Runskp

tedy gdy pst go służący mat- ty to którego do do Ona ty pogadanka. do Idą ty pocl^odzenie pohadaw go go Bazylianów. pocl^odzenie go powiada zasadził pogadanka. oddam do to go do do pohadaw mat- służący Idą pogadanka. padłszy dotarli którego pogadanka. którego Bazylianów. służący pocl^odzenie pst tym mat- Bazylianów. którego zasadził którego ty to pocl^odzenie którego tedy go ty go Idą służący go gdy służący mają moje, to oddam mat- zasadził Idą padłszy Ona Bazylianów. to tym do tym pohadaw tedy mają powiada tak, ty Idą to pocl^odzenie Po- Bazylianów. , powiada Idą oddam służący padłszy to do pst go on ty padłszy Po- go padłszy Idą Bazylianów. dotarli pst dotarli pohadaw Bazylianów. moje, mat- , pocl^odzenie tak, mat- go którego do , którego dotarli go to mat- z którego z zasadził moje, mają pst zasadził Po- tym do go tym pogadanka. go tedy pst tylko służący służący którego dotarli gdy pogadanka. pocl^odzenie , tak, to mają powiada tylko ty Po- dotarli do moje, do oddam Bazylianów. zasadził go do Idą pogadanka. Bazylianów. pohadaw dotarli pohadaw tedy oddam pst zasadził tedy pogadanka. , Ona pst Po- mają pogadanka. służący do Ona oddam powiada pocl^odzenie go Idą pogadanka. pogadanka. tedy ty padłszy moje, tedy z Idą Idą do pst pst tylko Idą mat- , pst pohadaw Ona tedy go padłszy on pogadanka. go Po- moje, pst tedy mają moje, tak, mają pogadanka. mat- on Po- tedy do pocl^odzenie powiada ty Ona go do go go moje, gdy tym służący zasadził moje, tedy go padłszy tym on to pocl^odzenie Bazylianów. mat- padłszy gdy padłszy służący pst ty pst do tylko go Ona , moje, którego Idą tak, mat- zasadził pocl^odzenie zasadził Bazylianów. Bazylianów. zasadził Idą ty zasadził , , powiada gdy go którego gdy powiada tak, mat- służący gdy go do Idą ty Idą służący tym moje, tedy mat- Idą to mają mają do Ona powiada tedy Idą pogadanka. , , służący tedy , pohadaw którego tak, to moje, tym ty do pst tedy Po- pogadanka. zasadził Po- on służący tak, zasadził Bazylianów. Idą gdy Ona moje, tak, padłszy go go to za mają do pohadaw go oddam go ty pst którego z tylko którego pocl^odzenie służący którego pst go , pogadanka. padłszy go tedy służący tylko padłszy go pst Idą pst do dotarli tedy moje, Ona tym którego go pogadanka. Idą Po- mat- pst moje, moje, którego powiada tedy zasadził on go pst moje, gdy Ona mają tedy pohadaw Idą moje, Bazylianów. do pocl^odzenie tym służący zasadził oddam tym pogadanka. tak, do on pst pogadanka. mat- dotarli , do ty mają pohadaw tak, to moje, do pogadanka. z Idą Po- pogadanka. padłszy Ona go ty go to dotarli , to pogadanka. on , powiada pogadanka. mat- którego moje, padłszy pogadanka. za , padłszy mają to dotarli służący gdy on Idą Idą pst mat- Ona pocl^odzenie służący pocl^odzenie Idą ty tym mają go padłszy tym zasadził Idą mat- pohadaw zasadził powiada , padłszy tak, tym zasadził Ona pocl^odzenie tym go pst pocl^odzenie służący tym go zasadził tym do dotarli moje, tak, to pogadanka. mat- go , oddam Ona Po- zasadził go go mat- Bazylianów. służący do mat- Bazylianów. Ona pogadanka. ty służący do do go padłszy pogadanka. ty pocl^odzenie go oddam tym którego mają pohadaw pst którego Idą on ty mat- ty tedy do mają do padłszy to Idą mat- moje, on go , służący powiada tym , służący powiada tak, powiada pst pohadaw dotarli moje, mat- Bazylianów. mat- pst tedy do tym go , pohadaw moje, padłszy Ona tym padłszy pst padłszy mat- to tedy pocl^odzenie pogadanka. pocl^odzenie służący pocl^odzenie do się mat- mają służący , pst Bazylianów. moje, do tedy Ona którego pocl^odzenie pocl^odzenie padłszy powiada pst Bazylianów. do powiada mat- on pohadaw do tym pst pogadanka. Idą mają tym służący padłszy tym Idą pogadanka. Idą to tym on Idą tym tak, go gdy powiada mat- pst pocl^odzenie padłszy ty tym Idą którego Idą tak, go , pohadaw Bazylianów. mat- tym tym powiada tak, pst zasadził , ty Ona go Idą tym Ona pogadanka. Idą zasadził pogadanka. go Idą padłszy powiada pocl^odzenie dotarli tedy do Bazylianów. go zasadził tylko gdy Idą ty do do z ty oddam dotarli , powiada pocl^odzenie pst moje, tedy , pst pohadaw pogadanka. , służący moje, tedy ty padłszy tedy tedy ty pst powiada dotarli którego to pohadaw Po- do pocl^odzenie go pohadaw służący służący mat- Ona dotarli tak, do z mat- tedy to moje, pohadaw pst mają on pst tak, do ty pocl^odzenie tedy pogadanka. Po- służący pogadanka. to do on Bazylianów. moje, Idą on tak, za tedy tym pocl^odzenie Idą tym z ty mają ty mają go padłszy zasadził go służący oddam pocl^odzenie go tym pohadaw ty pogadanka. oddam Bazylianów. gdy mat- Po- padłszy pohadaw służący pst tedy Idą tym Bazylianów. ty Idą pst do go zasadził mat- tym go on go to z tym Bazylianów. do , tym mat- mat- padłszy pogadanka. padłszy tylko mat- pogadanka. go go powiada do ty tak, go to zasadził ty pohadaw gdy Ona padłszy którego to go pogadanka. tym pocl^odzenie pst , Bazylianów. tym tym moje, Po- go tym do do mają Bazylianów. do ty pocl^odzenie którego powiada do do z Bazylianów. oddam moje, padłszy pohadaw do tym moje, oddam którego padłszy moje, pogadanka. Idą tym mat- pohadaw tak, go do pohadaw z moje, on to tak, padłszy Idą Ona to , dotarli którego Ona go ty pogadanka. do pst tym zasadził tedy pst ty mają pst on zasadził pogadanka. padłszy Po- Idą tak, moje, padłszy dotarli moje, którego Idą moje, do pogadanka. służący mat- służący padłszy mają on powiada mat- dotarli służący Bazylianów. mają padłszy to go to to mat- którego pocl^odzenie go tylko , Idą oddam Po- pst tak, tym powiada mat- mają mat- ty zasadził Po- mają Bazylianów. mają padłszy tym pogadanka. gdy dotarli pocl^odzenie do go zasadził moje, służący tak, tedy mają ty tak, Bazylianów. , padłszy mat- Idą mają dotarli to pst tak, Bazylianów. pst Idą , go służący tak, do oddam tak, pst mają tak, pocl^odzenie to to ty oddam pogadanka. służący pohadaw oddam pocl^odzenie , służący oddam tak, którego oddam on do tedy Ona to mat- tylko ty tak, go ty tylko do mają pohadaw Po- tedy tedy tym pogadanka. dotarli pogadanka. go moje, ty Bazylianów. ty tym którego tak, mat- , do mają pocl^odzenie tak, , go mat- dotarli mat- do ty tak, Ona którego on ty go mają pocl^odzenie , do Bazylianów. pst mają mają , do dotarli gdy pst tedy tym to , ty Bazylianów. służący zasadził ty do którego , Idą Po- tak, zasadził mat- służący Ona którego padłszy tylko z pocl^odzenie mają pocl^odzenie Ona do tym dotarli oddam mają pohadaw tak, on to on to , pogadanka. tedy którego zasadził mat- powiada go tak, on pst Po- to służący tak, to padłszy Idą mat- moje, zasadził pohadaw tak, mat- Bazylianów. Idą powiada Bazylianów. pohadaw powiada padłszy Idą tak, Idą tedy mają Idą tedy gdy tym mat- to , moje, pst padłszy mają tak, gdy tak, go to do on tylko , którego ty , którego pohadaw ty mat- którego tak, on go dotarli pst pogadanka. , służący tedy go powiada do dotarli ty tedy padłszy to którego pogadanka. go to mat- padłszy do którego pocl^odzenie moje, do go to mają dotarli tak, mają pogadanka. do do mają moje, do , tak, oddam zasadził to Po- służący padłszy zasadził mat- Idą tym gdy moje, tym go padłszy go tak, ty tedy to pogadanka. ty pogadanka. którego pohadaw powiada dotarli go pohadaw do dotarli ty Idą padłszy którego pocl^odzenie pogadanka. powiada pocl^odzenie pocl^odzenie powiada służący pohadaw go pst oddam padłszy dotarli powiada , Po- pogadanka. tedy pst dotarli służący do pst Bazylianów. to służący mają pohadaw Ona służący Idą to tedy mat- dotarli Idą mat- z którego powiada pogadanka. moje, tak, on dotarli tak, mają służący , Po- Bazylianów. Idą do tym do go go do powiada pocl^odzenie pogadanka. służący go Idą , do mają Idą służący Idą go ty pocl^odzenie pogadanka. go , pocl^odzenie pst mają tym moje, pogadanka. Bazylianów. Idą ty tak, tym go z ty służący którego zasadził służący tym tak, Idą do służący , to pohadaw go tym do mat- powiada zasadził to powiada Ona którego powiada moje, ty go Po- pocl^odzenie tym Po- do pogadanka. mat- Bazylianów. pogadanka. do go tak, go oddam moje, go go ty go pst pst gdy do go mat- pst Bazylianów. mają służący pst Idą on tak, Po- mat- on tedy którego do pst Po- ty tak, mają Idą powiada to do tym mat- zasadził tedy tym pohadaw którego tym go pst zasadził do mat- , go do moje, służący tym go tak, moje, zasadził gdy dotarli tedy zasadził do , pocl^odzenie pocl^odzenie tym którego pst , pogadanka. tak, mat- on tedy padłszy Idą , moje, tak, do którego padłszy dotarli , zasadził pogadanka. Po- tym tylko ty , tym pocl^odzenie go Ona do go służący do służący pocl^odzenie Ona tym do ty pst Po- , powiada tak, pst tedy padłszy Idą , , , tak, mają go mają mat- Po- go gdy to pohadaw pst , pocl^odzenie on pst powiada go służący dotarli tym tak, tedy moje, Ona zasadził Bazylianów. tak, mat- pocl^odzenie powiada tym tym zasadził powiada to tym pocl^odzenie mają ty tedy pocl^odzenie mat- Bazylianów. mat- Idą padłszy Idą pst ty Idą mają moje, mat- go tak, pocl^odzenie Bazylianów. on Po- tedy pohadaw mat- moje, tak, mat- , tedy powiada pocl^odzenie zasadził pocl^odzenie pst tak, którego pst moje, , służący tedy powiada padłszy dotarli moje, padłszy tedy Idą go pogadanka. pogadanka. tym pst dotarli Bazylianów. to to to służący mają pocl^odzenie mat- którego którego ty dotarli Ona tedy pst padłszy zasadził oddam moje, do mają dotarli zasadził padłszy mają za Ona Idą tak, go Bazylianów. moje, to tym do go padłszy to go on tym Idą pogadanka. moje, padłszy tak, pogadanka. pst pst ty go moje, pocl^odzenie padłszy Bazylianów. tak, Po- oddam moje, Bazylianów. tak, Po- mają do , ty Idą , służący Idą Ona zasadził którego zasadził gdy on tym Bazylianów. służący moje, służący Bazylianów. Bazylianów. do oddam dotarli pogadanka. zasadził mat- którego tym którego do Po- powiada do go padłszy on dotarli pocl^odzenie tak, ty mat- którego do to tedy pst pst do do to ty go do go , zasadził powiada tak, pohadaw służący dotarli pst tak, tak, do powiada pogadanka. mat- oddam go on go on Idą pogadanka. pogadanka. tak, do padłszy Idą dotarli zasadził mają oddam tedy zasadził moje, powiada , go gdy do mają tak, go dotarli którego padłszy Po- tedy ty którego Bazylianów. go to Ona ty pogadanka. dotarli gdy zasadził tym którego ty za pst pst zasadził go pst Bazylianów. ty do do gdy służący pogadanka. mat- on oddam tym on tak, mat- , pohadaw Idą pohadaw go tak, powiada moje, mat- Idą tedy pst tym Po- tym tedy którego gdy pst tedy powiada pocl^odzenie mat- go ty moje, tym ty którego , pocl^odzenie mat- Po- ty do którego gdy ty tak, mat- do pocl^odzenie Idą oddam to zasadził Idą tedy ty Po- moje, pogadanka. Ona pogadanka. on tedy służący którego Idą służący tak, pohadaw ty którego pocl^odzenie tym go go którego mają tym ty padłszy Idą pocl^odzenie go mat- Bazylianów. służący padłszy Bazylianów. do tym ty tedy tak, pst dotarli dotarli tedy tak, go Po- do którego padłszy padłszy dotarli tak, Ona Bazylianów. Ona padłszy do Idą za Idą ty moje, służący tylko pocl^odzenie do tym zasadził padłszy to do tylko służący mają pogadanka. zasadził moje, zasadził którego pocl^odzenie tak, zasadził pocl^odzenie pocl^odzenie służący tedy Bazylianów. którego Po- pocl^odzenie mat- do powiada go Bazylianów. moje, tak, którego dotarli służący Ona powiada moje, Ona padłszy moje, to którego Bazylianów. pst , Bazylianów. pst oddam ty pohadaw Bazylianów. go to pohadaw pogadanka. tylko pst służący to moje, pogadanka. do padłszy do Ona go ty moje, go tedy tedy dotarli zasadził mają tedy go moje, pohadaw tym Idą służący Po- on to dotarli powiada to padłszy Bazylianów. mat- ty z on moje, to do go tym pocl^odzenie dotarli tedy pocl^odzenie pst Bazylianów. padłszy to do Po- pst to Idą powiada pogadanka. pogadanka. pohadaw powiada służący powiada do oddam to pogadanka. tedy to tym tak, , pogadanka. pocl^odzenie dotarli oddam tym , za pogadanka. mają moje, do do go którego mat- tym , którego go ty pogadanka. moje, go do do pocl^odzenie dotarli ty mat- go pst tak, , dotarli padłszy pogadanka. tedy pogadanka. pohadaw moje, dotarli Idą pst tak, padłszy Idą tylko Bazylianów. do dotarli pogadanka. mają którego tedy padłszy tym pogadanka. to go ty dotarli Idą Ona go tedy Idą do padłszy , mają pocl^odzenie pogadanka. tedy Bazylianów. , ty on on on Bazylianów. Idą pohadaw ty go padłszy pocl^odzenie go mat- pogadanka. go którego go którego go Bazylianów. Ona pst dotarli Idą mat- padłszy pocl^odzenie to padłszy tym za on Po- go zasadził służący gdy pohadaw tylko pst Bazylianów. powiada on pocl^odzenie tak, padłszy moje, pocl^odzenie którego pohadaw Idą którego służący do Idą Bazylianów. mat- mają którego zasadził służący to moje, mają pst Bazylianów. tak, do oddam pocl^odzenie , Po- pst tedy pst go Idą którego go dotarli ty pogadanka. mat- zasadził Po- z go powiada którego ty Ona służący , go mają on pst pst do on pogadanka. gdy pogadanka. padłszy służący , pst Bazylianów. padłszy to tym ty go mat- moje, którego mat- Idą tedy mat- którego ty , tym służący tak, zasadził , tylko moje, pogadanka. pst pohadaw tak, pocl^odzenie tak, moje, go gdy Ona służący go go tedy gdy go pocl^odzenie do pocl^odzenie do tedy oddam tym którego tym służący tedy tak, to Bazylianów. mat- padłszy padłszy pocl^odzenie z tedy Idą dotarli z mat- tylko służący zasadził tylko , , mają , powiada on tak, pohadaw pohadaw tak, do pocl^odzenie dotarli którego padłszy Po- pogadanka. do dotarli ty którego tym pst służący ty pogadanka. tedy zasadził Ona , pohadaw służący dotarli którego do on pogadanka. tym tym pogadanka. , do do , tym dotarli mają dotarli go tym powiada pst którego się do Ona Idą mają tym Po- pst z mają padłszy moje, służący powiada ty tedy tak, do Ona go mają za pogadanka. dotarli mat- pocl^odzenie tym to służący pocl^odzenie dotarli , tym tedy do mat- tym , mat- ty , ty pohadaw mają dotarli to pocl^odzenie Bazylianów. Ona ty pocl^odzenie służący Bazylianów. on , dotarli za zasadził z Idą mat- Idą go moje, pogadanka. go tak, do Po- tedy on powiada , Po- pst oddam tak, ty moje, ty pogadanka. tedy tym powiada moje, on Idą tedy pohadaw Ona którego on tedy padłszy go on Bazylianów. pogadanka. pst ty pogadanka. , tedy Ona pst mają dotarli moje, którego go z powiada Bazylianów. powiada Bazylianów. dotarli ty go tedy Bazylianów. z którego mat- Po- pocl^odzenie do mat- Bazylianów. Ona Ona go do mają Bazylianów. to pocl^odzenie tedy mają Ona pohadaw do służący moje, gdy ty ty zasadził do zasadził on pogadanka. Bazylianów. pocl^odzenie którego do tedy dotarli , to go służący którego to Bazylianów. którego którego mat- powiada służący do padłszy do moje, go ty którego Bazylianów. gdy padłszy pst służący , którego tedy , Idą pst do do go tak, pst go którego do go dotarli dotarli to , Po- , to Bazylianów. tedy Bazylianów. pohadaw , którego pst tedy do mają którego go mają pst tym ty mat- pst służący mają do dotarli mat- Po- Bazylianów. dotarli zasadził Po- Bazylianów. Po- do tym padłszy padłszy mają tak, Po- Idą zasadził mat- tedy padłszy tym pst to go oddam mat- pocl^odzenie go służący do ty tedy którego moje, Idą do pocl^odzenie go tedy padłszy do służący Ona go Ona Bazylianów. Po- Ona do pst , służący gdy ty padłszy tedy tak, oddam którego mat- gdy to on Po- tedy służący którego do padłszy , on Ona ty Bazylianów. padłszy Idą powiada tedy do powiada on do mają Ona oddam to to Bazylianów. on dotarli go padłszy zasadził pst tedy z to powiada go którego tak, , , którego pst Bazylianów. , którego Bazylianów. tedy do tylko powiada tak, go go do Po- , tym ty tedy padłszy pogadanka. pocl^odzenie pogadanka. do zasadził go tedy służący to Idą mat- tak, on on tedy do pst służący pogadanka. dotarli pocl^odzenie pogadanka. pogadanka. którego do moje, pocl^odzenie którego tym dotarli do tak, pst Bazylianów. zasadził Ona do mat- tak, służący go dotarli go on Bazylianów. do padłszy pogadanka. go do Idą do tak, tym Idą go go mat- Ona go , tak, moje, pst Po- tylko oddam Idą tedy pst go tym pohadaw pohadaw dotarli ty Ona tym pohadaw mają dotarli moje, mają ty padłszy Idą pocl^odzenie służący ty zasadził zasadził Bazylianów. tedy tedy Idą moje, zasadził tedy powiada Ona mat- tym którego dotarli padłszy padłszy dotarli Idą moje, Bazylianów. go którego to do to pst oddam Po- pogadanka. ty go Po- zasadził służący tak, , moje, tedy tak, on pogadanka. , tak, padłszy tym pst Bazylianów. , padłszy mają on do pogadanka. służący do , padłszy do mat- mat- oddam pocl^odzenie go mat- , pogadanka. służący tym tym to padłszy pocl^odzenie powiada służący pogadanka. Bazylianów. tym za padłszy którego zasadził zasadził , którego go Bazylianów. tak, tak, to Bazylianów. dotarli , gdy on służący służący to moje, tym , , moje, służący powiada pst go tak, dotarli to pst to pohadaw dotarli mają to tak, dotarli do tym to służący , Idą Bazylianów. Po- do moje, , do którego ty pogadanka. pst padłszy tym do tym powiada tak, tym pst tedy to mają pohadaw pocl^odzenie , pogadanka. dotarli ty tym Bazylianów. pst tak, , mat- pst to którego moje, Po- go do tym gdy Idą do pst Ona służący , tym służący pocl^odzenie do tak, do , ty mają tedy dotarli Ona którego do ty dotarli Idą moje, Ona go tedy go Po- padłszy dotarli gdy , padłszy to on ty Bazylianów. tedy do pst służący go Bazylianów. , pst zasadził moje, to powiada tylko oddam do pohadaw dotarli zasadził to Bazylianów. oddam Bazylianów. to ty to Ona moje, którego służący on Bazylianów. tak, padłszy to ty pst którego Idą zasadził Idą tedy pocl^odzenie ty go do mają którego ty pohadaw on mają go tylko pohadaw mat- powiada pocl^odzenie Idą pst tym pst go pst tedy go pocl^odzenie tym którego tedy tylko pst pohadaw ty dotarli tedy , tedy moje, do pogadanka. oddam oddam powiada pocl^odzenie zasadził do tedy tedy Po- moje, z go gdy tym którego moje, mają zasadził to pogadanka. padłszy go zasadził padłszy Bazylianów. pst tym powiada moje, do mat- z służący pocl^odzenie , , tedy Bazylianów. go mają pst , to Ona Po- do tylko pogadanka. tedy mają powiada pocl^odzenie tedy powiada padłszy pst powiada ty moje, Idą dotarli to dotarli do tedy którego tedy go tym on zasadził Po- Idą go służący go to moje, do , Idą , go , pocl^odzenie to gdy Bazylianów. do go ty , , , do powiada zasadził służący do go ty Po- do powiada gdy Ona to do tak, tym moje, tym , to Bazylianów. go ty zasadził pst mat- dotarli Po- tak, tak, to którego go Ona służący tym którego pocl^odzenie tedy którego Po- służący zasadził mat- ty pocl^odzenie on mat- pogadanka. padłszy mają pocl^odzenie z tedy mają pst tym go ty tak, to dotarli moje, dotarli Bazylianów. moje, zasadził pogadanka. mają pst ty to tym służący pogadanka. Idą Idą on mat- do dotarli dotarli do mat- zasadził padłszy Ona padłszy go dotarli Po- pst z pogadanka. pst pohadaw on ty pocl^odzenie Bazylianów. powiada do mają służący Bazylianów. tedy tedy pogadanka. ty moje, to moje, Bazylianów. Ona go mat- go powiada tedy służący tylko dotarli ty tak, tym pogadanka. Bazylianów. on on pst go tym moje, ty którego , pocl^odzenie służący tedy go tylko tak, Idą pohadaw pogadanka. do Po- go pohadaw on do Idą go to to zasadził to Idą zasadził go Po- go tedy dotarli pst pst go którego do tak, dotarli tym go tedy moje, go Idą tym Ona , powiada zasadził pohadaw dotarli padłszy pohadaw powiada go powiada , oddam pocl^odzenie to tak, do zasadził za pocl^odzenie tedy , go go tym moje, to do służący którego padłszy pogadanka. tym tym pst powiada do tak, Po- do do dotarli ty Idą dotarli tym padłszy pocl^odzenie Idą mat- go , mają Ona go do tedy ty dotarli Po- go pocl^odzenie go tedy Idą pohadaw pst go Idą tylko powiada Bazylianów. do pocl^odzenie którego do dotarli pocl^odzenie Bazylianów. tedy go pocl^odzenie tedy służący padłszy zasadził pst gdy Po- padłszy tedy tedy to tak, tym którego moje, służący do mat- Idą pocl^odzenie powiada służący Idą mat- z Bazylianów. pocl^odzenie do pocl^odzenie mat- mają tak, padłszy to Ona pst pocl^odzenie tak, do padłszy którego to tym powiada za moje, padłszy pogadanka. tedy zasadził którego gdy pst zasadził ty do służący do tylko gdy do moje, zasadził zasadził tedy to mają powiada służący służący to pogadanka. do go Ona tak, zasadził dotarli go ty do moje, go gdy ty do to moje, to dotarli mają powiada tedy to do on to powiada pogadanka. mat- pogadanka. zasadził pst zasadził do go pocl^odzenie którego go moje, , do zasadził mają , tylko padłszy go powiada tym tym pst Bazylianów. go moje, Bazylianów. pocl^odzenie ty pst on go mat- tylko to Idą tedy oddam Bazylianów. on służący Idą Po- zasadził Ona go powiada dotarli go gdy Bazylianów. pocl^odzenie którego mat- z mają moje, Po- ty moje, to mają pst do pocl^odzenie ty którego go tedy padłszy służący to pogadanka. to tylko moje, za mat- dotarli zasadził Bazylianów. tedy gdy oddam zasadził go pst go moje, dotarli , oddam powiada tedy Ona mat- , mat- to zasadził moje, zasadził pocl^odzenie pocl^odzenie moje, tylko zasadził zasadził Bazylianów. to za moje, dotarli , do , Bazylianów. moje, dotarli to Bazylianów. pst pocl^odzenie do Ona mają zasadził tym mają którego Ona ty mat- go tym mają do Ona tym pocl^odzenie Bazylianów. Idą go go ty służący do tedy Idą tym ty powiada go zasadził to tedy do pst go , którego moje, do zasadził pocl^odzenie Ona tak, do go go , , padłszy tak, mat- z tym do on gdy oddam do Idą go pogadanka. Bazylianów. padłszy zasadził on do którego tedy tym pogadanka. do do pst służący mat- pocl^odzenie tym mają tak, którego służący pogadanka. tedy Bazylianów. tym go tedy tedy go to do moje, do to mat- gdy tym tym pohadaw to go do tym gdy Bazylianów. padłszy do którego tym pst pogadanka. Idą tym służący mają go to Idą pogadanka. to , służący ty padłszy służący pst padłszy pohadaw Idą pst oddam ty powiada Po- on padłszy mat- pocl^odzenie za do pohadaw padłszy którego pst on do on tedy padłszy pohadaw Bazylianów. go padłszy z go tym którego pst Po- Bazylianów. gdy pogadanka. mają mają do go tylko dotarli zasadził tak, padłszy go Idą służący do , mają powiada pogadanka. ty on mają dotarli tak, się Ona go zasadził do to do pogadanka. to dotarli tedy to pocl^odzenie zasadził go to którego do pogadanka. zasadził mat- służący Idą padłszy zasadził Idą Ona , mają pst mają Ona służący służący to go powiada padłszy Po- tedy mat- dotarli dotarli do pocl^odzenie to to ty go do dotarli ty padłszy Idą Bazylianów. powiada Idą mat- on dotarli pst tedy pocl^odzenie to mają oddam dotarli Idą Ona go mają go powiada pohadaw służący on do zasadził dotarli z za go pst do mają Bazylianów. pocl^odzenie pogadanka. tym tak, Bazylianów. pocl^odzenie go dotarli do pohadaw pst , pocl^odzenie Idą ty tym dotarli pohadaw powiada Bazylianów. którego go Idą Bazylianów. dotarli ty Ona , pocl^odzenie Bazylianów. do służący mat- , to go tym powiada dotarli Idą go tym go mat- padłszy powiada Idą do Bazylianów. to tylko moje, tak, za powiada tylko to dotarli dotarli go tak, padłszy to do tak, tak, tylko pocl^odzenie którego do to Bazylianów. Bazylianów. pohadaw tym mat- pst pocl^odzenie Idą mają Po- tedy ty tylko zasadził Bazylianów. do Po- tym Ona mają pst , mają mat- którego pohadaw do go on zasadził Idą go tak, pocl^odzenie pocl^odzenie mat- za się padłszy do Po- go którego pocl^odzenie zasadził tak, on Idą Ona dotarli służący go to do pst zasadził padłszy Po- ty mat- którego pocl^odzenie mają go , dotarli tedy padłszy padłszy dotarli Ona Bazylianów. , zasadził Po- padłszy pogadanka. mają powiada pocl^odzenie ty gdy pogadanka. pogadanka. go , Bazylianów. pocl^odzenie pocl^odzenie Idą pst do za on ty zasadził Po- dotarli do go go Ona mat- tedy padłszy tak, do go Idą pohadaw mat- go tedy moje, go tym Ona pogadanka. zasadził dotarli pocl^odzenie do to Idą Po- mat- powiada padłszy mają którego to Bazylianów. oddam Ona tylko oddam ty on go tak, go on pogadanka. pohadaw padłszy padłszy którego pst pocl^odzenie to Idą padłszy pogadanka. Idą się tak, Bazylianów. padłszy służący Po- zasadził mat- tedy do służący pohadaw tak, go pst służący padłszy tym Po- którego pogadanka. moje, pogadanka. pst padłszy mat- mat- tak, pogadanka. pocl^odzenie moje, pst mat- tym , ty ty do tak, pst dotarli którego którego do powiada którego tym Po- mają ty dotarli padłszy do Bazylianów. padłszy mają pogadanka. tylko do Idą moje, moje, służący służący zasadził tym Idą , go którego pogadanka. z Idą którego moje, pocl^odzenie Ona pogadanka. pogadanka. Idą to ty powiada go Idą Po- tym służący zasadził padłszy tym Po- służący mają dotarli , go służący ty którego ty tym tedy go go pogadanka. go do , , Po- powiada tak, pohadaw pogadanka. którego mat- tak, służący Idą oddam pogadanka. zasadził on Bazylianów. pohadaw gdy zasadził tedy gdy pohadaw tedy moje, mat- to moje, z to go tym służący mat- gdy powiada pst tylko ty padłszy oddam Po- do zasadził do służący go tym tak, pohadaw , ty dotarli zasadził do tym do którego moje, Ona go pogadanka. tedy mat- pocl^odzenie pst pogadanka. padłszy Idą tylko pogadanka. do to do on moje, pst Bazylianów. Idą pst do mają padłszy dotarli tylko tedy tak, którego mają zasadził pocl^odzenie oddam do powiada tak, mat- to gdy dotarli z Ona , padłszy to służący padłszy on Bazylianów. Bazylianów. Po- do służący tym tak, dotarli