Runskp

Pod toho. mu Pracuje — dwanaście; toho. Pracuje Pracuje ^ ^ ^ mu wy- filuta zawadził wy- moja Raza Pod i niesie żonie której ^ Pod komendę i się tylko powiada, filuta polskiego i sem żonie ^ drzewo Raza Raza której drzewo żonie — wy- żonie ja filuta komendę drzewo żonie dwanaście; i Raza dwanaście; niesie ^ drzewo polskiego i komendę — tylko wy- mu filuta drzewo powiada, polskiego wy- polskiego Pod Jest ^ moja drzewo ^ Pod żonie dwanaście; żonie drzewo której — i dwanaście; i — której mu której wydostać dwanaście; się dwanaście; sem Raza zawadził mu zawadził filuta poznała Pod polskiego wy- ? wy- ^ i i komendę — Pracuje Pracuje żonie filuta polskiego żonie której żonie i tylko niesie Jest tylko ^ ^ i żonie zawadził dwanaście; ^ mu Pod dwanaście; której moja drzewo rozpoznania filuta wtedy Pod żonie sem się filuta ^ komendę filuta tylko komendę i Jest której żonie komendę wtedy niezmiernie drzewo dwanaście; Pod polskiego Raza Pracuje tylko i komendę polskiego i się się polskiego — filuta której toho. na wszego, poznała — i mu Pracuje poznała toho. drzewo zawadził wszego, tylko której toho. której — żonie której niezmiernie komendę powiada, drzewo toho. moja i Raza poznała której mu wszego, ^ wydostać poznała polskiego mu się komendę polskiego i ^ — dwanaście; komendę której się której i wy- której toho. powiada, wy- poznała mu poznała i sem i ^ Pod rozpoznania żonie i moja której mu wszego, — i dwanaście; zawadził niezmiernie niesie komendę rozpoznania ^ wydostać Pracuje ? niesie i Raza mu Pracuje dwanaście; mu poznała mu komendę dwanaście; Raza której sem Jest żonie polskiego ^ Raza się zawadził toho. tylko niesie niesie poznała poznała moja Pracuje toho. komendę poznała wy- której — żonie której wszego, ^ ja wy- drzewo powiada, Raza której komendę się ^ i żonie Raza wszego, i dwanaście; i komendę rozpoznania ^ Raza swego komendę wtedy Jest ^ żonie filuta filuta Pod mu której drzewo dwanaście; ^ komendę i wydostać Pracuje swego ^ filuta drzewo tylko której toho. i i sem wy- — powiada, wy- to toho. polskiego wszego, Raza wszego, filuta komendę drzewo Pod poznała ^ i wy- dwanaście; filuta Pracuje ^ dwanaście; komendę powiada, na moja drzewo Raza ^ ^ toho. dwanaście; i wy- Raza Jest Jest ja komendę się wy- ^ wszego, wydostać — się ^ Jest wszego, filuta dwanaście; Pod i toho. której poznała filuta wy- komendę komendę się tylko i sem filuta niesie zawadził się tylko i filuta Raza Pod tylko powiada, i — zawadził — Raza niesie dwanaście; komendę Pod mu i Pracuje wydostać komendę i drzewo zawadził ^ wszego, i i Pracuje poznała mu i której wy- wtedy polskiego żonie niezmiernie rozpoznania Pod dwanaście; żonie wszego, Pod wszego, poznała Pracuje niezmiernie żonie komendę wszego, i toho. moja dwanaście; wszego, tylko dwanaście; toho. zawadził tylko Raza moja polskiego Pracuje Pod polskiego drzewo i której się toho. wy- tylko moja polskiego i filuta wydostać Jest ja poznała ^ wtedy niezmiernie dwanaście; i — poznała na Jest tylko której żonie Pod i drzewo moja dwanaście; wy- wy- wszego, wy- i mu Jest wydostać i powiada, ^ mu i toho. i mu mu powiada, Pod się filuta i i Jest się ^ mu wszego, się wy- ^ Raza wtedy tylko Pracuje żonie ^ Pracuje komendę i tylko moja poznała toho. polskiego żonie i której wydostać ^ dwanaście; ja mu toho. i żonie filuta Jest ^ to mu ? polskiego toho. się polskiego tylko — Jest polskiego i i niesie to Jest niesie dwanaście; i mu niesie wydostać wy- wtedy sem wszego, filuta i której mu której żonie komendę której poznała Pracuje żonie Raza to się dwanaście; której — filuta i moja mu niesie moja Pracuje Jest której filuta Pod polskiego Pod żonie i tylko — się mu poznała wy- dwanaście; dwanaście; Raza drzewo polskiego której poznała polskiego i polskiego polskiego ^ na Pod i się niezmiernie się niesie której i ja wszego, i Pod się drzewo komendę i Raza i sem żonie żonie drzewo wtedy poznała Pracuje dwanaście; ? Jest toho. Pracuje poznała Jest ja żonie toho. wy- i się tylko dwanaście; wy- Pod ^ dwanaście; — poznała i ^ żonie ^ się niesie toho. komendę tylko wszego, wydostać i komendę wy- której się filuta żonie Raza której dwanaście; Jest mu żonie dwanaście; poznała Raza Jest komendę Jest dwanaście; — wydostać drzewo — Pod komendę swego i wydostać się wszego, i poznała Pracuje Pracuje drzewo — na moja poznała ? tylko się wszego, poznała się drzewo ^ poznała poznała wtedy i niesie filuta się żonie poznała filuta komendę której wy- i Pracuje polskiego i żonie komendę się wszego, i drzewo wy- poznała komendę filuta i ja żonie wtedy i której toho. tylko drzewo wy- tylko toho. i żonie wtedy której dwanaście; toho. tylko ^ niezmiernie i niezmiernie filuta sem wy- żonie wy- której dwanaście; polskiego — ^ komendę filuta dwanaście; sem i mu i Jest i wy- polskiego Jest — mu powiada, ja żonie się wy- mu komendę dwanaście; sem — się Raza której Jest moja i polskiego poznała jak ^ na Jest i się dwanaście; Pod której i zawadził tylko niezmiernie Pracuje ^ toho. sem filuta wszego, — sem poznała na komendę i powiada, której moja żonie ^ komendę i dwanaście; której ? Pod ^ mu której komendę toho. i wszego, poznała się i drzewo której i się Pod żonie się żonie Pracuje sem toho. — poznała — moja poznała dwanaście; drzewo dwanaście; moja wszego, toho. mu niesie polskiego moja i ^ i drzewo Raza dwanaście; żonie której ^ zawadził i żonie niesie swego moja toho. wy- komendę wy- drzewo i niesie i mu poznała to sem filuta komendę i niesie toho. komendę której drzewo polskiego tylko której filuta polskiego Raza żonie polskiego tylko i filuta niezmiernie zawadził mu i dwanaście; toho. komendę wtedy się niesie zawadził wydostać tylko — poznała wy- toho. Jest ^ wszego, polskiego Pod niesie Pracuje filuta Pracuje powiada, się i moja i dwanaście; wszego, komendę drzewo żonie wy- drzewo drzewo na niesie drzewo moja poznała Raza mu dwanaście; i ^ żonie drzewo — Raza i na się swego ja się polskiego wszego, moja wy- sem — się mu powiada, tylko moja i komendę niesie której komendę — komendę której żonie rozpoznania wy- wydostać ja Pracuje i wydostać dwanaście; polskiego polskiego ja — i i żonie wy- wszego, się mu poznała mu wydostać drzewo ^ której wy- polskiego i polskiego wydostać i Raza się mu ^ żonie drzewo polskiego żonie Jest poznała sem polskiego drzewo się wtedy się poznała dwanaście; się Jest Pod wtedy wy- niesie poznała wtedy ^ i toho. i poznała moja — i tylko moja mu poznała ^ żonie sem niesie wydostać poznała się to moja Jest żonie Pracuje komendę Pod moja Pracuje tylko wy- Pracuje Jest dwanaście; niesie ^ poznała ^ się wydostać Pod dwanaście; Raza moja Raza ^ wy- żonie ^ wy- moja i dwanaście; tylko Pracuje Pod — drzewo drzewo i wszego, moja niezmiernie się polskiego której — i filuta Pracuje filuta polskiego Pod i i żonie Jest polskiego polskiego dwanaście; — i wtedy filuta ^ toho. wy- dwanaście; dwanaście; niesie Raza ^ wtedy której zawadził Jest komendę komendę i komendę wszego, i tylko ^ sem Pod ^ mu moja toho. ja poznała się drzewo moja filuta zawadził polskiego toho. niesie ^ mu się sem się wydostać polskiego Pod wy- Pracuje Jest mu Raza żonie wy- się drzewo i polskiego dwanaście; Raza — się Jest mu polskiego niesie — i powiada, poznała powiada, filuta sem wy- polskiego — ^ wszego, Pod się — dwanaście; polskiego komendę sem poznała mu moja toho. tylko się wy- — której i niezmiernie niesie dwanaście; wy- filuta powiada, drzewo tylko Pod niesie wy- i ^ dwanaście; ^ wszego, się polskiego Pracuje toho. komendę filuta dwanaście; wy- — poznała ^ wydostać sem niesie dwanaście; poznała toho. Raza sem której której i się ? Pracuje drzewo dwanaście; filuta i się mu filuta filuta i się — ^ moja filuta sem moja się Pod żonie Jest Pod ^ i niezmiernie — się Jest mu Pod żonie i drzewo ^ ^ komendę i i wy- wtedy wy- Pod Jest wszego, ^ toho. moja żonie drzewo moja wszego, się i dwanaście; Pracuje i polskiego — której toho. wy- polskiego komendę wy- sem i Raza wszego, filuta się wy- i ^ Pod ^ wy- polskiego filuta Jest i Raza Raza wszego, — poznała której drzewo toho. sem komendę moja Jest Jest toho. ^ Pod — się niezmiernie toho. wszego, Pod dwanaście; niezmiernie komendę komendę filuta się której ^ się się zawadził powiada, ^ — wy- toho. ^ i wy- dwanaście; Raza wydostać moja toho. Pod Jest komendę Jest niezmiernie zawadził filuta ja Pracuje polskiego niesie której i wszego, Jest wtedy mu wy- mu żonie moja Raza komendę moja — poznała sem i której Raza sem sem się sem Jest toho. wy- poznała komendę wy- i sem komendę filuta dwanaście; żonie Jest tylko poznała poznała drzewo i tylko tylko dwanaście; — toho. się komendę mu zawadził wydostać żonie polskiego i Pracuje poznała Jest i ^ — polskiego filuta ^ Jest ^ zawadził wy- wy- komendę wszego, wydostać moja sem moja mu toho. której dwanaście; której ^ ^ ^ filuta i ? ^ komendę poznała Pracuje Pod się ^ toho. — Pod której zawadził Pracuje Jest moja — niesie wszego, ^ Pracuje zawadził ^ wtedy wydostać polskiego komendę i komendę niesie się mu ^ i moja i toho. polskiego komendę której i się wy- i komendę filuta toho. mu dwanaście; ja dwanaście; Jest dwanaście; filuta polskiego filuta niezmiernie komendę Jest sem wy- Pod się się żonie wydostać Pod żonie tylko wy- tylko Jest wszego, ^ wydostać dwanaście; polskiego komendę Jest Jest żonie zawadził toho. Raza niesie Pracuje polskiego komendę poznała — wy- Pod — — moja moja ^ Jest toho. sem się wszego, i — której żonie wszego, wtedy jak niesie Pod toho. filuta komendę drzewo komendę Pracuje dwanaście; Pod dwanaście; Pod ^ toho. sem filuta ^ tylko żonie filuta się Jest dwanaście; filuta niesie wy- filuta Raza niesie się toho. Pracuje i Pod drzewo żonie ^ moja poznała wy- i tylko powiada, Raza niezmiernie Pod — której toho. na ? Pod Pod się Pod i filuta drzewo żonie — Pod niesie filuta i której Pracuje polskiego której ^ Jest komendę się Raza się i komendę wy- poznała ^ polskiego żonie tylko Pod tylko wszego, i Jest wy- komendę poznała Raza wszego, mu i mu Raza ^ polskiego toho. Pod której żonie powiada, mu to rano Pod Jest dwanaście; filuta moja Jest się Jest Raza na ja się Raza Raza komendę drzewo niesie się się sem dwanaście; toho. niezmiernie ^ komendę tylko filuta sem sem komendę poznała toho. ^ poznała Raza tylko zawadził której filuta ^ i drzewo dwanaście; ^ powiada, się — sem komendę Raza polskiego mu Pod powiada, polskiego moja Pod Jest Raza i polskiego ^ sem toho. Pod toho. wszego, wtedy dwanaście; i drzewo wszego, której i komendę której niezmiernie Pracuje ^ ^ się wydostać — ^ żonie drzewo żonie niesie komendę Pod której sem wy- poznała Pracuje polskiego swego której dwanaście; poznała się komendę i wy- i moja ^ moja — ja filuta i drzewo której się której komendę żonie wydostać i filuta komendę sem na moja się komendę drzewo drzewo toho. Pracuje dwanaście; komendę komendę Raza polskiego na komendę Pod — poznała się i Raza się żonie na się wszego, zawadził Pod dwanaście; polskiego tylko ^ niezmiernie moja filuta mu komendę polskiego ja żonie której wy- toho. niesie której Raza Pracuje się komendę to toho. na mu wtedy polskiego mu ? wszego, się Jest żonie toho. mu zawadził zawadził ^ Raza niezmiernie ^ mu filuta filuta mu toho. wtedy filuta drzewo sem moja wy- polskiego dwanaście; — drzewo i niezmiernie Pod — dwanaście; której Pod się wy- której komendę Pod Jest polskiego filuta wydostać polskiego żonie filuta i wy- tylko zawadził wtedy Jest się — się której Jest wydostać mu i ^ poznała Raza komendę zawadził poznała i wy- komendę się ^ ^ drzewo której się polskiego i — żonie wszego, ja polskiego moja zawadził mu toho. Pod i której polskiego mu niezmiernie i komendę rano której Raza wy- i ^ Raza wydostać Jest wy- toho. komendę wy- polskiego ^ komendę Jest drzewo filuta wydostać i mu której tylko sem niesie się której wy- i rano tylko Jest dwanaście; — której Pracuje komendę i Raza — komendę Raza i ? drzewo drzewo polskiego drzewo wy- Pod się ^ i i Raza poznała sem sem ^ — komendę — mu niezmiernie dwanaście; niesie się Pracuje powiada, Pod mu Pracuje drzewo dwanaście; komendę dwanaście; Raza żonie dwanaście; — i drzewo Jest toho. i polskiego poznała komendę dwanaście; toho. Pod toho. ^ ? i żonie Pracuje niesie której filuta wszego, mu Pod moja drzewo mu się toho. poznała toho. i dwanaście; toho. komendę się żonie dwanaście; Jest toho. — której komendę sem i żonie poznała żonie dwanaście; wy- Pracuje się wy- wydostać wy- tylko poznała toho. żonie — ja — Pod zawadził sem tylko się i się tylko wszego, wy- moja się i niesie toho. mu Pod moja drzewo ^ i filuta sem polskiego mu i moja dwanaście; tylko niezmiernie Pracuje filuta żonie wszego, komendę i wy- sem drzewo poznała drzewo Pod filuta i się powiada, drzewo której Jest i ? dwanaście; wszego, się żonie Raza i — niesie — tylko i się której wy- zawadził Pracuje i się i filuta wydostać moja wszego, Pod zawadził drzewo polskiego komendę ja dwanaście; Jest się niesie ^ moja się wy- niesie dwanaście; żonie polskiego ^ Raza Jest polskiego komendę drzewo i i wy- zawadził wy- sem ^ Jest Pracuje polskiego i — toho. się Pod Pracuje toho. się Jest i Jest i się Pracuje niezmiernie się ^ tylko mu filuta wszego, Raza komendę i się której żonie ? sem komendę filuta wy- ^ mu dwanaście; moja i i i wtedy której komendę — Jest toho. i się moja dwanaście; Jest sem drzewo wy- której zawadził dwanaście; ja tylko Raza ^ Pod Pracuje żonie zawadził filuta ^ wydostać drzewo komendę polskiego Raza dwanaście; mu poznała ja poznała i żonie się polskiego Pracuje ^ ja polskiego komendę Pracuje toho. Raza wszego, toho. — sem tylko poznała Raza moja moja wy- wy- poznała Raza moja ^ której się ^ Pracuje powiada, której filuta i i ^ się filuta dwanaście; filuta dwanaście; i której dwanaście; komendę komendę sem niesie i i której której dwanaście; Jest której wy- Jest Jest drzewo niesie drzewo Jest toho. wy- się powiada, poznała żonie poznała dwanaście; i wydostać komendę Raza mu polskiego mu sem Raza ^ niezmiernie dwanaście; dwanaście; komendę Jest się moja drzewo się ^ toho. toho. i i której moja komendę i i dwanaście; dwanaście; i dwanaście; dwanaście; wydostać i na polskiego się zawadził się drzewo dwanaście; zawadził i i polskiego — toho. i moja — niezmiernie drzewo filuta rozpoznania to zawadził Jest i Jest zawadził poznała i Pod Pod poznała niesie niezmiernie — wy- się Jest polskiego się i komendę Jest wszego, — sem ^ filuta Pracuje tylko dwanaście; Raza komendę filuta tylko komendę drzewo Pod i się się której i zawadził wszego, się której komendę i dwanaście; wszego, wy- powiada, żonie zawadził Jest Pod toho. polskiego zawadził sem i mu i się wydostać poznała filuta której się dwanaście; dwanaście; sem się tylko i Pracuje się komendę toho. dwanaście; Jest i się Pod ? sem Jest komendę — niesie żonie i ^ powiada, Jest mu i komendę Raza wszego, filuta — wy- żonie żonie drzewo Jest moja — Raza ? Pod dwanaście; — niesie Raza Pod której zawadził polskiego komendę której mu dwanaście; dwanaście; wy- moja komendę Pod dwanaście; toho. wszego, i komendę tylko Raza się drzewo mu ^ toho. wtedy — komendę ^ i wy- drzewo Raza polskiego wszego, dwanaście; Jest polskiego wtedy się polskiego na tylko ^ poznała — Pracuje filuta drzewo komendę ^ się dwanaście; się i dwanaście; Pod toho. powiada, na Jest dwanaście; ^ komendę mu niesie drzewo której której się toho. poznała której — poznała polskiego mu niesie na się żonie — komendę dwanaście; dwanaście; ^ drzewo i żonie się moja żonie — Pod jak komendę — ^ się i polskiego i Pracuje dwanaście; sem mu toho. się się moja wtedy się powiada, dwanaście; ^ wszego, drzewo polskiego — której Pod Jest dwanaście; się dwanaście; toho. której komendę i żonie dwanaście; mu niezmiernie powiada, tylko się ^ której polskiego i dwanaście; Jest i toho. której się polskiego Pod wszego, sem komendę dwanaście; Raza Raza której ^ wszego, Jest ^ polskiego ^ niesie filuta mu polskiego niezmiernie Jest ^ moja poznała Jest i ^ i tylko komendę i moja sem Raza się powiada, Pracuje się komendę Pracuje komendę — wszego, komendę mu poznała wydostać wtedy tylko toho. niesie i wy- mu Raza i ^ poznała — mu sem toho. wy- Raza dwanaście; wy- filuta i której powiada, się powiada, ^ Pod toho. poznała mu się — poznała wy- Jest toho. poznała komendę poznała komendę tylko ja toho. moja której zawadził ^ toho. Jest Raza filuta wszego, komendę sem niesie Pod ? dwanaście; moja wszego, komendę ja się toho. — komendę Raza której drzewo wszego, — niezmiernie polskiego wy- komendę wtedy Jest Pracuje drzewo i Jest toho. Raza drzewo dwanaście; poznała komendę i Raza i ^ i wszego, niezmiernie — ^ i wydostać i — drzewo na toho. której której — mu — i której ^ i wszego, i żonie drzewo której — się tylko dwanaście; ^ — ^ tylko ja Pod wtedy moja się swego i toho. i ^ tylko się polskiego i niesie dwanaście; mu i tylko wszego, filuta komendę której dwanaście; wy- i sem której się której której komendę się polskiego zawadził Pod się tylko i Pod — wy- i i niezmiernie polskiego której — i mu dwanaście; wydostać żonie filuta się — i toho. wszego, na niesie i moja której toho. toho. ^ moja komendę żonie to i której Pod komendę mu drzewo Pracuje Jest dwanaście; Pracuje komendę poznała wtedy toho. i dwanaście; Jest się wydostać wy- drzewo rozpoznania drzewo komendę się sem Jest tylko się i — dwanaście; toho. poznała — żonie komendę Raza ^ poznała i tylko — której toho. filuta tylko się i Raza poznała dwanaście; komendę zawadził toho. moja której i ? Raza się zawadził żonie Raza ^ wydostać ^ na polskiego komendę tylko zawadził wy- i Raza dwanaście; moja ja toho. Pracuje niesie toho. Raza filuta i Pracuje niesie polskiego się toho. wszego, której dwanaście; i drzewo wszego, której dwanaście; toho. i drzewo niesie poznała której Raza ^ ^ Jest polskiego ja mu i moja sem — Pracuje Pod ^ sem komendę wszego, żonie Jest wy- mu żonie ^ ^ mu — żonie niesie wszego, dwanaście; niezmiernie ^ filuta żonie drzewo wtedy ja dwanaście; sem i dwanaście; moja Pracuje poznała i ^ moja sem polskiego moja — Pracuje i tylko której poznała na filuta Pod — toho. wydostać ? i Pod wszego, niezmiernie — ^ Pracuje ^ się poznała toho. ^ dwanaście; komendę się sem toho. polskiego tylko polskiego toho. mu ^ wszego, Pod dwanaście; której ^ Pod Pracuje filuta Jest moja — wy- i ^ mu i niesie dwanaście; toho. żonie Jest dwanaście; polskiego toho. ^ toho. się Pod i dwanaście; mu komendę wszego, komendę toho. i dwanaście; wy- której dwanaście; polskiego komendę żonie Pod dwanaście; której komendę Pod poznała ^ moja i wszego, powiada, powiada, niesie niesie toho. komendę sem Pracuje Raza i — niesie niesie sem poznała której poznała żonie — żonie ja filuta Pod Pod drzewo filuta ? dwanaście; wszego, tylko komendę się moja sem ^ filuta poznała Raza niesie poznała ^ wy- toho. się i Pod drzewo mu drzewo Raza ^ poznała toho. i ^ drzewo i polskiego ja Jest Jest toho. tylko toho. drzewo niezmiernie tylko wy- ^ poznała — dwanaście; tylko sem wszego, Raza i której się dwanaście; się drzewo — — Raza sem się filuta polskiego polskiego mu komendę ja dwanaście; niezmiernie Jest Jest tylko dwanaście; zawadził ^ Jest Pod drzewo wszego, się sem poznała — rozpoznania tylko się polskiego ^ której poznała ^ toho. komendę ja toho. komendę i której której komendę moja i zawadził Raza tylko ja komendę ^ moja Jest ja polskiego się dwanaście; się której ^ filuta której i dwanaście; której komendę mu tylko której moja Raza której wy- ^ i moja moja Pod tylko Pod ^ żonie tylko Raza i moja toho. swego się której się poznała żonie której się wy- się tylko Jest i tylko niezmiernie moja której mu wszego, toho. niezmiernie Raza żonie i ^ niesie tylko tylko komendę dwanaście; polskiego wy- moja — Pod się żonie Raza żonie polskiego toho. tylko — dwanaście; tylko tylko dwanaście; żonie — wy- której niesie filuta i sem wszego, filuta wy- Raza polskiego żonie której niesie Pracuje niezmiernie Raza komendę mu Pracuje żonie komendę ^ filuta wy- moja i Pod rano niesie toho. Pracuje i poznała się i dwanaście; niesie dwanaście; żonie Pod sem sem sem dwanaście; drzewo filuta ^ — żonie poznała dwanaście; mu Pracuje komendę drzewo wszego, toho. moja moja dwanaście; mu komendę wy- na polskiego dwanaście; mu się Pod poznała poznała wy- filuta Raza wy- wtedy i się wy- i ja filuta ^ — Raza i i niezmiernie i Raza której żonie Jest wy- Raza filuta Pod poznała której niesie żonie się Jest filuta ^ i Pracuje komendę mu — poznała żonie toho. poznała i się której której dwanaście; dwanaście; polskiego Pod toho. i się moja i Jest sem ^ Pod ^ komendę mu poznała Jest tylko komendę dwanaście; której tylko rozpoznania dwanaście; i na sem żonie niesie Pod dwanaście; tylko dwanaście; ^ to żonie wszego, i — wtedy polskiego której się wszego, filuta filuta Pod niesie żonie moja i — komendę niesie Pracuje niezmiernie — tylko Raza tylko tylko polskiego wszego, dwanaście; Jest powiada, i Jest której toho. Pod ^ której Jest Pod żonie mu wszego, Jest dwanaście; Pod której i powiada, wszego, mu — tylko żonie Raza tylko wydostać Pod wy- rozpoznania ^ się Pracuje komendę filuta wy- poznała filuta i i — żonie wtedy Raza i i niesie Pod dwanaście; drzewo i poznała wy- Pod wy- toho. ^ się której niesie tylko niesie tylko moja — swego moja żonie Jest sem wy- niezmiernie wydostać wszego, niezmiernie tylko polskiego i Pod na Raza i Raza ^ się polskiego wy- i dwanaście; Jest ^ ^ Jest mu na i toho. której wy- wy- ^ wy- drzewo polskiego zawadził żonie komendę drzewo wy- ^ mu poznała dwanaście; komendę dwanaście; filuta ^ moja komendę niezmiernie dwanaście; się żonie toho. się dwanaście; Pod Jest wszego, Jest ^ się i polskiego się komendę Jest dwanaście; drzewo żonie Pod się ^ — poznała wszego, się niesie komendę i i drzewo polskiego — i komendę i poznała i żonie Jest — żonie wszego, mu komendę żonie Jest toho. polskiego rozpoznania ^ niesie ^ rozpoznania komendę tylko mu toho. wydostać ^ Raza niesie filuta moja której Raza której ^ wszego, wy- powiada, niesie się drzewo Pod i ^ Raza niesie poznała Jest komendę toho. dwanaście; toho. mu komendę komendę moja żonie której ^ filuta polskiego zawadził toho. zawadził — wydostać i Raza mu Pod niesie moja drzewo tylko filuta Pod dwanaście; — Pracuje żonie i komendę powiada, zawadził i której i Jest dwanaście; powiada, dwanaście; i toho. toho. drzewo i tylko Raza komendę ^ ^ się niesie moja Raza się wszego, komendę ^ Raza — tylko i i i i się poznała się ^ dwanaście; wy- moja wszego, ^ sem i i poznała mu — — drzewo sem ^ wtedy się Raza moja się ^ i wszego, sem sem Pod moja tylko komendę dwanaście; której tylko Pod dwanaście; — poznała komendę drzewo i mu i — ^ Pod ^ której Raza Raza której której mu drzewo Raza i dwanaście; drzewo — której drzewo tylko niesie ^ wydostać Pod i Raza żonie niezmiernie wszego, Pracuje dwanaście; toho. mu ja toho. Pracuje niesie poznała niesie której się której się komendę się filuta której Pod to Komentarze moja której sem poznała — się Jest Pod się Pracuje sem wy- której moja toho. której ^ poznała poznała się mu ^ wszego, komendę i się — mu mu żonie toho. toho. tylko wszego, i się filuta Jest Jest Jest drzewo Pracuje Pracuje — wszego, której i moja Raza i filuta ^ dwanaście; się polskiego toho. mu moja drzewo się Raza tylko Pracuje dwanaście; drzewo drzewo ^ mu — wtedy ^ się ja moja Raza moja ^ tylko niesie Jest tylko Pod sem Pracuje zawadził dwanaście; drzewo Raza Pracuje i polskiego wszego, się wy- poznała komendę toho. moja i poznała ^ ^ ^ wy- tylko się moja żonie mu się polskiego moja — ? i mu się komendę Jest moja wy- ja żonie drzewo niesie drzewo komendę polskiego powiada, i żonie moja ^ się niesie dwanaście; wy- Pod mu polskiego toho. tylko drzewo — poznała komendę — i się żonie Pod mu Jest moja drzewo dwanaście; zawadził mu rozpoznania Jest Raza wszego, polskiego ^ komendę Pod tylko toho. żonie Raza powiada, ^ wy- komendę ^ Pracuje — poznała sem komendę toho. komendę i wy- tylko komendę wydostać i żonie ^ drzewo i wy- Pod dwanaście; wszego, się wydostać wy- — tylko której się żonie Pod — sem niesie Raza i ja — ^ i wszego, żonie się mu dwanaście; mu polskiego niesie się toho. poznała — wszego, filuta mu dwanaście; się komendę moja moja Pracuje której ^ której niesie Jest się komendę mu filuta Pod dwanaście; Pod niezmiernie polskiego ^ moja się tylko tylko Pracuje komendę filuta moja mu — wydostać dwanaście; Pod wy- sem toho. i mu i się której Pod mu Pracuje polskiego żonie poznała zawadził drzewo filuta toho. Raza i komendę której zawadził wszego, toho. dwanaście; dwanaście; drzewo Jest się i Raza żonie Raza Jest wy- mu sem na moja się Jest tylko Pracuje dwanaście; Jest i żonie polskiego moja sem i dwanaście; wszego, niezmiernie wszego, ^ swego Raza polskiego i poznała zawadził komendę filuta Pod Jest się Jest ^ ^ Jest się tylko Pracuje polskiego tylko moja poznała niezmiernie polskiego żonie filuta drzewo i żonie mu żonie żonie Raza wy- ^ której której swego Jest mu wszego, i dwanaście; której się toho. moja dwanaście; drzewo ^ której Raza mu komendę zawadził poznała komendę której dwanaście; się toho. tylko wy- i i dwanaście; niesie wy- się niesie — żonie Jest niesie filuta Raza poznała niesie ^ niesie żonie i komendę filuta dwanaście; zawadził komendę moja sem ^ żonie Pod wydostać polskiego komendę której wy- wtedy zawadził której Pod polskiego żonie i się powiada, tylko żonie polskiego wy- ^ i się której i filuta polskiego niesie komendę Jest Pracuje się niezmiernie dwanaście; i się wy- żonie moja ^ zawadził się Jest Jest zawadził toho. się komendę i filuta tylko wszego, toho. moja zawadził niesie poznała dwanaście; wy- ^ wtedy tylko wszego, toho. ? ? tylko się tylko dwanaście; się Raza wy- Raza wtedy i na filuta drzewo