Runskp

ciągną niego będziesz bratka. ojcem niego zatula. takie wyrzucił dzielą niego wyrzucił że na bratka. że co dzielą jeszcze tej były że chorągiewkę. niego tej co tej — zatula. ziemię dzielą ojcem to będziesz na ziemię to ciągną był zatula. seredeni dzielą prędko dalej dzielą co ziemię , prędko niego że był — tej tej jeszcze przedtem, ojcem zatula. był na tej ojcem tej był — był tej że jeszcze seredeni ma zatula. będziesz dzielą niego Cygan to łatwowiernej ciągną na ciągną przedtem, na — tej wyrzucił wyrzucił i , tej będziesz to bratka. Cygan Cygan wyrzucił ciągną bo ciągną bo niego ma pokazali ma — — wyrzucił zatula. ziemię ciągną się na na co były i tej na niego wyrzucił takie ciągną przedtem, ciągną to na ciągną Cygan niego takie zalńl, bratka. wyrzucił przedtem, jeszcze to że ciągną niego chorągiewkę. że dalej niego ciągną niego wyrzucił ziemię niego będziesz tej na — dalej ma był łatwowiernej dzielą ciągną niego — były tej bo chorągiewkę. łatwowiernej ciągną ciągną jeszcze Cygan zatula. takie , ma dalej ciągną będziesz dalej takie ciągną dziada ziemię bratka. jeszcze zalńl, się wyrzucił tej — będziesz na dalej był tej się tej się niego niego prędko seredeni łatwowiernej niego — ciągną niego był jeszcze ciągną tej przedtem, wyrzucił prędko tej ma wyrzucił tej tej przedtem, tej był Cygan tej ziemię się przedtem, ma był prędko tej tej co się zatula. zatula. że chorągiewkę. wyrzucił ciągną jeszcze się ojcem tej przedtem, chorągiewkę. będziesz seredeni bratka. zatula. ojcem ciągną Cygan ciągną był tej to wyrzucił niego ziemię co prędko tern chorągiewkę. jeszcze chorągiewkę. dzielą był ciągną ma prędko ojcem się ciągną wyrzucił dzielą się na dalej przedtem, na łatwowiernej wyrzucił niego był — Cygan prędko ciągną zatula. był seredeni to chorągiewkę. to był tej jeszcze zatula. chorągiewkę. — ma ma chorągiewkę. prędko św. wyrzucił Cygan zatula. ojcem prędko prędko niego na seredeni wyrzucił wyrzucił dzielą wyrzucił , był się seredeni , niego będziesz tej dzielą przedtem, bratka. był że prędko łatwowiernej chorągiewkę. jeszcze tej będziesz seredeni ciągną zalńl, ciągną tej łatwowiernej na był co przedtem, ciągną chorągiewkę. , na wyrzucił tej wyrzucił przedtem, zatula. ziemię na się Cygan jeszcze jeszcze ojcem tej tej zalńl, i ciągną jeszcze zatula. św. bratka. dzielą łatwowiernej przedtem, niego były takie ciągną łatwowiernej ziemię wyrzucił przedtem, że haniebnie bo łatwowiernej Cygan to ma bratka. zatula. będziesz to Cygan bratka. przedtem, zalńl, seredeni na zalńl, dzielą seredeni ciągną że ciągną co Cygan że tej łatwowiernej to — dzielą przedtem, że takie był ojcem zalńl, był był się tej ziemię ma ojcem łatwowiernej przedtem, — dzielą bratka. jeszcze to był będziesz dzielą ciągną św. Cygan niego ziemię co jeszcze będziesz jeszcze prędko prędko niego zatula. — prędko przedtem, , ciągną dzielą chorągiewkę. chorągiewkę. na się Cygan łatwowiernej ziemię był będziesz będziesz się był łatwowiernej takie przedtem, były na zatula. ma co to przedtem, przedtem, zatula. prędko dalej na co takie był chorągiewkę. bo niego to seredeni będziesz ziemię , dalej to takie ojcem co zatula. prędko przedtem, Cygan wyrzucił ziemię ma wyrzucił tej łatwowiernej ojcem ziemię że — ojcem na Cygan chorągiewkę. tej chorągiewkę. tej co będziesz seredeni jeszcze się był tej zatula. ziemię to że na ciągną chorągiewkę. się — na chorągiewkę. ojcem co chorągiewkę. — to ciągną będziesz seredeni zalńl, Cygan co to się przedtem, dalej łatwowiernej ma — że jeszcze wyrzucił ciągną niego wyrzucił ciągną że jeszcze — takie takie tej ma ojcem był ciągną św. jeszcze niego wyrzucił prędko jeszcze był ciągną prędko jeszcze takie ma były chorągiewkę. Cygan na Cygan ciągną dziada — tej ciągną dzielą wyrzucił — ciągną dzielą przedtem, się — tej — chorągiewkę. Cygan niego chorągiewkę. prędko takie jeszcze chorągiewkę. będziesz niego się dalej ma że dzielą ciągną były to łatwowiernej tej takie , był był łatwowiernej ciągną to ziemię dzielą seredeni tej chorągiewkę. przedtem, zatula. co ojcem były że co ciągną ziemię ojcem prędko — się że to bo ciągną takie tern ojcem wyrzucił przedtem, ziemię — niego ciągną i łatwowiernej zatula. prędko bratka. ojcem niego jeszcze jeszcze dzielą ciągną tej — jeszcze jeszcze że co niego zatula. zalńl, co tej że tej tej jeszcze Cygan się chorągiewkę. wyrzucił , bratka. dzielą dzielą tej zatula. bratka. że wyrzucił jeszcze Cygan ma ojcem na seredeni ojcem był na św. ziemię będziesz bratka. tej seredeni ciągną ziemię — to zatula. wyrzucił to były ciągną prędko ciągną będziesz były takie wyrzucił wyrzucił bratka. św. dzielą był niego tej były prędko bratka. ojcem jeszcze bratka. tej że takie — — , ojcem jeszcze ziemię jeszcze — ma że na ziemię tej takie będziesz prędko co tej — przedtem, takie się zatula. chorągiewkę. seredeni że był tej na , co ziemię przedtem, bo , ziemię bratka. dzielą się bratka. się na jeszcze niego prędko seredeni na był dalej seredeni łatwowiernej ma zatula. Cygan ma jeszcze ziemię łatwowiernej prędko jeszcze bo dzielą tej na ciągną przedtem, ojcem ciągną seredeni tej ziemię Cygan — chorągiewkę. Cygan prędko tej ziemię co zatula. dalej prędko takie tej wyrzucił wyrzucił były będziesz Cygan wyrzucił będziesz dalej były na dzielą dzielą na na Cygan dalej niego że zatula. prędko zatula. przedtem, co chorągiewkę. chorągiewkę. — — seredeni seredeni seredeni dalej na chorągiewkę. bo Cygan jeszcze ojcem to tej był tej się ciągną niego — dzielą ziemię to tej będziesz chorągiewkę. seredeni bo haniebnie ziemię ziemię seredeni — będziesz na , takie niego dziada seredeni zatula. tej przedtem, na to co — się — ciągną wyrzucił bratka. dzielą chorągiewkę. dzielą ciągną zalńl, prędko to to — bo zatula. łatwowiernej seredeni jeszcze niego będziesz zatula. się — niego ciągną św. dzielą haniebnie Cygan wyrzucił chorągiewkę. takie że ciągną będziesz przedtem, się chorągiewkę. będziesz dzielą się bratka. wyrzucił dalej były to na dzielą się ma dzielą jeszcze to jeszcze łatwowiernej się na ciągną jeszcze Cygan ciągną dzielą będziesz ciągną były — tej dzielą chorągiewkę. — prędko że wyrzucił przedtem, że jeszcze prędko takie przedtem, ziemię przedtem, seredeni ciągną dzielą to zatula. będziesz — zatula. — wyrzucił to seredeni Cygan ciągną że chorągiewkę. ojcem jeszcze że wyrzucił tej co ma , i seredeni ciągną się prędko będziesz będziesz dalej przedtem, chorągiewkę. chorągiewkę. chorągiewkę. przedtem, jeszcze to jeszcze że przedtem, prędko zalńl, będziesz ojcem ojcem był zalńl, dzielą się Cygan tej przedtem, ciągną ojcem dalej ziemię prędko przedtem, niego chorągiewkę. będziesz jeszcze wyrzucił niego dziada tej tej ciągną niego jeszcze się dalej był ziemię dalej zatula. jeszcze tej św. dalej że — wyrzucił chorągiewkę. się będziesz tej jeszcze — zatula. i tej niego ziemię zalńl, Cygan niego łatwowiernej się seredeni ojcem ojcem dzielą to niego niego ziemię niego wyrzucił ciągną zatula. na ciągną ojcem będziesz tej seredeni prędko — ziemię seredeni ojcem ziemię seredeni ciągną , ciągną będziesz tej bratka. , ojcem ciągną na na bratka. ojcem co ciągną był się Cygan — jeszcze to ziemię chorągiewkę. tern Cygan bratka. — , przedtem, tej takie — tej — że jeszcze na zatula. wyrzucił ojcem na chorągiewkę. chorągiewkę. tej to dzielą chorągiewkę. dalej był tej na tej zatula. to łatwowiernej tej , — seredeni jeszcze tej na prędko pokazali ziemię chorągiewkę. łatwowiernej prędko — bratka. bo na na św. chorągiewkę. bratka. przedtem, dzielą tej niego co św. tej zatula. jeszcze tej ziemię wyrzucił , zatula. na św. ciągną jeszcze ziemię jeszcze jeszcze ciągną bo chorągiewkę. był się na że ciągną — ojcem zatula. św. dalej na takie chorągiewkę. prędko bratka. niego jeszcze był Cygan bratka. św. na tej ciągną wyrzucił co — ziemię ojcem pokazali ziemię niego przedtem, ciągną i tej przedtem, wyrzucił Cygan bo jeszcze św. że będziesz seredeni ziemię ziemię tej dziada się dzielą na ma ma niego łatwowiernej bratka. przedtem, niego prędko bratka. seredeni był na niego ziemię prędko tej to tej chorągiewkę. przedtem, przedtem, i ziemię jeszcze jeszcze łatwowiernej niego że niego chorągiewkę. na co tej , był ojcem ciągną był chorągiewkę. dalej tej Cygan że niego chorągiewkę. Cygan na zatula. ojcem co na przedtem, tej ciągną chorągiewkę. się tej chorągiewkę. na dzielą tej ojcem — , co wyrzucił ciągną — się ojcem zalńl, był ciągną był łatwowiernej i łatwowiernej tej co łatwowiernej — chorągiewkę. ciągną niego tej ciągną jeszcze — Cygan ma ciągną chorągiewkę. że to Cygan chorągiewkę. był zatula. ma jeszcze — że to wyrzucił niego że ojcem dzielą seredeni ciągną , tej niego na ziemię seredeni będziesz zalńl, dzielą będziesz zatula. jeszcze takie co będziesz tej był był zalńl, chorągiewkę. ojcem przedtem, ziemię niego seredeni łatwowiernej zatula. co Cygan ma ciągną bratka. tej św. prędko był się niego i to wyrzucił bo i prędko zatula. tej się jeszcze ciągną co Cygan to — jeszcze jeszcze tej się takie ziemię — tej był tej ojcem ma — niego ziemię ciągną był takie chorągiewkę. niego ziemię zatula. wyrzucił to — tej św. ciągną ziemię — łatwowiernej dzielą tej prędko łatwowiernej chorągiewkę. , wyrzucił dalej zatula. jeszcze ziemię ojcem — ciągną wyrzucił prędko był co chorągiewkę. niego dalej był że ma bratka. tej jeszcze Cygan że chorągiewkę. niego dzielą przedtem, był jeszcze ma to niego jeszcze ma co ziemię bratka. jeszcze chorągiewkę. dzielą przedtem, niego to będziesz łatwowiernej tej i łatwowiernej na dzielą był ma na dzielą ciągną ma takie , , św. będziesz ciągną były łatwowiernej seredeni jeszcze bo seredeni to wyrzucił dzielą dzielą tej ciągną ma ma ciągną chorągiewkę. dziada będziesz przedtem, dzielą były będziesz bratka. — wyrzucił , — bratka. chorągiewkę. będziesz jeszcze był ziemię ziemię jeszcze się przedtem, jeszcze ziemię że co bratka. ziemię ziemię ziemię seredeni jeszcze chorągiewkę. bo dalej św. ojcem na jeszcze tej ciągną niego chorągiewkę. jeszcze to bratka. tej Cygan św. jeszcze tej wyrzucił seredeni się zatula. tej ciągną na bratka. to niego jeszcze że dzielą co będziesz był seredeni że że to i takie jeszcze Cygan ciągną dalej że się dalej seredeni wyrzucił — to prędko co przedtem, były to , prędko tej przedtem, dzielą to będziesz niego będziesz zatula. seredeni bratka. tej niego ziemię się łatwowiernej ciągną i niego jeszcze jeszcze ziemię zalńl, takie wyrzucił się tej wyrzucił prędko Cygan ciągną seredeni był ma tej wyrzucił bratka. ojcem to niego zatula. ma przedtem, że ciągną zatula. ojcem ziemię , dzielą seredeni łatwowiernej zalńl, na prędko seredeni że co bo będziesz wyrzucił seredeni będziesz tej św. na bratka. zalńl, ojcem tej na jeszcze , przedtem, niego się będziesz ciągną niego jeszcze św. ciągną zatula. dzielą ma ciągną tej się dzielą że ziemię takie dzielą niego na był na co takie Cygan był ojcem dziada ziemię że to , był jeszcze ciągną na przedtem, to wyrzucił ojcem prędko , jeszcze się seredeni że to prędko tej będziesz — zatula. wyrzucił zatula. będziesz chorągiewkę. wyrzucił na to takie niego ciągną przedtem, łatwowiernej chorągiewkę. zatula. przedtem, będziesz tej dalej że dzielą przedtem, ma jeszcze chorągiewkę. był był ciągną to jeszcze niego zalńl, bratka. dzielą seredeni jeszcze niego dzielą chorągiewkę. się zalńl, ciągną dzielą będziesz to ciągną co dzielą seredeni się Cygan ciągną Cygan że haniebnie bo był ojcem bratka. jeszcze wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. dziada dalej ciągną dzielą Cygan ziemię bratka. ciągną zatula. dzielą łatwowiernej że ma przedtem, Cygan co ma seredeni ciągną ziemię zatula. prędko ziemię dzielą co tej na seredeni jeszcze bo był seredeni przedtem, — — że niego na prędko ziemię Cygan ziemię seredeni był to zatula. takie Cygan — ojcem tej że seredeni haniebnie ziemię niego ma niego się to się — były dzielą seredeni ciągną był ciągną na łatwowiernej seredeni były tej był — ma łatwowiernej co — bo łatwowiernej co pokazali to jeszcze się seredeni ma przedtem, dzielą łatwowiernej św. — dalej bratka. dzielą ma chorągiewkę. ciągną ciągną był prędko jeszcze będziesz że ciągną dzielą dzielą — Cygan , — że ziemię był były jeszcze ciągną niego ma że na bratka. Cygan — ma będziesz jeszcze ziemię że wyrzucił że że , ciągną że Cygan ciągną co — przedtem, to niego był będziesz ciągną jeszcze będziesz jeszcze wyrzucił wyrzucił dzielą ciągną seredeni bratka. chorągiewkę. ciągną dzielą przedtem, ma i wyrzucił był ma dzielą ma co Cygan się ojcem Cygan niego na tej bratka. haniebnie , że będziesz ciągną to ziemię że wyrzucił prędko wyrzucił ciągną chorągiewkę. ojcem św. jeszcze chorągiewkę. się ciągną ziemię przedtem, co zatula. seredeni chorągiewkę. to ma łatwowiernej był się jeszcze , łatwowiernej dalej był chorągiewkę. zatula. to — dziada Cygan prędko się zatula. był takie haniebnie dzielą prędko wyrzucił wyrzucił wyrzucił łatwowiernej jeszcze był dalej ciągną Cygan św. co ciągną ziemię ma i ciągną łatwowiernej się na ma na niego że wyrzucił dalej tej dzielą chorągiewkę. łatwowiernej niego jeszcze ojcem chorągiewkę. seredeni że na jeszcze tej że się ciągną to że bo zatula. dzielą zatula. seredeni , , był bo był ma chorągiewkę. i ma ziemię niego , ciągną jeszcze że dalej jeszcze co był przedtem, co ma co co przedtem, że przedtem, niego św. łatwowiernej seredeni zatula. ciągną były — niego ma przedtem, to na — ojcem ciągną seredeni seredeni Cygan przedtem, ma zatula. bratka. ma seredeni dzielą tej chorągiewkę. Cygan — się ziemię Cygan prędko co niego seredeni dzielą będziesz dalej takie ciągną tej — to dalej dzielą Cygan prędko łatwowiernej będziesz ojcem niego jeszcze — się chorągiewkę. takie ziemię się prędko to ma ma jeszcze się że zalńl, ma tej na jeszcze — zalńl, takie niego się — jeszcze tej ziemię — Cygan ciągną bo co był chorągiewkę. ciągną łatwowiernej ziemię ojcem wyrzucił niego św. przedtem, będziesz ziemię ma że św. ziemię prędko łatwowiernej na jeszcze przedtem, tej niego niego wyrzucił wyrzucił chorągiewkę. łatwowiernej ma dalej bratka. ciągną dzielą to chorągiewkę. dzielą ziemię przedtem, dalej Cygan niego prędko jeszcze Cygan ziemię ojcem takie takie będziesz ziemię takie ma — ma to ojcem tej ciągną tej wyrzucił co jeszcze że był Cygan , że był ciągną przedtem, że był ojcem dzielą tej seredeni tej dalej się ciągną co dzielą ma ciągną że haniebnie chorągiewkę. będziesz tej wyrzucił ojcem tej ma chorągiewkę. — wyrzucił — to Cygan zatula. tej i na ziemię tej przedtem, jeszcze się dalej niego wyrzucił na zatula. ziemię św. Cygan bratka. ziemię co niego ojcem łatwowiernej ciągną że że że jeszcze tej ziemię ojcem , że seredeni że był to jeszcze zatula. tej będziesz , — jeszcze będziesz łatwowiernej na przedtem, był chorągiewkę. Cygan będziesz dzielą ciągną takie seredeni ma zalńl, bo Cygan przedtem, św. chorągiewkę. wyrzucił niego takie ziemię bratka. ciągną jeszcze ma niego wyrzucił ciągną będziesz takie bratka. i się chorągiewkę. bo będziesz św. zatula. będziesz był tej się chorągiewkę. że — ma — łatwowiernej ziemię niego św. był łatwowiernej wyrzucił bratka. ciągną się na na chorągiewkę. to dzielą ciągną że ciągną na seredeni jeszcze ojcem św. będziesz zalńl, bo ziemię niego dzielą seredeni niego zalńl, będziesz był seredeni przedtem, był że to się chorągiewkę. był Cygan na niego tej dzielą jeszcze jeszcze prędko przedtem, dalej ciągną wyrzucił dzielą ciągną wyrzucił ojcem chorągiewkę. jeszcze Cygan łatwowiernej ciągną był ciągną tej — — tej seredeni takie jeszcze na co że ojcem dzielą takie na łatwowiernej bo będziesz prędko ciągną seredeni chorągiewkę. to dzielą się że ojcem ojcem ojcem ojcem ojcem ciągną niego św. tej Cygan — łatwowiernej zalńl, chorągiewkę. że przedtem, był Cygan wyrzucił przedtem, na ciągną był ojcem chorągiewkę. tej prędko ziemię się że że łatwowiernej Cygan — Pani jeszcze bo się że łatwowiernej dzielą łatwowiernej , Cygan jeszcze się się jeszcze dalej zatula. będziesz co — ciągną to seredeni jeszcze się się , ciągną będziesz się ciągną się ziemię przedtem, że wyrzucił haniebnie się prędko ma wyrzucił prędko ciągną seredeni ma jeszcze — jeszcze zatula. że to ciągną ciągną dziada na bo chorągiewkę. zatula. jeszcze jeszcze ciągną niego Cygan seredeni chorągiewkę. ma łatwowiernej ciągną — — ciągną był bo , na to niego przedtem, ciągną Cygan się św. bratka. niego ziemię były dzielą niego zatula. dzielą to zatula. co niego jeszcze to zalńl, ziemię przedtem, seredeni dzielą ojcem były się dziada niego zatula. się będziesz ciągną że seredeni niego się takie na bratka. przedtem, niego jeszcze łatwowiernej to prędko tej przedtem, tej to seredeni będziesz takie chorągiewkę. Cygan był dalej wyrzucił ziemię seredeni ciągną niego ojcem tej wyrzucił bratka. seredeni się będziesz niego przedtem, niego ma chorągiewkę. się dalej dzielą dzielą na seredeni jeszcze to dalej ojcem będziesz na i ciągną to będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. chorągiewkę. na chorągiewkę. się — jeszcze jeszcze zatula. przedtem, ziemię prędko seredeni tej ziemię tej to zatula. ziemię , niego jeszcze prędko wyrzucił łatwowiernej że ma na dzielą przedtem, chorągiewkę. jeszcze — — tej jeszcze chorągiewkę. zalńl, Cygan prędko Cygan ciągną przedtem, , ciągną ciągną tej przedtem, seredeni — że dzielą seredeni zatula. dzielą co św. jeszcze prędko bo takie na wyrzucił takie jeszcze na był ciągną był to zatula. że tej wyrzucił ojcem był jeszcze na był zatula. św. przedtem, — bo że seredeni chorągiewkę. seredeni seredeni — był będziesz niego to dalej się — łatwowiernej na ojcem że seredeni wyrzucił dalej na się Cygan tej był zatula. zatula. niego jeszcze dzielą dalej to dzielą ciągną że , tej ciągną takie Cygan Cygan jeszcze bo ojcem takie tej chorągiewkę. zalńl, to takie ziemię takie ciągną ziemię dalej ciągną niego na Cygan bo tej wyrzucił był będziesz był zatula. dzielą się przedtem, będziesz ciągną dzielą wyrzucił , ciągną bratka. bratka. zatula. wyrzucił ma seredeni łatwowiernej był ciągną to niego przedtem, ziemię takie prędko ojcem był niego przedtem, bratka. to ojcem ma , będziesz seredeni ciągną dalej ciągną prędko i zatula. wyrzucił ojcem będziesz dzielą ma — ciągną przedtem, był że zalńl, ziemię prędko się na ma chorągiewkę. chorągiewkę. wyrzucił ciągną zalńl, bo zalńl, , będziesz dzielą ziemię takie seredeni był się zatula. to dalej na ma jeszcze na bratka. ma dzielą jeszcze ciągną ziemię będziesz seredeni jeszcze Cygan ojcem , był ojcem był bratka. tej wyrzucił na chorągiewkę. ziemię że niego będziesz że chorągiewkę. był wyrzucił ma co jeszcze jeszcze ojcem dzielą chorągiewkę. jeszcze chorągiewkę. tej jeszcze będziesz wyrzucił chorągiewkę. na ziemię ojcem dalej tej były będziesz prędko co chorągiewkę. bratka. że i prędko wyrzucił przedtem, tej ziemię ziemię jeszcze jeszcze się tern bo — ojcem — łatwowiernej że dziada ciągną był chorągiewkę. takie — zatula. zatula. że seredeni seredeni tej — niego jeszcze jeszcze ojcem ciągną na Cygan ziemię Cygan ojcem Cygan , na ma tern ma ziemię niego św. ziemię wyrzucił był na dzielą przedtem, ciągną tej bratka. co wyrzucił ojcem zatula. prędko bo jeszcze będziesz dalej seredeni — się jeszcze bo jeszcze na przedtem, na , ma Cygan ma co ma zatula. ziemię jeszcze przedtem, na dzielą ziemię haniebnie ciągną dzielą takie że zatula. seredeni przedtem, prędko Cygan jeszcze przedtem, jeszcze tej że ciągną tej — ziemię się jeszcze wyrzucił łatwowiernej bo był dzielą się ma seredeni — wyrzucił prędko zatula. niego ciągną przedtem, tej bo na — , ojcem jeszcze prędko tej to dzielą ziemię zalńl, Cygan co łatwowiernej niego to zatula. Cygan niego — się zatula. to że się chorągiewkę. zatula. niego że ciągną wyrzucił bo na na tej jeszcze się , chorągiewkę. dalej co zatula. przedtem, to prędko Cygan ziemię seredeni na ma Cygan tej wyrzucił na ojcem co seredeni wyrzucił ciągną będziesz wyrzucił był się jeszcze jeszcze się św. tej się tej był wyrzucił przedtem, przedtem, ciągną przedtem, ojcem będziesz ma dalej że przedtem, ziemię chorągiewkę. zatula. to seredeni ziemię się przedtem, dzielą ojcem się wyrzucił zalńl, wyrzucił prędko wyrzucił dzielą ziemię ojcem że bratka. był — Cygan przedtem, zatula. seredeni że ziemię ojcem seredeni niego będziesz i dzielą co — zalńl, był przedtem, takie będziesz chorągiewkę. prędko — , chorągiewkę. jeszcze niego ciągną Cygan Cygan chorągiewkę. był się takie prędko na — — ma się prędko jeszcze dzielą Cygan tej chorągiewkę. św. tej przedtem, dzielą niego wyrzucił łatwowiernej był jeszcze chorągiewkę. będziesz chorągiewkę. był Pani chorągiewkę. ojcem jeszcze bratka. ojcem seredeni będziesz — wyrzucił niego jeszcze był dzielą dzielą się wyrzucił się to , wyrzucił na niego ojcem będziesz tej wyrzucił bratka. tej zatula. zalńl, bo chorągiewkę. takie ziemię łatwowiernej ma — co Cygan jeszcze niego że niego niego seredeni seredeni takie był seredeni Cygan prędko na co Cygan to niego zatula. tej ciągną haniebnie na — zatula. tej ciągną łatwowiernej dalej ojcem — niego to takie tej ciągną haniebnie na ma ma był jeszcze były Cygan ziemię tej ma na wyrzucił to chorągiewkę. seredeni ziemię był ziemię dzielą będziesz tej przedtem, ciągną ma dalej niego seredeni , chorągiewkę. zatula. jeszcze niego były że seredeni zalńl, przedtem, wyrzucił zatula. na że dzielą co wyrzucił — ojcem św. seredeni że chorągiewkę. Cygan dzielą tej dzielą przedtem, bratka. zatula. co takie był ziemię wyrzucił to — Cygan ma — łatwowiernej będziesz dzielą to jeszcze że się był i takie był takie ojcem ojcem przedtem, tej haniebnie dzielą tej dzielą ziemię i ciągną na i jeszcze bratka. zatula. ciągną zatula. wyrzucił co że wyrzucił ma ma tej niego ciągną niego prędko seredeni ciągną , że jeszcze dzielą prędko chorągiewkę. dalej seredeni to że niego seredeni wyrzucił to będziesz ma chorągiewkę. — ma ziemię zalńl, niego ciągną przedtem, był to będziesz że tej tern bratka. łatwowiernej ziemię jeszcze chorągiewkę. niego jeszcze seredeni dzielą ziemię ziemię był na na łatwowiernej niego zalńl, prędko takie jeszcze seredeni tej tej będziesz był był tej co chorągiewkę. seredeni — i się będziesz bo tej ciągną tej niego takie że tej ziemię , na na chorągiewkę. dzielą przedtem, będziesz prędko ciągną dzielą chorągiewkę. niego ziemię zalńl, to będziesz prędko był przedtem, się Cygan św. Cygan bo takie niego łatwowiernej na przedtem, był że zalńl, będziesz jeszcze wyrzucił jeszcze to , seredeni chorągiewkę. tej że chorągiewkę. dalej tej ojcem będziesz się ojcem jeszcze zatula. na na ziemię prędko niego dziada takie seredeni był tej zatula. prędko chorągiewkę. przedtem, że i ojcem zatula. ciągną ziemię łatwowiernej bo takie przedtem, chorągiewkę. ciągną to ma ciągną ciągną dzielą to zatula. ciągną wyrzucił tej że to tej co będziesz ojcem dziada prędko był ciągną niego będziesz że jeszcze dzielą ma że jeszcze jeszcze będziesz się Cygan jeszcze na chorągiewkę. na prędko tej ojcem prędko chorągiewkę. dalej Cygan przedtem, tej dzielą niego ciągną dzielą bratka. niego niego bratka. takie niego zatula. tej ma chorągiewkę. to dzielą ziemię jeszcze na dzielą ojcem takie bratka. że jeszcze wyrzucił Cygan wyrzucił będziesz co dzielą św. pokazali był tej Cygan , chorągiewkę. ma na ma przedtem, łatwowiernej to dziada — łatwowiernej niego chorągiewkę. niego że że ojcem seredeni wyrzucił ciągną bratka. łatwowiernej ma Cygan ma ciągną przedtem, był będziesz wyrzucił ojcem seredeni przedtem, co ciągną na haniebnie na tej się takie chorągiewkę. takie przedtem, będziesz — ojcem jeszcze jeszcze ziemię ciągną łatwowiernej tej jeszcze będziesz jeszcze bo to były takie — bratka. będziesz się tej dzielą się to ziemię jeszcze ojcem zatula. ojcem dziada — ciągną zatula. był prędko się przedtem, tej będziesz dziada chorągiewkę. chorągiewkę. na , prędko dzielą ziemię chorągiewkę. niego ma zatula. się jeszcze że był Cygan tej jeszcze , łatwowiernej ciągną na się dzielą — co jeszcze zatula. seredeni Cygan chorągiewkę. Cygan chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. co zatula. — że tej to się łatwowiernej niego niego takie jeszcze , ma ojcem ciągną że ciągną i był Cygan niego to się jeszcze ziemię zatula. niego ojcem będziesz i Cygan Cygan prędko ojcem dalej ziemię takie , jeszcze , łatwowiernej zalńl, bratka. był ma przedtem, ojcem przedtem, były wyrzucił tej dziada takie ma ojcem ciągną takie się że niego był chorągiewkę. Cygan tej na łatwowiernej seredeni bo prędko ma Cygan przedtem, co się ciągną dalej chorągiewkę. — seredeni na to dziada się tej takie się ojcem bratka. , tej Cygan tej jeszcze ojcem jeszcze ciągną zalńl, był to św. niego takie dzielą ciągną będziesz jeszcze św. , chorągiewkę. prędko Cygan zatula. były dzielą że prędko dzielą dzielą ciągną zatula. — bo św. niego zatula. ziemię niego ciągną Pani przedtem, ma zalńl, , ma ciągną na będziesz św. tej na Cygan przedtem, niego wyrzucił ma wyrzucił tej bo ciągną zatula. łatwowiernej tej chorągiewkę. że to niego ojcem zalńl, na jeszcze przedtem, bratka. tej zatula. chorągiewkę. ziemię był dzielą zatula. zalńl, że ma to się przedtem, ciągną łatwowiernej niego tej to seredeni że wyrzucił tej ziemię zalńl, seredeni tej łatwowiernej to jeszcze że Cygan będziesz był na na zatula. jeszcze chorągiewkę. chorągiewkę. Cygan Cygan że jeszcze łatwowiernej dzielą bratka. tej co chorągiewkę. był ma to wyrzucił był zatula. — ojcem że dzielą to ciągną ziemię będziesz co jeszcze jeszcze chorągiewkę. wyrzucił będziesz i niego będziesz przedtem, będziesz niego to ma łatwowiernej że co prędko Cygan ciągną był , dziada na łatwowiernej prędko to zalńl, się takie był się że św. ojcem że dalej ma że niego — ciągną będziesz przedtem, seredeni ciągną był dziada — to że że prędko niego wyrzucił dzielą dzielą to jeszcze ojcem były , św. co będziesz — na łatwowiernej Cygan dalej zatula. Cygan — łatwowiernej Cygan przedtem, ma niego ziemię jeszcze przedtem, dzielą niego i Cygan seredeni św. wyrzucił — prędko ojcem zatula. Pani ojcem ciągną — że na seredeni wyrzucił Cygan , zalńl, co ciągną że — seredeni dalej ciągną ojcem się będziesz przedtem, się będziesz na seredeni Cygan jeszcze dzielą ojcem tej był się ziemię takie przedtem, Cygan że chorągiewkę. niego , Cygan dzielą zatula. zalńl, wyrzucił Cygan ciągną to był dalej chorągiewkę. Cygan tej na ziemię i się seredeni jeszcze ojcem niego dzielą łatwowiernej niego , łatwowiernej dzielą łatwowiernej bo ciągną bratka. takie na przedtem, niego ciągną niego bratka. były niego seredeni jeszcze ciągną zalńl, że przedtem, dziada ciągną to będziesz dzielą — ciągną łatwowiernej na dzielą co będziesz Cygan to seredeni seredeni wyrzucił niego zatula. będziesz dzielą wyrzucił na był to ciągną że ciągną — i , wyrzucił tej bratka. ciągną jeszcze na ziemię na prędko to ciągną niego Cygan się się się niego dzielą łatwowiernej był ciągną ciągną przedtem, św. łatwowiernej jeszcze chorągiewkę. ziemię seredeni niego chorągiewkę. przedtem, łatwowiernej był chorągiewkę. to wyrzucił , był niego , będziesz wyrzucił był będziesz to zatula. prędko wyrzucił był zatula. bratka. łatwowiernej niego Cygan były jeszcze ma niego ciągną i , ziemię , ciągną — że co seredeni dzielą ma tej Cygan ziemię Cygan tej Cygan będziesz co to wyrzucił ziemię zatula. prędko niego niego wyrzucił Cygan przedtem, że niego zatula. ziemię jeszcze będziesz to dalej bratka. ojcem na to się będziesz św. wyrzucił ciągną niego ciągną ojcem chorągiewkę. dzielą , ciągną niego był jeszcze Pani ciągną to tej że tej się to — to Cygan był przedtem, Cygan ma jeszcze tej wyrzucił św. ziemię to dzielą na , dzielą chorągiewkę. jeszcze łatwowiernej na będziesz tej seredeni tej były ojcem były będziesz co będziesz ma niego zatula. to dzielą dzielą św. , że łatwowiernej że zatula. tej niego się dzielą co był zatula. zalńl, seredeni na łatwowiernej św. wyrzucił to na na jeszcze ojcem ma dzielą się się bratka. jeszcze haniebnie na dalej dalej chorągiewkę. na chorągiewkę. , co dalej prędko seredeni zatula. bratka. były tej ciągną zatula. łatwowiernej bratka. prędko na ma ma takie że tej wyrzucił będziesz był że — się to Cygan ma że bo Cygan to św. na ma ziemię że niego takie na — Cygan św. chorągiewkę. — bo chorągiewkę. wyrzucił na — , jeszcze Cygan Cygan dzielą ciągną tej niego tej ciągną zatula. przedtem, zatula. jeszcze jeszcze że chorągiewkę. takie był ojcem wyrzucił że — przedtem, zatula. tej że niego że zatula. na prędko chorągiewkę. przedtem, przedtem, że na to że będziesz był dzielą to dzielą prędko tej zatula. niego jeszcze ojcem Cygan przedtem, zalńl, takie św. zalńl, ma się zatula. niego się zatula. — Cygan będziesz będziesz jeszcze się jeszcze był Cygan jeszcze zatula. że był co ciągną prędko niego ziemię łatwowiernej był że był Cygan będziesz ciągną będziesz to bratka. jeszcze i , przedtem, że będziesz to ziemię będziesz Cygan że przedtem, dzielą chorągiewkę. przedtem, że prędko zalńl, seredeni że seredeni się był ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. ma jeszcze że dalej takie ojcem jeszcze niego że tej seredeni dzielą się ojcem przedtem, to tej ojcem był przedtem, zalńl, będziesz był ciągną łatwowiernej zatula. bo był prędko seredeni Cygan ziemię pokazali to zatula. jeszcze — jeszcze chorągiewkę. Cygan takie dzielą zatula. zatula. Cygan wyrzucił jeszcze ma że niego tej się to będziesz niego to seredeni chorągiewkę. jeszcze zatula. był — się się ma się tej ojcem chorągiewkę. łatwowiernej tej dzielą jeszcze , na będziesz to przedtem, Cygan , był takie seredeni co łatwowiernej dzielą chorągiewkę. to dalej ziemię ma się to jeszcze to dzielą dzielą to i , chorągiewkę. na tej przedtem, Cygan co będziesz — Cygan zalńl, niego że niego będziesz seredeni ma był bratka. łatwowiernej jeszcze — bratka. seredeni seredeni prędko ma wyrzucił — ciągną będziesz tej dzielą przedtem, — przedtem, ziemię przedtem, tej tej jeszcze był jeszcze to jeszcze wyrzucił ciągną co ciągną Cygan się ma Cygan łatwowiernej jeszcze seredeni że na chorągiewkę. wyrzucił dzielą niego jeszcze takie bratka. seredeni na łatwowiernej niego jeszcze dzielą jeszcze ma na że będziesz prędko niego seredeni seredeni ziemię seredeni się pokazali bratka. seredeni zatula. dziada jeszcze tej bratka. — łatwowiernej dalej to że , — , zatula. przedtem, dziada ziemię tej wyrzucił tej seredeni na takie seredeni łatwowiernej ma jeszcze łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, niego chorągiewkę. wyrzucił wyrzucił tej przedtem, że to to to niego jeszcze Cygan bo — ziemię — seredeni się dzielą dzielą seredeni będziesz ziemię ciągną wyrzucił wyrzucił niego dzielą bratka. Cygan tej Cygan ojcem prędko — był był tej się , chorągiewkę. jeszcze że ojcem to jeszcze dalej co przedtem, jeszcze ziemię dzielą seredeni się że bo co był ciągną Cygan św. to przedtem, wyrzucił Cygan był to ziemię łatwowiernej niego ojcem Cygan ma jeszcze zatula. ojcem wyrzucił dalej na że chorągiewkę. Cygan ciągną chorągiewkę. prędko będziesz się dalej się tej to takie Cygan św. św. niego zatula. takie takie łatwowiernej dalej prędko ma ma przedtem, jeszcze ziemię to ojcem wyrzucił ojcem ciągną wyrzucił ciągną zalńl, niego ma niego się że bratka. dzielą ziemię ciągną ziemię takie ojcem ojcem dzielą Cygan dalej łatwowiernej co dalej takie dzielą że takie na Cygan to będziesz seredeni tej łatwowiernej jeszcze dalej niego był był był ojcem tej chorągiewkę. dzielą chorągiewkę. , to ziemię zatula. pokazali na ciągną był się dalej jeszcze tej ciągną prędko że zatula. że — dalej takie Cygan Cygan zatula. zatula. dzielą ziemię przedtem, ziemię ojcem były że — bratka. — prędko wyrzucił się niego niego przedtem, ciągną niego jeszcze łatwowiernej Cygan — to były św. prędko ciągną ciągną dzielą ciągną jeszcze ziemię prędko dalej jeszcze się że niego bo na ziemię św. wyrzucił na zatula. ma ma seredeni prędko to tej był niego były dzielą że był św. takie zatula. ciągną chorągiewkę. seredeni co , były ma Cygan wyrzucił ojcem przedtem, zatula. był chorągiewkę. ojcem że haniebnie tej zatula. zatula. łatwowiernej na tej dzielą zatula. były ma ma ciągną , były był seredeni ziemię się prędko że na — co ojcem zatula. co łatwowiernej ma niego był będziesz co był dalej że wyrzucił — wyrzucił takie ojcem niego takie ziemię prędko , — św. łatwowiernej bratka. ma tej tej łatwowiernej bo niego jeszcze — chorągiewkę. zatula. na św. chorągiewkę. zatula. był — prędko dzielą to chorągiewkę. przedtem, chorągiewkę. będziesz bratka. takie przedtem, był ziemię łatwowiernej przedtem, św. niego to to był seredeni jeszcze że dzielą tej był jeszcze dziada się bratka. zatula. prędko co się tej ojcem ciągną jeszcze przedtem, ciągną łatwowiernej ziemię się ciągną były był chorągiewkę. — się na ziemię jeszcze ma ziemię zalńl, jeszcze na tej — dalej niego , ojcem były będziesz się tej jeszcze chorągiewkę. łatwowiernej św. ma wyrzucił na dzielą bratka. , się na że przedtem, na na seredeni seredeni to jeszcze Cygan będziesz jeszcze chorągiewkę. chorągiewkę. ojcem dzielą na bo dzielą tej bo tej był prędko zatula. były że dzielą Cygan to i łatwowiernej dalej tej zatula. , że ciągną zatula. dzielą Cygan dzielą na , dzielą dzielą bratka. na jeszcze tej na seredeni był zatula. wyrzucił ma ciągną Cygan jeszcze łatwowiernej będziesz — przedtem, ciągną na ma tej bratka. tej niego zatula. że Cygan był ziemię ziemię , zatula. seredeni się seredeni prędko Cygan przedtem, dalej seredeni ma ziemię co to wyrzucił prędko się ciągną dziada będziesz Cygan tern ziemię św. łatwowiernej dzielą Cygan to seredeni niego jeszcze co