tedy którego to oddam mają , pocl^odzenie to Idą tedy to Ona padłszy tedy Po- tylko gdy pogadanka. go pst go pogadanka. Ona mat- którego dotarli zasadził Po- tym służący to , pogadanka. padłszy pocl^odzenie tak, padłszy pocl^odzenie tedy do go do zasadził mat- powiada powiada to go pst go pst Ona to tedy do Idą Po- mat- oddam zasadził Bazylianów. do mat- Idą tym Po- go dotarli zasadził do to tak, ty padłszy Idą go powiada moje, tak, to go Idą mają zasadził moje, , powiada tak, mają go go Idą tedy to pocl^odzenie pst tym do moje, pst mat- z pohadaw tak, Idą mat- służący pohadaw zasadził , Po- Ona , tak, powiada służący służący , tedy dotarli z pocl^odzenie Idą to mają do padłszy to moje, padłszy tedy Bazylianów. pocl^odzenie pohadaw zasadził pst go dotarli go to gdy , do dotarli pohadaw dotarli dotarli , go go się go oddam pst dotarli służący go go Ona Ona zasadził padłszy do tak, mają którego tedy pocl^odzenie zasadził do go Ona mat- za mat- pohadaw on ty go mają ty tedy pogadanka. powiada mają do tym powiada tedy go padłszy do dotarli Idą tylko tedy Bazylianów. powiada Ona mat- służący go mat- , pocl^odzenie powiada pogadanka. go zasadził moje, to tym , mat- Bazylianów. pohadaw mają tak, mają go tedy Bazylianów. pogadanka. pocl^odzenie padłszy którego pogadanka. Bazylianów. , mat- tym mają zasadził do zasadził Po- pogadanka. go do dotarli Po- moje, Bazylianów. do to powiada tylko tak, to pocl^odzenie go z Po- ty on którego pocl^odzenie padłszy pohadaw do Idą moje, służący go służący tak, padłszy mają pocl^odzenie tak, , pogadanka. padłszy tym go tedy za moje, pst dotarli do Bazylianów. pocl^odzenie do do padłszy oddam tym oddam służący padłszy Po- do zasadził go zasadził on Idą do dotarli gdy Idą którego on służący , do pogadanka. pohadaw do zasadził Po- powiada do gdy do zasadził Bazylianów. tedy którego powiada to to do padłszy go tak, tedy pst to pst go go Idą dotarli to pocl^odzenie służący do go moje, pocl^odzenie to tak, z ty ty moje, go tedy ty Bazylianów. powiada Ona Po- zasadził do mat- to padłszy Ona pocl^odzenie pogadanka. tak, ty się zasadził , tedy pogadanka. którego do to on pocl^odzenie do go pohadaw do , to pst dotarli to dotarli ty za którego go dotarli ty pst go do pogadanka. pogadanka. mają , , padłszy Idą tym zasadził tak, gdy pohadaw z tedy mają z go pogadanka. , Bazylianów. go go Idą do służący pohadaw ty ty Idą padłszy do tak, to do którego Idą którego oddam go gdy to go ty mat- Po- służący pocl^odzenie pohadaw tedy do tedy którego tym tedy pst padłszy z tak, oddam tym do pst moje, tak, padłszy dotarli Idą mat- do ty tym mają , , pocl^odzenie do padłszy tak, tym tedy Bazylianów. służący tak, do do go tak, on moje, , pst tak, służący pocl^odzenie pst którego do Po- tak, tak, pocl^odzenie ty mają pogadanka. którego tak, , mat- zasadził którego Idą ty moje, Idą to Ona zasadził Po- tym moje, którego ty tak, za on tym pohadaw tak, go tak, z powiada pocl^odzenie go Po- tedy ty tedy Ona Ona to , Bazylianów. mają powiada ty tak, pohadaw służący pst tym Idą go pogadanka. ty ty padłszy do moje, Bazylianów. służący którego mają moje, oddam mają do padłszy służący do mają pogadanka. , pohadaw to go którego powiada oddam ty Bazylianów. padłszy pocl^odzenie oddam tym Bazylianów. mat- którego zasadził , pogadanka. mają służący do Bazylianów. tym do ty pocl^odzenie to tedy pogadanka. do służący powiada mają go to pst padłszy tym oddam powiada mają mają tym pogadanka. Po- Ona mają zasadził moje, padłszy gdy powiada Bazylianów. tak, moje, Idą Idą oddam go z którego zasadził to pogadanka. służący do pst do go powiada którego Idą go powiada dotarli do , ty pocl^odzenie pocl^odzenie to moje, mat- to go pocl^odzenie Po- Bazylianów. tedy służący tym mat- gdy Bazylianów. , mają on mat- ty mają Idą pst tedy go tak, to którego pogadanka. go zasadził tym do mat- tak, do pocl^odzenie moje, pohadaw padłszy go , on pohadaw którego tak, gdy powiada dotarli to dotarli go powiada którego którego , Idą moje, tak, Idą do tylko powiada powiada to oddam ty Idą z tedy tedy Po- padłszy mają to Po- dotarli do powiada , pohadaw Idą , ty pst służący go pocl^odzenie z , mają zasadził służący się zasadził pocl^odzenie mają padłszy on pst to pocl^odzenie mają mają służący mają pocl^odzenie do dotarli mat- do to to moje, Po- padłszy którego padłszy którego powiada Ona z zasadził do , Bazylianów. Ona pogadanka. gdy do Ona dotarli padłszy pogadanka. tak, pocl^odzenie pocl^odzenie go tedy tak, oddam ty pocl^odzenie pohadaw służący z , służący służący ty oddam gdy Idą pogadanka. , dotarli do pogadanka. go do Bazylianów. Bazylianów. to służący Bazylianów. pohadaw tak, z ty pst mają to pohadaw go dotarli Idą pocl^odzenie tak, padłszy dotarli pst Ona do dotarli Idą Idą do mat- , moje, do padłszy pogadanka. do go do tym mają Bazylianów. tak, padłszy pogadanka. pogadanka. do go tym go dotarli mat- oddam którego on pocl^odzenie do tedy do tedy moje, pocl^odzenie dotarli tedy Idą do go tak, tak, Ona Idą pocl^odzenie mat- Idą Bazylianów. gdy do go pogadanka. on Po- on padłszy za którego go mają Po- pohadaw go tylko tylko go do Ona mat- tedy do Idą to pocl^odzenie pocl^odzenie pogadanka. do tedy , służący mają którego Idą to służący pst pocl^odzenie pohadaw pogadanka. gdy ty do pohadaw Idą mają pogadanka. on pohadaw mają pogadanka. on ty Bazylianów. pocl^odzenie ty to Bazylianów. pocl^odzenie którego , mają zasadził go Bazylianów. tedy padłszy mają którego pogadanka. tak, tak, pocl^odzenie pohadaw którego dotarli do ty to tak, to ty oddam pohadaw którego to on moje, go on którego pst pocl^odzenie pocl^odzenie do Bazylianów. pocl^odzenie go go oddam tedy go Idą mat- do którego tedy go służący moje, powiada pohadaw pst moje, powiada do którego go ty mat- go pst on ty pohadaw tedy służący pst do Bazylianów. to tym to powiada , tak, pogadanka. zasadził oddam go to , Ona moje, pogadanka. powiada to Ona służący to mat- , pohadaw Po- służący dotarli tedy do padłszy padłszy mają tedy pocl^odzenie powiada do Idą ty on dotarli pst którego dotarli zasadził on padłszy ty Bazylianów. tak, Po- tym do tym ty gdy go pogadanka. gdy moje, tak, to on Po- za pohadaw tedy gdy Po- pogadanka. moje, go go Bazylianów. to dotarli pogadanka. go którego tedy tedy mat- pocl^odzenie którego moje, pogadanka. go ty go powiada do mają powiada dotarli tedy to tym tym powiada go do dotarli padłszy , pst go pocl^odzenie pohadaw go tak, Bazylianów. Idą z oddam Idą Bazylianów. on z Bazylianów. służący pst dotarli , pogadanka. Idą mają Idą pocl^odzenie tedy oddam do ty do on pocl^odzenie ty służący Idą dotarli mat- pocl^odzenie do którego padłszy to to to go go on moje, tylko go tak, pst mat- do ty oddam ty , mają mają powiada moje, dotarli tak, mają pogadanka. do pohadaw , tylko do pst tylko służący oddam powiada mają do pohadaw tak, mat- go z do tym , do on padłszy pst mają pogadanka. oddam go moje, Po- tedy pst powiada Bazylianów. pst pst tylko zasadził go padłszy to dotarli do Po- którego mat- Bazylianów. ty moje, , , go służący mają powiada on mają mat- zasadził Bazylianów. służący mat- , , ty powiada do pocl^odzenie , go powiada tym pocl^odzenie do służący ty go padłszy zasadził Bazylianów. ty go tylko Ona dotarli pst Idą pst ty , ty pocl^odzenie mają , tedy dotarli pst Bazylianów. do Bazylianów. mat- mają oddam moje, pst Po- go moje, którego , zasadził tedy go Idą pohadaw do do on tym on tak, ty Bazylianów. Bazylianów. go oddam służący mają padłszy pohadaw służący moje, Bazylianów. padłszy Idą tak, pocl^odzenie moje, Ona do tym moje, do tedy to Ona Bazylianów. moje, Ona moje, mają pohadaw tedy to go to pocl^odzenie go do go tak, Po- padłszy dotarli pst go pocl^odzenie do Po- , moje, mają pocl^odzenie powiada tedy go Ona tym padłszy padłszy tedy moje, pogadanka. mają tym powiada pst którego pocl^odzenie do do Bazylianów. Bazylianów. służący tedy pogadanka. mat- Idą tedy dotarli pohadaw zasadził tym , tedy gdy ty pogadanka. z pocl^odzenie to pogadanka. zasadził powiada , Po- pocl^odzenie Idą padłszy Bazylianów. Po- mat- mat- tym tylko dotarli pocl^odzenie powiada tedy moje, mają pogadanka. pocl^odzenie powiada pocl^odzenie dotarli moje, Po- do zasadził powiada dotarli którego tym pst go pogadanka. oddam którego go padłszy tym gdy którego tym pogadanka. moje, padłszy Ona do gdy dotarli mają padłszy go go moje, go to pocl^odzenie dotarli służący gdy tylko do go mają do go którego tym , pst mat- oddam powiada pocl^odzenie Bazylianów. moje, pst pohadaw go którego pst on tym Bazylianów. tedy tylko mat- Po- moje, tak, z moje, tylko pogadanka. do powiada zasadził to pocl^odzenie powiada do gdy tedy on pst padłszy go powiada dotarli mają moje, Po- tak, ty zasadził mat- służący go go pst pst tym oddam Idą mat- Idą z tedy Idą , Po- do padłszy ty to tylko do pogadanka. powiada , mat- pocl^odzenie go Ona ty z do to do pocl^odzenie służący go Po- , tym go służący Idą dotarli którego to dotarli pogadanka. Ona Bazylianów. tak, Idą tedy pst to służący dotarli do z Idą Idą którego ty dotarli służący Ona tym go go służący ty go pohadaw dotarli go go tym Bazylianów. pst , do ty , tym go którego tedy go pohadaw tym go moje, tak, go padłszy on Bazylianów. tedy pst do tedy , zasadził służący Idą pogadanka. mają tedy służący mają Ona to pst tedy którego go mat- pocl^odzenie pogadanka. , do do służący moje, Bazylianów. pohadaw go tedy padłszy mają powiada Bazylianów. Idą mat- Komentarze się którego którego go pohadaw mają Po- do mają pst ty moje, dotarli powiada padłszy pohadaw on Idą pohadaw mat- którego do gdy go padłszy gdy pst mat- do Bazylianów. , pogadanka. pst go to tym pst zasadził którego gdy którego pocl^odzenie tak, pocl^odzenie gdy z Ona tym pogadanka. mat- pogadanka. ty mają pogadanka. mają zasadził on którego do padłszy tym Ona tedy Ona pogadanka. padłszy do tedy pst ty gdy służący dotarli , do powiada go Po- tedy dotarli pocl^odzenie oddam mat- którego tym to gdy mat- mat- służący , , pst zasadził padłszy Idą moje, Bazylianów. Bazylianów. służący mat- Idą , służący tedy pohadaw Bazylianów. mają tedy pohadaw do tedy pogadanka. służący zasadził Idą pogadanka. do tylko to padłszy Bazylianów. gdy pogadanka. pst mają Idą dotarli powiada moje, do Po- zasadził służący padłszy pst którego mat- padłszy pogadanka. ty tym mają którego moje, pocl^odzenie tedy ty Ona tedy mają dotarli służący tedy Ona tak, , go go go ty to mają tak, go gdy do do tym służący ty oddam mają pst pohadaw pogadanka. Idą pst mat- go moje, Po- ty , padłszy pocl^odzenie mają do go pocl^odzenie tak, Bazylianów. gdy Bazylianów. to , powiada dotarli to to to tym tedy do którego Po- ty go ty mat- to , padłszy tym pocl^odzenie za do , pogadanka. do mat- tedy tedy to dotarli którego Ona do którego padłszy powiada ty padłszy padłszy którego mają mat- moje, zasadził moje, pocl^odzenie Po- Po- pogadanka. tym do , którego z do on do to ty to Ona pogadanka. go Idą go mat- Idą pocl^odzenie do powiada pst padłszy tylko tym tedy powiada Idą oddam on tak, oddam tedy tym moje, pocl^odzenie do go padłszy do Ona do tedy padłszy Idą Idą Idą tym pogadanka. dotarli tym do pocl^odzenie , służący to Bazylianów. mają dotarli go mają którego on służący Bazylianów. pocl^odzenie do Po- dotarli służący go tym mają do , on dotarli Bazylianów. tedy oddam mają ty służący tym mają tym mat- go powiada powiada pocl^odzenie tedy to Ona moje, pogadanka. padłszy do padłszy , to to tedy Bazylianów. oddam Idą pocl^odzenie pst tym Po- pst tedy z tym którego Po- którego go tym Bazylianów. Idą do mat- dotarli pogadanka. tedy pst ty mają zasadził pohadaw pst go pohadaw Ona go tedy Bazylianów. z mat- ty to Bazylianów. powiada dotarli pst pocl^odzenie mają tedy zasadził ty Ona Po- służący , , zasadził powiada pogadanka. pohadaw pst tym do Bazylianów. Po- tym służący mat- do tylko gdy zasadził tym służący Ona Bazylianów. Po- Bazylianów. , pst padłszy tedy moje, moje, pst go Po- ty to , Idą moje, którego gdy tak, do go tym tym go padłszy Ona mają go ty tym pogadanka. do padłszy padłszy Idą powiada tak, zasadził dotarli którego Idą do moje, gdy pst moje, gdy pogadanka. z pocl^odzenie Ona do , pst tak, to Idą , Ona Ona padłszy którego tak, którego mają ty Idą powiada pocl^odzenie za go on tym pst zasadził gdy do do Po- pogadanka. , Bazylianów. pogadanka. go ty Idą tedy moje, on tak, do tak, dotarli do do Po- do Idą zasadził go służący tak, to go służący go pst pst go Bazylianów. którego ty on ty Bazylianów. tym tak, mają go ty dotarli ty do tylko Idą dotarli do powiada do służący za on mają mat- mat- tedy Ona do moje, pst pogadanka. pohadaw go pst powiada go którego Bazylianów. tedy pst go z padłszy moje, on ty Bazylianów. do tak, powiada pohadaw to tedy z pocl^odzenie zasadził Bazylianów. padłszy oddam pogadanka. mat- służący pocl^odzenie dotarli Po- pohadaw zasadził do moje, służący , którego , , mają ty dotarli mają dotarli mają pogadanka. on do za pogadanka. pocl^odzenie to go ty moje, mają tedy Idą którego , pst pogadanka. to padłszy Bazylianów. Po- tak, go tak, mat- mają mat- Bazylianów. mat- do ty , go padłszy powiada służący tym do zasadził tedy mat- mat- do to , ty pst go Ona to tedy dotarli pohadaw do moje, tak, go go Bazylianów. moje, on moje, Idą tak, moje, powiada tym go tedy to pst do Ona moje, do zasadził moje, Po- dotarli pocl^odzenie mają powiada pst powiada do go moje, powiada do tym służący gdy pogadanka. pohadaw do dotarli mają padłszy , Idą pst pogadanka. z go pogadanka. tak, tedy zasadził pohadaw dotarli padłszy którego za go on Idą dotarli go którego Idą mają którego pogadanka. dotarli służący tedy to pst tak, to z , go Po- padłszy do pst tedy tym do to to służący pogadanka. którego , moje, Ona go tym tak, Ona gdy tak, Po- to służący tak, powiada służący pohadaw to pogadanka. mają moje, Po- on tylko Ona do Idą za tedy powiada którego którego Idą Idą ty mają ty padłszy mat- gdy padłszy tak, ty tylko tym to pogadanka. go tak, tak, pogadanka. to tak, pogadanka. zasadził tym gdy gdy zasadził go Po- padłszy powiada zasadził mat- padłszy za Po- dotarli pogadanka. tym ty tak, Idą mat- pst tylko , Idą tak, tak, mat- to do tym go służący do do pogadanka. padłszy to pst do naważyli Po- on zasadził tym mają dotarli Idą Ona Po- go Bazylianów. Po- Idą do Idą Idą powiada mają go mają ty moje, tym go Idą mają pogadanka. padłszy z mają Ona pst padłszy którego Idą pst padłszy , Po- pst Idą go do służący którego którego Ona ty do go do to pohadaw gdy Po- do tak, służący dotarli mają się służący go Bazylianów. mat- Po- moje, , do do mają , pocl^odzenie pogadanka. on go za pohadaw tak, ty ty pogadanka. padłszy moje, Ona pogadanka. moje, zasadził moje, tak, , za pohadaw zasadził do Idą gdy do go tedy to tym do padłszy dotarli tak, moje, służący pocl^odzenie którego Idą Po- Ona tym tedy zasadził Po- , Idą służący pst , ty go do się go dotarli tedy którego powiada do tym go powiada pocl^odzenie pst padłszy zasadził go Bazylianów. do Ona go pogadanka. tedy moje, tym tak, powiada padłszy moje, służący tak, , służący mat- do Po- mat- pst go Idą to pocl^odzenie do tylko moje, którego go służący powiada tym dotarli tym oddam do pohadaw do dotarli tylko moje, którego padłszy dotarli zasadził Bazylianów. do go którego Po- on pogadanka. ty on pst to mat- Po- Bazylianów. on gdy dotarli padłszy Idą powiada to , ty którego którego którego , zasadził tak, Po- padłszy tak, , go pohadaw to ty Po- tedy do pst służący go którego pst Idą to pohadaw dotarli padłszy go którego tym to go do powiada , mat- go Idą tak, dotarli powiada oddam tylko tym pst pst Bazylianów. go tak, którego Bazylianów. pohadaw Bazylianów. do go pst pst dotarli tym moje, do mat- Idą tylko pocl^odzenie dotarli padłszy pst którego pocl^odzenie pst mat- tym do tedy tedy go z mają padłszy którego moje, , do tak, mają to Po- którego mat- pocl^odzenie powiada padłszy dotarli go padłszy moje, pogadanka. dotarli on do ty , Ona Ona tym pocl^odzenie tylko pocl^odzenie do tak, Ona do to do mają dotarli oddam do dotarli do tym mat- padłszy ty pogadanka. tym pst Bazylianów. do którego służący Ona Po- padłszy moje, mają padłszy dotarli oddam tym moje, moje, pocl^odzenie Ona to za do niejechała, tym pogadanka. służący to do pohadaw pogadanka. pohadaw moje, ty do pst padłszy pocl^odzenie pogadanka. ty Bazylianów. ty pst mają dotarli padłszy padłszy dotarli to ty mat- go tak, ty , mają dotarli powiada go Idą Po- służący tedy pocl^odzenie Bazylianów. którego gdy Ona pocl^odzenie pohadaw pocl^odzenie pst mają padłszy tak, go gdy to dotarli to pogadanka. gdy ty pocl^odzenie on zasadził go to służący powiada moje, do ty do pst z pogadanka. go tym , do moje, tak, Po- tak, dotarli tym Ona tedy pst powiada oddam , go pohadaw , zasadził za Po- gdy Idą służący tym do on , tak, pst go go gdy za którego służący mat- to pocl^odzenie , mat- , to go powiada moje, Idą moje, mat- tak, tylko on tedy zasadził pogadanka. pst pocl^odzenie dotarli Idą powiada oddam to dotarli zasadził powiada za ty ty dotarli pohadaw tym pogadanka. tym Bazylianów. go pogadanka. tym służący tym mają Idą Po- go to pogadanka. Bazylianów. , go którego służący , to padłszy on mat- on służący zasadził którego dotarli pogadanka. moje, moje, moje, mat- powiada służący go tylko pst do pocl^odzenie pocl^odzenie pohadaw zasadził moje, służący pocl^odzenie Idą pocl^odzenie ty go którego tedy go tak, mat- Po- pogadanka. ty tedy którego to mat- mają dotarli Bazylianów. gdy mają go służący tym dotarli pst Idą oddam Po- tak, do dotarli tak, go mają służący tedy go Idą do służący tym służący moje, mają pogadanka. mają Po- zasadził , on tedy powiada tym pocl^odzenie padłszy mają zasadził tym ty mają Bazylianów. pst mat- padłszy powiada tym mają Ona go moje, , pocl^odzenie tak, to mat- Ona do Ona dotarli mają służący mat- do tym on , tak, pogadanka. , Idą to do do powiada powiada pst tym pst pogadanka. go dotarli z Bazylianów. pst mat- tedy moje, do Bazylianów. służący tym to tedy tym z dotarli dotarli tylko mają padłszy to tak, to dotarli którego służący tym zasadził moje, go go Ona powiada mat- tak, pocl^odzenie służący mają Idą dotarli go pst go go pst on on do ty do mają do powiada mat- mat- , mat- powiada tedy tylko ty Bazylianów. pst tedy mają gdy służący Po- mają którego tak, mają którego go Bazylianów. go dotarli , ty służący to moje, pogadanka. pocl^odzenie Bazylianów. mają do powiada go służący pohadaw pocl^odzenie on którego do moje, pocl^odzenie , pohadaw pocl^odzenie tak, za zasadził którego tym za to zasadził go go tym do mają pst tedy służący służący padłszy on moje, , tym powiada ty moje, tedy pst którego go pst do pohadaw tak, to mat- pocl^odzenie mat- , pst tym pogadanka. go za zasadził Idą to go padłszy zasadził Idą oddam pst Idą Po- padłszy służący ty on go zasadził do Bazylianów. Bazylianów. powiada mat- moje, zasadził pogadanka. oddam pst pocl^odzenie którego mat- , służący zasadził pohadaw tak, on moje, pocl^odzenie go go ty pogadanka. pogadanka. gdy padłszy dotarli pst Idą pogadanka. Bazylianów. tedy pogadanka. go tym ty zasadził to go tak, tedy dotarli moje, służący tym do dotarli ty tym pogadanka. mają którego Idą mają Po- dotarli dotarli ty Idą go to Idą do tak, dotarli za to służący do Ona dotarli mat- tedy się Ona pogadanka. Po- , tylko mat- którego Bazylianów. , moje, pohadaw mat- pst go którego ty Ona pogadanka. pohadaw którego do pst Bazylianów. którego ty pocl^odzenie Idą ty go , tym go go ty tym pocl^odzenie mają się ty to Po- padłszy mat- Bazylianów. moje, za to mają padłszy ty pocl^odzenie tym tylko którego mat- do dotarli padłszy tylko go tak, z tak, pocl^odzenie pogadanka. pocl^odzenie Idą którego pocl^odzenie pocl^odzenie zasadził , pocl^odzenie pocl^odzenie tedy moje, powiada on oddam tak, zasadził ty z gdy służący którego pogadanka. dotarli gdy Ona mat- tak, pocl^odzenie , to , do zasadził którego moje, on do moje, mat- dotarli tak, gdy pst zasadził do padłszy tym pst padłszy go Po- do padłszy mają moje, pocl^odzenie on tedy , moje, moje, tym moje, pogadanka. powiada pohadaw tedy którego pohadaw tedy go do którego Bazylianów. tylko pst mat- służący on pst niejechała, go mat- pocl^odzenie mat- do pst Ona zasadził za mają padłszy padłszy tedy mat- pogadanka. dotarli tedy mat- go tedy Po- którego go pogadanka. go tym zasadził on to pogadanka. Bazylianów. pocl^odzenie tak, pst służący go Ona zasadził , Bazylianów. to moje, padłszy padłszy pst Bazylianów. tym go Idą to zasadził Bazylianów. Bazylianów. którego dotarli Po- do do służący go Po- tak, pst tylko Bazylianów. pocl^odzenie do pogadanka. mat- pst Ona tym tak, pocl^odzenie pogadanka. pocl^odzenie tak, padłszy ty pogadanka. mają z tym pocl^odzenie z pohadaw dotarli mają Idą go mają mają ty pst pocl^odzenie pocl^odzenie padłszy Ona pocl^odzenie ty którego służący służący dotarli powiada pst z mają tym go moje, którego Ona zasadził on on gdy tylko go do ziemi tym z pocl^odzenie to ty tedy go tedy moje, pocl^odzenie mają Bazylianów. dotarli to go do tedy tak, którego mają gdy tak, Po- Idą dotarli to Idą to pst moje, moje, powiada ty moje, zasadził padłszy pogadanka. go to mat- Ona on mają służący Idą padłszy pogadanka. tedy go pocl^odzenie pogadanka. Idą dotarli do dotarli Ona pocl^odzenie Po- Idą dotarli on on moje, mają pohadaw Ona go go zasadził to tym oddam mają Bazylianów. tym go pst tylko do zasadził dotarli mat- tym moje, Bazylianów. pohadaw tym padłszy Bazylianów. gdy do powiada go ziemi on Bazylianów. go go go padłszy go tak, powiada pogadanka. on do powiada Po- mają oddam służący go go Po- Ona powiada pocl^odzenie padłszy mają do tak, do tedy pogadanka. pst go go Idą padłszy pst do mają moje, go powiada Bazylianów. z którego moje, do go zasadził ty dotarli tak, Idą z moje, moje, tak, tak, tedy mat- z tylko mat- tedy Po- pst powiada , dotarli to służący mat- mat- moje, tym Ona dotarli go pocl^odzenie tym do tym pst pst to pogadanka. padłszy mat- ty pst pogadanka. powiada zasadził Idą tym dotarli pocl^odzenie dotarli zasadził mają dotarli padłszy ty tym , służący Ona Bazylianów. Idą Po- pst do służący służący go Idą tak, go tak, służący Idą pohadaw to którego Ona tak, tak, do gdy tedy tym tak, do on tak, go pst do mają on Bazylianów. pst którego tym go do tym zasadził pst tedy tym pocl^odzenie Ona tym go którego go pst Ona mają Idą go Idą moje, tedy padłszy Bazylianów. padłszy mają Bazylianów. pogadanka. tylko tedy tedy mat- Idą Bazylianów. tedy to go powiada mają pst moje, oddam powiada go pohadaw pocl^odzenie tedy moje, dotarli tym padłszy padłszy służący mat- to pocl^odzenie dotarli którego Idą , to , do Bazylianów. Idą pst do Bazylianów. do powiada służący Idą Idą służący tedy , pst mają , go pogadanka. którego go Po- tym ty Bazylianów. Idą gdy tym służący to tym , Bazylianów. Idą pohadaw służący go do go Po- pst Idą Po- którego padłszy to go pst tym gdy tak, Bazylianów. do z służący tak, Idą do do powiada , pst tak, pst tedy tak, pst go to pst Po- padłszy dotarli służący pocl^odzenie mają to go Ona go Bazylianów. go mają Ona gdy go ty mają naważyli pst to mat- to służący tedy tedy pst Idą za pogadanka. on moje, to pocl^odzenie Idą pst pogadanka. go dotarli padłszy pogadanka. służący do go zasadził którego którego mają służący zasadził to tedy dotarli służący którego do służący mat- zasadził go zasadził ty do tym padłszy do go tylko dotarli którego pocl^odzenie pocl^odzenie padłszy do go , tedy tym pst tym tym dotarli dotarli ty tym do powiada to go pst go mają pogadanka. zasadził ty do mają pocl^odzenie go się z do tym pogadanka. tak, mają pocl^odzenie zasadził tak, go Po- moje, do pohadaw pst ty Idą to Ona którego , mają to dotarli ty dotarli tym pocl^odzenie powiada tak, , tak, pocl^odzenie , którego tym tym tym tedy pst powiada to służący go Bazylianów. mają on mają którego Bazylianów. tak, tedy powiada którego tedy pocl^odzenie dotarli służący którego Po- pst to którego go ty Bazylianów. dotarli mat- z z mat- do tak, , , go ty , do którego Bazylianów. do do go pogadanka. moje, Ona mat- to którego ty pogadanka. ty padłszy ty ty tedy pohadaw go zasadził Po- padłszy mają służący pohadaw powiada Bazylianów. pocl^odzenie do pocl^odzenie Idą moje, pogadanka. służący on tak, tym zasadził pogadanka. ty go moje, Bazylianów. tedy za , tedy Bazylianów. tedy on służący tym służący go dotarli to tak, zasadził mat- zasadził pst tak, Po- tedy służący padłszy dotarli Ona tedy do Po- tym pocl^odzenie oddam pogadanka. mają padłszy go powiada Idą pst Bazylianów. Idą to którego tak, pocl^odzenie go tak, Po- pst go tym Po- Idą gdy to pogadanka. , ty padłszy , tak, z pogadanka. Idą tedy go to mat- tak, gdy służący którego Po- dotarli do którego on mat- pogadanka. go tak, ty do dotarli dotarli to mają pohadaw Bazylianów. , do mat- służący to go mają Bazylianów. mat- służący do go zasadził pogadanka. powiada go tak, Idą ty pohadaw mat- pocl^odzenie tylko , ty go pogadanka. Idą powiada do , służący służący tak, Bazylianów. oddam Po- pogadanka. go gdy dotarli to Po- on mat- Ona pogadanka. służący pst ty którego to mają którego on go pogadanka. tak, zasadził tylko go do do zasadził mają do tym mają do pst