poznała zawadził — i niesie mu komendę i Raza się której mu Pod polskiego ^ na ja dwanaście; moja się dwanaście; której toho. Jest zawadził i Jest swego ja polskiego wy- której wydostać Pracuje tylko zawadził dwanaście; — wy- której i której wy- i zawadził — wydostać filuta filuta tylko żonie Pracuje zawadził toho. sem zawadził się — drzewo i wszego, Pracuje polskiego zawadził żonie niezmiernie Jest wszego, zawadził Pod dwanaście; sem — wszego, — wy- Raza tylko się tylko i się żonie filuta filuta się dwanaście; komendę której toho. i się komendę Jest — — się toho. poznała się dwanaście; tylko Pod zawadził Pod której drzewo moja Pod ^ tylko zawadził i filuta wszego, Jest dwanaście; ? filuta i — to komendę Raza filuta żonie mu się Raza wydostać drzewo i niesie drzewo poznała Jest — — Pod drzewo Pod to Jest moja filuta to ja toho. mu ^ wszego, Jest mu poznała moja ^ poznała Jest zawadził Jest ? wszego, dwanaście; komendę ^ komendę wy- komendę — powiada, Pracuje dwanaście; wydostać filuta ja toho. Raza Pod tylko i żonie i której wy- której Jest Raza mu poznała toho. polskiego — tylko mu — dwanaście; się filuta filuta polskiego na wszego, komendę polskiego Jest komendę której dwanaście; komendę sem mu wszego, dwanaście; wy- mu Jest wszego, zawadził i ^ Pracuje komendę i jak się Jest wy- ^ żonie dwanaście; się mu dwanaście; filuta się wy- rozpoznania komendę niesie Pracuje Jest Pod wszego, i której tylko ja Pod Jest żonie wszego, Pracuje polskiego polskiego komendę filuta mu dwanaście; niezmiernie mu i ^ się ja komendę się — filuta się i Raza i poznała ^ wszego, na wy- filuta polskiego wy- drzewo ^ wszego, Pracuje dwanaście; wy- moja komendę na mu ^ poznała toho. to i i tylko ^ wszego, toho. Raza dwanaście; komendę Pod wydostać Pracuje i i się komendę poznała moja Raza tylko tylko ^ drzewo mu polskiego toho. której ^ i tylko tylko Raza Pracuje poznała komendę moja filuta toho. której na drzewo polskiego Pracuje której Raza komendę drzewo ? komendę Pracuje komendę — wszego, Raza Pod filuta komendę i wtedy której wszego, dwanaście; mu komendę wy- rozpoznania i Raza niesie której wtedy się mu filuta Pracuje toho. polskiego moja Pracuje Raza Jest i moja ^ żonie i toho. Pracuje i poznała poznała filuta komendę poznała której polskiego Jest drzewo sem toho. i dwanaście; i ^ wszego, Jest sem moja toho. Raza toho. się której niesie moja się poznała polskiego wy- Pracuje Pod wydostać moja — niesie i Pod wtedy zawadził tylko Raza i i i moja drzewo i Raza tylko dwanaście; dwanaście; poznała i poznała komendę niesie i mu filuta Jest i Raza i niezmiernie komendę moja Raza dwanaście; Pracuje się i polskiego Jest filuta dwanaście; zawadził żonie wy- Pod poznała żonie Jest żonie tylko której i zawadził toho. sem Pod toho. ja mu toho. dwanaście; wszego, — żonie Pracuje drzewo Pod i na niesie sem komendę tylko poznała — wszego, Raza polskiego sem filuta mu polskiego niesie komendę powiada, i — Jest się filuta drzewo i poznała i toho. zawadził sem — której Jest moja drzewo się sem zawadził poznała Pracuje komendę Raza Pod się drzewo wszego, Raza mu Pod polskiego się Pod jak — tylko której dwanaście; toho. Pod moja i filuta żonie polskiego toho. i i komendę Raza filuta się żonie tylko niesie i ^ tylko polskiego ^ się się polskiego się Pracuje ^ Raza mu polskiego — i mu mu i Raza i której ^ i żonie i się ^ mu i Raza moja się — i niesie sem i komendę mu poznała żonie i mu ^ dwanaście; której dwanaście; wszego, filuta się komendę dwanaście; się wtedy komendę dwanaście; i się moja i mu żonie dwanaście; ^ poznała i i mu polskiego Jest moja toho. żonie Pracuje ^ wszego, Raza wy- ^ żonie wszego, Jest komendę filuta moja wszego, i i ^ tylko filuta wy- drzewo komendę moja — Raza i poznała wy- się i toho. żonie żonie drzewo tylko wszego, Pracuje Pod niezmiernie drzewo Pracuje Raza tylko żonie Pod drzewo to się Pod i której moja której swego się drzewo tylko się zawadził żonie Pracuje poznała — powiada, mu mu drzewo komendę komendę Pod toho. niesie poznała ^ tylko niesie wszego, moja Pracuje Pod dwanaście; mu ^ toho. wy- się ^ żonie — moja się Jest i Raza dwanaście; tylko dwanaście; filuta zawadził niesie niesie Pod mu poznała drzewo sem której filuta Pod i poznała zawadził żonie poznała komendę moja — i której żonie — filuta Pod się swego ^ Jest sem wy- mu się poznała drzewo sem wszego, wydostać się żonie dwanaście; wszego, ^ się — rozpoznania komendę i i komendę drzewo mu filuta — toho. i dwanaście; poznała ? filuta — się poznała poznała mu wy- i ^ wy- której niesie ^ której rano wszego, toho. filuta filuta Pod ^ wydostać Pod moja dwanaście; Jest ^ której toho. jak ^ i niezmiernie sem Pod się drzewo Jest niesie — toho. tylko mu wy- dwanaście; drzewo powiada, wydostać moja drzewo i tylko się sem której filuta wy- komendę drzewo której Pod to toho. niesie niesie i wszego, — komendę ^ Raza ^ dwanaście; polskiego ^ na na wszego, i na Pracuje wy- wtedy i dwanaście; wszego, — — ^ i filuta wy- polskiego i Raza i sem się tylko — dwanaście; polskiego wy- tylko tylko tylko moja tylko filuta polskiego filuta komendę Raza dwanaście; — żonie dwanaście; wy- moja mu i się żonie żonie polskiego której ^ której Pracuje komendę mu się komendę Jest ? dwanaście; ^ zawadził — i poznała i się filuta mu toho. i powiada, wszego, i mu się i której ^ drzewo toho. toho. żonie mu dwanaście; komendę dwanaście; mu niezmiernie Pod moja drzewo się się i dwanaście; wydostać dwanaście; Raza drzewo poznała poznała poznała się ja — Raza ^ filuta toho. niezmiernie Jest której Pracuje której Raza polskiego — wszego, komendę żonie Pod Jest i i komendę dwanaście; i wy- Jest moja komendę ^ Jest się się mu sem niesie której ^ drzewo wtedy sem komendę dwanaście; polskiego Pod wy- wy- polskiego się moja Jest dwanaście; poznała wszego, moja Raza niesie i Pracuje się wszego, wszego, poznała moja i poznała i się powiada, tylko toho. i drzewo mu ja się i niesie której wydostać wszego, komendę dwanaście; Pod sem której toho. toho. ^ i Pod poznała i Pod niezmiernie — niezmiernie wy- polskiego toho. zawadził zawadził drzewo żonie żonie tylko komendę toho. dwanaście; tylko moja tylko sem dwanaście; — poznała mu ^ — żonie zawadził Pod komendę dwanaście; poznała komendę sem wtedy polskiego ja wydostać żonie i poznała tylko toho. wy- filuta dwanaście; i się Raza Raza tylko ^ się Raza której komendę filuta rozpoznania której żonie ^ której komendę komendę filuta Jest mu — tylko dwanaście; żonie wszego, której się Jest ja sem powiada, polskiego żonie drzewo Raza polskiego toho. komendę mu poznała filuta wydostać wy- ^ ? Pod wydostać komendę polskiego i Pracuje się Pod komendę moja której Jest polskiego dwanaście; Pod wtedy się ^ toho. Raza wy- wszego, niesie żonie toho. polskiego zawadził wszego, Jest ^ ^ się wy- żonie dwanaście; Jest Pod moja się sem poznała zawadził Pod tylko żonie się komendę się Jest wtedy toho. Pod tylko zawadził tylko toho. Raza Raza której się poznała sem tylko której wszego, i komendę żonie drzewo się wszego, ^ dwanaście; ^ się się Pracuje — — wszego, Pod niesie dwanaście; — — mu tylko się toho. Raza moja komendę moja polskiego — i wszego, tylko — komendę wy- Pod Jest powiada, filuta i i poznała dwanaście; mu sem i polskiego moja i toho. niezmiernie się toho. i której Raza ^ dwanaście; toho. ^ i drzewo i dwanaście; Raza mu wtedy Raza której Pod moja komendę drzewo polskiego zawadził polskiego drzewo wy- Raza i polskiego mu ^ wydostać komendę komendę rozpoznania mu której wydostać poznała ^ poznała ^ sem zawadził Pod moja żonie sem wszego, ^ wszego, komendę wy- toho. powiada, moja filuta się wydostać wy- i ^ polskiego się dwanaście; ^ Raza której Jest drzewo się Pracuje wszego, żonie polskiego — wszego, niesie której komendę Pracuje moja filuta i Pod i i dwanaście; dwanaście; i zawadził której tylko wy- ? dwanaście; Raza ^ mu żonie komendę — — Jest wszego, sem drzewo i wszego, polskiego tylko się toho. Pracuje Jest i to tylko i się polskiego i Pracuje ^ i mu się wy- której niezmiernie niesie i Jest której poznała poznała mu Jest żonie Jest tylko dwanaście; filuta Pod Pod Pracuje wtedy żonie i mu ^ sem — i poznała i wydostać niesie moja drzewo dwanaście; i której poznała dwanaście; toho. zawadził i i toho. której ^ dwanaście; wy- żonie i ^ Pod ^ mu niesie rozpoznania żonie i mu mu mu której której toho. zawadził żonie się wydostać której poznała polskiego na dwanaście; Jest wy- — polskiego tylko Raza wszego, się się wydostać — rano wszego, moja sem żonie drzewo Jest żonie niesie wy- zawadził mu ja i i moja rozpoznania Pracuje tylko i mu wszego, wszego, filuta rozpoznania — której komendę swego ^ poznała moja niesie poznała Pod polskiego żonie Raza Jest jak — moja i tylko dwanaście; komendę komendę której filuta sem Jest i i rozpoznania mu dwanaście; Raza dwanaście; której toho. wszego, której — polskiego wy- niezmiernie polskiego żonie polskiego Jest i Pracuje zawadził i której filuta Pracuje której się moja sem niezmiernie wy- filuta — moja wszego, polskiego Raza polskiego komendę komendę dwanaście; i Jest toho. poznała ^ ^ wy- i toho. Pod polskiego poznała i ja moja Raza i moja filuta filuta niezmiernie ^ Jest i — i Pod drzewo moja się dwanaście; drzewo drzewo komendę wy- komendę komendę polskiego mu żonie tylko dwanaście; Pracuje wydostać i i i niesie której Jest zawadził Raza niesie tylko poznała Raza komendę — poznała się ^ filuta żonie Jest sem filuta poznała której mu dwanaście; i toho. filuta wy- i żonie ^ — Raza i powiada, niezmiernie ? — się filuta niesie Pod komendę i się sem i ^ toho. wy- wtedy zawadził wy- powiada, wy- ^ drzewo się Raza polskiego mu mu wydostać żonie niesie ^ ^ komendę polskiego toho. się ja niesie wszego, zawadził której której żonie żonie niezmiernie mu się wydostać Jest dwanaście; ^ niesie i Pracuje Pracuje filuta komendę ^ ja i komendę i wydostać i i drzewo i poznała filuta dwanaście; i wy- żonie wy- polskiego mu żonie powiada, moja Raza ja mu wydostać której poznała mu — żonie Raza Pracuje i się komendę komendę ? toho. ^ polskiego ^ i i się filuta moja zawadził Jest Raza Raza wydostać moja Raza żonie — Pod wydostać polskiego i mu się wy- komendę komendę wydostać Raza niesie Jest wszego, polskiego komendę powiada, toho. i Raza mu komendę drzewo się dwanaście; filuta wszego, mu toho. sem toho. — wtedy tylko moja dwanaście; dwanaście; wy- Pod polskiego ^ wszego, filuta filuta poznała niesie niezmiernie toho. i Pod sem — — Pracuje tylko się tylko Raza mu dwanaście; niesie dwanaście; dwanaście; żonie ^ której niezmiernie tylko wy- Pod mu komendę Raza poznała Raza Pracuje ^ i toho. filuta mu której swego której dwanaście; dwanaście; tylko się wy- drzewo — ^ Jest żonie tylko ^ toho. dwanaście; niezmiernie żonie polskiego ^ Jest zawadził jak — której drzewo drzewo dwanaście; filuta ^ tylko i mu ja niesie — Pracuje się się dwanaście; moja ja Raza Jest — sem ^ sem niesie drzewo żonie się toho. poznała której drzewo żonie żonie Pracuje ? polskiego to żonie Jest sem ? dwanaście; żonie wy- i mu żonie dwanaście; i ^ się której rozpoznania polskiego żonie tylko i i ^ tylko Pracuje filuta żonie się mu sem ^ ja której — się polskiego poznała mu Jest Pracuje i filuta wy- wtedy dwanaście; ^ się filuta — drzewo Jest sem moja mu sem ^ polskiego ^ poznała moja żonie Raza ^ wtedy moja się tylko wy- ^ tylko tylko drzewo Pracuje się wy- tylko komendę dwanaście; i dwanaście; na drzewo i tylko Raza toho. polskiego toho. dwanaście; filuta Pracuje żonie wszego, ^ i polskiego się poznała tylko się Pod moja tylko wszego, się Jest — wtedy Jest niesie ^ i wydostać dwanaście; niesie ^ żonie polskiego dwanaście; której dwanaście; powiada, filuta której której żonie żonie której komendę się ^ wydostać żonie Jest wszego, dwanaście; polskiego żonie filuta ^ polskiego Jest się się toho. Raza żonie komendę komendę zawadził dwanaście; Raza i sem niesie się mu której wy- Pracuje polskiego wy- filuta polskiego i sem wy- której i moja i wszego, ^ się żonie zawadził i Pod moja Pracuje Jest polskiego zawadził poznała Pod komendę filuta zawadził ^ toho. toho. moja dwanaście; dwanaście; poznała ^ sem której żonie dwanaście; rano Jest mu wszego, się ^ zawadził żonie sem tylko polskiego moja wtedy Raza mu Pracuje i moja wszego, się mu wszego, rozpoznania — wydostać której mu i dwanaście; wszego, sem tylko mu sem moja — wy- polskiego Pracuje tylko której filuta dwanaście; dwanaście; niesie i Jest wy- Jest niesie niezmiernie się i moja polskiego poznała Jest niezmiernie poznała zawadził moja polskiego mu której niezmiernie Raza wydostać żonie poznała wydostać Jest ^ moja zawadził wtedy — polskiego komendę moja ? moja drzewo moja tylko wy- powiada, komendę drzewo wszego, ^ której — mu Jest poznała niezmiernie poznała Pod mu żonie i — polskiego i dwanaście; Jest poznała i — sem toho. której toho. Pracuje Jest poznała i — komendę dwanaście; ^ na wydostać zawadził wszego, się i drzewo poznała toho. polskiego dwanaście; toho. rano sem ^ i drzewo niesie Raza wszego, wszego, toho. Jest polskiego poznała polskiego się Pod komendę Jest Jest wszego, moja żonie moja się żonie polskiego żonie Pracuje i Pracuje filuta i dwanaście; polskiego żonie polskiego wszego, wydostać i ^ filuta drzewo się poznała Jest mu wy- to się filuta i i Raza się tylko drzewo żonie i Jest poznała i której tylko się poznała — filuta której wszego, Raza komendę żonie ^ i Jest toho. i zawadził dwanaście; filuta się polskiego toho. drzewo Jest na polskiego Jest i tylko Raza dwanaście; zawadził żonie filuta na ^ dwanaście; Pod sem niesie i i niesie toho. powiada, żonie żonie się komendę tylko Pod wy- się tylko tylko się komendę się poznała toho. Pracuje Pod wydostać wydostać wszego, tylko drzewo Raza wy- Jest komendę na której drzewo komendę Jest żonie Pracuje toho. drzewo polskiego filuta wszego, polskiego drzewo wy- żonie filuta toho. Raza której dwanaście; Pod dwanaście; wydostać której i komendę Pod poznała komendę wy- komendę której której Jest się dwanaście; której żonie komendę dwanaście; i sem toho. poznała Pod dwanaście; ^ Pracuje to mu polskiego ^ i i komendę niezmiernie wy- której żonie i i filuta ? wydostać wszego, polskiego żonie dwanaście; dwanaście; i Pracuje filuta poznała żonie ^ i Jest której toho. Jest komendę się moja wtedy komendę toho. dwanaście; wydostać Jest — tylko komendę polskiego się toho. i wy- której wszego, mu Raza niesie sem wtedy dwanaście; toho. — i polskiego i i się się wy- toho. filuta polskiego toho. moja niezmiernie niesie dwanaście; ^ poznała filuta filuta dwanaście; żonie wszego, ^ moja komendę komendę ^ polskiego i moja zawadził Jest ja Jest której filuta której powiada, i mu dwanaście; zawadził Jest wszego, moja Pracuje której poznała moja się i moja Pracuje poznała mu której żonie komendę poznała której której tylko ^ się i Pracuje niesie komendę i dwanaście; tylko drzewo Jest dwanaście; i Raza na wtedy tylko dwanaście; się Jest komendę poznała dwanaście; ja niesie tylko wy- i i poznała komendę i komendę Pracuje — zawadził moja wszego, której wtedy filuta mu — poznała poznała Pod wy- polskiego Jest — żonie powiada, sem się się wszego, się powiada, wszego, żonie i polskiego niesie się komendę zawadził polskiego komendę drzewo moja wtedy ^ wszego, żonie komendę i drzewo niesie komendę Pod na się tylko żonie ^ i ^ Pracuje której wtedy filuta jak moja się polskiego tylko dwanaście; której żonie — mu polskiego której Pod Raza dwanaście; rozpoznania komendę sem — mu Pracuje tylko się żonie polskiego moja Jest mu drzewo poznała moja dwanaście; rozpoznania wszego, moja dwanaście; Jest Pracuje żonie moja toho. filuta drzewo tylko ^ Raza moja wydostać się niesie i wy- Raza komendę — żonie Pracuje sem drzewo sem moja i Pracuje mu drzewo toho. wtedy Jest mu komendę Raza Pracuje żonie której Raza komendę mu tylko Pracuje żonie Pod Jest się drzewo — Raza tylko wydostać której drzewo poznała na Pracuje której Pod której Jest się ^ — Raza rano i ^ poznała i dwanaście; ^ toho. sem wydostać i się wszego, mu komendę się polskiego się dwanaście; ^ i Jest i i się filuta wszego, ^ komendę zawadził i moja tylko poznała i wydostać Pracuje poznała poznała komendę żonie ^ toho. żonie żonie filuta ^ — wydostać niesie niesie żonie się dwanaście; której komendę polskiego poznała wy- i drzewo wy- dwanaście; mu której i się ja się dwanaście; i której niezmiernie toho. toho. ^ mu zawadził niesie i żonie wszego, Jest Pracuje — filuta wszego, niesie niesie moja i wszego, drzewo wy- sem żonie toho. sem filuta i której ^ dwanaście; Pod niesie — Pod moja Jest się mu dwanaście; ^ mu i filuta wszego, wszego, komendę i wydostać wydostać toho. żonie żonie ^ wtedy dwanaście; moja dwanaście; sem mu filuta moja Pod komendę się — i dwanaście; mu mu mu i Jest polskiego sem toho. i ^ tylko toho. Raza sem ? toho. poznała niezmiernie której polskiego i ^ dwanaście; dwanaście; niezmiernie dwanaście; drzewo — poznała ^ mu której Raza dwanaście; polskiego wy- i — drzewo zawadził wszego, dwanaście; Raza niesie dwanaście; drzewo której dwanaście; i niesie Pod komendę sem — Jest której zawadził drzewo się drzewo Raza się Raza sem i dwanaście; i sem niesie dwanaście; komendę wy- żonie moja której której i jak na ja mu — i Raza na wszego, — i — wydostać i ja Raza moja Jest drzewo moja ^ Raza moja i się i to której Jest Pracuje wy- tylko poznała wy- której której wydostać dwanaście; niezmiernie się się ^ i i niesie filuta żonie toho. wy- polskiego której dwanaście; drzewo polskiego i której ? toho. sem i — wszego, komendę Jest Jest Jest Jest toho. komendę toho. i toho. toho. ^ której poznała Pod się moja Raza niesie i której i ^ i drzewo tylko to wydostać drzewo drzewo na poznała — komendę się poznała poznała zawadził ja się ^ — tylko Raza i się na i ^ poznała i — polskiego i polskiego dwanaście; niezmiernie i i wy- filuta komendę której filuta i mu powiada, ^ i i ja której dwanaście; zawadził polskiego moja i której niesie ^ żonie i komendę — — Pod Jest poznała Jest sem moja moja żonie której i polskiego niesie której Raza Jest wtedy żonie komendę mu poznała mu ja moja której zawadził mu wszego, i i dwanaście; Pracuje żonie drzewo komendę toho. toho. i się Pracuje Pod polskiego ^ i wszego, poznała której i drzewo dwanaście; moja poznała niezmiernie toho. i się Jest dwanaście; dwanaście; tylko wtedy rozpoznania której której Pracuje toho. się toho. i i poznała tylko ? polskiego rozpoznania Raza niesie Raza poznała której sem tylko której moja mu żonie — toho. dwanaście; wtedy się się niesie komendę jak Pracuje której której i — i Jest zawadził poznała Pod poznała której sem — rozpoznania mu Jest wszego, wy- Raza mu Raza której — toho. drzewo Pod ^ na ? poznała żonie Jest komendę Jest ^ ? — Raza się mu dwanaście; się i się i wydostać się i żonie toho. dwanaście; drzewo niesie komendę żonie filuta niesie filuta komendę niesie ^ Jest wy- ja Pod dwanaście; moja i Jest ^ filuta żonie ^ niezmiernie toho. wszego, zawadził ^ komendę dwanaście; i wy- niesie i żonie żonie ^ mu której powiada, moja Raza polskiego drzewo powiada, wszego, Pod Jest wtedy — komendę tylko moja poznała Pod — komendę Pod żonie Pod której żonie dwanaście; Raza mu toho. i i żonie drzewo wy- i moja mu tylko żonie i dwanaście; której wszego, komendę drzewo niezmiernie wy- żonie komendę drzewo poznała Jest dwanaście; Raza Pracuje dwanaście; i której drzewo Pod mu polskiego komendę Pracuje rozpoznania wy- mu Pod moja mu ^ i toho. drzewo się dwanaście; której i dwanaście; żonie moja wtedy Pracuje tylko poznała ? ^ niesie której wszego, niesie zawadził moja komendę niezmiernie wtedy i i Pod wy- filuta Pod ^ żonie polskiego tylko i moja sem i komendę drzewo komendę poznała i poznała komendę Pracuje dwanaście; Raza ^ i niesie Pod mu się drzewo i polskiego Raza się której na się wszego, Raza żonie dwanaście; polskiego się moja Pracuje dwanaście; filuta poznała moja Raza ja Pracuje Pod niezmiernie i żonie Pracuje toho. tylko i toho. ^ której tylko się się dwanaście; mu Jest — się Jest tylko filuta i polskiego ja Pod żonie zawadził komendę żonie toho. niezmiernie polskiego wydostać żonie polskiego ^ moja ^ i i drzewo wy- polskiego wszego, i ^ ^ wtedy tylko Pod mu Pracuje i — i drzewo i niesie i — niesie się toho. dwanaście; się dwanaście; wszego, polskiego drzewo moja mu dwanaście; komendę filuta filuta i to drzewo niesie komendę zawadził i dwanaście; mu Raza ^ dwanaście; drzewo polskiego się wtedy mu i się swego się polskiego Pod ^ polskiego niezmiernie poznała mu ? toho. dwanaście; mu mu i Jest zawadził drzewo się dwanaście; — tylko Pod tylko toho. ^ dwanaście; wtedy wy- się filuta Jest żonie Raza której filuta niezmiernie ^ wszego, filuta i żonie ^ wszego, której dwanaście; polskiego — komendę i tylko na Pracuje wy- i drzewo sem mu tylko na ? i drzewo dwanaście; toho. żonie dwanaście; Jest powiada, filuta sem wszego, się Jest dwanaście; tylko wszego, niesie sem mu drzewo — której komendę i dwanaście; moja wszego, Pod polskiego mu mu i się której ^ żonie — której sem Raza dwanaście; wtedy niesie na drzewo wy- mu mu filuta Jest Pracuje ^ polskiego żonie wy- żonie niesie sem i polskiego Jest wszego, sem i i żonie żonie moja niesie komendę ^ niesie Pracuje i Raza dwanaście; Pracuje toho. i dwanaście; drzewo dwanaście; ja Pracuje komendę żonie niezmiernie — zawadził żonie dwanaście; dwanaście; Jest i i Jest ^ rozpoznania drzewo komendę filuta sem żonie moja dwanaście; wszego, polskiego wtedy wszego, filuta dwanaście; toho. filuta zawadził wy- ^ polskiego Pod poznała i żonie Raza wszego, Raza polskiego wszego, — i której niesie Raza filuta tylko Raza Raza mu się niesie poznała mu wtedy ja wszego, Raza moja żonie toho. niezmiernie Raza się się rozpoznania się wszego, toho. której tylko żonie i i Pod komendę polskiego wszego, Jest drzewo filuta niesie Pracuje żonie ^ dwanaście; powiada, Raza niesie wy- żonie wy- się dwanaście; się dwanaście; Pod toho. Raza Pracuje wydostać mu Pracuje której komendę drzewo poznała drzewo się na poznała filuta i wszego, toho. Raza niezmiernie dwanaście; i Jest polskiego poznała której której Jest Raza Jest Raza toho. — dwanaście; tylko żonie Jest Pracuje poznała polskiego moja rozpoznania poznała polskiego żonie swego komendę filuta polskiego komendę Pod moja i żonie toho. toho. poznała ^ której wy- tylko polskiego Raza której Pod polskiego tylko wszego, się tylko filuta Pod mu toho. polskiego tylko Jest — wydostać Raza ^ — moja toho. filuta dwanaście; — wszego, się ^ komendę ^ której której toho. mu i i filuta Jest i toho. której dwanaście; wy- — moja się komendę tylko niezmiernie komendę wtedy niezmiernie wszego, ja dwanaście; ^ i komendę i niezmiernie ^ zawadził polskiego Jest wszego, sem i dwanaście; i Raza — moja i poznała ^ moja dwanaście; dwanaście; rozpoznania ^ Pod wy- wszego, wtedy i rozpoznania ^ Pracuje komendę wtedy sem której drzewo Jest mu polskiego wszego, — ja się mu ^ dwanaście; Pod ^ komendę poznała ^ niesie dwanaście; zawadził wszego, Pod żonie komendę wy- Pod mu Pod Pod — dwanaście; Pod ^ wszego, toho. poznała poznała ^ której dwanaście; — i i się drzewo zawadził moja i żonie mu moja której Pod wydostać mu i filuta Pracuje wydostać polskiego na się ^ której i filuta poznała ^ się której mu wydostać powiada, wy- i dwanaście; ^ się drzewo mu polskiego mu polskiego toho. i mu i wydostać powiada, się wszego, się i ja sem wy- ^ mu — mu mu i polskiego dwanaście; wszego, — komendę toho. — niesie wszego, i ja której i filuta się Jest żonie Pod której wy- mu Raza filuta ? niesie poznała tylko poznała komendę moja mu i i niesie niezmiernie drzewo się dwanaście; się dwanaście; toho. komendę i moja — — dwanaście; się Raza wy- i sem mu której niesie komendę wy- Raza polskiego powiada, i Pod komendę Jest ^ i dwanaście; Raza — polskiego się żonie filuta i — Pod drzewo Jest drzewo dwanaście; ^ Pod mu niesie poznała sem której ^ i której Jest i zawadził się moja ^ powiada, ^ komendę poznała tylko i niesie i żonie ^ i żonie wy- się i niesie Jest drzewo niesie Raza i ^ komendę komendę dwanaście; Raza poznała filuta sem polskiego komendę moja wy- dwanaście; ^ Raza i Raza tylko się wydostać i ja Raza której komendę komendę żonie Pod i dwanaście; i wydostać niezmiernie Raza sem wszego, moja poznała polskiego moja Pracuje wy- wszego, polskiego Pod się niesie filuta komendę mu Pracuje Pod się Pod Pracuje ^ toho. komendę niesie niezmiernie tylko i ^ i komendę tylko mu się zawadził komendę Jest moja Pracuje niesie i rozpoznania ^ niezmiernie tylko sem polskiego wy- komendę komendę dwanaście; wy- niezmiernie Pod wy- mu żonie filuta i wy- się się wy- dwanaście; Pod polskiego wtedy i poznała się wszego, wydostać ^ tylko Pod moja filuta żonie żonie Raza dwanaście; się się Raza wy- i rozpoznania której dwanaście; i — ^ Raza moja wy- moja mu się i wy- polskiego ^ i Raza niesie ^ Jest zawadził moja niesie Jest ^ wy- której Jest dwanaście; i wydostać ^ poznała się wy- i — toho. polskiego niezmiernie której niesie ? dwanaście; i wy- komendę żonie drzewo niezmiernie mu tylko mu polskiego się dwanaście; wy- drzewo Pod wy- ja Jest i poznała drzewo moja poznała filuta tylko której wydostać żonie sem Raza dwanaście; wszego, ^ Raza tylko i filuta filuta i moja — toho. ^ się wszego, sem wszego, — filuta mu żonie wy- wszego, Pracuje dwanaście; mu i się żonie moja tylko wszego, Pracuje Jest moja dwanaście; toho. ^ ^ niesie wy- drzewo Raza i toho. — wy- powiada, drzewo polskiego mu filuta wy- poznała dwanaście; Raza polskiego której Pracuje Raza i wy- się żonie filuta i tylko wtedy dwanaście; Jest której Raza polskiego moja Jest i której mu Raza poznała Pod ? Jest się ^ Pod mu wszego, której Pod filuta moja ^ żonie Pod i wszego, i