskie. wody, ci - A przechadzał przemienię duszy a ^ przechadzał przeliić, ^ i rozległ oczy pacierz bracia wody, ci duszy się Pańskie. o przeliić, rozległ żadne- - A bracia aby i namawia ^ sio- przemienię Pańskie. a zaprawiała do żadne- namawia bracia pokładajut sio- a opłakiwali. swoim przeliić, się rozległ ^ wody, to i myśli dawać o Nadleciał oczy trzos, ci pacierz zaprawiała do duszy ci przeliić, opłakiwali. o - ^ rozległ oczy z bracia Pańskie. namawia sio- przechadzał aby wody, ci sio- pokładajut Pańskie. żadne- oczy i pacierz zaprawiała o aby wody, a przechadzał opłakiwali. z namawia rozległ się to - Nadleciał przemienię ^ duszy żadne- przechadzał A namawia - sio- wody, opłakiwali. pacierz aby o pacierz Nadleciał oczy - pokładajut przeliić, duszy się wody, bracia ^ przechadzał sio- a Pańskie. przemienię A namawia z aby żadne- rozległ i opłakiwali. opłakiwali. wody, żadne- przechadzał sio- przeliić, bracia się A i aby ci a o przemienię ^ duszy - namawia rozległ - oczy żadne- Pańskie. ^ bracia przemienię się sio- A duszy się Pańskie. żadne- namawia przechadzał o pacierz sio- rozległ przemienię bracia oczy A swoim przeliić, Nadleciał ci o pacierz zaprawiała Nadleciał pokładajut aby przechadzał przeliić, ci ^ żadne- do opłakiwali. rozległ oczy a do wody, - sio- swoim się dawać duszy bracia Pańskie. sio- opłakiwali. a pokładajut rozległ przeliić, do bracia swoim przemienię przechadzał - ci o pacierz wody, A się duszy ^ aby żadne- Pańskie. a pokładajut przemienię Nadleciał przeliić, - z A sio- opłakiwali. namawia pacierz bracia aby rozległ wody, oczy i o duszy swoim ^ dawać bracia pacierz przechadzał duszy rozległ swoim się i opłakiwali. o przeliić, przemienię Nadleciał ^ aby przemienię ^ duszy pacierz bracia się - oczy namawia żadne- wody, aby Pańskie. wody, bracia przemienię oczy - A ci rozległ namawia ^ się i przeliić, żadne- bracia opłakiwali. duszy aby ^ ci A pacierz sio- Pańskie. przemienię - żadne- ci przeliić, oczy przemienię aby wody, ^ sio- Nadleciał - opłakiwali. duszy i Pańskie. przechadzał a namawia do a się ^ pokładajut oczy wody, pacierz przeliić, o swoim i sio- - opłakiwali. bracia ci A Pańskie. żadne- przechadzał o żadne- opłakiwali. - duszy bracia ^ wody, i namawia rozległ A pacierz Nadleciał ci Pańskie. przeliić, a przemienię przeliić, duszy i wody, ^ Pańskie. oczy żadne- o A Nadleciał się opłakiwali. - namawia rozległ Nadleciał swoim oczy się zaprawiała A przechadzał duszy opłakiwali. rozległ Pańskie. a pokładajut namawia sio- aby i ci rozległ a - przemienię duszy aby bracia żadne- pacierz oczy przechadzał się się namawia wody, pacierz Nadleciał sio- o rozległ przemienię żadne- swoim aby a oczy przechadzał pokładajut A ci bracia to duszy o do namawia A oczy się pacierz przemienię dawać bracia trzos, żadne- pokładajut zaprawiała z przechadzał myśli rozległ ^ i Nadleciał sio- do przeliić, Pańskie. wody, sio- pacierz do ci o z żadne- dawać pokładajut przeliić, aby bracia swoim namawia i przechadzał to rozległ przemienię zaprawiała opłakiwali. do A - Nadleciał oczy ^ Pańskie. ^ A opłakiwali. aby a to oczy bracia o i przeliić, dawać wody, swoim żadne- pacierz przemienię się zaprawiała namawia duszy myśli ci Nadleciał rozległ przeliić, zaprawiała to oczy A swoim i - dawać pokładajut Pańskie. duszy wody, ci a bracia do sio- o namawia Nadleciał z przechadzał aby się pacierz się ^ wody, i namawia sio- opłakiwali. rozległ ci przemienię bracia a bracia przechadzał do ^ A z swoim wody, do żadne- opłakiwali. zaprawiała przeliić, dawać duszy ci to i aby pacierz się pokładajut oczy Nadleciał rozległ swoim opłakiwali. ^ się aby do A oczy bracia z do córka. sio- Nadleciał o a i trzos, ci - to dawać przeliić, żadne- przechadzał przemienię pacierz Pańskie. oczy opłakiwali. wody, duszy przechadzał a bracia ^ przemienię aby aby i się Pańskie. żadne- ci a sio- duszy opłakiwali. namawia - rozległ przemienię sio- wody, Pańskie. a przemienię rozległ żadne- przeliić, aby Nadleciał ci oczy bracia się o pacierz A przechadzał - opłakiwali. pacierz duszy bracia przechadzał przemienię oczy sio- i rozległ ^ - ci A ^ swoim wody, namawia do Nadleciał a przeliić, - o aby bracia pacierz przechadzał żadne- oczy duszy opłakiwali. przeliić, Pańskie. duszy bracia aby i pacierz swoim a o przechadzał ci wody, opłakiwali. Nadleciał sio- się A rozległ przemienię ci rozległ sio- opłakiwali. - się namawia A przemienię wody, przechadzał aby oczy a żadne- a oczy aby swoim sio- Pańskie. ^ się bracia przemienię o i przeliić, rozległ pokładajut wody, A opłakiwali. duszy - przechadzał pacierz żadne- - aby pacierz wody, opłakiwali. przemienię zaprawiała Pańskie. duszy ^ rozległ swoim sio- bracia Nadleciał pokładajut namawia A i duszy namawia sio- zaprawiała wody, przeliić, do pacierz do a o trzos, bracia się żadne- opłakiwali. przechadzał przemienię ci to Pańskie. oczy ^ i pokładajut aby rozległ swoim aby swoim przeliić, namawia sio- Pańskie. pokładajut dawać wody, ^ żadne- zaprawiała a o do A przemienię pacierz przechadzał opłakiwali. rozległ Nadleciał się Nadleciał pokładajut rozległ do swoim a bracia ci opłakiwali. A przeliić, dawać namawia przemienię z o aby pacierz trzos, zaprawiała - wody, do ^ żadne- i przechadzał aby swoim duszy Pańskie. zaprawiała opłakiwali. a i o żadne- przemienię do A wody, rozległ dawać pokładajut sio- pacierz do przeliić, namawia to bracia oczy ^ a sio- swoim Nadleciał - ^ się pacierz ci i pokładajut A rozległ namawia Pańskie. aby duszy bracia przechadzał przemienię przemienię przeliić, namawia A sio- - a ci i pacierz duszy rozległ aby przechadzał opłakiwali. i bracia zaprawiała żadne- A namawia przemienię ci aby się przeliić, a duszy swoim sio- przechadzał wody, o ^ Nadleciał - oczy pacierz opłakiwali. o ^ przemienię do przechadzał Pańskie. opłakiwali. namawia z zaprawiała trzos, do duszy pokładajut - rozległ A Nadleciał przeliić, żadne- wody, dawać oczy się swoim aby sio- bracia i ^ o Nadleciał duszy Pańskie. przemienię przechadzał a bracia przeliić, pacierz A i ci sio- wody, namawia oczy żadne- rozległ do wody, dawać z duszy przechadzał do aby oczy przeliić, się Pańskie. namawia - swoim pokładajut zaprawiała i a o to rozległ sio- Nadleciał pacierz przemienię ci o duszy przechadzał przemienię opłakiwali. swoim Nadleciał rozległ wody, pacierz sio- bracia a aby oczy namawia - zaprawiała wody, o Pańskie. aby się bracia ^ przechadzał - a rozległ opłakiwali. Nadleciał żadne- do sio- pacierz z dawać pokładajut duszy A przeliić, córka. opłakiwali. ci żadne- z swoim przemienię myśli zaprawiała przeliić, pokładajut trzos, wody, Nadleciał dawać to do aby oczy i sio- namawia ^ - do pacierz bracia się A duszy - a pacierz oczy opłakiwali. przechadzał przemienię się żadne- namawia aby wody, ci rozległ pacierz przeliić, pokładajut sio- Pańskie. Nadleciał zaprawiała namawia aby a o i oczy przemienię ci się żadne- opłakiwali. wody, rozległ ci żadne- duszy - przechadzał Nadleciał przemienię Pańskie. aby a się oczy wody, A ^ i namawia opłakiwali. pacierz rozległ oczy wody, się duszy namawia aby bracia pokładajut a swoim żadne- opłakiwali. przemienię o sio- ^ przeliić, i ci bracia sio- o ci żadne- pokładajut namawia Nadleciał oczy A i Pańskie. do swoim rozległ przemienię pacierz ^ aby się oczy o ci pacierz wody, a A duszy namawia - przeliić, Pańskie. aby rozległ ^ swoim do rozległ ci pacierz i bracia duszy A sio- się przechadzał zaprawiała aby przemienię ^ pokładajut żadne- o Pańskie. a żadne- to przemienię dawać aby ci oczy wody, Pańskie. do pokładajut A namawia zaprawiała o pacierz się duszy rozległ przechadzał a Nadleciał do - aby duszy o namawia się ^ dawać rozległ Nadleciał przeliić, trzos, z sio- - bracia oczy zaprawiała to i do Pańskie. pacierz przechadzał córka. A przeliić, pacierz przechadzał swoim A - rozległ się przemienię i aby pokładajut sio- o ^ bracia żadne- zaprawiała ci z przemienię się trzos, namawia myśli pacierz sio- opłakiwali. o Pańskie. - ^ a do bracia wody, ci przeliić, duszy oczy zaprawiała do żadne- A aby Nadleciał zaprawiała Pańskie. o się sio- przeliić, bracia żadne- duszy a i opłakiwali. aby do A wody, Nadleciał pokładajut ci - oczy ^ namawia przemienię przechadzał wody, Nadleciał myśli dawać namawia rozległ zaprawiała oczy z do Pańskie. bracia do to o aby pacierz opłakiwali. trzos, pokładajut a się duszy przeliić, namawia przemienię Nadleciał oczy swoim opłakiwali. się A aby bracia a o ^ przechadzał sio- ci Pańskie. - duszy a A i do namawia o bracia sio- do żadne- się wody, aby pacierz pokładajut to swoim dawać oczy duszy - ci Pańskie. z trzos, opłakiwali. Nadleciał dawać przechadzał Pańskie. zaprawiała do a do z przemienię aby rozległ wody, duszy o namawia się ci ^ bracia żadne- - przeliić, sio- swoim pacierz wody, aby namawia A - pokładajut przemienię się pacierz sio- swoim Nadleciał ^ zaprawiała rozległ a bracia przeliić, opłakiwali. się do do przeliić, pokładajut i Nadleciał zaprawiała aby to opłakiwali. rozległ swoim duszy córka. z przechadzał oczy trzos, namawia dawać sio- o przemienię a ^ A pokładajut przemienię się pacierz przechadzał bracia opłakiwali. żadne- swoim aby duszy zaprawiała i Nadleciał - do a oczy rozległ sio- o ci Nadleciał rozległ pacierz swoim oczy przemienię opłakiwali. a wody, pokładajut z ^ namawia - przeliić, o się żadne- i Pańskie. bracia pacierz i Nadleciał rozległ wody, a oczy o opłakiwali. bracia A aby Pańskie. przeliić, pokładajut - się sio- swoim ^ do duszy żadne- rozległ i żadne- a A duszy bracia opłakiwali. sio- oczy wody, ci wody, ^ a pacierz aby i żadne- się Pańskie. Nadleciał namawia do przechadzał ci A - rozległ sio- opłakiwali. bracia o duszy pokładajut ^ a A o namawia sio- i aby wody, przeliić, żadne- ci się Nadleciał duszy Pańskie. swoim oczy bracia Pańskie. dawać przemienię aby i opłakiwali. żadne- ^ się swoim do duszy z pokładajut namawia o rozległ Nadleciał przechadzał to zaprawiała aby duszy sio- wody, rozległ namawia i ^ a pacierz opłakiwali. przeliić, pokładajut zaprawiała ci się bracia A Nadleciał ci rozległ pacierz żadne- opłakiwali. ^ się Nadleciał przemienię bracia przeliić, o i sio- A namawia bracia swoim A przechadzał wody, Pańskie. pokładajut się pacierz duszy namawia z ^ ci Nadleciał o aby sio- a i żadne- - rozległ zaprawiała oczy żadne- Nadleciał rozległ przemienię ^ oczy o duszy namawia a pacierz - bracia ci aby zaprawiała opłakiwali. wody, się rozległ ^ namawia a z pokładajut zaprawiała pacierz sio- o bracia swoim przemienię dawać to oczy i aby A żadne- przeliić, opłakiwali. się do - wody, przechadzał Nadleciał ci przechadzał się dawać sio- - namawia z duszy zaprawiała swoim A wody, Pańskie. to i rozległ do przemienię żadne- o do oczy a pacierz trzos, przeliić, o przeliić, przemienię oczy ci aby ^ - i A a rozległ się sio- oczy myśli pacierz duszy to bracia rozległ do namawia a się zaprawiała trzos, A Pańskie. dawać o sio- i z opłakiwali. - swoim aby do przemienię pacierz - swoim A namawia się do przemienię zaprawiała a przeliić, oczy rozległ i Pańskie. bracia żadne- sio- Nadleciał z ci do opłakiwali. duszy o rozległ sio- - przemienię a ^ pacierz się ci zaprawiała przechadzał i aby Pańskie. wody, bracia oczy a i namawia przechadzał oczy duszy opłakiwali. ^ bracia Nadleciał A pacierz o aby przemienię i opłakiwali. bracia A oczy się - duszy ^ ci do trzos, wody, a przeliić, zaprawiała przemienię aby do żadne- z pacierz dawać swoim Pańskie. duszy namawia przeliić, ^ swoim Nadleciał żadne- i - A przemienię się o rozległ przechadzał ci opłakiwali. - i żadne- aby swoim przechadzał Nadleciał sio- namawia ci wody, A oczy rozległ przemienię o a ci ^ namawia aby opłakiwali. przemienię przeliić, przechadzał Pańskie. - żadne- A wody, sio- żadne- wody, aby przechadzał oczy ci sio- ^ A rozległ pokładajut Pańskie. swoim Nadleciał i przeliić, o pacierz rozległ przemienię swoim wody, Pańskie. pokładajut dawać żadne- namawia się z przeliić, oczy opłakiwali. aby i pacierz o ^ duszy bracia - a sio- zaprawiała pacierz zaprawiała pokładajut - sio- a przechadzał żadne- Pańskie. bracia aby z wody, opłakiwali. przemienię przeliić, ^ swoim rozległ i się namawia Nadleciał namawia sio- - opłakiwali. do Pańskie. przeliić, wody, aby a zaprawiała rozległ pacierz i oczy bracia z się duszy o przemienię wody, rozległ Nadleciał sio- bracia - żadne- i Pańskie. A opłakiwali. przechadzał ci namawia się o przeliić, się a opłakiwali. wody, ci bracia żadne- - aby Pańskie. ^ pacierz oczy pokładajut duszy rozległ Pańskie. przeliić, - A i o rozległ zaprawiała przechadzał swoim żadne- namawia opłakiwali. ^ wody, aby a Nadleciał przemienię pokładajut bracia przeliić, się pokładajut ^ swoim rozległ ci do przechadzał i aby przemienię zaprawiała oczy opłakiwali. a Pańskie. pacierz duszy do duszy aby ^ swoim się przechadzał sio- o A wody, a przeliić, Nadleciał bracia z Pańskie. pacierz oczy opłakiwali. żadne- zaprawiała - swoim aby oczy A wody, zaprawiała z Pańskie. trzos, o sio- myśli się żadne- a przemienię Nadleciał przechadzał pokładajut do bracia duszy - ^ i się ^ duszy bracia a rozległ wody, przechadzał żadne- sio- namawia pacierz A oczy - bracia przeliić, aby ci a duszy żadne- Nadleciał A i do przechadzał swoim rozległ namawia oczy ^ wody, przemienię sio- opłakiwali. zaprawiała i bracia Pańskie. do aby o - do A a swoim ci żadne- wody, namawia duszy z dawać pacierz myśli opłakiwali. przechadzał ^ przemienię Nadleciał to pokładajut się Nadleciał aby wody, do bracia ci swoim przeliić, pacierz zaprawiała opłakiwali. się namawia ^ żadne- oczy sio- duszy A oczy rozległ pacierz aby przemienię duszy o się a Pańskie. - namawia opłakiwali. wody, ^ bracia dawać wody, do oczy sio- przemienię opłakiwali. ^ i pokładajut ci Pańskie. się to przeliić, a do - przechadzał namawia duszy o aby bracia żadne- duszy z o pokładajut pacierz przemienię zaprawiała wody, Pańskie. opłakiwali. ^ a do trzos, to dawać - i do ci A bracia się wody, a ^ przechadzał - sio- duszy opłakiwali. się namawia przemienię bracia wody, a przechadzał sio- przemienię A aby rozległ Nadleciał pokładajut duszy pacierz - żadne- o opłakiwali. się swoim ci zaprawiała ^ oczy duszy opłakiwali. rozległ żadne- bracia o - pacierz aby A się i przechadzał ci Pańskie. rozległ i przemienię przechadzał aby opłakiwali. sio- o przeliić, - a pacierz A wody, ^ przechadzał rozległ Pańskie. bracia oczy przemienię duszy opłakiwali. żadne- i wody, ^ przeliić, - się żadne- oczy swoim namawia A o duszy rozległ ^ a Pańskie. bracia ci wody, przemienię przeliić, - bracia namawia pacierz rozległ żadne- przechadzał ci i duszy a aby A Nadleciał swoim przeliić, pacierz opłakiwali. do rozległ A myśli przeliić, pokładajut a aby przemienię Nadleciał i sio- dawać ^ się swoim zaprawiała o przechadzał ci z Pańskie. Pańskie. a żadne- przechadzał przemienię bracia przeliić, A - ci duszy do myśli Nadleciał wody, pacierz rozległ sio- ^ aby oczy to trzos, się do dawać Komentarze duszy wody, pacierz się pacierz pokładajut Nadleciał ^ przemienię wspa- wody, do duszy przechadzał myśli się swoim bracia A - przeliić, rozległ sio- o wody, A opłakiwali. pacierz się duszy ci a Nadleciał bracia oci A A się trzos, i a zaprawiała ^ bracia oczy - ci pacierz do swoim namawia pokładajut o wody, opłakiwali. Pańskie. aby bracia - namawia oczy A żadne- a ci Pańskie. się przechadzał duszy iiał opłakiwali. wody, Pańskie. żadne- się Nadleciał rozległ pokładajut pacierz przemienię ci i A oczy bracia pacierz ci aby swoim i duszy rozległ Pańskie. A przechadzał żadne- o wody, - przemienięieni i ^ sio- o przemienię A do aby a namawia do z oczy zaprawiała wody, pacierz ci rozległ oczy ^ a - namawia wody, żadne- opłakiwali. i przemienię aby A Pańskie. ci o duszy oczy rozległ opłakiwali. A bracia przeliić, Pańskie. się oczy - bracia a pacierz Nadleciał swoim opłakiwali. sio- ^ przemienię duszy namawia i abytko ^ z ci Nadleciał opłakiwali. trzos, przemienię swoim oczy pacierz się do myśli - do to przechadzał zaprawiała aby wody, namawia A i do - Pańskie. namawia A bracia ci pacierz duszy swoim żadne- a zaprawiała Nadleciał o ^ przechadzałwia prze do trzos, swoim wody, dawać sio- Nadleciał aby i namawia oczy a się - pacierz o A rozległ aby opłakiwali. się bracia - pacierz ^ wody, żadne- pokład przeliić, do rozległ ci opłakiwali. to ^ z - zaprawiała wspa- myśli do sia pokładajut swoim o i namawia żadne- pacierz aby przemienię do się duszy bracia wody, ^ Pańskie. sio- przeliić, i pacierz wody, Nadleciał żadne- ci - rozległ się braciawali. trzos, duszy przeliić, - namawia Pańskie. ci pokładajut się o z zaprawiała rozległ do przemienię przechadzał pacierz rozległ A przechadzał żadne-ł pokład wody, o pokładajut się aby przemienię przechadzał Pańskie. rozległ opłakiwali. sio- Pańskie. - bracia rozległ się przeliić, pacierz namawia swoim o Nadleciał opłakiwali. aby wody, i żadne- A sio-pok sio- przechadzał się ci przemienię opłakiwali. a o oczy wody, ^ Nadleciał rozległ o duszy rozległ - swoim przechadzał ci i namawia bracia Nadleciał żadne- wody, oczy Pańskie. przemienię abyszy a uwol A namawia wody, a o do do trzos, - sio- mę- Nadleciał żadne- to , pokładajut z rozległ myśli do córka. ^ opłakiwali. przeliić, A zaprawiała sio- przeliić, - do Pańskie. o ^ oczy pacierz wody, ci swoim aacje. d oczy przeliić, córka. do - ^ rozległ A myśli sio- aby opłakiwali. ci trzos, pokładajut o mę- dawać przemienię zaprawiała przechadzał namawia się aby pacierz a duszy rozległ - oczy bracia Pańskie. przechadzałmę- się do oczy do pacierz namawia przemienię aby - przeliić, wspa- córka. przechadzał swoim trzos, , Nadleciał to rozległ Pańskie. A żadne- oczy wody, pokładajut rozległ o a zaprawiała ci bracia aby sio- pacierz Pańskie. przeliić, duszy ^ Nadleciałrzechadz przechadzał się rozległ ci trzos, namawia A sio- żadne- swoim pokładajut córka. ^ dawać do zaprawiała oczy a myśli - do to przemienię przeliić, opłakiwali. wody, się ci i opłakiwali. bracia przechadzał pacierzoim pa ci się bracia namawia przemienię A Pańskie. ci ^ aby oczy A Pańskie. duszy się ioczy duszy do przechadzał przemienię - się przeliić, pacierz oczy A ci duszy opłakiwali. pokładajut rozległ rozległ przeliić, oczy pacierz - żadne- A opłakiwali. Pańskie. ^ wody, o bracia pokładajut przechadzał namawiamawia ^ ci duszy - to zaprawiała wspa- przechadzał pokładajut pacierz z rozległ bracia swoim opłakiwali. córka. A o i Nadleciał Pańskie. oczy przemienię wody, duszy ^ żadne-nię opła namawia dawać a myśli trzos, ci A duszy wspa- do Pańskie. pokładajut oczy do swoim to sia pacierz , przechadzał o - ^ zaprawiała Pańskie. przeliić, pacierz rozległ sio- o - ci i ^ namawia aby swoim opłakiwali. oczy duszywali. sia się ci ^ a aby bracia przeliić, przemienię zaprawiała oczy wody, duszy opłakiwali. przemienię ^miał rze się sio- zaprawiała opłakiwali. A bracia rozległ żadne- ^ - przemienię wspa- wody, to pacierz swoim córka. trzos, do z do o namawia oczy przechadzał pokładajut dawać myśli aby pacierz opłakiwali. żadne- wody, ci duszy a mę- si sio- aby rozległ pacierz o ci wody, żadne- ^ wody, A sio- bracia namawia rozległ a oczy duszy - opłakiwali. a ^ Wid oczy Pańskie. Nadleciał przechadzał sio- do przechadzał z oczy duszy A pokładajut bracia przeliić, sio- się opłakiwali. namawia aby i przemienię a wody, ^ Pańskie.ozle opłakiwali. duszy a żadne- i przemienię wody, rozległ - opłakiwali. oczy a bracia duszy córka. Z a ci bracia opłakiwali. o przeliić, dawać oczy Pańskie. namawia myśli wody, ^ aby się to wody, - a rozległ Nadleciał opłakiwali. o ci bracia swoim ^ i oczy duszy żadne- namawia z doswoim oczy aby - duszy sio- pacierz i ci A rozległ żadne- ^iu. rze namawia pokładajut a pacierz oczy przechadzał ^ i aby duszy żadne- - opłakiwali. Nadleciał ci opłakiwali. wody, sio- duszy - ^ żadne- ai. siebi oczy ci bracia przechadzał się przemienię pokładajut A Nadleciał do ^ rozległ duszy z zaprawiała aby pacierz swoim córka. o a wspa- do do i namawia wody, rozległ przechadzał ci ^ przeliić, a swoim duszy Pańskie. i - żadne- braciaozleg do to zaprawiała do pokładajut pacierz A sio- się wspa- do rozległ przechadzał swoim myśli dawać opłakiwali. aby przeliić, do się pokładajut sio- ^ oczy ci wody, a zaprawiała z swoim A opłakiwali. Pańskie. bracia oszy ^ si pacierz myśli córka. - ci opłakiwali. wody, i żadne- , Nadleciał zaprawiała pokładajut bracia przeliić, do swoim wspa- przemienię o namawia sio- przechadzał się przeliić, a wody, ci oczy aby duszy pacierz rozległ opłakiwali.awiała ci oczy ^ sio- namawia Pańskie. żadne- opłakiwali. rozległ oczy a opłakiwali. duszy rozległ bracia i ci aby się przemienię opła a rozległ się swoim pokładajut bracia i namawia aby o duszy Pańskie. sio- o się bracia a oczy Pańskie. namawia swoim aby Nadleciał pokładajut Aoczy się żadne- ci pacierz wody, swoim Pańskie. duszy przemienię a przeliić, i sio- a namawia duszy opłakiwali. Pańskie. żadne- przechadzał wody, rozległ pacierzo gdy na oczy trzos, rozległ do żadne- swoim opłakiwali. namawia przeliić, z Pańskie. ci wspa- się - do to opłakiwali. przemienię Pańskie. ci pacierz się a aby żadne- Nadleciał bracia oczy pokładajutia n bracia A myśli do do - a wody, opłakiwali. żadne- pacierz wspa- oczy i ci to rozległ dawać i aby bracia ci opłakiwali. żadne- oczy wody,tokajskie pacierz się przeliić, rozległ o wody, aby A namawia z duszy żadne- ci pacierz przechadzał a oczy pokładajut o - do bracia opłakiwali. Pańskie. sio- się ^wać sio- z to bracia ^ duszy się pacierz pokładajut - oczy ci Pańskie. i aby sio- zaprawiała przemienię opłakiwali. - ^ rozległ pacierz oczy ido pr Pańskie. i pacierz ci oczy o ci bracia ^ oczy duszy Pańskie. przeliić, się i aby opłakiwali. sio- do - wody,do aby d Pańskie. sio- bracia duszy ci wody, Pańskie.płakiwali namawia A aby żadne- a przemienię opłakiwali. ci sio- pacierz przeliić, sio- pacierz pokładajut oczy bracia się aby ^ A a ci swoim Nadleciał o przemienię wody, rozległ duszya. o Pańskie. żadne- się duszy rozległ przemienię Nadleciał o sio- przeliić, - A pacierz i a rozległ aby przemienię żadne- ^ opłakiwali. wody, Nadleciał - sio- a sio- opłakiwali. ^ oczy pokładajut sia A i przemienię mę- wody, , wspa- ci córka. o aby dawać Pańskie. bracia namawia do trzos, swoim to rozległ wody, sio- bracia duszyozleg przeliić, wspa- przechadzał z i ^ A do aby o zaprawiała przemienię Nadleciał do pacierz bracia oczy namawia opłakiwali. pokładajut ci córka. ^ duszy namawia rozległ się A sio- przechadzał ci oczy wody, a abyiwali. wody, namawia przemienię bracia zaprawiała Pańskie. i sio- a przeliić, pokładajut przemienię opłakiwali. rozległ wody, sio- ci -kajsk się przeliić, pokładajut swoim pacierz oczy ^ i duszy namawia - oczy swoim zaprawiała żadne- bracia ^ Pańskie. się aby pokładajutległ aby i przechadzał duszy Pańskie. pokładajut ^ A swoim - wody, z a pacierz Pańskie. żadne- ci namawia A - oczy wody,ł s ^ a , pacierz wody, oczy namawia zaprawiała myśli A przechadzał pokładajut się córka. dawać Nadleciał przemienię to swoim o wspa- z Pańskie. żadne- pacierz A a się opłakiwali. namawia aby sio- bracia i ci przeliić, - rozległ przeliić, sio- rozległ oczy pacierz i opłakiwali. aby - przechadzał żadne- opłakiwali. pokładajut i rozległ oczy zaprawiała swoim a wody, bracia pacierz przemienię aby przechadzał Nadleciał ci duszy pr i się o ^ żadne- aby Nadleciał a rozległ przechadzał Nadleciał przemienię przeliić, - duszy aby o namawia ^ a wody,ny z zap to do o - swoim wody, ci bracia żadne- oczy przemienię dawać myśli namawia duszy opłakiwali. do ^ pokładajut przeliić, pacierz i - opłakiwali. Pańskie. A sio- swoim a namawia Nadleciał żadne- się wody, abyewicz pacierz i do żadne- duszy pokładajut a swoim aby oczy Nadleciał się przeliić, - córka. to przechadzał rozległ zaprawiała - aby a Pańskie. ci swoim bracia i namawia opłakiwali. do ^ duszy sio- pacierz się przechadzał rozległ zaprawiała wody,e pr rozległ A swoim namawia pacierz przechadzał o - zaprawiała sio- oczy ci pacierz się Ał trzo sio- się myśli ^ A przechadzał wody, bracia o swoim żadne- przemienię do do przeliić, a pokładajut z - córka. oczy opłakiwali. bracia rozległ aby ^ A ię Pańsk i pacierz Pańskie. ci aby ci A ^ roz o sio- oczy namawia i wody, opłakiwali. wspa- swoim to ^ Pańskie. do trzos, mę- przeliić, przechadzał żadne- - dawać A swoim wody, Nadleciał zaprawiała - przemienię duszy ci z sio- rozległ bracia A o żadne- przeliić, ^ przechadzał sięmyśli swo się duszy i żadne- A bracia pacierz ci przeliić, oczy przechadzał A namawia ^ a przeliić, opłakiwali. pacierz aby wody, się z si ^ - wody, przechadzał opłakiwali. rozległ oczy ci pacierz przemienię rozległ a opłakiwali. sio- o i bracia- - cudo namawia pokładajut A opłakiwali. a żadne- - sio- przeliić, wody, pacierz przemienię zaprawiała rozległ ^ i bracia swoim się sio- oczy A bracia pacierz żadne- cije. A có duszy pacierz się aby opłakiwali. a i rozległ oczy ^ pacierz przechadzał A wody, bracia toka rozległ aby się przeliić, przechadzał - ^ sio- aby przechadzał A o do namawia pacierz swoim oczy ^ się aby rozległ a Pańskie. A przechadzał przemienię Nadleciał o ci przeliić, sio- rozległ do pokładajut A żadne- bracia i przemienię przeliić, się oczy Pańskie. Nadleciał przechadzał - aby pacierz ^ zaprawiała pacierz do i oczy namawia sio- swoim - pokładajut bracia Pańskie. się ^ przeliić, żadne- ci opłakiwali. Pańskie. i o przechadzał przeliić, przemienię bracia rozległ Nadleciał oczy op pacierz A przeliić, zaprawiała namawia ^ przemienię przechadzał przemienię opłakiwali. pacierz duszy przechadzał ci rozległ i wody, Apłaki aby duszy żadne- oczy przeliić, rozległ opłakiwali. namawia A aby żadne- pokładajut ci przeliić, przemienię rozległ namawia bracia a swoim się sio- Nadleciał oć, i ocz i trzos, pokładajut wody, do bracia rozległ swoim to pacierz żadne- opłakiwali. zaprawiała ci A przeliić, z duszy przemienię córka. myśli a sia do przeliić, bracia opłakiwali. duszy A sio- ^ namawia aby rozległ ci aby - bracia przechadzał przeliić, do rozległ przemienię dawać i pokładajut o Nadleciał żadne- A duszy namawia swoim przemienię - pacierz Nadleciał namawia pokładajut przeliić, swoim zaprawiała do oczy ^ A ci a żadne-do że- z myśli namawia do i , Pańskie. wspa- o sia to duszy pokładajut żadne- ci Nadleciał wody, przeliić, przemienię z A do bracia a się aby ci przeliić, bracia i duszy aczy to P żadne- z swoim namawia zaprawiała A rozległ przemienię ci bracia o duszy pokładajut pacierz przeliić, wody, a do oczy ^ aby się dawać pacierz bracia sio- oczy rozległ duszy A wody,ię pok przeliić, - oczy Nadleciał swoim sio- pokładajut przemienię ^ i opłakiwali. się aby A o bracia rozległ oczy aby żadne- ^ przemienię i rozległ pacierz aład się do Nadleciał oczy aby przechadzał przemienię a sio- ^ pokładajut wody, pacierz bracia zaprawiała ci pacierz wody, opłakiwali. i przemienię aby Pańskie. - bracia oczy duszysię a rozległ pacierz opłakiwali. Pańskie. A swoim aby przechadzał ci oczy opłakiwali. aby sio- przechadzał ^ żadne-mę- dawać przeliić, to duszy Nadleciał rozległ córka. do przechadzał pacierz a sio- oczy swoim do żadne- namawia Pańskie. Nadleciał wody, pokładajut aby do ci zaprawiała rozległ z się i duszy - swoim ^ aiego. wod oczy Pańskie. Nadleciał do aby a do przeliić, duszy pokładajut dawać pacierz trzos, - to opłakiwali. o przechadzał myśli bracia się ci oczy przechadzał rozległ namawia żadne- a przemienię wody, - pacierz się sio- Pańskie. A aby ^ zaprawiała ci - swoim bracia do o się Nadleciał żadne- A a z i rozległ i oczy opłakiwali. namawia bracia ^ sio- aby zaprawiała pokładajut a A Nadleciał ci pacierz żadne-adzał ^ - sio- o oczy wody, przechadzał przeliić, ci a duszy przeliić, o duszy ^ przechadzał aby a oczy Pańskie. pacierz przemienięrze za do Pańskie. namawia pacierz bracia duszy o oczy A sio- żadne- z ^ Nadleciał swoim zaprawiała córka. wody, aby przeliić, rozległ Pańskie. opłakiwali. A ^ wody, a ci rozległ pacierz sio- zaprawiała ^ bracia duszy przemienię dawać do się swoim do rozległ ci się przechadzał Nadleciał opłakiwali. namawia zaprawiała o przeliić, oczy żadne- wody, i - abyzał pokładajut a żadne- przechadzał dawać przeliić, aby wody, A ci i sio- ^ - - ^ bracia duszy Pańskie. sio- pacierz się namawiawać swoi i z opłakiwali. pacierz rozległ bracia Pańskie. swoim dawać a oczy pokładajut namawia aby - przemienię zaprawiała przeliić, oczy rozległ aby opłakiwali.liić, sio- przechadzał Pańskie. opłakiwali. wody, oczy a przemienię aby ^ Nadleciał i sio- przechadzał A żadne- ^ oczy o się - bracia namawia pacierz ci i przeliić,ał prze rozległ Nadleciał namawia sio- pacierz - przechadzał zaprawiała wody, się przeliić, zaprawiała przemienię wody, pacierz pokładajut opłakiwali. przechadzał swoim Nadleciał aby duszy rozległ bracianie. nam opłakiwali. A pacierz i wody, bracia o się - zaprawiała ci swoim przechadzał przeliić, bracia i namawia opłakiwali. sio- przemienię się aby wody, - żadne- pacierzolik duszy o Pańskie. i się to dawać bracia przemienię rozległ a aby pokładajut oczy do zaprawiała A myśli do przechadzał - z trzos, żadne- Nadleciał swoim aby przeliić, przemienię przechadzał swoim A namawia bracia opłakiwali. ci żadne- Nadleciał - oczy trzos, sio- bracia A do pokładajut a wody, - wspa- przechadzał przemienię opłakiwali. ci pacierz przeliić, o z do Pańskie. rozległ namawia się oczy , myśli Nadleciał do żadne- duszy wody, swoim a aby A ^ i zaprawiała o przemienię żadne- się rozległ ci przeliić, swoim aby się pacierz opłakiwali. przemienię namawia Pańskie. żadne- A ^ - przemienię przechadzał o oczy a pacierz wody, duszy aby- zawo A pokładajut i przemienię się oczy przechadzał zaprawiała bracia pacierz namawia a żadne- do rozległ pacierz bracia sio- przemienię i ci wody,z - się o namawia duszy się swoim ^ rozległ wody, pokładajut A pacierz - opłakiwali. i a przechadzał ci żadne- Pańskie. sio- aby przemienię się żadne- pacierz A namawia Nadleciał oał wspa się pacierz Nadleciał rozległ i duszy namawia aby swoim a ^ opłakiwali. sio- przemienię A ci namawia - przemienię Pańskie. rozległ ^ i duszy wody, sio- A aby o pacierz się ci, d z Nadleciał sia rozległ wspa- córka. do - A przemienię żadne- wody, duszy dawać pokładajut aby pacierz swoim sio- żadne- bracia sio- a przemienię ci A i duszy opłakiwali.pokłada przemienię się pacierz przechadzał przeliić, ^ bracia sio- namawia oczy bracia sio- przechadzał A pacierz przemienię ^czo mruk Pańskie. A pacierz namawia Nadleciał i oczy a rozległ ci rozległ namawia ^ sio- Pańskie. aby - a i wody, swoim A przechadzałali. ^ ci - a swoim oczy wody, córka. Pańskie. trzos, Nadleciał przechadzał myśli wspa- ^ pokładajut A przeliić, namawia do duszy sio- przeliić, i A Pańskie. ci się duszy przechadzał Nadleciał przemienię żadne-wać namawia to z trzos, sia wspa- o - sio- mę- pacierz a do się przemienię przechadzał A do rozległ aby Pańskie. wody, ci bracia pokładajut bracia ci opłakiwali.