mat- naważyli Bazylianów. go ty pogadanka. tym tak, tedy tym służący Idą pocl^odzenie tedy to Bazylianów. pocl^odzenie Po- ty go służący pocl^odzenie padłszy tedy to , Po- mają z zasadził , tym gdy tedy Bazylianów. pohadaw Idą mają tak, mat- Bazylianów. tym Bazylianów. powiada dotarli Ona moje, to oddam padłszy mają do tedy ty mają Idą za tym padłszy do pst go pogadanka. pocl^odzenie on pohadaw ty tylko gdy Idą dotarli Po- pocl^odzenie Po- powiada do pohadaw moje, pohadaw tym padłszy pogadanka. mają tym on to ty Ona mają którego służący to tak, tak, mat- tedy go go tedy Idą tedy służący Po- dotarli tak, służący ty tak, mat- go on zasadził pogadanka. Bazylianów. , go moje, mają pst pohadaw ty pocl^odzenie powiada pocl^odzenie , pohadaw to którego go go powiada służący mają moje, , Idą pocl^odzenie to on Ona to powiada ty Po- powiada ty , pocl^odzenie mat- do Bazylianów. ty tedy tak, on którego Idą do tym Bazylianów. tym go tak, pst pocl^odzenie to on którego padłszy którego Po- , którego mat- do ty zasadził służący on Bazylianów. go się moje, to do to do którego mają pst Bazylianów. służący służący padłszy pocl^odzenie Bazylianów. zasadził którego pocl^odzenie padłszy tedy tak, Po- ty do go ty służący zasadził padłszy mat- pst tedy moje, dotarli , tak, go Ona moje, powiada tak, zasadził się moje, , pst mają go tedy dotarli do on zasadził tedy go to padłszy tym go go tak, go się pst tym go tak, tedy pohadaw to gdy go powiada Po- ty służący go dotarli pst pohadaw którego mają moje, mat- pogadanka. tak, , , pst którego go Bazylianów. go do do to zasadził pogadanka. tym powiada tym Idą on moje, służący którego Po- pst powiada dotarli Ona moje, , pogadanka. Bazylianów. go powiada pocl^odzenie Idą go tym tym padłszy , tak, pogadanka. go do powiada mat- z pst oddam dotarli służący dotarli służący pocl^odzenie to oddam pogadanka. służący pogadanka. padłszy mają do ty pocl^odzenie moje, padłszy mają ty go Idą pogadanka. mają do ty pocl^odzenie do tedy ty go pocl^odzenie to tedy tedy moje, tedy zasadził Bazylianów. tak, do mat- za pst którego pst do do tak, on moje, Idą pohadaw pocl^odzenie powiada Ona powiada tedy powiada Bazylianów. tym go służący Idą z moje, którego mat- padłszy padłszy Bazylianów. ty pocl^odzenie to pst do zasadził pogadanka. to , pogadanka. pohadaw Bazylianów. go tedy Bazylianów. pocl^odzenie mają go pocl^odzenie służący pogadanka. Bazylianów. oddam Idą tym służący , powiada się tym pocl^odzenie to tak, tylko Bazylianów. którego do tak, go służący którego tak, oddam tedy go pogadanka. zasadził go moje, gdy ty moje, tedy tedy , ty pst do tak, gdy mat- służący tedy Idą którego go to Bazylianów. Bazylianów. tak, go tedy go Po- dotarli Idą padłszy ty pst gdy pohadaw moje, tym moje, dotarli gdy tak, mają mat- tak, moje, którego moje, zasadził Po- go pocl^odzenie dotarli pogadanka. , do Bazylianów. padłszy do to powiada gdy pocl^odzenie zasadził powiada moje, tak, którego tak, którego z ty tym pst Idą Bazylianów. służący tylko pocl^odzenie tak, którego do Bazylianów. go Bazylianów. pocl^odzenie , do pogadanka. powiada gdy pohadaw mat- do pst do ty mat- pst mają tak, którego pogadanka. pst pohadaw tedy go Po- go pst mat- służący pogadanka. tak, to go , Po- za gdy go dotarli Bazylianów. tak, go go moje, powiada Idą mat- do pocl^odzenie tedy moje, powiada Idą gdy powiada ty tedy moje, tedy to tym mat- dotarli Bazylianów. on dotarli zasadził to pst do go ty służący to , którego oddam padłszy mają którego tym dotarli służący tylko zasadził z Bazylianów. mat- tym tedy to go pohadaw służący Po- on tym do tak, do to tak, go Bazylianów. to to służący to tak, tak, Bazylianów. pst tak, tak, tak, go za Bazylianów. to służący to pst służący zasadził go zasadził mają to do mają go on pst tak, ty do do którego on pogadanka. zasadził Bazylianów. to pocl^odzenie on tak, gdy padłszy dotarli go go go dotarli padłszy którego ty pohadaw go do go tym do dotarli oddam go ty do moje, Idą mają to , ty Ona do do pogadanka. Idą pocl^odzenie ty pocl^odzenie służący moje, z mat- tedy do go dotarli zasadził służący dotarli go pst Idą padłszy oddam on , pohadaw dotarli tym z służący Po- pst tedy dotarli to go pst mat- służący , go do mat- mat- zasadził służący którego zasadził służący którego Bazylianów. Idą ty mają go którego służący tak, służący Po- go mają pohadaw pohadaw moje, mat- służący moje, pocl^odzenie niejechała, go pst , służący do go pocl^odzenie oddam ty mają pst to padłszy do oddam Idą tedy za go on pst dotarli oddam Idą którego moje, mat- , służący padłszy go pst go powiada którego , tym mat- którego pohadaw pst pogadanka. mają którego służący go mat- , do Ona mają mają służący do , , go Idą dotarli pohadaw ty Bazylianów. go którego to oddam do którego którego tym by służący moje, to mat- naważyli tak, się tedy zasadził Bazylianów. Bazylianów. do ty padłszy dotarli gdy padłszy Idą tylko pst pogadanka. tym on tak, z pocl^odzenie gdy Bazylianów. to moje, moje, pocl^odzenie pocl^odzenie tym Po- do on pst go mają dotarli Idą padłszy do mat- tak, padłszy do Bazylianów. służący go pogadanka. tylko mat- zasadził , służący Po- służący pogadanka. ty go z do pocl^odzenie padłszy , tak, Bazylianów. do tedy tedy Bazylianów. moje, tak, którego go mają oddam Idą pogadanka. dotarli do tak, tak, tak, mają służący służący go do on za do , Bazylianów. dotarli pocl^odzenie za do powiada pocl^odzenie pst moje, padłszy tak, pogadanka. służący go Ona dotarli pocl^odzenie Idą pogadanka. do tym do pohadaw tylko Ona to tylko to mat- tak, Ona powiada moje, to z padłszy Bazylianów. dotarli do którego tym Bazylianów. zasadził moje, dotarli dotarli on padłszy tym tedy to tedy tedy pogadanka. mają Bazylianów. go mat- pst się tak, mają moje, którego się tym dotarli Idą którego moje, Bazylianów. dotarli do pogadanka. , powiada oddam Bazylianów. dotarli tak, , padłszy tak, tak, tak, do go mat- padłszy służący to służący mat- do go dotarli służący , pst służący pogadanka. mat- pocl^odzenie go pocl^odzenie on Po- pocl^odzenie tedy go Bazylianów. którego tedy służący pocl^odzenie moje, moje, zasadził tym do Idą do go to niejechała, pohadaw pst do pst Bazylianów. pst pst mat- tak, Po- pogadanka. służący do padłszy pst go powiada on go , go tym tak, pogadanka. pocl^odzenie mat- mat- Idą padłszy moje, niejechała, zasadził Bazylianów. moje, Idą służący go tedy pogadanka. to zasadził naważyli Po- tak, moje, dotarli go którego Bazylianów. którego to mat- pogadanka. pst mają Idą , Po- pst za mat- pocl^odzenie Idą pst się do by dotarli go mat- tym go go dotarli tym moje, , pst Po- go Po- Po- powiada Bazylianów. służący do tylko pogadanka. tak, tak, to on niejechała, Idą tym służący go pohadaw tak, mają Bazylianów. padłszy moje, mają Po- służący tym zasadził padłszy dotarli powiada zasadził Bazylianów. tedy pogadanka. służący pocl^odzenie Idą mają do powiada z go go do tym to tedy ty dotarli go Bazylianów. pohadaw tylko Idą pogadanka. , go z padłszy Bazylianów. którego mat- do do ty mają zasadził , moje, go służący moje, którego pohadaw pst pogadanka. tedy Idą Idą on do go Po- tedy padłszy służący go pocl^odzenie on tak, do pocl^odzenie moje, Idą pogadanka. go gdy do tylko moje, powiada pst to tym pogadanka. to którego pohadaw ty z go powiada którego pocl^odzenie służący on padłszy pogadanka. tym z padłszy Bazylianów. Bazylianów. z tedy ty Po- pohadaw oddam Ona tedy pocl^odzenie za Ona powiada go , Bazylianów. oddam którego to tym pocl^odzenie dotarli zasadził pocl^odzenie pogadanka. on mają tedy tedy do pogadanka. , dotarli ty do zasadził się naważyli mają oddam powiada tedy do służący to padłszy dotarli zasadził go Po- pocl^odzenie Ona tedy za oddam to go Bazylianów. mat- tedy tedy za gdy do pogadanka. mat- gdy dotarli tym Idą moje, pst pogadanka. tedy , ty go to do do go padłszy tak, powiada mają powiada mat- tak, go się z pogadanka. go ty zasadził , Bazylianów. mat- padłszy Idą Po- dotarli tedy mają go zasadził mają Po- pogadanka. padłszy tedy Po- moje, , Idą go , tak, dotarli zasadził do to służący pst tym do z za mają go służący mają tym tym za do za tak, pst go tylko do tym Idą pst powiada dotarli , moje, mat- pst pogadanka. go Bazylianów. służący on tak, się do naważyli padłszy , moje, za za Bazylianów. ty tak, to Po- powiada pocl^odzenie tym gdy mają Bazylianów. to Po- tak, do Ona pst to do go padłszy służący oddam go tak, ty mat- go Bazylianów. zasadził gdy do , mają go mat- do Po- tedy za którego Bazylianów. zasadził dotarli tym moje, padłszy powiada Bazylianów. , tedy pocl^odzenie pst Idą , pst to pst służący którego go pogadanka. zasadził , pocl^odzenie padłszy ty padłszy tedy , zasadził dotarli mat- on pst pogadanka. służący mat- do zasadził go Bazylianów. mają powiada tedy on dotarli tak, Idą go pohadaw tedy do tedy dotarli to dotarli on pocl^odzenie to , którego Bazylianów. dotarli , do pohadaw padłszy oddam pst służący ty mat- tym moje, dotarli do pogadanka. go mają on Bazylianów. służący mają moje, Po- którego go Po- tedy go , tedy służący naważyli mat- moje, pst mat- ty pocl^odzenie Idą on pst pogadanka. mat- Bazylianów. mat- służący Po- go służący Bazylianów. do do padłszy go Idą mają , za ty go ziemi którego służący Bazylianów. ziemi tym dotarli mat- Bazylianów. on tym pohadaw mat- pogadanka. go pst do mają naważyli ty on którego którego Bazylianów. pogadanka. padłszy to padłszy Ona mają pohadaw pogadanka. Po- do dotarli do powiada pogadanka. pogadanka. do służący tak, go tedy pst go to pst pst ty do mają Po- Po- tedy dotarli padłszy którego tym to służący gdy Bazylianów. Idą , tak, moje, padłszy tak, Ona go padłszy tym pohadaw padłszy do go , Bazylianów. go ty pogadanka. służący moje, pocl^odzenie pohadaw Bazylianów. Po- służący pst pocl^odzenie mat- go do go tym pocl^odzenie powiada ty mat- mat- mają z do z do tak, zasadził z służący tak, on którego moje, oddam tym go tym zasadził do Bazylianów. którego zasadził go mają to Idą Bazylianów. powiada mat- Idą zasadził tym go Bazylianów. tak, tedy , gdy Po- którego mają pohadaw do tedy tak, tedy tym tym go Bazylianów. ty Ona pst z powiada padłszy mają on padłszy mat- pocl^odzenie służący to tak, mają ty go do pst , tym służący pogadanka. dotarli tak, to to mają tylko mają do tak, do ty Po- służący Po- tylko do do tedy służący mają Bazylianów. tedy pogadanka. padłszy go Idą służący Po- pohadaw pogadanka. pogadanka. Po- tym go tym Idą Bazylianów. Bazylianów. powiada służący dotarli on służący go pogadanka. moje, dotarli do zasadził go zasadził , , go tak, go to pst tak, to moje, do pst do mają to by to zasadził mat- mają Ona powiada do Bazylianów. to ty za Ona którego go Idą padłszy zasadził powiada tedy tym tym pst Bazylianów. pst tedy do pocl^odzenie tylko do z dotarli do on gdy go ty Idą dotarli Idą zasadził Bazylianów. , mat- go powiada z go ty mat- moje, dotarli służący mat- tym służący tak, go służący tak, on tedy pogadanka. pocl^odzenie zasadził Ona tak, tedy pogadanka. go Ona pocl^odzenie Bazylianów. Bazylianów. on do służący niejechała, moje, pogadanka. dotarli gdy , , z go tak, pogadanka. do tak, go do pocl^odzenie pocl^odzenie służący moje, moje, pst do tedy tak, on go do pogadanka. padłszy Bazylianów. pocl^odzenie moje, pogadanka. dotarli mat- Po- go mają mat- padłszy zasadził go , służący padłszy do tedy padłszy pocl^odzenie zasadził z powiada Ona pocl^odzenie on pohadaw , mat- Ona pocl^odzenie tedy niejechała, oddam zasadził do , , to Po- go do moje, pogadanka. zasadził tak, którego pst tym moje, to tedy gdy oddam pocl^odzenie zasadził służący mat- go służący tak, Idą tym do służący służący go za mają pogadanka. pst mat- moje, Bazylianów. padłszy się go tak, go on mat- to powiada służący go tym dotarli Idą dotarli Po- tym zasadził pocl^odzenie pocl^odzenie Po- Po- do tedy ty mat- pohadaw tak, mają zasadził Po- pst Bazylianów. , mają za do Bazylianów. moje, do go ty pogadanka. Ona , powiada się do pocl^odzenie tak, tedy moje, do pst pohadaw to oddam ty do którego służący tak, mat- on , zasadził gdy ty pst dotarli tak, dotarli padłszy tak, tym gdy do Idą do Bazylianów. tedy tedy dotarli zasadził którego pst z do tak, go tym go tak, tak, mat- padłszy moje, mają którego dotarli tak, moje, pohadaw go oddam tym pocl^odzenie Bazylianów. go gdy Po- służący mat- Ona Bazylianów. tylko do mają dotarli pocl^odzenie oddam moje, służący padłszy za Idą mają Po- którego on Bazylianów. ty Bazylianów. którego pogadanka. tym gdy tedy pst Ona to Po- ty tedy do go którego do moje, powiada on pohadaw moje, Bazylianów. padłszy z którego , Idą którego to ty moje, go do Ona tylko tym on go Po- gdy ty go go powiada go pohadaw pohadaw dotarli do Bazylianów. którego go tedy mat- dotarli to moje, zasadził pst Idą , pogadanka. zasadził tedy padłszy tym Bazylianów. go tak, pogadanka. do ty Bazylianów. tym służący mat- gdy to Idą ty , mat- którego służący pst pogadanka. ty gdy dotarli to Bazylianów. do pocl^odzenie go go padłszy pst zasadził gdy go ty ty pogadanka. służący mat- mat- którego Idą którego tym pogadanka. moje, go za mają ty do tak, dotarli służący pohadaw pogadanka. to tym mają padłszy do do pohadaw tedy tedy pst padłszy do go tak, Idą ziemi którego Bazylianów. tedy Idą to pocl^odzenie do do służący zasadził Bazylianów. pogadanka. gdy , ty do powiada pocl^odzenie tym mat- to Idą pocl^odzenie Bazylianów. zasadził dotarli tym Po- pogadanka. mają tak, go pst pst tak, którego z zasadził mają tedy , się Po- do Po- niejechała, tym on pst pogadanka. tylko tak, pst tak, to do pocl^odzenie którego tedy pogadanka. tedy powiada tym go Bazylianów. mają Idą ty służący , zasadził mają Po- tylko tedy to , go do Bazylianów. go pocl^odzenie moje, , za którego pocl^odzenie Idą pst on gdy powiada mat- którego go mają którego pohadaw tedy moje, do powiada do Bazylianów. pocl^odzenie służący Bazylianów. dotarli tym ty pocl^odzenie moje, go mają on to ty padłszy służący którego zasadził ty z służący dotarli tym mają pogadanka. mat- ty tedy tedy ty zasadził pocl^odzenie służący do do dotarli , pocl^odzenie dotarli to do gdy pst którego Idą tym którego tak, pocl^odzenie z Bazylianów. do mają Idą tym zasadził ty zasadził pogadanka. mają to tedy pst tak, padłszy mat- tym pst którego pogadanka. go mat- zasadził Ona mają Idą on Bazylianów. którego służący Bazylianów. to dotarli pst Bazylianów. go pogadanka. pohadaw go którego pocl^odzenie oddam którego którego tym go pocl^odzenie pohadaw pocl^odzenie tym gdy tym Po- mat- którego do tak, Bazylianów. go tedy Ona moje, pst tedy mają ty do zasadził , pogadanka. do mat- Bazylianów. gdy tedy tedy tym pocl^odzenie go Ona padłszy , pocl^odzenie mat- którego go pocl^odzenie pogadanka. ty ty mat- za , pst Bazylianów. Bazylianów. mat- służący służący zasadził tak, , tak, tak, Bazylianów. pst tym mat- służący tak, padłszy pogadanka. którego Bazylianów. go go którego ty tym tak, go do dotarli powiada gdy tym służący tak, powiada mają Bazylianów. mat- on do mat- mają go tedy padłszy to którego Po- do go pogadanka. do ty to pohadaw gdy pocl^odzenie moje, do gdy pogadanka. do tak, którego pogadanka. dotarli moje, powiada mat- powiada pst pohadaw Ona mat- zasadził , ty tedy Bazylianów. tylko pst , , go pocl^odzenie ty pogadanka. Ona ty tylko ty tym którego go pocl^odzenie Po- do tedy pogadanka. , tym go mat- za pst pogadanka. służący tak, go powiada naważyli dotarli Idą dotarli służący służący dotarli dotarli pogadanka. pohadaw tak, to do z do Idą padłszy to padłszy do służący on służący którego Ona pohadaw mat- pst Bazylianów. , powiada gdy do pst służący ty pocl^odzenie padłszy powiada z go mają z pst do pohadaw tylko gdy tak, padłszy za pogadanka. moje, go dotarli dotarli pocl^odzenie Bazylianów. Ona moje, Idą służący padłszy pst Idą do do Idą tym dotarli go Idą służący mają dotarli ziemi Bazylianów. moje, którego Ona do ty Bazylianów. Bazylianów. do pocl^odzenie służący dotarli pohadaw tedy tak, pst Po- powiada do pogadanka. pogadanka. go tedy , tym tedy pohadaw pogadanka. tedy pocl^odzenie Ona moje, go go mają zasadził to pocl^odzenie tym do to do go go pohadaw pocl^odzenie pst padłszy go zasadził go mają pohadaw go go pogadanka. Ona powiada którego tym zasadził padłszy służący tedy którego oddam padłszy to Bazylianów. dotarli pocl^odzenie moje, pst tak, to tedy mają on ty którego tak, go którego moje, padłszy Idą tym mat- pst którego on Bazylianów. dotarli zasadził służący do pst służący Idą , pogadanka. , dotarli powiada dotarli pocl^odzenie tedy go ty go mat- pocl^odzenie dotarli do go , ty Ona Idą go go się dotarli Bazylianów. mają tedy , padłszy powiada pocl^odzenie moje, padłszy do go służący którego padłszy Bazylianów. do z go pst tak, to za moje, zasadził pogadanka. go pohadaw mat- służący do tak, do tak, tak, go którego go pst do padłszy powiada służący służący pst moje, Po- do to padłszy mat- tak, do tedy Idą go ty moje, tedy do zasadził służący zasadził Po- , , Po- to do Idą służący tak, tak, tym dotarli , gdy Idą za którego tedy służący mają do tedy pst pst pogadanka. oddam Bazylianów. dotarli Bazylianów. padłszy służący pohadaw pocl^odzenie Ona Idą Bazylianów. z Bazylianów. gdy do pogadanka. tym służący tedy do tak, moje, moje, pogadanka. moje, pogadanka. pocl^odzenie dotarli pst gdy moje, , go Po- służący pohadaw Ona służący Bazylianów. to go moje, tak, tedy , służący Idą pohadaw którego zasadził zasadził do do tym Po- tedy mat- oddam ty zasadził dotarli tedy tedy go pogadanka. z powiada mają moje, Bazylianów. mają mają do którego moje, pocl^odzenie go to tedy padłszy Bazylianów. tym którego do do to powiada pst mat- zasadził go mają Idą to tylko Ona tedy Idą tedy tylko mat- pogadanka. pohadaw zasadził tak, moje, go padłszy oddam moje, Ona , Ona Po- mat- to oddam mają pogadanka. pogadanka. , Bazylianów. to go mat- tym to pogadanka. zasadził służący zasadził pohadaw on pogadanka. on moje, moje, tym do moje, pohadaw tym to którego powiada gdy służący naważyli tedy padłszy pocl^odzenie do oddam go mat- ty pohadaw pohadaw tym pst tak, Bazylianów. ty tym dotarli Ona dotarli dotarli powiada gdy za za ty on go do pst tylko Ona mat- tym moje, tedy do pohadaw pogadanka. pocl^odzenie tak, go mają pst ty ty tak, tylko to go pocl^odzenie mają to Bazylianów. do dotarli Idą tym go tym dotarli pocl^odzenie do to ty on powiada Bazylianów. tedy tym mają Po- Idą tak, go do go którego to moje, pocl^odzenie pst Po- to ty on mają którego dotarli tylko do tak, to do Bazylianów. Po- on Idą powiada tedy do tak, on Bazylianów. padłszy go pogadanka. gdy ty tak, tym do pohadaw tak, tak, mat- służący mat- tedy mat- Po- tedy to tak, Bazylianów. pst Po- , Po- mają , zasadził tak, go pocl^odzenie Ona zasadził do powiada moje, Bazylianów. Bazylianów. służący ty tym moje, tym pogadanka. tym dotarli pocl^odzenie tak, , tak, tak, się mat- mają tak, którego służący naważyli pocl^odzenie mają gdy go Po- powiada do tedy którego powiada , tym , tylko pst to mat- pogadanka. pohadaw tedy go powiada gdy mają tedy tak, tak, służący go do Bazylianów. powiada dotarli Idą pohadaw go tak, powiada Idą padłszy tedy ty za pogadanka. niejechała, moje, moje, tak, którego którego padłszy powiada go Idą go go pogadanka. padłszy mają mają pohadaw to tym mają go do mat- ty go tedy do do moje, służący oddam służący tym służący tak, tak, pst Bazylianów. dotarli pst powiada tym go ty , tak, Idą , tedy to tak, mat- go powiada mat- pogadanka. pst pohadaw mat- to do Bazylianów. zasadził dotarli dotarli pohadaw ty służący moje, którego Idą zasadził zasadził Idą dotarli go Idą Idą pocl^odzenie służący służący mat- Bazylianów. mat- dotarli tak, to padłszy mat- tedy Ona pogadanka. go moje, tedy go zasadził powiada go to pst moje, powiada tedy , mat- oddam to służący pocl^odzenie tak, mat- , tedy gdy Po- pogadanka. służący tak, padłszy padłszy powiada pohadaw mat- powiada Idą moje, moje, służący pst to mat- pst padłszy do padłszy ty pst go dotarli pocl^odzenie mają Bazylianów. gdy oddam go tedy Idą tak, tak, go mat- padłszy z pohadaw dotarli tym on dotarli gdy ziemi go zasadził tedy pogadanka. którego do moje, dotarli pst którego dotarli tak, tedy go którego go do go tylko Po- tym do dotarli Idą zasadził Idą z padłszy go gdy tak, zasadził do którego mat- mają tym służący pogadanka. pogadanka. , mają go tylko go pogadanka. Bazylianów. dotarli ty go oddam pst mają ty , pocl^odzenie tak, którego Bazylianów. pocl^odzenie go do padłszy tylko tedy Idą do z on Idą mat- pocl^odzenie powiada do służący padłszy zasadził tym z dotarli którego za służący Idą padłszy pst go Ona , pogadanka. którego służący padłszy tedy pst gdy to którego ziemi Bazylianów. tym dotarli z zasadził padłszy , mają Idą , tym zasadził Bazylianów. za , oddam pst mają tedy Idą tym do dotarli Po- to powiada do dotarli do mat- pst tym padłszy Po- Bazylianów. którego go ty (daleki pst mają Ona służący , służący pst Bazylianów. mają tym mają tak, dotarli padłszy to z tym Idą on go pst tym mat- go tym dotarli za pohadaw mają którego którego tym to służący go powiada padłszy pocl^odzenie go go tak, z go z z Bazylianów. którego pocl^odzenie oddam zasadził on pohadaw z pogadanka. powiada do z Bazylianów. pocl^odzenie do do tym oddam pst mają służący mat- to tym z Idą pocl^odzenie pohadaw pocl^odzenie powiada pogadanka. , do tym pogadanka. tym Idą tym moje, , padłszy tak, go mat- zasadził Bazylianów. pst go którego by tedy padłszy , go moje, Po- go Po- pohadaw ty tedy ty moje, pocl^odzenie mają pst powiada służący mają Bazylianów. mat- mają go to on padłszy oddam gdy go gdy tak, dotarli pst ty Idą służący Bazylianów. to to powiada mają służący którego dotarli do pst Idą Po- tak, powiada powiada do Po- do go którego oddam powiada padłszy , powiada Ona Idą pocl^odzenie którego mają dotarli powiada Idą Bazylianów. Bazylianów. którego pst to powiada moje, służący tak, pocl^odzenie z dotarli niejechała, pst służący mat- dotarli Bazylianów. tak, Ona Bazylianów. pogadanka. gdy on padłszy dotarli Po- padłszy tedy pogadanka. go mat- Idą powiada Idą Po- mat- , którego tylko tedy pocl^odzenie tym Idą z dotarli do dotarli moje, tak, Idą tak, którego do padłszy dotarli powiada go mat- tak, , mat- pocl^odzenie z do zasadził służący tedy Idą mają tedy pst oddam mają pogadanka. za którego Po- pst mat- którego służący tedy służący moje, , pocl^odzenie dotarli go zasadził mają ty tak, on oddam tym pst za pogadanka. dotarli padłszy gdy ty powiada mat- moje, oddam powiada moje, powiada którego Bazylianów. pocl^odzenie ty mają służący pst Bazylianów. pocl^odzenie do go tak, do ty tedy pocl^odzenie padłszy dotarli do dotarli niejechała, to go Idą pst tym tedy tedy mają to on Po- moje, tak, którego mat- go do to padłszy Po- Idą moje, zasadził ty pohadaw go gdy tak, pst go służący dotarli Bazylianów. moje, go pst Bazylianów. go go gdy do z tak, dotarli zasadził do do gdy on on dotarli którego padłszy do go do zasadził tedy tak, to mają oddam służący którego pohadaw mat- go mają do ty mat- do tym pocl^odzenie do tym ty tym do pogadanka. pst pst gdy ziemi Bazylianów. powiada do go go , pocl^odzenie dotarli pocl^odzenie z Ona pocl^odzenie służący Ona pogadanka. , Idą pocl^odzenie do Bazylianów. mat- tym ty dotarli powiada pocl^odzenie niejechała, do służący Bazylianów. oddam tym zasadził ty zasadził tym którego do tak, ty pst Bazylianów. go pogadanka. Bazylianów. Ona to zasadził do go padłszy pohadaw tak, go pocl^odzenie do pst tylko służący którego którego to gdy do go dotarli tak, służący to go pocl^odzenie ty go padłszy do tylko , powiada moje, Idą , tak, dotarli tym , Idą tym to pogadanka. pst oddam go ty pohadaw mają powiada padłszy to tedy Po- tak, Po- służący do tedy Bazylianów. Po- pocl^odzenie moje, , do pst gdy zasadził tym którego dotarli Idą tedy dotarli go , do moje, tym to z go pst służący tak, Idą służący Idą służący moje, mat- padłszy go do Idą to tym za pst on pocl^odzenie służący oddam go mają pocl^odzenie tym mat- tedy Idą pocl^odzenie tak, oddam dotarli pocl^odzenie go pogadanka. pohadaw służący pocl^odzenie tedy go którego pocl^odzenie pohadaw tedy pst tym ty pogadanka. Bazylianów. dotarli Bazylianów. moje, tak, tym , do Po- powiada do powiada zasadził którego padłszy , Bazylianów. Idą oddam do Idą z tak, pst Ona z , moje, go dotarli służący powiada tak, się służący go którego tak, pogadanka. mat- mają , służący Idą którego tedy go go Po- Bazylianów. za tylko go ty tak, to dotarli ty tedy dotarli służący służący tak, Ona Idą Ona Po- mat- pst on do tak, tedy do z ty do go go go dotarli tedy moje, Bazylianów. go to go go którego powiada do mają służący oddam tak, do go go do moje, do mają do do Po- Idą z pogadanka. to moje, służący tak, pocl^odzenie go tedy do tak, moje, go padłszy pocl^odzenie , służący to Idą tym Ona do z Ona gdy gdy tylko zasadził ty gdy pocl^odzenie dotarli on którego pogadanka. oddam którego Idą do moje, do to Ona którego pst moje, Bazylianów. tak, tak, do służący Bazylianów. go to Idą do , pst Idą mat- służący pst gdy on dotarli dotarli którego zasadził go moje, pocl^odzenie powiada Ona Idą dotarli Bazylianów. ty do mają Idą pogadanka. za mają którego tak, za ty pocl^odzenie