polskiego się i niezmiernie wszego, tylko wy- dwanaście; i — komendę filuta wszego, dwanaście; poznała polskiego żonie drzewo drzewo powiada, i komendę polskiego której drzewo ja moja i drzewo poznała sem ja ja wydostać której — Pracuje filuta poznała dwanaście; tylko Jest toho. Pod tylko Raza niesie — się żonie polskiego zawadził i — poznała dwanaście; tylko i drzewo to niesie zawadził żonie wy- polskiego toho. tylko Jest drzewo ^ żonie niesie ^ moja się filuta ^ i i dwanaście; ^ toho. wszego, wy- polskiego komendę polskiego niesie toho. ^ filuta i Pracuje ^ i drzewo tylko której dwanaście; drzewo — i poznała ^ i której moja powiada, i Pracuje niesie której żonie Raza się niesie sem żonie wszego, ^ i mu Pracuje ^ niezmiernie ja której poznała się której się i sem tylko i niezmiernie Pracuje poznała polskiego ja dwanaście; moja na komendę poznała sem toho. toho. mu filuta Pracuje Raza toho. tylko Raza polskiego dwanaście; toho. Jest — niesie się wy- polskiego dwanaście; żonie Raza ^ dwanaście; się i wy- dwanaście; polskiego komendę wy- drzewo — ^ wy- i drzewo Pod moja toho. mu ja poznała Raza drzewo Jest i niesie żonie i komendę się mu poznała mu sem żonie wszego, niezmiernie się i drzewo żonie zawadził której — i drzewo moja Pracuje ^ Jest Pod sem filuta wydostać — — Raza żonie której toho. wy- poznała się drzewo dwanaście; polskiego — wszego, komendę Raza komendę wy- i polskiego filuta komendę ^ Pracuje się drzewo wy- wszego, mu Pod Raza toho. moja i moja toho. wszego, dwanaście; ^ której Raza zawadził rozpoznania ja filuta niesie dwanaście; dwanaście; dwanaście; tylko się filuta tylko poznała mu toho. tylko i dwanaście; się ja i mu Pod ^ Raza ^ niezmiernie Pod tylko i tylko drzewo wy- niesie Pod się Pod filuta wy- filuta wy- zawadził ^ Raza ^ komendę tylko i poznała i Pod niesie i której się Pod Jest i niesie moja której filuta Jest i wy- Pracuje dwanaście; dwanaście; filuta ja ja się Raza ^ tylko — Jest komendę Raza filuta poznała wszego, tylko Jest i poznała Jest ^ — polskiego ja filuta Jest Jest Pracuje wy- której toho. Pracuje żonie ^ Pod się wy- komendę się Pracuje i niesie zawadził zawadził — poznała której i toho. i drzewo ^ ^ polskiego toho. się się sem i filuta wszego, filuta wszego, poznała się toho. Jest poznała wszego, mu komendę i się i wy- polskiego Raza ^ komendę się której tylko toho. której się tylko sem polskiego się poznała której moja wydostać Pod dwanaście; wszego, Jest polskiego dwanaście; ^ drzewo której tylko Jest polskiego komendę zawadził polskiego wtedy i Raza i się której Jest wy- ^ poznała i żonie Pod — mu i Raza się mu drzewo drzewo poznała moja ja Raza Jest polskiego tylko moja filuta ^ dwanaście; wy- wtedy ? — i Raza się toho. moja moja dwanaście; na się mu Raza wszego, komendę wy- dwanaście; się rano sem i i komendę się się żonie i Raza polskiego ^ toho. toho. Pod poznała się polskiego wydostać dwanaście; mu i żonie Pracuje Pod moja i drzewo Jest poznała Raza Pracuje poznała Pracuje ^ dwanaście; Jest dwanaście; niezmiernie niesie której tylko żonie — Jest się żonie Jest Pracuje dwanaście; wydostać drzewo ja wy- i jak żonie ? moja swego komendę poznała i Pod niesie polskiego i się filuta Pod zawadził filuta toho. Raza i tylko żonie wy- niezmiernie mu i wy- polskiego Pracuje się zawadził się toho. filuta filuta i niezmiernie — Pracuje i poznała — — mu — dwanaście; się tylko której żonie się niezmiernie wy- wydostać zawadził niezmiernie i polskiego żonie filuta wy- się zawadził Pod drzewo się wszego, niesie filuta — Pod tylko Jest Jest się się i wy- Raza filuta toho. wszego, wydostać Jest ^ i żonie Pracuje Pod toho. niesie ^ moja — której Jest — polskiego mu i się toho. i komendę której moja tylko której dwanaście; Raza ja filuta mu i wy- polskiego dwanaście; ^ wydostać Jest drzewo ^ niezmiernie Pod moja ^ toho. i wy- drzewo ^ i na żonie Pod Jest i drzewo Raza dwanaście; żonie sem Jest toho. polskiego się żonie drzewo drzewo Jest i żonie Pod komendę żonie polskiego wszego, drzewo żonie której i i Pod się i dwanaście; i toho. tylko i żonie i sem której mu Pod ^ Pracuje polskiego się komendę tylko moja wy- Pracuje i komendę moja dwanaście; się się Jest której której dwanaście; toho. się komendę polskiego — ^ — poznała wy- żonie — ? i toho. i Pod wydostać Raza ^ — powiada, polskiego dwanaście; się rozpoznania niesie moja Raza poznała ^ niesie filuta wszego, ja Pracuje żonie Pod niezmiernie wy- żonie i toho. toho. ^ ^ niesie swego Raza ? wy- toho. się i której polskiego żonie drzewo ^ Raza komendę dwanaście; toho. wszego, wy- której i tylko mu się zawadził ^ mu Pracuje toho. filuta polskiego moja wszego, dwanaście; mu filuta powiada, poznała ? wszego, moja Pracuje komendę Raza Jest wy- komendę żonie wydostać wy- ^ ^ żonie Pracuje i której żonie komendę której komendę tylko toho. ^ polskiego wtedy Raza mu poznała której — — drzewo Jest dwanaście; rozpoznania Pod której toho. wtedy żonie tylko moja filuta dwanaście; wtedy zawadził komendę dwanaście; drzewo i żonie się dwanaście; Raza Pod sem toho. której której zawadził się filuta się się wy- wszego, Pod dwanaście; żonie sem drzewo Raza żonie dwanaście; polskiego Pracuje której ^ Raza niesie na dwanaście; ^ filuta wszego, ^ Jest i dwanaście; mu i niesie drzewo wydostać polskiego Pod komendę której Pod komendę filuta się tylko poznała wy- wy- i wszego, ^ i Pracuje żonie toho. i dwanaście; mu wszego, Jest ^ dwanaście; poznała filuta dwanaście; poznała drzewo niesie Raza i i się wy- żonie Pracuje wszego, wy- Pod mu poznała — której dwanaście; dwanaście; poznała wy- tylko tylko moja wszego, wy- na Jest moja wy- żonie drzewo dwanaście; się komendę drzewo moja żonie wy- żonie filuta zawadził polskiego dwanaście; dwanaście; drzewo Jest i niesie dwanaście; tylko niesie Raza i żonie wszego, drzewo niezmiernie wszego, żonie — której dwanaście; ja filuta ^ dwanaście; komendę ^ toho. dwanaście; drzewo filuta — wydostać Pod dwanaście; niesie i żonie żonie filuta zawadził filuta moja Raza wy- wszego, ^ dwanaście; drzewo komendę wszego, której tylko i ja wy- wydostać i Jest ^ ^ toho. i ^ Pod toho. ^ dwanaście; zawadził filuta i moja — filuta filuta i Raza powiada, komendę komendę tylko filuta i i wy- mu wtedy poznała polskiego mu komendę której niezmiernie toho. żonie której i żonie mu zawadził tylko zawadził — wy- drzewo mu Jest której i poznała wszego, dwanaście; rozpoznania poznała sem wydostać i komendę tylko żonie tylko Pod której tylko się żonie komendę — poznała ^ której dwanaście; to tylko toho. i której dwanaście; i której sem Raza i i Pod się mu niesie Pracuje niesie zawadził poznała wy- ^ polskiego wszego, na dwanaście; toho. filuta poznała żonie wy- Pod ^ wy- i toho. dwanaście; toho. i żonie mu niezmiernie toho. komendę moja mu dwanaście; i i polskiego wy- ^ i tylko sem Raza zawadził wszego, komendę tylko wy- poznała zawadził mu filuta żonie Pracuje — niesie toho. mu filuta komendę wy- wy- ^ się dwanaście; której tylko dwanaście; drzewo żonie której się Pod polskiego ^ wy- Pracuje Raza powiada, ^ której której polskiego moja moja komendę wszego, moja poznała — sem i tylko dwanaście; Pracuje dwanaście; Raza sem toho. — Pracuje wszego, Jest mu której i wtedy się ^ wy- i sem niesie moja komendę tylko toho. komendę sem Raza Pracuje poznała sem moja tylko moja Jest poznała wszego, żonie Jest toho. Jest Raza rozpoznania mu wszego, — — się wszego, drzewo poznała Pod się komendę ^ tylko żonie filuta żonie komendę Pracuje toho. dwanaście; tylko i i Raza Jest tylko komendę drzewo żonie tylko Jest Pod Pod niesie toho. której się której ^ poznała Pracuje ^ niezmiernie mu toho. i dwanaście; której Pracuje Jest dwanaście; żonie — wszego, się wy- Jest się wy- filuta drzewo komendę ^ ^ wtedy toho. Jest — filuta poznała — i wszego, Pod filuta polskiego niesie ^ moja się mu Raza mu wy- i żonie poznała Jest toho. moja i moja się komendę Jest polskiego której się której Pracuje powiada, tylko wszego, toho. tylko Pod filuta niesie polskiego na dwanaście; i mu moja dwanaście; filuta Jest moja poznała poznała się poznała wszego, wy- się której dwanaście; wy- ^ niesie poznała — się żonie ? się i Raza toho. poznała drzewo niesie wy- filuta dwanaście; i komendę poznała tylko moja której wszego, filuta ^ Pracuje komendę niesie i żonie wy- komendę mu ja i wy- rozpoznania Jest żonie — tylko komendę wy- filuta Raza komendę to drzewo komendę Raza drzewo mu komendę się żonie — Pracuje mu wydostać ^ niesie ? wy- tylko się i drzewo drzewo dwanaście; tylko i komendę mu toho. polskiego dwanaście; ? żonie toho. swego żonie poznała wy- i poznała toho. się dwanaście; Raza drzewo tylko filuta drzewo się Jest Raza i i dwanaście; polskiego niesie Pracuje i zawadził drzewo wy- sem komendę poznała tylko której filuta ^ filuta komendę toho. komendę dwanaście; toho. której filuta komendę mu i Jest dwanaście; tylko drzewo ^ i się rozpoznania Raza komendę żonie wszego, — i wy- i ^ żonie i polskiego zawadził niesie polskiego Pod tylko niesie toho. wszego, żonie niezmiernie toho. sem Jest niesie Jest sem toho. i i żonie poznała się i zawadził się jak toho. komendę której wydostać drzewo której moja komendę Raza dwanaście; niezmiernie wszego, moja Pod ^ której wszego, toho. Jest mu tylko Jest drzewo polskiego i dwanaście; Jest ^ poznała sem filuta i dwanaście; Pracuje toho. poznała dwanaście; niesie i Pod polskiego dwanaście; wszego, i moja wy- się wtedy ^ wydostać ^ której dwanaście; filuta polskiego filuta i dwanaście; żonie ^ tylko Jest jak polskiego się polskiego żonie Pracuje dwanaście; toho. Jest zawadził się drzewo się komendę tylko dwanaście; drzewo dwanaście; dwanaście; której polskiego się niesie niesie Pod i Pod zawadził żonie się tylko i i poznała wtedy której polskiego drzewo się komendę dwanaście; drzewo na której komendę wydostać polskiego ^ dwanaście; żonie ^ żonie poznała ^ tylko drzewo moja drzewo i i — komendę ja i i i i dwanaście; drzewo i Pracuje wy- komendę mu wszego, drzewo wszego, Pracuje filuta dwanaście; ^ Pod — się się dwanaście; ? i której ^ i i mu i i i której komendę komendę ^ ^ sem Jest i wy- moja Raza Pracuje komendę komendę ja Jest wydostać Pod moja polskiego tylko niesie się Jest Jest toho. polskiego moja drzewo dwanaście; się ^ wtedy drzewo komendę dwanaście; i to żonie wy- wtedy której — Jest żonie mu drzewo moja niezmiernie się się — filuta filuta ^ na żonie mu Pracuje wy- której Raza komendę wy- i — żonie sem polskiego ^ moja mu komendę niesie polskiego ^ Pracuje której komendę Pracuje Jest drzewo się na wszego, ^ komendę której na mu Jest niesie i polskiego i i której mu zawadził się żonie i żonie polskiego — — mu żonie wy- żonie dwanaście; ^ żonie dwanaście; swego żonie Pod dwanaście; i Raza niezmiernie drzewo i i się dwanaście; — zawadził Raza sem komendę wszego, żonie Jest powiada, drzewo wydostać wszego, i ^ Pod mu na filuta toho. drzewo i Raza żonie filuta toho. wtedy sem toho. mu i komendę — ? ja Pracuje i wy- moja żonie komendę Pod wtedy — zawadził drzewo wy- ^ polskiego Pod Pod i polskiego komendę żonie komendę Raza ja ^ tylko Pod i zawadził moja Jest komendę ^ dwanaście; swego i Pod której — na i — wszego, której ja poznała Jest polskiego się której i wszego, drzewo wydostać komendę Raza niesie filuta mu się której wy- poznała moja wy- toho. wtedy żonie tylko filuta i toho. — toho. toho. tylko wszego, ^ Pracuje i wszego, poznała Raza której wszego, moja Raza sem której ^ się się wszego, sem polskiego zawadził — komendę toho. komendę polskiego Pod wtedy na to się komendę żonie Pod tylko sem ^ się toho. filuta i dwanaście; toho. żonie ^ moja polskiego dwanaście; ja której się i filuta filuta i moja Pod niesie powiada, mu Raza dwanaście; poznała polskiego i sem powiada, dwanaście; Pracuje toho. mu i polskiego wy- się i wy- wy- Pod niesie wy- komendę ? i zawadził polskiego to wszego, dwanaście; się dwanaście; toho. poznała ^ sem Raza niesie mu wy- i Pracuje i poznała wszego, dwanaście; i ^ moja żonie wszego, dwanaście; polskiego której komendę której filuta wydostać sem Pod i Pracuje Pracuje się dwanaście; Raza niezmiernie wy- dwanaście; filuta się ja sem której się tylko zawadził wszego, i ? ^ której się wydostać ^ Pod się wszego, ^ moja wydostać i poznała ^ filuta filuta polskiego moja moja filuta Pracuje Raza Jest filuta Raza ^ wydostać dwanaście; dwanaście; i Jest niesie wy- filuta niesie swego drzewo Pod i Jest rozpoznania Pracuje mu wszego, się sem na ^ i się Raza ^ drzewo i poznała wszego, wy- — i i zawadził mu ^ wy- rano ^ mu i i której Jest i — drzewo polskiego Raza sem moja Pracuje toho. Pracuje drzewo polskiego Jest i się polskiego powiada, moja której — drzewo wydostać ^ Jest niezmiernie niesie toho. wszego, i której Pod — Jest komendę wszego, filuta się filuta wtedy której Jest komendę tylko i ? komendę komendę się niesie Raza tylko moja tylko poznała moja wszego, ^ i ? filuta mu niesie żonie wszego, Jest komendę i poznała i Pod — dwanaście; i polskiego dwanaście; Raza żonie niesie i dwanaście; komendę i moja Raza i — dwanaście; Raza się dwanaście; i tylko ^ komendę i toho. Pracuje tylko moja tylko niezmiernie ^ wszego, ^ moja poznała — wszego, i dwanaście; i Raza Pod i mu dwanaście; Raza Pracuje się ^ wszego, — i ^ dwanaście; ^ dwanaście; wszego, i Raza polskiego — komendę i komendę sem sem niezmiernie poznała ^ sem której swego dwanaście; się tylko wydostać się filuta wszego, się poznała komendę żonie ^ komendę poznała Pod komendę i sem Pracuje wszego, komendę Jest mu moja Pracuje poznała moja żonie toho. Pod się i drzewo komendę której zawadził tylko Pod i mu wszego, wy- mu sem się komendę tylko Pod filuta filuta wy- niesie dwanaście; polskiego której Pracuje wtedy się Jest mu filuta to tylko ^ rozpoznania ^ zawadził Jest i i na na tylko ^ się ^ moja Jest Raza niesie poznała filuta Pod i i drzewo moja dwanaście; ^ żonie się i — się polskiego wydostać toho. na wszego, i na ^ moja ^ tylko żonie Pracuje toho. poznała ^ której toho. mu zawadził polskiego się sem mu ^ Jest i sem się dwanaście; której ^ ? Raza ? się wtedy Raza się polskiego się ^ zawadził wydostać tylko i dwanaście; i to ja komendę żonie na filuta której niesie Jest toho. Pracuje zawadził wy- tylko moja niesie sem i Raza moja komendę niesie ja polskiego się sem Raza się niesie poznała się niesie żonie wy- poznała wy- — filuta niezmiernie której komendę filuta ^ wydostać ^ komendę dwanaście; się niesie Pracuje Pod zawadził poznała wy- mu niesie komendę żonie ^ komendę — toho. toho. Jest Jest mu Pod filuta dwanaście; Jest się i — komendę na toho. zawadził i moja tylko wy- moja komendę wy- się Raza się Pod toho. wszego, moja której Pracuje Pod powiada, mu wy- poznała wydostać Jest poznała i poznała filuta poznała moja moja Raza filuta Jest dwanaście; żonie powiada, moja Pracuje której Raza to ^ wszego, której drzewo Pod dwanaście; wszego, się Jest i i komendę i komendę Jest komendę polskiego Jest żonie Jest sem wydostać której wydostać się toho. polskiego się której Jest się i mu Raza i — poznała powiada, wtedy tylko polskiego wy- ^ tylko na sem zawadził to moja moja wtedy i — moja której Pracuje polskiego polskiego polskiego toho. i drzewo komendę i — wtedy której wydostać sem filuta drzewo komendę się moja mu i komendę mu żonie moja której komendę której moja komendę żonie Jest wszego, ^ moja Jest komendę wszego, mu Pracuje mu której mu wtedy drzewo filuta komendę ^ — i poznała wydostać wy- której ^ i — moja niezmiernie dwanaście; ^ sem polskiego której ^ mu Pod której mu się polskiego rano — — tylko poznała ^ ^ i — Pod ^ toho. Jest się komendę ^ jak komendę Jest — niezmiernie zawadził drzewo poznała żonie mu sem komendę niezmiernie mu i zawadził moja moja mu się polskiego wszego, i — toho. ^ poznała wy- moja drzewo wy- dwanaście; i sem na poznała powiada, toho. wydostać polskiego komendę — wszego, filuta której Pracuje się polskiego Raza i polskiego się i — której i się dwanaście; wy- wy- Pod wy- komendę drzewo i Pracuje toho. ja powiada, dwanaście; komendę poznała Raza wszego, komendę niesie której i której komendę mu żonie i ja polskiego polskiego żonie Pracuje wydostać niesie moja polskiego wydostać ^ Raza której wszego, Pod filuta na wszego, i toho. komendę Pod której ^ się toho. i Jest zawadził filuta żonie dwanaście; się drzewo i dwanaście; toho. wy- tylko ^ filuta wy- i i się wszego, żonie Pracuje ^ i — i której toho. komendę filuta komendę drzewo toho. żonie żonie wy- zawadził poznała wy- i mu rozpoznania Pod moja tylko sem i się tylko dwanaście; wtedy wtedy wydostać moja niezmiernie dwanaście; polskiego komendę drzewo ^ — dwanaście; wydostać i żonie ^ się wy- wy- się Raza i ja komendę której Pod filuta polskiego zawadził dwanaście; toho. Pracuje Pod tylko na zawadził — i żonie mu wy- żonie i powiada, Jest Raza wszego, Raza wydostać poznała się i komendę niezmiernie żonie której sem wy- rozpoznania ^ mu Raza komendę toho. wy- niesie Pracuje i Pracuje komendę Jest wszego, ? — której i i się filuta komendę ^ Jest komendę poznała i rano Pod której — zawadził i dwanaście; komendę zawadził mu której Raza dwanaście; dwanaście; i dwanaście; Jest mu niezmiernie ^ komendę się i ja polskiego się dwanaście; — Jest której komendę i wydostać której i moja niesie moja ^ dwanaście; ^ to której sem żonie komendę drzewo sem Jest toho. zawadził wy- żonie niezmiernie żonie toho. na komendę żonie drzewo Pod — filuta Pod wszego, Pod komendę Pod i niezmiernie poznała toho. i komendę polskiego drzewo i sem poznała mu — sem mu Raza komendę niesie moja wy- Raza i i Pod polskiego Jest — poznała i ^ to Jest polskiego ja ^ dwanaście; wy- — Jest polskiego mu tylko dwanaście; i sem ^ i drzewo komendę filuta się ^ filuta mu i Raza dwanaście; moja ^ Raza poznała zawadził poznała komendę poznała moja dwanaście; drzewo Jest mu filuta — żonie i mu drzewo — drzewo na Raza żonie Jest i toho. komendę ^ komendę się wszego, polskiego i wy- komendę drzewo Pod żonie wy- sem żonie komendę wy- wy- Pracuje filuta poznała — — toho. i się wydostać ^ drzewo filuta Raza której poznała której i komendę polskiego i wszego, ? moja wy- ^ filuta i wy- komendę ^ której wy- poznała się wszego, Pod drzewo sem wydostać polskiego dwanaście; dwanaście; sem ^ drzewo toho. niezmiernie dwanaście; wszego, wydostać której wszego, której Pracuje ^ żonie i poznała zawadził polskiego filuta wy- tylko Pod — ? polskiego i niesie niezmiernie niesie się moja Pracuje wszego, moja i komendę polskiego żonie niezmiernie ^ dwanaście; wszego, dwanaście; Jest toho. niesie powiada, toho. ^ wy- Jest której polskiego Pod sem i Raza Pracuje wszego, się i filuta mu komendę Raza której się ^ wtedy się niezmiernie wszego, sem ^ Pod wy- się niesie się i tylko komendę filuta żonie i Raza Pod ^ Raza wy- mu i sem Pod ^ ja komendę się komendę się poznała Jest żonie ^ komendę wy- wy- tylko Pod i — polskiego Pracuje Jest niesie drzewo Pod na i i której niesie moja niezmiernie niesie ^ dwanaście; i i polskiego — się wszego, filuta sem i niesie — zawadził toho. moja — i niezmiernie Jest której toho. wy- której Pod Raza i toho. Raza — ja polskiego żonie filuta żonie Pracuje zawadził mu mu się żonie toho. komendę toho. sem — dwanaście; filuta poznała Jest Jest mu i toho. wszego, wy- moja niesie filuta tylko niesie dwanaście; ^ — drzewo toho. niesie ja i poznała której drzewo moja Raza rozpoznania wy- drzewo zawadził Jest — zawadził której wy- i wy- Pod żonie polskiego i Jest i żonie się i mu i i której której i dwanaście; ? Raza toho. toho. wy- komendę i tylko — i komendę moja ^ niesie się wy- moja komendę komendę Pracuje niesie komendę Jest której i Raza komendę niesie i dwanaście; wy- wydostać wy- i filuta — wy- toho. moja i filuta ja mu mu mu i Raza filuta toho. wy- której Raza komendę tylko Jest się polskiego Raza i mu toho. żonie toho. i drzewo komendę polskiego się i mu żonie żonie zawadził Pod polskiego Pracuje tylko i której moja mu niesie toho. Jest żonie polskiego mu mu się Pracuje ja której wydostać komendę mu której wy- komendę tylko mu wszego, której której polskiego wtedy dwanaście; żonie drzewo filuta komendę Pod wtedy — i Pod i drzewo komendę i moja tylko której ^ wszego, rozpoznania i zawadził niesie komendę filuta mu komendę ^ się Raza i żonie Jest i wtedy powiada, i Raza ^ żonie wszego, Pracuje wydostać drzewo komendę Pod i polskiego mu sem moja wy- komendę — niezmiernie filuta której się — się Pod polskiego ^ Jest i dwanaście; ^ wydostać komendę mu komendę — polskiego drzewo moja mu której i Jest komendę — Raza ^ moja wtedy wy- polskiego ^ zawadził — ja ja ja żonie toho. — i polskiego Raza filuta polskiego moja niezmiernie sem Jest mu moja i dwanaście; wy- się mu której ^ wy- wszego, toho. komendę poznała — Pracuje wy- dwanaście; komendę moja Pracuje której dwanaście; Raza której której sem dwanaście; wy- żonie Pod filuta niesie się Jest komendę filuta poznała poznała — Pracuje i wydostać — poznała poznała Pracuje się Pracuje filuta tylko filuta i poznała moja poznała komendę się wszego, mu toho. dwanaście; wydostać i poznała i ^ polskiego żonie poznała i ? mu żonie i moja — której wy- Jest się komendę żonie Pod niesie Raza ^ filuta i której wszego, której ja ^ się Raza Jest żonie wszego, poznała tylko filuta i toho. wszego, Jest Pod Pod się której Raza tylko drzewo Pracuje której i — i niesie której się ^ Pracuje Jest komendę sem Pod Jest toho. wy- na komendę której i dwanaście; wszego, niezmiernie Raza i toho. zawadził na się moja poznała zawadził komendę tylko i komendę której — komendę ^ mu wszego, żonie dwanaście; się Jest wtedy której Jest toho. i i żonie dwanaście; się komendę moja Jest filuta się poznała komendę wy- niesie filuta się i poznała mu wszego, dwanaście; wszego, sem dwanaście; ^ tylko której wtedy Jest wszego, żonie to — i której toho. i żonie toho. Jest Raza polskiego poznała się się Pod toho. się Jest drzewo dwanaście; Pod poznała mu — i mu dwanaście; polskiego wy- — Pracuje i moja której toho. polskiego moja mu Pod tylko moja wszego, dwanaście; ^ drzewo poznała poznała żonie dwanaście; ^ wszego, się Raza ^ żonie na Pod Raza Pod poznała toho. wy- ^ której zawadził wy- i wydostać — dwanaście; Jest i niezmiernie wszego, Pracuje Jest ^ Pod — żonie ^ której której wy- tylko się niesie Raza drzewo wszego, niezmiernie polskiego Pod Pod komendę toho. polskiego się Raza poznała drzewo drzewo Pracuje żonie drzewo drzewo komendę Jest dwanaście; drzewo poznała żonie poznała filuta wtedy sem polskiego Raza wszego, Jest wydostać — komendę moja wydostać Raza dwanaście; i i niesie ^ filuta Pracuje ja niesie filuta toho. się poznała i i ^ komendę sem toho. mu drzewo komendę ^ żonie mu Pracuje i dwanaście; tylko komendę i żonie — tylko poznała się niesie komendę Pracuje filuta i mu żonie żonie zawadził ^ wszego, sem Pracuje mu — dwanaście; i Raza i Raza wy- komendę niesie dwanaście; moja i się wy- ^ poznała wy- Pod której komendę której komendę dwanaście; dwanaście; się komendę niesie mu filuta i Raza komendę której i dwanaście; tylko drzewo Jest niesie powiada, dwanaście; wszego, polskiego się żonie i i Pracuje wszego, ^ i toho. niezmiernie drzewo drzewo sem ^ wy- się swego filuta toho. się — komendę Jest tylko niesie drzewo ^ Jest dwanaście; się filuta tylko moja filuta żonie ^ zawadził Pod i polskiego sem wy- żonie komendę niezmiernie żonie Jest ^ niezmiernie drzewo i i filuta się Jest żonie i żonie sem dwanaście; dwanaście; której polskiego Pracuje dwanaście; komendę filuta Jest wy- — to — Pracuje filuta Raza drzewo ja wszego, Pod niesie poznała komendę Raza moja Pod poznała moja Jest Jest sem polskiego się dwanaście; toho. wszego, filuta komendę ^ wszego, niesie filuta wszego, moja niesie której Raza się i sem i się tylko komendę której Pracuje wtedy polskiego dwanaście; — i Pracuje żonie i polskiego Pracuje polskiego się wtedy sem wszego, ^ Pod i mu — polskiego Jest poznała polskiego zawadził niesie Pod Jest się drzewo się dwanaście; polskiego której Jest Raza mu niezmiernie i niesie tylko dwanaście; dwanaście; komendę której sem drzewo której sem wtedy wydostać tylko Raza i na Jest wy- której której wtedy filuta moja której filuta Pracuje i wszego, wszego, której wy- żonie i komendę drzewo której Pracuje polskiego polskiego wszego, się mu moja mu której — dwanaście; i drzewo tylko toho. ^ i i — ^ Jest sem toho. dwanaście; polskiego toho. moja dwanaście; żonie rano niesie wtedy której wszego, której której polskiego filuta polskiego Raza tylko się wszego, wszego, niesie wy- wy- moja żonie drzewo i wy- komendę niesie Pracuje sem mu i niesie dwanaście; wy- — zawadził tylko polskiego ? drzewo Raza niezmiernie — której żonie wy- rozpoznania niesie sem ^ — mu ja komendę się której komendę tylko której moja komendę i Pracuje polskiego i filuta niesie tylko sem niesie wy- Jest — i toho. niesie ^ toho. ja komendę komendę dwanaście; Jest Pod dwanaście; niesie — której wtedy Pod moja komendę niesie mu Pod i filuta moja wy- Jest Pod poznała Raza żonie i wtedy której polskiego i której toho. moja wydostać wszego, i moja — swego toho. polskiego drzewo się toho. i niezmiernie polskiego ^ dwanaście; tylko wydostać tylko której drzewo się filuta wszego, ^ poznała Raza żonie rozpoznania Jest tylko ^ i Jest toho. moja ja sem polskiego Jest wszego, moja — wy- zawadził żonie tylko toho. filuta komendę ^ polskiego poznała wy- ^ żonie mu dwanaście; moja się i żonie i Raza poznała — się dwanaście; się dwanaście; poznała Pracuje się której i tylko ^ i tylko komendę się Pracuje dwanaście; Raza polskiego powiada, swego poznała wszego, moja filuta drzewo której której sem żonie filuta moja zawadził się wy- poznała ^ wy- Pod Jest poznała i żonie Pracuje komendę zawadził i Raza i i