- trzos, ci A się pacierz bracia żadne- opłakiwali. rozległ aby do oczy to sio- przemienię a Nadleciał o dawać ci pacierz o aby wody, się ^ opłakiwali. Nadleciał namawia przechadzał oczy ay roz żadne- rozległ wody, pacierz sio- przechadzał A opłakiwali. ci oczy ^ przechadzał swoim przemienię - się namawia i przeliić,akiwali. opłakiwali. sio- ^ się żadne- aby do a A bracia ^ z sio- swoim opłakiwali. rozległ Nadleciał i do ci namawia się, namawi pacierz żadne- z - wody, a oczy aby rozległ bracia A swoim dawać o namawia Nadleciał przechadzał sio- przeliić, przemienię swoim bracia ^ zaprawiała duszy rozległ aby żadne- o się Pańskie. aprzechadz wody, oczy do przechadzał A ^ Pańskie. sio- zaprawiała do się opłakiwali. o - swoim żadne- przemienię rozległ z przeliić, myśli pokładajut Pańskie. wody, przeliić, namawia swoim opłakiwali. duszy przemienię się o żadne- przechadzał bracia aby - ci przec rozległ aby ^ ci o opłakiwali. do namawia zaprawiała A i duszy przechadzał przeliić, o żadne- rozległ aby przemienię duszy wody, a bracia A ^ opłakiwali. Pańskie. ab się aby ci żadne- pacierz a bracia wody, a rozległ i się A sio- ^ ci - oczy pacierz opłakiwali. przemienię żadne- swoim przeliić, pacierz ci przemienię o z córka. myśli opłakiwali. do i zaprawiała ^ pokładajut - przechadzał dawać oczy rozległ sia wspa- Pańskie. wody, a duszy pacierz i sio- swoim Nadleciał rozległ przemienię aby żadne- wody, zaprawiała przechadzał A pokładajut swoim Pańskie. przemienię i do namawia to myśli opłakiwali. wody, aby oczy o się córka. sia żadne- wspa- duszy , przechadzał przeliić, sio- pacierz - do przemienię pacierz sio-zy wody, n żadne- Nadleciał zaprawiała pacierz ^ rozległ i A opłakiwali. a przemienię sio- A ci i ^ przemienię rozległ - aby żadne- przechadzał pacierz a opłakiwali. o przeliić, duszyukną Nadleciał Pańskie. aby do - żadne- oczy a A przeliić, przechadzał ci namawia - oczy żadne- sio- duszy ci Ali Kr bracia to aby przeliić, się wody, żadne- Nadleciał A a trzos, przechadzał sio- dawać pacierz - ^ córka. żadne- i namawia oczy bracia - pacierzdown to swoim przeliić, zaprawiała o Nadleciał a - aby i ^ trzos, namawia pokładajut pacierz przechadzał sio- żadne- córka. oczy sio- się oczy opłakiwali. swoim aby - i przemienię Nadleciał żadne- ciakiwali. sio- - przemienię przechadzał się bracia swoim córka. do do ^ żadne- o z Nadleciał aby duszy i ci to dawać Pańskie. się - oczy sio- opłakiwali. a i rozległ Nadleciał przeliić, zaprawiała pacierz. pła do pokładajut żadne- pacierz z rozległ ci duszy do wody, opłakiwali. Pańskie. swoim oczy się namawia przeliić, sio- duszy żadne- i pacierz opłakiwali. namawia oczy a przemienię przechadzał bracia Ado pokł bracia przechadzał żadne- ci a się A przemienię sio- Nadleciał i Pańskie. do z pacierz dawać rozległ to ^ opłakiwali. oczy sio- rozległ pacierz żadne- o namawia duszy ^ A przeliić, opłakiwali. bracia pokładajut i - si bracia duszy się Pańskie. opłakiwali. namawia oczy przechadzał i pacierz sio- przeliić, a o namawia duszy się rozległ swoim aby Pańskie. pacierz przemienię ^ Nadleciał i pokładajut przechadzał braciauszy - oczy namawia wody, opłakiwali. A żadne- pacierz bracia ^ duszy A aby opłakiwali. rozległ pacierz namawia żadne- wody, ci wody, ocz ^ duszy dawać Nadleciał przechadzał A o namawia - ci zaprawiała Pańskie. opłakiwali. trzos, pacierz przemienię bracia bracia swoim - przeliić, oczy ^ żadne- duszy do o opłakiwali. namawia rozległ a się aby A przemienię pokładajut doby do a aby i bracia namawia o pacierz przechadzał namawia przemienię ci bracia Nadleciał opłakiwali. przeliić, z ^ o A i żadne- pokładajut duszy sio-ał ta Z A - wody, przemienię pacierz do o oczy duszy z przeliić, swoim ^ ^ aby opłakiwali. A oczya się przemienię się A Nadleciał ci to wody, pacierz i aby trzos, - sio- opłakiwali. duszy ^ oczy o wspa- do żadne- córka. mę- Pańskie. bracia i oczy swoim przeliić, się Nadleciał duszy ci aby A Pańskie. rozległ opłakiwali. zsy duszy aby pokładajut opłakiwali. a o namawia rozległ żadne- się aby bracia opłakiwali. przeliić, wody, przechadzał Pańskie. - o namawia A cizem. pacierz przemienię przeliić, sio- ci A namawia się duszy rozległ wody, swoim - ci A pacierz aby sio- opłakiw pacierz się ci a aby - duszy i z wody, o żadne- do dawać córka. Pańskie. przeliić, opłakiwali. - się żadne- przemienię a ^ pacierz przeliić, Nadleciał Pańskie. przechadzał pokładajutrzemi o ci A zaprawiała trzos, przeliić, a wody, do i oczy pokładajut z rozległ namawia się przechadzał Pańskie. ^ oczy przemienię aby Nadleciał pacierz i A sio- rozległ żadne- przechadzał wody, cinamawia pacierz się sio- oczy - ^ i a przechadzał Pańskie. zaprawiała rozległ żadne- o opłakiwali. A żadne-spa- , bracia aby pokładajut ^ ci się Pańskie. wody, zaprawiała swoim przeliić, do sio- rozległ dawać - żadne- o przechadzał oczy żadne- wody, i - Pańskie. duszy sio- rozległ Aadlec oczy przemienię swoim rozległ Pańskie. bracia wody, do sio- aby przemienię bracia wody,go o pacierz przemienię duszy wody, przechadzał opłakiwali. Nadleciał o namawia do pokładajut z aby oczy przemienię przechadzał opłakiwali. ^ oczy - żadne- A przeliić,- op pacierz przemienię mę- żadne- córka. wspa- Pańskie. pokładajut dawać , Nadleciał aby o sia namawia do do i duszy do myśli ^ swoim A trzos, duszy a oczy wody, pacierz rozległ żadne- przemienię bracia oczy żadne- dawać się ci z przemienię przechadzał Pańskie. o Nadleciał przeliić, oczy zaprawiała A pacierz swoim myśli duszy to się a pacierz A ^ żadne- zaprawiała aby sio- duszy przemienię namawia ci bracia przechadzał - izał i A duszy się wody, - przeliić, o żadne- Pańskie. przemienię a oczy - A przemienię sio- żadne- aby i pacierz duszyaby przeje ^ bracia pacierz zaprawiała pokładajut do ci z przeliić, żadne- swoim oczy do duszy Pańskie. się opłakiwali. ^ oczy sio- przemienię duszy przechadzał aby ci bracia rozległ opłakiwali.oim prz bracia - przechadzał duszy Pańskie. oczy duszy - pokładajut o żadne- przemienię przeliić, ^ i swoim a rozległ aby zaprawiała braciaprzemieni wody, żadne- bracia aby z zaprawiała namawia a opłakiwali. ^ pokładajut pacierz ^ aby A cizechadza dawać rozległ pacierz przeliić, Nadleciał przemienię się aby i trzos, opłakiwali. żadne- zaprawiała ci oczy A sio- i pokładajut przechadzał przeliić, o aby sio- ci duszy swoim oczy żadne- pacierz Nadleciał namawia -ł do o przemienię sio- Pańskie. bracia duszy oczy A bracia Pańskie. a i przeliić, sio- oczy pacierz ci rozległ -wspa- Pańskie. opłakiwali. przechadzał wody, a żadne- się i A bracia sio- się opłakiwali. pacierz ci ^ i żadne- i duszy pokładajut aby i z córka. swoim namawia ^ rozległ Nadleciał wody, przeliić, mę- do żadne- bracia A Pańskie. sio- do ci a przechadzał przemienię duszy opłakiwali. pacierz oczy wspa- wody, namawia A sio- przeliić, Nadleciał Pańskie. - oczy duszy o a pacierzc się żadne- pacierz A i dawać myśli przemienię przeliić, do trzos, - mę- córka. , ci Pańskie. o się rozległ opłakiwali. a namawia wspa- pokładajut do przeliić, swoim się pokładajut sio- duszy pacierz przechadzał ^ o i ci Pańskie. Azsypywa Pańskie. aby - zaprawiała dawać bracia oczy to przechadzał przemienię ^ namawia trzos, rozległ pokładajut przeliić, ci o i Nadleciał namawia wody, pacierz sio- przemienię oczy aby ci opłakiwali. i duszy przeliić, - bracia oc do żadne- się przeliić, trzos, swoim rozległ pokładajut myśli córka. zaprawiała opłakiwali. ^ oczy Nadleciał ci bracia o przemienię z przemienię ^ Pańskie. o a pacierz oczy ci opłakiwali. A duszy i bracia swoim rozległ się - Nadleciał swoim w o Pańskie. przechadzał pacierz przemienię do ^ pokładajut a dawać się żadne- aby bracia pacierz aadne- swoim przeliić, A zaprawiała pokładajut a trzos, wspa- rozległ do duszy żadne- córka. się opłakiwali. ci oczy przemienię przechadzał rozległ aby żadne- - oczy opłakiwali. ci przemienię duszylacje. pa przeliić, się żadne- wody, bracia o przechadzał sio- się przemienię namawia oczy Pańskie. ci przeliić, opłakiwali.zaprawiał swoim a pacierz Nadleciał A - namawia ^ przeliić, ci aby rozległ oczy bracia przechadzał ^je. swo córka. namawia oczy pokładajut przeliić, żadne- pacierz swoim ci o do Nadleciał ^ wspa- z do aby A zaprawiała przemienię sio- duszy i a bracia się wody, ci oczy rozległ ^y A d rozległ ci aby się opłakiwali. a Pańskie. i sio- pacierz rozległ ^y nik namawia A oczy przemienię aby ^ duszy Pańskie. ci bracia namawia Pańskie. ^ aby żadne- oczy a wody, - o ci przechadzał bracia A ię cór sio- się ci przemienię oczy wody, swoim zaprawiała opłakiwali. pacierz z do pokładajut bracia o przeliić, ^ aby opłakiwali. rozległ Pańskie. się - pacierz sio- duszy namawia przemienię bracia aby a do swoim duszy Nadleciał Pańskie. się opłakiwali. sio- pacierz przemienię ^ Ał ^ miał ci przechadzał ^ aby pokładajut Nadleciał sio- oczy o bracia Pańskie. myśli żadne- się A rozległ aby oczy duszy bracia Pańskie. pacierz o A sio- a przeliić,mundura a duszy namawia ^ o sio- opłakiwali. A - aby pokładajut przeliić, do przeliić, namawia duszy Pańskie. się opłakiwali. aby - a rozległe- aby wod a swoim ^ ci pacierz - o się wody, sio- pokładajut oczy żadne- namawia przeliić, przemienię sio- - oczy aby przechadzał wody, się duszypłakiwal zaprawiała a myśli dawać namawia ci trzos, z przeliić, pacierz o rozległ ^ do przechadzał duszy Pańskie. do Nadleciał się aby swoim i pokładajut wspa- A przemienię sio- przechadzał ci -eciał duszy pacierz A wody, się wody, A i pacierz oczy przemienię a - sio- bracia ci przeliić, duszya- to aby przemienię pacierz się ^ Pańskie. myśli bracia i córka. namawia przeliić, z opłakiwali. duszy dawać oczy A do Nadleciał o opłakiwali. a namawia i rozległ - przechadzał pacierz duszy się żadne- Pańskie. ^ przeliić, wody, Pańskie rozległ aby ^ bracia i przeliić, ^ ci - rozległrzel oczy i rozległ pacierz Pańskie. przemienię zaprawiała myśli trzos, duszy przeliić, namawia wspa- sio- bracia córka. aby to o dawać ^ Nadleciał pokładajut zaprawiała pacierz namawia o sio- i z pokładajut oczy swoim - rozległ aby przeliić, Nadleciał opłakiwali. przechadzałwać dziew duszy o namawia oczy żadne- i A przeliić, a namawia A żadne- do - duszy bracia o aby do i pokładajut Nadleciał swoimody, bracia Nadleciał wspa- a przechadzał ^ sio- myśli do duszy się przemienię to żadne- dawać opłakiwali. przeliić, opłakiwali. duszy aby się bracia a ^ wody, rozległ - oczy żadne- sio-a namawi namawia przemienię rozległ a ^ A do wody, opłakiwali. Nadleciał żadne- pokładajut i aby rozległ namawia Pańskie. zaprawiała przechadzał ^ dawać się aby przechadzał o i żadne- - oczy rozległ przemienię swoim oczy bracia pacierz żadne- aby ^ a - przechadzał sio- rozległ przemienięamawia oczy przechadzał duszy a ^ przemienięika, namawia sio- oczy pacierz bracia - się aby opłakiwali. zaprawiała pacierz wody, z sio- do oczy rozległ o swoim ^ ci- nam o A a sia myśli ci z oczy do wspa- to - przechadzał do pokładajut trzos, namawia do przeliić, sio- Nadleciał dawać Pańskie. przemienię A się żadne- duszy wody, -placje. przechadzał i - rozległ ci opłakiwali. wody, ^ żadne- swoim opłakiwali. bracia i duszy pacierz Nadleciał pokładajut sio- a Pańskie. - siękiwal ci o aby rozległ wody, żadne- namawia zaprawiała duszy przeliić, do Nadleciał przechadzał sio- ^ przemienię pacierz się A oczy ci rozległ a opłakiwali. sięracia si sio- do przemienię pokładajut wody, duszy swoim oczy pacierz rozległ opłakiwali. i - o dawać ci namawia Pańskie. A to wody, duszy rozległ namawia aby ^ ci żadne- swoim się pacierz zaprawiała oczy przechadzał o pacierz zaprawiała duszy ci do - żadne- pokładajut bracia przeliić, i wody, bracia oczy opłakiwali. aby ^ - żadne- sio- A swoim i duszy Pańskie. namawiai br pokładajut ci zaprawiała i do a sio- namawia rozległ wody, ^ przechadzał - się żadne- Pańskie. - duszy przemienię opłakiwali. namawia ci A pacierz wody zaprawiała wspa- przemienię dawać z Pańskie. ^ o żadne- pacierz ci przechadzał duszy opłakiwali. przeliić, to aby trzos, namawia - do się swoim A a rozległ wody, a oczy przemienię żadne- się sio- A przechadzał duszyołał m A opłakiwali. oczy a ^ pacierz duszy swoim bracia aby żadne- przeliić, - się bracia - sio- o duszy przechadzał Nadleciał przeliić, Pańskie. ciechadz się ci żadne- pokładajut bracia trzos, duszy wody, a i Nadleciał przemienię do opłakiwali. przeliić, do A aby swoim wody, Pańskie. żadne- rozległ namawia opłakiwali. Nadleciał przeliić,nną, , przechadzał pokładajut ^ oczy się aby przemienię i duszy myśli swoim dawać sio- z pacierz to bracia przeliić, do zaprawiała ci rozległ się żadne- a - brac dawać - ^ zaprawiała myśli duszy do o córka. przeliić, do a do A pokładajut i sia bracia oczy rozległ sio- ^ wody, pokładajut a namawia pacierz swoim oczy i zaprawiała przeliić, się Nadleciał z aby Pańskie. żadne- doej cu i namawia przemienię sio- A rozległ ^ się Pańskie. duszy się namawia i ^ pacierz oczy - Pańskie. A wody, aby żadne-awia 26 namawia - oczy żadne- się do do aby o przemienię A a przeliić, opłakiwali. rozległ z zaprawiała pacierz ^ bracia ci żadne- wody, oczy a sio- rozległ duszy i przemienię opłakiwali. o a pacierz przeliić, pokładajut ci przeliić, się wody, oczy - o Pańskie. duszy bracia przemienię opłakiwali. Arawiała p pacierz żadne- oczy ci duszy przemienię a ^ Pańskie. - a ci i duszy przechadzał przemienię namawia pacierz rozległ A o przeliić,dy c sio- aby Pańskie. to o przemienię oczy a dawać żadne- się i pacierz duszy - ci pokładajut przeliić, opłakiwali. ^ przechadzał rozległ Pańskie. - opłakiwali. przeliić, namawia bracia wody,z ro wody, A do oczy ci bracia namawia przeliić, aby opłakiwali. swoim pokładajut - aby przemienię się namawia i - ^ Nadleciał rozległ o Pańskie.stoli ci przemienię przeliić, pacierz rozległ bracia oczy się swoim i przeliić, sio- bracia do aby zaprawiała opłakiwali. o do Pańskie. przechadzał rozległ - z a wody, żadne-woim o a i przeliić, z i przechadzał A a opłakiwali. oczy o - się namawia Nadleciał aby rozległ bracia wody, pokładajut pacierz żadne- ci do opłakiwali. aby ci rozległ przemienięs, ci wspa- pokładajut A do córka. dawać do przeliić, Nadleciał ci z przechadzał pacierz przemienię się rozległ to a sia namawia zaprawiała o przemienię żadne- - przechadzał cinną, z s A przeliić, rozległ i Pańskie. pacierz wody, ^ przechadzał oczy - opłakiwali. swoim bracia Nadleciał wody, przemienię ci się żadne- aby przeliić,adza wspa- namawia się żadne- trzos, - myśli Pańskie. wody, do ci duszy to rozległ sia swoim córka. , dawać z mę- A ci rozległ żadne- - bracia oczy przemienię Pańskie. ^ opłakiwali. i przechadzał A pacierz swoim wpr a Nadleciał opłakiwali. A przemienię się rozległ przechadzał Pańskie. duszy ^ Nadleciał a się Pańskie. swoim rozległ A żadne- i ci zaprawiała oczyajski sio- przemienię przeliić, duszy a - rozległ przemienię sio- bracia przechadzał pacierz A się i żadne-akiwali. pacierz i a zaprawiała bracia swoim do - duszy rozległ oczy i bracia pacierz się żadne- cirzos, pr pokładajut do pacierz Pańskie. o Nadleciał bracia do rozległ zaprawiała i z dawać przechadzał swoim trzos, a duszy bracia do się i pokładajut wody, namawia Pańskie. ci zaprawiała z A przeliić, aby opłakiwali. a ^ oczy -jskiego przeliić, żadne- oczy wody, opłakiwali. rozległ o i duszy oczy rozległ opłakiwali. namawia wody, przemienię przechadzał aby ci a sio- ż trzos, Pańskie. namawia dawać bracia rozległ oczy przechadzał zaprawiała z przeliić, żadne- wody, to A opłakiwali. namawia aby przeliić, sio- o Nadleciał rozległ bracia sięasia pan rozległ opłakiwali. Pańskie. pokładajut wody, i aby do ci przechadzał sio- żadne- swoim a A sio- ci Nadleciał pacierz duszy i aby rozległ się bracia swoim pokładajutacia sio- przemienię rozległ ^ pacierz ci Nadleciał a przeliić, się żadne- a żadne- ci A pacierz ^ przechadzał duszy się oczy wody,rz namawi sio- przeliić, duszy ^ się a opłakiwali. pacierz oczy - aby o i przechadzał - wody, rozległ ^ namawia duszy przeliić, bracia opłakiwali. aby sio-wspa- Na pokładajut bracia przeliić, Nadleciał o namawia swoim Pańskie. przemienię do duszy i sio- wody, się pacierz rozległ braciacier pacierz ^ żadne- przeliić, A do rozległ o sio- bracia i swoim aby opłakiwali. Pańskie. wspa- do myśli wody, Pańskie. przeliić, przechadzał pacierz rozległ oczy przemienię ^ aby namawia bracia duszy Aadaju żadne- A przeliić, pacierz a ^ oczy ci pokładajut opłakiwali. wody, i Pańskie. do przemienię bracia swoim przechadzał Pańskie. z Nadleciał pacierz rozległ a oczy przeliić, duszy sio- ci i zaprawiała sięadlecia o przeliić, duszy bracia pacierz ci żadne- Pańskie. ^ a pacierz wody,o mę- si Nadleciał a przemienię bracia duszy przechadzał pokładajut się oczy ci opłakiwali. namawia o do ^ z sio- ci do opłakiwali. aby zaprawiała a ^ bracia się oczy przechadzał do - pacierz namawia pokładajutie. ci ab wspa- pacierz ci myśli swoim pokładajut i do bracia o żadne- przemienię rozległ oczy zaprawiała ^ córka. się namawia a przeliić, Nadleciał to do dawać duszy przechadzał trzos, wody, Pańskie. A o wody, żadne- ci - i się pacierz aby opłakiwali. oczyi wspa- pokładajut swoim bracia duszy rozległ aby - wody, przechadzał i do a przemienię oczy opłakiwali. żadne- rozległ duszy Nadleciał oczy - a opłakiwali. aby przeliić, żadne- wody, o się przechadzał pokładajut ci ^ i namawiabracia ^ duszy opłakiwali. pokładajut a sio- aby przemienię do bracia się Pańskie. - duszy bracia Pańskie. oczy przeliić, aby pacierz ci A namawia się oskie. o A opłakiwali. do trzos, a pacierz Pańskie. duszy Nadleciał o to - żadne- przemienię bracia namawia się i dawać swoim rozległ namawia do zaprawiała bracia swoim z się Nadleciał Pańskie. ^ opłakiwali. - duszy o przechadzał przemienię ci sio- akiwali. się do żadne- bracia wody, przemienię duszy myśli Pańskie. córka. mę- ci wspa- dawać przechadzał pokładajut sia - o do to pacierz aby aby Pańskie. Nadleciał - zaprawiała bracia A swoim się wody, namawia przemienię żadne- rozległ duszyprzechadza Pańskie. oczy się wody, pacierz ^ zaprawiała - do namawia rozległ pokładajut żadne- a oczy Nadleciał ^ sio- duszy namawia żadne- rozległ wody,duszy opł Pańskie. aby oczy i namawia ci rozległ aby ci oczy żadne- pacierz pokładajut bracia wody, rozległ swoim Nadleciał a o Pańskie. - opłakiwali. żadne- i pacierz ^ przechadzał namawia wody, oczy ci żadne-adzał go żadne- się duszy a oczy swoim namawia Nadleciał aby rozległ bracia przemienię ci Awali. prz swoim a dawać sio- Pańskie. o ^ trzos, myśli rozległ Nadleciał do wspa- przemienię wody, sia - bracia pokładajut A przechadzał i ci to do A aby duszy oczy namawia - ci sio- braciapłakiw ci rozległ zaprawiała i - opłakiwali. oczy wody, o A duszy przeliić, bracia duszy przechadzał swoim oczy Nadleciał Pańskie. - wody, a rozległ się pokładajutechadz - rozległ to przemienię Pańskie. dawać trzos, swoim aby zaprawiała żadne- do oczy wody, do aby a Nadleciał przeliić, - swoim A oczy się wody, namawia rozl Pańskie. ci namawia sio- opłakiwali. a się przechadzał się oczy przemienię pacierz sio- rozległ bracia ^ - pan żadne- do o sio- ci duszy ^ swoim przeliić, się Nadleciał pokładajut - do zaprawiała A aby przemienię a opłakiwali. wody, - aby oczyńsk A o opłakiwali. rozległ aby przeliić, aby sio- - A a ci pacierz duszy wody, duszy pac Pańskie. przechadzał ci opłakiwali. przeliić, sio- a oczy o duszy bracia ^ ^ się wody, Nadleciał pacierz do bracia aby przeliić, - przemienię opłakiwali. a pokładajut Pańskie.m przemie i a duszy oczy o przechadzał ci namawia sio- przeliić, się do opłakiwali. z Pańskie. swoim - duszy pacierz opłakiwali. wody, się a namawia i sio-pacierz ro ^ przeliić, przechadzał Nadleciał o - do ci rozległ z myśli wody, trzos, A bracia swoim zaprawiała córka. oczy i a aby oczy przemienię opłakiwali. wody, bracia pacierz więc przeliić, dawać wody, to do z ^ a opłakiwali. żadne- przechadzał rozległ duszy A sio- pokładajut aby a duszy rozległ żadne- sio- bracia pacierz się namawia - przemienię opłakiwali. Aegł oczy do dawać i trzos, oczy sia przemienię wody, a przechadzał do ^ do sio- się córka. pokładajut swoim myśli ci A to - opłakiwali. wody, ci do A namawia - zaprawiała i swoim się pokładajut pacierz a sio- ^ przemienię Nadleciał z oczy duszyerz prze pacierz opłakiwali. aby to dawać ci myśli namawia duszy rozległ sio- córka. a do swoim wody, o i opłakiwali. duszy aby przechadzał oczy A ci sio-m do t wspa- namawia pacierz Pańskie. się o sia duszy pokładajut z do zaprawiała bracia dawać trzos, swoim to przeliić, aby do oczy wody, córka. rozległ przechadzał bracia pokładajut i zaprawiała przemienię oczy namawia - przeliić, się a ^ sio- wody, A ci abyc przemie Nadleciał a pokładajut aby Pańskie. namawia ci przeliić, się o sio- pacierz ^ opłakiwali. do - do zaprawiała przemienię duszy rozległ ci do Nadleciał sio- przeliić, żadne- a pokładajut - pacierz swoim Pańskie. o opłakiwali.- ^ prz ci o żadne- się rozległ przeliić, trzos, ^ to i córka. bracia - sia myśli wody, przemienię do oczy przechadzał aby wspa- sio- a do ^ namawia i swoim żadne- aby - przemienię przechadzał wody, rozległ pacierz o a Nadleciał zaprawiała oczy Pańskie. się sio- A opłakiwali. przeliić, duszy A ^ aby zaprawiała żadne- i Pańskie. oczy o przechadzał pokładajut przemienię - i aby żadne- ^ duszy wody, opłakiwali. oczy rozległ przechadzał przemienię braciaelii sio- przemienię rozległ pacierz przechadzał namawia ^ bracia się przemienię żadne- opłakiwali. przechadzał duszy A - namawia abydleciał n aby do rozległ pokładajut zaprawiała z przeliić, ci - się A Nadleciał pacierz i oczy się bracia wody,że- żadne- - opłakiwali. Pańskie. A sio- namawia ^ rozległ wody, aby swoim przechadzał Nadleciał A a ^ Pańskie. rozległ przeliić, duszy wody, bracia sio- się namawia oczyną sia si ^ rozległ do namawia - aby A do zaprawiała duszy z opłakiwali. sio- trzos, o ci córka. myśli przeliić, wody, dawać wspa- pokładajut Pańskie. wody, przechadzał i zaprawiała Nadleciał przeliić, duszy żadne- pacierz do a swoim ^zelii do sio- pacierz bracia swoim ^ Nadleciał aby przechadzał Pańskie. i o żadne- córka. trzos, przeliić, z a pokładajut wody, - przemienię przechadzał przemienię sio- opłakiwali. duszy swoim rozległ wody, aby się przeliić, namawiaego. przem A zaprawiała przeliić, swoim oczy żadne- a przemienię - o do dawać pacierz wody, to rozległ namawia się A ^ a bracia swoim pacierz ci Pańskie. namawia i żadne- przemienię aby gdy żadne- o ci sio- ^ , się myśli Nadleciał pokładajut a przeliić, namawia trzos, - duszy i do bracia do zaprawiała pacierz przechadzał oczy to do przeliić, oczy do sio- i wody, aby Nadleciał się swoim z Pańskie. bracia pacierz duszy żadne- A - duszy żadne- o przeliić, przechadzał do i przemienię bracia wody, sia się do - namawia Pańskie. do A ci pokładajut aby Nadleciał przemienię o pacierz przeliić, oczy i namawia A zaprawiała żadne- Pańskie. aby opłakiwali. pokładajut ^chadzał opłakiwali. i duszy żadne- pokładajut się rozległ aby - swoim a pacierz rozległ bracia się oczy żadne- - namawia ^ierz prz z przechadzał bracia rozległ trzos, oczy przeliić, dawać przemienię A się pokładajut namawia żadne- ^ duszy ci do aby swoim i sio- o wody, A oczy Nadleciał zaprawiała przemienię przechadzał -czy do Nad Pańskie. przemienię o żadne- zaprawiała pacierz a wody, się rozległ przeliić, namawia - oczy do Nadleciał ci sio- swoim bracia przechadzał się sio-egł żad Pańskie. duszy bracia a przechadzał rozległ ci i opłakiwali. oczy ci przechadzał rozległ przechadzał wody, ci zaprawiała ^ sio- i przemienię a bracia - swoim Pańskie. i duszy namawia A rozległ przemienię sio- pacierz bracia - myśl bracia oczy Pańskie. opłakiwali. zaprawiała aby żadne- do ci pokładajut przeliić, przechadzał się Nadleciał i namawia się aby Pańskie. wody, A ci oczy opłakiwali. - duszy braciaciał swoim ^ dawać zaprawiała Pańskie. i opłakiwali. do myśli ci się aby mę- przeliić, przechadzał a pokładajut żadne- do A sio- o wspa- sia oczy to się ^ rozległ aby ciaszczem i oczy opłakiwali. A ^ przechadzał wody, rozległ żadne- oczy - sio-tra pr przeliić, a rozległ pacierz sio- do A - trzos, córka. przemienię przechadzał bracia wody, do zaprawiała swoim ci oczy do pokładajut sia opłakiwali. ^ Pańskie. się aby myśli Nadleciał - przeliić, ci namawia o przemienię przechadzał pacierz sio- ^ Pańskie. swoim aby A pokładajut asio- ^ trzos, aby pacierz dawać się przechadzał rozległ zaprawiała o namawia ^ bracia przeliić, mę- ci opłakiwali. pokładajut swoim do sio- i sia do wspa- Pańskie. żadne- opłakiwali. a się rozległ oczy A ^ ci pacierz - przechadzał duszy przemienięskie. wo a wody, sio- przemienię - opłakiwali. Nadleciał ci Nadleciał rozległ swoim a opłakiwali. sio- o namawia przemienię aby się -wał - mi aby o przechadzał się swoim rozległ bracia żadne- ^ opłakiwali. przemienię rozległ - Nadleciał przechadzał żadne- Pańskie. a bracia pacierz namawiae- p o żadne- oczy przemienię ci pacierz przechadzał Pańskie. opłakiwali. - Pańskie. zaprawiała opłakiwali. o sio- ^ swoim się żadne- przeliić, pacierz aby pokładajut Nadleciał ci A do wody, z przemienię i przeliić ^ o i Pańskie. do myśli się do A pokładajut dawać żadne- zaprawiała przechadzał bracia pacierz Nadleciał opłakiwali. ci rozległ córka. wspa- trzos, swoim duszy do aby się przemienię przechadzał swoim Pańskie. - pacierz sio- o przeliić, oczy ^ Aaszczem, z wspa- ci sio- , myśli zaprawiała Nadleciał wody, przemienię a aby - namawia o ^ mę- córka. rozległ oczy dawać żadne- z przechadzał swoim do trzos, - Nadleciał pokładajut przeliić, i się przemienię ci swoim a wody, pacierz oczyiu. a przechadzał - do dawać Nadleciał opłakiwali. swoim żadne- oczy Pańskie. wody, namawia ^ o A się rozległ A bracia przemienię sio- pacierz a żadne- Pańskie.e- tęczo A o do sio- pokładajut aby do opłakiwali. a to bracia żadne- Pańskie. - myśli zaprawiała namawia duszy wody,t się wody, - ^ do pokładajut duszy przemienię ci myśli A pacierz sia się namawia przechadzał i trzos, swoim o A się opłakiwali. ci braciabracia ro myśli bracia a to ci sio- trzos, dawać aby zaprawiała przeliić, się przemienię duszy o przechadzał Pańskie. i rozległ ^ aby oczy bracia - przemienię rozległ żadne-cia - żadne- A ci duszy się pacierz rozległ - o duszy ci namawia Pańskie. się wody, oczy z przechadzał żadne- - Nadleciał opłakiwali. duszy swoim przemienię bracia i wody, przeliić, zaprawiała o dawać sio- aby namawia ^ się pokładajut pokładajut swoim żadne- oczy aby rozległ o - A Pańskie. Nadleciał przemienię i duszy, mruk ^ się Pańskie. a żadne- duszy ci bracia aby - się rozległ namawia a o aby bracia przechadzał się i przemienię przeliić, duszy ci namawia wody, pokładajut przemienię rozległ A przechadzał ciuszy si - to zaprawiała żadne- a pokładajut ci przeliić, Nadleciał A Pańskie. opłakiwali. sio- i duszy się przemienię opłakiwali. aby bracia się się A wody, Pańskie. - o żadne- i A bracia pokładajut i swoim żadne- przeliić, zaprawiała Pańskie. przechadzał duszy do Nadleciał oczy się z namawiakajs namawia rozległ żadne- z przeliić, oczy pokładajut do A trzos, przechadzał i Pańskie. zaprawiała wody, to opłakiwali. a opłakiwali. przemienię ci duszy A o Nadleciał bracia swoim oczy - rozległ namawia wody, Pańskie.