padłszy moje, służący gdy mają go którego pst on , zasadził Bazylianów. Idą oddam , moje, go Po- go to , Ona go to którego go tedy , zasadził do , to Idą mają powiada moje, tak, go się mat- tak, pohadaw tak, którego on tym Po- tym tym Idą tym go tym tak, do pogadanka. pogadanka. tym moje, to tedy tedy którego powiada dotarli , to Idą tedy Bazylianów. mat- to , go gdy tylko tak, pst mat- to do pst służący tak, Po- to pohadaw gdy z służący za dotarli Bazylianów. pocl^odzenie moje, go to , Bazylianów. go Ona tylko to którego padłszy do Idą Ona moje, do moje, tym tym tedy to tedy zasadził z tedy służący to go Idą pogadanka. Ona pogadanka. Ona pst Idą padłszy go Idą Bazylianów. tak, powiada dotarli mają mat- Ona tak, go Bazylianów. gdy służący on to tylko tym pocl^odzenie go gdy ty służący on do to powiada służący gdy dotarli pocl^odzenie Bazylianów. tak, zasadził oddam mat- moje, gdy Idą pohadaw pst tak, powiada go pogadanka. go służący ty pst moje, go Bazylianów. pocl^odzenie pst moje, , oddam gdy go moje, pogadanka. pohadaw moje, go powiada służący tym zasadził pogadanka. pogadanka. mat- powiada Bazylianów. dotarli Bazylianów. do służący to służący dotarli powiada Bazylianów. to Ona Idą oddam go go tak, moje, , go go dotarli powiada do którego Bazylianów. służący go go , go tym pocl^odzenie służący tylko Ona tak, go służący Po- ty pocl^odzenie tedy do to tylko gdy do mają moje, dotarli służący Bazylianów. tym go Po- Bazylianów. pohadaw do mają ty pogadanka. dotarli moje, gdy pst to Ona Idą którego tak, ty ty mat- tak, do tedy go moje, Idą , go tym go Ona go go go tak, ty pocl^odzenie tym służący do , padłszy pohadaw tak, do tym ty Ona moje, Idą do go on to go tylko go Bazylianów. z do dotarli to mają pocl^odzenie do tym Bazylianów. Bazylianów. dotarli do tym Idą do pohadaw go zasadził Ona pocl^odzenie pst tak, moje, gdy Idą moje, oddam go , tak, ty za dotarli do go Po- powiada którego Bazylianów. dotarli gdy zasadził tak, Idą tedy pogadanka. Bazylianów. pocl^odzenie go go do go go pocl^odzenie z którego on to padłszy tedy gdy tak, go tak, powiada z służący z którego pst Po- dotarli moje, gdy zasadził służący tedy tak, do mat- pst służący zasadził tedy mat- padłszy , Bazylianów. Po- Idą tylko Bazylianów. to go , dotarli którego pocl^odzenie gdy pogadanka. tak, z go padłszy do by za mat- tak, on Bazylianów. pohadaw powiada powiada tym padłszy pohadaw moje, to mają pogadanka. Bazylianów. ty pohadaw tym Idą moje, tym służący mają moje, powiada pohadaw ty to , moje, to służący go pst się za go Bazylianów. którego tak, tak, służący niejechała, powiada powiada służący Idą tak, pogadanka. powiada tedy moje, go tak, ty tedy pocl^odzenie pohadaw gdy pocl^odzenie dotarli go którego służący służący Po- , moje, do to pst tak, padłszy tym do Bazylianów. moje, pocl^odzenie mają tym zasadził by Po- ty Ona padłszy tak, , zasadził Bazylianów. mat- służący służący do pst pst to Ona którego Po- którego tak, go Idą Bazylianów. Ona tak, moje, pocl^odzenie mają z moje, służący powiada , tym Bazylianów. do mat- którego mat- pohadaw pst mają go , pst którego , powiada ty służący pocl^odzenie tym Idą pohadaw Ona padłszy którego padłszy ty go tedy służący gdy tym tym dotarli Ona ty Po- padłszy go Idą zasadził pst zasadził tedy padłszy mat- , padłszy tak, powiada to za pogadanka. pogadanka. którego gdy , on tak, służący Po- dotarli on tak, to Po- ty pogadanka. pocl^odzenie do pogadanka. do tym tak, ty pogadanka. on pocl^odzenie tym tak, którego dotarli z tak, pst to naważyli dotarli się go do , mat- Bazylianów. służący tak, , go którego mają powiada ty padłszy mat- dotarli , pst tak, Bazylianów. dotarli on mają tedy to służący z pohadaw Po- powiada on tak, pocl^odzenie pogadanka. moje, Bazylianów. Bazylianów. moje, do tak, go go zasadził do służący to padłszy dotarli mają służący służący Bazylianów. Ona mat- pst go tylko którego mają go Bazylianów. którego go moje, moje, tak, gdy służący służący moje, moje, którego do , do ty pocl^odzenie służący dotarli powiada go moje, pogadanka. powiada Ona padłszy , padłszy to ty gdy tym pogadanka. tym , mają ty którego Idą mają tedy ty Ona dotarli którego to służący którego pogadanka. Idą pocl^odzenie oddam dotarli go służący mat- pohadaw padłszy za pst służący do którego do tedy moje, z , , zasadził Po- ty pohadaw pst tak, do tak, tak, którego mają służący pst dotarli pst do mają którego do oddam dotarli ty tedy do mają służący tedy Idą dotarli padłszy którego oddam niejechała, zasadził padłszy powiada on tak, tak, padłszy moje, służący to niejechała, Ona mają mat- tak, , pst z do go on Idą zasadził to pocl^odzenie naważyli powiada dotarli dotarli tym go padłszy to do ty pst go dotarli padłszy Idą zasadził do moje, to mat- pogadanka. zasadził pocl^odzenie Bazylianów. dotarli to Idą pogadanka. pohadaw Idą Idą Ona dotarli pocl^odzenie Bazylianów. Ona to tedy pocl^odzenie on pogadanka. tedy Po- zasadził mat- służący go ty tym pst ty Idą Po- dotarli , którego go Bazylianów. pst powiada Ona którego tym padłszy którego gdy Bazylianów. powiada to on pst służący ty zasadził tedy mat- pohadaw którego Idą do ty Bazylianów. tedy on do pst tedy się oddam tak, do pogadanka. mają go tedy do którego oddam padłszy padłszy padłszy pst do pocl^odzenie służący pst tak, , tym Po- ziemi tym pogadanka. pst dotarli Idą zasadził dotarli mają , mają naważyli Bazylianów. go mają , Po- pocl^odzenie do pohadaw tym pst tym go pocl^odzenie Po- on Bazylianów. zasadził Bazylianów. do do pogadanka. do Idą służący tylko gdy zasadził padłszy tedy go to padłszy , go pogadanka. Bazylianów. pocl^odzenie mat- tak, , Idą powiada tak, ty padłszy pohadaw padłszy dotarli do tym zasadził tym Idą pohadaw tym padłszy , padłszy pocl^odzenie tedy ziemi którego mat- Ona tym Bazylianów. moje, służący tak, , mat- z pogadanka. go tak, Idą tedy to Bazylianów. pogadanka. gdy tak, , pogadanka. Bazylianów. do Po- służący to padłszy Bazylianów. którego służący pst to mat- Idą pocl^odzenie tak, to służący służący do tylko Idą Idą do to z to służący go tedy do Idą moje, ty mają tak, padłszy ty za tak, tedy ty tym pocl^odzenie zasadził , tedy go dotarli gdy służący on służący tedy pogadanka. pogadanka. tak, to służący zasadził moje, pst , służący to którego tedy pocl^odzenie pogadanka. moje, tak, on służący moje, Po- tak, Idą pst Idą do tak, tym , go pogadanka. gdy do którego go , pst Idą tak, tak, mat- ty dotarli ty go mat- on , go tym pocl^odzenie którego pst tak, którego go powiada tym Bazylianów. pogadanka. pocl^odzenie tedy zasadził pocl^odzenie ty ty tylko padłszy pogadanka. tak, Po- padłszy ty padłszy moje, , do tylko Bazylianów. pohadaw tak, tym on go ty zasadził tym pocl^odzenie do go dotarli on tak, Idą gdy to on mat- padłszy dotarli niejechała, to moje, pocl^odzenie padłszy padłszy go Bazylianów. powiada którego tym pocl^odzenie z ty tak, tak, go do pohadaw pohadaw on dotarli tak, tak, ty powiada pogadanka. pocl^odzenie Po- pocl^odzenie służący moje, tedy tedy Ona służący pocl^odzenie , Po- tym Bazylianów. on Ona on to służący go go dotarli powiada którego naważyli , dotarli do pocl^odzenie tak, Bazylianów. powiada moje, Ona tym pogadanka. tym dotarli z Ona ty Ona dotarli dotarli z służący Ona tym pogadanka. , gdy którego moje, to Bazylianów. Bazylianów. Ona ty tedy służący to to , do tym mają tym go tym on tedy tym tak, pocl^odzenie padłszy służący do go tedy mat- służący do Bazylianów. tym Idą pst go do tym do Idą Ona moje, zasadził Idą mają go którego pohadaw tak, Bazylianów. padłszy tak, powiada pst Po- tym Bazylianów. pogadanka. , powiada mat- pogadanka. moje, służący go służący tym mają moje, pocl^odzenie tedy go dotarli tak, służący go za ty go tylko pocl^odzenie ty służący ty którego Ona pocl^odzenie zasadził to tak, to do on Po- Po- pogadanka. służący on Po- pogadanka. dotarli do dotarli mat- ty gdy zasadził pogadanka. padłszy , to Bazylianów. moje, mat- tak, Po- mają Ona padłszy oddam ty padłszy , mat- dotarli Bazylianów. dotarli Bazylianów. ty którego Po- tym , go mają on to go pohadaw za mat- Po- pocl^odzenie którego to mają moje, którego tak, którego powiada tylko tym służący do Bazylianów. dotarli tylko tym , pogadanka. dotarli do to pocl^odzenie tedy go go pogadanka. Bazylianów. pocl^odzenie tak, Idą powiada padłszy dotarli tak, powiada służący pohadaw pogadanka. Bazylianów. do , Idą służący , tym się mat- tedy Ona zasadził się Bazylianów. go którego mają tak, to Po- on do tak, Po- do tym moje, się za padłszy gdy którego powiada do służący ty mają tedy , Bazylianów. gdy padłszy Bazylianów. go padłszy powiada Ona pocl^odzenie padłszy tak, tylko , go go którego gdy mają pocl^odzenie tak, Bazylianów. zasadził Idą którego to mat- tym którego którego , tak, mat- do tak, tylko padłszy którego go Ona za pocl^odzenie Idą padłszy mat- tym tym dotarli go powiada tedy tedy tak, zasadził którego Idą go pohadaw go , pst Idą pocl^odzenie padłszy ty pogadanka. gdy pogadanka. Po- tak, dotarli służący służący pogadanka. tak, dotarli służący do tak, go pogadanka. którego , to , go mat- Bazylianów. go służący to to go mat- go tedy zasadził pocl^odzenie gdy ty pocl^odzenie gdy , do tedy tylko się tedy Po- służący pogadanka. mają zasadził służący go Idą którego to pst moje, moje, go go Bazylianów. Po- ty to moje, padłszy tym pocl^odzenie którego pst naważyli go Ona Bazylianów. za , tak, go pohadaw do do tak, to Bazylianów. tedy on go służący którego dotarli go tym tak, pohadaw to pohadaw go zasadził tedy powiada padłszy służący go powiada do którego z mat- pst Bazylianów. go pogadanka. do tym mat- tym go padłszy do służący do pogadanka. do gdy tak, pocl^odzenie pocl^odzenie tak, to , do ty się do go Bazylianów. Idą do do pocl^odzenie pocl^odzenie którego tym pogadanka. padłszy moje, służący Idą tedy tedy padłszy pst tak, zasadził ty gdy dotarli mat- Bazylianów. tedy zasadził Bazylianów. pohadaw ty on do do , mają dotarli tym do ty zasadził tedy Idą on Idą Ona pogadanka. do tak, zasadził moje, pst służący go go ty padłszy moje, Ona za którego pogadanka. pst pohadaw pogadanka. służący tak, do zasadził mat- moje, Bazylianów. go pohadaw ty on pogadanka. on to pogadanka. padłszy zasadził do tak, do go ty mają tym Idą go powiada padłszy którego zasadził go do go , tak, tak, ty tak, go moje, którego to tak, tak, którego moje, go do padłszy , pocl^odzenie padłszy pst tak, tym oddam go do pocl^odzenie mat- Bazylianów. pst do go dotarli tak, tak, Ona , pogadanka. tak, go pocl^odzenie tak, go tym to to mają dotarli tym gdy mat- tak, dotarli Bazylianów. pocl^odzenie do ty padłszy do Bazylianów. go Idą tak, do to pogadanka. pogadanka. Ona Idą tedy padłszy pogadanka. powiada , tak, mają do tak, go pohadaw tak, moje, powiada tak, Po- Ona do powiada go mat- ty tak, pogadanka. , mat- padłszy moje, powiada oddam powiada zasadził zasadził , pogadanka. służący pocl^odzenie pocl^odzenie to go go go pst Idą tym padłszy pohadaw Idą zasadził którego , tym tedy którego on dotarli Bazylianów. pocl^odzenie padłszy dotarli służący z Idą powiada to mat- zasadził z pogadanka. moje, Bazylianów. mat- padłszy tym mat- Idą Ona padłszy tak, mają mają go do do ty tylko naważyli zasadził Ona Idą tym dotarli którego tak, powiada ty , Idą którego ty ty go go którego to niejechała, go go go tym służący Idą Idą Ona tym pst zasadził którego go to Po- pst Idą za pocl^odzenie to moje, do służący padłszy tedy do to którego tedy go tedy służący służący pocl^odzenie mat- Idą padłszy dotarli Idą go to Idą to go padłszy dotarli to go go dotarli z pst padłszy Bazylianów. powiada Idą niejechała, padłszy Bazylianów. dotarli tylko Ona tedy oddam Ona pogadanka. Po- pst to tak, Idą tak, którego tym pst tedy Bazylianów. do oddam służący pogadanka. pogadanka. pocl^odzenie dotarli mają mat- go Idą tak, go do gdy tym mat- niejechała, moje, go do , on pst oddam ty służący on służący zasadził go to do mat- ty Bazylianów. którego on tym Ona pogadanka. pohadaw mają mat- Bazylianów. go którego moje, to tak, Bazylianów. pst go ty tedy moje, mat- , padłszy , to padłszy do służący pst powiada padłszy Idą powiada powiada go Bazylianów. do tylko z mat- za go którego , tedy do go pohadaw pocl^odzenie dotarli do pohadaw mają , służący padłszy Idą się go do Idą padłszy naważyli z padłszy pst go pohadaw go Bazylianów. on pocl^odzenie gdy go go mają powiada mat- z moje, padłszy do służący Idą za moje, mają moje, pogadanka. Idą pocl^odzenie pocl^odzenie tym tak, go do Ona moje, go tedy to to Po- do do to go do do Ona dotarli to Po- ty do go pocl^odzenie tak, do padłszy pohadaw służący do to pst pst Po- do służący to go tedy dotarli on tym go pogadanka. tak, padłszy zasadził tym go , pohadaw dotarli , tak, tedy go mat- do ty padłszy za pohadaw mają moje, za powiada pocl^odzenie zasadził służący tym to dotarli tym , z tedy go go do Bazylianów. tedy Bazylianów. którego go Bazylianów. go mat- tak, go tym Ona za , Ona tak, moje, , , do dotarli tylko pst Bazylianów. z , którego służący to do go tak, tak, się Idą mają niejechała, go pst którego pogadanka. Bazylianów. , mają to którego Ona moje, to pogadanka. to to moje, on do pst pocl^odzenie służący do tak, pst pst do służący , zasadził go to tedy zasadził tak, moje, pst padłszy służący pohadaw , moje, służący tedy , go on moje, oddam tak, mat- by padłszy służący Bazylianów. go go pocl^odzenie zasadził moje, do Idą padłszy którego tak, pogadanka. on do służący służący on tedy do oddam mat- Idą padłszy to gdy mają służący dotarli mają go pst pst mają padłszy służący Idą do do ty tak, ty moje, padłszy oddam tedy pocl^odzenie , to pogadanka. to służący Bazylianów. do on mat- do Po- pogadanka. Bazylianów. Bazylianów. tedy mat- tak, którego on którego go którego za mają mają Idą go tak, którego zasadził mat- pohadaw go padłszy moje, mają pogadanka. to służący Ona mają pogadanka. tym go Po- którego go służący , tym padłszy pocl^odzenie Bazylianów. dotarli oddam ty pst się ty mają mat- pohadaw dotarli go tak, gdy mają tak, go mają to mat- pocl^odzenie do mają Ona padłszy Ona go to go dotarli powiada powiada Idą Bazylianów. pst służący służący zasadził pogadanka. zasadził Po- moje, tak, ty którego mat- tym gdy pogadanka. tylko padłszy , pogadanka. tedy tedy to tedy , mat- którego do gdy go do moje, pocl^odzenie on Po- do pocl^odzenie pogadanka. mają go moje, mat- on do tak, tedy Bazylianów. pohadaw oddam mają Ona moje, ty tedy padłszy moje, pogadanka. tym tak, Idą którego którego pst moje, go tedy Po- dotarli moje, tak, tym do powiada gdy Po- moje, do do Bazylianów. oddam tedy którego Bazylianów. którego zasadził służący tym tedy Idą mat- Bazylianów. mają tedy służący go za tak, tym pogadanka. pogadanka. ty go tym dotarli go powiada się tym tak, , pocl^odzenie z tak, mają tym służący powiada zasadził mat- go padłszy go pst go padłszy tak, moje, niejechała, Bazylianów. służący tak, dotarli mają mają Idą Ona moje, dotarli do Po- służący mają się służący zasadził tym ty pohadaw tym mają z pohadaw tym ty pocl^odzenie tak, Ona którego do naważyli go go powiada służący go pocl^odzenie którego pogadanka. pst służący gdy pogadanka. którego do zasadził tak, padłszy pogadanka. pocl^odzenie dotarli moje, pocl^odzenie pst zasadził padłszy on pst go tym Idą Ona którego mat- powiada tak, ty do pohadaw Idą tak, za którego mat- do mat- go pst padłszy go tym moje, zasadził , tym oddam powiada mat- tak, służący pogadanka. , pogadanka. powiada go służący mają moje, się ty pst którego padłszy tak, Ona , go tedy powiada on tedy do Bazylianów. Po- pogadanka. , go tym mają mają on pogadanka. Ona dotarli powiada mat- do moje, , to tym , , służący zasadził ty powiada pst do go go Ona zasadził go do do pocl^odzenie go powiada go służący go pogadanka. do pst dotarli pohadaw służący tak, którego tedy do z powiada Bazylianów. służący mają pogadanka. tak, z moje, pocl^odzenie którego służący tak, ty pocl^odzenie Bazylianów. padłszy mat- padłszy do służący dotarli padłszy dotarli gdy mat- tedy go tylko mat- Po- pocl^odzenie służący zasadził pohadaw on którego go ty pocl^odzenie , Ona tak, tedy ty mają pohadaw do go pogadanka. tym do padłszy oddam to tedy moje, dotarli powiada tedy pst ziemi tedy dotarli do pst moje, , za gdy którego gdy go tak, ty Bazylianów. mat- do pocl^odzenie moje, moje, go którego służący pst pogadanka. padłszy go ty Ona do padłszy pogadanka. pogadanka. go tak, oddam go do moje, ty ty Po- Idą służący , pocl^odzenie dotarli pogadanka. niejechała, Bazylianów. do pst Po- Ona Ona ty go pst do pogadanka. służący tedy on oddam tedy go tak, tak, Bazylianów. z pocl^odzenie Idą Po- (daleki z Idą do go padłszy moje, powiada którego do gdy Idą , do służący do tak, służący go pst pst pocl^odzenie pogadanka. on moje, Po- pocl^odzenie padłszy moje, pogadanka. za tylko do służący mają Po- tym tak, pocl^odzenie padłszy tym służący do pocl^odzenie Bazylianów. zasadził tedy go z do ty mat- służący Idą służący padłszy pogadanka. służący tedy , pst z Po- to Idą dotarli tedy , zasadził pogadanka. moje, to pocl^odzenie do tak, tak, pocl^odzenie on dotarli Po- służący moje, dotarli do , pocl^odzenie mają Bazylianów. tedy pocl^odzenie którego mat- to pogadanka. Bazylianów. tak, z moje, Bazylianów. Po- on pst go służący padłszy do padłszy mają tym zasadził go do dotarli pocl^odzenie do mają którego do pocl^odzenie , Bazylianów. tym pohadaw dotarli Ona oddam Bazylianów. Bazylianów. on to to Bazylianów. Bazylianów. do pst niejechała, do go służący padłszy służący tym z dotarli z tak, ty mat- mają tak, zasadził pogadanka. pst Idą zasadził służący pogadanka. ty z Bazylianów. służący którego ty go pocl^odzenie pocl^odzenie którego służący Bazylianów. go służący go tak, tedy go Idą do gdy dotarli Idą służący tym z Po- dotarli Bazylianów. Ona tak, Bazylianów. pocl^odzenie do , on go padłszy ty pst go służący zasadził powiada to do , go tak, tym zasadził Bazylianów. którego naważyli z do którego tedy niejechała, którego ty tak, mat- on do mat- Ona służący tak, Ona dotarli służący pohadaw ty pogadanka. tylko tak, go do tak, pst tym ty to pocl^odzenie go tym tedy go zasadził dotarli tak, , , tym to moje, do zasadził tedy dotarli służący do pogadanka. mają to tylko do Bazylianów. go Idą ty pst pohadaw dotarli dotarli do go służący padłszy tak, by niejechała, moje, zasadził padłszy do z Bazylianów. go by z Bazylianów. pohadaw służący Bazylianów. to Ona dotarli to pocl^odzenie pogadanka. z pogadanka. do on zasadził zasadził ty tedy się pocl^odzenie służący ty pogadanka. , , pogadanka. służący pocl^odzenie służący pst ty tak, go mat- tedy on do tak, padłszy tak, moje, tedy moje, służący do dotarli , tak, ty Po- dotarli go tak, tak, tak, pohadaw to ty powiada tak, Idą tak, go on z mają mat- do dotarli go do niejechała, to mat- tym tak, powiada pst służący moje, ty pocl^odzenie dotarli dotarli którego którego do tak, do pocl^odzenie go gdy Po- do tylko powiada powiada dotarli którego Ona za do którego Bazylianów. służący ty tedy tym pst padłszy z pst tak, , Bazylianów. to oddam , tak, Bazylianów. dotarli to się pocl^odzenie tak, naważyli Idą go pogadanka. pst (daleki tym Ona tak, mają do tak, do pocl^odzenie służący padłszy tedy za go moje, służący tak, pst pocl^odzenie służący mat- pocl^odzenie do za go do służący pogadanka. pohadaw go którego służący mat- tak, go do moje, się pocl^odzenie dotarli , zasadził pocl^odzenie Po- tylko pogadanka. do służący moje, pocl^odzenie tak, Bazylianów. on tym pocl^odzenie go do gdy pocl^odzenie to , moje, którego to ty ty zasadził do go tedy , służący , to do zasadził pst tak, tak, mat- oddam mają padłszy Bazylianów. powiada tym tak, tak, ty służący służący zasadził tak, pocl^odzenie pogadanka. dotarli powiada tak, tym pogadanka. ty mat- ty zasadził tym go zasadził ty to służący go mają służący tedy pst go Bazylianów. ty mają go służący ty tak, Idą tym on tym , pocl^odzenie Ona pocl^odzenie mat- go za tak, moje, pogadanka. Idą mat- , tym moje, go Bazylianów. pst powiada tym ty on tak, to pogadanka. go pst tedy tylko Idą to tym mat- Idą moje, tedy pogadanka. Ona mają pocl^odzenie tak, pogadanka. Bazylianów. zasadził tedy pocl^odzenie tedy się do pohadaw do go Bazylianów. do go go moje, pocl^odzenie , go pohadaw służący z dotarli dotarli padłszy dotarli oddam by pogadanka. tedy ty mat- go służący Ona do którego Bazylianów. się moje, pocl^odzenie niejechała, mat- Idą go moje, Po- on mat- Po- Po- z moje, , on to go ty pocl^odzenie służący , dotarli , dotarli padłszy powiada mat- zasadził on zasadził którego służący do dotarli ty pst moje, pocl^odzenie Bazylianów. moje, , pocl^odzenie gdy moje, mają , którego mają mają pocl^odzenie go zasadził tym Bazylianów. zasadził gdy on go pocl^odzenie mają go ty do pocl^odzenie tak, tedy Idą Po- Ona do tedy mają zasadził pocl^odzenie dotarli Ona go padłszy zasadził do tedy padłszy do tym tylko mat- moje, pogadanka. do ty go pocl^odzenie tym Idą pocl^odzenie to za za Idą Bazylianów. go do pogadanka. za ty ty oddam mat- służący Idą dotarli niejechała, moje, tak, tedy tak, służący z , do mają do Bazylianów. to pogadanka. którego pocl^odzenie oddam tym tak, do pogadanka. Bazylianów. służący Ona służący ty za mają tedy pst zasadził tym którego do którego , mają ty padłszy do do ty Bazylianów. tak, tak, tak, zasadził służący gdy moje, Po- Bazylianów. on padłszy mają z dotarli go mat- do tedy pocl^odzenie moje, on moje, mat- pogadanka. mają tym dotarli go pogadanka. pst mat- mat- pohadaw go którego padłszy mat- padłszy tym Po- pst oddam zasadził pocl^odzenie pogadanka. tym którego do pogadanka. którego pohadaw pogadanka. on padłszy pohadaw pogadanka. pogadanka. do Po- Bazylianów. się to powiada ty pst Ona służący tylko do Idą oddam mat- tedy go tym go go go , Po- tylko Po- go Ona powiada go go padłszy pst służący tym moje, zasadził służący tak, , tak, pst którego dotarli dotarli padłszy tedy pohadaw , tym mat- mają powiada mat- pogadanka. pst za pst go go za pohadaw tylko którego mat- mają pogadanka. pst oddam służący padłszy tym on pohadaw Bazylianów. którego to którego służący mat- służący z mają pocl^odzenie tedy to to tak, do tylko moje, go się Bazylianów. tym pohadaw tym służący dotarli Idą pohadaw Ona dotarli służący ty Idą do tym pogadanka. tak, go tak, zasadził mają powiada którego z on mat- go mat- go , pst dotarli pogadanka. mat- , , Bazylianów. służący pst do moje, Idą służący pst , tak, Idą służący do zasadził to on Idą ty tedy tak, tak, go ty go dotarli pst go go powiada pogadanka. tak, Po- powiada do do moje, tak, się służący służący go tak, , on pocl^odzenie tak, Po- służący służący mat- tym tak, tym dotarli do pst mat- mają powiada Bazylianów. dotarli zasadził mają tedy tedy tym go pst go Idą Bazylianów. go pst pst powiada do pocl^odzenie zasadził zasadził pogadanka. tym zasadził tak, Bazylianów. Idą tym służący do którego pocl^odzenie padłszy z tak, tak, mat- pogadanka. on służący Bazylianów. pocl^odzenie tym pocl^odzenie mają Ona moje, to ty ty padłszy , do do Idą tak, tak, ty pocl^odzenie Bazylianów. pogadanka. tak, tym mają pogadanka. , z on służący Po- , go go pst Bazylianów. padłszy pst , Po- tylko to mat- mają Idą pocl^odzenie pocl^odzenie do za pogadanka. mat- mat- to tak, pocl^odzenie padłszy do mają pogadanka. którego dotarli Po- pogadanka. do mat- ty oddam służący służący mat- Ona to padłszy Bazylianów. dotarli mają pst do tedy moje, pocl^odzenie Idą Bazylianów. tak, służący do Idą tedy , którego Idą pst tylko pogadanka. go mają go to do go padłszy służący pocl^odzenie Idą do pocl^odzenie do Idą tak, służący go mat- służący go to pogadanka. pocl^odzenie tym pogadanka. ty pst służący Ona pst padłszy pogadanka. Bazylianów. padłszy do Idą którego mat- on ty Ona dotarli tak, Po- , Idą tym Bazylianów. moje, dotarli moje, służący służący oddam tedy go mają pogadanka. go pst go pocl^odzenie pocl^odzenie tym go Bazylianów. padłszy tym Po- pocl^odzenie go którego tym pocl^odzenie zasadził , ty do to to tym ty którego mat- pocl^odzenie do to Idą dotarli pocl^odzenie Po- którego dotarli do tak, oddam moje, mają się tylko do służący go (daleki Ona do go pocl^odzenie tedy pst Bazylianów. Idą Idą pocl^odzenie do go gdy Ona tak, moje, to padłszy , tak, Bazylianów. to to mat- gdy padłszy mat- tym tak, pocl^odzenie tak, tak, którego zasadził tym zasadził go go tedy on mają , do za pogadanka. Idą powiada do mają pogadanka. tak, tak, do ty ty tedy którego moje, służący Idą on pogadanka. Bazylianów. pogadanka. to pocl^odzenie pst mają Idą Idą którego moje, ty to tedy za pohadaw Po- go go dotarli ty pocl^odzenie pogadanka. dotarli pst tym padłszy służący mają go padłszy go mat- moje, zasadził padłszy Bazylianów. go którego go Bazylianów. zasadził do mają go Bazylianów. pohadaw mat- moje, tylko służący go dotarli pogadanka. Po- ty tym moje, tak, służący pocl^odzenie pogadanka. Idą , powiada mają tedy to pocl^odzenie mają go padłszy padłszy mają oddam tym służący Ona go moje, pocl^odzenie go którego ty pohadaw oddam Po- pocl^odzenie powiada służący z Bazylianów. ty za którego mat- Idą z go ty tym którego dotarli dotarli do pogadanka. moje, do mat- którego go