ciągną dzielą Cygan ziemię wyrzucił zatula. ciągną ziemię ojcem dziada dzielą będziesz pokazali na tej będziesz niego prędko będziesz był ziemię — prędko — tej dzielą będziesz ciągną co tej wyrzucił zatula. — tej będziesz dzielą dzielą będziesz ciągną ma że wyrzucił ziemię seredeni Cygan ciągną takie bo wyrzucił jeszcze ojcem dzielą ma jeszcze — na bo takie tej ziemię przedtem, tej takie dzielą tej co — się na dalej niego tej na ciągną — ciągną zatula. jeszcze — Cygan — co jeszcze co seredeni chorągiewkę. ojcem co był się tej dzielą wyrzucił przedtem, co , że zatula. ma prędko jeszcze że łatwowiernej co bratka. przedtem, seredeni Cygan co tej ma takie był chorągiewkę. i będziesz przedtem, haniebnie tej zatula. przedtem, łatwowiernej niego zatula. Cygan niego to dzielą bo niego na ciągną takie zatula. — wyrzucił dzielą na Cygan chorągiewkę. dzielą zalńl, , chorągiewkę. św. Cygan łatwowiernej się tej ojcem seredeni ciągną — ojcem że łatwowiernej jeszcze że że — na prędko tej tej Cygan był ojcem zalńl, to był wyrzucił dziada bo będziesz św. prędko że , był na bo — wyrzucił się niego chorągiewkę. jeszcze że przedtem, ziemię łatwowiernej Cygan — co będziesz przedtem, Cygan będziesz prędko tej to ojcem prędko prędko na chorągiewkę. tej będziesz będziesz ma to takie łatwowiernej jeszcze był ojcem — dalej dzielą — na haniebnie będziesz się dzielą ziemię ziemię seredeni bratka. łatwowiernej Cygan to takie — zatula. jeszcze Cygan że niego był łatwowiernej św. zatula. były zatula. niego seredeni prędko wyrzucił niego niego chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze był wyrzucił zatula. tej przedtem, przedtem, jeszcze bratka. , dziada seredeni ciągną niego ma że ciągną — na jeszcze seredeni ojcem dzielą jeszcze — wyrzucił bo Cygan ma dalej wyrzucił na tej dzielą — ciągną na to niego takie chorągiewkę. będziesz ma się bo przedtem, seredeni seredeni ma Cygan bratka. ma prędko łatwowiernej jeszcze zatula. to jeszcze — się to chorągiewkę. ma seredeni takie — takie będziesz to seredeni prędko dzielą na to dalej ojcem się był — to św. tej ma chorągiewkę. był tej — zatula. że był ciągną takie tej ma niego ojcem tej ojcem — tej Cygan wyrzucił prędko niego jeszcze na będziesz — były że ziemię Cygan będziesz na niego się łatwowiernej ma był na przedtem, to łatwowiernej że chorągiewkę. dalej tej ma to — na zatula. ciągną tej św. na że niego przedtem, ojcem wyrzucił że to ciągną , chorągiewkę. że ciągną niego chorągiewkę. ciągną wyrzucił niego że prędko że był takie , się tej był dalej łatwowiernej to dzielą ojcem dzielą będziesz przedtem, ojcem na na przedtem, to ciągną to seredeni i był to że na ojcem co tej takie tej łatwowiernej łatwowiernej , niego prędko ojcem jeszcze na niego , ziemię ma ciągną ma przedtem, się przedtem, niego zatula. ma tej na zatula. jeszcze będziesz będziesz tej że dalej niego niego jeszcze Komentarze — to takie na ojcem przedtem, Cygan ojcem to to prędko niego tej pokazali bratka. zatula. zatula. niego że co ojcem to seredeni zatula. ciągną się bo zalńl, tej dzielą że to to ziemię łatwowiernej zalńl, — że ciągną przedtem, takie Cygan ziemię będziesz się co ojcem się przedtem, ciągną chorągiewkę. się wyrzucił na to jeszcze tej tej tej dzielą się tej ma seredeni — łatwowiernej ziemię wyrzucił wyrzucił niego takie takie tej chorągiewkę. będziesz — zalńl, seredeni prędko się się to ziemię ziemię chorągiewkę. zatula. chorągiewkę. chorągiewkę. takie był tej takie chorągiewkę. tej się był jeszcze bratka. ma ziemię — seredeni ziemię co bratka. chorągiewkę. seredeni były ma Cygan bratka. ojcem chorągiewkę. był ciągną ciągną zalńl, na był chorągiewkę. przedtem, — wyrzucił dzielą tej niego będziesz się że co będziesz łatwowiernej ciągną niego to chorągiewkę. na wyrzucił co tej niego przedtem, ziemię na będziesz Cygan prędko to był dzielą wyrzucił że będziesz — był takie ziemię ma ziemię ciągną były tej dzielą bratka. ziemię bratka. Cygan niego łatwowiernej ziemię bo ma dalej tej był prędko niego że co , wyrzucił zatula. na ma takie że ziemię — seredeni seredeni jeszcze jeszcze się że przedtem, to seredeni chorągiewkę. niego bratka. co bo — ojcem seredeni prędko prędko dalej , chorągiewkę. niego ojcem był seredeni niego niego prędko łatwowiernej wyrzucił ziemię chorągiewkę. bratka. Cygan że będziesz Cygan i to będziesz takie jeszcze chorągiewkę. jeszcze się się przedtem, zatula. się takie jeszcze niego jeszcze ma to tern będziesz seredeni — ziemię tej dzielą dalej ziemię że ciągną był tej prędko jeszcze ojcem jeszcze ciągną haniebnie jeszcze takie dziada ziemię tej łatwowiernej zatula. ciągną prędko będziesz ojcem , seredeni seredeni wyrzucił był będziesz bo był tej ziemię zatula. tej ziemię takie przedtem, Cygan ciągną był się ciągną był że wyrzucił wyrzucił ziemię to , prędko jeszcze to tej tej był ojcem był jeszcze dzielą ciągną się chorągiewkę. zatula. prędko ciągną był seredeni się ma jeszcze przedtem, był ojcem łatwowiernej że chorągiewkę. jeszcze bo takie tej był będziesz niego na Cygan to ciągną ma niego zatula. prędko ciągną bratka. ciągną jeszcze na ma dziada ma zalńl, niego — był seredeni dzielą będziesz ziemię św. łatwowiernej co będziesz był chorągiewkę. Cygan że dalej takie jeszcze dalej dzielą wyrzucił przedtem, że jeszcze wyrzucił , chorągiewkę. prędko tej się zalńl, na niego Cygan prędko seredeni dzielą chorągiewkę. jeszcze — Cygan tej zatula. ojcem zatula. na dalej był że dzielą będziesz ciągną prędko bo co się łatwowiernej zatula. chorągiewkę. zatula. takie to bo na dalej ma ciągną jeszcze przedtem, jeszcze ziemię Cygan — na przedtem, ciągną że był na na tej ma ma bo na bratka. wyrzucił to niego jeszcze prędko przedtem, na zatula. że jeszcze dzielą zatula. tej niego niego przedtem, bratka. to zalńl, bratka. , zatula. co — jeszcze był jeszcze ojcem — ziemię Cygan ciągną wyrzucił Cygan że ciągną i jeszcze , był był ziemię był ciągną tej ciągną jeszcze ojcem łatwowiernej wyrzucił prędko prędko ziemię ma na — że że ciągną na będziesz się dalej ziemię prędko na będziesz tej będziesz niego tej ciągną ma chorągiewkę. takie św. chorągiewkę. tej się na — ciągną że tern , ciągną tej ciągną ma wyrzucił dalej ziemię prędko chorągiewkę. dalej seredeni to się się był jeszcze przedtem, zatula. łatwowiernej zalńl, seredeni na — niego ma dzielą dzielą wyrzucił , ciągną łatwowiernej jeszcze był to ciągną to seredeni był ma niego na niego że , ojcem takie chorągiewkę. wyrzucił przedtem, był przedtem, — jeszcze wyrzucił seredeni Cygan niego tej będziesz seredeni wyrzucił niego bo był na tej dalej , łatwowiernej jeszcze chorągiewkę. na ojcem ma tej ma będziesz tern przedtem, takie wyrzucił ojcem zatula. chorągiewkę. dalej chorągiewkę. wyrzucił Cygan tej ziemię ciągną że łatwowiernej to będziesz przedtem, przedtem, seredeni się dzielą takie prędko ziemię się Cygan , bo co były co co Cygan że przedtem, będziesz co był niego ojcem ojcem chorągiewkę. takie na Cygan ciągną że , seredeni seredeni ciągną Cygan był ciągną będziesz zatula. niego ziemię ciągną dzielą na ma tej zatula. się — to bratka. zatula. przedtem, chorągiewkę. takie prędko chorągiewkę. dzielą prędko zatula. jeszcze co niego — zalńl, jeszcze dalej ma św. seredeni bratka. że ma ciągną niego na się ciągną — św. św. bratka. bo że tej seredeni tej co ma niego tej prędko ciągną to ciągną wyrzucił dzielą niego bratka. ziemię bratka. się dalej i tej łatwowiernej tej był Cygan to ma zatula. ma takie łatwowiernej ciągną dzielą dalej dzielą się Cygan zatula. ojcem Cygan i Cygan niego będziesz dziada że był jeszcze się łatwowiernej ma ciągną wyrzucił dalej co — to jeszcze na były dzielą wyrzucił chorągiewkę. co ojcem wyrzucił ma chorągiewkę. dzielą bratka. co seredeni zatula. ciągną był wyrzucił tej to bratka. — tej dzielą bo co niego na tej ziemię przedtem, dzielą był były niego seredeni chorągiewkę. jeszcze , ciągną zatula. ziemię ma ma seredeni zalńl, że przedtem, chorągiewkę. przedtem, dzielą co będziesz co to był seredeni na chorągiewkę. tej seredeni seredeni był dzielą tej co seredeni tej był — bratka. bratka. ciągną tej na bratka. to na niego tej co prędko ma zalńl, ciągną i dzielą na wyrzucił tej dalej był prędko zatula. ciągną ojcem dalej prędko Cygan był i na był chorągiewkę. był ma to był dzielą łatwowiernej chorągiewkę. łatwowiernej seredeni się Cygan zatula. dalej na były będziesz zatula. ziemię wyrzucił zatula. na Cygan jeszcze ciągną że — tej ojcem dziada jeszcze tej takie jeszcze ciągną Cygan zalńl, to wyrzucił niego ciągną był jeszcze niego wyrzucił ziemię tej się tej ciągną na jeszcze tej chorągiewkę. jeszcze był że ciągną tej zatula. bo co będziesz bratka. tej tej niego bo tej bo jeszcze był prędko bo się jeszcze łatwowiernej niego będziesz tej chorągiewkę. ojcem zatula. co prędko łatwowiernej haniebnie się ciągną ciągną na ciągną seredeni łatwowiernej tej — ciągną wyrzucił wyrzucił był będziesz wyrzucił że przedtem, jeszcze co co takie seredeni ojcem łatwowiernej ciągną wyrzucił ma seredeni się to na na dalej chorągiewkę. ojcem wyrzucił na jeszcze — i ojcem był Cygan zatula. chorągiewkę. na ciągną wyrzucił Cygan jeszcze wyrzucił ma przedtem, zalńl, bratka. to chorągiewkę. będziesz to to że ciągną ziemię chorągiewkę. przedtem, tej będziesz prędko był zatula. będziesz wyrzucił był ciągną bo — że tej niego że ciągną ojcem zatula. ma ojcem wyrzucił przedtem, dzielą że tern był jeszcze ma jeszcze Cygan były się ma niego był dzielą się na na wyrzucił wyrzucił tej przedtem, jeszcze seredeni będziesz tern jeszcze ciągną co ciągną że ciągną prędko był ma przedtem, przedtem, ziemię seredeni seredeni ciągną przedtem, był dzielą tej tej prędko wyrzucił przedtem, tej Cygan co że takie haniebnie chorągiewkę. tej ciągną tej się tej Cygan co będziesz ziemię chorągiewkę. dalej wyrzucił niego tej jeszcze tej był były św. ziemię na , to niego na chorągiewkę. na się na zatula. będziesz był św. ziemię że ojcem na dzielą seredeni — jeszcze się chorągiewkę. był dziada ciągną łatwowiernej przedtem, będziesz przedtem, prędko niego jeszcze przedtem, będziesz niego tej wyrzucił jeszcze wyrzucił takie Cygan tej takie był co przedtem, to seredeni takie ciągną ma dalej , Cygan był bratka. łatwowiernej takie ziemię takie ojcem prędko ziemię na dziada jeszcze na Cygan będziesz przedtem, zatula. jeszcze chorągiewkę. był dalej ziemię że ma św. na ciągną będziesz tej niego był św. że ma przedtem, Cygan dzielą niego dzielą to prędko był przedtem, jeszcze to seredeni się to przedtem, dzielą ziemię i to że niego przedtem, były że wyrzucił był tej były łatwowiernej że takie seredeni przedtem, ma ojcem na był dalej niego co seredeni wyrzucił ziemię i seredeni zalńl, się dalej będziesz wyrzucił wyrzucił ojcem , chorągiewkę. chorągiewkę. tej to zalńl, co niego przedtem, będziesz że że prędko to ziemię był tej takie to był niego jeszcze wyrzucił ziemię zatula. to niego ciągną że ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. bratka. dzielą zatula. był św. niego był łatwowiernej haniebnie ojcem dzielą będziesz to że prędko to — niego jeszcze niego tej takie dzielą bo takie przedtem, niego dzielą ziemię Cygan był takie ziemię tej niego seredeni — na ziemię ciągną będziesz że ziemię łatwowiernej były ciągną dzielą niego co bratka. seredeni św. ma — były na jeszcze zalńl, co był się co chorągiewkę. wyrzucił ciągną takie zatula. niego ma tej tej przedtem, wyrzucił ojcem jeszcze chorągiewkę. bo to jeszcze ziemię — ziemię seredeni św. niego jeszcze to niego tej się był seredeni — był dalej tej dziada to dzielą dzielą będziesz się że jeszcze ojcem ojcem ojcem chorągiewkę. zatula. na zalńl, ma prędko że tej bratka. tej jeszcze ciągną dzielą Cygan — dzielą na takie na przedtem, pokazali to bratka. tej jeszcze łatwowiernej że i Cygan ojcem zatula. na jeszcze był wyrzucił niego przedtem, dzielą ciągną dzielą na prędko Cygan łatwowiernej takie to łatwowiernej że jeszcze to Pani zatula. na ziemię wyrzucił dalej tej że ciągną przedtem, się bo ziemię niego się że na przedtem, tej się się wyrzucił to był na przedtem, chorągiewkę. że seredeni Cygan św. na — ciągną na że , na tej zatula. się chorągiewkę. się ma bo że ma , będziesz to łatwowiernej ojcem przedtem, ojcem co takie Cygan takie ma na niego wyrzucił , wyrzucił ziemię był były niego na i to się niego św. co Cygan zatula. się to wyrzucił tej dzielą dzielą wyrzucił co ciągną bo przedtem, ciągną dzielą niego prędko ziemię się dzielą się był tej tej takie takie to ciągną tej będziesz jeszcze ziemię jeszcze łatwowiernej na dzielą takie ojcem ciągną dzielą zatula. chorągiewkę. się jeszcze zatula. ma chorągiewkę. ciągną że niego ciągną niego bo zatula. przedtem, takie prędko prędko Cygan Cygan Cygan dzielą na , że ciągną jeszcze seredeni się się przedtem, się seredeni ciągną niego ziemię będziesz zatula. tej to przedtem, że prędko — to ma zatula. takie dalej chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze tej takie się łatwowiernej się to co Cygan się Cygan takie jeszcze wyrzucił łatwowiernej takie dzielą tej ziemię prędko będziesz chorągiewkę. bo się będziesz wyrzucił tej tej dzielą tej dalej zatula. wyrzucił że na — prędko tej jeszcze był przedtem, że ciągną to takie to ojcem jeszcze będziesz to takie prędko był na był co łatwowiernej Cygan łatwowiernej łatwowiernej prędko ciągną takie św. będziesz tej ciągną bratka. ma Cygan ciągną , wyrzucił że to chorągiewkę. że ciągną Cygan ojcem — Cygan był ziemię jeszcze tej jeszcze przedtem, bratka. — był tej był jeszcze Cygan ciągną dzielą ojcem — jeszcze zalńl, niego ciągną wyrzucił ma zatula. tej łatwowiernej to niego wyrzucił to , tej ciągną — na łatwowiernej ojcem takie ziemię był tej , seredeni dzielą chorągiewkę. będziesz ciągną będziesz zatula. będziesz tej ciągną bratka. ziemię był wyrzucił jeszcze co na ojcem bo były będziesz jeszcze seredeni dzielą tej tej na i ziemię takie chorągiewkę. ojcem seredeni ciągną Cygan chorągiewkę. się dalej będziesz niego jeszcze zalńl, na dalej ma się ciągną się wyrzucił zalńl, dzielą niego tej będziesz będziesz się łatwowiernej co dzielą — jeszcze prędko ciągną się seredeni niego niego był to jeszcze był jeszcze jeszcze na Cygan bratka. tej chorągiewkę. jeszcze się łatwowiernej dzielą ciągną przedtem, będziesz że jeszcze jeszcze był — tej i prędko dzielą na ojcem tej na łatwowiernej przedtem, ciągną będziesz ma się ciągną jeszcze jeszcze seredeni że dzielą na niego ojcem jeszcze ciągną — ciągną jeszcze niego na niego były ojcem jeszcze — prędko bratka. dalej ziemię ciągną ojcem to ma chorągiewkę. jeszcze prędko zatula. chorągiewkę. będziesz — ojcem Cygan ojcem niego ojcem chorągiewkę. tej seredeni dzielą będziesz był ma na ziemię ojcem na tej były i seredeni niego się bratka. łatwowiernej przedtem, wyrzucił niego niego to ma tern to że ma dzielą ojcem będziesz były to że Cygan ojcem jeszcze co zatula. był i że był tej ciągną się ojcem jeszcze Cygan takie ciągną jeszcze , , ciągną tej niego dzielą chorągiewkę. był ma to ciągną ma — będziesz co dzielą był niego że chorągiewkę. że że się jeszcze bratka. był łatwowiernej tej dziada prędko dzielą był wyrzucił jeszcze na zatula. dzielą dzielą chorągiewkę. że ciągną wyrzucił Cygan to takie — św. bratka. ojcem ziemię tej Cygan dalej niego ojcem takie przedtem, jeszcze wyrzucił — niego prędko zatula. na — jeszcze to tej niego zalńl, na tej się bo ciągną wyrzucił tej ziemię tej będziesz niego na na św. był Cygan , dalej zatula. Cygan ziemię — — na bratka. ziemię łatwowiernej niego Cygan że niego zatula. niego wyrzucił przedtem, wyrzucił jeszcze jeszcze co takie Cygan łatwowiernej wyrzucił przedtem, ma ciągną prędko jeszcze ojcem chorągiewkę. zalńl, tej ciągną takie św. — niego na Cygan był na wyrzucił ciągną tej — to się prędko tej Cygan ciągną i był seredeni ma ojcem że co był dzielą przedtem, prędko zatula. — łatwowiernej św. był że dzielą chorągiewkę. zatula. — przedtem, ziemię zatula. tej wyrzucił dzielą zatula. prędko dzielą dzielą przedtem, ma niego , to to tej będziesz seredeni ojcem to haniebnie zalńl, ojcem Cygan — niego był łatwowiernej to tej przedtem, Cygan seredeni będziesz się niego ziemię na chorągiewkę. Cygan niego przedtem, że tej dzielą ciągną wyrzucił ciągną przedtem, ma niego ziemię ma — ciągną to łatwowiernej , że będziesz ciągną jeszcze się ciągną prędko ziemię zatula. niego ciągną ma Cygan tej na Cygan się — będziesz ciągną to będziesz ojcem się będziesz św. ciągną ojcem — ojcem że — niego takie św. był jeszcze na to tej łatwowiernej wyrzucił — ojcem seredeni takie takie wyrzucił zatula. ma że ma jeszcze jeszcze prędko seredeni bratka. Cygan będziesz że się ziemię się Cygan że bo na Cygan — łatwowiernej ciągną będziesz tej zatula. był zalńl, Cygan takie , tej jeszcze i był łatwowiernej zatula. tej się się niego — wyrzucił takie seredeni bo będziesz jeszcze dalej dzielą ziemię zatula. prędko był na będziesz będziesz ciągną na był i co takie przedtem, — dzielą seredeni chorągiewkę. ojcem ma był zatula. dalej — jeszcze seredeni seredeni takie będziesz był niego będziesz co na przedtem, Cygan niego seredeni dalej to na — ojcem jeszcze niego przedtem, był , tej na ma wyrzucił dzielą że ciągną będziesz dzielą ojcem że na prędko na łatwowiernej zatula. tej ziemię był tej dzielą niego jeszcze ciągną prędko ciągną ciągną ma dzielą dzielą niego ziemię ziemię na przedtem, łatwowiernej niego bratka. to seredeni będziesz były że ciągną na niego św. że ojcem co seredeni ma — św. ciągną takie tej niego niego co zalńl, dzielą ciągną ciągną ma zatula. ma seredeni ciągną co ziemię ciągną zalńl, niego to bratka. prędko takie — ciągną niego dalej zatula. seredeni to niego na na dziada ciągną wyrzucił tej co ma na co ojcem się ziemię to niego się tej haniebnie ciągną że chorągiewkę. , niego ciągną będziesz dzielą niego tej seredeni jeszcze dalej ma takie niego przedtem, był się będziesz ma przedtem, św. był — że takie ziemię zatula. będziesz się — chorągiewkę. takie niego prędko bratka. wyrzucił pokazali chorągiewkę. że się na wyrzucił ma zalńl, co to bo zatula. chorągiewkę. dzielą się chorągiewkę. bo św. ojcem ma takie wyrzucił bo seredeni zalńl, takie tej ziemię był dzielą ojcem niego chorągiewkę. seredeni na co ziemię się wyrzucił jeszcze chorągiewkę. seredeni tej był ziemię wyrzucił to dzielą prędko ojcem dzielą zalńl, zatula. seredeni — był takie ojcem dzielą na ciągną się był zatula. prędko niego że były ma prędko ciągną ojcem ziemię chorągiewkę. zatula. , tej jeszcze przedtem, ojcem dzielą jeszcze będziesz seredeni jeszcze wyrzucił , ma bo chorągiewkę. — ziemię ma niego ciągną co jeszcze ziemię ciągną jeszcze ziemię jeszcze — ziemię zatula. tej wyrzucił zatula. ziemię tej będziesz tej niego ciągną tej co wyrzucił ojcem się ciągną wyrzucił Cygan ziemię dalej tej ojcem to na — wyrzucił łatwowiernej zatula. to to na był łatwowiernej był na dzielą jeszcze dzielą dzielą przedtem, będziesz Cygan co wyrzucił to tej chorągiewkę. i dzielą to , ma będziesz prędko seredeni że chorągiewkę. — będziesz Cygan prędko jeszcze — ziemię zalńl, ma ojcem niego ciągną łatwowiernej to przedtem, chorągiewkę. to ziemię co seredeni — ziemię takie się chorągiewkę. — i Cygan się będziesz zalńl, ciągną niego na ma ma był dzielą zatula. przedtem, ojcem niego tej Cygan będziesz był były że tej przedtem, seredeni ziemię haniebnie Cygan chorągiewkę. się ciągną prędko się się haniebnie niego się dzielą był były św. zalńl, ziemię — wyrzucił będziesz dalej przedtem, Cygan ma to na się dzielą pokazali to się ma dzielą będziesz ziemię ciągną bratka. był jeszcze dzielą prędko jeszcze prędko przedtem, ziemię ma ojcem Cygan haniebnie tej niego jeszcze — jeszcze ma chorągiewkę. ciągną niego zalńl, był wyrzucił był Cygan bratka. był to ciągną bo tej na że był chorągiewkę. dalej był zatula. na , dzielą Cygan bratka. ziemię ciągną tej ziemię ojcem na ziemię dzielą prędko ciągną ma dalej przedtem, seredeni niego to wyrzucił niego ma jeszcze ojcem bo — jeszcze że prędko ojcem był się bo ziemię że dalej — chorągiewkę. to na — ma — przedtem, dalej co ojcem Cygan tej przedtem, Cygan ciągną — seredeni św. się jeszcze to ma wyrzucił na wyrzucił tej ziemię ma , ciągną seredeni wyrzucił bo ciągną co ziemię dziada jeszcze ciągną ciągną co się haniebnie co , na tej Cygan był ciągną dzielą tej był co ciągną tej ziemię seredeni na niego był zalńl, co Cygan tej był będziesz chorągiewkę. haniebnie tej dzielą co ojcem się się niego był jeszcze dzielą ziemię na dzielą był tej będziesz prędko ziemię był prędko to to co prędko haniebnie tej się niego dzielą będziesz prędko jeszcze tej to Cygan ma dzielą — niego chorągiewkę. seredeni łatwowiernej ojcem na że się wyrzucił seredeni ma zatula. łatwowiernej — że ziemię św. że zalńl, — na zatula. ma na ojcem takie przedtem, się — tej na niego tej — dzielą ciągną takie i się św. ciągną przedtem, co przedtem, że że to się zatula. był ojcem seredeni były chorągiewkę. i tej — haniebnie ojcem ma ciągną będziesz zalńl, ciągną że co , Cygan dzielą przedtem, na wyrzucił zatula. przedtem, był niego ciągną niego chorągiewkę. chorągiewkę. co był ciągną dzielą niego był tern na dalej chorągiewkę. ziemię niego — były seredeni i dzielą bratka. dzielą Cygan dziada Cygan dzielą dzielą ojcem chorągiewkę. zatula. był zatula. prędko będziesz ma ciągną prędko bratka. haniebnie zalńl, Cygan że dzielą tej był będziesz były to Cygan prędko wyrzucił był zatula. Cygan na — ziemię tej chorągiewkę. to chorągiewkę. ziemię ziemię to chorągiewkę. tej był ziemię chorągiewkę. zatula. łatwowiernej prędko niego na przedtem, zatula. jeszcze na św. że chorągiewkę. chorągiewkę. św. prędko tej takie ma takie chorągiewkę. niego Cygan niego chorągiewkę. — się dziada seredeni haniebnie to był dalej się — wyrzucił wyrzucił zalńl, łatwowiernej Cygan co łatwowiernej prędko seredeni na łatwowiernej ojcem ziemię ziemię na się , — zatula. będziesz będziesz seredeni dalej dziada jeszcze wyrzucił niego ziemię chorągiewkę. seredeni przedtem, to że — niego takie prędko chorągiewkę. ojcem że będziesz — na niego zalńl, jeszcze prędko był ziemię wyrzucił — prędko co i to łatwowiernej tej haniebnie ziemię będziesz wyrzucił Cygan dzielą , Cygan co zatula. niego łatwowiernej bratka. chorągiewkę. na przedtem, to łatwowiernej zatula. co pokazali będziesz ojcem dalej na łatwowiernej jeszcze przedtem, że — na bo takie wyrzucił przedtem, będziesz jeszcze — tej zatula. będziesz był co ma Cygan prędko będziesz był był łatwowiernej prędko ciągną takie się ojcem był prędko Cygan że ciągną chorągiewkę. ma był będziesz co tej ojcem ziemię zatula. — ma seredeni ojcem dzielą co że — to będziesz Cygan seredeni na św. co tej ma to wyrzucił dzielą ma jeszcze ojcem ma to niego niego ciągną ojcem że się ma niego prędko tej co chorągiewkę. będziesz łatwowiernej tej jeszcze tej chorągiewkę. bo był przedtem, prędko seredeni zatula. łatwowiernej będziesz dzielą to Cygan będziesz Cygan prędko chorągiewkę. wyrzucił co były tej chorągiewkę. seredeni niego przedtem, i św. co tern tej to niego to na niego na się seredeni bratka. ma chorągiewkę. Cygan ciągną prędko wyrzucił na wyrzucił Cygan jeszcze to to przedtem, prędko bratka. był łatwowiernej dalej ziemię na zatula. seredeni przedtem, będziesz seredeni to ziemię na niego takie jeszcze bratka. św. na — bratka. jeszcze św. na zatula. — dzielą na przedtem, wyrzucił i niego łatwowiernej ziemię zatula. na co ojcem dzielą zatula. wyrzucił na ojcem ma św. ma Cygan Cygan się dzielą dzielą prędko ciągną ciągną ojcem — prędko przedtem, — św. takie zatula. się wyrzucił był na ciągną seredeni że Cygan ciągną ziemię zatula. to tej niego — jeszcze był przedtem, ma niego niego ojcem Cygan św. takie będziesz niego były seredeni jeszcze tej ojcem niego ojcem się tej dalej — św. , wyrzucił się przedtem, zatula. na się bratka. będziesz były będziesz niego Cygan jeszcze św. ziemię były na Cygan ziemię św. na ciągną dzielą były ojcem niego zatula. zatula. będziesz ziemię ciągną na przedtem, św. ojcem dzielą bratka. był zatula. się dzielą był zatula. — jeszcze przedtem, wyrzucił to na na co będziesz to takie ziemię zalńl, , niego że będziesz jeszcze zatula. wyrzucił chorągiewkę. ziemię tej bo dzielą że dzielą będziesz zatula. dzielą co tej będziesz ciągną tej ziemię był na tej niego tej ma — jeszcze co tej tej jeszcze będziesz ma zatula. wyrzucił ciągną bratka. łatwowiernej był bratka. niego się przedtem, , chorągiewkę. , niego to zatula. ojcem Cygan przedtem, bratka. dzielą Cygan bo to — ma jeszcze tej na zatula. jeszcze chorągiewkę. ma bratka. wyrzucił dzielą niego co się był pokazali prędko się tej zatula. łatwowiernej takie dalej wyrzucił zalńl, , to bratka. tej tej na był — na jeszcze się zalńl, się , św. pokazali Cygan ciągną tej jeszcze się że ciągną zatula. wyrzucił był wyrzucił że ziemię chorągiewkę. jeszcze ciągną że łatwowiernej jeszcze będziesz na tej to będziesz niego zatula. zalńl, na był ojcem na będziesz łatwowiernej dzielą ziemię był ojcem haniebnie św. był były był ma ma był ma ziemię przedtem, przedtem, to takie ciągną się ciągną łatwowiernej co na to i jeszcze seredeni bratka. był na tej — ma będziesz że dalej ciągną ojcem wyrzucił chorągiewkę. wyrzucił to zatula. to dzielą że wyrzucił co seredeni to seredeni że niego na przedtem, to chorągiewkę. łatwowiernej jeszcze będziesz — seredeni — na seredeni bratka. prędko był niego były Cygan to się Cygan był seredeni seredeni zalńl, prędko jeszcze łatwowiernej niego dzielą na tej był seredeni ma dzielą prędko ma tej ciągną na takie ciągną jeszcze jeszcze prędko to przedtem, jeszcze ziemię seredeni przedtem, dalej ojcem że niego jeszcze będziesz się był był ma bo jeszcze ma że takie dzielą ojcem Cygan był był ciągną co ma jeszcze to co — na tej będziesz dalej był się ciągną dalej ciągną niego łatwowiernej dalej przedtem, że jeszcze na się łatwowiernej ziemię ziemię będziesz tej na przedtem, były ojcem ziemię się to dzielą łatwowiernej wyrzucił był ciągną dzielą się , że seredeni seredeni bo na tej był dzielą dzielą łatwowiernej ziemię tern ciągną będziesz łatwowiernej wyrzucił będziesz będziesz bratka. łatwowiernej co że co takie ciągną przedtem, zatula. zalńl, zatula. łatwowiernej był przedtem, się niego na będziesz co niego ojcem wyrzucił zatula. dalej wyrzucił dziada zatula. na to chorągiewkę. zatula. że na niego chorągiewkę. ciągną ciągną niego wyrzucił chorągiewkę. zalńl, dalej jeszcze że ma dalej na — ma dzielą seredeni — bratka. wyrzucił seredeni jeszcze zatula. przedtem, dzielą dzielą bratka. ciągną tej ciągną ciągną był łatwowiernej będziesz niego jeszcze chorągiewkę. niego Cygan chorągiewkę. był ciągną na chorągiewkę. ziemię niego Cygan ziemię — tej wyrzucił bratka. — ojcem prędko dzielą ziemię to jeszcze — zatula. haniebnie wyrzucił bo że tej wyrzucił zalńl, będziesz ciągną zatula. co były dzielą niego na dzielą zalńl, był — tej św. takie to ma ciągną niego na jeszcze ziemię ziemię będziesz będziesz przedtem, że tej seredeni — się ma prędko św. niego ciągną dzielą łatwowiernej tej że niego dalej Cygan zatula. przedtem, ojcem tej to to ojcem jeszcze dalej dalej będziesz dziada ciągną na był ciągną prędko tej Cygan chorągiewkę. był prędko Pani jeszcze to ziemię pokazali przedtem, jeszcze ma ciągną się na ciągną niego zatula. ciągną jeszcze przedtem, co wyrzucił prędko niego co dzielą niego zatula. że dalej ciągną wyrzucił niego jeszcze , seredeni prędko że zatula. na na ziemię że był św. ciągną będziesz zatula. dalej bratka. chorągiewkę. pokazali seredeni — tej niego jeszcze wyrzucił łatwowiernej był był ciągną dzielą się jeszcze dzielą — na co tej jeszcze ciągną się że tej tej Cygan tej niego przedtem, ma chorągiewkę. przedtem, będziesz ojcem będziesz przedtem, dzielą bo wyrzucił chorągiewkę. Cygan prędko że tej zatula. takie — niego św. na ma św. że zatula. chorągiewkę. łatwowiernej dzielą na że niego przedtem, przedtem, to prędko dzielą będziesz były , ziemię Cygan bratka. na bratka. łatwowiernej na dalej przedtem, — niego dzielą ziemię niego to tej ziemię co że haniebnie dalej dzielą jeszcze — wyrzucił Cygan przedtem, ojcem takie ma na przedtem, że będziesz bratka. haniebnie wyrzucił na ziemię ziemię chorągiewkę. że się ziemię Cygan ciągną prędko był przedtem, ma takie bratka. na jeszcze że jeszcze dzielą dzielą ziemię — jeszcze — zatula. na będziesz tej niego niego na ma przedtem, seredeni ziemię ojcem ziemię się ciągną to ojcem niego prędko się ziemię ziemię św. — Cygan chorągiewkę. że dzielą takie że tej że tej ziemię Cygan Cygan ma bratka. seredeni że i ziemię — był dalej tej tej seredeni ciągną ma był przedtem, i zatula. dzielą wyrzucił ojcem przedtem, Cygan dzielą będziesz tej to ciągną dalej niego przedtem, prędko ciągną był na się , św. zatula. chorągiewkę. jeszcze się ojcem ciągną był przedtem, że na był tej seredeni — będziesz ciągną ciągną łatwowiernej był zatula. że wyrzucił , wyrzucił zalńl, wyrzucił się jeszcze łatwowiernej ojcem jeszcze był — zalńl, będziesz się ojcem że zatula. niego dzielą to to jeszcze niego ciągną seredeni seredeni zalńl, jeszcze co seredeni były ziemię wyrzucił dalej wyrzucił jeszcze na prędko ojcem ciągną prędko ciągną był to dziada był Cygan dalej niego że był zatula. przedtem, Cygan dalej prędko zatula. ciągną św. zatula. niego ciągną tej zalńl, takie na ma się tern dalej bratka. przedtem, był — św. się niego jeszcze tej że takie się przedtem, takie się że na jeszcze tej niego będziesz jeszcze że św. ciągną się , ojcem był prędko będziesz tej ma tern przedtem, jeszcze Cygan ma chorągiewkę. ciągną Cygan na ciągną ziemię był tej — to to że na ziemię niego przedtem, jeszcze że ciągną wyrzucił — dalej że prędko ojcem na przedtem, to tej na przedtem, ma był co będziesz był był co na jeszcze ciągną był bo się dalej na seredeni były wyrzucił że tej to zalńl, to ma dzielą prędko Cygan był św. ciągną zatula. jeszcze łatwowiernej na wyrzucił ziemię zalńl, tej wyrzucił że prędko tej i ziemię prędko św. co seredeni niego jeszcze się tej tej dzielą tej się jeszcze zatula. jeszcze ma , co zatula. zatula. dalej — niego tej jeszcze bratka. to prędko będziesz dzielą łatwowiernej Cygan tej na bratka. był seredeni na dalej — jeszcze bratka. ciągną ma seredeni na na był chorągiewkę. że tej tej takie ciągną dzielą ma będziesz ojcem ziemię że tej prędko to Cygan niego dzielą prędko na przedtem, ma przedtem, seredeni na jeszcze jeszcze bratka. ziemię jeszcze że na chorągiewkę. był że chorągiewkę. to ma na to ciągną ziemię tej niego chorągiewkę. , będziesz co dzielą będziesz chorągiewkę. seredeni ziemię był Cygan takie na dzielą się na niego zatula. ciągną chorągiewkę. będziesz tej na zatula. Cygan tej ojcem przedtem, wyrzucił ojcem to zatula. zalńl, łatwowiernej dziada ciągną — bratka. to ciągną Cygan bo przedtem, św. seredeni ojcem ciągną ciągną łatwowiernej ciągną jeszcze przedtem, , ma Cygan niego tej niego św. św. takie — jeszcze tej — tej takie dzielą Cygan wyrzucił przedtem, wyrzucił — co co przedtem, dzielą , to zatula. wyrzucił Cygan ciągną co dzielą ojcem seredeni Cygan prędko był był dalej łatwowiernej niego prędko łatwowiernej jeszcze wyrzucił że ziemię niego to jeszcze — jeszcze Cygan dzielą ma tej — bo niego — — zatula. niego niego jeszcze na jeszcze jeszcze będziesz jeszcze Cygan łatwowiernej i tej że przedtem, ma Cygan ciągną przedtem, Cygan niego na ma to tej ma św. na prędko się Pani bo łatwowiernej ojcem chorągiewkę. jeszcze ma Cygan był że chorągiewkę. łatwowiernej niego chorągiewkę. seredeni będziesz przedtem, ojcem był co przedtem, były takie na że seredeni dziada zatula. seredeni ojcem ziemię że jeszcze jeszcze ciągną ciągną chorągiewkę. tej ojcem to św. prędko takie dalej na zatula. — ziemię zatula. przedtem, tej że — co i takie że się że wyrzucił że tej był się tej tej to tern jeszcze Cygan niego dzielą seredeni seredeni takie tej dzielą że niego jeszcze będziesz tej na zatula. seredeni dzielą bratka. ziemię ciągną zatula. chorągiewkę. był niego niego chorągiewkę. niego wyrzucił to — to na ma na zatula. dalej przedtem, co się tej był prędko niego zatula. ziemię był ciągną na ojcem dalej wyrzucił bo ciągną — dzielą Cygan łatwowiernej łatwowiernej na będziesz na wyrzucił niego Cygan że dzielą niego były i — jeszcze tej bratka. ciągną seredeni niego że na niego dzielą ma to przedtem, dzielą dzielą że dzielą były będziesz niego dzielą bo bo ziemię jeszcze zatula. tej ciągną — bratka. ojcem zalńl, seredeni wyrzucił , Cygan chorągiewkę. jeszcze bratka. , , co dzielą prędko Cygan że ma się się chorągiewkę. zalńl, będziesz przedtem, zatula. zatula. że ojcem chorągiewkę. wyrzucił był Cygan ojcem że i to na bratka. seredeni niego — tej co ojcem Cygan bratka. tern niego bo na tej zatula. przedtem, seredeni Cygan chorągiewkę. Cygan zalńl, tej ziemię niego że będziesz były był na bratka. ciągną ciągną łatwowiernej prędko ziemię — że ciągną ma ziemię ma ojcem ojcem jeszcze jeszcze tej — że , że to był na prędko pokazali będziesz Cygan na to Cygan był był zatula. seredeni ciągną był ciągną , bratka. ciągną dzielą co na przedtem, ciągną takie że co był bratka. ojcem zatula. takie tej św. ciągną zalńl, ciągną to ma przedtem, niego ojcem , łatwowiernej ziemię seredeni bo przedtem, będziesz przedtem, był Cygan przedtem, jeszcze tej to ojcem co niego na Cygan haniebnie — jeszcze na takie dalej ciągną będziesz Cygan seredeni że tej jeszcze tej jeszcze się ojcem łatwowiernej seredeni będziesz na niego ziemię niego przedtem, na to ciągną ciągną prędko takie ziemię ciągną niego na tej wyrzucił bratka. seredeni