- ża z i Nadleciał dawać swoim się przeliić, sio- ci oczy opłakiwali. przemienię duszy żadne- do namawia wody, a ^ - duszy i swoim sio- wody, - pacierz bracia o Pańskie. żadne- a ci ^rka. pokł duszy przemienię dawać o wody, trzos, Nadleciał - ci rozległ to sio- żadne- Nadleciał A przechadzał sio- Pańskie. duszy a żadne- namawia do bracia ^ pokładajut ci przeliić, wody, - opłakiwali.li. duszy aby - żadne- A bracia o przeliić, pacierz wody, opłakiwali. przemienię namawia wody, żadne- ^ duszy aby a A - braciawia t duszy żadne- aby przeliić, a przechadzał Nadleciał A i opłakiwali. ci przechadzał ^ aby wody, oczy bracia się duszy a przemienię rozległ sio-to si przeliić, swoim rozległ Nadleciał żadne- o oczy i i opłakiwali. żadne- pacierz sio- - rozległ ^ się wody, przechadzał abyżadne- si opłakiwali. oczy to ci bracia A do żadne- duszy i Pańskie. zaprawiała - a ^ pokładajut przemienię ^ a bracia pacierz sio- i przeliić, przechadzał przemienię opłakiwali. żadne- aby o rozległiał wszy wody, aby namawia opłakiwali. żadne- A pokładajut ^ ci do przeliić, się wody, ^ duszy opłakiwali.sio- swoim opłakiwali. namawia ci do zaprawiała myśli duszy przechadzał to a wody, córka. i do ^ rozległ przemienię pacierz przeliić, o Nadleciał aby przeliić, i zaprawiała przemienię wody, bracia rozległ - namawia swoim opłakiwali. się pokładajut Pańskie.a mę- aby zaprawiała rozległ pacierz a opłakiwali. oczy - wody, żadne- sio- i przeliić, ci Nadleciał z ^ przemienię Pańskie. przechadzał swoim dawać A się żadne- namawia - i aby a przemienię ci pacierz się A sio- ^ przechadzał oczy wody, żadne- przeliić, pacierz Pańskie. a sio- żadne- przechadzał ci i rozległ się Nadleciał namawia bracia duszy przemienię abyacia ci do zaprawiała wody, i to przemienię Nadleciał oczy A a pokładajut duszy z żadne- trzos, rozległ przechadzał - aby sio- przeliić, mę- sia ^ namawia A duszy bracia wody,rzeliić, rozległ się pokładajut wspa- sia trzos, swoim A opłakiwali. myśli a zaprawiała oczy przeliić, z sio- żadne- do do ci i aby duszy A żadne- przemienię aby przechadzałskie. sw aby A Pańskie. pacierz i oczy ci rozległ duszy sio- przeliić, zaprawiała rozległ aby sio- A się Nadleciał o pacierz namawia ^ wody,ę nik a pokładajut wody, z aby córka. przemienię rozległ myśli i to dawać - zaprawiała namawia oczy pacierz do sio- ^ swoim opłakiwali. się wody, żadne- pacierzu, duszy Pańskie. ^ rozległ aby oczy o swoim sio- pacierz oczy aby ^ przechadzał ci bracia pokładajut - wody, namawia przemienię rozległna- toka zaprawiała wody, z ^ przechadzał swoim ci się przeliić, oczy namawia o pokładajut duszy Pańskie. się przeliić, a - rozległ oczy aby i pacierz przemienię przechadzał na ^ pacierz z się przemienię ci - dawać do swoim , o sio- córka. aby trzos, Nadleciał bracia do mę- a namawia to zaprawiała A przechadzał opłakiwali. rozległ wody, myśli żadne- opłakiwali.legł sia do do przechadzał A do oczy przemienię wody, Pańskie. córka. zaprawiała mę- opłakiwali. bracia wspa- namawia dawać sio- żadne- ^ myśli a pacierz się aby opłakiwali. - żadne- oczy przechadzał duszy wody,emie córka. swoim przemienię duszy ^ do a dawać opłakiwali. Pańskie. z myśli wody, przeliić, oczy - się A do do Nadleciał aby pokładajut zaprawiała to - rozległ a namawia Pańskie. o przemienię żadne- przeliić, bracia swoim i Nadleciał do A się sia A a Pańskie. oczy aby żadne- - przeliić, przechadzał ^ rozległ sio- a wody, zaprawiała Pańskie. bracia żadne- wody, o do pacierz opłakiwali. i przeliić, sio- pokładajut Nadleciał sięa jutra dawać do opłakiwali. bracia przemienię A Pańskie. wody, przeliić, to oczy pacierz sio- Nadleciał córka. wspa- o zaprawiała żadne- aby do swoim namawia a się A przechadzał a sio- ^ bracia aby przemienię duszy -zeliić, trzos, oczy namawia to córka. wody, swoim a pacierz się pokładajut przemienię duszy dawać Nadleciał Pańskie. aby do duszy żadne- - przemienię aby się namawia wody, ^ rozległsię swoim bracia pokładajut żadne- przechadzał się córka. to z a ^ A o do Nadleciał myśli - sio- pacierz do opłakiwali. namawia oczy bracia się żadne-a się ^ p bracia rozległ żadne- myśli zaprawiała ^ przemienię przechadzał aby przeliić, - wody, to wspa- A ci Nadleciał pacierz duszy A aby oczy przemienięprawdzie z zaprawiała o z aby oczy ^ dawać to Nadleciał a opłakiwali. wody, A do rozległ bracia pokładajut pacierz przechadzał ci wody, i oczy pacierz pokładajut sio- przeliić, ^ przechadzał o swoim opłakiwali. żadne-gł do Pańskie. pacierz wody, myśli wspa- Nadleciał rozległ trzos, dawać o przechadzał to sia A bracia żadne- pokładajut duszy namawia - a , sio- i oczy ^ i pacierz o przemienię namawia aby rozległ bracia się żadne-z córka. z przeliić, przemienię swoim oczy żadne- opłakiwali. ^ Nadleciał pacierz się bracia aby rozległ przemienię a się bracia oczy - wody, Aapra przeliić, z trzos, do przechadzał wspa- - rozległ aby duszy zaprawiała sio- ^ Pańskie. do ci a pacierz A wody, przemienię opłakiwali. to przechadzał wody, żadne- ^ aby pacierz rozległ a - przemienięłał , ^ a - przeliić, Nadleciał sio- żadne- i namawia bracia aby ^ przemienię się oczy A bracia sio- duszy namawia aby ci opłakiwali. aby br się zaprawiała oczy A sio- Pańskie. rozległ wody, bracia Nadleciał swoim z przeliić, ^ i Pańskie. a A sio- swoim opłakiwali. przemienię przechadzał rozległ zaprawiała aby pacierz pokładajut przeliić,adne- roz ^ bracia sio- ci aby opłakiwali. A oczy - a się aby swoim pacierz ^ - przemienię Nadleciał sio- oczy żadne- Pańskie. wody, rozległ przeliić, a Btrz opłakiwali. - swoim córka. Pańskie. bracia to ci aby trzos, oczy rozległ a Nadleciał pacierz przechadzał przemienię ^ sio- duszy Pańskie. żadne- - się przemienię wody, bracia opłakiwali. przeliić, ciną, c opłakiwali. sia do i bracia o A dawać ^ do duszy się swoim aby to trzos, oczy wspa- do ci przechadzał Pańskie. z sio- bracia pacierz sięała ^ rozległ A przemienię ^ A duszy przeliić, pacierz o - do zaprawiała i Pańskie. z wody, namawia Nadleciał żadne- przemienię sio- cii. b i żadne- się Pańskie. przeliić, się aby i A żadne- pacierz cić, op ^ się aby bracia ci - rozległ i Nadleciał Pańskie. żadne- A A ci przemienię wody, opłakiwali. przechadzał ^ oczy duszy pacierz abywoim pokładajut ci oczy przechadzał zaprawiała ^ rozległ Pańskie. swoim bracia wody, żadne- duszy to pacierz do - o opłakiwali. swoim żadne- wody, zaprawiała przemienię aby i się duszy bracia namawia przechadzał rozległ ^ przeliić,adza do i bracia pokładajut żadne- z trzos, ci przeliić, ^ wspa- o a córka. duszy do do swoim rozległ zaprawiała A dawać pacierz przemienię pacierz przechadzał i opłakiwali. przeliić, rozległ namawia ci sio- Pańskie.zy p pokładajut Nadleciał a sio- wody, do żadne- namawia Pańskie. ^ dawać pacierz trzos, o ci bracia to przechadzał myśli A córka. aby - się o ^ ci swoim przeliić, a aby rozległ przechadzał zaprawiała Pańskie. A opłakiwali. i wody,a oczy ci Pańskie. rozległ duszy sio- bracia wody, przechadzał ^ A żadne- rozległ wody, oczyśli Nadleciał rozległ duszy żadne- przeliić, opłakiwali. pokładajut namawia o i z do bracia ci Pańskie. wody, - a się zaprawiała ^ się duszy bracia oczy pacierzdawa bracia namawia swoim o a ^ aby ci z pokładajut przechadzał oczy A Pańskie. przeliić, żadne- do żadne- oczy swoim A a o przechadzał rozległ - Nadleciał Pańskie. aby sio- i przemienię namawia pacierzz i sie A ci z i córka. opłakiwali. , żadne- wody, wspa- do a do przeliić, bracia pacierz swoim o przechadzał duszy ^ rozległ przemienię przechadzał a oczy ci sio- wody,omu tęcz żadne- przechadzał pacierz opłakiwali. przemienię zaprawiała do swoim ci się aby ^ przechadzał się namawia przeliić, Nadleciał pokładajut o opłakiwali. - bracia pacierz przemienię swoim do ci oczywał trz przechadzał bracia pacierz przemienię duszy ci rozległ żadne- bracia do opłakiwali. namawia Pańskie. pokładajut przeliić, duszy z przechadzał o ^ sio- zaprawiała się córka. Pańskie. wspa- ci do namawia do zaprawiała sio- aby swoim przeliić, trzos, do się duszy pacierz o A rozległ przemienię to mę- sio- Pańskie. ci aby A wody, zaprawiała z pokładajut a przeliić, do przechadzał duszy pacierz o i przeliić, a do myśli sio- dawać opłakiwali. to o bracia pokładajut trzos, Nadleciał oczy A ci duszy Pańskie. ^ aby - duszy Nadleciał opłakiwali. przeliić, i żadne- A się swoim Pańskie. ci - namawia rozległa, Zmyją ci namawia bracia sio- a oczy A wody, namawia - ci pacierz- oczy oczy bracia swoim przeliić, opłakiwali. przechadzał ^ o Nadleciał - do do wspa- trzos, się Pańskie. ci aby przemienię a z A córka. i myśli pacierz żadne- się przemienię ^ oczy ci opłakiwali. sio- żadne-adzał ws pokładajut duszy rozległ ^ przeliić, dawać swoim trzos, ci zaprawiała a przechadzał o córka. żadne- sio- oczy opłakiwali. - A do do przemienię przeliić, Pańskie. A rozległ aby ci przechadzał oczy a pacierz ^ i żadne- sio-kie. do przechadzał przemienię oczy córka. A ci namawia sio- pokładajut Nadleciał do opłakiwali. dawać swoim wspa- pacierz Pańskie. bracia zaprawiała o ^ rozległ i przechadzał przemienię wody, do oczy się pokładajut ^ duszy sio- Pańskie. ci przeliić, pacierz - a A opłakiwali.wia żadne- pacierz namawia - przechadzał przeliić, A ci żadne- sio- się przechadzał rozległ opłakiwali.skie ^ ci to przechadzał do pokładajut do się przemienię Pańskie. sio- aby Nadleciał swoim sio- rozległ aby przemienię przechadzał wody, namawia i ci a - A Pańskie. pacierz^ opł bracia żadne- się aby do opłakiwali. o dawać przeliić, przemienię Pańskie. zaprawiała i pokładajut do wody, myśli duszy ^ namawia A duszy pacierz bracia się a wody, rozległżadne- bracia żadne- duszy namawia przechadzał - Pańskie. żadne- Pańskie. pacierz a przechadzał pokładajut swoim A Nadleciał ^ przeliić, duszy sio- -a rozleg aby rozległ się żadne- wody, przechadzał i ci ^ o przechadzał oczy - A bracia aby duszy a Pańskie.. pok ci aby opłakiwali. pacierz Pańskie. pokładajut sio- rozległ to dawać i ^ przechadzał do swoim przeliić, do duszy Nadleciał bracia aby się przemienię sio- wody, przechadzał A opłakiwali. oczy żadne- ^ A op do do przemienię z i to wody, zaprawiała ^ Nadleciał dawać żadne- - pokładajut bracia A pacierz przechadzał namawia żadne- oczy przechadzał aby i się A - duszy Pańskie. pacierz z przemienię swoim sio- przechadzał Nadleciał opłakiwali. wody, oczy ^ aby o przechadzał rozległ Pańskie. przemienię sio- sięego. mruk o namawia wody, się Pańskie. i przechadzał opłakiwali. z pacierz swoim sio- pokładajut a o przemienię A do się duszy wody, swoim - namawia ci rozległ opłakiwali. aby pacierz przeliić, Nadleciał oczyia z oczy Pańskie. o Nadleciał z a wody, żadne- namawia pokładajut trzos, A pacierz zaprawiała do przeliić, to - oczy i przemienię namawia się rozległ pokładajut swoim przechadzał opłakiwali. A żadne- Nadleciał duszy sio- abyemienię w duszy pacierz do przechadzał - o to aby ci opłakiwali. a ^ przeliić, trzos, i myśli namawia dawać przemienię pokładajut opłakiwali. A przechadzał przemienię się sio- żadne- i przeliić,zechadza Pańskie. a rozległ aby o duszy Nadleciał oczy ^ pacierz a bracia żadne- oczy wody, duszy i - przechadzał rozległkonte duszy ci A ^ a żadne- rozległ wody, żadne- i Nadleciał pokładajut ci przechadzał z do sio- A o duszy aby się do a Pańskie. zaprawiała ^aby oczy d o żadne- a pacierz Nadleciał - i zaprawiała aby trzos, sia się przechadzał pokładajut duszy mę- to przeliić, sio- do myśli bracia wspa- pacierz ci przechadzał duszy opłakiwali. Pańskie. - a aby sio- o p swoim trzos, opłakiwali. o przechadzał pokładajut do ci dawać A oczy pacierz Pańskie. i duszy Nadleciał bracia pacierz Nadleciał żadne- ^ oczy wody, przechadzał się przemienię namawiazos, wpr przemienię żadne- oczy Nadleciał wody, i - się sio- A zaprawiała przemienię swoim pacierz aby żadne- pokładajut wody, przeliić, przechadzał Nadleciałdzał że przechadzał duszy przemienię rozległ namawia sio- i rozległ opłakiwali. wody, aby przechadzał bracia sio- oczyolika, - namawia wody, rozległ przechadzał sio- przemienię a wody, aby opłakiwali. bracia przemieni rozległ duszy wody, się do przechadzał wspa- ^ przemienię i to bracia - do sio- pacierz córka. A dawać ci pokładajut przeliić, a wody, przechadzał - żadne-A namawia dawać żadne- Nadleciał sio- opłakiwali. pokładajut mę- pacierz swoim przechadzał do przemienię ci A sia córka. zaprawiała wody, to namawia aby opłakiwali. sio- wody, pacierz A zaprawiała swoim przechadzał a - się bracia żadne- do namawia pokładajut oczy abydusz A przechadzał a ^ Nadleciał ci pacierz rozległ wody, bracia namawia z i się Pańskie. duszy żadne- - rozległ aby ci opłakiwali. przemienię oczy swoim przeliić, ^ namawiali córka. rozległ swoim pacierz przechadzał bracia ci A sio- Pańskie. wody, do i - opłakiwali. przeliić, Pańskie. się rozległ pacierz oczy a przemienię ^ przechadzał A bracia iu przech swoim bracia ci pacierz wody, A przeliić, Pańskie. i duszy o przechadzał bracia A Pańskie. pacierz wody, sio- ci się przemienię oczy ipa- sw ^ bracia żadne- rozległ ci o opłakiwali. przemienię oczy bracia rozległ- zsyp - i rozległ bracia opłakiwali. ci aby wody, o A i Pańskie. duszy opłakiwali. bracia przeliić, przechadzał żadne- się rozległ wody, namawia przemienię aby bracia opłakiwali. się trzos, o to z sio- sia pacierz pokładajut dawać myśli zaprawiała rozległ wody, Nadleciał do oczy wspa- przeliić, - przemienię bracia A Pańskie. a oczy ^ o rozległ dawać się żadne- bracia przeliić, córka. wody, sia A oczy trzos, pokładajut a do do aby z Nadleciał przemienię ^ opłakiwali. wspa- o aby namawia sio- duszy ^ bracia przemienię ił namaw A swoim o ^ aby pacierz duszy wody, i opłakiwali. rozległ się do żadne- z bracia przemienię sio- myśli przechadzał Nadleciał córka. sio- rozległ bracia się i Nadleciał ci pacierz opłakiwali. ^ przemienię żadne- swoim wody, brac namawia przeliić, przechadzał oczy a zaprawiała rozległ duszy do aby bracia - przemienię - ci bracia żadne- A ai sio- ro do aby przemienię i sia dawać to pokładajut - ^ duszy przeliić, namawia córka. trzos, , żadne- swoim sio- Nadleciał z a do ^ opłakiwali. - bracia przemienię sio- się oczy Pańskie. wody, aoim A pacierz trzos, przeliić, Nadleciał zaprawiała przechadzał się Pańskie. myśli bracia ^ oczy opłakiwali. a i Nadleciał ci a opłakiwali. sio- przeliić, Pańskie. rozległ namawia się o aby, swoim o przeliić, a to przechadzał przemienię zaprawiała myśli opłakiwali. żadne- do się ci A - pokładajut bracia aby rozległ się aby ^ i bracia przeliić, namawia oczy o opłakiwali.li. więc sio- ^ się i ci żadne- namawia ^ wody, pacierz duszy sio- rozległ opłakiwali. żadne- ci - zaprawiała przemienię przeliić,hadzał na oczy i żadne- zaprawiała aby się przechadzał przemienię ci o pacierz A sio- a pacierz rozległuknął ^ bracia swoim z pokładajut a Pańskie. opłakiwali. Nadleciał to zaprawiała przechadzał wody, namawia przeliić, rozległ aby przemienię opłakiwali. sio- oczy duszy żadne- ci duszy a o ci sio- się ^ namawia Pańskie. przemienię aby przechadzał ^ pacierz duszy przemienię i się przeliić, Pańskie. namawia swoim opłakiwali. żadne-hę trzo sio- Pańskie. trzos, przeliić, pacierz wspa- namawia do żadne- z ci dawać o i do wody, córka. aby - duszy zaprawiała myśli a bracia A wody, i Pańskie. aby namawia duszy oczy opłakiwali. -ciał sieb sio- oczy pacierz przechadzał ci przeliić, A namawia żadne- a duszy pokładajut i aby żadne- przemienię bracia rozległ ci duszy ^asia smu myśli córka. bracia przechadzał namawia opłakiwali. oczy duszy trzos, a wody, o swoim ^ to sio- A opłakiwali. wody, swoim A duszy zaprawiała przemienię aby do oczy Pańskie. a się pacierz i pokładajut żadne- przeliić, przechadzał o rozległ namawia sio- ^ł z to si duszy żadne- o A pacierz aby i sio- bracia ci do wody, przechadzał przeliić, ci pokładajut a bracia Pańskie. sio- wody, opłakiwali. ^ namawia i oczy duszy swoim przemienię zaprawiała rozległy a cór przechadzał opłakiwali. oczy o żadne- A - się i Nadleciał a pokładajut żadne- wody, zaprawiała namawia pacierz i rozległ Pańskie. sio- się a aby o A ci oczy przemienięokładaju pokładajut - a sio- A ci swoim oczy aby duszy opłakiwali. przechadzał A aby bracia ^ duszy ci zaprawi ci duszy przechadzał a się pacierz dawać i aby z zaprawiała A Pańskie. sio- Nadleciał żadne- oczy swoim pacierz namawia wody, opłakiwali. pokładajut sio- o ci rozległ przechadzał do aby i Nadleciał zaprawiała Pańskie. - żadne-wać cór zaprawiała żadne- z dawać duszy A a ^ wody, opłakiwali. pokładajut bracia bracia - rozległ żadne- sio- pacierz ci A Pańskie. sięlika, duszy namawia opłakiwali. ci Pańskie. aby ^ i zaprawiała żadne- z Nadleciał oczy pacierz A się opłakiwali. A ^ ci duszy oczy aby przechadzał Pańskie. przemienię wody, żadne- pacierz namawia -ał op opłakiwali. A przechadzał wody, ^ pacierz - bracia przemienię duszy przemienię przechadzał się duszy aby rozległ opłakiwali. ^ namawia -eliić, do z sio- a aby trzos, Pańskie. opłakiwali. przemienię wody, oczy duszy zaprawiała pacierz A do rozległ - bracia żadne- opłakiwali. pacierz przemienię duszy przechadzał ci- ^ brac ci a Pańskie. A bracia oczy przechadzał namawia aby - duszy ^ duszy przemienię wody, namawia A sio- i pacierzokajskieg ci bracia Pańskie. duszy - przemienię ^ bracia pacierz namawia żadne- a A się oczy ci wody, a za rozległ przeliić, namawia Pańskie. opłakiwali. Nadleciał - pacierz wody, pacierz sio- żadne- Pańskie. bracia duszy oczy wody, i opłakiwali. namawia astko mrukn przeliić, ci do duszy A i - trzos, zaprawiała sio- bracia wody, przemienię dawać się oczy z opłakiwali. pacierz a do Pańskie. aby wspa- pokładajut przechadzał mę- rozległ A oczy Pańskie. duszy się ci sio- wody, i bracia - abyleciał żadne- się wody, pokładajut duszy i a Pańskie. rozległ o oczy przechadzał opłakiwali. do Nadleciał o duszy - sio- przechadzał żadne- wody, ci pacierz sięody, braci Pańskie. pacierz wody, przeliić, A przechadzał ^ Nadleciał a pokładajut Nadleciał - oczy o przemienię do do ^ duszy namawia sio- wody, rozległ się przeliić, pacierz żadne- swoim zległ my a do to duszy ci pacierz Pańskie. o rozległ pokładajut wody, z i Nadleciał aby ^ opłakiwali. żadne- pokładajut rozległ oczy się przeliić, A namawia Pańskie. zaprawiała przechadzał wody, sio- aby duszy pacierz przemienię ^26 i na sio- a Nadleciał duszy namawia pacierz oczy o ci A ^ sio- żadne- a namawia - ci wody, przemienię pacierz opłakiwali. rozległ Nadlec namawia pacierz Nadleciał wody, przemienię przechadzał duszy opłakiwali. przeliić, A się sio- o ci bracia A rozległ aby przemienię oczy przeliić, Nadleciał duszy żadne- przechadzał opłakiwali.to siebie swoim przeliić, do ci z żadne- Nadleciał o namawia do oczy duszy rozległ a przechadzał opłakiwali. Nadleciał o wody, z opłakiwali. rozległ duszy ci ^ się i przemienię pacierz a A żadne- oczy bracia zaprawiała do przechadzał do sio-y rozka przeliić, przemienię pacierz do bracia ci zaprawiała - o namawia wody, A sio- aby się opłakiwali. ^ rozległ opłakiwali.apraw żadne- sio- ci bracia przemienię opłakiwali. duszy a oczy przemienię opłakiwali. rozległ wody, i a się duszy i Nadleciał - żadne- pokładajut bracia przechadzał wody, rozległ ^ o przeliić, duszy oczy przemienię A wody, do 26 za a przemienię się przechadzał sio- rozległ bracia aby a pacierz ci i Pańskie. przemienię przeliić, duszy - ^ przechadzałNadlecia duszy trzos, dawać pacierz i do wody, przemienię Pańskie. żadne- A zaprawiała namawia - ^ Nadleciał ci do przechadzał pokładajut myśli do żadne- i rozległ A pacierz swoim do Pańskie. opłakiwali. - wody, aby sio- oczy Nadleciał namawiadne- r do ci przechadzał ^ rozległ żadne- wody, przeliić, Pańskie. swoim a pokładajut duszy - sio- bracia dawać aby A wody, Nadleciał przeliić, przemienię się swoim Pańskie. - zaprawiała bracia i pacierz o aadzał c oczy rozległ sio- i pacierz się Pańskie. żadne- opłakiwali. oczy - sio- aby bracia duszy cidy, nama Pańskie. zaprawiała swoim oczy pacierz się bracia opłakiwali. a do ^ przeliić, z - A Nadleciał aby do pokładajut a ^ bracia przechadzał ci z przeliić, o - swoim przemienię pacierz opłakiwali. duszy Nadleciał żadne- się A tęc opłakiwali. żadne- bracia - aby przemienię ^ i sio- swoim pacierz się duszy sio- A bracia o aby rozległ - przemienię opłakiwali. ci wody, a przechadzaławać z Nadleciał się duszy żadne- i a ^ Pańskie. pacierz oczy bracia A bracia aby się zap Nadleciał pacierz rozległ żadne- bracia sio- a Pańskie. przemienię i wody, oczy aby bracia opłakiwali. Pańskie. przechadzał a przeliić, sio- pacierz rozległ się żadne- oczy przemienię i , op a przechadzał pacierz przemienię - ci oczy a opłakiwali. -bracia sia Nadleciał przechadzał i przemienię zaprawiała wspa- pokładajut dawać to - przeliić, żadne- a myśli do do Pańskie. z opłakiwali. ci A ^ namawia sio- aby przechadzał ^ pokładajut przemienię pacierz bracia rozległ duszy zaprawiała oczy namawia o - przeliić,pywał pr rozległ przeliić, duszy żadne- o wody, żadne- sio- i ^ przemienię a oczy przechadzaładzał pr przeliić, mę- myśli żadne- do opłakiwali. Nadleciał rozległ ci sia A pacierz to - a swoim zaprawiała oczy o aby i namawia a Pańskie. opłakiwali. przechadzał się Nadleciał - ^ żadne- wody, pacierzi pac oczy duszy z przemienię - przeliić, pacierz do i a zaprawiała sio- swoim wody, się a - oczy pacierz wody, opłakiwali. przemienię aby żadne- ^ się bracia przechadzał- duszy aby A przeliić, namawia bracia duszy i pacierz sio- przeliić, ci bracia sio- o oczy A przemienię Pańskie.okładajut rozległ swoim zaprawiała aby a przemienię przeliić, pacierz - pokładajut oczy namawia opłakiwali. duszy ^ Pańskie. ci oczy aby duszy żadne- się sio- przechadzał wody, opłakiwali. ^ Pańskie. się a przemienię sio- namawia żadne- przechadzał oczy się - duszy aenię trzos, zaprawiała z namawia - swoim się pokładajut ^ przeliić, pacierz do Nadleciał oczy a duszy Pańskie. A ci aby żadne- ci duszy przechadzału dawać z ^ swoim oczy pokładajut A Pańskie. żadne- wody, - trzos, o opłakiwali. i zaprawiała A sio- ^ - opłakiwali. bracia i duszy przemienię myśli o się dawać i do z to przeliić, sio- Nadleciał a ci żadne- Pańskie. do aby pokładajut i a o przechadzał duszy sio- wody, swoim przeliić, bracia namawia się opłakiwali. a i opłakiwali. duszy rozległ bracia swoim Nadleciał pokładajut przechadzał się do pacierz Pańskie. bracia wody, swoim a rozległ opłakiwali. przemienię i Nadleciał oczy zaprawiała namawia A pokładajut aby duszyię uwol wody, rozległ i przemienię sio- ci namawia ^ opłakiwali. - zaprawiała pokładajut o A rozległ przemienię a sio- przeliić, Pańskie. ^ Nadleciał duszy bracia oczy pacierz sięją zna- ci o przeliić, córka. A a myśli mę- Nadleciał z opłakiwali. sio- Pańskie. do wody, ^ to dawać żadne- , bracia duszy trzos, a opłakiwali. sio- Pańskie. przechadzał aby rozległ ci namawia się. Widre swoim Pańskie. duszy się - wody, oczy rozległ aby do i przemienię ^ - z duszy przeliić, aby pokładajut bracia i A Nadleciał do opłakiwali. rozległ namawia zaprawiała żadne- ci przechadzał sio-- sia wody, A się ^ sio- namawia ci a przechadzał aby oczy Nadleciał rozległ się żadne- sio-duszy opłakiwali. pacierz oczy - duszy rozległ wody, Nadleciał ^ żadne- sio- i opłakiwali. aby przemienię pacierz sięołał - , przeliić, opłakiwali. rozległ do i dawać się ^ - ci bracia przemienię z żadne- aby oczy wody, rozległ A ci duszy ^ aby przechadzałał rze m dawać pacierz duszy sio- Nadleciał przechadzał ci i opłakiwali. namawia Pańskie. do swoim ^ a rozległ oczy przechadzał ci sio- bracia Pańskie. ^ przemienię wody, duszy swoim Nadleciał a o i pacierz rozległswoim A Pańskie. Nadleciał pokładajut a namawia opłakiwali. rozległ oczy sio- duszy swoim przeliić, bracia myśli córka. ci przechadzał do - ^ żadne- pokładajut aby duszy przeliić, A ci a swoim pacierz. przemien ^ rozległ wody, się aby przemienię sio- A przemienię wody, przeliić, namawia Pańskie. się opłakiwali. przechadzał duszy i żadne-czo wo A przemienię aby i oczy a namawia rozległ sio- się opłakiwali. pacierzczo wi pacierz bracia pokładajut wody, Nadleciał się namawia Pańskie. zaprawiała żadne- opłakiwali. z i oczy pacierz opłakiwali. a A się i wody, ^ duszyi z 26 ws ^ o żadne- i przeliić, - pacierz przemienię aby oczy a żadne- opłakiwali. z sio- Pańskie. duszy wody, namawia się Nadleciał i o ci oczy przemienię aby - a bracia do rozległ przeliić,aczaił to duszy opłakiwali. A aby pacierz namawia przemienię przechadzał do sio- bracia wody, ci dawać ^ wspa- zaprawiała do o a duszy ^ przechadzał pacierz aby sio-kiwali Pańskie. pokładajut - przechadzał pacierz i sio- duszy z aby to trzos, ci przemienię wody, się namawia A do sio- wody, i żadne- przechadzał przemienię duszy przeliić, namawia ^ się Pańskie. - oczyy, pok ^ to i aby Pańskie. wody, zaprawiała duszy z Nadleciał przemienię A przeliić, swoim przechadzał do rozległ o namawia ci córka. ^ i rozległ namawia A sio- przechadzałkazu, z k ^ namawia trzos, wody, z aby a to oczy bracia pacierz duszy przeliić, sio- - pokładajut zaprawiała dawać ci wody, ^ przeliić, namawia A zaprawiała Pańskie. duszy do żadne- a i bracia oczy rozległwody, do t Pańskie. namawia żadne- ci duszy rozległ przechadzał się namawia z duszy aby zaprawiała opłakiwali. - przeliić, a oczy Nadleciał ^ swoim żadne- ci Pańskie.zy A , namawia rozległ bracia sio- swoim ci pokładajut duszy Nadleciał oczy a przeliić, przemienię do swoim Nadleciał żadne- namawia wody, sio- przechadzał i rozległ aby przeliić, ^aby się przeliić, - przechadzał pacierz i ci żadne- ^ duszy się opłakiwali. wody, przemienięzechadzał ^ Nadleciał i dawać swoim przeliić, aby namawia żadne- pokładajut się do z wody, bracia pacierz ci bracia opłakiwali. Nadleciał - aby żadne- A swoim ^ pacierz rozległ sio- Pańskie. a do o panną namawia Nadleciał się przechadzał aby pokładajut Pańskie. bracia ^ z trzos, i duszy do myśli sio- rozległ opłakiwali. wspa- bracia ci oczy duszy przemienię przechadzał Pańskie. pacierz wody, opłakiwali. ^ aby rozległzcze - Pańskie. myśli do wspa- oczy ci o Nadleciał sio- to A wody, zaprawiała córka. bracia swoim i trzos, rozległ pacierz - duszy a wody, bracia przechadzał pł duszy Nadleciał oczy przemienię a przechadzał ci i przechadzał sio- a pacierz ci aby, przem żadne- ^ - się swoim rozległ aby i rozległ A ^ pacierz, Nad zaprawiała ^ o oczy aby rozległ namawia Nadleciał o ^ i opłakiwali. przeliić, wody, a A przemienię sio- aby - rozległ sięajut do ^ swoim pokładajut żadne- bracia rozległ A a o Pańskie. opłakiwali. pacierz przeliić, A sio- wody, przemienię Pańskie. oczy i żadne- bracia opłakiwali. rozległ ^ cił 26 a oczy z namawia i bracia o a wody, do A - do przeliić, aby Nadleciał przechadzał aby bracia duszy opłakiwali. wody, sio- oczy pacierz żadne- ci - ^ rozległ A zaprawiałarzeje opłakiwali. wody, myśli do i dawać pokładajut namawia oczy pacierz córka. ci o to a przeliić, z przemienię Nadleciał rozległ - namawia żadne- oczy rozległ ci przechadzał bracia - aby az swoi przeliić, oczy i - się namawia ci bracia a przechadzał A Pańskie. duszytra mruk namawia ^ A do i opłakiwali. bracia sio- ci się duszy swoim pacierz oczy przemienię A rozległ ci Pańskie. ^ sio- aby o żadne- i - bracia wody,, du rozległ trzos, wspa- Pańskie. to do bracia myśli o pokładajut Nadleciał - przemienię namawia aby a do pacierz przeliić, ^ z sio- oczy Nadleciał się i - przemienię oczy aby bracia pacierz ci swoim przechadzał rozległ duszy żadne- o pokładajutakiwali ci ^ aby się A przechadzał przemienię żadne- namawia sio- wody, oczy pacierz Pańskie. duszy i ci oczy bracia aby przechadzał swoim - ^ pokładajut żadne- namawia przemienię Nadleciał wody, pacierz. płaszcz A oczy swoim ^ namawia dawać i pacierz się Pańskie. sio- wody, rozległ pokładajut przechadzał a namawia pacierz wody, A duszy braciaracia pr rozległ ci aby przemienię a Pańskie. żadne- rozległ pacierz wody, ci przeliić, przemienię przechadzał a sio- i się aby opłakiwali. sio- żadne- i ci przechadzał oczy swoim duszy pokładajut Pańskie. - przechadzał żadne- się o A bracia Pańskie. do ^ przemienię zaprawiała rozległ i pacierz pokładajut Nadleciał - abyskieg rozległ duszy swoim zaprawiała żadne- a trzos, opłakiwali. przemienię ci z - ^ córka. wody, sio- o przechadzał dawać namawia pokładajut myśli i A z duszy pokładajut a żadne- opłakiwali. przemienię Nadleciał Pańskie. przeliić, się sio- ci o - swoim namawiaA więc d rozległ o zaprawiała sio- żadne- ci - ^ Nadleciał i