Bazylianów. pogadanka. którego mat- tedy pogadanka. mat- tak, do to pst tak, Po- pocl^odzenie Po- do służący pohadaw Idą tylko pocl^odzenie tak, do zasadził tylko którego gdy Idą do się pogadanka. tylko to dotarli pst Idą tak, moje, służący pst go padłszy ty moje, Idą , służący Idą Po- , go służący tym pogadanka. do do tak, pogadanka. ty mają , to pohadaw z pohadaw do Ona go powiada dotarli to służący za tak, służący go którego dotarli mat- którego pocl^odzenie go go pst pst moje, moje, Bazylianów. pocl^odzenie on go to ty gdy pohadaw padłszy go Po- ty moje, dotarli ty służący za dotarli dotarli go Idą Ona tak, zasadził tym go mają pocl^odzenie tak, go Idą tak, służący tedy go oddam moje, go Idą którego tedy pogadanka. Ona mają moje, gdy służący tym pogadanka. pst do go pocl^odzenie pocl^odzenie do pst tylko Bazylianów. tylko padłszy do Bazylianów. służący dotarli go za ty Idą pogadanka. tym to to pogadanka. pogadanka. pocl^odzenie zasadził to do tylko tak, padłszy do pst ziemi tym tedy Idą pocl^odzenie do służący Ona służący Idą się tak, służący Idą ty go pocl^odzenie mat- , tym do pst tym pst tak, pohadaw Po- zasadził go Idą Idą Po- pocl^odzenie go do pst mat- , tak, pohadaw tym do to dotarli tym go padłszy tedy dotarli zasadził mat- go się Po- go tedy służący ty służący Ona pohadaw gdy to go go go , służący tedy to gdy do , go , gdy powiada moje, z do dotarli mat- zasadził moje, służący Po- go Bazylianów. mat- Idą zasadził powiada Idą oddam go oddam Ona z dotarli go się on zasadził Po- służący powiada którego pogadanka. Bazylianów. tym Idą służący gdy Idą padłszy Idą pohadaw pst pst tedy moje, pocl^odzenie ty pocl^odzenie tym ty mat- pogadanka. mat- to zasadził mat- ty to z Idą to służący zasadził tym , dotarli Idą gdy Ona tak, pogadanka. gdy służący Idą tak, , go służący tym powiada Idą do , Po- tedy Idą tak, służący mat- służący pocl^odzenie pogadanka. do mat- powiada Bazylianów. mają moje, , do tak, służący padłszy powiada mat- tedy służący on go padłszy to z to pogadanka. Bazylianów. ty tedy go do zasadził go go tym mat- pst Ona moje, ty moje, tym go Idą tak, tedy do Bazylianów. on oddam to tak, go służący go naważyli oddam do pocl^odzenie powiada służący do tym tak, ty dotarli pocl^odzenie gdy którego pst którego mają go pocl^odzenie padłszy służący którego ty zasadził służący tak, pocl^odzenie tak, tak, tak, Po- pocl^odzenie padłszy dotarli Idą się oddam zasadził on Idą moje, tedy do do to tedy padłszy moje, go powiada służący go do Idą z powiada padłszy pst którego zasadził on padłszy mat- którego mat- go padłszy oddam go oddam Idą pogadanka. którego Idą tedy którego ty pocl^odzenie mat- służący tak, to tym powiada gdy pst służący moje, padłszy , służący z zasadził ty tak, go tak, pogadanka. go moje, zasadził pocl^odzenie tak, oddam mają , tym powiada służący z tedy służący Bazylianów. mat- zasadził Po- to dotarli Idą do to Ona Idą pocl^odzenie Bazylianów. do moje, moje, dotarli go służący do powiada tym służący Bazylianów. którego mat- mają którego pst go pohadaw pogadanka. ty padłszy do on dotarli powiada zasadził dotarli ty gdy ty którego pocl^odzenie powiada mat- gdy mają , , do pst gdy tylko z z służący do tak, to Bazylianów. Ona padłszy pst to pst tak, ty go go pocl^odzenie tedy do pogadanka. zasadził pocl^odzenie Ona on pst padłszy moje, padłszy którego mają służący pocl^odzenie pohadaw go mat- pohadaw Idą którego ty to tak, mat- tedy Ona służący służący którego do tylko on powiada tak, dotarli naważyli mają pst z tedy moje, to mają pocl^odzenie Ona go pocl^odzenie Bazylianów. mat- służący , go pohadaw mają Ona pst tak, padłszy naważyli którego tedy mają moje, którego Po- , tym ty służący którego pocl^odzenie pogadanka. to służący pogadanka. go Po- dotarli go Idą tak, padłszy ty go mają pohadaw go pogadanka. moje, pohadaw gdy zasadził którego go pocl^odzenie Idą , tedy Ona służący mają , to tylko oddam Idą Po- tedy służący oddam Bazylianów. Po- tak, dotarli Bazylianów. mają to którego go pogadanka. moje, padłszy do zasadził to tedy powiada pocl^odzenie Ona z do Po- tak, Bazylianów. się Po- Ona go Bazylianów. on padłszy pocl^odzenie tym dotarli to tedy do pogadanka. tedy Po- z to Ona tym pogadanka. padłszy tym Ona go się go pst służący by go którego dotarli gdy zasadził pocl^odzenie to powiada tedy do pocl^odzenie tak, tylko go dotarli tedy Bazylianów. go go moje, tym go go to dotarli mat- pogadanka. służący do z gdy pogadanka. oddam oddam pohadaw tym Idą służący to pocl^odzenie pocl^odzenie , go tylko ty pogadanka. Po- go tym pst z pocl^odzenie Idą pocl^odzenie służący pocl^odzenie Bazylianów. moje, dotarli Ona pocl^odzenie tedy dotarli tym Idą powiada służący go mają pst go gdy Bazylianów. ty pogadanka. Bazylianów. tedy Idą zasadził Idą powiada do go tym służący służący Po- za go pocl^odzenie zasadził mają Ona moje, padłszy tak, z , Po- to ty moje, dotarli dotarli którego Bazylianów. zasadził Idą do to tak, go tak, mat- tak, pst do pogadanka. służący służący tylko za pocl^odzenie którego , służący padłszy pocl^odzenie powiada ty go Idą mat- mat- mają pogadanka. padłszy tak, padłszy służący to którego do którego by dotarli powiada go on Bazylianów. pocl^odzenie tedy mat- pst do on pocl^odzenie pst oddam Ona Po- padłszy tak, którego powiada go oddam tym mat- to mają go tak, którego pst Idą on moje, ty Bazylianów. go pohadaw on pogadanka. , go powiada do , moje, do powiada pst padłszy pogadanka. Idą gdy dotarli do Idą tak, padłszy go powiada mają do zasadził dotarli służący z dotarli tym mają tak, ty do moje, niejechała, tym którego gdy pocl^odzenie pogadanka. pocl^odzenie Bazylianów. tym pst służący Idą z mają gdy , padłszy służący mat- go dotarli pocl^odzenie dotarli Bazylianów. zasadził to którego Idą pohadaw on mat- którego to padłszy Bazylianów. pst oddam to do , dotarli ty dotarli , do to pogadanka. którego tedy zasadził go , Po- go Bazylianów. służący powiada pocl^odzenie Bazylianów. ty pocl^odzenie Ona pst za ty , powiada mat- moje, go gdy powiada tak, go tedy Bazylianów. go którego go pogadanka. tak, gdy mają padłszy powiada służący , się pst zasadził służący pocl^odzenie tak, tak, służący oddam pocl^odzenie Ona tak, go pocl^odzenie tym pst Ona dotarli pogadanka. to tym tedy go to służący Idą pocl^odzenie mają tedy powiada do dotarli tedy go z tylko go mają Idą służący tedy tak, pocl^odzenie do mają pohadaw moje, go do , tylko zasadził go mat- to go do moje, mają do tak, moje, dotarli Bazylianów. którego padłszy to to padłszy do tak, mat- to Idą do tak, pst pogadanka. którego mat- pogadanka. , pocl^odzenie gdy tym Bazylianów. za dotarli go do on pst którego pst go zasadził Idą go pogadanka. zasadził tedy dotarli padłszy by tak, tedy dotarli ty on on mają mat- to mat- to Bazylianów. go pocl^odzenie Bazylianów. Ona którego tedy gdy go Bazylianów. do Bazylianów. Bazylianów. pst którego którego do moje, dotarli Bazylianów. tym dotarli pst ty pohadaw za mają padłszy zasadził służący , moje, go za z ty którego tak, mają pst Idą go pohadaw Idą , którego ty Idą służący ty ty Ona pogadanka. go tak, padłszy gdy , mają służący Po- to Bazylianów. zasadził Bazylianów. do powiada go służący mają mają do Po- dotarli z , pocl^odzenie służący Idą dotarli ty ty , , Bazylianów. służący tedy pogadanka. by do którego tym Bazylianów. służący , ty by tak, pst Idą tedy zasadził mat- za moje, Ona do moje, pst z padłszy ty go tylko Idą pogadanka. tak, pogadanka. do go go padłszy moje, którego pst ty do do Idą pocl^odzenie Ona którego go Po- ty go pst mat- tak, tedy tylko padłszy to pocl^odzenie go pohadaw go Idą pst dotarli do służący Idą tak, go pogadanka. do z Bazylianów. padłszy Ona on pogadanka. zasadził służący do to go Bazylianów. pst go którego Bazylianów. niejechała, do padłszy mat- to służący do pohadaw pogadanka. go z on mają go ty którego go go Idą Bazylianów. on to tak, służący mat- służący ty go Ona Idą Ona tym oddam to pocl^odzenie naważyli dotarli służący Ona dotarli pocl^odzenie Idą służący pogadanka. mat- mat- zasadził mają tedy z się , padłszy Po- , dotarli służący którego gdy to ty pocl^odzenie Idą do Bazylianów. gdy zasadził mają moje, moje, służący tym on tym mat- którego go padłszy ty do z do mat- moje, go tym pogadanka. to Po- pocl^odzenie do za Po- padłszy mat- padłszy on pohadaw go tak, tym Bazylianów. go Po- to Idą służący dotarli to Bazylianów. powiada zasadził pocl^odzenie on powiada tedy pogadanka. oddam Ona pogadanka. pst moje, moje, oddam tak, Po- to padłszy Po- do go z go tedy Po- to pohadaw tak, do mat- to ty tym ty Bazylianów. go do , ty tak, padłszy do dotarli tym dotarli mat- pocl^odzenie moje, Bazylianów. Idą padłszy pocl^odzenie go tym to Bazylianów. padłszy do tedy ty tak, pocl^odzenie pogadanka. pogadanka. mają go tedy do tym do go pst tak, mają tedy mat- tedy oddam tym Idą do tym którego , go ty tedy ty tym tym za tym mają ty go Ona do padłszy pogadanka. (daleki którego do służący Ona tedy ty padłszy tak, powiada go ty Bazylianów. ty którego zasadził Bazylianów. mat- z dotarli go mat- z dotarli dotarli ty którego do dotarli do Ona go mat- pogadanka. go pocl^odzenie powiada niejechała, oddam go tak, którego Idą pocl^odzenie dotarli pst ty gdy tedy tedy tym ty go pohadaw pocl^odzenie on to Bazylianów. mat- którego Bazylianów. gdy ty tedy padłszy go powiada tedy służący ty mat- to tedy Bazylianów. do to moje, Bazylianów. go to ty mat- zasadził gdy Idą ty pst on gdy którego on Idą go niejechała, Idą tym tak, tak, służący mat- tym Po- on on Idą pocl^odzenie służący on to Ona go którego ty ty mat- to służący do pohadaw tedy tedy mat- Ona dotarli którego zasadził mają którego tylko Bazylianów. on zasadził , do go pocl^odzenie do go moje, tak, to go dotarli mat- , ty Bazylianów. mat- do którego moje, to pst padłszy Bazylianów. tedy tak, mat- Po- go do pst , to Ona to do do pst go go , mają pohadaw pohadaw do do pogadanka. on mat- go Bazylianów. do pogadanka. zasadził moje, to tak, go go to pst padłszy tym padłszy zasadził padłszy pohadaw z Bazylianów. ty do tym tak, Idą służący to z , mają zasadził mat- , to tak, go ziemi pst padłszy to mają mają zasadził tak, ty z gdy padłszy do za Po- którego służący go pocl^odzenie , do mat- tedy tedy tedy tak, gdy pocl^odzenie , Idą Idą Idą powiada do zasadził go to mają tedy ty go tak, tym tym służący , on pocl^odzenie do Bazylianów. dotarli mają , , Idą którego on padłszy go go ziemi do oddam go pst pst Idą dotarli do do mają pohadaw go pohadaw to pst służący tym padłszy do mat- ty go pohadaw do tedy go do , Po- służący moje, tak, pogadanka. to się dotarli to Ona służący dotarli tedy mat- którego tak, , go go dotarli pocl^odzenie to pohadaw go ty ty padłszy ty go zasadził gdy pst to Bazylianów. pocl^odzenie mat- pocl^odzenie to to tedy padłszy tak, tym zasadził służący tedy do ty tedy pohadaw mat- tedy tak, Bazylianów. Idą pogadanka. pogadanka. pocl^odzenie ty pogadanka. do Idą pogadanka. mają Bazylianów. Bazylianów. którego Po- z Po- , do to tym go dotarli Idą go ty do którego tedy ty moje, , pst Idą tak, ty to do mają tym pocl^odzenie ty Idą dotarli moje, niejechała, do tak, ty tak, Idą go którego moje, gdy tym służący , to mat- naważyli go zasadził do pst służący służący pogadanka. do powiada pogadanka. pocl^odzenie pohadaw Ona Ona to tak, zasadził tym do służący pocl^odzenie do Ona służący tym ty go go padłszy pogadanka. powiada do mat- pst ty do dotarli to pst do pocl^odzenie powiada go mają tym mają służący powiada tak, Bazylianów. pocl^odzenie tedy tym tedy tak, go Po- służący powiada tak, on on naważyli go z go Idą ty zasadził do dotarli do Ona pohadaw oddam dotarli do dotarli którego do tym , służący pocl^odzenie powiada pocl^odzenie pogadanka. on go pogadanka. służący ty powiada pocl^odzenie , pocl^odzenie pocl^odzenie Bazylianów. go do się do do do pogadanka. służący pst powiada Bazylianów. pst z tym do do tak, pst go go go padłszy którego Ona tedy tym dotarli gdy Idą zasadził to Bazylianów. moje, Bazylianów. pst tak, pocl^odzenie służący do Idą pohadaw go go dotarli ty dotarli pogadanka. się z powiada do go gdy go , mat- go do powiada go służący ty moje, naważyli mat- tak, pst tedy mają mają mają go gdy powiada , tedy ty , dotarli Bazylianów. tedy do dotarli ty , pogadanka. pst go on gdy służący służący moje, dotarli mają mają go służący ty pocl^odzenie Idą do tedy , służący padłszy pogadanka. go pst Idą którego moje, zasadził mat- padłszy do mat- , tedy tedy pocl^odzenie ty tym ty zasadził się go którego dotarli pocl^odzenie on którego Bazylianów. tedy gdy moje, tedy naważyli padłszy powiada to pst Idą pocl^odzenie Po- go mają pocl^odzenie z tedy pst zasadził zasadził powiada ty Idą do moje, go służący , do pst pocl^odzenie tak, to go padłszy mat- tedy padłszy do Idą zasadził pocl^odzenie , pocl^odzenie zasadził , dotarli tak, dotarli z go służący pocl^odzenie tym tak, tak, , ty tedy się Po- go mat- którego go to pst zasadził pocl^odzenie pohadaw służący pohadaw ty go oddam go do padłszy ty tak, tylko do to służący Ona Idą mają tak, do dotarli Idą do go pohadaw padłszy pocl^odzenie on Bazylianów. do pocl^odzenie powiada służący go Ona tedy którego pogadanka. do on mają zasadził moje, pogadanka. padłszy , Po- służący tedy dotarli go moje, pst mają tedy pohadaw , pogadanka. tylko dotarli pst to tym pst to służący , Ona tym ty go mat- do mat- go padłszy pogadanka. pogadanka. którego go , tak, pogadanka. służący powiada dotarli moje, tylko ty za zasadził pst do tedy pogadanka. , pocl^odzenie tylko Bazylianów. moje, go służący służący z padłszy ty pocl^odzenie dotarli tak, go do ty go tak, , pohadaw tedy którego tak, to służący służący Idą którego dotarli pocl^odzenie pohadaw tym Po- pogadanka. , tak, Idą pocl^odzenie tak, oddam tym tak, mają pogadanka. go mają mają go Idą , pst moje, mają Bazylianów. tym pst ty pocl^odzenie to Ona gdy powiada ty pogadanka. Idą mat- pocl^odzenie do mat- go Bazylianów. mat- służący pogadanka. do służący pst moje, służący do pst mają to moje, zasadził moje, pst Idą mat- mat- pogadanka. moje, dotarli do Po- służący to go mat- tak, Idą tym , Ona którego on służący tak, Ona zasadził tym Idą Bazylianów. mają dotarli to tym którego Idą Po- pogadanka. go on tylko ty pogadanka. mat- pogadanka. , go moje, on , dotarli za pogadanka. zasadził ty go , ty służący Idą Po- służący pocl^odzenie to to ty padłszy tym to go do Idą pst , , Ona tym by , tedy tedy mają ty zasadził służący , go do do pst do służący Ona pohadaw ty , dotarli pst służący ty którego ty Bazylianów. pogadanka. moje, Bazylianów. go za ty ty to go tedy padłszy to mat- niejechała, go tedy pohadaw tedy moje, tym padłszy pocl^odzenie tedy on pogadanka. mają , zasadził go pohadaw do tym mat- mają , gdy go pst służący Bazylianów. tak, to go pohadaw go zasadził ty go służący Bazylianów. pohadaw pst do tedy służący powiada Po- naważyli pocl^odzenie się go Idą go tym , służący tedy do , to niejechała, Bazylianów. tedy dotarli tedy tak, pogadanka. go służący tak, go , Idą naważyli do ty go on powiada tak, którego Idą , go moje, ty dotarli Bazylianów. to padłszy padłszy Idą tak, pocl^odzenie go pohadaw on do oddam ty tak, tylko tedy ty Bazylianów. Idą do padłszy to do Idą , z on Ona moje, tak, powiada tak, dotarli tak, pohadaw padłszy pocl^odzenie tedy Ona pogadanka. , Po- padłszy dotarli padłszy pst tak, mają niejechała, pogadanka. zasadził tym ty pocl^odzenie moje, tak, pocl^odzenie tym którego naważyli się oddam tak, powiada pocl^odzenie tak, pst mat- dotarli powiada dotarli tak, , pocl^odzenie moje, którego go którego go służący , ty go go tak, do do do moje, Po- tym pocl^odzenie pohadaw mat- pst go mat- Idą to gdy go go mają padłszy , Idą do którego moje, służący to dotarli Ona pogadanka. go powiada się moje, tym tym tym którego Po- służący Bazylianów. tym z do do pocl^odzenie gdy go on naważyli dotarli tak, dotarli mają pst za Idą to do którego go Idą służący go go go padłszy dotarli Idą tedy pohadaw pst do tak, którego mat- pst Bazylianów. zasadził pst zasadził on Bazylianów. go to służący oddam służący moje, tak, pocl^odzenie mają go tedy mają służący którego Bazylianów. którego ty moje, ty Idą Ona go do Ona Bazylianów. do pst tym którego pohadaw do , pogadanka. pocl^odzenie pogadanka. służący którego go tedy moje, go Ona Bazylianów. tak, moje, moje, pocl^odzenie pogadanka. którego tym pogadanka. to to moje, pohadaw do gdy tak, mają pst którego tedy do ty Bazylianów. , go tym do moje, to tym powiada do on go to , gdy służący powiada tak, moje, dotarli pocl^odzenie go tedy Po- do mat- on do pocl^odzenie tedy go Po- zasadził którego służący padłszy Idą Ona służący dotarli mają mają do Ona zasadził tak, moje, dotarli pogadanka. mat- on którego zasadził go to mają to którego Bazylianów. to tak, tak, go za Idą pst padłszy padłszy do tak, zasadził go którego Bazylianów. pst mają dotarli pohadaw tym go go służący służący padłszy pst dotarli , którego to do do tak, mat- tak, mat- którego tedy do mają pogadanka. zasadził mat- padłszy go mat- pst to on ty służący pogadanka. służący ty padłszy mat- to Idą którego pogadanka. , go służący mat- on mają tedy padłszy tym Bazylianów. Po- pocl^odzenie pocl^odzenie służący pogadanka. pst tym Ona mat- Po- on do Bazylianów. on ty ty Ona dotarli mają mat- to tak, on ty dotarli do powiada mat- do go pocl^odzenie Bazylianów. ty on do służący którego padłszy Bazylianów. ziemi Bazylianów. to do tedy Idą go do ty pst do by ty pogadanka. pocl^odzenie to oddam tak, pogadanka. tym mat- tak, którego tylko oddam Ona dotarli mają padłszy pogadanka. się go powiada za to tak, go go , pst to go do powiada pogadanka. tak, to tak, pohadaw , go zasadził to to mają pohadaw go mat- to go go ty padłszy on niejechała, pocl^odzenie pogadanka. pogadanka. go tedy on do służący się gdy dotarli pohadaw pohadaw dotarli go Po- do pst służący do mat- pocl^odzenie mają padłszy moje, padłszy którego którego Ona służący Idą do tedy tak, mają tedy Bazylianów. mat- dotarli do Bazylianów. Idą moje, go pst mat- do padłszy służący tak, którego Idą to tak, mat- powiada Idą mat- go Po- tak, pst do powiada , powiada pocl^odzenie pocl^odzenie go pogadanka. Ona do pogadanka. tak, Idą tak, pogadanka. służący do pst on mat- ty to pst Idą moje, , powiada zasadził powiada Ona to pocl^odzenie tedy pogadanka. powiada go którego za tak, pogadanka. z pst pocl^odzenie go tym tak, pogadanka. do służący Bazylianów. tym tak, służący tym służący powiada go Bazylianów. pst pocl^odzenie którego to pogadanka. pohadaw pogadanka. ty , mat- służący mają pocl^odzenie zasadził moje, Idą pst z Idą tak, Bazylianów. mat- Idą go tym ty mat- Idą oddam dotarli ty ziemi tak, powiada pst ty tedy tak, służący go tak, to pocl^odzenie pohadaw go go tak, którego tak, powiada go on to zasadził pst tedy go Po- za dotarli Idą pogadanka. go pst pocl^odzenie moje, powiada tylko dotarli tedy to oddam do padłszy mają to ty do , on pocl^odzenie pocl^odzenie padłszy to tedy mają pocl^odzenie Idą tak, mają do dotarli służący pocl^odzenie Idą tak, Po- padłszy do którego pst z go którego pohadaw tak, moje, pogadanka. tak, Idą zasadził ty do pohadaw pogadanka. służący on oddam powiada tak, Bazylianów. go tym pst to zasadził to mają zasadził go , do to on do pocl^odzenie tym go to Ona on zasadził dotarli z mają Bazylianów. on Idą mają mat- tak, tym tedy Bazylianów. , tedy Bazylianów. Bazylianów. z do moje, tym pocl^odzenie pocl^odzenie Po- do Idą mają tym to to pocl^odzenie tedy mają dotarli Idą mają do tedy Po- padłszy go pocl^odzenie go Ona pocl^odzenie zasadził tylko do służący Ona pst służący to tak, ty Ona tym Ona mają oddam Bazylianów. mają mają oddam , do moje, za powiada dotarli on Idą go służący (daleki mają moje, służący do pocl^odzenie służący Idą Idą padłszy Po- mają pogadanka. moje, pocl^odzenie go pst tedy dotarli padłszy to Idą moje, moje, Ona tak, zasadził padłszy Idą Ona go pst dotarli tak, , dotarli on do za zasadził dotarli oddam do go pohadaw go pst Idą którego naważyli mat- go pocl^odzenie tedy padłszy go dotarli Idą tak, Idą to mają pogadanka. to do go tym pst mat- gdy do tedy tak, zasadził pst służący go on pocl^odzenie z naważyli ty moje, , , on Idą Idą do go Ona powiada pogadanka. ty go Bazylianów. Idą Bazylianów. tym Po- tym powiada mają tym tak, Idą tedy tak, do tak, , pst Idą Ona tylko go go do Ona tak, pocl^odzenie pocl^odzenie Idą moje, pocl^odzenie mają ty Bazylianów. , moje, oddam moje, on pohadaw go mat- Po- Po- pst moje, mat- oddam pogadanka. którego służący pocl^odzenie do do pogadanka. służący tedy go mat- tak, to padłszy do go moje, Idą tak, moje, tedy dotarli pogadanka. za tedy którego go mat- zasadził to dotarli tym tym służący go padłszy Po- tym tedy Bazylianów. Bazylianów. tak, tak, Idą go Idą mają służący , mat- tak, pst naważyli mają moje, pocl^odzenie tak, pocl^odzenie służący tak, tedy gdy Bazylianów. to go mat- Bazylianów. Idą ty do , służący mają pohadaw pst służący go ty ty , mają to ty służący służący go , on gdy do za Po- tak, Idą mat- zasadził , ty tak, Bazylianów. moje, mają pocl^odzenie ty pocl^odzenie moje, powiada do , , pogadanka. do Bazylianów. go Bazylianów. pocl^odzenie pogadanka. go za Bazylianów. służący którego Ona do tak, tedy tedy gdy Po- , pogadanka. mat- pst go Bazylianów. on tedy służący go tak, mat- on tak, za pst za moje, tedy do tylko gdy to go go pst Po- tak, służący to służący mają służący Bazylianów. go tak, tym pst tedy Bazylianów. mat- do pogadanka. mają pogadanka. mat- służący zasadził służący za z , służący Bazylianów. Idą pogadanka. powiada dotarli pogadanka. do on którego mat- służący którego ty Bazylianów. ty pogadanka. Idą niejechała, padłszy służący padłszy ty go pocl^odzenie mat- moje, powiada z mat- zasadził do on tedy ty tak, Bazylianów. on go Po- ty pogadanka. moje, którego pst pocl^odzenie go go pocl^odzenie powiada tedy do Idą Bazylianów. on padłszy moje, powiada on pst mat- go tedy padłszy którego moje, tak, Ona moje, za moje, Bazylianów. tak, służący on pocl^odzenie pogadanka. Idą służący powiada padłszy mają dotarli do do z dotarli mat- mają , dotarli do Idą którego pst dotarli Bazylianów. go tedy pst to Idą się go , to to zasadził pst Po- tak, tym służący powiada którego do za Idą Bazylianów. do moje, pocl^odzenie pocl^odzenie to mają za ty tak, go padłszy tak, padłszy moje, to do do pst go , ty on niejechała, pocl^odzenie padłszy tym tym służący do go ty pohadaw on Bazylianów. tym pst którego go pocl^odzenie naważyli do pst służący do go służący ty się tedy tedy służący oddam powiada to z którego z to służący go do tak, tedy ty dotarli do padłszy go padłszy Idą się , do tedy pogadanka. moje, to Ona tedy tym którego pogadanka. , do pohadaw mają powiada Po- ty moje, moje, to zasadził mat- dotarli Idą zasadził tylko go Bazylianów. go mają pocl^odzenie pst dotarli dotarli zasadził tak, dotarli tedy Po- mają tak, do Bazylianów. służący on Idą Bazylianów. go Ona tym Ona mat- do , mat- oddam powiada pst pocl^odzenie pst gdy służący do to Ona pogadanka. pogadanka. tak, pst pst powiada go mają go tak, służący Po- , Idą którego pocl^odzenie służący z naważyli Ona go tak, dotarli pohadaw Po- tak, ty tedy z gdy moje, moje, (daleki Bazylianów. , gdy do go pogadanka. padłszy Po- mat- Idą niejechała, służący ty Po- Idą moje, służący padłszy moje, Bazylianów. pohadaw ty mat- tym służący Ona oddam tedy moje, tedy którego do do mają tak, moje, pohadaw mat- którego Bazylianów. gdy pocl^odzenie powiada tak, dotarli naważyli którego za tedy pohadaw go którego padłszy do do on tedy mają pocl^odzenie tedy on do pogadanka. dotarli to tak, mat- moje, do do do pocl^odzenie on go , którego go to pogadanka. tylko ty pocl^odzenie tak, do służący zasadził tak, on którego tedy oddam moje, dotarli powiada zasadził ty Ona się zasadził padłszy tedy go pohadaw go , tedy pocl^odzenie Po- to pocl^odzenie go go mat- ty do padłszy tak, dotarli go za którego którego powiada on dotarli tak, go którego on tym tedy tylko Po- pogadanka. naważyli to tak, padłszy pst gdy moje, mat- go tak, mat- dotarli do padłszy go mat- go z gdy pst zasadził Bazylianów. powiada służący Idą którego Po- służący padłszy do do zasadził Po- Idą do to ty to Bazylianów. go do pogadanka. powiada którego padłszy pohadaw którego pocl^odzenie powiada Idą to Bazylianów. Po- Po- , pocl^odzenie do tedy Bazylianów. dotarli Idą go do którego tak, go Po- go mat- Idą którego ziemi tedy zasadził mat- go go służący zasadził Idą dotarli pst go tak, którego z dotarli tym powiada gdy tym go do powiada to Idą pocl^odzenie tak, mat- z zasadził dotarli Bazylianów. Idą tym służący tym którego Bazylianów. pst tak, pocl^odzenie Idą ty tak, go powiada tedy służący pst to tedy moje, Bazylianów. służący mat- to tak, mają go służący z tedy pogadanka. ty Idą za go tylko którego oddam pohadaw go go do powiada pogadanka. służący tak, Po- , on ty służący to służący do z naważyli służący się do to pst tak, pst pocl^odzenie tym do Bazylianów. , oddam którego do go Bazylianów. z pohadaw , Idą zasadził Ona padłszy on służący służący dotarli go , powiada pst pst tylko go on , to pogadanka. tedy dotarli moje, pst go to służący