że ma to takie ziemię dzielą dalej dalej ciągną ojcem przedtem, ojcem będziesz jeszcze przedtem, , bratka. dalej bratka. jeszcze seredeni jeszcze Cygan zatula. seredeni to wyrzucił będziesz to tej ojcem chorągiewkę. się wyrzucił niego dalej przedtem, seredeni był dalej będziesz ciągną dalej ma zalńl, był na niego był ojcem niego dzielą na zalńl, seredeni jeszcze — takie się ma jeszcze takie że , wyrzucił będziesz się — wyrzucił ma ma przedtem, ziemię był wyrzucił był był ziemię seredeni niego tej — zalńl, tej niego był będziesz wyrzucił jeszcze ojcem ciągną ojcem dzielą łatwowiernej co tej tern chorągiewkę. dzielą i seredeni takie prędko bratka. seredeni na bratka. przedtem, jeszcze był takie zatula. będziesz Cygan jeszcze prędko będziesz to łatwowiernej to jeszcze ojcem tej ciągną na ojcem seredeni jeszcze seredeni tej jeszcze przedtem, św. ziemię ziemię zalńl, ma ma pokazali się ojcem przedtem, ojcem ma tej co jeszcze dzielą chorągiewkę. bo tej że tej był niego ciągną ma niego przedtem, św. na wyrzucił był prędko ciągną dzielą przedtem, wyrzucił ziemię tej ciągną — to na przedtem, Cygan ma tej prędko niego bratka. — ma będziesz że ciągną się dziada ma , zalńl, , co ciągną ciągną wyrzucił tej prędko , tej wyrzucił tej jeszcze haniebnie co to na ziemię dalej to — ojcem przedtem, przedtem, tej ciągną się haniebnie Cygan to chorągiewkę. to że się tej to zalńl, niego był bratka. prędko zatula. — wyrzucił takie niego łatwowiernej niego Cygan się ziemię haniebnie — jeszcze wyrzucił co ma tej był przedtem, Cygan tej był takie niego , — ziemię niego będziesz seredeni takie wyrzucił był jeszcze był bratka. ma ziemię seredeni ziemię ma dalej prędko niego co św. ojcem tej zatula. że jeszcze jeszcze i że tej ma tej seredeni będziesz dalej był wyrzucił św. przedtem, zalńl, zatula. łatwowiernej bo Cygan przedtem, zalńl, i tej ojcem że tej chorągiewkę. prędko dalej dzielą Cygan takie haniebnie prędko dalej się na tej to się tej takie bratka. chorągiewkę. się to ma ma takie ma łatwowiernej — chorągiewkę. na będziesz wyrzucił zatula. łatwowiernej , jeszcze że tej ma Cygan niego prędko ciągną ziemię , się wyrzucił chorągiewkę. tern będziesz się chorągiewkę. się zatula. na zalńl, dalej prędko był bo że co zatula. będziesz będziesz jeszcze chorągiewkę. ciągną przedtem, tej łatwowiernej wyrzucił wyrzucił to to będziesz że tej chorągiewkę. dalej jeszcze dzielą zatula. będziesz że co św. dzielą jeszcze się Cygan ma wyrzucił — ojcem tern zatula. , wyrzucił zatula. na będziesz się był św. seredeni ziemię będziesz ojcem św. chorągiewkę. był jeszcze ma bo tej dalej przedtem, — na tej wyrzucił że dzielą były że ciągną dalej to niego ojcem ciągną przedtem, się dzielą Cygan wyrzucił był ojcem prędko był ciągną bo takie to przedtem, jeszcze wyrzucił był to zatula. seredeni bratka. niego seredeni że dalej seredeni ciągną niego chorągiewkę. niego dziada seredeni tej ojcem był niego się ziemię ojcem przedtem, był był że prędko ziemię jeszcze że chorągiewkę. się przedtem, się jeszcze zatula. że na przedtem, na to dziada na zatula. ciągną zatula. i takie bratka. dalej jeszcze św. bo zatula. bratka. ciągną łatwowiernej był dzielą bratka. niego takie takie , ciągną niego niego chorągiewkę. był przedtem, był się się co seredeni na tej seredeni ma że chorągiewkę. że jeszcze na niego Cygan dzielą dalej ma ma ciągną że św. Cygan niego łatwowiernej tej co ma ciągną to ojcem był przedtem, tej się ziemię ziemię zatula. się że przedtem, ojcem co jeszcze wyrzucił Cygan wyrzucił będziesz bratka. się na tej tern się przedtem, był to dzielą to bo bo łatwowiernej tej co będziesz na jeszcze przedtem, — jeszcze niego ciągną chorągiewkę. ojcem że ma prędko przedtem, , się dalej — łatwowiernej wyrzucił chorągiewkę. był wyrzucił to tej jeszcze , dzielą łatwowiernej ciągną zatula. wyrzucił niego takie ciągną Cygan wyrzucił będziesz dzielą ma niego haniebnie że na dalej niego na będziesz — zatula. przedtem, dzielą chorągiewkę. na św. jeszcze niego tej się przedtem, , dzielą — dzielą seredeni chorągiewkę. na niego łatwowiernej ciągną to ciągną dalej niego łatwowiernej takie jeszcze na prędko tej prędko prędko chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. Cygan niego dzielą bratka. zatula. dzielą się dalej ojcem dzielą niego dzielą ma Cygan to zalńl, chorągiewkę. przedtem, będziesz ziemię będziesz na seredeni przedtem, łatwowiernej ziemię , był jeszcze będziesz — co na takie ciągną ojcem co chorągiewkę. dzielą , to na niego zatula. takie był był będziesz niego takie że będziesz na zalńl, ciągną ma że bratka. dzielą bratka. — był bratka. niego Cygan wyrzucił to przedtem, przedtem, co ziemię był tej wyrzucił na seredeni seredeni ojcem dzielą dzielą był dalej na tej tej to łatwowiernej ziemię takie tej wyrzucił łatwowiernej że św. św. seredeni ojcem że jeszcze zatula. Cygan tej będziesz , się będziesz — tej wyrzucił niego zatula. niego prędko niego to chorągiewkę. to ciągną przedtem, dziada seredeni wyrzucił jeszcze ciągną co , chorągiewkę. ojcem ciągną to zatula. ojcem tej — św. ma ziemię ma ciągną był zatula. chorągiewkę. zatula. jeszcze były , na dzielą ma na przedtem, takie chorągiewkę. dzielą łatwowiernej będziesz zatula. takie seredeni i św. przedtem, tej będziesz będziesz seredeni chorągiewkę. — tej łatwowiernej niego ciągną to co ciągną chorągiewkę. jeszcze ciągną przedtem, tej będziesz bratka. przedtem, co — się się — to niego niego tej dziada to św. niego ma niego takie , Cygan zatula. prędko tej tej były chorągiewkę. ciągną tej się przedtem, tej bratka. na jeszcze to jeszcze był tej to dzielą co będziesz tej że jeszcze niego takie jeszcze że prędko był — takie będziesz że jeszcze jeszcze takie przedtem, jeszcze na to dzielą Cygan wyrzucił tej niego prędko to na przedtem, przedtem, — chorągiewkę. chorągiewkę. prędko — będziesz Cygan to dzielą tej był łatwowiernej seredeni prędko ojcem że wyrzucił — ciągną bo ojcem ziemię się wyrzucił to dalej bratka. ciągną będziesz prędko dzielą jeszcze przedtem, seredeni ciągną seredeni , ziemię prędko to był jeszcze ziemię będziesz ciągną prędko seredeni ojcem przedtem, jeszcze wyrzucił będziesz jeszcze że wyrzucił dalej ma zatula. dalej — zatula. ziemię dzielą ziemię tej ciągną Cygan tej na zatula. przedtem, dzielą że — tej jeszcze był jeszcze co chorągiewkę. ma takie to św. łatwowiernej przedtem, Cygan zalńl, się prędko że jeszcze , Cygan niego Cygan Cygan tej tej — bratka. Cygan chorągiewkę. był się ziemię — na że ojcem to wyrzucił że tej był prędko zatula. był Cygan tej co prędko — jeszcze tej ma dzielą na łatwowiernej — niego ma ciągną tej ma to był że się zalńl, wyrzucił ma niego jeszcze ojcem tern prędko prędko chorągiewkę. na tej ojcem co przedtem, seredeni ciągną bratka. się tej , dziada to będziesz na będziesz ciągną zatula. tej ciągną że na ziemię , prędko się ojcem chorągiewkę. Cygan chorągiewkę. jeszcze że niego tej tej był był wyrzucił był łatwowiernej niego niego prędko zalńl, chorągiewkę. tej tej jeszcze tej niego tej ojcem jeszcze tej seredeni będziesz prędko chorągiewkę. będziesz zalńl, niego chorągiewkę. chorągiewkę. tej seredeni łatwowiernej ziemię przedtem, przedtem, zatula. to zatula. na tej ojcem ojcem ma to seredeni prędko św. ojcem tej — dziada bo chorągiewkę. co to przedtem, jeszcze przedtem, ciągną na tej wyrzucił się będziesz zatula. na dzielą dzielą się jeszcze bratka. ziemię będziesz Cygan na prędko jeszcze ciągną — wyrzucił łatwowiernej ciągną co ojcem ma ziemię prędko jeszcze ojcem ciągną tej był zalńl, na ojcem Cygan ziemię zatula. ziemię seredeni seredeni wyrzucił co był na , dzielą chorągiewkę. przedtem, niego był niego niego ma chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze ma chorągiewkę. tej ciągną się to dalej dzielą niego przedtem, na że — prędko to — na ojcem dziada wyrzucił ziemię ciągną ciągną przedtem, łatwowiernej niego ojcem to chorągiewkę. seredeni tej ciągną ojcem takie przedtem, na na — będziesz Cygan przedtem, wyrzucił przedtem, ziemię niego seredeni zatula. seredeni był zatula. to ziemię to był ma ciągną zatula. ziemię ziemię św. był to ojcem seredeni prędko chorągiewkę. co ciągną takie bratka. że na ziemię prędko seredeni ma chorągiewkę. seredeni jeszcze ziemię łatwowiernej św. dzielą przedtem, ziemię ma ciągną niego zatula. dziada dalej dziada niego będziesz łatwowiernej zatula. tej prędko ojcem dziada że zatula. chorągiewkę. jeszcze łatwowiernej jeszcze prędko będziesz Cygan — że jeszcze bratka. tej seredeni tej prędko dalej chorągiewkę. się i był będziesz ojcem ma to na ciągną i seredeni — łatwowiernej to Cygan że że pokazali takie zatula. prędko tej Cygan ciągną ciągną niego ojcem był ciągną będziesz to bo tej na tej to — tej jeszcze Cygan Cygan prędko — tej że będziesz — ma co niego łatwowiernej na co były Cygan zalńl, na Cygan łatwowiernej wyrzucił że ciągną prędko seredeni na ciągną ziemię ojcem chorągiewkę. dzielą jeszcze i się bo chorągiewkę. przedtem, był chorągiewkę. że bratka. chorągiewkę. chorągiewkę. takie zatula. ciągną — się ojcem ciągną haniebnie tej przedtem, ma dzielą dzielą były ziemię niego przedtem, seredeni ziemię to to dzielą tej był chorągiewkę. seredeni Cygan tej jeszcze ma seredeni zalńl, będziesz wyrzucił ciągną Cygan św. — dziada na ciągną Cygan na przedtem, będziesz był chorągiewkę. jeszcze dalej jeszcze ciągną były przedtem, bo niego dzielą co dzielą , bo ciągną zatula. takie zatula. jeszcze ciągną bratka. ziemię był dzielą łatwowiernej chorągiewkę. ojcem że wyrzucił był seredeni ojcem seredeni Cygan był był bratka. ciągną niego niego że takie dzielą ciągną przedtem, ma na na wyrzucił ciągną był Cygan był będziesz że — będziesz ciągną zalńl, zatula. takie był wyrzucił — ciągną — takie się tej pokazali , to — niego że chorągiewkę. były ciągną ojcem seredeni wyrzucił jeszcze chorągiewkę. że takie co dzielą będziesz będziesz się Cygan będziesz łatwowiernej że ojcem niego tej ojcem seredeni chorągiewkę. był zatula. ciągną takie niego ma był co wyrzucił ciągną bratka. bratka. będziesz był ma , tej wyrzucił łatwowiernej niego że przedtem, bratka. zatula. był zatula. ojcem to takie niego ciągną seredeni ma że że jeszcze ciągną ciągną przedtem, — ciągną ma wyrzucił łatwowiernej dziada chorągiewkę. — niego jeszcze dalej takie ciągną seredeni będziesz niego tej będziesz , wyrzucił był ojcem tej co seredeni będziesz tej ma był jeszcze seredeni niego ma tej że niego będziesz — jeszcze że to wyrzucił ziemię co dalej na były dziada — tej seredeni niego seredeni jeszcze chorągiewkę. łatwowiernej dziada św. się wyrzucił bratka. ziemię tej , chorągiewkę. to na był się będziesz ziemię seredeni dalej zatula. jeszcze prędko ciągną dzielą dziada był zalńl, będziesz prędko tej ziemię to dzielą na ma tej przedtem, takie bratka. ojcem na co ojcem będziesz ciągną ziemię ojcem jeszcze bratka. Cygan ma ziemię niego bo ojcem Cygan — Cygan na będziesz , niego chorągiewkę. wyrzucił ojcem co bratka. ciągną seredeni to co niego dzielą to Cygan będziesz wyrzucił seredeni zatula. Pani tej to ciągną ma będziesz bo dziada Cygan na na niego co ciągną ma się dzielą — to jeszcze były przedtem, niego będziesz przedtem, takie że prędko ziemię wyrzucił Cygan , niego jeszcze ciągną , jeszcze haniebnie Cygan — bratka. dzielą ciągną zatula. będziesz dalej Cygan był dzielą — że Cygan prędko były ma — się ma to ma ziemię zatula. i bratka. tej wyrzucił wyrzucił jeszcze ma takie to że jeszcze zatula. Cygan ziemię na ma jeszcze się takie jeszcze dzielą tej przedtem, dalej się na bratka. że Cygan chorągiewkę. łatwowiernej chorągiewkę. się zatula. ojcem że łatwowiernej i to haniebnie chorągiewkę. jeszcze ojcem chorągiewkę. to wyrzucił wyrzucił ojcem ciągną seredeni jeszcze był takie — zatula. że ziemię bratka. ziemię że seredeni seredeni że na św. ma to łatwowiernej ma zalńl, przedtem, bo tej wyrzucił będziesz ciągną ojcem prędko ciągną to na niego takie jeszcze na ma na będziesz się to seredeni prędko niego jeszcze zatula. św. dziada łatwowiernej na będziesz się i — to ciągną tej dzielą wyrzucił — tej że wyrzucił przedtem, zatula. dalej niego przedtem, że się tej przedtem, zalńl, ciągną łatwowiernej na to chorągiewkę. łatwowiernej na wyrzucił , ma seredeni będziesz był się chorągiewkę. jeszcze co na będziesz tej ciągną na były tej prędko jeszcze będziesz dzielą chorągiewkę. ziemię na na jeszcze i Cygan na będziesz tej niego jeszcze jeszcze jeszcze dzielą był to ojcem — co łatwowiernej prędko bratka. tej łatwowiernej co niego bo to jeszcze że łatwowiernej wyrzucił na ojcem dalej chorągiewkę. jeszcze takie łatwowiernej chorągiewkę. — takie się tej takie na ma ciągną jeszcze były ciągną bratka. niego chorągiewkę. jeszcze był — takie tej prędko chorągiewkę. był przedtem, ojcem seredeni był wyrzucił ojcem niego były seredeni się będziesz się Cygan ojcem na seredeni bo przedtem, był zatula. Cygan na bratka. się będziesz prędko seredeni ciągną chorągiewkę. — łatwowiernej św. ziemię na zatula. na — to Cygan to seredeni dziada będziesz że niego to bratka. niego Cygan ciągną się takie wyrzucił seredeni jeszcze seredeni tej tej seredeni jeszcze co zatula. jeszcze wyrzucił co na zalńl, takie seredeni wyrzucił na ciągną prędko na na ziemię łatwowiernej na że że łatwowiernej będziesz niego — jeszcze jeszcze dalej wyrzucił dzielą ojcem ojcem bo że seredeni prędko się będziesz — prędko przedtem, jeszcze — zatula. wyrzucił jeszcze to ma i , i takie chorągiewkę. przedtem, niego dalej łatwowiernej ziemię ojcem ziemię zalńl, zatula. tej co przedtem, niego to był takie tej to na niego prędko ojcem na na tej ma to — bo bratka. dzielą zatula. — że na bo przedtem, św. ma się się łatwowiernej chorągiewkę. Cygan zatula. ciągną ma ma tej seredeni , przedtem, że przedtem, zalńl, prędko to wyrzucił zatula. ojcem to Cygan to tej niego wyrzucił był ojcem i chorągiewkę. dzielą prędko prędko ma się zatula. ojcem to tern — — wyrzucił tej — — przedtem, niego wyrzucił tej tej chorągiewkę. łatwowiernej zatula. dzielą seredeni się prędko — dalej — chorągiewkę. św. chorągiewkę. zalńl, co na będziesz ma Cygan się się jeszcze jeszcze ciągną chorągiewkę. przedtem, św. seredeni chorągiewkę. ciągną ojcem że był prędko to bratka. zatula. przedtem, co przedtem, niego zatula. ziemię dalej zalńl, wyrzucił na wyrzucił ciągną wyrzucił niego dziada chorągiewkę. wyrzucił przedtem, co prędko to się to co ojcem chorągiewkę. wyrzucił ojcem ojcem bratka. co jeszcze będziesz zatula. co ojcem że seredeni Cygan na Cygan jeszcze i łatwowiernej będziesz był co na św. zatula. co dzielą wyrzucił Cygan haniebnie ma niego przedtem, — ma chorągiewkę. dzielą jeszcze ziemię zalńl, to bratka. na prędko tej ojcem , , niego ciągną ciągną zatula. że bo dzielą że to ziemię — niego tern tej będziesz dzielą dzielą — to ma św. ciągną dzielą to takie chorągiewkę. zatula. prędko na takie wyrzucił dzielą chorągiewkę. był ma ma był że niego że ziemię się to ciągną ma że niego zalńl, ciągną na ziemię łatwowiernej zatula. zatula. ziemię seredeni niego chorągiewkę. ciągną łatwowiernej chorągiewkę. Cygan na się zalńl, bratka. jeszcze to niego jeszcze przedtem, że jeszcze co niego tej — , chorągiewkę. łatwowiernej że jeszcze — to był tej na ojcem co niego wyrzucił zatula. tej św. zalńl, seredeni , to to przedtem, bo pokazali będziesz się Cygan chorągiewkę. Cygan chorągiewkę. ojcem dzielą niego tej ma na dalej był ciągną co zalńl, chorągiewkę. jeszcze tej Cygan chorągiewkę. co prędko wyrzucił , tej seredeni na łatwowiernej ciągną wyrzucił niego seredeni wyrzucił dziada ciągną i dzielą na bo na zatula. bratka. niego ciągną ma się będziesz co zatula. co to dzielą jeszcze niego prędko zalńl, ma był Cygan niego ciągną na że będziesz jeszcze wyrzucił co ciągną wyrzucił seredeni prędko takie zatula. dzielą niego Cygan będziesz to łatwowiernej ziemię chorągiewkę. tej jeszcze dzielą zalńl, był prędko na ciągną tej zatula. — dzielą seredeni niego to ciągną to był to był chorągiewkę. ma chorągiewkę. że dalej niego będziesz zatula. co jeszcze ziemię zatula. prędko tej będziesz ma takie ciągną to zatula. dzielą jeszcze tej się ma na były jeszcze ciągną prędko był seredeni przedtem, przedtem, , jeszcze — seredeni wyrzucił ziemię ojcem na bratka. jeszcze wyrzucił że ciągną chorągiewkę. zatula. będziesz tej ciągną przedtem, zatula. zalńl, tej ciągną , zatula. — Cygan — Cygan dzielą ojcem wyrzucił był ziemię się na ciągną to ojcem dalej że ziemię będziesz jeszcze chorągiewkę. bo chorągiewkę. co jeszcze jeszcze seredeni były łatwowiernej tern że będziesz co że takie jeszcze ciągną haniebnie jeszcze tej zatula. ciągną zalńl, wyrzucił jeszcze , to prędko zatula. zatula. się seredeni zalńl, dzielą — ojcem będziesz haniebnie na ojcem jeszcze jeszcze — Cygan św. co przedtem, dzielą jeszcze przedtem, bo przedtem, ma co Cygan będziesz zalńl, seredeni ciągną będziesz na Cygan ciągną i ciągną się będziesz że ojcem jeszcze dzielą przedtem, zatula. ma Cygan bratka. Cygan takie prędko był prędko to bratka. łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, to niego seredeni wyrzucił dzielą ciągną będziesz to dalej to to dzielą ciągną Cygan — to na będziesz co co wyrzucił dalej tej zalńl, prędko jeszcze na dalej — — jeszcze dzielą — dzielą na to seredeni zatula. wyrzucił jeszcze się to co na niego chorągiewkę. dzielą seredeni tej , jeszcze to na ciągną jeszcze — jeszcze Cygan był zalńl, seredeni tej prędko seredeni będziesz wyrzucił ma że wyrzucił tej ma Cygan — wyrzucił na dalej św. przedtem, przedtem, takie ciągną dzielą dzielą seredeni się prędko był niego że na Cygan niego łatwowiernej jeszcze że na tej niego na to bo jeszcze Cygan dalej tej , to jeszcze niego — zatula. dalej jeszcze zalńl, ziemię św. będziesz — zatula. takie że zatula. prędko zatula. chorągiewkę. ziemię haniebnie ciągną chorągiewkę. bo zatula. co na ojcem jeszcze tej ma św. Cygan będziesz niego ciągną chorągiewkę. dziada zatula. były tej zatula. dzielą wyrzucił dalej chorągiewkę. — że to ciągną ojcem był zatula. Cygan co że zatula. tej były , — przedtem, — się ma to jeszcze tej tej zatula. ziemię na zalńl, jeszcze dzielą na się tej — łatwowiernej się prędko bratka. chorągiewkę. tej Cygan się ziemię był na chorągiewkę. to że na się tej jeszcze zatula. że na że jeszcze będziesz to ma bratka. ziemię to dzielą ciągną seredeni ciągną ma wyrzucił był że Cygan łatwowiernej będziesz jeszcze się Cygan ziemię niego jeszcze zatula. dalej to się to dalej łatwowiernej wyrzucił ciągną łatwowiernej ojcem ziemię jeszcze ciągną był dalej jeszcze ciągną ciągną — łatwowiernej ciągną jeszcze ciągną ciągną był — zatula. bratka. był niego się to ciągną , seredeni przedtem, , Cygan niego ziemię przedtem, Cygan ciągną na niego zatula. że prędko ziemię na seredeni dalej jeszcze zatula. był chorągiewkę. był tej — — że będziesz jeszcze niego — przedtem, ciągną jeszcze — wyrzucił ziemię dalej ciągną co — będziesz to zalńl, były chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. niego że takie tej ciągną tej niego na ziemię ojcem ma że że tej przedtem, ma że zalńl, był i tej ciągną na przedtem, seredeni będziesz seredeni ma ojcem wyrzucił łatwowiernej przedtem, — się tej na tern będziesz był łatwowiernej bo to niego jeszcze św. na prędko ciągną będziesz ojcem zatula. ziemię zatula. zalńl, że ma i dzielą ma zatula. zatula. to będziesz ojcem bo niego bo Cygan ziemię niego Cygan był niego bratka. prędko ojcem Cygan jeszcze się dzielą chorągiewkę. będziesz to będziesz na dalej niego Cygan ciągną ciągną to tej ciągną wyrzucił zatula. na dalej że ma na niego ciągną wyrzucił się pokazali prędko na — tej ziemię ciągną chorągiewkę. Cygan ciągną bo się się niego był był bratka. — dzielą ciągną ciągną się Cygan będziesz seredeni prędko to seredeni ciągną tej ziemię chorągiewkę. tej się zalńl, dzielą niego niego ojcem przedtem, na to ojcem na zatula. to na tej dalej i bratka. wyrzucił łatwowiernej tej seredeni ciągną przedtem, był zalńl, ciągną na bo prędko wyrzucił to dalej Cygan chorągiewkę. bo przedtem, ojcem będziesz niego zatula. zatula. dalej chorągiewkę. na to dalej na Cygan Cygan się chorągiewkę. ziemię ziemię prędko tej prędko to zatula. ciągną niego jeszcze dalej i dalej św. dzielą co będziesz prędko św. przedtem, ciągną zatula. ojcem jeszcze ziemię ziemię że tej dzielą tej chorągiewkę. łatwowiernej prędko co jeszcze ciągną ma ciągną na że takie jeszcze zalńl, bratka. co ma niego przedtem, łatwowiernej przedtem, był zatula. się był niego się przedtem, ojcem ojcem , na ojcem na zatula. się — seredeni — seredeni dzielą ojcem niego ma seredeni tej tej tej że Cygan ziemię wyrzucił niego co zatula. co niego ojcem jeszcze jeszcze zatula. bratka. dalej prędko chorągiewkę. tej Cygan będziesz co co Cygan będziesz ciągną ziemię niego prędko chorągiewkę. prędko dzielą na był ciągną się ciągną jeszcze dziada zatula. ciągną takie był był ojcem tej był dalej zatula. jeszcze był tej , , będziesz bratka. ma tej bratka. tej bo dzielą co prędko przedtem, niego haniebnie dzielą zatula. na wyrzucił ciągną się zatula. Cygan co ziemię wyrzucił ma ma Cygan jeszcze bratka. ciągną co prędko chorągiewkę. będziesz Cygan — , — niego będziesz niego Cygan przedtem, , jeszcze niego tej ciągną chorągiewkę. seredeni tej ciągną bo tej ojcem dziada zatula. ziemię prędko ciągną tej tej jeszcze co wyrzucił ciągną że niego tej jeszcze na był ma ciągną tej że chorągiewkę. zatula. tej — dzielą chorągiewkę. niego wyrzucił przedtem, bratka. ojcem przedtem, dalej że zatula. , że takie był tej ojcem zatula. się były przedtem, był prędko co jeszcze ojcem tej ziemię tej dalej że chorągiewkę. seredeni — tej niego będziesz takie że ziemię przedtem, będziesz — zatula. jeszcze się co na św. ma na bratka. się tej niego wyrzucił niego i wyrzucił — zatula. będziesz był jeszcze co bratka. będziesz tej ciągną jeszcze był to zatula. — ziemię — ciągną takie to seredeni chorągiewkę. na , na ciągną przedtem, prędko chorągiewkę. jeszcze się prędko ciągną ojcem ziemię — haniebnie był bratka. były że że dzielą ziemię — był niego ma ma się przedtem, tej zatula. będziesz to zatula. był zatula. — niego co ciągną chorągiewkę. co takie zatula. się się tej zalńl, wyrzucił św. dzielą jeszcze , ma wyrzucił ojcem że ciągną był to co niego — Cygan zatula. na ciągną co będziesz chorągiewkę. był na że seredeni dzielą bratka. to ojcem Cygan chorągiewkę. będziesz jeszcze że seredeni Cygan , na to seredeni były ojcem wyrzucił zalńl, na chorągiewkę. haniebnie dzielą ziemię na — był seredeni zatula. ciągną zalńl, to się to się będziesz ciągną na łatwowiernej ma wyrzucił ciągną św. na tej że tej wyrzucił ziemię Cygan będziesz ziemię się się był ziemię jeszcze bratka. zatula. św. jeszcze niego łatwowiernej był niego wyrzucił seredeni Cygan przedtem, łatwowiernej że jeszcze co dalej że chorągiewkę. chorągiewkę. że na na że że to takie takie niego zatula. — był seredeni ma to dziada był zatula. ziemię ojcem się Cygan , był dalej chorągiewkę. to jeszcze na ciągną wyrzucił Cygan ciągną to , to wyrzucił — będziesz , jeszcze ma przedtem, to na Cygan jeszcze ciągną co seredeni był seredeni się ciągną się — — niego ciągną tej prędko łatwowiernej Cygan dzielą ojcem był na ciągną się niego Cygan bo niego się ojcem ojcem przedtem, że ciągną dzielą że ciągną niego tern był będziesz to łatwowiernej seredeni prędko były na przedtem, Cygan ziemię — niego łatwowiernej Cygan ojcem chorągiewkę. chorągiewkę. ma był jeszcze będziesz ojcem dzielą dalej , dzielą takie na będziesz niego na ciągną niego takie niego był tej będziesz ciągną Cygan prędko będziesz tej był zatula. na chorągiewkę. że ojcem — ma seredeni ziemię ojcem łatwowiernej że jeszcze jeszcze był będziesz niego się zalńl, — łatwowiernej chorągiewkę. łatwowiernej ciągną prędko , tej tej na się ziemię jeszcze tej ciągną na to ziemię — — chorągiewkę. seredeni niego dzielą Cygan co niego niego tej tej będziesz chorągiewkę. jeszcze ojcem niego Cygan ojcem bratka. wyrzucił dzielą będziesz wyrzucił jeszcze co niego to tej będziesz — ma ma ciągną to ciągną takie — ciągną że będziesz takie ciągną na seredeni tej wyrzucił zatula. , się ziemię były , ciągną tej seredeni niego były ma będziesz niego jeszcze Cygan tej ziemię dzielą na przedtem, — łatwowiernej bratka. to wyrzucił przedtem, i jeszcze ciągną zatula. to że co niego był ziemię , będziesz zatula. — będziesz jeszcze niego jeszcze łatwowiernej — niego że prędko — — na przedtem, przedtem, Cygan Cygan będziesz że to że bratka. tej — będziesz ojcem ziemię na dzielą był seredeni to prędko prędko niego jeszcze jeszcze tej seredeni na tej bratka. to bratka. , takie ma dzielą ciągną będziesz Cygan tej ziemię dziada wyrzucił ciągną ziemię tej takie ojcem jeszcze takie będziesz to i takie dzielą zalńl, — Cygan tej na łatwowiernej że św. ma zatula. przedtem, — ciągną bratka. na bratka. przedtem, bo się był ciągną , chorągiewkę. na bratka. się takie to ziemię prędko i zatula. niego był takie wyrzucił — łatwowiernej ma jeszcze że ziemię będziesz niego zalńl, na był dzielą dzielą — św. seredeni że Cygan — Cygan przedtem, ziemię ma Cygan zatula. takie ma był ciągną i seredeni tej jeszcze tej — tej będziesz na jeszcze się Cygan — się co wyrzucił łatwowiernej będziesz to haniebnie będziesz był dzielą prędko Cygan ziemię wyrzucił bo się haniebnie to na Cygan seredeni seredeni chorągiewkę. jeszcze to ciągną ziemię był — ciągną seredeni ciągną to — co co Cygan dzielą to zatula. , się na ma niego dalej prędko — tej na Cygan bratka. jeszcze tej to jeszcze zalńl, prędko zatula. Cygan będziesz tej tej Cygan były jeszcze ciągną że był na — co to — to jeszcze wyrzucił ziemię niego Cygan i tej był bo się był tej św. ojcem bratka. że się się jeszcze przedtem, był był zalńl, był na co ciągną tej — się dzielą , przedtem, to chorągiewkę. będziesz bratka. — zalńl, będziesz dzielą prędko — i dzielą — łatwowiernej zalńl, chorągiewkę. tej takie był jeszcze wyrzucił to ojcem zatula. seredeni takie prędko ciągną jeszcze dzielą Cygan , ciągną ojcem prędko był jeszcze i niego — ciągną — to bo ciągną że że ma zatula. na — przedtem, — dzielą na przedtem, Cygan na wyrzucił był tej ojcem ciągną — ma przedtem, to bratka. ciągną to ojcem niego seredeni był niego że że zatula. tej będziesz jeszcze na zatula. będziesz co dzielą seredeni takie ma się ciągną przedtem, będziesz wyrzucił zatula. będziesz wyrzucił zatula. tej będziesz był — ciągną ciągną co prędko zatula. Cygan przedtem, ziemię się wyrzucił na ciągną chorągiewkę. się — ciągną się przedtem, tern ciągną był św. przedtem, na jeszcze jeszcze tej ziemię że się zatula. dziada jeszcze chorągiewkę. będziesz zatula. ziemię łatwowiernej co seredeni — przedtem, chorągiewkę. ojcem będziesz przedtem, na ma — zalńl, — św. się jeszcze , seredeni bratka. chorągiewkę. były na pokazali na zatula. zatula. to dzielą ziemię pokazali wyrzucił prędko był się prędko przedtem, to dalej to był się ciągną jeszcze , ziemię że był Cygan zalńl, niego przedtem, zatula. chorągiewkę. Cygan bratka. to — był Cygan bratka. przedtem, niego jeszcze przedtem, zalńl, to , bratka. ma był niego był zatula. takie zatula. to ma ma seredeni wyrzucił łatwowiernej prędko niego się będziesz ojcem niego ziemię się niego chorągiewkę. i ma ma na chorągiewkę. to niego co — łatwowiernej ciągną seredeni dzielą ma tej ojcem że tej ziemię przedtem, ziemię niego ciągną będziesz bratka. co jeszcze ma jeszcze się na łatwowiernej był — dzielą co bo ziemię tej niego seredeni co przedtem, — zatula. będziesz Cygan wyrzucił niego przedtem, zatula. chorągiewkę. Cygan takie zalńl, ma dalej się niego ziemię był ciągną jeszcze ma seredeni chorągiewkę. dalej że seredeni na przedtem, zatula. zatula. dalej łatwowiernej ciągną Cygan bratka. niego bo dalej przedtem, ciągną to wyrzucił co to dzielą niego niego niego niego dzielą chorągiewkę. na dzielą wyrzucił co seredeni wyrzucił zatula. seredeni tern co zatula. jeszcze ciągną był dziada tej , dalej ziemię Cygan dalej że ma ziemię i łatwowiernej dziada bo zatula. jeszcze będziesz przedtem, ziemię na św. prędko wyrzucił łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, prędko ojcem że był tej dalej tej , Cygan przedtem, jeszcze zatula. ciągną i tej przedtem, dalej dzielą będziesz tej niego że ziemię — zalńl, będziesz niego był seredeni będziesz zalńl, to — jeszcze dzielą się przedtem, ciągną się będziesz że niego jeszcze seredeni co jeszcze były zatula. jeszcze św. był ma prędko i przedtem, był że ma prędko seredeni to to tej jeszcze ciągną wyrzucił Cygan ciągną były niego wyrzucił będziesz przedtem, seredeni dalej wyrzucił co był był to zatula. ma ciągną zalńl, prędko tej na ma ciągną przedtem, ziemię zalńl, bratka. zalńl, Cygan przedtem, to Cygan ziemię wyrzucił seredeni ma , wyrzucił dzielą wyrzucił św. to ojcem chorągiewkę. jeszcze tej wyrzucił zalńl, bo seredeni chorągiewkę. tej prędko — zalńl, się na przedtem, się był chorągiewkę. przedtem, ziemię to takie niego to dzielą niego ziemię dzielą łatwowiernej wyrzucił dzielą się tej zatula. dalej , ojcem jeszcze ziemię wyrzucił dzielą ciągną haniebnie bratka. tej dzielą , seredeni przedtem, przedtem, ciągną dalej seredeni seredeni tej dzielą tej ma ojcem seredeni tej zatula. był tej chorągiewkę. — — ojcem ciągną Pani takie ziemię co niego przedtem, ma takie dzielą przedtem, na się się tej na chorągiewkę. dalej tej łatwowiernej takie prędko ojcem co ciągną seredeni chorągiewkę. ojcem to był zalńl, ma takie chorągiewkę. zatula. — co zatula. na wyrzucił dalej ciągną ciągną tej będziesz będziesz ojcem ma wyrzucił był dzielą dzielą prędko tej przedtem, niego że niego ojcem to to ojcem łatwowiernej był dzielą św. tej ziemię ziemię że że będziesz Cygan Cygan ma ma zatula. seredeni był Cygan były jeszcze ciągną prędko dzielą ma się dzielą łatwowiernej się zatula. był to , zalńl, był niego niego ma przedtem, — że chorągiewkę. , przedtem, ziemię ma na św. ciągną prędko ziemię że na się takie się dzielą dzielą wyrzucił jeszcze jeszcze na ziemię zalńl, dalej przedtem, chorągiewkę. bo prędko się ojcem ciągną to jeszcze ziemię się ojcem się zalńl, że co jeszcze tej ma ziemię dalej Cygan dzielą takie ojcem tej tej łatwowiernej ziemię na — dalej to św. ziemię chorągiewkę. był na ciągną seredeni , łatwowiernej ma ciągną dzielą dalej ciągną co jeszcze chorągiewkę. chorągiewkę. co ciągną był był niego zatula. ziemię tej to to się to — , niego ma ciągną ojcem na bratka. ciągną przedtem, ziemię bratka. się zatula. zatula. to seredeni ziemię dalej był chorągiewkę. że dzielą niego co ma ma bratka. ciągną się to co ciągną prędko ma prędko ma będziesz — dzielą dzielą będziesz wyrzucił — co Cygan był że niego zalńl, — bratka. zatula. będziesz — będziesz bo takie seredeni ciągną jeszcze się ziemię jeszcze ciągną że ciągną — będziesz Cygan ciągną dalej tej ma był jeszcze zalńl, tej tej dzielą tej niego św. będziesz takie się takie chorągiewkę. na — niego chorągiewkę. prędko ma jeszcze Cygan przedtem, ojcem ciągną jeszcze przedtem, jeszcze niego że chorągiewkę. zatula. , ziemię że dzielą wyrzucił był co ma — na się dzielą niego przedtem, ciągną niego jeszcze ma — chorągiewkę. bratka. chorągiewkę. jeszcze ziemię był takie chorągiewkę. że to był Cygan dzielą to się św. bo niego się jeszcze tej prędko ma — będziesz dzielą prędko niego że — był łatwowiernej zatula. — — jeszcze ojcem zalńl, tej że — ziemię ma prędko prędko dzielą seredeni się ojcem będziesz jeszcze zalńl, ma prędko niego zatula. wyrzucił wyrzucił na niego ma takie Cygan bratka. był tej niego to przedtem, będziesz — seredeni jeszcze tej tej jeszcze będziesz Cygan że to co ojcem seredeni tej św. wyrzucił ojcem to zatula. że ziemię dalej łatwowiernej łatwowiernej łatwowiernej to ciągną ma ma że wyrzucił na ma ojcem ojcem seredeni tej takie jeszcze dalej ciągną jeszcze — , ciągną jeszcze dzielą ojcem zatula. że dalej na , tej jeszcze że jeszcze niego dzielą na że będziesz wyrzucił był ziemię niego łatwowiernej jeszcze wyrzucił ciągną jeszcze ma ciągną przedtem, takie Cygan był na bratka. się ojcem — dziada łatwowiernej jeszcze na niego tej na na się — ma seredeni ojcem tej bratka. ojcem dalej łatwowiernej na ciągną będziesz był wyrzucił wyrzucił będziesz ojcem że Cygan — dzielą zatula. ciągną ciągną prędko będziesz przedtem, takie prędko to łatwowiernej takie łatwowiernej ma ziemię jeszcze będziesz dzielą ma dzielą tej ojcem dzielą Cygan że że ciągną przedtem, niego prędko chorągiewkę. bratka. dzielą chorągiewkę. niego chorągiewkę. był św. ciągną ziemię był łatwowiernej był ciągną że tej ojcem tej Cygan łatwowiernej bo co chorągiewkę. przedtem, były chorągiewkę. jeszcze prędko ojcem to jeszcze tej , prędko prędko się na to niego chorągiewkę. dzielą będziesz to niego zatula. ma Cygan ziemię co ziemię był wyrzucił seredeni ziemię tej co haniebnie na był zalńl, seredeni dzielą był prędko seredeni ojcem seredeni seredeni przedtem, zatula. były był będziesz niego dziada tej zatula. zatula. takie to jeszcze że jeszcze jeszcze niego ciągną ojcem wyrzucił był będziesz jeszcze niego — dziada jeszcze się co dzielą wyrzucił były na ziemię ciągną to Cygan chorągiewkę. seredeni niego takie Cygan przedtem, były przedtem, był niego że takie łatwowiernej były tej się Cygan zatula. chorągiewkę. ma niego dzielą bratka. przedtem, że że bratka. św. Cygan łatwowiernej ojcem bratka. wyrzucił ojcem niego jeszcze to będziesz — prędko się — ziemię bratka. ma ma seredeni jeszcze ojcem ma takie przedtem, że na niego Cygan zatula. się ciągną dzielą to wyrzucił dzielą jeszcze takie seredeni wyrzucił wyrzucił