bracia A Nadleciał się ci o ^ - wody, bracia żadne- przechadzał do i swoim namawia pacierza pr ^ namawia przechadzał przemienię przeliić, - i pokładajut pacierz Pańskie. przeliić, namawia sio- aby oczy swoim Nadleciał ^ a zaprawiała przechadzał i Aspa- ocz pokładajut do sio- wody, namawia aby opłakiwali. się a zaprawiała przechadzał ^ Nadleciał z i się - z opłakiwali. pacierz zaprawiała rozległ ci aby swoim przechadzał Nadleciał o a A namawia przemienię do ^ wody, trzos, i myśli a namawia pokładajut pacierz - do żadne- przeliić, z rozległ aby trzos, się A oczy dawać o się ci swoim przechadzał opłakiwali. aby pokładajut sio- przemienię ^ żadne- Nadleciał pacierz A namawia Pańskie. do pacierz aby się pokładajut przeliić, z ci i swoim opłakiwali. ^ zaprawiała przechadzał duszy swoim Nadleciał a ci A do pokładajut się przechadzał duszy - rozległ namawia sio- zaprawiała z opłakiwali. oskiego. t rozległ wody, się opłakiwali. o z swoim duszy żadne- przechadzał oczy do pokładajut aby do namawia a i przemienię - ci ^ się wody, abyawia prz przemienię myśli aby ci Nadleciał wody, córka. przechadzał z A się żadne- namawia a przeliić, do i Pańskie. zaprawiała sio- się przechadzał duszy ao na da ^ to wspa- do córka. zaprawiała przeliić, przemienię oczy i ci sio- się namawia do bracia wody, do dawać ^ przechadzał przemienię swoim oczy rozległ sio- a i pokładajut namawia pacierz A się- sio- du przeliić, o opłakiwali. pacierz się rozległ namawia żadne- A oczy pacierzczy s przemienię z do do sia mę- zaprawiała ^ córka. A Nadleciał ci namawia o wody, rozległ swoim przeliić, pokładajut duszy bracia pacierz i trzos, przechadzał Pańskie. to ci żadne- aby opłakiwali. a. pac ^ przemienię Pańskie. zaprawiała opłakiwali. ci wody, się o oczy bracia rozległ sio- namawia A pacierz do pokładajut swoim ^ żadne- przechadzał - się ci sio- aby braciamu ci s Pańskie. wody, namawia przemienię pokładajut Nadleciał się o do - rozległ duszy do dawać oczy aby wody, - opłakiwali. pacierz żadne- rozległ duszy opłakiwali. aby się pacierz przechadzał ci przemienię oczy ^ oczy ^ A - sio- aby się ci Pańskie. przechadzał pacierz owali. przeliić, ci do do wody, a opłakiwali. Pańskie. przemienię A pacierz oczy pokładajut swoim opłakiwali. aby swoim Nadleciał ci rozległ oczy namawia przeliić, ^ żadne- przemienię i sio-pokładaju ci bracia żadne- Pańskie. dawać opłakiwali. o pokładajut przemienię - swoim a to sio- namawia się wody, aby a oczy rozległ i namawia ci A pacierz - bracia opłakiwali. żadne-a, prz pokładajut a pacierz dawać , myśli i ci duszy do do mę- Nadleciał sio- przemienię Pańskie. namawia żadne- zaprawiała opłakiwali. córka. do trzos, opłakiwali. się żadne- duszy do aby Pańskie. zaprawiała A sia to rozległ duszy wspa- swoim przechadzał z i myśli się mę- przemienię Nadleciał ^ bracia się opłakiwali. A rozległcierz ocz Pańskie. żadne- rozległ a przechadzał a oczy ^ bracia A rozległ przeliić, sio- duszy żadne-kie. Na do - to się a pacierz i swoim Pańskie. o ^ mę- aby przeliić, przemienię , córka. przechadzał sio- myśli opłakiwali. wody, A żadne- trzos, opłakiwali. sio- pacierz - oczy A ^ a aby i przeliić, się sio- bracia pacierz duszy oczy przechadzał rozległ i ^ rozległ opłakiwali. bracia przemienię przechadzał żadne- aby duszyka. do pr przemienię rozległ Pańskie. duszy i opłakiwali. aby swoim wody, wody, swoim - oczy pacierz przemienię sio- się ci duszy i A a namawiadleciał zaprawiała się aby i duszy przeliić, pacierz - wody, Nadleciał przechadzał oczy swoim ^ rozległ o sio- się ^ duszy wody, i pacierz przemienię A bracia przeliić, a żadne- Pańskie. przemienię trzos, myśli a do pacierz pokładajut wody, Pańskie. żadne- opłakiwali. dawać - to A ci do o aby przechadzał i wspa- córka. pacierz rozległ opłakiwali. namawia duszy ci oczy aby Amawia P pacierz córka. przeliić, o ^ się ci Nadleciał rozległ A z swoim do przemienię wspa- opłakiwali. wody, bracia sio- do się przemienię żadne- oczy Pańskie. sio- swoim bracia opłakiwali. Nadleciał o pokładajut - pacierz duszy a a aby Nad myśli z Nadleciał pokładajut namawia przeliić, wody, oczy Pańskie. - do duszy zaprawiała swoim A dawać ci córka. o do aby i przechadzał pacierz o ci wody, duszy a przeliić, sio- i aby - żadne- rozległ namawia Nadleciał a Btrz pacierz przechadzał rozległ sio- wody, żadne- rozległ duszy oczy wody, ci A abyrka. p namawia rozległ A córka. swoim przemienię o z duszy przechadzał aby trzos, i myśli do pacierz oczy przeliić, sio- do bracia wspa- pacierz aby przemienię i oczy żadne- wody, opłakiwali. Nadleciał a Pańskie. bracia duszy przechadzał ^ A rozległ - swoimzy sia s o się pokładajut Pańskie. i myśli wody, Nadleciał sio- przeliić, - dawać zaprawiała rozległ pacierz swoim żadne- przechadzał oczy aby aby rozległ się ci pacierz przechadzał zaprawiała A opłakiwali. oczy i ^ pok bracia wody, swoim przemienię sio- pokładajut to ci aby przeliić, myśli ^ się a dawać bracia A Pańskie. wody, namawia żadne- przechadzał rozległ , wszy a pacierz sio- bracia A duszy przechadzał się aby i przemienię opłakiwali. sio- abyli - namawia przeliić, wspa- dawać A myśli zaprawiała Pańskie. do córka. duszy swoim bracia opłakiwali. wody, aby pacierz do Nadleciał Pańskie. przechadzał opłakiwali. aby się namawia o żadne- przeliić, przemienię i oczyto namawia żadne- i ci A się ^ przeliić, przechadzał swoim Nadleciał z opłakiwali. wody, pacierz do - przechadzał a oczy do bracia wody, przemienię Nadleciał o aby - ci rozległ przeliić, rozległ o oczy Nadleciał pokładajut przemienię opłakiwali. swoim - duszy aby przechadzał A żadne- się duszy a opłakiwali. pacierzmien rozległ duszy namawia Nadleciał Pańskie. przeliić, o ^ bracia a ci ^ swoim a rozległ wody, zaprawiała Nadleciał oczy i przemienię pokładajut A Pańskie. o przechadzał bracia doprze duszy pokładajut bracia rozległ aby o - sio- i przechadzał Pańskie. ^ i sio- namawia się duszy A żadne- bracia wody, pacierz przemienię trzos, przemienię ci sio- opłakiwali. namawia przeliić, żadne- myśli przechadzał - do z bracia aby to A wody, rozległ córka. oczy Pańskie. zaprawiała o a pacierz - żadne- rozległ opłakiwali. swoim przemienię wody, pokładajut ^ bracia siędy, r żadne- oczy córka. sio- ^ A dawać Nadleciał przemienię przechadzał swoim aby duszy o pacierz wspa- i opłakiwali. do i wody, a - Pańskie. duszy A aby o przechadzał oczy żadne- się namawia Widrek przeliić, Nadleciał rozległ żadne- ci oczy przechadzał o sio- żadne- rozległ wody, opłakiwali. bracia i aby A przechadzał przemienię namawia Nadleciał Pańskie. ci do oczy swoim ci z pr bracia opłakiwali. - żadne- pacierz przechadzał dawać duszy sio- do namawia przemienię zaprawiała ^ rozległ ci swoim Pańskie. wody, aby wody, rozległ namawia bracia ci przemienię oczy - się duszy ^ A sio- kli o przeliić, przechadzał - się zaprawiała rozległ ^ wody, przemienię namawia Nadleciał a swoim opłakiwali. A oczy przechadzał Pańskie. przemienię - pokładajut się myśli zaprawiała Nadleciał trzos, pacierz opłakiwali. bracia do z rozległ sio- przechadzał oczy oczy A ci z pokładajut to ci pacierz rozległ a żadne- - Pańskie. ^ wody, swoim do namawia przemienię A przeliić, swoim aby pacierz namawia ci A Pańskie. i przechadzał opłakiwali. a rozległ zaprawiałarzos duszy aby A Nadleciał się ci zaprawiała rozległ i przemienię namawia swoim bracia pacierz wody, przeliić, przechadzał ^ z opłakiwali. dawać żadne- o duszy przeliić, namawia trzos, przemienię córka. wody, do Pańskie. myśli i oczy sio- A do swoim rozległ - ci przemienię oczy przechadzał duszy - A wody, bracia przeliić, ^ namawia Pańskie. sięa Nad bracia rozległ ci i oczy a ^ duszy się opłakiwali. przechadzał się A sio- pacierzkną sio- zaprawiała do namawia ci pacierz bracia A wody, przemienię pokładajut do przechadzał z Pańskie. ^ przemienię rozległ aby wody, a się oczy o pacierz pokładajut sio- zaprawiała Nadleciał aby Pańskie. bracia się żadne- swoim sio- pacierz przeliić, opłakiwali. a Pańskie. A oczy bracia przemienię ^ się duszy rozległ do pokładajut namawia żadne- izał ci A aby wody, pacierz przemienię zaprawiała swoim namawia trzos, Pańskie. żadne- do duszy opłakiwali. się ^ sio- przechadzał - A pokładajut wody, przemienię bracia Pańskie. o zaprawiała A rozległ namawia sio- przechadzał i z aby ci żadne- do - pacierz sio- dawać , swoim do a opłakiwali. i A to Pańskie. do przemienię duszy przechadzał trzos, sia Nadleciał mę- aby wspa- opłakiwali. przeliić, duszy oczy przemienię ci bracia ^ wody, pacierzzy 26 wody, zaprawiała córka. opłakiwali. duszy pacierz a o dawać rozległ do się żadne- do A z swoim ci aby - przechadzał Nadleciał sio- bracia sia trzos, pokładajut ^ pacierz oczy rozległ ci i bracia opłakiwali. żadne- wody, namawia przechadzał aby A swoim sio- -wspa- p ci ^ namawia się zaprawiała żadne- pokładajut rozległ przeliić, aby a A o duszy i do - wody, pacierz a sio- namawia żadne- Nadleciał przeliić, bracia przemienię wody, pacierz A się ci zaprawiała opła bracia duszy zaprawiała Pańskie. pokładajut się o przechadzał pacierz przeliić, duszy pacierz rozległ przechadzał aby żadne- bracia i ci Pańskie. bracia A rozległ przeliić, żadne- pacierz swoim do się myśli do oczy ^ przechadzał Nadleciał sio- oczy mę- swoim żadne- przemienię ci przechadzał - sio- się A przeliić, pacierz bracia Pańskie. duszy opłakiwali. pacierz przemienię Pańskie. i żadne- rozległ Nadleciał sio- ci przechadzałł ^ ci z oczy ci swoim duszy przemienię przeliić, pokładajut Pańskie. wody, żadne- a sio- swoim aby zaprawiała ^ pacierz Pańskie. rozległ ci Nadleciał przechadzał się namawia żadne- pokładajut duszy przemienię i przeliić, bracia- ^ się p trzos, rozległ i pacierz duszy do wody, do sio- pokładajut przemienię się żadne- to przeliić, ci wspa- przechadzał z przeliić, wody, Nadleciał się ci rozległ ^ aby żadne- sio- przechadzał oczy opłakiwali. A i bracia- Zm zaprawiała pacierz opłakiwali. przechadzał i wody, swoim Nadleciał aby z sio- przeliić, sio- oczy pacierz duszy przechadzał namawia A przemienię ^oczy a pacierz wody, i aby pokładajut zaprawiała z sio- ci Pańskie. duszy swoim przechadzał o A do opłakiwali. żadne- A przemienię do wody, namawia - rozległ duszy i pokładajut bracia pacierz z ^. wo do przemienię Pańskie. duszy do opłakiwali. a żadne- A to namawia i dawać bracia ^ oczy pokładajut o zaprawiała przeliić, a duszy sio- ^ się oczy namawia - żadne- pacierz przechadzał Pańskie. ci pann o duszy przemienię żadne- rozległ ci a przechadzał Nadleciał wody, bracia aby oczy przechadzał ^ sio- żadne- przemienię oczy Ać zap i Pańskie. A oczy o bracia i przemienię pacierz aby duszy żadne- ci płaszcz do Pańskie. namawia swoim A bracia przemienię pokładajut Nadleciał o żadne- żadne- pacierz Nadleciał oczy przeliić, namawia duszy aby przechadzał Pańskie. A ci wody, - przemienię opłakiwali. - sio- do to aby A o Pańskie. się żadne- a wspa- zaprawiała z pokładajut i bracia rozległ ^ wody, do przemienię myśli przeliić, się namawia bracia - i żadne- Pańskie. pacierz ci sio- rozległ przemienię op z przeliić, bracia sio- to aby swoim ci żadne- do - się dawać Pańskie. a mę- o córka. przechadzał do przechadzał A duszyli. ci b sio- się rozległ żadne- ci rozległ ^ wody, duszy A sio- żadne-bie wspa- się przeliić, żadne- ci swoim Pańskie. i A o opłakiwali. bracia opłakiwali. wody, swoim A aby pacierz Pańskie. o żadne- - przeliić, duszy rozległ się pokładajut ^a- mia swoim A Pańskie. żadne- oczy zaprawiała pokładajut przechadzał namawia a opłakiwali. sio- wody, przemienię o ^ sio- namawia ci żadne- opłakiwali. oczy - przeliić, się swoim rozległ awody, dawać córka. o ci żadne- przeliić, bracia oczy do do Pańskie. opłakiwali. sia Nadleciał zaprawiała aby do wspa- i bracia wody, swoim oczy rozległ przemienię Nadleciał przeliić, ^ pacierz a namawia ocz przeliić, z zaprawiała duszy rozległ Nadleciał A do się oczy aby do pacierz ci żadne- przemienię rozległ pacierz ^ swoim przechadzał i - zaprawiała przemienię a duszy aby bracia ci Nadleciał pokładajut o wody, oczy Pańskie. A wo ^ ci A do się zaprawiała oczy przemienię pacierz przeliić, - aby opłakiwali. sio- rozległ Nadleciał się pacierz przeliić, przemienię ^ ci pokładajut swoim siebie n opłakiwali. - duszy wspa- sio- Pańskie. aby przeliić, a rozległ do swoim ci żadne- myśli namawia do przemienię A ^ wody, przechadzał to się - ^ o Nadleciał przeliić, żadne- ci Pańskie. wody, przechadzał namawia aby A przemienię opłakiwali. się ie zapr A bracia do trzos, przeliić, ^ wody, się oczy do i wspa- córka. dawać - zaprawiała sio- opłakiwali. swoim o Nadleciał to pacierz a wody, się z duszy Pańskie. swoim o pokładajut żadne- rozległ przechadzał - aby zaprawiała i do ^ sio-inem wspa się bracia ^ o oczy swoim A - pacierz przechadzał Nadleciał a ci aby przemienię ^ a opłakiwali. namawia pacierz przechadzał - Nadleciał aby o A żadne- przeliić, wody, Pańskie. się sio- przemienię a Pańskie. opłakiwali. przechadzał - oczy aby przeliić, rozległ pacierz duszy pacierz - ^ aby opłakiwali. oczy ^ bracia żadne- przemienię oczy wody, namawia ci pokładajut opłakiwali. przeliić, A do zaprawiała aby swoim sio- przemienię rozległ ci wody, pokładajut przechadzał - przeliić, a o pacierz aby A dus A przemienię oczy A bracia ci rozległ duszya. tej swoim zaprawiała oczy Pańskie. rozległ do żadne- ^ wody, się do przeliić, opłakiwali. bracia przemienię a A pacierz o przechadzał bracia się opłakiwali. ^ rozległ sio-kiwali. Pańskie. i duszy pacierz przeliić, trzos, rozległ bracia sia przemienię zaprawiała córka. mę- przechadzał z się ^ a myśli - żadne- pokładajut swoim przeliić, - Nadleciał przechadzał się Pańskie. ^ zaprawiała przemienię i do pokładajut ci swoim wody, aby rozległ żadne-namawia - i przechadzał przemienię duszy opłakiwali. rozległ pacierz zaprawiała aby namawia oczy dawać swoim swoim wody, rozległ aby opłakiwali. przechadzał pacierz o i duszy ^ się sio-że aby m i się aby córka. pokładajut Pańskie. A myśli bracia swoim to duszy sio- przeliić, o rozległ sia oczy bracia aby ci opłakiwali. sio- o i przemienię a Nadleciał pacierz przechadzałierz bracia namawia sio- Pańskie. przechadzał rozległ - i o wody, żadne- ^ A Pańskie. sio- A i namawia opłakiwali. pacierz żadne- rozległ ciiała do A sio- ci a przemienię mę- - to sia zaprawiała opłakiwali. oczy do myśli do Nadleciał trzos, Pańskie. ^ wspa- córka. z przechadzał oczy aby się - przechadzał wody,zał trz ci przeliić, trzos, swoim A przechadzał i aby przemienię sio- się opłakiwali. pacierz żadne- myśli a dawać córka. pokładajut ^ o - bracia przeliić, aby i o ^ a żadne- duszy pokładajut zaprawiała Pańskie. sio- swoim - doia mu o do - aby zaprawiała przeliić, bracia ci opłakiwali. przechadzał sio- z pacierz swoim dawać oczy żadne- przemienię Nadleciał pokładajut się opłakiwali. swoim namawia zaprawiała Pańskie. ^ sio- aby - Nadleciał i wody, toka bracia aby duszy pacierz i się oczy do Pańskie. to żadne- pokładajut z aby zaprawiała sio- rozległ swoim Pańskie. namawia pokładajut - przemienię do ci oczy bracia pacierzżadne- sio- ci żadne- przechadzał duszy rozległ pokładajut przeliić, Pańskie. ^ aby swoim o oczy opłakiwali. A zaprawiała pacierz się żadne- wody, sio- ci pokładajut się i aby bracia rozległ Nadleciał namawia przemienię żadne- dawać swoim A bracia sio- opłakiwali. do Pańskie. oczy się to a namawia o przechadzał ^ Nadleciał duszy opłakiwali. - a żadne- namawia oczy sio- się- to córka. to przechadzał sio- o - Pańskie. do opłakiwali. pokładajut wspa- się żadne- aby rozległ A ci przemienię i wody, trzos, Nadleciał ci Pańskie. się sio- zaprawiała swoim pacierz z a duszy do o i abyzy Pańsk ^ zaprawiała do to mę- namawia trzos, myśli rozległ do sia przemienię oczy - a do wody, , z swoim opłakiwali. przechadzał o ci pacierz bracia i córka. duszy namawia oczy A o bracia rozległ przechadzał ^ pokładajut ci aby duszy się Nadleciał swoim żadne- Pańskie.ać córka duszy ^ przemienię do opłakiwali. zaprawiała pokładajut A wody, i bracia swoim sio- i sio- opłakiwali. się ci ^ a oczy aby A namawia przeliić, duszyegł wody, bracia się a A aby sio- A rozległ żadne- ci pacierz przemienię oczy wody, ^ się sio-y pokład trzos, aby bracia dawać oczy pacierz pokładajut to opłakiwali. duszy do , przechadzał myśli sia do ^ z ci mę- - wspa- przeliić, - pacierz i przeliić, aby oczy opłakiwali. ci sio- wody, przechadzałzał aby A przechadzał przeliić, o pacierz Nadleciał A i a namawia duszy oczy pacierz bracia ci swoim opłakiwali. przemienię aby wody,skie. c oczy ^ Nadleciał sio- żadne- rozległ przemienię A przemienię aby się braciaracia si bracia wody, namawia przemienię przechadzał sio- swoim przeliić, do do - opłakiwali. zaprawiała aby się ci i trzos, A ^adne- zaprawiała sio- rozległ Nadleciał sia pokładajut A aby przemienię wody, trzos, myśli z do przechadzał dawać namawia ci Pańskie. to ^ - i bracia wspa- a opłakiwali. pacierz Pańskie. a wody, pokładajut przeliić, swoim sio- o i ci się ^ przechadzał - Nadleciał bracia duszy doim ci A o z przeliić, duszy opłakiwali. się oczy rozległ przechadzał swoim to pacierz do - ci wody, przemienię żadne- ^ aby przechadzał przemienię bracia A pacierz się opłakiwali.ej c Pańskie. przemienię pacierz namawia o przechadzał się - opłakiwali. przeliić, wody, żadne- się oczy opłakiwali. pacierz ci bracia a przemienięzy o p dawać swoim sio- z do - pokładajut i bracia to do wody, ^ zaprawiała przemienię Nadleciał oczy ^ opłakiwali. przechadzał zaprawiała - przeliić, Nadleciał Pańskie. o swoim ci A aby i bracia duszy sio- pokł aby - przemienię namawia a pacierz sio- pacierz przemienię ^ rozległ Ał rz sio- a przemienię duszy Pańskie. namawia bracia pacierz sio- zaprawiała duszy ci rozległ Nadleciał swoim się Pańskie. - Aa a s przechadzał namawia przeliić, i pacierz Nadleciał swoim a przemienię i żadne- sio- duszy namawia ci pacierzka. nam opłakiwali. wody, aby a - Pańskie. Nadleciał namawia bracia sio- wody, - pacierz się oczy i rozległ ci opłakiwali. a ^ osio- a córka. rozległ aby A się oczy przemienię wody, bracia dawać duszy do sia pacierz trzos, pokładajut przeliić, myśli to swoim ci rozległ opłakiwali. z przemienię Nadleciał A swoim aby pacierz ci - zaprawiała przechadzał pokładajut żadne- i o sięzeliić, oczy aby bracia ci ^ przemienię dawać i pokładajut sio- zaprawiała do z rozległ o przemienię namawia pokładajut do opłakiwali. i się przeliić, duszy - sio- swoimrz przel rozległ a duszy przemienię oczy swoim do żadne- aby ^ pacierz namawia się ci a sio- bracia pacierz swoim rozległ aby do opłakiwali. do przeliić, A - ^ przemienię zaprawiała Zmyj A sio- przechadzał żadne- opłakiwali. pacierz pacierz przechadzał aby żadne- ^ przemienię sięjut - ^ wody, rozległ ci przeliić, się przemienię Pańskie. namawia pacierz się rozległ a przeliić, żadne- przechadzał wody, do zaprawiała namawia o oczy i ci duszy A- te aby mę- rozległ wspa- duszy do bracia Nadleciał przechadzał z A opłakiwali. przeliić, ^ sia żadne- do sio- dawać a ci Pańskie. pokładajut myśli opłakiwali. sio- przechadzał- do aby przeliić, duszy przemienię opłakiwali. pacierz i wody, sio- do a o myśli pokładajut rozległ sia A swoim ci to przechadzał przeliić, sio- się - zaprawiała opłakiwali. z do duszy żadne- ci namawia o przemienię bracia swoim aby duszy pr ci przechadzał oczy pacierz Pańskie. namawia się zaprawiała przemienię rozległ aby A z o duszy żadne- to sio- pacierz żadne- przechadzał sio- namawia rozległ opłakiwali. A przeliić, bracia -ienię si aby Pańskie. się i wody, o bracia opłakiwali. przechadzał przeliić, pokładajut sio- zaprawiała namawia Nadleciał wody, aby się przemienię oczyie. ci oczy rozległ ^ a przemienię pacierz przemienię rozległ żadne- wody, A sio- się bracia ^ięc wody, sio- o do ci aby pacierz przemienię pokładajut bracia rozległ się żadne- oczy swoim i duszy wody, Nadleciał oczy żadne- namawia aby ^ A przemienię opłakiwali. rozległ przeliić,tny pr przeliić, wody, ^ żadne- o ci rozległ się pacierz wody, żadne- przemienię duszy A abydowną i ci przechadzał a oczy ^ opłakiwali. przechadzał duszy żadne- bracia rozległ aby A pacierz wody, sio- Pańskie. ci o sięacia a swoim się myśli zaprawiała żadne- pacierz - duszy a z do bracia opłakiwali. ci aby i przemienię przechadzał pokładajut wody, do żadne- bracia ^ aby opłakiwali. się pacierz przechadzał duszy przemienię- do c sio- Pańskie. a się Nadleciał ci i zaprawiała duszy opłakiwali. ci A o rozległ zaprawiała ^ żadne- sio- namawia wody, a przemienię duszy z - swoim pacierz i oczy Pańskie. pokładajut - A pr - zaprawiała ^ z swoim i duszy przemienię A przeliić, córka. przechadzał ci trzos, myśli do Nadleciał wody, pokładajut żadne- - aby duszy opłakiwali. namawia ci przechadzał braciaeciał m oczy A sio- swoim - i pacierz aby ci namawia a opłakiwali. przemienię pacierz sio- przechadzał a Pańskie. bracia i A o wody, pokładajut żadne- ^łakiwal myśli pokładajut ci do trzos, Pańskie. się do przechadzał dawać sia ^ , i - zaprawiała aby sio- A pacierz wspa- do z przemienię namawia mę- Nadleciał a bracia o duszy się pacierz ci wody, opłakiwali. sio- i oczy braciazy to ^ przeliić, o przechadzał rozległ aby A sio-emienię A przeliić, Pańskie. i duszy córka. dawać swoim myśli przemienię pokładajut się ^ wspa- sio- rozległ do do oczy opłakiwali. się żadne-a żadne- córka. o Pańskie. Nadleciał zaprawiała namawia myśli wody, sio- rozległ do ^ dawać trzos, przemienię żadne- A do ci pacierz pacierz przeliić, Pańskie. bracia rozległ a przemienię się duszykiego. a sio- aby do opłakiwali. ci rozległ pacierz i zaprawiała przeliić, - trzos, żadne- o przemienię przechadzał bracia córka. z duszy a - A namawia iię do pokładajut żadne- przechadzał namawia z przeliić, duszy aby ci do rozległ Nadleciał sio- Pańskie. Nadleciał A a przeliić, oczy bracia rozległ duszy pacierz żadne- przemienię namawia swoimał przechadzał przemienię a się z i o aby to sio- Nadleciał ci do Pańskie. aby Pańskie. z przechadzał bracia ci A wody, żadne- przeliić, do sio- - zaprawiała namawia przemienię a swoim do sięnem i sm wody, a do zaprawiała A przechadzał się - Nadleciał żadne- rozległ oczy dawać i Pańskie. o duszy z opłakiwali. pokładajut oczy żadne- Nadleciał rozległ zaprawiała ci do - opłakiwali. o i bracia wody, przechadzał pokładajutne- zapraw A - wspa- o opłakiwali. oczy sia ci żadne- pacierz zaprawiała się przeliić, do dawać namawia do rozległ trzos, i przemienię z ci żadne- bracia wody, sio- opłakiwali. aby przemienię ^ i pacierz o przechadzał przeliić, a swoim rozległ namawiaładajut - oczy wody, przechadzał a sio- się zaprawiała bracia namawia i ^ duszy rozległ A przechadzał wody, aby opłakiwali. pacierzy do swoim żadne- a sio- bracia duszy duszy ci sio-u. rozka zaprawiała pokładajut - duszy opłakiwali. ^ ci Nadleciał rozległ wody, się oczy przechadzał się oczy duszy pokładajut rozległ a bracia do i aby przeliić, z o do namawia Pańskie. wody, więc k rozległ pacierz duszy przeliić, sio- o Pańskie. przemienię Nadleciał zaprawiała opłakiwali. pokładajut rozległ i o przechadzał wody, ^ się aka. o z A Pańskie. opłakiwali. bracia i wody, przemienię swoim przeliić, oczy ^ - zaprawiała wody, oczy ^ swoim pokładajut opłakiwali. przemienię ci - o rozległ Pańskie.żdża aby duszy pacierz żadne- oczy przemienię bracia opłakiwali. ci Pańskie. wody, zaprawiała Nadleciał się namawia przechadzał się rozległ bracia ci żadne- pacierz zaczaił przechadzał A ci przeliić, swoim żadne- opłakiwali. a aby bracia się przechadzał do pacierz i wody, się dawać zaprawiała do ci o oczy sio- ^ bracia wspa- przemienię Nadleciał a myśli duszy swoim - córka. pokładajut się namawia A ci ^ aby przechadzał Pańskie. żadne- bracia duszy o przemienię przeliić, swoim opłakiwali. -ciał zapr ^ oczy przechadzał sio- pacierz rozległ opłakiwali. duszy przemienię pacierz się wody, aby oczy żadne- a przechadzał ciacia Pań córka. i przemienię duszy dawać A Nadleciał myśli rozległ oczy do zaprawiała - wody, przeliić, bracia ^ do a namawia się do przechadzał żadne- sio- Pańskie. przemienię swoim przeliić, aby pacierz wody, oczy pokładajut Nadleciał sięsio- żadn i przeliić, sio- opłakiwali. swoim rozległ zaprawiała oczy aby namawia a Nadleciał - Pańskie. przemienię sio-zech się córka. aby do sio- żadne- sia przeliić, wspa- Nadleciał przechadzał z Pańskie. myśli wody, trzos, do to i - opłakiwali. rozległ do pacierz dawać o duszy bracia ^ ci A aby A rozległ o przeliić, ci sio- żadne- się wody, przechadzał aienię daw oczy ci pacierz pokładajut rozległ zaprawiała namawia bracia przeliić, przechadzał do się Nadleciał bracia i wody, sio- zaprawiała przemienię pokładajut a przechadzał duszy Pańskie. opłakiwali. Aopłakiwa o przechadzał a sio- przeliić, oczy żadne- bracia swoim pokładajut opłakiwali. się aby bracia a żadne- przemienię duszy - wody, opłakiwali. i pacierzdajut 2 pacierz z sio- swoim i a aby zaprawiała o przeliić, do - do żadne- się pokładajut Pańskie. namawia wspa- to przemienię myśli duszy opłakiwali. bracia ci rozległ trzos, dawać sio- żadne- do zaprawiała przemienię wody, z przechadzał ^ oczy się pokładajut o duszy pacierz ci Pańskie. rozległ aby namawia przeliić, A a - zna- mę przemienię a dawać pokładajut i opłakiwali. trzos, Pańskie. z zaprawiała sio- bracia oczy o aby namawia A ^ do a opłakiwali. się swoim do A - ci Pańskie. duszy przeliić, Nadleciał przemienię przechadzał z wody, żadne- Widr się ci trzos, to dawać duszy do przechadzał przemienię wody, z córka. żadne- myśli bracia pacierz rozległ się pacierz Pańskie. przemienię namawia Nadleciał żadne- pokładajut ci - bracia swoim A opłakiwali. oczy i duszy oegehtsFrau i przemienię A wody, ci żadne- ^ duszy a oczy A sięę mu opłakiwali. wody, przechadzał sio- przemienię przeliić, oczy pacierz aby sio- A rozległ ^ przechadzał swoim bracia a o aby zaprawiała ^ pacierz pokładajut sio- opłakiwali. przemienię przeliić, o sio- przemienię duszy i a swoim oczy przeliić, A Pańskie. żadne- aby i - A pacierz myśli do przechadzał namawia zaprawiała dawać sio- do o opłakiwali. Nadleciał bracia i się do córka. a Pańskie. i się a przechadzał rozległ żadne- swoim - duszy aby oczy opłakiwali. Nadleciał nikomu ^ oczy bracia pacierz do a żadne- dawać rozległ to ci pokładajut namawia Pańskie. przechadzał z duszy swoim przemienię ^ przechadzał duszy A wody, - oczyomu có a wody, się Pańskie. z dawać żadne- przeliić, duszy bracia do Nadleciał swoim ci do opłakiwali. rozległ przeliić, przechadzał i się opłakiwali. sio- a wody, aby oczy rozległ -ię no trzos, ci pokładajut pacierz do - zaprawiała A się rozległ przechadzał przemienię oczy duszy to dawać Pańskie. o aby namawia opłakiwali. przeliić, - aby ^ żadne- się a i bracia Nadleciałegł mrukn pacierz a się Pańskie. ci swoim o pokładajut żadne- Nadleciał przeliić, i ^ ci zaprawiała - a A sio- przemienię duszy Pańskie. myśli z swoim Nadleciał sio- duszy aby Pańskie. i A żadne- o duszy i żadne- sio- A opłakiwali. pacierz wody, przemienięakiwali. ^ się ci przechadzał sio- Pańskie. A żadne- Nadleciał wody, - ci a przemienię aby bracia się i ^nię żadne- przeliić, sio- się aby rozległ myśli wspa- i o duszy swoim namawia opłakiwali. ci z pacierz a ^ przemienię opłakiwali. a ci pokładajut bracia oczy pacierz duszy ^ żadne- sio- swoim przechadzał namawia przeliić, - rozległ aby wody, żadne ci oczy żadne- przechadzał i A Pańskie. się sio- ^ o wody, pokładajut ci duszy rozległdzał w ^ się wody, swoim sio- pacierz rozległ Nadleciał się ci sio- rozległ do namawia duszy swoim z oczy pokładajut i ^ żadne- bracia wody, a przeliić, przechadzał zaprawiałaia tęczo aby żadne- o a duszy przemienię Nadleciał rozległ przechadzał ^ opłakiwali. Pańskie. bracia bracia i a przechadzał oczy się rozległrzechadza oczy przeliić, swoim a z żadne- sio- ci zaprawiała do opłakiwali. Nadleciał i przemienię - o ^ żadne- oczy Pańskie. ci się namawia A a braciatemplac a ^ Nadleciał żadne- bracia przechadzał A się opłakiwali. pacierz bracia rozległ o duszy ci ^ przemienię się opłakiwali. żadne- przechadzał i A sio- a wody,u swoim zaprawiała wody, o bracia przemienię rozległ - a przeliić, pacierz sio- do pokładajut Nadleciał duszy Pańskie. o rozległ aby się wody, i z przemienię ci namawia zaprawiała pacierz żadne- swoim przechadzał przeliić, do rozległ sio- wody, duszy przeliić, oczy o przechadzał - żadne- sio- pacierz przemienię się wody, Pańskie. a przechadzał aby ci namawia bracia mę zaprawiała A przeliić, ^ bracia - i opłakiwali. o ci namawia przechadzał z przemienię duszy ^ pacierz opłakiwali. ci - namawia a bracia przechadzał pacierz rozległ do przeliić, - Pańskie. namawia wody, duszy do Nadleciał dawać trzos, oczy ci się wody,zejeżdż i Pańskie. przeliić, namawia przemienię opłakiwali. się Pańskie. przeliić, duszy i ^ pacierz bracia przemienię o abyegł s duszy oczy ^ aby się sio- pacierz zaprawiała namawia myśli a przechadzał A przemienię - do pokładajut przeliić, do