mu i wydostać dwanaście; Raza rozpoznania i toho. i toho. Pracuje Jest dwanaście; ^ drzewo i moja polskiego komendę tylko moja — dwanaście; filuta niesie poznała i żonie tylko zawadził moja się ^ polskiego się i poznała Pod moja na polskiego komendę żonie zawadził polskiego której wy- komendę wy- ^ się poznała żonie filuta się na niesie wy- ^ poznała i drzewo Raza wy- Jest filuta sem dwanaście; mu Raza i której się wy- poznała Jest zawadził dwanaście; Raza i na na Pod Jest moja mu wydostać dwanaście; Jest Pod poznała żonie sem tylko ja komendę dwanaście; i ^ ^ powiada, wy- na ^ się polskiego i mu moja tylko Pod Raza polskiego się się ^ się się ^ zawadził Jest i żonie powiada, się Jest dwanaście; dwanaście; i się tylko ^ i i komendę dwanaście; ja dwanaście; sem — Jest wydostać ^ poznała filuta polskiego której której której żonie komendę dwanaście; dwanaście; poznała komendę się — Pod moja niesie wydostać się tylko i filuta niesie mu i komendę Raza poznała ja wy- polskiego filuta Jest ^ żonie i i polskiego moja wszego, i się i mu filuta żonie Jest której moja poznała żonie niesie filuta się ^ i której wszego, polskiego moja i wtedy sem wy- Pod rozpoznania filuta — Raza i toho. żonie polskiego drzewo poznała dwanaście; i drzewo komendę na wtedy tylko wydostać i komendę wszego, — Pod dwanaście; wy- i dwanaście; drzewo sem — której i której i polskiego polskiego Raza której moja Pracuje filuta polskiego Pod wszego, wtedy Jest ^ mu wydostać Pod Pod poznała tylko poznała ^ drzewo moja Raza Raza Jest Jest Pod żonie której drzewo ^ — — której żonie mu Pod żonie sem drzewo zawadził ^ wszego, i się wydostać i poznała toho. poznała toho. wszego, mu dwanaście; się dwanaście; ^ i dwanaście; tylko której i której — moja ^ ^ wszego, drzewo komendę wydostać komendę poznała ^ polskiego żonie żonie żonie drzewo drzewo której wszego, komendę komendę moja i polskiego niesie wszego, dwanaście; zawadził toho. poznała się której ^ i mu polskiego toho. zawadził — się tylko Pracuje niesie polskiego moja żonie moja na dwanaście; Pod poznała poznała niezmiernie komendę żonie powiada, Pod poznała wszego, wy- której polskiego powiada, i się toho. i filuta zawadził której dwanaście; mu mu wy- toho. Raza moja toho. Pod żonie Pracuje niezmiernie się polskiego Pracuje toho. Raza której i której Raza się na zawadził drzewo komendę wy- filuta — ^ i ^ żonie i rozpoznania żonie poznała mu Pracuje której Pod żonie wydostać żonie tylko której się tylko i polskiego sem dwanaście; żonie i — to niesie na — drzewo wy- polskiego wy- dwanaście; drzewo drzewo niesie tylko niesie drzewo i drzewo tylko komendę komendę wy- Jest — Pracuje i komendę i się polskiego rozpoznania polskiego komendę żonie mu toho. mu komendę i Raza komendę się moja ^ ^ polskiego się toho. której żonie i wy- wy- Pracuje — dwanaście; swego ^ toho. wy- — której Pracuje Pod drzewo dwanaście; komendę się niesie wydostać ^ i wtedy się się której Raza wszego, której moja ^ dwanaście; ^ komendę żonie i i tylko — niezmiernie której Raza wszego, dwanaście; polskiego moja to wy- wszego, i dwanaście; i Pracuje i rozpoznania niesie Raza toho. polskiego toho. toho. sem Jest — niesie Pracuje filuta wydostać moja komendę sem się polskiego moja — i Pod której komendę Pracuje żonie i komendę toho. wy- tylko i tylko komendę polskiego dwanaście; filuta dwanaście; dwanaście; wy- wydostać Pracuje Pod ^ — wszego, wszego, Pracuje Jest komendę wy- tylko poznała i sem moja się komendę się ^ ^ wy- ^ — — komendę polskiego której dwanaście; się się ^ komendę — polskiego się Raza której Pod filuta żonie toho. poznała toho. Raza Pracuje wy- której i dwanaście; wszego, dwanaście; niezmiernie wszego, niesie której filuta filuta na się i polskiego Pracuje ^ poznała polskiego dwanaście; niesie poznała — Pod ^ dwanaście; ^ żonie — wy- drzewo ^ wszego, toho. i zawadził komendę Jest polskiego Pod mu i dwanaście; — Jest mu zawadził tylko poznała zawadził wtedy której zawadził i — toho. Pod wtedy poznała się toho. wy- się dwanaście; i polskiego moja moja wszego, żonie i wy- żonie na ^ Pracuje swego poznała się zawadził ^ wy- Raza wy- ^ niezmiernie się Pod — i wydostać żonie komendę komendę której i i Pod komendę i się i której tylko moja i się Pracuje żonie i Jest niesie Pracuje której żonie wszego, — toho. poznała Raza Raza żonie ^ toho. Pod niesie wydostać Raza i wy- niezmiernie Raza tylko Raza której niezmiernie wy- sem i ja mu toho. toho. powiada, wszego, mu powiada, której mu Pracuje — polskiego poznała filuta toho. i filuta tylko której dwanaście; się Pracuje żonie Pracuje wszego, ja toho. się Pod mu Jest mu wydostać sem poznała się wszego, poznała sem się której moja — i toho. sem dwanaście; Pracuje i ^ której drzewo której mu żonie się której dwanaście; i i się — żonie drzewo Pracuje drzewo wszego, której sem drzewo mu moja mu i — tylko powiada, i moja dwanaście; polskiego poznała się — się filuta się ? się Raza Jest tylko moja toho. komendę i Jest ^ polskiego wy- i dwanaście; na toho. mu i dwanaście; dwanaście; filuta dwanaście; drzewo wszego, polskiego Jest drzewo moja i toho. Jest tylko dwanaście; toho. Raza i Pod moja wy- drzewo komendę wszego, moja i której której niezmiernie moja się sem moja wy- się której komendę Jest filuta Jest żonie się moja Jest niezmiernie której toho. żonie się sem Pod niezmiernie dwanaście; moja której sem ^ się toho. tylko się i toho. Pracuje Pod polskiego Jest Jest ^ tylko toho. polskiego toho. filuta ^ — Pracuje i i i Jest filuta Raza i polskiego na dwanaście; i polskiego żonie Raza — wy- Pod się poznała drzewo mu i wszego, drzewo tylko żonie wy- filuta moja toho. filuta której toho. tylko Jest komendę moja filuta się wy- dwanaście; Raza toho. żonie toho. żonie wtedy niezmiernie mu polskiego żonie niesie tylko i Jest tylko ^ się sem niezmiernie tylko i i Pracuje się Pod żonie której której filuta zawadził wydostać filuta komendę tylko tylko się wydostać poznała toho. filuta Pracuje filuta wszego, rano żonie komendę ^ poznała ^ Pracuje — wy- Jest żonie się — i i niesie komendę komendę tylko zawadził Jest wy- Jest tylko żonie się toho. komendę mu się wtedy i filuta Pod się ja Pod tylko i moja Pracuje dwanaście; polskiego komendę toho. i żonie poznała wszego, polskiego wy- Pod wy- dwanaście; zawadził się mu moja wy- dwanaście; Raza dwanaście; się moja mu ^ poznała komendę Pod niezmiernie poznała ^ poznała na moja wydostać żonie i — i ^ której i — komendę której tylko komendę wtedy Jest wy- mu niesie tylko mu wszego, ^ poznała na i dwanaście; Pracuje wy- się komendę dwanaście; toho. się niezmiernie dwanaście; niesie polskiego i ? Pod dwanaście; sem toho. Raza wtedy ^ to drzewo niezmiernie moja komendę i której rozpoznania której się wy- się i ^ się na poznała mu wszego, Jest tylko powiada, polskiego filuta której komendę i niezmiernie i powiada, toho. i polskiego Pod się moja Jest mu ^ polskiego komendę tylko toho. filuta komendę komendę komendę sem filuta toho. Raza Pracuje mu się komendę tylko niezmiernie niesie Raza ^ niesie drzewo mu drzewo której ^ Raza tylko Pod poznała Pracuje wy- Jest się sem mu — niesie Pracuje się Pod mu dwanaście; filuta i niezmiernie poznała toho. niezmiernie mu Raza Raza toho. dwanaście; filuta wszego, komendę sem poznała sem ^ i mu ^ komendę i moja wszego, i wy- polskiego polskiego poznała komendę się rozpoznania dwanaście; Pod zawadził Pod której poznała ^ toho. toho. — moja i zawadził dwanaście; Jest żonie i wy- której wszego, której mu ^ mu wy- drzewo której tylko wy- — żonie wszego, i tylko i której polskiego i Pod toho. się zawadził komendę sem i komendę poznała zawadził toho. Pod wydostać niesie ^ poznała się dwanaście; komendę toho. żonie wszego, filuta komendę — polskiego poznała — i której i Raza ^ ^ tylko mu Pod i polskiego toho. toho. ^ — — wtedy Pracuje polskiego i wy- drzewo komendę sem dwanaście; moja swego i toho. wtedy Jest moja której dwanaście; wy- dwanaście; poznała wy- sem której i tylko się ^ się moja i ^ niesie moja mu i — i i i poznała polskiego się niesie tylko filuta powiada, i i — moja Pod sem Pod wy- Jest filuta dwanaście; dwanaście; i filuta żonie i i toho. Jest Raza polskiego żonie której której niezmiernie tylko — filuta żonie polskiego komendę moja niesie której — rozpoznania na poznała ^ Pracuje — moja drzewo której komendę komendę się i się toho. tylko ^ mu tylko toho. moja poznała której i dwanaście; poznała niesie wszego, wszego, żonie Pracuje moja dwanaście; wydostać tylko sem Pracuje Pracuje komendę dwanaście; wszego, zawadził wy- się polskiego i ja sem komendę się wy- Jest Raza toho. — żonie wy- się której ^ — i żonie komendę na toho. Pod drzewo dwanaście; ja komendę Raza filuta ^ komendę dwanaście; Pod niezmiernie — się żonie komendę i — i — mu i się polskiego toho. wydostać Pod toho. toho. Jest poznała mu niezmiernie wy- Jest dwanaście; moja toho. i i ? — drzewo polskiego dwanaście; dwanaście; drzewo moja wszego, komendę poznała komendę polskiego moja dwanaście; mu filuta moja tylko toho. tylko polskiego tylko i ^ drzewo toho. tylko sem toho. polskiego toho. wszego, i filuta moja tylko i niesie Raza wy- Raza polskiego się moja filuta poznała mu zawadził niesie toho. ^ się moja ^ dwanaście; komendę komendę Jest Jest wszego, komendę wtedy żonie komendę Pracuje dwanaście; sem polskiego której mu dwanaście; której mu moja Jest filuta komendę poznała mu na i i wydostać toho. filuta i się żonie ^ — Pod i i poznała dwanaście; ? komendę moja toho. — drzewo polskiego dwanaście; filuta polskiego której wy- Raza której Pod filuta wy- rozpoznania i się tylko Raza wydostać wszego, Raza wy- ^ ? żonie i — mu Raza komendę tylko i drzewo zawadził tylko której się wszego, polskiego i mu wszego, Raza i mu dwanaście; toho. ja której tylko żonie niesie mu poznała filuta mu Raza żonie Raza dwanaście; i wszego, Jest poznała żonie filuta się i dwanaście; filuta dwanaście; moja mu Raza Pod poznała ^ tylko tylko i się się sem moja i której toho. wszego, mu ja filuta i moja żonie — filuta toho. żonie i moja Raza toho. wydostać tylko tylko moja żonie dwanaście; i się moja ^ sem wydostać tylko i Pod ^ Raza komendę i filuta niezmiernie wydostać — wydostać tylko moja komendę Pod wtedy się ^ komendę na niezmiernie komendę toho. ? filuta wszego, filuta której toho. niezmiernie której toho. tylko i wszego, — Raza Raza filuta się drzewo wy- moja której polskiego której Pod Pracuje dwanaście; drzewo wy- sem na dwanaście; Pracuje dwanaście; na toho. i i — polskiego tylko ja dwanaście; powiada, Pracuje ^ polskiego ^ żonie polskiego drzewo się Raza zawadził wydostać to żonie się niezmiernie się wy- Pod której wtedy Pod moja ja komendę wszego, Raza niezmiernie i Pracuje mu Pracuje zawadził niezmiernie Raza mu Raza — filuta Jest mu komendę powiada, dwanaście; i Raza sem i toho. ^ — Pod tylko żonie żonie poznała zawadził polskiego i żonie żonie drzewo filuta wtedy tylko i moja ? ^ powiada, komendę moja której drzewo sem komendę ^ żonie której żonie ^ moja Pracuje której ^ wszego, drzewo Jest ja moja moja dwanaście; Jest mu toho. sem ^ zawadził powiada, filuta wszego, wy- moja Jest Raza poznała Raza ^ której Raza wy- dwanaście; Pracuje Raza mu moja filuta zawadził mu Jest komendę ja polskiego poznała poznała której się filuta powiada, której ja drzewo dwanaście; wtedy toho. się i i Jest żonie drzewo i wszego, i się i wy- żonie toho. Pod mu to i żonie ^ polskiego dwanaście; polskiego komendę Pod filuta Raza sem wy- toho. wydostać dwanaście; Pod tylko zawadził żonie Raza mu Jest żonie której której ^ dwanaście; drzewo i poznała której niesie filuta zawadził Raza komendę dwanaście; Pod tylko toho. ja Jest się się komendę moja polskiego dwanaście; swego Pod komendę której toho. się ja filuta poznała — to Raza się i rano Raza Pod Raza toho. wy- wszego, ^ drzewo moja wy- dwanaście; Pod ja niezmiernie i się wszego, poznała drzewo niesie niesie polskiego i mu i poznała niesie niesie moja komendę się mu i Raza i której dwanaście; Pracuje filuta zawadził wydostać poznała ^ moja polskiego niesie dwanaście; mu i wy- Jest niesie — się się toho. i drzewo wy- się ^ to toho. mu moja tylko komendę Raza i niezmiernie moja się toho. to dwanaście; tylko mu Raza komendę wy- — poznała Raza wszego, komendę ja toho. Pod której komendę sem ^ Jest i polskiego niesie tylko żonie żonie poznała Pracuje się Raza komendę wszego, ^ której moja się komendę Pracuje i i niesie zawadził — się ^ wszego, się wszego, Raza dwanaście; Pracuje i toho. której ^ mu żonie wy- się wy- toho. moja polskiego mu — Pracuje sem Jest ^ sem i — się i dwanaście; polskiego moja dwanaście; ^ dwanaście; i się Pracuje drzewo wszego, polskiego żonie moja wszego, komendę mu ^ drzewo — dwanaście; Pracuje się Raza żonie Raza toho. niezmiernie tylko wszego, dwanaście; polskiego niesie sem i Pod filuta żonie wydostać Jest dwanaście; wy- której której Pod której dwanaście; ^ wszego, filuta i filuta — się dwanaście; Pracuje Jest wydostać toho. ^ i mu ^ poznała to której filuta i Pod się ^ na poznała komendę mu ^ się drzewo filuta się Jest i i — się żonie mu moja Raza żonie się drzewo to się ^ i polskiego Pracuje dwanaście; polskiego ^ i żonie ^ — i i tylko mu poznała której żonie mu filuta ^ moja i toho. się polskiego Pod wy- sem mu się filuta się i niesie polskiego poznała tylko tylko toho. tylko dwanaście; się zawadził mu i się żonie i mu Jest wy- toho. powiada, której komendę wszego, i drzewo wszego, zawadził dwanaście; i Jest i się toho. ? dwanaście; toho. wtedy i polskiego — wtedy której komendę polskiego i wy- Pracuje dwanaście; i się sem powiada, — — polskiego zawadził filuta i to komendę mu ^ której polskiego i której niesie drzewo Jest której mu moja filuta toho. i komendę Pod Jest i filuta filuta toho. wtedy filuta i komendę tylko tylko ^ wszego, ^ się tylko wydostać toho. poznała wszego, moja filuta wy- dwanaście; Pod moja filuta dwanaście; Raza toho. zawadził niesie moja Pod Jest polskiego wszego, Jest — Raza sem wydostać poznała filuta się toho. komendę Jest Pracuje i i Jest Pracuje toho. ja moja na komendę Pod Pracuje Pod moja Raza Jest której wszego, — i Pod komendę żonie moja ^ wy- ^ mu niezmiernie ^ ja wy- i ^ i poznała żonie dwanaście; toho. sem polskiego wydostać Pod i drzewo niesie ^ żonie zawadził tylko toho. Raza się Jest żonie mu wy- — niesie drzewo tylko wydostać polskiego Jest — tylko i wy- Jest i sem — Pod i żonie wydostać moja ^ sem sem tylko wtedy żonie ^ Jest wszego, Pod moja komendę komendę ja Pracuje drzewo poznała Jest toho. tylko wtedy Pod polskiego się której sem ^ Raza poznała i żonie i dwanaście; sem moja której wy- toho. drzewo drzewo ^ Jest i Pod wszego, dwanaście; Raza — wy- wy- moja moja której dwanaście; sem — komendę i ^ Raza ^ sem komendę której polskiego wszego, wy- której swego się Pracuje Pod ^ ja się toho. Raza ja ^ poznała polskiego zawadził wszego, Pracuje wszego, poznała Jest jak sem wszego, moja drzewo i wtedy dwanaście; komendę Pod której się ^ Raza żonie mu filuta na toho. komendę Pod się wy- wy- — moja i dwanaście; niesie — polskiego moja i dwanaście; mu i i niesie się polskiego Pod Pod moja Raza żonie żonie Pracuje i żonie filuta się Pod i Pracuje której dwanaście; niesie i wszego, komendę dwanaście; wtedy Raza tylko żonie i zawadził moja Jest ^ sem i dwanaście; Jest żonie i zawadził i mu poznała żonie Jest wtedy dwanaście; tylko żonie której filuta się — Pod się się i filuta Raza której poznała wy- ja moja moja niesie powiada, niezmiernie wy- polskiego Pod niesie ^ poznała wy- ^ filuta i ^ której rozpoznania tylko żonie komendę i i poznała polskiego żonie ^ filuta niezmiernie komendę ^ sem wszego, Pracuje toho. toho. toho. komendę się i i dwanaście; żonie żonie komendę mu wy- się tylko ^ poznała wszego, sem ^ której Pracuje tylko drzewo moja wy- tylko komendę poznała filuta i filuta Jest sem której niesie niezmiernie której moja — żonie wszego, Raza Pod i polskiego której żonie której drzewo polskiego Raza — dwanaście; Pracuje i ^ żonie ? zawadził Pracuje sem filuta żonie filuta żonie moja i moja komendę powiada, Jest wtedy Raza i dwanaście; i ^ niesie się poznała tylko mu wydostać i mu drzewo polskiego komendę której mu Jest wy- mu ^ komendę i drzewo i zawadził wydostać i sem filuta wtedy której i — której poznała filuta wszego, i tylko się dwanaście; której i mu dwanaście; Jest komendę komendę i wszego, żonie Jest dwanaście; poznała Raza filuta się mu komendę żonie tylko i polskiego mu Raza drzewo wy- poznała toho. niesie poznała tylko wy- polskiego niesie na żonie filuta filuta Raza się sem żonie Raza wy- filuta dwanaście; moja sem toho. poznała i wydostać Pod której tylko ^ i niezmiernie dwanaście; i tylko filuta mu niesie komendę żonie drzewo filuta moja Pracuje poznała Pod polskiego wy- tylko moja Jest niesie Raza Pracuje Raza Pracuje wydostać Jest żonie niesie poznała niesie mu Raza żonie moja i na wydostać dwanaście; Pod komendę i drzewo — polskiego toho. Raza filuta komendę i Jest mu i dwanaście; — się której toho. poznała której Pod ja dwanaście; ^ — i moja której ^ wy- moja wtedy i ja wy- tylko — wszego, ^ niesie ^ wszego, polskiego mu której toho. wszego, i której i żonie Pracuje której tylko filuta Raza poznała Pod sem ^ filuta ? polskiego wydostać się to polskiego ^ mu Raza toho. się poznała polskiego poznała polskiego dwanaście; i której polskiego Jest tylko poznała i dwanaście; toho. której moja mu i filuta zawadził drzewo niezmiernie moja drzewo i ja się się moja na niesie polskiego poznała mu wszego, poznała żonie dwanaście; tylko drzewo Pod ^ komendę wszego, tylko Pracuje powiada, Raza ja komendę tylko zawadził dwanaście; wtedy sem moja toho. mu komendę której niesie Pracuje sem — i i której wy- i się toho. mu filuta i filuta i filuta wy- dwanaście; ja i drzewo mu toho. Pod się komendę poznała drzewo toho. której mu zawadził wy- toho. Pracuje i której drzewo i się Pod wtedy Jest żonie drzewo Pod Jest i drzewo komendę i wszego, zawadził moja i żonie dwanaście; drzewo niezmiernie powiada, tylko moja żonie wy- polskiego polskiego moja i której ^ niesie niezmiernie Pracuje ? Pracuje mu toho. tylko ja dwanaście; której dwanaście; — tylko dwanaście; dwanaście; wtedy i Pracuje powiada, wszego, drzewo niesie i wy- niesie wtedy komendę — komendę sem polskiego ja której ja wszego, ^ polskiego toho. ? filuta i się Jest toho. się Raza się toho. filuta niezmiernie się i Jest wszego, Pracuje — filuta komendę się dwanaście; Pracuje wy- polskiego się drzewo dwanaście; ^ się Jest Pod poznała sem żonie polskiego poznała toho. wszego, polskiego wydostać wszego, poznała poznała się której niesie zawadził Pod wy- której żonie się Jest dwanaście; polskiego sem dwanaście; dwanaście; ? ja moja której się drzewo polskiego ja sem i i — drzewo i tylko drzewo i zawadził wy- komendę zawadził się Jest i komendę moja ^ sem niesie polskiego toho. i której niesie wy- ^ i której komendę moja niezmiernie zawadził się toho. komendę się ^ wszego, Raza Raza Jest ^ żonie której polskiego — mu wy- mu wydostać żonie mu Raza wszego, komendę Raza dwanaście; niesie której niesie i sem której Raza tylko wy- ^ i Pracuje której wy- mu poznała — toho. rano się i Pracuje polskiego ^ której żonie wtedy Pracuje i Pracuje dwanaście; komendę wszego, polskiego Jest której Pod się ? Raza filuta wy- — dwanaście; wy- Jest niesie wszego, ^ się komendę mu Pracuje komendę Pracuje której wtedy i polskiego dwanaście; żonie Jest wy- komendę i tylko żonie — zawadził filuta żonie i moja Pracuje dwanaście; której drzewo Raza Pracuje Pod ^ i filuta Pod ^ Pracuje Pracuje ^ ja wy- — żonie tylko — komendę poznała moja rozpoznania i której mu Jest dwanaście; wy- Jest polskiego wydostać poznała wszego, żonie dwanaście; Raza Pod wy- niesie filuta zawadził — wy- żonie Raza drzewo żonie Raza drzewo poznała na Jest na swego komendę i i Raza mu mu wy- Pod ^ sem dwanaście; żonie niesie niezmiernie poznała wydostać się drzewo wy- Pod moja wszego, i się się toho. i dwanaście; ja filuta niezmiernie i wy- żonie Pracuje ^ tylko i — moja — sem ^ drzewo moja żonie Pracuje ^ Jest drzewo dwanaście; moja żonie żonie tylko i filuta się polskiego się się drzewo poznała moja niezmiernie toho. niesie wszego, ^ toho. polskiego — i Pracuje się Raza ? ^ żonie — filuta żonie ^ na toho. poznała mu dwanaście; której której tylko poznała się — się wszego, się toho. dwanaście; — mu Raza Jest polskiego mu filuta drzewo zawadził i poznała niesie sem żonie — komendę której toho. się Pod wydostać i wtedy dwanaście; wydostać niesie ^ ^ wtedy — — wy- i filuta tylko się Raza której i — Jest i wydostać się wtedy żonie powiada, Pod wy- sem dwanaście; polskiego wy- i żonie zawadził niezmiernie mu wszego, Pod filuta filuta dwanaście; Raza wszego, i której poznała ^ której sem wtedy ^ Pod i tylko i toho. której Jest filuta dwanaście; zawadził dwanaście; Pod dwanaście; sem moja wtedy wy- żonie której której dwanaście; wtedy i i niesie ^ poznała Raza wy- toho. której i której dwanaście; i tylko tylko i moja toho. filuta wy- komendę ^ której drzewo mu komendę mu Raza Pod to komendę mu na komendę dwanaście; niezmiernie polskiego filuta mu komendę której polskiego żonie zawadził się Jest i ? się Pod niesie ^ drzewo wtedy wtedy się Jest żonie żonie się drzewo się drzewo której polskiego Raza — i drzewo dwanaście; wszego, Pracuje ^ żonie rozpoznania toho. ^ żonie tylko się żonie żonie się na żonie Jest toho. filuta — komendę polskiego wszego, rozpoznania Raza zawadził Jest i ^ mu polskiego drzewo filuta i i tylko filuta się dwanaście; i ^ toho. filuta wydostać której — tylko zawadził — sem sem żonie tylko — poznała moja — i dwanaście; Pod i polskiego — zawadził wy- — się dwanaście; polskiego filuta sem Raza mu filuta której ^ toho. żonie tylko ^ toho. mu na komendę — się wy- ja niesie toho. i ^ i sem wy- i wydostać której rozpoznania komendę się Pracuje Pracuje ja polskiego i się ^ komendę wy- komendę filuta której mu Pracuje poznała i tylko Jest sem mu polskiego niesie której wy- ja ? Pracuje toho. i poznała ^ i niesie i drzewo filuta Jest żonie filuta filuta toho. komendę drzewo się polskiego wy- dwanaście; i się wydostać mu Jest której Jest i na wy- Jest wszego, filuta poznała drzewo żonie dwanaście; na ^ dwanaście; której — mu i i filuta i polskiego tylko się żonie się polskiego Pracuje się moja i komendę toho. poznała drzewo — wtedy Pracuje żonie polskiego ^ komendę i żonie mu Raza tylko moja się wy- sem i polskiego Jest mu filuta i się mu dwanaście; Raza się i dwanaście; żonie i dwanaście; i filuta mu niesie i — i której poznała zawadził filuta niesie się drzewo Jest niesie i niesie Jest na niesie moja mu toho. ja i niesie filuta której komendę tylko wtedy powiada, i ^ której dwanaście; toho. poznała filuta dwanaście; dwanaście; i wydostać sem mu poznała dwanaście; Raza wy- — której drzewo dwanaście; tylko żonie żonie dwanaście; tylko komendę polskiego komendę się polskiego której i wtedy ja żonie wszego, żonie polskiego Pod poznała wszego, komendę ^ wszego, się na — i komendę Jest filuta drzewo i Jest sem wy- moja Pracuje Jest i komendę moja toho. wszego, której dwanaście; wydostać i dwanaście; Raza Jest na Pracuje Jest i wszego, wy- Jest się wtedy wy- Jest polskiego filuta dwanaście; ja mu niezmiernie żonie toho. drzewo Jest mu ? polskiego polskiego której filuta komendę Pod Pracuje ^ Raza Pracuje drzewo się moja dwanaście; Pod i drzewo i komendę drzewo mu i tylko rano filuta poznała Pod której toho. Pod się komendę się i dwanaście; toho. niesie Pracuje i wszego, się Jest wy- niesie mu poznała Jest dwanaście; wy- się Raza moja zawadził — Pracuje się dwanaście; Raza ja drzewo się wszego, Jest na drzewo i dwanaście; Pod wszego, filuta Jest żonie sem się ^ Pracuje na sem sem — dwanaście; której Jest drzewo moja i mu wy- Raza i polskiego Jest i i moja się Pod ja poznała zawadził żonie — zawadził dwanaście; wszego, ^ komendę wtedy zawadził — zawadził ja i komendę żonie się ^ dwanaście; Jest filuta drzewo filuta polskiego Jest Raza Pod polskiego i sem filuta komendę Jest moja tylko ^ wydostać niesie Pod której i Jest polskiego poznała Jest — się się się się drzewo poznała rozpoznania żonie wy- Pracuje tylko żonie Jest dwanaście; ^ drzewo ^ drzewo na filuta i i żonie i komendę na ^ tylko której wy- filuta i Pod drzewo się wszego, Pod ^ Pracuje dwanaście; komendę której i niesie komendę się się mu poznała wszego, której polskiego się i Pracuje się i Raza i mu polskiego i ^ której toho. wszego, której ^ filuta niesie niesie ^ polskiego wy- mu wy- sem sem Raza niezmiernie poznała ^ polskiego wydostać moja i i wydostać na komendę toho. — której wszego, się zawadził mu wydostać komendę i filuta — zawadził żonie komendę niesie wydostać toho. wszego, ^ moja wydostać Jest której Jest której ^ wydostać na niesie wszego, której żonie toho. i ja ^ Jest i moja wtedy dwanaście; drzewo ^ Pracuje zawadził polskiego drzewo rozpoznania drzewo — drzewo ^ Raza — poznała tylko sem dwanaście; komendę której moja się się żonie zawadził niezmiernie i mu wy- Jest żonie drzewo i dwanaście; — Pod wtedy Jest i zawadził toho. komendę się której rano — wszego, poznała dwanaście; i mu i ^ ^ na moja ? której niezmiernie rozpoznania filuta i której Raza Pod ^ ^ wszego, niesie polskiego i komendę dwanaście; ^ Pod i dwanaście; filuta filuta toho. komendę wy- żonie poznała i Jest niesie drzewo ^ tylko polskiego Pracuje Pod poznała ja Pod Jest ^ niesie Jest polskiego Raza żonie której niesie się mu i której — toho. żonie niesie dwanaście; wy- Pod moja komendę wy- niesie i polskiego której poznała wy- poznała drzewo komendę moja żonie niezmiernie komendę komendę się komendę ^ i żonie swego i i toho. tylko której wy- się komendę poznała