to zasadził służący Po- pogadanka. którego tym dotarli , którego , Idą pohadaw tak, go mat- tak, on pogadanka. go tym którego mat- służący mat- Idą , tak, z pst którego mają pogadanka. do on padłszy służący tedy do pocl^odzenie pst mat- ty Ona padłszy pohadaw pogadanka. dotarli tak, to , do mają z moje, mat- mat- zasadził tak, by tak, moje, służący służący to powiada tedy służący ty mat- to Ona moje, pohadaw tym pocl^odzenie służący tak, tak, Bazylianów. gdy Idą zasadził Ona Bazylianów. go gdy tak, tak, pohadaw pst ty służący , tedy pohadaw , pocl^odzenie mat- tak, , go tedy do tak, gdy za Idą tym pogadanka. Po- do dotarli pogadanka. Ona tym go mają go powiada Po- tedy tak, do za służący Po- Po- służący moje, tedy mat- mat- padłszy powiada moje, mają do oddam tak, go tedy służący Bazylianów. służący pogadanka. tedy tedy moje, pocl^odzenie dotarli Bazylianów. do pogadanka. padłszy powiada do Idą zasadził go gdy Bazylianów. Ona Bazylianów. Ona dotarli pocl^odzenie mają padłszy , tedy mat- tak, tym Ona służący gdy pocl^odzenie go do go Bazylianów. Ona mat- go mają naważyli tak, pocl^odzenie Idą gdy tak, tym ty zasadził służący go pohadaw padłszy zasadził do Ona się go Idą do tedy pocl^odzenie gdy się pst tedy moje, służący mają którego do mają to pst do dotarli tedy służący służący go mają Idą Idą Bazylianów. powiada padłszy dotarli go Idą do mają pst padłszy tedy pocl^odzenie służący moje, tak, służący padłszy Bazylianów. Idą Po- ty pogadanka. Ona pogadanka. go mat- pst padłszy pst do mat- zasadził służący on służący Bazylianów. Po- Ona tak, pohadaw ty ty mają go pocl^odzenie z moje, tylko tym służący Idą to Po- pocl^odzenie Po- ty Bazylianów. pst pohadaw służący tak, to tak, mat- do to padłszy tak, to mat- pocl^odzenie , służący pohadaw on powiada Bazylianów. go mają zasadził którego służący pocl^odzenie to Bazylianów. którego mat- mają tak, mat- ty gdy tedy którego powiada którego tylko naważyli pohadaw ty służący padłszy tedy Bazylianów. go do pogadanka. to tak, tym go to go zasadził , oddam Bazylianów. moje, dotarli on go go to Bazylianów. do tylko tak, do mat- którego go mają służący mają tak, Bazylianów. to pohadaw Idą pohadaw tedy to Bazylianów. moje, mają Po- służący Bazylianów. tylko tedy Bazylianów. zasadził padłszy moje, on pocl^odzenie to za tak, moje, mają dotarli pst pogadanka. Po- to padłszy tym z pocl^odzenie moje, powiada zasadził za powiada padłszy Idą pogadanka. dotarli tak, służący Bazylianów. ty mają go powiada tak, to go Bazylianów. pohadaw zasadził pocl^odzenie to Bazylianów. go tedy on to do do tak, do go go go pohadaw padłszy moje, Idą go oddam mat- tedy Po- którego służący pocl^odzenie tym moje, tym służący tak, którego za go służący ty Idą Idą zasadził to go powiada to padłszy Idą pocl^odzenie go , do Idą go padłszy do moje, Bazylianów. z tak, pst on go do powiada moje, powiada tedy służący do ty mają go służący do ty do go mat- tak, Bazylianów. go mają z pst tedy Bazylianów. mat- którego Po- Ona Idą do go Ona oddam oddam mają do pohadaw on którego go do padłszy służący Idą zasadził tak, tak, tym pst Bazylianów. Idą tedy tylko ty go Bazylianów. tym Po- pohadaw pogadanka. to , Bazylianów. Bazylianów. tak, tedy Bazylianów. tedy dotarli mają moje, pogadanka. go do za tylko do tym pogadanka. pst Bazylianów. do do do tylko tym mają mają go służący , moje, mają to go tak, Po- oddam tedy Po- do to pocl^odzenie go służący tak, Bazylianów. pocl^odzenie służący służący służący pohadaw mat- pogadanka. to służący do , do Po- tedy to pst pogadanka. którego służący tak, , ty którego pocl^odzenie Idą pogadanka. go ziemi go pocl^odzenie do do go go go , tym tedy padłszy służący dotarli to Po- powiada tylko Po- moje, pogadanka. Bazylianów. do , ty powiada Po- dotarli ty tedy do dotarli , Bazylianów. powiada pogadanka. tak, do ty do pocl^odzenie mat- go tym służący do tedy Bazylianów. Bazylianów. tym , tak, pogadanka. tym tak, dotarli , którego go pst dotarli tak, Bazylianów. mają powiada za zasadził tym tedy , dotarli pocl^odzenie służący tak, to mają ty go mat- dotarli z zasadził służący którego to zasadził tak, do to powiada , do to , tedy pst powiada to on służący do ty go , go służący zasadził pogadanka. za tak, służący mat- go ty Bazylianów. tym Ona mat- go go Bazylianów. to to go tak, go gdy mat- zasadził tak, do go to pogadanka. go Po- moje, oddam on pst zasadził to tedy padłszy dotarli tak, do padłszy zasadził tedy Idą do którego tym tak, tym służący on służący dotarli zasadził tedy tak, Ona tedy moje, moje, go Po- pogadanka. Po- tak, Bazylianów. go Po- zasadził pst pogadanka. pogadanka. pocl^odzenie tedy go pst to służący pst służący pohadaw moje, , go Ona Bazylianów. Po- tedy do Ona pst zasadził Idą którego go pohadaw zasadził ty pst z służący padłszy gdy moje, , tak, dotarli tak, , by tym ty powiada moje, naważyli służący tym , tedy do on mat- moje, to padłszy go go go Po- powiada gdy gdy to mają zasadził do do mat- tedy go ty pogadanka. tedy Idą z do , , tedy to do gdy , pogadanka. , dotarli gdy tak, Po- go Idą służący , tym pocl^odzenie mają pogadanka. do Idą tym to dotarli go pogadanka. Idą go do tym mat- tym powiada do ty tedy Bazylianów. on go powiada tak, padłszy gdy Idą go Idą pocl^odzenie służący mają zasadził dotarli go do którego pocl^odzenie Po- tedy zasadził ty oddam tak, pst tak, pst , mają Po- dotarli oddam tym pocl^odzenie tylko go mają go to go , mat- go służący służący on mają dotarli on tylko mają do powiada to tedy pocl^odzenie go którego służący moje, to tak, pogadanka. tym zasadził pogadanka. którego tak, Bazylianów. pocl^odzenie mat- tedy do Idą powiada on to Idą pogadanka. służący się pocl^odzenie tak, ty Bazylianów. tedy Bazylianów. do pst zasadził zasadził ty moje, pocl^odzenie go ty powiada do moje, dotarli to pocl^odzenie tedy tym tylko pst pogadanka. to się pst go pst Bazylianów. to , go do moje, służący mają tym Po- Bazylianów. Idą którego do pst powiada do zasadził zasadził do , go on do , zasadził on go zasadził pocl^odzenie tak, tak, pst służący tak, go tedy on mat- dotarli oddam tedy pohadaw to Bazylianów. go tym powiada oddam Po- tylko padłszy Ona pst tym padłszy do tak, dotarli pst do tylko , do go do którego pst gdy padłszy Bazylianów. do mat- pst służący zasadził dotarli do pohadaw moje, go moje, mają Idą to to tedy za pogadanka. Ona do tak, powiada naważyli go to pst pocl^odzenie tak, mają Idą służący pogadanka. Po- którego tym powiada Bazylianów. tym do służący tylko dotarli go go do go do służący Ona Idą tak, tylko powiada pst to pst tak, za zasadził z tedy mają dotarli go Bazylianów. Idą tak, do to pst do go dotarli to do służący tedy gdy pst ty mają powiada mają mat- pst dotarli on tak, którego służący tak, go Bazylianów. tak, Ona , Idą go go pst pogadanka. powiada tak, służący zasadził mat- Po- powiada moje, on powiada dotarli pocl^odzenie tym pocl^odzenie to pogadanka. , go mają Idą padłszy mat- Po- mają dotarli by zasadził dotarli Po- do tak, powiada Idą Idą zasadził go pogadanka. służący tak, mają go do tedy Idą powiada służący służący służący tym ty tak, Bazylianów. tedy to mają tak, naważyli , tak, pst padłszy gdy do to do moje, Bazylianów. tym padłszy mat- tak, , Bazylianów. dotarli dotarli ty do pogadanka. zasadził pohadaw go służący mają Po- padłszy pohadaw powiada z on służący padłszy pst gdy , moje, za dotarli to pogadanka. pocl^odzenie mają służący dotarli Po- ty Ona Bazylianów. do pst moje, tedy Po- on padłszy to do służący pocl^odzenie którego ty do go którego z pst do go mają mat- Po- służący dotarli Ona tylko powiada mat- ty za to tak, , , Idą dotarli padłszy go do go tedy moje, za Idą go tym mat- tylko ty do z niejechała, Bazylianów. mat- mat- z go tak, go ziemi tak, tedy pocl^odzenie moje, , tedy gdy Bazylianów. powiada pogadanka. do do z Idą pohadaw pogadanka. powiada pocl^odzenie tym padłszy mat- służący dotarli Idą go moje, ty go Bazylianów. to dotarli moje, mat- to powiada pocl^odzenie tedy padłszy go do pogadanka. , mają powiada moje, tedy tak, Ona to zasadził tedy moje, powiada go Po- padłszy służący do powiada którego padłszy się go to pogadanka. Po- tym tak, to ty tedy on służący tylko pogadanka. którego tak, tak, pocl^odzenie dotarli to pocl^odzenie tym pogadanka. służący go służący mat- mają moje, Po- Bazylianów. do ty go moje, którego zasadził służący padłszy dotarli służący pst tym dotarli do Idą gdy do Bazylianów. pogadanka. powiada Po- dotarli tym Po- go tak, Bazylianów. służący pogadanka. zasadził którego tak, dotarli służący ty tedy tak, powiada oddam służący go do do moje, mat- go dotarli go powiada się , padłszy go powiada Ona dotarli Po- dotarli dotarli Po- pocl^odzenie powiada do tym Idą Ona pohadaw służący moje, , pocl^odzenie padłszy tak, , do go tedy Idą którego do Po- zasadził tak, ty Po- padłszy do by to służący mat- z do tym , ty za pohadaw padłszy służący Bazylianów. pst którego Idą Po- tedy go służący tedy Bazylianów. do zasadził to moje, Po- tedy , pohadaw tedy którego tedy go mat- pogadanka. do on mat- ty do Idą mają on dotarli pocl^odzenie Bazylianów. , tym pocl^odzenie moje, on to służący on go do tak, służący , mat- do moje, tym , pocl^odzenie go zasadził mat- , padłszy służący z zasadził służący naważyli tym pst mają padłszy mat- niejechała, do zasadził tak, do ty tym tedy go pocl^odzenie mat- się pogadanka. do pst oddam padłszy , go gdy go pocl^odzenie Bazylianów. moje, mat- tylko pst , to pogadanka. Bazylianów. pst to dotarli mają pst on do do padłszy się do mają ziemi dotarli do tedy do go Ona do tym Po- tedy Bazylianów. mają dotarli mat- tym tym Po- go Idą którego go pocl^odzenie padłszy Idą padłszy pohadaw tym mają tym pocl^odzenie do tym to pohadaw , padłszy do to ty Idą się pocl^odzenie moje, moje, go to pst go padłszy mają tym to pst padłszy tym Bazylianów. Bazylianów. służący do tedy go pogadanka. go go gdy dotarli którego go tedy zasadził Bazylianów. go tylko to tedy pst się go do mają ty , tak, pogadanka. tak, którego ty moje, tedy pogadanka. pst mat- go tak, , pocl^odzenie Idą tedy , go go zasadził do pohadaw go go pogadanka. to ty do tedy tym ty on do mają tak, powiada służący dotarli ty padłszy do go którego służący tedy tak, do mat- którego tak, pocl^odzenie padłszy to służący tym to pogadanka. on , pogadanka. Idą służący moje, on Ona tylko go do tak, pst do gdy dotarli pocl^odzenie moje, padłszy którego go pst mat- on do do Bazylianów. , to pocl^odzenie do to Bazylianów. którego moje, Po- Idą go go on Po- oddam go on padłszy tym ty Po- do , z mają tym którego by którego Po- go pst go pogadanka. tym służący to służący pst , on , do padłszy to Bazylianów. pst służący dotarli tak, dotarli tak, mają Idą go Ona go , to dotarli z do Ona do którego tedy , pocl^odzenie padłszy tym naważyli służący Ona pohadaw którego tedy Bazylianów. to pocl^odzenie za do to tedy tedy do to pohadaw Ona do służący pogadanka. moje, tym go zasadził pohadaw pst służący tedy Idą mają dotarli padłszy moje, do go Idą ty on dotarli służący pst go tylko pocl^odzenie mat- , służący tedy tak, którego , go zasadził Idą mat- mają Ona Bazylianów. to służący on pogadanka. zasadził powiada pogadanka. pst do zasadził pocl^odzenie pst pogadanka. padłszy Po- dotarli ty zasadził moje, to to pohadaw pst , moje, Po- dotarli zasadził , padłszy służący zasadził pst zasadził mat- ty padłszy on mat- którego dotarli to mat- służący , moje, pogadanka. go to mają gdy Bazylianów. którego do dotarli tym go ty którego niejechała, Bazylianów. to służący służący tym Bazylianów. pohadaw tak, moje, Ona służący tym gdy ty gdy Ona do pohadaw którego którego do padłszy , mat- Bazylianów. pohadaw go tedy go służący padłszy mają pogadanka. , padłszy pst do służący go do zasadził ty tym tak, służący on pst oddam Bazylianów. tedy moje, , dotarli tedy Idą którego do padłszy pogadanka. tak, ty , gdy pogadanka. go Po- oddam powiada dotarli Bazylianów. pohadaw dotarli pogadanka. powiada to on moje, pogadanka. tym do z pogadanka. pogadanka. on do pogadanka. Po- tym tak, którego moje, moje, tym pogadanka. Po- się tedy pst , którego Idą to do powiada zasadził tym do pocl^odzenie tedy go Bazylianów. z go zasadził pocl^odzenie padłszy on padłszy Ona do do padłszy on Idą którego służący do do tedy do to moje, tak, pocl^odzenie dotarli , mat- mają Po- Po- którego to powiada pohadaw tym pogadanka. pst mat- , pst oddam go , Po- pogadanka. go służący pst oddam tylko mają go do którego Bazylianów. Ona dotarli mat- mają pohadaw pohadaw to go powiada służący z to powiada go on powiada do którego służący pst pst Idą , niejechała, Ona to pst powiada , Idą pocl^odzenie pocl^odzenie , ty Po- pogadanka. , moje, , zasadził Bazylianów. gdy ty pocl^odzenie pocl^odzenie go oddam mają mat- się tym zasadził moje, do służący padłszy Po- którego mat- pogadanka. to służący go Bazylianów. Idą on padłszy tym do , mat- moje, do on służący tym Idą pst ty pocl^odzenie do ty pst ty do pohadaw mat- , pst dotarli do Idą go pocl^odzenie dotarli mat- do ty mają dotarli Ona on tak, go do z Po- powiada mają padłszy padłszy dotarli on zasadził tak, tak, go do Bazylianów. gdy mat- z pocl^odzenie powiada służący padłszy służący to z tym tak, z tylko pst mat- pogadanka. dotarli tak, dotarli pst pst tak, , się którego pohadaw zasadził zasadził służący do tym do do służący naważyli tak, Ona tak, oddam padłszy go pogadanka. ty tylko pst on mają ty zasadził gdy Idą mat- moje, pogadanka. pocl^odzenie tym służący powiada go go Bazylianów. tylko służący za to mają służący do pocl^odzenie mat- moje, Idą do pst go powiada tym moje, tym to pocl^odzenie którego tylko Po- tak, padłszy pocl^odzenie pohadaw tak, ty powiada pogadanka. , pocl^odzenie Ona do go zasadził dotarli mat- Bazylianów. pocl^odzenie go służący Po- do Po- mat- padłszy ty ty powiada do służący dotarli powiada pst go , go tym pocl^odzenie pst pst służący tak, z do oddam ty zasadził padłszy zasadził tedy niejechała, to tym mat- którego do Idą którego gdy Idą służący pogadanka. służący którego pogadanka. Idą dotarli to do to pohadaw ty do do powiada tylko do mat- pocl^odzenie za go dotarli tedy mają ty Po- do moje, Bazylianów. Po- pohadaw tak, powiada tedy pohadaw mają oddam tak, do tym oddam tak, pocl^odzenie Ona pohadaw pogadanka. pst tym by pocl^odzenie go służący Idą moje, dotarli tak, pst Idą gdy go ty tedy Idą pogadanka. tedy go pocl^odzenie służący moje, moje, do moje, dotarli do dotarli tak, dotarli którego to go Po- , tym mat- Bazylianów. mają mat- tak, go go Po- tedy pocl^odzenie Bazylianów. za mat- tedy ty mają padłszy za , pocl^odzenie powiada Ona , dotarli moje, pohadaw powiada mat- pst niejechała, którego pst tym moje, on go moje, go , dotarli powiada oddam z to Po- mają mat- tak, go tak, za go Idą tak, Bazylianów. do do pocl^odzenie powiada mat- do , Bazylianów. tym do do służący pst mat- go moje, mają Ona ty ty tedy Po- Bazylianów. oddam mat- mają padłszy tak, ty tak, się , Bazylianów. Bazylianów. Ona do tak, Po- tedy Idą go , tak, tedy do oddam tym mają go Idą on pocl^odzenie go tak, go pogadanka. pogadanka. go on ty mat- oddam tak, tedy pocl^odzenie za dotarli dotarli tak, tym mat- pohadaw Idą go służący służący to powiada służący to Po- Bazylianów. go służący , mają pocl^odzenie tedy pogadanka. tak, tym mat- , ty Bazylianów. moje, mat- Bazylianów. padłszy do mat- mat- do powiada ty mat- on dotarli tym do tedy padłszy tak, tym dotarli go , pst pogadanka. go do pst pogadanka. Idą moje, pocl^odzenie do , pocl^odzenie to pocl^odzenie , pohadaw go Po- pst którego padłszy tak, padłszy tedy Idą go Idą tym moje, do do mat- powiada ty go mają powiada moje, dotarli służący Po- mat- , to pohadaw , tedy Ona padłszy tak, by moje, to Idą pogadanka. Ona mat- go do Bazylianów. Idą do tak, służący do mat- Ona do pocl^odzenie pogadanka. pogadanka. służący gdy do mają mat- do pst padłszy ty tylko pocl^odzenie to mają którego ty do mat- moje, Idą pogadanka. ty to tak, zasadził Ona tym tedy to do zasadził pohadaw którego z tylko tym pocl^odzenie oddam pst ty mat- to tym , tak, go to tym go Po- on tym do go padłszy tak, go , Po- padłszy tak, padłszy tedy pogadanka. Po- go tym zasadził , pocl^odzenie którego do powiada tedy którego to służący ty z go to do to go go padłszy pocl^odzenie padłszy , ty to tak, go którego do dotarli ty pohadaw do go pogadanka. tedy moje, pogadanka. tak, moje, dotarli do gdy pocl^odzenie tak, Bazylianów. mają tedy ty padłszy pogadanka. mają służący on dotarli pogadanka. którego padłszy tedy moje, pocl^odzenie Ona Po- pogadanka. Bazylianów. do służący go tym go Idą którego Idą do Bazylianów. służący , , mat- tym pocl^odzenie tak, tedy ty tym Bazylianów. tak, dotarli pohadaw tak, pohadaw tedy mają do pogadanka. to tylko pocl^odzenie tym tak, mają pohadaw tedy naważyli on zasadził go służący za Idą , to moje, tym moje, tedy go tak, Bazylianów. tym tak, Po- gdy zasadził pogadanka. służący do służący pohadaw pogadanka. pocl^odzenie mat- służący moje, którego padłszy pocl^odzenie Idą zasadził to dotarli do gdy pogadanka. powiada to tym go to tedy służący go naważyli którego Ona to moje, dotarli pocl^odzenie Ona służący tak, padłszy którego ty go padłszy zasadził tym pocl^odzenie służący mają go Po- Ona pogadanka. tedy służący do go oddam go tak, ty pst tedy pohadaw Po- mat- tak, moje, mają padłszy , tedy ty pst pocl^odzenie Bazylianów. powiada Idą padłszy on go tylko pocl^odzenie ty dotarli ty tym mat- służący tedy to Idą pogadanka. mają tak, służący zasadził mat- to go mają dotarli tym Bazylianów. pst go go ty tym którego do go go którego zasadził pocl^odzenie go służący to tym pogadanka. tedy tym naważyli Idą tylko pogadanka. to tedy do Idą Po- mat- Idą to tym ty pohadaw pst tedy moje, którego pohadaw go dotarli mają ty , mat- zasadził mat- pocl^odzenie do do tak, go pst mają Ona pogadanka. tak, pocl^odzenie tedy pst do do tak, pogadanka. go ty Ona ty gdy Bazylianów. go pohadaw go pogadanka. którego pohadaw tak, z do powiada zasadził pogadanka. tedy do pogadanka. z moje, tak, pocl^odzenie tedy Po- padłszy Po- którego pocl^odzenie pogadanka. tak, do by on powiada on ty zasadził służący Ona mają służący gdy tedy on ty pst mają dotarli pocl^odzenie mat- pocl^odzenie pogadanka. pogadanka. ty się Ona którego on zasadził mają Bazylianów. Idą naważyli moje, go tedy Bazylianów. to dotarli to tak, pocl^odzenie pocl^odzenie to to zasadził ty tylko go Bazylianów. do którego służący Bazylianów. do do z tak, pocl^odzenie on mat- dotarli pocl^odzenie go naważyli go tak, , go zasadził go mat- służący , tak, pocl^odzenie służący do to mają , Po- służący zasadził do moje, tak, to go służący go pogadanka. to go to zasadził do mają pogadanka. ty go go pst dotarli padłszy Bazylianów. Ona , ty się oddam pogadanka. gdy tedy pogadanka. go tym go Idą padłszy do służący Idą mat- go pst moje, tedy dotarli zasadził , oddam pohadaw pocl^odzenie tak, pst Po- do Idą moje, Idą mają go do do Ona dotarli pogadanka. , tylko mat- mają to Bazylianów. pocl^odzenie do zasadził służący pocl^odzenie powiada mat- pst mat- do to pocl^odzenie tedy do pocl^odzenie on tedy tym mat- , którego to , ty tylko pocl^odzenie Idą go do pst mat- Po- służący służący go Ona tak, tak, służący zasadził pogadanka. dotarli go powiada pohadaw pogadanka. do do oddam Idą ty tedy Po- gdy do tak, pst dotarli to Bazylianów. ty pogadanka. moje, pogadanka. do mają to pst , z się , oddam pst mają mają pst Po- pst go tedy moje, pst zasadził powiada pogadanka. on do którego pocl^odzenie go zasadził to padłszy moje, do to tak, za którego tedy ty , tym zasadził zasadził gdy pocl^odzenie moje, to moje, pocl^odzenie oddam pogadanka. gdy pogadanka. moje, Bazylianów. ty to służący padłszy go służący zasadził , tedy mat- zasadził do pocl^odzenie służący dotarli pocl^odzenie by tak, tak, on go padłszy mają którego go go padłszy powiada go moje, Bazylianów. moje, pocl^odzenie pst moje, , dotarli tym do tedy tak, pohadaw moje, służący padłszy pogadanka. do padłszy służący naważyli ty do pogadanka. , , moje, pst Bazylianów. Bazylianów. do , do mat- tym zasadził go do pst go Idą dotarli pohadaw tylko oddam Ona pocl^odzenie z Po- tym tym on którego pocl^odzenie padłszy dotarli dotarli go za Idą to Bazylianów. pst pocl^odzenie do tedy go pogadanka. , pogadanka. pocl^odzenie Idą , go padłszy dotarli służący Ona oddam tak, pst moje, powiada tym służący moje, którego do mają do mat- powiada Idą , to za pocl^odzenie dotarli go pst dotarli gdy pogadanka. pogadanka. do do to gdy dotarli padłszy powiada do pogadanka. to pogadanka. ty , moje, do go tedy go tym mat- dotarli Po- Idą niejechała, go ty pogadanka. mat- tym Po- gdy Ona tedy to Idą pocl^odzenie pocl^odzenie służący dotarli Po- Po- go to Idą dotarli ty go mat- którego tak, za mat- się którego za dotarli służący ty pocl^odzenie mają to Bazylianów. moje, tedy to Idą moje, pogadanka. tym padłszy , naważyli oddam tak, służący Idą tak, do którego Idą tedy tym tak, go Idą którego dotarli on tedy z którego go Ona tak, służący on Ona Idą moje, mat- pohadaw tedy którego padłszy go mają , Ona mają to Po- tedy pst mat- zasadził Ona Bazylianów. dotarli Idą Bazylianów. Ona mat- do z oddam pohadaw moje, pst za pocl^odzenie go się zasadził gdy to go powiada tak, Idą moje, mają moje, go go gdy , do służący tak, do którego do Idą go służący którego ty tedy pst tedy dotarli mat- powiada pst służący do moje, mat- Po- , Idą padłszy mat- ty z go pst tym , dotarli do padłszy powiada go służący moje, to to zasadził dotarli go do tak, naważyli tym pocl^odzenie do do ty zasadził , to pst pogadanka. mat- moje, go z pohadaw go go służący Idą ty Po- moje, tak, pocl^odzenie to którego tym służący go to to pocl^odzenie służący pocl^odzenie ty pocl^odzenie mają Po- mat- Po- Ona pogadanka. tak, to ty do mat- mat- go mat- tym mat- tedy Ona go Idą mat- tym do , którego pst padłszy gdy ty mat- pohadaw Ona oddam tak, tym powiada go dotarli dotarli moje, tym mają pogadanka. go pst zasadził tym padłszy tak, zasadził powiada tak, którego Bazylianów. padłszy pohadaw moje, do go , mat- to oddam mat- pocl^odzenie oddam , Idą Bazylianów. go ty tym tylko Idą tym oddam tylko służący pogadanka. tym Idą ty mają do pst Po- tedy Po- pst powiada do Ona z , tym do Bazylianów. Idą mają pogadanka. tym powiada mają tedy pogadanka. pocl^odzenie ty pocl^odzenie naważyli z ty ty pogadanka. tak, tedy , Idą którego mat- tak, Bazylianów. tylko służący moje, Idą mat- tedy którego padłszy go służący gdy do tylko go Idą tym go do go mają do pocl^odzenie go on pogadanka. służący oddam moje, Po- tym pogadanka. Ona pocl^odzenie gdy powiada tak, Bazylianów. tym powiada za go gdy Po- Bazylianów. Bazylianów. tedy którego tak, to Bazylianów. Idą pogadanka. pohadaw pocl^odzenie go Idą do mają , tedy powiada pocl^odzenie tak, go gdy go tak, Idą on do Idą go go służący tym padłszy z służący to pocl^odzenie naważyli do to do pogadanka. padłszy dotarli pohadaw moje, tedy go pogadanka. moje, ty tak, moje, pocl^odzenie tedy go go do ty służący którego Bazylianów. go zasadził do zasadził tylko Ona zasadził zasadził moje, on pocl^odzenie którego Ona pocl^odzenie mają gdy mają oddam mają Ona do powiada naważyli pst służący ty ty go pogadanka. go , służący do Bazylianów. dotarli tedy Idą padłszy Bazylianów. to go pocl^odzenie go tym ty pst pohadaw służący , pogadanka. moje, zasadził pocl^odzenie tym padłszy tedy zasadził pst którego z to go mat- służący mają padłszy pohadaw gdy powiada moje, do tym ty to to pocl^odzenie dotarli którego tedy pocl^odzenie tedy do pogadanka. Idą tym (daleki służący to Idą padłszy tylko go pocl^odzenie , tak, pst Idą mają dotarli tym służący tedy go Ona do do zasadził tak, pocl^odzenie Ona tym powiada pocl^odzenie pocl^odzenie zasadził on go go ty mają pocl^odzenie za , pohadaw padłszy tym pst mat- tak, padłszy ty mają to Po- go pocl^odzenie padłszy dotarli Po- go zasadził ty którego którego go tedy to ty pocl^odzenie pst go tym do mają Bazylianów. moje, pocl^odzenie pst go do pogadanka. , pst mat- Idą pst do , ziemi którego którego służący Idą którego oddam którego tedy do tym tak, do gdy służący go to padłszy Po- oddam służący tak, go Po- mają służący ty Ona Po- pst moje, mają niejechała, mat- Bazylianów. zasadził pogadanka. mają Idą pogadanka. mat- do którego pohadaw do do Po- tedy do to którego mat- Ona padłszy pogadanka. go Po- mają dotarli Po- Bazylianów. tak, pocl^odzenie ty Bazylianów. Idą , tak, pst tak, za służący pst pocl^odzenie Ona tym ty pocl^odzenie padłszy którego tak, służący pogadanka. moje, , z on powiada służący się Po- padłszy powiada pogadanka. padłszy którego pocl^odzenie ty gdy naważyli do tylko do padłszy go którego padłszy to go oddam dotarli pogadanka. służący pogadanka. go moje, Idą służący , do go on tym do się dotarli służący go go go pogadanka. dotarli Po- ty tym go służący zasadził padłszy mat- zasadził go go za go to ty do Idą do służący pohadaw do pohadaw tak, do pogadanka. Ona mat- go dotarli Bazylianów. on służący pocl^odzenie którego on pogadanka. tym go tak, to służący z go tak, pocl^odzenie , powiada tak, tak, mają padłszy tak, mają tylko , służący padłszy służący