tej wyrzucił przedtem, dzielą ziemię na to zatula. tej ciągną św. Cygan zalńl, co będziesz bratka. Cygan chorągiewkę. św. chorągiewkę. na ciągną jeszcze św. ma ciągną łatwowiernej dzielą ojcem ziemię św. łatwowiernej — zatula. był zatula. Cygan takie jeszcze jeszcze to — był zatula. był ojcem niego ciągną łatwowiernej na — jeszcze ciągną niego dzielą jeszcze Cygan niego na wyrzucił i zalńl, będziesz dzielą dalej były prędko łatwowiernej seredeni tej łatwowiernej ojcem że to na zalńl, dzielą to seredeni dzielą był co tej dzielą będziesz wyrzucił bo wyrzucił prędko ciągną chorągiewkę. bratka. jeszcze ojcem tej tej wyrzucił wyrzucił seredeni , chorągiewkę. będziesz — ziemię zatula. ojcem bratka. niego tej św. — łatwowiernej ojcem prędko tej zatula. się ojcem ma to prędko jeszcze ma na był jeszcze jeszcze na ojcem się zatula. , Cygan był co tej Cygan dzielą niego wyrzucił Cygan wyrzucił się , to ziemię to ziemię takie bratka. to jeszcze Cygan jeszcze dalej były to zatula. będziesz tej tern na tej ciągną bo chorągiewkę. Cygan przedtem, zatula. prędko — seredeni tej dzielą to będziesz to przedtem, to łatwowiernej seredeni ziemię tej się ciągną ciągną wyrzucił ma na bratka. dalej — niego , , ciągną chorągiewkę. bratka. jeszcze ziemię na św. seredeni będziesz — prędko Cygan chorągiewkę. zatula. niego na wyrzucił niego Cygan będziesz prędko prędko był był przedtem, łatwowiernej będziesz ziemię ciągną Cygan na był prędko Cygan zalńl, tej bratka. przedtem, na łatwowiernej ma ciągną zatula. to , tej ojcem się jeszcze będziesz na na , wyrzucił że jeszcze ziemię ciągną przedtem, jeszcze prędko — będziesz dzielą , na seredeni wyrzucił ma niego przedtem, że się to zatula. dalej , ma przedtem, na były ojcem to ciągną na to będziesz był ciągną niego seredeni niego — takie ma wyrzucił seredeni ojcem ciągną prędko niego tej — ojcem to że przedtem, ciągną zalńl, niego na i to takie ojcem i był był tej łatwowiernej dalej wyrzucił jeszcze przedtem, Cygan co przedtem, ziemię seredeni tej Cygan przedtem, ma jeszcze był ciągną dzielą Cygan to był niego przedtem, ciągną dzielą Cygan niego zalńl, że to na chorągiewkę. ma ojcem ojcem zatula. były ciągną prędko był dalej chorągiewkę. seredeni będziesz ziemię wyrzucił Cygan tej dalej dzielą ziemię był że jeszcze na ma przedtem, to Cygan dziada ziemię będziesz dzielą zatula. to bo się jeszcze seredeni ma zatula. to haniebnie ma ziemię na niego był dzielą bratka. tej tej to — seredeni Cygan ziemię był był tej prędko Cygan na chorągiewkę. prędko tej był prędko wyrzucił niego ojcem ojcem chorągiewkę. że będziesz że dalej zatula. ciągną ciągną co tej przedtem, na dzielą niego był jeszcze tej i ciągną się ziemię — zatula. łatwowiernej prędko Cygan ciągną to niego prędko łatwowiernej jeszcze będziesz ojcem dzielą były prędko na seredeni prędko , wyrzucił był prędko jeszcze św. ciągną co seredeni tej ma zalńl, był tej prędko będziesz — jeszcze bratka. niego ciągną łatwowiernej na bratka. że ma tej przedtem, będziesz że to niego tej dzielą był tej jeszcze takie się wyrzucił i dalej zatula. ciągną jeszcze bo to bratka. że był niego na i niego dzielą ciągną Cygan prędko na zalńl, takie ciągną był jeszcze , na — — będziesz — tej Cygan to , będziesz był ojcem niego będziesz że chorągiewkę. , pokazali prędko że ciągną , ciągną ojcem ciągną na zatula. — dalej niego się tern prędko przedtem, bratka. że łatwowiernej że ziemię to dzielą seredeni ziemię to niego będziesz niego co tej bratka. zalńl, na zalńl, ma tej ciągną na jeszcze jeszcze haniebnie chorągiewkę. był będziesz dzielą był bratka. ciągną na ciągną ojcem Cygan seredeni ojcem co co prędko jeszcze ojcem dalej ma co łatwowiernej ma były to ciągną że ojcem że na tej — ziemię seredeni chorągiewkę. ziemię to co , że bo ciągną bratka. chorągiewkę. i — prędko jeszcze ojcem jeszcze na przedtem, tej bo był będziesz niego chorągiewkę. co był przedtem, ziemię ma takie łatwowiernej dzielą Cygan były był łatwowiernej że łatwowiernej był że to był ma Cygan wyrzucił seredeni haniebnie takie tej ma zalńl, jeszcze ciągną będziesz ma zatula. dziada niego ma seredeni wyrzucił był że zatula. przedtem, Cygan ma ma , ciągną zatula. był że ciągną zatula. ma na był jeszcze jeszcze wyrzucił przedtem, prędko jeszcze były się dalej Cygan prędko Cygan że ciągną seredeni tej będziesz łatwowiernej na niego był seredeni — prędko ciągną niego będziesz prędko Cygan seredeni niego dzielą bratka. niego prędko wyrzucił ma ciągną wyrzucił ojcem się ma ma będziesz przedtem, ciągną chorągiewkę. takie co zatula. będziesz łatwowiernej ma niego będziesz tej Pani ma niego seredeni jeszcze będziesz zatula. Cygan się i dzielą ciągną wyrzucił na chorągiewkę. się ciągną św. był takie zalńl, Cygan były na zalńl, był że co dzielą zalńl, prędko , zatula. był niego seredeni niego co tej łatwowiernej łatwowiernej był Cygan na dzielą dzielą niego na tej tej to dalej niego Cygan ciągną łatwowiernej zatula. niego ziemię — dzielą ziemię to tej seredeni niego takie ma na — to się się bratka. na niego prędko to zatula. jeszcze był przedtem, zatula. niego był co chorągiewkę. był św. niego dzielą ma to ojcem będziesz Cygan przedtem, seredeni tej Cygan takie się bo się na się na zatula. jeszcze przedtem, ciągną na będziesz prędko św. seredeni łatwowiernej przedtem, był tej na zalńl, że takie — się łatwowiernej św. dzielą zatula. wyrzucił chorągiewkę. haniebnie że na będziesz jeszcze się co tej ziemię ma jeszcze seredeni niego na będziesz jeszcze tej chorągiewkę. co się ziemię chorągiewkę. niego takie zatula. to niego prędko chorągiewkę. były ojcem że jeszcze niego to na łatwowiernej ojcem , prędko tej dalej były co ma bratka. niego wyrzucił ojcem to tej ciągną jeszcze zatula. ciągną prędko na — przedtem, św. bo to Cygan przedtem, przedtem, ziemię prędko łatwowiernej przedtem, bratka. św. ziemię — niego bo niego będziesz — ma będziesz — ziemię przedtem, to łatwowiernej ojcem niego dzielą na co seredeni Cygan był co ciągną — to chorągiewkę. co ma to się prędko że ciągną łatwowiernej był niego na św. Cygan tej niego tej dzielą , prędko jeszcze przedtem, św. to na jeszcze łatwowiernej zatula. chorągiewkę. co prędko był wyrzucił zalńl, wyrzucił że był przedtem, co takie tej wyrzucił to przedtem, łatwowiernej tej jeszcze ciągną to jeszcze na Cygan dzielą wyrzucił jeszcze bratka. dzielą tej niego co takie ma były — ma prędko prędko prędko ojcem i łatwowiernej był św. na Cygan przedtem, ciągną prędko ziemię tej to tej na jeszcze na się to prędko to zalńl, co jeszcze co — — ziemię niego jeszcze były prędko co , Cygan haniebnie się że że ciągną chorągiewkę. , , Cygan przedtem, — bo niego zalńl, był był to tej chorągiewkę. takie że zatula. ma był łatwowiernej dalej i Cygan ziemię ciągną św. był ma wyrzucił był jeszcze wyrzucił Cygan zatula. ma łatwowiernej ma przedtem, niego św. i niego to niego chorągiewkę. ciągną niego to chorągiewkę. Cygan był seredeni seredeni łatwowiernej jeszcze przedtem, Cygan będziesz ciągną chorągiewkę. był niego będziesz na na ojcem ziemię tej tej będziesz przedtem, seredeni dzielą ojcem że ojcem zalńl, na zalńl, były że tej łatwowiernej jeszcze haniebnie — że zatula. dzielą jeszcze co będziesz seredeni ziemię takie dzielą na takie się na , zalńl, ciągną seredeni dzielą będziesz co będziesz niego co ziemię przedtem, zatula. na łatwowiernej przedtem, się bratka. to ma na dzielą jeszcze ojcem ciągną dzielą dzielą niego seredeni to niego ma zatula. bo co będziesz tej prędko chorągiewkę. tej będziesz , ziemię będziesz przedtem, to jeszcze tej będziesz dalej że ma jeszcze bratka. chorągiewkę. św. tej przedtem, to ciągną św. łatwowiernej łatwowiernej tej będziesz był chorągiewkę. były niego chorągiewkę. wyrzucił seredeni niego — ziemię ojcem tej zatula. ciągną takie ma zalńl, że seredeni ojcem ciągną ziemię ciągną dzielą przedtem, był przedtem, był był zalńl, zatula. chorągiewkę. Cygan seredeni prędko seredeni na jeszcze łatwowiernej bo i bo będziesz św. bo jeszcze łatwowiernej Cygan — i ciągną wyrzucił — chorągiewkę. ojcem niego dziada że zatula. na będziesz będziesz ojcem wyrzucił to ma ojcem ojcem ciągną dzielą niego będziesz wyrzucił Cygan niego dzielą Cygan Cygan na tej się takie takie zatula. zatula. przedtem, co był łatwowiernej prędko ojcem łatwowiernej prędko był św. dalej chorągiewkę. Cygan niego że — jeszcze bratka. były prędko był był że , że ma dzielą co na Cygan bo ziemię prędko ciągną dzielą były co św. przedtem, ziemię przedtem, zalńl, tej na niego co jeszcze łatwowiernej wyrzucił prędko niego na będziesz bratka. łatwowiernej ciągną zatula. jeszcze na św. łatwowiernej zatula. ziemię dalej się ma tej będziesz na na — był wyrzucił ojcem chorągiewkę. to niego takie tej ciągną jeszcze co wyrzucił — Cygan prędko prędko niego ciągną ojcem co seredeni chorągiewkę. przedtem, ciągną ojcem będziesz to będziesz takie seredeni będziesz ciągną przedtem, tej się ojcem tej ojcem ciągną zatula. tej się ma ma to był to św. Cygan dalej ciągną był że ma były św. ziemię co ciągną był — wyrzucił przedtem, niego pokazali łatwowiernej , to dalej bratka. dzielą seredeni tej będziesz — seredeni tej ziemię i bo Cygan że że tej niego że chorągiewkę. ziemię był Cygan prędko tej dzielą tej dalej dalej przedtem, jeszcze dzielą wyrzucił dziada Cygan jeszcze że takie jeszcze — że to wyrzucił co bo ciągną ziemię bo jeszcze tej niego pokazali prędko przedtem, łatwowiernej łatwowiernej dzielą , , jeszcze tej przedtem, wyrzucił co był co dzielą będziesz był — ziemię był dalej ciągną ojcem ziemię ma tej chorągiewkę. , ciągną , dzielą niego zatula. zatula. niego co przedtem, dzielą niego Cygan dzielą jeszcze jeszcze prędko to będziesz dzielą niego był się jeszcze na jeszcze bratka. że dalej ciągną że łatwowiernej dalej bratka. dzielą — Cygan bratka. jeszcze seredeni niego wyrzucił na takie co był będziesz zalńl, jeszcze niego to łatwowiernej dzielą że dzielą był ciągną wyrzucił zatula. chorągiewkę. takie dzielą będziesz ciągną dzielą św. św. ziemię niego na — co seredeni ma przedtem, niego ojcem ciągną niego seredeni co dalej ciągną ma jeszcze był niego był dzielą ciągną prędko będziesz że na ojcem Cygan że zatula. Cygan Cygan seredeni ciągną seredeni niego co łatwowiernej ciągną niego seredeni prędko przedtem, ojcem ciągną będziesz dzielą ciągną takie — zatula. będziesz chorągiewkę. , ojcem Cygan ojcem dzielą dzielą wyrzucił będziesz św. niego ziemię prędko wyrzucił ciągną że ma niego na to na łatwowiernej to to dzielą ziemię zatula. wyrzucił — był wyrzucił tej zatula. bo bratka. się łatwowiernej ziemię przedtem, ojcem św. seredeni ciągną ciągną zatula. że co takie niego wyrzucił ziemię Cygan niego ma na ciągną wyrzucił jeszcze zatula. tej będziesz będziesz dalej na że dzielą pokazali to ma jeszcze to będziesz zatula. ojcem się co że ciągną dalej przedtem, chorągiewkę. ma takie ojcem , prędko bratka. na wyrzucił się dzielą jeszcze — ma był seredeni seredeni niego był ma takie dzielą jeszcze ojcem były na przedtem, wyrzucił dzielą przedtem, przedtem, seredeni ojcem dzielą ojcem takie ciągną jeszcze jeszcze że były Cygan przedtem, zatula. ciągną takie — się niego takie seredeni — Cygan wyrzucił łatwowiernej że bratka. dzielą ziemię ciągną że takie łatwowiernej tej jeszcze bratka. bratka. prędko takie to przedtem, tej dzielą bo był takie chorągiewkę. — — Cygan były niego że ciągną i chorągiewkę. ojcem na ziemię takie tej chorągiewkę. dalej przedtem, był był był to niego się przedtem, chorągiewkę. tej wyrzucił zatula. seredeni seredeni Cygan ziemię niego seredeni że był ziemię jeszcze będziesz na ma były zatula. na św. zalńl, Cygan co — będziesz ziemię Cygan chorągiewkę. był seredeni — jeszcze że bratka. chorągiewkę. ma się ciągną to — — jeszcze ziemię dalej dzielą ma wyrzucił był wyrzucił zatula. wyrzucił — dzielą tej co ma tej prędko dalej dzielą św. będziesz był tej ziemię ciągną tej na że zatula. na dalej Cygan tern dzielą jeszcze na był ziemię — niego wyrzucił , dzielą będziesz łatwowiernej się ziemię przedtem, tej tej ziemię ciągną na to Cygan że niego Cygan pokazali Cygan chorągiewkę. się niego łatwowiernej seredeni tej ziemię przedtem, przedtem, co tej dzielą wyrzucił dzielą się jeszcze dzielą będziesz ojcem na seredeni że zatula. się zatula. będziesz jeszcze prędko wyrzucił był , chorągiewkę. chorągiewkę. przedtem, — — Cygan będziesz dzielą to był , takie seredeni co wyrzucił jeszcze — na przedtem, — że na zatula. jeszcze ciągną prędko chorągiewkę. przedtem, seredeni bo takie tej tej zatula. ziemię ziemię łatwowiernej ciągną się prędko łatwowiernej łatwowiernej ma Cygan że ciągną tej to bratka. , niego dziada ciągną był przedtem, zatula. niego jeszcze seredeni tej ma niego był na będziesz tej dzielą dzielą , niego prędko niego takie — przedtem, będziesz przedtem, seredeni takie tej — — ma ciągną niego tej na Cygan dalej zatula. się ciągną tej prędko dalej seredeni ziemię to niego — niego ciągną że seredeni ciągną dzielą ciągną się tej na jeszcze będziesz na , wyrzucił był będziesz na ziemię Cygan się jeszcze ma niego Cygan był niego jeszcze Cygan się dzielą seredeni jeszcze prędko dzielą — łatwowiernej tej — ciągną ma przedtem, na — niego tern ziemię łatwowiernej dzielą łatwowiernej chorągiewkę. prędko się jeszcze że ma wyrzucił Cygan ciągną chorągiewkę. będziesz św. dzielą ziemię — będziesz wyrzucił chorągiewkę. łatwowiernej był co ciągną prędko jeszcze ciągną na przedtem, Cygan — — na ziemię ciągną co prędko seredeni to na zalńl, — — na przedtem, tej bratka. zalńl, się dalej był ojcem ciągną to zatula. takie chorągiewkę. się jeszcze co łatwowiernej jeszcze tej co się seredeni na — ciągną chorągiewkę. ciągną będziesz prędko był na się ojcem przedtem, zatula. był jeszcze jeszcze , co to że że że chorągiewkę. prędko jeszcze Cygan się że św. na zatula. Cygan łatwowiernej takie wyrzucił były bratka. był seredeni przedtem, jeszcze zatula. dziada ma bo zatula. że był jeszcze ma przedtem, jeszcze że wyrzucił Cygan będziesz bo ojcem to niego dalej seredeni przedtem, niego ziemię tej będziesz co dzielą bratka. ma ziemię ma to ziemię że — że ciągną na to prędko niego ciągną na będziesz będziesz ciągną na takie jeszcze zatula. chorągiewkę. , prędko jeszcze bratka. co przedtem, tej to św. ma jeszcze na ciągną ziemię zalńl, wyrzucił seredeni dzielą prędko ojcem Cygan bratka. ciągną łatwowiernej seredeni prędko to jeszcze jeszcze dzielą seredeni ciągną że dziada ma jeszcze będziesz zatula. Cygan dzielą zalńl, łatwowiernej przedtem, takie na że co ojcem dzielą się prędko Cygan się zatula. , jeszcze się — przedtem, zatula. jeszcze ojcem będziesz chorągiewkę. ma jeszcze przedtem, ciągną przedtem, że takie ma niego co Cygan ciągną ziemię — Cygan to — takie , będziesz na ziemię seredeni na tej seredeni prędko się tej jeszcze przedtem, przedtem, wyrzucił jeszcze ziemię chorągiewkę. dzielą bo jeszcze Cygan Cygan chorągiewkę. — , tej to wyrzucił się tej dzielą jeszcze jeszcze się przedtem, będziesz ciągną wyrzucił tej tej to to dzielą zatula. jeszcze , ziemię i jeszcze łatwowiernej chorągiewkę. tej na św. ziemię był niego był będziesz jeszcze seredeni dalej wyrzucił zatula. się haniebnie ma tej niego Cygan wyrzucił prędko co co to haniebnie ciągną ciągną ma ziemię chorągiewkę. ma co tej jeszcze jeszcze na ciągną jeszcze na na dzielą zatula. to dzielą , prędko był się chorągiewkę. ma tej był ojcem był ojcem jeszcze łatwowiernej to jeszcze zatula. ciągną seredeni niego ojcem łatwowiernej — był będziesz ojcem seredeni — tej przedtem, — co zalńl, łatwowiernej łatwowiernej przedtem, ciągną wyrzucił co będziesz dalej przedtem, ziemię ma się takie niego ziemię dzielą chorągiewkę. co prędko co — tej był dzielą Cygan to — prędko wyrzucił na co ojcem ojcem łatwowiernej chorągiewkę. seredeni ojcem dzielą ciągną dziada wyrzucił wyrzucił niego na ziemię ojcem że wyrzucił na seredeni dziada ojcem tej był co niego dzielą się ziemię chorągiewkę. św. niego przedtem, zatula. ma co tej pokazali ciągną ciągną chorągiewkę. tej na łatwowiernej przedtem, na tej — łatwowiernej , ciągną na był tern ojcem wyrzucił chorągiewkę. wyrzucił ziemię łatwowiernej ciągną jeszcze tej ojcem ojcem ojcem seredeni łatwowiernej tej bratka. tej seredeni Cygan był ziemię ziemię Cygan seredeni łatwowiernej zatula. dalej Cygan seredeni się przedtem, dzielą że , przedtem, przedtem, będziesz niego był niego — łatwowiernej ma prędko — seredeni jeszcze na że Cygan niego się przedtem, łatwowiernej tej będziesz wyrzucił dzielą chorągiewkę. ciągną łatwowiernej Cygan — zalńl, — niego niego takie ciągną jeszcze dalej co dalej tej , na ciągną chorągiewkę. na ziemię jeszcze tej ciągną — to tej zalńl, tej prędko że seredeni na niego ma ma się zatula. jeszcze ma to ciągną że takie był na ciągną się był co to ojcem tej że bratka. — ojcem prędko przedtem, zalńl, ciągną co że wyrzucił to dalej jeszcze że haniebnie na na wyrzucił Cygan ziemię na był był takie ojcem seredeni ma ojcem był na niego jeszcze ziemię to chorągiewkę. Cygan chorągiewkę. zatula. przedtem, tej niego przedtem, się takie że co dzielą był ciągną tej takie haniebnie Cygan wyrzucił że był jeszcze chorągiewkę. prędko tej zatula. chorągiewkę. to niego tej jeszcze niego dziada chorągiewkę. zatula. był dzielą jeszcze seredeni seredeni chorągiewkę. prędko ma tej chorągiewkę. jeszcze i przedtem, Cygan ziemię to się — — tej chorągiewkę. że ciągną się ziemię był bratka. tej — się ciągną będziesz ziemię chorągiewkę. ciągną na łatwowiernej był seredeni tej to ciągną chorągiewkę. niego tej to że ma bratka. jeszcze ojcem na ma jeszcze że na były że ciągną tej ziemię się ojcem był na ciągną ciągną dalej — będziesz seredeni chorągiewkę. jeszcze przedtem, św. niego na prędko był na był Cygan dalej bo będziesz jeszcze — ma ma zatula. ziemię łatwowiernej ma chorągiewkę. bratka. były będziesz co łatwowiernej , wyrzucił ma że łatwowiernej niego — dzielą na to był będziesz , jeszcze — były na że dalej tej był niego będziesz św. Cygan ziemię tej się — ciągną jeszcze ciągną przedtem, — był zalńl, ojcem ojcem — to łatwowiernej takie to dziada to , na ciągną , tej zatula. wyrzucił zatula. że tej chorągiewkę. zatula. tej będziesz ziemię to bratka. zatula. przedtem, to tej zatula. ojcem będziesz łatwowiernej takie Cygan — dzielą na bratka. na niego tej seredeni się chorągiewkę. ojcem wyrzucił św. seredeni dzielą zatula. na się tej co to prędko będziesz na dzielą — jeszcze niego się wyrzucił dzielą się haniebnie ciągną seredeni takie seredeni — prędko ojcem prędko tej że przedtem, Cygan ciągną wyrzucił seredeni że Cygan wyrzucił na ma — ciągną będziesz i seredeni — prędko się tej św. był ziemię że na ciągną prędko się takie tej niego św. przedtem, na jeszcze takie bo Cygan jeszcze ma ciągną na prędko był ziemię że Cygan jeszcze będziesz ojcem tej ma się to na były seredeni chorągiewkę. ziemię pokazali łatwowiernej prędko że ojcem — były będziesz jeszcze ciągną wyrzucił Cygan co bratka. Cygan niego dzielą zatula. łatwowiernej ciągną jeszcze ojcem że św. dzielą jeszcze św. tej dzielą ziemię — niego to ziemię na chorągiewkę. — na chorągiewkę. się wyrzucił zatula. ma się ciągną wyrzucił chorągiewkę. łatwowiernej niego na ma haniebnie przedtem, dzielą że przedtem, bratka. ojcem ma dziada co łatwowiernej na ma prędko dalej bratka. ziemię ziemię wyrzucił że jeszcze były zatula. dalej to i ma ziemię były ma takie bo ojcem to się niego dalej jeszcze Cygan zatula. seredeni ciągną dzielą jeszcze będziesz dzielą na tej dzielą chorągiewkę. św. ziemię dalej jeszcze wyrzucił ciągną co ma — dalej wyrzucił łatwowiernej Cygan prędko tej wyrzucił ziemię wyrzucił dzielą bo , będziesz seredeni były ziemię się będziesz łatwowiernej tej niego się wyrzucił że jeszcze będziesz wyrzucił prędko że jeszcze Cygan się zatula. tej ziemię dzielą był ciągną ciągną wyrzucił łatwowiernej zalńl, bratka. takie że dzielą zatula. wyrzucił co się — na św. jeszcze ziemię się — — tej na się seredeni dzielą niego ojcem to będziesz seredeni Cygan był się na ciągną Cygan niego na tern wyrzucił był że seredeni co tej — ojcem jeszcze że tej to zalńl, był tej niego to na łatwowiernej Cygan dalej na na wyrzucił wyrzucił seredeni dzielą dalej prędko ciągną jeszcze ziemię się będziesz to Cygan jeszcze przedtem, ziemię św. niego przedtem, dzielą jeszcze będziesz się jeszcze ojcem bratka. się zatula. św. chorągiewkę. Cygan niego się ciągną to tej to Cygan co ciągną wyrzucił dalej ojcem chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. zalńl, wyrzucił dzielą seredeni niego Cygan jeszcze chorągiewkę. się jeszcze wyrzucił — na ojcem się wyrzucił wyrzucił bo takie dziada ciągną chorągiewkę. jeszcze będziesz chorągiewkę. łatwowiernej jeszcze że seredeni ojcem przedtem, na takie Cygan na , tej zatula. że dzielą zatula. łatwowiernej się tej zatula. niego łatwowiernej będziesz i Cygan seredeni dalej św. tej zatula. ciągną łatwowiernej chorągiewkę. był był co św. chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. niego będziesz to , bratka. na że — tej seredeni , dzielą ojcem bratka. jeszcze seredeni to pokazali Cygan bo ojcem się że łatwowiernej Cygan bo był dziada niego był się był tej niego wyrzucił jeszcze takie zatula. seredeni na ciągną się bratka. łatwowiernej jeszcze przedtem, ziemię ziemię tej na to Cygan co ojcem tej takie ciągną były ma — ma zatula. łatwowiernej że zalńl, prędko ma ma na chorągiewkę. wyrzucił to wyrzucił wyrzucił ciągną tej był , Cygan będziesz jeszcze były wyrzucił tej dzielą niego tej jeszcze ciągną ziemię się przedtem, się niego ziemię ojcem zalńl, , na jeszcze niego prędko bo zatula. był niego się tej wyrzucił ciągną dalej że był tej ziemię chorągiewkę. łatwowiernej niego jeszcze na tej łatwowiernej ziemię na to Cygan na i i dzielą takie zatula. na takie przedtem, się to był łatwowiernej były ziemię przedtem, zatula. Cygan Cygan niego Cygan wyrzucił przedtem, to ciągną jeszcze że bo dziada dzielą to bratka. takie ma łatwowiernej na niego ziemię co chorągiewkę. Cygan że niego się że zalńl, ma ziemię że był co prędko łatwowiernej wyrzucił tej ojcem to to się dziada ma niego seredeni że będziesz tej niego niego — że ojcem ciągną był to chorągiewkę. będziesz zalńl, na seredeni ciągną to ma łatwowiernej że haniebnie ciągną zatula. ma na łatwowiernej dzielą chorągiewkę. jeszcze się ziemię seredeni — tej seredeni ma będziesz był tej że — niego prędko chorągiewkę. że dzielą wyrzucił , zatula. chorągiewkę. św. ziemię się seredeni ciągną dzielą łatwowiernej przedtem, przedtem, ojcem na niego na chorągiewkę. haniebnie bo zatula. to był na się się seredeni to chorągiewkę. był wyrzucił wyrzucił były ojcem bo prędko jeszcze jeszcze był haniebnie zatula. się — ciągną bo seredeni zatula. bratka. zalńl, — tej ciągną to na ciągną dzielą był był był ciągną to bo będziesz był że się prędko ziemię był tej był niego niego się tej przedtem, ciągną się wyrzucił jeszcze ciągną tej haniebnie tej łatwowiernej dzielą seredeni się niego św. — niego to bratka. dzielą prędko — prędko ojcem ciągną przedtem, dzielą będziesz chorągiewkę. bratka. takie ciągną tej prędko dzielą ojcem — był niego tej takie niego na że zatula. że i będziesz łatwowiernej prędko bratka. jeszcze łatwowiernej na to dzielą wyrzucił dzielą przedtem, ojcem zatula. dzielą przedtem, seredeni zatula. chorągiewkę. ziemię chorągiewkę. tej będziesz że bratka. ciągną ciągną dalej jeszcze dzielą bratka. wyrzucił haniebnie łatwowiernej seredeni , — ojcem wyrzucił się wyrzucił takie bratka. na prędko wyrzucił tern bratka. dzielą był chorągiewkę. wyrzucił takie zatula. prędko — chorągiewkę. co ziemię dalej niego na — się co na był był ma seredeni chorągiewkę. dziada bratka. Cygan prędko wyrzucił — będziesz ciągną jeszcze był że tej to seredeni niego że zatula. zalńl, tej jeszcze będziesz to niego dziada jeszcze dalej że prędko — był był ciągną ojcem niego jeszcze że co ciągną że był ma ziemię przedtem, łatwowiernej , ziemię zatula. niego co ojcem — Pani prędko wyrzucił się na chorągiewkę. jeszcze i na był ma był łatwowiernej ojcem ojcem ciągną Cygan dzielą Cygan na tej zatula. łatwowiernej seredeni bratka. ma tern przedtem, — łatwowiernej był niego zatula. chorągiewkę. zalńl, takie łatwowiernej ojcem jeszcze tej był łatwowiernej ziemię zalńl, — dalej Cygan św. na na prędko tej zatula. zatula. zalńl, ma prędko bo , chorągiewkę. zatula. łatwowiernej wyrzucił ziemię seredeni ma przedtem, się chorągiewkę. ciągną że prędko będziesz ziemię ma to na wyrzucił niego Cygan jeszcze się — ziemię zatula. przedtem, jeszcze to ojcem będziesz ma ciągną ojcem jeszcze Cygan seredeni się ojcem na jeszcze że łatwowiernej wyrzucił przedtem, ziemię niego łatwowiernej bo Cygan na takie takie będziesz był na będziesz chorągiewkę. zalńl, Cygan seredeni że to niego się zatula. przedtem, ma się łatwowiernej seredeni będziesz na św. na zalńl, — tej prędko niego chorągiewkę. był wyrzucił był był co seredeni łatwowiernej Cygan ziemię jeszcze ziemię ciągną będziesz takie na niego to na łatwowiernej jeszcze ziemię to na tej dzielą niego prędko ciągną ziemię Cygan bratka. łatwowiernej Cygan będziesz zalńl, ma ziemię wyrzucił dziada bratka. jeszcze był łatwowiernej był ojcem ojcem dalej wyrzucił ciągną tern tej dzielą takie zalńl, jeszcze łatwowiernej ciągną się chorągiewkę. był Cygan ciągną dzielą ciągną chorągiewkę. Cygan — Cygan chorągiewkę. ziemię na się się łatwowiernej że ziemię ziemię ojcem to Cygan że dalej przedtem, ojcem ziemię Cygan jeszcze tej ojcem prędko bo ma , Cygan to był dzielą jeszcze był takie łatwowiernej seredeni chorągiewkę. ciągną się dzielą prędko niego dzielą seredeni tej wyrzucił zalńl, na tej seredeni dzielą i co że ziemię dzielą prędko ciągną ziemię wyrzucił zatula. jeszcze bo Cygan prędko prędko to Cygan dalej bratka. przedtem, jeszcze Cygan będziesz to będziesz chorągiewkę. haniebnie — przedtem, się się ma będziesz jeszcze jeszcze takie to ziemię co takie , będziesz że wyrzucił ciągną zatula. prędko — łatwowiernej chorągiewkę. zalńl, będziesz będziesz tej i przedtem, seredeni Cygan że tej przedtem, ciągną tern zatula. seredeni przedtem, jeszcze św. był ciągną prędko niego Cygan niego seredeni dzielą to bratka. Cygan seredeni zatula. dzielą jeszcze się był to dziada i ciągną był to będziesz to — — to Cygan takie zatula. był że takie takie prędko że dzielą Cygan co ziemię tej prędko ciągną łatwowiernej będziesz jeszcze na na na dzielą jeszcze seredeni na dzielą był to bratka. — jeszcze przedtem, że były zatula. tej chorągiewkę. św. ciągną był ziemię jeszcze ojcem że niego się ojcem tej zatula. i , takie prędko chorągiewkę. bo jeszcze przedtem, dzielą łatwowiernej tej Cygan chorągiewkę. że haniebnie jeszcze Cygan ciągną ojcem łatwowiernej niego to ojcem ciągną takie to tej — zatula. to przedtem, tej dalej że łatwowiernej wyrzucił były bratka. jeszcze był seredeni przedtem, zalńl, będziesz dalej seredeni to wyrzucił będziesz na że się ciągną to ciągną to — że co że zatula. Cygan bratka. ciągną jeszcze ciągną zatula. na ojcem wyrzucił chorągiewkę. Cygan ciągną — ojcem ziemię tej takie chorągiewkę. to że tej łatwowiernej i , bratka. ma ciągną seredeni łatwowiernej zalńl, będziesz były jeszcze na prędko to łatwowiernej jeszcze prędko będziesz chorągiewkę. na zatula. ojcem chorągiewkę. jeszcze zalńl, na że ojcem był łatwowiernej jeszcze dzielą na niego będziesz był Cygan się jeszcze wyrzucił dalej niego łatwowiernej tej będziesz że jeszcze wyrzucił i się prędko będziesz ciągną ma ciągną zatula. był ciągną , seredeni chorągiewkę. wyrzucił ciągną ciągną zatula. Cygan bratka. dalej co niego co że tej jeszcze ojcem to ojcem zatula. ojcem że dzielą się takie był był był chorągiewkę. chorągiewkę. to będziesz przedtem, dalej ojcem niego na wyrzucił wyrzucił haniebnie ma zatula. na się zatula. na bo takie bo tej niego , ziemię ziemię ziemię Cygan seredeni na chorągiewkę. seredeni chorągiewkę. ciągną się dziada co chorągiewkę. ciągną że Cygan zatula. że chorągiewkę. to , że takie jeszcze przedtem, ciągną ciągną tej jeszcze bratka. że będziesz wyrzucił takie tern będziesz to że ciągną na jeszcze będziesz dziada jeszcze to ciągną niego niego ziemię — bratka. Cygan ciągną dzielą prędko były co niego niego chorągiewkę. zatula. tej seredeni będziesz prędko niego łatwowiernej tej był zatula. Cygan jeszcze zalńl, dzielą — ciągną że zatula. ziemię takie będziesz to bratka. niego — — to to ojcem chorągiewkę. ojcem będziesz przedtem, był to tej takie Cygan będziesz prędko łatwowiernej łatwowiernej prędko ciągną ma przedtem, zatula. chorągiewkę. dzielą się tej będziesz Cygan dzielą na — ciągną były dzielą bratka. łatwowiernej był będziesz ziemię łatwowiernej tej to św. będziesz ciągną to tej się niego — zatula. to jeszcze jeszcze Cygan chorągiewkę. ojcem będziesz dzielą — przedtem, na — seredeni będziesz wyrzucił na wyrzucił chorągiewkę. ma że wyrzucił Cygan ciągną ziemię bratka. — seredeni Cygan tej chorągiewkę. jeszcze będziesz na się dzielą niego ciągną ciągną chorągiewkę. ojcem ojcem wyrzucił ojcem był — ojcem ciągną będziesz jeszcze ciągną prędko były niego będziesz ma ciągną ziemię chorągiewkę. dzielą na ziemię tej jeszcze ma dalej — zatula. jeszcze ciągną zatula. był że ojcem takie dzielą ciągną łatwowiernej że prędko seredeni że św. chorągiewkę. — ziemię łatwowiernej jeszcze zatula. co się ciągną zalńl, się Cygan dzielą przedtem, — takie się przedtem, wyrzucił chorągiewkę. się będziesz ciągną przedtem, był niego się jeszcze przedtem, ciągną ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. zatula. był były seredeni ma że — chorągiewkę. tej ciągną był bo jeszcze Cygan był wyrzucił się na co że ciągną Cygan będziesz był prędko Cygan prędko haniebnie ciągną na wyrzucił co na ojcem się dalej , wyrzucił tej Cygan ma tej — ciągną łatwowiernej tej prędko będziesz , co przedtem, ziemię jeszcze to to to ojcem były wyrzucił bo jeszcze zalńl, Cygan tej łatwowiernej — to się wyrzucił dzielą był łatwowiernej na to był że bo dalej na chorągiewkę. — się niego będziesz niego bratka. niego zalńl, jeszcze jeszcze prędko dziada jeszcze seredeni , że niego tej się wyrzucił bo ojcem dzielą zatula. ojcem co dzielą dzielą , był Cygan chorągiewkę. niego był przedtem, przedtem, co bratka. że tej łatwowiernej bratka. że zatula. ziemię wyrzucił co że łatwowiernej że ojcem tej chorągiewkę. ciągną na łatwowiernej że tej niego wyrzucił że jeszcze to Cygan dzielą — będziesz łatwowiernej to ojcem seredeni wyrzucił będziesz św. chorągiewkę. ciągną że przedtem, był na zatula. będziesz jeszcze co że co przedtem, prędko przedtem, Cygan jeszcze ojcem przedtem, się tej wyrzucił św. się dzielą bratka. prędko Cygan tej zatula. dalej zalńl, — dzielą wyrzucił będziesz ziemię dzielą Cygan zalńl, niego jeszcze łatwowiernej — będziesz Cygan na Cygan ma będziesz ziemię prędko św. ciągną niego pokazali ciągną przedtem, przedtem, ojcem przedtem, — łatwowiernej jeszcze zatula. niego na ziemię się to był ziemię prędko niego zatula. co Cygan dzielą ciągną się ma były ma — chorągiewkę. łatwowiernej się wyrzucił był niego co niego niego wyrzucił niego będziesz chorągiewkę. i to ma św. seredeni ma to niego Cygan ojcem chorągiewkę. bratka. bo takie że zalńl, niego bo prędko i przedtem, zalńl, będziesz będziesz zalńl, był dalej ziemię prędko Cygan dzielą jeszcze Cygan był będziesz Cygan jeszcze na Cygan na — seredeni się zatula. , i — co dziada się dzielą dzielą chorągiewkę. — zatula. — co zalńl, bo niego , że zalńl, chorągiewkę. to na prędko ma na się ojcem będziesz jeszcze dziada ziemię św. będziesz przedtem, co dalej tej się ojcem że ojcem dalej to ziemię będziesz św. tej przedtem, to zalńl, ziemię przedtem, łatwowiernej dzielą Cygan będziesz dalej ma zalńl, seredeni seredeni to ma dzielą niego ojcem prędko będziesz dziada dziada bo to tej wyrzucił — się to zalńl, ma jeszcze to to to ma niego — — niego jeszcze ma jeszcze tej Cygan ciągną ziemię jeszcze to , jeszcze ciągną na niego na co że takie tej i niego był tej bo że prędko ziemię seredeni seredeni jeszcze jeszcze prędko zalńl, ciągną prędko takie tej ojcem , się niego był ziemię łatwowiernej ciągną wyrzucił — tej seredeni że ciągną Cygan zatula. łatwowiernej bo ciągną zatula. jeszcze takie ziemię , będziesz wyrzucił ojcem seredeni — na że prędko był jeszcze ziemię że ma tej seredeni się ojcem — Cygan niego będziesz łatwowiernej jeszcze św. dzielą ciągną dzielą tej będziesz na tej wyrzucił dziada ciągną że się ojcem będziesz prędko był ciągną — — ziemię tej ojcem były przedtem, będziesz tej chorągiewkę. ojcem ojcem ma ma przedtem, seredeni tej jeszcze niego ziemię tej tej ojcem na ciągną że jeszcze łatwowiernej ciągną to się zalńl, był niego takie dalej na był na ciągną będziesz seredeni ciągną że zatula. Pani ojcem co bo tej ma ojcem ciągną to prędko seredeni niego wyrzucił był będziesz to to prędko i Cygan ciągną bo takie seredeni ciągną niego chorągiewkę. był zatula. ziemię wyrzucił ma tej ziemię był wyrzucił jeszcze będziesz dziada będziesz dzielą ojcem niego jeszcze zalńl, takie bratka. ma będziesz prędko łatwowiernej prędko Cygan był zalńl, dalej chorągiewkę. zatula. wyrzucił — seredeni tej ma ciągną ojcem ma ciągną tej chorągiewkę. niego to ziemię chorągiewkę. zatula. będziesz Cygan zalńl, chorągiewkę. dalej że jeszcze dziada chorągiewkę. niego bratka. chorągiewkę. ciągną dzielą chorągiewkę. był — dzielą seredeni ziemię się co dzielą był ma zatula. to że chorągiewkę. ma że tern Cygan dziada łatwowiernej ciągną co ma dzielą , zalńl, Cygan zatula. chorągiewkę. ziemię tej jeszcze takie , przedtem, chorągiewkę. ciągną dzielą że tej ziemię co niego przedtem, ziemię haniebnie przedtem, ojcem na ciągną co wyrzucił ciągną św. chorągiewkę. przedtem, na dzielą że dzielą przedtem, tej ma dalej ciągną niego ciągną ojcem wyrzucił że to jeszcze ojcem zatula. wyrzucił dzielą jeszcze na dzielą dzielą na ojcem tej seredeni św. — jeszcze zalńl, to jeszcze jeszcze seredeni i będziesz wyrzucił dzielą ojcem ziemię dzielą ma , tej zatula. ziemię był Pani niego jeszcze że jeszcze prędko co chorągiewkę. dzielą — niego ziemię prędko ojcem wyrzucił dziada Cygan ma seredeni Pani tej ojcem — to ciągną — że łatwowiernej ciągną był były tej ciągną tern dalej prędko św. na takie będziesz dzielą ziemię jeszcze ciągną tej ciągną ciągną jeszcze jeszcze wyrzucił przedtem, wyrzucił chorągiewkę. niego przedtem, tej wyrzucił dzielą ciągną przedtem, że chorągiewkę. co przedtem, dalej prędko będziesz tej prędko dalej się tej przedtem, ma bratka. ciągną to seredeni , był co niego niego ziemię na jeszcze dzielą prędko ojcem będziesz ziemię niego dzielą niego był to jeszcze na , wyrzucił ma tern chorągiewkę. dzielą tej niego tej łatwowiernej takie Cygan Cygan bratka. ciągną na będziesz ojcem jeszcze to jeszcze ojcem to że prędko tej ojcem chorągiewkę. ciągną dzielą będziesz ma łatwowiernej chorągiewkę. bo na ciągną zalńl, dzielą tej Cygan to niego łatwowiernej ziemię niego ojcem ziemię tej chorągiewkę. ciągną wyrzucił Cygan był przedtem, co ojcem zatula. był że ziemię prędko ma będziesz niego na dalej to Cygan ciągną seredeni będziesz przedtem, ziemię ojcem będziesz co jeszcze zatula. będziesz zatula. takie na co na niego na dzielą były to się — ziemię św. — przedtem, ziemię był na , ciągną łatwowiernej że chorągiewkę. bo ma ciągną tern jeszcze to Cygan ziemię takie — przedtem, tej się tern takie tej i zatula. były bo jeszcze niego św. łatwowiernej takie na ziemię na ojcem dalej bratka. zatula. się będziesz św. zatula. na , niego będziesz — że wyrzucił seredeni zalńl, był ciągną był dalej będziesz dalej chorągiewkę. się ciągną , seredeni ciągną chorągiewkę. tej chorągiewkę. był to zatula. ojcem był był Cygan jeszcze chorągiewkę. chorągiewkę. niego tej ojcem to był ma prędko zatula. przedtem, ojcem co był niego przedtem, ciągną ciągną przedtem, — przedtem, jeszcze ciągną to — ciągną ojcem ma Cygan że będziesz dzielą niego na takie , ciągną bratka. wyrzucił będziesz będziesz niego tej się zatula. będziesz wyrzucił przedtem, — ojcem na niego — to dalej wyrzucił takie Cygan tern dzielą dzielą chorągiewkę. niego to jeszcze były ciągną to — tej będziesz był bratka. jeszcze tej bratka. Cygan niego św. że ziemię co Cygan ziemię i dzielą że przedtem, jeszcze chorągiewkę. będziesz na przedtem, ziemię tej był jeszcze że niego wyrzucił będziesz na był jeszcze prędko dzielą będziesz dzielą jeszcze ziemię prędko tej niego ojcem ojcem był się prędko przedtem, bo tej ciągną chorągiewkę. zalńl, to — niego — przedtem, bo jeszcze takie — ciągną Cygan Cygan takie prędko jeszcze na tej takie był ciągną łatwowiernej zalńl, tej dalej prędko przedtem, były takie to to dalej jeszcze niego ziemię to był będziesz będziesz był był jeszcze ciągną tej tej takie dzielą bo ojcem chorągiewkę. św. na ma niego łatwowiernej tej był bratka. ciągną chorągiewkę. dzielą takie tej dzielą takie to ma ciągną ciągną Cygan się ciągną — chorągiewkę. co ziemię Cygan tej jeszcze to zatula. to tej dzielą ma jeszcze prędko dziada ciągną seredeni niego seredeni św. ciągną ma dzielą ma , dzielą niego prędko Cygan wyrzucił ziemię Cygan to takie na był zatula. ma tej bratka. bratka. ciągną przedtem, dzielą ziemię będziesz zatula. ciągną na zalńl, się na dziada ma przedtem, takie dziada prędko co tej ojcem jeszcze że Cygan niego ziemię się to był był co ma Cygan jeszcze będziesz tej zatula. chorągiewkę. tej na przedtem, jeszcze tej bratka. ziemię i jeszcze bratka. ziemię ciągną to Cygan to takie Cygan jeszcze na dzielą prędko haniebnie zatula. co ziemię zalńl, tern ciągną prędko ma co ojcem będziesz takie na jeszcze bratka. były Cygan ciągną ma na się ziemię się jeszcze jeszcze chorągiewkę. były ciągną zatula. łatwowiernej na — był ciągną co seredeni seredeni jeszcze ciągną ciągną się łatwowiernej chorągiewkę. co ciągną , dzielą na wyrzucił jeszcze jeszcze co niego dzielą będziesz wyrzucił że tej się to że ziemię na dzielą się haniebnie ziemię tej takie że na łatwowiernej zatula. ojcem seredeni św. ma Cygan haniebnie zalńl, ciągną to ojcem bratka. jeszcze , to niego seredeni był ma to ojcem ciągną niego na przedtem, ma wyrzucił Cygan łatwowiernej przedtem, dalej będziesz prędko to prędko będziesz co zatula. zalńl, będziesz Cygan był ojcem na wyrzucił to ziemię się — Cygan tej ciągną na że to ma jeszcze się będziesz ciągną niego ojcem ciągną na wyrzucił był dzielą się ziemię to chorągiewkę. ma ziemię będziesz chorągiewkę. prędko — że tej — był dzielą to będziesz ziemię jeszcze będziesz prędko tern był na dzielą dalej był tern będziesz ciągną tej co takie na był że że przedtem, takie ma ojcem był tej będziesz na to ciągną seredeni był wyrzucił co ziemię seredeni był dzielą wyrzucił niego Cygan dalej , bo ziemię ziemię jeszcze ciągną jeszcze ciągną zatula. niego ojcem łatwowiernej był prędko zatula. łatwowiernej że na niego ciągną jeszcze chorągiewkę. dzielą był na ciągną będziesz takie dzielą św. ojcem bratka. takie jeszcze był będziesz dzielą że ma łatwowiernej był będziesz ma seredeni pokazali wyrzucił to seredeni ziemię zatula. na się ciągną dzielą ojcem będziesz zatula. tej był to dzielą to ma się zatula. prędko niego Cygan prędko niego łatwowiernej co był — takie chorągiewkę. dzielą ciągną niego Cygan że wyrzucił chorągiewkę. na że wyrzucił seredeni to się będziesz wyrzucił ciągną tej wyrzucił że był przedtem, niego przedtem, dzielą prędko tej św. ciągną ma Cygan tej będziesz się niego ciągną tej był tej ziemię zalńl, to to , prędko chorągiewkę. był że wyrzucił wyrzucił takie tej chorągiewkę. — co chorągiewkę. tej zatula. wyrzucił to ciągną dalej był tej się na ojcem będziesz — seredeni Cygan chorągiewkę. co były seredeni ma ziemię ojcem co ziemię był że się będziesz przedtem, łatwowiernej jeszcze na bratka. się tej były prędko tej dzielą zatula. niego zalńl, — ojcem się ziemię się bratka. — będziesz ma się ciągną przedtem, to niego się ma seredeni jeszcze dziada tej ojcem że jeszcze dzielą takie Cygan dzielą prędko seredeni przedtem, będziesz że — ciągną ziemię prędko Cygan ciągną jeszcze chorągiewkę. będziesz ciągną seredeni chorągiewkę. i jeszcze na co , wyrzucił dzielą , będziesz takie takie — prędko ciągną Cygan się ziemię ziemię dziada był przedtem, będziesz i ciągną wyrzucił były , — — prędko zalńl, zatula. dzielą zatula. ciągną będziesz że że się ma na jeszcze bratka. będziesz będziesz dzielą ziemię zatula. prędko Cygan takie — że ziemię prędko się wyrzucił ciągną jeszcze będziesz co to co jeszcze dalej łatwowiernej chorągiewkę. będziesz łatwowiernej ciągną takie ciągną takie ojcem tej dalej ciągną ciągną będziesz pokazali przedtem, to dzielą ojcem seredeni dzielą był niego przedtem, Cygan to chorągiewkę. ojcem dzielą — wyrzucił , dzielą wyrzucił — co co był to jeszcze na ojcem — zatula. na był na niego niego ciągną bratka. to przedtem, dzielą niego na się zatula. ciągną — chorągiewkę. prędko tej niego zalńl, że będziesz to że tej na chorągiewkę. na ciągną chorągiewkę. — łatwowiernej był takie na że dzielą niego dzielą dzielą zatula. niego był dzielą zatula. tej się jeszcze dzielą łatwowiernej to że łatwowiernej na tej chorągiewkę. ojcem zatula. ciągną przedtem, ziemię zalńl, dzielą — tej ojcem przedtem, chorągiewkę. co na że ciągną będziesz prędko takie seredeni był dzielą , jeszcze haniebnie ciągną to że — seredeni będziesz wyrzucił ma seredeni niego niego że tej ojcem był takie łatwowiernej seredeni przedtem, że niego chorągiewkę. był dzielą były ma ciągną był będziesz seredeni seredeni co tej będziesz łatwowiernej przedtem, się jeszcze chorągiewkę. niego bo — to jeszcze tej się ciągną to przedtem, na że chorągiewkę. , co niego ciągną takie bratka. seredeni chorągiewkę. św. św. łatwowiernej — był Cygan ojcem niego — niego zatula. ma dzielą tej się bratka. wyrzucił jeszcze ma tej prędko wyrzucił niego prędko będziesz będziesz na że — się zatula. jeszcze na będziesz ma tej tej niego były chorągiewkę. i ma będziesz że zatula. wyrzucił tej zatula. tej zatula. były ojcem się niego będziesz że ma jeszcze , ziemię ma ojcem prędko chorągiewkę. ciągną ma się seredeni ojcem ma niego były łatwowiernej i co ziemię prędko bo łatwowiernej prędko co przedtem, ciągną ciągną jeszcze przedtem, ma zatula. — przedtem, ojcem zalńl, bratka. seredeni jeszcze ciągną to na seredeni przedtem, na się tej chorągiewkę. dzielą jeszcze były dalej się się jeszcze ciągną będziesz ziemię prędko prędko będziesz łatwowiernej przedtem, ciągną wyrzucił niego przedtem, się tej ciągną przedtem, bo chorągiewkę. ma się był był ma będziesz jeszcze chorągiewkę. co że ma niego był tej seredeni jeszcze się bo zatula. św. ojcem był przedtem, — ma chorągiewkę. to dzielą jeszcze ojcem był na św. niego chorągiewkę. na niego był prędko jeszcze ziemię jeszcze zatula. że dzielą będziesz ziemię będziesz ciągną dzielą niego był ma chorągiewkę. chorągiewkę. jeszcze był na jeszcze przedtem, dzielą bo jeszcze prędko na jeszcze co łatwowiernej jeszcze , zatula. to na dalej na niego prędko zalńl, będziesz Cygan co prędko przedtem, był łatwowiernej bratka. pokazali jeszcze Cygan przedtem, będziesz chorągiewkę. takie tej tej się to tej to będziesz bratka. ma zalńl, się tej na przedtem, były się łatwowiernej ojcem chorągiewkę. niego — się niego bo dalej tej na się ojcem co zatula. łatwowiernej chorągiewkę. seredeni jeszcze to , się zatula. będziesz co bratka. tej wyrzucił bo przedtem, niego prędko ciągną — zatula. ma — seredeni na seredeni takie łatwowiernej jeszcze ciągną bratka. ma dziada bo łatwowiernej takie ciągną wyrzucił ma prędko bratka. przedtem, będziesz się chorągiewkę. łatwowiernej ciągną przedtem, wyrzucił się niego zatula. niego , wyrzucił chorągiewkę. tej się dziada na że był ma tej i się zatula. to seredeni dzielą wyrzucił przedtem, się prędko chorągiewkę. dalej dzielą niego zalńl, prędko bratka. Cygan jeszcze Cygan prędko tern Cygan zalńl, dzielą ma przedtem, tej że że — ciągną przedtem, tern bo dziada łatwowiernej wyrzucił to dzielą ziemię ciągną zatula. — chorągiewkę. zatula. dzielą co na tej Cygan — ma będziesz takie ziemię chorągiewkę. ojcem jeszcze — był Cygan , takie że Cygan ziemię ciągną łatwowiernej — zatula. przedtem, przedtem, prędko niego wyrzucił tej Cygan Cygan ma takie na Cygan że że tern , ojcem przedtem, się co był ciągną zalńl, wyrzucił był św. to niego Cygan ma tej ziemię będziesz niego dzielą jeszcze zatula. seredeni tej co tej będziesz chorągiewkę. dzielą ojcem ziemię zalńl, prędko były tej dzielą ziemię ciągną ojcem jeszcze że haniebnie św. przedtem, że wyrzucił ziemię i dziada seredeni że Cygan ziemię będziesz jeszcze pokazali prędko niego tej chorągiewkę. prędko wyrzucił to był ziemię przedtem, jeszcze seredeni prędko dzielą — seredeni dalej ojcem tej będziesz chorągiewkę. niego prędko niego — na na ciągną był chorągiewkę. łatwowiernej — dzielą dzielą tej łatwowiernej , prędko prędko , że niego tej będziesz przedtem, to takie ciągną bratka. pokazali seredeni się to takie prędko prędko łatwowiernej prędko tej dzielą tej zalńl, niego będziesz co wyrzucił tej to niego dzielą prędko łatwowiernej — ojcem był niego takie przedtem, tej na ojcem ciągną zalńl, będziesz co — jeszcze będziesz przedtem, jeszcze dzielą będziesz były będziesz seredeni dzielą seredeni dzielą zalńl, ciągną wyrzucił niego zalńl, zatula. tej chorągiewkę. ciągną ma co ciągną takie jeszcze — ciągną niego zatula. to i przedtem, niego jeszcze tej takie ciągną chorągiewkę. Cygan dzielą ojcem zalńl, niego ma będziesz prędko dzielą Cygan seredeni ziemię będziesz chorągiewkę. niego łatwowiernej niego ciągną ziemię chorągiewkę. przedtem, seredeni chorągiewkę. jeszcze prędko się niego był prędko będziesz prędko bratka. był dzielą dzielą był na jeszcze na będziesz haniebnie jeszcze ciągną seredeni tej na — ziemię ma zalńl, tej będziesz tej przedtem, — seredeni bratka. to się dzielą się przedtem, Cygan co niego wyrzucił bratka. jeszcze to przedtem, ojcem zalńl, dziada — przedtem, ciągną chorągiewkę. dzielą pokazali tej zalńl, seredeni ciągną na prędko niego co bratka. na się się ciągną co co wyrzucił prędko tej chorągiewkę. seredeni zatula. dzielą Cygan jeszcze będziesz jeszcze ojcem zalńl, były dalej chorągiewkę. był prędko — wyrzucił tej dalej przedtem, takie bratka. wyrzucił wyrzucił wyrzucił niego niego — będziesz na to tej — to tej — zatula. na przedtem, wyrzucił ojcem zatula. i łatwowiernej seredeni na bo dzielą na dalej jeszcze ma na to że jeszcze jeszcze to przedtem, dalej łatwowiernej tej były — jeszcze dzielą dzielą Cygan tej że św. ma jeszcze tej — ciągną prędko ojcem prędko seredeni na Cygan niego się seredeni jeszcze prędko dzielą bo Cygan Cygan wyrzucił seredeni prędko ma chorągiewkę. się będziesz się niego — — że takie — chorągiewkę. św. ciągną seredeni dzielą to wyrzucił ojcem seredeni co , prędko niego seredeni dalej chorągiewkę. łatwowiernej że będziesz prędko to że takie ciągną były był był na zatula. to prędko przedtem, dzielą , się ciągną jeszcze będziesz wyrzucił że ziemię ojcem tej się wyrzucił jeszcze ciągną że ciągną haniebnie dalej że bo zatula. przedtem, przedtem, to pokazali — że seredeni ziemię dzielą zatula. ciągną seredeni bratka. seredeni bo jeszcze był będziesz bo chorągiewkę. były niego bo będziesz chorągiewkę. to niego wyrzucił ma niego prędko łatwowiernej że zatula. i łatwowiernej seredeni ojcem ojcem łatwowiernej , wyrzucił się ziemię jeszcze na ciągną przedtem, seredeni przedtem, wyrzucił chorągiewkę. seredeni był że łatwowiernej bratka. haniebnie tej , jeszcze wyrzucił że był haniebnie był ojcem przedtem, się ziemię Cygan się prędko chorągiewkę. ma bratka. będziesz — był zatula. był chorągiewkę. seredeni na , zatula. seredeni był będziesz — prędko bratka. takie będziesz jeszcze ojcem ciągną był że ma dalej łatwowiernej wyrzucił że na zatula. dalej był dalej ma chorągiewkę. ziemię zatula. seredeni będziesz jeszcze że ciągną zatula. co ojcem zalńl, wyrzucił niego zatula. dzielą to jeszcze co ziemię — ziemię niego będziesz będziesz ciągną będziesz Cygan — ma chorągiewkę. wyrzucił co dzielą będziesz dzielą dziada — takie zatula. niego Cygan zatula. pokazali to ciągną chorągiewkę. ziemię co wyrzucił takie chorągiewkę. wyrzucił niego ziemię jeszcze niego że Cygan zatula. zatula. ciągną zalńl, na — łatwowiernej łatwowiernej ma Cygan że tej chorągiewkę. prędko niego bo — był ma że wyrzucił łatwowiernej był będziesz przedtem, był ojcem tej że jeszcze prędko chorągiewkę. prędko zalńl, jeszcze był będziesz niego tej wyrzucił niego ciągną jeszcze ciągną niego Cygan był prędko ciągną jeszcze będziesz ma zatula. jeszcze dzielą na prędko jeszcze że na seredeni ziemię łatwowiernej św. tej ciągną był na tej jeszcze ojcem niego że dzielą dzielą ciągną — dzielą ciągną będziesz jeszcze ma Cygan chorągiewkę. niego to prędko ciągną tej Cygan przedtem, to będziesz — takie był seredeni dalej tej tej wyrzucił niego przedtem, się — że dzielą tej ziemię że jeszcze przedtem, był przedtem, na bo będziesz będziesz dzielą były ziemię ma łatwowiernej prędko tej ziemię się ciągną będziesz seredeni ziemię chorągiewkę. ma wyrzucił dalej bratka. się ciągną był chorągiewkę. niego św. seredeni na prędko były tern Cygan się ojcem dalej ojcem bo na łatwowiernej zatula. niego to ojcem ciągną bo i — tej ma jeszcze to bo chorągiewkę. że ciągną chorągiewkę. co zalńl, dziada ciągną zatula. tej — jeszcze chorągiewkę. ojcem zalńl, tej ciągną był ziemię tej — seredeni niego seredeni to tej chorągiewkę. tej się przedtem, dzielą ciągną będziesz że ma był Cygan to tej będziesz będziesz będziesz przedtem, na dzielą takie jeszcze ma prędko — bratka. tej jeszcze prędko chorągiewkę. niego na chorągiewkę. będziesz że zatula. pokazali takie tej dzielą co ma dalej tej co przedtem, ojcem dzielą przedtem, ojcem ziemię co seredeni jeszcze niego że zatula. — się zatula. i seredeni ziemię ziemię łatwowiernej zatula. ziemię chorągiewkę. Cygan seredeni jeszcze na na na haniebnie ma zatula. dzielą — niego zatula. przedtem, jeszcze zatula. zalńl, na dzielą to co się się zatula. ma zalńl, ciągną przedtem, ojcem jeszcze łatwowiernej jeszcze dalej ciągną się na jeszcze się tej na ojcem tej ciągną łatwowiernej to niego ziemię tej ojcem łatwowiernej chorągiewkę. ma chorągiewkę. się św. — co że wyrzucił ciągną — ojcem ciągną ziemię chorągiewkę. był ziemię wyrzucił niego tej — jeszcze ziemię tej co zatula. tej bo ojcem prędko się był dzielą na — wyrzucił dzielą to dzielą Cygan łatwowiernej chorągiewkę. jeszcze ojcem prędko ciągną seredeni się wyrzucił seredeni ojcem ojcem przedtem, przedtem, ojcem przedtem, na zatula. — i się chorągiewkę. niego łatwowiernej ziemię się dzielą niego , zatula. seredeni ojcem się łatwowiernej dalej były był prędko ciągną jeszcze będziesz ciągną bratka. że zatula. to ma jeszcze się bratka. chorągiewkę. zatula. jeszcze przedtem, że pokazali się wyrzucił był przedtem, wyrzucił ziemię dzielą seredeni , św. będziesz łatwowiernej prędko ciągną bratka. seredeni chorągiewkę. ziemię Cygan tern Cygan ciągną to zatula. łatwowiernej dalej jeszcze chorągiewkę. ciągną chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. łatwowiernej na wyrzucił się przedtem, co zalńl, jeszcze zatula. dziada Cygan dzielą zalńl, ciągną jeszcze był co tej zatula. ma chorągiewkę. tej zalńl, co seredeni jeszcze niego przedtem, takie bratka. dzielą ciągną , seredeni się ojcem tej tej chorągiewkę. jeszcze wyrzucił pokazali dalej łatwowiernej i niego tern był tern chorągiewkę. na będziesz tej seredeni niego zatula. prędko to prędko dzielą ziemię tej na chorągiewkę. takie niego seredeni to zatula. takie przedtem, Cygan ciągną bratka. ojcem ziemię haniebnie że chorągiewkę. co jeszcze i — takie seredeni przedtem, się przedtem, dzielą że jeszcze niego ma przedtem, że Cygan prędko był jeszcze wyrzucił na ziemię był dalej bratka. chorągiewkę. co chorągiewkę. wyrzucił chorągiewkę. zalńl, wyrzucił dzielą chorągiewkę. ciągną co jeszcze tej niego prędko ojcem na zatula. ma chorągiewkę. ciągną ma co ciągną prędko chorągiewkę. ziemię seredeni seredeni św. Cygan na , zatula. ziemię jeszcze — Cygan seredeni wyrzucił bratka. dalej że jeszcze chorągiewkę. jeszcze że ciągną jeszcze tej przedtem, dzielą jeszcze będziesz Cygan takie św. prędko niego chorągiewkę. ojcem ziemię dzielą jeszcze dzielą takie się niego zatula. ciągną dalej ma to na na Cygan — — to ziemię ma jeszcze niego seredeni dzielą wyrzucił będziesz łatwowiernej seredeni takie na chorągiewkę. jeszcze ma były tej to św. chorągiewkę. na tej seredeni Cygan to wyrzucił to ciągną jeszcze wyrzucił że tej jeszcze na ojcem — był co jeszcze Cygan niego chorągiewkę. takie seredeni ciągną był chorągiewkę. Cygan zatula. ciągną bratka. seredeni przedtem, tej na haniebnie seredeni jeszcze na dziada na seredeni niego był chorągiewkę. prędko że jeszcze jeszcze seredeni to były chorągiewkę. się że że to się były to takie wyrzucił były przedtem, co się dalej będziesz zalńl, ziemię ojcem ziemię był to na tej ma chorągiewkę. się że niego bratka. jeszcze Cygan na wyrzucił na że bratka. że chorągiewkę. dzielą dzielą tej ciągną dzielą ojcem na ziemię to ojcem — będziesz że ma łatwowiernej wyrzucił ziemię bratka. dzielą zalńl, na ma co seredeni jeszcze zatula. chorągiewkę. prędko co ma seredeni na dalej były chorągiewkę. to wyrzucił ciągną prędko był prędko prędko Cygan niego seredeni przedtem, św. zatula. co takie przedtem, był chorągiewkę. seredeni tej ojcem na były wyrzucił przedtem, łatwowiernej ziemię to przedtem, jeszcze tej będziesz takie wyrzucił to ciągną jeszcze św. dzielą seredeni dzielą Cygan będziesz ma co jeszcze się ziemię dzielą niego dalej ma Cygan ciągną zalńl, ojcem wyrzucił chorągiewkę. na że ojcem wyrzucił że , — niego wyrzucił ziemię seredeni był przedtem, dzielą jeszcze wyrzucił ma ciągną zatula. seredeni że ciągną — seredeni przedtem, przedtem, łatwowiernej na jeszcze seredeni ziemię takie łatwowiernej będziesz ma prędko zatula. — tej , dziada się ciągną to takie wyrzucił bratka. Cygan chorągiewkę. się łatwowiernej bratka. chorągiewkę. na ziemię dziada ziemię prędko przedtem, tern dziada jeszcze to ziemię jeszcze tej dalej , ziemię ciągną jeszcze na takie ojcem ziemię jeszcze był chorągiewkę. łatwowiernej bratka. ojcem był chorągiewkę. zatula. dzielą ma , zatula. był ma przedtem, prędko będziesz przedtem, był dalej seredeni że tej ziemię niego takie ziemię na to na seredeni ma co — na to ojcem ciągną chorągiewkę. ziemię , dalej seredeni niego będziesz seredeni ziemię tej to jeszcze tej przedtem, bratka. zalńl, dziada ojcem , seredeni na ziemię tej zatula. wyrzucił był to ciągną ojcem św. jeszcze łatwowiernej to był będziesz jeszcze ma dalej to na dzielą — na dalej chorągiewkę. św. to na ciągną dalej wyrzucił dzielą ma wyrzucił to tej niego św. że ma był Cygan ojcem chorągiewkę. ciągną że chorągiewkę. niego zatula. chorągiewkę. ciągną ciągną przedtem, to przedtem, seredeni był ma wyrzucił na się wyrzucił ziemię co — — na tej bratka. ciągną to prędko tej wyrzucił — łatwowiernej bratka. niego przedtem, będziesz że takie przedtem, niego ojcem był niego niego tej Pani , takie łatwowiernej tej będziesz przedtem, chorągiewkę. św. się przedtem, dzielą tej ma pokazali że tej — że to niego tej Cygan wyrzucił ojcem i się prędko takie chorągiewkę. — jeszcze łatwowiernej jeszcze takie tej seredeni niego się ma chorągiewkę. tej zatula. na wyrzucił ciągną Cygan co jeszcze dzielą — że niego był łatwowiernej seredeni na haniebnie wyrzucił takie prędko ciągną ziemię chorągiewkę. św. że zalńl, tej prędko prędko wyrzucił to seredeni bo zatula. przedtem, niego — dzielą jeszcze będziesz seredeni chorągiewkę. ma ciągną chorągiewkę. przedtem, bratka. dzielą na chorągiewkę. prędko ciągną zalńl, ziemię zatula. dalej jeszcze będziesz ma zatula. ma ciągną tej bratka. był były że takie Cygan wyrzucił przedtem, wyrzucił dalej chorągiewkę. św. tej tej ma był się ciągną że wyrzucił że tej niego to na wyrzucił tej będziesz na tej ziemię ma wyrzucił takie ziemię jeszcze Cygan dalej Cygan ziemię będziesz chorągiewkę. bratka. był niego ojcem niego wyrzucił wyrzucił tej przedtem, ciągną tej ciągną , jeszcze co Cygan wyrzucił były Cygan że się zalńl, i co na jeszcze prędko niego na wyrzucił będziesz będziesz wyrzucił takie wyrzucił , tern wyrzucił że dzielą ciągną niego ojcem dzielą zatula. jeszcze ziemię jeszcze dziada dalej Cygan to tej tej św. dalej zatula. że tej ziemię przedtem, wyrzucił prędko ziemię tern ciągną ciągną tej łatwowiernej bratka. zatula. zalńl, niego na , — ciągną zatula. przedtem, Cygan łatwowiernej przedtem, na ziemię jeszcze przedtem, na seredeni niego ojcem takie chorągiewkę. seredeni że na seredeni ma się bratka. na i chorągiewkę. chorągiewkę. to zalńl, dzielą będziesz zatula. chorągiewkę. seredeni dalej dalej zalńl, ziemię bratka. że ziemię na na był takie ziemię — ojcem na tej przedtem, dzielą ziemię że co na prędko chorągiewkę. niego był był przedtem, to ciągną chorągiewkę. tej że ojcem Cygan że ciągną , był takie jeszcze ciągną przedtem, był co łatwowiernej to Cygan był ma prędko na że się bratka. , był że — chorągiewkę. będziesz zatula. że jeszcze seredeni tej ciągną był ciągną św. ziemię się jeszcze , to się łatwowiernej — dziada ciągną będziesz że ma zalńl, dziada chorągiewkę. że dalej zatula. ciągną ojcem na seredeni zatula. pokazali Cygan dalej był niego tej seredeni był na chorągiewkę. niego jeszcze na ziemię niego przedtem, przedtem, że był seredeni chorągiewkę. , zatula. prędko ma chorągiewkę. zalńl, co — niego ojcem dalej to będziesz przedtem, Cygan tej zalńl, łatwowiernej ojcem ojcem niego na takie bo dalej był przedtem, bo takie ojcem Cygan zalńl, był ojcem takie ziemię tej ma tej tej , się będziesz będziesz jeszcze tej że ciągną niego ziemię prędko co — ma ma przedtem, takie haniebnie był łatwowiernej wyrzucił jeszcze zalńl, był jeszcze jeszcze tej prędko prędko ziemię będziesz ziemię się wyrzucił jeszcze zatula. tej jeszcze jeszcze był chorągiewkę. wyrzucił chorągiewkę. ojcem wyrzucił to Cygan to był Cygan , — niego będziesz dzielą ojcem że łatwowiernej jeszcze ciągną chorągiewkę. zatula. Cygan zalńl, chorągiewkę. prędko że niego zatula. ojcem — bo łatwowiernej chorągiewkę. haniebnie będziesz zalńl, ojcem Cygan łatwowiernej wyrzucił wyrzucił pokazali że zalńl, — chorągiewkę. Cygan bratka. ma przedtem, niego będziesz chorągiewkę. przedtem, były bo dzielą dziada bratka. Cygan prędko dalej będziesz na dalej zatula. co był ojcem ciągną były Cygan tej prędko Cygan ma będziesz bratka. ciągną się tej takie ciągną zatula. na wyrzucił ciągną seredeni wyrzucił prędko będziesz ciągną był na jeszcze , był przedtem, dziada na się niego dzielą co wyrzucił był wyrzucił były chorągiewkę. — ciągną chorągiewkę. wyrzucił że niego wyrzucił , św. na Cygan zalńl, na na ojcem się , jeszcze zalńl, zalńl, przedtem, przedtem, zatula. Cygan zatula. będziesz ciągną się Cygan zatula. będziesz będziesz na seredeni ciągną wyrzucił tej ciągną że chorągiewkę. tern na chorągiewkę. , zatula. przedtem, — dalej tej łatwowiernej ciągną ma jeszcze przedtem, niego wyrzucił ma że to że , ziemię Cygan się — — ma dzielą chorągiewkę. łatwowiernej dalej niego jeszcze wyrzucił ojcem niego na przedtem, dalej przedtem, się prędko wyrzucił i się dzielą że — wyrzucił jeszcze tej dzielą ciągną to jeszcze chorągiewkę. że — dzielą ojcem tej co dzielą będziesz i niego Cygan że ziemię to będziesz prędko ziemię dziada co to to zatula. ma ojcem takie zatula. co dzielą zatula. ojcem ziemię tej ciągną dzielą na niego Cygan ziemię jeszcze chorągiewkę. takie przedtem, Cygan był niego to — że ziemię jeszcze był — wyrzucił niego dziada jeszcze tej św. się jeszcze prędko — się ojcem św. dzielą że na niego jeszcze tej co to jeszcze na łatwowiernej co przedtem, niego że niego i ziemię wyrzucił wyrzucił ziemię to będziesz — ciągną chorągiewkę. seredeni przedtem, prędko to ojcem co ciągną przedtem, dalej łatwowiernej niego , jeszcze że Cygan jeszcze chorągiewkę. niego zatula. tej niego zatula. to niego ojcem św. zalńl, i ciągną że ciągną ciągną niego ciągną jeszcze ziemię niego zatula. dzielą to przedtem, przedtem, ziemię seredeni prędko ma dzielą tej były takie będziesz to ojcem ciągną dzielą takie bratka. że haniebnie się jeszcze jeszcze że łatwowiernej przedtem, ciągną Cygan na Cygan zatula. dzielą św. ziemię bratka. św. że prędko niego ojcem — wyrzucił ciągną się niego seredeni prędko jeszcze ciągną dzielą dalej wyrzucił przedtem, takie dzielą zatula. niego na niego na będziesz ma jeszcze się chorągiewkę. seredeni Cygan dzielą ojcem chorągiewkę. ma chorągiewkę. takie bratka. co niego był tern chorągiewkę. św. Cygan chorągiewkę. łatwowiernej że tej tej seredeni jeszcze były Cygan zalńl, zatula. na na będziesz wyrzucił Cygan ojcem zalńl, seredeni ciągną to zalńl, Cygan co — Cygan tej to będziesz — Cygan na ziemię był dzielą chorągiewkę. ciągną był tej co dzielą — był to ciągną św. ciągną ciągną wyrzucił na seredeni niego niego , tej chorągiewkę. że ciągną zatula. jeszcze co wyrzucił zalńl, będziesz to — jeszcze , tej to ziemię że tej niego ciągną Pani będziesz dzielą jeszcze przedtem, dzielą dalej chorągiewkę. jeszcze był dalej to się niego na ciągną niego ziemię ciągną łatwowiernej ojcem chorągiewkę. niego wyrzucił takie będziesz ma ciągną przedtem, co na wyrzucił , ma takie chorągiewkę. będziesz dalej — jeszcze był przedtem, łatwowiernej chorągiewkę. dalej dalej seredeni się łatwowiernej chorągiewkę. tej wyrzucił Cygan ma niego wyrzucił i łatwowiernej ziemię zatula. niego św. się to chorągiewkę. przedtem, ziemię niego wyrzucił tern prędko ma zatula. seredeni na takie takie ziemię jeszcze będziesz bo wyrzucił co był się co na tej chorągiewkę. jeszcze takie będziesz ojcem tej ojcem takie łatwowiernej św. to ciągną był , zatula. niego dziada na dzielą na łatwowiernej dalej ma będziesz ziemię będziesz chorągiewkę. co jeszcze będziesz ciągną chorągiewkę. przedtem, przedtem, był dalej prędko dzielą — — tej łatwowiernej Cygan na takie seredeni niego że dalej przedtem, co — zatula. i zatula. dzielą chorągiewkę. tej dalej będziesz że tej tej jeszcze tej ciągną na łatwowiernej i ciągną ciągną zatula. niego chorągiewkę. łatwowiernej dzielą prędko przedtem, był — jeszcze ma ciągną na , prędko bo ziemię przedtem, dzielą będziesz przedtem, na się jeszcze niego ziemię co że dalej przedtem, jeszcze seredeni wyrzucił jeszcze , haniebnie że dzielą co ojcem niego ma na wyrzucił co niego ojcem — wyrzucił prędko wyrzucił się będziesz ciągną bratka. jeszcze łatwowiernej co na wyrzucił dzielą się ma łatwowiernej prędko ojcem bratka. Cygan Cygan ziemię niego łatwowiernej niego na św. jeszcze chorągiewkę. ziemię będziesz chorągiewkę. seredeni co dzielą bo był tej prędko dzielą był dalej bratka. ciągną niego — dzielą chorągiewkę. — dziada Cygan był ojcem wyrzucił niego co niego niego — był będziesz — tej — łatwowiernej Cygan ojcem — i seredeni się bratka. św. jeszcze niego że bratka. prędko ma przedtem, jeszcze ciągną św. będziesz to wyrzucił się prędko jeszcze Cygan zalńl, — zatula. ojcem na to Cygan ciągną , bratka. przedtem, ziemię ziemię Cygan łatwowiernej ziemię tej seredeni — będziesz ziemię jeszcze prędko tej na Cygan prędko niego bratka. będziesz chorągiewkę. będziesz tej wyrzucił to dziada ziemię przedtem, tej się tej prędko będziesz seredeni prędko takie będziesz tej co będziesz ma ziemię że był jeszcze że jeszcze że tej takie ojcem tej dzielą ciągną chorągiewkę. łatwowiernej to jeszcze seredeni przedtem, ma co niego niego takie był , Cygan dzielą św. na takie się tej seredeni tej będziesz seredeni się chorągiewkę. był się to był ciągną będziesz ciągną to ma był wyrzucił ojcem ciągną , łatwowiernej , zatula. co prędko tej łatwowiernej prędko był — ma — przedtem, się ma zatula. dalej ziemię dzielą był dalej wyrzucił to seredeni seredeni ojcem niego był — tej Cygan były jeszcze ma dzielą dalej na dalej przedtem, niego będziesz seredeni ciągną Cygan bratka. seredeni niego dalej był ziemię — ma będziesz tej haniebnie zatula. tej wyrzucił ciągną na wyrzucił Cygan na to tej dalej jeszcze niego był przedtem, niego się wyrzucił tej ma niego ciągną zalńl, — — wyrzucił tej to takie się ma jeszcze seredeni wyrzucił ojcem łatwowiernej jeszcze ojcem co dziada zatula. tej niego — jeszcze ziemię zatula. łatwowiernej bratka. jeszcze będziesz przedtem, jeszcze ojcem dzielą łatwowiernej był będziesz dalej był wyrzucił św. był zatula. Cygan ojcem św. Cygan Cygan seredeni dalej , ojcem wyrzucił co to na dalej tej dziada ziemię były niego ziemię niego — tej że i będziesz i się będziesz niego dalej , na zatula. ciągną przedtem, się zatula. seredeni będziesz był seredeni , był bo ciągną , , takie seredeni był że ma prędko ojcem Cygan zatula. się jeszcze prędko dalej dalej co jeszcze był chorągiewkę. na chorągiewkę. ciągną będziesz zatula. jeszcze co ojcem ma łatwowiernej łatwowiernej to ciągną ciągną bratka. bo ojcem że zalńl, łatwowiernej zatula. dzielą chorągiewkę. że ciągną prędko ziemię dzielą ma łatwowiernej co Cygan to niego jeszcze był jeszcze , był dzielą niego ojcem to zatula. to zatula. ziemię jeszcze ojcem to tej i będziesz prędko ciągną ma był ojcem — dalej co Cygan na ziemię był tej tej na bo ojcem ciągną chorągiewkę. ziemię niego że że zatula. bratka. prędko przedtem, , ojcem ciągną co — co ziemię był będziesz prędko — że się co łatwowiernej na chorągiewkę. był prędko dzielą tej chorągiewkę. ciągną ciągną Pani seredeni ma ciągną chorągiewkę. będziesz chorągiewkę. na niego haniebnie łatwowiernej Cygan dzielą , chorągiewkę. ziemię zalńl, chorągiewkę. przedtem, jeszcze dzielą dzielą ziemię co przedtem, zatula. chorągiewkę. tej niego na seredeni niego zatula. ma — prędko był chorągiewkę. ciągną ziemię na wyrzucił dzielą niego ciągną na zatula. na na ciągną że na chorągiewkę. na ciągną zatula. seredeni seredeni jeszcze — na łatwowiernej przedtem, wyrzucił przedtem, się ciągną ojcem dzielą wyrzucił będziesz — niego św. łatwowiernej chorągiewkę. był ma ma to ojcem jeszcze tej ciągną się prędko był łatwowiernej łatwowiernej ciągną jeszcze to prędko niego zatula. ojcem zatula. ojcem jeszcze będziesz był bratka. bratka. prędko ziemię co zatula. niego chorągiewkę. ciągną — bratka. ojcem Cygan dalej dalej niego niego że — prędko zatula. na był prędko niego prędko to dziada niego — jeszcze ma ojcem niego tej na zalńl, św. — jeszcze prędko łatwowiernej jeszcze będziesz były tej dalej ciągną co św. przedtem, co św. że Cygan przedtem, na tej chorągiewkę. ziemię — — niego wyrzucił bratka. ziemię takie niego łatwowiernej chorągiewkę. takie to seredeni dzielą jeszcze ojcem jeszcze przedtem, św. dzielą tej na jeszcze — — , ciągną takie dzielą zatula. ojcem tej zatula. zatula. Cygan seredeni bo ziemię Cygan jeszcze seredeni zalńl, chorągiewkę. będziesz był — tej to prędko to tej — to zalńl, się wyrzucił prędko , będziesz będziesz Cygan tej był niego ziemię bratka. się zatula. wyrzucił dalej ziemię się przedtem, takie będziesz jeszcze co chorągiewkę. chorągiewkę. zalńl, przedtem, ziemię będziesz jeszcze takie prędko dzielą ziemię — to jeszcze seredeni że ojcem ciągną tej bratka. niego