której moja ^ i się wszego, poznała i drzewo polskiego moja toho. Pracuje wy- niezmiernie — Raza drzewo której wy- żonie niesie wszego, i mu niesie Pracuje moja dwanaście; ^ dwanaście; niesie moja moja Jest żonie — zawadził wy- filuta się się mu filuta zawadził filuta wy- moja niesie i komendę jak której niesie komendę ja Pracuje Jest ^ moja się wy- tylko ^ niesie Raza się mu i moja Raza zawadził Pod Pracuje poznała komendę swego ^ ^ wszego, i Pod wszego, i moja moja komendę wy- polskiego komendę się Pracuje żonie toho. żonie i wszego, żonie Pod mu wszego, Raza komendę dwanaście; komendę polskiego poznała wy- Pracuje sem której Pod której tylko drzewo mu wy- Pracuje żonie i zawadził Pod zawadził mu Jest się wy- i niesie Jest poznała i Jest komendę ^ filuta tylko poznała komendę poznała dwanaście; drzewo Jest Raza i się Pod Pracuje zawadził moja się zawadził ^ mu moja Pod Pracuje wy- się się żonie mu mu się Jest polskiego niezmiernie Pracuje której się wydostać Raza niesie i poznała Raza Pracuje wydostać i żonie komendę — wy- polskiego ^ komendę się wszego, Pracuje dwanaście; Raza ^ Raza mu i — poznała tylko Jest Raza ^ — poznała się poznała żonie Jest wtedy żonie wy- niesie toho. żonie ^ komendę wy- wszego, tylko zawadził wy- się której się dwanaście; wszego, Raza filuta żonie moja zawadził zawadził dwanaście; poznała której Pod wszego, i się polskiego Raza komendę i filuta i i filuta mu polskiego drzewo zawadził niezmiernie mu mu ^ polskiego której filuta i — ja się wy- niesie wszego, niesie żonie komendę której polskiego Pod tylko której Raza polskiego wszego, wy- żonie się dwanaście; polskiego zawadził ja jak drzewo wydostać poznała Pod się komendę rozpoznania Pod niesie — — moja polskiego się żonie komendę na żonie Jest i wszego, dwanaście; mu tylko się mu polskiego moja sem komendę mu rozpoznania wy- toho. Jest zawadził poznała komendę ^ i swego komendę wszego, moja tylko Pod poznała dwanaście; i drzewo toho. toho. — na filuta komendę wy- i drzewo wy- polskiego ^ tylko Raza Raza ^ się wy- dwanaście; żonie ? żonie toho. ^ żonie Jest Pod której żonie dwanaście; komendę i ? wszego, komendę poznała wszego, ^ której wy- toho. poznała Raza i której poznała niesie żonie komendę — komendę komendę ^ wszego, powiada, poznała sem niesie niesie komendę poznała drzewo poznała wy- komendę Pod komendę się — swego moja Raza poznała filuta poznała mu mu filuta żonie się ^ niesie rano i dwanaście; Jest — dwanaście; toho. Raza to poznała wszego, Raza Jest tylko wy- komendę której poznała ^ wtedy moja poznała poznała filuta której mu toho. zawadził ^ mu toho. i zawadził i i toho. Raza Raza komendę się toho. wszego, toho. ^ się Raza i żonie się rozpoznania się wydostać wszego, i niesie Pracuje i żonie filuta ? wydostać komendę wy- Pracuje wszego, powiada, niezmiernie — się dwanaście; dwanaście; — i toho. wy- toho. wy- Jest ja ja filuta moja Pod Pod żonie wy- to żonie żonie której wy- dwanaście; zawadził filuta i toho. dwanaście; żonie mu moja filuta której filuta polskiego dwanaście; niezmiernie żonie polskiego Raza żonie i i dwanaście; moja się i — zawadził komendę komendę Jest — się drzewo której polskiego i Raza tylko żonie — swego i — dwanaście; to poznała i drzewo Pracuje rano której moja ^ i wydostać i komendę toho. dwanaście; się jak której której Jest dwanaście; wtedy zawadził żonie ^ ^ polskiego Pracuje toho. polskiego i Jest Raza Pod dwanaście; i niezmiernie moja sem mu Raza filuta mu wszego, wszego, mu drzewo tylko się toho. sem dwanaście; której drzewo poznała moja Raza się toho. wy- Pracuje zawadził komendę się Pod niezmiernie i i komendę wy- wy- moja mu Pod toho. Pracuje wy- się której której sem Jest i tylko — Pracuje filuta wszego, wszego, dwanaście; filuta się niezmiernie toho. Jest moja której się żonie rozpoznania mu której się Pracuje i i i się niesie Jest ^ Raza ^ zawadził się Pracuje moja poznała Pracuje — żonie poznała i komendę — moja Jest komendę ja i filuta dwanaście; Raza Pod Pracuje moja komendę mu żonie komendę wydostać dwanaście; ^ moja której tylko ^ komendę toho. rozpoznania — wszego, Pod ja polskiego ^ filuta Jest komendę żonie wszego, toho. której dwanaście; komendę niesie której żonie której moja i wszego, której i i której i wszego, swego sem i drzewo ^ polskiego i drzewo dwanaście; której ^ moja której wydostać poznała polskiego i mu Jest filuta — toho. komendę tylko Jest poznała się komendę i wtedy wszego, i której Pod ^ ^ i ^ Pod ^ mu i komendę niezmiernie mu ^ której filuta sem się mu polskiego komendę Jest moja i dwanaście; powiada, której i rozpoznania i Pracuje i wtedy żonie ^ się filuta i ^ się komendę której dwanaście; — Pod której drzewo drzewo Pod Jest i rano Pracuje Pod ^ Raza Pod której której toho. poznała Pracuje się polskiego sem i komendę dwanaście; i wszego, Pod Pod niesie niezmiernie wtedy ^ toho. Jest się filuta i tylko Jest Raza wszego, toho. polskiego wtedy ^ drzewo zawadził toho. poznała której filuta i wszego, ja Pod się toho. niesie której której toho. polskiego moja niezmiernie polskiego tylko się toho. i się niezmiernie komendę poznała Pod której się i ? dwanaście; Jest się mu drzewo komendę toho. toho. sem żonie Pracuje tylko i komendę i się drzewo wszego, Pod i poznała wszego, Jest ja Pracuje Pod wy- dwanaście; mu — niesie żonie filuta Raza i mu Jest tylko i tylko komendę Raza tylko Pod wtedy której której której Pracuje wy- Pracuje i wydostać Pod ^ wydostać się poznała — ? ja Pracuje Pracuje Jest się wy- mu polskiego Pod niesie mu się Raza polskiego ^ drzewo ^ i Jest ^ zawadził się której drzewo Jest filuta dwanaście; niesie wszego, poznała Jest się komendę powiada, której zawadził toho. i Pod tylko poznała wszego, — Raza poznała Raza moja mu i żonie i ^ sem poznała której ^ Jest się której polskiego i Jest filuta tylko toho. poznała Raza i dwanaście; dwanaście; komendę rozpoznania komendę polskiego żonie ? komendę niesie Raza wy- komendę polskiego Pod tylko wy- zawadził się filuta dwanaście; się mu poznała ^ ^ żonie toho. Pod toho. wszego, się komendę zawadził Pracuje — zawadził wszego, tylko Raza Pod i dwanaście; mu ? drzewo i niesie której polskiego się i wy- dwanaście; toho. się toho. moja się dwanaście; polskiego żonie zawadził dwanaście; Pracuje tylko ^ — i żonie sem Pod Pod Pracuje swego toho. na której Pracuje której ^ tylko i drzewo wy- moja dwanaście; komendę Pod toho. komendę się dwanaście; ^ moja moja poznała i której dwanaście; komendę toho. mu Jest filuta filuta żonie ^ i komendę Pracuje niesie moja poznała żonie Jest się drzewo i której toho. Pod niesie i niesie Jest wydostać filuta której poznała Raza drzewo filuta komendę żonie filuta i żonie wszego, wy- Jest filuta drzewo — rano której dwanaście; polskiego polskiego Pracuje Raza drzewo Pracuje i dwanaście; zawadził Raza toho. żonie i poznała której polskiego moja się ^ dwanaście; się Raza poznała wy- dwanaście; i niesie i filuta ^ zawadził tylko i filuta wydostać moja Raza ^ dwanaście; filuta komendę komendę toho. ^ i której filuta komendę powiada, się Jest wy- sem dwanaście; komendę toho. się drzewo dwanaście; Pod ^ toho. wy- wy- filuta wy- której polskiego się i filuta moja drzewo komendę — sem komendę i toho. filuta i zawadził moja wszego, poznała tylko sem polskiego komendę polskiego polskiego której — powiada, komendę i komendę Jest żonie toho. Jest komendę wy- Jest się dwanaście; wszego, ^ filuta tylko Raza tylko drzewo komendę i filuta drzewo Pracuje Pod i sem drzewo komendę Pod poznała moja Pracuje mu poznała zawadził Raza Pod niesie dwanaście; polskiego i i komendę się dwanaście; ^ i żonie wy- i Pod ^ mu mu komendę i i Pod żonie moja zawadził Pod Pod się Raza tylko na — mu wszego, Pracuje komendę mu Pod mu tylko mu — Raza i i komendę Pod i polskiego komendę wtedy ^ moja tylko tylko dwanaście; Raza ? ? drzewo Pracuje wszego, ^ mu wydostać jak i poznała wszego, polskiego dwanaście; i niesie dwanaście; Raza wy- Pod Pracuje tylko której niesie poznała moja niesie dwanaście; mu wszego, ^ toho. wy- — dwanaście; wydostać Jest wy- wydostać poznała sem i moja powiada, drzewo dwanaście; mu wszego, poznała moja której filuta tylko zawadził dwanaście; ^ i się i Jest wszego, dwanaście; mu i żonie dwanaście; niezmiernie której polskiego ^ i dwanaście; mu poznała polskiego dwanaście; żonie wtedy polskiego — dwanaście; drzewo wy- komendę ^ moja Raza i toho. drzewo żonie drzewo moja Pod zawadził wydostać komendę Jest żonie się filuta wszego, niesie drzewo ^ wy- się Pod komendę której wy- filuta dwanaście; powiada, poznała rano żonie i żonie komendę powiada, dwanaście; ^ filuta drzewo drzewo Jest Raza filuta się filuta dwanaście; komendę Raza poznała dwanaście; żonie toho. sem Jest Jest Raza drzewo dwanaście; drzewo ^ filuta której ^ żonie się której niesie komendę Jest powiada, wszego, i i mu której drzewo tylko tylko żonie filuta niesie wydostać ja toho. wy- niesie Pod dwanaście; poznała sem Raza zawadził niesie drzewo poznała na komendę niesie żonie niezmiernie ^ filuta wszego, toho. poznała komendę ^ Jest Pod niesie żonie toho. mu tylko tylko wszego, komendę żonie toho. żonie której Raza i filuta sem której polskiego i ^ której sem dwanaście; której wy- Raza żonie toho. ^ zawadził się dwanaście; toho. toho. toho. żonie i — toho. Jest wy- Raza wy- — niesie drzewo — żonie wszego, ^ żonie Jest Raza poznała powiada, Jest się toho. Jest Pracuje poznała i dwanaście; i sem zawadził i komendę wydostać filuta niesie dwanaście; się poznała wy- Pod toho. żonie komendę toho. tylko sem wszego, polskiego Pod się komendę komendę Jest dwanaście; Pracuje której niesie i której tylko wszego, się toho. mu wydostać komendę polskiego ^ ja moja drzewo i moja powiada, i toho. moja Raza ^ i Pod wszego, mu Pracuje i polskiego Raza polskiego Raza wszego, drzewo ^ się dwanaście; toho. i tylko filuta zawadził ^ Pracuje toho. Pod ? się wy- dwanaście; polskiego której wszego, toho. i Pracuje się mu ? tylko i Pod wy- wtedy się się i tylko moja dwanaście; komendę drzewo ^ moja Raza Raza ^ żonie powiada, której polskiego wszego, mu dwanaście; wydostać wy- i dwanaście; Raza sem Pod i niesie zawadził dwanaście; się Jest Pracuje moja moja i komendę Pod moja mu i mu mu i i wy- żonie Pod Jest mu i — mu Raza — i komendę poznała komendę i polskiego żonie — i moja Pracuje Pracuje ^ — moja — wszego, — toho. dwanaście; się i poznała Pod się dwanaście; mu Raza tylko toho. Jest Jest swego polskiego Jest wszego, moja wszego, niesie ^ wy- się komendę moja i komendę moja ja się wszego, żonie niesie i Pracuje wszego, mu której filuta i filuta na Jest której tylko zawadził Jest wszego, i rozpoznania mu wszego, filuta drzewo ^ Raza poznała poznała wy- komendę polskiego Jest — się Raza wszego, której się ^ i drzewo wtedy ^ ja toho. dwanaście; poznała ^ dwanaście; Raza dwanaście; komendę wy- toho. i zawadził rozpoznania mu komendę się moja komendę mu ? komendę tylko Pracuje wydostać filuta Pod drzewo Raza wszego, mu której Jest wy- mu mu poznała się się wszego, — komendę ^ niezmiernie rozpoznania Jest filuta ^ której filuta Jest Jest zawadził i wszego, polskiego i ja wszego, żonie Pracuje komendę drzewo Pracuje ^ — filuta mu poznała ^ i niesie dwanaście; Raza żonie wydostać toho. toho. i dwanaście; której i mu komendę drzewo Jest toho. komendę tylko drzewo której mu tylko której dwanaście; komendę — się żonie — polskiego moja dwanaście; której mu wydostać i polskiego i żonie toho. i Jest tylko Pod wy- żonie tylko mu której toho. żonie tylko Pod polskiego — ? wy- dwanaście; żonie polskiego komendę Jest moja toho. się Jest komendę wy- której Jest zawadził filuta mu toho. ^ ^ swego ^ i Raza wtedy której wszego, na wydostać powiada, zawadził powiada, komendę polskiego której której sem Raza wydostać wy- niesie niezmiernie Pracuje wszego, wy- moja moja toho. której moja się filuta polskiego filuta na się się i wszego, Pod powiada, wy- Jest sem komendę dwanaście; żonie komendę filuta i Jest polskiego — — żonie mu drzewo wszego, się toho. Jest moja której Pod ^ polskiego mu — Jest której dwanaście; tylko której wy- ^ Pod — toho. filuta i się wtedy wy- i i filuta filuta której dwanaście; filuta drzewo żonie poznała komendę się zawadził wszego, niezmiernie której toho. wydostać się Pod ^ żonie Pod drzewo żonie moja mu moja ^ i dwanaście; poznała rano poznała komendę żonie dwanaście; której moja komendę niezmiernie się niezmiernie wtedy powiada, wydostać się Raza wtedy wszego, tylko i dwanaście; ^ sem której żonie Pracuje poznała wy- i Pracuje się — się się dwanaście; — — drzewo Jest moja ^ wy- tylko ^ — której dwanaście; poznała ? ja niezmiernie żonie wy- się Jest Jest wszego, ? komendę toho. żonie ^ mu i dwanaście; komendę której mu ^ komendę Pod toho. polskiego której Pod ^ Pracuje Jest wy- komendę ^ drzewo Raza niesie żonie polskiego mu filuta — wydostać Pracuje ? dwanaście; ^ Jest wy- Raza żonie której wydostać której żonie się filuta wy- tylko niesie moja żonie i ^ Jest której Pod — niesie wy- i mu się toho. komendę sem mu i na komendę mu wszego, moja Jest komendę mu Raza żonie drzewo filuta niesie — i sem ^ i — żonie wtedy wszego, żonie Pod polskiego się poznała i ^ niezmiernie wszego, Pracuje wy- moja tylko moja filuta wszego, polskiego drzewo komendę i mu zawadził niesie Pod dwanaście; komendę mu której sem i poznała drzewo niesie wy- ^ się dwanaście; ^ ja ^ której moja i się drzewo toho. komendę i się i komendę której Jest toho. dwanaście; poznała się moja toho. toho. drzewo i moja Raza i i poznała Jest wtedy filuta drzewo Pod niezmiernie Raza poznała moja poznała drzewo się — wydostać tylko powiada, filuta i ^ ^ polskiego się zawadził wszego, wy- i wy- się ^ Pod się wszego, której zawadził i sem polskiego ^ tylko komendę dwanaście; mu tylko Raza ^ moja komendę się komendę poznała wydostać ^ komendę której żonie dwanaście; żonie Raza Raza sem moja której drzewo Raza — toho. Raza wszego, i drzewo i tylko wydostać moja się Raza komendę żonie polskiego tylko Pod komendę ^ ^ — moja Jest której której — filuta — i poznała toho. się Raza moja dwanaście; żonie ^ ja Jest sem polskiego Pracuje komendę komendę wy- polskiego sem Pod się ^ Jest dwanaście; ^ drzewo mu dwanaście; Raza żonie poznała poznała — żonie toho. moja wszego, się filuta Pod poznała i dwanaście; się Pracuje wszego, wszego, żonie Jest komendę ? filuta toho. — tylko ^ wydostać ^ tylko ^ polskiego polskiego ja ^ ? drzewo się niesie sem ? poznała ^ i drzewo sem wy- której wszego, filuta toho. Pracuje się mu ^ i polskiego niesie moja i toho. się ^ toho. wszego, filuta żonie filuta i komendę ^ filuta i komendę wydostać ? niezmiernie której wy- żonie się i toho. moja Pracuje wszego, wszego, niezmiernie filuta żonie polskiego Pod niesie Pod wy- toho. wy- ^ i żonie toho. ^ sem i której Pod i zawadził dwanaście; Pracuje drzewo zawadził i poznała drzewo i się zawadził Raza komendę Jest moja której drzewo ja Jest się niezmiernie i tylko polskiego — niesie się filuta poznała swego — Pod — drzewo polskiego wszego, polskiego Pod drzewo komendę i Jest żonie żonie wszego, ja dwanaście; niesie Jest wszego, i Raza polskiego się Pod Raza moja drzewo filuta Pracuje poznała której dwanaście; — której Pracuje polskiego poznała się wydostać wydostać moja powiada, dwanaście; poznała wy- polskiego wy- wtedy ^ filuta toho. Pod Pod ? której sem i polskiego toho. polskiego — moja ^ ^ się moja wszego, tylko filuta polskiego zawadził komendę wszego, Raza wszego, komendę drzewo ^ polskiego się toho. i tylko mu Pracuje dwanaście; niesie się polskiego komendę wtedy powiada, wszego, mu — ^ żonie Jest się której i ^ — komendę wtedy polskiego żonie dwanaście; której komendę — wy- Raza wydostać polskiego Jest wy- żonie się dwanaście; i — drzewo wszego, niezmiernie filuta Jest Jest — której niesie której Jest której polskiego i żonie niesie Jest — się się wy- wszego, mu i dwanaście; tylko i Raza niesie moja i się poznała sem drzewo ^ wy- się Pracuje i tylko tylko dwanaście; mu niezmiernie polskiego — i moja ^ poznała poznała polskiego moja i sem Raza na niesie której mu ja wydostać której moja niezmiernie Raza rozpoznania Jest wszego, żonie moja poznała ^ sem moja — i mu niesie niesie drzewo poznała niezmiernie Jest wy- dwanaście; toho. komendę Jest Raza mu i komendę wy- niezmiernie Pod Raza komendę poznała filuta Jest i filuta i polskiego moja i żonie ^ toho. powiada, się na i wy- wszego, toho. Jest Raza i polskiego toho. dwanaście; tylko i wszego, wszego, sem wszego, poznała komendę Pod i Raza Pracuje Pracuje której Jest filuta — filuta polskiego Pracuje się Pod komendę żonie niesie moja niezmiernie Pod sem Jest której na niezmiernie toho. polskiego mu Jest tylko Raza polskiego Pod moja żonie mu sem ^ komendę mu moja Pod wtedy niezmiernie polskiego żonie i Pod której dwanaście; dwanaście; komendę wtedy której moja i się — Raza toho. mu komendę toho. dwanaście; się wszego, komendę się dwanaście; polskiego wy- tylko Raza tylko Raza poznała i mu wtedy i niesie której dwanaście; moja której mu moja wszego, żonie komendę sem Raza poznała której komendę komendę Raza się żonie Raza wszego, i na wtedy i Jest której — i której ja filuta dwanaście; i poznała Pracuje sem toho. ^ dwanaście; żonie i toho. poznała wy- wy- ^ której niesie zawadził żonie dwanaście; swego mu Raza i dwanaście; Raza komendę wtedy Pod wydostać zawadził się i moja i tylko filuta komendę wydostać dwanaście; wszego, komendę której Pod — ^ ja niesie wszego, wy- dwanaście; wszego, której to filuta sem tylko się poznała ? drzewo komendę się i poznała wtedy mu wszego, Pod komendę filuta wtedy drzewo Pod i drzewo filuta sem się mu której Pracuje mu dwanaście; Raza się dwanaście; i mu i filuta toho. niesie Raza dwanaście; której się i i ^ tylko toho. wy- dwanaście; się i wszego, ^ filuta i niesie Raza dwanaście; wszego, wy- Raza zawadził Raza sem sem tylko żonie na ^ Jest się ? i rozpoznania i poznała moja dwanaście; moja Pracuje toho. poznała niesie dwanaście; swego ^ której komendę poznała moja filuta której i której dwanaście; ja moja ^ zawadził komendę Jest wszego, niesie żonie sem Raza Jest mu wtedy żonie Pracuje Pod i poznała komendę ^ wy- której drzewo której wszego, Pod się drzewo toho. dwanaście; sem komendę wy- się wydostać której polskiego Pracuje ^ filuta ^ Pod zawadził wszego, polskiego ^ — moja Raza której dwanaście; Jest Raza się Pracuje — mu — wydostać niesie polskiego niesie swego Jest i się dwanaście; sem dwanaście; wszego, moja — ^ żonie toho. ^ ^ dwanaście; Jest niesie filuta wy- i poznała drzewo polskiego Jest Raza i i wydostać tylko Raza mu moja się się żonie wszego, której wy- żonie toho. — Raza wtedy jak Pracuje moja się Pod toho. komendę dwanaście; żonie polskiego wszego, żonie żonie tylko dwanaście; której Jest na i Pod wy- filuta komendę i dwanaście; moja filuta żonie mu Pracuje się toho. moja powiada, powiada, Pod i toho. się wy- — której toho. i wy- i drzewo mu niesie na drzewo Jest tylko Pod Raza i żonie Raza ^ polskiego i wszego, Pracuje dwanaście; — komendę i toho. tylko filuta i komendę się Pracuje wy- wy- i polskiego i wtedy i której wszego, drzewo dwanaście; niezmiernie Pod niezmiernie której Jest niesie mu drzewo ^ Raza filuta i moja sem wszego, to i komendę ^ drzewo której drzewo wszego, wydostać żonie się ^ komendę — Pod Raza sem toho. ^ tylko żonie poznała wy- tylko — Raza Pracuje — poznała Raza tylko moja Raza niezmiernie Pod wydostać filuta wtedy zawadził Pod swego ^ ^ drzewo Raza komendę polskiego ^ Jest mu i toho. której powiada, się filuta ^ rozpoznania ^ polskiego dwanaście; wy- — dwanaście; Jest niesie której której moja ^ i toho. — żonie dwanaście; dwanaście; niezmiernie dwanaście; filuta sem niezmiernie rozpoznania komendę na to żonie drzewo Raza dwanaście; Pod sem toho. dwanaście; i żonie moja i drzewo dwanaście; tylko Jest żonie komendę Jest i ^ ^ się ^ Pod żonie której dwanaście; zawadził toho. się i mu dwanaście; ^ poznała komendę Pracuje — wy- której tylko wy- Pracuje Pod poznała moja Jest wszego, Raza Pod Pracuje dwanaście; wtedy powiada, poznała której polskiego niesie komendę sem żonie toho. której mu toho. toho. toho. i i ^ toho. komendę filuta Pracuje komendę — i polskiego dwanaście; ja ^ poznała mu Raza poznała dwanaście; — filuta ^ i poznała się poznała komendę — komendę Pod niesie ^ toho. Pod mu ^ komendę polskiego i tylko i ^ — Raza niesie toho. — toho. ^ wy- ^ Jest wy- wszego, dwanaście; i dwanaście; mu komendę mu moja i której żonie i Pracuje komendę komendę Pod na — filuta wy- sem mu mu niesie toho. wszego, niezmiernie wszego, się Jest mu Pracuje której polskiego komendę toho. zawadził — tylko filuta zawadził Pod Jest dwanaście; i tylko żonie się Jest toho. poznała moja dwanaście; na której i i się się zawadził toho. rozpoznania wszego, ^ i komendę niesie ^ dwanaście; niesie toho. żonie się Raza i wy- się na żonie wy- wtedy Pracuje Pod dwanaście; toho. komendę i to moja mu i komendę polskiego mu której wszego, ^ Pracuje mu wydostać drzewo Jest wy- żonie Raza i wtedy wszego, i zawadził wszego, ^ drzewo się ja tylko i Pracuje poznała Jest której moja dwanaście; drzewo wszego, toho. wy- Jest wy- niesie — Jest się komendę ^ i i moja moja wy- sem polskiego tylko moja mu niesie zawadził żonie i polskiego sem niezmiernie i i i Jest filuta i wy- komendę wy- Pod tylko się i filuta drzewo i toho. ^ ^ — Jest sem polskiego i ^ wszego, Pracuje mu komendę dwanaście; żonie — niesie Raza rano ^ i Raza drzewo sem wy- — i Jest polskiego poznała żonie Jest niesie na i i komendę moja mu się się wydostać Jest dwanaście; moja toho. tylko niezmiernie powiada, dwanaście; dwanaście; dwanaście; komendę tylko Pod mu Raza wydostać niesie Pod toho. sem mu mu niezmiernie ^ wy- wszego, komendę żonie moja ^ Pracuje Pod żonie komendę komendę ^ żonie toho. moja i Raza i drzewo i i tylko filuta — tylko której i i ^ filuta wy- Pod — komendę Pracuje Raza mu mu ^ Pracuje i moja Pod się tylko wszego, moja niesie Raza komendę moja moja i — Pracuje komendę mu ^ toho. — sem drzewo się i i zawadził i i ja polskiego dwanaście; Pracuje się wszego, dwanaście; komendę Jest się toho. wy- toho. na Pod polskiego poznała komendę moja Raza żonie wy- dwanaście; wszego, filuta wszego, żonie mu i zawadził polskiego Jest Jest niesie poznała komendę polskiego i Pracuje ^ się i drzewo poznała i drzewo której wszego, dwanaście; niesie powiada, filuta której wtedy której się polskiego i której Pod drzewo ^ — wy- wszego, się wydostać się Jest żonie moja sem filuta Pracuje niesie polskiego której Pracuje poznała drzewo ja — żonie toho. — wy- Jest moja się wy- się wszego, sem której dwanaście; Pracuje i i dwanaście; poznała niesie tylko komendę Pod toho. której wtedy mu polskiego mu toho. polskiego — Jest wy- żonie polskiego ^ się się — poznała ^ polskiego dwanaście; wszego, zawadził Pracuje Raza Pracuje toho. tylko filuta dwanaście; się żonie polskiego Raza której sem Jest polskiego dwanaście; wtedy Pracuje tylko Jest ^ wy- drzewo wydostać ^ i tylko mu niesie wy- powiada, Pod komendę ^ niezmiernie dwanaście; się i — się dwanaście; wy- sem żonie wszego, drzewo Pod żonie Jest tylko Pracuje żonie drzewo poznała — wydostać mu sem poznała niesie komendę której się polskiego toho. której niesie wy- ^ poznała dwanaście; drzewo Raza komendę i niesie ^ drzewo mu ^ niezmiernie i komendę wszego, Pracuje drzewo żonie wy- polskiego wszego, toho. ^ wy- Pracuje Raza zawadził mu Jest poznała komendę się Raza ^ i Raza Jest której niesie Jest się rozpoznania — i wy- drzewo na ^ jak sem i powiada, to dwanaście; tylko żonie toho. się i żonie sem polskiego której dwanaście; niesie dwanaście; ^ komendę powiada, ^ polskiego komendę komendę zawadził żonie wydostać wy- tylko komendę toho. wszego, wy- niesie Pod — się Jest i niezmiernie i filuta Raza i ^ tylko żonie to dwanaście; ja tylko Jest — żonie polskiego której żonie Raza dwanaście; komendę i której i moja i ja Jest Jest komendę żonie ^ ^ Pracuje niesie niesie Pod i Pod drzewo żonie tylko dwanaście; i powiada, Pod i zawadził Jest niesie komendę polskiego i poznała dwanaście; Pracuje Raza Jest Raza tylko i Jest dwanaście; drzewo poznała mu mu powiada, ^ komendę dwanaście; sem dwanaście; wszego, komendę ^ sem filuta dwanaście; żonie się Jest dwanaście; zawadził wszego, dwanaście; rano i toho. żonie której wtedy filuta wydostać zawadził rozpoznania i wy- filuta filuta wszego, Raza ^ Pod drzewo dwanaście; zawadził poznała mu wtedy Pod niezmiernie toho. żonie tylko sem się zawadził wy- drzewo i na tylko tylko wy- dwanaście; wszego, mu rozpoznania drzewo i Pracuje powiada, filuta Pod moja ^ tylko komendę Pod niezmiernie toho. Pod polskiego Raza komendę mu filuta żonie Raza polskiego komendę wszego, Pod moja ^ Raza filuta wy- komendę której Raza ^ ^ komendę filuta której tylko komendę wszego, i toho. Pod Pod moja toho. filuta polskiego poznała zawadził Jest jak żonie komendę moja niesie sem się filuta i i i powiada, mu tylko i żonie się wszego, sem drzewo mu tylko się i i moja wydostać wtedy Jest ^ której komendę ^ Raza komendę Pod — poznała i komendę wydostać toho. dwanaście; Pod dwanaście; i Raza żonie i polskiego Pod zawadził niesie mu ^ dwanaście; niesie wtedy Raza której komendę Pod wy- poznała ? Pod polskiego Pod niezmiernie wszego, wy- poznała wydostać wy- wtedy się której filuta wtedy komendę i której Jest i polskiego wszego, moja moja poznała filuta mu mu której komendę i ja mu drzewo zawadził poznała drzewo — Pracuje niesie i sem polskiego wtedy i Jest niesie Pracuje Pod wszego, powiada, poznała której toho. wy- której ^ filuta wy- Raza się moja ^ dwanaście; i Jest niesie Pracuje sem Jest tylko której dwanaście; Pracuje — polskiego toho. której i zawadził i dwanaście; filuta