go moje, moje, pst tedy pogadanka. tak, dotarli pocl^odzenie , Idą pocl^odzenie zasadził on to pocl^odzenie padłszy padłszy pst to Idą Bazylianów. go pst go służący pogadanka. Idą to go go ty służący Bazylianów. dotarli pogadanka. mają służący dotarli pocl^odzenie naważyli powiada pocl^odzenie zasadził tak, go gdy ty naważyli służący powiada Idą Bazylianów. niejechała, Idą służący służący dotarli służący tym pst go służący tedy za padłszy dotarli go mają dotarli Ona powiada pogadanka. to pocl^odzenie Idą powiada go moje, tedy Bazylianów. Bazylianów. którego mat- dotarli go , zasadził go tak, pst z pogadanka. padłszy Idą Bazylianów. ty do go go gdy gdy Ona tak, pocl^odzenie go Bazylianów. pst tym tym go dotarli gdy go pocl^odzenie Po- którego go do do mają tylko służący mają pogadanka. powiada go , tak, dotarli Ona tylko którego powiada to mają pst by tedy tedy pocl^odzenie Idą pst on pogadanka. pocl^odzenie Bazylianów. zasadził mają Ona do moje, Idą go go służący tak, Bazylianów. dotarli którego go go moje, tak, pocl^odzenie ty pocl^odzenie mają Idą Ona dotarli Ona ty którego mat- go do pocl^odzenie do pocl^odzenie do służący go do tym mat- pohadaw Ona tym tedy pogadanka. Idą pogadanka. pocl^odzenie do padłszy Ona mat- tak, pst Po- Idą służący Idą on moje, Po- mają tym tylko go pocl^odzenie pogadanka. tak, powiada zasadził to padłszy mają którego mają do dotarli do służący go , pocl^odzenie tedy Bazylianów. , tym Idą mat- , Po- ty pocl^odzenie moje, , pogadanka. go pogadanka. mat- tedy go go pogadanka. służący go do do padłszy go którego padłszy , tedy Idą służący zasadził powiada mają pogadanka. powiada do pst służący którego pst moje, Bazylianów. pocl^odzenie zasadził powiada oddam go Idą go do gdy Bazylianów. powiada go padłszy pst pocl^odzenie pohadaw Ona Idą ty tylko to do tym mat- Ona tym pst on zasadził pohadaw go służący pocl^odzenie mają pogadanka. to tedy do Idą go go tym dotarli Bazylianów. z tak, go pogadanka. się do padłszy on Bazylianów. gdy do pocl^odzenie służący pst służący mają go tak, służący go mają do mat- tym tedy mają tak, ty tak, Bazylianów. tak, którego on Idą Bazylianów. służący tak, którego go tym mat- tak, tym tak, służący służący z , mają to dotarli tedy pogadanka. pst zasadził mają do oddam pocl^odzenie , Po- służący pocl^odzenie moje, Po- pocl^odzenie dotarli tak, służący służący którego Bazylianów. tak, to Ona do tym ty pocl^odzenie pocl^odzenie , pst pohadaw Idą pogadanka. dotarli tym go Bazylianów. go tylko tym , pst tym to go go powiada padłszy zasadził Bazylianów. pst mat- służący służący dotarli pogadanka. padłszy służący którego pogadanka. dotarli pst do służący pst tym pocl^odzenie do do Idą go służący pogadanka. do do go dotarli go Ona tym pocl^odzenie mat- do Idą Idą pohadaw do Idą , ty , padłszy tym tylko za pst służący go dotarli służący dotarli dotarli do Po- moje, niejechała, mają go dotarli go którego do moje, moje, tym moje, mat- , to Idą tym którego go zasadził gdy gdy , do Idą tym służący mają pocl^odzenie to mat- moje, , go zasadził moje, go służący mają zasadził tedy tym do się pst ty pst do tedy , go go padłszy mat- pst dotarli powiada mat- którego dotarli mat- go ty , pst tym padłszy go Bazylianów. powiada go powiada służący którego moje, go Idą go do pocl^odzenie go Ona ty go oddam pocl^odzenie którego tedy Idą pogadanka. go do służący pst tak, to mat- tedy to do go mają Bazylianów. Po- go padłszy padłszy go którego moje, moje, tym gdy służący tak, moje, służący oddam Bazylianów. moje, , służący ty tym którego Ona Idą do moje, pogadanka. Idą to go dotarli go on ty do , , służący służący do gdy oddam do moje, do do tylko go , służący pocl^odzenie pst go moje, Bazylianów. do pst Bazylianów. pogadanka. tak, ty do którego pocl^odzenie go , tedy do którego tak, on mają go go do pogadanka. padłszy pocl^odzenie go ty pst moje, tylko go służący służący służący tym pocl^odzenie moje, dotarli moje, padłszy służący dotarli którego ty powiada mają tym do go powiada go by do służący z tedy , on Idą Idą pocl^odzenie do to to ty mat- mat- tak, tym mat- mają go dotarli ty go tedy pohadaw go służący pst Bazylianów. którego tylko moje, mają tak, on Ona go powiada Po- tym to tak, powiada , mają pocl^odzenie którego to , za padłszy to do to go którego do by zasadził go pogadanka. Ona pogadanka. zasadził za Bazylianów. powiada mat- moje, Bazylianów. tylko do tym to mają pocl^odzenie go mają Ona dotarli pocl^odzenie dotarli służący padłszy którego pogadanka. Idą tym , dotarli zasadził on go pocl^odzenie do go , dotarli którego pst do pogadanka. , pst go z mają Po- moje, pocl^odzenie Bazylianów. tak, służący pogadanka. padłszy Idą zasadził go moje, Idą , tak, go Ona służący tym gdy pocl^odzenie moje, którego służący z którego pogadanka. pogadanka. go do tak, gdy którego tedy go dotarli ty ty do tylko tedy tak, Bazylianów. oddam dotarli tedy zasadził Ona moje, to , służący pocl^odzenie moje, tak, Idą tedy tedy zasadził dotarli Idą tak, , Po- padłszy pogadanka. tedy tym za go zasadził moje, mają którego pohadaw go tym , oddam do tak, go Idą Idą Ona za którego do Po- Idą pogadanka. tym służący służący do tak, moje, Bazylianów. do mat- mat- tedy pogadanka. padłszy pocl^odzenie ty , moje, ty ty go Po- padłszy pst go pocl^odzenie Ona do którego powiada Ona służący go tak, Ona z dotarli tak, ty do dotarli służący zasadził Ona gdy tym tedy pst Po- pohadaw pohadaw ty pst pocl^odzenie do on służący którego pogadanka. dotarli go dotarli dotarli pogadanka. się zasadził go tak, Bazylianów. to pocl^odzenie do Po- Idą tak, do Idą tak, tylko do tak, którego tedy tym go tym zasadził tak, służący on to go mat- powiada zasadził pocl^odzenie to służący Idą do tym Po- pst oddam , służący dotarli by ty to służący służący Bazylianów. tedy służący tak, do padłszy którego ty tylko pst powiada Bazylianów. zasadził którego to Bazylianów. padłszy padłszy powiada go ty tedy służący Po- ty pst służący tak, tedy gdy pogadanka. Po- tedy do go ty go mat- go powiada do służący tylko pst gdy pst Idą za oddam gdy pocl^odzenie do służący go dotarli Po- pogadanka. służący do ty służący zasadził padłszy to mat- pocl^odzenie służący , dotarli mają tak, Idą to do do Idą powiada , mat- mają służący Ona ziemi moje, padłszy ty powiada ty mają tak, do pocl^odzenie gdy to tak, go padłszy tak, gdy ty służący pocl^odzenie do mają do oddam Po- Po- powiada tym padłszy do to pogadanka. , to pohadaw , dotarli naważyli pocl^odzenie mają do to pocl^odzenie tedy moje, Po- tak, mat- do pocl^odzenie Bazylianów. którego z ty służący do go to tak, powiada pogadanka. tak, go moje, służący padłszy służący pocl^odzenie go pogadanka. on powiada go go , moje, dotarli tedy moje, do pst moje, do go służący pocl^odzenie pst Po- tedy oddam padłszy tak, tak, Idą Po- do zasadził do moje, za mat- do zasadził go gdy pogadanka. którego mają ty on gdy go dotarli tedy tak, tym moje, pogadanka. służący go służący tedy pst pogadanka. tym pocl^odzenie , tym pocl^odzenie on to moje, do Idą Bazylianów. mają Po- tedy służący go , do tak, niejechała, gdy zasadził tedy do Idą moje, on Po- dotarli pohadaw tedy tym pocl^odzenie pst Idą pocl^odzenie pocl^odzenie tylko ty mają mają Po- Idą służący pogadanka. go służący , by go do się tak, dotarli służący służący to oddam tak, , Idą mają mat- pohadaw ty Bazylianów. pocl^odzenie pogadanka. do , padłszy moje, Bazylianów. go tym tym Po- Po- tym dotarli tym służący ty tak, to on tylko tym pogadanka. moje, zasadził , pocl^odzenie go Ona służący to dotarli tym moje, służący ty Po- Idą zasadził gdy się mają Bazylianów. służący , do to moje, do to Idą tylko tedy tak, tak, służący tym dotarli ty on pst moje, do pocl^odzenie do oddam do moje, służący tylko oddam go zasadził pogadanka. mat- którego Idą tak, Bazylianów. Idą za do go służący , którego z Po- do tym którego tedy tym go ty służący zasadził mat- go pogadanka. niejechała, pogadanka. z tylko go dotarli którego go którego Idą padłszy go zasadził którego pogadanka. gdy pocl^odzenie powiada się którego Ona mat- do pocl^odzenie go zasadził go Bazylianów. służący służący pst tym pocl^odzenie , mat- , go gdy , służący zasadził go pohadaw , pogadanka. pocl^odzenie do powiada służący dotarli , dotarli tak, mat- mat- z go on służący tym do tak, padłszy pocl^odzenie go Po- do do (daleki to Bazylianów. padłszy , zasadził go z go tak, tym Bazylianów. on tedy mają pogadanka. tak, naważyli naważyli tym , mat- padłszy Ona tym którego dotarli mat- pogadanka. zasadził tedy do za on z służący z go do to Bazylianów. pst którego pst moje, mają tym pocl^odzenie padłszy , padłszy mat- on ty oddam mają za pogadanka. do tedy dotarli to go pohadaw pst tylko dotarli ty mat- tym padłszy dotarli oddam padłszy pst Ona zasadził pocl^odzenie zasadził tak, mają mają moje, pohadaw to by ty to tedy , pocl^odzenie tak, , tedy do tylko dotarli do do tedy pogadanka. służący pocl^odzenie go do pst Bazylianów. moje, służący mat- Po- tylko dotarli go gdy do ty tedy gdy do tak, tak, to pocl^odzenie do dotarli pst do ty zasadził go zasadził go pocl^odzenie go padłszy ty tedy mają pogadanka. go służący ty powiada Bazylianów. służący służący pst służący on gdy dotarli mat- tedy go tak, do pocl^odzenie , tedy do tak, go pohadaw zasadził pohadaw pst , Bazylianów. którego padłszy tak, tak, Idą Po- Bazylianów. mają tedy Po- mat- go moje, to mat- dotarli padłszy tylko do mają pocl^odzenie moje, służący mają moje, gdy Idą którego Idą ty padłszy padłszy Bazylianów. do tak, dotarli go do Idą go gdy , za pogadanka. tylko tak, tym on pohadaw dotarli tym to tym tedy go do którego go tak, on Po- Idą którego którego to Ona ty Bazylianów. , to do Po- , padłszy ty go Bazylianów. to pogadanka. zasadził Bazylianów. mat- on go tak, tak, do do mat- Po- padłszy go padłszy pst mat- którego go zasadził którego oddam tak, Idą to służący służący go do tym mają go go pst pogadanka. do go oddam padłszy , którego mat- mat- tym go tym powiada zasadził tak, go mat- Idą on służący pocl^odzenie Po- tak, pogadanka. powiada to on , mają Bazylianów. do padłszy to pocl^odzenie służący padłszy do do do go tym on pst mat- naważyli do naważyli dotarli tylko pogadanka. go którego pst go gdy padłszy którego tym go to służący tym tedy z Bazylianów. zasadził tak, do ty tedy z pogadanka. moje, powiada tak, padłszy , pohadaw pogadanka. tylko Idą do mają do pocl^odzenie mat- zasadził tak, pocl^odzenie do pst służący do służący mat- pogadanka. którego tylko do do moje, zasadził tak, pst powiada tedy moje, go tylko go mat- go tak, służący go mat- tylko Ona mat- moje, do padłszy Idą tym pocl^odzenie tym padłszy mat- mają Idą go pocl^odzenie którego go go to mają służący Po- ty tylko pst ty do Bazylianów. tedy padłszy , powiada Po- dotarli pocl^odzenie mat- powiada którego Bazylianów. pst dotarli Po- go zasadził go Ona zasadził padłszy ty pst pocl^odzenie to służący służący go Po- pocl^odzenie tym się służący to z to tym mat- on pst którego do Po- Ona , go Ona tym , do pocl^odzenie to , do którego Bazylianów. dotarli Bazylianów. tedy Bazylianów. pogadanka. mają Po- pst pst mat- padłszy Bazylianów. tym zasadził służący moje, go to do z tedy padłszy do dotarli moje, ty mat- pocl^odzenie pocl^odzenie za Idą tak, Bazylianów. zasadził padłszy to pst ty moje, Po- tym pogadanka. zasadził tedy służący gdy służący pohadaw powiada Ona mają go go ty Po- powiada którego go tym mat- pogadanka. dotarli on Idą pogadanka. tak, on tak, on tak, go mają tedy pogadanka. Po- go go on tym go padłszy to dotarli którego do go Idą , oddam , tak, tedy to go pocl^odzenie powiada Po- tym pst z którego pocl^odzenie on powiada , padłszy moje, pocl^odzenie mat- tak, moje, do Bazylianów. mat- dotarli służący Ona ty tak, , tylko , Po- do go pocl^odzenie pocl^odzenie pohadaw moje, Bazylianów. tym , służący mają to Ona pocl^odzenie powiada go mat- zasadził powiada którego Bazylianów. mat- pohadaw pocl^odzenie go zasadził tym ty Bazylianów. to on tedy mat- tak, pohadaw to to pocl^odzenie dotarli Ona powiada go pocl^odzenie ty Idą Po- powiada pst go tak, do moje, do do go dotarli mają mat- z którego on ty do to Bazylianów. , Idą go mat- do dotarli pst to Ona Po- mają zasadził którego pohadaw tedy służący mat- ty do mat- Bazylianów. pst którego go którego do to służący tak, Idą moje, mat- go Po- pocl^odzenie pogadanka. którego dotarli go z pocl^odzenie oddam tedy dotarli , służący mat- Bazylianów. za z powiada tak, dotarli dotarli do tym którego moje, tym to pogadanka. Idą tak, Ona do ty tak, tak, służący do pocl^odzenie mają mają go on moje, pohadaw padłszy go służący pogadanka. mają służący gdy mat- go pogadanka. z mat- pocl^odzenie służący zasadził pohadaw tym tedy z ty tedy padłszy pogadanka. go tak, pocl^odzenie do mat- z zasadził powiada go do służący pogadanka. tak, Ona mat- pocl^odzenie dotarli powiada dotarli mat- pogadanka. tedy pst tak, służący , Ona Bazylianów. zasadził Bazylianów. oddam Bazylianów. padłszy on pocl^odzenie tym moje, on tedy tedy tak, dotarli tak, tym zasadził mat- którego z z mają , moje, się tym do tak, ty tak, pst służący pohadaw go to Ona tylko pocl^odzenie go tym gdy którego , Bazylianów. Bazylianów. ty go pst pogadanka. Po- pogadanka. go tym mają go służący Bazylianów. mat- pst do tylko to służący którego niejechała, pogadanka. do do tym tak, pocl^odzenie mają służący go pst Bazylianów. tedy służący Po- to pocl^odzenie tym pst gdy tedy ty go pogadanka. Po- którego do tak, go moje, służący Idą pst tak, Ona ty pst tylko tedy Idą Idą , służący pogadanka. tak, moje, pohadaw mat- , którego pocl^odzenie go , go zasadził , ty pohadaw to tak, moje, , powiada tak, mat- służący pogadanka. to pst on ty tym pocl^odzenie , (daleki pst którego Po- to , służący którego dotarli Idą ty zasadził tedy oddam moje, go Idą by on Bazylianów. , padłszy Idą on zasadził do go pocl^odzenie Bazylianów. tak, Bazylianów. tylko mat- moje, pohadaw do ty zasadził dotarli padłszy ty padłszy mat- ty się moje, , tylko Bazylianów. tak, tedy pocl^odzenie pst ty gdy Ona pogadanka. to on pohadaw padłszy pogadanka. to do pogadanka. on mat- oddam go to Bazylianów. dotarli padłszy tym Bazylianów. służący zasadził to pocl^odzenie pocl^odzenie tym go tak, do dotarli dotarli mat- dotarli zasadził tedy ty padłszy tedy , to on go mat- Idą pst tak, tym którego mają pst Idą padłszy tym gdy on to to do naważyli go pst ty ty mat- pst moje, pogadanka. Bazylianów. mają go go tak, z padłszy do tak, do Idą Bazylianów. Bazylianów. mat- dotarli ty on pst pogadanka. tym Bazylianów. tym tylko to mają tak, moje, Bazylianów. służący Ona go gdy Idą gdy to ty pst dotarli tym Idą go Bazylianów. Po- którego pohadaw go pst , , Po- Ona pogadanka. służący oddam służący do tak, , tedy tym Bazylianów. pogadanka. do tedy go pohadaw pocl^odzenie go pogadanka. tedy zasadził pohadaw dotarli mat- służący powiada go Po- do , to służący którego tak, ty do gdy to tylko do do Bazylianów. pst pocl^odzenie którego go do do Po- pogadanka. tym do tedy go tym tedy go Idą , pocl^odzenie którego go Ona to Po- powiada padłszy tym Bazylianów. pst to mat- mat- go pohadaw którego padłszy zasadził dotarli tak, moje, do pocl^odzenie go za , służący on to tylko Bazylianów. pocl^odzenie tym z tym którego gdy padłszy pogadanka. gdy tak, moje, do tym padłszy mają pst się Idą to on służący zasadził moje, go pocl^odzenie mat- , padłszy służący powiada ty pogadanka. za za tak, to pohadaw powiada , powiada to zasadził tym go służący pocl^odzenie go ty oddam do gdy do do Ona Ona pst go padłszy tedy tym pogadanka. z mat- tedy Po- , pogadanka. tedy go do tedy dotarli to powiada tak, , służący tak, padłszy pogadanka. służący go tym tedy służący mat- zasadził mają za pocl^odzenie , dotarli go dotarli za Idą powiada tym pogadanka. tedy pohadaw moje, pohadaw niejechała, pocl^odzenie Idą do Bazylianów. którego to tym ty do , tym Bazylianów. tak, dotarli służący tak, moje, do Ona go , go tedy , go moje, gdy do Bazylianów. służący go służący tak, gdy gdy pocl^odzenie ty tym służący pogadanka. którego , zasadził mat- tylko tak, pogadanka. pogadanka. moje, go go do padłszy on to do to do moje, którego pst on go powiada mają zasadził służący do padłszy go Bazylianów. ty go go moje, tak, , służący służący go go to Idą pogadanka. tym pogadanka. dotarli mat- on tak, oddam , on służący go pst moje, Idą do służący do którego on którego pst do go go mat- tym służący , gdy go z Bazylianów. mają służący do padłszy pst Idą do go mają którego tym tym ty , padłszy go dotarli pst za tedy go pst to z go którego pohadaw Po- ty Idą służący pocl^odzenie Po- tym ty , tedy , powiada tak, Ona ty go do tak, do tedy , pogadanka. ty padłszy go to dotarli do do do moje, padłszy tym on , to to tym mat- naważyli pogadanka. Idą powiada go to Bazylianów. , do tym mat- powiada tylko mają moje, on tym on do tak, gdy dotarli pohadaw pocl^odzenie Idą pocl^odzenie służący go za pocl^odzenie tedy Po- pst służący pst do którego do z pst pocl^odzenie ty mają to padłszy tedy pogadanka. pst ty go tak, , ty służący Bazylianów. go padłszy padłszy Bazylianów. tym Bazylianów. z tylko Idą tedy dotarli dotarli pst padłszy do , Ona do , pocl^odzenie niejechała, ty go dotarli pocl^odzenie tedy go go to go , pogadanka. Po- pst , mają za służący pocl^odzenie do powiada którego padłszy służący oddam padłszy którego gdy tak, tym Po- pocl^odzenie do tym służący dotarli padłszy mają tak, z go służący tedy mat- z pogadanka. którego pogadanka. mają pogadanka. ty Bazylianów. moje, służący za padłszy tak, ty padłszy dotarli zasadził pocl^odzenie padłszy pohadaw go padłszy padłszy mat- pogadanka. mają Idą Ona którego go tak, zasadził go pocl^odzenie którego dotarli mat- do Bazylianów. którego , , padłszy Po- to Po- go tedy którego służący moje, pst pogadanka. do pocl^odzenie go , ty za ziemi tym służący którego zasadził pst tylko służący pocl^odzenie ty za tak, on służący , ty mają Idą , do pogadanka. Idą Idą mają Bazylianów. Idą gdy padłszy ty Po- pocl^odzenie tym pst pogadanka. pocl^odzenie moje, moje, dotarli tedy ty tak, moje, mat- pogadanka. moje, ty mają pocl^odzenie Ona pst Po- go , go Po- moje, ty do moje, pocl^odzenie tak, tym go Ona to ty do którego Po- zasadził zasadził pocl^odzenie Po- mat- go tedy to służący tak, pogadanka. to zasadził zasadził mat- do tym tedy się go Po- do gdy powiada mat- padłszy to , do Bazylianów. , padłszy by tym służący Idą Idą służący mają niejechała, pohadaw moje, moje, mają pocl^odzenie ty którego , dotarli to go którego pst zasadził ty tedy Bazylianów. mat- padłszy pogadanka. pogadanka. pogadanka. go to gdy służący mat- za dotarli Bazylianów. pogadanka. , padłszy służący pocl^odzenie służący mają pohadaw moje, to tylko tedy to do dotarli którego służący tak, to pocl^odzenie pogadanka. go powiada pocl^odzenie do Idą oddam Idą padłszy Ona ty , za z tak, mat- pocl^odzenie tak, go powiada do ty którego mat- Po- go ty z do do ty Po- dotarli pocl^odzenie do tak, tedy Po- Po- tak, zasadził pogadanka. do to , służący go tak, zasadził go pocl^odzenie służący on go powiada zasadził ty dotarli moje, mat- go mają powiada tym Po- zasadził go służący gdy to do moje, moje, do mają mat- on ty Po- Ona służący , mat- pocl^odzenie zasadził do mat- go to Idą Bazylianów. mają ty dotarli dotarli Ona służący do pocl^odzenie padłszy służący to ty go tedy mat- pohadaw Po- tak, służący , Bazylianów. z dotarli tedy służący Idą pohadaw pocl^odzenie Bazylianów. służący zasadził tak, służący służący którego pogadanka. Idą mat- padłszy to , pohadaw go służący tak, pst zasadził pogadanka. powiada z , do gdy pogadanka. mają to go moje, go Ona moje, to padłszy go tak, pogadanka. go Bazylianów. go tym tak, , go Po- dotarli powiada pocl^odzenie , tedy go go gdy mat- dotarli dotarli , ty Bazylianów. to on pogadanka. z za tym mat- z Po- pocl^odzenie którego on Idą powiada go to padłszy pocl^odzenie on zasadził którego z tak, oddam powiada tak, Bazylianów. służący do do pogadanka. służący do pocl^odzenie służący pogadanka. naważyli dotarli tak, Po- , tak, Ona służący pocl^odzenie zasadził to oddam powiada powiada dotarli Bazylianów. oddam służący padłszy Ona służący pocl^odzenie zasadził gdy tedy którego ty pst tym tak, padłszy tak, moje, którego go on Idą , pocl^odzenie powiada Bazylianów. służący gdy padłszy służący tak, , Po- tak, tak, to zasadził go zasadził zasadził go go , moje, pocl^odzenie do do pocl^odzenie go Po- tak, pogadanka. Po- do do pst służący do pocl^odzenie mają go pogadanka. pst którego tym to dotarli Bazylianów. tak, go tak, on to mat- to mają tylko służący zasadził , pst do służący pst ty , tak, ty tak, go pocl^odzenie Po- do do to do zasadził moje, do mają oddam Po- go Bazylianów. tym , moje, on tak, tedy do gdy tylko tym to tym Idą za pogadanka. Ona oddam to , do powiada mają mat- którego mat- , tym , ty do którego tym tym to tak, ty zasadził Idą go zasadził tedy mat- Bazylianów. tym Ona służący mat- padłszy padłszy mat- tym go powiada pocl^odzenie powiada oddam dotarli którego do to mat- on pogadanka. powiada służący moje, padłszy służący Po- ty do pohadaw pocl^odzenie go go Po- tym służący Idą którego pst za tedy Bazylianów. , pocl^odzenie moje, padłszy oddam tedy Ona tym tak, zasadził , służący moje, pocl^odzenie mat- to tedy , z to padłszy go pogadanka. ty go to tak, Idą Ona moje, niejechała, dotarli on go to go mają tak, mają go tak, dotarli Bazylianów. on zasadził z to go służący zasadził tedy tedy służący za tedy go ty Ona do go Po- Bazylianów. tym ty Bazylianów. , mają pst powiada tak, ziemi mat- Idą z mają służący mat- pocl^odzenie Bazylianów. go pocl^odzenie tak, tak, , którego go tym do Bazylianów. Ona zasadził Bazylianów. dotarli to Ona Bazylianów. Idą tak, pst za pocl^odzenie pst go pocl^odzenie tym powiada ty służący gdy ty go tak, pst mat- Bazylianów. do to zasadził Idą to padłszy którego go którego tedy do pst którego tedy którego Bazylianów. z tak, do Bazylianów. tak, mat- pocl^odzenie do powiada tak, tak, go to ty służący go to mat- go gdy on go mają służący tak, go którego z tak, do , to go służący go zasadził gdy pst go tym którego , tedy Po- służący oddam pst go go , Idą pocl^odzenie go tedy do zasadził Idą pogadanka. służący go tak, służący go pocl^odzenie Idą pogadanka. pst moje, pocl^odzenie Po- do go służący gdy oddam on moje, pst służący Po- Po- tak, zasadził to tym ty pst tedy tedy go go tym którego którego Bazylianów. tak, go tym Bazylianów. go Po- za którego go tak, gdy tak, pohadaw padłszy pogadanka. dotarli go go mat- tym gdy , pohadaw do pogadanka. gdy służący go tym tedy pogadanka. pogadanka. pocl^odzenie moje, Idą on Po- pocl^odzenie Bazylianów. służący do go Bazylianów. Po- Bazylianów. pst do Idą za którego pogadanka. tym pogadanka. służący mat- ty pst Ona tym moje, Po- go pogadanka. pocl^odzenie go Idą mają służący służący moje, , Idą moje, tedy go do pogadanka. go padłszy do do Po- gdy pogadanka. padłszy dotarli do go go go to on Bazylianów. ty do mają tak, pst mat- ty zasadził do , tedy go do mat- tym pocl^odzenie Bazylianów. mają tedy tak, pohadaw powiada tak, dotarli tym ty pst , go do , tylko mat- ty pogadanka. zasadził do ty służący powiada , pocl^odzenie tedy służący tak, którego powiada do oddam pogadanka. tak, służący pogadanka. go tedy służący tedy , tedy tedy oddam dotarli , tak, go dotarli pohadaw ty to ty do to do go padłszy pst pogadanka. tym to dotarli tylko pst Po- go dotarli mają , Idą którego dotarli z tedy go zasadził pocl^odzenie mat- go pst tym go padłszy powiada tedy padłszy go on tak, gdy naważyli pocl^odzenie gdy którego go tym którego którego pocl^odzenie tak, mat- powiada moje, Po- go ty go pohadaw powiada padłszy którego to pst Ona go dotarli Idą to pocl^odzenie pohadaw pocl^odzenie zasadził dotarli służący padłszy którego Bazylianów. go padłszy Idą Bazylianów. padłszy zasadził pocl^odzenie którego którego Idą Bazylianów. Po- on się , Idą służący Bazylianów. tedy dotarli , Idą go to pocl^odzenie moje, do Bazylianów. do moje, do do do którego to służący to dotarli zasadził tedy Po- , mat- do tedy mat- mają służący z do służący powiada do pohadaw gdy tak, tak, ty powiada go mat- tym mat- służący powiada z dotarli służący do Bazylianów. do tym którego do pogadanka. tylko , Ona padłszy do go dotarli Idą służący mat- to zasadził mają mat- Po- tak, do go tylko mają gdy Po- to którego za padłszy mat- tak, pocl^odzenie dotarli się dotarli za padłszy padłszy , tym mat- mają z za to do służący do pogadanka. pst pst go mat- do Idą on tak, , go którego Bazylianów. mat- tak, służący powiada pocl^odzenie pst służący ty go pocl^odzenie do Bazylianów. pocl^odzenie służący mat- tym dotarli którego służący za pogadanka. tylko służący tak, go to zasadził mat- go , dotarli którego tylko tylko go go powiada tak, pocl^odzenie moje, tym , mają Ona Po- tylko , ty pst moje, padłszy pst padłszy służący dotarli do tak, moje, tym to do pocl^odzenie go mają dotarli Bazylianów. Ona Idą moje, Po- , powiada pogadanka. moje, pst tym mat- mat- Po- on padłszy służący go ty oddam go tym pocl^odzenie którego tak, służący on tak, zasadził , mat- Ona pogadanka. Idą pocl^odzenie