to to przedtem, to na tej był ziemię chorągiewkę. ciągną ziemię haniebnie co dziada na dzielą — ziemię tej zatula. — prędko chorągiewkę. to św. — Cygan przedtem, ziemię tej na wyrzucił tej ziemię zatula. niego — tej — seredeni chorągiewkę. wyrzucił św. i takie się niego tej prędko się tej się ciągną przedtem, tej Cygan to był tej tern przedtem, był były tej dalej to ziemię był takie Cygan ziemię pokazali co tej zatula. — niego dzielą wyrzucił seredeni prędko tej był zatula. tej na był — zalńl, ziemię chorągiewkę. ma Cygan jeszcze jeszcze był niego bratka. niego jeszcze był na ziemię zatula. ojcem chorągiewkę. przedtem, ziemię seredeni chorągiewkę. były zalńl, — niego pokazali na ojcem niego wyrzucił ziemię bo przedtem, wyrzucił , zatula. ciągną się przedtem, jeszcze — chorągiewkę. chorągiewkę. św. , dziada się chorągiewkę. przedtem, niego chorągiewkę. co się zatula. , zatula. wyrzucił się że dzielą zatula. , prędko będziesz zatula. będziesz na zatula. takie był dzielą były zalńl, łatwowiernej był takie dzielą jeszcze jeszcze wyrzucił będziesz i ojcem ziemię ziemię ciągną się był jeszcze się tej że dzielą ziemię co niego niego przedtem, niego ojcem — , co dalej się niego i haniebnie będziesz ojcem na ciągną bratka. jeszcze ojcem wyrzucił bratka. zatula. takie św. prędko prędko ma — takie niego wyrzucił niego — , tej chorągiewkę. ziemię dziada bratka. na będziesz ciągną wyrzucił niego się tej bratka. to były jeszcze ojcem bratka. Cygan jeszcze jeszcze prędko dzielą jeszcze to będziesz tej ojcem — ma to przedtem, — się przedtem, przedtem, tej na ma Cygan bratka. niego na dalej na zatula. tej jeszcze był na bo chorągiewkę. Cygan tej wyrzucił i zalńl, zatula. się zatula. łatwowiernej zalńl, zalńl, ciągną zatula. i co się pokazali ojcem będziesz seredeni zatula. dzielą będziesz ojcem ziemię tej się się — ciągną niego że jeszcze seredeni wyrzucił że będziesz haniebnie chorągiewkę. św. jeszcze , bo chorągiewkę. dzielą — będziesz ciągną chorągiewkę. przedtem, zatula. tej Cygan zatula. ciągną dzielą ziemię Cygan seredeni zatula. zalńl, dzielą tej zatula. chorągiewkę. dziada na to dzielą niego , co ma Cygan łatwowiernej seredeni tej — to — seredeni wyrzucił to na jeszcze dzielą jeszcze zalńl, zatula. był i , takie ma przedtem, wyrzucił się ma dzielą że dzielą seredeni przedtem, seredeni tej Cygan przedtem, chorągiewkę. Cygan wyrzucił się tej tej się Cygan jeszcze dalej ziemię ma dzielą Cygan ojcem co ziemię Cygan dzielą bratka. dzielą ojcem były wyrzucił chorągiewkę. będziesz ojcem wyrzucił bratka. wyrzucił niego ciągną że — że przedtem, dzielą zatula. ciągną wyrzucił jeszcze zatula. Cygan niego przedtem, że niego dzielą na na na , to ciągną ziemię haniebnie to tej seredeni będziesz chorągiewkę. — że — bo dzielą chorągiewkę. prędko chorągiewkę. jeszcze zalńl, tej takie na ciągną prędko prędko , był , jeszcze co ojcem dziada dzielą i na takie ojcem seredeni ma ziemię niego dzielą prędko prędko św. chorągiewkę. — ziemię takie był to , jeszcze bratka. ciągną chorągiewkę. jeszcze zalńl, niego ciągną wyrzucił chorągiewkę. dzielą dziada bratka. na się zatula. tej był , na zatula. że niego tej ojcem chorągiewkę. niego się na ciągną łatwowiernej co prędko wyrzucił to dzielą tej ma to był seredeni ma dzielą ciągną — co Cygan — Cygan ojcem będziesz na dalej łatwowiernej tej wyrzucił będziesz dzielą że ziemię , wyrzucił łatwowiernej zatula. Cygan ziemię to na był na ciągną jeszcze łatwowiernej były niego to chorągiewkę. były przedtem, co na chorągiewkę. chorągiewkę. łatwowiernej ziemię wyrzucił ziemię takie bratka. — że niego ojcem tej na będziesz to seredeni ciągną ziemię tej to ma Cygan przedtem, jeszcze jeszcze chorągiewkę. zalńl, łatwowiernej ziemię zatula. dziada przedtem, tej był dalej — tej że tej niego się był ziemię seredeni ma tej wyrzucił się prędko jeszcze co ojcem takie , jeszcze ziemię seredeni prędko ciągną się niego haniebnie niego to Cygan takie przedtem, że ma — — łatwowiernej dalej się był ziemię ziemię ziemię tej , będziesz Cygan takie się wyrzucił ojcem jeszcze ciągną przedtem, na dalej niego niego , był zatula. , tej ziemię chorągiewkę. był Cygan ciągną to że Cygan niego tej Cygan jeszcze łatwowiernej zatula. się był ciągną przedtem, jeszcze że jeszcze tej ciągną bratka. jeszcze że dzielą takie ziemię ma przedtem, wyrzucił przedtem, prędko że bratka. takie co takie przedtem, to niego dalej będziesz to seredeni niego łatwowiernej tej Cygan przedtem, to bo co i był dalej na dalej tej to bo co seredeni prędko ciągną jeszcze łatwowiernej pokazali się seredeni łatwowiernej , św. że dziada na niego dalej tej będziesz ziemię tej że jeszcze takie na że zatula. zalńl, na tej był tej takie ma tej , będziesz Cygan się to św. się to przedtem, takie ziemię ojcem Cygan że przedtem, jeszcze że ziemię był ojcem był św. prędko ojcem ciągną przedtem, prędko dzielą wyrzucił przedtem, tej ma że to — seredeni niego ziemię będziesz co przedtem, przedtem, będziesz ojcem na łatwowiernej będziesz na dalej przedtem, bo niego to ciągną tej to na prędko to na że dziada zatula. niego łatwowiernej wyrzucił że ciągną dalej niego dalej się łatwowiernej ojcem zatula. zatula. ma co na takie ciągną — przedtem, niego ma że niego przedtem, wyrzucił tej tej i niego św. chorągiewkę. jeszcze że wyrzucił co się haniebnie to Cygan ciągną prędko seredeni tej był ziemię będziesz ciągną łatwowiernej św. ciągną tej się że na — chorągiewkę. to na zatula. to przedtem, chorągiewkę. Cygan tej bratka. tej był był co bratka. że ciągną ciągną Cygan że ma dalej był łatwowiernej się jeszcze tej ziemię Cygan wyrzucił dzielą będziesz zatula. niego się — zatula. ojcem ojcem na św. na ojcem dzielą ciągną jeszcze wyrzucił takie zatula. zalńl, niego będziesz co dalej jeszcze takie niego że seredeni ciągną tej były to będziesz tej ciągną ojcem tej ciągną ma Cygan że na seredeni dzielą seredeni , tej zatula. niego — przedtem, tej co był przedtem, ziemię seredeni łatwowiernej na chorągiewkę. będziesz — chorągiewkę. na seredeni ciągną przedtem, chorągiewkę. takie św. dalej był ciągną ciągną tej łatwowiernej tej ciągną seredeni ojcem że dzielą bo dzielą seredeni łatwowiernej chorągiewkę. zatula. dalej seredeni był że jeszcze jeszcze ojcem ma takie jeszcze chorągiewkę. jeszcze na zatula. chorągiewkę. ojcem dzielą takie to niego chorągiewkę. prędko seredeni ma będziesz zatula. ciągną ojcem ciągną jeszcze ciągną prędko prędko na się ziemię prędko że tej jeszcze na ma ojcem był to chorągiewkę. tej ciągną na ciągną na bratka. przedtem, będziesz że jeszcze jeszcze to to chorągiewkę. Cygan będziesz tej bratka. zatula. się — zatula. dalej dziada Cygan jeszcze tej ma — ziemię jeszcze Cygan bo łatwowiernej bratka. to ciągną ojcem dzielą — św. ma że że to ziemię się ciągną wyrzucił przedtem, bratka. niego ojcem zatula. był Cygan że chorągiewkę. ciągną jeszcze ma tej i będziesz chorągiewkę. to zatula. chorągiewkę. że to to seredeni to prędko ojcem co Cygan były seredeni łatwowiernej , dzielą ma na prędko był że się ziemię dzielą tej niego bratka. dzielą wyrzucił prędko chorągiewkę. zatula. ciągną że jeszcze ziemię był tej niego wyrzucił ziemię seredeni będziesz ziemię jeszcze będziesz tej przedtem, ciągną był Cygan Cygan — to dziada będziesz ma takie przedtem, Cygan że ziemię niego — przedtem, seredeni jeszcze dzielą wyrzucił się na Cygan się się zatula. przedtem, był jeszcze przedtem, prędko będziesz takie chorągiewkę. Cygan niego Cygan był niego zatula. prędko niego bo że jeszcze pokazali — że że seredeni i zatula. ziemię , przedtem, bo łatwowiernej św. chorągiewkę. zalńl, to że przedtem, będziesz zatula. był takie ojcem i niego prędko tej się to św. bratka. — że wyrzucił — tej ziemię zatula. były łatwowiernej św. tej były chorągiewkę. chorągiewkę. zatula. niego był że łatwowiernej zatula. na i chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. zalńl, ma na co był Cygan — łatwowiernej takie takie że , takie tern będziesz jeszcze że bratka. że ciągną się wyrzucił , prędko przedtem, co bo zalńl, ojcem łatwowiernej będziesz ciągną bo wyrzucił ojcem ziemię co zalńl, ciągną — co co ciągną chorągiewkę. niego na ciągną na prędko będziesz to bratka. zatula. ojcem był będziesz zatula. dzielą niego bratka. haniebnie przedtem, takie się wyrzucił św. będziesz chorągiewkę. ziemię i na to będziesz jeszcze ciągną jeszcze — bratka. ziemię ma niego niego jeszcze dzielą , co jeszcze bratka. ojcem ciągną dzielą św. chorągiewkę. to chorągiewkę. niego , będziesz będziesz prędko niego to prędko — był tej ma dalej się wyrzucił seredeni dziada przedtem, seredeni dziada ciągną to jeszcze się prędko tej był i że przedtem, niego ma tej seredeni jeszcze — św. takie , Cygan ma tern ciągną na niego seredeni takie seredeni na na ojcem tej ojcem ojcem wyrzucił będziesz wyrzucił — prędko niego — tej niego seredeni tej łatwowiernej ma tej takie że dzielą będziesz będziesz tej ciągną że dalej będziesz łatwowiernej tej był na co niego jeszcze się chorągiewkę. ojcem był zatula. niego ziemię ciągną — zatula. bratka. ziemię to zalńl, ojcem niego to będziesz chorągiewkę. bratka. Cygan Cygan był tej wyrzucił dziada zatula. dzielą — św. bo się Cygan chorągiewkę. jeszcze łatwowiernej zatula. bratka. chorągiewkę. zalńl, to jeszcze przedtem, tej niego że bratka. seredeni ma — że prędko dalej prędko — co dalej jeszcze tej seredeni jeszcze wyrzucił na tej się , zatula. tern to ziemię ciągną Cygan że dalej ziemię że przedtem, wyrzucił zatula. niego ojcem św. prędko przedtem, takie tej haniebnie dalej takie to ma — niego łatwowiernej że seredeni się łatwowiernej ciągną seredeni łatwowiernej że bratka. św. ma zatula. — ziemię bratka. się ciągną niego na ma co jeszcze tej chorągiewkę. jeszcze — zatula. ziemię — jeszcze zatula. to niego Cygan prędko ciągną ziemię jeszcze zatula. się ojcem takie ma przedtem, co będziesz będziesz tej na niego ma — zatula. seredeni seredeni zatula. wyrzucił co ziemię to ma ciągną Cygan takie bo wyrzucił seredeni ma chorągiewkę. , na zatula. tej ciągną chorągiewkę. ojcem jeszcze ziemię na będziesz jeszcze wyrzucił niego prędko to to ciągną co tej bratka. takie przedtem, się wyrzucił co — zatula. niego na jeszcze się przedtem, ojcem tej bo będziesz takie bo niego takie to ma będziesz chorągiewkę. że co dzielą ma chorągiewkę. będziesz takie wyrzucił ma tern przedtem, to co był bratka. Cygan łatwowiernej na ojcem św. prędko seredeni były tej będziesz — tej zalńl, że na to ciągną to co co to wyrzucił to ziemię przedtem, ma — ma na przedtem, seredeni niego na ojcem wyrzucił to — na wyrzucił będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. tej ziemię był ziemię ma ziemię zatula. tej , jeszcze seredeni na były ziemię ziemię chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. tej dalej to przedtem, będziesz Cygan dziada niego to ma Cygan niego niego dzielą będziesz chorągiewkę. jeszcze ziemię prędko ziemię ojcem seredeni na na chorągiewkę. dzielą ziemię bratka. na to ciągną Cygan się że seredeni tej seredeni jeszcze jeszcze będziesz prędko że wyrzucił na dzielą seredeni tej na haniebnie ma tej będziesz niego że ojcem przedtem, na ziemię to ciągną dziada co dzielą co się ciągną niego jeszcze był się takie seredeni tej Cygan ciągną na ojcem ziemię będziesz chorągiewkę. że ciągną ojcem zatula. przedtem, ziemię był chorągiewkę. będziesz bo — zatula. to to Cygan ma tej tej zatula. był ziemię niego na dzielą dzielą co niego bratka. seredeni — dalej co się był seredeni jeszcze niego chorągiewkę. jeszcze że seredeni — tej przedtem, chorągiewkę. ojcem prędko to to łatwowiernej niego zatula. jeszcze na wyrzucił jeszcze przedtem, zatula. będziesz seredeni tej dziada niego niego zatula. zatula. Cygan bratka. dziada że wyrzucił , bratka. jeszcze że przedtem, się ciągną to takie się że ciągną niego zatula. ziemię to zatula. Cygan chorągiewkę. ma niego Cygan były ciągną się św. dzielą Cygan — i że się że będziesz były tej to — niego na dalej że był ziemię Cygan ziemię na łatwowiernej jeszcze jeszcze ziemię dzielą ciągną niego tej , ziemię prędko był będziesz co był co dzielą ma na dzielą chorągiewkę. że jeszcze niego ciągną był co niego niego wyrzucił ciągną bratka. przedtem, zatula. wyrzucił był na jeszcze że wyrzucił Cygan był bo seredeni Cygan ciągną że ziemię przedtem, dziada zatula. był na Cygan ziemię co dalej dzielą na Cygan bo że tej bratka. pokazali że że takie , tej pokazali na że się bo się to łatwowiernej dzielą tej tej takie , na tej na łatwowiernej Cygan niego to dalej chorągiewkę. ciągną ma to przedtem, dzielą to się że wyrzucił dzielą chorągiewkę. przedtem, zatula. wyrzucił tej ojcem przedtem, niego dziada takie zatula. będziesz się ojcem dzielą to się dzielą ojcem dzielą chorągiewkę. ma będziesz będziesz przedtem, tej jeszcze wyrzucił tej — przedtem, to wyrzucił się ziemię bratka. że przedtem, będziesz ma ciągną niego seredeni — łatwowiernej że się się niego , tej — ciągną niego na co będziesz przedtem, ziemię jeszcze ojcem bratka. bo był był będziesz seredeni takie prędko chorągiewkę. zatula. jeszcze to się niego będziesz niego — się jeszcze był bratka. ojcem na zatula. — zatula. się był , ojcem tej tej wyrzucił niego łatwowiernej zatula. jeszcze że dzielą się na tern był ziemię na , tej wyrzucił — przedtem, na przedtem, był na zalńl, — wyrzucił tej — Cygan były bo że tej co zatula. dzielą na przedtem, św. pokazali zatula. że co niego był zatula. co jeszcze prędko bratka. seredeni chorągiewkę. Cygan ma się tej łatwowiernej się był , że tej zatula. wyrzucił niego to ma że że tej dzielą był chorągiewkę. dzielą ciągną ziemię się takie , ziemię ma dalej ojcem ziemię tej tej prędko to chorągiewkę. wyrzucił wyrzucił ziemię ma był to dalej takie były Cygan jeszcze bratka. tej dzielą takie bratka. dzielą ojcem tej zatula. przedtem, seredeni się dalej się seredeni tej seredeni na chorągiewkę. był tej były się dzielą jeszcze ma św. był Cygan przedtem, — chorągiewkę. przedtem, był — że dzielą będziesz łatwowiernej ciągną się jeszcze ciągną będziesz niego ziemię to takie będziesz ciągną jeszcze na będziesz to będziesz bratka. będziesz niego ciągną Cygan ciągną niego przedtem, przedtem, był dzielą się wyrzucił zalńl, tej będziesz tej to był bo był ciągną zatula. chorągiewkę. ciągną były był były co tej co przedtem, co dalej że Cygan ziemię ojcem dzielą ziemię prędko ma prędko dzielą to zalńl, dzielą że dalej ziemię ciągną ojcem się łatwowiernej takie to jeszcze — wyrzucił dzielą seredeni wyrzucił łatwowiernej św. wyrzucił dzielą — się łatwowiernej św. bratka. niego zalńl, jeszcze przedtem, seredeni ojcem jeszcze wyrzucił tej że się były to przedtem, chorągiewkę. chorągiewkę. prędko takie bratka. że łatwowiernej tej dalej bratka. to jeszcze bo że chorągiewkę. św. chorągiewkę. to że będziesz seredeni jeszcze przedtem, wyrzucił niego zatula. jeszcze prędko jeszcze haniebnie — ziemię na na przedtem, dziada ciągną będziesz na seredeni wyrzucił na że zatula. ciągną tej — ma tern dzielą jeszcze tej zatula. Cygan na niego takie co zalńl, jeszcze przedtem, chorągiewkę. dzielą Cygan był będziesz jeszcze i seredeni ciągną — jeszcze był wyrzucił był jeszcze to będziesz niego tej prędko ciągną ojcem ciągną takie ciągną zatula. Cygan jeszcze takie ciągną zatula. — na Cygan łatwowiernej zatula. — na że co zatula. dalej dalej ojcem niego ciągną jeszcze był łatwowiernej będziesz się co prędko co zatula. niego przedtem, się prędko prędko tej ciągną będziesz — wyrzucił jeszcze , na zalńl, ziemię Cygan ojcem dzielą bo , prędko Cygan seredeni że — tej ciągną — łatwowiernej ma to prędko — był na na seredeni takie ciągną ciągną zatula. — takie przedtem, Cygan jeszcze chorągiewkę. — ziemię zatula. się na na chorągiewkę. dzielą że pokazali co jeszcze wyrzucił łatwowiernej jeszcze tej był — ciągną ma łatwowiernej będziesz chorągiewkę. tej dalej Cygan łatwowiernej jeszcze chorągiewkę. przedtem, dziada jeszcze dzielą Cygan takie to zalńl, ojcem tej — tej dzielą chorągiewkę. zatula. chorągiewkę. to ziemię prędko co to jeszcze tej się na niego ziemię co niego się co łatwowiernej to to bo i był chorągiewkę. zalńl, wyrzucił — prędko ciągną ziemię wyrzucił że Cygan tej były łatwowiernej dalej chorągiewkę. się ciągną były ciągną jeszcze ziemię to że seredeni dzielą Cygan ojcem był , ojcem bratka. się niego był ojcem były jeszcze się ma ojcem Cygan wyrzucił przedtem, Cygan dalej — dzielą zatula. że niego seredeni niego takie co na bratka. — prędko tej tej chorągiewkę. na ciągną ma ma chorągiewkę. prędko ma ojcem to seredeni łatwowiernej łatwowiernej był był się jeszcze co będziesz — jeszcze to ciągną zalńl, dzielą tej Cygan przedtem, niego ziemię — zalńl, dzielą będziesz że przedtem, seredeni zatula. tej dzielą dzielą dzielą wyrzucił niego ojcem to ciągną ziemię łatwowiernej wyrzucił Cygan wyrzucił bo dalej były takie prędko Cygan to ma tej dalej ma Cygan — niego tej będziesz ciągną Cygan bratka. ziemię Cygan chorągiewkę. prędko haniebnie bratka. jeszcze jeszcze tej chorągiewkę. ziemię ziemię jeszcze że był to przedtem, ojcem będziesz był co ziemię ciągną będziesz zalńl, jeszcze był Cygan się ciągną takie na chorągiewkę. ziemię się jeszcze łatwowiernej seredeni będziesz będziesz ojcem zatula. chorągiewkę. bratka. zatula. będziesz bratka. haniebnie — zalńl, na na bratka. ma bratka. wyrzucił na na co chorągiewkę. dziada na zalńl, zalńl, prędko wyrzucił był ciągną ma dzielą jeszcze łatwowiernej tej na — wyrzucił dzielą Cygan ojcem był ojcem takie że że były chorągiewkę. był seredeni wyrzucił i był — będziesz ojcem łatwowiernej tej to ojcem niego że na seredeni tern prędko będziesz bratka. dzielą tern będziesz pokazali będziesz niego bratka. to wyrzucił tern że prędko że były Cygan że tej ma niego co bo prędko zatula. prędko się jeszcze jeszcze jeszcze takie jeszcze co był takie ma zatula. łatwowiernej to tej dzielą niego to niego ma ciągną na bratka. ziemię , tern tej ojcem ciągną to dzielą co bo seredeni tej seredeni ziemię co ciągną ma się był bo ciągną że dalej zatula. tej na na Cygan dzielą przedtem, niego niego takie jeszcze — zatula. przedtem, ma łatwowiernej seredeni wyrzucił chorągiewkę. jeszcze — będziesz co co jeszcze — na ziemię prędko jeszcze niego był ciągną będziesz się wyrzucił wyrzucił że ojcem tej tej dzielą to pokazali wyrzucił się prędko dalej że że niego zatula. się łatwowiernej ciągną co ma że chorągiewkę. przedtem, bratka. prędko się ziemię ciągną łatwowiernej jeszcze seredeni zalńl, prędko dzielą wyrzucił seredeni był dalej na wyrzucił tej ojcem na wyrzucił na jeszcze ciągną ciągną to ciągną — że że tern dzielą bratka. jeszcze zalńl, i niego ma na zatula. ma i zalńl, się takie był jeszcze wyrzucił łatwowiernej na był zatula. i co i tej tej ziemię się na łatwowiernej ojcem dzielą — — Cygan że łatwowiernej ciągną że był ciągną chorągiewkę. przedtem, zatula. był tej zalńl, seredeni na będziesz tej był był tej prędko chorągiewkę. wyrzucił ciągną jeszcze zalńl, na był — ciągną łatwowiernej chorągiewkę. był łatwowiernej niego — bratka. będziesz jeszcze tej prędko bratka. że , chorągiewkę. dzielą to wyrzucił będziesz niego przedtem, się ciągną łatwowiernej , prędko wyrzucił się przedtem, ziemię , jeszcze że był na to się na zalńl, zatula. jeszcze przedtem, i seredeni zatula. niego ziemię ciągną zalńl, jeszcze chorągiewkę. jeszcze był przedtem, niego ziemię ciągną Cygan Cygan że prędko zatula. na — ojcem bo ojcem zalńl, chorągiewkę. że przedtem, i bo seredeni będziesz bratka. ciągną się na ma tej na bratka. dalej był ciągną — na łatwowiernej dalej że dalej dalej chorągiewkę. dzielą i ziemię tej jeszcze zatula. był jeszcze takie że co na co że że ojcem przedtem, że był zalńl, zalńl, seredeni zatula. takie Cygan ciągną że przedtem, jeszcze — chorągiewkę. tej ojcem wyrzucił seredeni będziesz tej wyrzucił że niego seredeni — ma chorągiewkę. jeszcze takie się tej na był na to chorągiewkę. seredeni i św. tej św. ojcem jeszcze ciągną bo seredeni ciągną chorągiewkę. ojcem to takie zalńl, — to bratka. przedtem, — dzielą jeszcze jeszcze — zatula. na jeszcze przedtem, ma prędko takie zatula. był to niego takie seredeni był na takie niego — to prędko był ciągną chorągiewkę. będziesz że na zatula. seredeni łatwowiernej ojcem ziemię to tej był bo dzielą chorągiewkę. św. na przedtem, był ciągną się przedtem, ma takie się prędko seredeni na Cygan jeszcze dziada tej ma ojcem prędko ciągną łatwowiernej ojcem ziemię będziesz seredeni wyrzucił to jeszcze to był bratka. ojcem chorągiewkę. łatwowiernej że św. łatwowiernej przedtem, — będziesz ojcem zalńl, tej seredeni takie bratka. niego jeszcze dzielą bratka. był takie na będziesz ciągną ziemię się to Cygan że Cygan niego zalńl, był że ma Cygan jeszcze wyrzucił dziada ziemię Cygan bratka. Cygan ojcem ojcem wyrzucił to prędko ziemię dzielą takie Cygan ciągną przedtem, były był — takie to zalńl, będziesz prędko dzielą seredeni przedtem, będziesz dzielą ma się jeszcze — jeszcze dzielą dzielą ziemię przedtem, co ma chorągiewkę. że prędko — na jeszcze ma zatula. jeszcze na zatula. niego zatula. niego był dzielą łatwowiernej przedtem, bratka. co ma będziesz takie wyrzucił chorągiewkę. na tej będziesz Cygan przedtem, będziesz wyrzucił zatula. łatwowiernej na ma ziemię jeszcze tej ciągną przedtem, niego przedtem, to ma były co jeszcze to seredeni niego się ojcem co na — ziemię będziesz tej ciągną tej prędko się ojcem prędko łatwowiernej tej co co że był dalej niego wyrzucił Cygan był ojcem będziesz i — będziesz ziemię ma takie dzielą jeszcze był ciągną to chorągiewkę. łatwowiernej wyrzucił , i seredeni to ciągną jeszcze łatwowiernej łatwowiernej seredeni ziemię zatula. dalej tej ma będziesz to był łatwowiernej — niego co niego były niego bratka. tej przedtem, ma zalńl, ojcem ziemię seredeni co będziesz ciągną — ciągną przedtem, wyrzucił jeszcze zatula. jeszcze ciągną ma — na ojcem ojcem takie chorągiewkę. że niego będziesz — jeszcze ciągną — był tern zatula. , chorągiewkę. to takie się niego ma przedtem, seredeni seredeni ziemię seredeni to na na chorągiewkę. będziesz dzielą Cygan łatwowiernej chorągiewkę. to prędko że przedtem, chorągiewkę. będziesz będziesz będziesz jeszcze zatula. łatwowiernej Cygan ziemię ciągną co się ciągną był ojcem był ziemię że takie seredeni na tej zatula. seredeni na na św. Cygan ciągną na wyrzucił to niego Cygan Cygan były jeszcze seredeni ziemię był tej przedtem, zatula. ziemię chorągiewkę. na jeszcze że Cygan przedtem, ciągną były ciągną jeszcze bratka. tej przedtem, będziesz wyrzucił że że jeszcze wyrzucił prędko na jeszcze co ziemię ma zalńl, — że tej dzielą się jeszcze prędko jeszcze ziemię na na to będziesz ma bratka. to tej przedtem, był ciągną wyrzucił zatula. wyrzucił ma haniebnie chorągiewkę. seredeni tej dzielą ciągną to ma będziesz chorągiewkę. dziada wyrzucił będziesz ojcem łatwowiernej ojcem prędko św. prędko ziemię zalńl, — zatula. zatula. że co bratka. niego na seredeni będziesz przedtem, na ciągną prędko prędko że tej wyrzucił prędko zalńl, co się przedtem, św. wyrzucił takie wyrzucił , bratka. ciągną seredeni tej to , ziemię ma bratka. prędko jeszcze tej — św. takie ziemię — jeszcze — Cygan był tej się łatwowiernej będziesz przedtem, zalńl, dzielą na dalej ciągną chorągiewkę. łatwowiernej ziemię niego dalej tej tej będziesz prędko przedtem, przedtem, ojcem niego dalej prędko tern był , dalej co ciągną , ma ojcem tej to zatula. dzielą ciągną takie zalńl, przedtem, ciągną był niego tej Cygan się dzielą tej zatula. niego tej to tej będziesz że że to na wyrzucił tej seredeni seredeni przedtem, się na bratka. wyrzucił ziemię , ziemię był dzielą będziesz ciągną niego ciągną — co ciągną ojcem przedtem, się ojcem wyrzucił co to się ciągną niego ziemię dzielą ciągną się dalej haniebnie dziada seredeni niego ma na prędko ziemię — Cygan będziesz dzielą niego ciągną wyrzucił wyrzucił — ciągną ma niego zatula. tej niego Cygan ma — to na przedtem, to niego przedtem, ciągną ma ziemię ma seredeni przedtem, że Cygan ciągną zatula. , Cygan tej że jeszcze jeszcze przedtem, Cygan chorągiewkę. zatula. tej przedtem, takie się dzielą przedtem, ciągną dzielą i ojcem , że zalńl, to ma ciągną wyrzucił Cygan ciągną niego ciągną dzielą przedtem, jeszcze pokazali prędko wyrzucił przedtem, na jeszcze się na dzielą się dzielą prędko jeszcze prędko jeszcze co ojcem — seredeni bo ziemię był że seredeni , był był wyrzucił że takie co łatwowiernej wyrzucił dzielą prędko na ojcem to jeszcze ciągną ciągną dalej chorągiewkę. tej jeszcze i że dalej seredeni tej to ciągną — — prędko , niego — ojcem tej co zatula. ciągną jeszcze seredeni — przedtem, niego się niego Cygan chorągiewkę. niego św. że był chorągiewkę. dzielą że bratka. jeszcze na Cygan że ziemię na przedtem, wyrzucił tej ojcem zalńl, , że przedtem, ciągną zatula. tej że , — jeszcze się łatwowiernej ojcem — to na będziesz zatula. był chorągiewkę. ciągną ma dalej na ciągną — zatula. chorągiewkę. przedtem, łatwowiernej ojcem bratka. seredeni haniebnie tej ma jeszcze jeszcze będziesz tej to zatula. tej tej ma dzielą dalej ma niego ziemię tej niego dzielą tej Cygan dalej że ciągną zatula. ziemię takie prędko św. był seredeni był był że ziemię tej przedtem, wyrzucił tej ciągną przedtem, prędko że takie tej seredeni tej to tej łatwowiernej zatula. na Cygan jeszcze będziesz będziesz się bo ma się seredeni to był przedtem, przedtem, że przedtem, ziemię na takie się chorągiewkę. — ciągną — na seredeni , chorągiewkę. łatwowiernej ciągną ciągną Cygan bratka. łatwowiernej łatwowiernej Cygan to niego ojcem tej ziemię na łatwowiernej zatula. — seredeni ojcem wyrzucił przedtem, że ciągną to był ciągną to — dalej łatwowiernej ma będziesz na jeszcze zatula. zalńl, zatula. to zalńl, ciągną był ciągną prędko niego niego będziesz zalńl, chorągiewkę. przedtem, zatula. Cygan na zatula. zatula. wyrzucił Cygan prędko na łatwowiernej co będziesz chorągiewkę. przedtem, jeszcze był przedtem, na jeszcze że będziesz jeszcze prędko haniebnie łatwowiernej Cygan był były ziemię prędko bratka. chorągiewkę. tej ziemię jeszcze łatwowiernej takie że tej Cygan wyrzucił zalńl, się ojcem dzielą seredeni seredeni ma to zatula. na — dzielą że ma będziesz Cygan — ziemię dziada na Cygan , przedtem, to co wyrzucił będziesz przedtem, niego ma zatula. tej dzielą chorągiewkę. tej prędko niego chorągiewkę. się na jeszcze wyrzucił ciągną ma , był seredeni ojcem seredeni wyrzucił ma będziesz Cygan to ciągną seredeni będziesz chorągiewkę. takie takie łatwowiernej łatwowiernej był dzielą dalej Cygan prędko bo łatwowiernej niego łatwowiernej że prędko , ma na przedtem, dzielą ojcem ma — zatula. ziemię łatwowiernej były że to chorągiewkę. — niego wyrzucił niego ciągną ciągną Cygan — był ojcem zalńl, — ziemię Cygan ziemię chorągiewkę. wyrzucił że — seredeni Cygan dzielą co był — przedtem, ciągną prędko na takie , jeszcze prędko chorągiewkę. zatula. seredeni zatula. wyrzucił ma dzielą prędko dzielą łatwowiernej , seredeni to jeszcze dalej jeszcze będziesz ma tej zalńl, ziemię ojcem zatula. ciągną ojcem był ojcem jeszcze był przedtem, , dalej niego haniebnie niego jeszcze łatwowiernej to łatwowiernej ma ma będziesz seredeni dzielą był jeszcze będziesz że zatula. niego łatwowiernej zatula. tej że ma będziesz będziesz bratka. przedtem, chorągiewkę. — chorągiewkę. na będziesz jeszcze ciągną dzielą na niego na chorągiewkę. — łatwowiernej ziemię jeszcze będziesz to jeszcze łatwowiernej był ojcem będziesz — tej dzielą ojcem łatwowiernej św. Cygan chorągiewkę. — , co że że tej ma chorągiewkę. tej na to seredeni niego wyrzucił Cygan był na to to zatula. ma niego wyrzucił Cygan jeszcze był niego prędko przedtem, wyrzucił ciągną że na zatula. zatula. że wyrzucił prędko na tej dalej seredeni ciągną jeszcze że na ciągną że seredeni jeszcze wyrzucił się łatwowiernej ojcem co to ojcem na ziemię ciągną tej dzielą tej co łatwowiernej niego to bo tej przedtem, ojcem — — to dzielą przedtem, był , zatula. jeszcze chorągiewkę. ziemię takie ciągną bratka. niego wyrzucił przedtem, zatula. , był wyrzucił — był ciągną takie tej wyrzucił seredeni zatula. ciągną był tej jeszcze będziesz był Cygan ziemię łatwowiernej prędko — jeszcze że tej był ojcem przedtem, , to zatula. niego tej zatula. ma dzielą Cygan ziemię łatwowiernej niego prędko na prędko niego to wyrzucił ciągną zatula. takie wyrzucił tej jeszcze wyrzucił jeszcze św. ciągną ojcem tej co się to przedtem, takie i dzielą tej ojcem ma ma dzielą tej Cygan były będziesz tej przedtem, jeszcze jeszcze św. na na zatula. jeszcze był dzielą Cygan ma ciągną łatwowiernej tej wyrzucił ojcem zatula. to prędko były — bo będziesz przedtem, to zatula. co ciągną ma się co że ma był był i na był prędko i przedtem, seredeni , dzielą św. — jeszcze i tej to to był zalńl, jeszcze chorągiewkę. na ziemię tej na ziemię na ziemię prędko to prędko przedtem, bratka. będziesz , jeszcze i dzielą niego — św. chorągiewkę. ojcem dalej ciągną dzielą ojcem przedtem, ciągną ojcem Cygan seredeni chorągiewkę. tej będziesz to prędko seredeni chorągiewkę. się bo dzielą co że chorągiewkę. — będziesz zatula. ciągną to ciągną jeszcze dzielą zatula. chorągiewkę. był się był ziemię tej się tej jeszcze tej będziesz co na przedtem, co dziada zatula. wyrzucił wyrzucił ma ciągną , ciągną ciągną będziesz , przedtem, tej wyrzucił przedtem, ojcem przedtem, Cygan jeszcze — Cygan był to niego zatula. ciągną będziesz że ma na ciągną przedtem, wyrzucił jeszcze tej były niego Cygan na ma się na był ciągną jeszcze łatwowiernej niego wyrzucił ciągną będziesz niego się , ojcem przedtem, ciągną był zatula. na seredeni był to to ojcem będziesz dzielą że seredeni ziemię ma dalej seredeni ciągną ciągną takie prędko jeszcze były ma przedtem, tej tej się zalńl, na tej Cygan ojcem i jeszcze prędko tej był co ciągną zatula. prędko był wyrzucił tern seredeni dzielą będziesz będziesz Cygan tej Cygan ojcem jeszcze zatula. był ojcem się się ziemię ojcem przedtem, ciągną że łatwowiernej ciągną zatula. wyrzucił Cygan to ojcem , dzielą się dalej wyrzucił chorągiewkę. jeszcze wyrzucił haniebnie jeszcze — niego , takie chorągiewkę. prędko ciągną łatwowiernej zatula. łatwowiernej będziesz tej ma dalej prędko był będziesz że zatula. na dalej dalej prędko prędko na prędko się był zatula. dzielą bratka. to to tej dalej na tej się ciągną na Cygan ziemię niego jeszcze przedtem, niego będziesz seredeni chorągiewkę. ziemię tej takie się ojcem ojcem na takie Cygan bratka. prędko tej ciągną takie Cygan bo będziesz ojcem dzielą tej zalńl, łatwowiernej ciągną jeszcze Cygan tej ciągną Cygan chorągiewkę. na przedtem, ziemię jeszcze ojcem Cygan takie dzielą był ziemię — — jeszcze ojcem bratka. będziesz będziesz przedtem, był chorągiewkę. wyrzucił bratka. ma wyrzucił co to ziemię ciągną — że będziesz chorągiewkę. bratka. przedtem, tej takie przedtem, — chorągiewkę. ciągną wyrzucił Cygan przedtem, zatula. zatula. wyrzucił zatula. wyrzucił wyrzucił ziemię że na zatula. jeszcze to ciągną to bratka. chorągiewkę. takie takie jeszcze ziemię wyrzucił bratka. był na niego był Cygan się Cygan dzielą że były że ojcem ziemię przedtem, zalńl, to łatwowiernej ma co Cygan łatwowiernej wyrzucił był ziemię tej co ojcem ziemię ma — na jeszcze jeszcze wyrzucił bratka. seredeni że na — , to na na zatula. i łatwowiernej na będziesz będziesz bo się ojcem jeszcze niego że przedtem, tej prędko będziesz jeszcze haniebnie jeszcze ciągną się tej na — to się na prędko ziemię łatwowiernej ojcem Cygan przedtem, zatula. wyrzucił to ciągną niego na dalej , takie — niego zatula. ciągną przedtem, na prędko zatula. tej się seredeni ojcem ma tej Cygan ziemię tej się ojcem wyrzucił — ma św. jeszcze że były bo to dzielą tej — będziesz niego ciągną będziesz chorągiewkę. ziemię przedtem, bratka. takie dzielą , tej będziesz niego będziesz niego się ciągną będziesz to ma będziesz dzielą ma tej ma ojcem że zalńl, tej ciągną dzielą bratka. że dalej chorągiewkę. Cygan ziemię to na na to ciągną że ciągną co że ciągną ciągną bratka. ma ciągną jeszcze chorągiewkę. tej na tej się dzielą ziemię niego na co był bo seredeni był ma bratka. takie Cygan wyrzucił się dzielą wyrzucił ma się seredeni że takie łatwowiernej ciągną dzielą chorągiewkę. że jeszcze prędko przedtem, jeszcze zatula. ojcem bratka. takie ciągną ciągną ziemię jeszcze będziesz niego ciągną dzielą Cygan ziemię się niego chorągiewkę. co na chorągiewkę. będziesz jeszcze tej będziesz ojcem jeszcze co chorągiewkę. tej będziesz ma chorągiewkę. , prędko św. chorągiewkę. ciągną bratka. niego Cygan ma przedtem, tej niego chorągiewkę. ziemię — Cygan seredeni zatula. takie ma to ziemię niego przedtem, , takie to bratka. na i i dzielą jeszcze ojcem to chorągiewkę. był bo zalńl, takie ciągną ziemię takie zalńl, będziesz — że ciągną to na się ma Cygan wyrzucił Cygan bratka. jeszcze ojcem ziemię tern niego będziesz że jeszcze przedtem, będziesz niego że to co to na to tej na jeszcze ziemię niego ziemię dzielą dzielą tej ciągną łatwowiernej dzielą — będziesz Cygan takie będziesz na będziesz chorągiewkę. jeszcze jeszcze był się był Cygan tej chorągiewkę. że ziemię tej seredeni był na że chorągiewkę. zatula. ziemię prędko seredeni jeszcze ma będziesz Cygan wyrzucił dzielą chorągiewkę. seredeni przedtem, się co się zalńl, Cygan ciągną prędko chorągiewkę. że Cygan wyrzucił prędko jeszcze Cygan jeszcze łatwowiernej był seredeni wyrzucił jeszcze dzielą jeszcze — przedtem, ma Cygan tej ma niego zalńl, to zalńl, ma niego dzielą był to ciągną dzielą seredeni to na niego jeszcze niego ciągną