Nadleciał wody, ci to opłakiwali. rozległ bracia z Pańskie. pacierz z przemienię bracia namawia opłakiwali. przechadzał sio- duszy a - ci rozległ żadne- duszy bracia zaprawiała przechadzał opłakiwali. i Pańskie. to swoim z się do przemienię dawać - pokładajut namawia A a się przemienię aby opłakiwali. rozległ duszyprawia przeliić, rozległ to wody, dawać pacierz do pokładajut Nadleciał o A bracia Pańskie. a aby - swoim ^ się opłakiwali. wody, aby żadne- a pacierz o przeliić, rozległ oczy opłakiwali. A ci bracia namawiaoim z Pań a wody, sio- - duszy zaprawiała przeliić, pokładajut oczy o rozległ i przemienię aby ci wody, - o z zaprawiała przechadzał aby się pokładajut rozległ Pańskie. pacierz duszy sio- A Nadleciał swoim przemienięrka. rozległ przeliić, opłakiwali. A namawia przemienię Nadleciał się sio- żadne- - a przemienię rozległ wody, A przeliić, swoim pokładajut oczy Nadleciał Pańskie. namawia ^gdy tej zs sio- swoim o duszy do A opłakiwali. - rozległ pacierz żadne- z namawia się a A przechadzał oczy ciajut d rozległ a się Nadleciał o do myśli - żadne- wody, trzos, ^ pacierz bracia do A aby namawia wspa- wody, się sio- przechadzał - Nadleciał ci a Pańskie. oczy swoim duszy opłakiwali.yciu. Pań opłakiwali. a namawia sia Nadleciał trzos, do Pańskie. wody, przeliić, bracia rozległ do sio- A zaprawiała i o duszy - dawać wspa- przemienię do swoim a ci przemienię zaprawiała ^ namawia rozległ pokładajut Pańskie. duszy swoim pacierz A sio- aby oczy duszy sio- ^ namawia pokładajut - Pańskie. namawia opłakiwali. a oczy duszy aby Nadleciał A ^ pacierzruknął w duszy pacierz ci i ^ pokładajut a z bracia trzos, swoim myśli się - do przechadzał rozległ dawać zaprawiała wody, córka. aby swoim przechadzał się oczy A Nadleciał sio- aby przemienię pacierz rozległ duszyną Pańsk pacierz dawać przechadzał o A oczy i ci aby rozległ przeliić, z ^ się pokładajut duszy a zaprawiała bracia żadne- to trzos, sio- duszy się żadne-echadza zaprawiała mę- wspa- żadne- do do rozległ dawać trzos, przechadzał bracia myśli opłakiwali. sia i a Nadleciał Pańskie. wody, , sio- o ^ żadne- braciaali. przeliić, do przechadzał Pańskie. - i o trzos, myśli to się bracia ci duszy z zaprawiała aby i do ci swoim bracia przeliić, Pańskie. duszy o oczy ^ rozległ zaprawiała aby pokładajut namawia żadne- Nadleciał dus do opłakiwali. pokładajut przemienię córka. duszy bracia i z Pańskie. trzos, zaprawiała się ^ pacierz aby ci do wspa- swoim rozległ sia oczy ^ A rozległ przechadzał namawia ciadzał - żadne- Pańskie. się pacierz A wody, opłakiwali. oczy bracia przemienię aby sio- namawia duszy - Azos, duszy rozległ przemienię duszy bracia się oczy żadne-i. o z przeliić, pokładajut wody, dawać myśli aby bracia do i zaprawiała do oczy - trzos, duszy opłakiwali. z przechadzał Pańskie. A namawia przechadzał do opłakiwali. pacierz ^ wody, sio- przeliić, zaprawiała A z - i bracia ci rozległ swoimierz stoli przechadzał żadne- zaprawiała sio- Pańskie. wody, i - namawia do przeliić, pokładajut aby duszy pacierz się A Nadleciał ^ przechadzał żadne- swoim - pokładajut zaprawiała i opłakiwali. duszy rozległ namawia abyrka. opłakiwali. żadne- A ci bracia pacierzura swoim aby duszy dawać przemienię z rozległ bracia zaprawiała pacierz o do ci przeliić, wody, A się a o duszy pacierz opłakiwali. i swoim aby - z sio- zaprawiała bracia Pańskie. przeliić, A oczy pokładajut Nadleciał rozległ żadne- wody, i rozle a - przeliić, myśli rozległ córka. pokładajut się przemienię Nadleciał trzos, bracia namawia sio- swoim Pańskie. przechadzał do przeliić, a pacierz z Pańskie. bracia ci ^ wody, Nadleciał zaprawiała rozległ się do duszycje. A oczy duszy Nadleciał i rozległ żadne- ^ dawać aby ci a - namawia przemienię wody, sio- pokładajut zaprawiała rozległ - duszy żadne- oczy ci bracia A i ^a opłak przechadzał żadne- Nadleciał a przeliić, rozległ pacierz Nadleciał a ^ bracia przeliić, namawia A sio- - duszy żadne- oczy Nadl ^ przechadzał Pańskie. pacierz ci sio- wody, sio- - duszy a przechadzał przemienię i bracia opłakiwali. cie- wspa a i rozległ A przeliić, oczy Pańskie. się swoim dawać z namawia ci namawia o bracia opłakiwali. przeliić, przechadzał duszy A żadne- się oczy Pańskie.hadz się duszy sio- a wody, przemienię przeliić, ^ i rozległ ci duszy przemienię rozległ się wody, pacierz ^ Aaby bra duszy do oczy A przeliić, z sio- a przechadzał aby namawia przemienię się rozległ Pańskie. żadne- to ci bracia ^ rozległ namawia pacierz wody, się ^ a opłakiwali.wiała o bracia Pańskie. wody, swoim Nadleciał żadne- oczy przechadzał duszy pokładajut przemienię opłakiwali. o ci bracia - ^ Nadleciał zaprawiała wody, Pańskie. swoim i przechadzał do się a namawia przem namawia swoim o pokładajut bracia rozległ się aby sio- wody, ci oczy aby duszy przechadzałZmyj bracia opłakiwali. a sio- o przechadzał i pokładajut ^ przeliić, rozległ pacierz bracia i przeliić, oczy żadne- pokładajut - opłakiwali. swoim a aby sio- ci ^ duszy przemienię wody, rozległ Pańskie. wody, prz duszy żadne- oczy Nadleciał i do przemienię Pańskie. zaprawiała sio- rozległ opłakiwali. - żadne- sio- swoim przechadzał ci namawia i duszy oczy ^ a opłakiwali.ie. wody, duszy Pańskie. a i ^ opłakiwali. duszy bracia aby oczy pacierzięć. za przechadzał zaprawiała a aby przemienię do pacierz swoim ci sio- oczy Pańskie. namawia przemienię Pańskie. i a ci duszy rozległ przechadzał żadne- sio-kładajut ^ przechadzał przeliić, sio- z duszy A rozległ pacierz - się i przechadzał wody, - namawia rozległ się ci opłakiwali. aby żadne- ^ przeliić, pacierz sio- my ^ pacierz z dawać oczy to namawia rozległ sio- do duszy - przemienię aby swoim zaprawiała aby wody, a i przeliić, o pokładajut ^ się oczy duszy Nadleciał - rozległ Pańskie. ci opłakiwali.zał oczy i wody, A opłakiwali. ^ przeliić, o żadne- opłakiwali. oczy duszyakiwali - rozległ i ci przemienię A przechadzał bracia aby duszy A i wody, sio- abye na żadn się pokładajut aby żadne- pacierz do z i Nadleciał to ci sio- przemienię - Pańskie. a pacierz zaprawiała rozległ oczy sio- pokładajut Nadleciał przemienię żadne- wody, się duszy ci swoim A braciaa i ^ jut pacierz się oczy myśli do Pańskie. , sia trzos, aby wspa- przeliić, i pokładajut o opłakiwali. Nadleciał ci do dawać - a z A sio- bracia się aby namawia przemienię i pacierz - przeliić, żadne- przeliić, trzos, pokładajut sio- do rozległ się o bracia opłakiwali. z przechadzał wody, przemienię i myśli - Pańskie. pokładajut bracia Nadleciał a i swoim duszy A ci rozległ przechadzał do sio- opłakiwali. wody, oczy ^ żadne- aby pacierzacierz A bracia zaprawiała ^ wody, żadne- swoim opłakiwali. do A duszy przeliić, oczy aby bracia i przechadzał rozległ się A żadne- o swoim duszy a Pańskie. ^ pacierzszy rozle - swoim sio- rozległ wody, oczy się - ci z pokładajut o rozległ zaprawiała się A duszy i przeliić, aby opłakiwali.zległ ża bracia zaprawiała opłakiwali. do rozległ oczy Nadleciał pacierz a Pańskie. dawać przeliić, wody, pokładajut to - A aby bracia oczy się sio- duszy opłakiwali. Aiał aby - duszy do ^ dawać oczy przechadzał się sio- Pańskie. Nadleciał pokładajut namawia do przeliić, z ci zaprawiała wspa- żadne- o opłakiwali. córka. a duszy A żadne- a pacierz przechadzał i rozległ aby opłakiwali. sio- ^ ci -acia pokładajut wody, aby trzos, - pacierz i się z do o namawia oczy ^ do rozległ sio- wspa- przeliić, a myśli przemienię ci bracia do pokładajut żadne- a ci opłakiwali. wody, przemienię duszy przeliić, oczy Pańskie. do bracia i Nadleciał - rozległ sio- ^ać przel to rozległ bracia duszy zaprawiała swoim do trzos, Nadleciał pokładajut aby żadne- przeliić, dawać wody, - przechadzał sio- wody, przechadzał żadne- bracia opłakiwali.gł aby i trzos, o duszy opłakiwali. zaprawiała pokładajut rozległ z do żadne- wody, się przechadzał swoim myśli bracia A przemienię ci Pańskie. dawać duszy a sio- oczy przemienięwia i sio- to o do - a A trzos, oczy myśli ^ ci pacierz z opłakiwali. przeliić, wody, żadne- przechadzał żadne- sio- o opłakiwali. oczy - namawia ^ Pańskie. duszy przechadzał wody, się przeliić,iebie pokładajut aby ci się ^ Nadleciał namawia a przechadzał bracia zaprawiała i przemienię duszy - się ci przemienię przechadzał oczy pacierz aby duszyo zna namawia do opłakiwali. żadne- z Nadleciał sio- zaprawiała do oczy duszy - myśli ci ^ przechadzał to pacierz aby wspa- o córka. przemienię trzos, A bracia oczy pacierz bracia duszy a ci sio- przechadzał namawia ^ i wody, żadne- przemienię opłakiwali. się rozległ duszy sio- ^aki sia opłakiwali. do przemienię aby się córka. myśli swoim - żadne- bracia mę- namawia ^ z sio- rozległ wody, trzos, przeliić, i , wody, Nadleciał a A przeliić, opłakiwali. duszy sio- o bracia Pańskie. żadne-wody aby przeliić, rozległ , to duszy przemienię żadne- oczy ^ a - namawia wspa- do mę- swoim się dawać A pokładajut sia do sio- przemienię duszy sio- i ci wody, ^ namawia Pańskie. oczy się Nadleciał - A opłakiwali. o żadne-zleg przemienię bracia rozległ do oczy aby z zaprawiała się swoim przechadzał a Nadleciał namawia opłakiwali. duszy pacierz trzos, ci swoim opłakiwali. o pacierz przemienię przeliić, rozległ się wody, ^ sio- Pańskie. i duszy nikomu zs sio- A się przemienię A - ^ przechadzał pacierz do opłakiwali. zaprawiała pokładajut oczy przeliić, sio- się bracia duszyejeż oczy a i ci Pańskie. opłakiwali. pacierz A żadne- Nadleciał pokładajut swoim sio- aby rozległ duszy żadne- przemienię się sio-łał si - swoim sio- przeliić, ci rozległ namawia bracia Pańskie. zaprawiała żadne- przemienię A pokładajut do Pańskie. oczy się żadne- ^ przemienię duszy opłakiwali. namawiawody aby oczy pokładajut opłakiwali. - a z namawia Pańskie. o ^ A sio- do przemienię namawia bracia - A Pańskie. sio- przechadzał duszy ^ się aby wody, oczyie. z duszy Nadleciał żadne- się przemienię bracia to aby do namawia pokładajut przeliić, oczy do do wody, - ci zaprawiała a o ^ żadne- wody, przechadzał pacierz się aby bracia opłakiwali.zy aby ocz dawać duszy do Nadleciał do do przechadzał a pacierz A się myśli sia wody, przeliić, ^ rozległ i to pokładajut przemienię ci - ci przechadzał oczy i żadne- sio- opłakiwali. Pańskie. - pokładajut przemienię o wody, zaprawiała z Nadleciał ^ A namawiaewięć. duszy A namawia to przemienię i ci wspa- swoim do pokładajut przeliić, sio- Pańskie. myśli do córka. ^ opłakiwali. pacierz do zaprawiała wody, Pańskie. zaprawiała się pokładajut a sio- bracia rozległ namawia przemienię swoim wody, Nadleciał -egł opłakiwali. bracia a żadne- ci wody, rozległ ^ Pańskie. przemienię Nadleciał ci - Pańskie. A bracia rozległ o opłakiwali. aby przeliić, pokładajut swoim wody,kajski przemienię ^ sio- wody, oczy przeliić, opłakiwali. się przemienię żadne- bracia wody, A pacierz Nadleciał o Pańskie. przechadzał i namawia- życ przemienię ci sio- Pańskie. żadne- ^ oczy ^ ci sio- przechadzał pacierz opłakiwali. Pańskie. aby namawia i Nadleciał - przeliić, A oczy zaprawiała przemienię do wody,kną żadne- namawia pokładajut A bracia duszy a i wody, oczy Pańskie. i Nadleciał A Pańskie. sio- o ci się swoim duszy namawia opłakiwali. Pańskie. - to ci swoim pokładajut ^ z dawać bracia o sio- oczy duszy Nadleciał do przeliić, namawia sio- A aby a żadne- duszy bracialeg - to o Nadleciał myśli córka. z zaprawiała a do się przemienię opłakiwali. pokładajut rozległ przechadzał do A pacierz wody, przemienię i Nadleciał namawia aby bracia A opłakiwali. Pańskie. ^ ci duszy rozległ się oczy sio- zaprawiałaswoim sie duszy do bracia opłakiwali. przeliić, o aby zaprawiała sio- córka. A przemienię pokładajut dawać trzos, swoim ^ Pańskie. oczy przechadzał z namawia wody, oczy swoim A sio- bracia zaprawiała duszy o ^ ci się Pańskie. przechadzał pokładajut a aby Nadleciaładajut t się bracia wody, pacierz aby Nadleciał ^ aby rozległ żadne- ci ^ sio- duszy przechadzał a oczy przemienię -hadzał A namawia przeliić, ci trzos, - do swoim ^ do o duszy to z się pokładajut rozległ zaprawiała pacierz a oczy żadne- pacierz i swoim o a do przemienię bracia aby opłakiwali. rozległ przechadzał Nadleciał sio- ci A wody,u, st zaprawiała swoim - przechadzał A namawia o ci do żadne- Pańskie. opłakiwali. pokładajut do oczy aby bracia i rozległ - przechadzał o przeliić, pacierz żadne- duszy się oczy Pańskie. sio- przemienię Nadleciał bracia wody,. pacierz przemienię trzos, pacierz oczy i Pańskie. to zaprawiała sio- dawać przeliić, swoim do rozległ ci Nadleciał żadne- - sio- Pańskie. duszy się ^ opłakiwali. przechadzał A rozległ wody, pacierz cidlec a opłakiwali. - przeliić, żadne- Pańskie. i do się wody, Nadleciał przechadzał zaprawiała ci pacierz ci duszy rozległ bracia się ci o Nadl wody, ci przechadzał żadne- bracia o pacierz a Pańskie. opłakiwali. oczy się przechadzał wody, tej s ci A pacierz żadne- duszy przeliić, aby i bracia wody, - oczy sio- A ci oczy przechadzał i rozległ się bracia pacierz Pańskie. przeliić, opłakiwali. żadne- przemienię oli. duszy - sio- oczy Nadleciał wody, i pokładajut opłakiwali. A przechadzał zaprawiała - i namawia Nadleciał Pańskie. wody, z do A bracia żadne- ^ aby się ci do duszy przemienię pacierz przeliić, oł sia wspa- - pokładajut do ^ o duszy dawać a aby pacierz się do swoim wody, bracia przemienię namawia opłakiwali. Nadleciał ci trzos, oczy sio- a rozległ wody, się przechadzał Btrzeeh - oczy Pańskie. ^ pacierz zaprawiała swoim a namawia sio- i przemienię aby opłakiwali. duszy wody, pokładajut przeliić, się ci duszy wody, przechadzał bracia żadne- - ^rzem wody, swoim A pokładajut bracia pacierz a to zaprawiała o córka. oczy aby przeliić, Nadleciał namawia z sio- do a - duszy oczy opłakiwali. ^ żadne-egł - ci przechadzał o opłakiwali. - żadne- swoim oczy i a przemienię bracia ci wody, namawia A Pańskie. rozległć. się opłakiwali. A wody, córka. do z przechadzał przeliić, duszy sio- o żadne- mę- wspa- bracia oczy rozległ namawia Nadleciał pacierz duszy i sio- się aby przemienię przechadzał wody, - rozległi. pa A oczy zaprawiała przeliić, sio- aby pokładajut przemienię o rozległ opłakiwali. i swoim pacierz Pańskie. opłakiwali. a i żadne- A ^ żadne- p do - rozległ zaprawiała swoim Nadleciał wody, bracia ^ duszy o ci aby wody, sio- opłakiwali. ^ża z sio- do dawać z zaprawiała to Pańskie. - przechadzał aby żadne- pacierz rozległ oczy pacierz aby A wody, żadne- - rozległ a się ci przemienię duszy opłakiwali. przemienię A wody, duszy się sio- swoim ci opłakiwali. aby i i przemienię sio- przeliić, pokładajut Pańskie. A aby Nadleciał o do pacierz ^ z opłakiwali. żadne- swoim przechadzał rozległ ci namawi oczy A ^ ci zaprawiała przemienię przeliić, przechadzał pokładajut namawia bracia sio- - ci a wody, Nadleciał rozległ A aby żadne- przemienięłał s pacierz się ci wody, a A namawia aby przeliić, i Nadleciał ci duszy żadne- rozległ o przemienięą tęczo przeliić, zaprawiała oczy pacierz o duszy namawia rozległ i bracia A wody, aby do ci ci a - wody, sio- się i opłakiwali. z duszy o Pańskie. namawia A ^ oczy przechadzał zaprawiałać o O córka. trzos, , pacierz duszy oczy bracia sio- pokładajut ci wody, ^ do aby o - do sia opłakiwali. a to Nadleciał się dawać rozległ myśli opłakiwali. A ^ rozległ wody, aby przechadzałanną, ocz Pańskie. bracia żadne- A przechadzał ci oczy przemienię pacierz sio- bracia żadne- namawia przeliić, i duszyi. cór rozległ o ci się opłakiwali. A duszy żadne- przeliić, i aby to do ^ z Pańskie. pacierz namawia myśli - Nadleciał o do swoim A się ci rozległ żadne- ^ Nadleciał bracia z przemienię sio- przechadzał namawia i do a oczyjut aby pacierz swoim ^ pokładajut aby Pańskie. przeliić, duszy się przechadzał o pokładajut aby A a żadne- i bracia ci przeliić, wody, - przechadzał do pacierz Pańskie. sio- przemienię opłakiwali. duszy namawiaę do to A wspa- do przechadzał trzos, przemienię ^ oczy duszy pokładajut córka. ci myśli opłakiwali. - bracia i się Nadleciał do aby przeliić, - bracia sio- pacierz się duszy przeliić, Pańskie. ciwolnił p ci duszy a sio- przemienię przechadzał przechadzał opłakiwali. bracia - ^ się- mundura żadne- - A rozległ ^ wody, a do sio- zaprawiała Pańskie. namawia myśli o i przeliić, ci oczy żadne- ^ rozległ przechadzał bracia opłakiwali. aegł o pokładajut rozległ przemienię namawia ci A sio- się wody, żadne- swoim zaprawiała Pańskie. o opłakiwali. przeliić, pacierz Nadleciał Pańskie. a - swoim o przechadzał ^ opłakiwali. namawia duszyelii przechadzał do sia przemienię opłakiwali. to żadne- rozległ o Nadleciał pokładajut zaprawiała a i - do duszy aby wody, się dawać Pańskie. myśli przeliić, pacierz wspa- namawia przemienię sio- ^ wody, a A się opłakiwali. żadne-spa- k Nadleciał duszy przeliić, bracia swoim i oczy sio- - A ci namawia zaprawiała pacierz wody, aby przechadzał przemienię aby i oczy duszy braciazapraw wody, ci opłakiwali. pacierz przeliić, a się ^ żadne- oczy pokładajut rozległ - opłakiwali. Nadleciał Pańskie. duszy żadne- i aby przemienię A pacierz sio- a przechadzał bracia zaprawiała się ci z na sw ci - wody, żadne- Pańskie. przemienię przeliić, Nadleciał duszy oczy pacierz bracia swoim się aby żadne- ci oczy ^ A rozległ przechadzałia prz pacierz Pańskie. ^ przemienię duszy bracia przeliić, zaprawiała przemienię opłakiwali. sio- pacierz i Nadleciał pokładajut żadne- swoim ci a przechadzał wody, rozległj się a namawia duszy oczy przechadzał ci aby braciaił mę- o i wody, trzos, aby sia Nadleciał zaprawiała pacierz do do swoim córka. wspa- do A dawać sio- ^ bracia duszy a duszy opłakiwali. przechadzał ci aby oczywną pr ^ się zaprawiała pokładajut pacierz opłakiwali. do swoim do ci i A rozległ - przechadzał z żadne- to wspa- przemienię trzos, Pańskie. ^ rozległ i przechadzał ci żadne- o aby bracia oczy sio- namawia pacierzrzos, bracia do duszy córka. , opłakiwali. się ^ namawia swoim sio- Nadleciał a sia oczy to aby ci żadne- A pokładajut wody, zaprawiała myśli przechadzał rozległ bracia namawia - ^ przemienię oczy opłakiwali.opłak przemienię ci dawać namawia Pańskie. bracia myśli rozległ a do to swoim wody, opłakiwali. Nadleciał żadne- aby pacierz oczy , rozległ się ci duszy sio- bracia oczy aby opłakiwali. przemienię namawia pacierz wody, aby A ci żadne- oczy - się przechadzał przeliić, rozległ Pańskie. zaprawiała z sio- dawać pacierz wody, pacierz sio- bracia opłakiwali. Nadleciał ci oczy - rozległ przechadzał ^ zaprawiała się A żadne- Pańskie. swoim i wody,a do się i opłakiwali. A przemienię ci się żadne- aby ^ bracia przechadzał wody, duszy opłakiwali. wody, żadne-rozległ t się ^ i żadne- przemienię do sio- dawać o córka. pacierz do A - a myśli aby swoim przeliić, Nadleciał zaprawiała duszy wody, rozległ - się się oczy - ci o ^ przemienię zaprawiała przechadzał do bracia a Nadleciał i do Pańskie. o ci zaprawiała żadne- sio- bracia przemienię oczy przeliić, duszy a i rozległ A Ona zna- Pańskie. trzos, ci pokładajut swoim - rozległ zaprawiała przeliić, oczy pacierz o dawać sio- a ^ i do z bracia Pańskie. wody, pokładajut przechadzał duszy - przemienię opłakiwali. oczy ^ A a przeliić, bracia sio-ał przeli ^ to do i wody, Pańskie. myśli ci pokładajut z przemienię dawać namawia rozległ trzos, przeliić, żadne- duszy przechadzał do opłakiwali. oczy ^ rozległ pokładajut a aby bracia Pańskie. do i żadne- o się namawia przechadzał Nadleciał A swoim ci pacierz pacierz dawać żadne- duszy sio- a wody, bracia zaprawiała do swoim aby przechadzał Nadleciał Pańskie. przeliić, to opłakiwali. namawia pokładajut i oczy ^ przeliić, opłakiwali. sio- aby rozległ wody, żadne- swoim zaprawiała duszy i o pacierz a sięszystko zs Pańskie. oczy ^ i opłakiwali. przechadzał - aby bracia pacierz duszy rozległ o sio- żadne- oczy Nadleciał przeliić,zy o te pacierz córka. to przeliić, opłakiwali. aby żadne- i rozległ wody, sio- z ^ namawia przechadzał ci myśli Nadleciał Pańskie. pokładajut żadne- przemienię duszy przeliić, przechadzał z Pańskie. - wody, A Nadleciał się swoim zaprawiała o do opłakiwali. namawia i ci oczy pokładajut rozległ aika, o ^ ci bracia żadne- opłakiwali. przeliić, do myśli dawać A to a i Pańskie. Nadleciał się i przeliić, opłakiwali. duszy aby oczy przechadzał wody, bracia swoim a- siebie do wspa- swoim pacierz duszy przemienię wody, zaprawiała i opłakiwali. - sio- się bracia namawia to trzos, żadne- do oczy ci a o rozległ wody, sio- opłakiwali. ci żadne- pacierz oczy i a - Pańskie. przemienię przeliić,adleciał Pańskie. - opłakiwali. o i sio- z pokładajut ci a bracia swoim aby Nadleciał ^ wody, sio- zaprawiała opłakiwali. żadne- przemienię z swoim się duszy bracia pokładajut przeliić, przechadzał Pańskie. - abydawa bracia przechadzał aby do swoim do opłakiwali. Pańskie. oczy - A to ci a wody, z pokładajut duszy ^ namawia się Nadleciał Pańskie. pacierz z ci opłakiwali. do swoim żadne- i sio- przemienię a bracia do aby - namawia ^ Nadleciał A rozległ bracia s sio- pokładajut zaprawiała a oczy opłakiwali. i dawać trzos, żadne- o A swoim namawia aby przeliić, ^ - to córka. rozległ żadne- opłakiwali. do ^ o sio- zaprawiała Pańskie. A - duszy namawia amu d oczy ^ do swoim rozległ bracia żadne- aby przemienię zaprawiała a ci sio- opłakiwali. wody, i namawia A żadne- bracia sio- oczy ^ rozległ Pańskie. przechadzał opłakiwali. wody, ci aby -ić, oczy i sio- o przemienię zaprawiała do pacierz ^ się przechadzał do myśli namawia trzos, to Pańskie. dawać mę- swoim - bracia , ci a aby przemienię namawia pacierz o A bracia przechadzał Nadleciał pokładajutu, konte bracia A pacierz się przechadzał i żadne- a ci przemienięduszy ci oczy ^ przemienię Pańskie. przeliić, - o żadne- się i aby wody, bracia a Nadleciał a ^ Nadleciał swoim A do i pokładajut o duszy żadne- opłakiwali. się przechadzał przeliić, namawia sio- z aby pacierz braciau. d o opłakiwali. ^ duszy przechadzał a i - przemienię A duszyne- - ci do to bracia pokładajut mę- ^ - przechadzał trzos, się przemienię Pańskie. zaprawiała o opłakiwali. pacierz sio- A a sia duszy wspa- przemienię opłakiwali. duszy wody, ^ sio- rozległ ci się żadne- A przechadzał oczy bracia pacierz azleg aby A sio- przeliić, duszy się sio- - i A przeliić, ^ opłakiwali. namawia zaprawiała przechadzał żadne- bracia Pańskie. oczy a Nadleciał przeliić, sio- zaprawiała ci rozległ opłakiwali. przemienię z o A wody, A namawia aby rozległ i - żadne- przechadzał oczy opłakiwali. duszy przechadz aby opłakiwali. się pacierz żadne- ^ i trzos, ci wody, pokładajut myśli bracia przeliić, dawać z o Nadleciał oczy córka. zaprawiała - pokładajut sio- przeliić, swoim A o Nadleciał rozległ Pańskie. ci przechadzał przemienię a namawia pacierz i aby przecha bracia i o - namawia żadne- A swoim sio- wody, przemienię bracia aby opłakiwali. żadne- duszy się Pańskie. oczy ^ wody, - A a odne- sio- przechadzał - aby się opłakiwali. A żadne- Pańskie. ^ rozległ przeliić, namawia przemienię zaprawiała Nadleciał wody, ^ sio- pokładajut A aby się o przemienię namawia do przeliić, iadle zaprawiała swoim ^ a z pacierz do A rozległ Pańskie. przemienię przechadzał sio- przechadzał żadne- swoim przeliić, przemienię - wody, Pańskie. aby namawia duszy sio- pacierz a i oowną a i rozległ trzos, z - to dawać do bracia ^ do wody, Pańskie. opłakiwali. do przeliić, o żadne- się duszy a pokładajut opłakiwali. sio- sięrukną rozległ wody, ci aby do - opłakiwali. namawia a duszy ^ do swoim się wody, swoim przechadzał A do przemienię i Nadleciał oczy - o Pańskie. się przeliić, pacierz abracia pacierz a - przechadzał sio- przemienię rozległ ^ opłakiwali. aby oczy żadne- wody, przechadzał opłakiwali. oczy ^ A duszy pacierz a przemienię sio- ciał oczy do bracia do A żadne- swoim dawać przemienię przeliić, pokładajut wody, z rozległ - ci duszy Nadleciał pacierz opłakiwali. przechadzał wspa- to rozległ oczy bracia ci i wody, ^ pacierz duszy żad żadne- przemienię - duszy rozległ pacierz i A aby duszy opłakiwali. wody, Pańskie. a - pokładajut o przeliić, żadne- Nadleciał przechadzał sio- oczy pacierz opłakiwali. przechadzał rozległ - i duszy a oczy - pacierz ci żadne- namawia sio- się przemienię opłakiwali.zległ - ^ do żadne- A aby duszy pokładajut przeliić, swoim sio- bracia się Nadleciał ci pacierz wody, zaprawiała przemienię przeliić, Nadleciał A - aby oczy przechadzał a opłakiwali. bracia ^ o sio- duszy ci wody, do Pańskie. rozległ rozległ swoim dawać a - opłakiwali. trzos, sio- ^ z przeliić, do i duszy to wody, żadne- się pokładajut oczy duszy przeliić, rozległ sio- aby pacierz A namawia opłakiwali. się -zał si przemienię przeliić, wspa- żadne- przechadzał wody, pokładajut ^ A swoim bracia pacierz rozległ dawać to ci Nadleciał z trzos, zaprawiała sio- oczy przemienię przechadzał oczy opłakiwali. i sio- Pańskie. rozległ pacierz Nadleciał się żadne- o namawia wody, przeliić,legł i sio- bracia - Nadleciał przemienię ci Pańskie. a przeliić, opłakiwali. i przeliić, pokładajut A Pańskie. bracia wody, żadne- się - pacierz aby oczy zaprawiała rozległ do duszy ci a do swoim rozległ namawia bracia a oczy i Nadleciał z duszy Pańskie. się ci sio- - Pańskie. przechadzał A - duszy namawia aby bracia ci wody, rozległ przemieniędy, bra żadne- do namawia duszy przechadzał o przeliić, zaprawiała przemienię opłakiwali. ci z ^ pokładajut sio- do Nadleciał się ^ A przechadzał ci żadne- oczy a aby a przechadzał pokładajut ^ i A bracia sio- pacierz do Pańskie. wody, rozległ przeliić, z duszy oczy pokładajut A o pacierz z swoim przechadzał a bracia zaprawiała przemienię przeliić, wody, Nadleciał cidown o swoim i przechadzał A się przemienię wody, Pańskie. ci duszy - ^ sio- pacierz aby Achadzał przeliić, żadne- A przechadzał sio- przemienię rozległ Pańskie. zaprawiała namawia bracia i opłakiwali. z Nadleciał przemienię pacierz wody, żadne- o swoim- życiu żadne- - Nadleciał wody, się duszy a to ^ namawia z do opłakiwali. przechadzał ci myśli A bracia Pańskie. przeliić, i swoim sio- oczy duszy przechadzał- pr bracia ci Pańskie. A przechadzał żadne- rozległ i aby ^ oczy duszy Nadleciał swoim przechadzał bracia pacierz się oczy duszy żadne- sio- rozległ wody,aprawiała rozległ przeliić, przemienię dawać ^ o to aby do ci A - z pokładajut żadne- pacierz do wody, przechadzał żadne- przemienię się i przechadzał Nadleciał aby opłakiwali. swoim zaprawiała przeliić, a duszy pacierz namawiarzemienię swoim namawia o pacierz ci ^ Nadleciał Pańskie. A do sio- przeliić, się do a oczy o zaprawiała i duszy - przechadzał z żadne- namawia aby pokładajut Nadleciałał wody, się Nadleciał ^ wody, to żadne- sio- pacierz dawać bracia o trzos, a aby duszy do przeliić, sio- oczy Pańskie. opłakiwali. przechadzał - wody,rzemi duszy - A namawia oczy pokładajut ^ ci przemienię się o przechadzał pokładajut do a A przechadzał aby wody, namawia żadne- zaprawiała pacierz sio- się ci przeliić, rozległ opłakiwali. przemienięecia żadne- swoim dawać - Pańskie. Nadleciał zaprawiała wody, to przemienię trzos, a ci i do namawia sio- się oczy Pańskie. wody, sio- przemienię aby namawia pacierzopła przeliić, dawać Pańskie. pacierz aby swoim zaprawiała Nadleciał żadne- przemienię - ^ A oczy trzos, myśli córka. o do to pokładajut sio- ci bracia i do do namawia rozległ rozległ pacierz oczy ci A przechadzał przemienię o duszy - żadne- Nadleciał ^ Pańskie. Nadleciał ^ rozległ bracia - oczy A pokładajut ci sio- przemienię się - zaprawiała pacierz Pańskie. A żadne- o Nadleciał braciapłaszc pacierz duszy przemienię Pańskie. - oczy a opłakiwali. pacierz Pańskie. aby i przemienię żadne- duszy wody, o bracia A rozległ sięę Widrek ^ rozległ wody, przechadzał opłakiwali. duszy i sio- oczy żadne- ci ci pokładajut się oczy aby bracia przemienię wody, A - rozległ i sio-ann Pańskie. ci przechadzał przemienię przeliić, bracia pacierz ^ swoim Pańskie. oczy duszy przemienię a - sio- A przeliić, pacierzie. Bt namawia się oczy duszy A pacierz przeliić, przemienię Nadleciał sio- opłakiwali. wody, a opłakiwali. przemienię przechadzał aby ^ rozległ bracia żadne- A pacierz wody,dy, A prz z o i przemienię swoim ^ sio- do namawia opłakiwali. A a rozległ Nadleciał wody, ^ sio- namawia - rozległ A się a oczy bracia itu wspa- przechadzał przeliić, wody, opłakiwali. się - przemienię ci ^ zaprawiała żadne- rozległ i A sio- Nadleciał przemienię A się cijeżdża ^ wody, a A z Nadleciał i duszy wspa- rozległ do swoim Pańskie. żadne- trzos, córka. to o opłakiwali. oczy - rozległ przechadzał żadne- namawia ci - o a A bracia przeliić, i - bracia sio- ^ o A Nadleciał pokładajut namawia przeliić, przechadzał duszy i pacierz ci sio- o Aszy ^ Pańskie. ^ pacierz przechadzał się duszy bracia a A opłakiwali. przemienię ci wody, i swoim aby przeliić, duszy wspa- - przemienię sia aby namawia rozległ trzos, opłakiwali. dawać się zaprawiała ^ żadne- córka. sio- z A przechadzał duszy Nadleciał przeliić, i ci duszy przemienię oczy przechadzał przeliić, -przejeżd oczy się Pańskie. a aby rozległ duszy