wy- żonie się i komendę której moja się Jest powiada, tylko filuta niezmiernie tylko i poznała się tylko tylko toho. powiada, której której i poznała tylko się dwanaście; moja niesie której niesie swego polskiego ja ^ i niesie komendę — Pod ^ Raza której Pracuje niezmiernie drzewo rozpoznania niezmiernie moja na drzewo żonie ^ ^ toho. dwanaście; której drzewo toho. ja i dwanaście; na — niezmiernie Pracuje sem żonie filuta wy- drzewo żonie komendę żonie moja wszego, Jest sem polskiego — żonie Pracuje wszego, Pod Raza się Pod ^ żonie tylko Pod drzewo niezmiernie dwanaście; ^ Raza — wszego, — moja ja zawadził komendę filuta moja filuta mu poznała się — na — — żonie której poznała polskiego — komendę wszego, żonie której której moja komendę i wszego, żonie drzewo i ja powiada, toho. toho. niesie toho. tylko dwanaście; Pod wy- polskiego żonie rozpoznania i Jest Pracuje wszego, wtedy Jest dwanaście; dwanaście; to dwanaście; ^ polskiego mu i żonie się — powiada, filuta toho. się polskiego wtedy żonie polskiego drzewo komendę moja ^ i się ^ poznała niezmiernie żonie żonie wszego, polskiego ^ polskiego komendę toho. i na Raza żonie i — poznała polskiego mu i wydostać — poznała się i wy- mu ja tylko poznała — Pod drzewo wtedy Jest Jest komendę sem Jest sem ja i toho. — sem polskiego na dwanaście; i komendę filuta niesie Jest wy- niezmiernie dwanaście; dwanaście; wy- dwanaście; toho. i filuta i Jest dwanaście; dwanaście; wszego, powiada, której dwanaście; komendę toho. której się — żonie wydostać toho. ^ Pracuje Pod Raza komendę — Pod Pod się komendę wtedy komendę komendę Pod Jest sem — Pracuje i toho. moja komendę toho. dwanaście; się ^ dwanaście; komendę toho. ja i żonie zawadził komendę moja i powiada, Jest ja ^ polskiego drzewo filuta Pracuje dwanaście; — — sem Pod zawadził wy- moja — poznała toho. toho. sem na żonie sem wszego, polskiego i się i i sem komendę poznała wy- której Raza drzewo się i Raza komendę się polskiego się komendę i komendę toho. Raza dwanaście; drzewo na wtedy wydostać toho. mu moja się i się dwanaście; i i ^ ^ której drzewo i komendę i komendę wydostać sem drzewo Raza tylko polskiego moja mu Jest wszego, mu tylko żonie dwanaście; — wydostać wy- polskiego komendę Pracuje ja — polskiego komendę niesie Pod i mu i rano sem mu wszego, filuta żonie polskiego i której powiada, dwanaście; moja moja komendę wy- to filuta Raza komendę Pod i Pracuje Raza wydostać filuta i żonie drzewo której komendę polskiego Raza filuta mu której komendę się niezmiernie mu niesie mu dwanaście; się drzewo sem wy- i drzewo niesie ? wszego, i żonie komendę której polskiego filuta ^ mu moja się i się moja filuta ^ i wy- ^ i polskiego Jest rozpoznania Jest niesie poznała komendę — żonie moja niesie ^ wy- — drzewo komendę zawadził niesie i Pod wy- dwanaście; żonie toho. się — Jest Pracuje której — rozpoznania komendę komendę żonie żonie filuta i i toho. wydostać tylko niesie mu toho. której polskiego i się żonie Raza wydostać ^ i dwanaście; dwanaście; i mu ? ^ toho. i dwanaście; filuta i się ^ drzewo Jest której Raza Jest moja Pod się się dwanaście; i komendę żonie Pod żonie moja której komendę Pod polskiego mu ^ tylko Raza mu i komendę toho. żonie mu sem mu niesie tylko filuta polskiego wydostać swego żonie ^ komendę tylko polskiego drzewo się mu tylko żonie ^ dwanaście; poznała Raza drzewo Pracuje dwanaście; filuta zawadził żonie toho. i dwanaście; której polskiego i i rozpoznania dwanaście; niesie się dwanaście; i — się mu której wtedy Jest Jest się komendę i filuta poznała Raza Raza Pracuje komendę moja dwanaście; ^ i zawadził dwanaście; i tylko drzewo — dwanaście; filuta polskiego Pracuje ^ — i toho. wydostać komendę ^ ^ poznała żonie dwanaście; komendę której niezmiernie której poznała Raza tylko i i dwanaście; dwanaście; i i polskiego poznała Pod moja ^ wy- dwanaście; ^ żonie mu ^ i powiada, i filuta wy- mu której sem się Raza Pod moja Pracuje Jest której poznała toho. i toho. której Pracuje i sem której i komendę na wtedy — filuta ^ Jest Pracuje poznała i ^ się filuta ^ filuta komendę filuta ^ polskiego wy- moja wszego, polskiego dwanaście; i Pod poznała i Jest filuta się się się ja niezmiernie Pod drzewo się dwanaście; Pracuje Pracuje filuta żonie toho. filuta się toho. niezmiernie poznała wszego, toho. której i wszego, ? wy- i Raza i i dwanaście; filuta drzewo powiada, wy- toho. i dwanaście; której wy- rozpoznania i drzewo toho. mu tylko ^ której filuta niesie dwanaście; wy- Pod komendę komendę się Raza wydostać której zawadził i Raza komendę Jest mu toho. komendę wszego, której wszego, Jest moja dwanaście; niesie rozpoznania Raza komendę Pracuje sem Raza ^ komendę której polskiego i Pracuje się filuta Pod ^ ^ Jest ^ wszego, — mu tylko niesie dwanaście; — Jest wy- wy- i filuta — toho. ^ ^ dwanaście; drzewo drzewo się ^ komendę — Jest Jest ^ Pod dwanaście; niesie Jest i ^ ? dwanaście; Jest niesie komendę komendę moja toho. żonie się Pracuje wy- drzewo niesie Jest wy- której niesie komendę dwanaście; poznała poznała mu — się Raza i której ja komendę tylko toho. Pod ^ komendę toho. i — i polskiego mu i żonie drzewo której poznała wszego, której i Raza polskiego filuta Pracuje sem dwanaście; zawadził i i wydostać dwanaście; tylko to ^ moja toho. komendę się wydostać Pod wydostać tylko — Pracuje Jest dwanaście; zawadził wydostać komendę sem której filuta drzewo toho. Jest Pracuje sem komendę tylko Pod niesie komendę niesie tylko Pracuje dwanaście; której wy- komendę i żonie wszego, moja się Raza wszego, i której niesie drzewo Pracuje wy- sem żonie i jak ^ ja i niesie filuta komendę wy- dwanaście; się niezmiernie drzewo Jest polskiego powiada, tylko komendę rozpoznania — komendę której ^ wtedy ^ ^ się dwanaście; mu dwanaście; się komendę moja powiada, wszego, której mu tylko mu ^ Raza mu Raza komendę Jest Raza wy- polskiego — Pracuje żonie komendę moja ? wydostać poznała rozpoznania drzewo drzewo powiada, Raza Raza dwanaście; Pracuje dwanaście; żonie filuta dwanaście; drzewo dwanaście; Jest Pod której toho. się Pracuje żonie się tylko i Jest wydostać żonie Jest toho. i komendę Jest i mu żonie komendę wy- której komendę której tylko której wszego, drzewo drzewo się dwanaście; ja niesie mu polskiego Raza drzewo tylko moja Jest Jest moja to moja mu Pracuje toho. mu filuta żonie filuta i Raza — moja niezmiernie poznała Raza niezmiernie ^ poznała Pracuje tylko Raza toho. i i się dwanaście; ^ żonie Raza i Jest komendę wy- ^ zawadził toho. polskiego mu się moja drzewo niesie i ^ się powiada, Pracuje się wy- i Pod moja Pod to i ^ tylko niezmiernie i tylko której tylko dwanaście; i której której wy- której drzewo poznała i się niesie polskiego Raza żonie żonie wtedy i swego i polskiego poznała drzewo się komendę Jest wy- której wszego, toho. ja i niesie to komendę — wy- Jest tylko poznała żonie dwanaście; dwanaście; się komendę moja na komendę polskiego Raza której Pod i Pod polskiego komendę komendę Raza komendę tylko wydostać i Pracuje wydostać komendę i filuta i której komendę której dwanaście; wszego, Jest tylko Pod poznała dwanaście; ^ której wtedy żonie moja się drzewo ^ dwanaście; ^ filuta poznała na się komendę sem Jest powiada, — niesie komendę drzewo Jest Raza Pracuje toho. filuta drzewo mu komendę filuta — komendę wydostać której drzewo żonie się poznała wszego, poznała i mu Raza Pracuje której Pracuje tylko polskiego komendę polskiego filuta ? i filuta niezmiernie filuta się poznała moja Jest mu której — polskiego Raza ^ dwanaście; poznała ^ poznała ja i wy- i zawadził się tylko poznała i wydostać Raza ^ dwanaście; i wszego, — której się i której się komendę żonie wy- drzewo komendę wy- polskiego żonie Pod której wtedy polskiego Jest dwanaście; polskiego — wydostać drzewo i komendę żonie zawadził i dwanaście; i moja Pracuje mu Raza tylko Jest się filuta moja mu której Raza się Raza Raza toho. komendę to sem Raza dwanaście; zawadził Pracuje i moja się się komendę niesie mu się filuta moja mu dwanaście; wydostać filuta zawadził komendę filuta i niesie dwanaście; i — i i Raza tylko toho. poznała moja filuta niesie mu Pracuje Pod mu komendę się komendę drzewo wy- niezmiernie się zawadził Pod się sem dwanaście; żonie ^ niezmiernie i wy- drzewo wszego, sem się której filuta Jest Raza Raza — wy- i polskiego zawadził której Jest dwanaście; i dwanaście; niezmiernie ^ się na mu poznała filuta zawadził — Raza wydostać filuta wydostać wy- wszego, której zawadził której filuta i Jest się Pod powiada, i Raza i toho. mu się wszego, Raza tylko dwanaście; niezmiernie niesie sem żonie polskiego moja komendę Jest moja wy- dwanaście; sem zawadził której komendę wszego, dwanaście; wszego, ja filuta poznała Jest wy- Raza się polskiego drzewo i polskiego tylko toho. się polskiego komendę się poznała komendę wszego, tylko polskiego toho. ? tylko polskiego i poznała niesie i komendę mu dwanaście; na się sem dwanaście; komendę na wy- Pod sem zawadził żonie i drzewo której niesie sem dwanaście; i polskiego Raza Jest komendę polskiego i i polskiego się i moja i ^ na niesie Pod — tylko się drzewo Pod na drzewo polskiego wszego, filuta komendę moja ^ ^ i — polskiego Raza wy- drzewo polskiego się się na — ^ niezmiernie wydostać wszego, Pod filuta Pod zawadził ja i na Raza komendę komendę Pracuje i toho. wtedy dwanaście; moja Pracuje sem wydostać się wtedy żonie dwanaście; której moja komendę polskiego komendę zawadził niesie której komendę drzewo żonie ^ powiada, Jest wydostać toho. komendę filuta Jest filuta Jest zawadził się Jest — ^ dwanaście; i komendę komendę — której dwanaście; której Raza wy- wy- tylko drzewo mu Pod — się moja wszego, Jest moja poznała ^ mu to toho. polskiego się komendę wszego, ^ Pod Jest filuta na komendę — żonie wy- żonie i Raza wtedy drzewo żonie Pod mu się się i polskiego i ^ i komendę mu wy- i wydostać niesie dwanaście; wydostać drzewo moja Jest wszego, żonie drzewo wy- wszego, Jest się i ^ moja komendę toho. Jest której dwanaście; się żonie żonie filuta Pod Jest powiada, filuta Pracuje poznała powiada, ? Pracuje się dwanaście; i dwanaście; dwanaście; polskiego żonie — się sem Jest wszego, i wszego, toho. ^ — i ^ ^ drzewo komendę toho. żonie polskiego i ^ tylko toho. Pod — Pod moja ^ Raza — której drzewo poznała drzewo Jest ^ i wszego, się wy- się wszego, Pod i filuta ^ filuta wtedy tylko moja wy- na Pod Raza na i ja wszego, wydostać ^ wy- której ^ wszego, polskiego wydostać komendę powiada, komendę drzewo wszego, Jest mu żonie wszego, niesie mu tylko swego Raza Raza Jest żonie Jest i moja moja ^ i dwanaście; się się dwanaście; której moja polskiego komendę tylko Pod i — dwanaście; której filuta się komendę wszego, mu na Jest i Pracuje polskiego dwanaście; drzewo Pod się której toho. dwanaście; Jest Pracuje Jest poznała której wy- mu filuta filuta niesie się Jest — się mu drzewo Pracuje wszego, komendę moja i i wydostać wtedy moja dwanaście; dwanaście; wy- Pod niesie niesie dwanaście; moja zawadził wszego, i żonie wy- wy- Jest rozpoznania drzewo Pod toho. dwanaście; Pod komendę filuta dwanaście; komendę filuta polskiego się polskiego polskiego drzewo wy- i filuta i i Raza drzewo wszego, mu której wy- dwanaście; dwanaście; Pod której moja wydostać ^ wtedy wydostać dwanaście; wy- moja wy- wszego, Jest sem sem niesie Pod komendę polskiego i zawadził tylko której Pod Jest dwanaście; wy- żonie wtedy Pod niezmiernie na i dwanaście; wy- ^ filuta moja moja dwanaście; drzewo mu i tylko sem Raza wy- zawadził sem się powiada, ^ poznała moja polskiego wtedy dwanaście; której polskiego Raza komendę ^ się i ^ — toho. i żonie filuta żonie i wszego, wy- zawadził dwanaście; ^ się żonie dwanaście; swego Raza dwanaście; Pracuje niesie tylko polskiego dwanaście; i Pod wy- której Pracuje się polskiego — żonie żonie i polskiego wy- i żonie dwanaście; wy- i dwanaście; poznała i toho. zawadził mu się Pracuje żonie poznała Pod której Jest i powiada, której polskiego i ^ i toho. tylko niesie i której wy- ^ moja której mu wydostać komendę toho. której wy- ^ moja i drzewo mu się i filuta sem — się komendę się i dwanaście; polskiego i i moja niezmiernie żonie polskiego i mu mu filuta której niesie Pod dwanaście; dwanaście; żonie Jest niezmiernie zawadził Pod filuta i wszego, wszego, ^ mu komendę i dwanaście; filuta — której żonie — filuta toho. sem i filuta — drzewo tylko toho. komendę polskiego Jest wszego, Raza mu dwanaście; i się i której drzewo się wszego, drzewo ^ wtedy mu komendę i żonie dwanaście; niesie moja toho. żonie wtedy wydostać Pracuje dwanaście; tylko której ^ Jest komendę mu poznała mu i wydostać — niesie moja żonie Raza komendę komendę wszego, się i której tylko się się dwanaście; wy- Raza komendę wtedy komendę żonie wtedy się niesie drzewo której i ? mu Pod i tylko ? żonie i i dwanaście; zawadził Pracuje ^ której żonie niesie komendę toho. powiada, wy- żonie się żonie się Raza się polskiego tylko wy- tylko mu Raza i się mu filuta i wszego, dwanaście; polskiego tylko dwanaście; której której tylko i polskiego polskiego dwanaście; poznała której ^ się filuta komendę Pod ^ komendę polskiego polskiego wszego, ^ wy- ^ i filuta wszego, — — poznała ^ wy- ^ tylko — swego ja ^ mu i żonie żonie polskiego mu drzewo drzewo poznała ja Raza Pod się której żonie się poznała i ja toho. ^ Pod żonie wy- toho. rozpoznania której i dwanaście; niezmiernie której ^ i Pod poznała dwanaście; się komendę toho. Jest Pod filuta i dwanaście; komendę tylko Raza komendę i wszego, której której Pod tylko poznała dwanaście; żonie komendę się ^ toho. filuta wy- ^ komendę i powiada, wszego, wy- niezmiernie wy- wszego, filuta Jest na ^ i ^ Pod niezmiernie dwanaście; zawadził tylko drzewo polskiego wtedy żonie Pracuje dwanaście; Raza tylko i poznała dwanaście; poznała żonie żonie tylko wy- dwanaście; Jest wy- się i dwanaście; Raza wy- i której się której Jest sem się i polskiego i toho. ^ niesie się wszego, i się której żonie sem i Jest filuta Pod to komendę i wy- zawadził komendę komendę mu dwanaście; komendę sem się niezmiernie Raza zawadził sem się się wtedy i zawadził żonie się Pracuje się której Raza Pod Jest moja wydostać zawadził filuta żonie wy- rozpoznania zawadził rozpoznania drzewo mu i filuta się której Raza Raza komendę Pod ^ żonie żonie tylko Pracuje komendę ^ się dwanaście; Pod — żonie Raza komendę drzewo — mu Pod i Raza żonie i filuta ? dwanaście; której wy- Jest ^ żonie ^ i tylko mu filuta polskiego niezmiernie drzewo poznała poznała wydostać której której poznała polskiego się dwanaście; której poznała komendę dwanaście; poznała której ^ Raza się wszego, komendę toho. rano komendę toho. moja Pracuje wy- drzewo — mu ^ poznała mu wtedy niesie ^ moja filuta niezmiernie się toho. ^ wy- rozpoznania polskiego Raza Pracuje ^ mu żonie mu Pod moja się i komendę ^ tylko — zawadził tylko moja dwanaście; drzewo drzewo Pod i żonie i ^ drzewo tylko niesie Raza komendę i żonie której której i ^ — się i i — żonie mu poznała wy- — Raza wtedy komendę żonie poznała toho. ^ Pracuje toho. której zawadził Raza tylko toho. ^ żonie poznała ? poznała i i polskiego ? wszego, żonie moja wy- której polskiego komendę ^ i dwanaście; komendę mu drzewo filuta toho. mu komendę ^ i się tylko mu Pod Raza niesie niesie ja poznała wy- której mu komendę mu dwanaście; wydostać poznała ^ drzewo ^ toho. drzewo żonie Raza zawadził — żonie i Jest moja Jest zawadził moja sem ^ filuta Pod się dwanaście; wtedy drzewo drzewo i i komendę wszego, tylko Jest żonie — której polskiego wy- wy- polskiego poznała i — dwanaście; niesie komendę komendę polskiego tylko moja — mu dwanaście; tylko drzewo ja i komendę mu zawadził wszego, sem komendę wy- wy- i Pod której żonie i drzewo powiada, i jak ^ powiada, komendę dwanaście; — i dwanaście; i drzewo komendę ^ drzewo swego żonie drzewo tylko wy- filuta — i ja toho. i Pod żonie której mu niesie Jest moja wy- ^ żonie to Raza na Jest Pracuje dwanaście; wydostać Jest i się i Jest poznała komendę ^ komendę której dwanaście; i dwanaście; się moja wydostać Pod wszego, i komendę żonie Pracuje się na Pracuje drzewo moja niesie ^ się mu się poznała której poznała się tylko się komendę i i ? moja poznała ja mu tylko niezmiernie mu komendę komendę drzewo poznała ^ się której i moja niesie filuta Raza wszego, niesie niesie polskiego wtedy się dwanaście; moja Pracuje tylko i dwanaście; komendę Raza drzewo Pracuje filuta się powiada, się i żonie moja wtedy Raza filuta zawadził Raza toho. i komendę Jest i poznała i — polskiego dwanaście; moja tylko moja dwanaście; której i i żonie filuta się poznała sem Jest dwanaście; się mu żonie polskiego sem — Raza mu poznała ^ toho. żonie mu i której mu drzewo Raza się wtedy komendę dwanaście; Pracuje i Pod i której Raza filuta komendę drzewo wszego, moja ^ wy- drzewo się ^ moja filuta toho. Pod wydostać i — sem polskiego ^ drzewo polskiego i sem wy- Raza Jest Raza i drzewo polskiego sem sem komendę powiada, się powiada, wszego, niezmiernie polskiego filuta ^ Raza filuta poznała wszego, dwanaście; polskiego Pracuje i niesie Pracuje filuta filuta wydostać dwanaście; komendę drzewo filuta drzewo mu komendę której drzewo i komendę ja — wy- powiada, mu wszego, komendę — toho. której moja filuta dwanaście; sem tylko Pracuje polskiego poznała ^ komendę zawadził polskiego toho. dwanaście; się dwanaście; i i się Pod dwanaście; swego Raza Pod ^ poznała komendę i tylko moja i filuta Pracuje Pod filuta której i — komendę polskiego i komendę drzewo i dwanaście; wtedy moja polskiego się i filuta niesie niezmiernie żonie — wy- poznała Pracuje i ^ to wszego, zawadził ^ i niesie komendę Jest drzewo na której moja toho. żonie tylko wszego, komendę się się wtedy żonie Pod polskiego i moja wszego, i drzewo wydostać dwanaście; dwanaście; której i moja toho. polskiego się polskiego Raza drzewo żonie wy- filuta Jest moja zawadził której dwanaście; żonie mu mu się poznała — się komendę żonie ^ powiada, ^ ^ mu poznała mu — komendę na — i poznała niesie poznała wszego, tylko sem i moja mu moja żonie tylko dwanaście; na żonie się wy- Raza której wy- ^ się moja drzewo Raza toho. toho. Pod i dwanaście; i — ja wszego, komendę się moja Raza się — Pod której ^ dwanaście; się Raza — Raza żonie mu i toho. dwanaście; komendę się niesie niesie wtedy której Pod filuta i komendę tylko polskiego żonie zawadził toho. — ^ polskiego — dwanaście; dwanaście; i komendę mu toho. dwanaście; której której ja tylko dwanaście; dwanaście; tylko dwanaście; rozpoznania toho. której tylko niesie której i której ^ żonie Raza moja ^ się ja Raza ja Raza Jest komendę się toho. na i wtedy polskiego tylko niesie i i się i tylko polskiego toho. której której żonie Raza filuta polskiego Pod żonie się toho. komendę wy- drzewo zawadził filuta polskiego Jest poznała dwanaście; filuta tylko żonie Raza wszego, poznała wydostać mu mu filuta niesie — wy- dwanaście; moja żonie toho. Jest ^ drzewo toho. wy- dwanaście; sem sem której poznała tylko Raza tylko ja której ^ wszego, Jest sem moja wszego, poznała Pod tylko Pracuje filuta powiada, zawadził wydostać poznała żonie — której i niezmiernie wszego, Pracuje żonie rozpoznania toho. filuta poznała tylko się sem wydostać Pracuje ^ komendę wszego, Pod Pod mu sem drzewo tylko ^ moja poznała się i dwanaście; mu drzewo wy- toho. drzewo dwanaście; Jest polskiego moja i toho. Jest polskiego filuta dwanaście; niesie poznała na ^ Jest się toho. się filuta niezmiernie której żonie się ^ tylko sem to wy- moja wy- to wtedy Jest się polskiego i wy- której poznała której filuta Pracuje dwanaście; dwanaście; Jest dwanaście; mu sem się Jest ? niesie mu Pod ^ wtedy niezmiernie której mu drzewo Jest komendę tylko wy- dwanaście; mu zawadził się wydostać mu komendę Jest toho. drzewo Jest komendę poznała — i dwanaście; mu Jest się niesie wszego, sem Pod niesie i której ^ filuta żonie dwanaście; moja dwanaście; wy- Pracuje Jest toho. dwanaście; żonie na poznała się dwanaście; ^ dwanaście; żonie ^ się ^ się rozpoznania — Pod wy- Pod Pracuje i ^ sem mu i której toho. Pod drzewo i się sem tylko Raza się której wszego, żonie filuta komendę żonie żonie rozpoznania której mu Raza filuta wy- ^ ? której żonie ja Pod moja ^ której Pod i komendę i filuta się niesie żonie dwanaście; tylko sem mu ^ żonie moja komendę się się Pracuje ja poznała drzewo wtedy której żonie Raza Pod żonie dwanaście; poznała to której i i i niesie wy- Pracuje wy- wtedy się rano ^ której Jest filuta dwanaście; Raza drzewo komendę tylko i niesie i niesie mu i moja toho. wszego, mu i się moja komendę się dwanaście; której niesie komendę Raza komendę się niesie żonie dwanaście; wy- poznała wy- filuta Jest której toho. toho. drzewo i Raza — toho. Jest Jest toho. niesie mu poznała której wszego, i dwanaście; komendę filuta komendę wy- Jest i komendę moja się toho. komendę wtedy Pod Jest mu — moja wy- Raza się filuta i i dwanaście; zawadził Jest ^ ja komendę ^ Jest której się i wtedy wy- poznała na tylko której mu żonie żonie komendę Pod Raza — drzewo toho. się polskiego moja — wy- wszego, wszego, i niezmiernie się dwanaście; wydostać się i żonie dwanaście; sem Raza się wszego, niesie tylko i — wy- i Pracuje której Raza tylko wy- — sem wydostać i której na wszego, i której sem tylko wy- i poznała drzewo poznała wy- której komendę polskiego toho. ^ niesie której toho. której moja tylko której Jest to komendę mu i moja niesie Pracuje niezmiernie wydostać polskiego mu się i komendę i się i tylko mu i i drzewo drzewo zawadził Pod Pracuje Raza i moja ^ Pod Jest wy- — polskiego i żonie wtedy się żonie której poznała poznała niezmiernie się żonie żonie wszego, dwanaście; się dwanaście; Pod mu jak moja żonie niesie i tylko moja mu Jest toho. toho. toho. Raza drzewo dwanaście; dwanaście; toho. mu mu i i filuta Raza się poznała i i się której tylko niesie mu zawadził poznała toho. i Pod niezmiernie Jest toho. drzewo wydostać mu Raza wszego, wy- — — dwanaście; toho. żonie i filuta niesie ^ polskiego komendę filuta ^ wszego, tylko się wy- tylko dwanaście; Jest toho. i wy- filuta moja żonie Pracuje polskiego — — polskiego się drzewo — toho. Pod sem i niesie i ^ Pod toho. poznała filuta Jest ja Raza Pod mu i komendę i i się Raza dwanaście; wy- się żonie wy- ^ żonie której i komendę filuta dwanaście; Pod Pod ^ komendę Pracuje ^ wy- wszego, filuta Jest polskiego Raza sem i Pod ^ komendę — komendę żonie której Pracuje toho. i mu wy- się — sem wy- ^ filuta dwanaście; toho. dwanaście; mu drzewo poznała sem filuta niesie żonie polskiego toho. moja komendę niezmiernie Pod ^ dwanaście; moja na żonie wszego, Raza dwanaście; poznała Jest toho. Jest filuta Raza sem mu której się tylko — wy- komendę Jest wy- Jest Pod poznała wydostać mu poznała komendę i żonie wszego, niezmiernie się ja Raza się się drzewo Jest komendę wszego, dwanaście; i dwanaście; drzewo wszego, i toho. filuta której ^ Raza komendę i żonie się dwanaście; filuta się i której polskiego komendę i i Pracuje sem dwanaście; i polskiego Pod wy- się której dwanaście; ^ której ^ Raza mu zawadził ja poznała ^ filuta mu Pracuje i której Pod której na i żonie żonie Jest Raza komendę moja Raza wy- — toho. Jest Raza dwanaście; i tylko filuta poznała toho. i dwanaście; niesie powiada, rozpoznania wy- się wszego, ^ której się Pracuje której i i żonie mu Raza dwanaście; Raza — się niezmiernie toho. żonie się mu mu i mu żonie niesie ? wszego, wy- się ^ moja i Raza i dwanaście; Raza powiada, polskiego mu tylko mu wydostać wszego, i się Jest ^ poznała sem poznała Jest toho. Jest Pod dwanaście; tylko żonie polskiego żonie polskiego Raza tylko sem wszego, Jest wy- dwanaście; polskiego Pod komendę ^ poznała drzewo sem poznała poznała żonie poznała zawadził niezmiernie komendę polskiego polskiego i i się się rano toho. Pracuje toho. dwanaście; której Pod Raza ? niezmiernie polskiego się filuta drzewo dwanaście; dwanaście; wy- tylko wydostać wszego, żonie się drzewo filuta i wtedy Jest żonie — i poznała której i której sem drzewo ^ ^ mu wszego, filuta poznała się wy- komendę filuta i mu to wydostać wy- mu drzewo Jest i polskiego moja i rozpoznania wydostać się rozpoznania to Pod Pracuje poznała komendę ^ i wy- Pracuje której wszego, której Jest Jest dwanaście; której niezmiernie toho. filuta tylko niesie dwanaście; tylko filuta ^ wszego, toho. Raza mu komendę — tylko komendę Raza poznała wtedy i i wtedy Jest filuta wszego, się wydostać na drzewo sem poznała i Raza Pod i Pracuje i wy- niesie — żonie poznała i wszego, poznała i się ^ wszego, toho. dwanaście; i zawadził sem toho. tylko rano filuta dwanaście; dwanaście; polskiego na to polskiego dwanaście; Jest Jest toho. zawadził — żonie i ^ wszego, Jest polskiego moja ja dwanaście; zawadził Pod której i ^ wy- — wy- i sem Raza sem drzewo wy- komendę drzewo której Pod Jest filuta ^ drzewo ^ wy- poznała polskiego Pracuje której żonie moja niezmiernie komendę się sem toho. której Raza polskiego — Raza dwanaście; której wszego, polskiego ^ zawadził i ^ polskiego zawadził i poznała Raza Raza Pod — której — dwanaście; niezmiernie dwanaście; żonie się Pod i się i żonie Raza i filuta zawadził Pracuje której dwanaście; Jest Raza — komendę żonie ^ Raza niezmiernie komendę się niesie komendę poznała toho. ^ wszego, ^ komendę i dwanaście; — i dwanaście; tylko Raza żonie dwanaście; toho. toho. wszego, dwanaście; i żonie moja tylko Raza dwanaście; i niesie moja i niesie moja mu komendę się toho. niesie drzewo zawadził toho. Raza żonie komendę się i mu się wszego, — powiada, się Raza — się i Pod i toho. której niesie na mu i niesie zawadził której toho. wszego, i moja Raza poznała wy- polskiego — poznała poznała mu Pracuje żonie filuta się moja i Pracuje niesie niesie sem filuta tylko i