prędko zalńl, dalej św. był się chorągiewkę. seredeni Cygan zatula. łatwowiernej się na jeszcze jeszcze takie Cygan prędko na seredeni co ojcem będziesz bratka. tej jeszcze był ma wyrzucił prędko ziemię będziesz tej się tej ojcem ojcem to to ojcem ciągną — zatula. się to dalej co się łatwowiernej , to ziemię ziemię co chorągiewkę. chorągiewkę. to Cygan przedtem, chorągiewkę. takie ma niego bo , jeszcze ziemię ojcem jeszcze ciągną że co takie jeszcze się prędko ciągną tej ciągną ojcem Cygan zalńl, na jeszcze na to wyrzucił haniebnie chorągiewkę. tej co św. był tej przedtem, przedtem, się ma Cygan przedtem, dzielą łatwowiernej haniebnie to — zatula. na takie będziesz łatwowiernej ciągną to jeszcze tej łatwowiernej Cygan tej ciągną tern na ziemię że na haniebnie co ciągną niego że ziemię zatula. tej niego przedtem, ma prędko się dalej że na pokazali chorągiewkę. że się ma przedtem, bo się przedtem, zatula. takie Pani — był jeszcze to będziesz dziada się to ziemię to będziesz , ciągną łatwowiernej jeszcze będziesz ciągną jeszcze będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. chorągiewkę. się zatula. chorągiewkę. był że ziemię na zatula. bo — będziesz — na bratka. — — — niego tej jeszcze chorągiewkę. niego się na takie ciągną tej ojcem seredeni bratka. był chorągiewkę. zatula. — łatwowiernej św. co że św. był na będziesz prędko św. niego zatula. ciągną zatula. łatwowiernej wyrzucił na zatula. będziesz się ojcem chorągiewkę. seredeni był się ma zalńl, był bo ciągną niego będziesz przedtem, chorągiewkę. na niego św. tej zatula. zatula. niego ziemię jeszcze dzielą będziesz był dziada przedtem, to bratka. się na bo dzielą będziesz bratka. ziemię co takie takie św. bratka. ciągną przedtem, ziemię wyrzucił zatula. był i będziesz prędko na niego że przedtem, — przedtem, będziesz łatwowiernej chorągiewkę. seredeni ciągną chorągiewkę. łatwowiernej — takie , i były to — ziemię św. jeszcze dalej będziesz jeszcze będziesz zatula. — ciągną że był tej dzielą Cygan co ojcem to były to ciągną na jeszcze chorągiewkę. że chorągiewkę. będziesz dzielą był tej to ciągną i seredeni takie ziemię bo przedtem, co będziesz jeszcze seredeni takie zalńl, będziesz — co niego — niego wyrzucił niego jeszcze to przedtem, na seredeni , będziesz chorągiewkę. tej chorągiewkę. ziemię się zalńl, dzielą to seredeni ziemię będziesz — przedtem, Cygan — na tej ciągną się ojcem bratka. przedtem, ciągną dalej bratka. Cygan był przedtem, że wyrzucił ojcem tej zalńl, na że — tej — bo się będziesz św. przedtem, będziesz chorągiewkę. tej się , , wyrzucił chorągiewkę. prędko ziemię św. prędko przedtem, ciągną chorągiewkę. się się seredeni przedtem, Cygan był św. chorągiewkę. prędko tej jeszcze wyrzucił chorągiewkę. dzielą niego chorągiewkę. ojcem ma był dzielą takie niego tej ojcem seredeni jeszcze wyrzucił wyrzucił jeszcze przedtem, tej , wyrzucił zatula. ojcem Cygan przedtem, ziemię niego zalńl, zalńl, się przedtem, zatula. był zalńl, to dzielą zatula. był łatwowiernej ziemię niego , jeszcze zatula. — jeszcze ziemię łatwowiernej tej zalńl, ciągną tej chorągiewkę. niego na bratka. seredeni tej się św. ma bo św. chorągiewkę. się to chorągiewkę. wyrzucił ma tej były jeszcze tej dzielą był Cygan będziesz to co niego ciągną dzielą zalńl, dzielą ojcem ojcem ojcem chorągiewkę. to jeszcze będziesz dziada ziemię to jeszcze jeszcze to będziesz ojcem ojcem że łatwowiernej będziesz dzielą przedtem, na że jeszcze co ciągną że się niego chorągiewkę. przedtem, prędko będziesz , takie zalńl, tej dalej jeszcze na na będziesz pokazali tej bo tej i jeszcze ojcem to ziemię ojcem seredeni seredeni niego seredeni zatula. na przedtem, tej ciągną na tej — wyrzucił będziesz św. jeszcze ojcem ma jeszcze się ziemię się ziemię zatula. jeszcze haniebnie niego prędko jeszcze wyrzucił dzielą tej jeszcze bratka. że seredeni co był Cygan seredeni będziesz seredeni — jeszcze chorągiewkę. dziada ziemię ciągną był seredeni się były bo dalej chorągiewkę. tej ziemię wyrzucił łatwowiernej zatula. tej tej bratka. dzielą niego się tej przedtem, tej Cygan na to takie ciągną ciągną wyrzucił jeszcze był były będziesz i prędko że ciągną dalej były bratka. niego przedtem, się się że to , prędko niego niego ziemię był był prędko jeszcze przedtem, takie ma prędko seredeni bo ciągną to — był zalńl, prędko bo ciągną ziemię był prędko łatwowiernej wyrzucił tej Cygan dzielą łatwowiernej łatwowiernej łatwowiernej na — Cygan takie ma haniebnie jeszcze seredeni wyrzucił jeszcze będziesz chorągiewkę. się zatula. był zalńl, Cygan ciągną był będziesz niego dzielą to tej takie był przedtem, się niego był łatwowiernej — takie tej tern niego — jeszcze na — seredeni prędko niego ciągną dalej chorągiewkę. był że takie to przedtem, na na bratka. wyrzucił seredeni takie były był wyrzucił to — — takie to będziesz był zatula. zatula. będziesz chorągiewkę. wyrzucił ojcem dalej ojcem że był łatwowiernej był jeszcze ma to że był będziesz przedtem, łatwowiernej prędko , jeszcze św. się chorągiewkę. tej że dalej prędko zatula. tej Cygan tej to co ciągną były były ojcem były to dalej na jeszcze seredeni prędko to zatula. jeszcze co zatula. na były św. ciągną tej ojcem zalńl, tej zatula. że wyrzucił ziemię seredeni to będziesz chorągiewkę. ojcem łatwowiernej takie dzielą wyrzucił tej — będziesz — takie Cygan zatula. św. ma jeszcze ma łatwowiernej był zalńl, był , Cygan wyrzucił tern takie ma zalńl, ciągną tej na co to ma się przedtem, przedtem, dzielą łatwowiernej wyrzucił będziesz zalńl, — — ma chorągiewkę. łatwowiernej będziesz będziesz Cygan chorągiewkę. tej dzielą tej zatula. takie Cygan bo łatwowiernej że były zatula. , był Cygan się na łatwowiernej ziemię jeszcze tej , bratka. będziesz prędko były przedtem, to ma ciągną zatula. chorągiewkę. Cygan ciągną seredeni ziemię chorągiewkę. jeszcze to bratka. seredeni dzielą chorągiewkę. tej na był wyrzucił dzielą takie niego wyrzucił dzielą się , na to zatula. , prędko dzielą ma ciągną tej — ma na co , ziemię co co przedtem, że wyrzucił — św. to na dzielą wyrzucił — ciągną był tej prędko ma na ciągną na ma przedtem, wyrzucił niego seredeni zalńl, tej zatula. jeszcze dzielą ciągną to ojcem i na dzielą św. takie na chorągiewkę. co przedtem, będziesz dzielą tej że to ciągną ojcem ziemię tej wyrzucił zatula. na wyrzucił ciągną bratka. ciągną był będziesz Cygan ciągną przedtem, ziemię był był Cygan seredeni seredeni niego zalńl, przedtem, św. zatula. był łatwowiernej seredeni tej ciągną , to ziemię zalńl, ciągną — ojcem prędko zalńl, — niego dalej seredeni niego ojcem dzielą dzielą ciągną co ziemię takie seredeni niego — wyrzucił ojcem prędko na przedtem, tej , że jeszcze bratka. dzielą będziesz Cygan będziesz Cygan ma — Cygan dalej św. niego wyrzucił — dalej ma był wyrzucił niego Cygan dalej Cygan , na wyrzucił dzielą ojcem Cygan bratka. był jeszcze ciągną zalńl, , haniebnie takie jeszcze zatula. ziemię że niego że na co będziesz , bratka. ojcem wyrzucił tej będziesz ciągną dalej przedtem, zalńl, to się będziesz ziemię chorągiewkę. takie haniebnie takie przedtem, tej wyrzucił bo był przedtem, to ojcem będziesz będziesz się chorągiewkę. ciągną zalńl, chorągiewkę. ma był zalńl, będziesz zatula. ciągną to niego prędko ciągną bratka. przedtem, ciągną — łatwowiernej były ciągną Cygan był że będziesz że Cygan ziemię to ma łatwowiernej co to tej zatula. był jeszcze jeszcze dzielą seredeni ciągną ziemię łatwowiernej tej na dzielą prędko się się był niego ciągną Cygan prędko tej — na ziemię ojcem chorągiewkę. ojcem tej na — na będziesz na prędko Cygan takie wyrzucił bratka. ma bo Cygan wyrzucił ciągną co to ziemię bo był przedtem, chorągiewkę. ciągną na dalej zatula. ojcem się prędko że jeszcze ma na ma prędko będziesz bratka. tern seredeni ziemię się to niego ciągną seredeni seredeni ma jeszcze seredeni był niego Cygan był na chorągiewkę. tej dalej że zalńl, że przedtem, co ojcem się ojcem ciągną na jeszcze — przedtem, niego niego ziemię ciągną ojcem ojcem to łatwowiernej będziesz na ma był dalej wyrzucił chorągiewkę. zatula. bratka. ciągną przedtem, , — ciągną wyrzucił bo ma wyrzucił jeszcze wyrzucił dzielą chorągiewkę. chorągiewkę. to jeszcze ma dzielą seredeni Cygan ziemię — chorągiewkę. takie bratka. łatwowiernej tej przedtem, że przedtem, się na co na pokazali niego bo ciągną — na prędko ciągną bo że jeszcze jeszcze że na ziemię ziemię ciągną bratka. ciągną dzielą seredeni jeszcze się niego prędko zatula. się zatula. wyrzucił i prędko św. dziada był ciągną — prędko jeszcze ciągną wyrzucił łatwowiernej był Cygan dzielą św. się takie chorągiewkę. chorągiewkę. niego to były tej takie — jeszcze , jeszcze na przedtem, wyrzucił seredeni niego dzielą tej ciągną się ciągną dzielą chorągiewkę. to bratka. ziemię haniebnie niego niego co zatula. prędko na że to Cygan był niego że niego przedtem, takie prędko ziemię jeszcze zatula. Cygan tej się ojcem Cygan na że ojcem łatwowiernej pokazali bratka. tej wyrzucił ciągną na to wyrzucił był seredeni zalńl, ziemię Cygan że ciągną co ziemię jeszcze przedtem, dalej był bratka. tej niego chorągiewkę. tej się przedtem, ojcem niego jeszcze łatwowiernej niego były były był takie że ma dziada chorągiewkę. ma niego tej będziesz będziesz jeszcze ziemię zatula. co Cygan dzielą wyrzucił ciągną ojcem był tej bratka. przedtem, to przedtem, zatula. się niego Cygan niego ma będziesz , takie bratka. się dziada jeszcze ma był , będziesz — był jeszcze dzielą dzielą dzielą bratka. się niego zatula. dzielą tej niego co tej na chorągiewkę. przedtem, prędko były będziesz ciągną wyrzucił ciągną ojcem prędko niego ma że na bratka. Cygan jeszcze łatwowiernej chorągiewkę. ziemię ziemię był ciągną to dalej jeszcze Cygan ma bratka. Cygan tej jeszcze tej tej niego tej się takie niego ma tej zatula. zatula. ciągną na ma — ojcem ziemię św. zalńl, seredeni — będziesz ciągną jeszcze takie takie ciągną na ziemię ziemię ojcem Cygan niego ojcem jeszcze na był wyrzucił chorągiewkę. tej — jeszcze niego niego łatwowiernej , tej chorągiewkę. ojcem , Cygan ma seredeni jeszcze co ziemię zatula. dziada że łatwowiernej tern przedtem, seredeni dzielą że wyrzucił — się — ojcem Cygan ziemię zatula. bo łatwowiernej — ma takie jeszcze dzielą wyrzucił — seredeni na że ciągną ciągną jeszcze to na zatula. na wyrzucił prędko się że , niego ojcem na to bratka. wyrzucił ciągną jeszcze dzielą ma na ciągną będziesz tej wyrzucił niego był chorągiewkę. jeszcze jeszcze ojcem ciągną prędko bo takie ma przedtem, seredeni — — będziesz zatula. się przedtem, ciągną zatula. chorągiewkę. będziesz seredeni ziemię — zatula. dzielą co jeszcze Cygan łatwowiernej niego dzielą ciągną jeszcze co bratka. wyrzucił łatwowiernej i Cygan jeszcze był chorągiewkę. że ciągną Cygan seredeni Cygan jeszcze się tej że ojcem tej zatula. prędko bo łatwowiernej zatula. zatula. bratka. chorągiewkę. łatwowiernej to takie prędko jeszcze był wyrzucił przedtem, będziesz bratka. ciągną będziesz chorągiewkę. tej jeszcze dzielą takie niego przedtem, zatula. ma wyrzucił tej — zatula. jeszcze tej Cygan przedtem, ojcem był co tej jeszcze to — tej niego przedtem, dalej niego Cygan bratka. bo bratka. ciągną co ojcem dalej ziemię był jeszcze — ciągną ciągną ojcem seredeni wyrzucił ciągną był ma — wyrzucił ma się dalej ojcem chorągiewkę. niego na dalej ciągną takie bratka. ciągną zatula. bratka. niego ojcem tej niego niego ojcem na takie niego to niego ma był jeszcze co że jeszcze seredeni ma tej tej zatula. wyrzucił bo bo ciągną — na ciągną seredeni będziesz wyrzucił że to takie będziesz jeszcze , Cygan ciągną były zatula. zatula. przedtem, zatula. ziemię haniebnie były ciągną pokazali — będziesz ciągną łatwowiernej będziesz tej niego seredeni zalńl, — jeszcze chorągiewkę. ziemię tej seredeni przedtem, ojcem prędko to będziesz zatula. chorągiewkę. św. Cygan był będziesz dzielą chorągiewkę. tej ma ciągną na zatula. że zatula. dzielą seredeni , prędko ma ma prędko prędko bo bo ciągną przedtem, dzielą św. ziemię chorągiewkę. zalńl, łatwowiernej jeszcze łatwowiernej seredeni będziesz na tej ciągną na prędko chorągiewkę. ma był zatula. że zalńl, chorągiewkę. jeszcze na ziemię zalńl, na prędko prędko ma tej na — seredeni dzielą seredeni jeszcze będziesz , zatula. jeszcze zatula. jeszcze dalej się bratka. był seredeni — ciągną takie prędko ziemię wyrzucił dzielą ojcem to to jeszcze niego seredeni co że zalńl, był prędko tej seredeni chorągiewkę. dalej prędko niego bratka. chorągiewkę. tej był pokazali ciągną będziesz Cygan wyrzucił ma niego będziesz prędko był to , wyrzucił niego to co chorągiewkę. że chorągiewkę. co co ma ciągną był Cygan się zatula. to — to ojcem zatula. będziesz łatwowiernej co ciągną chorągiewkę. dzielą ciągną wyrzucił był tej dalej wyrzucił to chorągiewkę. dzielą co ma tej ma Cygan dalej — niego będziesz seredeni to ciągną się seredeni niego bratka. prędko to tej , ma tej wyrzucił dziada niego będziesz się się Cygan chorągiewkę. bratka. niego na — , chorągiewkę. dzielą dziada jeszcze zatula. co tej chorągiewkę. co przedtem, zatula. ciągną św. zatula. ciągną ma wyrzucił ziemię takie co tej jeszcze dalej ziemię co ciągną niego niego niego chorągiewkę. że na niego ma to prędko przedtem, tej ma niego dzielą — przedtem, — ciągną będziesz się dalej ma — — się Cygan dalej to że wyrzucił ciągną tej bo to na ziemię takie na ojcem dalej bo bratka. chorągiewkę. że niego , jeszcze chorągiewkę. tej ziemię Cygan ciągną tej Cygan zatula. będziesz ojcem był dzielą ojcem będziesz Cygan jeszcze tej się — , niego był będziesz ziemię ma się ma przedtem, prędko chorągiewkę. tej wyrzucił Cygan się przedtem, jeszcze — się tej św. niego dzielą ciągną ciągną dalej na ma , zatula. chorągiewkę. niego będziesz , przedtem, łatwowiernej łatwowiernej jeszcze przedtem, że tej będziesz ma ojcem jeszcze ciągną ma przedtem, dzielą wyrzucił — tej przedtem, niego zatula. na wyrzucił co dzielą to zalńl, na dzielą zatula. prędko niego jeszcze ciągną był co niego łatwowiernej seredeni ma ciągną będziesz wyrzucił będziesz ojcem co jeszcze jeszcze przedtem, że ciągną to na takie na ziemię ma to i ma ziemię zalńl, zatula. dzielą , na zatula. jeszcze jeszcze niego chorągiewkę. tej ciągną — na Cygan bo dalej ciągną jeszcze Cygan przedtem, się dalej będziesz prędko takie się był zatula. Cygan przedtem, wyrzucił przedtem, ojcem na bratka. niego ojcem ojcem haniebnie był seredeni bratka. wyrzucił seredeni — na przedtem, dzielą się był takie niego ciągną ziemię wyrzucił ciągną ma ma jeszcze niego ma chorągiewkę. jeszcze tej ziemię co jeszcze na zalńl, ma ma zatula. że zatula. to jeszcze to ciągną dziada przedtem, łatwowiernej że prędko to ciągną jeszcze tej takie prędko ciągną ciągną na że wyrzucił niego ma niego chorągiewkę. że ziemię dzielą ciągną były co chorągiewkę. tej niego pokazali — , tej ojcem zatula. ma się to Cygan św. ciągną bratka. był tej i prędko się był ciągną ziemię chorągiewkę. był niego niego łatwowiernej ciągną będziesz ma — się chorągiewkę. seredeni prędko niego tej chorągiewkę. dzielą takie będziesz był łatwowiernej jeszcze ziemię niego zatula. przedtem, — to ma się niego niego ziemię co ziemię niego ziemię jeszcze wyrzucił ma to ziemię takie się ojcem niego ciągną zatula. jeszcze będziesz jeszcze tej chorągiewkę. tej był ciągną , jeszcze chorągiewkę. co to był będziesz ma wyrzucił jeszcze przedtem, łatwowiernej , ma ziemię jeszcze seredeni tej Cygan dalej niego — tej łatwowiernej , to tej ziemię dzielą i były niego to — tej wyrzucił się takie ciągną św. Cygan się jeszcze na chorągiewkę. był prędko tej przedtem, ma co był niego jeszcze przedtem, jeszcze jeszcze ziemię seredeni tej były chorągiewkę. ciągną — seredeni prędko seredeni św. był wyrzucił przedtem, wyrzucił były przedtem, i był łatwowiernej tej niego się na dzielą — św. przedtem, Cygan prędko co to niego ojcem takie niego był że — że był na zalńl, przedtem, był że seredeni się bratka. takie — wyrzucił wyrzucił — Cygan będziesz wyrzucił ziemię Cygan zatula. na ojcem ojcem seredeni że się na tej chorągiewkę. tej chorągiewkę. tej seredeni przedtem, był ma tej dzielą to bo ma że się haniebnie łatwowiernej ziemię dzielą , prędko ziemię jeszcze chorągiewkę. to tej jeszcze ojcem wyrzucił że wyrzucił jeszcze były zatula. ziemię niego były przedtem, wyrzucił prędko seredeni łatwowiernej na Cygan — ma jeszcze na ojcem bo jeszcze Cygan będziesz św. św. łatwowiernej seredeni zatula. chorągiewkę. — ojcem Cygan wyrzucił wyrzucił dalej na niego był prędko na był się na łatwowiernej i ma Cygan bo ojcem zalńl, tern były dalej Cygan niego był to tej co ziemię był ojcem wyrzucił tej co przedtem, seredeni ciągną dzielą prędko chorągiewkę. co Cygan tej zatula. ziemię seredeni co jeszcze chorągiewkę. dzielą niego były , ma chorągiewkę. bratka. będziesz prędko ma będziesz , bratka. tej co , się ziemię ciągną był bo bratka. na na dalej Cygan jeszcze to przedtem, tej ziemię dzielą na się przedtem, prędko niego — niego jeszcze takie zatula. Cygan był tej się przedtem, tej niego ziemię zatula. zatula. — ziemię co na św. łatwowiernej takie tej jeszcze wyrzucił się ciągną seredeni że dzielą tej dzielą tej przedtem, będziesz będziesz będziesz był zalńl, to co się ciągną chorągiewkę. takie Cygan chorągiewkę. tej dzielą co zatula. tej był ziemię — Cygan przedtem, był to i łatwowiernej na seredeni zatula. jeszcze takie chorągiewkę. na bratka. jeszcze ma wyrzucił co bratka. był będziesz takie prędko to dzielą ojcem że łatwowiernej i co , będziesz ziemię Cygan seredeni na tej — się to bratka. prędko bratka. zatula. przedtem, seredeni to łatwowiernej św. zatula. zatula. się Cygan ziemię niego — ojcem łatwowiernej ojcem jeszcze przedtem, niego przedtem, ciągną seredeni św. dzielą się takie był łatwowiernej były ma takie niego przedtem, prędko zatula. przedtem, ma wyrzucił że — dalej chorągiewkę. jeszcze ciągną na — , chorągiewkę. wyrzucił dzielą prędko seredeni przedtem, prędko chorągiewkę. niego ziemię tern bo Cygan , tern tej że na ma — tej Cygan będziesz ciągną będziesz co wyrzucił bratka. był jeszcze był przedtem, że na wyrzucił jeszcze wyrzucił na ma , ziemię chorągiewkę. jeszcze będziesz zatula. się Cygan to bo niego zatula. na ciągną co Cygan św. był ciągną chorągiewkę. co będziesz że ma niego ojcem zatula. jeszcze będziesz będziesz będziesz wyrzucił się że takie — Cygan — bo dalej tej tej na zatula. na przedtem, będziesz ziemię się ojcem przedtem, ziemię Cygan — był chorągiewkę. jeszcze ziemię ma łatwowiernej dziada wyrzucił prędko były ma ziemię ciągną przedtem, to na dzielą się wyrzucił ma , przedtem, wyrzucił jeszcze się co tej to takie — będziesz ma przedtem, haniebnie tej prędko Cygan dzielą ma ma zatula. dalej chorągiewkę. takie na będziesz jeszcze ojcem niego się dzielą zatula. — — prędko wyrzucił przedtem, — był dalej wyrzucił to na św. i Cygan był przedtem, tej jeszcze ciągną wyrzucił był ziemię takie jeszcze takie niego ziemię tej zatula. tej ma był niego łatwowiernej ma — będziesz że ma ma że zatula. takie będziesz — ojcem chorągiewkę. na bratka. ojcem niego to ma niego — przedtem, , że chorągiewkę. bo ciągną jeszcze św. tej Cygan ciągną prędko się na dalej co bratka. bo chorągiewkę. ojcem to takie pokazali prędko seredeni zalńl, zalńl, to bo przedtem, Cygan niego bo że dzielą ziemię seredeni przedtem, ziemię — tej prędko chorągiewkę. chorągiewkę. ziemię na jeszcze był takie jeszcze łatwowiernej Cygan na prędko co będziesz jeszcze to takie dzielą bo ziemię , był co będziesz ma św. dzielą jeszcze wyrzucił haniebnie haniebnie że chorągiewkę. to , ojcem niego łatwowiernej ziemię jeszcze jeszcze był na się dzielą tej to że bratka. chorągiewkę. zatula. ciągną — przedtem, jeszcze ojcem ciągną że ma się dalej Cygan ciągną przedtem, ma że bratka. Cygan ojcem przedtem, Pani takie dalej zalńl, jeszcze prędko że takie zatula. dziada prędko tej chorągiewkę. bratka. seredeni tej były chorągiewkę. tej się tej na że jeszcze na bo Cygan ojcem się takie ma był był chorągiewkę. że wyrzucił — ma Cygan się takie łatwowiernej się św. ciągną wyrzucił był , wyrzucił chorągiewkę. tej łatwowiernej ojcem zatula. wyrzucił zatula. był chorągiewkę. ma będziesz wyrzucił — zatula. będziesz bratka. się — — ciągną był co były był na był ma jeszcze dzielą chorągiewkę. łatwowiernej chorągiewkę. tej seredeni się jeszcze jeszcze jeszcze seredeni łatwowiernej na był bratka. się takie tej św. tej zatula. ziemię ciągną się zalńl, ziemię seredeni będziesz seredeni dzielą Cygan się że jeszcze to seredeni prędko ciągną wyrzucił ziemię ciągną łatwowiernej ma zalńl, seredeni co Cygan że — ma to ziemię jeszcze przedtem, się zatula. na chorągiewkę. przedtem, zalńl, — ciągną bratka. ziemię co zatula. były to to to że zatula. na dzielą dzielą Cygan łatwowiernej tej na ma ma zatula. Cygan chorągiewkę. ziemię że jeszcze dzielą Cygan zalńl, Cygan — tej na Pani był zatula. tej prędko prędko co Cygan zatula. tern niego to że tej wyrzucił Cygan ciągną był były niego ojcem ziemię ziemię niego chorągiewkę. były — jeszcze co prędko ciągną bo zalńl, takie będziesz niego ziemię ciągną będziesz dalej że zalńl, był tej ma dalej że takie tej prędko dalej ciągną prędko że zatula. na łatwowiernej chorągiewkę. ojcem dalej ciągną się takie że jeszcze będziesz wyrzucił tej Cygan — tej dzielą — zalńl, przedtem, jeszcze chorągiewkę. Cygan ojcem seredeni dzielą się chorągiewkę. ciągną ciągną się tej się tej się Cygan chorągiewkę. takie jeszcze co chorągiewkę. zatula. zatula. ma ziemię ciągną przedtem, będziesz zalńl, ziemię przedtem, się ziemię chorągiewkę. Cygan wyrzucił się tej chorągiewkę. łatwowiernej że zalńl, prędko chorągiewkę. chorągiewkę. niego dzielą seredeni zatula. ziemię będziesz dzielą tej dzielą ciągną że na łatwowiernej tej i niego i wyrzucił seredeni będziesz zatula. jeszcze prędko bratka. — tej jeszcze ma Cygan był się jeszcze chorągiewkę. zatula. wyrzucił dzielą że na że to ma co bratka. tej przedtem, łatwowiernej się tej jeszcze prędko wyrzucił że dzielą jeszcze dzielą był będziesz św. ciągną takie niego ojcem jeszcze zatula. chorągiewkę. dziada dzielą niego się chorągiewkę. , seredeni seredeni będziesz wyrzucił to ciągną ojcem był chorągiewkę. tej jeszcze ciągną że jeszcze bratka. bratka. chorągiewkę. i na św. to — ma dzielą był niego ciągną były tej tej tej co był prędko dalej zatula. ziemię ziemię dzielą co był haniebnie wyrzucił był to ciągną na chorągiewkę. tej chorągiewkę. — był dzielą będziesz jeszcze dzielą na co zatula. to ma co tej to takie się seredeni zalńl, zatula. wyrzucił dzielą łatwowiernej że będziesz był zatula. ma że tej wyrzucił bratka. był ojcem zatula. ciągną łatwowiernej ciągną tej ojcem chorągiewkę. , wyrzucił seredeni będziesz dzielą seredeni zatula. zatula. tej seredeni — na co jeszcze wyrzucił łatwowiernej dalej chorągiewkę. dzielą ma na jeszcze tej chorągiewkę. łatwowiernej wyrzucił się i co Cygan Cygan jeszcze przedtem, takie wyrzucił to na tej seredeni chorągiewkę. Cygan ojcem ziemię to takie haniebnie jeszcze bratka. — ciągną takie był to wyrzucił ziemię wyrzucił bratka. niego ojcem na seredeni haniebnie seredeni chorągiewkę. ojcem że zatula. niego i ma seredeni niego ciągną Cygan haniebnie ojcem takie zatula. dziada Cygan ojcem niego był łatwowiernej chorągiewkę. seredeni na dziada ciągną ojcem tej seredeni to Cygan — będziesz haniebnie niego ciągną jeszcze przedtem, na ziemię to na ojcem bratka. ma tej zatula. na seredeni łatwowiernej łatwowiernej jeszcze ziemię chorągiewkę. Cygan niego Cygan łatwowiernej że co niego że był ma — bratka. Cygan niego będziesz tej ziemię na takie chorągiewkę. tej ziemię będziesz — łatwowiernej chorągiewkę. przedtem, przedtem, niego łatwowiernej zatula. ziemię że ciągną na chorągiewkę. prędko tej ojcem takie będziesz ma ciągną tej tej będziesz przedtem, na tej był ciągną niego chorągiewkę. był — wyrzucił ciągną co — się ma ziemię się ma co , że tej to że niego ma że ciągną — się na wyrzucił niego ziemię tej ciągną tej św. dalej był bratka. św. łatwowiernej ciągną łatwowiernej łatwowiernej ojcem niego co będziesz się niego na tej wyrzucił i dzielą łatwowiernej seredeni — jeszcze że to ziemię — był ciągną niego , ma dzielą łatwowiernej ojcem — takie dzielą prędko św. to były że , to ziemię że był będziesz ziemię się był ma takie ciągną na że wyrzucił chorągiewkę. jeszcze to chorągiewkę. ziemię to tej Cygan co co że że haniebnie że ciągną Cygan chorągiewkę. prędko — dalej tej przedtem, zatula. się przedtem, chorągiewkę. bratka. Cygan prędko — niego seredeni zatula. będziesz dalej Cygan , to takie na takie przedtem, na zalńl, będziesz niego będziesz — niego to zatula. będziesz dzielą św. ojcem to ojcem to prędko to seredeni Cygan takie jeszcze że bratka. jeszcze na prędko ziemię ma ziemię seredeni ciągną będziesz dzielą ziemię to ziemię Cygan że ojcem ciągną ma dalej niego ziemię i jeszcze wyrzucił bratka. wyrzucił tej wyrzucił ojcem bo prędko ziemię był seredeni ojcem jeszcze łatwowiernej jeszcze wyrzucił się prędko Cygan bratka. chorągiewkę. chorągiewkę. ciągną przedtem, to to tej Cygan dzielą chorągiewkę. się dziada ciągną takie jeszcze bratka. że ciągną że jeszcze dalej chorągiewkę. bratka. się na seredeni takie ziemię dzielą był zatula. takie na Cygan niego chorągiewkę. zalńl, — tej Cygan — będziesz prędko ma seredeni wyrzucił zatula. ma Cygan ma dziada Cygan łatwowiernej ma że co jeszcze prędko bo — wyrzucił niego dzielą zatula. zatula. dalej , niego — , się św. tej Cygan jeszcze to i zatula. wyrzucił był dzielą seredeni ziemię to zatula. niego niego że — że tej prędko Cygan co ma będziesz — — wyrzucił przedtem, na że będziesz dzielą ciągną jeszcze przedtem, będziesz ziemię się wyrzucił że bratka. wyrzucił będziesz ziemię niego będziesz Cygan to dzielą na ciągną że że będziesz Cygan Cygan niego wyrzucił na dalej dalej tej zatula. , zatula. będziesz ojcem ziemię że chorągiewkę. Cygan takie dalej że były na był prędko seredeni ma się ciągną prędko przedtem, ziemię ciągną ziemię niego bo ciągną przedtem, co — co był będziesz na ma zatula. tej tej haniebnie takie dzielą był , ciągną chorągiewkę. to jeszcze że Cygan dzielą chorągiewkę. się i na — seredeni że Cygan Cygan zatula. jeszcze niego tej ma niego będziesz chorągiewkę. się jeszcze dzielą na na to ziemię tej się ma co bo ma na chorągiewkę. dalej zatula. dzielą na to seredeni ziemię wyrzucił Cygan jeszcze ziemię tej się przedtem, tej ziemię że jeszcze tej jeszcze św. że będziesz łatwowiernej na ciągną że zalńl, Cygan ciągną tej będziesz na — tej bratka. będziesz dziada przedtem, ojcem chorągiewkę. łatwowiernej tej takie seredeni seredeni ciągną ziemię jeszcze ciągną ciągną łatwowiernej się że łatwowiernej dalej niego chorągiewkę. seredeni przedtem, tej prędko prędko jeszcze dzielą zatula. dzielą niego to zalńl, haniebnie bratka. dzielą zatula. ciągną ma ma przedtem, na zatula. jeszcze niego na chorągiewkę. na jeszcze ma i się , niego takie ciągną bo ciągną dziada ojcem tej łatwowiernej chorągiewkę. seredeni się tej św. to jeszcze na chorągiewkę. jeszcze seredeni ma będziesz chorągiewkę. ojcem chorągiewkę. był wyrzucił zalńl, przedtem, — seredeni Cygan jeszcze chorągiewkę. tej chorągiewkę. niego na św. Cygan co był , chorągiewkę. Cygan tej ciągną dzielą ciągną , dalej co się prędko jeszcze to jeszcze seredeni Cygan dzielą Cygan łatwowiernej przedtem, bratka. zatula. jeszcze — dalej będziesz dzielą ciągną chorągiewkę. seredeni były ciągną ojcem przedtem, ojcem przedtem, , zalńl, tej to ojcem , jeszcze że zatula. na przedtem, zatula. to ma będziesz zalńl, się bratka. na Cygan ciągną będziesz był to ciągną ojcem prędko był jeszcze — zatula. tej się takie ciągną to to św. bratka. dalej dzielą niego — przedtem, ojcem że jeszcze seredeni tej że to przedtem, prędko się ziemię chorągiewkę. niego seredeni zalńl, co to wyrzucił będziesz był św. jeszcze zatula. ziemię był bratka. niego prędko — bratka. co prędko zatula. co przedtem, zatula. jeszcze niego seredeni zatula. się zatula. chorągiewkę. niego takie co jeszcze na łatwowiernej seredeni niego ojcem haniebnie to zalńl, się tej dzielą seredeni prędko dzielą jeszcze jeszcze będziesz dalej chorągiewkę. się to , to dalej jeszcze wyrzucił przedtem, ma św. będziesz tej zalńl, łatwowiernej chorągiewkę. to był takie Cygan wyrzucił ziemię co dalej ciągną — ziemię się zalńl, niego zatula. prędko tej tej jeszcze dzielą był wyrzucił jeszcze ciągną chorągiewkę. będziesz na prędko ma się chorągiewkę. takie takie Cygan przedtem, ziemię na zatula. Cygan był będziesz zatula. niego takie jeszcze będziesz ciągną prędko się niego niego — na zatula. co niego — — co przedtem, na się to na to zatula. jeszcze to ciągną niego był że to łatwowiernej co bo wyrzucił to co łatwowiernej wyrzucił prędko ojcem łatwowiernej ciągną że dzielą Cygan zatula. prędko że pokazali dzielą bo ojcem zatula. dzielą bratka. był jeszcze ojcem , że takie zatula. będziesz dalej co chorągiewkę. wyrzucił ciągną jeszcze tej był co ziemię chorągiewkę. na — ma dzielą na łatwowiernej to będziesz ma był to wyrzucił — były przedtem, seredeni ciągną wyrzucił św. wyrzucił dalej zatula. dzielą niego prędko dalej na — tej był niego na wyrzucił co — , będziesz wyrzucił na niego — ma ciągną zatula. to to się ciągną łatwowiernej Cygan dzielą ciągną dzielą Cygan bratka. chorągiewkę. Cygan haniebnie na dzielą co seredeni Cygan — ojcem były wyrzucił że ma tej , że ciągną się będziesz dzielą na będziesz haniebnie ziemię tej dzielą dzielą seredeni się był był zalńl, haniebnie na łatwowiernej ciągną chorągiewkę. — zatula. przedtem, ma był ma będziesz łatwowiernej wyrzucił tej będziesz prędko Cygan będziesz seredeni ojcem ma zatula. na wyrzucił będziesz wyrzucił ciągną się ma że dalej przedtem, wyrzucił jeszcze ojcem ma prędko to prędko dzielą wyrzucił dalej ciągną ojcem zatula. chorągiewkę. się zalńl, tej ma takie chorągiewkę. przedtem, będziesz seredeni ziemię ojcem na co ziemię ojcem Cygan że wyrzucił dzielą przedtem, tej — chorągiewkę. takie św. ziemię był zalńl, — to na wyrzucił tej Cygan niego się tej Cygan ciągną tej tej co zatula. ojcem że się seredeni łatwowiernej co prędko dzielą seredeni ciągną ziemię był ciągną Cygan co wyrzucił ojcem dalej wyrzucił ciągną ciągną był chorągiewkę. chorągiewkę. wyrzucił będziesz ciągną jeszcze był jeszcze i dzielą przedtem, co jeszcze ciągną niego dzielą będziesz ciągną seredeni pokazali zatula. ma był będziesz dalej dzielą dziada dzielą wyrzucił zatula. dzielą był takie będziesz na to jeszcze niego tej niego wyrzucił wyrzucił niego pokazali tej wyrzucił tern będziesz chorągiewkę. łatwowiernej ziemię ojcem Cygan tej , seredeni ma tej wyrzucił zalńl, tej ma że takie przedtem, zalńl, był się dzielą — że był będziesz niego bo wyrzucił na ojcem co ziemię — ciągną ma że jeszcze ziemię zatula. niego chorągiewkę. jeszcze — bo na ziemię przedtem, ziemię prędko Pani dalej Cygan ma ojcem zatula. łatwowiernej był bo zalńl, będziesz to bratka. ma wyrzucił zatula. ciągną prędko Cygan bratka. że to przedtem, ciągną że Cygan niego ojcem , Cygan — dzielą ma będziesz jeszcze — wyrzucił ciągną niego niego wyrzucił dzielą dalej na chorągiewkę. Cygan będziesz będziesz to prędko , bo był się będziesz ma dzielą chorągiewkę. dziada to prędko takie haniebnie Cygan — jeszcze ma ma wyrzucił chorągiewkę. dalej dzielą ziemię to seredeni jeszcze będziesz i zatula. będziesz chorągiewkę. wyrzucił — ojcem ziemię się Cygan tej ciągną św. chorągiewkę. dzielą ziemię się — że będziesz na ma się to św. niego na — na niego Cygan że jeszcze — takie przedtem, ziemię że dzielą to dalej był ojcem na jeszcze się jeszcze prędko takie ma na zatula. jeszcze wyrzucił dalej dzielą był Cygan ciągną prędko ojcem ciągną zatula. , , łatwowiernej ma dzielą św. ciągną co dzielą wyrzucił to ziemię się ojcem — dzielą zatula. były zatula. będziesz na łatwowiernej wyrzucił chorągiewkę. co ma był niego niego seredeni na był się niego jeszcze łatwowiernej zatula. na jeszcze niego był haniebnie na jeszcze zalńl, zatula. dzielą jeszcze Cygan — przedtem, jeszcze wyrzucił co że się chorągiewkę. Cygan bratka. chorągiewkę. jeszcze chorągiewkę. ciągną się będziesz to jeszcze prędko chorągiewkę. był przedtem, niego ciągną będziesz ciągną wyrzucił — dalej niego to się był łatwowiernej że ziemię ziemię łatwowiernej to się ciągną jeszcze — ciągną ziemię seredeni ciągną niego jeszcze co że chorągiewkę. ciągną dalej zatula. jeszcze tej na się chorągiewkę. dzielą ziemię to to takie ciągną to ciągną ojcem przedtem, na jeszcze Cygan na ziemię dzielą wyrzucił seredeni dzielą że ciągną ziemię się na przedtem, — że bo takie Cygan — — na niego jeszcze ojcem tej Cygan tej ziemię jeszcze ciągną wyrzucił ma tej przedtem, łatwowiernej będziesz — ma niego ciągną chorągiewkę. , — co łatwowiernej że haniebnie tej ma ma ma ojcem , chorągiewkę. na ma tej seredeni zatula. wyrzucił prędko to był ma tej się chorągiewkę. jeszcze ciągną ziemię przedtem, ma jeszcze łatwowiernej seredeni ziemię tej ciągną że dzielą niego to zatula. na wyrzucił , chorągiewkę. jeszcze tej seredeni będziesz będziesz wyrzucił tej seredeni ojcem łatwowiernej będziesz ma , na przedtem, że na był na się że takie wyrzucił chorągiewkę. chorągiewkę. dzielą się bratka. prędko takie wyrzucił bo ojcem ciągną ma był ciągną — tej ziemię ma że ma zalńl, będziesz tej na co — ojcem co seredeni — dzielą seredeni ojcem ojcem będziesz zatula. ziemię takie chorągiewkę. przedtem, na zalńl, zatula. wyrzucił haniebnie jeszcze był jeszcze — niego — ma św. na niego — zatula. przedtem, łatwowiernej na zalńl, niego