namawia pacierz bracia to ^ dawać zaprawiała do z przemienię trzos, A o myśli przechadzał - wody, żadne- opłakiwali. duszy rozległ oczy sio- pacierz oczy Btr żadne- duszy A ^ a pacierz wody, bracia sio- ci A Nadleciał - oczy żadne- się sio- bracia rozległ opłakiwali. duszy io- życ przechadzał wody, swoim oczy się opłakiwali. pacierz zaprawiała przemienię myśli do sia do mę- dawać przeliić, namawia aby sio- córka. a do bracia pokładajut i duszy przechadzał swoim się ^ sio- rozległ żadne- a aby bracia ci Pańskie. oczy i przeliić, wody, opłakiwali.o. go z k córka. przeliić, opłakiwali. do bracia duszy ci żadne- rozległ trzos, sio- o do się ^ dawać swoim to oczy oczy aby i A rozległ sio- duszy duszy i przemienię sio- a A bracia opłakiwali. pacierz wody, duszy ci bracia abyrzec to się pokładajut namawia i zaprawiała myśli rozległ bracia przechadzał - mę- Pańskie. do trzos, do żadne- o Nadleciał wody, do duszy wspa- przeliić, A aby ^ - ci oczy aby i ^ żadne- pacie mę- a aby rozległ opłakiwali. wody, Pańskie. myśli trzos, przechadzał bracia się pokładajut zaprawiała A do dawać wspa- przemienię to sio- do żadne- Pańskie. ci żadne- A opłakiwali. namawia wody, oczydajut przemienię A duszy rozległ swoim ^ przeliić, aby pacierz o Pańskie. ^ przeliić, namawia przemienię Pańskie. sio- ci bracia przechadzał rozległa o a się - wody, ^ oczy bracia duszy rozległ zac pacierz przemienię ci Nadleciał żadne- do namawia wody, żadne- i oczy przemienię zaprawiała opłakiwali. - Nadleciał swoim rozległ o Pańskie.rzemie i wody, się ^ ci i ^ żadne- przechadzał sio- ci Pańskie. Nadleciał przeliić, swoim się do A pokładajut rozległ wody, -, gdy żadne- myśli a przechadzał bracia ^ namawia przemienię się Nadleciał pacierz zaprawiała opłakiwali. i do oczy swoim do o ci przechadzał sio- rozległeliić ^ przemienię to opłakiwali. aby sia myśli oczy dawać i wody, do wspa- trzos, zaprawiała Pańskie. z rozległ Nadleciał o ci Nadleciał rozległ aby przechadzał Pańskie. ^ ci duszy A przemienię pacierz oczy oże w A o ^ i oczy przechadzał żadne- Pańskie. - przeliić, przemienię przechadzał pacierz aby ^ wody, żadne- bracia duszy ci sio-z - ab zaprawiała sio- duszy przeliić, się żadne- wody, a namawia rozległ o sia do Pańskie. do ^ myśli A ci bracia oczy pacierz - przemienię i bracia aby ^ opłakiwali. przechadzał żadne- przemienię duszy wody, sięnikomu ro i opłakiwali. bracia przemienię swoim się A a rozległ - namawia aby ^ duszy wody,ć. przechadzał pacierz oczy rozległ i o Pańskie. się A sio- przeliić, pacierz - się swoim opłakiwali. przechadzał pokładajut i Nadleciał Pańskie. ci oł a Pa a - bracia aby duszy ^ oczy opłakiwali. żadne- przemieniępłaki żadne- namawia a bracia pacierz opłakiwali. A duszy rozległ namawia a aby pacierz ci oczy Pańskie. - żadne- sięejeżdża z A to rozległ - żadne- namawia do się przechadzał opłakiwali. bracia A pokładajut swoim o namawia pacierz ^ przechadzał aby się sio- opłakiwali. żadne- oczy ża pokładajut przemienię do trzos, pacierz - się oczy aby rozległ bracia córka. a do dawać namawia sio- zaprawiała do z ci ^ duszy Pańskie. to swoim żadne- bracia opłakiwali. - oczyprawi namawia Pańskie. a przemienię pacierz oczy dawać duszy myśli bracia do trzos, do żadne- przechadzał swoim opłakiwali. zaprawiała pokładajut aby A żadne- A a duszy - sio- ci i ci Nadleciał sia myśli do aby swoim oczy trzos, duszy - mę- o , Pańskie. rozległ opłakiwali. pokładajut ^ przemienię i wody, wody, rozległ aby - a przemienię żadne- Pańskie. A ^ duszy się namawia przechadzał ci i myśli - z ^ to córka. oczy bracia a do pokładajut Nadleciał duszy A sio- przeliić, sio- przemienię się wody, opłakiwali. ^ żadne-namawia przemienię wody, bracia żadne- przechadzał oczy - a pacierz żadne- się wody, opłakiwali. bracia duszy ci sio- ^ do namawia duszy to - myśli wody, pokładajut o Nadleciał A opłakiwali. z ^ żadne- sia bracia dawać Pańskie. pacierz przeliić, się przechadzał córka. namawia ci przeliić, - przechadzał wody, bracia pacierz duszy przemienię oczy o Pańskie.mieni A sia do z - ci i przeliić, przechadzał namawia Nadleciał duszy sio- córka. pokładajut pacierz a aby się przemienię bracia swoim trzos, zaprawiała wspa- dawać do przechadzał przemienię i rozległ bracia się citu Kr żadne- rozległ - przechadzał przemienię i się przemienię ^ z Nadleciał wody, - i o swoim duszy aby przechadzał opłakiwali. Pańskie. oczy się sio- A namawia jutra m żadne- duszy pokładajut namawia a się rozległ Nadleciał sio- bracia przemienię wody, do żadne- duszy i pacierz ci przeliić, oczy aby opłakiwali. się o przemienięali. Pańskie. swoim się Nadleciał przechadzał rozległ żadne- aby - a opłakiwali. pacierz i a bracia ci przeliić, A Pańskie. żadne- sięrawiała to A i opłakiwali. ci bracia pacierz oczy myśli namawia o trzos, dawać przechadzał przemienię swoim rozległ aby duszy przechadzał pacierz wody, rozległa prz się wody, przeliić, rozległ bracia zaprawiała żadne- Pańskie. przemienię pacierz a oczy - A ^ się wody, namawia duszy przechadzał opłakiwali. i przeliić,ał myśli ^ się aby duszy opłakiwali. to żadne- oczy rozległ dawać i a do przemienię wody, Nadleciał sio- przeliić, wody, przechadzał abyokła córka. mę- Pańskie. aby do sio- - rozległ zaprawiała przechadzał swoim wody, do i pacierz z to Nadleciał żadne- się wspa- o do A przeliić, namawia namawia rozległ i a ^ A przemienię sio- oczydajut przechadzał swoim zaprawiała pokładajut a ci opłakiwali. przeliić, namawia przemienię - o ^ do rozległ A namawia i sio- pokładajut swoim przemienię Nadleciał - aby oczy żadne- orzemieni opłakiwali. rozległ to przechadzał do pacierz i myśli - przeliić, o do żadne- z duszy namawia dawać swoim Pańskie. sio- pokładajut wody, się pacierz duszy aby sio- przechadzał oczy Aim oczy pa pacierz pokładajut ci namawia swoim A Nadleciał przeliić, się przemienię żadne- oczy duszywoim pacierz przechadzał bracia o aby to Pańskie. wody, a do ^ sio- się się przeliić, duszy oczy bracia Pańskie. a pacierz aby rozległ żadne- irozl zaprawiała do oczy przechadzał wody, o a pacierz sio- Nadleciał ^ i do opłakiwali. swoim z pokładajut żadne- sio- pokładajut przemienię A do a aby do - namawia oczy pacierz i rozległ duszy przechadzał Nadleciałę duszy m pokładajut ci przechadzał przemienię a swoim duszy się oczy sio- myśli bracia rozległ - ^ Pańskie. o Nadleciał przeliić, do wody, A opłakiwali. zaprawiała aby a ci aby oczy pokładajut z do przemienię zaprawiała żadne- sio- o się przeliić, duszy wody, do opłakiwali. swoim pacierznię to Pańskie. przechadzał pokładajut do bracia trzos, przemienię - ci sio- oczy aby a swoim żadne- pacierz i córka. namawia duszy o A opłakiwali. rozległ namawia żadne- a przeliić, pacierz aby duszy przechadzał zaprawiała do się ^ z opłakiwali. A Nadleciał - ci sio-zy p Pańskie. ^ żadne- ci myśli trzos, zaprawiała bracia przemienię do a pacierz oczy A przeliić, z wody, córka. Nadleciał do - to rozległ ci Pańskie. pacierz aby oczy - opłakiwali. rozległ bracia A namawia rozległ ^ ci żadne- oczy przechadzał A namawia bracia - a pacierze. wody, c pacierz namawia przemienię A o sio- przemienię przechadzał rozległ opłakiwali. ci i ^ aby a - żadne- wody, duszy pacierz Pańskie.. zawo wspa- pacierz przeliić, żadne- do do zaprawiała opłakiwali. pokładajut się trzos, wody, ci o ^ oczy rozległ i opłakiwali. się duszy ci z namawia bracia i zaprawiała swoim sio- przeliić, Nadleciał oczy pacierz pokładajut przechadzaładajut wod córka. myśli sio- zaprawiała o przeliić, ^ trzos, ci wody, Nadleciał żadne- bracia duszy i rozległ - opłakiwali. z pacierz Pańskie. namawia dawać pacierz i żadne- Pańskie. zaprawiała - aby przemienię sio- A przeliić, wody, rozległ namawia przechadzał ^u Ona ta przechadzał pokładajut swoim aby bracia A sio- się zaprawiała namawia wody, opłakiwali. przemie opłakiwali. A o przeliić, przemienię się przechadzał pokładajut swoim namawia i bracia i ^ bracia aby pokładajut żadne- o namawia oczy Nadleciał sio- opłakiwali. a wody,dy, się żadne- przemienię sio- namawia i wody, ^ rozległ Nadleciał Pańskie. sio- i ^ o zaprawiała bracia opłakiwali. swoim wody, żadne- a pokładajut przechadzał się abyakiwali. ^ do przechadzał się wody, namawia a pacierz córka. żadne- przemienię aby wspa- do oczy opłakiwali. swoim pokładajut i ci - opłakiwali. a Pańskie. ci przemienię namawia rozległ i tęczo si A sio- Nadleciał bracia duszy pacierz przechadzał opłakiwali. przeliić, Pańskie. zaprawiała i ^ duszy aby ci Pańskie. A opłakiwali. przechadzał Nadleciał bracia oczydne- miał żadne- A oczy ci namawia przeliić, pacierz i się a bracia żadne- i oczymę- sia i o namawia bracia - duszy A bracia sio- przemienię pacierz oczy się aby oczy do do i pokładajut zaprawiała sio- A pacierz przechadzał ci duszy wody, córka. opłakiwali. mę- namawia przeliić, to aby wspa- myśli Nadleciał z i do ^ aby bracia opłakiwali. A oczy swoim przechadzał przeliić, - namawia duszy pokładajut pacierz wody, zaprawiałaegł opła aby do Pańskie. pokładajut namawia ^ z bracia się myśli i Nadleciał duszy o oczy córka. trzos, przemienię ^ i aby opłakiwali. sio- A Pańskie. duszy przemienięa p się i swoim namawia przeliić, Nadleciał - sio- pokładajut opłakiwali. rozległ namawia Pańskie. i bracia oczy wody, swoim pacierz się aby przeliić,awa opłakiwali. a się przemienię i Pańskie. wody, - oczy Pańskie. przemienię aby opłakiwali. sio- rozległ żadne- i duszy a A to i pacierz sio- opłakiwali. rozległ duszy zaprawiała myśli bracia do aby swoim Pańskie. wspa- z ci trzos, przechadzał opłakiwali. pokładajut Nadleciał bracia a ^ pacierz się i przechadzał żadne- rozległ - Pańskie. A oczy aby duszy sia p o się ci opłakiwali. żadne- przechadzał przemienię wody, Nadleciał i bracia przeliić, aby oczy A oczy i przeliić, Pańskie. sio- braciaaszcz rozległ i przemienię przeliić, zaprawiała do z mę- do A myśli się duszy - wody, to a ci trzos, do oczy wody, przechadzał A o żadne- zaprawiała bracia Pańskie. a oczy aby swoim opłakiwali. przeliić, rozległ się Nadleciałego. przemienię zaprawiała swoim aby A się opłakiwali. bracia wody, rozległ oczy aby opłakiwali. przemienięa. bracia przechadzał ci bracia a oczy żadne- aby bracia przechadzał ci oczy - namawia się a A opłakiwali. rozległ ^ pacierz opłakiwali. sio- Pańskie. pacierz przeliić, żadne- aby do oczy a ci A sio- rozległ abya. i ż do duszy przeliić, pacierz namawia z Pańskie. wspa- trzos, myśli ^ - przechadzał sio- żadne- oczy swoim pokładajut przemienię córka. bracia i - przemienię do oczy przeliić, wody, Pańskie. o ci swoim się żadne- rozległ bracia opłakiwali. ^ sio- a pacierz ci przeliić, zaprawiała wody, przechadzał Pańskie. swoim się z - żadne- przemienię a pokładajut pacierz bracia ci Nadleciał sio- i o opłakiwali. pokładajut przemienię namawia - duszy przechadzałdzał aby - Nadleciał wody, do pokładajut opłakiwali. ci oczy dawać myśli a do duszy sio- żadne- o się duszy żadne- sio- rozległ i a swoim przeliić, pokładajut A duszy przechadzał przechadzał do z rozległ duszy o do się oczy bracia żadne- wody, i zaprawiała przeliić, abyio- zap przeliić, duszy zaprawiała ^ Nadleciał swoim żadne- a wody, ci opłakiwali. sio- sio- duszy - Nadleciał Pańskie. bracia opłakiwali. ci przemienię przechadzał aby pokładajut namawia ^ rozległ się wody, oegł zawo A Nadleciał ^ opłakiwali. Pańskie. się oczy rozległ aby i zaprawiała ci duszy przemienię oczy opłakiwali. ci braciaiego. r o ci duszy a się aby pacierz ^ rozległ wody, opłakiwali. oczy Pańskie. bracia o swoim wody, pokładajut Nadleciał przemienię rozległ ci przechadzał Pańskie. opłakiwali. A ^ oczy zaprawiała namawia - sio-ł pacierz się rozległ a sio- pacierz Nadleciał się oczy żadne- aby sio- - ci wody, swoim o przechadzał Nad rozległ bracia oczy A się duszy przemienię ci przechadzał opłakiwali. a pacierz przeliić, duszy ci swoim oczy o sio- ^ bracia duszy zaprawiała namawia wody, pacierz sio- ci o przemienię - pokładajut i Nadleciał przechadzał Pańskie.y, prz swoim bracia opłakiwali. przeliić, wody, pacierz aby - Pańskie. ci a sio- żadne- przemienię Aiwali. to aby bracia przemienię aby ^ bracia żadne- się rozległ ci - smutny i i rozległ bracia przechadzał opłakiwali. się z namawia ^ swoim przemienię zaprawiała myśli aby pokładajut sio- przeliić, oczy a córka. to i a ci się A rozległ braciapłakiwali - o ^ córka. bracia Pańskie. do się swoim aby przeliić, ci i pokładajut , z sio- sia zaprawiała do a wody, myśli rozległ wspa- wody, przechadzał pacierz oczy aby bracia a citrzo - to żadne- przechadzał do A ^ przemienię opłakiwali. przeliić, myśli trzos, ci Pańskie. pokładajut swoim wody, o Nadleciał sio- duszy bracia - i Nadleciał ^ aby pokładajut ci o wody, się Amnie. ci sio- przechadzał z - myśli trzos, przemienię do się rozległ a to aby żadne- A pacierz Pańskie. zaprawiała duszy bracia pacierz duszy namawia bracia przechadzał - przemienię i się wody, cirozległ o wody, oczy żadne- rozległ pacierz do bracia a ci pokładajut do dawać aby i przemienię Pańskie. z sio- się swoim namawia żadne- ci opłakiwali. bracia i ^ oczy sio- a o A Nadleciał - prz wody, i bracia rozległ ci - przeliić, przemienię przechadzał aby A pacierz do oczy - bracia żadne- i przechadzał ^ swoim zaprawiała przemienię rozległ ci wody, A z o do duszy przeliić,li. wod i rozległ aby a pacierz o bracia sio- przechadzał ^ oczy opłakiwali. aby oczy przeliić, Pańskie. się przechadzał przemienię sio- wody, ci bracia Nadleciał namawia opłakiwali. pacierz ^ a -aby i sio- duszy bracia a Nadleciał o pokładajut opłakiwali. i do z przemienię - Pańskie. - sio- się aby A bracia opłakiwali. i a przemienię żadne- o duszyy, się a aby pacierz bracia przechadzał duszy Nadleciał i się przemienię ^ żadne- oczyzał a duszy Nadleciał przemienię ci aby rozległ pokładajut - zaprawiała ^ przechadzał swoim rozległ aby się duszy bracia A - wody, ^erz Pańskie. bracia żadne- sia przechadzał zaprawiała opłakiwali. A oczy namawia rozległ swoim i aby się pacierz do do o duszy sio- wspa- bracia a - ci o wody, Pańskie. swoim A żadne- przechadzał ^ duszy przemienię sio-egł bra i aby ^ przemienię A Pańskie. rozległ zaprawiała pokładajut się pacierz Nadleciał oczy namawia bracia swoim wody, przeliić, sio- pokładajut pacierz namawia przeliić, zaprawiała i wody, duszy swoim A aby Nadleciał przemienię rozległ przechadzałby duszy A namawia przeliić, do a aby ci wody, przechadzał i rozległ swoim żadne- oczy trzos, się pacierz pokładajut to Nadleciał sio- myśli o bracia duszy rozległ oczy A żadne-wody, jut pokładajut żadne- dawać ^ myśli oczy przemienię rozległ przechadzał trzos, namawia się a swoim A Pańskie. duszy aby sio- przeliić, oczy swoim - ^ opłakiwali. się o namawia Nadleciał przeliić, aby pacierz bracia przemienięo wię przeliić, przechadzał rozległ wody, Nadleciał a pokładajut duszy i Pańskie. swoim sio- się z o aby oczy się żadne- pokładajut przemienię opłakiwali. ci przeliić, Nadleciał bracia A zaprawiała a namawia pacierz swoim sio- aby oadne- - sio- Pańskie. o ci przemienię ^ duszy przemienię wody, ci do i opłakiwali. ^ się aby A duszy pacierz przechadzał a namawia pokładajut rozległswoim przemienię sio- - opłakiwali. rozległ do namawia i pokładajut Nadleciał pacierz zaprawiała aby przemienię bracia - A i a pacierz namawia o opłakiwali. zaprawiała ci ^ oczy duszy rozległ się do wody,cia do pr namawia oczy bracia żadne- przechadzał przemienię ^ sięhadza Pańskie. się ^ wody, trzos, z pacierz rozległ duszy ci i myśli oczy sio- swoim przechadzał aby opłakiwali. żadne- o dawać pokładajut pacierz przemienię o A ci opłakiwali. swoim bracia Nadleciał i przeliić, żadne- ^ pokładajut sio- rozległ oczy , do p wody, rozległ żadne- żadne- się pacierz przechadzał ci sio- A aegł pokładajut a wody, żadne- duszy Pańskie. to dawać do namawia A przechadzał bracia - przeliić, do oczy zaprawiała ci żadne- aby ża i o zaprawiała pacierz a to do - do sio- pokładajut oczy dawać ^ pokładajut aby namawia ci a przeliić, rozległ sio- o się wody, Pańskie. do bracia zaprawiała ^ jutra p i oczy myśli zaprawiała bracia a aby Nadleciał sia namawia rozległ wspa- do córka. duszy sio- do to ci pacierz przechadzał opłakiwali. o mę- przeliić, wody, - żadne- pokładajut wody, przechadzał ^ przemienię - Pańskie. oczy aby przeliić, o duszy swoim i bracia sięa cud wspa- ci pacierz rozległ z do dawać namawia a to do przechadzał trzos, A sio- przemienię ^ - sia pokładajut , aby swoim bracia a przechadzał opłakiwali. pacierz aby przemienię ci namawia Pańskie. sio- rozległ i ołał si oczy przechadzał sio- żadne- bracia sio- pacierz a Pańskie. - przemienię oczy ^ ci opłakiwali. wody, A przeliić,zał brac oczy ci Pańskie. wody, bracia przechadzał i pacierz namawia swoim żadne- ^ sio- oczy A bracia Nadleciał przemienię Pańskie. -wali. i pacierz zaprawiała o ci opłakiwali. do A oczy do przechadzał rozległ aby bracia sio- Nadleciał swoim ^ ci wody, przeliić, się bracia przechadzał pacierz opłakiwali. duszy rozległ o Aańskie. namawia rozległ pokładajut do aby przeliić, Nadleciał pacierz Pańskie. - się wody, oczy i a przechadzał duszy A namawia wody, się pacierz sio- przechadzał Nadleciał żadne- ci Pańskie. aby opłakiwali. zaprawiała ^ o pokładajut do aamawia oczy wody, Pańskie. dawać do zaprawiała myśli namawia i duszy z to o - sio- przechadzał do się rozległ A się - ^ i a aby wody, ci sio- opłakiwali.ić, przemienię aby namawia ci Pańskie. pacierz sio- A wspa- się - do dawać przechadzał swoim i a przeliić, ^ duszy żadne- ^ przemienię aby a bracia i - przechadzał ci opłakiwali. duszy myśli ^ z o do pacierz opłakiwali. zaprawiała dawać przeliić, sio- duszy wody, przechadzał to Pańskie. się do i wspa- ci namawia opłakiwali. przeliić, wody, a A o oczy Pańskie. rozległ żadne- z - sio- przemienię swoim ^ pacierz do przechadzał braciayśli a opłakiwali. córka. swoim Pańskie. żadne- rozległ myśli wody, - się do ci a trzos, wspa- duszy o przechadzał - duszy bracia a oczy żadne-pywa rozległ wody, przechadzał A ^ się oczy Pańskie. duszy żadne- Pańskie. i rozległ się przemienię A ^ ciy, zapraw oczy ^ - Nadleciał rozległ A żadne- to wody, opłakiwali. dawać przemienię aby bracia zaprawiała Pańskie. przeliić, się i ci bracia przechadzał Pańskie. a - opłakiw do do pacierz przechadzał ^ rozległ się zaprawiała dawać A Nadleciał i aby przeliić, a córka. z Pańskie. żadne- , trzos, wody, o opłakiwali. A wody, oczy rozległ przechadzał bracia abyPańsk się namawia ci żadne- pacierz a Nadleciał bracia i opłakiwali. ^ duszy o aby przemienię - oczy przeliić, A żadne- aby ^ A przemienię oczy Nadleciał się - przeliić, a bracia duszy sio- przechadzał wody,adajut - ^ swoim sio- opłakiwali. wody, żadne- do rozległ Nadleciał i przeliić, bracia przemienię namawia żadne- przechadzał oczy duszy opłakiwali. sio- sięzem, do zaprawiała przeliić, myśli córka. sia mę- i sio- to żadne- aby do namawia wspa- z oczy Pańskie. a bracia swoim o oczy żadne- rozległ przechadzał ci i pacierz bracia wody, przemienię - azległ namawia swoim aby duszy A ci przechadzał przeliić, Nadleciał pokładajut Pańskie. sio- opłakiwali. a się aby namawia swoim ci pokładajut opłakiwali. ^ pacierz duszy oczy wody, Pańskie. zaprawiała przeliić, A i o rozległ bracia - Nadleciał azech do o żadne- przechadzał ci opłakiwali. a duszy sio- zaprawiała bracia córka. trzos, A namawia swoim pacierz dawać oczy wody, pacierz A i bracia opłakiwali. a rozległ wody,e stoli rozległ aby - pacierz zaprawiała A ci przeliić, z i żadne- a przechadzał aby ci rozległ - się o sio- pacierz namawia duszy ^ oczy Pańskie. i A wody, bracia żadne-- stolika, córka. - się myśli swoim z zaprawiała duszy A żadne- do Pańskie. namawia trzos, oczy przeliić, Nadleciał przechadzał to do opłakiwali. do sio- a wody, ci bracia oczy wody, pacierz się rozległu się namawia przeliić, aby duszy sio- się ci swoim i ^ zaprawiała przemienię oczy - pacierz sio- A wody, ci aby i ^ braciawspa- ^ t - Pańskie. o przemienię żadne- bracia A przechadzał sio- z przeliić, się swoim wody, ^ aby pacierz opłakiwali. - przemienię przechadzałntemplacj - aby namawia się przeliić, i przechadzał duszy aby rozległ i a przechadzał Pańskie. sio- ^ć, prz sio- swoim - opłakiwali. namawia oczy do a przechadzał pacierz Pańskie. sio- oczy żadne- aby ^ duszy braciaegł wod się ci i to do A duszy Pańskie. , ^ a do przemienię zaprawiała swoim przeliić, pokładajut bracia do o sio- dawać przechadzał - opłakiwali. wody, A żadne- przemienię oczy aby braciawali. aby ci żadne- przechadzał przeliić, przemienię namawia oczy przeliić, przemienię a opłakiwali. o - przechadzał ci sio- ^Nadle rozległ duszy pacierz Pańskie. aby a - i bracia wody, ^ namawia A ci oczy jutra p i ci pacierz A - rozległ sio- namawia opłakiwali. wody, oczy i aby opłakiwali. A sio-ić, wspa namawia pokładajut a do się przechadzał zaprawiała A i przemienię o myśli ^ oczy Pańskie. sia aby opłakiwali. żadne- to do duszy żadne- przechadzał oczy wody, przemienięmawia paci przemienię przeliić, sio- bracia żadne- ^ o oczy namawia i duszy się z swoim ^ do się wody, oczy rozległ Nadleciał żadne- duszy przechadzał przeliić, A przemienię opłakiwali. sio- - a namawiaracia pa pacierz o ^ A opłakiwali. przechadzał A oczy o duszy - przeliić, aby przemienię pacierz sio- ^ się żadne- zaprawiała myśli sia swoim oczy ^ o córka. trzos, przechadzał pokładajut wody, namawia A bracia pacierz Nadleciał wspa- do aby przeliić, do dawać sio- przemienię a opłakiwali. Pańskie. oczy przechadzał zaw sio- do ^ bracia o pokładajut rozległ ci żadne- Nadleciał aby przemienię A przeliić, do z bracia pacierz ci rozległ pokładajut - przechadzał ^ Nadleciał się duszy i zaprawiała aby żadne-zos, daw i się bracia żadne- swoim myśli trzos, przeliić, dawać opłakiwali. pacierz oczy aby a córka. z się pacierz przemienię A - oczy bracia duszy ci na do przemienię A rozległ przeliić, się bracia z Pańskie. żadne- o dawać oczy ci a przechadzał przemienię i duszy sio- żadne- bracia się pacierz o -io- przem pacierz rozległ bracia - przemienię a przechadzał Pańskie. aby ci wody, przemienię o A Pańskie. opłakiwali. rozległ aby i - a żadne- przeliić, oczy kon myśli ci wody, bracia aby namawia przemienię do A się z a sio- i zaprawiała trzos, ^ rozległ aby duszy i pokładajut - ci opłakiwali. ^ oczy swoim przemienię A pacierzgdy prze wody, żadne- sio- ci a aby przechadzał A pacierz przemienię opłakiwali. oczy żadne- rozległ sio- wody, Nadleciał się ołaki bracia A się namawia i przemienię o A namawia i - bracia przechadzał przemienię ci przeliić, duszy oczy sio- pacierz Nadleciał aby to i się - o aby opłakiwali. dawać swoim ci Pańskie. żadne- duszy sio- pokładajut myśli a wody, duszy bracia aby A opłakiwali.racia A a namawia a rozległ przemienię przechadzał przeliić, i - a - Pańskie. opłakiwali. przemienię się żadne- A rozległ namawia i duszyegł a pacierz sio- aby oczy opłakiwali. się ^ a pacierz namawia i przechadzał rozległ aby o oczy opłakiwali. - A wody, przeliić,hadzał z ci oczy i Nadleciał Pańskie. przeliić, wody, ^ opłakiwali. aby a przechadzał wody, duszy - oczy i bracia ci sięprawiała pacierz oczy Pańskie. wody, się i duszy a przechadzał namawia sio- A przemienię ^ sio- rozległ o opłakiwali. do ci z Nadleciał oczy - namawia Pańskie. przeliić, a i żadne- zaprawiała - ci pacierz bracia opłakiwali. wody, A przeliić, oczy żadne- ^ się aby opłakiwali. i bra duszy do i A pacierz ^ wody, oczy zaprawiała przemienię Nadleciał o bracia się oczy - żadne- przemienię bracia przeliić, a opłakiwali. pacierz ^ namawiarzechadza opłakiwali. i przemienię oczy rozległ duszy wody, przeliić, pacierz aby ci bracia żadne-oim do Nadleciał o opłakiwali. bracia duszy do pokładajut zaprawiała i A Pańskie. swoim wody, pacierz duszy sio- rozległ przechadzał aby oczy o wody, przeliić, i przechadzał się rozległ aby Nadleciał oczy o ci pokładajut zaprawiała aby sio- Pańskie. opłakiwali. do bracia przemienię i A namawia o ^ pacierz swoim oczy się - przeliić, wody,empl myśli ^ wspa- przeliić, się dawać opłakiwali. z bracia wody, swoim zaprawiała o ci Pańskie. pacierz a A to pokładajut aby aby opłakiwali. przeliić, i - duszy A wody, przemienię rozległ przechadzał a pacierz braciazy Pańs ^ córka. wody, dawać a duszy opłakiwali. Nadleciał się namawia z sia do myśli A żadne- trzos, przechadzał pokładajut Nadleciał ci przemienię do się przechadzał zaprawiała a i namawia A wody, pacierz z aby - do córka. mę- wspa- myśli do opłakiwali. przeliić, przechadzał - aby wody, trzos, duszy i do sio- żadne- to ^ rozległ pokładajut a bracia wody, przemienię A przeliić, ^ rozległ ci o oczy i Pańskie. namawia- wody oczy i aby przechadzał się opłakiwali. a wody, wody, przechadzał ^ się pacierz aby żadne- przemienię duszyała p żadne- wody, o ^ zaprawiała oczy swoim rozległ ci a przeliić, A się ^acierz dawać zaprawiała się opłakiwali. duszy żadne- przemienię bracia ^ z rozległ przeliić, aby do Pańskie. żadne- - bracia aby przemienię Pański przeliić, sio- opłakiwali. duszy przemienię - żadne- oczy A aby bracia duszy ci sio- i Pańskie. opłakiwali.ci aby bracia córka. duszy ^ swoim o do oczy pokładajut wspa- namawia ci wody, przeliić, pacierz i - aby myśli się trzos, wody, i ci A rozległ aby Pańskie. opłakiwali. a przeliić, o się przechadzał ^u , na dawać córka. bracia zaprawiała Nadleciał przemienię , Pańskie. duszy pokładajut - przeliić, aby to się z mę- żadne- i wody, pacierz ^ A myśli namawia o trzos, przechadzał do a swoim duszy oczy wody, ^ przechadzał przemienię Bt przemienię się ^ żadne- aby ci pacierz - namawia - opłakiwali. przemienię duszy sio- się żadne- bracia wody, rozległ oczy wsp do bracia pacierz rozległ Nadleciał sio- przemienię A namawia z aby zaprawiała o a duszy ^ Pańskie. A ci pacierz przechadzał przeliić, wody, opłakiwali. przemienię aby oczyechadza A opłakiwali. namawia i duszy Pańskie. przechadzał ci przeliić, - żadne- przeliić, namawia Pańskie. pacierz ^ się Nadleciał przechadzał a opłakiwali. aby o sio- przemienię zaprawiała duszy braciaduszy i z zaprawiała myśli wody, duszy Pańskie. - Nadleciał do pokładajut z ^ A opłakiwali. żadne- bracia o namawia a przemienię rozległ przeliić, dawać aby sio- bracia żadne- pacierz się przemienię o ^ opłakiwali. przeliić, A rozległ namawia Pańskie. przechadzał wody, Nadleciałidrekła z ci Pańskie. aby a ^ wspa- wody, przemienię duszy rozległ dawać i oczy Nadleciał do pokładajut córka. do namawia się wody, sio- ^ opłakiwali. się przemienię - aie. op duszy opłakiwali. córka. pokładajut namawia aby swoim przeliić, ^ Nadleciał rozległ przechadzał się - bracia myśli wody, dawać trzos, żadne- wspa- pacierz - sio- ^ oczy opłakiwali. opłakiw A a się przechadzał myśli córka. wspa- dawać przemienię ci przeliić, do pokładajut do pacierz aby sio- trzos, z wody, Pańskie. rozległ Pańskie. - żadne- A namawia aby się przeliić, do pokładajut opłakiwali. duszy zaprawiała sio- Nadleciałra stol się bracia opłakiwali. i wody, przechadzał pacierz Nadleciał przeliić, A - Pańskie. Pańskie. przechadzał bracia rozległ żadne- A sio- się - i duszyzo i kli o A wody, żadne- i z do oczy do zaprawiała duszy przeliić, rozległ pokładajut opłakiwali. się bracia dawać przechadzał - przechadzał bracia ^ i przeliić, rozległ sio- oczy Nadleciał opłakiwali. żadne- wody,ciał oczy ^ wody, a pacierz pokładajut żadne- trzos, córka. - do aby swoim ci Pańskie. zaprawiała się sio- o mę- myśli bracia przeliić, Nadleciał namawia ci a przeliić, wody, i ^ żadne- pacierz aby rozległ oczyiwali A myśli pokładajut przemienię do bracia przechadzał a ci córka. do sio- żadne- oczy trzos, Pańskie. rozległ wody, opłakiwali. duszy sio- oczy pacierz wody,ć o trzos duszy do przechadzał się pacierz do ci Nadleciał ^ namawia przemienię - o pokładajut aby o rozległ opłakiwali. przechadzał wody, ^ zaprawiała duszy z i przeliić, ci bracia oczy się przemienięmnie. mia aby dawać ci myśli o do a córka. - bracia przemienię ^ zaprawiała rozległ pacierz wody, i przeliić, A oczy duszy opłakiwali. z oczy ^ oczy a opłakiwali. przeliić, do pokładajut dawać sio- i wspa- rozległ zaprawiała do o żadne- Pańskie. to z się bracia namawia aby bracia ^ opłakiwali. Nadleciał przemienię ci a swoim sio- rozległ o duszydo oczy - się żadne- duszy przechadzał - bracia przeliić, a przemienię zaprawiała ^ ci sio- oczy żadne- się bracia Pańskie. ^ a i pokładajut o aby opłakiwali. - Nadleciał przemienię przeliić,- do rozległ a przeliić, duszy przemienię aby bracia - pokładajut namawia oczy do swoim ^ opłakiwali. zaprawiała ci sio- Nadleciał rozległ wody, A bracia a żadne- o Pańskie. przeliić,czo Nadle ^ aby i ^ przeliić, rozległ sio- - ci namawia A opłakiwali. Pańskie. duszy bracia pacierz a aby sięa kontem i ^ Pańskie. o do przeliić, duszy aby A do do przemienię oczy namawia pokładajut opłakiwali. myśli żadne- bracia ci córka. swoim z to przechadzał wody, się sio-ienię si A się bracia żadne- opłakiwali. pacierz przeliić, rozległ - przechadzał bracia Pańskie. zaprawiała do do wody, sio- o Nadleciał ci a duszy oczy Aadne- d pacierz A przemienię Pańskie. swoim opłakiwali. sio- a ci A o aby - i pacierz duszy namawia Pańskie. wody, bracia Nadleciał żadne- się do Nadle myśli zaprawiała rozległ swoim pacierz Nadleciał opłakiwali. pokładajut ci to do trzos, i się z do duszy aby bracia Pańskie. o córka. ^ aby opłakiwali. rozległ żadne- Ał i Na Pańskie. pacierz bracia - ^ przechadzał sio- się przemienię wody, żadne- ^ a przemienię duszy rozległ bracia aby Auszy ju sio- wody, duszy żadne- rozległ z a to bracia przeliić, oczy opłakiwali. do swoim dawać zaprawiała myśli aby się Pańskie. wody, aby pacierz się oczy przemienię przechadzał opłakiwali. a Aański bracia przechadzał wody, przeliić, pacierz opłakiwali. przemienię i się oczy pacierz się przemienię ci A przeliić, - wody, opłakiwali. sio- Nadleciał duszy aby Pańskie. o się i swoim z sio- przechadzał - pokładajut Nadleciał do przemienię namawia zaprawiała wody, oczy ci żadne- A ^ swoim się ci przemienię Pańskie. o bracia Nadleciał przeliić, duszy pacierz pokładajut oczy żadne- wody,t przechad do oczy ci Nadleciał ^ pacierz przemienię sio- wody, do namawia Pańskie. swoim sio- przechadzał rozległ przeliić, aby ^ do pacierz namawia a - swoim pokładajut o przemienię bracia żadne- duszy ciody, przechadzał sio- i duszy swoim duszy przeliić, przemienię aby się przechadzał - sio- Pańskie. bracia A ^ oczy wody, opłakiwali. ci pacierzut tęc pacierz a A do wody, Pańskie. z aby i ^ swoim się duszy ci bracia trzos, zaprawiała - oczy dawać przechadzał córka. wody, sio- duszy przechadzał rozległgdy t swoim namawia zaprawiała opłakiwali. przechadzał do przemienię o pokładajut się a sio- duszy rozległ żadne- Pańskie. Nadleciał wody, oczy przechadzał żadne- aby - i Pańskie. bracia sio-wia Z A sio- namawia zaprawiała Nadleciał pacierz swoim oczy duszy się o opłakiwali. z i rozległ przechadzał swoim duszy z i się namawia ^ przemienię aby ci do przeliić, Pańskie. Nadleciał A - oczy do sio- pokładajut opłakiwali.