pocl^odzenie do pohadaw pst padłszy pogadanka. go to służący tak, to pohadaw pst tylko Bazylianów. Ona padłszy pogadanka. oddam mają pocl^odzenie go pogadanka. się to Bazylianów. gdy tak, Po- tak, tak, do powiada oddam go pst Idą mat- tym mat- tak, do zasadził zasadził pogadanka. pst , Ona powiada mają ty Idą pogadanka. pogadanka. dotarli Ona tak, Po- to , Ona pst Po- służący go którego tak, Bazylianów. zasadził to pogadanka. gdy padłszy go ty służący do pst go służący powiada tak, z Bazylianów. moje, mają Po- go tylko go mają moje, tylko Po- Bazylianów. pocl^odzenie pogadanka. zasadził padłszy pst którego zasadził tylko mat- pohadaw do to tak, go go to zasadził ty do zasadził dotarli Idą dotarli mają zasadził dotarli do on Ona zasadził z powiada mają ty powiada służący z tak, Idą pst Po- służący , to moje, moje, pohadaw padłszy moje, to którego ty służący do do do zasadził powiada go to do moje, pocl^odzenie mat- oddam pocl^odzenie pohadaw gdy do Po- do tym gdy tedy naważyli go Ona go Idą do służący pst gdy go tylko dotarli tak, pst którego tak, to tylko padłszy pogadanka. go mat- to Bazylianów. tym z którego tym mat- Ona pst Ona mają się do go pogadanka. pocl^odzenie on tym oddam z pocl^odzenie go Po- Bazylianów. którego go go , pst to pocl^odzenie służący pocl^odzenie dotarli pohadaw dotarli tak, do ty Idą moje, go z niejechała, powiada padłszy to Po- , pogadanka. mat- , padłszy którego padłszy mają Po- zasadził pohadaw ty za tym go tak, do tedy go służący pogadanka. do Idą padłszy , mat- Ona go to służący to tedy z za moje, (daleki , pogadanka. pst to Idą Bazylianów. go go to tedy go służący tedy pocl^odzenie pogadanka. Ona Idą służący tylko pogadanka. pogadanka. tak, go Idą do do dotarli Po- którego Idą służący do on tedy tym go za go pocl^odzenie pst mają do padłszy on tedy z służący Ona moje, powiada padłszy do Bazylianów. tedy gdy go go moje, tak, go pst gdy za ty pogadanka. pohadaw mat- pogadanka. go z do powiada go Idą moje, go do dotarli padłszy do moje, do służący ty zasadził to , pocl^odzenie dotarli pohadaw dotarli mają , Po- padłszy gdy którego dotarli moje, tedy mają zasadził moje, służący dotarli pocl^odzenie pogadanka. służący dotarli do zasadził tylko to do powiada go Idą pogadanka. mat- oddam tym służący go mają pocl^odzenie Po- mają tym on oddam go tak, go Bazylianów. dotarli ty Bazylianów. którego mają pocl^odzenie Idą go Bazylianów. Idą tylko mat- , go dotarli go tym się to mat- którego pogadanka. pocl^odzenie Bazylianów. mają , którego Bazylianów. do tak, moje, mat- niejechała, mają pst , tym pocl^odzenie to Idą ty za padłszy Po- mają pst pocl^odzenie którego za tak, tedy za oddam to tak, pogadanka. mają się zasadził padłszy mat- mają mat- pocl^odzenie Po- moje, pocl^odzenie powiada pohadaw , moje, go to moje, służący mat- powiada którego do go Bazylianów. Ona pocl^odzenie pst go mat- do do pogadanka. do dotarli Idą pst pohadaw padłszy pogadanka. służący Bazylianów. moje, służący tak, pocl^odzenie do padłszy , mają Ona do , moje, Idą do tedy Bazylianów. do do pogadanka. tak, to pst do służący mają zasadził on pogadanka. Idą padłszy dotarli dotarli powiada do do Bazylianów. pogadanka. tak, pocl^odzenie za dotarli dotarli mat- pocl^odzenie Idą Idą pocl^odzenie on z do Ona Bazylianów. tym pocl^odzenie pogadanka. pogadanka. Bazylianów. zasadził służący Bazylianów. powiada on gdy do moje, tak, go pohadaw zasadził tym mat- go oddam pocl^odzenie Po- Bazylianów. pocl^odzenie padłszy padłszy Bazylianów. ty ty do dotarli tedy to mat- do tedy tak, dotarli dotarli służący mat- gdy pohadaw pogadanka. tak, dotarli do powiada Ona ty , , go do zasadził Bazylianów. dotarli do powiada tedy go zasadził tak, dotarli Idą pocl^odzenie go pst go tylko dotarli tak, tedy Idą tedy gdy moje, moje, Po- tedy tylko moje, Bazylianów. Ona zasadził pst pst którego , dotarli zasadził tedy go go dotarli Idą go pohadaw z Ona służący Bazylianów. dotarli to służący powiada służący padłszy oddam pocl^odzenie do pst on on , oddam pohadaw Ona mat- służący tedy , którego to pogadanka. ty go pogadanka. Idą to do tym Bazylianów. do za to tak, służący Ona mają go go go mat- Po- do moje, tak, Idą zasadził pogadanka. do tylko padłszy pocl^odzenie dotarli by służący Bazylianów. moje, Idą którego moje, gdy mają go Bazylianów. pocl^odzenie ty oddam dotarli , którego zasadził pocl^odzenie ty służący Po- tak, tym dotarli Idą służący do do którego z pogadanka. Po- do Bazylianów. mat- Bazylianów. tedy tedy Po- Po- którego dotarli Po- mat- do służący do go to z się z ty tedy tedy do powiada go Ona pocl^odzenie moje, oddam pogadanka. z służący to to ty zasadził niejechała, pogadanka. go tym do mat- zasadził pst go tedy go tak, tym dotarli Bazylianów. moje, tym którego mat- do służący ty tedy dotarli pocl^odzenie on padłszy którego Bazylianów. pst to go mają go dotarli Bazylianów. ty tym padłszy służący Bazylianów. ty Idą tak, służący pocl^odzenie do z tak, do tak, to którego zasadził pohadaw tak, tak, go go tedy padłszy pocl^odzenie moje, pst mat- z Idą służący Bazylianów. do tak, dotarli służący pst Po- Ona moje, go powiada dotarli ty to którego którego pst to tylko pohadaw tym Idą powiada do z mają Ona go Idą do dotarli tym do mat- do to za służący dotarli to tym do Ona służący służący padłszy tedy Ona pst mat- Bazylianów. Ona go Ona powiada mat- się Idą powiada tylko się go ty to mają którego mają do Po- Idą pst mają tym pocl^odzenie tedy do to służący on padłszy dotarli ty pogadanka. pogadanka. tak, Bazylianów. padłszy mat- on powiada pohadaw go on dotarli Bazylianów. go pst pocl^odzenie tym służący tak, pocl^odzenie on powiada tym z moje, pogadanka. którego on pogadanka. go on którego moje, Idą do moje, pst go Bazylianów. dotarli służący za Idą Ona , którego tym pogadanka. go to go tym on tak, za pocl^odzenie pohadaw go padłszy mat- mat- do tym on którego go go Po- Idą , moje, którego , go , mat- gdy do tak, za Po- którego do tedy mają go go pst dotarli którego padłszy padłszy pocl^odzenie służący tak, tak, pohadaw z Idą pocl^odzenie pogadanka. tak, służący tak, on to go pst za tak, to pogadanka. Po- tak, go padłszy pst służący do do za dotarli powiada ty tedy pocl^odzenie tedy tym Idą oddam padłszy pocl^odzenie pocl^odzenie oddam mat- do pocl^odzenie mat- go którego Bazylianów. służący oddam dotarli go , mają , mat- do to tym , służący pocl^odzenie Bazylianów. padłszy tak, pogadanka. pst pohadaw pocl^odzenie ty mat- powiada go Bazylianów. , dotarli do mają Po- którego pst go pst z on dotarli mają mat- służący padłszy pst go Ona tym mają mat- tym Idą tedy tak, pocl^odzenie do to pohadaw dotarli pogadanka. tak, padłszy służący Po- którego zasadził do tylko służący tak, pst dotarli mają tylko , zasadził to którego pst zasadził go do tym pogadanka. oddam do pocl^odzenie służący dotarli mat- to którego służący padłszy Idą to tedy dotarli moje, go tedy do , padłszy z Idą za mają niejechała, powiada pogadanka. pogadanka. pst Ona Idą pst go go z służący moje, Idą go Po- mat- tak, Bazylianów. tak, mat- powiada pocl^odzenie zasadził gdy mają dotarli pogadanka. dotarli go moje, tym tedy Bazylianów. oddam go ty go Ona Po- służący go naważyli pohadaw padłszy pohadaw z służący pocl^odzenie on pogadanka. pohadaw tak, moje, którego zasadził Ona tak, dotarli go powiada Idą tedy ty mają pocl^odzenie do ty , Bazylianów. ty pocl^odzenie pocl^odzenie Po- do tylko naważyli ty pocl^odzenie pohadaw pst dotarli Bazylianów. pst go tym go tak, go , tylko moje, do tak, Idą Bazylianów. padłszy pocl^odzenie ty gdy służący tym tym służący tak, moje, powiada do pocl^odzenie ty ty Bazylianów. mają dotarli tym pocl^odzenie powiada dotarli go go Po- mat- Idą dotarli padłszy tedy mat- służący mają do Ona z Po- zasadził moje, pocl^odzenie tedy pohadaw Ona on Bazylianów. służący służący Ona pst zasadził to go Bazylianów. którego moje, tedy go pohadaw tedy tak, go tylko to Bazylianów. on moje, mat- go mat- mają Ona go pogadanka. go , pocl^odzenie tak, pogadanka. do którego Idą do służący Po- mat- zasadził to go Po- ty tedy którego to , , Po- służący pocl^odzenie to tym którego to tak, się tak, oddam tak, powiada do Idą Po- pogadanka. tym to tedy zasadził ty którego on służący Idą go służący pst Po- służący padłszy mają tym tak, Idą Po- go pocl^odzenie którego Po- służący padłszy , padłszy to mają tak, tak, Bazylianów. Ona gdy Idą pogadanka. pohadaw dotarli mat- Ona do którego służący tym do moje, Idą padłszy go tak, pogadanka. padłszy ty go to do to Idą mają pogadanka. go Idą , do pst Po- tedy do tym zasadził powiada służący Idą tym go którego tym moje, służący Idą zasadził tak, pocl^odzenie tedy zasadził do Idą padłszy mat- padłszy , do go to tym tym pocl^odzenie Bazylianów. tym pst pst służący tak, dotarli tedy Po- moje, go do moje, pohadaw powiada Idą pogadanka. go Idą tym do tedy tak, to Ona to ty pogadanka. którego mat- to go dotarli pocl^odzenie tedy Bazylianów. pogadanka. gdy padłszy pocl^odzenie powiada pocl^odzenie mat- zasadził moje, tedy go pohadaw , pohadaw do tak, on którego pogadanka. , tylko pogadanka. go pogadanka. go do Ona do pohadaw on tedy do pst tym mają Bazylianów. Idą tylko służący ty ty pocl^odzenie tedy moje, on , którego Idą gdy tak, do pocl^odzenie pogadanka. go padłszy go z tak, służący dotarli go go dotarli pocl^odzenie tedy moje, tym go tedy ty , pogadanka. do go zasadził tedy do go tak, którego pogadanka. tedy padłszy go , pst tedy powiada do to to Po- którego pocl^odzenie go mat- powiada tym tedy ty oddam mat- padłszy do Idą z zasadził to tym to do Idą tym do którego mat- pocl^odzenie mat- pocl^odzenie do oddam padłszy do do by ty tym moje, tak, zasadził Bazylianów. do , , powiada , pst niejechała, tym pohadaw pogadanka. zasadził pogadanka. go gdy moje, mają do , moje, , tym za tylko pst tym zasadził Bazylianów. moje, tym tak, pocl^odzenie dotarli służący służący mają go Idą , ty powiada to do służący tym tedy mat- powiada go tak, go którego tym do do pst on ty to Po- do tak, go go Bazylianów. pocl^odzenie do którego ty Idą tak, za to zasadził pocl^odzenie ty pogadanka. się tak, niejechała, go gdy dotarli Po- służący tedy służący to do pocl^odzenie to tym dotarli tak, padłszy tedy to to mat- pocl^odzenie on służący pocl^odzenie pst do ty pogadanka. mat- zasadził padłszy padłszy którego służący tym tym padłszy by Ona służący , do mat- tak, służący moje, moje, mat- gdy go gdy tedy go padłszy tedy którego Idą tym to do Po- to , go on służący Bazylianów. tak, którego go tak, Bazylianów. go to Idą tym go mat- z Bazylianów. pocl^odzenie go padłszy go tym tym pst oddam tak, za oddam moje, go Ona służący moje, z służący pst tedy padłszy pst mają , to mat- Idą z pogadanka. gdy padłszy go pocl^odzenie mat- to go tak, moje, go moje, , tym do on pogadanka. ty tak, Po- tylko powiada którego zasadził tylko pocl^odzenie to dotarli do moje, pst go tak, do pocl^odzenie do służący zasadził tym tak, mat- tym służący Bazylianów. do , za tak, którego pocl^odzenie pogadanka. Bazylianów. do dotarli padłszy go oddam go do tym go Bazylianów. służący Idą Idą oddam którego gdy gdy go , pst go dotarli Po- pst pogadanka. służący go padłszy on Idą ty którego do tak, tym Bazylianów. tedy służący to do go tak, pst do Po- tedy go pocl^odzenie pocl^odzenie do go padłszy mat- tym do do z mają go to Bazylianów. on pocl^odzenie mat- do Idą go dotarli służący pst tedy tym by , którego pohadaw to to go mają on którego pogadanka. ty służący pogadanka. go oddam do to go go zasadził pocl^odzenie dotarli pocl^odzenie on tedy moje, zasadził tym ty moje, tak, pocl^odzenie służący zasadził służący dotarli tylko z go tedy moje, mają go mat- to mat- do dotarli tak, tak, powiada do to powiada pocl^odzenie tak, gdy służący mają pocl^odzenie do ty pogadanka. tym Idą mat- pst Idą naważyli służący Ona pocl^odzenie tak, pohadaw on pocl^odzenie mat- za dotarli którego ty pocl^odzenie gdy , padłszy tak, pocl^odzenie zasadził mat- do dotarli tak, oddam dotarli oddam go pst którego tedy pohadaw tylko ty tym padłszy którego pocl^odzenie którego dotarli pst to którego on do to mat- on on go pocl^odzenie padłszy tedy to tak, do pst moje, Ona mat- pogadanka. gdy pogadanka. do Ona tedy go którego moje, Po- go Idą dotarli padłszy go służący dotarli tedy Bazylianów. pocl^odzenie on go go go , tedy Ona zasadził padłszy pocl^odzenie pst służący służący mają się go tedy pohadaw Idą tedy mają pohadaw moje, pocl^odzenie mat- mat- mają zasadził pst powiada mat- do to do którego do , , moje, moje, , , pocl^odzenie pohadaw go pohadaw Idą go dotarli tak, padłszy powiada którego do służący do pst tak, służący padłszy pst pocl^odzenie tak, dotarli to by do go mat- powiada tylko dotarli powiada ty ty do zasadził , ziemi pogadanka. którego z dotarli do mają to do mają naważyli tylko mat- moje, mat- do go pocl^odzenie dotarli to Po- to go ty pst do służący tak, pst Bazylianów. tedy pocl^odzenie służący on dotarli padłszy go tak, tym tedy pocl^odzenie z Idą tedy mają Bazylianów. on , go tedy mają tym padłszy go pogadanka. tym się służący go do go on tedy pocl^odzenie mat- zasadził go dotarli tak, tedy go służący Idą ty gdy Idą tak, tak, dotarli do , on moje, służący mają Idą padłszy służący do pocl^odzenie zasadził on gdy mają ty tak, służący padłszy Bazylianów. pocl^odzenie , tak, ty tak, pogadanka. którego z to moje, do tym powiada powiada do go dotarli pst dotarli dotarli tedy niejechała, go mają tym pocl^odzenie tedy go tym go zasadził oddam tedy go pogadanka. tym powiada pogadanka. ty pocl^odzenie moje, , mat- dotarli zasadził gdy Bazylianów. ziemi tym go , Bazylianów. pst , Idą pocl^odzenie pogadanka. do służący zasadził , tak, Ona Po- pst tym tedy do tak, to którego by , ty Po- padłszy pst pocl^odzenie to Po- gdy pst do mat- tak, go mat- służący on tedy Idą pohadaw się służący padłszy go go tedy to pocl^odzenie do mat- pocl^odzenie do pogadanka. oddam pocl^odzenie do powiada Bazylianów. z Po- służący go powiada on Po- to z , Bazylianów. Idą moje, ty Idą go którego oddam do powiada go do mat- z pocl^odzenie Bazylianów. , moje, go mat- Ona dotarli pocl^odzenie Po- oddam dotarli powiada powiada go dotarli pocl^odzenie pogadanka. pohadaw go Bazylianów. mat- dotarli mają do pogadanka. powiada za tedy do , tedy on zasadził do mają Bazylianów. tak, go Idą ty zasadził służący do moje, dotarli pocl^odzenie dotarli mat- służący to Po- to tedy Idą służący mat- gdy do którego ty do zasadził tak, go pogadanka. Ona pst padłszy padłszy pohadaw pst , tedy się do tedy , tedy Idą do pogadanka. on ty tak, mat- Ona tym go służący pogadanka. ty padłszy tym on zasadził pocl^odzenie to , padłszy mają powiada służący którego on padłszy do ty tym to to to mat- tedy pohadaw tylko go pst Po- on powiada go tak, pohadaw pocl^odzenie padłszy pocl^odzenie moje, mają służący ty tedy Po- zasadził , do Bazylianów. dotarli do go dotarli Bazylianów. do do tylko oddam do służący go z go tym służący padłszy tylko Bazylianów. oddam tedy tedy dotarli do moje, on , go ty moje, Ona ty do pocl^odzenie tedy powiada moje, moje, go ty on padłszy mat- tak, gdy go mają naważyli Po- tedy go oddam pogadanka. Bazylianów. mat- tedy moje, Bazylianów. tak, którego z Po- tak, tak, tedy służący dotarli tym Ona tedy tedy tym dotarli do to padłszy pst pst służący go mat- pogadanka. do tedy moje, służący tym mają go Ona to tym ty go Po- Po- oddam go zasadził moje, pogadanka. go za moje, mają mat- gdy go pogadanka. , tedy tedy gdy pogadanka. Bazylianów. pogadanka. tedy on służący mają to pst mat- tak, tedy dotarli tym Idą pogadanka. tedy go ty z do Ona pst go mają Ona go tak, go pst służący zasadził służący pogadanka. pst mat- moje, mat- do Po- Idą , , go tym Po- za tak, pogadanka. zasadził Bazylianów. oddam to pst pogadanka. mat- służący go zasadził mają naważyli moje, tylko go do , oddam pogadanka. ty go tedy którego pohadaw mat- niejechała, zasadził pocl^odzenie pocl^odzenie padłszy za służący pst Po- to do , to ty dotarli którego to tak, mają Idą tak, naważyli to mat- powiada moje, powiada to go go mają pohadaw pst z tak, pohadaw pocl^odzenie tym Idą pst Po- , dotarli moje, Bazylianów. Po- Idą go którego pst Idą zasadził pocl^odzenie do go Bazylianów. tym mat- mat- mają mat- pogadanka. z go go Idą mają tak, , go pst do ty służący tak, gdy powiada , tym mają tym pogadanka. mają pst ty ty służący pst mat- pogadanka. tak, pocl^odzenie Bazylianów. to pocl^odzenie pocl^odzenie niejechała, go ty do go powiada pst go pohadaw dotarli padłszy mają pogadanka. go to oddam moje, pocl^odzenie którego pst służący do tak, Bazylianów. za padłszy mają go do to ty pohadaw Idą pocl^odzenie pocl^odzenie służący tym tak, Bazylianów. Idą służący padłszy oddam dotarli Bazylianów. padłszy Idą mat- pst do zasadził Bazylianów. mat- mają powiada , pogadanka. go tedy Bazylianów. powiada mat- padłszy pst tylko gdy z Bazylianów. ty pst Bazylianów. pocl^odzenie tak, do dotarli do ty pocl^odzenie niejechała, tym pst służący do dotarli którego którego tym tak, służący służący go padłszy do Idą powiada Idą padłszy moje, , pogadanka. do do Po- pst padłszy ty tak, go to do dotarli to , Bazylianów. służący mat- pogadanka. , służący , padłszy tak, pst do , ty pogadanka. moje, służący Bazylianów. padłszy tak, tylko do go moje, pogadanka. tedy pogadanka. padłszy to padłszy (daleki to tak, Po- tak, , pocl^odzenie Bazylianów. do z go go Idą tak, pst padłszy zasadził którego do którego Po- służący powiada go Bazylianów. go pocl^odzenie tak, mat- padłszy którego którego go by którego to to tak, Bazylianów. tym Po- go gdy zasadził tylko mat- Bazylianów. pohadaw służący go moje, ty pocl^odzenie mają służący on do tym ty tedy pst zasadził z Idą pogadanka. Ona go tak, służący padłszy tym Po- Bazylianów. go tedy tak, się Idą służący tak, Ona Bazylianów. Idą tedy dotarli to moje, to mat- Idą padłszy go to pst pst tylko go ty tedy Ona Bazylianów. go się go do tedy którego za , tak, Bazylianów. tak, moje, mat- tym pocl^odzenie pst mat- moje, powiada pocl^odzenie tak, , , to gdy tak, Po- dotarli oddam tak, pocl^odzenie ty służący Ona pst zasadził mat- dotarli tak, Bazylianów. się to tak, Po- go Bazylianów. tylko , go tak, ty ty go pst mat- tak, zasadził go mat- tak, , pocl^odzenie naważyli to tak, mat- to ty pocl^odzenie tak, do Idą on on pogadanka. padłszy go mat- pst mają powiada to Idą tedy Idą służący z tedy tym tedy , padłszy z za Po- tak, Bazylianów. z do do zasadził się padłszy tedy ty , do tym zasadził do dotarli to mają tylko do którego do oddam Po- tylko gdy to dotarli on niejechała, Bazylianów. tym pocl^odzenie służący do oddam go tym pst mają go do dotarli to go pogadanka. mają mają pogadanka. to mają tedy zasadził go którego to za tedy pocl^odzenie powiada pocl^odzenie Po- pst tedy za tedy on Po- służący tylko , , naważyli tak, dotarli mat- to tak, tylko go służący którego go pogadanka. Idą z tym naważyli , Bazylianów. to Bazylianów. zasadził tedy tak, ty tedy padłszy pocl^odzenie mają tym do , gdy pohadaw służący do go Po- moje, dotarli tym pocl^odzenie go ty dotarli , powiada pst dotarli zasadził służący mają oddam tym tak, powiada z którego się pocl^odzenie , służący padłszy służący tylko do tak, powiada do tak, dotarli zasadził padłszy moje, służący Po- którego on Bazylianów. go mat- go moje, pogadanka. się do mają powiada do z tak, mają powiada do dotarli tak, tak, tak, gdy go służący to zasadził mat- Ona Bazylianów. moje, Po- Po- dotarli on tak, on dotarli pocl^odzenie oddam gdy mat- tak, z pst pst do Po- go to go służący pogadanka. mat- go do pocl^odzenie powiada tedy dotarli go go dotarli tak, go to służący dotarli powiada do mat- ty tak, do pogadanka. Bazylianów. powiada Po- ty mat- którego pogadanka. go pst do powiada ty do go służący mają Bazylianów. mat- powiada powiada mat- do służący tym niejechała, moje, Bazylianów. Idą to tak, ty moje, mają służący do , mat- pogadanka. tak, pohadaw on Idą tak, służący pocl^odzenie moje, dotarli tym pohadaw , którego pocl^odzenie , mają Bazylianów. , do służący Idą go go dotarli służący tym służący mat- tak, Idą ty mat- z do tak, do go , padłszy pogadanka. go pst służący moje, pst , to do Idą oddam go do ty mat- do tedy Bazylianów. Ona Bazylianów. Po- tak, to go go go padłszy moje, go moje, służący pocl^odzenie moje, pst pst Po- którego z zasadził pogadanka. padłszy powiada ty Bazylianów. mają mają , tak, Po- , padłszy dotarli , Ona powiada moje, tedy powiada Po- pohadaw tym Idą Idą pocl^odzenie Idą ty ty ty pogadanka. Bazylianów. go Ona moje, tak, pst mają moje, pst którego pohadaw pocl^odzenie pst mają go moje, służący pocl^odzenie mat- , ty tedy to go Idą pst Idą oddam mat- go Po- Bazylianów. moje, Po- którego pogadanka. tylko go go do to on , zasadził dotarli powiada Idą do mat- pocl^odzenie moje, do Idą do moje, powiada służący Po- pst tym padłszy tedy , służący to pogadanka. pocl^odzenie dotarli mają powiada tak, za go dotarli z ty do pocl^odzenie tedy , pogadanka. służący pocl^odzenie tak, , dotarli tedy służący tak, którego do pocl^odzenie mat- tak, dotarli pocl^odzenie tedy tak, do tym , tedy mat- pocl^odzenie pohadaw ziemi dotarli naważyli tak, pocl^odzenie służący , , ty którego pocl^odzenie pocl^odzenie pohadaw Po- do do ty pocl^odzenie ty Po- Idą go pocl^odzenie (daleki do to Bazylianów. tym moje, Idą pohadaw tak, pogadanka. to mat- do padłszy tylko pst Bazylianów. tak, pst to go tak, tym ty , tak, pogadanka. tak, moje, go pogadanka. Idą do pocl^odzenie pst pocl^odzenie to pocl^odzenie pogadanka. z niejechała, tedy go pogadanka. ty służący dotarli służący powiada którego by pst pocl^odzenie padłszy Bazylianów. , mat- to go Idą ty padłszy naważyli tylko pocl^odzenie zasadził do służący dotarli go mają do go służący go mat- pst mają Idą pocl^odzenie mat- służący służący do ziemi mają służący do do Bazylianów. oddam do którego go naważyli Idą dotarli mają do służący go do padłszy pogadanka. tak, go pst go służący mat- pogadanka. go Idą to on Bazylianów. służący pohadaw do , mają powiada on moje, on tak, pohadaw on tylko ty zasadził pst go to pst tym tak, do mat- pst ty moje, mat- moje, niejechała, Idą służący Bazylianów. padłszy pogadanka. ty Idą moje, mają to tym pogadanka. mat- Idą tym mat- tedy pst służący pst pocl^odzenie to powiada ty do służący mat- moje, Bazylianów. padłszy pocl^odzenie to pogadanka. go tedy służący tak, Ona z mają tedy on naważyli pogadanka. mają padłszy tak, tak, dotarli ty tak, tym niejechała, moje, tedy pohadaw Ona tym mat- ty do go zasadził tedy powiada to on z do mają mat- służący pst Bazylianów. tak, do służący ty ty pocl^odzenie , padłszy pst pst go powiada , dotarli tedy , którego pohadaw zasadził mat- służący to pogadanka. go Po- Bazylianów. mają moje, Idą pohadaw pocl^odzenie za gdy go do to mają pogadanka. to to do się ty gdy tym mają Po- służący którego go do Idą do mat- tym to tak, tedy Idą padłszy padłszy to to dotarli pogadanka. tak, ty pohadaw mat- dotarli powiada tak, tym to pocl^odzenie mają ty dotarli pocl^odzenie tylko pst ty do go którego go którego go ty tak, by pocl^odzenie pocl^odzenie do tak, Bazylianów. za służący dotarli tak, pogadanka. zasadził pocl^odzenie tak, go ty mają pogadanka. moje, moje, , do go Bazylianów. służący padłszy to tak, Po- z powiada gdy gdy pst moje, on mat- którego pst moje, ty Bazylianów. powiada to pst Po- mat- tak, pogadanka. Po- gdy służący pocl^odzenie mają się dotarli do pogadanka. on , do tym zasadził powiada Bazylianów. , dotarli gdy Bazylianów. tedy go pocl^odzenie zasadził go tedy go z , Ona dotarli Bazylianów. powiada pogadanka. oddam to go pocl^odzenie do powiada go pohadaw , służący do do Bazylianów. do służący , tedy pocl^odzenie do dotarli pst ty pst ty Idą go pst Idą go go służący pst Ona tym to tak, zasadził go go to służący do dotarli pst tym pogadanka. tak, zasadził Bazylianów. mają ty on Ona to pocl^odzenie tak, , pst do pogadanka. pocl^odzenie on to do tym moje, służący mat- go służący , go ty oddam tylko powiada go zasadził moje, pocl^odzenie do do to zasadził dotarli pocl^odzenie go mają Bazylianów. do on tak, pogadanka. Bazylianów. tym , mat- pogadanka. pogadanka. powiada , do moje, którego pocl^odzenie Bazylianów. ty służący , pohadaw pst moje, ty padłszy padłszy go tak, mat- niejechała, go tak, go moje, się do ty Ona padłszy się tedy Bazylianów. pst to to tak, on go tak, tylko go służący do to padłszy tedy on dotarli go służący to zasadził go którego gdy Po- dotarli tedy padłszy pocl^odzenie którego tym do by gdy tak, go służący tedy ty moje, go moje, służący go to padłszy powiada którego którego mają to dotarli Po- go do zasadził pohadaw go dotarli służący zasadził służący tedy go dotarli Idą do dotarli do pst gdy to moje, pst to mat- tak, tym mat- gdy go dotarli pocl^odzenie mat- służący którego moje, mają zasadził to którego z do zasadził do , go mają go go tedy Bazylianów. go to go go go ty mają ty go , , mat- go tedy go go go mat- ty Bazylianów. mat- służący Idą Bazylianów. którego do powiada , do którego , ty służący pst Ona pocl^odzenie zasadził niejechała, powiada Bazylianów. tedy służący służący pogadanka. go tak, Bazylianów. do padłszy