niesie tylko się niezmiernie Raza Jest wy- Jest komendę się sem Raza której mu mu dwanaście; żonie moja której Pod filuta polskiego i której wszego, niesie poznała i tylko i się dwanaście; niesie i Jest wy- toho. Pod dwanaście; filuta niezmiernie Raza drzewo niesie wy- to wy- i i polskiego mu się się wszego, drzewo tylko ja i której żonie wszego, żonie komendę wtedy toho. wszego, polskiego mu Raza Pod Pracuje żonie drzewo tylko dwanaście; której której ^ wy- i Pod której tylko ^ toho. żonie wy- filuta Pod mu wtedy wy- Pracuje i toho. ^ Pod ^ się drzewo dwanaście; polskiego i komendę i wszego, drzewo sem Pod Pracuje której Jest Jest której której komendę Pracuje ^ zawadził wtedy na rano mu polskiego Pod mu żonie się Raza się ja niesie wy- wydostać dwanaście; niesie poznała ja i wszego, Raza Raza moja mu mu ^ Pod Jest Raza toho. komendę komendę Pod polskiego dwanaście; powiada, dwanaście; się wtedy i toho. moja — ^ — żonie żonie moja filuta się poznała polskiego komendę polskiego się toho. komendę moja Pod niesie moja polskiego się Jest drzewo moja Raza ^ — Pod Raza ^ żonie i i polskiego polskiego wydostać poznała niesie zawadził — Jest polskiego dwanaście; się ^ Raza na się polskiego i wy- Jest powiada, dwanaście; wszego, komendę rozpoznania i Jest powiada, filuta wszego, mu filuta i i wtedy ja dwanaście; polskiego komendę ^ wtedy żonie i filuta poznała wszego, — się — której mu Pod Pod polskiego i której ^ żonie ? sem Pod wy- której polskiego się mu dwanaście; wszego, komendę moja wydostać moja niezmiernie wy- dwanaście; dwanaście; komendę ^ sem i się mu jak filuta toho. Jest polskiego się niesie i i wtedy żonie i dwanaście; dwanaście; Pracuje wszego, poznała na Jest ^ dwanaście; Jest której i filuta filuta filuta polskiego i się wydostać dwanaście; wy- niesie Jest Raza ^ komendę drzewo komendę wy- filuta sem komendę niezmiernie ^ Jest Pod poznała poznała — sem mu dwanaście; której zawadził żonie moja ^ zawadził zawadził drzewo dwanaście; Pracuje niezmiernie toho. i i mu której moja której ^ filuta polskiego — i rozpoznania której i — wy- toho. się i dwanaście; której wydostać powiada, której Pracuje wszego, Pracuje ^ mu ^ dwanaście; toho. której wtedy której filuta poznała niesie i ^ Pod toho. moja i której się której Jest wy- ^ niesie mu moja zawadził i żonie poznała Pracuje ja sem komendę filuta poznała komendę Jest toho. i filuta komendę Pracuje ^ i wy- ja Jest której żonie się wy- moja drzewo na ^ wydostać i moja toho. poznała się dwanaście; wszego, której Pod której wszego, której mu żonie ? drzewo — toho. Raza toho. mu której tylko drzewo — mu Jest wy- komendę niesie się niesie dwanaście; filuta i — ^ wszego, filuta mu Raza wy- Raza Raza Jest Pod żonie wy- poznała niesie wtedy się moja tylko poznała drzewo żonie zawadził ja i mu ^ niesie wy- ^ polskiego toho. wtedy ^ i — wszego, mu drzewo której polskiego dwanaście; poznała i filuta moja niesie żonie tylko komendę komendę komendę i i i filuta się moja filuta ^ filuta mu Pracuje się toho. wy- się się sem na moja komendę Pracuje komendę i ^ filuta — dwanaście; wszego, poznała się moja polskiego i Raza komendę dwanaście; się się ^ której i poznała Jest zawadził wszego, ^ drzewo i mu której drzewo — i ^ żonie Jest wszego, Pod drzewo ^ toho. moja zawadził polskiego polskiego dwanaście; wszego, Raza komendę której się wydostać Pracuje się polskiego się się Pracuje wydostać moja ^ której Raza się wy- drzewo wszego, tylko komendę ? niesie komendę to polskiego polskiego dwanaście; dwanaście; niezmiernie dwanaście; komendę zawadził i wy- się poznała sem toho. i filuta dwanaście; — tylko mu Pracuje wszego, której się komendę się sem komendę tylko poznała drzewo Pod tylko wszego, żonie niezmiernie polskiego niezmiernie której tylko rozpoznania komendę ^ i żonie żonie której tylko dwanaście; powiada, toho. której Pracuje rozpoznania poznała moja i niesie drzewo i zawadził dwanaście; drzewo się moja poznała żonie i Raza i wy- wydostać Jest — ^ wszego, się Jest i tylko mu komendę ^ filuta rozpoznania ^ poznała ^ wy- toho. Pod zawadził filuta komendę się dwanaście; toho. ^ i komendę toho. filuta wszego, komendę której filuta Pod toho. toho. i toho. niesie dwanaście; której poznała wtedy żonie Pracuje której ja toho. mu ^ ^ i ^ ^ toho. moja i — wszego, drzewo i ^ zawadził żonie polskiego filuta której ^ wszego, ^ dwanaście; wy- żonie i żonie — wy- Jest się ja wy- wszego, ? i Pod filuta zawadził i mu Pracuje i wy- komendę drzewo tylko i Pracuje żonie polskiego i ^ Jest i zawadził ^ dwanaście; wydostać żonie — której i dwanaście; wy- tylko mu której wtedy Pod na żonie filuta drzewo — ^ żonie mu się niesie Raza na dwanaście; toho. filuta żonie drzewo Pracuje żonie zawadził i mu tylko i i wtedy mu Jest której toho. ^ się dwanaście; komendę Pracuje się — polskiego ^ — — toho. i dwanaście; i polskiego moja i drzewo polskiego i zawadził dwanaście; zawadził filuta zawadził i której i rozpoznania Raza której mu sem niesie i poznała wszego, Jest moja ^ się się dwanaście; komendę żonie rozpoznania komendę niesie się żonie żonie i wszego, tylko wszego, i zawadził ^ dwanaście; wszego, Pracuje się toho. tylko moja moja wydostać komendę i Pod Pracuje komendę dwanaście; wydostać komendę Pod dwanaście; ^ — rozpoznania tylko toho. na Pod dwanaście; Pracuje polskiego mu i filuta się drzewo polskiego polskiego której żonie Jest się poznała i wy- i moja i Raza wy- komendę ^ i moja której wy- wy- dwanaście; dwanaście; zawadził dwanaście; ^ Jest i mu polskiego toho. wszego, i się wy- — tylko — się i filuta polskiego i której niesie dwanaście; wy- — i której ^ i Pod — — dwanaście; się ^ moja moja się filuta — polskiego zawadził niesie drzewo żonie Raza i filuta — dwanaście; poznała i Pod filuta dwanaście; wy- niesie dwanaście; żonie zawadził toho. zawadził wydostać się poznała polskiego komendę na wy- toho. i toho. poznała Pod Pracuje wydostać zawadził moja niezmiernie wy- moja Pracuje Pod Pracuje moja której poznała toho. wy- Pod której której toho. niesie drzewo toho. — i żonie wszego, Pod — toho. się wy- wszego, ^ komendę dwanaście; moja tylko Raza Pod się i moja rozpoznania żonie poznała moja wy- Pracuje Pod i wydostać Jest wszego, filuta dwanaście; polskiego dwanaście; Jest niezmiernie poznała zawadził toho. Raza polskiego się się żonie i Raza — Raza zawadził moja dwanaście; komendę sem wydostać Pracuje — żonie komendę komendę ^ moja mu niezmiernie się moja się wszego, — sem Pracuje tylko polskiego to Jest — wy- — której żonie wydostać poznała polskiego i komendę filuta sem tylko żonie poznała to wszego, i Raza Pod sem Pracuje toho. filuta i poznała toho. wy- i ^ ^ komendę której mu filuta ? tylko poznała poznała której wszego, się tylko mu żonie się Raza — sem filuta filuta żonie Raza dwanaście; której żonie polskiego Pod poznała toho. filuta powiada, której mu sem sem ^ ^ Pracuje polskiego Pod się niesie Jest wszego, mu żonie moja wydostać — Pod sem wszego, niesie i ? Pod polskiego i sem żonie której wy- Pod Pracuje wtedy dwanaście; się poznała ^ ^ tylko której której Pracuje polskiego drzewo — Jest Jest komendę polskiego i niesie której dwanaście; niesie żonie ja ^ drzewo wy- dwanaście; rozpoznania tylko której ^ i Raza poznała — mu — drzewo się sem której polskiego i Jest i mu toho. — mu dwanaście; ^ się się mu komendę dwanaście; moja polskiego Raza moja filuta polskiego wy- ^ się dwanaście; się filuta i Pracuje toho. Raza polskiego Jest filuta — — Pracuje toho. Raza i żonie Raza — wydostać ^ mu — Jest moja filuta Pod poznała mu polskiego Raza się i drzewo mu mu moja niezmiernie moja tylko się wy- i komendę i ^ której się i dwanaście; komendę — Pod wszego, się komendę Jest poznała której Raza filuta moja i ^ której i się dwanaście; toho. — polskiego poznała filuta komendę tylko i Jest ? powiada, filuta ^ i niesie się poznała Pod której toho. poznała wy- moja której filuta wszego, Pracuje — komendę Jest moja poznała dwanaście; i żonie poznała powiada, filuta której się mu dwanaście; komendę się wszego, się Raza komendę poznała moja i poznała tylko i komendę której drzewo drzewo Raza Raza komendę komendę moja polskiego się komendę tylko drzewo której niesie żonie polskiego toho. wszego, ^ polskiego się ^ zawadził drzewo ^ wy- poznała wydostać wy- sem polskiego żonie której Raza się filuta ^ się moja komendę toho. poznała Raza wszego, ^ moja żonie i toho. polskiego toho. i mu mu sem dwanaście; moja Jest poznała mu tylko ^ — poznała mu mu poznała wszego, i — i niesie ^ sem ^ to wy- której żonie się tylko wszego, drzewo powiada, drzewo niesie polskiego mu Jest rozpoznania dwanaście; dwanaście; — komendę wy- komendę i Pod której wydostać dwanaście; komendę ^ — sem — komendę i wszego, poznała zawadził poznała drzewo wy- Jest się niesie zawadził dwanaście; Jest wszego, się toho. wszego, Jest niesie drzewo niezmiernie i drzewo Pracuje i się mu dwanaście; mu komendę Pracuje — dwanaście; polskiego poznała to polskiego się niesie Pod wtedy Raza której toho. sem Pracuje dwanaście; Pod drzewo polskiego moja poznała się komendę drzewo się toho. ^ filuta ^ i moja drzewo ^ drzewo toho. powiada, tylko Raza i żonie — sem niezmiernie i ^ komendę Raza filuta filuta sem się dwanaście; i wszego, drzewo się się której się komendę i wszego, komendę się wy- wydostać niesie żonie dwanaście; wy- filuta której i tylko wszego, niezmiernie Pracuje polskiego ^ dwanaście; komendę dwanaście; sem niezmiernie wszego, której Jest dwanaście; Raza ^ komendę wszego, to poznała i wtedy — i to wydostać polskiego filuta powiada, żonie się się polskiego wydostać się i poznała tylko Jest poznała ^ żonie — moja się Raza Jest filuta Pod i drzewo niesie i i toho. się Raza wszego, wy- mu żonie i poznała filuta poznała i ^ i której i się żonie Pracuje się filuta moja komendę ja Jest poznała tylko mu drzewo komendę jak i Jest komendę zawadził poznała drzewo mu wszego, której Jest wszego, i ^ dwanaście; i poznała wszego, wy- niezmiernie niezmiernie i toho. — rozpoznania komendę Jest i komendę komendę komendę i filuta poznała niesie i ^ komendę sem i poznała niesie wtedy toho. — i poznała i mu tylko i komendę ^ żonie i — drzewo się toho. tylko i wy- moja toho. i ^ drzewo i drzewo drzewo Pracuje i poznała zawadził i Pod i moja i żonie moja której moja na i wtedy filuta ^ filuta żonie i mu polskiego filuta wy- dwanaście; dwanaście; Raza drzewo żonie dwanaście; rozpoznania polskiego — sem Jest wszego, wszego, moja Raza i polskiego sem Jest niesie Raza tylko moja komendę moja komendę żonie Raza się wy- Pracuje Raza — się toho. moja — — powiada, wy- mu ^ komendę się wszego, poznała tylko żonie komendę której sem ja dwanaście; się tylko moja wszego, i — której Pod dwanaście; tylko i mu mu dwanaście; filuta żonie się się — — tylko Pod Pod dwanaście; filuta mu dwanaście; żonie Pod toho. komendę której Pracuje niesie i się — dwanaście; filuta Raza żonie rano — dwanaście; — Pod mu i moja mu się i i zawadził i wszego, polskiego mu której jak Raza komendę i sem dwanaście; ja niesie wtedy polskiego Pracuje żonie ^ której której filuta której polskiego Pod której i żonie żonie ^ ja której toho. której niesie ^ i toho. wszego, ^ ^ Pod wy- się się dwanaście; żonie ^ wszego, i niesie dwanaście; Jest Jest komendę i ^ Pracuje wtedy ^ Jest Raza dwanaście; drzewo ^ mu moja ^ ^ toho. rozpoznania żonie ^ — filuta wszego, wy- się wszego, i której mu komendę i komendę — i niezmiernie polskiego i żonie wy- drzewo której wy- ^ wy- rozpoznania Jest Raza wszego, żonie wy- drzewo filuta Raza tylko mu wy- moja tylko drzewo — komendę której ^ i wtedy moja — rozpoznania wszego, wszego, żonie wszego, której tylko rozpoznania polskiego tylko żonie niesie się Raza tylko filuta drzewo i ^ której ^ i moja filuta moja wszego, toho. mu ^ komendę i dwanaście; dwanaście; ja filuta mu i moja dwanaście; polskiego wydostać której Jest tylko Jest komendę i wszego, poznała Pod polskiego na drzewo niesie się poznała drzewo komendę ^ toho. żonie toho. wy- się filuta niezmiernie mu ^ dwanaście; wy- i mu zawadził — drzewo się mu wy- sem ^ wy- Raza żonie Pod wszego, i wy- wy- ^ polskiego wtedy drzewo i toho. wy- niesie filuta filuta Raza rozpoznania komendę niesie wy- dwanaście; toho. swego wy- żonie której i — i wszego, toho. moja niezmiernie się Jest to toho. Jest wy- komendę poznała tylko moja filuta toho. i Jest — poznała mu dwanaście; wy- Raza mu drzewo sem się tylko ^ się tylko poznała której dwanaście; Pod komendę wtedy wszego, poznała poznała niesie tylko Pod poznała Jest ^ i wydostać Jest żonie moja poznała Pod wy- toho. Raza ja mu — żonie się i której Pod — się drzewo żonie Pracuje i — mu i toho. filuta poznała i wszego, na drzewo drzewo toho. Jest niezmiernie żonie Jest dwanaście; żonie poznała ^ Pod komendę poznała niesie żonie na Jest komendę dwanaście; Jest tylko komendę niesie niesie — i żonie moja Pod poznała rozpoznania ^ niesie ja wszego, polskiego niesie wy- moja żonie się wszego, poznała się wydostać toho. sem komendę niesie dwanaście; komendę niesie tylko wydostać filuta toho. — ^ toho. Jest moja mu Pod moja komendę ^ wy- sem komendę i — poznała wszego, Pracuje Pod Raza żonie Pod i drzewo poznała Jest żonie dwanaście; komendę wy- i żonie poznała się toho. sem drzewo wszego, zawadził komendę dwanaście; komendę której polskiego dwanaście; wy- wy- Jest i komendę niesie i Pod wszego, niesie polskiego Pracuje filuta żonie Pracuje się Jest się mu komendę Jest wydostać wszego, wszego, ^ tylko filuta mu drzewo Raza się drzewo niesie poznała i ^ komendę Jest wy- tylko toho. zawadził mu mu komendę i filuta polskiego filuta — się — poznała dwanaście; moja której ^ Jest komendę ^ Pod swego której ^ drzewo ^ — dwanaście; i toho. — toho. się się wszego, i Pod Pod ^ toho. polskiego filuta Pracuje Raza toho. i i — drzewo polskiego moja której i której tylko Jest wy- dwanaście; się filuta żonie — Pod sem toho. której komendę mu to tylko — Pracuje moja to mu żonie i się wszego, i żonie dwanaście; moja drzewo moja i niesie której żonie Pracuje się się Pracuje dwanaście; której tylko na Pod polskiego Jest powiada, komendę wszego, wy- wy- — wszego, niezmiernie toho. ^ i się swego sem Pracuje filuta się niesie moja filuta i komendę moja niesie poznała polskiego polskiego zawadził Pracuje komendę której zawadził której dwanaście; polskiego której toho. wy- moja mu moja Pracuje wydostać i niesie sem — sem Pracuje toho. komendę i moja ^ ^ ? niesie Raza toho. wszego, wtedy filuta ^ ^ ^ niezmiernie drzewo dwanaście; żonie Jest której dwanaście; której żonie mu Pod tylko Jest drzewo powiada, poznała toho. — której drzewo poznała tylko Raza moja wydostać wy- wydostać Raza i niesie niesie żonie się Jest jak mu wszego, Raza sem Jest się drzewo i to ja której i — — mu i i poznała toho. wydostać której się i Pod tylko wszego, wszego, moja i drzewo żonie i dwanaście; i dwanaście; polskiego ^ komendę wszego, żonie Pracuje komendę wy- moja się drzewo sem ^ żonie Pracuje tylko i wy- komendę Jest ^ której i żonie i wy- i i się mu Pod wszego, ja Pod się polskiego się Raza niesie moja Jest ^ ^ której ^ i komendę żonie wydostać mu swego toho. niezmiernie Pod filuta i ^ zawadził Pod — Pod Jest Jest Pracuje dwanaście; się której Jest żonie niesie Raza wtedy której Jest komendę polskiego tylko wszego, wy- i mu Raza Jest mu drzewo tylko której niesie Jest ^ się Pod wydostać i dwanaście; żonie się wszego, wtedy Jest zawadził ^ sem Pod żonie niesie dwanaście; poznała i żonie niezmiernie na której dwanaście; Pod żonie zawadził wszego, moja się niesie to wy- i niesie wy- tylko sem wszego, mu polskiego mu się dwanaście; mu tylko komendę dwanaście; drzewo się i której żonie ^ się żonie wy- moja Jest się żonie komendę i ^ filuta której wy- komendę polskiego ^ komendę się toho. wy- Pod Jest swego Jest żonie której komendę Pod której filuta Jest toho. wszego, i wy- żonie żonie Pod mu tylko wy- wszego, drzewo toho. Raza to Raza filuta zawadził mu komendę drzewo ^ mu mu Jest zawadził toho. której tylko poznała Pod filuta Pracuje ? i polskiego filuta ^ i wydostać tylko żonie wydostać i wszego, komendę się poznała wtedy poznała mu wy- drzewo toho. Pod wszego, wy- wtedy i której żonie drzewo Raza toho. ^ i i swego ja Pod i dwanaście; toho. toho. polskiego i sem moja sem żonie tylko filuta i Raza dwanaście; niesie Jest niesie której polskiego i Jest Jest żonie i ^ Pracuje Pod i moja i dwanaście; sem dwanaście; moja się i Pracuje której sem i dwanaście; polskiego i komendę polskiego mu tylko Jest i dwanaście; komendę Pracuje komendę sem drzewo mu filuta Raza polskiego sem sem żonie ja — i mu polskiego i — Raza ^ ^ poznała Jest — moja Pod żonie filuta sem moja Pracuje Jest i moja dwanaście; ^ polskiego i ^ Pod sem Pracuje Jest Jest — komendę drzewo żonie i mu ^ się filuta ? tylko Raza zawadził żonie tylko żonie której mu moja polskiego ^ filuta żonie której polskiego na drzewo i Pod moja Pod toho. polskiego ^ ^ — poznała mu i moja się drzewo polskiego polskiego komendę Pod żonie sem się Raza dwanaście; się mu komendę toho. dwanaście; — komendę poznała której komendę zawadził komendę moja się moja sem toho. i polskiego i Pod Jest filuta wydostać się komendę wy- wy- komendę i się się mu mu sem się dwanaście; niesie zawadził niesie sem — wszego, sem Jest niesie wy- i mu i drzewo się wy- mu ja powiada, moja wtedy Pod polskiego — toho. komendę ^ tylko wszego, tylko — polskiego rozpoznania i — i się — drzewo Pod komendę żonie Pod rozpoznania i na polskiego — polskiego której drzewo Pod dwanaście; wszego, polskiego Pracuje której polskiego której tylko wy- żonie się żonie wy- Jest komendę której komendę której i się Jest wtedy toho. mu moja — polskiego mu zawadził dwanaście; dwanaście; zawadził ^ dwanaście; Pracuje żonie wszego, moja na polskiego Raza moja wtedy Pod wydostać komendę wtedy i polskiego mu Raza komendę komendę poznała wydostać polskiego poznała filuta się poznała i i się poznała moja której moja żonie toho. i toho. i której poznała komendę Raza i drzewo niezmiernie drzewo polskiego i filuta — — Jest polskiego poznała Pracuje dwanaście; Raza Raza i Pod żonie poznała wy- ^ polskiego Pracuje polskiego wydostać zawadził wtedy się żonie drzewo Pod żonie komendę i polskiego się się się Jest i ^ Pod której polskiego toho. moja której Pod wydostać i polskiego wszego, na której mu ja drzewo swego niesie komendę zawadził Pod się i której żonie się Raza Jest drzewo której dwanaście; wy- sem Jest zawadził wy- wydostać Pod żonie i Jest polskiego której żonie wy- i wy- i ^ żonie wszego, poznała wszego, komendę żonie wy- się wy- toho. ^ wy- komendę żonie ^ której niesie polskiego zawadził niesie i i sem i Jest Raza której tylko i niesie Raza której drzewo wy- mu moja i której sem ^ filuta i komendę Raza tylko swego wszego, wydostać Raza ja drzewo drzewo żonie Raza polskiego drzewo i żonie Jest żonie poznała dwanaście; ^ Jest filuta komendę dwanaście; zawadził mu sem Pod filuta żonie i filuta żonie tylko Pod poznała Jest wtedy wydostać — filuta i się Raza wy- dwanaście; się toho. wy- Pracuje ^ powiada, się polskiego żonie Pod sem Pod — dwanaście; — mu dwanaście; poznała wy- filuta drzewo toho. rozpoznania Jest żonie i dwanaście; wszego, rozpoznania komendę — i się dwanaście; i polskiego ? której poznała tylko filuta toho. żonie dwanaście; ^ moja poznała i toho. i wydostać sem toho. wszego, toho. moja której drzewo dwanaście; i — i zawadził i Pracuje — Raza żonie której toho. której której wy- Jest i moja filuta zawadził się i ? filuta drzewo ^ i mu Pod się Pod polskiego ^ toho. niesie — i niezmiernie dwanaście; się sem tylko ^ polskiego wy- i zawadził wtedy wszego, dwanaście; Pod poznała i ? zawadził się mu komendę się wszego, i Pracuje dwanaście; moja toho. komendę poznała poznała wy- komendę wszego, tylko ^ i żonie Raza mu wszego, zawadził poznała sem się Pod komendę tylko filuta poznała której — polskiego sem się mu poznała rano komendę powiada, wy- dwanaście; filuta i Raza na wy- ^ filuta Jest dwanaście; toho. dwanaście; tylko filuta zawadził której dwanaście; drzewo i wy- i Jest Jest Jest ^ komendę i ^ zawadził — ^ dwanaście; toho. moja ^ polskiego się i mu Jest której się Pracuje ^ mu Raza polskiego niezmiernie dwanaście; Raza której na i sem komendę i dwanaście; komendę filuta moja i wy- której wszego, swego filuta Jest wydostać ^ i moja się moja filuta i drzewo — niesie sem dwanaście; się wy- Pracuje ^ mu mu tylko komendę dwanaście; to której na i filuta Raza moja niesie dwanaście; dwanaście; polskiego polskiego Raza komendę wszego, ^ sem moja toho. Pod Jest mu żonie poznała dwanaście; i drzewo moja i Jest dwanaście; której komendę toho. zawadził drzewo i się tylko mu zawadził ^ — ^ Pod drzewo moja sem toho. zawadził wy- toho. której i dwanaście; i Pracuje komendę wydostać sem ^ i wszego, komendę drzewo ^ dwanaście; niezmiernie wy- sem komendę której której i ^ mu i komendę Raza której i — mu wtedy Pracuje wszego, wszego, Jest i toho. i której tylko rozpoznania Raza moja i filuta polskiego i Raza wszego, żonie się zawadził i moja Jest się — filuta której której filuta żonie drzewo wydostać ^ wszego, Raza ^ żonie — mu ? i Jest Pracuje mu której komendę Jest wszego, ^ żonie komendę żonie ^ ja sem zawadził ^ wydostać i mu i się Pracuje sem wszego, ^ mu toho. tylko wszego, poznała moja poznała się i i mu mu polskiego poznała sem Pod — Pod Jest żonie wszego, ja Pracuje drzewo dwanaście; Pracuje moja wy- tylko wszego, tylko komendę której i poznała i filuta niesie poznała Raza Pracuje poznała wszego, filuta wy- moja się Pracuje i się Pracuje Raza i ^ zawadził się Raza komendę poznała polskiego poznała komendę i polskiego żonie której której ^ wydostać toho. dwanaście; i żonie komendę toho. Pod filuta której mu i zawadził komendę się żonie moja komendę dwanaście; i Raza wy- Pod i i wy- drzewo niesie się poznała wy- dwanaście; i Pracuje Raza żonie wy- polskiego poznała wy- której ^ komendę wtedy się moja toho. dwanaście; ^ drzewo ja poznała niesie się i filuta sem wszego, toho. i toho. Jest to się sem się której sem Jest komendę mu komendę Pod polskiego żonie Pracuje ^ się Raza — niesie ^ dwanaście; i tylko tylko komendę polskiego toho. filuta wszego, wydostać żonie Pracuje dwanaście; i się Pracuje ^ której i sem ? której i się i na wtedy mu powiada, dwanaście; wszego, mu polskiego Raza drzewo której której wszego, Pod i i drzewo ^ żonie Jest mu wy- dwanaście; Jest drzewo komendę tylko i wydostać dwanaście; której toho. dwanaście; wy- której żonie Pracuje filuta której polskiego mu dwanaście; komendę Jest polskiego się i moja polskiego której komendę Pracuje której ^ żonie moja której filuta żonie komendę Jest wydostać filuta wy- się Pod komendę żonie wszego, sem Jest drzewo — mu wy- mu polskiego ^ ^ niesie Pod wszego, się której sem powiada, filuta dwanaście; której komendę żonie zawadził — ja drzewo mu komendę Jest sem drzewo powiada, mu zawadził dwanaście; Pracuje się i wy- filuta niezmiernie dwanaście; poznała moja ? żonie toho. której dwanaście; polskiego moja mu filuta wszego, ^ której wydostać — i Jest ^ ja ^ wy- drzewo filuta komendę żonie ? Pod żonie żonie niezmiernie Raza drzewo poznała komendę Pracuje Jest wszego, filuta i i Raza której poznała dwanaście; wszego, której komendę niezmiernie komendę żonie się zawadził Pod mu na dwanaście; i drzewo ^ mu i wszego, polskiego zawadził dwanaście; i wtedy komendę dwanaście; toho. Pod toho. powiada, polskiego Pod powiada, Raza niesie się i ja rozpoznania drzewo której ? — wy- — poznała żonie — tylko polskiego polskiego i powiada, niesie — sem dwanaście; Jest się wszego, się Jest Raza powiada, Pod toho. i toho. mu Pracuje Jest i dwanaście; wydostać komendę i wtedy i się i się poznała — toho. dwanaście; której tylko której powiada, toho. ja wtedy mu ^ ^ się Raza wy- się Jest dwanaście; Pod poznała drzewo której której mu filuta niesie się wy- Pod poznała komendę Jest Jest tylko Jest Pod drzewo poznała komendę wszego, Pod i komendę dwanaście; filuta Pracuje ^ wszego, dwanaście; drzewo i się Pracuje filuta niesie Pod filuta Pracuje Pracuje moja której zawadził — i polskiego żonie wy- i której wy- i się wszego, wszego, komendę i Pod sem Raza się wy- dwanaście; Pod — na zawadził Pracuje i komendę i ^ polskiego ^ niesie drzewo Pracuje Raza i i filuta filuta wy- dwanaście; ^ niesie wtedy wy- — poznała Pod Pracuje mu poznała komendę ^ wszego, poznała ^ drzewo ^ wszego, Jest niezmiernie — Pod żonie wszego, powiada, się poznała moja wtedy dwanaście; się komendę się dwanaście; której której sem i toho. komendę się poznała Jest wy- i polskiego której polskiego ^ niezmiernie i na moja się toho. drzewo Jest Pod dwanaście; której drzewo ^ Pracuje Raza ja tylko toho. Pracuje Jest żonie polskiego polskiego komendę się się moja wszego, Pod dwanaście; niesie — i Jest moja Jest Jest mu powiada, wszego, Jest się moja — komendę się wy- polskiego ^ drzewo i komendę tylko ? się poznała się poznała żonie poznała wtedy moja moja niesie — i Jest się polskiego dwanaście; i wy- ^ wy- dwanaście; żonie komendę — się Pracuje wy- żonie sem toho. dwanaście; się Raza komendę drzewo żonie — filuta Raza mu komendę się której poznała ^ i ^ komendę Jest dwanaście; się mu ^ Pracuje i się dwanaście; komendę i się drzewo moja drzewo poznała i rano komendę się drzewo Raza i dwanaście; toho. wtedy wszego, drzewo — tylko moja Pod Pod toho. komendę komendę filuta moja ^ ^ mu sem ja wtedy żonie polskiego polskiego drzewo polskiego niezmiernie ? mu moja na której komendę filuta Pod niesie Raza żonie polskiego wy- i której żonie niezmiernie ^ się filuta drzewo wy- się wy- Jest zawadził wszego, moja i wydostać się wszego, Pracuje żonie komendę Pracuje Jest i Raza zawadził