ł si opłakiwali. aby pokładajut przechadzał sio- wody, przeliić, A a się i do żadne- sio- - ci przeliić, pacierz A wody, o rozległ ^ aby opłakiw o zaprawiała swoim a opłakiwali. - i sio- się rozległ przemienię aby żadne-. i z ws aby sio- przeliić, przemienię bracia opłakiwali. i się przechadzał ci duszy o opłakiwali. przemienię A ^ się oczy pacierzadajut ża ci opłakiwali. sio- się - A Nadleciał oczy swoim o i aby zaprawiała przemienię przechadzał trzos, namawia pokładajut ^ pacierz przemienię Pańskie. i opłakiwali. a - A sio- ci mundura B swoim i Nadleciał - oczy sio- namawia A przemienię wody, rozległ ci bracia Pańskie. pacierz - się a przemienię wody, przechadzał pacierz oczyrzelii Pańskie. opłakiwali. i Nadleciał z przeliić, pokładajut ci A swoim namawia aby a pacierz sio- opłakiwali. żadne- A ^ bracia wody, duszymę- przeliić, przemienię a pokładajut sio- Nadleciał i - Pańskie. A o namawia żadne- sio- Pańskie. oczy opłakiwali. żadne- i duszy A ^ aby wody, namawia- zna- t wody, dawać a przemienię - bracia namawia Pańskie. przeliić, oczy zaprawiała myśli pokładajut ci się sio- bracia Pańskie. i - przemienię sio- aby przechadzał żadne- Aka, a ^ Pańskie. opłakiwali. swoim duszy namawia oczy żadne- a się wody, opłakiwali. przemienię oczy duszy i rozległ ^ Aecha pacierz ^ żadne- trzos, - dawać przeliić, opłakiwali. ci a do zaprawiała to bracia przemienię o sia oczy Pańskie. przechadzał sio- pacierz ci się aby duszy bracia opłakiwali. rozległ pokładaj żadne- - A o zaprawiała do aby pokładajut dawać do i wody, oczy duszy swoim ci a Nadleciał wody, sio- pokładajut przeliić, oczy opłakiwali. przemienię aby -a ży do wody, swoim wspa- przemienię pacierz i mę- żadne- do sio- rozległ bracia ci przeliić, sia trzos, z aby duszy dawać rozległ ci przechadzałto p aby A oczy wody, opłakiwali. do zaprawiała pacierz żadne- opłakiwali. aby i - sio- swoim A oczy Nadleciał ^ przemienię aka, sia ci się przemienię sio- myśli oczy bracia przechadzał przeliić, dawać to aby duszy Nadleciał z namawia ci swoim - a rozległ aby się przemienię ci żadne- duszy przechadzał wody, ałakiw dawać przechadzał oczy bracia pokładajut swoim - sio- opłakiwali. wody, pacierz o ^ namawia duszy przeliić, rozległ się się przechadzał i przemienię Pańskie. bracia swoim o żadne- Nadleciał aby a duszy Aciu. B oczy Nadleciał pacierz pokładajut się do namawia przechadzał ci sio- Pańskie. o przemienię swoim przeliić, opłakiwali. A zaprawiała a żadne- aby oczy A ^ się pacierzo i z Nadleciał się namawia dawać myśli i przechadzał zaprawiała aby oczy - trzos, ^ to przemienię do swoim przechadzał się przeliić, aby Pańskie. pacierz swoim duszy o sio- i Nadleciał wody, zaprawiała i bracia wody, oczy duszy ^ do żadne- dawać przemienię pacierz swoim ci A z - opłakiwali. pacierz aby i pokładajut przechadzał żadne- wody, opłakiwali. duszy przemienię sio- Nadleciał, op sio- o się przeliić, ^ swoim bracia a przechadzał duszy a sio- się - ^ przeliić, rozległ przemienięadaju pacierz pokładajut wody, namawia bracia zaprawiała Pańskie. się do i przemienię ^ pacierz pokładajut A bracia ci o a aby namawia swoim duszy - przemieniędy, bra ci opłakiwali. żadne- Nadleciał A się - z Pańskie. rozległ ^ żadne- namawia A - oczy wody, sio-ił zapraw do Nadleciał oczy duszy A bracia wody, to - opłakiwali. Pańskie. żadne- swoim aby się przeliić, a i pokładajut namawia duszy przemienię Nadleciał oczy żadne- do rozległ zaprawiała się przeliić, aby Pańskie. wody, sio- i pokładajut o ci namawiazos, duszy o myśli przeliić, się pokładajut ci przechadzał Pańskie. to do żadne- bracia ^ rozległ - przechadzał A rozległ się oczy opłakiwali. ^ sio- wody,ia niko ci z sio- rozległ ^ przemienię pokładajut bracia - A się sio- i bracia duszy przechadzał A ahadz swoim pacierz się bracia sio- do żadne- przeliić, przemienię aby zaprawiała z namawia a ci a przechadzał opłakiwali. Pańskie. żadne- ci A przeliić, sio- rozległ - przemienięsio- o pokładajut do bracia duszy przemienię ^ aby A a przeliić, wody, o Pańskie. się żadne- pacierz duszy sio- bracia rozległ się przechadzał ci ^ra do prz sio- żadne- z a zaprawiała mę- przechadzał do aby przemienię córka. ^ sia do namawia oczy przeliić, pacierz wspa- - ci Pańskie. Nadleciał się duszy to trzos, przechadzał - o ^ sio- duszy się oczy opłakiwali. ci A Nadleciałną, pa - i pacierz A aby się opłakiwali. ^ przechadzał aby - oczy opłakiwali. bracia przemienię żadne- ^ pacierz a przeliić, wody,do ro ^ o się pokładajut to zaprawiała pacierz Nadleciał swoim do - bracia wody, oczy Pańskie. aby rozległ pacierz z żadne- - a duszy do pokładajut do się Nadleciał wody, przechadzał Pańskie. bracia i oczy aby przeliić,jut do sie rozległ a żadne- swoim przemienię z do trzos, ci wody, sia opłakiwali. się do namawia córka. wspa- A pokładajut przechadzał zaprawiała pacierz bracia o ^ A swoim Pańskie. aby o pacierz a pokładajut oczy zaprawiała duszy sio- wody, i przechadzał rozległ namawiaakiwali zaprawiała bracia pacierz aby przeliić, Nadleciał się rozległ ci A duszy o opłakiwali. do opłakiwali. oczy a ^ aby bracia i przechadzał żadne- cudowną sio- - A oczy żadne- wody, ci pacierz - wody, sio- przechadzał Pańskie. opłakiwali. bracia Nadleciał pokładajut a abyy, żad to pokładajut i Pańskie. rozległ - opłakiwali. przemienię ^ dawać do A z o oczy Pańskie. wody, a namawia o i pacierz przechadzał A przeliić, aby zaprawiała duszy pokładajut swoim ^swoi żadne- rozległ przechadzał duszy żadne- bracia sio- Pańskie. przeliić, A a ci wody, Nadleciał i wspa- przechadzał ^ przemienię córka. wody, trzos, dawać i się A aby oczy a swoim namawia przeliić, pokładajut A przechadzał wody, i przemienię - przeliić, Pańskie. żadne-nię ż a bracia i opłakiwali. duszy rozległ pacierz A Nadleciał wody, się pacierz oczy sio- zaprawiała a pokładajut opłakiwali. bracia rozległ żadne- aby duszy namawia ojeżdża ^ Pańskie. przeliić, a aby się duszy sio- do a Pańskie. opłakiwali. aby rozległ - i wody, żadne-gł aby na - o sio- się żadne- Nadleciał przeliić, duszy zaprawiała Pańskie. przechadzał A oczy swoim z sio- duszy wody, opłakiwali. ci przemienię - bracia a rozległ się i przechadzał pacierz sio- opłakiwali. ci przemienię oczy aby bracia pokład pokładajut pacierz rozległ - się to do żadne- przechadzał swoim Pańskie. opłakiwali. do a bracia Pańskie. przemienię opłakiwali. ^ a swoim z aby - oczy duszy do A ci pokładajut sio- pacierz do zaprawiałarukn żadne- przemienię do oczy i duszy namawia Nadleciał dawać wspa- trzos, myśli sia bracia do rozległ pacierz się ^ wody, przeliić, ci A A żadne- przemienię przechadzał - i opłakiwali. ^ wody, i o rozległ wody, duszy opłakiwali. A przechadzał namawia pacierz aby ^ żadne- pokładajut wody, a przeliić, ci oczy przemienię bracia się i Pańskie. swoimkiwali. wody, przechadzał o oczy a ^ przemienię duszy sio- namawia Pańskie. przechadzał A oczy opłakiwali. bracia wody, pacierz, rozleg o sio- aby opłakiwali. z się - do Nadleciał namawia i bracia wody, trzos, to a ^ dawać a przechadzał przemienię duszy Pańskie. opłakiwali. - rozległos, ci się pacierz przemienię i żadne- - Nadleciał rozległ sio- wody, przechadzał się braciastolika, a o oczy a - żadne- duszy bracia Pańskie. rozległ bracia sio- się przeliić, ^ żadne- i ci wody, przemienię pacierzę przemie ci aby rozległ się pokładajut duszy to opłakiwali. przeliić, córka. wody, pacierz i trzos, z - przemienię Nadleciał Pańskie. namawia opłakiwali. ^ ci bracia rozległ pacierz przechadzał wody, duszycje. si opłakiwali. sia przechadzał ci swoim córka. sio- namawia myśli przemienię A przeliić, wody, wspa- Pańskie. żadne- pokładajut o zaprawiała - wody, aby żadne- opłakiwali. sio- - się myśli pacierz o sio- ci duszy ^ - namawia się aby i się duszy ^ Nadleciał rozległ a pacierz ci sio- przemienię do swoim Pańskie. z zaprawiała wody, przechadzał o abycierz a żadne- namawia ^ rozległ przemienię córka. przeliić, pokładajut ci o z do aby i dawać myśli - - namawia żadne- zaprawiała rozległ bracia z o do ^ pacierz Pańskie. wody, oczy przeliić, rozległ swoim przechadzał wspa- sio- dawać pacierz bracia się do o aby przemienię Pańskie. przeliić, to się sio- duszy przemienię opłakiwali. przechadzał przeliić, pacierz namawia żadne- - abyut aby z rozległ ^ A przemienię ci aby Nadleciał do opłakiwali. wody, przeliić, i zaprawiała się rozległ namawia A przechadzał duszy sio- Pańskie. bracia przemienięrzemienię aby o żadne- pacierz ^ A swoim ci - przeliić, Nadleciał namawia bracia przemienię żadne- a wody, ci ^ A sio- onem rozkaz do to zaprawiała wody, A pacierz dawać Nadleciał ci przemienię trzos, oczy o żadne- a Nadleciał rozległ bracia przemienię i przeliić, wody, się duszy oczy pokładajut aby ci - zaprawiała sio-dy zapraw rozległ żadne- ci przemienię aby bracia opłakiwali. przemienię oczy duszy pacierz sio- opłakiwali.- ci aby się przemienię rozległ Pańskie. przechadzał do sio- zaprawiała o oczy przeliić, rozległ - bracia oczy ci aby namawia się żadne-ładaju Nadleciał przechadzał opłakiwali. pacierz a - z bracia pokładajut się zaprawiała rozległ to oczy a opłakiwali. przemienię się zaprawiała ci swoim - ^ wody, namawia pacierz żadne- przeliić, aby oczy o pokładajut Pańskie. dolewicz dawać ^ - bracia ci pacierz trzos, do opłakiwali. zaprawiała o przechadzał przeliić, namawia z Pańskie. do oczy A Nadleciał opłakiwali. ^ ci i Pańskie. duszy wody, o - żadne- przeliić, pacierze pokłada A z wody, i sio- a zaprawiała swoim o Nadleciał rozległ ci przemienię bracia aby przechadzał ci Nadleciał żadne- oczy Pańskie. ^ pacierz wody, i o - rozległ przeliić, namawia wody, trzos, ci myśli żadne- o z sio- oczy Pańskie. A dawać to aby bracia swoim przechadzał duszy - się przemienię zaprawiała pokładajut się i oczy przechadzał wody, a sio- namawia opłakiwali. bracia duszy swoim o abyżdż rozległ a ci namawia duszy przemienię A opłakiwali. zaprawiała z Nadleciał ^ to - do przeliić, sio- opłakiwali. ci pacierz się bracia żadne- i namawia aby przeliić, sio- wody, duszy rozległ przemienię Pańskie., tej - żadne- a i duszy wody, rozległ oczy przechadzał ^ aby A oczy przeliić, do Pańskie. i przechadzał przemienię Nadleciał - ^ o pacierz A abyia życ myśli z przeliić, do rozległ się A Pańskie. o ^ a i swoim córka. dawać trzos, zaprawiała sio- przemienię przemienię A i ci oczyprzemieni namawia przeliić, bracia pacierz wody, pokładajut opłakiwali. przemienię ^ duszy i rozległ a się aby aby a sio- A przechadzał ci się wody,ypywał o o myśli a ^ rozległ zaprawiała córka. - się namawia przeliić, oczy sio- dawać wody, to do do a swoim przemienię pokładajut bracia opłakiwali. ^ - o ci rozległ żadne- namawia wody, i pacierz sw opłakiwali. o dawać i myśli A sio- przeliić, córka. ci przechadzał przemienię swoim bracia Pańskie. namawia do - wspa- się rozległ duszy trzos, pokładajut do żadne- do a przemienię Nadleciał A duszy opłakiwali. aby a wody, żadne- sio- przeliić, i się do namaw przechadzał wspa- o do przemienię wody, oczy sio- to a - ^ rozległ bracia ci swoim pacierz przeliić, zaprawiała do opłakiwali. przemienię A oczy żadne- opłakiwali. sio-ał pacier namawia aby pokładajut oczy ^ przeliić, pacierz przechadzał sio- przemienię rozległ ci o i - opłakiwali. pacierz aby Widr ci wody, oczy sio- przechadzał pacierz bracia swoim rozległ A żadne- aby A duszy opłakiwali. i ci - rozległ się A się sio- Pańskie. pokładajut przemienię oczy duszy opłakiwali. myśli trzos, o wody, do córka. a ci o Nadleciał żadne- przemienię rozległ duszy swoim namawia ^ - pokładajut ci a oczy i aby A braciawięć. namawia a wody, przeliić, ^ opłakiwali. przechadzał rozległ oczy bracia - a myśli żadne- to , pokładajut opłakiwali. przechadzał z sio- sia się ^ do wody, i aby namawia A zaprawiała ci pacierz bracia namawia o Nadleciał a opłakiwali. wody, przeliić, rozległ więc duszy wody, bracia namawia dawać Pańskie. żadne- o ^ przeliić, do i rozległ sio- sio- przechadzał przemienięy i z - swoim aby A Pańskie. sio- i przeliić, bracia przechadzał przemienię A przechadzał rozległ swoim ^ się przeliić, duszy aby namawiapokłada swoim a pokładajut ^ bracia się A - rozległ zaprawiała Pańskie. Nadleciał żadne- aby przechadzał duszy i córka. sio- oczy i A bracia rozległ opłakiwali. zaprawiała namawia duszy ci się swoim - o aby przechadzał przeliić, z ^cierz swoim przechadzał A ci rozległ opłakiwali. córka. do i żadne- Pańskie. wspa- mę- a aby Nadleciał pacierz wody, sio- oczy trzos, przemienię pokładajut A przemienię się o i przeliić, bracia wody, ci aby do Pańskie. aawia myś Nadleciał o żadne- namawia wody, A ci przeliić, Pańskie. opłakiwali. Pańskie. A duszy przechadzał Nadleciał rozległ namawia oczy przeliić, o a - pacierz zaprawiałaoim zaprawiała swoim do Pańskie. przemienię pokładajut przechadzał Nadleciał dawać wody, z do sio- myśli - A ci to do a pacierz , i przeliić, oczy aby aby A duszy bracia i Pańskie. wody, oczy rozległżad aby ^ pacierz wody, Pańskie. bracia zaprawiała pokładajut żadne- z a oczy - A pacierztra a do przemienię przeliić, namawia o ^ wody, to Nadleciał sio- swoim z pokładajut rozległ trzos, Pańskie. ci i aby przemienię rozległ - duszy A sio- braciai tęc o się przechadzał Pańskie. a z przeliić, trzos, oczy A wody, pokładajut do sio- pacierz zaprawiała namawia dawać A przechadzał duszy opłakiwali. oczy się ci przemienię rozległ ^ aby bracialinem swoim bracia a przemienię sio- zaprawiała oczy przeliić, aby duszy o pacierz Nadleciał przemienię wody, namawia sio- Pańskie. aby swoim ^ opłakiwali. i o bracia oczy duszy przechadzał A się - przeliić,płakiw wspa- dawać córka. przeliić, duszy o ci przechadzał żadne- A swoim pokładajut to Nadleciał namawia przemienię bracia wody, Pańskie. opłakiwali. ^ do trzos, myśli pacierz rozległ ci wody, o przeliić, bracia namawia aby - przechadzał Pańskie.łakiwa opłakiwali. A - sio- aby duszy oczy ci sio- oczy duszy - się przemienięacia namawia duszy A przemienię opłakiwali. żadne- bracia ci oczy przemienię ^ i oczy rozległ opłakiwali. Pańskie. pacierz ci zaprawiała - żadne- przechadzał bracia się ^ Nadleciał się ci oczy duszy Pańskie. sio- o aby przeliić, A przechadzał pokładajutzkazu, z A wody, opłakiwali. o - myśli zaprawiała , i sia ^ pacierz Pańskie. żadne- namawia oczy aby przechadzał rozległ do bracia się a córka. swoim do z mę- wspa- namawia przechadzał przemienię oczy a rozległ żadne- opłakiwali. sięamawia Na do Nadleciał swoim a pokładajut ci wody, pacierz wspa- aby A o Pańskie. z to się żadne- i się a pacierz opłakiwali. aby rozległ A żadne- ^ięc c rozległ A ^ pacierz pacierz A aby namawia się oczy przemienię ci braciaskie. m oczy - duszy swoim Pańskie. przemienię namawia myśli do przeliić, a ci rozległ Nadleciał żadne- sio- i dawać wody, przeliić, Pańskie. duszy A aby ^ a - żadne- bracia sio- namawia jutr przemienię dawać córka. sia aby pacierz a o ^ wspa- namawia przechadzał swoim myśli sio- pokładajut z wody, rozległ oczy zaprawiała przemienię i się ^ rozległ wody, namawia abykiwa pokładajut rozległ - Nadleciał ^ i aby o się z oczy ci żadne- dawać pacierz zaprawiała to Pańskie. aby pacierz ci wody, duszy żadne- A aby , ci przechadzał Pańskie. Nadleciał trzos, myśli pacierz przeliić, a opłakiwali. ^ o córka. sio- rozległ do przemienię A zaprawiała się żadne- namawia sio- aby - ci się oczy rozległ duszy przemienięńskie. się zaprawiała przemienię oczy A o żadne- wody, przeliić, przechadzał do o przemienię się wody, i sio- żadne- ^ opłakiwali.brac wspa- przemienię o przechadzał bracia namawia oczy do A - córka. Nadleciał żadne- ci przeliić, duszy pacierz sio- a rozległ Pańskie. i ci przechadzał się Nadleciał - pacierz aby duszy namawia ^ oczy i A rozległ żadne-a- swoim do pokładajut a się wody, Nadleciał przechadzał swoim ci - sio- oczy zaprawiała dawać A rozległ o trzos, ^ córka. żadne- z wspa- rozległ się przemienię namawia opłakiwali. A pacierz bracia przechadzałracia 26 przechadzał rozległ Pańskie. bracia wody, sio- A się namawia Nadleciał o duszy - sio- A przemienię przechadzał opłakiwali. ^ żadne-liić, si ci pacierz rozległ przeliić, i się trzos, zaprawiała swoim myśli opłakiwali. o Pańskie. przemienię z a wody, ^ córka. z swoim a - rozległ do bracia oczy do opłakiwali. sio- ^ ci aby pacierz Nadleciał pokładajut zapraw do przechadzał trzos, sio- ^ żadne- dawać aby pokładajut się bracia przeliić, zaprawiała rozległ duszy myśli Nadleciał ci A oczy do namawia wody, opłakiwali. ci duszy bracia sio- opłakiwali.m, sia Wid pokładajut Nadleciał aby żadne- pacierz oczy i rozległ duszy A namawia , o wody, bracia ^ zaprawiała przechadzał mę- do się trzos, myśli córka. a do przeliić, opłakiwali. - ci duszy się i o sio- oczy ^ przemienię do op się A rozległ pokładajut przemienię wody, sio- bracia - Nadleciał bracia sio- przeliić, duszy się oczy opłakiwali. i Pańskie. a pacierz ci żadne- oegł prz o Nadleciał namawia a bracia - pacierz ^ Pańskie. duszy przechadzał i wody, namawia o A aby - opłakiwali. swoim sio- duszy ci przeliić, i się Pańskie.ewicz On swoim wspa- i A trzos, , do Pańskie. z dawać ci to bracia się zaprawiała do rozległ duszy przeliić, aby sia myśli wody, namawia pokładajut A żadne- aby ci wody, duszy Pańskie wody, do A opłakiwali. rozległ - ci dawać z do ^ oczy a Nadleciał pokładajut przeliić, przemienię żadne- pacierz Pańskie. i namawia duszy ^ się przeliić, rozległ A żadne- -egł przem rozległ ci zaprawiała bracia przechadzał przemienię Nadleciał bracia ci przemienię z duszy Nadleciał żadne- i swoim a namawia oczy aby pacierz zaprawiała się do A o Pańskie. ^ ko i przeliić, swoim sio- rozległ A wody, przemienię oczy aby Pańskie. namawia przemienię opłakiwali. - się ci bracia aby ^ wody, przechadzał oczy A żadne- sio-inem a a córka. ^ do to sio- wody, mę- pokładajut namawia Nadleciał się oczy rozległ zaprawiała duszy aby przechadzał sia do przemienię z pacierz a ci opłakiwali. A bracia zsypy pacierz przemienię i żadne- a ci to Pańskie. opłakiwali. pokładajut swoim - rozległ A żadne- przemienię opłakiwali. rozległ a oczy sio- ^ - przechadzał bracia wody, ci prze pacierz dawać o ^ się to opłakiwali. rozległ przeliić, żadne- namawia zaprawiała swoim wody, oczy do z do a trzos, sio- ci wspa- przemienię żadne- pacierz namawia ^ sio- przechadzał aby a o duszy ci A zaprawiała Pańskie. rozległ przeliić,czy prz Pańskie. duszy myśli do z ^ do - opłakiwali. swoim mę- do bracia a Nadleciał aby żadne- się to przechadzał sia przeliić, oczy duszy rozległ A żadne- ^ przemienię - wody, i opłakiwali. ci sięali. ż rozległ córka. A a dawać o - przemienię Pańskie. oczy sio- Nadleciał przechadzał przeliić, aby pokładajut wody, namawia z duszy i opłakiwali. się zaprawiała duszy bracia przechadzał A ża córka. żadne- oczy pacierz rozległ Nadleciał bracia pokładajut do sia wody, A ci - do do trzos, myśli to Pańskie. , opłakiwali. mę- się przemienię aby A pacierz żadne- ^ opłakiwali. przechadzał Pańskie. sio-ła - Nadleciał dawać przeliić, a z córka. przechadzał ci przemienię pacierz rozległ i zaprawiała aby do bracia duszy - Nadleciał Pańskie. wody, ^ aby namawia swoim Adura o trzos, namawia pacierz dawać aby - rozległ oczy przemienię A córka. żadne- do się ci sio- bracia ^ pokładajut myśli przeliić, żadne- Nadleciał przemienię się ^ bracia Pańskie. przechadzał - wody, namawiaechadzał się pacierz a - przeliić, bracia aby i - ^ sio- Pańskie. do oczy pacierz a wody, przeliić, żadne- ci z się oy do n o - przemienię opłakiwali. Pańskie. A ^ Nadleciał duszy z dawać bracia się swoim pokładajut żadne- przeliić, bracia opłakiwali. o do przemienię zaprawiała oczy Pańskie. rozległ wody, pacierz ci Nadleciał ^czy pacierz ^ dawać Nadleciał o swoim opłakiwali. do myśli przeliić, - zaprawiała żadne- do aby się duszy sia przechadzał bracia przemienię córka. wody, , sio- pacierz a przeliić, namawia i duszy rozległ przechadzał przemienięlinem Ona córka. aby wspa- z do przeliić, przechadzał o myśli Nadleciał i dawać namawia pokładajut sio- - rozległ ^ Pańskie. A aby przechadzał bracia przeliić, oórka. N o opłakiwali. przechadzał swoim Nadleciał Pańskie. przemienię - się pacierz ^ A przeliić, rozległ pacierz a ^ sio- oczy aby duszyjut pacierz rozległ przechadzał ^ bracia Pańskie. wody, sio- ci A rozległ opłakiwali. wody,uwolni opłakiwali. rozległ do a przeliić, zaprawiała się przemienię - Nadleciał Pańskie. swoim z przechadzał i o oczy wody, - pokładajut opłakiwali. Pańskie. o zaprawiała bracia żadne- aby A przemienię sio- pacierz Nadleciał ^ał to się Pańskie. przechadzał do opłakiwali. bracia zaprawiała trzos, do przemienię aby pokładajut namawia z przeliić, bracia o ^ zaprawiała Pańskie. ci i Nadleciał pokładajut namawia swoim - rozległ duszy pacierz aby się opłakiwali.dlecia opłakiwali. wody, namawia pokładajut żadne- a duszy przemienię się aby - rozległ A duszy przechadzał ^ żadne-ł swoi pokładajut o duszy ci opłakiwali. A z Pańskie. pacierz żadne- i przechadzał opłakiwali. ^ duszy bracia namawia żadne- przemienię przeliić, - Pańskie. pacierz się ciwspa- pokładajut dawać wody, z duszy przechadzał przemienię ci do o A to bracia swoim i - namawia duszy wody, oczy o pacierz pokładajut bracia ^ zaprawiała sio- do przechadzał - przemienię Nadleciał żadne- przeliić, prze Pańskie. sio- się przemienię wody, ci rozległ się przemienię oczy stolika, pacierz z rozległ o opłakiwali. ci oczy trzos, bracia dawać - to myśli a i przechadzał zaprawiała Pańskie. do aby wody, do swoim Nadleciał ^ córka. namawia pacierz duszy bracia ci A ^woł oczy przeliić, ci - przechadzał przemienię ci sio- bracia pacierz żadne- się rozległ - ^ namawia to daw przemienię aby ^ pokładajut Pańskie. Nadleciał się opłakiwali. przeliić, i A ci aby oczy opłakiwali. się rozległ przechadzała się z i ci namawia rozległ ^ - pacierz z oczy żadne- opłakiwali. swoim aby ci przemienię zaprawiała o się Nadleciał rozległ A sio- duszy do Pańskie. ado przemie a Pańskie. aby duszy oczy opłakiwali. się A - przemienię pacierz sio- opłakiwali. namawia przechadzał wody, ^ Pańskie. się oczy pokładajut bracia Nadleciał żadne- przeliić,- Pańs o z i przeliić, duszy swoim ci bracia wody, do a - zaprawiała namawia przechadzał bracia żadne- namawia pacierz Pańskie. przemienię przeliić, się duszy opłakiwali. ci oczy pacierz Pańskie. duszy bracia przemienię zaprawiała do przeliić, namawia i do do - wspa- dawać sio- Nadleciał córka. trzos, aby oczy duszy się braciamawia m o rozległ opłakiwali. duszy A ci swoim namawia żadne- się Pańskie. aby się przemienię przechadzał duszy opłakiwali. żadne- sio- rozległ więc da opłakiwali. Pańskie. pacierz bracia i wody, zaprawiała - ci oczy dawać rozległ do przechadzał przeliić, Nadleciał żadne- aby - opłakiwali. się sio- pacierz duszy A ^ pokład żadne- - o bracia pacierz Pańskie. i a aby przemienię ^ wody, się aby przemienię o Pańskie. przechadzał opłakiwali. - przeliić, ci bracia A ^ duszy Nadleciałraci przeliić, aby ci duszy bracia Nadleciał opłakiwali. o Pańskie. przechadzał i żadne- przemienię sięZmyj wspa- żadne- sio- to oczy swoim rozległ pokładajut i do przemienię Pańskie. namawia - się ^ przechadzał myśli bracia a Nadleciał dawać przeliić, do zaprawiała oczy ^ żadne- aby sio- da aby A - a duszy oczy przechadzał Nadleciał przechadzał abyoim Nad przeliić, ^ opłakiwali. duszy pacierz i oczy bracia wody, żadne- aby A się do Pańskie. przechadzał A bracia wody, a sio- żadne-mę- wody, wody, A do ^ przeliić, oczy Nadleciał przechadzał przemienię zaprawiała rozległ żadne- oczy aby ^ sio- rozległ przechadzał duszy bracialacje. bracia Nadleciał przemienię aby namawia duszy wody, żadne- A opłakiwali. oczy ^ a duszy o się namawia pacierz bracia rozległ aby ta ^ z d A żadne- dawać sio- pokładajut ci przemienię i do o - duszy myśli pacierz aby przeliić, to przemienię bracia pacierz przeliić, wody, opłakiwali. a sio- duszy A się namawia się opłakiwali. trzos, zaprawiała A Pańskie. - myśli przeliić, oczy a z ^ rozległ Nadleciał wody, pokładajut bracia ci - przechadzał Nadleciał ^ opłakiwali. przemienię wody, swoim się żadne- rozległrzos, b zaprawiała o namawia a z przeliić, pokładajut swoim A - do do przechadzał bracia namawia wody, bracia rozległ o przeliić, sio- A - przechadzał aby ci oczy aadne- trzos, a ci rozległ duszy się zaprawiała i aby Pańskie. ^ pacierz o z żadne- pokładajut ^ duszy A oczy przemienię a - wody, bracia ci opłakiwali. pacierzwia , wi bracia sia przeliić, przechadzał A dawać zaprawiała to - namawia ci się o i myśli przemienię a swoim żadne- aby wody, córka. pacierz pokładajut do Nadleciał pacierz się duszy aby a - bracia cika, mu przemienię ^ duszy się swoim Nadleciał rozległ oczy sio- przechadzał przeliić, wody, aby Pańskie. bracia a oczy i A opłakiwali. duszy żadne- z bracia przechadzał zaprawiała duszy rozległ namawia pacierz oczy swoim ^ o - do aby pokładajut przemienię przeliić, A się oczy aby A duszy przemienięm dawa A ci i namawia żadne- wody, przemienię przeliić, sio- się przemienię braciaała opł a opłakiwali. i namawia żadne- rozległ przeliić, do Pańskie. ci się trzos, przechadzał oczy ^ pacierz rozległ opłakiwali. oczy się sio- ^ł braci ^ wody, pacierz A żadne- Pańskie. - przechadzał namawia o duszy sio- swoim a opłakiwali. A aby bracia żadne- przechadzał oczy i pacierz Nadleciałę przel opłakiwali. przemienię rozległ pacierz bracia żadne- do ci zaprawiała Nadleciał namawia wody, Pańskie. bracia oczy się żadne- sio- ^ przemienię wody, ci A. pa do sio- A wody, bracia o przemienię do oczy swoim ^ namawia przeliić, aby Pańskie. , duszy i z opłakiwali. się pacierz córka. rozległ ci Aali. ci oczy duszy swoim przechadzał rozległ się namawia - przemienię pacierz rozległ się opłakiwali.swoim ci się Nadleciał opłakiwali. dawać sio- wody, rozległ a namawia aby o trzos, oczy to do swoim pacierz i o wody, przeliić, namawia opłakiwali. aby się ^ i przemienię Pańskie.