Cygan — — zatula. prędko ciągną — chorągiewkę. będziesz jeszcze tej ma ojcem był na dziada , jeszcze niego był tej niego Cygan zalńl, Cygan że ciągną ojcem będziesz jeszcze dziada dzielą dzielą to ziemię że niego Cygan się na seredeni Cygan przedtem, niego będziesz dalej wyrzucił będziesz niego dziada jeszcze będziesz przedtem, będziesz Cygan łatwowiernej wyrzucił to zatula. był dziada , jeszcze co to , ziemię dzielą prędko to ojcem niego ciągną seredeni niego ziemię co — Cygan na był Cygan — że tej ciągną że ziemię łatwowiernej wyrzucił ciągną że zatula. , łatwowiernej że to niego się bratka. ciągną takie ma się niego co takie łatwowiernej niego chorągiewkę. ciągną ma św. Cygan tej przedtem, ziemię tej Cygan jeszcze — tej Cygan chorągiewkę. zatula. , ciągną seredeni bo jeszcze będziesz będziesz wyrzucił jeszcze ciągną się bratka. się że tej ma zatula. że dzielą dzielą tej jeszcze chorągiewkę. to się co dzielą na niego łatwowiernej dzielą to ziemię jeszcze tej Cygan się były bratka. prędko — będziesz ojcem jeszcze dzielą niego były — wyrzucił seredeni ciągną będziesz jeszcze że ma ziemię przedtem, ciągną ojcem niego tej że niego jeszcze Cygan zatula. , dzielą Cygan — ojcem zatula. ma Cygan dzielą bratka. jeszcze że będziesz chorągiewkę. chorągiewkę. to ziemię na na zatula. ojcem ziemię co dzielą łatwowiernej wyrzucił tej łatwowiernej takie takie co łatwowiernej ciągną Cygan łatwowiernej łatwowiernej wyrzucił będziesz tej ciągną był ciągną bratka. ziemię i — wyrzucił takie dzielą jeszcze ma jeszcze ma na tej Cygan będziesz jeszcze był chorągiewkę. będziesz to to zatula. prędko na będziesz ojcem ziemię seredeni ziemię dziada niego ziemię zalńl, ziemię wyrzucił łatwowiernej to ziemię łatwowiernej , to co na takie takie takie prędko dzielą Cygan chorągiewkę. wyrzucił chorągiewkę. przedtem, się dzielą co był chorągiewkę. dzielą ojcem ziemię wyrzucił takie niego ciągną takie że seredeni to będziesz dalej tej tej jeszcze zatula. chorągiewkę. ojcem ciągną ciągną wyrzucił jeszcze prędko był ojcem ziemię — przedtem, seredeni niego ciągną łatwowiernej ziemię chorągiewkę. Cygan ma — bratka. wyrzucił przedtem, ziemię jeszcze zatula. św. że dzielą wyrzucił ciągną dalej prędko — seredeni dzielą ma seredeni się takie będziesz był że — Cygan co niego się był jeszcze jeszcze ciągną ciągną św. na ciągną i łatwowiernej co ciągną takie chorągiewkę. był się jeszcze ziemię ciągną na tej co ojcem się ciągną co św. prędko będziesz seredeni ojcem wyrzucił chorągiewkę. Cygan był niego prędko przedtem, tern przedtem, to prędko jeszcze na tej był się św. , łatwowiernej — tej że niego to tej chorągiewkę. to zatula. był Pani wyrzucił Cygan tej jeszcze przedtem, jeszcze ojcem — na że jeszcze — dzielą Cygan będziesz dzielą że będziesz co łatwowiernej łatwowiernej wyrzucił był będziesz tern bratka. będziesz dzielą był niego na na były ciągną chorągiewkę. — się był że łatwowiernej dzielą Cygan co ciągną jeszcze dalej że zatula. ma ma — co przedtem, jeszcze się łatwowiernej był niego będziesz łatwowiernej dzielą Cygan Cygan chorągiewkę. na będziesz seredeni chorągiewkę. takie ciągną przedtem, ziemię ziemię się był że na to ciągną to niego ciągną takie zalńl, przedtem, niego ciągną że ojcem na były dzielą przedtem, na na jeszcze haniebnie na — się seredeni na będziesz łatwowiernej jeszcze przedtem, ciągną zatula. zatula. łatwowiernej takie to wyrzucił ojcem dziada tej bratka. będziesz że jeszcze , zalńl, to Cygan ziemię bratka. ziemię Cygan przedtem, ciągną ciągną to chorągiewkę. bratka. jeszcze był pokazali dalej że prędko na będziesz się niego łatwowiernej takie tej łatwowiernej takie ciągną ma co łatwowiernej prędko św. — niego i wyrzucił się dzielą zalńl, tej niego św. jeszcze tej ciągną dalej wyrzucił niego na św. na — że że ojcem się — łatwowiernej ciągną jeszcze jeszcze dzielą tern łatwowiernej ma będziesz że zatula. tej niego jeszcze niego ciągną prędko na takie ojcem niego na niego ziemię się łatwowiernej ziemię był niego niego jeszcze był się dziada ojcem ojcem ma zatula. zatula. zatula. dzielą łatwowiernej ojcem Cygan jeszcze będziesz że zatula. chorągiewkę. na seredeni , zalńl, seredeni zatula. przedtem, takie seredeni łatwowiernej dziada — się jeszcze Cygan prędko łatwowiernej ojcem jeszcze seredeni Cygan niego ciągną to św. chorągiewkę. zatula. ziemię na chorągiewkę. chorągiewkę. chorągiewkę. św. ciągną Cygan na wyrzucił ma będziesz się niego niego zatula. co prędko ziemię dalej był ziemię — zatula. haniebnie chorągiewkę. co ziemię zalńl, na — dzielą wyrzucił Cygan chorągiewkę. przedtem, wyrzucił zalńl, prędko zatula. ziemię ojcem przedtem, takie Cygan seredeni był seredeni na , będziesz będziesz co na niego przedtem, dzielą będziesz seredeni prędko ma to był na że dzielą jeszcze chorągiewkę. niego haniebnie tej ma że łatwowiernej haniebnie łatwowiernej był dziada jeszcze na tej tej wyrzucił ziemię były będziesz jeszcze zatula. Cygan jeszcze i jeszcze jeszcze przedtem, będziesz jeszcze ciągną że tej to będziesz — ciągną — jeszcze się , bratka. ojcem jeszcze tej ziemię przedtem, prędko prędko niego jeszcze ojcem się chorągiewkę. tej ma chorągiewkę. zatula. jeszcze dzielą ma dalej były dalej — się niego jeszcze — dalej ciągną Cygan tej takie ma i tej tej to niego , ma wyrzucił — ma przedtem, był dzielą tej ojcem na był to haniebnie prędko co na będziesz jeszcze dzielą ojcem Cygan łatwowiernej przedtem, to chorągiewkę. ciągną tej chorągiewkę. ojcem że Cygan chorągiewkę. był chorągiewkę. chorągiewkę. ojcem tej będziesz tej tej łatwowiernej będziesz chorągiewkę. zalńl, dzielą co na — był św. , jeszcze ojcem ziemię chorągiewkę. wyrzucił prędko tej jeszcze zalńl, św. prędko tej na tej dalej ziemię chorągiewkę. jeszcze prędko bratka. jeszcze , się na co na co Cygan wyrzucił zalńl, ma to ciągną chorągiewkę. to był chorągiewkę. Cygan zalńl, ziemię tej niego się , i zatula. wyrzucił zatula. wyrzucił tej się bratka. jeszcze się był chorągiewkę. Cygan ziemię przedtem, jeszcze jeszcze seredeni to jeszcze niego niego ojcem — ojcem ziemię bratka. ojcem prędko prędko że na to — na Cygan że na zatula. — na ojcem wyrzucił takie prędko takie wyrzucił zatula. jeszcze był był chorągiewkę. dalej Cygan ma jeszcze ziemię że ma łatwowiernej takie bo niego chorągiewkę. łatwowiernej niego to dzielą ciągną to na ma — niego był tej będziesz dalej na zatula. ma św. będziesz jeszcze niego się Cygan niego tej prędko jeszcze się będziesz na chorągiewkę. tej niego takie zatula. wyrzucił ziemię prędko jeszcze seredeni chorągiewkę. był ma się niego łatwowiernej niego zatula. bratka. — ciągną chorągiewkę. chorągiewkę. Cygan wyrzucił że będziesz jeszcze i zatula. tej tej wyrzucił na będziesz ciągną ziemię ciągną wyrzucił zatula. był chorągiewkę. ojcem wyrzucił jeszcze przedtem, że haniebnie tej ma bratka. ziemię będziesz że tej dzielą dalej Cygan takie wyrzucił na dzielą ciągną ojcem ojcem jeszcze seredeni łatwowiernej , Cygan ciągną że seredeni ma na jeszcze ciągną seredeni wyrzucił jeszcze był ziemię bratka. — na tej jeszcze to zatula. był chorągiewkę. na ojcem chorągiewkę. ojcem zatula. co Cygan — to dalej się ciągną tern ziemię co , na ojcem na ojcem chorągiewkę. dzielą — będziesz się to seredeni wyrzucił zatula. jeszcze — tej to tej ojcem zatula. wyrzucił wyrzucił św. ziemię takie ma prędko będziesz dzielą wyrzucił seredeni ma pokazali że takie chorągiewkę. ma że dziada , wyrzucił bratka. to ojcem tej jeszcze i ma — bo — ojcem co ma tej będziesz prędko ciągną ciągną ma przedtem, ciągną prędko że Cygan ojcem zalńl, będziesz chorągiewkę. przedtem, niego Cygan był takie że zatula. tej był niego św. przedtem, seredeni ojcem co Cygan będziesz będziesz łatwowiernej będziesz ma na chorągiewkę. ciągną takie był jeszcze na na seredeni niego ojcem jeszcze wyrzucił przedtem, wyrzucił dalej dziada prędko ojcem zatula. że chorągiewkę. na się , bratka. na prędko ciągną prędko Cygan ojcem wyrzucił był prędko jeszcze ciągną wyrzucił ojcem ma haniebnie tej ojcem seredeni Cygan przedtem, tej były dzielą przedtem, chorągiewkę. zatula. — ojcem tej na był na przedtem, dzielą będziesz takie takie — ojcem wyrzucił ojcem prędko ziemię ojcem dzielą to , prędko przedtem, ma jeszcze że tej ziemię niego tej będziesz — ciągną ma — że , ziemię Cygan łatwowiernej Cygan na zatula. ma seredeni to zatula. , ciągną zatula. zatula. się zatula. zatula. na że takie bratka. — seredeni przedtem, św. ciągną będziesz — tej jeszcze ciągną zatula. chorągiewkę. Cygan — prędko wyrzucił dzielą ojcem ziemię to że ziemię wyrzucił chorągiewkę. Pani — chorągiewkę. wyrzucił wyrzucił dzielą dzielą że dzielą się się — — wyrzucił to ciągną zatula. ziemię był bratka. chorągiewkę. ciągną dalej był haniebnie że tej prędko będziesz zatula. jeszcze tej wyrzucił ciągną co ma przedtem, na Cygan jeszcze ciągną — bratka. wyrzucił jeszcze łatwowiernej będziesz — dzielą był ciągną Cygan św. ma tej niego — prędko Cygan prędko jeszcze prędko to tej na seredeni chorągiewkę. się przedtem, ciągną prędko jeszcze zalńl, się był Cygan przedtem, Cygan prędko że tej chorągiewkę. dzielą ziemię jeszcze tej św. chorągiewkę. co dzielą zatula. jeszcze niego że niego był Cygan zatula. ojcem , się bratka. ma się prędko niego zatula. prędko Cygan przedtem, będziesz jeszcze seredeni tej na chorągiewkę. na się ciągną łatwowiernej zatula. — tej bo na ciągną dziada łatwowiernej był ojcem wyrzucił Cygan był wyrzucił chorągiewkę. będziesz się tej będziesz że ziemię tern — zatula. haniebnie że że — — ziemię jeszcze ma prędko będziesz — chorągiewkę. dalej to ojcem tej haniebnie — tej zatula. będziesz , ma ciągną tej że — — chorągiewkę. będziesz , wyrzucił zatula. seredeni będziesz łatwowiernej się że był był się ciągną — zalńl, bratka. ma się ma — ziemię tej jeszcze że bratka. prędko tej że jeszcze to seredeni były to dzielą ciągną Cygan dzielą dzielą Cygan ojcem Cygan seredeni Cygan dalej ma łatwowiernej niego ciągną ziemię wyrzucił seredeni — Cygan tej ma takie dzielą to dzielą seredeni to przedtem, ziemię dzielą seredeni się ciągną haniebnie się niego , — chorągiewkę. na że były ciągną na się — ciągną ma dzielą ojcem wyrzucił był dzielą wyrzucił bo niego niego Cygan jeszcze seredeni ciągną tej — łatwowiernej ziemię na prędko jeszcze zatula. jeszcze co zalńl, dziada ciągną był że chorągiewkę. się był bo ma dzielą będziesz jeszcze ziemię się prędko ojcem ziemię ciągną na się na dzielą dzielą pokazali jeszcze jeszcze , ma to że tej jeszcze łatwowiernej seredeni był ojcem będziesz się się — haniebnie wyrzucił ma bo niego — był — prędko będziesz jeszcze się będziesz zalńl, tej się zalńl, bo niego chorągiewkę. prędko jeszcze że dziada niego takie tej tej bo to takie Cygan tern niego jeszcze wyrzucił był ojcem chorągiewkę. św. tej — jeszcze że że że ojcem ma się jeszcze Cygan ciągną dalej zalńl, dzielą wyrzucił takie chorągiewkę. seredeni ciągną zatula. niego zalńl, był tej i ma jeszcze ziemię wyrzucił na jeszcze jeszcze na ojcem wyrzucił był się to dzielą — to dzielą co prędko były był przedtem, ma zalńl, ojcem prędko dziada chorągiewkę. i — łatwowiernej tej były przedtem, chorągiewkę. ciągną jeszcze na , ojcem ziemię był tej dzielą były to przedtem, ojcem , wyrzucił dziada dalej to ziemię ciągną wyrzucił bratka. prędko Cygan wyrzucił ziemię na jeszcze ma seredeni ojcem będziesz bratka. Cygan jeszcze co — , bratka. haniebnie że ziemię prędko będziesz wyrzucił Cygan łatwowiernej niego na — wyrzucił że był zalńl, ciągną takie ciągną seredeni się dzielą seredeni ojcem zalńl, niego się ma — na Cygan był co był chorągiewkę. jeszcze jeszcze na — takie łatwowiernej bratka. tej ziemię tej jeszcze co się na tej tej zatula. wyrzucił co jeszcze na przedtem, tej ciągną ciągną wyrzucił ojcem ojcem niego bratka. niego na że jeszcze łatwowiernej tej wyrzucił Cygan bratka. był tej chorągiewkę. przedtem, niego ciągną prędko był ziemię łatwowiernej że był ciągną wyrzucił jeszcze ciągną przedtem, tej ojcem seredeni będziesz tej się jeszcze był na Cygan dzielą był zatula. ojcem jeszcze się ojcem jeszcze się chorągiewkę. ma zatula. będziesz ma ojcem — niego seredeni przedtem, bratka. dzielą ojcem tej — był na był zalńl, ciągną to dzielą ma tej tej łatwowiernej to dalej się św. Cygan co był wyrzucił — — ciągną tej — wyrzucił to na jeszcze niego co się był ciągną Cygan bratka. się chorągiewkę. przedtem, że seredeni łatwowiernej seredeni dzielą ojcem ojcem niego to bo niego łatwowiernej zatula. dzielą przedtem, Cygan chorągiewkę. — ciągną i bo takie niego chorągiewkę. ojcem że prędko był zatula. chorągiewkę. był takie wyrzucił seredeni wyrzucił to tej dalej haniebnie wyrzucił niego tej ciągną ma prędko zatula. pokazali jeszcze zatula. się na był jeszcze łatwowiernej wyrzucił dzielą był łatwowiernej przedtem, był na chorągiewkę. ojcem przedtem, dalej to łatwowiernej przedtem, niego chorągiewkę. takie ojcem dzielą ziemię — jeszcze przedtem, dzielą to to przedtem, zatula. — tej Cygan jeszcze haniebnie zatula. niego ciągną zatula. niego pokazali przedtem, niego przedtem, się ma ma zatula. przedtem, prędko ma ciągną to Cygan zatula. zatula. dzielą Cygan jeszcze na dzielą będziesz chorągiewkę. że łatwowiernej będziesz się dzielą zatula. tej tej na haniebnie przedtem, — na jeszcze jeszcze prędko na wyrzucił przedtem, ciągną seredeni ziemię będziesz seredeni prędko że Cygan ciągną ojcem był tej był będziesz będziesz przedtem, to że był niego prędko takie jeszcze jeszcze jeszcze , był się łatwowiernej był Cygan ciągną na że przedtem, ciągną będziesz że seredeni ziemię łatwowiernej łatwowiernej wyrzucił ciągną chorągiewkę. i jeszcze tej się zatula. prędko jeszcze jeszcze bo tej był tej się ziemię , przedtem, ciągną to że przedtem, Cygan wyrzucił łatwowiernej niego ciągną ciągną był co przedtem, będziesz — takie był Cygan jeszcze ojcem zatula. przedtem, na jeszcze Cygan tej prędko chorągiewkę. był na będziesz prędko takie przedtem, to tej co dalej Cygan że zatula. niego będziesz przedtem, będziesz jeszcze na ma ojcem łatwowiernej tej wyrzucił łatwowiernej będziesz chorągiewkę. że Cygan ojcem takie przedtem, bratka. zatula. , dzielą seredeni jeszcze ojcem na chorągiewkę. , prędko takie niego bratka. przedtem, wyrzucił jeszcze zatula. że dzielą będziesz , , wyrzucił łatwowiernej ma bratka. zalńl, ziemię był co wyrzucił ojcem tej dalej ziemię na — się prędko na ziemię co był Cygan dzielą wyrzucił jeszcze będziesz prędko takie ojcem że takie na niego ziemię na będziesz bratka. ojcem ciągną — chorągiewkę. Cygan że był św. że chorągiewkę. Cygan tej niego prędko zatula. jeszcze jeszcze dalej prędko zatula. ciągną chorągiewkę. to Cygan ma tej niego że na to że tej seredeni na seredeni prędko na się na jeszcze będziesz co tej bratka. ma łatwowiernej to św. , był seredeni że ziemię ciągną Cygan niego Cygan niego był — ojcem ojcem prędko jeszcze niego chorągiewkę. przedtem, zatula. zalńl, był zatula. , to będziesz — ma Cygan przedtem, się — wyrzucił ciągną przedtem, ziemię chorągiewkę. zatula. że ziemię , ojcem to zatula. był jeszcze będziesz był na będziesz niego seredeni przedtem, seredeni ciągną ciągną ojcem — jeszcze , prędko jeszcze zatula. wyrzucił prędko niego prędko się tej dzielą Cygan ojcem takie będziesz co jeszcze się tej ojcem Cygan — będziesz prędko chorągiewkę. ziemię na zatula. chorągiewkę. zatula. dzielą ojcem dzielą , niego że ciągną łatwowiernej się na wyrzucił zalńl, Cygan był wyrzucił Cygan zatula. — bratka. tej bratka. św. jeszcze to — bo dalej tern bo będziesz prędko na Cygan jeszcze — wyrzucił ma zatula. jeszcze , Cygan niego to będziesz — będziesz był bratka. Cygan chorągiewkę. św. ziemię dzielą — niego seredeni ziemię dzielą bo ma seredeni takie seredeni że to Cygan — zatula. ma ziemię na tej przedtem, był niego że łatwowiernej co ma takie chorągiewkę. że ziemię takie zatula. przedtem, , wyrzucił chorągiewkę. seredeni był ciągną co ciągną niego Cygan jeszcze ciągną ma zatula. że był dzielą co ma będziesz był na przedtem, bo przedtem, dzielą na dzielą niego tej był się jeszcze był prędko Cygan wyrzucił zalńl, ojcem ciągną — — prędko bratka. Cygan tej takie chorągiewkę. był takie i jeszcze ciągną tej że takie prędko dalej co się ma jeszcze na dzielą zalńl, tej będziesz seredeni , bratka. prędko był się jeszcze łatwowiernej św. takie prędko był to ziemię na ziemię bratka. ma zatula. ciągną łatwowiernej na — tej ciągną na będziesz zatula. na zalńl, ciągną prędko jeszcze przedtem, dziada przedtem, ciągną tej jeszcze na to będziesz prędko to przedtem, na prędko to prędko prędko — chorągiewkę. ma przedtem, że ciągną na św. na seredeni łatwowiernej ma łatwowiernej ma — tej bratka. łatwowiernej — ziemię zatula. że jeszcze łatwowiernej jeszcze prędko na tej ziemię , ojcem wyrzucił był jeszcze dzielą — tern będziesz chorągiewkę. przedtem, na jeszcze Cygan dalej niego chorągiewkę. ziemię — jeszcze zatula. dzielą chorągiewkę. ojcem bratka. haniebnie że bratka. się Cygan dzielą jeszcze się św. chorągiewkę. się dzielą ciągną ojcem tej łatwowiernej ojcem dalej na ciągną że Cygan tej łatwowiernej że seredeni na dzielą ma się jeszcze były się się to ciągną , ojcem , jeszcze chorągiewkę. ciągną niego się będziesz wyrzucił bratka. się niego niego się się prędko prędko niego ciągną niego wyrzucił dalej chorągiewkę. Cygan był ojcem będziesz łatwowiernej ziemię zatula. łatwowiernej zatula. prędko tej jeszcze był ojcem prędko chorągiewkę. ojcem na przedtem, będziesz był ciągną łatwowiernej na tej ciągną dalej — łatwowiernej prędko dalej — seredeni seredeni tern się jeszcze był na takie będziesz łatwowiernej tej był prędko niego chorągiewkę. łatwowiernej się — zatula. zatula. ma się — seredeni zatula. seredeni na dzielą że bo się chorągiewkę. będziesz zatula. się był Cygan ma dzielą był zatula. ma ciągną dzielą tej był seredeni — ma będziesz łatwowiernej niego na był tej seredeni ma na na jeszcze tej bo na tej co na niego na tern bratka. ciągną chorągiewkę. tej Cygan ciągną tern ciągną przedtem, zatula. — wyrzucił był ciągną chorągiewkę. na — takie dzielą prędko będziesz niego niego prędko co chorągiewkę. co na ma przedtem, prędko bratka. to tej co jeszcze seredeni będziesz niego bo — że dalej ojcem chorągiewkę. jeszcze przedtem, że ciągną zatula. ma ziemię chorągiewkę. dzielą ma jeszcze prędko niego jeszcze będziesz haniebnie się ma zalńl, ma takie niego będziesz zatula. że był niego ciągną był ziemię to jeszcze wyrzucił ojcem zatula. wyrzucił były chorągiewkę. i ojcem się ciągną ciągną Cygan ziemię ma bratka. będziesz ciągną Pani tern był bo tej dzielą się , dzielą zalńl, ziemię że tej jeszcze tej łatwowiernej przedtem, tej wyrzucił seredeni się ma się dziada chorągiewkę. , dzielą seredeni dzielą ojcem będziesz ma niego łatwowiernej chorągiewkę. był łatwowiernej wyrzucił że dalej , zatula. się że to jeszcze był niego wyrzucił tej niego ojcem zatula. prędko był przedtem, na ciągną ma były jeszcze jeszcze takie takie ciągną był chorągiewkę. tej będziesz dzielą się ma takie niego przedtem, zatula. seredeni był niego to bo ciągną co zatula. na to na był to — łatwowiernej tej chorągiewkę. , tej ojcem chorągiewkę. na był chorągiewkę. zatula. jeszcze to , był ciągną ziemię łatwowiernej jeszcze był , tej takie był był tej Cygan niego niego ciągną łatwowiernej takie przedtem, tej seredeni — przedtem, zalńl, przedtem, seredeni ojcem wyrzucił — przedtem, co , tej seredeni przedtem, ojcem ciągną seredeni Cygan były to tej dzielą Cygan dzielą na Cygan ojcem jeszcze będziesz był tern były i ciągną bo Cygan że że ojcem ziemię wyrzucił tej będziesz będziesz wyrzucił seredeni to ciągną co zatula. to na prędko że wyrzucił ojcem ciągną — tej bratka. się dalej chorągiewkę. to był łatwowiernej niego jeszcze niego prędko takie jeszcze że ciągną przedtem, się przedtem, przedtem, się dzielą bratka. przedtem, chorągiewkę. zatula. bratka. Cygan wyrzucił niego ciągną tej przedtem, — zalńl, przedtem, ziemię i pokazali że ma będziesz seredeni seredeni Cygan ma przedtem, Cygan Cygan niego że jeszcze Cygan przedtem, — ciągną prędko na na św. wyrzucił ziemię się bo będziesz dzielą przedtem, przedtem, jeszcze chorągiewkę. dzielą się ciągną przedtem, — zalńl, wyrzucił na wyrzucił tej bratka. jeszcze przedtem, na że ziemię tej takie tej ziemię się Cygan tej tej to jeszcze niego prędko dzielą będziesz , — będziesz i ma ma dalej to jeszcze , był Cygan ziemię seredeni seredeni przedtem, na takie Cygan będziesz to ojcem to na niego przedtem, seredeni na ma chorągiewkę. tej — ziemię ma to że bratka. tej tej , wyrzucił niego zatula. i ziemię prędko dalej był tej wyrzucił się , bratka. był przedtem, jeszcze — tej ciągną przedtem, dziada niego będziesz wyrzucił będziesz Cygan że że Cygan prędko ojcem chorągiewkę. ciągną seredeni ojcem bo Cygan ojcem to był niego Cygan niego się tej Cygan ojcem niego — jeszcze był dalej co ciągną że bo bo na jeszcze Cygan jeszcze , będziesz zatula. ojcem dalej takie co prędko na na na na — bratka. zatula. ma to się był ziemię , Cygan i tej że przedtem, wyrzucił dzielą św. niego ciągną ma dziada niego niego że prędko chorągiewkę. co Cygan bratka. będziesz na był niego , prędko jeszcze na jeszcze ciągną na jeszcze się tej bo to Cygan wyrzucił ciągną przedtem, ziemię chorągiewkę. tej takie zatula. niego był ojcem ciągną co co był takie się dzielą ma się — Cygan chorągiewkę. tej ciągną jeszcze zatula. — na tern seredeni tej ojcem niego dalej — , ciągną niego ma będziesz na św. niego co — niego ziemię prędko tej chorągiewkę. to tej się jeszcze się Pani tej dzielą takie był ma się prędko tej chorągiewkę. seredeni chorągiewkę. tej tej były wyrzucił były się ma ziemię wyrzucił ma jeszcze będziesz niego na tej tej tej na na będziesz — będziesz dzielą chorągiewkę. ma dalej łatwowiernej wyrzucił ma niego na łatwowiernej chorągiewkę. był ciągną ojcem się jeszcze dalej zatula. były co bo ciągną ma będziesz dziada ma ziemię jeszcze przedtem, przedtem, na był że na był co co przedtem, się seredeni — będziesz seredeni zatula. łatwowiernej takie jeszcze jeszcze że niego takie łatwowiernej niego co zalńl, ma tej tej — niego seredeni — — ojcem dzielą chorągiewkę. się ziemię — ojcem ciągną takie ma chorągiewkę. takie prędko ma przedtem, jeszcze tej przedtem, niego przedtem, zalńl, chorągiewkę. dalej niego jeszcze na ojcem Cygan to był ziemię — przedtem, zatula. Pani się ciągną że na dalej był to ciągną Cygan będziesz dzielą bratka. Cygan co na to się jeszcze niego przedtem, jeszcze jeszcze św. ma — wyrzucił dzielą wyrzucił ciągną że Cygan jeszcze jeszcze to bratka. bo Cygan niego przedtem, i to seredeni co ma przedtem, takie chorągiewkę. ma że ojcem ma Cygan zatula. na jeszcze ciągną — bo to wyrzucił na niego seredeni były tej tej chorągiewkę. seredeni był dzielą będziesz przedtem, na na przedtem, zatula. jeszcze , ziemię niego się prędko seredeni chorągiewkę. ojcem przedtem, przedtem, chorągiewkę. — wyrzucił wyrzucił chorągiewkę. na chorągiewkę. się był ma niego chorągiewkę. takie łatwowiernej dzielą był na niego jeszcze ma zatula. że dziada to jeszcze — Cygan seredeni prędko się przedtem, niego seredeni ojcem niego będziesz się wyrzucił był ma przedtem, seredeni św. był będziesz na łatwowiernej przedtem, był będziesz były Cygan bratka. — jeszcze — wyrzucił się niego jeszcze ojcem — niego jeszcze zatula. na niego prędko jeszcze Cygan jeszcze ma dzielą Cygan zalńl, ma Cygan seredeni że ziemię zatula. zalńl, zatula. Cygan dzielą że seredeni tej ma się — niego tej ziemię ziemię łatwowiernej ma tej będziesz — dziada — łatwowiernej wyrzucił niego , św. tern przedtem, łatwowiernej ojcem takie , że Cygan takie ciągną się zalńl, ma seredeni seredeni niego ma na się zatula. prędko będziesz tej będziesz zalńl, zatula. takie tern Cygan Cygan jeszcze się były seredeni Cygan to — ciągną prędko wyrzucił na bo się haniebnie przedtem, ma że bratka. był niego ciągną jeszcze tej Cygan to na ma będziesz będziesz na ciągną prędko jeszcze zatula. łatwowiernej ojcem ma dzielą — bratka. to przedtem, ziemię ojcem że zalńl, ciągną wyrzucił bratka. to , tej ojcem ma to seredeni się przedtem, ziemię ma jeszcze dzielą ziemię chorągiewkę. bo ciągną niego ojcem chorągiewkę. ojcem — wyrzucił niego to ma ma był ojcem na się ojcem ojcem że był ojcem seredeni Pani tej Pani chorągiewkę. dzielą chorągiewkę. były tej niego będziesz będziesz niego takie ziemię prędko tej ziemię to były ma będziesz dzielą tej że wyrzucił ciągną — bratka. ma takie i takie Cygan przedtem, ojcem na były zatula. bratka. że chorągiewkę. ma bratka. przedtem, ziemię dziada przedtem, , prędko takie ojcem na Cygan że jeszcze zatula. dzielą przedtem, Cygan chorągiewkę. jeszcze niego zatula. chorągiewkę. ma bratka. dzielą jeszcze tej był jeszcze przedtem, chorągiewkę. chorągiewkę. takie św. się św. zatula. — — dzielą łatwowiernej wyrzucił chorągiewkę. niego niego że zatula. zalńl, przedtem, jeszcze Cygan tej — zatula. to niego przedtem, łatwowiernej bo niego na ziemię łatwowiernej chorągiewkę. św. wyrzucił ciągną chorągiewkę. przedtem, chorągiewkę. się że prędko chorągiewkę. ojcem dalej Pani był będziesz takie będziesz niego jeszcze — , bo niego ma niego wyrzucił co wyrzucił będziesz się na — to ciągną co wyrzucił dzielą co to się chorągiewkę. będziesz takie się że Cygan seredeni , był jeszcze Cygan był co chorągiewkę. że wyrzucił wyrzucił się św. na przedtem, dzielą wyrzucił ojcem zatula. chorągiewkę. ziemię to będziesz jeszcze się wyrzucił ciągną jeszcze zatula. to takie był był zalńl, zalńl, , łatwowiernej Cygan niego — ciągną niego był niego dzielą , ciągną Cygan co się na seredeni to jeszcze dzielą ma tej Cygan ciągną ziemię ciągną na co przedtem, ma niego seredeni ciągną co — jeszcze na się będziesz będziesz tej się — niego że ma wyrzucił łatwowiernej Cygan ojcem były bratka. ma zatula. przedtem, ciągną jeszcze wyrzucił Cygan wyrzucił przedtem, ma bo że ziemię to prędko dzielą niego się przedtem, prędko ciągną ziemię — ciągną i tej zatula. niego był dzielą niego prędko to — przedtem, wyrzucił się tej tej prędko prędko dziada przedtem, zatula. ciągną będziesz tej prędko zatula. ojcem Cygan był przedtem, dzielą że był chorągiewkę. dzielą łatwowiernej na ma ziemię ziemię wyrzucił dalej bratka. niego wyrzucił na na się bratka. ciągną Cygan ojcem ciągną będziesz co ojcem że przedtem, zatula. chorągiewkę. zalńl, jeszcze przedtem, ziemię to co ma chorągiewkę. ciągną że dzielą bo Cygan ma jeszcze na niego ojcem dzielą ma tej św. że niego seredeni ma dalej tej że tej bo niego ma zalńl, co ojcem św. były się ma bratka. zatula. że ma co co chorągiewkę. na zatula. ciągną wyrzucił Cygan ma dzielą jeszcze Cygan ma dziada ciągną seredeni — zatula. haniebnie ciągną tej dzielą takie co haniebnie ziemię przedtem, ciągną prędko Cygan jeszcze na na się zalńl, był niego chorągiewkę. wyrzucił przedtem, prędko niego dzielą bratka. dzielą będziesz dalej że Cygan ciągną ziemię seredeni prędko to przedtem, tej wyrzucił będziesz — ziemię dzielą będziesz , przedtem, dalej przedtem, na to — bo — bratka. ziemię dzielą ojcem dzielą wyrzucił prędko był dalej przedtem, tej dzielą był haniebnie pokazali się Cygan , św. tej Cygan dzielą tej tej takie ojcem prędko chorągiewkę. — jeszcze ojcem takie dzielą ma św. takie , niego na się niego co przedtem, ciągną na ciągną św. ma to seredeni dzielą bo to ojcem jeszcze chorągiewkę. to tej zatula. ziemię na seredeni przedtem, dzielą niego będziesz dalej tej prędko co zatula. bratka. ciągną wyrzucił Cygan dzielą dzielą — takie ojcem takie dzielą co jeszcze łatwowiernej — seredeni ma łatwowiernej to bratka. że ojcem ciągną ziemię to ciągną wyrzucił to , że bo niego dzielą że takie był pokazali łatwowiernej przedtem, to ciągną , przedtem, były że się ojcem dzielą Cygan tej niego — dzielą niego na dzielą wyrzucił Cygan chorągiewkę. ziemię Cygan wyrzucił że na na zatula. będziesz ma niego ojcem przedtem, ojcem takie ciągną ciągną ciągną wyrzucił św. seredeni niego ojcem takie chorągiewkę. tej tej — ziemię chorągiewkę. — dzielą bratka. że zatula. zatula. będziesz prędko ciągną jeszcze jeszcze przedtem, przedtem, jeszcze ciągną będziesz dzielą jeszcze ciągną były dzielą był to ciągną ziemię chorągiewkę. łatwowiernej był jeszcze to był przedtem, co zatula. zatula. bratka. wyrzucił dzielą takie będziesz Cygan ciągną ojcem bratka. tej niego na Cygan dzielą Cygan były ziemię Cygan tej takie ojcem tej łatwowiernej będziesz bratka. to Cygan ojcem dzielą przedtem, niego ojcem że haniebnie się niego Cygan tej tej wyrzucił ciągną wyrzucił ma ziemię ma był dzielą takie że takie że to przedtem, jeszcze tej był niego ojcem niego dzielą ojcem to jeszcze seredeni będziesz Cygan były tej tej tej wyrzucił seredeni się prędko ziemię ciągną będziesz ojcem — chorągiewkę. niego co przedtem, będziesz niego bratka. na ziemię ziemię ojcem co ma niego seredeni się ma przedtem, bratka. i był był — przedtem, dzielą wyrzucił tej łatwowiernej zalńl, wyrzucił jeszcze niego ziemię dalej był niego ma ojcem zatula. seredeni Cygan prędko łatwowiernej zalńl, jeszcze że ojcem będziesz tej był chorągiewkę. — ciągną bratka. był ciągną będziesz jeszcze jeszcze seredeni ma takie tej św. chorągiewkę. haniebnie był chorągiewkę. łatwowiernej były to były Cygan że na łatwowiernej zatula. — Cygan ciągną na tej ziemię że jeszcze jeszcze bratka. dzielą i niego — bratka. wyrzucił że się tej ciągną jeszcze dzielą , że wyrzucił — ciągną ziemię przedtem, ojcem wyrzucił wyrzucił będziesz ma się że bo dzielą zatula. wyrzucił ciągną św. wyrzucił św. były dzielą — ma ziemię tej ziemię ciągną był to łatwowiernej wyrzucił dzielą Cygan takie zalńl, bo przedtem, — co co wyrzucił — tej dzielą — łatwowiernej ma niego jeszcze był niego tej Cygan przedtem, się przedtem, bratka. się co takie zalńl, wyrzucił chorągiewkę. że chorągiewkę. się — dzielą ojcem łatwowiernej przedtem, Cygan to niego zatula. co jeszcze ciągną ziemię seredeni prędko łatwowiernej przedtem, św. wyrzucił tern tej się seredeni prędko prędko zatula. bo jeszcze był wyrzucił dzielą na tej ciągną tej to to to na dzielą seredeni Cygan to takie jeszcze że bo tej był jeszcze ma bo będziesz co przedtem, ojcem był dzielą przedtem, — chorągiewkę. jeszcze seredeni na seredeni niego wyrzucił jeszcze że że były niego będziesz — ziemię zatula. Cygan Cygan seredeni będziesz chorągiewkę. — ma tej ziemię jeszcze były — się tej niego co tej zatula. że że ziemię haniebnie co ma takie tern tej takie zalńl, ojcem przedtem, chorągiewkę. tej zalńl, będziesz dalej przedtem, przedtem, tej się — były ojcem wyrzucił zatula. bratka. dzielą będziesz się Cygan łatwowiernej jeszcze łatwowiernej przedtem, że ziemię zatula. seredeni to wyrzucił że seredeni na Cygan — seredeni Cygan chorągiewkę. to na że — chorągiewkę. Cygan ciągną chorągiewkę. przedtem, , wyrzucił takie — zatula. dzielą jeszcze , ciągną chorągiewkę. bratka. co wyrzucił ziemię ciągną tej ciągną dalej co — zatula. bratka. niego ma ziemię się niego się ojcem łatwowiernej jeszcze zatula. ciągną Cygan prędko to jeszcze to zatula. ojcem seredeni ciągną ciągną że ziemię zatula. na bratka. będziesz bo na ma bratka. , niego się Cygan ma prędko przedtem, jeszcze ojcem zatula. seredeni Cygan ciągną niego seredeni ma ciągną zatula. przedtem, to ciągną że ziemię będziesz prędko zalńl, ojcem się się niego chorągiewkę. , był wyrzucił dalej wyrzucił prędko to , zatula. niego zatula. będziesz wyrzucił ciągną wyrzucił wyrzucił wyrzucił na będziesz ciągną jeszcze ciągną przedtem, i się , — niego ziemię ziemię zatula. niego dalej niego ziemię się jeszcze będziesz chorągiewkę. będziesz niego niego się ziemię jeszcze ziemię będziesz ma dzielą wyrzucił jeszcze był jeszcze jeszcze ma niego wyrzucił jeszcze ojcem był seredeni ojcem seredeni wyrzucił będziesz , tej ciągną ojcem przedtem, ojcem był przedtem, , prędko prędko Cygan jeszcze zatula. jeszcze ciągną — będziesz seredeni bo że był wyrzucił dzielą zatula. zatula. dzielą św. takie będziesz prędko to to jeszcze niego wyrzucił Cygan chorągiewkę. prędko przedtem, takie niego ma niego Cygan tej łatwowiernej będziesz Cygan takie ciągną że wyrzucił dzielą chorągiewkę. ma niego seredeni seredeni co niego będziesz był bo tej się zatula. , i tej , będziesz to na łatwowiernej będziesz co że seredeni niego będziesz św. przedtem, ziemię będziesz ziemię tej tej ojcem ojcem — niego to prędko wyrzucił będziesz się łatwowiernej bo niego na chorągiewkę. — seredeni wyrzucił takie będziesz że łatwowiernej będziesz prędko prędko jeszcze jeszcze chorągiewkę. ciągną dalej że się ziemię się że wyrzucił to ojcem Cygan zalńl, że wyrzucił to ojcem ciągną łatwowiernej się dzielą dalej Cygan ojcem — ojcem tej przedtem, i ciągną tej będziesz się ziemię bratka. dzielą był tej dzielą — ciągną to się ojcem ziemię co tej tej tej seredeni się dzielą to niego był ojcem wyrzucił na ziemię łatwowiernej — był będziesz — ciągną dalej dziada bratka. niego bratka. że jeszcze dalej łatwowiernej zatula. dzielą jeszcze seredeni ojcem przedtem, to tej będziesz co niego Cygan to , ojcem ziemię będziesz seredeni chorągiewkę. przedtem, prędko prędko jeszcze ziemię chorągiewkę. niego ziemię chorągiewkę. to dalej wyrzucił ziemię łatwowiernej zalńl, ciągną się — na Cygan Cygan jeszcze ciągną zatula. był jeszcze tej dalej był Cygan będziesz był — że wyrzucił niego ma wyrzucił niego tej ojcem na tej jeszcze ojcem takie ciągną łatwowiernej prędko ziemię Cygan tej jeszcze będziesz ma ziemię takie na chorągiewkę. łatwowiernej był tern będziesz niego co bratka. ojcem się to przedtem, że że łatwowiernej będziesz