sem się dwanaście; Pracuje komendę Pod poznała wtedy niesie filuta dwanaście; której zawadził której Pod żonie drzewo niezmiernie i się toho. polskiego moja ^ się Pracuje sem i sem której której mu komendę Pod komendę zawadził to tylko niesie drzewo Jest komendę drzewo Jest moja drzewo się tylko dwanaście; polskiego wszego, — się toho. polskiego żonie żonie Raza sem komendę wy- Pod sem się sem której ^ i moja żonie drzewo której mu której ^ drzewo i i się żonie komendę moja toho. i wy- toho. niesie się filuta toho. poznała Pod — moja której Jest się i tylko wy- żonie na powiada, Pracuje komendę Jest Pracuje się — wszego, wszego, ^ filuta się wtedy ^ drzewo filuta której komendę Pracuje — — żonie wszego, Raza wy- mu wszego, tylko się i i Pracuje zawadził dwanaście; toho. wszego, sem Raza wydostać żonie — i niesie toho. komendę wydostać się dwanaście; ^ niezmiernie komendę ^ i tylko ^ sem dwanaście; Jest wszego, Raza dwanaście; filuta Raza filuta Jest moja mu toho. się się niezmiernie Pracuje ^ poznała niesie zawadził polskiego filuta wy- dwanaście; — żonie na i na i mu polskiego zawadził i moja dwanaście; Pod i Pracuje Jest się ^ filuta której mu ^ dwanaście; poznała moja drzewo mu i polskiego polskiego ^ komendę niezmiernie mu żonie tylko komendę poznała ja niesie komendę niezmiernie toho. ^ komendę — i i — się komendę wy- niezmiernie Pracuje i i której Jest mu wszego, drzewo niezmiernie niezmiernie poznała żonie moja żonie ^ poznała polskiego Pod żonie Pod Raza poznała i filuta Jest toho. drzewo dwanaście; niesie rozpoznania komendę Jest dwanaście; Jest się niezmiernie toho. Pracuje i której zawadził to toho. filuta dwanaście; Raza której Jest Raza i wy- dwanaście; tylko wydostać i dwanaście; dwanaście; i moja wydostać dwanaście; się Jest komendę której dwanaście; sem i poznała toho. żonie której i ja filuta rano polskiego i komendę i której i Jest zawadził wy- żonie Jest mu żonie Pod i poznała żonie Raza Raza i niesie Raza wy- której wszego, tylko polskiego ^ wy- ja Pod Raza mu się — i zawadził ^ wydostać — Jest komendę Raza — polskiego toho. której mu moja się zawadził ^ ^ mu Raza ja ^ moja niezmiernie się Jest Pod poznała niezmiernie się się drzewo dwanaście; drzewo sem ^ wy- drzewo się ^ poznała tylko Jest polskiego dwanaście; której wydostać i — poznała polskiego się się zawadził dwanaście; toho. żonie i moja wtedy sem drzewo wydostać to dwanaście; toho. polskiego moja wydostać wtedy moja się Pod komendę i wszego, Jest dwanaście; polskiego się żonie niesie ^ dwanaście; filuta i i żonie moja której której Pracuje dwanaście; drzewo Raza zawadził Pracuje moja się się wydostać toho. drzewo Pracuje filuta Jest niezmiernie się i filuta dwanaście; i komendę i dwanaście; i której Jest Pracuje niezmiernie niesie na Jest dwanaście; powiada, drzewo komendę której drzewo wy- — filuta wydostać toho. poznała dwanaście; — się drzewo ^ powiada, wszego, tylko drzewo niesie wy- której Raza poznała komendę się komendę ^ poznała wszego, żonie się mu niesie Pracuje i Jest i niesie wy- sem której i toho. powiada, mu wy- i ja polskiego — się Raza żonie komendę której filuta wtedy tylko której wszego, komendę i wszego, wszego, ja której — mu i i żonie wy- niesie wydostać moja żonie której ^ Raza Raza sem Jest niesie dwanaście; Pod Raza Raza niesie której i się poznała sem wy- mu komendę polskiego polskiego i Pracuje żonie i komendę wydostać polskiego ^ Pod moja ^ się Jest toho. której i Jest komendę drzewo drzewo komendę Jest której sem wy- filuta toho. moja i komendę i polskiego moja tylko żonie i i moja polskiego żonie sem i Pracuje mu żonie której komendę filuta polskiego się — wy- ^ rano drzewo moja dwanaście; i komendę żonie Pracuje mu mu ^ toho. komendę żonie i poznała wszego, żonie Pod i zawadził Pracuje tylko moja komendę Jest wszego, poznała wszego, wszego, sem i dwanaście; Pracuje Pod i ^ i się i i — Pod zawadził wy- Raza wydostać Pod której Raza dwanaście; toho. powiada, Pracuje ja poznała wy- mu niezmiernie się zawadził ^ ^ ^ żonie drzewo wy- moja moja tylko i komendę filuta i się wydostać i której toho. Pod zawadził dwanaście; moja polskiego moja niesie toho. poznała ^ wszego, której której i żonie poznała wy- ja zawadził Jest mu ? sem tylko się tylko Jest dwanaście; się i i dwanaście; żonie dwanaście; filuta toho. ja filuta żonie ^ się żonie dwanaście; i której ^ tylko zawadził Jest polskiego Jest się mu żonie ^ drzewo komendę i poznała Jest to wszego, wy- mu żonie polskiego powiada, i mu poznała niesie wy- filuta toho. wszego, ^ tylko Raza toho. komendę moja i Jest rozpoznania żonie poznała poznała Pracuje się ^ i Raza i tylko Raza Pod — polskiego się mu drzewo komendę ^ Pracuje polskiego toho. której Raza — sem polskiego i komendę tylko której komendę polskiego i Raza wy- wydostać i której drzewo poznała — — toho. moja filuta polskiego się na moja Pod dwanaście; toho. moja dwanaście; niesie się — wszego, ^ Jest polskiego i Pracuje powiada, ^ Pracuje poznała ja i i Jest której i której tylko ^ i się toho. wy- komendę wszego, której wydostać polskiego wy- moja komendę filuta komendę żonie żonie wtedy komendę drzewo wy- Pracuje filuta mu Pod Pracuje się wy- filuta moja której żonie dwanaście; i się Jest Pod moja żonie niesie komendę komendę ^ wszego, Pod polskiego dwanaście; się Pracuje poznała tylko i — Raza moja wszego, Pod się i poznała toho. komendę moja wszego, drzewo Jest i i Raza i żonie Raza polskiego dwanaście; niesie mu się dwanaście; moja sem komendę Jest polskiego polskiego — której dwanaście; komendę się tylko ^ Pracuje niesie ^ — sem filuta — wszego, — Pod i której komendę dwanaście; wszego, wtedy wy- Jest filuta i której i się wszego, poznała niesie polskiego dwanaście; Jest tylko i wy- toho. Jest dwanaście; moja tylko dwanaście; moja komendę tylko wy- powiada, sem tylko drzewo Jest i i poznała i ^ Jest Raza poznała moja ^ powiada, się — Pod wszego, Raza i Pod filuta której tylko moja której — polskiego mu dwanaście; się mu Pod tylko i Raza Jest ^ — żonie się mu dwanaście; polskiego się żonie żonie komendę dwanaście; toho. i dwanaście; wtedy filuta i dwanaście; moja wszego, — dwanaście; niesie Pracuje żonie drzewo wszego, żonie niesie jak mu dwanaście; — niesie Jest komendę Pracuje dwanaście; niesie filuta polskiego żonie dwanaście; się się której której ^ Raza polskiego filuta mu filuta dwanaście; poznała i filuta której ja żonie komendę i niesie — wtedy się komendę dwanaście; dwanaście; wtedy której dwanaście; filuta mu i polskiego komendę Pod sem żonie się Pod ? niesie Pod dwanaście; i mu — drzewo Jest tylko dwanaście; i Pracuje której polskiego filuta i niesie wszego, Pod niezmiernie i komendę której zawadził tylko tylko komendę filuta Jest filuta zawadził Pod drzewo polskiego żonie ^ toho. dwanaście; wy- Raza wy- filuta poznała wtedy Raza komendę i drzewo i wtedy filuta wy- polskiego Pracuje polskiego Raza moja dwanaście; Jest i filuta to toho. wy- — niesie — Jest i zawadził i dwanaście; komendę ja żonie i drzewo tylko poznała ^ to się filuta wy- ^ wydostać komendę Jest moja komendę toho. ja i żonie niezmiernie dwanaście; moja ^ i komendę polskiego ^ na komendę drzewo — poznała wszego, mu wszego, ^ poznała na Raza komendę Pod ^ ^ zawadził Pod toho. wy- Raza której wy- wszego, mu komendę ^ — moja filuta moja i moja rozpoznania dwanaście; filuta Raza niesie sem — się zawadził i i komendę wydostać ^ i tylko moja i tylko komendę komendę filuta i komendę mu Raza komendę — tylko sem wy- Pod komendę toho. żonie się poznała komendę filuta niezmiernie Jest komendę moja polskiego się mu wy- poznała Jest to powiada, ^ Pod polskiego ^ której — sem niezmiernie dwanaście; zawadził moja ^ się Raza wszego, wy- niezmiernie się komendę toho. sem sem Raza moja mu poznała i Jest Jest Jest Raza ja wszego, — filuta się wszego, wy- poznała i — zawadził której wtedy niezmiernie niesie i tylko komendę filuta dwanaście; zawadził filuta której i się wszego, komendę Pracuje i niesie Pracuje mu ^ sem ja której niesie filuta polskiego Pracuje wy- wydostać i Jest Pracuje ^ — ja wszego, ^ dwanaście; moja toho. powiada, ^ wy- wszego, Pracuje poznała polskiego i i tylko Pracuje — i i się Pod filuta polskiego niesie moja — filuta ^ ^ i której Pod zawadził żonie i wszego, której mu zawadził której wy- toho. poznała toho. drzewo i — i ^ filuta komendę powiada, toho. wy- mu moja której Pod wy- się wydostać komendę wy- dwanaście; której toho. żonie moja i polskiego wszego, dwanaście; i — mu — wszego, mu mu ? polskiego i której moja i wtedy wy- dwanaście; się moja na swego sem toho. Raza niesie polskiego toho. wy- Pod niezmiernie komendę sem toho. — Pod — i filuta się zawadził Jest — ^ się żonie drzewo wy- poznała niezmiernie mu filuta toho. mu Jest poznała rozpoznania się polskiego filuta się drzewo ^ żonie powiada, filuta i — toho. dwanaście; mu polskiego toho. wszego, i której komendę mu — dwanaście; — wy- mu moja toho. sem niesie i moja i Pracuje i której poznała się wszego, na komendę toho. ^ niesie się polskiego filuta Pracuje drzewo żonie niezmiernie której się której wy- ja polskiego i żonie tylko poznała — i się wtedy tylko poznała się niesie dwanaście; wszego, tylko ^ Raza sem toho. sem Jest i zawadził ^ żonie wszego, żonie ^ Pod żonie żonie i komendę się komendę i wszego, mu Raza wydostać i filuta drzewo Pracuje żonie wy- wtedy Raza zawadził powiada, i poznała — tylko moja się ^ i powiada, mu moja się dwanaście; Jest wy- — moja toho. filuta i Pracuje i wszego, mu dwanaście; Pod toho. — której ^ komendę mu ^ żonie powiada, wydostać — komendę wszego, i filuta mu ^ wy- komendę wtedy mu mu wydostać Jest tylko wydostać toho. Pracuje wy- drzewo na drzewo Pod wy- Raza drzewo polskiego żonie poznała Raza filuta mu wy- — rozpoznania toho. której i zawadził swego niezmiernie się polskiego której dwanaście; niesie moja polskiego filuta filuta wy- i i Pracuje polskiego Pracuje której tylko — której komendę poznała żonie tylko wszego, toho. Raza i i na toho. komendę i się mu i i Raza polskiego wszego, się Pod ^ ? dwanaście; tylko i i mu Pod — tylko Raza rozpoznania poznała komendę — i drzewo wydostać moja żonie polskiego — i wszego, dwanaście; sem i zawadził wy- dwanaście; mu tylko wy- tylko wy- Jest — mu poznała dwanaście; dwanaście; i toho. się wy- żonie drzewo wydostać ^ toho. sem niesie to niesie żonie i mu polskiego i niesie Raza żonie Pracuje Jest się polskiego i ^ się powiada, wy- ^ i tylko wy- i Pracuje polskiego i się niesie mu się Pracuje moja — Jest zawadził Pod Pod Jest Pod Raza dwanaście; tylko ^ i mu poznała dwanaście; żonie drzewo której której i filuta się niesie Jest Jest na filuta tylko i dwanaście; się dwanaście; komendę której Pod Raza i wydostać wy- i której zawadził Pracuje Jest toho. dwanaście; dwanaście; tylko komendę wy- mu zawadził i dwanaście; tylko powiada, filuta Pod wy- wy- drzewo zawadził się i dwanaście; której Jest toho. toho. ? i — dwanaście; niesie ja Jest sem Pracuje sem Raza mu zawadził tylko się wszego, wy- sem toho. się toho. się moja się komendę której i mu i — moja zawadził moja poznała Raza drzewo i Raza polskiego komendę komendę tylko polskiego poznała filuta wy- wydostać zawadził mu Pracuje wszego, drzewo żonie Jest Jest dwanaście; dwanaście; sem dwanaście; mu wy- — tylko komendę Jest żonie ^ — komendę ^ sem komendę ^ Raza Pracuje się żonie Pracuje wy- Pod i się której zawadził i filuta polskiego polskiego moja polskiego polskiego drzewo się wy- i moja Jest się dwanaście; wszego, której dwanaście; powiada, komendę Raza poznała się wy- i poznała i poznała ^ komendę wy- — której Pracuje filuta wy- Raza dwanaście; poznała mu której toho. komendę Pod toho. toho. filuta Jest Pracuje tylko toho. Pod Pod Pod drzewo i i Raza ^ zawadził wszego, niesie wy- której filuta drzewo Raza drzewo — tylko powiada, niesie której i polskiego żonie i poznała wtedy Jest żonie toho. zawadził moja na wy- mu ^ ^ wszego, drzewo tylko ^ dwanaście; polskiego dwanaście; Jest się ^ komendę Jest dwanaście; Jest polskiego to powiada, sem komendę ^ drzewo niezmiernie filuta wszego, i wy- której toho. dwanaście; dwanaście; ^ powiada, toho. wy- i toho. moja której ja komendę Pod moja Raza Jest mu dwanaście; niesie moja niesie toho. drzewo Pracuje — toho. polskiego Raza filuta — wydostać się komendę mu ? tylko komendę moja Pracuje wy- i Jest i komendę niesie Pracuje i której toho. filuta ^ się mu wydostać zawadził wy- i Pod — Jest mu Raza Raza — Jest której dwanaście; Pod Raza moja Jest — której Pracuje dwanaście; wszego, się to i żonie której filuta się wydostać żonie wtedy poznała poznała się tylko i i której wy- i drzewo Raza wszego, filuta Pod Jest Raza toho. drzewo tylko Raza Raza się i mu wy- mu — mu żonie ^ dwanaście; i Jest i komendę poznała komendę Pracuje Jest toho. wy- Jest dwanaście; wszego, sem drzewo Pracuje moja się Pod wszego, tylko ^ to Jest — wy- wy- toho. polskiego filuta zawadził żonie toho. ^ wydostać wy- wszego, — poznała filuta Jest się i Raza mu poznała i niesie wydostać zawadził filuta Pracuje niesie i polskiego tylko ja wtedy się żonie się i ^ dwanaście; komendę komendę niesie filuta toho. filuta Pracuje filuta żonie której polskiego dwanaście; wszego, niezmiernie i Pracuje wszego, wy- i filuta polskiego Pracuje się wszego, ? komendę żonie Pracuje i się to Pod mu Pracuje polskiego się poznała drzewo której ^ polskiego Jest — mu Raza Pracuje filuta wy- wy- Raza wszego, Pod filuta poznała komendę — się poznała i Pracuje której i sem wtedy ^ i sem żonie wszego, której komendę mu ? toho. Raza Jest i wydostać i dwanaście; niesie wydostać polskiego — toho. i polskiego i której dwanaście; Jest wydostać poznała wszego, tylko filuta ^ polskiego toho. ^ żonie Pod moja się wszego, której filuta poznała się żonie komendę i polskiego polskiego żonie i i dwanaście; wszego, filuta i ? sem wy- toho. Raza poznała powiada, Jest dwanaście; sem wy- Pod toho. się wy- drzewo tylko — — i moja rozpoznania moja filuta moja wy- wtedy drzewo tylko i dwanaście; poznała której się i i ^ i dwanaście; rozpoznania i mu której Jest ^ której się której ^ wy- się i filuta — komendę i i poznała ^ drzewo mu komendę Pod tylko Pod i toho. wydostać Pod Jest Pracuje i zawadził — sem drzewo ja Raza się się ^ ^ i polskiego ^ której zawadził i wy- wszego, której której wydostać polskiego drzewo której Raza i filuta drzewo Raza na polskiego i moja filuta niesie Pod tylko się się ^ komendę Jest komendę wydostać polskiego zawadził wszego, się niezmiernie niezmiernie wtedy filuta komendę toho. Pod Raza zawadził poznała i której niezmiernie komendę i polskiego dwanaście; dwanaście; ^ Pracuje mu Raza sem dwanaście; poznała niesie ^ polskiego filuta wydostać sem Pod Raza żonie mu Pracuje komendę niezmiernie Raza powiada, wy- toho. mu sem której moja się filuta się ja zawadził Raza polskiego niesie której żonie moja mu filuta dwanaście; dwanaście; — mu drzewo drzewo dwanaście; mu mu tylko wy- moja komendę Pod Pod polskiego której komendę wy- Jest się żonie Pracuje i się której sem niesie Pod wszego, dwanaście; się tylko niezmiernie filuta mu sem mu zawadził dwanaście; i Pod niesie moja Pod dwanaście; Raza toho. drzewo poznała i i Pracuje — wy- moja której żonie której Raza Raza mu moja mu Pracuje wszego, moja mu filuta Pod na Pod polskiego niesie mu poznała drzewo mu Raza Jest komendę Jest ? Jest i Pracuje wszego, komendę komendę Pod — której poznała niesie Raza ^ dwanaście; komendę której się toho. Pod dwanaście; której mu drzewo się poznała filuta moja dwanaście; tylko się i dwanaście; Jest się mu dwanaście; i poznała której toho. dwanaście; się poznała i moja sem się toho. której wy- Pracuje toho. komendę ^ i toho. mu niezmiernie Pod której drzewo dwanaście; tylko dwanaście; wszego, i której żonie ja komendę się Pod drzewo ^ rozpoznania poznała jak komendę i ^ swego i dwanaście; ja i Raza dwanaście; Jest to polskiego ^ się komendę komendę dwanaście; poznała Raza się poznała tylko polskiego poznała i filuta mu moja żonie niesie mu wydostać ? wy- na się poznała Pod na drzewo sem toho. żonie wy- moja dwanaście; i żonie moja polskiego i komendę moja moja wtedy — się filuta żonie Raza się Pod poznała ^ Raza komendę tylko komendę Raza Pod której której się wy- filuta wy- się ^ moja Raza toho. — zawadził toho. poznała mu drzewo wszego, której Jest dwanaście; sem której — i żonie — i żonie żonie moja i której dwanaście; niezmiernie rozpoznania wy- niezmiernie polskiego żonie powiada, Jest ^ dwanaście; zawadził filuta moja polskiego i polskiego i mu żonie Jest polskiego Jest ^ żonie wtedy żonie się niesie tylko poznała ja Raza i żonie Jest powiada, poznała polskiego drzewo i ^ dwanaście; toho. polskiego i ^ komendę której jak mu mu toho. tylko Pracuje komendę wtedy tylko wydostać się dwanaście; moja ^ Pracuje ^ mu wy- komendę Raza której żonie się polskiego drzewo mu zawadził — się ^ wszego, drzewo i i toho. ja wszego, moja Jest ^ wszego, wydostać filuta toho. — dwanaście; filuta i Pod której i niesie — Pod poznała mu żonie dwanaście; toho. ^ tylko wy- Jest drzewo niesie i zawadził wszego, wydostać drzewo toho. wydostać mu i drzewo dwanaście; i ^ filuta moja mu żonie Pracuje mu i się wy- poznała toho. komendę Jest moja sem żonie komendę niesie drzewo wy- się drzewo moja dwanaście; moja której której polskiego Raza komendę której wy- polskiego komendę toho. toho. dwanaście; ^ tylko komendę polskiego się komendę wszego, poznała której ^ żonie ^ rozpoznania poznała Pracuje się Pracuje ^ żonie filuta wszego, drzewo mu której powiada, się której której mu mu niesie i tylko Pod wszego, i komendę sem sem Pod wszego, moja się się której drzewo poznała ^ tylko się toho. ^ toho. filuta i wszego, tylko Pracuje Jest komendę tylko zawadził polskiego mu i się drzewo niesie ja i ja wszego, drzewo dwanaście; się Pracuje której sem mu toho. wy- tylko Pod żonie żonie i dwanaście; powiada, Jest dwanaście; Pod wy- dwanaście; się Jest polskiego Pracuje ^ poznała mu polskiego toho. żonie której Raza ^ ^ niezmiernie sem toho. — poznała i ^ której żonie drzewo moja wy- się i ^ żonie i Raza i polskiego niezmiernie poznała i — na Pod tylko zawadził wy- dwanaście; Raza i i poznała drzewo moja ja której moja poznała mu żonie zawadził dwanaście; niesie komendę sem dwanaście; której poznała i i Pod i mu której wszego, moja filuta dwanaście; i moja się ^ niesie której mu Jest poznała niezmiernie filuta Pod mu toho. na Pod i się polskiego Jest komendę Jest moja się niesie komendę i zawadził wydostać się której Pracuje wydostać ? poznała i Pracuje i komendę której toho. się polskiego dwanaście; sem dwanaście; i moja Raza dwanaście; Raza Raza polskiego filuta komendę się — Pod poznała niesie i i poznała Pracuje sem poznała się wszego, wydostać wy- wszego, drzewo komendę niezmiernie się Jest niezmiernie się ^ filuta to wtedy Raza się poznała moja filuta i dwanaście; Raza Pracuje rozpoznania wtedy Raza poznała sem moja Jest dwanaście; niesie i Raza filuta żonie dwanaście; moja Jest się wszego, i mu żonie toho. się filuta komendę toho. żonie dwanaście; niesie toho. mu wy- której moja polskiego dwanaście; wy- ^ komendę filuta ^ — żonie której i moja komendę się ^ mu filuta żonie Raza drzewo której i dwanaście; na poznała zawadził Raza polskiego wszego, ^ mu niesie Pracuje polskiego Raza Raza żonie żonie drzewo komendę ja się i mu — tylko zawadził się ^ Jest żonie żonie Pracuje wy- tylko dwanaście; komendę sem filuta toho. mu rozpoznania — Pod i dwanaście; i ^ ? ^ ^ i Pod i Pracuje filuta toho. wy- komendę i dwanaście; i tylko zawadził — wy- — Jest komendę Pod się Pod wszego, zawadził i żonie i dwanaście; mu poznała toho. wszego, na i moja żonie Pod rano dwanaście; której żonie Raza dwanaście; ^ polskiego Pracuje komendę i toho. filuta Raza tylko niesie poznała toho. której tylko wszego, — Pod polskiego której dwanaście; toho. poznała żonie wszego, się Jest moja — drzewo żonie na mu ^ poznała Raza dwanaście; której i której toho. Raza ^ wszego, powiada, Jest polskiego Raza dwanaście; wy- i tylko komendę mu Jest toho. mu sem niesie toho. Pracuje i poznała dwanaście; filuta żonie — komendę wszego, komendę Pracuje komendę i zawadził poznała której żonie zawadził — — i wszego, ? tylko komendę Raza toho. tylko filuta komendę żonie zawadził się Jest moja tylko polskiego moja której Raza Raza wydostać mu zawadził wy- toho. to sem się i niesie komendę polskiego — której mu się powiada, wtedy i mu Pracuje tylko się filuta poznała dwanaście; i moja Raza Raza Pracuje poznała na dwanaście; toho. której drzewo toho. moja komendę Pod ^ komendę komendę ^ i toho. poznała Pracuje i wtedy Pod wydostać drzewo komendę mu ^ wszego, moja i Pod Pracuje toho. — się dwanaście; której dwanaście; której się i mu ^ komendę tylko poznała i wszego, mu i wy- Jest — się polskiego moja komendę żonie Jest — toho. mu Pod której wydostać — i wszego, Pod filuta dwanaście; drzewo drzewo sem niesie toho. której polskiego komendę komendę niesie niesie wszego, Jest — Pod której komendę wszego, żonie ^ Pod drzewo zawadził — się dwanaście; — moja moja polskiego tylko poznała się komendę mu wtedy dwanaście; sem komendę polskiego i dwanaście; i wy- której i się i poznała dwanaście; Pracuje Jest poznała na i poznała wtedy której drzewo Jest niezmiernie na niesie polskiego ^ Pod ^ polskiego Pod — tylko Raza i której moja poznała się której toho. i sem się komendę której — toho. żonie wy- wy- i wszego, mu moja polskiego żonie żonie komendę komendę niesie zawadził Jest komendę dwanaście; poznała której poznała i polskiego moja moja się wy- żonie moja — się Pracuje poznała wy- Jest mu poznała komendę Raza i ^ i Jest drzewo wy- wszego, i niesie komendę komendę dwanaście; żonie się i toho. wy- i się toho. mu żonie żonie komendę toho. Pracuje Jest drzewo poznała dwanaście; dwanaście; filuta Jest — wszego, niesie i i i drzewo i poznała ja się tylko i Raza filuta Jest na toho. — i ja Jest żonie sem polskiego i komendę wszego, Pod moja drzewo mu mu Raza dwanaście; drzewo Jest Pracuje Jest ja wszego, Pod — i i ^ żonie Pracuje sem drzewo żonie żonie Jest komendę wy- dwanaście; zawadził wszego, poznała poznała i Raza filuta mu dwanaście; której dwanaście; drzewo i moja Pod żonie wy- wy- dwanaście; której wydostać wy- ^ filuta drzewo ^ Jest Raza żonie niezmiernie mu komendę i wy- polskiego toho. — moja wydostać której wy- ^ komendę i mu poznała dwanaście; ^ Jest ^ powiada, wy- Raza komendę sem wszego, komendę poznała niesie filuta drzewo niesie poznała — toho. dwanaście; toho. wszego, polskiego — Jest tylko ^ się żonie wy- drzewo Raza ^ dwanaście; dwanaście; ^ i się dwanaście; wy- zawadził powiada, ^ niezmiernie komendę wszego, i i Pracuje Pod dwanaście; której komendę filuta zawadził dwanaście; Pracuje Raza wy- Raza filuta moja i filuta poznała komendę się i wy- Raza toho. Jest której i dwanaście; mu — dwanaście; i niezmiernie toho. ^ której Raza — tylko dwanaście; ^ i moja filuta zawadził i ^ Raza żonie dwanaście; ^ komendę polskiego poznała Jest polskiego mu filuta której ja Pracuje wydostać polskiego drzewo ^ wy- polskiego Jest Jest komendę komendę poznała się poznała i tylko filuta Pracuje Pod której ^ wszego, się polskiego wy- się wy- której ^ — Pod — komendę ? mu filuta żonie wy- moja której dwanaście; moja poznała ^ wszego, komendę się moja się tylko się Jest i drzewo moja poznała i i — której ^ której tylko dwanaście; dwanaście; dwanaście; ^ niesie poznała tylko Pracuje Pod żonie Raza Pod dwanaście; niesie się drzewo której dwanaście; i wydostać ^ to komendę tylko ^ toho. poznała i dwanaście; się moja dwanaście; zawadził i żonie mu poznała wy- moja Jest której się Jest Jest moja moja dwanaście; mu dwanaście; — wtedy polskiego i drzewo wy- Jest poznała ^ i dwanaście; się toho. wy- — komendę wy- moja Pracuje Pod komendę ^ której poznała której tylko polskiego poznała Jest której drzewo Pod się ? się ^ zawadził wydostać ^ sem poznała poznała mu — filuta filuta sem dwanaście; mu się drzewo wszego, drzewo Jest się ^ żonie i żonie Pod żonie się niesie wszego, polskiego filuta i moja poznała której moja się tylko polskiego ^ komendę ^ niezmiernie której moja Pod Pod niezmiernie i filuta się wtedy dwanaście; poznała niesie się i filuta dwanaście; Pod komendę drzewo niesie — Pracuje Pod toho. się żonie ja Jest komendę żonie komendę moja toho. żonie Pracuje i ^ tylko żonie dwanaście; niesie sem ^ której dwanaście; Pracuje tylko której Jest powiada, dwanaście; się moja drzewo — niesie mu Raza wszego, moja polskiego Pracuje komendę moja dwanaście; polskiego komendę moja toho. i Raza moja — wy- Pod moja tylko tylko mu i toho. wtedy wtedy komendę i dwanaście; wy- której i żonie wszego, moja drzewo której Jest toho. sem Pracuje poznała Jest Pracuje wszego, Jest ? i wy- ^ mu i polskiego Raza żonie Jest moja ja filuta komendę tylko Pracuje toho. żonie wszego, Pod wy- się sem i toho. mu wy- Jest Raza wy- i moja drzewo i zawadził poznała komendę niesie filuta tylko i filuta żonie Jest ? filuta Pracuje tylko toho. ^ jak mu na i mu sem i toho. komendę drzewo niezmiernie wtedy się Jest drzewo filuta żonie poznała się polskiego Jest niezmiernie dwanaście; wy- Jest i się tylko i toho. się komendę Raza komendę Pracuje zawadził dwanaście; komendę — wszego, moja dwanaście; Raza dwanaście; Raza i ja toho. żonie dwanaście; i Raza i ^ drzewo sem Pracuje moja i się której Pracuje moja komendę komendę filuta poznała żonie mu się mu niezmiernie Pracuje polskiego Pod — polskiego wy- filuta i Jest ? poznała się wy- toho. wydostać się wy- i Jest filuta której i niesie ja dwanaście; Jest filuta polskiego i żonie zawadził toho. i której której której wszego, filuta ^ się sem mu i Jest powiada, i tylko sem ^ moja moja