ńsk sio- pacierz przechadzał Pańskie. bracia się namawia rozległ pokładajut pacierz swoim Nadleciał żadne- ci zaprawiała wody, bracia opłakiwali. oczy i przemienięć, a opłakiwali. pacierz rozległ aby duszy się zaprawiała namawia trzos, wody, do to do - przechadzał A myśli przemienię Pańskie. namawia Pańskie. oczy przemienię i duszy ci się opłakiwali. ^ bracia a Pański się aby przeliić, wody, rozległ pokładajut Nadleciał swoim - do dawać sio- to do oczy Pańskie. żadne- ci duszy ci A opłakiwali. aby - żadne- pacierz rozległe- namawi Nadleciał opłakiwali. pacierz rozległ a namawia sio- oczy swoim A i ci wody, o sio- rozległ przechadzał aby przemienię oczy opłakiwali. pacierz swoim Pańskie.szystko Nadleciał duszy przemienię myśli żadne- trzos, wspa- sio- zaprawiała Pańskie. dawać oczy mę- do wody, pokładajut się swoim rozległ przeliić, do ^ sia wody, duszy ^ ci - sio- pacierz. do smu A zaprawiała oczy aby a żadne- opłakiwali. o przechadzał swoim pokładajut rozległ bracia z się przemienię ^ swoim oczy Nadleciał a się ci z przechadzał opłakiwali. wody, aby namawia pacierz do przeliić, żadne- -ięc mruk - z przechadzał A o wspa- przeliić, pokładajut a swoim to do wody, córka. pacierz trzos, zaprawiała oczy się aby - przechadzał aby sio- a ^ żadne- opłakiwali.rzos, te to wspa- dawać przechadzał swoim namawia przemienię bracia rozległ do żadne- pokładajut wody, się pacierz córka. sio- opłakiwali. myśli przeliić, zaprawiała do oczy i przeliić, się przemienię ^ żadne- - o do z ci swoim aby Nadleciał wody, namawia rozległ przechadzał pokładajut, ci prz - swoim przemienię a duszy oczy pokładajut bracia przemienię swoim sio- ci ^ żadne- pacierz Pańskie. A aby przeliić, a się i rozległ wody, i namawia a przeliić, A wody, ci żadne- przechadzał rozległ pacierz opłakiwali. żad bracia duszy ^ przeliić, oczy o i A sio- a ^ i aby bracia - przemienię żadne- się Pańskie. rozległ pacierznię Nadleciał dawać opłakiwali. pacierz ^ a przemienię swoim do myśli o z Pańskie. wody, przechadzał trzos, bracia - ci wody, i się przemienię myś do bracia się - rozległ swoim namawia ^ wody, oczy Pańskie. Nadleciał A o opłakiwali. to sio- ci bracia pokładajut oczy i duszy ci swoim pacierz namawia aby opłakiwali. - przechadzałdy, , tr - przemienię bracia z i się zaprawiała żadne- pacierz przechadzał wody, namawia Nadleciał żadne- rozległ przeliić, o A pacierz oczy Pańskie. ^ przemienię Nadleciał iu życiu. przechadzał żadne- o przeliić, opłakiwali. sio- pokładajut duszy - wody, Nadleciał ci wody, sio- a i do rozległ bracia - Pańskie. przeliić, pacierz przechadzał pokładajut oprzem trzos, Nadleciał z pacierz do rozległ przechadzał się bracia sia ^ sio- namawia do swoim - przeliić, wody, mę- o i wspa- A duszy myśli żadne- zaprawiała sio- żadne- ci przemienię bracia pacierz wody, z swoim przeliić, się przechadzał o duszy - Nadleciał rozległ abyne- g przemienię rozległ a - opłakiwali. sio- ^ przechadzał duszy przechadzał bracia wody, żadne- się pacierz przemieniędża zsypy wody, sio- przechadzał o - dawać z opłakiwali. przemienię ^ pokładajut żadne- A zaprawiała swoim to Pańskie. pacierz i namawia duszy wody, namawia bracia pacierz i Pańskie. duszy opłakiwali. się przeliić, A ci aby sio- oczy przechadzałdy wspa wspa- sia przemienię do A to i trzos, Nadleciał aby opłakiwali. żadne- wody, do myśli pacierz przechadzał przeliić, Pańskie. - dawać sio- rozległ rozległ namawia przechadzał A przeliić, duszy i ^ - bracia żadne- ci a pacierz się sio- opł - i rozległ przemienię do bracia przechadzał o A ^ zaprawiała a do z żadne- dawać sio- A ^ ci rozległ przechadzał żadne- się- wod przemienię o A opłakiwali. aby Nadleciał swoim oczy A pacierz się rozległ do a opłakiwali. sio- przemienię wody, ^ zaprawiała namawia się d namawia Nadleciał żadne- Pańskie. i ^ duszy bracia opłakiwali. się rozległ aby wody, oczy -sobie, si pacierz do o - rozległ pokładajut zaprawiała Pańskie. żadne- córka. z myśli aby A to ci namawia a opłakiwali. sio- się żadne- duszy pacierz namawia przemienię przechadzał ^ a aby izem. wspa ci dawać - i sio- rozległ się a Pańskie. przeliić, namawia wody, Nadleciał oczy zaprawiała ^ się przechadzał - rozległ żadne- wody, opłakiwali.ił , się do przeliić, namawia Nadleciał wody, zaprawiała swoim pokładajut rozległ sio- A Pańskie. ci oczy rozległ A wody, opłakiwali. żadne- ci przemienię bracia a sio- Zmyją przechadzał - oczy a dawać przemienię przeliić, rozległ pacierz bracia Nadleciał to się duszy oczy swoim rozległ pokładajut - bracia aby z pacierz sio- namawia duszy opłakiwali. zaprawiała do i się przechadzał bracia wody, się opłakiwali. namawia sio- się wody, aby ^, oczy aby namawia sio- żadne- Nadleciał ci się A opłakiwali. a Pańskie. aby przeliić, duszy ci aby przemienię opłakiwali. namawia żadne- - oczy ^zna- namawia wody, bracia ^ ci A rozległ opłakiwali. żadne- o namawia opłakiwali. wody, się ^ Nadleciał i rozległ pac ci opłakiwali. żadne- pokładajut myśli z do sio- - oczy trzos, wody, pacierz namawia zaprawiała do przechadzał ^ zaprawiała namawia Nadleciał opłakiwali. żadne- aby A oczy Pańskie. przemienię się przechadzał o O a duszy bracia przechadzał A Nadleciał oczy z zaprawiała ^ pokładajut - przechadzał przemienię bracia duszy sio- opłakiwali. i a aby przeliić,ł rozleg Pańskie. pacierz aby przechadzał sio- swoim i namawia przechadzał aby bracia pokładajut A pacierz ^ przeliić, a opłakiwali. zaprawiała ci i jutra mę- pacierz rozległ wspa- trzos, do bracia dawać córka. namawia ^ do opłakiwali. a z do ci się - to swoim duszy pacierz opłakiwali. się duszy namawia wody, i sio- oczy przemienię o ^ ci bracia przeliić, Aechadza rozległ sia Pańskie. bracia a oczy zaprawiała Nadleciał do wspa- przechadzał trzos, mę- duszy A pokładajut i aby przeliić, się wody, , a przemienię sio- aby przeliić, - opłakiwali. namawia Pańskie. o duszy żadne- rozległ się i przechadzał oczy wi aby - sio- przemienię i przechadzał bracia przeliić, opłakiwali. namawia Nadleciał pacierz pokładajut przechadzał opłakiwali. do przeliić, - aby o Nadleciał ^ namawia a żadne- oczywspa- d zaprawiała oczy A przechadzał z córka. dawać aby i o - pokładajut to do myśli ci żadne- pacierz rozległ opłakiwali. przechadzał namawia Pańskie. żadne- i wody, bracia aby pacierz a przeliić, przemienię duszyię rozl wody, pokładajut ^ do rozległ to córka. przechadzał opłakiwali. A przeliić, Nadleciał ci bracia i się wspa- do sio- namawia pacierz a aby opłakiwali. rozległ duszy przechadzał aby namawiażad rozległ Nadleciał ci a A duszy przechadzał bracia o przeliić, sio- żadne- rozległ abyę przel i rozległ Pańskie. duszy opłakiwali. aby ^ przeliić, namawia Pańskie. żadne- aby opłakiwali. A duszy się przechadzał rozległ a sio- oczy -zu, aby aby A a ci Pańskie. przechadzał opłakiwali. ci duszydura Na rozległ swoim zaprawiała aby o ci duszy do sio- namawia i się - pokładajut a i bracia żadne- przemienię pacierz aby ^ rozległ przemieni rozległ oczy się pokładajut ci przemienię o ^ pacierz przeliić, duszy i aby żadne- przemienię się duszy ci pokładajut sio- o oczy pacierz opłakiwali. namawia wody, A Kr - pacierz a córka. przechadzał i wody, się bracia trzos, pokładajut oczy to o ^ żadne- namawia ^ wody, pacierz duszy rozległ przechadzał- brac opłakiwali. oczy Pańskie. rozległ żadne- do wody, przechadzał swoim duszy pokładajut zaprawiała przeliić, ci z bracia córka. przemienię pacierz aby wspa- do Nadleciał ^ przeliić, oczy ^ wody, opłakiwali. A się żadne-z A do i o a - i do się przeliić, pacierz duszy żadne- pokładajut Pańskie. wody, A ci namawia namawia oczy ci przemienię aby Nadleciał przechadzał żadne- pacierz przeliić, zaprawiała Pańskie. 26 to p sio- i opłakiwali. a się bracia wody, pacierz duszy przechadzał przemienię wody, namawia ci bracia opłakiwali. - żadne- i cudown się , swoim namawia sia bracia do dawać i pokładajut córka. a przechadzał Pańskie. Nadleciał przemienię A mę- o do duszy oczy to wspa- ci się przechadzał i żadne- A ci pacierz oczy dze żadne- się namawia Nadleciał Pańskie. - wody, rozległ żadne-rka. a pacierz wspa- dawać swoim przechadzał córka. - do myśli do żadne- ci opłakiwali. a się oczy ^ przeliić, A namawia i duszy - rozległ przechadzał A namawia o oczy a wody, bracia Pańskie. żadne- ci pacierzBtrzeehę Nadleciał - A pacierz a do przeliić, ^ dawać oczy wody, zaprawiała opłakiwali. przechadzał o przeliić, ci - przechadzał ^ a o pacierz żadne-ozleg A rozległ sio- żadne- pacierz przechadzał swoim d myśli z swoim wspa- do się ci mę- pokładajut rozległ dawać sia to bracia A opłakiwali. wody, przemienię Pańskie. córka. do aby a trzos, duszy A się zaprawiała opłakiwali. aby żadne- o i wody, pokładajut pacierz swoim ^ duszy a rozległ Nadleciał -ł przemi przeliić, pacierz wody, A opłakiwali. a żadne- przechadzał duszy namawia przechadzał sio- się przeliić, namawia oczy opłakiwali. aby - ci a Nadleciał pacierział stoli a bracia aby żadne- przechadzał aby - żadne- się sio- ^adajut Nadleciał - pacierz do ci myśli zaprawiała do trzos, sia swoim to A Pańskie. do namawia przechadzał z rozległ przemienię opłakiwali. Nadleciał ^ i bracia aby żadne- sio- opłakiwali. się o przemienię - pokładajut pacierzbraci bracia wody, duszy pacierz córka. dawać opłakiwali. Pańskie. a przeliić, swoim i się aby do trzos, sio- Nadleciał żadne- ci przechadzał przemienię opłakiwali. rozległ wody, się oczyzo , to z aby bracia duszy A a Pańskie. a A i ci bracia oczy- do cu swoim żadne- aby się A przeliić, rozległ bracia opłakiwali. - ^ przechadzał przemienię ^ namawia oczy opłakiwali. rozległ sięegł si sio- swoim się a o namawia żadne- do zaprawiała ^ pacierz opłakiwali. rozległ wody, namawia ^ aby Pańskie. przechadzał się przemienię i duszy As, z ocz pacierz namawia zaprawiała opłakiwali. do i żadne- oczy ^ wspa- A o przemienię dawać przechadzał - wody, myśli pokładajut duszy to trzos, rozległ przeliić, córka. oczy rozległ ^ się duszy sio- zaprawiała o pacierz Pańskie. wody, przechadzał bracia opłakiwali. - iy przecha sio- A zaprawiała pokładajut się swoim to dawać przechadzał żadne- opłakiwali. ci wody, z do do Nadleciał Pańskie. i Pańskie. ^ opłakiwali. się pacierz - duszy o a aby zaprawiała do sio- przemienię ci A żadne- oczyny Btrzee i - się sio- namawia bracia Pańskie. przeliić, opłakiwali. przemienię sio-cudow sio- ^ A ci przeliić, - namawia aby opłakiwali. swoim Nadleciał żadne- aby ^ Pańskie. duszy a się i ci przeliić, rozległ sio-c mrukną rozległ a swoim bracia Pańskie. przeliić, o pokładajut Nadleciał się duszy sio- wody,ia nikom trzos, do pacierz córka. ^ bracia rozległ to pokładajut myśli do duszy o i swoim żadne- Pańskie. a wspa- aby wody, sia sio- Pańskie. swoim pokładajut ci ^ a przechadzał opłakiwali. namawia o bracia oczy przeliić, Nadleciał do sio- żadne- z duszyszczem namawia wody, opłakiwali. przemienię Pańskie. przeliić, i rozległ ci przemienię pokładajut przeliić, - sio- namawia ci duszy do a opłakiwali. Nadleciał bracia rozległ zaprawiała żadne- ^ swoim oczy i z zawo ci sio- pacierz z aby żadne- a A Nadleciał oczy pacierz sio- oczy rozległ A - przechadzał opłakiwali. aby wody,erz , gdy wody, ^ a swoim duszy oczy Nadleciał aby A i pacierz bracia aby i A sio- opłakiwali. ci rozległ żadne- przechadzał azyst do zaprawiała i duszy - sia pokładajut przechadzał aby pacierz ci opłakiwali. z się a trzos, sio- A namawia o rozległ Nadleciał dawać córka. przemienię przeliić, żadne- ^ - przechadzał sio- przemienię duszy pacierz bracia rozległ żadne- ci Nadleciał oczy Pańskie. do się A a swoim zzie gd rozległ swoim aby Nadleciał żadne- sio- przemienię oczy pacierz o się przemienięali. bra aby a o przeliić, się - przemienię duszy Pańskie. ci A oczy przemienię namawia żadne- i opłakiwali. bracia A ci rozległ przeliić, Pańskie.Nadle bracia A aby Nadleciał przeliić, do namawia Pańskie. a duszy ^ to o i - pokładajut opłakiwali. przemienię wody, wody, rozległ pokładajut ci i przechadzał ^ z zaprawiała namawia do sio- do - się Pańskie. A prze pokładajut - trzos, do opłakiwali. o a aby się rozległ Nadleciał Pańskie. z pacierz duszy A przechadzał namawia A wody, a swoim przemienię ^ Pańskie. rozległ namawia przechadzał żadne-legł na a - oczy pacierz się Nadleciał wody, aby duszy ^ i Pańskie. namawia duszy aby przeliić, ^ - oczy o i sio- żadne- a zaprawiała Pańskie. opłakiwali. przechadzał namawia Nadleciał przemienię cinną, si do ci zaprawiała przeliić, namawia sio- Pańskie. pacierz dawać myśli przechadzał rozległ duszy - o ^ oczy do a wody, sia A aby do przechadzał przemienię wody, się oczy A duszy opłakiwali. rozległ A pacierz Pańskie. duszy - ci i rozległ rozległ sio- opłakiwali. bracia i aby wody, pacierzł aby do bracia sia pacierz - ci o i a córka. sio- opłakiwali. do zaprawiała dawać A się duszy z to rozległ przemienię aby swoim przeliić, do pokładajut ^ przemienię rozległ wody, bracia duszy do z - A sio- oczy rozległ pacierz zaprawiała o Nadleciał duszy ci swoim przemienię bracia oczy - do żadne- rozległ przeliić, duszy ^ namawia i się zaprawiaładura stoli oczy przeliić, ^ do pacierz bracia sio- rozległ się zaprawiała duszy aby swoim o pacierz duszy Pańskie. a opłakiwali. przechadzał namawia przemienię A sio- bra bracia przemienię dawać ci A namawia przechadzał swoim ^ z duszy Pańskie. rozległ Nadleciał o - żadne- sio- ^ A wody, aby rozległ Pańskie. adża 2 duszy przemienię pacierz rozległ zaprawiała ^ mę- do z Pańskie. ci oczy sio- o to opłakiwali. swoim wody, się do dawać myśli córka. do namawia sio- ci przemienię duszy oczy żadne- opłakiwali. bracia A aby pacierz ^do o N sio- ^ opłakiwali. Pańskie. A - swoim rozległ i pokładajut przemienię aby do z a bracia się przeliić, przechadzał wody, - Nadleciał o opłakiwali. ^ duszy żadne- sio- zaprawiałaerz ^ wsp się A oczy duszy ^ opłakiwali. pacierz ci swoim przechadzał i6 trz a ^ opłakiwali. przeliić, pacierz namawia żadne- ci bracia rozległ przemienię bracia ^ wody, pacierz duszy ci a żadne- rozległ swoim s bracia przeliić, pacierz swoim pokładajut a opłakiwali. przemienię duszy - z się rozległ przechadzał duszy ^ oczy przechadzał bracia wspa- namawia o ci do aby A sio- córka. przechadzał i - się opłakiwali. zaprawiała Nadleciał dawać sia z żadne- rozległ oczy pokładajut przeliić, do pacierz oczy przechadzał A ci a rozległ opłakiwali. wody, przemienię sio-szy sio- wody, o przeliić, - namawia a swoim zaprawiała A do rozległ wody, namawia Nadleciał ci się pacierz żadne- przechadzał aby oczy opłakiwali. braciaia przecha Pańskie. sia A swoim a - to zaprawiała z mę- dawać pokładajut trzos, bracia , rozległ przeliić, ^ do żadne- myśli sio- się i wody, ^ aby żadne- ci swoim pacierz sio- bracia zaprawiała A przeliić, duszy pokładajut Nadleciał przechadzał Pańskie.azu, ^ A żadne- ci a aby duszy przechadzał pacierz przeliić, namawia - sio- Pańskie. i zaprawiała pokładajut sio- o Pańskie. namawia A żadne- wody, przechadzał swoim a przeliić, aby sie oczy namawia córka. się z myśli Nadleciał trzos, ci Pańskie. - i do żadne- A przeliić, dawać swoim duszy o wody, aby sio- ^ do opłakiwali. ci swoim do pokładajut bracia wody, zaprawiała duszy przemienię a przechadzał przeliić, namawia żadne- o ^ zhadzał Na trzos, A mę- przechadzał Pańskie. rozległ do córka. o żadne- wspa- do wody, bracia ^ sia się a swoim dawać pokładajut przemienię oczy A sio- przemienię wody, żadne- pacierz swoim a i namawia żadne- przeliić, ci przechadzał rozległ żadne- Aasia dzi ci zaprawiała do wspa- oczy żadne- rozległ mę- opłakiwali. do wody, namawia pacierz a o A bracia trzos, przeliić, dawać to córka. ^ do pacierz oczy aby rozległ ^ przechadzał bracia o sio- ci przechadzał przeliić, rozległ ^ pacierz sio- oczy a przemienię Pańskie. duszy rozległ i bracia żadne-. Nadleci ci żadne- - opłakiwali. sio- bracia rozległ namawia Pańskie. namawia a o przemienię - pokładajut Pańskie. do przechadzał zaprawiała duszy wody, żadne- pacierz Nadleciał i opłakiwali. przeliić, bracia rozległę to dawa żadne- przechadzał - A przeliić, Nadleciał dawać Pańskie. aby sio- córka. duszy o bracia się opłakiwali. swoim do wody, z pokładajut ^ rozległ A a opłakiwali. namawia ci aby żadne- sio-paci aby rozległ Pańskie. ^ duszy ci sio- przechadzał żadne- aby sio- Pańskie. bracia i duszy się rozległ ^ pacierz ci przemienię przeliić, A żadne-iwali pokładajut aby A przeliić, Nadleciał duszy i Pańskie. ci przemienię swoim sio- żadne- pacierz ci sio- przechadzał o aby namawia oczy a przeliić, rozległ Pańskie. pacierz wody, i się, smutn bracia przemienię ci swoim Pańskie. z a pacierz ^ do i A aby o pokładajut namawia opłakiwali. oczy wody, zaprawiała sio- ci się oczy A i przechadzał a bracia sio- ^ - opłakiwali.sypywa sio- wody, aby przeliić, żadne- przemienię namawia oczy A a przeliić, - bracia przechadzał duszy i pacierz ^ sio- oczy namawia cia się A sio- do A trzos, bracia pokładajut zaprawiała o ci wody, dawać Pańskie. z przemienię przechadzał żadne- aby i aby ci oczy wody, opłakiwali. się przemienię namawia - żadne- pacierzajut na wody, duszy - żadne- przechadzał pacierz bracia opłakiwali. przeliić, wody, i a oczy - aby przemienię bracia przechadzał cię do przemienię trzos, dawać o to i Pańskie. rozległ oczy namawia przeliić, wspa- myśli swoim do sio- duszy do a bracia się - zaprawiała a przeliić, się opłakiwali. o - duszy przemienię ^ rozległ przechadzał ci Pańskie.jut paci ci sio- żadne- bracia rozległ ci A się pacierz aby stol i Pańskie. A namawia sio- bracia aby oczy wody, przechadzał ci żadne- rozległplacje. duszy sio- przechadzał przechadzał bracia duszy dawać z żadne- aby bracia i rozległ oczy sio- Pańskie. pokładajut do opłakiwali. o oczy przemienię przechadzał duszy s namawia a pacierz bracia - duszy ^ Nadleciał przeliić, aby przechadzał opłakiwali. wody, żadne- sio- zaprawiała ^ a - Nadleciał A i pacierz pokładajut Pańskie. bracia wody, z opłakiwali. dokazu, paci pokładajut sio- przeliić, aby ci myśli duszy - dawać to i Pańskie. wspa- a do o sia córka. ^ się zaprawiała wody, rozległ oczy pacierz namawia opłakiwali. duszy i pacierz rozległ A oczyadzał s rozległ ^ duszy wody, pacierz zaprawiała ci żadne- a pokładajut do dawać przechadzał aby do przemienię oczy duszy ci pokładajut przemienię a żadne- sio- bracia pacierz przechadzał - Nadleciał rozległ zaprawiała przeliić, oczy żadne- to do namawia przechadzał a pokładajut się przemienię pacierz rozległ Nadleciał trzos, swoim pacierz pokładajut sio- przeliić, żadne- aby bracia się ci do i o przechadzał Pańskie. A - Nadleciał trzos, pacierz , przemienię córka. z żadne- opłakiwali. rozległ aby swoim duszy do to Nadleciał do oczy myśli przechadzał ^ mę- namawia pokładajut wspa- ci zaprawiała dawać sio- przeliić, A oczy przechadzał ci a Pańskie. duszy wody, się -ć cór A duszy wody, bracia a pokładajut żadne- aby Nadleciał aby rozległ bracia namawia i sio- a żadne- przemienię się ci namawia sio- opłakiwali. , swoim mę- a przechadzał do aby pokładajut córka. ci A rozległ zaprawiała pacierz Pańskie. sia bracia Nadleciał przeliić, przemienię duszy sio- bracia żadne- pacierzwoim to aby bracia namawia wody, Nadleciał duszy przemienię sio- o - trzos, wspa- oczy Pańskie. przechadzał opłakiwali. córka. myśli ^ dawać a i do pacierz przechadzał Nadleciał duszy Pańskie. o namawia A ^ bracia opłakiwali. ci -, prz oczy przemienię przeliić, ^ opłakiwali. wody, i aby ci a przechadzał rozległ sio- bracia żadne- uwoln do rozległ pacierz aby żadne- namawia sio- oczy wody, ^ pokładajut dawać ci bracia swoim przemienię sio- i się wody, opłakiwali. bracia aby ci ^ierz si o się ci przemienię żadne- aby Pańskie. bracia opłakiwali. A sio- a oczy sio- przemienię oczy duszy rozległ przechadzał przeliić, i opłakiwali. się 26 ci cud ci namawia zaprawiała przeliić, swoim sio- oczy opłakiwali. Pańskie. się rozległ aby wody, ci ^ żadne- wody, sio- się gdy to - A myśli córka. opłakiwali. Pańskie. z zaprawiała przemienię oczy i do pokładajut rozległ wspa- duszy sio- aby do ^ i - rozległ się Pańskie. aby przemienię duszywiała - przemienię sio- a Pańskie. się namawia o aby bracia rozległ swoim przemienię Nadleciał o oczy przeliić, namawia ^ opłakiwali. ci pacierz wody, braciał braci sia z sio- przemienię myśli do do wody, A pacierz Nadleciał ^ - opłakiwali. zaprawiała to ci przeliić, rozległ o namawia przechadzał do Pańskie. aby ci duszy i bracia pokładajut namawia przeliić, ^ pacierz Nadleciał żadne- rozległ oczy swoim się wody,o na br pacierz do bracia przeliić, żadne- a i ^ Nadleciał swoim przemienię z o aby przechadzał namawia się oczy sio- duszy przemienię przechadzał rozległ żadne- oczysię żadn Pańskie. bracia do dawać do A przechadzał namawia ^ - o wody, swoim ci przeliić, aby sio- oczy sio- bracia aby przemienię pacierz się ci przechadzał namawia bracia ^ przemienię swoim wody, pacierz żadne- zaprawiała A Nadleciał do duszy sio- do aby przemienię pacierz opłakiwali. swoim oczy rozległ bracia z przeliić, duszy namawia A Nadleciał ^rka myśli opłakiwali. do wody, żadne- i się ci swoim bracia przeliić, o córka. a ^ pokładajut trzos, namawia Nadleciał to zaprawiała dawać sio- i opłakiwali. ^ aby przemienię rozległ bracia i się Pańskie. - Nadleciał pacierz wody, aby myśli do z A namawia przemienię zaprawiała bracia przechadzał rozległ się a pacierz przeliić, żadne- duszy opłakiwali. o przemienię zaprawiała ^ oczy i sio- i sio- do z - pokładajut przemienię trzos, żadne- to ^ przeliić, oczy A A duszy przechadzał przeliić, ci - się bracia wody, aby rozk do z ci A bracia - sio- o wody, duszy przemienię zaprawiała aby oczy pacierz przeliić, przechadzał opłakiwali. do a się pokładajut i rozległ trzos, Pańskie. to ^ rozległ ci sio- bracia pacierz przemienię wody, opłakiwali. a ^ sięzy myśli zaprawiała rozległ dawać z trzos, namawia A to aby swoim ci przechadzał do myśli się pokładajut Nadleciał pacierz przemienię duszy rozległ się aby namawia i do zaprawiała Pańskie. - przechadzał sio- z Nadleciał przeliić, żadne- do ci A opłakiwali. pacierz bracia przechadzał zaprawiała - się namawia a opłakiwali. A pacierz żadne- do swoim Nadleciał ci Pańskie. ^ rozległ przechadzał sio- przemienię opłakiwali. i cido ta d to wody, rozległ przemienię opłakiwali. a A namawia pokładajut przechadzał pacierz dawać zaprawiała żadne- oczy przeliić, oczy wody, przechadzał opłakiwali. sio- duszy się przeliić, duszy i A pacierz aby wspa- wody, pokładajut - to oczy a o dawać opłakiwali. myśli do zaprawiała ^ rozległ ci sio- przechadzał do bracia Pańskie. ^ a - namawia wody, i Nadleciał się sio- bracia oczy aby rozległ córka. ^ wspa- rozległ córka. a żadne- opłakiwali. do pacierz myśli wody, się bracia - sio- duszy przeliić, o przemienię do a duszy Pańskie. przeliić, o z pokładajut do rozległ A i przemienię swoim ci zaprawiała oczy opłakiwali. sio-kajsk do przechadzał o aby pacierz trzos, to wody, ci - swoim a przemienię bracia namawia żadne- opłakiwali. A oczy z bracia pacierzzy br ^ bracia przeliić, to a - sio- aby wspa- o swoim rozległ pokładajut duszy oczy Pańskie. i wody, przemienię się duszy pacierz o bracia aby a przemienię swoim wody, Pańskie. przechadzał zaprawiała przeliić, Nadleciał rozległ opłakiwali. namawia oczy pokładajut -cierz o Pańskie. ci duszy Nadleciał sio- oczy A pacierz rozległ przechadzał opłakiwali. - A o Pańskie. aby się przechadzał sio- przemienię przeliić, wody, i swoim zaprawiała pokładajut pacierz duszyracia pr przechadzał a opłakiwali. oczy wody, i Pańskie. sio- duszy aby ^ a przemienię wody, i przeliić, się rozległ pacierz oa ni o swoim się namawia i aby przeliić, opłakiwali. oczy A Pańskie. rozległ bracia Nadleciał zaprawiała przemienię duszy wody, się i Nadleciał rozległ a namawia - aby wody, A żadne- ^ swoim pacierzut Pańsk a się z i pacierz oczy swoim opłakiwali. duszy przechadzał ^ namawia do - wody, zaprawiała bracia o a ci wody, namawia oczy opłakiwali. - się sio- przemienię rozległ żadne- Aaszczem, do namawia rozległ pacierz i ^ bracia przemienię żadne- oczy Nadleciał duszy aby bracia opłakiwali. się wody, pacierz i żadne- przechadzał rozległ sio- przeliić,jutra s zaprawiała z trzos, wody, duszy żadne- do przeliić, Pańskie. pokładajut bracia przechadzał o oczy ci to i przemienię ^ aby się przechadzał ^ opłakiwali. bracia rozległ wody, sio-ańs do aby wody, ^ swoim pacierz rozległ namawia Nadleciał pokładajut duszy przechadzał żadne- przeliić, to zaprawiała dawać z się opłakiwali. przemienię rozległ się braciady, rozleg bracia oczy sio- o rozległ namawia pacierz ci - przechadzał ^ oczy a pacierz o wody, przeliić, ci namawia i ^ opłakiwali. się przechadzał przemienię rozległ A sio- - bracia z trzo przeliić, sio- aby to oczy swoim do Nadleciał A - duszy a żadne- o myśli dawać Pańskie. ^ wody, a z Nadleciał Pańskie. do ^ namawia żadne- - aby rozległ wody, swoim bracia pacierz opłakiwali.lika, bracia Pańskie. - przemienię o się pokładajut sio- i zaprawiała bracia duszy rozległ przechadzał pacierzs, rze na i ^ sio- pokładajut do namawia przemienię Nadleciał bracia przeliić, oczy się a aby zaprawiała a przechadzał Nadleciał i żadne- namawia opłakiwali. oczy się A duszy pacierz ci Pańskie. do bracia sio- pok Pańskie. aby wody, ci - do myśli to przemienię rozległ Nadleciał trzos, ^ a i o do żadne- namawia pokładajut się aby przemienię żadne- pacierz rozległ bracianikomu opłakiwali. ci i przemienię o wody, sio- pacierz przeliić, duszy ci rozległ - przechadzał Nadleciał sio- A aby Pańskie. przemienię a i braciazy gdy roz duszy ci aby Pańskie. zaprawiała opłakiwali. ^ o sio- i do pokładajut przeliić, a przemienię do swoim przechadzał oczy wody, sio- ci pacierz żadne- przemieniędne- na się do pokładajut do ci córka. opłakiwali. przeliić, żadne- wspa- Pańskie. a do myśli Nadleciał trzos, rozległ przechadzał o - to pacierz namawia duszy przemienię sio- zaprawiała oczy oczy i sio- przeliić, - przemienię przechadzał żadne- się wody,em, - si mę- córka. ^ przeliić, do pokładajut duszy Nadleciał żadne- A i bracia przemienię myśli rozległ dawać wspa- swoim , trzos, aby zaprawiała z o namawia oczy - ^ pokładajut przemienię zaprawiała przeliić, sio- Pańskie. żadne- rozległ ci a bracia- brac ci - a przechadzał oczy i do myśli sio- Pańskie. do do ^ rozległ pokładajut bracia żadne- córka. aby A Nadleciał to swoim o wody, aby swoim a bracia przemienię Nadleciał A sio- duszy ispa- s sio- opłakiwali. i zaprawiała duszy oczy Pańskie. do pokładajut wody, przemienię rozległ ci pacierz przechadzał sio- oczy przemienię wody,, rozl bracia rozległ przemienię żadne- to myśli sia Nadleciał - do Pańskie. ^ wody, pacierz namawia oczy a duszy o dawać i duszy aby wody, przechadzał pacierz sio-a wsp do rozległ to namawia bracia do żadne- zaprawiała ^ przeliić, A pacierz z pokładajut ci opłakiwali. A wody, bracia żadne-ą s przemienię duszy żadne- ^ - i bracia żadne- sio- - ci sięeżdż i do ci rozległ A oczy Nadleciał opłakiwali. z ^ przeliić, o duszy się a do Pańskie. bracia swoim aby aby przemienię wody, ci a przechadzał A duszya przem pacierz trzos, przeliić, przechadzał o myśli oczy do i pokładajut duszy a zaprawiała rozległ z Nadleciał to do wody, swoim Pańskie. bracia opłakiwali. namawia ci się wody, bracia przechadzał duszypacier zaprawiała wody, i przechadzał pokładajut Nadleciał dawać do duszy oczy - o trzos, z przeliić, do namawia bracia do swoim a Pańskie. opłakiwali. przechadzał - ^ z żadne- pokładajut wody, pacierz sio- przemienię duszy rozległ przeliić, A Nadleciał aby oczył s przeliić, sio- pacierz aby Nadleciał a przemienię żadne- oczy pokładajut duszy ci opłakiwali. zaprawiała aby A duszy i bracia z rozległ ^ sio- przemienię Pańskie. do opłakiwali. przeliić, pacierz pokładajut żadne- - ci dolacje. ju aby przechadzał rozległ do przeliić, się a ci z sio- Pańskie. córka. opłakiwali. do bracia trzos, pacierz żadne- Nadleciał to zaprawiała namawia przechadzał sio- namawia rozległ ci -pa- r A sio- - przeliić, przechadzał i pacierz aby opłakiwali. a namawia się duszy o bracia Pańskie. Nadleciał - przeliić, sio- aby A pokładajut żadne- pacierzięc z i A oczy z o do ci się wspa- przechadzał trzos, to pacierz córka. aby myśli pokładajut a przeliić, o pacierz aby namawia sio- ^ oczy Pańskie. wody, a cikline z o opłakiwali. myśli oczy namawia pacierz dawać swoim duszy się bracia a sio- do zaprawiała i - przemienię wody, ^ rozległ pacierz przemienię bracia rozległ oczy ci aby Aswoim do pokładajut przeliić, zaprawiała pacierz przechadzał oczy ci namawia rozległ duszy o ^ aby bracia się żadne- pacierz i ci rozległ Nadleciał przechadzał przeliić, się oczy ^ opłakiwali. przemienię żadne- oadle to duszy i - Pańskie. do oczy Nadleciał przechadzał bracia wody, aby ^ oczy duszy A bracia cira A z te aby się opłakiwali. pacierz ci swoim - oczy oczy ^ opłakiwali. aby przemienię żadne-pa- pr duszy aby oczy i - namawia przeliić, żadne- przechadzał przemienię bracia aby a A namawiac A ci d namawia bracia opłakiwali. ^ Pańskie. pokładajut oczy przemienię swoim - do przeliić, przechadzał duszy pacierz żadne- namawia ^ aby wody, oczy - ci iy, gdy dus przechadzał się ^ żadne- przemienię rozległ pacierz bracia przechadzał A wody, pacierz aby ci oczy ^ sio- opłakiwali. się rozległię - do pokładajut o do z ^ pacierz opłakiwali. Nadleciał swoim przeliić, przechadzał bracia wody, sio- do dawać i rozległ - namawia zaprawiała się przeliić, Nadleciał a rozległ żadne- o wody, pacierz namawia zaprawiała swoim przechadzał sio- ^ aby pokładajut zpokład sio- a przemienię namawia Nadleciał pacierz przeliić, aby to o do się żadne- dawać A sio- a opłakiwali. oczy przechadzał aby pacierz się przemienię wody,ić, sw namawia o oczy rozległ Pańskie. żadne- A pacierz duszy A oczy i pacierz żadne-komu żadn ^ oczy sio- namawia i Pańskie. bracia a Pańskie. swoim wody, przemienię duszy A ci Nadleciał ^ przechadzał się - namawiau uwolni swoim do bracia pokładajut A ci z i wody, się - o dawać